Mensenhandel/Mensensmokkel

Mensenhandel is vaak een moderne vorm van slavernij. Daarom is in het recente verleden in Nederland al veel geïnvesteerd in de aanpak van deze vorm van criminaliteit, waardoor tal van bendes zijn ontmanteld. Op de BES-eilanden is mensenhandel sinds 10/10/10 strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht BES.

Sindsdien wordt hieraan door het Openbaar Ministerie en de Opsporingsdiensten veel aandacht aan besteed, hetgeen al heeft geleid tot een aantal aanhoudingen.


Gezien het feit dat het fenomeen blijft voortbestaan is dat echter nog niet genoeg. Het is zaak om ook voor de BES-eilanden de komende jaren een aanpak te ontwikkelen die de verschijnselen mensenhandel en mensensmokkel effectief terugdringt. Daartoe zal sterke mate gezocht gaan worden naar samenwerking met het bestuur en andere relevante ketenpartners zoals IND en SZW. Het doel is dat door een mix van bestuurlijke preventie en strafrechtelijke repressie de ruimte voor de mensenhandelbranche wordt weggenomen.
 

Ook op de BES-eilanden worden personen op allerlei manieren uitgebuit. Onder valse voorwendselen accepteren zij bijvoorbeeld een baan. Vervolgens werken zij onder bedreiging van lichamelijk en geestelijk geweld, of zij worden op allerlei wijzen financieel uitgebuit en in hun bewegingsvrijheid beknot. Vaak gaat het om slachtoffers die afkomstig zijn uit andere, armere landen zoals Colombia, Peru of de Domincaanse Republiek. Veelal gaat het om personen werkzaam in de prostitutie, maar ook in sectoren als de horeca, bouw en in de huishouding.
 

Mensenhandel wordt vaak in één adem genoemd met mensensmokkel, hoewel het een ander misdrijf betreft. Ook bij mensensmokkel worden personen illegaal vervoerd. Mensensmokkel is het assisteren van mensen bij illegale grensoverschrijding, verblijf of doorreis. Hierbij helpen smokkelaars mensen, vaak vluchtelingen, illegaal over internationale landsgrenzen heen tegen betaling van grote geldbedragen en met behulp van valse documenten. Een verschil met mensenhandel is dat bij mensenhandel de uitbuiting van mensen centraal staat, terwijl bij mensensmokkel de nadruk op het smokkelen van mensen ligt. Niet zelden gaan beide delicten echter met elkaar gepaard.