Heeft u nog openstaande boetes staan of een betalingsregeling getroffen om een boete te betalen en hier niet aan voldaan? Neem dan snel contact op met de afdeling Paga bo But van het Openbaar Ministerie om uw betalingsachterstand in te halen.

. Binnenkort krijgen personen die grote bedragen open hebben staan wegens onder meer het begaan van meerdere overtredingen, een blauwe envelop in de bus. Zij worden aangemaand om het openstaand bedrag binnen twee weken na dagtekening te betalen. Hierbij wil het OM wederom iedereen er op attenderen dat indien de transactie niet wordt betaald, de betrokkene gedagvaard wordt en de zaak op de strafzitting zal worden behandeld. Op de zitting wordt door het OM doorgaans een hoger bedrag aan boete geëist dan het transactiebedrag. Als de rechter de zaak bewijsbaar vindt, volgt er een vonnis met een geldboete. Vaak is deze boete minstens 20% hoger dan het transactiebedrag. Daarbij wordt ook het aantal dagen hechtenis vastgesteld, die bij niet-betaling van de boete in het huis van bewaring (lees: SDKK) uitgezeten moet worden. Let op: U kunt alleen via maestro betalen, er wordt geen contant geld aangenomen. Betaal op tijd! Dan weet je zeker dat je een blauwtje vermijd.

De boete kan betaald worden op het kantoor ‘Paga Bo But’ aan het Waaigat, ten oosten van Curoil aan de Abraham Chumaceiro Boulevard 11. U kunt ook online betalen via uw bank op rekening van de MCB nummer 23329801. Het OM adviseert eenieder om op tijd hun boete te betalen, om onnodige verhoging van de boete te voorkomen. Volg ons ook op Facebook: Paga bo But. U kunt ook meer informatie verkrijgen via Whatsapp: +59994342120 of +59994342146.