Overzicht van gearchiveerde nieuwsitems BES Eilanden.

  • De rechter heeft op woensdag 9 december 2020 de voormalige financieel directeur van Oil Trading Bonaire en Balfran N.V. een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar met een proeftijd van twee jaar en een taakstraf van 200 uren opgelegd. Hij is veroordeeld voor verduistering in zijn functie als ambtenaar. Ook is hij veroordeeld voor witwassen.
  • Ondanks het feit dat op de BES-eilanden weinig besmettingen zijn vastgesteld, blijft het noodzakelijk om aan regels en richtlijnen te houden, want een besmetting is nog steeds mogelijk, en deze kan zich razendsnel verspreiden. De Tijdelijke Regelingen Maatregelen Covid-19 zijn inmiddels van kracht en het Openbaar Ministerie heeft de transactietabel daar op aangepast.
  • De gezaghebber van Bonaire heeft naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek door een accountantskantoor op Curaçao naar financiële malversaties bij Oil Trading Bonaire N.V. (OTB) aangifte gedaan.