Het Openbaar Ministerie van de BES-eilanden (OM BES) heeft een kleine 300 processen-verbaal (p-v’s) ontvangen van KPCN, de Marechaussee en Toezicht & Handhaving voor het overtreden van de noodverordening/het besluit van de gezaghebber inzake de covid-maatregelen.

Het merendeel van deze p-v’s is afgegeven voor het overtreden van de avondklok (171, à $ 150 boete), het alcoholverbod (30, à $ 150 boete), het samenscholingsverbod (76, à $ 150 boete), en combinaties van deze overtredingen (à $ 250 boete).

De medewerkers van het OM BES zijn actief bezig om deze boetes te verwerken en alle overtreders te benaderen. De eerste boete à $ 150 is al betaald, zie foto. Betreffende persoon wilde naar Nederland gaan en bij de grens niet voor verrassingen komen te staan.

Vanaf 1 april tot nu zijn 87 boetebrieven door de deurwaarder aan huis bezorgd (zo’n 30 %). Vanaf volgende week kan door middel van pinnen (mobiel pinapparaat) direct bij de deurwaarder afgerekend worden.

Het OM BES is voornemens de personen die niet betalen te dagvaarden voor een rechtszitting, te beginnen in augustus.

Het OM kan niet genoeg benadrukken dat de covid-maatregelen nageleefd moeten worden. Niet-naleving betekent veel besmettingen.

De inbreuk op het sociale leven valt zwaar. Maar nog zwaarder dan vallen de grote gevolgen voor de middenstand, de horeca, de gezondheidszorg en de rechtshandhaving.