In het bijzijn van haar familie en collega’s vierde Lisette Chandnani-Poppen op 10 juni 2021 haar 30 jarige ambtsjubileum.

Zij heeft een lange ambtelijke voorgeschiedenis op Curaçao. Zij heeft 17 jaar bij Bureau Vrouwenzaken gewerkt en vanaf 2011 bij Bureau Mediation van het SOAW. Ze is gespecialiseerd in restorative practices, mediation en arbeidsmediation en heeft tussendoor nog kans gezien om haar MBA te halen. Vanaf 2017 is zij als bemiddelaar werkzaam bij het Openbaar Ministerie waarbij ze onder anderen interventies inzet/toepast in strafzaken.

Huiselijke twisten, burenruzies, familiedisputen ze draait er de hand niet voor om. Haar empathisch vermogen en haar vaardigheid om te luisteren zorgen voor een hoog oplossingspercentage. Niet het oplossen van een misdrijf zoals de politie dat doet, maar iets fundamenteler namelijk het oplossen van de onderliggende twist.

“Lisette, je collega’s typeren je als vrolijk, opgeruimd en begripvol. Allemaal eigenschappen die in je werk van pas komen, maar die je ook een prettige collega maken”, aldus de hoofdofficier Heiko de Jong. Volgens Lisette was ze vanaf het begin met open armen ontvangen bij het OM en heeft ze de ruimte gekregen om zichzelf in het proces te vormen en daar is ze iedereen heel dankbaar voor.

Namens het Openbaar Ministerie kreeg Lisette ook een mooi cadeau toegereikt als erkenning voor 30 jaar trouwe dienst. Na de korte officiële gedeelte kon iedereen genieten van een hapje en een drankje.