Relationeel geweld is geweld gepleegd in amoureuze relaties en familierechtelijke relaties tot in de derde graad. Het heeft sinds het jaar 2004 de bijzondere aandacht van het OM. Na een aanvulling in 2010 van de in 2006 door de Procureur-Generaal geaccordeerde richtlijn welke als pilot heeft gediend is een in 2017 gestalte gegeven aan een richtlijn voor de landen BES, Sint Maarten en Curacao. Het OM vervolgt bewijsbare gevallen van relationeel geweld in beginsel altijd

Als er in uw omgeving sprake is van relationeel geweld, dan kunt u dat aanmelden en/of bespreekbaar maken bij de Stichting Slachtofferhulp Curaçao(external link) (tel. 747 7229 / 510 7575). U kunt daar terecht in het geval u nog geen melding of aangifte daarvan wil doen bij de politie. Samen met Slachtofferhulp kunt u zich over uw verdere stappen beraden. In alle overige gevallen kunt u zich wenden tot het dichtstbijzijnde politiebureau in uw wijk.