Parket Procureur-Generaal

Het OM wil een veilige en rechtvaardige samenleving, waarin de burger zich beschermd weet en misdaad niet loont. Daarom wordt gekozen voor interventies die zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en de samenleving als geheel. Dat doen wij in elk van de landen in de zittingszaal, maar ook steeds meer daarbuiten. Om de criminaliteit zo effectief mogelijk te kunnen bestrijden is een integrale aanpak noodzakelijk en daartoe werken wij met steeds meer partners samen. Iedereen kan een partner zijn en bijdragen aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving met minder criminaliteit en meer integriteit. Ook de inbreng van u of uw organisatie stellen wij zeer op prijs. Samen slaan we de handen ineen en roepen de criminaliteit een halt toe.