De meeste personen die een proces verbaal hebben gekregen voor het overtreden van de Corona maatregelen, zijn door het Openbaar Ministerie (OM) benaderd en aan hen is een transactie aangeboden.

Helaas zijn er velen die deze transactie nog niet hebben betaald. Hierbij wil het OM wederom iedereen er op attenderen dat indien de transactie niet wordt betaald, de betrokkene gedagvaard wordt en de zaak op de strafzitting zal worden behandeld. Op de zitting wordt door het OM aan de rechter gevraagd om het boetebedrag met 20% te verhogen. Als de rechter de zaak bewijsbaar vindt, volgt er een vonnis met een geldboete. Daarbij wordt ook het aantal dagen hechtenis vastgesteld, die bij niet-betaling van de boete in de JICN uitgezeten moet worden. Bij niet-betaling van die geldboete, zal het vonnis in het opsporingsregister bij de grens (OPS) opgenomen worden. Bij in- of uitreizen in/uit Bonaire kan het dan voorkomen dat er eerst betaald, of zelfs de vervangende hechtenis uitgezeten, moet worden, voordat de reis ondernomen kan worden. De eerste strafzitting, waarop niet-betaalde corona-boetes worden geplaatst, vindt plaats in september. Betaling van de transactie van het OM  kan dit allemaal voorkomen.