Over het OM

OVER HET OM

Personen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen te maken met het Openbaar Ministerie (OM). Het OM is de enige instantie die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd.

Daarvoor wordt samengewerkt met de politie en andere opsporingsdiensten. De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek. Het OM houdt ook toezicht op de goede uitvoering van het vonnis van rechters; boetes moeten worden betaald, gevangenisstraffen uitgezeten, taakstraffen goed uitgevoerd. Samen met de rechters is het OM onderdeel van de rechterlijke macht. Het OM is dus geen ministerie in de gebruikelijke zin van het woord.

De landen Curaçao, Sint Maarten en Nederland voor wat betreft Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES) hebben elk een eigen OM. Die drie zelfstandige OM’s hebben elk een parket in eerste aanleg onder leiding van een hoofdofficier van justitie (HOvJ). Aan het hoofd van de OM’s staat één gezamenlijke procureur-generaal (PG), die kantoor houdt in elk land. Het parket van de PG is ingevolge artikel 3 lid 1 van de Rijkswet OM’s gevestigd in Curaçao. De PG ziet zich in een positie waarin hij verantwoording aflegt aan de ministers van (veiligheid en) justitie van Curaçao, St. Maarten en Nederland.

In hoger beroep wordt het OM vertegenwoordigd door de PG, dan wel namens hem de advocaat-generaal, die ook op het parket van de PG werkzaam is. Behalve een afdeling die zich bezighoudt met het hoger beroep in strafzaken, is er op het parket van de PG een afdeling die verantwoordelijk is voor het beheer van alle parketten. Dit bedrijfsbureau ondersteunt de parketten in eerste aanleg opdat die zich voornamelijk kunnen richten op het primaire proces, te weten de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Een derde taak van het parket van de PG is een beleidsmatige. Het parket coördineert de gezamenlijke aanpak van met name de grensoverschrijdende criminaliteit en maakt en houdt toezicht op prestatieafspraken die in het kader van planning & control met de parketten in eerste aanleg zijn gemaakt.

Organigram

Organigram