Het Openbaar Ministerie (OM) heeft kennis genomen van de mogelijke incidenten bij de preventieve controles door de politie op het Marnix College.

Naar aanleiding hiervan gaat de Landsrecherche onder leiding van een officier van justitie van het OM een onderzoek instellen. In verband met het lopend onderzoek wordt er op dit moment verder geen mededelingen meer gedaan.

De Landsrecherche is een zelfstandige opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich op de opsporing van door (semi-) overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven. De Landsrecherche opereert vooral op het terrein van de strafbare gedragingen die in ernstige mate de integriteit van de rechtspleging en de integriteit van het openbaar bestuur raken.