Op deze pagina leest u wat u kunt verwachten van politie en parket nadat u aangifte heeft gedaan.

Op deze pagina leest u wat u kunt verwachten van politie en parket nadat u aangifte heeft gedaan.

 1. Den proseso: POLITIEONDERZOEK

  Nadat u aangifte heeft gedaan van een misdrijf, start de politie een onderzoek.  In die tijd verzamelt de politie bewijsmateriaal en ondervraagt zij personen die voor de zaak van belang kunnen zijn.  Vaak zullen zij de zaak samen met het Openbaar Ministerie beoordelen.  Op het moment dat u aangifte heeft gedaan bij de politie, zullen zij u informeren dat u schadevergoeding kunt eisen (indien van toepassing) als gevolg van het misdrijf. Mediation is ook een optie. 

  Na afronding van het onderzoek legt de politie het dossier voor aan het Openbaar Ministerie.  De toegewezen officier van justitie en juridisch medewerker beoordelen de zaak en informeren u over de verdere beslissing.  In minder ernstige gevallen kan de zaak worden afgehandeld met een boete voor de dader of een schadevergoeding voor het slachtoffer zonder gerechtelijke procedure. 

  De politie en/of de officier van justitie kunnen een zaak seponeren als er te weinig informatie is om de verdachte(n) op te sporen of als er te weinig bewijs is om een zaak voor de rechter te brengen.  U zult zo spoedig mogelijk door de politie of de officier van justitie hiervan in kennis worden gesteld.

 2. Den proseso: VERDERE STRAFRECHTELIJKE PROCEDURES

  Tijdens het politieonderzoek kan een verdachte worden aangehouden.  Zodra er voldoende informatie is om een verdachte te vervolgen, zal de officier van justitie bepalen welke acties worden ondernomen zoals het verzoeken van de rechter van instructie voor voorlopige hechtenis en/of het indienen van een zaak voor behandeling door de rechtbank. 

  De officier van justitie neemt contact met u op wanneer de zaak is ingediend en geregistreerd bij het parket, u kunt dan aangeven of u op de hoogte wilt worden gehouden van de procedure. 

  De officier van justitie zal u informeren over de zittingsdatum en uw rechten als slachtoffer of nabestaande van een slachtoffer in een strafprocedure. 

  Andere informatie kan gaan over een eventuele schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte. 

  Een zaak kan door de officier van justitie worden geseponeerd, wat betekent dat er geen verdere vervolging zal worden ingesteld.  Als de zaak wordt geseponeerd, ontvangt u een brief met een toelichting en informatie over de verdere stappen die u kunt ondernemen als u het niet eens bent met de beslissing.

 3. Den proseso: WAT ZIJN UW RECHTEN TIJDENS EEN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK / EEN STRAFRECHTELIJKE PROCEDURE?

  Als uw zaak voor de rechter komt, kunt u de rechter vragen om uw schadeclaim in de zaak op te nemen.  Dit kan een vergoeding inhouden voor uw beschadigde of gestolen goederen, medische kosten die niet door de verzekering worden gedekt of gederfde inkomsten.  U ontvangt van de officier van justitie een vorderingsformulier.  U moet op de zitting aanwezig zijn om uw vordering in te dienen.

  De officier van justitie zal een beslissing nemen over uw vordering in minder ernstige zaken die buiten de rechtbank om worden behandeld.

  Als uw gestolen goederen zijn gevonden of in beslag zijn genomen als bewijsmateriaal in het strafrechtelijk onderzoek, worden zij u meestal teruggegeven zodra de openbare aanklager het onderzoek heeft afgerond en de zaak voor de rechter brengt.  De politie zal contact met u opnemen om te bespreken hoe, waar en wanneer u uw eigendom kunt terugkrijgen.

 4. Den proseso: CONTACT OPNEMEN MET DE OFFICIER VAN JUSTITIE

  Slachtoffers (of nabestaanden) van ernstige en gewelddadige misdrijven, zoals een overval, een zedenmisdrijf of een zware mishandeling, kunnen een gesprek met de officier van justitie aanvragen.  Zo'n gesprek kan bijvoorbeeld worden aangevraagd over:

  * de procedure van het strafproces

  * De beslissing om een zaak te seponeren

  * Wat u tijdens de rechtszitting kunt verwachten

  * Het bewijs tegen de verdachte

  * De mogelijkheden om tegen een zaak in beroep te gaan

 5. Den proseso: Zedenslachtoffers

  Voor meer informatie voor zedenslachtoffers, klik hier.

Police Force Curaçao / Korps Politie Curaçao

Emergency number: 911

Not an emergency: +5999 8666265 of  +5999 8666270

Na 16:00 uur: +5999 6740073

Website: www.polis.cw

Victim support / Slachtofferhulp

☏+5999 4617575 of +5999 4657575

☏+5999 510 7575 (piket, weekdays 17:00 - 08:00 hours, 24 hours weekends and holidays

E-mail: info@slachtoffer.org

Website: slachtoffer.org

Complaints / Klachten

For complaints about treatment from the Police, the Public Prosecutor's Office (OM Curaçao, OM BES and OM SXM), please contact:

Office of the Attorney General

Wilhelminaplein 14-16, Curaçao

E-mail: bijstand.ppg@omcarib.org with refrence to 'complaint'