Atrako's (overvallen)

Overvallen hebben een enorme impact op slachtoffers en hun omgeving en zorgen voor een ernstig gevoel van onveiligheid. Overvallers kunnen dan ook rekenen op zware straffen. Openbaar Ministerie en politie werken nauw samen om het aantal overvallen terug te dringen. Ondernemers hebben een belangrijke rol in het voorkomen van overvallen (door beveiliging en/of camerabewaking). Burgers helpen mee bij het oplossen van overvallen. 


De verdachten die de politie aanbrengt bij het OM worden bijna altijd gedagvaard om te verschijnen voor de rechter. Het OM eist daarbij hoge straffen, meestal een langere gevangenisstraf. Het OM wijst daarbij ook op de onrust die overvallen teweegbrengen in de samenleving. De rechter legt in bijna alle gevallen een gevangenisstraf op en volgt doorgaans de forse eis van het OM. Ook minderjarige daders komen er niet zomaar met een werkstraf vanaf. Het overgrote deel van deze groep krijgt een vrijheidsstraf opgelegd. Slachtoffers van overvallen worden in de gelegenheid gesteld zich als benadeelde partij te voegen in het strafproces en kunnen met behulp van Stichting Slachtofferhulp een schriftelijke slachtofferverklaring en/of een voegingsformulier voor de schadevergoeding opstellen. 


Zie ook: Stichting Slachtofferhulp Curaçao (tel. 747 7229 / 510 7575)