Op vrijdag 20 augustus 2021 stond een notaris terecht in het gerecht in de Eerste Aanleg op Curaçao. Hij wordt ervan verdacht om vanuit zijn ambt geldbedragen zonder legale grondslag over te hebben gemaakt vanaf de derdengeldrekening van het notariskantoor naar zijn privé rekening en deze gelden voor privé doeleinden te hebben gebruikt.

De bedragen die op de derdengeldenrekening zijn gestort, waren bedragen van de cliënten van het notariskantoor. Volgens de notaris zelf ging het om geld dat geen bestemming meer had. Het OM meent echter dat dat niet relevant is, en het geld ook in dat geval zou moeten zijn teruggestort naar de rechtmatige eigenaars. Het kenmerk van een derdenrekening is immers dat op die rekening gelden van anderen voor die anderen in bewaring worden gehouden door de notaris, en niet ten eigen bate mogen worden aangewend.

Uit onderzoek van de Landsrecherche, in samenwerking met de Belastingdienst en de TIO, is gebleken dat gelden van de derdengeldrekening al jarenlang als een soort interne bank voor privédoeleinden zijn gebruikt.

De verdachte heeft ernstig misbruik gemaakt van zijn positie als notaris en van het vertrouwen dat de cliënten in hem mochten stellen. Een notaris dient zich onkreukbaar op te stellen en ook als zodanig handelen. Met zijn handelen heeft hij het vertrouwen dat men in een notaris mag stellen ernstig geschaad.

Het Openbaar Ministerie eist voor het bovenstaande een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. Tevens ontzetting uit het ambt van notaris voor 5 jaren. Op 10 september doet de rechter uitspraak in deze zaak.

De Landsrecherche is een zelfstandige opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich op de opsporing van door (semi-) overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven. De Landsrecherche opereert vooral op het terrein van de strafbare gedragingen die in ernstige mate de integriteit van de rechtspleging en de integriteit van het openbaar bestuur raken.