Veelvoorkomende criminaliteit als (winkel)diefstal, vernieling, licht uitgaansgeweld of verduistering zorgt voor veel overlast en vraagt om een daadkrachtig en afgewogen optreden. In Augustus is gestart met JASAP aanpak, Justice As Soon As Possible. In deze aanpak werken Openbaar Ministerie (OM), Politie en Reclassering samen aan de versnelde afdoening van veelvoorkomende strafzaken.

De werkwijze heeft tot doel om;

  • screening aan de voorzijde te doen, zodat de juiste zaken worden opgepakt sturing te geven aan het onderzoek
  • onderzoek af te ronden met een afdoeningsbeslissing binnen de aanhoudingstermijn in beginsel (binnen 6 uur)
  • terugdringen van hoge technische sepot percentage
  • kwaliteitsverbetering van het onderzoek
  • terugdringen van doorlooptijden
  • slachtoffers en verdachten sneller duidelijkheid geven over de gekozen strafrechtelijke afdoening

Deze nieuwe samenwerking op het politiebureau maakt het mogelijk om schaarse politiecapaciteit optimaal in te zetten, verdachten van eenvoudige misdrijven zoveel als mogelijk lik-op-stuk te geven of anderszins buiten de rechter om af te handelen. Het OM en politie stemmen meteen af met medewerkers van de Reclassering om zo spoedig mogelijk een betekenisvolle beslissing te nemen over de straf die een verdachte krijgt.

Meer zaken kennen op deze manier een kortere doorlooptijd en een betekenisvollere interventie op veel voorkomende criminaliteit. Ook kan door deze nieuwe werkwijze bepaald worden dat als er sprake is van een slachtoffer de verdachte de (eenvoudige) schade direct moet vergoeden. Hierdoor ziet het slachtoffer snel resultaat en ook de verdachte weet direct waar hij aan toe is.