De afgelopen weken zijn er een aantal video’s gedeeld via social media, waar schoolgaande jongeren betrokken zijn bij vechtpartijen. In één van de gevallen was zelfs een ouder bij betrokken. De campagne “Legumai ‘beef’, por otro!” van de Kerncommissie Restorative Justice is een belangrijke stap om geweld te voorkomen en  conflicten onder jongeren anders op te lossen.

“Legumai ‘beef’, por otro!”, is een informatiecampagne die al sinds december 2019 loopt. Jammer genoeg werd de campagne onderbroken door de Covid-19 pandemie, maar wordt opnieuw opgepakt. De campagne houdt onder andere in dat jongeren op middelbare scholen een short film te zien zullen krijgen. De short film kaart het onderwerp “conflicten onder jongeren” aan en laat zien hoe deze conflicten opgelost kunnen  worden door middel van Restorative Practices. In de film wordt een vervelende situatie getoond, waarbij door onderlinge roddels, een hevige discussie en een gevecht ontstaat tussen twee leerlingen. Na het gevecht, worden de leerlingen uitgenodigd voor een groepsgesprek. Hierbij wordt getracht, het probleem te bespreken en tot oplossingen en afspraken te komen. Met de campagne trachten de ketenpartners - via scholen - jongeren te laten zien dat misverstanden en conflicten op een vreedzame manier opgelost kunnen worden.

Samenwerking

De productie van de short film vloeit voort uit  een samenwerking tussen verschillende ketenpartners. Deze ketenpartners houden zich bezig met de thema Restorative Justice en Restorative Practices. Ketenpartners zijn UO Reclassering Curaçao, N&M Mayor i Yu, Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC – voormalig GOG), Stichting Slachtofferhulp Curaçao, SEDA (Sentro Di Dama), Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curaçao (VPCO), Triple A Attorneys, Korps Politie Curaçao (KPC), het Openbaar Ministerie Curaçao en Ministerie van Justitie.  De productie van de film was in handen van mevrouw Iris Ludekuse, drama docent van Albert Schweitzer VSBO (VPCO). De acteurs (leerlingen van de Albert Schweitzer VSBO), zijn onder de indruk van de film, maar ook over het onderwerp. Tijdens de première van de film onder jongeren, hebben de leerlingen stilgestaan bij de consequenties van conflicten zowel op korte als lange termijn en het grote belang om conflicten anders op te lossen.

Medewerker Stichting Slachtofferhulp Curaçao geeft informatie aan jongeren over Restorative Practices

Restorative Practices

Deze aanpak die aan jongeren gepresenteerd wordt, wordt Restorative Practices genoemd. Restorative
Practices is een manier om met conflicten om te gaan. Uit een onderzoek in Schotland  blijkt dat op scholen die Restorative Practices op de juiste manier toepassen, het aantal conflicten, vechtpartijen en het aantal kinderen dat de klas wordt uitgestuurd vermindert.  Restorative Practices gaan uit van het Restorative Justice principe. Restorative Justice (of herstelrecht) is gebaseerd op een justitioneel model, waarbij de focus meer gericht is op herstel van de aangerichte schade en daarmee op herstel van de relatie, dan op het straffen van de daders. Het Openbaar Ministerie hanteert in bepaalde zaken de Restorative Justice methode. De ketenpartners vinden het van groot belang om ook de gemeenschap van Curaçao kennis te laten maken met deze vorm om conflicten op te lossen. In de praktijk blijkt dat vooral jongeren bewust gemaakt moeten worden hoe conflicten het beste opgelost kunnen worden.

Informatiecampagne

Na de short film die aan middelbare scholieren getoond zal worden, zullen er ook kringgesprekken plaatsvinden onder begeleiding van een deskundige uit de ketenpartners. Hier wordt de film besproken en kunnen jongeren hun eigen situaties bespreken. Naast de short film tour, zullen er tijdens de campagne ook persinterviews worden gegeven door ketenpartners om meer licht te werpen op het onderwerp. Daarnaast is het de bedoeling om aan het einde van de campagne onder andere een wedstrijd en een debat te houden onder jongeren.

Groepsgesprek tussen docent en leerlingen naar aanleiding van de film

Een trailer van de short film “Legumai ‘beef’, por otro!” is te zien op de Facebookpagina van het Openbaar Ministerie. Middelbare scholen die in aanmerking willen komen voor een presentatie van de short film “Legumai ‘beef’, por otro!” kunnen contact opnemen via kcrjcuracao@gmail.com of op 5262791.