De Douane BES (douane), de Koninklijke Marechaussee BES (KMar), het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), de Gezaghebbers van de Openbare Lichamen en het Openbaar Ministerie BES (OM) hebben een nieuw beleid geformuleerd met betrekking tot hoe te handelen als het gaat om invoer en vervoer van airsoft-/paintball-wapens, luchtdrukwapens, kruisbogen en katapulten. Dit soort voorwerpen zijn populair om door particulieren op de BES in te voeren.

Airsoft-/paintball-wapens en luchtdrukwapens worden overal ter wereld voor hobby en sport gebruikt. De wapens kunnen echter sprekend lijken op echte vuurwapens. Daarnaast kunnen luchtdrukwapens bijv. gemakkelijk overgespoten worden om echter te doen lijken. Er zijn zelfs voorbeelden te benoemen waarbij overvallers overgespoten waterpistolen gebruikten.

Het OM merkt daarom op grond van openbare orde en veiligheid-overwegingen, in samenhang met de kleinschaligheid van de BES-eilanden, airsoft-/paintball wapens en luchtdrukgeweren aan als “soortgelijke voor bedreiging of afdreiging geschikte voorwerpen”. Daarmee is de invoer, uitvoer, doorvoer of vervoer en uiteraard daarmee dus ook het voorhanden/het bij zich hebben van deze wapens, verboden. Hetzelfde geldt in principe voor onderdelen van deze wapens (bijvoorbeeld een slagpin).

De Gezaghebber kan hiervoor, onder strikte voorwaarden, ontheffing verlenen. Het originele document moet aan de douane/de KMAR bij de grens getoond worden. Indien geen machtiging (consent) van de Gezaghebber getoond kan worden, wordt het voorwerp inbeslaggenomen.

De volledige Instructie beleid inzake invoer, vervoer, uitvoer en doorvoer (vuur)wapens op Bonaire, Sint Eustatius en Saba vindt u via onderstaande link: https://www.openbaarministerie.org/_flysystem/media/instructie-beleid-inzake-invoer-vervoer-uitvoer-en-doorvoer-vuurwapens-van-bonaire-sint-eustatius-en-saba-bes.pdf