De officier van justitie in opleiding is de meest veelzijdige, grondige en uitdagende opleiding binnen het Openbaar Ministerie. De kandidaten worden voor de duur van de opleiding geplaatst op een van de parketten in Curaçao, Sint Maarten of Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De opleiding leidt binnen minimaal twee (2) jaar tot maximaal drie (3) jaar op tot 'substituut officier van justitie' en beslaat een aantal opleidingsperioden.

Bij aanvang van de opleiding krijg je eerst een introductie op het parket en volgt er een korte opleidingstraject bij een Nederlands parket en zal het zittingsvaardigheidsbewijs gehaald moeten worden. Daarna wordt bij het toegewezen parket een basisopleiding gevolgd. Afhankelijk van de door de kandidaat reeds opgedane werkervaring bestaat de opleiding vervolgens uit meerdere stages bij, onder andere het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, de politie en/of de advocatuur. Tot slot volgt de oio een deel van de opleiding bij een ander parket in de Caribische regio, een vervolgstage. Onderdeel van de opleiding zijn ook cursussen te volgen in Nederland, lokaal of regionaal.

Na het afronden van iedere opleidingsperiode van de opleiding vindt een beoordeling plaats aan de hand van tevoren vastgestelde criteria. Indien alle onderdelen met succes worden afgerond, volgt een benoeming tot 'substituut officier van justitie' voor de duur van minimaal twee (2) jaar en plaatsing op een van de parketten in Curaçao, Sint Maarten of Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit kan een andere standplaats zijn dan waar de officier in opleiding gestart is of vervolgstage heeft gevolgd.

In de informatiebrochure wordt nader ingegaan op het opleidingsprogramma en de selectieprocedure. Er is ook een filmpje waarin een korte samenvatting wordt gegeven.