Op woensdag 14 september stond M.T. terecht in de rechtbank op Bonaire. Hij  werd verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan een aantal diefstallen bij vooral toeristische plekken op het eiland. Daarnaast was er sprake van een woninginbraak, een atrako, auto-diefstallen en meermalen heling.

Vorig jaar en het begin van dit jaar rees het aantal aangiften van toeristen m.b.t. diefstallen van geld, mobiele telefoons, portemonnees etc. bij onder andere 1000 Steps, Alta Mira en Seru Largu de pan uit. In de maanden april en mei, na de aanhouding op 28 maart j.l. van de verdachte, betrof het aantal aangiften nul.

Gedurende maanden is er voortdurend onderzoek gedaan door KPCN aan de hand van bevindingen uit inbeslaggenomen telefoons, het afluisteren van telefoons, het analyseren van historische belgegevens, getuigen en inbeslaggenomen goederen. Diverse aangiften zijn naast al die onderzoeksbevindingen gelegd en uiteindelijk stond de verdachte nu terecht voor dertien (13) strafbare feiten.

Het zijn zeer ernstige feiten die heel veel impact hebben gehad, niet alleen uit het oogpunt van maatschappelijke veiligheid binnen de kleine gemeenschap van Bonaire en de toeristen die het eiland bezoeken, en dus ook het imago van Bonaire, maar ook met hele grote emotionele gevolgen voor de slachtoffers

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) waren de diefstallen gedaan uit pure geldbelustheid van de verdachte, waarbij hij zonder scrupules en weloverwogen te werk ging. Hij maakte ook voor zichzelf foto’s van de gestolen goederen en sprak berichten in van “Nobody can stop me” (niemand kan me stoppen). Eén van de slachtoffers verwoorde het perfect: “He took selfies holding the items he stole from us, proud and unashamed” (Hij nam selfies met de spullen die hij van ons stal, trots en onbeschaamd...”).

Hierdoor en omdat de verdachte een lange historie heeft bij de politie en justitie, eiste het OM een gevangenisstraf van negen (9) jaar.

Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft verdachte aan het begin van de middag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven en half (7 ½) jaar.

Een aantal slachtoffers hadden ook veel financiële schade geleden. Hun vorderingen tot vergoeding van de materiele en immateriële (smartengeld) schade zijn voor duizenden dollars toegewezen. De veroordeelde M.T. moet die bedragen aan de slachtoffers betalen.