Verkeer

Op Curaçao zijn jaarlijks veel verkeersslachtoffers te betreuren. Niet alleen gewonden, maar helaas ook verkeersdoden. Heel vaak ligt de oorzaak van het ongeval in onveilig weggedrag, zoals te hard rijden.

Om het verkeer veiliger te maken houdt de politie geregeld verkeerscontroles. Denk daarbij aan het beboeten van rijden zonder rijbewijs, rijden door rood licht, het rijden zonder autogordel, het bellen zonder ‘hands free’-set en snelheidscontroles.

Ook het controleren op het bezit van de keuringskaart valt hieronder. Op die manier wordt elke eigenaar van een voertuig gestimuleerd om zijn of haar voertuig elke twee jaar door het Keuringslokaal op verkeersveiligheid te laten controleren. 

Verkeerscontroles worden niet alleen ter preventie van ongevallen gehouden. Geregeld controleert de politie ook op het bezit van een verzekeringsbewijs en een betalingsbewijs van belasting. Als elke verkeersdeelnemer zijn of haar voertuig goed heeft verzekerd kan eventuele schade bij een ongeval makkelijker worden afgewikkeld. En voor de belasting geldt nu eenmaal dat belasting voor het bezit van een voertuig gewoonweg moet worden afgedragen. 

De verkeersregels van Curaçao zijn vastgelegd in wetten, verordeningen en reglementen. 

Een aantal belangrijke verkeerswetten en -verordeningen: 

  • Wegenverkeersverordening van Curaçao 2000 
  • Motorrijtuigenbelastingverordening van Curaçao 
  • Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Curaçao

In deze regelingen staat bijvoorbeeld aan welke inrichtingseisen uw voertuig moet voldoen. Ook staat hierin de verplichting genoemd om een verzekering te hebben voor een voertuig waarmee u de weg op gaat, alsmede dat u wegenbelasting dient te betalen.

Wie zich niet aan de wetten of verordeningen houdt, begaat ofwel een overtreding (dat is een licht strafbaar feit) ofwel een misdrijf (een strafbaar feit waarbij een gevangenisstraf kan worden opgelegd). 

Bij overtredingen maakt het niet uit of je het met opzet deed, bij misdrijven maakt dat wel uit. 

Wanneer een overtreding of een misdrijf wordt geconstateerd, kan de politie daarvoor in bepaalde gevallen een OPV (bekeuring voor overtredingen) uitschrijven of een proces-verbaal opmaken. Dat wordt ingestuurd naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft richtlijnen voor de afhandeling van dit soort zaken. In bepaalde gevallen krijgt u de mogelijkheid om een transactie te betalen, om te voorkomen dat uw zaak bij de strafrechter terechtkomt. In de richtlijnen van het OM, zijn de hoogtes van de transacties vastgelegd. U kunt die bedragen ook zelf op de OPV (aan de achterzijde) terugvinden. 

Als u de aangeboden transactie niet (tijdig) betaalt, dan zal de zaak aan de strafrechter worden voorgelegd. Ter zitting zal de officier van justitie een boete eisen die hoger ligt dan dat transactiebedrag. 

Indien u vragen heeft over de verkeersregels en/of een ontvangen bekeuring, kunt u zich wenden tot de medewerkers van het Openbaar Ministerie Curaçao.