Geschiedenis Kantoor Parket Procureur Generaal

GESCHIEDENIS KANTOOR PARKET PROCUREUR-GENERAAL

Het Parket van de Officier van Justitie (OvJ) (ook wel: Parket in eerste aanleg) is onderdeel van het Openbaar Ministerie (OM) en is verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten.

De Officier van Justitie heeft het gezag en de leiding over onderzoeken van de politie. De OvJ bepaalt of hij een strafzaak aan de rechter wil voorleggen of niet (opportuniteitsbeginsel). De OvJ kan de verdachte ook een voorstel doen om de zaak op andere wijze af te doen (bijvoorbeeld door een voorwaardelijk sepot of een transactie). Als de OvJ de zaak besluit voor te leggen aan de rechter, treedt hij op als openbaar aanklager. De OvJ eist tijdens de rechtszitting in de rechtszaal een straf. De rechter besluit uiteindelijk of en zo ja, welke straf wordt opgelegd.

De Officier van Justitie dient steeds een strikte procedure te volgen die in de wet is vastgelegd. De rechter behoort te controleren of de regels wel goed worden toegepast. In de rechtszaal ziet de verdachte de OvJ in zijn rol van openbare aanklager. In zwarte toga met witte bef. De OvJ vertelt tijdens de zitting waarvoor iemand terecht moet staan. Vervolgens ondervraagt de rechter de verdachte over de zaak. Ook de OvJ krijgt de gelegenheid om vragen te stellen, net als trouwens de advocaat van de verdachte. Daarna houdt de OvJ zijn requisitoir: een betoog waarin hij de rechter vertelt wat hij van de zaak vindt en een straf eist. Dat kan een geldstraf zijn, een taakstraf of een celstraf.
Als de Officier van Justitie in de rechtszaal het woord voert, staat hij altijd. De rechter, die recht tegenover de verdachte zit, blijft altijd zitten. Om die reden worden leden van het Openbaar Ministerie ook wel de staande magistratuur genoemd. De rechters maken deel uit van de zittende magistratuur.

De Officier van Justitie moet er ook voor zorgen dat uitspraken van de strafrechter worden uitgevoerd. Hij stuurt bijvoorbeeld de politie op pad om mensen die nog een celstraf moeten uitzitten, op te halen als zij niet komen opdagen. Geldboetes kunnen worden betaald aan het loket van het parket.