Op donderdag 21 september  werd bij de controle van een bootje door de opsporingsdiensten een partij tropische vogels aangetroffen waarvan het sterke vermoeden bestond dat deze gevangen waren in de vrije natuur en bestemd waren voor de illegale handel in exotische dieren. 

De vogels werden in beslag genomen. Aangezien de herkomst en de gezondheidstoestand van de dieren volstrekt onduidelijk waren en de vogels daardoor een potentieel ernstig gevaar voor de volksgezondheid en voor de gezondheid en het welzijn van de dieren op Bonaire opleverden, werd door het Openbaar Ministerie besloten de vogels te laten inslapen.

Het Openbaar Ministerie roept iedereen op niet in te gaan op aanbiedingen vanuit de illegale dierenhandel. Niet alleen wordt daarmee deze handel in stand gehouden maar deze ongecontroleerde handel levert ook direct gevaren op voor de mensen en dieren op Bonaire.

Bij de controle werden naast de vogels ook een aantal vuistvuurwapens aangetroffen en in beslag genomen. Eén (1) persoon is aangehouden.