Onderzoek naar geweldincident gedurende oudjaarsnacht op Saba

In de recente oudjaarsnacht heeft er op Saba een incident plaatsgevonden in een lokale horecagelegenheid waarbij een politieagent van het KPCN zijn dienstvuurwapen heeft getrokken. Ook een bij het incident aanwezige medewerker van de KMar zou bij het incident betrokken zijn geweest en geweld hebben gebruikt.

Het is het Openbaar Ministerie niet ontgaan dat dit incident binnen de gemeenschap van Saba en op social media nogal wat beroering en zorg teweeg heeft gebracht.

Door het Openbaar Ministerie is besloten om, onder leiding van een officier van justitie, strafrechtelijk onderzoek te doen naar de feiten die de aanleiding zijn geweest voor dit geweldgebruik door de medewerkers van KPCN en KMar. Zoals gebruikelijk wordt overigens ook de geweldtoepassing door deze ambtenaren nader onderzocht en getoetst aan de daarvoor geldende regelingen. Deze onderzoeken worden inmiddels verricht door het Bureau Interne Zaken van respectievelijk het KPCN en de KMar. Ook de bevindingen van deze onderzoeken zullen vervolgens beoordeeld worden door het Openbaar Ministerie.

Alvorens echter conclusies te trekken over het incident zal eerst maximaal worden ingezet op het volledig verzamelen van alle feiten rond dit incident. Wanneer het onderzoek wordt afgerond en conclusies kunnen worden getrokken, zal er nadere berichtgeving volgen.