Sinds maart 2020 heeft de overheid op verschillende momenten maatregelen getroffen om de verspreiding van Covid zoveel mogelijk te voorkomen.

Zo gold er in een bepaalde periode een avondklok, was er een verplichting om mondkapje te dragen en golden voor bedrijven andere openings- en sluitingstijden. Niet iedereen heeft zich aan de maatregelen gehouden en verschillende burgers en bedrijven hebben dan ook een proces-verbaal gekregen i.v.m. overtreding van de Covid-maatregelen.

Hedenochtend, woensdag 20 juli, moesten een aantal personen voor het gerecht in eerste aanleg verschijnen om zich te verantwoorden voor het overtreden van Covid-maatregelen. Het Openbaar Ministerie heeft, nadat de eerste zaken waren behandeld, geconstateerd dat de straffen die opgelegd werden sterk afweken van de eis zoals geformuleerd door het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft daarop besloten om de andere zaken in te trekken om zich te kunnen beraden over de verdere afhandeling van die zaken.