De inhoud is geladen.

Home

Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij wet vastgestelde taken. Deze hoofdtaak van het OM is te verdelen in drie kleinere: de opsporing van strafbare feiten, de vervolging van strafbare feiten en toezicht op de uitvoering (executie) van strafvonnissen. Het OM bepaalt óf en voor welke strafbare feiten iemand voor de strafrechter moet verschijnen. Lees meer

Het OM wil een veilige en rechtvaardige samenleving, waarin de burger zich beschermd weet en misdaad niet loont. Daarom wordt gekozen voor interventies die zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en de samenleving als geheel. Dat doen wij in elk van de landen in de zittingszaal, maar ook steeds meer daarbuiten. 

Lees meer over het OM Bekijk onze vacatures Informatie strafproces

Het Openbaar Ministerie Curacao BES StMaarten