Met ingang van 19 oktober 2021 is men bij het organiseren of bijwonen van hoog risico evenementen verplicht een QR code te kunnen tonen. PCR testen worden niet geaccepteerd. Bedrijven zijn op grond van de ministeriele regeling (2021/109) verplicht een controle op deze QR code uit te voeren. De politie zal hierop intensief controleren.

Het Openbaar Ministerie benadrukt dat er hoge boetes staan op het nalaten een toegangscontrole uit te voeren.  Hieronder zijn de transactiebedragen vermeld.  Niet voldoen aan een transactie leidt in beginsel tot vervolging met een hogere eis ter terechtzitting.

Het vervalsen van een QR code leidt tot een vervolging voor het misdrijf valsheid in geschrift. Op 24 november 2021 moet de verdachte die onlangs bij Zanzibar is aangehouden met een valse QR code voor het Gerecht verschijnen. De maximumstraf voor valsheid in geschrift is zes jaar gevangenisstraf.