Bij een bezoek aan het Openbaar Ministerie kan altijd bijstand worden verwacht, maar het is belangrijk om te weten dat het Openbaar Ministerie alleen strafzaken voor de rechter brengt.

Criminele zaken hebben betrekking op een actie die schadelijk wordt geacht voor de samenleving als geheel, vandaar dat deze worden beschouwd als een misdrijf tegen de “staat”. Voorbeelden van dit soort zaken zijn:

 • Moord
 • Doodslag
 • Samenzwering
 • Fraude
 • Diefstal
 • Seksueel geweld
 • Drugsbezit

Zaken die niet in deze categorie vallen, worden als civiele zaken beschouwd. Civiele zaken betreffen meestal privégeschillen tussen personen of organisaties. Voorbeelden van dit soort zaken zijn:

 • Property disputes (land)
 • Complaints against the country
 • Contract breaches (labour issues)
 • Landlord/tenant issues
 • Restraining orders
 • Money and debts
 • Discrimination & civil rights violations