Openbaar Ministerie-Curacao-Sint Maarten-BES Islands

St. Maarten

Geweld binnen de relationele sfeer is een probleem dat helaas op grote schaal voorkomt, maar veelal onzichtbaar blijft. Vaak wordt dit verschijnsel aangeduid met de term “huiselijk geweld”, maar eigenlijk is dit te beperkt aangezien het de indruk wekt dat het geweld zich beperkt tot personen die met elkaar in hetzelfde huis wonen.

Bij relationeel geweld gaat het veelal (maar niet altijd) om lichamelijke en/of seksuele geweldpleging, al dan niet gepaard gaand met beschadiging van goederen, waarbij de dader en het slachtoffer bloed- en of aanverwanten van elkaar zijn of een liefdesrelatie met elkaar hebben of hebben gehad en/of (huis-)vrienden (of vriendinnen) van elkaar zijn. Relationeel geweld kan zich ook uiten in bedreiging en belaging. Relationeel geweld kan zich overal voordoen en beperkt zich niet tot de man die zijn vrouwelijke partner en/of kinderen mishandelt. Slachtoffers van geweld zijn weliswaar in de meeste gevallen vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen. In slechts een gering aantal gevallen doen slachtoffers aangifte. Een deel van hen durft geen aangifte te doen of gaat ervan uit dat politie en justitie daar geen gevolg aan zullen geven.

Relationeel geweld heeft reeds langere tijd bijzondere aandacht van het OM. Het OM vervolgt bewijsbare gevallen van relationeel geweld in beginsel altijd. In 2010 is een richtlijn tot stand gekomen met bepalingen welke kinderen ook aanmerken als slachtoffers wanneer zij getuige zijn van relationeel geweld.