Openbaar Ministerie-Curacao-Sint Maarten-BES Islands

Organisatie

Het Raadhuis, waar thans het Hof van Justitie is gehuisvest, is sedert 1861 ook het onderkomen geweest van de Procureur-Generaal en zijn Parket. In dat jaar was Abraham de Rouville de Procureur des Konings, (de oorspronkelijke benaming voor het ambt van Procureur-Generaal). De Rouville was in die hoedanigheid tevens lid van de Koloniale Raad. Een bijkomstigheid is dat hij lid was van de vrijmetselaarsloge “De Vergenoeging”, welke de oorspronkelijke eigenaar was van het pand aan Wilhelminaplein 14-16. Het Parket van de Procureur-Generaal is 150 jaar gevestigd geweest in het Raadhuis. In december 2011 is daar echter een einde aan gekomen en is het Parket verhuisd naar het monumentale pand van Loge “De Vergenoeging” aan Wilhelminaplein 14-16. Dit gebouw is – evenals de daarnaast gelegen Tempel Emanuel, waar het Parket van de Hoofdofficier van Justitie is gehuisvest – gebouwd op een vroegere begraafplaats.

De eerste steenlegging van de Tempel der Tempelen – zoals het bij die gelegenheid werd genoemd door een der leden van de Vergenoeging de heer J.J. Naar in zijn toespraak – vond plaats op 18 oktober 1868 om half drie ‘s middags. Ruim acht maanden na de eerste steenlegging vond op 3 juli 1869 de opening plaats van het logegebouw.

Ruim 100 jaar na de eerste steenlegging werd dit gebouw verkocht aan de Bank of America. De loge mocht toen gebruik maken van de Tempel Emanu-él die sinds de hereniging van beide Joodse Gemeenten op het eiland, niet meer als Joodse Tempel dienst deed. Op 14 december 1983 verkocht de Bank of America het pand aan de First National Bank of Boston. Zes jaar later werd dit pand wederom aan een bank verkocht, te weten de Mc Laughlin Bank NV.

Op 30 december 2003 veranderde het pand nogmaals van eigenaar. Na een uitgebreide verbouwing vond 27 januari 2005 de officiële opening plaats van de Verzekeringsmaatschappij Inter Assure. In augustus 2009 heeft het Land de Nederlandse Antillen het pand gekocht van Intern Assure ten behoeve van het Parket van de Procureur-Generaal. Zowel het Hof van Justitie als het Parket had door personeelsuitbreiding meer kantoorruimte nodig. Het Raadhuis werd derhalve te klein. Zes jaar na de officiële opening van Inter Assure heeft eind 2011 de officiële opening plaats gevonden van dit gebouw, nu als onderkomen van het Parket van de Procureur-Generaal.

BES-09
Tempel 261012 005.jpg
Tempel 261012 007.jpg
SXM-06
SXM-01