Herhaalde oproep voor gouden tip, beloning verhoogd naar 30.000,- gulden.

Het Openbaar Ministerie heeft op 6 januari 2021 een persbericht gepubliceerd betreffende de drugsroof van honderden kilo’s cocaïne uit het politiebureau Rio Canario in 2018. Hierbij werd bekend gemaakt dat het OM een beloning van 20.000,- uitlooft voor degene die cruciale informatie heeft met betrekking tot deze drugsroof. De mensen die zich tot heden hebben gemeld, hadden niet de beschikking over de informatie die heeft geleid tot de gouden tip.

Het onderzoeksteam – bestaande uit rechercheurs van het RST en Bureau Interne Zaken van KPC - heeft vastgesteld dat er weliswaar veel informatie is, maar dat weinig mensen voldoende vertrouwen hebben om deze informatie ook te delen met het team.

Bij deze vraagt het Openbaar Ministerie nogmaals uw aandacht voor de zaak en merkt daarbij op dat uiterst zorgvuldig zal worden omgegaan met de informatie die burgers over deze strafzaak geven, en uiteraard ook met de burgers die bereid zijn dit te doen.

Er kan gebeld of gewhatsappt worden naar het volgende nummer: +5999 521 3865. Indien u liever anoniem uw informatie wilt delen, kunt u bellen met het volgende nummer +5999 679 2896.

In aanvulling op het vorige persbericht stelt het Openbaar Ministerie de burgers nu ook in staat om rechtstreeks naar het Openbaar Ministerie te bellen met informatie over deze zaak. Hiervoor is speciaal een officier van justitie aangewezen, die u direct aan de lijn krijgt als u het volgende nummer belt: +5999 521 2109. Dit nummer is enkel en alleen beschikbaar voor informatie met betrekking tot voornoemde drugsroof.

Bovendien laat het Openbaar Ministerie weten dat de beloning eenmalig wordt verhoogd naar een bedrag van 30.000 NAF voor de tip die een essentiële bijdrage levert aan het oplossen van de zaak.