Op dinsdag, 28 mei 2024, heeft Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) twee verdachten aangehouden. Kort daarna zijn door de rechter-commissaris huiszoekingen verricht in een bedrijfspand en twee woningen. Ook is op meerdere vermogensbestanddelen beslag gelegd. 

De aanhoudingen en de huiszoekingen vonden plaats in verband met een strafrechtelijk onderzoek  genaamd "Holmpton". Meerdere natuurlijke personen en rechtspersonen worden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan belastingfraude, verduistering van substantiële geldbedragen en het witwassen van door misdrijf verkregen gelden. Het onderzoek is in volle gang. Meer aanhoudingen en huiszoekingen worden niet uitgesloten.

Onderzoek “Holmpton” wordt uitgevoerd door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) in samenwerking met KPCN en onder leiding van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie Bonaire, Sint Eustatius en Saba (OM BES).

In de strijd tegen ondermijnende (financiële) criminaliteit intensiveert het OM BES de strafrechtelijke aanpak van fraude in het algemeen en belastingfraude in het bijzonder. Hierbij staat het ontnemen van door misdrijf verkregen vermogen centraal: misdaad mag nooit lonen.