Onderwerpen BES

Onderwerpen BES

 • Jeugdcriminaliteit

  Jeugdcriminaliteit heeft bij het OM BES onverminderd aandacht en behoort tot een van de belangrijkste speerpunten.

  De nadruk ligt daarbij op het voorkómen dat jong begonnen delinquentie uitmondt in een langdurige criminele loopbaan.

 • Mensenhandel / Mensensmokkel

  Mensenhandel is vaak een moderne vorm van slavernij. Daarom is in het recente verleden in Nederland al veel geïnvesteerd in de aanpak van deze vorm van criminaliteit, waardoor tal van bendes zijn ontmanteld. Op de BES-eilanden is mensenhandel sinds 10/10/10 strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht BES.

 • Relationeel geweld

  Relationeel geweld is geweld gepleegd in amoureuze relaties en familierechtelijke relaties tot in de derde graad. Het heeft sinds het jaar 2004 de bijzondere aandacht van het OM. Na een aanvulling in 2010 van de in 2006 door de Procureur-Generaal geaccordeerde richtlijn welke als pilot heeft gediend is een in 2017 gestalte gegeven aan een richtlijn voor de landen BES, Sint Maarten en Curacao. Het OM vervolgt bewijsbare gevallen van relationeel geweld in beginsel altijd.

 • Atrako's (Overvallen)

  Overvallen hebben een enorme impact op slachtoffers en hun omgeving en zorgen voor een ernstig gevoel van onveiligheid. Overvallers kunnen dan ook rekenen op zware straffen. Openbaar Ministerie, politie en bedrijfsleven werken nauw samen om het aantal overvallen terug te dringen.

 • Verkeer

  Verkeersregels worden op de BES-eilanden gemaakt door de overheid (Het Openbaar Lichaam en/of de Rijksoverheid) en zijn vastgelegd in wetten, verordeningen en reglementen.

 • Woninginbraken

  De aanpak van woninginbraken is een van de speerpunten van het Openbaar Ministerie (OM) BES in de bestrijding van criminaliteit.