Het zorgvuldiger omgaan met slachtoffers, in het bijzonder van zedendelicten stond centraal tijdens een themadag georganiseerd door het Parket van de Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten, en Bonaire, Sint Eustatius, en Saba OM Carib voor haar ketenpartners binnen de justitiële keten van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden op donderdag 26 augustus jl. op Curaçao.

De themadag, gehouden bij Acoya Curaçao, werd bijgewoond door deelnemers van politiekorpsen, de rechtbank, slachtofferhulp en medewerkers van het Openbaar Ministerie die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van zedendelicten en/of slachtofferzorg.

Het onderwerp was speciaal gekozen om in te zoomen op zedendelicten en om meer nadruk te leggen op de positie van en zorg voor slachtoffers van deze delicten. Het strafrecht geeft volledig aan hoe met verdachten en daders moet worden omgegaan, echter moet het slachtoffer meer aandacht krijgen, vooral in zaken van seksueel geweld.

Seksuele misdrijven vormen ernstige schendingen van de lichamelijke en geestelijke integriteit, alsmede van de eerbaarheid van het slachtoffer. Seksuele misdrijven zijn ernstig, vanwege de impact die zij hebben op de betrokkenen, hun omgeving en de samenleving als geheel. Daarom is het van het allergrootste belang dat professionals op dit terrein over de nodige vaardigheden beschikken om voor de slachtoffers te zorgen.

Verschillende deskundigen op het gebied van de aanpak van seksuele misdrijven hielden voor 40 deelnemers presentaties. "Trauma en seksueel geweld en victim blaming" werd behandeld door Dr. Iva Bicanic, Coördinator van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld in Nederland, en "Slachtofferbejegening" door Yet van Mastrigt, Zedenexpert Nationale Politie. "Verhoren van minderjarigen" werd behandeld door rechtspsycholoog/onderzoekspsycholoog Jannie van der Sleen, evenals "Beoordelen van verklaringen bij zedendelicten".  Het onderwerp "Grooming" werd behandeld door Guillano Schoop, officier van justitie op Curaçao. 

Minister-president van Curaçao en interim-minister van Justitie, Gilmar Pisas, opende de themadag. Sinds 2018 werkt het Curaçaose ministerie van Justitie aan het optimaliseren van de aanpak van zedendelicten. Een pijler daarvan is het versterken van de deskundigheid van het personeel dat verantwoordelijk is voor de aanpak van seksuele misdrijven. Minister-president Pisas, in zijn rol als minister van Justitie, ondersteunt deze aanpak.

In het kader van het Nationaal Plan Curaçao ter bestrijding van geweld tegen kinderen en huiselijk/relationeel geweld heeft ook SOAW-minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn bijgedragen aan de themadag, aangezien zij deze zag als passend binnen de doelstelling om de deskundigheid op verschillende niveaus en in verschillende aspecten te versterken.

De themadag werd dan ook ten volle ondersteund door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van SOAW van Curaçao, alsmede door het Ministerie van Justitie van Nederland.

Ter afsluiting van de dag moedigde Procureur-generaal OM Carib Ton Maan de deelnemers aan de themadag aan om de opgedane kennis toe te passen op hun werkprocedures. Het uiteindelijke doel van de themadag is dat er beter voor slachtoffers van seksueel geweld wordt gezorgd en dat zij zich kunnen ontpoppen als aanhouder, voor hun eigen welzijn en dat van de gemeenschap.

Het organisatiecomité van de themadag bestond uit het OM CARIB-team en KPSM-teamleider zedenzaken van de politie van Sint Maarten, Dientje John-Muller.