Onder leiding van het Openbaar Ministerie BES voert de FIOD, de opsporingsinstantie van de Belastingdienst, ook voor Caribisch Nederland, op Bonaire strafrechtelijke onderzoeken uit wegens het niet-voldoen aan de belastingwetgeving BES door een aantal ondernemingen. Deze onderzoeken zijn ingesteld naar aanleiding van analyse door de Belastingdienst Caribisch Nederland van belastingaangiften. Uit die analyse is naar voren gekomen dat er te weinig belasting zou zijn betaald en dat er niet zou zijn voldaan aan de inlichtingenplicht en de administratieplicht.

De vorige week hebben er onder leiding van de officier van justitie, en in samenwerking met het Korps Politie Caribisch Nederland en de Koninklijke Marechaussee, diverse doorzoekingen bij de betreffende ondernemingen plaatsgevonden in Kralendijk. Ook in Nederland heeft er een doorzoeking, in een woonhuis van een directeur van één van die ondernemingen, plaatsgevonden. Bij de doorzoekingen zijn onder andere administratie, computers en andere gegevensdragers in beslag genomen. De afgelopen week zijn verschillende verdachten en getuigen gehoord door de rechercheurs van de FIOD. Deze rechercheurs waren voor deze doorzoekingen en verhoren overgekomen uit Europees Nederland.

De afwikkeling van het onderzoek is in volle gang. Te zijner tijd zal het Openbaar Ministerie BES een afdoeningsbeslissing nemen. Deze strafrechtelijke onderzoeken hadden wellicht voorkomen kunnen worden, indien de ondernemingen en de verantwoordelijkheden binnen die ondernemingen tijdig en correct aan vragen en verzoeken van de Belastingdienst Caribisch Nederland hadden voldaan.