Openbaar Ministerie-Curacao-Sint Maarten-BES Islands

St. Maarten

Sint Maarten is aantrekkelijk voor vreemdelingen. Dagelijks komen vreemdelingen op legale en illegale wijze het land binnen. Een deel daarvan verdwijnt in de illegaliteit. Een ander deel tracht op illegale – niet zelden levensgevaarlijke – wijze het land te verlaten, in een poging in ergens anders een leven op te bouwen.

De gevolgen van de illegale aanwas van de bevolking zijn divers: de werkloosheid neemt toe, de infrastructuur heeft te leiden onder het toegenomen aantal gebruikers, de gezondheidszorg is niet toereikend (want die is ingericht op het aantal legale inwoners), er is onvoldoende onderwijs, de criminaliteit neemt toe, hetgeen een negatief effect heeft op het toerisme, enzovoorts. Mensen met een illegale verblijfstatus zullen ook sneller en eenvoudiger slachtoffer worden van uitbuiting, hetgeen eenvoudig uitmondt in mensenhandel.

Op 20 juni 2011 is een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend door de Ministers van Justitie van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

In deze MOU is de verplichting vastgelegd dat gerichte controles plaatsvinden op signalen van mensenhandel en mensensmokkel, zowel in het grensbewakings- en toelatingsproces als in de kwetsbare sectoren, zoals prostitutie, dienstverlening, bouw, supermarkten, winkels in luxe goederen en horeca. Deze controles vinden plaats door multidisciplinaire teams, bestaande uit personeel van de diensten verantwoordelijk voor grenstoezicht, gezondheidszorg, arbeidsinspectie. De resultaten kunnen relevant zijn voor de opsporing en vervolging.