PHILIPSBURG, Sint Maarten (31 oktober 2022) - Het onderzoek Aquamarine werd gestart in september 2016 en loopt onder verantwoordelijkheid van het Centrale Team van het Parket van de Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Recherche SamenwerkingsTeam (RST).

In dit onderzoek werd advocaat B. te Sint Maarten aangemerkt als verdachte van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. In de woning van B. en in haar advocatenkantoor werden eind 2018 en begin 2019 huiszoekingen gedaan onder leiding van de rechter-commissaris (RC). Bij deze huiszoekingen zijn diverse stukken en digitale gegevens door de RC in beslag genomen. Door B. en het advocatenkantoor is tegen deze inbeslagname beklag ingediend bij het Gerecht in Eerste Aanleg, omdat haar verschoningsrecht als advocaat zou zijn geschonden.

In de beklagprocedure, die heeft gelopen van eind 2019 tot op heden, is gebleken dat door zowel het OM, als het kabinet RC en het RST meerdere onherstelbare (vorm)fouten zijn gemaakt bij de inbeslagneming en de verdere behandeling van de potentieel verschoningsgerechtigde stukken en gegevens van B. en haar advocatenkantoor.

Het OM is na zorgvuldige bestudering van alle feiten en omstandigheden tot de conclusie gekomen dat hierdoor niet alleen inbreuk is gemaakt op het (afgeleid) verschoningsrecht dat B. en haar advocatenkantoor toekwamen, maar ook haar recht op een eerlijk proces in potentie is geschaad.

Het OM vindt dat de door het OM, het kabinet RC en het RST gemaakte fouten dermate ernstig zijn dat het OM zichzelf niet-ontvankelijk acht in de verdere vervolging van B. De strafzaak tegen B. is daarom geseponeerd.