Op vrijdag  5 november  2021 zijn op bevel van de Officier van justitie te Curaçao de 36 jarige vrouw L.E.L. en de 60 jarige man G.A.R.P. aangehouden in het grootschalig onderzoek genaamd Themis. Beiden worden verdacht deel uit te maken van een criminele organisatie en betrokken te zijn geweest bij het witwassen van crimineel verkregen vermogen voor die organisatie. Beide verdachten zijn in verzekering gesteld en meerdere malen verhoord. Op zondag 7 november 2021 zijn zij in vrijheid gesteld.

L.E.L. en G.A.R.P. kwamen het afgelopen jaar in beeld nadat uit het financieel onderzoek tegen eerder aangehouden verdachten naar voren was gekomen dat zij vermoedelijk via hun Curaçaose bedrijven die verdachten hebben gefaciliteerd bij het witwassen van crimineel vermogen. L.E.L. En G.A.R.P. zijn allebei directeur van een eigen vastgoedbedrijf op Curacao. Zij worden er onder meer van verdacht hun bedrijven gebruikt te hebben bij het verhullen van crimineel vermogen voor de organisatie. Gezien de intensiteit van de samenwerking worden ze er tevens van verdacht niet enkel faciliterend te hebben opgetreden voor de organisatie, maar feitelijk ook deel uit te maken van de criminele organisatie.

De aanhoudingen van L.E.L. en G.A.R.P. zijn onderdeel van het financiële onderzoek dat binnen Themis plaatsvindt. Het doel hiervan is het traceren en uiteindelijk afpakken van vermogen dat verkregen is door het plegen van strafbare feiten. Vanaf de start van het onderzoek zijn in verschillende landen goederen in beslag genomen. Op Curacao, Nederland en Groot-Brittannië zijn goederen van waarde in beslag genomen. In totaal gaat het om twee woningen, drie percelen, zes voertuigen en diverse waarde volle goederen zoals diamanten en dure horloges en een groot bedrag aan contant geld. Het totaal bedrag van de in beslaggenomen goederen bedraagt rond de 2.700.000,- NAf

Themis is het onderzoek naar strafbare feiten die de afgelopen jaren in de verschillende landen van het Koninkrijk der Nederlanden en in landen daarbuiten zijn gepleegd. Speciaal voor dit onderzoek is daarom een rechercheteam geformeerd, bestaande uit leden van de politiekorpsen van Sint Maarten, Curaçao, Aruba en het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Dit rechercheteam staat onder leiding van het Openbaar Ministerie Sint Maarten en het Openbaar Ministerie Curaçao. Eerder hebben in dit onderzoek in november 2020 en in februari 2021 aanhoudingen plaatsgevonden.