Dia 8 di febrüari 2023, Korte di Promé Instansia na Boneiru a kondená un hòmber bibá na Saba na shete (7) aña di kastigu di prisòn pa intento di homisidio di su èks pareha ku a sak’é for di kas un par di dia promé. Fiskal a demandá un kastigu di ocho (8) aña. Tambe hues a otorgá e èks pareha daño i perhuisio.

Op 3 september 2022 heeft verdachte het slachtoffer met een kapmes meermalen op verschillende delen van haar lichaam geslagen, waaronder haar hoofd en nek. Dit had zwaar letsel als gevolg. Het is een wonder dat het slachtoffer het heeft overleefd. Dit levert volgens de rechter een poging tot doodslag op, zoals ook de officier van justitie had betoogd. De verdediging voerde aan, dat de verdachte door overmatig alcoholgebruik een black out had en dus helemaal niet wist wat hij deed. Verdachte heeft ook telkens gezegd, dat hij zijn eigen handelen niet kon herinneren. Ook voerde zij aan, dat het slachtoffer niet had kunnen overlijden door het handelen van de verdachte en de verwondingen die zij daardoor had opgelopen. De rechter was het daarmee niet eens. Hij oordeelde dat verdachte geen black out had gehad en zich wel degelijk bewust was van hetgeen hij had gedaan.

De ex-vriendin had een verzoek tot vergoeding van immateriële schade van $ 10.000,- ingediend. De rechter kende die vordering volledig toe.

Een boodschap voor iedereen die slachtoffer zou kunnen zijn van huiselijk geweld. Dergelijk geweld is zelden eenmalig en escaleert meestal in frequentie en ernst. Huiselijk geweld kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood. Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, meldt u zich dan bij de autoriteiten (bijvoorbeeld de politie). Ook als het gaat om iemand in uw omgeving.

Onderdeel van het vonnis is ook een tweede situatie, nl. de belediging van drie verbalisanten tijdens hun dienst op 5 november 2021. De verdachte ontkende dat hij degene was die de belediging had geuit, maar de rechter oordeelde dat het proces-verbaal van de verbalisanten overtuigend bewijs opleverde.