Het Openbaar Ministerie van Caribisch Nederland (OM BES) heeft tot nu toe 371 processen-verbaal (p-v’s) ontvangen van KPCN, de Marechaussee en Toezicht & Handhaving voor het overtreden van de noodverordening/het besluit van de gezaghebber inzake de covid-maatregelen.

Het merendeel van deze p-v’s is afgegeven voor het overtreden van de avondklok (246 à $ 150 boete), het alcoholverbod (37 à $ 150 boete), het samenscholingsverbod (67 à $ 150 boete), en combinaties van deze overtredingen (à $ 250 boete).

De medewerkers van het OM BES zijn actief bezig om deze boetes te verwerken en alle overtreders te benaderen. In totaal heeft het OM BES $ 2.050,- aan boetes geïnd. Deze boetes zijn uitgedeeld in de periode dat Bonaire zich in een hoger risiconiveau bevond.

Vanaf 1 april tot nu zijn 276 boetebrieven door de deurwaarder aan huis bezorgd. Door middel van pinnen (mobiel pinapparaat) kan het boetebedrag direct bij de deurwaarder afgerekend worden. Het OM BES is voornemens de personen die niet betalen te dagvaarden voor een rechtszitting, te beginnen in augustus.