Onderwerpen Curacao

 • Jeugd

  De jeugd heeft de toekomst. De jongeren van nu zijn de volwassenen van straks. Volwassenen hebben – tot op zekere hoogte – invloed op de ontwikkeling van de jeugd. Die invloed is een verantwoordelijkheid waar de gehele maatschappij zich bewust van moet zijn. Het strafrecht kan slechts deels bijdragen aan de bevordering van de ontwikkeling van de jeugd.

 • Verkeer

  Op Curaçao zijn jaarlijks veel verkeersslachtoffers te betreuren. Niet alleen gewonden, maar helaas ook verkeersdoden. Heel vaak ligt de oorzaak van het ongeval in onveilig weggedrag, zoals te hard rijden.

 • Relationeel geweld

  Relationeel geweld is geweld gepleegd in amoureuze relaties en familierechtelijke relaties tot in de derde graad. Het heeft sinds het jaar 2004 de bijzondere aandacht van het OM. Na een aanvulling in 2010 van de in 2006 door de Procureur-Generaal geaccordeerde richtlijn welke als pilot heeft gediend is een in 2017 gestalte gegeven aan een richtlijn voor de landen BES, Sint Maarten en Curacao.

 • Mensenhandel/Mensensmokkel

  Mensenhandel is vaak een moderne vorm van slavernij. Daarom is in het recente verleden in Nederland al veel geïnvesteerd in de aanpak van deze vorm van criminaliteit, waardoor tal van bendes zijn ontmanteld. Op de BES-eilanden is mensenhandel sinds 10/10/10 strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht BES.

 • Atrako's (overvallen)

  Overvallen hebben een enorme impact op slachtoffers en hun omgeving en zorgen voor een ernstig gevoel van onveiligheid. Overvallers kunnen dan ook rekenen op zware straffen. Openbaar Ministerie en politie werken nauw samen om het aantal overvallen terug te dringen. Ondernemers hebben een belangrijke rol in het voorkomen van overvallen (door beveiliging en/of camerabewaking). Burgers helpen mee bij het oplossen van overvallen.

 • Slachtoffers in het strafproces (Versie november 2013)

  Het strafproces richt zich op de handhaving van de rechtsorde. Daarbij staat de verdachte van oudsher centraal. De laatste jaren is er binnen het strafproces steeds meer aandacht voor de positie van het slachtoffer. Wettelijk gezien bestaat de term ‘slachtoffer’ niet. In het strafproces heeft het slachtoffer geen officiële rol.

 • Spuitbus pepperspray of traangas niet toegestaan

  Het hebben van pepperspray of een spuitbus traangas thuis of op de openbare weg is niet toegestaan. Het middel valt onder de Vuurwapenverordening 1930, namelijk een “voor het verspreiden van vergiftige, verstikkende of weerloos makende gassen” bestemd wapen.