In de nacht van 8 op 9 februari jl. vond er een tragisch verkeersongeval plaats op de Kaya Grandi waarbij de 30-jarige bestuurder van een motorfiets om het leven is gekomen. 

Onder leiding van het Openbaar Ministerie (verder OM) werd door de politie in samenspraak met de Rijksrecherche onderzoek verricht naar alle aspecten die mogelijk een rol hebben gespeeld bij dit ongeval. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en de onderzoeksresultaten zijn door het OM beoordeeld.

Uit het ingestelde onderzoek is gebleken dat de bestuurder van een personenauto, vanuit Parke Tului, de Kaya Grandi op is gereden om vervolgens linksaf in noordelijke richting zijn weg te vervolgen. Op de Kaya Grandi reed het slachtoffer als bestuurder van een motorfiets, komende vanuit het noorden en rijdende in zuidelijke richting.

Uit het ingestelde onderzoek is gebleken dat de bestuurder van de motorfiets bij een ingezette remactie de controle over de motorfiets is verloren en vervolgens ten val is gekomen. Ten gevolge van deze val heeft het slachtoffer dusdanig letsel opgelopen dat hij daaraan is overleden.

Uit het ingestelde politieonderzoek is komen vast te staan dat de bestuurder van de motorfiets vlak voor zijn val met een snelheid reed van boven de 100 km/uur. Ter plaatse is een maximale snelheid van 40 km/uur toegestaan. Gezien deze mate van overschrijding van de maximaal toegestane snelheid, op die plek en op dat moment, is naar de mening van het OM geen sprake van aanmerkelijke schuld aan de zijde van de bestuurder van de auto aan het ongeval.

Bij deze beoordeling wordt mede betrokken dat het slachtoffer de motorfiets wellicht minder goed onder controle had. Het slachtoffer was namelijk niet in het bezit van een geldig rijbewijs voor het besturen van motorfietsen.

Dit betekent dat het OM heeft besloten de bestuurder van de betrokken auto niet te vervolgen naar aanleiding van dit tragisch ongeval.