Spuitbus pepperspray of traangas niet toegestaan

Het hebben van pepperspray of een spuitbus traangas thuis of op de openbare weg is niet toegestaan. Het middel valt onder de Vuurwapenverordening 1930, namelijk een “voor het verspreiden van vergiftige, verstikkende of weerloos makende gassen” bestemd wapen. In artikel 1 van de Vuurwapenverordening worden dergelijke wapens gelijkgesteld met vuurwapens.  De maximum gevangenisstraf die hiervoor kan worden opgelegd is vier jaren.

In het verleden is een wijziging van de Vuurwapenverordening voorgesteld in die zin dat het voorhanden hebben van pepperspray onder bepaalde voorwaarden niet meer strafbaar zou zijn. Dit voorstel heeft het echter (tot op heden) niet gehaald.