Het openbaar ministerie (OM) heeft vandaag bekend gemaakt een schikking te hebben getroffen met T.E.H. in de ontnemingszaak Larimar.

Het onderzoek Larimar is gestart op 2 maart 2017 en werd verricht door het Recherche Samenwerkingsteam (RST) onder verantwoordelijkheid van het Centraal Team van het Parket van de Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Op 15 mei 2020 werd T.E.H. door het Gerecht in Eerste Aanleg (GEA) veroordeeld in de strafzaak Larimar tot een gevangenisstraf van 5 jaren voor het aannemen van steekpenningen en witwassen. De verdachte heeft zich jarenlang als politicus verrijkt ten koste van de burgers van Sint Maarten.
De veroordeelde T.E.H. en het OM waren tegen dit vonnis in beroep gegaan.

Tegelijk met de strafzaak werd door het RST een Strafrechtelijk Financieel Onderzoek opgestart om vast te kunnen stellen of er bij de verdachten in Larimar sprake was van wederrechtelijk verkregen voordeel. Uit dit onderzoek is gebleken dat T.E.H. zich met het plegen van de strafbare feiten waarvoor hij is veroordeeld inderdaad heeft verrijkt. Daarom is het OM een ontnemingszaak tegen T.E.H. gestart.

Het OM en T.E.H. hebben in de voorgenomen ontnemingszaak een schikking bereikt. De schikking bestaat uit het betalen van een geldsom van 5 miljoen USD aan het OM en het doen van afstand van rechten en huuropbrengsten van diverse onroerende goederen. Hiermee doet T.E.H. afstand van door hem wederrechtelijk verkregen vermogen.

Het bedrag komt ten goede aan het criminaliteitsfonds. Door het kiezen voor een schikkingsovereenkomst wordt een lange gerechtelijke procedure voor beide partijen voorkomen. De ontnemingszaak is gesloten met het bereiken van deze schikking en de partijen zullen het Gerecht van Eerste Aanleg verzoeken de zaak gesloten te verklaren op 1 november.

Vandaag hebben het OM en de verdediging het Hof laten weten geen belang meer te hebben bij het doorzetten van de behandeling in hoger beroep van de strafzaken Larimar en Catfish. Het Hof heeft daarop het OM niet-ontvankelijk verklaard in zijn appel.De strafzaken van T.E.H. zijn hiermee afgesloten en onherroepelijk geworden. T.E.H. zal een oproep ontvangen om zijn gevangenisstraf uit te zitten.

Het waarborgen van de integriteit van het land en de toepassing van het recht zijn belangrijk voor het weefsel van de gemeenschap. Deze zaak liet zien hoe onwettig handelen door één enkele ambtenaar, aan wie de zorg voor en de ontwikkeling van het land is toevertrouwd, de vooruitgang kan vertragen en soms onherstelbare schade kan toebrengen aan het heden en de toekomst. Het OM ziet de afronding van deze zaak als een gezamenlijke stap naar een betere toekomst voor het land.