Zoals Minister van Justitie, Quincy Girigorie heeft beloofd zal Stuurgroep Elektronisch Toezicht ingaande vrijdag 14 mei 2021  een nieuwe traject van elektronisch toezicht starten.

Elektronisch toezicht is een alternatief voor detentie, zonder daadwerkelijke celstraf, maar met begeleiding en onder toezicht van de reclassering. Elektronisch toezicht wordt als voorwaarde gesteld bij het verlenen van toestemming aan de gedetineerde voor verblijf buiten het gesticht  in de vorm van schorsing van de voorlopige hechtenis, voorwaardelijke veroordeling en extramurale tenuitvoerlegging van straf, in het kader van detentiefasering en wordt vergezeld van een op maat gesneden programma.

Wij hebben 50 nieuwe enkelbanden uit het buitenland ontvangen. Vorige week en deze week hebben we deze enkelbanden getest. Vergeleken met de oude enkelbanden zijn deze supermodern, omdat ze lichter zijn en aangenamer voor de deelnemer die het aan heeft. Het laden kan compleet “wireless” plaatsvinden en de enkelbanden hebben GPS-tracking. Het personeel van de Strongroom van de Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) is belast met het monitoren van de personen die veroordeeld zijn en die onder elektronisch toezicht staan. De reclasseringsinstellingen van volwassenen en jeugd zullen ook belast zijn met het monitoren en de op maat gesneden programma’s voor de deelnemers.

De Stuurgroep Elektronisch Toezicht staat thans onder voorzitterschap van het Openbaar Ministerie en bestaat verder uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie, reclasseringsinstellingen voor volwassenen en jeugd, de Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou, het Korps Politie Curaçao (KPC), Centraal College voor de Reclassering en ook een Coördinator Elektronisch Toezicht,  die benoemd is om het hele proces te bewaken.

Elektronisch toezicht is een gunst. Als je je in de gevangenis hebt misdragen dan kom je niet in aanmerking voor elektronisch toezicht.