Openbaar Ministerie-Curacao-Sint Maarten-BES Islands

St. Maarten

Om het verkeer veiliger te maken houdt de politie geregeld verkeerscontroles. Denk daarbij aan het beboeten van rijden zonder rijbewijs, rijden door rood licht, het rijden zonder autogordel en het telefoneren tijdens het rijden.

Ook het controleren op het bezit van de keuringskaart valt hieronder. Op die manier wordt elke eigenaar van een voertuig gestimuleerd om zijn of haar voertuig elke twee jaar door het Keuringslokaal op verkeersveiligheid te laten controleren.

Verkeerscontroles worden niet alleen ter preventie van ongevallen gehouden. Geregeld controleert de politie ook op het bezit van een verzekeringsbewijs en het voeren van de juiste kentekenplaat. Als elke verkeersdeelnemer zijn of haar voertuig goed heeft verzekerd kan eventuele schade bij een ongeval gemakkelijker worden afgewikkeld. En voor de belasting geldt nu eenmaal dat belasting voor het bezit van een voertuig gewoonweg moet worden afgedragen.

Jaarlijks wordt er door de politie een groot aantal verkeersboetes uitgeschreven.

Het betalen van een verkeerboete gebeurt bij de Receiver’s Office. Indien de boete niet op tijd wordt betaald, is men al opgeroepen om op het gerecht te verschijnen. De datum en tijdstip van de zitting zijn al op de verkeersboete opgenomen.

Tijdens de verkeerszitting zal de rechter aan de verdachte eerst een aantal formele vragen stellen, zoals: bent u degene aan wie de boete is uitgeschreven. Vervolgens wordt de verdachte meegedeeld dat hij niet tot antwoorden is verplicht. Daarna stelt de rechter vragen aan de verdachte en mag de verdachte een toelichting geven.

De Officier van Justitie krijgt tijd om zijn zienswijze kenbaar te maken en formuleert de strafeis.

De rechter neemt uiteindelijk een beslissing in de vorm van een uitspraak. De uitspraak kan zijn:

1. Vrijspraak, of
2. Schuldigverklaring zonder opleggen van straf;
3. Geldboete en of (vervangende) hechtenis.

Doorgaans wordt een geldboete door de rechter verhoogd en tevens een vervangende hechtenisstraf opgelegd. De vervangende gevangenisstraf kan ten uitvoer worden gebracht indien de boete niet wordt betaald. In de uitspraak van de rechter wordt per NAF 50,- opgelegde boete een vervangende hechtenis van 1 dag opgelegd. Bij een boete van NAF 300,- betekent het dat men bij niet betaling 6 dagen in vervangende hechtenis kan worden genomen.

Vanaf januari 2013 is er binnen het Openbaar Ministerie een strafdeurwaarder in dienst. De strafdeurwaarder zal actief worden ingezet om geldboetes te executeren.

Het Openbaar Ministerie adviseert geldboetes tijdig te betalen bij de Receiver’s Office. Bij niet tijdige betaling riskeert men de executie van de vervangende hechtenis.