Openbaar Ministerie-Curacao-Sint Maarten-BES Islands

Nieuws

Curaçao - Persbericht - TRANSACTIE TUSSEN OM EN FCIB - 3-2-2020

Op 9 oktober 2006 werd de bankvergunning van de First Curaçao International Bank (FCIB) door de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) ingetrokken en heeft het gerecht in eerste aanleg van de (voormalige) Nederlandse Antillen – op verzoek van BNA – de noodregeling ten aanzien van FCIB uitgesproken. BNA is de rechtsvoorganger van de huidige Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) die thans toezicht houdt op het bankwezen.

Als gevolg van de noodregeling staat FCIB tot op heden onder bewind van CBCS. Aanleiding hiervoor was een Nederlands strafrechtelijk onderzoek naar FCIB, welk onderzoek in 2012/2013 heeft geleid tot een veroordeling en een transactie voor FCIB. In oktober 2017 en maart 2018 werd onder leiding van de rechter-commissaris het hoofdkantoor van de FCIB te Curaçao doorzocht. Directe aanleiding voor de doorzoekingen waren inkomende buitenlandse rechtshulpverzoeken bij het Openbaar Ministerie Curaçao (OM) ten aanzien van FCIB.

De resultaten van het strafrechtelijk onderzoek op Curaçao bevestigden het vermoeden dat mogelijk sprake is van schuldwitwassen door FCIB ten aanzien van een aantal bankrekeningen. Dat heeft ertoe geleid dat het OM en FCIB een transactieovereenkomst hebben gesloten.

In het kader van de transactie doet FCIB afstand van specifieke rekeningtegoeden. Hiermee zijn deze rekeningtegoeden uit de bank gehaald. De overige rekeningtegoeden worden uitgekeerd aan de legitieme rekeninghouders dan wel afgestort in een consignatiekas die in beheer is bij CBCS.

Het OM verwacht dat de transactie bijdraagt aan een spoedige afwikkeling van FCIB als bank waardoor de noodregeling kan worden opgeheven.

Sint Maarten - 25 jaren voor de liquidatie van Franky Brunache (Broccoli onderzoek) 12-12-2018

Het Gerecht in Eerste Aanleg te Sint Maarten heeft vandaag 12 december 2018 beide verdachten H.F.M. (27) and H.H.M. (24) veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 25 jaren voor de liquidatie van Franky Brunache in Hope Estate op 24 januari 2017.

Het hof overweegt, dat in zijn algemeenheid voor moord een gevangenisstraf van 18 jaar als uitgangspunt wordt gehanteerd. Volgens het hof is er in dit geval sprake van een koelbloedige, zorgvuldig geplande liquidatie op de openbare weg, in een woonwijk, met gebruikmaking van een semiautomatisch wapen.

Daarnaast speelt voor de straftoemeting een rol dat vuurwapenbezit op Sint Maarten een groot probleem is. Het aantal slachtoffers van vuurwapengeweld is, zoals het openbaar ministerie tijdens de zitting heeft aangevoerd en door het hof is overgenomen, op Sint Maarten 20 maal hoger dan in Nederland.

Het Openbaar Ministerie het KPSM bedankt voor het goed uitgevoerde opsporingsonderzoek dat samen met het OM in uitdagende omstandigheden en met beperkte recherchecapaciteit tot een goed einde is gebracht.

 

Sint Maarten - PYREIT onderzoek - moord van Juancho Cannegieter - 30-11-2018

 

In de zaak van het dodelijk slachtoffer Juancho Cannegieter, die op 6 augustus 2018 dood in zijn auto op Margothill Road, St. Peters is aangetroffen, heeft de politie voortdurend onderzoek verricht. Dit heeft geresulteerd in een aanhouding van verdachte R.E. (26) op dinsdag 27 november 2018 voor moord. Vandaag heeft de Rechter-Commissaris beslist, dat R.E. vast moet blijven zitten.

 

Sint Maarten - Het Openbaar Ministerie overweegt hoger beroep in te stellen in de zaak Colade - 30-11-2018

In de zaak Colade heeft het Gerecht op 28 november uitspraak gedaan.

De hoofdverdachte R.L. is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden, proeftijd 3 jaar en een geldboete van Naf 300.000, alsmede ontzetting voor de duur van 5 jaren uit het recht ambten te bekleden.

De zaak Colade betreft een zaak van onder meer ambtelijke fraude. Daarvoor zijn vier verdachten vervolgd en veroordeeld.

Verdachten F.B. en E.F. zijn veroordeeld tot 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, met een proeftijd van 3 jaar en een geldboete van Naf 50.000. Een rechtspersoon is veroordeeld tot een geldboete van Naf 50.000.

Voor een aantal feiten zijn verdachten vrijgesproken, onder andere voor het vormen van een criminele organisatie en witwassen.

 

Sint Maarten - 16 jaar gevraagd voor overvallers - 29-11-2018

Het Openbaar Ministerie heeft 16 jaar gevangenisstraf gevraagd voor verdachten F.J. (27) en V.E.B. (27). Aan hen wordt ten laste gelegd dat ze een aantal overvallen, w.o. bedrijfsovervallen, straatroven en woningovervallen hebben gepleegd.
 
Het gaat hier om het clusteronderzoek FLUORIET dat bestaat uit de volgende deelonderzoeken:

TOERMALIIJN              (overval op Beach Plaza Casino op 13 februari 2017)


CASTORIET 1 en 2       (overval op slachtoffer M.E.M. op 16 november en 25 december 2017)

ZINKIET                      (overval op slachtoffer R.B.M. op 1 december 2017)


CELESTIET                  (bedreiging en afpersing van slachtoffers I.C. en E.M.P. op 14 dec 2017)


DROOMKWARTS          (overval op Leonard Enterprises op 8 januari 2018)


DUBBELSPAAT             (overval op slachtoffer T.M.J. op 18 januari 2018)


ELDORIET                   (poging overval op Popular Express op 20 januari 2018)


HOME INVASION         (woningoverval op slachtoffer W.H. d.d. 21 januari 2018)
 
Verdachten F.J. en V.E.B. hebben deze overvallen gezamenlijk gepleegd en zitten sinds begin dit jaar in voorlopige hechtenis. Beide verdachten worden ook verdacht van vuurwapenbezit in de periode van februari 2017 tot en met januari 2018.
 
V.E.B. wordt tevens verdacht van een strafbaar feit uit het onderzoek POSBANK. Dit gaat over het schieten op verdachte J.G. uit het onderzoek POSBANK. De Officier van Justitie heeft het standpunt ingenomen dat V.E.B. door het schieten het risico heeft genomen dat verdachte J.G. ernstig gewond zou raken en voor hem een veroordeling gevraagd voor poging zware mishandeling met een wapen. J.G. is overigens niet door een kogel getroffen.
 
“In relatief korte tijd zijn door deze verdachten meerdere gewapende overvallen gepleegd. Verdachten waren alleen uit op persoonlijk financieel gewin en hebben zich van hun slachtoffers niets aangetrokken.
 
“Er is bij de overvallen veel geweld gebruikt en ook waren er steeds vuurwapens in het spel. Zo werd een woningovervallen terwijl daar ook een 6-jarig kind aanwezig was en is een vuurwapen op een oudere vrouw gericht. Dit soort overvallen zorgt voor gevoelens van onveiligheid bij de bevolking van Sint Maarten.
 
“Gelet op de aard en de ernst van de strafbare feiten – en ook het aantal strafbare feiten – past alleen een forse, langdurige gevangenisstraf. De Sint Maartense samenleving moet langdurig tegen deze verdachten worden beschermd,” aldus de Officier van Justitie.

 
De Officier van Justitie heeft ook gevraagd om beide verdachten te verplichten de opbrengst van de strafbare feiten – $34.552,00 en NAf.1.650,00 voor V.E.B. en voor F.J. $18.140,00 en NAf.1.650,00 – aan het Land Sint Maarten terug te betalen.
 
“Misdaad mag immers niet lonen. Het afpakken van crimineel voordeel past in het streven van het Openbaar Ministerie om het plegen van vermogensdelicten te ontmoedigen.”
 
Het gerecht zal het vonnis tegen beide verdachten op 20 december 2018 uitspreken.

 

Sint Maarten - De voorlopige hechtenis van verdachte M.C.J. is geschorst - 29-11-2018

De voorlopige hechtenis van verdachte M.C.J. is op 28 november 2018 door de Rechter-Commissaris onder strenge voorwaarden geschorst.

M.C.J. moet zich bereikbaar en beschikbaar houden voor de Landsrecherche en het Openbaar Ministerie, ze mag geen alcohol en drugs gebruiken en ze mag niet deelnemen aan kansspelen of zich in lokaliteiten bevinden waar kansspelen worden aangeboden.

Verder zal de verdachte zich onthouden van elk contact over de inhoud van de zaak, middellijk of onmiddellijk, met medewerkers van het Gerecht in Eerst Aanleg of het Constitutioneel Hof, en bovendien zal verdachte niet zonder toestemming van het Openbaar Ministerie het land verlaten. Verdachte moet haar paspoort inleveren bij de autoriteiten.

In het onderzoek TRIGGERFISH is op vordering van het Openbaar Ministerie een Strafrechtelijk Financieel Onderzoek geopend. In het kader van dat onderzoek zijn een auto en twee panden van verdachte in beslag genomen ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Misdaad mag immers niet lonen.

M.C.J. wordt ten laste gelegd dat zij als ambtenaar van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in de functie van griffier/vestigingsmanager in de periode van 1 januari 2002 tot 31 december 2017 een bedrag van $1.148.160.00 in dienstbetrekking zou hebben verduisterd. Tevens wordt haar ten laste gelegd dat zij als ambtenaar van het Constitutioneel Hof in de functie van griffier in de periode van 1 juni 2013 tot en met 7 september 2018 een bedrag van ongeveer NAf. 50.000 heeft verduisterd.

Het onderzoek is in volle gang. Naar verwachting zal het onderzoek TRIGGERFISH begin 2019 op zitting worden behandeld.

 

Curacao - E.A.M.-M. vandaag uitgeleverd aan USA - 29-11-2018

De man E.A.M.-M. (Venezuela, 30 augustus 1976) is vanmorgen, donderdag 29 november 2018, uitgeleverd door Curaçao aan de Verenigde Staten. Hij was sinds 13 augustus 2016 in ‘uitleveringsdetentie’ in de SDKK-gevangenis in afwachting van de juridische procedure rondom de uitlevering. Hij is op de luchthaven Hato overgedragen door de politie van Curaçao aan US Marshalls voor een commerciële vlucht naar de VS.

Het betreft een uitlevering op verzoek van de Department of Staten van de Verenigde Staten, afgegeven door de US District Court for the Southern District of Florida. De man wordt in de VS gezocht voor een drugstransport.
De uitlevering heeft plaatsgevonden op grond van het Uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika en de Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika alsmede het Uitleveringsbesluit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

 

Sint Maarten - Nieuwe richtlijn Opiumdelicten - 28-11-2018

 

Per 1 december 2018 treed een nieuwe richtlijn Opiumdelicten in werking voor het Openbaar Ministerie Caribisch Gebied (OM Carib).
Het betreft een nieuwe richtlijn van de Procureur-generaal (PG) aan de Officieren van Justitie (OvJ) van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden over de strafmaat in het geval van de aanhouding in verband met Opiumdelicten zoals cocaïne, heroïne, XTC, marihuana en haar derivaten. Met ingang van 1 december 2018 geld een richtlijn hoe om te gaan met deze delicten in het geval van first-offender of recidive.

U kunt de richtlijn lezen en/of downloaden via de link: http://bit.ly/2QY9eMq

 

Sint Maarten - Illegaal bordeel opgerold in een grote politieactie - 27-11-2018

Vandaag in Cay Bay is een illegaal bordeel opgerold in een grote politieactie, waarbij samengewerkt werd tussen verschillende opsporingsinstanties, te weten de KPSM Unit Mensnenhandel en Mensensmokkel, het Alfateam en de Afdelingen Handhaving en Fraude.

Er zijn 9 illegale prostituees afgevoerd, die allen afkomstig zijn uit Zuid-Amerika. En er is 1 verdachte aangehouden, te weten de bordeelhouder.

 

Sint Maarten - Officier van Justitie eist een gevangenisstraf voor de duur van meer dan 20 jaar voor de liquidatie van Franky Brunache - 21-11-2018

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf voor de duur van 22 jaar gevorderd tegen H.H.M. (24) en 24 jaar gevorderd tegen H.F.M. (27) voor de liquidatie van Franky Brunache in Hope Estate op 24 januari 2017. 

Voor verdachte H.F.M. (27) heeft de Officier van Justitie een hogere gevangenisstraf gevraagd. H.F.M. heeft namelijk al drie keer een strafbaar feit gepleegd in een lopende proeftijd. Ook de liquidatie werd in een lopende proeftijd gepleegd. Om die reden heeft de Officier van Justitie ook de tenuitvoerlegging van die voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van 1 jaar gevraagd.  

“Sint Maarten kampt al jaren met ernstige en zware criminaliteit. Op sommige momenten lijken schietpartijen – al dan niet met dodelijke afloop – wel aan de orde van de dag. Hiertegen kan alleen door hard ingrijpen van politie en justitie worden opgetreden met de bedoeling een en ander een halt toe te roepen,” aldus de Officier van Justitie. 

Volgens de Officier van Justitie hebben beide verdachten hebben tezamen in vereniging de moord op Franky Brunache gepleegd, waarbij H.H.M. de vluchtauto heeft geregeld en bestuurd en H.F.M. de vermoedelijke schutter is geweest.

“Moord is een van de zwaarste delicten, zo niet het zwaarste, uit het Wetboek van Strafrecht. Het gaat hier om een moord die alle kenmerken heeft van een liquidatie. Franky Brunache is op 20 meter van zijn woning geliquideerd, notabene 20 minuten voor zijn verjaardag. Het gaat hier overduidelijk om brutaal, gewetenloos en niets ontziend geweld.”

Verder vindt dat gewetenloze geweld plaats in een woonwijk en er hadden - behoudens de inzittenden van de auto – ook gemakkelijk andere slachtoffers kunnen vallen. In ieder geval heeft deze liquidatie in de wijk Guana Bay en ook elders op Sint Maarten voor veel onrust gezorgd.

Het Om brengt hierbij in herinnering dat op Sint Maarten de kans om (dodelijk) slachtoffer te worden van een geweldsdelict bijna 25 keer zo hoog is als bijvoorbeeld in een land als Nederland. Het gaat voor wat betreft de strafmaat in het onderzoek BROCCOLI niet alleen om generale preventie, maar natuurlijk ook om specifieke preventie. “De Sint Maartense samenleving moet zo lang mogelijk tegen deze verdachten worden beschermd,” aldus de Officier van Justitie.

 

Sint Maarten - Het Openbaar Ministerie heeft zorgen over een toename in schoolgevechten - 08-11-2018

Het Openbaar Ministerie heeft grote zorgen over een toename in schoolgevechten dit jaar. Niet alleen omdat het aantal gevechten toeneemt, maar ook omdat vaker dat ooit wapens worden aangetroffen bij dergelijke vechtpartijen, of dat een groep jongeren gericht afgaan op één individu.

Deze ontwikkeling baart de professionals in het veld grote zorgen. Samen met KPSM, de Voogdijraad, jeugdreclassering en leerplichtambtenaren is het Openbaar Ministerie vastberaden om dit probleem aan te pakken.

Jongeren die het nodig vinden om te gaan vechten, riskeren arrestatie en vervolging. Mensen die het leuk vinden om zulke gevechten te filmen, riskeren gerapporteerd te worden aan Facebook ter verwijdering van hun Facebookpagina.

Onze gezamenlijke inspanningen kunnen echter alleen succes hebben als de regering begint te werken aan een voorziening voor jeugddetentie en een voorziening voor gesloten jeugdzorg. Op dit moment, bestaat zo’n faciliteit niet op Sint Maarten.

Het Miss Lalie Center is nog steeds gesloten, ondanks de vele oproepen aan de overheid om het te heropenen. Het Openbaar Ministerie is in het afgelopen jaar verschillende voorbeelden tegengekomen van zwervende kinderen die bedreigd worden in hun ontwikkeling. Het Openbaar Ministerie roept daarom de regering op om nu maatregelen te nemen.

 

Sint Maarten - Op 28 november a.s. regiezitting in het onderzoek CATFISH - 06-11-2018

Op 28 november a.s. zal de regiezitting in het onderzoek CATFISH tegen Statenlid Th.H. en medeverdachte J.M.S. worden behandeld. Verdachten Th.H. en J.M.S. zijn hiervoor inmiddels door het Openbaar Ministerie gedagvaard nadat van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie verlof is ontvangen om tot vervolging van Statenlid Th.H. over te gaan.

Th.H. en J.S. wordt ten laste gelegd dat zij in de periode van 1 september 2012 tot en met 25 juli 2013 tezamen en in vereniging hebben geprobeerd het (inmiddels voormalige) Statenlid R.J.L. om te kopen. De verdenking is dat Th.H. en J.M.S. in die periode verschillende beloften hebben gedaan aan het (inmiddels voormalige) Statenlid R.J.L. met de bedoeling om R.J.L. te bewegen zijn Statenzetel op te geven en aldus zijn steun aan het kabinet Wescot-Williams II in te trekken.

Er zou door de verdachten Th.H. en J.S. onder andere verschillende geldbedragen (van $135.000,00, van $250.000,00 en van $350.000,00) zijn geboden aan R.J.L. Ook zou door de verdachten Th.H. en J.S. aan verdachte R.J.L. een stuk grond zijn aangeboden en tevens zou aan R.J.L. een Ministerspost in het nieuwe te vormen kabinet zijn aangeboden, indien door verdachte R.J.L. zijn Statenzetel zou worden opgegeven.

In het onderzoek CATFISH is - naast Th.H., J.M.S. en R.J.L. - ook C.H.M. nog verdachte. Er is door het Openbaar Ministerie nog geen vervolgingsbeslissing genomen in het onderzoek tegen R.J.L. en C.M.

Tijdens een regiezitting worden eventuele onderzoekswensen van de verdediging besproken, waarna hierover door de rechter een beslissing wordt genomen. De verwachting is dat het onderzoek CATFISH begin volgend jaar inhoudelijk zal worden behandeld.

 

Sint Maarten - Het OM neemt afstand van de beweringen van de heer Richardson - 06-11-2018

Het OM herkent zich in het geheel niet in de beweringen van de heer Richardson, gedaan in het parlement van Sint Maarten vandaag en opgeschreven in een media statement,  over diefstal van juwelen door twee TBO leden in december 2016 en dat deze personen ongestraft naar Nederland zouden zijn gereisd.

De brief die door de heer Richardson is getoond heeft mw. Festen niet geschreven of verstuurd aan de heer Maan, voormalig hoofdofficier van justitie Sint Maarten. Deze heeft hem dus ook niet ontvangen.

Het briefhoofd is van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie waar mw. Festen nooit gewerkt heeft. Mevrouw Hanneke Festen is momenteel werkzaam als plv. hoofdofficier van justitie te Curaçao en was daarvoor teamleider TBO.

Ook overigens ziet het OM geen enkel aanknopingspunt voor de beweringen van de heer Richardson en dus ook geen aanleiding daar verder onderzoek naar te doen. Het OM neemt dus nadrukkelijk afstand van de beweringen van de heer Richardson. 

 

Sint Maarten - 8 maanden voorwaardelijk veroordeeld voor valse bommelding - 31-10-2018

Tegen K.J.C. (29) heeft de rechter 8 maanden voorwaardelijk en 2 jaar proeftijd veroordeeld. K.J.C. heeft op 27 mei 2017 naar de meldkamer van het Korps Politie Sint Maarten gebeld en gezegd dat er een bom op een JetBlue vliegtuig aanwezig was.

Het Gerecht heeft bewezen geacht dat K.J.C. heeft de meldkamer gebeld met de valse bommelding. K.J.C. werd ook veroordeeld tot 240 uur taakstraf.

In geval dat K.J.C. het niet doen zal K.J.C. 120 dagen in de gevangenis zitten, daarbovenop de 8 maanden voorwaardelijk. K.J.C. heeft ook 2 jaren om een geld boete van 4.500,- guilders te betalen.

De Officier van Justitie heeft een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden onvoorwaardelijk gevorderd tegen K.J.C. De officier van justitie heeft tijdens de zitting gezegd dat de luchthaven het hart van de toerismesector op het eiland is, dus K.J.C. heeft het imago van het eiland in gevaar gebracht met zijn ondoordachte gedrag. 

 

Sint Eustatius - Voorwaardelijk vonnis opgelegd voor recidivist - 31-10-2018

Op 23 oktober 2018 werd door de officier van justitie op Sint Eustatius de tenuitvoerlegging gevraagd van een eerder voorwaardelijk opgelegd vonnis aan L.

Ondanks hulp door de reclassering en zijn eigen familie lukte het L. niet om van de drugs af te blijven en hij pleegde weer strafbare feiten (woninginbraak en mishandeling) en veroorzaakte overlast op Sint Eustatius.

Om daar een halt aan toe te roepen diende het Openbaar Ministerie de vordering tot tenuitvoerlegging van het eerder opgelegde vonnis in. De rechter deed onmiddellijk uitspraak en wees de vordering van het OM toe. L.

In overleg met de justitiële inrichting Carabisch Nederland (JCIN) is L. direct daarna overgebracht naar Bonaire. Hopelijk helpt de opname binnen de klinische afdeling van JCIN L. van zijn verslaving af.

 

Curaçao - Openbaar Ministerie Curaçao heeft executieplicht strafzaken - 29-10-2018

Begin 2018 is het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao gestart met intensievere oproeping en opsporing van vrije-voeters. Dit zijn personen die door de rechter tot een gevangenisstraf zijn veroordeeld, maar deze nog niet hebben uitgezeten. De tenuitvoerlegging van de door de rechter of de Officier van Justitie opgelegde straffen en maatregelen, schikkingen en transactievoorstellen vormt het sluitstuk van de gehele strafrechtsketen. Het OM heeft deze executieplicht. Dit betekent dat alle veroordelende beslissingen van de strafrechter door het Openbaar Ministerie ten uitvoer moeten worden gelegd, en dit is slechts anders indien de beslissing nog niet vatbaar is voor tenuitvoerlegging.

Bijvoorbeeld, iemand is nog niet onherroepelijk veroordeeld of als de executiebevoegdheid is vervallen op de voet van een wettelijk voorschrift, zoals in geval van een op de wet gegrond gratiebesluit. Het Openbaar Ministerie is niet bevoegd om definitief of gedeeltelijk af te zien van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de strafrechter. Het is ook in het kader van een geloofwaardige rechtshandhaving van belang dat de executie van rechterlijke beslissingen en de strafbeschikkingen en de toepassing van de voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling snel, uniform en zoveel mogelijk aansluitend plaatsvindt. De tenuitvoerlegging van de straf van de rechter vindt plaats op last van het openbaar Ministerie en gebaseerd op artikel 605 van het Wetboek van Strafvordering.

De tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen geschiedt op last van het OM ingevolge artikel 605 van het Wetboek van Strafvordering. Het executeren van rechterlijke beslissingen is een lopend proces. Het is mogelijk dat iemand vastzit, maar nog niet onherroepelijk is veroordeeld. Het is ook mogelijk dat iemand een straf moet uitzitten, maar nog niet is opgeroepen.

De Executiekamer van de afdeling Executie en Ondersteuning van het OM Curaçao is belast met de executie van vrijheidsstraffen, geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen. De Executiekamer is tevens belast met de logistieke ondersteuning waaronder registratie van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraffen en taakstraffen van zowel minderjarigen en meerderjarigen.

De Executiekamer bepaalt of een veroordeelde met een lopend vonnis in aanmerking komt voor de status van zelfmelder. De zelfmelder is een veroordeelde met een onherroepelijke onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, die zich, na een ontvangen oproep zelf dient te melden bij de gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) om zijn/haar straf uit te zitten. Dit jaar, 2017, hebben zich al 18 veroordeelden met de status van zelfmelder hun straf uitgezeten in SDKK. Indien iemand wordt opgeroepen en zich niet meldt bij de SDKK op de aangegeven datum en tijdstip kan de desbetreffende persoon ook door de politie worden opgehaald om de straf uit te zitten. Vonnissen kunnen in alle landen van het Koninkrijk ten uitvoer worden gelegd.

 

Curaçao - Mensenhandel op de agenda met US State Department - 26-10-2018

Op woensdag 24 oktober 2018 zijn de desk-officer van de State Department van de Verenigde Staten belast met het Caribisch gebied en de Dominicaanse Republiek, leden van de US consulaat en vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie van Curacao, de Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB) in Willemstad en Stichting Slachtofferhulp bijeengekomen om de problematiek van mensenhandel op Curacao te bespreken. De bijeenkomst had een kennismakingskarakter waarbij de aanpak van mensenhandel op Curaçao en de samenwerkingsmogelijkheden met betrekking tot deze aanpak op de agenda stonden.

Belangrijke andere thema's die tijdens het overleg naar voren kwamen, waren de drie P 1s (protection, prosecution, prevention) waarbij stil werd gestaan bij lopende strafrechtelijke onderzoeken, de zorg voor de uit deze onderzoeken naar voren gekomen slachtoffers en de voorlichting aan het publiek in het kader van bewustwording en preventie.

Curaçao staat al jaren op de TIER-2 status als het gaat om de aanpak van mensenhandel. Dit houdt in dat de overheid stappen heeft gemaakt om dit criminaliteitsfenomeen aan te pakken. Met verbeterde samenwerking op dit gebied, streeft men ernaar om de TIER-1 status te behalen en te behouden.

Meeting Consul USA 241018 Facebook

Sint Eustatius - werkstraf opgeledgd voor seksuele misdrijven - 23-10-2018

Tegen de 44-jarige verdachte C.E.M heeft de rechter 12 maanden voorwaardelijk en 180 uren werkstraf opgelegd. C.E.M. werd verdacht van seksuele misdrijven tegen twee zussen, waarvan een minderjarig is.

De officier van justitie heeft 30 maanden gevangenisstraf geëist, waarvan 20 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. De verdachte, die een relatie had met de moeder van beide slachtoffers, heeft ernstig misbruik gemaakt van het vertrouwen van beide slachtoffers, aldus de officier van justitie.

Daarnaast bracht verdachte de beide jonge vrouwen in een lastige positie ten opzichte van hun moeder. De officier van justitie vindt het daarnaast zorgwekkend dat de verdachte geen probleembesef en zelfinzicht heeft.

De verdachte heeft volgens de officier van justitie verplichte hulp nodig van de reclassering. De verdachte heeft eerder 10 dagen vastgezeten. Verplichte reclasseringsbegeleiding en contactverbod met de slachtoffers heeft de rechter ook veroordeeld.

 

Bonaire - Schikkingsvoorstel enkele bedrijven op Bonaire - 23-10-2018

Het Openbaar Ministerie (OM) BES op Bonaire heeft voor een totaal bedrag van 17.500 USDollars enkele bedrijven op Bonaire een schikkingsvoorstel gedaan. Deze bedrijven hadden vreemdelingen aan het werk zonder geldige vergunning. Door de Arbeidsinspectie werden de overtredingen vastgesteld en werd proces-verbaal opgemaakt. Het merendeel van de bedrijven was naar aanleiding van eerdere overtredingen al een keer gewaarschuwd. De Arbeidsinspectie en het OM treden hiertegen streng op om zo verdringing van lokaal arbeidsaanbod, valse concurrentie en de uitbuiting van vreemdelingen tegen te gaan.

Als wordt betaald zal geen verdere strafvervolging plaatsvinden.

 

Bonaire - 2 agenten aangehouden op Bonaire - 22-10-2018

Twee politiemedewerkers van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) zijn vandaag op Bonaire in opdracht van de Hoofdofficier van Justitie (HOvJ) aangehouden. Beide medewerkers worden verdacht van verduistering. Het strafrechtelijk onderzoek wordt, in opdracht van de hoofdofficier van justitie, door de rijksrecherche verricht. In afwachting van het strafrechtelijk onderzoek zijn de politiemedewerkers door de korpschef buiten functie gesteld. In het belang van het onderzoek worden op dit moment geen nadere mededelingen gedaan.

 

Sint Maarten - 3 jaar gevorderd tegen politieagent verdachte diefstal subsidiair verduistering - 17-10-2018

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar gevorderd tegen J.V.G. Ook heeft het Openbaar Ministerie aan het Gerecht in Eerste Aanleg verzocht te bevelen dat verdachte J.V.G. 5 jaar niet als ambtenaar werkzaam mag zijn.

Het onderzoek WHALE door de Landsrecherche heeft geresulteerd in een vervolging terzake de volgende strafbare feiten tegen verdachte J.V.G. (43) en C.K. (33).

J.V.G.: diefstal subsidiair verduistering in dienstbetrekking meer subsidiair heling van diamanten en/of edelstenen/juwelen, passieve omkoping als ambtenaar, valsheid in geschrifte en schending ambtsgeheim.

De zaak tegen C.K., die wordt verdacht van heling van diamanten en/of edelstenen/juwelen, actieve omkoping van een ambtenaar en uitlokking valsheid in geschrifte, is aangehouden tot 21 november om 14.00 uur.

De officier van justitie heeft tijdens de zitting aandacht gevraagd voor het feit dat deze zaak aan het rollen is gekomen door de aangifte van een verontruste burger. “En dat is dus een burger die complimenten verdient omdat door deze aangifte verschillende onderzoeken zijn opgestart waardoor de waarheid aan het licht is gebracht. De veiligheid van Sint Maarten is een zaak van iedereen, niet alleen van het OM en de opsporingsdiensten.”

De Officier van Justitie heeft gevraagd verdachte J.V.G. te veroordelen voor verduistering in dienstbetrekking van nepdiamanten en echte diamanten. “ Waar het om gaat is dat verdachte tijdens zijn werk als politieagent, na orkaan Irma, de hand heeft weten te leggen op een aantal diamanten. Voor de strafbaarheid maakt het niet uit dat een deel van de diamanten nep was.”

Tevens heeft de Officier van Justitie gevraagd om verdachte J.V.G. te veroordelen voor passieve omkoping gedurende een periode van ruim 3 jaar. “Wat uit onderzoek WHALE blijkt is dat verdachte C.K. intensief contact heeft met politieagent J.V.G. en geld gaf, vriendschap, vakanties en andere dingen aanbiedt met het doel om een voorkeursbehandeling te krijgen, namelijk het verkrijgen van informatie over lopende opsporingsonderzoeken. Dit is volgende de jurisprudentie al voldoende voor een bewezenverklaring van omkoping.

Daarnaast heeft J.V.G. zich schuldig gemaakt aan het schenden van zijn ambtsgeheim door informatie uit lopende opsporingsonderzoeken met verdachte C.K. te delen. Er kan alleen bewezen worden verklaard dat J.V.G. in de periode van 2015 tot en met 2018 door C.K. is omgekocht en in lopende onderzoeken waarin verdachte C.K. - als slachtoffer of als verdachte -een rol speelde. In opdracht van verdachte C.K. is door verdachte J.V.G. een aangifte vervalst, hetgeen door de Officier van Justitie hoog wordt opgenomen: “De juistheid van processen-verbaal is de kern. Daarop moeten we in de rechtshandhaving kunnen vertrouwen.”

“Verder lijkt het er in het dossier ook op dat verdachte tegen betaling achtergrondonderzoeken heeft verricht, of dat in ieder geval van plan was. Dat zijn – wat het Openbaar Ministerie betreft – ongewenste nevenactiviteiten voor een politieagent op Sint Maarten. Dat is echter niet als strafbaar feit ten laste gelegd,” aldus de Officier van Justitie..

“Natuurlijk is iedere omkoping van politieagenten en opsporingsambtenaren ernstig, maar de positie van J.V.G. maakt het extra ernstig. J.V.G. was namelijk werkzaam bij de Afdeling Zware Criminaliteit van het KPSM. Dat is de afdeling die de grote onderzoeken draait. Zeer recent heeft dit ook geleid tot de aanhouding van een zaak welke reeds onder de rechter was, om nader onderzoek te doen.

“Het Openbaar Ministerie ziet ten aanzien van dit onderzoek geen kwade opzet van de kant van verdachte J.V.G. maar het Openbaar Ministerie zag zich wel genoodzaakt extra onderzoek te doen om de gerezen twijfel weg te nemen. Verdachte heeft door zijn handelen het vertrouwen in de rechtshandhaving op Sint Maarten ernstige schade toegebracht en dat mag verdachte worden aangerekend.

“Ten tijde van zijn aanhouding was verdachte J.V.G. werkzaam als beleidsadviseur in het Kabinet van de Minister-President. Omdat er jegens J.V.G. door het Land Sint Maarten nog geen rechtspositionele maatregelen zijn genomen, zal ik ook vorderen om het aan verdachte te verbieden om gedurende een periode van 5 jaar als ambtenaar werkzaam te zijn.”

Op 21 november zal de rechter het onderzoek in de zaak tegen verdachte J.V.G. sluiten. In de zaak tegen J.V.G. en C.K. zal dan vermoedelijk drie weken later uitspraak worden gedaan.

 

 

Curaçao - Saffier op 9 november in Hoger Beroep- 15-10-2018

Op 9 november aanstaande gaat de zaak “Saffier” naar de rechtbank als een zaak in Hoger Beroep. Het betreft de zaak waar dhr. Emsley Tromp eerder op 17 november 2017 door de Rechter in Eerste Aanleg is vrijgesproken van belastingfraude en valsheid in geschrifte. 

Het Openbaar Ministerie is tegen de vrijspraak in beroep gegaan en de zaak dient dus op 9 november aanstaande om half 9. De behandeling, ditmaal door 3 rechters, zal de hele dag duren.

Curaçao - Onderzoek drugsroof is nog in volle gang- 15-10-2018

Het onderzoek naar de drugsroof in de nacht van zaterdag op zondag uit de kluis in het politiecomplex van Rio Canario is nog in volle gang.

Zondagmorgen omstreeks 9 uur is de roof van een grote hoeveelheid cocaïne ontdekt. Twee metalen deuren bleken geforceerd om zo toegang te verschaffen tot de goederen. In het kader van het onderzoek is een vandaag een uitgebrande vrachtwagen in beslag genomen. Deze is is vanmorgen vroeg ontdekt en is onderdeel van het onderzoek. Het betreft een onderzoek door de Landsrecherche Curaçao (LrC) die in deze wordt bijgestaan door leden van het Korps Politie Curaçao (KPC). Een Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao leid het onderzoek.

Over de voortgang van het onderzoek kan niet meer bekend worden gemaakt. Het belang van het onderzoek staat in deze op de eerste plaats

Curaçao - Vrouw D.M.G.-U. naar huis- 12-10-2018

 

D.M.G.-U. (1972, Colombia) is sinds dinsdag op vrije voeten. Zij is op 18 september 2018 op Curaçao aangekomen aan boord van een commerciële vlucht uit Caracas. Zij werd vergezeld door politieagenten uit Curaçao. Zij is in 2014 in Venezuela veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar voor een drugstransport gepleegd in 2013. Dinsdag 9 oktober 2018 is zij tijdens een raadkamerzitting op vrije voeten gesteld. Haar gevangenisstraf van 12 jaar in Venezuela is door de rechter omgezet tot een gevangenisstraf op Curaçao en is direct op vrije voeten gesteld.

Conform haar verzoek en de eindbeslissing van 8 mei 2018 van "El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Dirección General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos" van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, mag zij haar verdere straf uitzitten op Curaçao. Dit aangezien zij de Nederlandse nationaliteit heeft en zij als laatste woonadres Curaçao had. Dit kan gelet op het "Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen" tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela (Caracas, 8 oktober 1996) en het Europees "Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen" (Straatsburg, 21 maart 1983). Dit gebeurd met goedkeuring van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden en het Ministerie van Justitie van Curaçao. In Venezuela was zij sinds haar aanhouding en veroordeling gedetineerd in de "Anexo Femenino del Internado Judicial de Tocuyito" in de staat Carabobo in Venezuela.

Haar veroordeling in Venezuela is conform het Wetboek van Strafvordering van Curaçao naar Curaçao’s recht omgezet. Sinds haar overbrenging naar Curaçao tot dinsdag 9 oktober was zij in SDKK gedetineerd.

 

Curaçao - Wat is ondermijning ? - 12-10-2018

Het bestrijden van de ondermijning op Curaçao is noodzakelijk. In dit kader kent Curaçao reeds het Team Bestrijding Ondermijning (TBO). Een team van het Openbaar Ministerie (OM), onder de directe verantwoordelijkheid van de Procureur-generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. Ook is sinds enige tijd het Actiecentrum Ondermijning Curaçao (ACOC) actief. Het betreft een integrale aanpak door het Openbaar Ministerie (OM), politie (KPC), Recherche Samenwekings Team (RST), Koninklijke Marechaussee, Kustwacht, Douane Curaçao, Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) en het Ministerie van Justitie van Curaçao. De taskforce ACOC focust zich met name op vuurwapens, mensenhandel, mensensmokkel, drugs, criminele bendes en liquidaties op Curaçao.

Er is geen eenduidige betekenis van het begrip ondermijning te geven. Binnen de bestuurlijke en integrale aanpak wordt het begrip ondermijning echter veelvuldig gebruikt, maar in praktijk is het vaak nog onduidelijk welke betekenis gebruik dient te worden. Een voorbeeld van ondermijning is een berg. Als de basis van de berg wegvalt, krijg je een verschuiving van een deel van de berg. De berg wordt instabiel en vertoont scheuren.

Een veelvuldig gehanteerde definitie is: “het verzwakken of misbruiken van de structuur van onze maatschappij, leidend tot een aantasting van haar fundamenten en/of van de legitimiteit van het stelsel dat haat beschermt.”

Actiecentrum Ondermijning Curaçao

Curaçao - OM: 286.000 gulden in Criminaliteitsbestrijdingsfonds- 27-09-2018

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft onlangs in totaal 5 rechterlijke vonnissen geëxecuteerd. Het betreft een totaal bedrag van ruim 285.000 gulden in guldens, euro’s en dollars welke door het OM Curaçao inmiddels is gestort in de Criminaliteitsbestrijdingsfonds van Curaçao.

Het zijn gelden welke in 2016, 2017 en 2018 door de rechter conform de eis van het Openbaar Ministerie in beslag zijn genomen en verbeurd zijn verklaard. In 2016 van de man G.A.H.C. (Curaçao, 1987) veroordeeld voor het witwassen van geld. Van V.D. (Roemenië, 1968) in 2017 voor diefstal en oplichting. Van S.N.L. (Nederland, 1987) in 2017 veroordeeld conform de Opiumlandsverordening. Van A.A.N. (Curaçao, 1971) in 2016 voor witwassen. Van G.U.M.O. (Curaçao, 1972) in 2018 conform de Opiumlandsverordening.

 

Curaçao - Minder zittingsdagen in oktober- 27-09-2018

Gedurende de maand oktober staan minder zittingsdagen op de zittingsrol. Normaliter zijn er zittingen op maandagmiddag, woensdag, donderdag (hoger beroep) en vrijdag. Op 4 en 5 oktober kunnen er echter ditmaal geen rechtszaken plaatsvinden door twee studiedagen van het Openbaar Ministerie (OM). Op 10 oktober is het een officiële vrije dag, namelijk Dia di Kòrsou (Dag van Curaçao) en op 17, 18, 19 en 22 oktober staan geen zittingen op het programma omdat het Gemeenschappelijk Hof studiedagen op het programma heeft.

 

Sint Maarten - Eis 12 jaar voor “Bubba” na dodelijk steekpartij 2017- 26-09-2018

De Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten heeft woensdag 26 september 2018 een gevangenisstraf geëist van 12 jaar voor de man T. “Bubba” F. (1974, Sint Maarten). De rechter doet in deze zaak over drie weken uitspraak, namelijk op 17 oktober 2018.

Het betreft het onderzoek “Manchineel” waarbij het slachtoffer Derick Wilson op 18 november 2017 na een ruzie bij Sunshine Supermarket door de verdachte “Bubba”. werd doodgestoken. Wilson overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De verdachte kon korte tijd later bij zijn woning aan de Genniproad worden aangehouden.
Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte het slachtoffer tijdens de ruzie meerdere keren heeft gestoken. Dat heeft geresulteerd in 3 verwondingen waarvan er 1 uiteindelijk dodelijk is geweest. De verdachte is er na de steekpartij vandaar gegaan en heeft het slachtoffer op straat dood laten bloeden. Dit alles mag de verdachte, volgens de OvJ ernstig worden aangerekend. Door zijn handelen is immers een jongeman bruut uit het leven gerukt, zo verklaarde de Officier ter rechtszitting.

Sint Maarten - S.J.M. wederom veroordeeld in zaak “Octopus” - 26-09-2018

De rechter heeft woensdagmorgen 26 september 2018 oud-Statenlid S.J.M (Sint Maarten, 1966) wederom tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Als bijkomende straf ontzetting uit het passief kiesrecht voor de duur van 5 jaren. Het betreft het onderzoek “Octopus”. Op de zitting van 31 januari 2018 was de verdachte niet verschenen en heeft het Gerecht verzocht de zaak opnieuw te behandelen.

S.J.M. was op 21 februari 2018 reeds in “Octopus” veroordeeld tot twee jaar cel en een proeftijd van 2 jaar voor omkoping. Ook met als bijkomende straf ontzetting uit het passief kiesrecht voor de duur van 5 jaren. Op de zitting van 21 februari 2018 heeft de rechter de verdachte niet schuldig bevonden aan deelname aan een criminele organisatie.
Het “Octopus”-onderzoek betreft de verkiezingsfraude tijdens de parlementsverkiezingen van 29 augustus 2014 op Sint Maarten. Dit onderzoek omvat in totaal 20 verdachten.

 

Curacao - Eis 15 jaar cel voor reeks overvallen - 26-09-2018

Woensdag 26 september 2018 is de rechtszaak zaak van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao tegen de man C.A.C.-V. (Venezuela, 1991) behandeld. Hij stond terecht voor een reeks van gewelddadige zaken. Het zijn de onderzoeken “Castorweg”, onderzoek “Paseata” en onderzoek “Escape”. 

Hij wordt ten laste gelegd onder andere een gewapende overval op 28 april 2016 in de wijk Kanga, een zware mishandeling op 30 maart 2016 waarbij hij een winkeleigenaar door een kogelschot heeft verwond, een gewapende overval op 12 mei 2016 op Toko Hong in de Elmerstraat, een diefstal op 18 mei 2016 in een woning aan de Witteweg en een diefstal gepleegd op 31 mei 2016 en in deze zaken is hem ook vuurwapen bezit ten laste gelegd. Hem wordt ook ten laste gelegd poging doodslag op 31 mei 2016 op een politie-agent, diefstal/afpersing 31 mei 2016 van een politie-agent en diefstal/afpersing 31 mei 2016. Verder heeft hij op 18 maart 2018 getracht uit de gevangenis te ontvluchten door zijn cel te vernielen en prikkeldraad door te knippen. Het bleef bij een poging tot ontvluchting.
In deze zaak heeft de Officier van Justitie (OvJ) een gevangenisstraf van 15 jaar voor C.A.C.-V. geëist. Ook is een door een slachtoffer het bedrag van 5.198 gulden als schadevergoeding geëist. De OvJ heeft de rechter gevraagd deze toe te wijzen. De rechter doet over drie weken in deze zaak uitspraak, en wel op 17 oktober om 10 uur ‘s morgens.

 

Curacao - Alcohol en verkeer ? NIET DOEN ! - 20-09-2018

Vrijdag 14 september 2018 werden zoals eerder in media gemeld, verkeerscontroles gehouden in de wijk Otrobanda, waarbij naast zogenaamde "fieldtesters" (handhelds) ook voor de eerste maal gebruik gemaakt is van een zogenaamde "ademanalyseapparaat" dat exact kan aangeven hoeveel wel of niet teveel alcohol is genuttigd voor het gaan autorijden. 

Dit heeft tijdens de controle in vrij korte tijd tot een vijftal zaken geleid van dronken rijden. Omdat nu beter gewogen kan worden hoeveel teveel drank genuttigd is, hoeft ook niet elke alcoholzaak naar zitting gebracht kan worden. De 5 automobilisten van vrijdag kunnen een transactievoorstel van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao verwachten omdat zij in beperkte mate teveel drank genuttigd hadden. Zij krijgen daardoor wel een strafblad met daarop dit misdrijf vermeld.

Curacao - Veroordelingen voor rijden onder invloed van alcohol - 20-09-2018

Vandaag, woensdag 19 september 2018, zijn drie automobilisten door de rechter veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol in het verkeer.

De man J.I.L.C. (1987, Colombia) veroorzaakte op 31 december 2017 een verkeersongeluk om 2 uur 's nachts in Saliña. Hij reed onder invloed van alcohol. De Officier van Justitie (OvJ) eiste een boete van 1.250 gulden boete. De rechter veroordeelde de man tot een boete van 1.000 gulden.
De vrouw L.T.B. (1968, Curaçao) bleek tijdens een verkeerscontrole op 19 juni 2018 om 18:15 uur op de Van Krimpenlaan dronken achter het stuur en zij was niet in het bezit van een rijbewijs. Zij werd bij verstek veroordeeld conform de eis van de OvJ tot een boete van 1.250 gulden.
De man A.D. F. (1940, Bonaire) reed op 4 augustus 2017 om 21:30 uur op de verkeerde weghelft van de Schottegatweg-oost en veroorzaakte hierdoor een verkeersongeluk. De eis van de OvJ was een geldboete van 1.000 gulden waarvan 600 gulden voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar. De eis was gelet op de man zijn leeftijd en een ontbrekend strafblad. De rechter veroordeelde de man tot een boete van 1.000, waarvan 800 gulden voorwaardelijk en 2 jaar proeftijd.

 

Curacao - Vrouw mag straf Venezuela in SDKK verder uitzitten - 18-09-2018

Dinsdagmiddag is de vrouw D.M.G.-U. (1972, Colombia) op Curaçao aangekomen aan boord van een commerciele vlucht uit Caracas. Zij werd vergezeld door politie-agenten uit Curaçao. Zij is in 2014 in Venezuela veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar voor een drugstransport gepleegd in 2013.

Conform haar verzoek en de eindbeslissing van 8 mei 2018 van "El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Dirección General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos" van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, mag zij haar verdere straf uitzitten op Curaçao. Dit aangezien zij de Nederlandse nationaliteit heeft en zij als laatste woonadres Curaçao had. Dit kan gelet op het "Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen" tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela (Caracas, 8 oktober 1996) en het Europees "Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen" (Straatsburg, 21 maart 1983). Dit gebeurt met goedkeuring van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden en het Ministerie van Justitie van Curaçao.

In Venezuela was zij sinds haar aanhouding en veroordeling gedetineerd in de "Anexo Femenino del Internado Judicial de Tocuyito" in de staat Carabobo in Venezuela.

Haar veroordeling in Venezuela zal conform het Wetboek van Strafvordering van Curaçao naar Curaçaos recht worden omgezet. Zij zal de nog ontbrekende straf in de gevangenis SDKK uitzitten.

De vrouw D.M.G.-U. moet op dinsdag 9 oktober 2018 om 15:00 uur ter rechtszitting in Willemstad verschijnen voor het omzetten van haar gevangenisstraf. Zij heeft hiervoor reeds van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao een dagvaarding ontvangen.

 

Sint Maarten - Unit Mensenhandel van KPSM doen opnieuw invallen - 18-09-2018

Vandaag, 18 september 2018, zijn opnieuw invallen gedaan in het kader van een omvangrijk opsporingsonderzoek van de Unit Mensenhandel en Mensensmokkel (UMM) van KPSM. Dit onderzoek is gericht op illegale tewerkstelling van Venezolanen door diverse bouwbedrijven.

Doorzoekingen vonden ditmaal plaats in twee woningen. Bij de invallen is niet alleen administratie in beslag genomen, maar ook beslag gelegd op enkele duizenden dollars aan contant geld.
 
Bij de actie vandaag zijn 7 illegale Venezolanen aangehouden.
 
Illegale tewerkstelling is verboden op Sint Maarten; niet alleen omdat het de kansen op de arbeidsmarkt vermindert van werkzoekende Sint Maartenaren, maar ook omdat arbeiders zonder status vaak geregeld terechtkomen in uitbuitingssituaties.

KPSM, de Koninklijke Marechaussee, het Alphateam, de fraudeafdeling, algemene recherche, het wijkteam en het Openbaar Ministerie slaan de handen ineen om die criminaliteit tegen te gaan. Juist in de wederopbouw van Sint Maarten is het belangrijk dat iedereen zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, de regels respecteert en situaties van illegale arbeid tegengaat.

Het onderzoek zal ook leiden tot diverse bestuurlijke rapportages, waarin onder meer de aanbevelingen aan het Land zal worden gedaan om actiever te controleren op illegale arbeid.

 

Curacao - Bulgaar aangehouden in SDKK voor uitlevering Duitsland - 18-09-2018

De man Y.N. (1982, Bulgarije) is op Curaçao aangehouden. Dit in het kader van een uitleveringsverzoek van Bondsrepubliek Duitsland.

N. heeft op Curaçao een gevangenisstraf uitgezeten in verband met skimming. Op de dag dat hij zijn straf heeft uitgezeten, vrijdag 14 september 2018, is hij op last van de Procureur-generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden in de gevangenis SDKK op Curaçao aangehouden met het oog op de uitlevering. De man is inmiddels voorgeleid bij een Rechter-commissaris (RC) voor de zogenaamde rechtmatigheidstoets.

N. moet in Duitsland nog een gevangenisstraf uitzitten voor een skimming-zaak (vervalsing betaalkaarten, vervalsing documenten en computerfraude). Dit conform een Duits strafvonnis van 24 februari 2014, feiten gepleegd in de stad Erfurt in 2013.

Dit uitleveringsproces bevindt zich in een beginfase. In een latere vindt behandeling van het verzoek door het Hof plaats, uitmondend in een advies voor de Gouverneur, die de eindbeslissing neemt in alle verzoeken om uitlevering.

 

Sint Maarten - Invallen in onderzoek naar illegale arbeid door Venezolanen - 11-09-2018

Vandaag zijn invallen gedaan bij drie bouwbedrijven en bij het Sonesta Maho hotel. Deze acties vonden plaats in het kader van een omvangrijk opsporingsonderzoek van de Unit Mensenhandel van KPSM.

Tijdens dit opsporingsonderzoek is een vermoeden ontstaan dat ten minste drie bouwbedrijven illegaal Venezolanen hebben laten werken bij -onder meer- Sonesta Maho hotel. Bij de invallen is onder meer administratie in beslag genomen.
 
Illegale tewerkstelling is verboden op Sint Maarten; niet alleen omdat het de kansen op de arbeidsmarkt vermindert van werkzoekende Sint Maartenaren, maar ook omdat arbeiders zonder status vaak geregeld terechtkomen in uitbuitingssituaties.

KPSM, het Alpha team, het Fraude team, de wijkagenten en het Openbaar Ministerie slaan de handen ineen om die criminaliteit tegen te gaan. Juist in de wederopbouw van Sint Maarten is het belangrijk dat bouwbedrijven en grote hotelketens hun verantwoordelijkheid nemen, de regels respecteren en situaties van illegale arbeid tegengaan.

 

Sint Maarten - TRIGGERFISH verdachte aangehouden op verdenking van (poging tot) oplichting en verduistering in dienstbetrekking - 07-09-2018

Vandaag is door de Landsrecherche in het onderzoek TRIGGERFISH verdachte M. J-C. aangehouden op verdenking van (poging tot) oplichting en verduistering in dienstbetrekking. Verdachte M.J-C. wordt ervan verdacht gedurende een langere periode geldbedragen van rekeningen van de Sint Maartense vestiging van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te hebben verduisterd. Verdachte M.J-C. had uit hoofde van haar functie toegang tot deze rekeningen. Door de Landsrecherche is na de aanhouding van verdachte M. J-C. aansluitend een huiszoeking gedaan op een adres in Cay Bay en op een adres in Cole Bay. Hierbij is administratie en gegevensdragers in beslag genomen. Het onderzoek TRIGGERFISH  is in volle gang.

 

Sint Maarten - Geen sprake is van uitbuiting op Fillipijnse werkers - 07-09-2018

Op 20 juli 2018 is er aangifte gedaan terzake uitbuiting van Filipijnse vrouwen op Sint Maarten.
Omdat dergelijke zaken prioriteit hebben, is er meteen aandacht aan gegeven. Na een eerste verkenning leek het er wel op, dat er arbeidsrechtelijk misbruik van hen werd gemaakt, maar dat er geen sprake was van uitbuiting.

Omdat de vrouwen aangaven vooral terug te willen gaan naar de Filipijnen is daar op ingezet en is er voor gezorgd dat de werkgevers vliegtickets voor hen kochten. Deze zijn niet door hen geaccepteerd, omdat zij ook achterstallig loon willen ontvangen en omdat zij vinden dat er sprake is van uitbuiting.

De inmiddels door hen ingeschakelde advocaat heeft gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek. Daaraan is gevolg gegeven; er is nader onderzoek gedaan. Het Openbaar Ministerie is op basis van dat onderzoek van oordeel gebleven, dat er geen sprake is van uitbuiting.

Wellicht is er wel sprake van slecht werkgeverschap, maar dat is geen kwestie die via het strafrecht moet worden opgelost door het Openbaar Ministerie, maar via het civiele recht, in een procedure tussen de vrouwen en de werkgevers.

 

Sint Maarten - OCTOPUS Onderzoek 'Vote Buying' - 05-09-2018

Woensdag 5 september 2018 was de zaak tegen verdachte S.J.M (52), voormalig parlementarier weer op zitting. Op de zitting van 31 januari 2018 was de verdachte niet verschenen.

S.J.M. was op 21 februari 2018 in het OCTOPUS onderzoek veroordeeld tot de maximale straf van 8 maanden met twee maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar voor omkoping. Ook met als bijkomende straf ontzetting uit het passief kiesrecht voor de duur van 5 jaren. Op de zitting van 21 februari 2018 heeft de rechter de verdachte niet schuldig bevonden aan deelneme aan een criminele organisatie.

Vandaag heeft de Officier van Justitie wederom aan het Gerecht gevraagd om verdachte S.J.M. te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaren en met als bijkomende straf ontzetting uit het passief kiesrecht voor de duur van 5 jaren.

De Officier van Justitie ondersteunde de eis met de volgende opmerking.

“Ik spreek hier wel de hoop uit dat het thans de laatste keer is dat een zaak omtrent ‘vote buying’ als strafrechtelijk onderzoek moet worden opgepakt. Niet omdat het Openbaar Ministerie en de Landsrecherche daar niet zullen doen indien nodig, maar gewoon omdat het land Sint Maarten – en haar bevolking – beter verdient. Als we het kopen van stemmen toestaan, helpen we mensen hun zetel in parlement te kopen. ‘Vote buying’ op Sint Maarten is al jaren een misdrijf.”

Het OCTOPUS-onderzoek gaat over verkiezingsfraude tijdens de parlementsverkiezingen van 29 augustus 2014 op Sint Maarten. Dit onderzoek omvat in totaal 20 verdachten. De zaken tegen verdachten F.L.A (48), J.B. (31) en R.Y. (34) zijn woensdag middag voortgezet.

De verdachten zijn niet verschenen. De Officier van Justitie vroeg het gerecht om verdachten J.B. en R.Y. te veroordelen tot een voorwaardelijke gevangnisstraf van drie maanden en een geldboete van $100. J.B. en R.Y. waren destijds gedetineerd en verkochten hun stem aan de criminele organisatie van S.J.M voor $100.

Het gerecht zal uitspraak doen op 26 september 2018 om 08.30 uur.

 

Bonaire - Hard optreden OM tegen personen di geweld gebruiken tegen politie - 05-09-2018

Op 25 augustus 2018, omstreeks 03.15 uur, werd in het centrum van Kralendijk (Playa) door politiemensen een schot gehoord. Twee politiemensen, die in vrije tijd daar aanwezig waren stelden een onderzoek in. Nadat een persoon met een vuurwapen werd aangehouden door de politie ging een grote groep omstanders zich met die aanhouding bemoeien. De situatie werd voor de politiemensen zo bedreigend dat ze enkele waarschuwingsschoten hebben gelost. Bij het wegrijden door twee bestuurders werd er door hen ingereden op de politie. Een van hen kon worden aangehouden.

Deze persoon de 23-jarige J.E.A. J. werd op 3 september door de Rechter-commissaris vanwege dit ernstige feit in bewaring gesteld. Met ingang van 4 september werd deze persoon in afwachting van de terechtzitting onder strenge voorwaarden geschorst. Zo mag hij zich onder andere zonder toestemming van de Officier van Justitie zich niet verwijderen van Bonaire en moet hij zich houden aan de aanwijzingen van de Reclassering. Als hij zich niet houdt aan de voorwaarden wordt hij weer opgesloten.

Het OM BES laat verder weten dat tegen personen die geweld plegen tegen politiemensen streng wordt opgetreden.

 

Curacao - Geen sprake van misbruik door pleegvader en in internaat - 28-08-2018

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft naar aanleiding van een aangifte in juni 2018, onderzoek gedaan naar de aangifte van ontucht met een minderjarig meisje door een medewerkster werkzaam bij een internaat op Curacao en binnen een pleeggezin. Uit dat onderzoek is niet gebleken dat betrokken personen enig misbruik of ander strafbaar feit hebben gepleegd.

Als gevolg daarvan is er ook geen sprake geweest van aanhouding van de medewerkster noch van iemand uit het pleeggezin. Het Openbaar Ministerie heeft aangeefster tot twee keer toe uitgenodigd om de beslissing toe te lichten. Ook heeft zij aangeefster schriftelijk van haar beslissing op de hoogte gebracht.

Het Openbaar Ministerie benadrukt nog eens haar verzoek om dit soort zaken met grote voorzichtigheid te behandelen. Dit brengt niet alleen schade toe aan het imago van de desbetreffende internaat en pleeggezin, doch ook aan het minderjarig kind zelf. Indien men kennis draagt van misbruik (seksueel/fysiek)van kinderen, dient men dat eerst te melden aan de autoriteiten en niet in de media.

 

Curacao - Lezing over hulpverlening aan kinderen 0-4 jaar - 28-08-2018

Functionarissen van de politie (KPC), Departement van Onderwijs, Wit Gele Kruis, Ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao hebben vanmorgen deelgenomen aan een informatieve lezing over hulpverlening aan kinderen van 0-4 jaar (voorschoolse opvang).

Experts van de Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal (SIGE), Wit Gele Kruis i Departamentu di Salu Hubenil (COSH) waren vandaag de sprekers en hebben vragen beantwoord van de deelnemers.

Dit was vandaag lezing nummer twee in een reeks van 5 welke iedere maand wordt georganiseerd door het Ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie. Het zijn telkens interessante lezingen voor onder andere buurtregisseurs van de politie om zo beter voorbereid te zijn op hun dagelijkse werkzaamheden.

FB 01

Curacao - Plan voor “Nationale Meldcode Relationeel Geweld en Kindermishandeling” - 27-08-2018

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao werkt mee aan preventie van geweld binnen gezinnen waaronder geweld binnen relaties en kindermishandeling. In dit kader heeft er in samenwerking met de huisartsenvereniging afgelopen zaterdag een brainstormsessie plaatsgevonden ten einde te komen tot een meldcode relationeel geweld en kindermishandeling voor deze beroepsgroep.

Deze sessie vond plaats onder leiding van de trainer mw. Stofmeel, van huis uit ontwikkelingspsychologe, die in Nederland bekend is met de materie en daarin ook trainingen geeft.

Het was een zeer succesvolle ochtend waar ook het Hoofd van de Jeugd Gezondheidszorg, mw. Arias, informatie heeft gedeeld over de bij hun geïmplementeerde Protocol Meldcode binnen de Jeugdzorg. Ook is bekend geworden binnen Onderwijs een meldcode bestaat.

De aanwezige diensten van de overheid; het Ministerie van Justitie, Ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu als ook het Centraal Meldpunt Kindermishandeling, Stichting Kindermishandeling, Veiligheidshuis Curaçao en het Openbaar Ministerie, hebben zich aan het einde van de ochtend verenigd in een werkgroep die zich ervoor gaan inzetten om te komen tot een Nationale Meldcode Relationeel Geweld en Kindermishandeling voor het land Curaçao.

Het is de verwachting dat ook andere diensten zich zullen verenigen in de werkgroep.

Meldpunt 01

 

Sint Maarten - Catfish onderzoek - 21-08-2018

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag de vervolging bevolen van statenlid Th.H. De vordering van het O.M. is op 7 augustus jl. in raadkamer behandeld. De verdenking betreft omkoping van een statenlid in de periode 2012-2013. Een zittingsdatum is nog niet bekend. Het OM geef verder geen commentaar.

 

Sint Maarten - PEN onderzoek - 15-08-2018

Afpakteam Sint Maarten (Asset Recovery Team Sint Maarten) heeft op woensdag 15 augustus 2018 – tijdens een actie – een auto in beslag genomen op de Anna’s Hope Estate nummer 39 te Belvedere Sint Maarten. Het betreft het onderzoek “PEN” waarbij een persoon verdachte is, namelijk J.E.A.F, geboren op 17 februari 1949 te Aruba. Zij wordt onder andere verdacht van witwassen. J.E.A.F werd door de politie niet aangehouden.

Het Afpakteam Sint Maarten is een samenwerking van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM), de Belastingdienst Sint Maarten, Douane, Kustwacht Caribisch Gebied, en het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten. Het Afpakteam Sint Maarten is opgericht vanuit de gedachte dat misdaad niet mag lonen. De opbrengsten van het Afpakteam komen ten goede aan het land Sint Maarten.

 

Sint Maarten - KES onderzoek - 09-08-2018

In het KES onderzoek zijn vandaag, donderdag 9 augustus 2018 op Arch Road een Mazda Miata en een Ducati Motor in beslag genomen door de Afpakteam Sint Maarten met ondersteuning van KPSM.

Afpakteam Sint Maarten (Asset Recovery Team Sint Maarten) heeft tijdens de eerste actie op donderdag 26 juli 2018 een auto in beslag genomen en aansluitend een huiszoeking gedaan op onder andere een adres in Meadowlands Drive in Cul de Sac.

T.M.M. (1989, Sint Maarten) en O.L.M.H. (1984, Sint Maarten) zijn verdachten in het onderzoek. Zij worden onder andere verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en ontduiken van belasting.

Het Afpakteam Sint Maarten is een samenwerking van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM), de Belastingdienst Sint Maarten, Douane, Kustwacht Caribisch Gebied, en het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten.

Het onderzoek KES is in volle gang.

 

Sint Maarten - Reactie Openbaar Ministerie op de recente brand op de dump - 08-08-2018

Het Openbaar Ministerie heeft kennis genomen van de zorgen op sociale media over de brand op de afvalberg (dump) op woensdag 8 augustus 2018.

In reactie op de vraag of het Openbaar Ministerie de regering van Sint Maarten nu gaat vervolgen, wil het Openbaar Ministerie de samenleving van Sint Maarten informeren dat het heeft het afgelopen jaar diverse klachten en aangiften heeft ontvangen over illegale praktijken die op de afvalberg plaatsvinden. Het Openbaar Ministerie heeft eerder dit jaar een brede scala aan signalen verzameld die deze klachten staven.

In april 2018 heeft het Openbaar Ministerie de regering van Sint Maarten geïnformeerd dat een opsporingsonderzoek is gestart naar de situatie op de afvalberg.

“Wij zien criminaliteit op en rond de afvalberg leiden tot aantastingen van de gezondheid van bewoners en ons milieu.  Dat is onaanvaardbaar. Daarom gaan we afvalstromen analyseren, metingen verrichten, wettelijke rollen en verantwoordelijkheden in kaart brengen en handhaven we het strafrecht door relevante partijen te vervolgen.”

Het Openbaar Ministerie werkt samen met de politie van Sint Maarten, Brandweer, Inspectie VROMI, Inspectie VSA en diverse stakeholders in de gemeenschap. Deze aanpak maximaliseert de invloed op verandering.

“Hiermee hopen we iets te doen voor de toekomst van de afvalberg, zodat mensenrechten worden gerespecteerd.

Al meer dan dertig jaar is het probleem van de afvalberg verwaarloosd. Nu een oplossing vinden is niet eenvoudig. Daarom zal het onderzoek lang gaan duren.

“De brand vandaag (woensdag) zal worden betrokken in ons onderzoek. Inmiddels hebben we vastgesteld dat basale veiligheidsmaatregelen om de toegang tot de afvalberg te controleren, of basale brandveiligheidsvoorzieningen om branden te voorkomen, nog steeds niet worden toegepast.”

 

Bonaire - 2 Aanhoudingen op Bonaire voor Nederland - 06-08-2018

De mannen N.B.C. (Curaçao, 1990) en G.R.E.M. (Bonaire, 1976) zijn onlangs op Bonaire aangehouden. Dit in het kader van de uitvoering van een rechterlijke vonnis in Nederland.

M. werd op 6 juni 2003 door de rechtbank in Groningen veroordeeld voor ontucht in de gemeente Middelstum in Nederland tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. M. was reeds enige tijd woonachtig op Bonaire en is op verzoek van het Landelijk Parket te Zwolle aangehouden. M. zal zijn straf gaan uitzitten in Nederland.

N.B.C. werd op 15 augustus 2011 door de rechtbank te Leeuwarden veroordeeld voor een gewelddadige overval in de gemeente Drachten in Nederland tot 15 maanden gevangenisstraf waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De aanhouding op Bonaire heeft plaatsgevonden middels een rechtshulpverzoek door het landelijk Parket in Zwolle. C. zal zijn straf gaan uitzitten in Nederland.

 

Curacao - Onderzoek naar mensenhandel op Sint Maarten - 03-08-2018

De Unit Mensenhandel en Mensensmokkel van de politie op Sint Maarten doet onder leiding van de officier van justitie momenteel een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke mensenhandel, waar drie Filipijnse vrouwen het slachtoffer van zijn geworden. 

Zij werkten bij twee verschillende werkgevers in het huishouden en de vraag die onderzocht wordt, is of er sprake is van uitbuiting. Toen deze zaak twee weken geleden werd gemeld, gaven de vrouwen aan vooral terug naar de Filipijnen te willen gaan. De politie heeft in opdracht van en overleg met de officier van justitie daarin bemiddeld tussen de werkgevers en de Filipijnse vrouwen. De vrouwen, die aanvankelijk instemden met wat de werkgevers aangeboden hadden, hebben later zich teruggetrokken en hebben geen gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om terug te reizen.
Het Openbare Ministerie en politie staan voor de bescherming van de rechten van de mens. Het strafrechtelijk onderzoek is nog niet afgerond, waardoor op dit moment niet meer vrijgegeven kan worden.

 

Curacao - Jaarverslag aangeboden aan minister - 31-07-2018

Hoofdofficier van Justitie van Curaçao, Heiko de Jong, heeft maandag 30 juli 2018 een eerste exemplaar van het Jaarverslag 2017 van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao aangeboden aan Minister van Justitie Quincy Girigorie. Vanmiddag (31 juli 2018) is het jaarverslag 2017 te lezen en te downloaden via de website www.openbaarministerie.org of via de Facebook-pagina Openbaar Ministerie Curaçao

Jaarverslag aan MinJus 300718 03

 

Sint Maarten - Eerste actie Afpakteam Sint Maarten: auto in beslag genomen - 27-07-2018

Afpakteam Sint Maarten (Asset Recovery Team Sint Maarten) heeft donderdag 26 juli 2018 – tijdens een eerste actie - een auto in beslag genomen en aansluitend een huiszoeking gedaan op onder ander een adres in Meadowlands Drive in Cul de Sac. Tijdens de huiszoeking zijn administratie en gegevensdragers (telefoons, computers) in beslag genomen. In de woning zijn ook attributen voor een hennepkwekerij in beslag genomen. Het betreft het onderzoek “KES” waarbij twee personen verdachte zijn, namelijk de vrouw T.M.M. (1989, Sint Maarten) en de man O.L.M.H. (1984, Sint Maarten). Zij worden onder andere verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en ontduiken van belasting. De vrouw is vandaag T.M.M. is donderdagmiddag als verdachte gehoord, maar niet aangehouden. De man O.L.M.H. is nog niet als verdachte gehoord. Het Afpakteam Sint Maarten is een samenwerking van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM), de Belastingdienst Sint Maarten, Douane, Kustwacht Caribisch Gebied, en het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten. Het Afpakteam Sint Maarten is opgericht vanuit de gedachte dat misdaad niet mag lonen. De opbrengsten van het Afpakteam komen ten goede aan het land Sint Maarten

 

Sint Maarten - Onderzoek WHALE - 23-07-2018

Het Gerecht van eerste aanleg heeft besloten om de gevangenhouding van politieambtenaar J.L.V.G. (42) toe te wijzen voor de duur van 60 dagen.  J.L.V.G. is verdachte in het onderzoek WHALE.
 
J.L.V.G. wordt verdacht van passieve omkoping, valsheid in geschrift en schending van het ambtsgeheim. In de afgelopen tijd zijn twee andere verdachten aangehouden en gehoord. Er staan nog meer aanhoudingen gepland en de komende tijd zullen ook nog getuigen worden gehoord. Het onderzoek is in volle gang.

Het onderzoek WHALE wordt uitgevoerd door de Landsrecherche onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. De verdachte zit in beperkingen hetgeen betekent dat de verdachte alleen met zijn advocaat contact mag hebben aangezien dit noodzakelijk is in het belang van het onderzoek.

 

Curacao - Actie "korting op boete" zeer geslaagd; Opkomst heel goed, actie nog tot 31 juli - 12-07-2018

In totaal hebben tot nu toe125 personen gebruik gemaakt van de 'kortingsactie' bij het kantoor van Paga Bo But. Tussen 15 juni en 11 juli heeft het Openbaar Ministerie (OM) 33.231 gulden aan openstaande boetes geind. De 125 personen hebben een substantieel korting ontvangen. De actie duurt nog tot 31 juli 2018.

Heiko de Jong, Hoofdofficier van Justitie van het Openbaar Mininisterie zegt zeer tevreden te zijn met de opkomst. "Het is een eenmalige en unieke kans om de boete af te doen met een korting. Komt u voor 31 juli langs om uw openstaande boetes te betalen, dan geven wij u korting op de aanmaningskosten. Maak er gebruik van zou ik zeggen", aldus De Jong.

Het afgelopen jaar heeft het OM veelvuldig gewezen op het belang om opgelegde boetes op tijd te betalen. De boete-inning is afgelopen jaar verdubbeld, maar er staat nog steeds een groot bedrag aan boetes uit. Sommige met hoge aanmaningskosten. Het OM wil voorkomen dat U in de vakantieperiode niet naar het buitenland zou kunnen vertrekken omdat U op de luchthaven Hato de boete moet betalen.

Daarom biedt het OM een eenmalige kans aan diegenen die nog een boete open hebben staan om deze te betalen zonder aanmaningskosten. Betaalt U de openstaande boete voor 31 juli 2018 in een keer dan laat het OM de aanmaningskosten vervallen. Betaalt U na die datum, dan blijven uiteraard ook de aanmaningskosten staan. Heeft u een betalingsregeling en wilt u goedkoper van de openstaande termijnen af? Ook dan kunt u gebruik maken van de eenmalige korting.

De korting is alleen or diegenen die hun saldo in een keer aflossen en behelsd dat de aanmaningskosten niet in rekening zullen worden gebracht. Dit kan oplopen tot 20 % van de openstaande initiële boete.

Een voorbeeld; iemand heeft een openstaande boete van 100 gulden. Na de eerste aanmaning wordt dit met 25 gulden verhoogd. Na de tweede aanmaning wordt het openstaande boete bedrag nog een met 20 % verhoogd. Een substantiële korting dus.

De actie duurt nog tot en met 31 juli en alleen geldig bij de betaling van uw boete bij de betalingskantoor van “Paga Bo but” aan het Waaigat (ten oosten van Curoil).


Curaçao - Eis in zaak "Luna" voor gewapende overval en dood "Wotty" Leito- 12-07-2018

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft vandaag gevangenisstraffen geëist tegen drie verdachten van een gewapende overval op 3 april 2017 in de Kaya Hematita in de wijk Kurà Piedra. Hierbij de man des huizes, Edward "Wotty" Leito (60 jaar) tijdens een worsteling doodgeschoten.

De mannen maakten 's morgens om 9 uur diverse gouden juwelen buit. Het onderzoek staat bekend als onderzoek "Luna" (maan).

Een van de verdachten, "Papito" K. was snel dankzij camerabeelden bij de politie in beeld. Hij was tijdens de gewapende overval niet gemaskerd en werd daardoor snel herkend.

De OvJ is overtuigd van voldoende wettig bewijs voor diefstal en afoersing met geweld met een dode ten gevolg en verboden vuurwapenbezit.

In deze zaak is het volgende door de Officier van Justitie (OvJ) geêist:

C. "Papito" K. (Curaçao, 1990): 14 jaar gevangenisstraf
S. "Kleine" / "Kleine Mob" R. (Curaçao, 1996): 16 jaar gevangenisstraf.
A. "Japatin" M. (Sint Maarten, 1987): 16 jaar gevangenisstraf.

 

Bonaire - Er gelden strenge regels als je met een drone vliegt - 11-07-2018

Op 17 juni 2018 kregen politieagenten de melding dat er een drone boven de gevangenis (JICN) zou vliegen. Dit bleek inderdaad te kloppen. Dit is niet toegestaan en de politieagenten hebben daarom de drone in beslag genomen. De eigenaar van de drone is uitgelegd dat het niet toegestaan is om in Kralendijk met een drone te vliegen. Het Openbaar Ministerie (OM) BES heeft zijn zaak voorwaardelijke geseponeerd, met een proeftijd van 1 jaar. Dit betekent dat als de verdachte het komende jaar niet opnieuw met een drone vliegt, hij geen verdere straf zal krijgen.

Omdat drones in toenemende mate aan populariteit winnen, vindt het OM het belangrijk om uit te leggen welke regels er gelden, ten aanzien van het vliegen met drones.

Een drone is een op afstand bestuurd, onbemand luchtvaartuig - of liever: luchtvaartuigje, want consumentendrones zijn doorgaans nauwelijks groter dan een flinke slagroomtaart. Een soort radiografisch bestuurbaar autootje dus, maar dan in de lucht. Het gebruik ervan is niet zonder risico, en het gaat dan ook nog wel eens mis. Er zijn wel degelijk voorschriften op het gebied van veiligheid en privacy.

Voor het gebruik van hobbydrones geldt:
• Je drone mag niet zwaarder zijn dan 25 kilo.
• Je drone mag niet hoger dan 120 meter boven grond of water vliegen.
• Je drone mag niet vliegen boven mensenmenigten of aaneengesloten bebouwing.
• Je drone mag niet in het donker vliegen.
• Je moet je drone tijdens de vlucht altijd kunnen zien.
• Je mag niet met je drone vliegen binnen het plaatselijke verkeersleidingsgebied van een gecontroleerde civiele of militaire luchthaven.
• Je moet met je drone altijd voorrang geven aan vliegtuigen en helikopters.
• Je mag met je drone foto’s en video-opnamen maken, mits je je houdt aan de privacywetgeving

Als je je als drone-piloot niet aan de regels houdt, riskeer je een geldboete en inbeslagname van je drone. Wie vaker in de fout gaat, kan een geldboete of hechtenis krijgen. Veroorzaak je schade met je drone? Dan kan het slachtoffer je aansprakelijk stellen voor de schade of verwondingen. De schade kan soms zeer hoog (tot duizenden dollars) oplopen.
Let op: niet iedere WA-verzekering dekt eventuele schade die je met je drone veroorzaakt. Check dit dus goed voordat je met je drone gaat vliegen.

Gebruik je de drone zakelijk, dus om geld te verdienen? Dan moet je een vergunning aanvragen en gelden andere regels.

 

Curaçao - Geen vervolging politieagent N.M. na dodelijk schietincident - 09-07-2018

WILLEMSTAD - Op 14 maart 2018 vond op de Amandelweg een schietincident plaats, waarbij geschoten is door agent N.I.V.M., als gevolg waarvan Heric Nicolaas N. Ricardo (1973), is komen te overlijden. Naar aanleiding van dit schietincident heeft een strafrechtelijk onderzoek plaatsgevonden. Het OM heeft de onderzoeksresultaten bestudeerd en op grond daarvan het volgende vastgesteld.

Bij thuiskomst vanuit zijn nachtdienst zag de betrokken agent een gestolen auto rijden. De agent besloot de auto op afstand te achtervolgen en vroeg intussen herhaaldelijk om assistentie. Op enig moment kwamen beiden tot stilstand en stonden zij - de agent en de autodief (naar later bleek slachtoffer Ricardo) - op straat tegenover elkaar. Op bevel van de agent is Ricardo meermalen gaan liggen maar stond ook telkens weer op, en greep meermalen naar zijn schoudertasje. De agent heeft gewaarschuwd dat hij zou gaan schieten als Ricardo niet zou stoppen met bewegen. Plotseling begon Ricardo weg te rennen. Op het moment dat Ricardo tijdens het rennen omkeek en met beide handen naar zijn schoudertas greep, heeft de agent (zelf) geschoten. Daarbij hebben 3 kogels het lichaam van Ricardo geraakt. Ricardo is ter plekke overleden als gevolg van bloedverlies.

Het Openbaar Ministerie stelt voorop dat het verschrikkelijk is dat de heer Ricardo is komen te overlijden. Met name voor de nabestaanden van Ricardo zal dit veel verdriet en ongeloof met zich mee hebben gebracht. Anderzijds is het duidelijk geworden dat de agent in kwestie dit gevolg nooit heeft gewild. De agent is aangeslagen door van het overlijden van Ricardo.

Het Openbaar Ministerie is van oordeel dat agent N.I.V.M. - net 3 maanden in dienst – juist heeft gehandeld door tijdens de achtervolging constant om assistentie te vragen en zijn locatie door te geven. Ook heeft hij zich via de portofoon laten adviseren door de centrale meldkamer en andere ervaren politiemensen. Toen de agent ongewild oog in oog stond met Ricardo die zijn bevelen niet opvolgde, en onvoorspelbaar en bedreigend gedrag vertoonde, heeft de agent juist gehandeld door zijn wapen te trekken en meerdere waarschuwingen te geven. De ervaring heeft geleerd dat vuurwapens geregeld in tasjes worden bewaard en vervoerd soortgelijk aan het tasje van Ricardo. Onder al deze omstandigheden is geoorloofd geweest dat de agent heeft geschoten op het moment dat Ricardo met beide handen naar zijn tasje greep.

Het Openbaar Ministerie is evenwel van oordeel dat de agent een onjuiste keuze heeft gemaakt door al rennend, en meermalen, te schieten. Het Openbaar Ministerie gaat er echter vanuit dat de agent op deze wijze heeft gehandeld vanwege de grote druk en spanning waar hij op dat moment onder stond, gecreëerd door het gedrag van Ricardo.

Het Openbaar Ministerie realiseert zich dat het politiewerk op straat bijzonder lastig kan zijn, mede gelet op de zorgwekkende hoeveelheid vuurwapens op straat. In onvoorspelbare situaties moeten politiemensen in fracties van secondes beslissingen nemen. De agent in kwestie heeft naar eer en geweten getracht te handelen in een voor hem onvoorspelbare en bedreigende situatie. Onder deze omstandigheden acht het Openbaar Ministerie het niet opportuun om de agent verder strafrechtelijk te vervolgen.

Het Openbaar Ministerie heeft de advocaat van de agent en de nabestaanden ingelicht over de beslissing om geen verdere vervolging in te stellen. Indien de nabestaanden het niet eens zijn met deze beslissing, kunnen zij hierover hun beklag doen bij het Gemeenschappelijk Hof die hierover dan zal oordelen.

 

Sint Maarten - Huiszoeking en aanhouding - 03-07-2018

Vanochtend werd politieambtenaar J.L.V.G. (42) aangehouden als verdachte in het onderzoek WHALE. J.L.V.G. werkt nu in kabinet van Minister President.

Het onderzoek is van de Landsrecherche onder verantwoordelijkheid het Openbaar Ministerie. Landsrecherche werd ondersteund voor Korps Politie Sint Maarten en Douane. Vanochtend was er een huiszoeking in Cole Bay. 

J.L.V. G wordt verdacht van passieve omkoping, valsheid in geschrift en schending ambtsgeheim. Verdachte zit in beperkingen en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. 

 

Curacao - Herstelrecht en bemiddeling in strafzaken - 29-06-2018

Op 27 juni 2018 heeft de “kerncommissie herstelrecht”, die onder meer bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie, de jeugdreclassering en het OM een informatiesessie gehouden over herstelrecht en bemiddeling in strafzaken ten behoeve van de Reclassering en de Stichting Slachtofferhulp.

Vanuit een gezamenlijke visie over een herstelgerichte samenleving is met deze belangrijke ketenpartners van gedachten gewisseld over de implementatie van herstelrecht naast het strafrecht en van bemiddeling binnen strafrechtelijke trajecten.

Herstelrecht is een gemeenschappelijk bemiddelingsproces waarin het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor toegebracht leed aan het slachtoffer en de betrokkenen centraal staat. In dit proces neemt het bespreken van de impact van dit leed, en het nemen van verantwoordelijkheid voor het herstel van de relatie tussen dader, slachtoffer en betrokkenen een belangrijke plaats in.

Strafrechtelijke bemiddeling bestaat uit vormen van ‘mediation’ tussen slachtoffer en dader met als doel het onderliggende conflict op te lossen. Gedacht kan worden aan een langslepende burenruzie, die uitmondt in een mishandeling. Het strafbare feit wordt aangepakt, maar ook het onderliggende probleem, de burenruzie kan door middel van bemiddeling worden opgelost.

 

Curacao - Kantoor "Paga Bo But" vrijdagmiddag 29 juni gesloten - 28-06-2018

Het kantoor “Paga Bo But” is vrijdagmiddag 29 juni 2018 gesloten. Dit in verband mete en cursus voor het personeel. Het kantoor “Paga Bo But” is normaal op werkdagen geopend van 07:30 – 11:30 en van 13:30 pa 16:30 uur op het adres Abraham Chumaceiro Boulevard 11, Waaigat (ten oosten van Curoil).

 

Curacao - Initiatief van OM en Ministerie van Justitie: Project om kennis sociale netwerk agent te vergroten - 27-06-2018

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao en het Ministerie van Justitie hebben in het kader van samen staan wij sterk/union ta hasi forsa de handen ineen geslagen. Zo zijn er enkele sessies georganiseerd met instanties actief op het gebied van begeleiding en onderwijs, politieagenten en specifiek wijkagenten van het politiekorps met het taakaccent op jeugd. Het betreft een activiteit in het kader om nader met instanties in het justitiële keten kennis te maken, zogenaamde “Ban Sera Konosi”.

Tijdens de sessies zullen vertegenwoordigers van verschillende instanties presentaties geven over het werk welke de diensten aanbieden. Dit met as doel om politieagenten en wijkagenten die met jongeren werken, meer ‘tools’ te geven en dan kunnen weten bij welke instantie zij terecht kunnen als zij problemen tegen komen of vragen hebben die beantwoord moeten worden.
Iedere maand komen onderwerpen en thema’s aan bod zoals Begeleiding, Jongeren in de problemen, Onderwijs voor 0-4 jarigen, Beweging, Sport en Actie.
Dinsdag 26 juni 2018 was de “kick-off” met als thema “jongeren in de problemen”. Vertegenwoordigers van de stichting Kinderbescherming waren aanwezig en hebben een presentatie gegeven over het werk welke de stichting ontplooid.

 

Sint Maarten - OM en Hof Sint Maarten starten met digitaal dossier - 25-06-2018

Mandaag 25 juni 2018 zijn het Openbaar Ministerie Sint Maarten en het Gemeenschappelijk Hof, vestiging Sint Maarten, gestart met het digitaliseren van het strafproces. Dossiers worden bij binnenkomst gescand en worden digitaal afgehandeld.

De beslissing om te digitaliseren is het resultaat van de ervaring na orkaan Irma. Dit maakte duidelijk dat er teveel risico's kleven aan het werken op papier. Digitale dossiers kunnen veiliger bewaard worden en blijven. Digitalisering zal ook bijdragen aan een betere beheersing van processen en deze processen eenvoudiger, efficiënter en sneller maken. 

Maandag is een gezamelijke plenaire sessie gehouden voor medewerkers van het gerecht en het Openbaar Ministerie. Hierin werd in vogelvlucht het digitale dossier getoond en de werking van de digitale postbus uitgelegd.

De digitalisering van de Sint Maartense strafdossiers is een eerste stap naar volledige digitalisering. Op termijn beogen OM en Hof ook met andere ketenpartners, waaronder de advocatuur, digitaal informatie uit te gaan wisselen. 

 

Sint Maarten - Twee opgepakt in "Albacore" onderzoek - 20-06-2018

In het onderzoek “Albacore”, zijn de verdachten J.L.La P. (41) en M.J.P. (42) vanmorgen in verzekering gesteld. Ze worden verdacht van omkoping.

Dit onderzoek wordt geleid door de Landsrecherche Sint Maarten in samenwerking met het Korps Politie Sint Maarten en overzien door het Openbaar Ministerie.

In het kader van het onderzoek waren er vanmorgen drie zoekingen: in een huis in Sucker Garden, een huis in Saunders en op het kantoor van het Ministerie van Justitie op A.T. Illidge Road. Verschillende documenten en gegevensdragers zijn in beslag genomen.

J.L.La P. en M.J.P. worden in beperking gehouden.

 

Curacao - Korting als u boete helemaal afbetaald- 14-06-2018

Het afgelopen jaar heeft het OM veelvuldig gewezen op het belang om opgelegde boetes op tijd te betalen. De boete-inning is afgelopen jaar verdubbeld, maar er staat nog steeds een groot bedrag aan boetes uit. Sommige met hoge aanmaningskosten. Het OM wil voorkomen dat U in de vakantieperiode niet naar het buitenland zou kunnen vertrekken omdat U op de luchthaven Hato de boete moet betalen.

Daarom bied het OM een eenmalige kans aan diegenen die nog een boete open hebben staan om deze te betalen zonder aanmaningskosten. Betaalt U de openstaande boete voor 31 juli 2018 in een keer dan laat het OM de aanmaningskosten vervallen. Betaalt U na die datum dan blijven uiteraard ook de aanmaningskosten staan. Heeft u een betalingsregeling en wilt u goedkoper van de openstaande termijnen af? Ook dan kunt u gebruik maken van de eenmalige korting.

De actie geld alleen voor de periode van 18 juni tot en met 31 juli 2018. De korting is alleen or diegenen die hun saldo in een keer aflossen en behelsd dat de aanmaningskosten niet in rekening zullen worden gebracht. Dit kan oplopen tot 20 % van de openstaande initiële boete.

Een voorbeeld; iemand heeft een openstaande boete van 100 gulden. Na de eerste aanmaning wordt dit met 25 gulden verhoogd. Na de tweede aanmaning wordt het openstaande boete bedrag nog een met 20 % verhoogd. Een substantiële korting dus.

De actie is alleen van 18 juni tot en met 31 juli en alleen geldig bij de betaling van uw boete bij de betalingskantoor van “Paga Bo but” aan het Waaigat, ten oosten van Curoil.

 

Bonaire - OM BES: Maatregelen bij DROB nodig- 12-06-2018

Het Openbaar Ministerie Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) vindt dat de overheid van Bonaire structurele maatregelen zou moeten nemen om misstanden bij de Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (DROB), een onderdeel van het Openbaar Lichaam, te stoppen. Door de manier waarop de taken van die directe worden uitgevoerd worden bestuurlijke processen ondermijnd. DROB is onder meer belast met uitgifte van gronden en vergunningverlening.

Het OM BES heeft leiding geven aan een opsporingsonderzoek met de naam "Caldera" door het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en de Rijksrecherche. Dit betrof een onderzoek naar het vermoeden dat twee medewerkers van de directie zich schuldig hadden gemaakt aan fraude en witwassen.
In dat onderzoek is vastgesteld dat er binnen de directie sprake is van verrijking en willekeur. Al in 2009 is door de Rekenkamer gewaarschuwd. En er gaan ook al jaren verhalen rond over zelfverrijking en vriendjespolitiek.

In onderzoek "Caldera" zijn die zaken ook daadwerkelijk vastgesteld. Het staat voor het OM vast dat er misstanden zijn. Voor de goede orde zij opgemerkt dat het opsporingsonderzoek was afgebakend en inging op vermoedens die tegen de twee verdachte ambtenaren waren gerezen en niet de doelstelling had om het functioneren van de directie volledig in beeld te brengen. Binnen die afbakening zijn echter al concrete misstanden gezien die in de rapportage zijn verwerkt.

In een rapportage van de Rijksrecherche, waarin ook bevindingen uit eerder onderzoek zijn meegenomen, is beschreven hoe die situatie ertoe leidt dat de overheid en het overheidshandelen worden ondermijnd.
Met 'ondermijning' wordt bedoeld dat de overheidstaak niet meer in het algemeen belang maar ook ter behartiging van individuele belangen wordt uitgevoerd. En dat kan dus ook ter behartiging van criminele belangen zijn. Ondermijning leidt er toe dat het vertrouwen in de overheid en uiteindelijk in de pijlers van de rechtsstaat wordt ondermijnd. Het tegengaan van ondermijning is een hoge prioriteit van het Openbaar Ministerie.

De verrijking, de willekeur en ander niet-integer gedrag bij DROB zijn mogelijk doordat er onvoldoende regels en beleid zijn waaraan de medewerkers en bestuurders zich hebben te houden. Daarnaast is de controle op hun handelen volstrekt onvoldoende. Er is ook feitelijk geen sprake van een functionerend systeem van checks en balances waardoor misstanden worden opgemerkt en verbeteringen op ambtelijk of bestuurlijk niveau worden afgedwongen.
Doordat er amper regels gelden voor de ambtenaren en betrokken bestuurders leverde het opsporingsonderzoek welis constateringen van bovenbedoelde misstanden op, maar kon niet worden vastgesteld dat er regels op een strafbare manier zijn overtreden. Er kan op basis van de nu voorliggende onderzoeksresultaten niemand worden vervolgd voor gedragingen gepleegd in de uitoefening van de functie. Ook al zijn die gedragingen maatschappelijk en ethisch gezien verwerpelijk.

Op basis van het rapport van de Rijksrecherche vindt het OM dat het nodig is om duidelijke regels en beleid vast te stellen, functionerende controlemechanismen te organiseren en adequaat personeel aan te trekken.
In het rapport is een lijst opgenomen met percelen en situaties die in het onderzoek naar voren zijn gekomen en waarvan het bestuur moet bepalen of het de kennelijke misstanden alsnog legaliseert of beëindigt. Het gaat bijvoorbeeld om het bouwen zonder vergunning.

Het rapport is aangeboden aan het Bestuurscollege en zal ook worden verzonden aan de Eilandsraad.
Het OM kan nog niet aangeven of er ook nog vervolgonderzoeken komen. Maar wil het signaleren van de noodzaak van bestuurlijke en politieke actie daar niet van af laten hangen.

Hoewel er, zoals vermeld geen strafbare feiten in de taakuitvoering AVV de verdachten zijn vastgesteld, is er wel een verdenking ter zake valsheid in geschrifte bestaande uit het als privépersoon vermelden van een onjuiste aankoopsom in een notariële akte. De betrokkene heeft hiervoor een werkstraf geaccepteerd. Overigens heeft hij in het onderzoek geen schuld erkent aan de fraude.

 

Curaçao - Onderzoek "Football": 3 aanhoudingen - 10-06-2018

Zondagmiddag, 10 juni 2018, hebben leden van de Landsrecherche Curaçao (LrC) in het kader van het onderzoek "Football" een politieman op vliegveld Hato aangehouden. Het gaat om de man F.A.W. (Curaçao, 33 jaar). 

Het onderzoek voortzettende werd ook een Douane ambtenaar in opleiding aangehouden. Het betreft de man genaamd J.N.P.H. (Curaçao, 26 jaar). Daarnaast werd de zakenman U.I.P. (Curaçao, 50 jaar) aangehouden.

Na de aanhoudingen heeft een aantal huiszoekingen bij de adressen Gosieweg, Siberie, 2 adressen in Sans Souci en Kashutuin, onder leiding van een Hulpofficier van Justitie plaatsgevonden.
De Landsrecherche Curaçao werd hierbij ondersteund door het Korps Politie Curaçao, het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) en #Defensie Caribisch Gebied.
Daarbij zijn verdovende middelen, documenten en diverse artikelen die van belang zijn voor het onderzoek in beslag genomen.

Het onderzoek "Football" werd gestart naar aanleiding van bekomen inlichtingen over ambtsmisbruik, lekken van informatie en betrokkenheid van ambtenaren bij illegale praktijken.

De Landsrecherche is een opsporingsinstantie met een speciale taak die zich onder meer richt op de opsporing van gedragingen die de integriteit van het openbaar bestuur raken. De Landsrecherche doet alleen onderzoek na opdracht daartoe van de Procureur-generaal.

Ambtelijke corruptie vormt een bedreiging van de rechtstaat. De Landsrecherche Curaçao (LrC) en het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao geven dan ook prioriteit aan onderzoeken naar dergelijke vormen van corruptie.

 

Curaçao - Persbericht KPC en OM Curaçao: veel chauffeurs dronken achter het stuur !- 10-06-2018

KPC, KMar en OM/Paga Bo But hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag verkeerscontroles gehouden, met als aandachtspunt alcohol in het verkeer.

De verkeerscontrole ging kort na middernacht (om 00.20 uur) van start in Santa Maria ter hoogte van Pizza Hut. Er werden bij deze controle 158 auto’s gecontroleerd. Tijdens de controle werden 6 automobilisten aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol achter het stuur. Zij werden voor een dronkenmansbeoordeling naar het politiebureau Rio Canario overgebracht. Overmatig alcohol werd op straat gedetecteerd na het gebruik van een zogenaamde blaaspijp.

Tijdens deze controle kregen 16 bestuurders van motorvoertuigen een proces verbaal. De processen verbaal werden voor de volgende feiten uitgeschreven te weten:

* Rijden met verlopen Verzekering
* Rijden met niet betaalde Belasting
* Rijden zonder rijbewijs
* Rijden zonder autogordel
* Rijden met verdonkerde ruiten
* Rijden zonder kenteken aan de voorzijde

6 Voertuigen werden door de politie in bewaring genomen, onder hen ook 1 voor het rijden zonder een kentekenplaat op de aangewezen plaats op de auto. Deze actie was reeds eerder aangekondigd in de pers, en blijft zo lang nodig gehandhaafd.

Omstreeks 03:00 uur heeft een alcohol controle plaatsgevonden op de weg naar Bullenbaai. Een militair die onder invloed van alcohol reed, werd door de KMar aangehouden. Ook waren twee personen in het bezit van dealer hoeveelheden drugs. Deze personen zijn door KPC aangehouden.

Heel veel automobilisten (35 in totaal) hadden overmatig alcohol gebruikt. Door gebrek aan capaciteit en ter voorkoming van een aanhouding kregen deze bestuurders een rijverbod opgelegd en moesten ter plaatse een nuchtere chauffeur regelen, omdat zij teveel onder invloed waren van alcohol om verder te mogen rijden. Dit betekent dat heel veel mensen wakker zijn gebeld die mensen te komen helpen en een enkeling die niet werd geholpen door derden ter plaatse verder de nacht heeft doorgebracht. Iedereen werd aangesproken op hun laakbaar gedrag.

Het Openbaar Ministerie en de politie zijn verontrust om te constateren hoeveel automobilisten op dit tijdstip van de dag aangeschoten of dronken in de auto stapt. “Als na een dancefeest 2 op de 3 automobilisten onder invloed van drank wordt aangetroffen, is er iets goed mis met hoe mensen denken te kunnen omgaan met alcohol in het verkeer. Nadere acties zijn aangewezen”, aldus de Officier van Justitie.

Het rijden onder invloed van alcohol houdende drank is een misdrijf. Er zijn verschillende gevallen waarbij de bestuurder van een motorvoertuig onder invloed van alcohol een aanrijding had veroorzaakt met dodelijk afloop.

Het OM heeft tijdens de verkeerscontroles 1.900 gulden aan openstaande boetes geïnd.

 

 

Bonaire - TBO/OM en FIU naar makelaars en notarissen op Bonaire- 08-06-2018

In navolging op de door de FIU en het OM georganiseerde conferentie “ Tegengaan van witwassen en vastgoedfraude op Bonaire” van december 2017, hebben medewerkers van Team Bestrijding Ondermijning van het Openbaar Ministerie Carib (TBO/OM) en de Financial Intelligence Unit (FIU) afgelopen week voorlichtende gesprekken gevoerd met makelaars en notarissen op Bonaire. In deze gesprekken zijn onder meer ervaringen gedeeld die verband houden met strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen en corruptie. Dit om makelaars en notarissen op Bonaire alert te maken op mogelijk misbruik door criminelen en hen nog beter in staat te stellen om ongebruikelijke transacties te identificeren en deze te melden bij de FIU. Makelaars en notarissen zijn meldingsplichtige ondernemingen. Dit betekent dat zij wettelijk verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden aan de FIU.

Het is van groot maatschappelijk belang om waakzaam te zijn en mogelijke corruptie- en witwaspraktijken te signaleren. Witwasgelden eindigen veel in aangekocht vastgoed. Dit ontwricht de vastgoedmarkt en maakt huizen voor mensen met een modaal inkomen onbetaalbaar.

Gezamenlijk met de verschillende toezichthouders, justitie en meldingsplichtige ondernemingen bestrijden het TBO/OM en FIU witwassen en corruptie. In de voorlichtende gesprekken die hebben plaatsgevonden is aan de hand van algemene typologieën inzichtelijk gemaakt welke verschijningsvormen van corruptie en witwassen TBO/OM ziet in de strafrechtelijke onderzoeken in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het gaat hierbij onder meer om de volgende kenmerken:

- tussenpersonen/consultants worden ingehuurd voor het verhullen van corruptiegelden;
- onderhandelingen door een makelaar (over vastgoed) met persoon A, terwijl het formele eigendom uiteindelijk in de onderneming van persoon B wordt gevestigd;
- de eindbestemming van veel corruptiegelden is vaak onroerend goed;
- misbruik van derdengeldrekeningen en cheques voor het verhullen van geldstromen;
- gebruik van offshore ondernemingen voor het verhullen van de uiteindelijke gerechtigde (UBO).

Ook is strafrechtelijke jurisprudentie besproken van meldplichtigen die niet voldoen aan hun meldplicht aan de FIU. Tevens heeft de FIU diverse praktische handvatten gegeven waarmee de uitvoering van de meldplicht ondersteund kan worden.

Het TBO/OM kan niet alleen corruptie en witwassen bestrijden. Dat doen we met u en voor u. Hierin bent u, als kritische burger, onmisbaar. Uw signalen uit de maatschappij van corruptie en witwassen zijn essentieel. Heeft u een vermoeden dat er mogelijk sprake is van witwassen of corruptie? Meld dit dan bij TBO/OM via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer informatie over het FIU en meldplicht kunt u vinden op www.fiu-nederland.nl

 

Curaçao - Nieuw beleid: Auto in bewaring wanneer geen kentekenplaat aan voorzijde auto is geplaatst- 30-05-2018

Tijdens controles door de politie (KPC) en voor iedereen ook zichtbaar op de weg blijkt dat teveel mensen hun kentekenplaat niet op de juiste wijze hebben bevestigd aan de voorzijde van hun auto. 


De Wegenverkeersverordening Curaçao bepaald: de kentekenplaat moet duidelijk leesbaar zijn aan de voorzijde van de auto, dus niet in de auto achter de voorruit. De doelstelling van de wet is dat de politie ten alle tijden de kentekenplaat goed moet kunnen lezen. Ook als zij bijvoorbeeld een auto naderen als tegemoetkomende verkeer. Dus ook van enige afstand. Ook als het donker is. Ook als de zon schittert op de voorruit. Het niet hebben van een kentekenplaat voor aan de auto op de juiste plaats bemoeilijkt de handhaving en opsporing van strafbare feiten. Hierom wordt vanaf heden een ander en strenger beleid gevoerd:

• auto’s zonder kentekenplaat aan de buitenzijde en voorzijde van de auto kunnen in bewaring worden genomen
• de auto wordt afgesleept op kosten van de bestuurder
• de auto wordt pas vrijgeven na het betalen van de sleep en opslagkosten van de auto
• de auto wordt pas vrijgeven als de kentekenplaat deugdelijk is aangebracht
• daarnaast volgt de gebruikelijke opsporingsproces-verbaal-boete

Dit persbericht van KPC en het OM Curaçao is een tweede en een laatste waarschuwing. Volgende week zullen auto’s in bewaring worden genomen die de kentekenplaat niet juist voeren.

 

Bonaire - Workshop ‘Samenwerken aan geletterdheid’- 29-05-2018

Het Openbaar Ministerie (OM) BES organiseert in samenwerking met Fundashon Forma vandaag 29 mei 2018 de workshop “Samenwerken aan geletterdheid”. Medewerkers van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), de Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN) en het Veiligheidshuis (VHH) nemen deel aan deze workshop.

De samenleving vraagt steeds meer dat de mens goed geïnformeerd is. Geletterdheid is noodzakelijk om dagelijkse informatie, die essentieel is in het leven, te kunnen begrijpen.

Laaggeletterdheid betekent dat de persoon niet voldoende kan lezen of schrijven om zijn dagelijkse taken te kunnen uitvoeren. Ook het begrijpen/ plaatsen/organiseren van informatie kan voor de laaggeletterde een probleem zijn. Dat kan leiden tot allerlei vormen van frustraties. Beperkt geletterdheid komt voor in verschillende vormen/gradaties. Beperkt geletterdheid heeft op sociaal en economisch gebied impact op de samenleving.

Mensen die laaggeletterd zijn, kunnen een kwetsbare groep in de gemeenschap zijn. De kans dat een laaggeletterde in aanraking kan komen met politie en justitie is groter. Beperkt geletterdheid heeft dus ook gevolgen voor de criminaliteit op Bonaire.

Met het workshop wilt het Openbaar Ministerie BES dat de deelnemers worden geïnformeerd over dit onderwerp. Ook de politie en het justitiële keten deelt dagelijks (al dan niet schriftelijk) informatie met personen en moet zich ervan bewust zijn dat niet iedereen die informatie (even goed) begrijpt.

Tijdens deze workshop geeft de directeur van Fundashon Forma een presentatie over laaggeletterdheid. Onderwerpen zoals wat is laaggeletterdheid en analfabetisme, hoe herken je laaggeletterdheid, hoe breng je dit onderwerp ter sprake komen aan bod. Hierna wordt door de medewerkers van het OM, KPCN, VHH en SRCN tijdens een brainstorm sessie afspraken gemaakt over hoe de keten in de toekomst zal omgaan met dit onderwerp in hun dagelijks werk.

 

Sint Maarten - Hof behandelt enquête verzoek- 24-05-2018

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag, 24 mei 2018, de ondernemingskamer van het Hof gevraagd een onderzoek in te stellen naar mogelijk wanbeleid binnen de haven groep op Sint Maarten.

Het OM meent dat op basis van voorlopig onderzoek voldoende reden is om aan te twijfelen aan een juist beleid binnen de haven.

Sint Maarten Minister van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie Cornelius de Weever is vandaag ook voor de rechtbank gehoord. Hij verzette zich namens het land Sint Maarten tegen het verzoek van het OM en sloot zich aan bij het standpunt van de haven.

Het gerecht zal de beschikking het verzoek op 26 juni 2018 uitspreken.

 

Curacao - Update persbericht onderzoek "Wilhelmina" - 24-05-2018

Dit bericht is een vervolg op het bericht van 24 april 2018 inzake onderzoek “Wilhelmina”, verricht door de Landsrecherche Curaçao (LrC) onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM).

Het Openbaar Ministerie heeft de aangiftes van Statenleden Schotte en Cooper tegen Statenlid Plet beoordeeld. Daarbij is de vraag onderzocht of de aangifte van Plet op 18 februari 2017 wegens poging omkoping een valse aangifte betrof en of Plet door het indienen van de aangifte smaad en laster jegens Schotte en Cooper heeft gepleegd.

Het Openbaar Ministerie is tot de conclusie gekomen dat niet kan worden vastgesteld dat de aangifte van Plet vals was, omdat de aangifte op meerdere onderdelen door onderzoeksbevindingen wordt ondersteund, zoals camerabeelden, historische telefoongegevens, telefoonberichten, en getuigenverklaringen. In meerdere verklaringen wordt bovendien bevestigd dat Plet wel is benaderd om te kijken of hij bereid was afstand te doen van steun aan de regering Koeiman dan wel over te stappen, alleen op het punt van het aanbieden van geld is er onvoldoende bewijs. Voor laster en smaad, het opzettelijk aantasten van de eer en reputatie van Schotte en Cooper is eveneens onvoldoende bewijs.

Het Openbaar Ministerie concludeert uit het onderzoek dat Plet met het indienen van de aangifte als doel had om een onderzoek door politie en justitie te doen opstarten naar een mogelijk ernstig feit, niet om opzettelijk de eer en naam van Schotte en Cooper aan te tasten. Omkoping van politici is, indien bewezen, een ernstig feit. Een dergelijke vorm van corruptie vormt een ernstige bedreiging voor de rechtsstaat en het is daarom in het algemeen belang van Curacao dat een beschuldiging daarvan grondig wordt onderzocht door de bevoegde instanties.

Om voornoemde redenen heeft de Procureur-Generaal ook het onderzoek op basis van de aangiftes van Schotte en Cooper heden, 24 mei 2018 geseponeerd. Betrokkenen en hun advocaten zijn van deze beslissing op de hoogte gebracht.

 

Curacao - Crypto-installatie in beslag genomen- 22-05-2018

Vanmorgen, 22 mei 2018, heeft onder leiding van een Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao een huiszoeking plaatsgevonden in een woning in de Kaya Picaron in de wijk Katoentuin. 

Op het adres zijn diverse goederen in beslag genomen, belangrijk voor een onderzoek welke gaande is. Er zijn luxe goederen in beslag genomen, maar ook een installatie voor het “minen” oftewel het maken en distribueren van cryptomunten. In verband met de vondst van de installatie zijn digitale experts aangetrokken om de installatie te ontmantelen.
De verdachte in deze zaak is de man M.C.M.T. (Curaçao, 1974). Hij wordt verdacht van oplichting van een bank op Bonaire.

 Curacao - 15 Pv’s door X-Team tussen 18 april en 11 mei 2018 - 17-05-2018

Tussen 18 april en 11 mei 2018 zijn er door de X-Team verschillende acties en controles geweest waarbij processen-verbaal zijn uitgeschreven. Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft gedurende deze periode in totaal 15 Processen-verbaal ontvangen.

De volgende strafbare feiten zijn er OPV’s uitgeschreven voor het onafgedekt transporteren van zand (3 pv’s), voor het storten van afval (6 pv’s), voor geluidsoverlast (1 pv), voor het plaatsen van huisvuil op de openbare weg (1 pv) en voor het storten van grofvuil en bouwafval en tuinafval op een terrein op de Rooseveltweg nabij Hato (2 pv’s).

De strafbaar feiten zijn door X-Team op de volgende locaties geconstateerd: Kaminda Jose Liberia, Mirla Platéweg, Juan Domingo, Weg naar Santa Catharina, Weg naar Fuik, Groot Santa Martha op het strand van Marie Pampoen, Kaya Celdu, Nijmegenstraat en Veeris ter hoogte van Sambil voor geluidsoverlast.

De controles door X-Team worden voort gezet.

X-Team bestaat uit vertegenwoordigers van diverse instellingen waaronder het Ministerie van Gezondheid Milieu en Natuur (GMN), Inspectie Volksgezondheid, Dienst Milieu en Natuur Beheer (MNB), Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB), Dienst openbare Werken (OW), Domeinbeheer, Ministerie van Verkeer (VVRP). Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP), Domeinbeheer, Selikor en de HIT-team van het politiekorps Curaçao (KPC).

U kunt meldingen van milieuverontreiniging doen via telefoon 800-0877 (alleen tijdens kantooruren) of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Curacao - Top C ‘tur wowo riba bo’ wordt uitgebreid- 16-05-2018

Het Crimefonds heeft fondsen beschikbaar gesteld voor de personele uitbreiding van de aanpak Top C ‘Tur wowo riba bo’. Afgelopen dinsdag 24 april is de financieringsovereenkomst met Crimefonds ondertekend.

Het project, dat in 2015 onder trekkerschap van het Openbaar Ministerie (OM) van start is gegaan, beoogd een forse recidivevermindering onder jeugdige veelplegers, middels een persoonsgerichte en intensieve aanpak gericht op straf, zorg en preventie. Uitvoeringsorganisatie Reclassering en stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) zullen het project uitvoeren. Op termijn zal het project onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie vallen, als onderdeel van een resocialisatieprogramma waarin ook aandacht wordt besteedt aan voorzieningen zoals begeleid wonen en leerwerktrajecten voor de doelgroep justitiabelen met multiproblematiek.

 

Curacao - Betaal uw boete voor vakantiereis !- 14-05-2018

De vakantieperiode staat voor de deur. Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao adviseert automobilisten met een openstaande boete aan om, voordat zij naar het buitenland afreizen, een bezoek af te leggen aan het betaalkantoor “Paga Bo But” aan het Waaigat. 

Functionarissen van het OM gaat namelijk haar controles op de luchthaven Hato opvoeren. De pakkans is daardoor groot. Vermijd onnodig oponthoud voor de vlucht en betaal uw boete ruim op tijd voordat u gaat reizen.

Het adres van het kantoor “Paga Bo But” is: Abraham Mendez Chumaceiro Boulevard 11 (Waaigat). De openingstijden zijn 07:30 tot 11:30 uur en van 13:30 uur tot 17:30 uur.

 

Sint Maarten -Officier van Justitie heeft 6 maanden gevangenisstraf geëist voor verdachte B.B. -09-05-2018

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag bij het Gerecht in eerste aanleg, tegen verdachte B.B. een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist op beschuldiging van omkoping en een immigratiemedewerker uitlokken misbruik te maken van haar positie.

Volgens de Officier van Justitie was tijdens het “Ostrich” onderzoek - als gevolg van het in beslag nemen van een telefoon met WhatsApp gesprekken tussen een aantal verdachten – was het aangetroffen dat B.B. immigratieambtenaren J.M. en K.B. had omgekocht om twee ongedocumenteerden, die voor een bekende verzekeringsmaatschappij werkten, het eiland heeft laten binnenkomen.

De Officier van Justitie geëist om verdachte B.B. te veroordeelden voor omkoping en uitlokkening, maar de verdachte vrij te spreken van de tenlastelegging van mensensmokkel, omdat ook verdachte J.M. is vrijgesproken van deze tenlastelegging in het “Ostrich” onderzoek.

“De  verdediging stelde dat het OM bezig was met een heksenjacht tegen verdachte B.B. Niets is minder waar,” zei de Officier van Justitie. “Het bewijs tegen B.B. werd toevallig gevonden toen de telefoon van een andere verdachte in beslag werd genomen. Het behoeft geen betoog dat het omkopen van immigratieambtenaren, op welke manier dan ook, het vertrouwen in de overheid schaadt. Bovendien wordt het overheidsbeleid inzake illegaal verblijf en toegang ernstig ondermijnd. Op een klein eiland als Sint Maarten met veel inreizende en uitreizende bezoekers kan het belang van een goed functionerend grenscontrolesysteem hiervan niet voldoende worden onderstreept.”

Ook heeft de Officier van Justitie geëist om B.B. te ontzetten uit de functie van lid van Raad van Toezicht van een bekende verzekeringsmaatschappij. De officier van justitie wees er op dat als lid van Raad van Toezicht de verdachte juist had moeten toezien op het management en de bedrijfsvoering van de verzekeringsmaatschappij in plaats van dergelijke strafbare feiten zelf te plegen.

“Verdachte B.B. neemt voor de strafbare feiten geen enkele verantwoordelijkheid. Hoewel de verdachte ontslag heeft genomen uit de Raad van Toezicht van de verzekeringsmaatschappij de bestaat nog steeds risico op herhaling,” zei de Officier van Justitie.

Daarnaast geeft de Officier van Justitie aan dat B.B. misbruik heeft gemaakt van de positie als strafrechtadvocaat en heeft daarmee het vertrouwen dat de samenleving in advocaten mag stellen ernstig geschaad. Bovendien zei de Officier van Justitie dat de vraag kan worden gesteld of de Orde van Advocaten op Sint Maarten over deze zaak nog met verdachte B.B. in gesprek gaat. “De bal ligt op dit punt in de eerste plaats bij de balie van de Orde van Advocaten,” aldus de Officier van Justitie.

In het “Ostrich” onderzoek is eerder een aantal immigratie-ambtenaren is veroordeeld tot forse onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor o.a. mensensmokkel, passieve omkoping, misbruik van functie en deelname aan een criminele organisatie. Het gerecht zal het vonnis tegen verdachte B.B. op woensdag 30 mei 2018 uitspreken.

 

Curacao - OM Carib present tijdens FRED 2018 in Rotterdam - 08-05-2018

Openbaar Ministerie: OMCarib (#Curaçao, #SintMaarten, #BES-eilanden) ook van de partij tijdens jobfair @FREDexpo 2018 op 1, 2 en 3 juni in WTC Rotterdam.

Lees het nieuwsbericht via de link: https://tinyurl.com/y7r6hcbj

 

Curacao - Geldboetes voor niet voeren kentekenplaat op voorzijde auto- 03-05-2018

Op de verkeerszitting van 2 mei 2018 zijn aan vier automobilisten geldboetes opgelegd voor het niet op de juiste plaats voeren van de kentekenplaat.

Enkel bestuurders betoogden dat hun kentekenplaat geplaatst op het dashboard zichtbaar was.

De Officier van Justitie (OvJ) hield deze verdachten de Wegenverkeersverordening van Curaçao voor. Die stelt dat kentekenplaten duidelijk zichtbaar moeten zijn aangebracht aan de voorzijde van de auto. En dus niet in de auto. De politie moet ten alle tijden de kentekenplaten kunnen lezen vanaf afstand, overdag en s’nachts. Kentekenplaten die op het dashboard zijn neergelegd zijn door de schuine stand en/of instralende zon op de voorruit niet goed te lezen.

 

Curacao - Ongeval met dood en zwaar gewonde tot gevolg- 03-05-2018

Woensdagmiddag diende tijdens de verkeerszitting de strafzaak van het OM tegen R.K.C.D. Deze verdachte verloor op 28 juni 2015 de macht over het stuur op de Seru Loraweg (na met de auto in berm te zijn geraakt) en botste daardoor op een tegenligger, die zwaar gewond raakte. Een inzittende uit de eigen auto kwam daarbij om het leven. De inzettende die is overleden droeg geen autogordel achterin de auto.

De Officier van Justitie (OvJ) vorderde een werkstraf van 240 uren en liet zwaar meewegen dat verdachte geen inzicht toonde in de door haar gemaakte verkeersfouten of berouw toonde voor de overleden persoon en invalide geraakte tegenligger.
De rechter doet schriftelijk uitspraak op 23 mei 2018 om 13.30 uur.

 

 

Sint Maarten - Emerald Onderzoek - TBO - 26-04-2018

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft op donderdag 26 April 2018 een beschikking gegeven tot vervolging van parlementslid F.R.

In het lopende onderzoek “Emerald” wordt F.R. beschuldigd van het accepteren van steekpenningen, het witwassen van geld en belastingfraude.

De bezwaren van de verdediging van F.R. tegen het verzoek tot vervolging werden afgewezen. Het Openbaar Ministerie op 11 juni 2018 zal voor de rechter de  zaak tegen F.R. presenteren in een regie-zitting.

 

Curacao - Afperser veroordeeld tot 36 maanden cel - 25-04-2018

De man M.R.F. (Curaçao, 1965) is ook in hoger beroep veroordeeld voor afpersing. De man zou in 2017 zich het bedrag van 5.000 en 6.000 gulden hebben toegeëigend. Hij deed dit middels het afpersen van de man W.W. De dader heeft, zo blijkt uit het onderzoek en vonnis, het slachtoffer gedwongen het geld op te nemen bij Baco di Caribe in ruil voor seksuele bevrediging.

Met betrekking tot de ernst van het bewezen verklaarde wordt door het Hof het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft zich binnen een week twee keer schuldig gemaakt aan afpersing. De eerste keer heeft hij het slachtoffer onder bedreiging met een mes in totaal een bedrag van 5.000 gulden afhandig gemaakt. Daarbij heeft hij gedreigd dat hij, als aangever naar de politie zou gaan, hem zou laten vermoorden. Het slachtoffer was daarvan danig onder de indruk en heeft de politie niet ingeschakeld. De verdachte heeft van die angst kennelijk gebruik willen maken en
is nog een keer teruggekomen. Hij heeft het slachtoffer toen opnieuw onder bedreiging gedwongen tot de afgifte van een aanzienlijk geldbedrag. De verdachte heeft die keer 6.000 gulden buitgemaakt. De verdachte heeft zich kennelijk om de gevolgen voor het slachtoffer op geen enkele wijze bekommerd en zich uitsluitend laten leiden door financieel gewin. De verdachte heeft, volgens het Hof, ook nadat hij is aangehouden op verdenking van deze strafbare feiten, geen verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen. Integendeel, hij heeft die verantwoordelijkheid proberen te ontlopen door het slachtoffer op lage wijze af te schilderen als iemand die hem met geld heeft verleid tot seks. Het Hof rekent hem dat aan. Het Hof houdt ten nadele van de verdachte ook rekening met het feit dat de verdachte blijkens zijn strafkaart al eerder onherroepelijk voor soortgelijke strafbare feiten is veroordeeld. Die veroordelingen hebben de verdachte er blijkbaar niet van kunnen weerhouden om opnieuw strafbare feiten te plegen.

Naar het oordeel van het Hof kan gelet op de ernst van het bewezen verklaarde niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt. In de visie van het Hof is de door het Gerecht opgelegde en door de Procureur-generaal gevorderde gevangenisstraf van 36 maanden in vergelijking met soortgelijke zaken zelfs mild te noemen. Mede in aanmerking genomen echter dat noch in eerste aanleg noch in hoger beroep een hogere straf is gevorderd, zal het Hof daarmee volstaan.

De man werd in hoger beroep veroordeeld tot 36 maanden cel en het terugbetalen van 11.000 gulden aan het slachtoffer. De overheid wordt door het Hof opgedragen het geld voor te schieten, het betreft de zogenaamde schadevergoedingsmaatregel.

 

Curacao - Regiezitting “Dubnium” - 24-04-2018

Donderdag 3 mei 2018 om 13.30 uur vindt een regiezitting plaats in de zaak “Dubnium”. Het betreft het onderzoek naar de aankoop van zogenaamde mondkapjes ten behoeve van de Stichting Bureau Ziektekostenvoorzieningen (SBZV) in 2012. De mondkapjes zijn nooit geleverd aan SBZV, maar wel betaald. SBZV deed daarop aangifte bij de politie.

Het gaat niet om een civiele zaak van het niet nakomen van contract verplichtingen, maar het gaat er om dat middels schimmige constructies een groot geldbedrag van het Land terecht is gekomen bij personen die daar geen recht op hadden en dat zodoende strafbare feiten zijn gepleegd.

Op 3 mei zal de Officier van Justitie (OvJ) vragen aan de rechter om nader onderzoek in de zaak te willen verrichten middels getuigen- en verdachtenverhoren. Op dat moment kunnen ook de raadslieden namens de verdachten hun onderzoekswensen kenbaar maken.

In deze zaak zijn diverse getuigen gehoord. Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft de volgende personen gedagvaard: A.J.J.S. (Curaçao, 1963), J.V.A.C. (Curaçao, 1973), G.H.J.B. (Curaçao, 1971) en A.A.M. (Curaçao, 1971). Het juridisch verwijt is oplichting en verduistering en valsheid in geschrift en het witwassen van geldbedragen.

 

Curacao - Betaal uw boete voor 2 mei 2018 - 23-04-2018


Op woensdag 2 mei 2018 vindt er weer de maandelijkse “verkeerszitting” plaats. Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao herinnert een ieder eraan dat de transactie, zoals vermeld op uw oproepings-proces-verbaal (OPV), na de verkeerszitting wordt verhoogd. U kunt dit vermijden door uw transactie (indien akkoord met proces-verbaal), voor 2 mei 2018 te betalen.

De laatste betalingsdag is in verband met de feestdagen donderdag 26 april 2018. Per bank kan tot en met 1 mei 2018

U kunt uw boete tijdens normale kantooruren betalen op het kantoor “Paga Bo But” aan het Waaigat, ten oosten van Curoil aan de Abraham Chumaceiro Boulevard.

Betaal uw boete om tijd, om onnodige verhoging van uw boete te voorkomen !

OPV 2 mei2018 01

Curacao - 28 OPV's uitgeschreven door X-Team tussen 22 maart en 14 april 2018 ! - 20-04-2018

Tussen 22 maart en 14 april 2018 zijn er verschillende acties en controles geweest van de X-team. Daar hebben de Milieudienst, KPC en VKC deel aan genomen.

Het resultaat dat al binnen is bij het Openbaar Ministerie (OM) luidt als volgt: Er zijn 28 OPV’s uitgeschreven. Het ging om veel onafgedekte pick ups and trucks di onafgedekt zand transporteerden en die aan alle kanten stuifde (13). Grof vuil of tuin afval aan het onafgedekt transporteren, gevolg bladeren etc vielen op de openbare weg (2). Het verbranden van vuil op terrein (2). Het lozen van vuil water (2). Het storten van vuil op verboden terrein (6). Het op openbare weg plaatsen van autowrak om te verkopen (1) en het zonder toestemming transporteren van vuil (2).

Controles hebben plaatsgevonden op de verschillende locaties waaronder de Kaminda Jose Liberia, omgeving Santa Barbara Resort, Weg naar Westpunt, Dam Pretu, Weg naar Fuik en Gosieweg.

X-Team is een samenwerking waaraan deelnemen het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), KPC, Openbaar Ministerie (OM), Domeinbeheer, Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Selikor en anderen.

 

Sint Maarten - Gevarieerde straffen in onderzoek Emerald - 17-04-2018

Gemeenschappelijk Hof van Justitie

 

Het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten heeft op 17 april 2018 vijf inwoners veroordeeld voor het opzettelijk niet op tijd, onjuist en/of onvolledig doen van aangiften van de inkomstenbelasting en de belasting op de bedrijfsomzetten.

Onderzoek Emerald
De personen die vandaag veroordeeld zijn, zijn vijf van de zeven personen die zijn gedagvaard voor de eerste reeks zittingen in het onderzoek Emerald, waarbij het draait om de omzet en winst die met eenmansbedrijven werden behaald. Op 22 februari 2018 deed het Gerecht al uitspraak in de zaken van de twee andere verdachten. De een werd veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en de ander tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden.

Uitgangspunt voor de strafmaat
Het Gerecht handhaaft het in de eerdere uitspraken gehanteerde uitgangspunt dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, zoals in alle zaken is geëist door het openbaar ministerie, alleen in uitzonderlijke gevallen in aanmerking komt. Het Gerecht begrijpt de eis ten dele (er is op grote schaal belasting ontdoken en dat raakt de belangen van de gemeenschap hard, zeker nu die de verwoestende werking van Irma te boven probeert te komen), maar wijkt daarvan af vanwege de strenge eisen die aan oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf worden gesteld. In dat verband is van belang dat het in de Cariben zelden is voorgekomen dat een verdachte voor alleen belastingfraude voor de strafrechter is gebracht. Dat de traditie van niet-vervolging nu is doorbroken, betekent wellicht dat in de toekomst een onvoorwaardelijke gevangenisstraf als uitgangspunt zal gaan gelden. Op het moment van de belastingontduiking in deze zaken bestond de traditie echter nog.

Geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor vier verdachten
In vier van de vijf zaken is volgens het Gerecht geen sprake van een uitzonderlijk geval. De verdachten hebben nagenoeg allen een blanco strafblad en het is aannemelijk dat zij slechts een fractie van het geld voor zichzelf hebben gehouden. Zij worden veroordeeld voor werkstraffen, variërend van 180 uur tot 240 uur, in combinatie met voorwaardelijke gevangenisstraffen, variërend van 6 tot 12 maanden.

Onvoorwaardelijke vrijheidsstraf voor parlementariër
In de zaak van de parlementariër oordeelt het Gerecht anders. Het Gerecht acht het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat hij geen rekening en verantwoording heeft afgelegd over de belastingfraude. Aan de ene kant geniet hij als volksvertegenwoordiger een riant inkomen. Aan de andere kant weigert hij op de openbare zitting de gemeenschap uit te leggen hoe hij tot de aanzienlijke belastingfraude is gekomen waardoor diezelfde gemeenschap is benadeeld. Ondanks eerdere toezeggingen om opening van zaken te geven beriep deze parlementariër zich consequent op zijn zwijgrecht. Hij gaf, in tegenstelling tot de anderen, ook geen inzicht in zijn handelen, laat staan dat hij zijn spijt heeft betoond. Er zijn bovendien sterke aanwijzingen dat hem meer te verwijten valt dan de overige verdachten. Daarom moet worden gesproken van een uitzonderlijk geval. Na alles te hebben afgewogen, is het Gerecht tot de conclusie gekomen dat hem een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 15 maanden voorwaardelijk, en de maximale werkstraf van 240 uur moet worden opgelegd.

 

Curacao - Jongens van mishandeling poes gaan leertraject volgen om te leren hoe met dieren om te gaan- 13-04-2018

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft eerder dit jaar al eens aangegeven dat het opzettelijk toebrengen van leed aan dieren of het opzettelijk doden van dieren strafbaar is gesteld en dat zij daartegen zullen optreden.

Al enige dagen wordt er op de sociale media een beeldopname verspreidt van een poes die een harde trap tegen zijn lijf krijgt. De twee daders daarvan zijn gedurende het door het Openbaar Ministerie ingesteld onderzoek in het licht gekomen. Zij zijn bij het OM ontboden, zijn door de politie gehoord en de zaken zijn met een passende afdoening afgedaan.

Het gaat hier om twee schoolgaande minderjarige jongeren, die er niet goed bij hebben stil gestaan van wat zij hebben gedaan. Uit het onderzoek is komen vast te staan dat de persoon die de mishandeling met zijn telefoon had opgenomen, niet strafrechtelijk aansprakelijk was aan het strafbare feit reden waarvoor de strafvervolging tegen hem niet zal worden voortgezet. Voor de persoon die heeft geschopt wel.

De poes is door de politie opgespoord. Beide jongens hebben deze poes ook herkend als de poes waar het over gaat. De poes is naar de dierenarts gebracht ter controle. Uit de controle blijkt dat de poes aan de magere kant is, maar van de trap geen fysieke schade heeft opgelopen. Ook is gebleken dat de poes moeder is van 4 kitten, waar de nodige aandacht vanuit de politie aan is gegeven. Gelet op het feit dat de poes geen blijvende lichamelijke schade heeft opgelopen, gelet op de leeftijd van de minderjarigen, is het Openbaar Ministerie gekomen tot een leertraject voor de minderjarige. Hier zal de minderjarige gedurende een periode onder begeleiding met dieren leren om te gaan.

De jongen die het incident op zijn telefoon heeft gefilmd, heeft besloten vrijwillig hetzelfde leertraject te gaan volgen. Ook heeft hij beloofd een donatie te zullen verrichten aan een lokale dierenorganisatie. Beide jongen hebben overigens ten overstaan van de Officier van Justitie hun spijt betuigd.

Voorts wil het Openbaar Ministerie er tevens op wijzen dat het via sociale media bedreigen van personen ook strafbaafbaar is.

 

 

Curacao - Celvisitatie in SDKK - 12-04-2018

Hedenochtend, donderdag 12 april 2018, heeft een celvisitatie plaats gevonden in de gevangenis SDKK, waarbij twee cellenblokken zijn doorzocht. Assistentie bij deze celvisitatie is geleverd door KPC en Defensie. 

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft namens SDKK/KPC de bijstand van Defensie verzocht om bij de zoeking gebruik te kunnen maken van het gespecialiseerde 'search team' van Defensie.
Tijdens de celvisitatie zijn negen telefoons aangetroffen, een aantal geïmproviseerde steekwapens en een kapmes, allen op goed verborgen plekken. De goederen zijn inbeslaggenomen.

Foto: Ministerie van Defensie

SDKK

Curacao - Recidivisme in het verkeer groot - 10-04-2018

Gezamenlijk persbericht Openbaar Ministerie (OM) en Korps Politie Curaçao (KPC)

Onverzekerd rijden op de openbare weg op Curaçao is een groot probleem. Zo heeft de politie in 2017 4.375 automobilisten bekeurd voor het niet op eerste vordering kunnen tonen van een geldig verzekeringsbewijs voor het voertuig. Het gaat om 3.896 overtreders. Er zijn overtreders dus die meerdere keren in 2017 een proces-verbaal hebben gekregen voor hetzelfde strafbare feit. De recidive blijkt dus groot.

ONVERZEKERD RIJDEN
Uit de rapportage van het Openbaar Ministerie blijkt dat er 3.488 eenmaal een pv in 2017 hebben ontvangen voor het onverzekerd rijden. 350 automobilisten ontvingen in 2017 twee pv’s voor het rijden zonder een geldig verzekeringsbewijs hebben gekregen. 47 Bestuurders hebben 3 pv’s ontvangen, 9 hebben 4 pv’s ontvangen en 2 bestuurders zelfs 5 pv’s voor hetzelfde feit.

Conclusie is dat in ieder geval 408 automobilisten de weg op gaan zonder een geldig verzekering omdat ze minimaal 2 keer geen geldig verzekeringsbewijs konden tonen. Over de rest van de groep kan weinig gezegd worden, er kunnen bestuurders bij zijn die nog steeds onverzekerd rijden maar die niet door de politie staande is gehouden.

RIJBEWIJS
In 2017 zijn er door de politie 6.599 pv’s uitgeschreven voor het niet op eerste vordering kunnen tonen van een geldig rijbewijs. Het gaat om 5.277 overtreders. Ook hier weer een groot aantal recidivisten. Van hen hebben 957 bestuurders 2 of meer pv’s gekregen.

Het Openbaar Ministerie treedt reeds sinds de zomer 2017 strenger op in het geval van recidive voor het rijden zonder rijbewijs. Deze verdachten komen niet meer van de zaak af door alleen het betalen van een boete. Hun zaak gaat naar de rechter waar een hechtenis wordt gevorderd tegen de verdachte.

De Officier van Justitie (OvJ) breidt dit recidivebeleid nu uit naar het rijden zonder een geldige verzekering op de openbare weg. Ook verdachten die herhaald rijden zonder verzekering kunnen een vordering tot hechtenis van de OvJ verwachten.

KPC en het OM zullen ook noteren wie de eigenaren zijn van de auto’s waarmee deze delicten worden gepleegd. Zij lopen daardoor de kans dat hun auto’s verbeurd verklaard gaan worden als blijkt dat die auto’s herhaald op de weg rijden zonder dat wordt beschikt over geldig rijbewijs of verzekering.

 

Curacao - “Valencia” naar de rechter - 29-03-2018


Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft op 28 maart 2018, E.R.C. (Curaçao, 1965) , L.L.M.L. (Curaçao, 1969) en I.A.T. (Curaçao, 1964) gedagvaard voor een ‘regiezitting’ op woensdag 11 april om 14:00 uur.

Het betreft de verdachten in de zaak “Valencia”, een onderzoek naar ambtelijke corruptie in verband met de afgifte van verblijfsvergunningen en valsheid in geschrifte bij de Toelatings Organisatie (TO).

Het betreft een onderzoek van de Landsrecherche Curaçao (LrC) in samenwerking met het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) en onder leiding van het Openbaar Ministerie Curaçao.

 

Sint Maarten - Emerald Onderzoek - 29-03-2018

De zaken tegen verdachten in het onderzoek “Emerald” van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) werden deze week vervolgd in de rechtbank op Sint Maarten.

De zaken tegen C.E. en S.D. zijn dinsdag, 27 maart 2018 vervolgd in de rechtbank op Sint Maarten en de verdachten A.K.L. en S.W. waren voor het eerst in de rechtbank verschenen. De zaak tegen Parlementslid C.B. is op donderdag, 29 maart 2018 vervolgd.

Het “Emerald” onderzoek is onder andere tegen de eigenaren van 7 eenmansbedrijven. Zij worden verdacht van het ontduiken van inkomsten- en omzetbelasting in een corruptie traject in de haven van Sint Maarten tussen 2012-2016. De bedrijven onthielden Sint Maarten meer dan 6 miljoen gulden aan belastinginkomsten.

De eis van de Officier van Justitie was 15 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een geheel voorwaardelijke geldboete van 250.000 gulden en een proeftijd van 2 jaar voor de verdachten C.E., S.D., S.W. en A.K.L.

Voor de verdachte C.B. heeft de Officier van Justitie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden geeist en een geheel voorwaardelijke geldboete van 250.000 gulden met een proeftijd van 2 jaar. De officier van Justitie heeft deze zwaardere straf geëist voor C.B. omdat hij als parlementslid een beter voorbeeld had moeten geven.

De vijf eenmanszaken zijn constructie bedrijven die op de haven van Sint Maarten hebben gewerkt. De Officier van Justitie heeft zware straffen geeist met als  boodschap dat corruptie niet wordt geduld. Ook als preventie voorcorruptie in de bouwsector, vooral nu dat Nederland een bedrag van 550 miljoen euros aan wederopbouwfondsen  heeft gereserveerd voor Sint Maarten na orkaan Irma.

Het gerecht zal het vonnis op dinsdag 17 april 2018 uitspreken. De Officier van Justitie heeft beroep ingesteld tegen het vonnis van derechter in de zaak tegen de verdachten A.E.A. and K.G.F., die ook verdachten zijn in het “Emerald” onderzoek. Deze twee verdachten hebben een taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen.

 

Curacao - Eric Garcia gedagvaard- 29-03-2018

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft Eric Garcia (Curaçao, 1940) gedagvaard voor een regiezitting op 18 april 2018. Tijdens de regiezitting wordt aan de raadsman de mogelijkheid gegeven voor meer onderzoek voor de inhoudelijke behandeling gaat plaatsvinden. 

Ook maakt het OM bekend dat in deze zaak een ontneming aanhangig is gemaakt.
Eric Garcia wordt door het OM verdacht van verduistering en valsheid in geschrifte in de afwikkeling van een faillissemen

Curaçao - OM Carib in beeld, editie #2 - 28-03-2018

OMCarib In Beeld 02 


Curaçao, Sint Maarten, BES-eilanden - OM Carib in beeld, editie #1 - 20-03-2018

OMCarib In Beeld 01

Bonaire - Leden “Financiële top X” ondertekenen convenant- 19-03-2018

Om de gezamenlijke aanpak van financieel economische criminaliteit te versterken hebben de diensthoofden van het Openbaar Ministerie BES, Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), Recherche Samenwerkings Team (RST), Koninklijke Marachaussee (KMar), Financial Intelligence Unit (FIU-BES), Fiscale Inlichtingen – en Opsporingsdienst en Afpakteam Curaçao op 19 maart 2018 op Bonaire een convenant ondertekend. Dit convenant intensiveert de informatie-uitwisseling tussen de diensten, om gezamenlijk sterker op te kunnen treden tegen financieel economische criminaliteit. Fraude, vastgoedfraude en witwassen op de BES eilanden kunnen op deze wijze effectiever bestreden geworden.

Met dit convenant zijn er duidelijke afspraken gemaakt waarbinnen medewerkers van de ondertekenende diensten daadwerkelijk onderzoek kunnen gaan verrichten naar aanleiding van signalen van fraude en witwassen. Bij het aanpakken van die misdrijven moeten de diensten vaak zelf op zoek. Er zijn geen directe slachtoffers van witwassen en het kenmerk van fraude is nou eenmaal dat je aan de buitenkant niet meteen ziet dat er sprake is van een illegale constructie en van valse facturen.

Er worden maar zelden aangiften gedaan van dit soort misdaad. Daarom is samenwerking zo zeer van belang: alleen door aan elkaar te melden als een dienst iets vreemds ziet en dat te combineren met informatie van andere overheden, kun je fraude aan het licht brengen. Met dit convenant wordt die stap gezet en lopen witwassers en fraudeurs dus beduidend meer risico om tegen de lamp te lopen.

Het ligt in de bedoeling om in de strijd tegen financiële malversaties ook steeds meer de samenwerking met niet-overheidspartijen te zoeken.

Convenant BES 190318 003
Op de foto van links naar rechts:
Tamara van Mierloo namens de KMar, Michiel Marchand namens KPCN, Henry Hambeukers, namens OM BES, Nichalin Martina namens de Belastingdienst BES en Hans van de Vlist namens FIOD Nederland

 

Sint Maarten - TBO deelt ervaring met administratie- en trustkantoren- 15-03-2018

Afgelopen week hebben medewerkers van TBO/OM en TBO/RST voorlichtende gesprekken gevoerd met bestuurders van enkele op Sint Maarten gevestigde

administratie- en trustkantoren. In deze gesprekken zijn ervaringen gedeeld die verband houden met strafrechtelijke onderzoeken naar corruptie en witwassen. Dit om voornoemde dienstverleners alert te maken op mogelijk misbruik door criminelen en hen nog beter in staat te stellen om ongebruikelijke transacties te identificeren en te melden bij het MOT (FIU).
Het is van groot maatschappelijk belang om waakzaam te zijn en mogelijke corruptie- en witwaspraktijken te signaleren. Uit diverse internationale studies blijkt dat de gevolgen van natuurrampen, zoals Irma en Maria, een voedingsbodem vormen voor corruptie en fraude. Daarnaast is als belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van hulpgelden gesteld dat de overheid, bedrijven en burgers van Sint Maarten zich maximaal inzetten om te voorkomen dat de hulpgelden wegvloeien in corruptiegelden.
TBO (Team Betsrijding Ondermijning) bestrijdt corruptie en witwassen gezamenlijk met een keten van toezichthouders, MOT (FIU), justitie en meldingsplichtige ondernemingen.
Administratie- en trustkantoren zijn meldingsplichtige ondernemingen. Dit betekent dat zij wettelijk verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden aan het MOT (FIU).
In de voorlichtende gesprekken die zijn gevoerd is aan de hand van algemene typologieën kenbaar gemaakt welke verschijningsvormen van corruptie en witwassen TBO herkent in de op Sint Maarten verrichte strafrechtelijke onderzoeken. Het gaat hierbij onder meer om de volgende kenmerken:
- tussenpersonen/consultants die worden ingehuurd voor het verhullen van corruptiegelden;
- factureren voor werkzaamheden die niet of deels zijn verricht (valse facturen);
- de eindbestemming van veel corruptiegelden is vaak onroerend goed;
- misbruik derdengeldrekeningen en cheques voor het verhullen van geldstromen;
- gebruik van offshore ondernemingen voor het verhullen van de uiteindelijke gerechtigde (de zogeheten UBO).

De bouwsector, de telecommunicatiesector en de overheids NV’s lopen een hoog risico om te worden misbruikt voor corruptie en witwassen. Daarnaast lopen trustkantoren en bedrijven in de administratieve en bancaire sector een hoog risico om te worden misbruikt om genoemde vormen van criminaliteit te faciliteren. Het TBO kan niet alleen corruptie en witwassen bestrijden. Dat doen we met u en voor u.

Hierin bent u, als kritische burgermaatschappij, onmisbaar. Essentieel hierbij zijn signalen uit de maatschappij van corruptie en witwassen. Heeft u een vermoeden dat er mogelijk sprake is van witwassen of corruptie? Schroom dan niet dit te melden bij TBO via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer informatie over het MOT (FIU) en meldplicht kunt u vinden op www.fiu-sxm.net of via telefeoon +1721 542 3025.

 

Sint Maarten - Met bewijs van eigendom kunnen slachtoffers van plunderingen de gestolen goederen terug krijgen- 13-03-2018

Het Openbaar Ministerie Sint Maarten en het Korps Sint Maarten (KSPM) roepen eigenaren van goederen die tijdens en na orkaan Irma zijn gestolen op om vrijdag 6 april 2018 tussen 9.00 en 16.00 uur naar het politiebureau in Philipsburg te komen.

Slachtoffers van de plunderingen kunnen op deze dag kijken of hun eigendommen tussen de gestolen goederen staan. Na tonen van bewijs van eigendom kunnen de gestolen goederen terug worden gegeven aan de rechtmatige eigenaar. Artikelen die niet worden opgeëist zullen worden weggegeven, geveild of vernietigd.

OM en politie hebben besloten in overeenstemming met de wet om de volgende acties te ondernemen. Etenswaar of drank waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken zullen worden vernietigd. Drank waarvan de houdbaarheidsdatum niet is verstreken zal worden geveild.

Rookwaren (sigaretten/sigaren/etc.) zullen worden vernietigd. Etenswaar waarvan de houdbaarheidsdatum niet is verstreken zal worden weggeven aan personen in nood of hulporganisaties.

Elektronica zal worden weggeven aan scholen, buurthuizen, verzorgingshuizen, jongerencentra, NGO’s met maatschappelijke functie of geveild op waarde. Andere goederen zoals meubels, fietsen, etc., die niet worden opgeëist zullen worden geveild.

 

Bonaire - KPCN en bijzondere opsporingsdiensten uit Nederland werken samen in zaak “Warawara”- 13-03-2018

In opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) BES zijn de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Directie Opsporing van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW-DO) en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), op Bonaire een onderzoek gestart naar vermoedelijk gepleegde strafbare feiten door het op Bonaire gevestigde bedrijf Excellent Construction NV. Het onderzoek heeft de naam “Warawara”. Het onderzoek is tot stand gekomen door meldingen van fraude afkomstig van de Belastingdienst Caribisch Nederland en de Arbeidsinspectie Caribisch Nederland.

Het bedrijf wordt verdacht van het creëren van een oneerlijke concurrentiepositie van buitenlandse werknemers ten opzichte van lokale werknemers. Dit gebeurt door deze buitenlandse werknemers behulpzaam te zijn met het op vermoedelijke valselijke gronden regelen en verkrijgen van een verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning. Door deze constructie worden deze buitenlandse werknemers niet of op onjuiste wijze verantwoord bij de Belastingdienst en vinden waarschijnlijk daardoor ook te lage belastingafdrachten plaats.

Op dinsdag 13 maart 2018 heeft in dit kader een huiszoeking plaats gevonden in het bedrijfspand en een woning, beide gelegen aan de Kaya Barakuda. De huiszoeking vond plaats in samenwerking met KPCN, FIOD, DO-SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Arbeidsinspectie Caribisch Nederland. Bij de huiszoeking is beslag gelegd op administratie en digitale gegevensdragers. Aanvullend onderzoek met betrekking tot de gepleegde fraude wordt vooralsnog niet uitgesloten. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Doordat KPCN, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Opsporing (ISZW-DO) en FIOD dit onderzoek samen doen wordt de lokale bekendheid en de bijzondere expertise van de bijzondere opsporingsdiensten uit Nederland optimaal gecombineerd. En kan de strafrechtelijke aanpak van arbeidscriminaliteit effectief vorm krijgen. Door illegale constructies tegen te gaan wordt ook voorkomen dat arbeiders in een afhankelijke positie terecht komen en het risico lopen te worden uitgebuit.

 

Curacao - Fenomeenonderzoek seksuele uitbuiting van minderjarigen- 07-03-2018

De aanpak van mensenhandel heeft sinds een aantal jaar een hoge prioriteit binnen het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao. Mensenhandel is de uitbuiting van andere personen met meestal als enige reden het financiële gewin van de daders. Het OM van Curaçao vangt steeds meer signalen op, meestal rechtstreeks afkomstig van hulpverleningsinstanties, maar ook uit de dagelijkse praktijk van strafzaken waarin plegers van seksueel misbruik van kinderen worden vervolgd en bestraft, dat dergelijk seksueel misbruik vaak gepaard gaat met financieel gewin voor faciliterende derden. Het vermoeden is dat minderjarige meisjes op Curaçao onderworpen worden aan commerciële seks. Zij worden aangeboden voor prostitutie en daarmee op commerciële wijze seksueel uitgebuit. Dit is een vorm van kinderhandel, strafbaar gesteld in artikel 2:240 van het Wetboek van Strafrecht. 

De gevolgen van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen op de korte termijn: seksueel overdraagbare aandoeningen, tienerzwangerschappen, abortus, schooluitval. Op de lange termijn: psychische trauma’s, verslaving, geweld door slachtoffers dat nieuwe slachtoffers maakt. Preventie is dus ook noodzakelijk ter voorkoming van veel andere ontwrichtende problemen binnen deze samenleving. De bestrijding en preventie van seksuele uitbuiting kan echter niet alleen vanuit het strafrecht worden aangepakt. Het is een complexe problematiek dat op integrale wijze moet worden aangepakt.
Het Openbaar Ministerie Curaçao wil in 2018 in samenwerking met betrokken instanties en ministeries een aanzet geven tot een integrale aanpak van seksuele uitbuiting van minderjarigen. Dit wordt beoogd door middel van een project waarin allereerst door middel van onderzoek, informatie zal worden verzameld om een realistisch beeld te krijgen van de wijze waarop bedoeld fenomeen zich op het eiland manifesteert. Dit gebeurd in samenwerking met het ministerie van SOAW.
Aan de hand van de onderzoeksbevindingen zal er een integraal, multidisciplinair plan van aanpak worden uitgewerkt rondom het thema seksuele uitbuiting van minderjarigen. Het gaat dan om zaken zoals signaleren/herkennen, melden, registratie, monitoring, beleid, wetgeving, opvang, hulpverlening, opsporing en vervolging.

 

Sint Maarten - Het onderzoek van het verkeersongeluk van zondagochtend is in volle gang- 06-03-2018

Verdachten R.P. (56) en R.A.P. (27) zijn op dit moment in verzekering gesteld voor bedreiging en openlijk geweld na een frontale botsing betrekken van een zwarte hummer en een rode Toyota, dat heeft dichtbij het Daily Extra supermarkt in Cole Bay, zondag 4 maart 2018, rond 1:45 gebeuren.

Het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) heeft beide verdachten aangehouden. Er is tijdens dit voorval een politie-agent bedreigd en tevens is door de politie een waarschuwingsschot gelost. Het onderzoek tegen de twee verdachten is in volle gang en de komende dagen zullen getuigen en verdachten worden gehoord en zal onderzoek worden gedaan naar beschikbare video-opnamen.

Uit informatie blijkt dat op de plaats van de aanrijding veel personen aanwezig waren. Het Openbaar Ministerie (OM) roept deze getuigen op zich zo spoedig mogelijk bij KPSM te melden. Indien getuigen in het bezit zijn van video-opnamen met hun mobiele telefoon wordt ook gevraagd die ter beschikking van de politie te stellen.

Het OM benadrukt dat de politie onder verantwoordelijkheid van het OM strafrechtelijk onderzoek verricht, gericht op waarheidsvinding. Het OM  vervolgt eventuele verdachten als er voldoende bewijs bestaat, in overeenstemming met de wetten van het land Sint Maarten en het beginsel van onpartijdigheid.

 

Bonaire - Speciale onderzoeksteams voor drugssmokkel via Flamingo Airport- 06-03-2018


De opsporingsdiensten op Bonaire besteden onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) BES extra aandacht aan de drugssmokkel via Flamingo Airport Bonaire. Op dit moment is er een speciaal team actief waarin de Koninklijke Marechaussee (KMar) en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) onderzoek doen naar diverse personen die er van verdacht worden drugs te smokkelen van en naar Flamingo Airport. Een van deze onderzoeken is het onderzoek "Oester" waarin eerder al op Bonaire twee mensen werden aangehouden en op maandagochtend 5 maart ook op Curaçao een man werd aangehouden.
Het speciale team is een van de resultaten van de intensievere samenwerking die tussen alle diensten en het Openbaar Ministerie in de zogenaamde "Stuurgroep Opsporen BES" is afgesproken om de invoer en de uitvoer van drugs via water en lucht actiever te bestrijden. In de Stuurgroep bespreken het OM en de leiding van de politiediensten maandelijks op basis van binnengekomen informatie hoe en waaraan recherchecapaciteit wordt ingezet.
De intensieve samenwerking vindt niet alleen plaats tussen de politiediensten op Bonaire maar ook met de KMar op Schiphol, de opsporingsdiensten op Curaçao en de Kustwacht. Op Schiphol werden de afgelopen maanden enkele koeriers aangehouden die uit Bonaire kwamen en op maandag werd dus in samenwerking met Korps Politie Curaçao een man op Curaçao aangehouden.
Overigens richt de samenwerking zich niet alleen op de aanhouding van verdachten. Afgesproken is dat als de politiediensten in hun onderzoeken informatie krijgen over mensen die zich met drugssmokkel bezighouden of over manieren waarop dat gebeurt, ook steeds wordt gekeken of die informatie kan worden verstrekt aan bijvoorbeeld de belastingdienst, bestuurlijke diensten, luchtvaartmaatschappijen of werkgevers van verdachten.

De speciale teams en de intensievere samenwerking moeten de slagkracht van politie en justitie vergroten. Maar ook de kans dat drugssmokkelaars worden opgepakt of anderszins kunnen worden tegengewerkt. Het heeft er ook in geresulteerd dat de afgelopen periode op Bonaire zelf meer politie-acties tegen drugshandel hebben plaatsgevonden.​

 

Curacao - Aanhouding op Curaçao voor Bonaire - 05-03-2018

Maandagmorgen 5 maart 2018 heeft op Curaçao een huiszoeking plaatsgevonden in de wijk Seru Grandi. Dit in het kader van rechtshulpverzoek van het Openbaar Ministerie (OM) op Bonaire. Het betreft een opium-onderzoek onder de naam “Oester”.

De huiszoeking op Curaçao is uitgevoerd door de politie van Curaçao (KPC) die hierbij hulp heeft gehad van de Koninklijke Marechaussee (KMar) uit Bonaire.
In het onderzoek hebben reeds twee aanhoudingen plaatsgevonden op Bonaire. Vanmorgen heef op Curaçao een aanhouding plaatsgevonden van de man F.H.C.W. (Curaçao, 1975) en is drugs in beslag genomen.

Sint Maarten - Officier van Justitie eist een gevangenisstraf van 12 jaren voor een dodelijke steekpartij; Onderzoek “Bayonet”- 28-02-2018

De Officier van Justitie in het onderzoek “Bayonet” heeft woensdag voor het Gerecht in Eerste Aanleg een gevangenisstraf van twaalf jaren gevorderd.

Het onderzoek “Bayonet” betreft het onderzoek naar de dodelijke steekpartij op 17 september 2017 in de buurt ‘Over the Bank’ waarbij het slachtoffer R.J.A. om het leven is gekomen.

In het onderzoek zijn meerdere getuigen gehoord, is forensisch onderzoek gedaan en heeft de verdachte uiteindelijk het strafbare feit bekend. Het staat voor de Officier van Justitie vast dat verdachte L.A.R. (24) het slachtoffer R.J.A. heeft doodgestoken.

Er zijn bovendien aanwijzingen dat de steekpartij het gevolg is van een langer lopend conflict over onder andere, geluidsoverlast en de betaling van huur. Het slachtoffer R.J.A. huurde een woning van de moeder van de verdachte L.A.R. in “Over the Bank”.

“De psychologische en psychiatrische rapportage stellen dat er bij de verdachte aanwijzingen zijn voor een persoonlijkheidsstoornis, psychoses en mogelijk ook grootheidswaan. Dat betekent dat verdachte, in het belang van de samenleving maar ook in het belang van hemzelf – zou moeten worden behandeld. Dat is op Sint Maarten echter niet mogelijk omdat een dergelijke kliniek ontbreekt. Hierom weegt het belang van de bescherming van de samenleving zwaarder. Om die reden vraag ik een gevangenisstraf die aan de hoge kant lijkt. Het ligt op de weg van de overheid van Sint Maarten om te onderzoeken of voor het ontbreken van een dergelijke kliniek een oplossing kan worden gevonden, zodat daders met een stoornis kunnen worden behandeld en de samenleving van Sint Maarten beter kan worden beschermd. Er zijn in het verleden al genoeg van dergelijke steekpartijen geweest,” aldus de Officier van Justitie.

 

Bonaire - A. niet terug naar de gevangenis, veroordeeld voor stalking, huisvredebreuk en mishandeling - 28-02-2018

Vandaag, woensdag 28 februari 2018, is door de rechter op Bonaire wettig en bewezen dat C.A. zich schuldig heeft gemaakt aan stalking van zijn (ex-)vrouw, dat hij tot twee maal huisvredebreuk heeft gepleegd bij de woning van zijn (ex-)vrouw en dat hij de man V.S. heeft mishandeld. Het Gerecht veroordeelde A. tot een gevangenisstraf van 98 dagen, waarvan 60 dagen voorwaardelijk werden opgelegd. Aan de voorwaardelijke straf is een proeftijd van 1 jaar verbonden. Door de Officier van Justitie was een gevangenisstraf van 128 dagen geëist, waarvan 90 dagen voorwaardelijk, met daaraan gekoppeld een proeftijd van 3 jaren.

Verdachte is, conform de eis van de Officier van Justitie, vrijgesproken van de mishandeling van zijn (ex-) vrouw in juni 2017.

Aan de voorwaardelijke veroordeling zijn ook de volgende bijzondere voorwaarden verbonden: A. dient zich gedurende de proeftijd te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen te geven door of namens Stichting Reclassering Caribisch Nederland, zulks zolang deze instelling dat gedurende de proeftijd nodig acht. Ook als dat inhoudt dat verdachte zich gedurende die proeftijd onder behandeling stelt bij een psycholoog werkzaam bij Mental Health Caribbean. Verder dient verdachte mee te werken aan de ingezette hulpverlening door de Voogdijraad en Centrum Jeugd en Gezin. Tot slot mag verdachte gedurende de proeftijd op geen enkele wijze - direct of indirect- contact opnemen, zoeken of hebben met C. E., tenzij dit noodzakelijk is naar het oordeel van de psycholoog, de Reclassering, de Voogdijraad en/of het Centrum Jeugd en Gezin in verband met de (afwikkeling van de) echtscheidingsprocedure en/of het invulling geven aan en/of uitvoering van de omgangsregeling met de minderjarige zoon van veroordeelde. Ook mag verdachte gedurende de proeftijd geen contact opnemen, zoeken of hebben met V.S., tenzij dit noodzakelijk is naar het oordeel van de Reclassering.

 

Curacao - Dieren vergiftigen is strafbaar ! - 28-02-2018

Onlangs zijn honden een poezen in de omgeving van Sint Jorisbaai vergiftigd. Hier was veel aandacht voor in de pers en socialemedia.

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao wil kenbaar maken dat dergelijke gedragingen bij wet strafbaar zijn gesteld. Artikelen 2:335 en 3:10 van het Wetboek van Strafrecht stellen onder meer strafbaar het zonder redelijk doel benadelen van de gezondheid van een dier. Artikel 2:334 stelt strafbaar het opzettelijk en wederechtelijk doden, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken van een dier. Dit laatste artikel bepaald dat er een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete van de vierde categorie kan worden opgelegd. Voor deze feiten kan men worden aangehouden en het laatste feit ook in verzekering worden gesteld.
Het Openbaar Ministerie wil benadrukken dat daders van dergelijke strafbare feiten aangepakt zullen worden.
Het OM vraagt het publiek voor medewerking in deze. Als u informatie heeft over de (vermoedelijke) dader(s) van de vergiftigingen van de dieren in de omgeving van de Sint Jorisbaai/Jan thiel, dan kunt u dat anoniem doorgeven door te bellen naar 108. U kunt ook de politie bellen via 917 en uw bericht doorgeven.

 

Sint Maarten - Huiszoekingen in het onderzoek “Squid" - 26-02-2018

In het onderzoek “Squid”, dat over het kopen van stemmen tijdens de verkiezingen van 2016 gaat, zijn vanochtend bij een verdachte aan de Nederlandse kant meerdere gegevensdragers in beslag genomen.

Het Openbaar Ministerie informeert dat het onderzoek “Squid” daarmee in volle gang is. Tevens vinden op dit moment meerdere huiszoekingen plaats aan de Franse kant. In he onderzoek zullen de komende tijd diverse verdachten en getuigen gehoord.

Er is tot op heden een persoon aangehouden in het onderzoek. De verdachte F.R. is op 14 februari 2018 aangehouden en op 23 februari 2018 in vrijheid gesteld. F.R. is in dit onderzoek nog steeds verdachte.

 

Sint Maarten - F.G.R. naar huis, blijft verdachte in zaken “Squid” en “Emerald - 23-02-2018

De verdachte F.G.R. (1968) is vandaag door de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie (OM) in vrijheid gesteld. Hij blijft verdachte in de strafzaken.

R. werd woensdag 14 februari 2018 op Sint Maarten aangehouden in twee onderzoeken; het onderzoek “Squid” van de Landsrecherche Sint Maarten, een onderzoek naar het kopen van stemmen tijdens de verkiezingen van 2016 van Sint Maarten; en het onderzoek “Emerald”, een onderzoek naar het aannemen van $370.000 aan steekpenningen en het ontduiken van belastingen.

In beide zaken werd woensdag 14 februari 2018 de woning van verdachte in Saint Martin doorzocht. De verdachte is lid van het Parlement op Sint Maarten. De verdachte heeft over geen van de verdenkingen een verklaring af willen leggen.

In de zaken “Squid” en “Emerald” worden de komende tijd diverse verdachten en getuigen gehoord door de recherche en bij de rechter-commissaris; in de zaak “Emerald” zijn en worden diverse zaken op zitting behandeld.

Het Openbaar Ministerie (OM) van Sint Maarten zal gedurende de periode tot aan de verkiezingen van maandag 26 februari 2018 extra alert zijn op signalen van het kopen en verkopen van stemmen. Personen die hierover informatie hebben wordt gevraagd hierover – desnoods anoniem – met de Landsrecherche contact op te nemen. Dat kan via telefoon: +1721-5225810.

Voor meer informatie kijk op Facebook pagina: https://www.facebook.com/OMSXM/

 

St. Eustatius - Openbaar Ministerie pakt probleem van spijbelen in Scholen St. Eustatius aan, 22 februari 2018- 22-02-2018

Op donderdag 15 februari sprak de officier van justitie BES in het Fort Oranje te Sint Eustatius met leerlingen en hun ouders van de Gwendoline van Putten School die sinds het begin van het schooljaar te veel uren gespijbeld hebben.

Door de officier van justitie werden diverse werkstraffen opgelegd aan de spijbelaars. De straffen werd in het kader van het HALT-traject opgelegd. Een HALT-straf kan worden opgelegd door de politie of door het Openbaar Ministerie voor minderjarige verdachten die niet eerder met politie en justitie in aanraking zijn gekomen en die verdacht worden van een niet ernstig strafbaar feit. Spijbelen tot maximaal 64 uur valt daar ook onder. Het voordeel van een HALT-straf is dat de minderjarige geen aantekening op zijn strafkaart krijgt.

Elke maand vindt er op Sint Eustatius het Jeugd Casus Overleg (JCO) plaats. Aan dit overleg nemen vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de politie, de leerplichtambtenaar, de Voogdijraad en de Gwendoline van Putten School deel. In het JCO werd geconstateerd dat relatief veel leerlingen van de school spijbelen. Binnen het JCO werd vervolgens afgesproken dat op 15 februari alle leerlingen die tussen de 16 en 64 uur hebben gespijbeld, een HALT-straf opgelegd zullen krijgen. De werkstraffen worden zeer binnenkort uitgevoerd, onder toezicht van de Voogdijraad.

 

Sint Maarten - Hoofdverdachten in onderzoek "Octopus" en "Grastelchi" veroordeeld voor omkoping, 21 februari 2018- 21-02-2018

Hoofdverdachten in onderzoek "Octopus" en "Grastelchi" veroordeeld voor omkoping

Vandaag, woensdag, 21 februari 2018, zijn drie hoofdverdachten veroordeeld voor het medeplegen van omkoping bij kiesrecht. In totaal staan 21 verdachten terecht in het onderzoek "Octopus" en "Grastelchi".

De hoofdverdachte S.M. hoorde woensdag voor medeplegen de maximale straf van 8 maanden. Hiervan zijn 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het is de maximale straffen onder het oude strafrecht. Omkoping bij kiesrecht staat 6 maanden op maar vanwege meerdere strafbare feiten is dit 8 maanden geworden. Na 2015 is het maximale 2 jaar voor omkoping bij kiesrecht. Ook is M. Conform de eis van het OM, voor de periode van 5 jaar, ontzet uit het recht tot passief kiesrecht.

E.R. is veroordeeld voor medeplichtigheid aan verkiezingsfraude en tevens het schenden ambtsgeheim. R. zou namelijk een lijst met stemgerechtigde gedetineerden aan verdachte S.J.M. hebben overhandigd en heeft zichzelf hierdoor medeplichtig gemaakt aan de latere verkiezingsfraude. Hij werd veroordeeld tot de maximale mogelijke straf van 160 dagen, waarvan 80 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

De man E.F. werd tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld en 3 maanden voorwaardelijk voor medeplegen aan verkiezingsfraude en deelname aan een criminele organisatie.

De rechter oordeelde conform de Officier van Justitie dat het misdrijf van ‘vote buying’ gericht is tegen het fundament van de parlementaire democratie, namelijk dat niet de beste of meest overtuigende kandidaat wordt verkozen, maar degene met de meeste middelen (geld). De verdachten hebben daarmee het aanzien van het democratisch bestel van het land Sint Maarten beschadigd.

De 3 hoofdverdachten zijn nu veroordeeld; 6 verdachten moeten nog worden vervolgd; de zaak tegen 9 verdachten worden niet vervolgd; 2 verdachten zijn inmiddels overleden en 1 verdachte is momenteel nog onvindbaar.

 

Curacao - OM Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden in 2018; Procureur-generaal Roger Bos, Willemstad, 20 februari 2018- 20-02-2018

Irma

In september vorig jaar mocht ik hier als PG van Sint Maarten de BES en Curaçao beginnen met mijn werkzaamheden, goed voorbereid dacht ik en vol energie ging ik aan de slag. De orkaan Irma in mijn eerste week, zorgde ervoor dat de planning totaal anders verliep dan gedacht. Die verandering gaf me de kans om onder druk te zien waar wij, samen met onze partners toe in staat waren. Dat was indrukwekkend!! Enorm gepassioneerde collega’s waar niets teveel voor was.

Het drama van de orkaan, zorgde ervoor dat ik ook snel heel veel mensen leerde kennen van buiten het OM. Daarmee was de ambitie van de conferentie waar mijn voorganger zijn werk mee afsloot meteen ook zichtbaar. We doen het samen, alleen in een netwerk met partners ben je pas echt effectief. Het gaat er niet om wat wij als OM doen, het gaat erom wat we samen als overheid doen. Het afpakteam, met zoveel succesvolle acties is daar een voorbeeld in. Ik begrijp de buikpijn van mijn voorganger over de onveiligheid, maar ik zie ook de wil en de energie om die onveiligheid samen aan te pakken. Dat is jammer genoeg natuurlijk niet morgen klaar!!

Het OM
Het OM is een organisatie die robuust, betrouwbaar en integer is, niet snel van koers veranderd en staat voor wat ze doet. Van mij mag U verwachten dat ik de lijn van mijn voorganger, die de aanpak van ondermijning een gezicht gegeven heeft, voortzet. We zijn als organisatie te vergelijken met een olietanker die op koers ligt, we liggen op koers maar nog niet op de juiste snelheid. Zijn er dan speerpunten? Ja, de aanpak van vuurwapens, corruptie, verkeer en misschien wel het allerbelangrijkste informatie en het delen van die informatie. Hoe komen we aan de informatie, hoe delen we deze met partners om een gemeenschappelijk front te vormen tegen al dat geweld en zodoende onze landen veiliger te maken?

Onveiligheid raakt iedereen
Er gebeuren ondanks ons aller inzet nog te veel dingen die het veiligheidsgevoel van velen en van onze gemeenschappen aantasten. Afgelopen weekend alleen al op Curaçao, 2 atrako’s op “truk’i pan’s” en ook de vele schietincidenten liggen nog vers in het geheugen. Dat geldt ook voor de BES-eilanden, 7 levensdelicten in 2017 is extreem voor zo’n kleine gemeenschap! Iedereen kent de beelden van de plunderaars op Sint Maarten, een groot aantal van hen zijn inmiddels veroordeeld. Het zorgde voor een uiterst negatief beeld over Sint Maarten. Het staat in schril contrast met de duizenden mensen die keihard gewerkt hebben om Sint Maarten op te ruimen, schoon te maken en elke dag hun best doen om Sint Maarten sterker terug te bouwen. Ik verbaas me elke keer als ik daar ben over de veerkracht van de mensen, dat was vorige week niet anders dan vlak na Irma.

Ondermijning en corruptie
De mensen verdienen beter en het OM draagt daar graag aan bij door corruptie in de bovenlaag keihard aan te pakken. Daar zit ook een rode draad in voor Curaçao en de BES-eilanden, ondermijning is een van de zwaartepunten. Minderheden soms op cruciale posities nemen veel te veel af van de bevolking, door geld weg te sluizen, geen belasting te betalen of te rommelen met facturen waar geen tegenprestaties tegenover staan. Het is ons doel als openbaar ministerie, om dat geld terug te halen en via de criminaliteitsfondsen in de landen, te laten investeren in veiligheid voor de bevolking. Crimineel geld, wordt daarmee geld om criminelen te bestrijden. Onverminderd blijft het devies misdaad mag niet lonen!

Samenwerking staat centraal
Die bestrijding van misdaad doen we niet meer alleen als politie en OM, maar steeds vaker samen met andere partijen. Na het afpakteam is de aanpak van ondermijning op Curaçao Onder leiding van Minister Girigorie een andere thema waarop we de misdaad effectiever bestrijden. Informatie, handhaving, strafrechtelijk optreden en bestuurlijk belemmeren. De overheid slaat samen terug, dat komt veel harder aan als we het gecoördineerd doen. Begonnen met de focus op wapens, kijken we nu ook naar mensenhandel en drugs, politie, douane, de belastingdienst, de kustwacht, Defensie, handhavers en toezichthouders. Daarvoor is een actiecentrum in oprichting dat de samenwerking tussen partners stimuleert.

Die netwerksamenwerking is er ook op milieugebied, Minister Römer lanceert het nieuwe X-team komende donderdag het nieuwe X-team, dat gericht milieudelicten opspoort op Curaçao. Geen illegale stortingen meer, die onze leefomgeving vervuilen en onze aantrekkelijkheid als vakantieomgeving reduceren. Niet de hoofdtaak van het OM, maar wel een taak waar het OM een duidelijke rol speelt bij de boeteoplegging en inning. Ook op Bonaire en Sint Maarten is milieu een belangrijk onderwerp. Op Sint Maarten is de volksgezondheid momenteel ernstig in het geding, de vuilstort veroorzaakt ernstige overlast en de rook bevat mogelijk schadelijke stoffen. Iedereen ook de ministers realiseren zich dat daar samen wat aan moet gebeuren.

We zullen steeds meer partners benaderen die criminelen de voet dwars gaan zetten. Als er bij de “truk’i pan” geen cash geld meer is, loont het minder om die kwetsbare objecten te overvallen. Daar wordt aan gewerkt door de banken, met “Ku bo swipe”. Als parkeerterreinen goed verlicht zijn, zijn dat niet meer de plaatsen waar mensen worden overvallen. En als we in staat zijn om informatie van het publiek te krijgen, worden verdachten van ernstige incidenten snel opgepakt. Zoals vorige week na de publicatie van foto’s van het dodelijke schietincident bij discotheek Spoonz. Samen kunnen we ons werk veel effectiever doen en die slag maken we momenteel met elkaar. Dat kost tijd en eist discipline, omdat we in andere verbanden werken en aan elkaar moeten wennen. Het geeft daarentegen ook vele nieuwe inzichten!

Informatie is cruciaal
Informatievergaring en het delen van die informatie is daarmee een van de speerpunten voor 2018, in onze kleinschalige landen blijft immers niets geheim. Daarvoor is een informatiecentrum ICC opgezet, waar partners hun info brengen en delen. Iedereen is het erover eens dat rond de kring van verdachten/daders altijd een groep is die beschikt over cruciale informatie. Het is de taak van de politie om hen op te pakken, het is onze gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid ook als betrokken burger om die informatie te ontsluiten. Via de whatsapp groepen en sociale media gaat er veel informatie rond. Vaak relevante informatie, camerasystemen die op veel plaatsen hangen voegen daar objectieve beelden aan toe. Als de politie daarover kan beschikken, kunnen veel meer misdrijven worden voorkomen of opgelost. Daar spelen partners en de burger een cruciale rol in. Ook dat vraagt erom om criminaliteit samen te bestrijden!

Verkeer, te veel slachtoffers in het Caribisch deel van het Koninkrijk
Normhandhaving bevestigt de norm!! Dat zien we in het verkeer op Curaçao langzaamaan gebeuren. Afgelopen jaar zijn er 3 maal zoveel boetes betaald als in de jaren daarvoor. Als je niet betaald heeft dat consequenties, je kunt het land niet uit via Hato of je wordt bij een controle aangehouden en kunt dan meteen betalen of je bent je auto kwijt. Dat mensen nu spontaan komen betalen beïnvloedt hun gedrag en daar gaat het ons om. We zouden het liefst terplekke afrekenen/swipen met overtreders! Er vallen gewoon te veel slachtoffers in het verkeer, dat geldt voor Sint Maarten, Bonaire en Curaçao. We hebben dat zelf in de hand, maar niet als we veel te hard en al bellend door rood licht blijven rijden, onze gordels niet dragen en kleine kinderen op schoot achter het stuur laten zitten in het verkeer. We willen dat de politie daar streng tegen optreedt, de boete inning is inmiddels geolied en die komt ten goede aan het land. Inmiddels zit de eerste wanbetaler zijn gevangenisstraf uit, zijn boete wordt daardoor overigens niet minder! Liever hebben we geen boete opbrengst, maar minder slachtoffers. Die boetes wegen bij lange na niet op tegen het persoonlijke leed en de maatschappelijke kosten van alle schades en ziekenhuisopnames.

Blijven we zelf onveranderd?
Tegelijkertijd verandert er binnen het OM zelf ook het één en ander, onze organisatie moderniseert en professionaliseert in snel tempo en ook dat doen we samen. We willen voorbereid zijn op rampen zoals met Irma, dat overkomt ons niet meer. Na Irma hebben we met het Gemeenschappelijk Hof afgesproken dat we zo snel mogelijk digitaal willen werken, dit om te voorkomen dat fysieke dossiers letterlijk in zee zouden kunnen verdwijnen. Dat doen we inmiddels met het hele OMCarib dus inclusief Aruba. De rechtshandhaving blijft ook in crisissituaties op peil!

Een integere overheid
In januari is het overleg geweest met de ministers van justitie van het Koninkrijk. Eensgezind is daar afgesproken dat we de landsrecherches versterken, de onderdelen van de politie die bij uitstek de criminaliteit binnen de overheid aanpakken.

Immigratiedienst, douane, kustwacht, politie, gevangeniswezen en ook het OM, als we onze overheidstaak niet goed uitvoeren, treffen we maatregelen. De inwoners van onze landen verdienen een overheid die er voor hen is en niet andersom.

De handen zijn op dat punt in een geslagen, we leren van elkaar. De waarschuwingen die we vorige week en gisteren als OM aan de bevolking van Sint Maarten richtten ten aanzien van het ronselen van stemmen, komen rechtstreeks voort uit de ervaringen eerder op Curaçao voor de verkiezingen. Een democratie is gebaad bij mensen die opkomen voor hun stem en zich kritisch uitspreken over overheidsoptreden. Het kopen van stemmen, of aanbieden van geld ondermijnt die democratie. Daar zullen alle veiligheidspartners bij de verkiezingen deze maand op Sint Maarten zorgvuldig naar kijken en daar zal het OM hard tegen optreden.

Samen zijn we in staat om onze jonge democratieën verder te ontwikkelen naar duurzame landen in het Koninkrijk die er voor elkaar zijn. Steunend op eigen kracht, doch met de wil elkander te helpen.

 

Curacao - Eerste aangeschreven "vrijevoeter" in SDKK- 19-02-2018

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft een aanvang gemaakt met de executie van straffen van "vrijevoeters". De man A.P.P. (Dominicaanse Republiek, 1975) heeft zich vrijwillig gemeld op 15 februari en zal zijn gevangenisstraf van 10 maanden uitzitten voor een opiumveroordeling. De veroordeling kreeg hij op 14 februari 2014.

Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels contact opgenomen met de politie voor wat betreft de mensen die ook een brief hebben gekregen, maar hier geen gehoor aan hebben gegeven. Zij zullen binnenkort worden opgespoord voor het alsnog uitzitten van de straf. Van de veroordeelden die inmiddels zijn verhuisd, wordt de straf overgedragen aan dat land, om daar hun straf te ondergaan.
Het OM Curaçao is voornemens om op zeer korte termijn weer een aantal nieuwe veroordeelden, de zogenaamde "vrijevoeters" aan te schrijven om zich ook vrijwillig bij de SDKK te melden om hun straf uit te zitten.

 

Curacao - Nieuwe veiling vliegtuig “Challenger”- 15-02-2018

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft in overleg met BVA Auctions besloten om de Canadair Ltd. “Challenger 601-3A/ER ” opnieuw ter veiling te brengen. Dit omwille van het in gebreke blijven van de hoogste bieder tijdens de laatste veiling. Ondanks een aanbetaling heeft het niet geresulteerd in een volledige betaling van de koopsom en is het OM Curaçao genoodzaakt de Challenger opnieuw openbaar ter veiling aan te bieden en de transparantie van de verkoop te waarborgen. 

De “Challenger 601-3A/ER” is een tweemotorig straalvliegtuig uit 1989 met 11 zitplaatsen voor passagiers met Amerikaanse registratie. De online veiling start op donderdag 15 februari en sluit op 7 maart 2018. Het startbedrag is 100.000 USdollar.
Voor verdere veilinginformatie zie de link: https://www.bva-auctions.com/auction/lot/31886/10399003

 

Sint Maarten - Twee aanhoudingen op Sint Maarten, een woning in beslag genomen- 14-02-2018

Woensdag 14 februari 2018 zijn door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) twee woningen en een bedrijf op Sint Maarten doorzocht en zijn er twee verdachten aangehouden. Tevens is beslag gelegd op een woning.

De aanhouding van F.G. R. (1968) is voortgekomen uit het onderzoek "Emerald", een onderzoek naar fraude en corruptie in de haven van Sint Maarten. In die zaak stonden vorige week nog 7 verdachten op zitting. In twee van die zaken doet de rechter op 22 februari 2018 uitspraak. De andere zaken worden verder behandeld in de maand maart van dit jaar. De vandaag aangehouden verdachte is lid van het parlement op Sint Maarten, net als de verdachte C.E. B., een van de 7 verdachten die vorige week op zitting stonden. F.G. R. wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen en belastingfraude.
F.G.R. wordt tevens verdacht van deelname aan een criminele organisatie gericht op het werven van stemmen voor zichzelf. Dit onderzoek draait de Landsrecherche van Sint Maarten onder leiding van het OM van Sint Maarten.
Er is op 13 februari 2018 in deze zaak tegen hem gezocht op een adres in de wijk Sucker Garden en vandaag 14 februari 2018 op adressen op het Franse deel, Saint Martin, waaronder op het adres van verdachte zelf. Gegevensdragers en administratie zijn tijdens de huiszoeking in beslag genomen genomen.
De tweede aanhouding betreft J.H. B. (1964) en is voortgekomen uit het onderzoek "Larimar", een onderzoek naar onder meer omkoping van ambtenaren, (politieke) gezagsdragers en personen in de bouwsector. Eerdere acties, waaronder een doorzoeking op 24 januari 2018 bij een bouwbedrijf op Sint Maarten, hebben geleid tot deze aanhouding. De verdachte is de directeur van het bouwbedrijf. Naast deze aanhoudingen heeft het TBO vandaag in hetzelfde onderzoek nog een bedrijfspand doorzocht.
Het TBO heeft in verband met de wederopbouw van Sint Maarten na orkaan Irma extra aandacht voor signalen van corruptie en fraude in zowel de publieke sector als de bouwsector.

Het Openbaar Ministerie (OM) van Sint Maarten zal gedurende de periode tot aan de verkiezingen extra alert zijn op signalen van het kopen en verkopen van stemmen. Personen die hierover informatie hebben wordt gevraagd hierover – desnoods anoniem – met de Landsrecherche contact op te nemen. Dat kan via telefoon: +1721-5225810

Voor meer informatie: zie en like onze Facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

Curacao - Oproep aan publiek; 2 verdachten gezocht- 14-02-2018


Wie zijn deze mannen afgebeeld op deze foto's? Wat is hun verblijfplaats?
Deze twee mannen zijn betrokken bij de schietpartij omgeving van discotheek Spoonz in Saliña op 25 januari 2018. Neem niet zelf actie, deze mannen zijn vuurwapengevaarlijk.
Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao en het korps Politie Curaçao (KPC) vragen uw bijzondere aandacht voor de tatoeages op de linkerhand van een van de verdachten. Op 25 januari 2018 had hij tevens een dun lang staartje in de nek.
Geef uw informatie over de verdachten aan de politie via telefoonnummer 911 of geheel anoniem via telefoon 108.

Pic2

Pic4

Pic3Pic5

Curacao - Project “Kumpli Ku Ne”: OM geeft in 2018 meer aandacht aan executie straffen- 06-02-2018

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao gaat dit jaar van start met het project: “Kumpli Ku Ne” (“Doe Je Plicht”). Het doel van het project “Kumpli Ku Ne” is het versterken van de tenuitvoerlegging opgelegde straffen.

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao, KPC (Korps Politie Curaçao) en de gevangenis SDKK (Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou) hebben de handen ineengeslagen om straffen die nog niet ten uitvoer zijn gelegd te executeren.

In principe zal het project zich richten op alle veroordelingen die niet geëxecuteerd zijn, zowel recente vonnissen of veroordelingen van voorgaande jaren. Samen met SDKK is reeds extra celcapaciteit ontwikkeld om de straffen uit te laten zitten. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen die nog op vrije-voeten zijn en hun vonnis moeten uitzitten.

Er zijn nog een aantal vonnissen die tot nu toe niet ten uitvoer konden worden gelegd. Soms heeft dat te maken met het feit dat de veroordeelde voortvluchtig is, niet meer hier op Curaçao woonachtig is of met het feit dat hij op het moment van de veroordeling al op vrije voeten was.

Veroordeelden die inmiddels naar Nederland of elders in het Koninkrijk zijn verhuisd, zullen in hun nieuwe woonplaats worden opgeroepen om daar hun straf uit te zitten. Hiervoor zijn reeds concrete afspraken gemaakt en zullen zij binnenkort een oproep kunnen verwachten.

De eerste groep van 10 vrije-voeters zijn, middels een eerste oproep opgeroepen om zich vrijwillig op 15 februari 2018 te melden bij de SDKK. Wordt hier geen gehoor aan gegeven dan zal KPC direct zorgdragen voor het opsporen van voortvluchtigen, hen onder dwang ophalen en afleveren bij de SDKK.

Sint Maarten - Gezamenlijke aanpak in registratie van meldplichtigen; Het OM doet deel niet-melders af met een waarschuwing, rest wordt nader onderzocht- 05-02-2018

Het OM, KPSM, RST en de FIU Sint Maarten hebben in augustus 2017 een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar 13 dienstverleners die niet of onvoldoende meewerken aan hun registratie bij de FIU (Financial Intelligence Unit) Sint Maarten. Een aantal van deze dienstverleners is als verdachte gehoord.

Het betreft juweliers, makelaars en accountants die herhaaldelijk door de FIU zijn verzocht zich te registreren. Ondanks meerdere verzoeken daartoe hebben zij niet aan de hiermee gepaard gaande verplichtingen voldaan.

Niet-financiële meldplichtige instellingen op Sint Maarten zijn wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU Sint Maarten. Deze zogenoemde ‘poortwachters’ zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Daarom is het van groot belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LV MOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LV ID).

Het ingestelde strafrechtelijk onderzoek vindt plaats in het kader van het “niet-melders project”. Het doel van dit project is dat er meer, tijdige en betere meldingen van ongebruikelijke transacties worden gedaan bij de FIU. In dat kader is registratie van niet-financiële dienstverleners zoals juweliers, makelaars en accountants een uitermate belangrijke stap. Onderdeel van de registratie is het aanleveren van stukken waaruit blijkt dat de meldplichtige dienstverlener zijn bedrijf zo heeft ingericht dat kan worden voldaan aan de verplichtingen uit de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LV MOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LV ID).

Ruim een jaar geleden heeft de FIU een groep van 90 meldplichtige dienstverleners op Sint Maarten geïdentificeerd welke zich nog niet had geregistreerd. Om deze meldplichtigen te begeleiden in het registratieproces heeft de FIU informatiebijeenkomsten georganiseerd en diverse aanschrijvingen gedaan. Tevens heeft een branchevereniging gepoogd haar leden te motiveren tot het meewerken aan de registratieverplichting. Helaas bleek een groep van 13 dienstverleners notoir niet of onvolledig mee te werken. Na overleg tussen het OM en de FIU is, gezien het evidente belang van correcte registratie, besloten deze groep aan strafrechtelijk
onderzoek te onderwerpen. Opsporingsambtenaren van het KPSM, het RST en de FIU hebben voorts gezamenlijk deze taak opgepakt.

Het effect van deze actie was direct merkbaar voor de FIU Sint Maarten. Enkele verdachten hebben tijdens het verhoor door opsporingsambtenaren aangegeven alsnog aan hun informatieverplichting te willen voldoen. Tevens hebben diverse meldplichtigen, die niet waren betrokken in onderhavig strafrechtelijk onderzoek, spontaan stappen ondernomen en openstaande informatie verzoeken van de FIU beantwoord.

Door het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten is besloten dat ten aanzien van de verdachten die hebben meegewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek, een en ander beperkt blijft tot een waarschuwing. Deze waarschuwing wordt gegeven in de vorm van een voorwaardelijk sepot. Dit houdt in dat geen strafrechtelijke vervolging wordt ingesteld wanneer zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van de voorwaarden is het tijdig aanleveren van alle benodigde stukken aan de FIU. Daarnaast mogen de verdachten zich niet anderszins schuldig maken aan strafbare feiten. Indien de voorwaarden niet worden nagekomen zal alsnog worden gedagvaard met als gevolg dat verdachte zich moeten verantwoorden voor de strafrechter. Ten aanzien van de niet meewerkende verdachten zal het strafrechtelijk onderzoek worden voortgezet.

Het melden van ongebruikelijke transacties en het doen van cliëntenonderzoek blijft een belangrijk pijler in het bestrijden van witwassen en terrorisme financiering. In de toekomst zal vanuit het “niet-melders project” blijvend aandacht worden gevraagd voor dit onderwerp. Zo is het in de fase van wederopbouw na orkaan Irma cruciaal dat meldplichtigen zoals administratie-en trustkantoren ongebruikelijke transacties melden gerelateerd aan bouwbedrijven.

Meer informatie over FIU en meldplicht kunt u vinden op www.fiu-sxm.net
Zie tevens het eerdere persbericht; FIU Sint Maarten en OM starten “niet-melders project”

 

Sint Maarten - Zaak “Emerald”” voor de rechter op 6 en 7 februari op Sint Maarten- 04-02-2018


Het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten behandelt op 6 en 7 februari 2018 in totaal 7 zaken tegen eigenaren van eenmansbedrijven. Zij worden verdacht van het ontduiken van inkomsten- en omzetbelasting.

Deze verdenkingen zijn voortgekomen uit het onderzoek “Emerald”, een onderzoek van het TBO naar fraude en corruptie in de haven van Sint Maarten. Gebleken is dat aan de bedrijven die terecht staan in (met name) de jaren 2012-2016 voor ongeveer 8 miljoen dollar is betaald voor werkzaamheden die ten behoeve van de Haven zouden zijn verricht. Van deze betalingen hebben de bedrijven geen melding gedaan aan de belastingdienst en dat is strafbaar.

Volgens berekeningen van de belastingdienst van Sint Maarten is het land hierdoor meer dan 6 miljoen (Antilliaanse) guldens aan belastinginkomsten misgelopen.

Daarbij komt dat uit het onderzoek sterke aanwijzingen naar voren zijn gekomen dat de werkzaamheden waarvoor de bedrijven door de haven zijn betaald, helemaal nooit zijn verricht. Uit onderzoek is gebleken dat er is gewerkt met valse facturen. Weliswaar worden de gedagvaarde eenmansbedrijven daar niet voor vervolgd, maar deze frauduleuze context maakt dat het hier niet om eenvoudige belastingontduiking gaat.

Tot de gedagvaarde verdachten behoren een lid van het Parlement van Sint Maarten en een politieambtenaar.

Een groot gedeelte van de door de haven betaalde facturen betroffen schoon- en opruimwerkzaamheden. In de nasleep van orkaan Irma is het TBO gespitst op corruptie en signalen van fraude. Zoals bekend heeft de Nederlandse regering 7 miljoen euro ter beschikking gesteld ten behoeve van schoonmaakwerkzaamheden op Sint Maarten na Irma; die gelden worden verdeeld via de UNDP. Het OM wil met deze strafzaken ook een signaal afgeven dat fraude en corruptie daarmee niet getolereerd kan worden.

In het onderzoek “Emerald” wordt de berechting van de hoofdverdachten, M.M., CEO van het havenbedrijf en O.A., eigenaar van het bedrijf dat de bewaking in de haven verzorgt, ondertussen voorbereid; in dat kader zijn en worden nu onder andere getuigen gehoord bij de Rechter-commissaris (RC).

 

Curacao - Betaal uw boete voor 6 februari !- 02-02-2018

Op 7 februari 2018 vindt er weer een zogeheten “verkeerszitting” plaats. Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao herinnert een ieder eraan dat de transactie zoals vermeld op uw oproepings-proces-verbaal (OPV) na de verkeerszitting wordt verhoogd. U kunt dit vermijden door uw boete, welke op 7 februari wordt behandeld, nog voor 6 februari te betalen.

U kunt uw boete tijdens normale kantoor uren betalen op het kantoor “Paga Bo But” aan het Waaigat, ten oosten van Curoil aan de Abraham Chumaceiro Boulevard.

 

Curacao - Hof: 16 jaar cel voor verdachte dodelijke schietpartij na Teenerparade 2017- 01-02-2018

De verdachte D.S.O. is donderdag 1 februari 2018 in hoger beroep veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf voor de doodslag op de 18-jarige D’Xiane Ogenia en verboden vuurwapenbezit na Teenerparade op 28 februari 2017. De eis van de Advocaat-generaal (AG) was 18 jaar. De verdachte is door het Gerecht in eerste aanleg bij vonnis van 11 juli 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 jaren. De verdachte was het niet eens met het vonnis en stelde hoger beroep in. 

Het Hof vindt dat een hogere gevangenisstraf moet worden opgelegd. Volgens het Hof heeft het Gerecht in eerste aanleg met de overwegingen in de strafmotivering het brute en nietsontziende karakter van de door de verdachte gepleegde doodslag op tekenende wijze tot uiting gebracht. Het hof verenigt zich met die overwegingen, neemt deze over en verwijst daarnaar. Echter het hof verbindt daaraan in de weging een ander oordeel over de strafmaat. Voor het hof was het zeer zwaarwegend dat de verdachte tijdens een publiek evenement met een geladen wapen op zak liep en dat hij zonder aanleiding en zonder het slachtoffer en diens vriend te kennen zich vanaf het begin als agressor heeft gedragen. D.S.O. heeft tevens al tijdens de schermutseling met de vriend van Ogenia gedreigd zijn vuurwapen te rekken en heeft vervolgens het slachtoffer met drie gerichte schoten gedood, met alle mogelijke gevaren voor omstanders van dien. Dit was een doodslag van de zwaarste categorie, een fractie verwijderd van moord. De willekeur dan wel het gemak waarmee de verdachte het jonge slachtoffer het leven heeft ontnomen is volgens het hof verwerpelijk. De verdachte heeft met zijn proceshouding over zijn beweegredenen geen duidelijkheid gegeven en heeft het hof niet kunnen overtuigen van de oprechtheid van zijn gevoelens en spijtbetuigingen, vooral omdat hij voornamelijk vanuit (de gevolgen voor) zichzelf redeneert

 

Sint Maarten - Eisen vandaag in rechtszaak “Octopus” en “Grastelchi”- 31-01-2018


Vandaag, woensdag 31 januari 2018, stonden vier personen terecht in de gecombineerde onderzoeken “Octopus” en “Grastelchi”. Het betreft het strafrechtelijk onderzoek naar verkiezingsfraude bij de verkiezingen voor de Staten van Sint Maarten op 29 augustus 2014. In deze zaken stonden vandaag 4 verdachten terecht, te weten S.J.M., E.E.L.F., F.A. en E.A.R. De dagvaarding in de zaak tegen F.A. is niet goed betekend dus die zaak kon niet worden behandeld. De drie zaken tegen de andere verdachten (S.J.M., E.E.L.F. en E.A.R.) zijn wel behandeld.

Het onderzoek Octopus is eind 2014 gestart door de Landsrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie van Sint Maarten. In deze zaak zijn in 2016 diverse huiszoekingen verricht en hebben aanhoudingen plaatsgevonden. Het onderzoek richtte zich op een criminele organisatie die – onder leiding van S.J.M. – gedetineerden in de “Point Blanche”-gevangenis heeft betaald om op S.J.M. hun stem uit te brengen (‘vote buying’). Ook werd aan een taxichauffeur en een standhouder de toezegging gedaan dat zij door M. met hun vergunningaanvraag zouden worden geholpen als zij op M. zouden stemmen. Dat is volgens de Officier van Justitie extra kwalijk: “Het ‘level playing field’ voor ondernemers wordt zo ook nog eens schade aan gedaan. Simpel gezegd, de ondernemer die zijn stem verkoopt maakt meer kans op een vergunning.”

Het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten heeft in deze zaak de verdachten het volgende ten laste gelegd, namelijk deelname aan een criminele organisatie ven medeplegen verkiezingsfraude voor M. en F.
Aan verdachte R. is in het onderzoek “Grastelchi” medeplichtigheid aan verkiezingsfraude en tevens het schenden ambtsgeheim ten laste gelegd. R. zou een lijst met stemgerechtigde gedetineerden aan verdachte S.J.M. hebben overhandigd en heeft zichzelf hierdoor medeplichtig gemaakt aan de latere verkiezingsfraude. Voor R. werd een gevangenisstraf geëist van 9 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De Officier van Justitie is van mening dat ook de andere ten laste gelegde feiten wetttig en overtuigend kunnen worden bewezen.
Voor F., die inmiddels weer is gedetineerd, werd een gevangenisstraf van 6 maanden geëist. Voor de man M. een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar. Volgens de Officier van Justitie was M. de leider van de criminele organisatie: “Verdachte M. neemt voor deze ernstige feiten – die de democratische rechtsstaat ondermijnen - geen enkele verantwoordelijkheid. Ook vandaag verschijnt hij niet om op zitting uitleg te geven”. Voor verdachte M. werd ook een bijkomende straf gevorderd, namelijk onmiddellijke ontzetting uit het passief kiesrecht voor de duur van 5 jaar. Dit betekent dat verdachte M., als het aan de Officier van Justitie ligt, niet meer in een vertegenwoordigend lichaam van het Land Sint Maarten kan worden gekozen. In de woorden van de Officier van Justitie: “Dat recht heeft verdachte M. door het plegen van deze georganiseerde verkiezingsfraude verspeeld. Het land Sint Maarten verdient beter. Laat deze zaak ook een waarschuwing zijn voor iedereen met slechte bedoelingen voor de aankomende Statenverkiezingen”.

Uitspraak is over drie weken, en wel op woensdag 21 februari 2018 om 08.30 uur.

 

Bonaire - R.E.G.S. veroordeeld tot 17 jaar cel- 31-01-2018

De man R.E.G.S. is woensdag 31 januari veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar. Dit voor doodslag van de vrouw Adriana Morales de Florencio in de maand april 2017 op Bonaire en illegaal vuurwapenbezit. De eis van de Officier van justitie (OvJ) in deze zaak was 22 jaar.

Het betreft het onderzoek “Saturnus”. De rechter vond moord niet bewezen. Doodslag daarentegen wel. Nabestaanden kregen eens schadevergoeding toegekend van 1.107,70 USDollar. De eis tot schadevergoeding van 20.880 USDollars aan immateriële schade werd niet toegekend.
De rechter heeft het R.E.G.S. kwalijk genomen dat hij de vrouw met drie messteken in de hals van het leven heeft beroofd. Verder heeft hij getracht het misdrijf te verhullen door haar te begraven. De verdachte heeft zich, volgens de rechter, schuldig gemaakt aan een van de zwaarste misdrijven die de wet kent. Hij heeft het slachtoffer het meest fundamentele recht waarover de mens beschikt ontnomen, namelijk het recht op leven. “Het verlies van het leven is onomkeerbaar en leidt nu tot enorm verdriet en levenslang gemis bij de naasten van het slachtoffer”, aldus de rechter in haar uitspraak.

Sint Eustatius - 12 Jaar cel voor doodslag op Statia- 31-01-2018

De man J.C.S.S. (Colombia) is vandaag 31 januari 2018 door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar voor de dood op 24 juni 2017 van zijn vriendin, de vrouw Maria Alexandra op Sint Eustatius. De eis van de Officier van Justitie (OvJ) was 15 jaar. De rechter vond moord niet bewezen verklaard. S. werd veroordeeld voor doodslag.

Uit het onderzoek “Misty” blijkt dat het slachtoffer in de hals/bovenlichaam is gestoken met een mes. Volgens de rechter, zij citeede uit het pathalogisch rapport, vonden de messteek met een enorme kracht plaats. De rechter nam het de dader kwalijk dat hij geen openheid van zaken heeft gegeven. Het motief voor de dood is daarom onbekend gebleven. Dit brengt, volgens de rechter, voor de nabestaanden een enorme mate van onbegrip en verdriet met zich mee. Voor de nabestaanden is een schadevergoeding van 1.891,48 USDollar toegekend.

Curacao - Ontneming in zaak “Babel”- 29-01-2018

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in de zaak “Babel” over tot een ontnemingsvordering tegen Gerrit Schotte (Curaçao, 1974) en Cicely van der Dijs (Curaçao, 1978). Het gaat in deze om het terugvorderen van gelden die door Schotte en Van der Dijs onrechtmatig zouden zijn verkregen, oftewel het ‘ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel’.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft op 21 juli 2017 in hoger uitspraak gedaan in de zaak “Babel”. Schotte werd veroordeeld voor onder meer het aannemen van ruim USD 200.000 aan steekpenningen en valsheid in geschrift. Schotte en Van der Dijs werden beiden veroordeeld wegens het gezamenlijk witwassen van deze omkoopgelden. Er werden gevangenisstraffen opgelegd van respectievelijk 3 jaar en van 15 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Naast genoemde gevangenisstraf is Schotte door het Hof als bijkomende straf voor een periode van vijf jaar ontzet uit het recht om te worden verkozen bij verkiezingen.

In de zaak tegen Schotte zal het OM via het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao een bedrag van 1.861.692 (Antilliaanse) gulden terugvorderen. In dit bedrag is inbegrepen een betaling van ruim 800.000 USD die volgens het OM aan Schotte is gedaan op de Zwitserse bankrekening van een op de Marshall Islands gevestigde onderneming waarvan de Schotte de begunstigde is. In de zaak tegen Van der Dijs zal het OM een bedrag van 205.274 (Antilliaanse) gulden vorderen. Dit is het bedrag dat volgens het OM in deze zaak aan Van der Dijs persoonlijk ten goede is gekomen.

De zaken zullen op 15 februari 2018 tijdens een zogenaamde “regiezitting” worden behandeld.

 

Bonaire - Strafzaak C.A. op 7 februari- 26-01-2018

De Rechter-Commissaris (RC) heeft vanmorgen, vrijdag 26 januari 2018, de “gevangenhouding” bevolen met maximaal 30 dagen van verdachte C.A. (Bonaire, 1980) 

Hij is inmiddels gedagvaard voor de strafzitting op 7 februari om 15:00 uur in Kralendijk.
C.A. wordt door het Openbaar Ministerie (OM) BES verdacht van onder andere mishandeling, stalking en huisvredebreuk.

 

Sint Maarten - Afhandeling Irma-gerelateerde zaken- 25-01-2018


Het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten heeft in de periode na het passeren van de orkaan Irma 178 strafzaken geregistreerd. Hiervan zijn 61 zaken buiten de rechter om afgedaan met een zogenaamde “conditional” (voorwaardelijk sepot). Dit ging voornamelijk om openbare ordeverstoringen en het niet houden aan de avondklok (curfew). Deze personen moesten dienstverlening verrichten variërend van 20 tot 60 uur om verdere strafvervolging te voorkomen. Verdachten die tijdens de curfew werden aangetroffen met aanvullende feiten, zoals het bezit van een slag- of steekwapen of een geringe hoeveelheid drugs kregen het maximaal door het OM op te leggen aantal van 60 uur. In 39 gevallen werd de dienstverlening volledig voltooid en daarmee is de zaak afgedaan, anderen zijn nog bezig. Een aantal van hen heeft de dienstverlening niet voltooid en staan op korte termijn alsnog op zitting. Eerdere weigeraars zijn door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf, met vervangende hechtenis indien zij hier niet aan voldoen.
Daarnaast is er in 77 van de geregistreerd aantal zaken een dagvaarding uitgereikt aan de verdachte. Dit betreffen zwaardere delicten zoals plunderingen (looting), het plegen van overvallen, vuurwapenbezit, drugsbezit, diefstal en heling. In de afgelopen maanden zijn er door de rechtbank al straffen opgelegd variërend van gevangenisstraffen van vier weken tot en met een jaar, al dan niet in combinatie met een taakstraf of bijzondere voorwaarden. Aan minderjarigen werd jeugddetentie opgelegd. In de komende maanden zullen er nog een aantal zaken ter zitting worden gebracht.

In 15 gevallen is de zaak geseponeerd. Een sepotbeslissing wordt genomen als er onvoldoende wettelijk bewijs kan worden verkregen, als verdachte naar het oordeel van de Officier van Justitie al voldoende is gestraft of als er een andere afdoeningsmogelijkheid prevaleert boven het strafrecht. In de overige zaken dient er door het OM een beslissing te worden genomen omtrent de afdoening.

Het openbaar ministerie dankt al haar partners en diensten die in deze turbulente maanden met beperkte middelen hard hebben gewerkt om de rust en veiligheid in de samenleving te waarborgen. In het bijzonder dankt het OM het Korps Politie Sint Maarten, de Voogdijraad en de Reclassering voor de intensieve samenwerking en adequate hulp om samen bij te dragen bij de bestrijding van criminaliteit. Ook de hulp van burgers en bedrijven werd zeer gewaardeerd.

 

Curaçao - Huiszoeking in kader van “Maximus”- 25-01-2018

Vanmorgen donderdag 25 januari 2018, hebben opsporingsambtenaren van het Recherche Samenwerkings Team (RST) onder leiding van de Rechter-Commissaris (RC) en in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) een huiszoeking aan het doen in een makelaarskantoor aan de Caracasbaaiweg. 

De huiszoeking vind plaats in het kader van het onderzoek naar de moord op Helmin Wiels (onderzoek “Maximus”). Het vermoeden bestaat namelijk dat een deel van het geld dat door de opdrachtgevers is betaald voor moord, is geïnvesteerd in onroerend goed.
Het makelaarskantoor en de medewerkers daarvan zijn door het OM niet als verdachte aangemerkt.
De huiszoeking is op dit moment nog gaande.

Curaçao - Trio veroordeeld voor zware mishandeling gedetineerde- 25-01-2018

De mannen F.J. (Haïti, 1987) en C.J.P. (Curaçao, 1993) zijn woensdagmiddag door de rechter in Eerste Aanleg (GEA) in Willemstad veroordeeld tot ieder een gevangenisstraf van 54 maanden. De man R.R.L. (Curaçao, 1990) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. Ook moeten alle drie een schadevergoeding van 50.000 gulden aan het slachtoffer betalen, zo heeft de rechter geoordeeld in haar vonnis.

De rechter achtte woensdag bewezen dat de mannen op 22 jun 2016 na een ruzie over een telefoon met medegedetineerde Devhri “Boebie” Nepomuceno hem van de eerste verdieping van cellencomplex Blok 4 in de gevangenis SDKK naar beneden hebben gegooid. De val was van een hoogte van 4 meter. Het slachtoffer raakte hierdoor zwaar gewond en heeft er een ‘dwarslaesie’ aan overgehouden.
De Officier van justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao vond dat het hier ging om een poging tot moord. De rechter vond dat echter niet bewezen, wel zware mishandeling van het slachtoffer.

 

Sint Maarten - Huiszoeking bij bouwbedrijf op Sint Maarten in onderzoek naar corruptie- 24-01-2018

Woensdag 24 januari 2018 is door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) het kantoorpand van een bouwbedrijf in Sint Maarten doorzocht. Er zijn op dit moment nog geen personen aangehouden.

Het bouwbedrijf en personen die daar werken of hebben gewerkt worden in verband gebracht met omkoping van ambtenaren, gezagsdragers en personen in de bouwsector. Deze praktijken zouden zich al jarenlang hebben afgespeeld op Sint Maarten; alle verdenkingen hebben te maken met in Sint Maarten uitgevoerde (publieke) werken.
Het TBO heeft in verband met de wederopbouw van Sint Maarten na orkaan “Irma” extra aandacht voor signalen van corruptie en fraude in de bouwsector.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Curaçao - ‘Lik op Stuk’ tijdens carnavalstochten van 2018 en Tumba Festival 2018- 23-01-2018

De veiligheid van de burger is voor het Openbaar Ministerie en Korps Politie Curaçao (KPC) heel belangrijk. Samen zal daarom ook dit jaar hard worden opgetreden tegen ordeverstoringen gedurende de carnavalsperiode 2018 en de Tumba Festival 2018. Er zal een zero-tolerance beleid worden gehanteerd.

Het Openbaar Ministerie wil er verder op wijzen dat alle bezoekers vanaf 12 jaar oud, die in een ratio van binnen een afstand van 500 meter vanaf de carnavalsroute/tumba festival, die zich op de weg begeven en/of van de weg af staan verplicht zijn hun identiteitspapieren/bewijzen bij zich te hebben en deze te tonen aan de politie indien dat nodig is voor onder meer de handhaving van de openbare orde. Er zal hierop door de politie worden gecontroleerd op grond van de Landsverordening van de 20ste mei 2002 houdende bepalingen ter zake de identificatie plicht.

Ook zal het Openbaar Ministerie, net als de voorgaande jaren, op grond van de Vuurwapenverordening een bevel tot preventief fouilleren aan de politie geven dat geldend zal zijn voor, tijdens en na de carnavalsoptochten en het Tumba-Festival van deze week. Dat wil zeggen dat er door de politie gefouilleerd kan worden op vuurwapens bij een redelijke vermoeden zonder dat er nog een voorafgaande verdenking aanwezig is.

Het spreekt voor zich dat men zich ook houdt aan alle wettelijke verplichtingen opgenomen in de Wegenverkeerswet van 2000. In dit kader zal er in het verkeer de komende dagen streng worden opgetreden. Met name zal de aandacht uitgaan naar bestuurders en bijrijders van tweewielige motorvoertuigen (vb. motorfietsers, scooters) die bij wet verplicht zijn een goed zittende helm te dragen. Als zij die niet hebben dan zal er een aanhouding volgen en inbeslagname van het motorvoertuig. Ook het feveren, hoppen en driften zal niet door de politie worden getolereerd. In die gevallen zal het voertuig eveneens in beslag worden genomen en de bestuurden aangehouden. Hierbij wordt extra gewezen op de mogelijkheid om de rechter te vragen om het voertuig verbeurd te verklaren. Bestuurders van auto’s, scooters, motorfietsen en quad dienen in het bezit te zijn van een geldige keuringskaart, een belasting kaart, een verzekeringsbewijs en een geldig rijbewijs. Ook hier zal daadkrachtig worden opgetreden waarbij het in beslag nemen van het voertuig niet wordt uitgesloten.

Wanneer u de wet overtreedt, dan voelt u het dus meteen, in elk geval financieel, vandaar ons motto: “Aktua Robes, Sintié Un Bes”

Op 12 maart 2018 is zittingsruimte ingepland voor degenen die het liever op een zitting laten aankomen, en die zo een gevangenisstraf, een hoge boete en een strafblad willen riskeren.

Curaçao - Eigen medewerkers OM groeien binnen organisatie- 23-01-2018

In haar streven om de eigen medewerkers de mogelijkheid te geven om zich verder persoonlijk te ontwikkelen, om door te kunnen groeien binnen de eigen organisatie en tevens om de continuïteit van het werk te garanderen, is twee jaar terug door het Openbaar Ministerie (OM) besloten om een lokale parketsecretaris de mogelijkheid te geven om zich door te ontwikkelen tot Officier van Justitie. Daartoe is een opleidingscurriculum opgesteld voor de OIO (Officier van Justitie In Opleiding).

Na een selectieprocedure is mr. Altagracia Martis, die sinds juni 2011 als parketsecretaris werkzaam is geweest bij het OM, in de eerste helft van 2016 begonnen aan de opleiding tot Officier van Justitie. Na haar zitting vaardigheidsbewijs in Nederland te hebben behaald, is mw. Martis in het kader van haar opleiding een jaar als plaatsvervangend Officier van Justitie werkzaam geweest op Curaçao, is vervolgens een aantal maanden verbonden geweest aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en is thans als plaatsvervangend Officier van Justitie werkzaam op Bonaire. Na succesvolle afronding van de opleiding, zal mw. Martis benoemd worden tot Officier van Justitie.

Verleden jaar is door het Openbaar Ministerie tevens besloten om per 1 maart 2018 met een Management Development (MD) programma te beginnen. Het MD-traject is bedoeld om een lokale ervaren Officier van Justitie, via het volgen van cursussen en een ‘on the job training’ klaar te stomen om over twee jaar de functie van waarnemend Hoofdofficier van Justitie (HOvJ) te kunnen gaan bekleden.

Middels een interne advertentie zijn kandidaten opgeroepen om te solliciteren naar dit opleidingstraject. Er hebben selectiegesprekken en een assessment plaatsgevonden met de kandidaten en is de heer mr. Guillano Schoop uiteindelijk geselecteerd om het MD-traject te gaan volgen. De heer Schoop is sedert 1 augustus 2005 werkzaam als Officier van Justitie op Curaçao.

 

Curaçao - Zaken mensensmokkel Curaçao toegenomen in 2017 - 22-01-2018

De zaken van mensensmokkel op Curaçao zijn in 2017 enorm toegenomen in vergelijking met eerdere jaren.

In 2015 werden 4 zaken van mensensmokkel naar de rechter gebracht. In 2016 twee zaken en in 2017 zijn 14 zaken behandeld waarvan reeds 9 ter zitting gebracht. Vijf zaken uit 2017 zullen in 2018 ter zitting worden gebracht.

Behalve mensensmokkel heeft het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao ook succesvol zaken van mensenhandel voorgedragen en berecht, waaronder grote onderzoeken als “De Rode Leeuw” (2009), “Victoria” (2014), “Race Café” (2013) en “Bandera Grill” uit 2016 en in 2017 naar de rechter gebracht.

Het OM heeft in 2017 een onderzoek uitgevoerd met als titel (Venezuelan “Tragomeisjes”: Curaçao’s Secret Import). De meeste ongedocumenteerde vrouwen die in het onderzoek zijn geïnterviewd gaven aan via legale wijze via vliegtuig naar ons land zijn gekomen. Pas na te zijn uitgezet kozen zij ervoor om daarna opnieuw, maar nu via de illegale weg middels smokkelboten naar Curaçao te komen.

Mensenhandel is onder andere het werven, vervoeren of verhandelen van mensen tegen hun wil met als doel seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of een andere vorm van uitbuiting. Op Curaçao zijn de slachtoffers ook vaak bekend als “trago-meisjes. Andere sectoren waar mensenhandel wereldwijd, maar ook op Curaçao geregeld voorkomen zijn de bouw, toerisme en horeca.

Mensensmokkel ziet op het illegaal wijze toegang verlenen of doorreis bieden aan personen. Bij beide delicten speelt winstbejag van de mensensmokkelaars en mensenhandelaar een zeer grote rol.
Ook in 2018 zal het Openbaar Ministerie streng optreden tegen deze vormen van moderne slavernij.

Artikel 2:154 Wetboek van Strafrecht Curaçao

1. Als schuldig aan mensensmokkel wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie:
a. hij die een ander behulpzaam is bij het zich verschaffen van toegang tot, doorreis door danwel vertrek uit Curaçao of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen, Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft terwijl hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat de aanwezigheid van die ander daar wederrechtelijk is, of
b. hij die uit winstbejag een ander behulpzaam is bij het zich verschaffen van verblijf in Curaçao of een staat die is toegetreden tot het in het eerste lid genoemde protocol, of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft, terwijl hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk is.
2. Indien mensensmokkel wordt begaan in de uitoefening van enig ambt of beroep, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.
3. Indien mensensmokkel de veiligheid van een ander in gevaar brengt dan wel wordt begaan door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of in vereniging wordt begaan door twee of meer personen, wordt gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.
4. Indien mensensmokkel gepaard gaat met een onmenselijke of vernederende behandeling of zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft dan wel levensgevaar voor een ander teweeg brengt wordt gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.
5. Indien mensensmokkel de dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.
6. Bij veroordeling wegens mensensmokkel, kan de ontzetting van de in artikel 1:64, eerste lid, onderdelen a, b, d en e, vermelde rechten worden uitgesproken.

 

Sint Maarten - "Cheetah" behandeld in rechtszaal- 17-01-2018

Woensdag is in de rechtszaal van Philipsburg de zaak “Cheetah” behandeld. Het betreft de gewapende overval op Scotia Bank op vrijdag 9 juni 2017 om 08.45 uur. 

De verdachten in deze zaak zijn de mannen D.J. (Guyana, 1994), N.X.O. (St.Kitts, 1992), S.E.L.W. (Sint Maarten, 1994) en S.A.E. (Sint Maarten, 1993).
De verdachten hebben volgens de Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten tijdens de overval op de Scotia Bank gewetenloos gehandeld en waren slechts uit op hun eigen financieel gewin. De klanten in de supermarkt werden bedreigd met vuurwapens en tijdens de vlucht werd door een van de verdachten zelfs een vuurwapen op een vrouw met baby gericht en werd door hem ook een vuurwapen op een politieagent gericht. “Slechts door het snelle en kordate optreden van de politieagenten van het Korps Politie Sint Maarten zijn de verdachten aangehouden en is erger voorkomen. Die agenten hebben die ochtend met gevaar voor eigen leven heldhaftig opgetreden en zijn dus de echte helden van die dag”, zo zei de OvJ in de rechtszaal.
De OvJ complimenteerde tipgevers die goed hebben geholpen om de zaak op te lossen. "Wij zijn de bevolking erkentelijk voor hun hulp", aldus de zaaksofficier.
Voor de man E. eiste de OvJ woensdag een gevangenisstraf van 8 jaar, voor Williams 6 jaar, J. 6 jaar en voor de man O. 6 jaar gevangenisstraf. De rechter ging direct na de behandeling van de zaak over tot de uitspraak tegen drie verdschten. E. kreeg een gevangenisstraf van 5 jast. J. en O. Kregen 4 jasr cel.
Verdachte W. hoort zijn uitspraak op woensdag 7 februari 2018 om 9 uur s' morgens.

 

Bonaire - Eis 22 jaar cel voor moord Adriana Morales de Florencio- 11-01-2018

De Officier van Justitie (OvJ) OM BES heeft donderdag in de rechtszaal van Kralendijk 22 jaar gevangenisstraf geëist tegen de man R.E.G.S. Het betreft de dood van de 23-jarige Adriana Morales de Florencio in de maand april 2017, het onderzoek “Saturnus”.

Het slachtoffer Adriana werkte als bemanningslid op het cruiseschip “Navigator of the Seas”. Zij ging van boord om een souvenir te kopen aan wal maar keerde nooit meer terug. R.E.G.S. wordt snel dankzij camerabeelden als verdachte aangemerkt bij betrokkenheid van de vermissing van Adriana. Nog dezelfde avond wordt er huiszoeking gedaan op het woon- en werkadres van verdachte. Op zijn werkadres treft de politie een vuurwapen met patronen aan. Hierop wordt verdachte aangehouden wegens overtreding van de Vuurwapenwet. Op 29 april 2017 volgt een huiszoeking op een kunuku in de omgeving van Rincon en wordt het lichaam van Adriana gevonden.
De vondst van het lichaam van Adriana heeft volgens de Officier van Justitie ter rechtszitting geleid tot een golf van verontwaardiging op Bonaire. “De gemeenschap reageerde zeer geschokt.”
R.E.G.S. wordt ervan verdacht dat hij degene is geweest die Adriana met een mes om het leven heeft gebracht en haar vervolgens heeft begraven om zodoende te verhullen dat ze was overleden. Hij wilde seks met haar hebben, maar Adriana stribbelde tegen, waarna de verdachte haar diverse malen met het mes zou hebben gestoken. Ook moest de verdachte zich in de rechtszaal verantwoorden over het gevonden vuurwapen en de daarbij behorende munitie. Verder is in het kader van het onderzoek naar de dood van Adriana een laptop van verdachte in beslag genomen. Hierop heeft de politie ruim 400 afbeeldingen van kinderporno aangetroffen en derhalve wordt verdachte er ook van verdacht kinderporno in zijn bezit te hebben gehad.
Uit de rapportage van de Reclassering, alsmede het psychiatrisch en psychologisch rapport komt naar voren dat verdachte volledig toerekeningsvatbaar is. Verdachte heeft verder een blanco strafblad. De persoonlijke omstandigheden van verdachte vormen voor het Openbaar Ministerie geen aanleiding om hier in strafverminderende zin rekening mee te houden.
Wel zijn er volgens de Officier van Justitie diverse strafverzwarende omstandigheden aanwezig. Verdachte heeft op werkelijk gruwelijke wijze Adriana doodgestoken. Hij heeft haar op de een of andere manier in zijn auto weten te lokken. Het geeft hierbij te denken dat uit de computergegevens van verdachte is gebleken dat hij in de dagen voor en na het doden van Adriana uiterst gewelddadige pornofilms en –foto’s heeft bekeken, waarin en waarop te zien was hoe jonge vrouwen worden verkracht. Na de dodelijke messteek heeft hij Adriana voor oud vuil achtergelaten in een kruiwagen en is weggegaan. Hij heeft gewacht tot het donker was en heeft haar toen begraven, om zo zijn sporen uit te wissen. Voor de nabestaanden kent de dood van Adriana een pijnlijk en onomkeerbaar verlies van een dierbare. Met name de wijze waarop Adriana om het leven is gebracht en de mensonwaardige manier waarop met haar stoffelijk overschot is omgegaan, is schrijnend. Het gebeuren heeft grote impact gehad op de nabestaanden. Daarnaast heeft de verdwijning en de dood van Adriana geleid tot gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving van Bonaire. De samenleving was zeer geschokt. Om deze reden is een straf geëist van 22 jaar tegen de man.
Uitspraak in deze zaak volgt op 31 januari 2018.

 

Curaçao - 15 maanden cel voor verdachte die met drank op voetganger dood rijdt- 10-01-2018

Verdachte P.M.P.R. stond woensdagmiddag terecht voor het doodrijden van de heer Godfried Martha (1964) op de Kaminda Winfrido Hermans op 23 december 2016 omstreeks 23:20 uur. Ook beschikte hij destijds niet over een rijbewijs, verzekering of betaalde belastingsticker.

De Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) verweet de verdachte zeer onvoorzichtig rijgedrag (ernstige schuld) door met te hoge snelheid op die plek, met drank op (1,5 promille) in te halen en daarbij voetganger Martha die links op de weg liep van achter te scheppen. Het slachtoffer overleed ter plekke en werd aan de andere kant van een hoge muur teruggevonden.

Omdat verdachte zichzelf heeft gemeld bij de politie, volledige heeft meegewerkt aan het onderzoek, geen strafblad had, spijt heeft betuigd richting de familie en psychische hulp heeft gezocht, viel de straf wat lager uit dan in soortgelijke zaken kan worden opgelegd. De Officier van Justitie vorderde een gevangenisstraf van 15 maanden en drie jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Ook moet verdachte nog een schadevergoeding van 1.000 gulden aan kosten aan de familie van het slachtoffer terug betalen.

De uitspraak van de rechter is conform de eis van de Officier van Justitie

 

Sint Maarten - 5 Verdachten veroordeeld in onderzoek "IJzerparel"- 10-01-2018

Vijf verdachten zijn vandaag, woensdag 10 januari 2018, door het Gerecht Eerste Aanleg (GEA) in Philipsburg veroordeeld tot forse gevangenisstraffen. D.R.W. (21) kreeg een gevangenisstraf van 9 jaar, A.H. (18) ook 9 jaar, B.B. (20) 10 jaar en J.St.V. (19) 24 maanden opgelegd. De minderjarige A.A.G. (17) kreeg van de rechter jeugddetentie opgelegd voor de duur van 18 maanden, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren en met als bijzondere voorwaarde toezicht door de Voogdijraad. Voorts werd hem een taakstraf voor de duur van 200 uur opgelegd. Daarnaast moeten de verdachten D.R.W., A.H., B.B. en A.A.G. 13.000 USD schadevergoeding aan één van de slachtoffers betalen.

Het onderzoek IJzerparel bestaat uit de deelonderzoeken IJzererts, Tektiek, Titaniet, Thuliet, Pearl en Boardwalk. Het deelonderzoek IJzererts betreft een woningoverval gepleegd te Pelican op 7 december 2016 en het deelonderzoek Tektiek betreft een overval op twee toeristen op Kim Sha Beach op 22 januari 2017. De deelonderzoeken Titaniet, Thuliet en Pearl betreffen gewapende overvallen op respectievelijk de Yang Yang supermarket (23 januari 2017), de Wah Yung supermarket (24 januari 2017) en het Fai Wong restaurant (27 januari 2017). Het onderzoek Boardwalk betreft een straatroof gepleegd op 4 maart 2017.

Deze overvallen werden in wisselende samenstellingen door voornoemde verdachten gepleegd. Het GEA achtte onvoldoende bewijs aanwezig dat de overvallen op de Yang Yang supermarket en de Wah Yung supermarket door één van voornoemde verdachten werd gepleegd, zodat daarvoor vrijspraak volgde. Ten aanzien van de andere overvallen volgde wel veroordelingen voor de verdachten met dien verstande dat de straatroof op de Boardwalk, conform de eis van het Openbaar Ministerie, werd terug geschaald tot een mishandeling met een boksbeugel.

 

Bonaire - Huiszoeking in zaak “Caldera”- 09-01-2018

Op 9 januari 2018 is op Bonaire door een opsporingsteam bestaande uit het Recherche Samenwerking Team (RST) en de Rijksrecherche, in samenwerking met de Douane BES een huiszoeking verricht in het onderzoek met de naam “Caldera”.

In het onderzoek “Caldera” wordt de verdenking onderzocht dat twee medewerkers van de Directie Ruimtelijke Ordening en Beheer (DROB) van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte en ambtelijke corruptie.
De huiszoeking vond plaats in een woning aan de Kaya Aavelino Cecilia en in aanwezigheid van de Rechter-commissaris (RC) en de Officier van Justitie (OvJ).
Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het onderzoeksteam zal de komende tijd alle resultaten die het onderzoek heeft opgeleverd evalueren en de verdachten in een later stadium verhoren.
De verdenking in dit onderzoek ziet op gedragingen die in relatie staan met werkzaamheden die zijn verricht binnen DROB. DROB heeft een publieke functie en het onderzoeksteam sluit niet uit dat burgers in de contacten met DROB signalen hebben gezien van verdacht gedrag.
Deze signalen kunnen worden gemeld aan het onderzoeksteam “Caldera”: +599 7158614 of anoniem via telefoonnummer TCI: +599 9 6985556.

 

Sint Maarten - Eigenaren en managers twee bordelen in staat van beschuldiging gesteld voor uitbuiting prostituees, wederrechtelijke vrijheidsberoving, mensensmokkel en illegale tewerkstelling- 06-12-2017


Op woensdag 6 december 2017 heeft de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie (OM) van Sint Maarten, tijdens een zogenaamde regiezitting in Philipsburg, opnieuw de beschuldiging voorgelezen tegen verdachten E.M (66 jaar), D.F.F. (56 jaar), L.M.R. (51 jaar) en R.R. (54 jaar). Het gaat om de eigenaren en managers van de bordelen "El Capitan" en "Petit Chateau" in het onderzoek "Pompei".
Volgens de Officier van Justitie hebben zij zich, gedurende een periode van enkele jaren, schuldig gemaakt aan uitbuiting van prostituees door hen (onder meer) onder valse voorwendselen naar Sint Maarten te halen. De vrouwen werd door verdachten een verkeerd beeld geschetst van de inkomsten/ afdrachten en de omstandigheden waaronder zij hun werk moesten doen. Ze werden in de bordelen ernstig beknot in hun bewegingsvrijheid en moesten (via constructies) veel van hun inkomsten afstaan aan de verdachten, die daar "financieel veel wijzer van werden", aldus de officier van justitie tijdens de regiezitting.
De verdachten "hebben zich jarenlang verrijkt ten koste van de vrouwen", daarom heeft het Openbaar Ministerie een ontnemingsvordering aangekondigd. Misdaad mag niet lonen.
De prostituees werden buiten werktijd opgesloten in hun slaapvertrekken. Tijdens de inval in de bordelen op 1 november 2016, waarbij metalen hekken moesten worden geforceerd om bij de slaapvertrekken te komen, werd bovendien 22 illegale prostituees aangetroffen. Dat is waar de beschuldiging mensensmokkel (hulp bij inreis en verschaffen onderdak aan illegalen) en illegale tewerkstelling (arbeid zonder vergunning) op ziet.
Het onderzoek ter zitting, zal worden hervat, op 21 februari 2018 om 15.30 uur. Dan krijgt de verdediging nog een laatste kans om onderzoekswensen kenbaar te maken. Door de orkaan Irma zou de verdediging hiertoe nog niet eerder in staat zijn geweest, hoewel het dossier al op 3 augustus 2017 aan de verdediging verstrekt. Het onderzoek ter zitting, zal worden hervat, op datum. Dan krijgt de verdediging nog een laatste kans om onderzoekswensen kenbaar te maken. Door de orkaan "Irma" zou de verdediging hiertoe nog niet eerder in staat zijn geweest. Het dossier is op 3 augustus 2017 al aan de verdediging verstrekt.

Sint Maarten - Eis OM 30 maanden in onderzoek Mahi-Mahi- 06-12-2017

Het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten heeft ter zitting in Philipsburg van het Gerecht in Eerste Aanleg op woensdag 6 december 2017 30 maanden gevangenisstraf geëist tegen de verdachten L.L.W. (39 jaar). De verdachte stond terecht voor verboden vuurwapenbezit en het voorhanden hebben van valse dollar biljetten met een totale waarde van ongeveer 47.000 dollar. 

De strafzaak “Mahi-Mahi” is gestart naar aanleiding van een schietpartij op 29 mei 2016 in de parkeergarage van het Westin Hotel. De aanleiding en toedracht van de schietpartij is nooit geheel duidelijk geworden, maar “het heeft alle schijn van een uit de hand gelopen rip-deal”, aldus de Officier van Justitie tijdens de zitting. Bij de schietpartij raakten twee mannen afkomstig uit Dominica gewond. Verdachte L.L.W. was kort daarvoor vrijgekomen uit de gevangenisstraf. Hij had een gevangenisstraf van 8 jaar uitgezeten voor een rip-deal met dodelijke afloop.
Een tweede verdachte, L.L.W. (39 jaar), zal zich begin 2018 voor de rechter moeten verantwoorden in deze strafzaak.

 

Curacao - Geslaagde conferentie over relationeel geweld en geweld tegen kinderen- 30-11-2017

Vanmorgen, donderdag 30 november 2017, heeft de conferentie "Beware - Be Aware" plaatsgevonden. Een conferentie georganiseerd door het Ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao en Stichting Slachtofferhulp. Diverse sprekers hebben het woord gevoerd over relationeel geweld en geweld tegen kinderen. Een zeer actueel onderwerp op dit moment.

Aan de conferentie hebben diverse personen uit het veld aan deelgenomen, waaronder vertegenwoordigers van de politie, Skuchami, Slachtofferhulp, Reclassering, ziekenhuis, diverse ministeries waaronder OCW en SOAW, stichting Guia, Voogdijraad, het Ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie.
Sprekers waren onder andere psychiater Frans Heijtel, psycholoog Micha van de Vorst, Officier van Justitie Guillano Schoop en sociaalwerker en gezondheidsspecialist Arthur Nivillac. Zij hebben gesproken over onder andere de gevolgen van relationeel geweld en geweld tegen kinderen, de opvang van slachtoffers, psychische mishandeling, antisociaal gedrag, narcisme, psychopathisch gedrag bij de daders en psychisch geweld op de werkvloer.
De opening van de conferentie werd verricht door Minister van Justitie Quincy Girigorie. De conferentie heeft plaatsgevonden in het auditorium van de Kamer van Koophandel in Punda.

conferentie 1

conferentie 2

Curacao - Hoger Beroep "Saffier"- 29-11-2017

Woensdagmiddag 29 november 2017 heeft het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao Hoger Beroep ingediend in de zaak “Saffier”. Het Openbaar Ministerie is het niet eens met het vonnis van vrijdag 17 november 2017. De heer Emsley Tromp werd door het Gerecht integraal vrijgesproken van belastingfraude.


Curacao - Zedenzaak hoger beroep tegen O.B. in april 2018- 23-11-2017

Het Hof heeft op 23 november 2017 bepaald dat de zedenzaak in hoger beroep tegen apostel O.I.B. (1964) op donderdag 1 maart 2018 als pro-forma ter zitting zal worden gebracht en op donderdag 12 en vrijdag 13 april inhoudelijk zal worden behandeld.
In deze zaak hebben zowel het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao als de verdachte appèl aangetekend.

Curacao - “Inspiring Innovation, naar een herstelgerichte samenleving”- 23-11-2017

In de week van 26 november tot 3 december 2017 vindt de week van het herstelrecht plaats te Curacao. Een week waarin extra wordt stil gestaan bij wat het herstelrecht is en wat het kan betekenen voor een veilige, harmonieuzere en sociaal rechtvaardige samenleving.

Herstelgericht werken houdt onder andere in dat het sociaal domein voor wat betreft conflicten en de orde in de samenleving op een vreedzame manier wordt hersteld. Conflicten worden door middel van bemiddeling tussen twee partijen ingezet in gevallen van onder andere burenruzies, familie problemen, pesten en/of schoolverzuim etc. Met name in een kleine gemeenschap als Curacao, waar velen elkaar kennen en/of opnieuw tegenkomen waardoor een conflict blijvend van invloed kan zijn op onderlinge relaties tussen mensen, is herstelgericht werken van groot belang.

Het Ministerie van Justitie Curacao heeft herstelrecht reeds opgenomen in het beleidsplan 2017-2021. Ook het Openbaar Ministerie (OM) Curacao en de SOAW (Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn) Sector Arbeid-ondersteunen het herstelgericht werken. Het betreft volgens Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong een manier om de samenleving veiliger te maken. Hiernaast bevordert het de inzet van andere niet justitiële partners en wordt de eigen kracht van de samenleving bevordert. “Een intermediaire bemiddeling zoals deze draagt bij aan het voorkomen van strafzaken in de rechtszaal. Het maakt de gemeenschap veiliger en harmonieuzer”, aldus De Jong.

De kerncommissie streeft naar herstelrecht binnen en buiten het strafrecht. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen/oplossen van conflicten en het versterken van de eigen kracht van de personen in kwestie. Zo worden zij in de gelegenheid gesteld elkaar te ontmoeten en op een vreedzame manier samen te zoeken naar een oplossing.

Indien u vragen heeft en/of nadere informatie wenst kunt u contact opnemen via het e-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of via de Facebook-pagina "Hustisia Restourativo - Herstelrecht".

 

Curacao - Conferentie met aandacht op huiselijk geweld- 23-11-2017

 

In het jaar 2015 verkondigde de Minister van Justitie de maand november als maand van bewustwording van relationeel geweld en geweld tegen kinderen. Ook dit jaar wil het Ministerie van Justitie van Curaçao en het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao het licht werpen op deze belangrijke thema’s. Rondom deze thema wordt een zeer interessante conferentie georganiseerd, getiteld “Beware - Be Aware !”
Het programma bevat vier interessante keynote sprekers zoals onder andere psychiater dr. Frans Heijtel, psycholoog Micha van de Vorst, Officier van Justitie Guillano Schoop en Arthur Nivillac. Ieder zal vanuit hun expertise aandacht schenken aan het onderwerp van de conferentie welke de nadruk zal leggen op het onderwerp ‘Emotioneel Geweld’.
De conferentie vindt plaats op donderdag 30 november 2017 in het auditorium van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao. Geïnteresseerden dienen zich uiterlijk voor maandag 27 november 2017 te registeren bij Stichting Slachtofferhulp Curaçao via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

BES-eilanden - Man veroordeeld voor verkrachting op Statia- 23-11-2017

Het Gerecht Eerste Aanleg (GEA) op Bonaire heeft woensdag vonnis gewezen in de zaak tegen de man Z.P. (60 jaar). Vonnis werd gewezen direct na de behandeling van de zaak. De man werd vrijgesproken van mishandeling, maar veroordeeld voor verkrachting, ontucht en wederrechtelijke vrijheidsberoving van een 40-jarige vrouw. De zaak heeft zich voorgedaan op Sint Eustatius. Een vordering van de benadeelde partij werd voor het maximum bedrag van 27933 dollar toegewezen.

De man werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar waarvan 2 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De eis van het Openbaar Ministerie BES was 7 jaar cel

 

Curacao - Vrijspraak voor Tromp in zaak Saffier- 17-11-2017

Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft vrijdag 17 november 2017 (voormalig) president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, Emsley Tromp, integraal vrijgesproken van het opzettelijk onjuist doen van aangiften van de inkomstenbelasting. Weliswaar waren de aangiften volgens het gerecht onjuist ingevuld, maar er is onvoldoende bewijs dat Tromp dit opzettelijk heeft gedaan.

Onjuiste aangiften
Het gerecht heeft aan de hand van de wettekst en de wetsgeschiedenis vastgesteld dat het sinds de invoering van wettelijke bepalingen voor pensioenregelingen in 2001 in principe niet meer toegestaan is om pensioengelden zelf te beheren. De uitvoering van de pensioenaanspraken moet sindsdien plaatsvinden via een in de voormalige Nederlandse Antillen gevestigde verzekeraar, tenzij de Minister van Financiën anders heeft geregeld. De pensioengelden van Tromp worden beheerd door diens Stichting. De Stichting heeft de uitvoering van de pensioenaanspraken aanvankelijk overgelaten aan een verzekeringsmaatschappij (eerst aan Fatum in Curaçao, daarna aan Nationale Nederlanden in Nederland), maar heeft begin 2006 kennelijk een andere weg ingeslagen. Vanaf begin 2006 werden de gelden rechtstreeks overgemaakt aan de Stichting om vervolgens in november 2007 de polis bij de verzekeringsmaatschappij af te kopen en de gelden te gaan beleggen bij de Bank of America. In die constructie is wettelijk niet voorzien. De Stichting en de Bank of America zijn namelijk niet te beschouwen als verzekeraars, terwijl de Bank of America ook niet in een van de landen is gevestigd die voorheen de Nederlandse Antillen vormden. De consequentie daarvan is dat de omkeerregel – dat is een fiscale regel die inhoudt dat aanspraken die berusten op een pensioenregeling niet tot het loon behoren – niet meer van toepassing was en dat daarom ten onrechte geen belasting is betaald over de ontvangen pensioenpremies.

Geen bewijs voor opzet
Volgens het gerecht kan worden vastgesteld dat Tromp op sommige momenten onvoldoende voorzichtig is geweest, maar niet dat hij zich daarbij van de risico’s bewust is geweest. Het gerecht heeft onder meer waarde gehecht aan het feit dat hij door een fiscaal adviseur werd bijgestaan en de aanwijzingen dat de fiscus de belastingconstructie niet ontoelaatbaar vond. Het gerecht acht daarom niet bewezen dat Tromp willens en wetens onjuiste aangiften heeft ingediend. De kans op fouten die Tromp mogelijk op de koop heeft genomen, kan naar het oordeel van het gerecht niet aanmerkelijk worden genoemd. Het gerecht wijst er in dat verband op dat de nieuwe wet- en regelgeving complex is en dat het standpunt van de verdediging, mede gezien de opinies van de fiscalisten die zijn ingebracht, fiscaal pleitbaar is.

Geen politiek proces
Een vraag die aan de beslissing tot vrijspraak voorafging, was of het openbaar ministerie zijn vervolgingsrecht had verspeeld. Volgens de verdediging is er namelijk sprake van een politiek proces. Naar het oordeel van het gerecht is dat niet aannemelijk geworden.

Eis van het Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie had drie weken geleden tegen Tromp een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 10 miljoen Antilliaanse gulden geëist. Voor het openbaar ministerie staat hoger beroep tegen dit vonnis open en wel binnen 14 dagen na vandaag.

Het vonnis is te vinden op de website van het Hof van Justitie (www.gemhofvanjustitie.org/nieuws/persberichten) en op Rechtspraak.nl.
Bron nieuwsbericht: Hof van Justitie

BES-eilanden - Man veroordeeld op Bonaire voor verkrachting en ontucht minderjarige op Statia- 16-11-2017

Het Gerecht te Bonaire heeft donderdag 16 november 2017 de man A.S. (Sint Eustatius, 22 jaar) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 50 maanden waarvan 20 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar. 

Het Gerecht achtte het sexueel binnendringen van een jongen, jonger dan 12 jaar, ontucht met een jongen onder de 12 jaar en het bezit van kinderporno (film en foto's) op zijn telefoon, bewezen. Het Gerecht heeft ook, conform de eis van de Officier van Justitie, reclasseringstoezicht bevolen alsmede psychologisch en/of psychiatrische begeleiding voor de man. De telefoon met daarop kinderporno is onttrokken uit het verkeer.
Het Openbaar Ministerie vindt het een passende straf voor de man. Het OM tikt namelijk zwaar aan dat minderjarigen worden misbruikt.
De zaak diende op Bonaire aangezien de verdachte uit Statia in de gevangenis van Bonaire in afwachting was van zijn rechtszaak.

 

Curacao - Diensthoofden betrokken bij Afpakteam- 16-11-2017

De Procureur-generaal (PG) Roger Bos heeft vanmorgen 16 november 2017 met alle diensthoofden, verenigd in het Integraal Afpakteam Curaçao, vergaderd. De bijeenkomst van alle diensthoofden zal periodiek plaatsvinden om zo het werk van het Afpakteam Curaçao te volgen en waarbij nodig bij te sturen. Met de periodieke bijeenkomsten wordt de nauwe samenwerking tussen alle partijen getoond.

Het Afpakteam geniet van een goede interne communicatie, onderlinge vertrouwen waarbij het uitwisselen van gegevens belangrijk is. Ook de flexibiliteit en het ‘out of the box’ denken dragen bij aan het succes van het Afpakteam Curaçao. Dit is ook geconstateerd in het recente rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving RvR).

Aan de vergadering op het Parket PG hebben onder andere deelgenomen: Wilbert Geertruida hoofd van het Afpakteam, Mauricio Sambo van het Korps Politie Curaçao (KPC), Leslie Fredeman en Soraya Pols-Strick van Douane Curaçao, Alfonso Trona van de Belastingdienst Curaçao, Joseph van Solingen namens Stichting Belastingaccountants Bureau (SBAB), Hans Vroeg van de Koninklijke Marechausse (Kmar), Peter-Jan de Vin van de Kustwacht en Johnny Cijntje namens het Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU Curaçao, voorheen MOT). Namens het Openbaar Ministerie (OM) waren aanwezig PG Roger Bos, Officier van Justitie Eva Bos en medewerkers Iris Suzanna en Rene Nuijten.

Afpak

Curacao - Online veiling vliegtuig CanadAir- 16-11-2017

Het Openbaar Ministerie (M) Curaçao gaat van start met de veiling een in beslag genomen vliegtuig CanadAir CL-600-2B16 met registratienummer N545SD. BVA-Auctions is met de veiling belast. Het openingsbod is vastgesteld op 100.000 US Dollar.

Voor het bezichtigen van het vliegtuig op luchthaven Hato door geïnteresseerden is het nodig je van te voren aan te melden. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 17 december voor 12.00uur.
De online veiling start op vrijdag 15 december 2017 om 17:00 uur. De sluiting van de veiling is op zaterdag 30 december 2017 om 18:00 uur.

U kunt online het vliegtuig bekijken middels en video en middels 74 foto’s welke op de website zijn geplaatst: https://www.bva-auctions.com/auction/index/29027echnische details van het te veilen vliegtuig:

Manufacturer: CANADAIR LTD, Model: CL-600-2B16, Year Built: 1989
Aircraft Type: Fixed wing multi engine, Number of Seats: 11 seats
Weight Class: CLASS 3 (20,000+ pounds gross take off weight)
Engine Manufacturer: AMA/EXPR, Engine Model: General Electric 3R
Number of Engines: 2 engines.

VliegtyuigInBeslagGenomen

 

Curacao - Instructie “Interpol Signalering Hato” van kracht- 16-11-2017

Per 1 oktober 2017 is door de Procureur-generaal (PG) de instructie “Interpol Signalering Hato” van kracht. Hiermee kunnen gesignaleerde personen bij Interpol op Hato worden aangehouden. 

Dit is een van de maatregelen die genomen is om de weerbaarheid aan de grenzen te vergroten. Curaçao moet namelijk beschermd zijn tegen mensen die hier niet welkom zijn. Het is een samenwerking tussen de diensten Korps Politie Curaçao, National Central Bureau (NCB) Interpol Curaçao en het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao.
Een toenemend aantal incidenten gerelateerd aan vuurwapengeweld, de verdovende middelenhandel en illegale immigratie als ook de groei van terroristische dreiging kan alleen effectief aan de grenzen worden tegengehouden, zowel via de lucht als het water. Dat dwingt het land Curaçao, ook samen met de andere landen binnen het Koninkrijk, de grenzen te verstreken om de risico’s te beperken en veiligheid van de samenleving te bevorderen.

 

Curacao - 3 Feverzaken door OM naar de rechter- 14-11-2017

De politie heeft onlangs 3 fever-zaken ingeleverd bij het Openbaar Ministerie (OM). Het betreffen zaken waarbij steeds motorfietsers met verlengde motoren door de politie werden betrapt voor het feveren, driften en slingeren op de openbare weg.
Het OM zal gevaarlijk of hinderlijk verkeersgedrag tenlaste leggen en zal aan de rechter vragen de motoren verbeurd te verklaren. De eigenaren krijgen hun motoren niet terug op dit moment.
Als motorrijders willen feeveren, dienen zij een gesloten circuit te gebruiken, veilig voor omstanders en publiek.
Het OM heeft conceptwetgeving voorbereid en ingeleverd bij het Ministerie van Justitie waarin verboden wordt motoren te verlengen. Indien deze wetgeving zal zijn doorgevoerd zal elke verlengde motor van de openbare weg worden gehaald, zo heeft de Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie vandaag aangekondigd.
Tot die tijd zullen fever-strafzaken op zitting worden aangebracht. De eerste "fever-zitting" zal 13 december 2017 in de middag zijn.

 

Bonaire - Huiszoeking in wijken Kibrahacha, Mexico- 03-11-2017

Vanmorgen hebben op Bonaire twee huiszoekingen plaatsgevonden. De eerste in een woning in de wijk Kibrahacha en een tweede op een knoek in de wijk Mexico.

Er is geld, sieraden, horloges en administratie in beslag genomen, alsmede een auto. Ook een scooter mee die mogelijk van misdrijf afkomstig is. Er zijn vanmorgen geen aanhoudingen verricht. De actie was een samenwerking van de KMar en de Douane BES, alles onder leiding van een Rechter-commissaris (RC) en een Officier van Justitie (OvJ).

 

Sint Maarten - Gedetineerden Sint Maarten naar Curaçao en Nederland- 31-10-2017

In het kader van noodhulp aan Sint Maarten worden gedetineerden uit de Point Blanche (Sint Maarten) en de Sentro di Detenshon di Kòrsou (Curaçao) tijdelijk herverdeeld binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Binnenkort zullen 28 gedetineerden uit de gevangenis Point Blanche van Sint Maarten tijdelijk worden overgebracht naar de gevangenis Sentro di Korekshon i Detenshon Kòrsou (SDKK) op Curaçao en 31 gedetineerden van Sint Maarten tijdelijk overgebracht worden naar Nederland. Voorafgaand zijn reeds 5 gedetineerden van Curaçao tijdelijk overgeplaatst naar Nederland.

De overplaatsing vindt plaats om de veiligheid zowel binnen als buiten de gevangenis te garanderen en de ontlasting van het bewakingspersoneel te bewerkstelligen. De overbrenging is tevens nodig om een aanvang te maken met de noodzakelijke reparaties aan de gevangenis te Philipsburg die door de orkanen “Irma” en “Maria” ernstige schade heeft opgelopen.

De gedetineerden blijven in principe voor 6 maanden op Curaçao en in Nederland.

Voor de overtocht naar Curaçao en naar Nederland hebben de verschillende diensten samengewerkt: gevangenis Point Blanche, KPSM, het Openbaar Ministerie van Sint Maarten, het Parket Procureur-generaal Curaçao (PPG), het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao, gevangenis SDKK, KPC, RST, Defensie, de Ministeries van Justitie van Curaçao en Sint Maarten en Ministerie van Justitie en Veiligheid en de DJI in Nederland.

 

Curacao - Eis van OM inzake "Saffier"- 26-10-2017

De Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie heeft vandaag, donderdag 26 oktober 2017, in de zaak tegen Emsley Tromp (zaak "Saffier") het volgende geëist:
1- Een taakstraf/werkstraf van 240 uur
2- Een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar
3- Een geldboete van 10 miljoen Antilliaanse gulden

Curacao - Huiszoeking dinsdag bij Ennia- 25-10-2017

Gisteren, dinsdag 24 oktober 2017, is er onder leiding van de Rechter-Commissaris (RC) in aanwezigheid van de Officier van Justitie door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) een huiszoeking verricht in het kantoor van Ennia Caribe Holding NV.
De huiszoeking vond plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek waarin Ennia Caribe Holding N.V. niet als verdachte is aangemerkt.
Tijdens de huiszoeking zijn documenten, computers en digitale gegevens in beslag genomen.
Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Bonaire - DRUM in februari 2018 inhoudelijk- 25-10-2017

Het Hoger Beroep in de zaak DRUM zal in februari 2018 inhoudelijk worden behandeld. Dat is dinsdag in Willemstad tijdens een regiezitting door het Hof besloten. Eerst komt er in Willemstad op 12 december nog een tweede pro-forma-zitting.
De zaak betreft zes Venezolanen en een Bonairiaan die eerder in Eerste Aanleg werden veroordeeld tot zware gevangenisstraffen voor de gewapende overval in augustus 2016 op een woning in de wijk Sabadeco waarbij politieagent Ferry Bakx om het leven kwam.
Vooralsnog staat de inhoudelijke behandeling in Hoger Beroep in Kralendijk gereserveerd voor 14, 15 en 16 februari 2018, zo heeft het Hof dinsdag besloten.

 

Curacao - Recidivist in verkeer krijgt waarschuwing- 22-10-2017

Vrijdag zijn tijdens een extra verkeerszitting een aantal strafzaken behandeld. 

Bedoeling van de Officier van Justitie (OvJ) was om voor de gepensioneerde man H.F. L., een recidivist voor het rijden zonder rijbewijs, vier weken hechtenis voorwaardelijk te eisen.
Het recidivebeleid lijkt succes te hebben, deze man van respectabele leeftijd heeft onlangs alsnog zijn rijbewijs gehaald en kwam er daardoor vandaag met een waarschuwing vanaf.
Andere veroordeelde recidivisten zijn nog niet opnieuw met de politie in aanraking gekomen. Indien dit wel het geval is, zal dat worden gemeld. Zij zijn dus, zo stelt de OvJ, gewaarschuwd.

Curacao - Boete wordt 300 gulden voor rijden door rood licht, rijden zonder veiligheidsriem en telefoon achter stuur- 22-10-2017

Op vrijdag 20 oktober 2017 is een extra ingelaste verkeerszitting gehouden.

Rondom deze zitting is door de Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao duidelijk gemaakt dat:
- de boete voor het niet dragen van de autogordel 300 gulden zal gaan bedragen (de transactie zal 250 gulden zijn)
-het rijden door rood licht 300 gulden zal gaan bedragen (de transactie is 250 gulden)
-het bellen of telefoon vasthouden tijdens het rijden 300 gulden zal gaan bedragen (de transactie 250 gulden).

Curacao - 2 verkeersongelukken in rechtszaal- 22-10-2017

Vrijdag in de namiddag diende de strafzaak tegen de man L.C. (21). Hij reed op 21 februari 2017 als bestuurder van een auto op de Caracasbaaiweg en sloeg linksaf ter hoogte van apotheek Sorsaka en verzuimde daarbij in zijn dode hoek te kijken en miste een de file inhalende motorrijder, die door de botsing kwam te overlijden. Een kleine verkeersfout (overtreding) met zeer grote gevolgen, voor zowel nabestaanden van de motorrijder, als de verdachte zelf die spijt heeft van zijn fout en hulp heeft gezocht bij een psycholoog om met gevolgen van het ongeval te leren leven. Om uit te drukken dat een ieder toch vooral wel heel voorzichtig in het verkeer zal moeten zijn, volgde uit het vonnis van de rechter voor de verdachte een kleine (gevorderde) werkstraf van 30 uren.

Ook diende de strafzaak tegen de man E.G.D.C, die op 1 november 2014 een wielrenner met zijn auto met opzet van de weg heeft gereden na een woordenwisseling tussen automobilist en een groep wielrenners.De wielrenner raakte zwaargewond. De verdachte werd veroordeeld voor zware mishandeling en kreeg een werkstraf van 140 uren werkstraf.

 

Curacao - Toespraak Procureur-generaal (PG) Roger Bos t.g.v. buitengewone zitting Hof van Justitie- 20-10-2017

Hierbij de toespraak van Procureur-generaal Roger Bos ter gelegenheid van de buitengewone zitting van het Hof van Justitie ter gelegenheid van de installatie van mw. mr. drs. G. Edelenbos, mr. E.W.J. Meijer BBA en mr. T. Veling tot leden van het Gemeenschappelijk Hof.

Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie mevrouw George-Wout,
Voorzitter van de Staten van Curaçao, de heer Millerson
Minister van Justitie, de heer Girigorie,
President van het Hof, mevrouw Saleh,
Leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie,
Leden van het Openbaar Ministerie,
Deken van de Orde van Advocaten, meneer van den Heuvel,
Leden van de balie en het notariaat,
Leden van de hoge Colleges van staat
Burgerlijke, Militaire en consulaire autoriteiten,
Excelenties, geachte dames en heren,

Het is mij een genoegen om de zojuist geïnstalleerde rechters mevrouw Edelenbos, meneer Meijer en meneer Veling van harte te feliciteren met hun installatie en het Hof te feliciteren met deze versterking met 3 collega’s. Op dit tijdstip van de dag en de week is er vast meer behoefte aan een borrel dan aan mijn toespraak. Toch vraag ik graag nog even uw aandacht voor een aantal bespiegelingen van de kant van het openbaar ministerie.

Ik ben nog maar heel kort in functie, toch had ik moeite om een onderwerp te bedenken dat ik vandaag zou kunnen bespreken. Niet omdat er zo weinig onderwerpen zijn die interessant, relevant of actueel zijn, maar omdat het er zoveel zijn. Er gebeurt zo enorm veel op de eilanden waar het Hof recht spreekt en op zoveel verschillende gebieden. Zoveel thema’s die maatschappelijk van belang zijn op Curaçao, of in de regio en die effect hebben op het gevoel van heel veel mensen in de samenleving. Het is deze week de week van de natuur. Een paar weken geleden stond de Curaçaose cultuur centraal. De afgelopen periode waren en zijn de effecten van Irma, Jose en Maria nog steeds goed zichtbaar, ook hier. Iets wat we bijna elke week mee maken zijn ernstige geweldsincidenten, vaak met vuurwapens.
Het recht is in beweging, dat is nodig en het is uitermate boeiend werk. Dat werd goed zichtbaar in de mooie column van Peter Lemaire, rechter op St-Maarten. Peter en ik spraken elkaar vlak na Irma in zijn woning. Ik zal dat moment met Peter op zijn terras nooit vergeten, de ravage van Irma was alom zichtbaar, een enorm contrast met het uitzicht over de azuurblauwe zee. Wij spraken in die hectiek over de ambitie om het recht weer zichtbaar te maken na de ontluisterende beelden van plunderaars op St Maarten die de wereld over gingen.
De dag daarna werd de rechtspraak dankzij Peter en de officieren van het openbaar ministerie weer zichtbaar op St-Maarten.

Met een mooie aanpak die nieuw was, niet alleen een rechter ook advocaten en leden van de reclassering sloten aan bij die ochtend briefing in het gebouw van het OM. De printers functioneerden nog niet en de beschikkingen werden met de pen of op de typemachine gemaakt. Waar Irma het slechtste in mensen naar boven haalde door de plunderingen, kwam mede door eigen initiatief en creativiteit, het beste in de mensen boven die het recht weer een gezicht gaven. Samenwerken, doen waar de maatschappij op zit te wachten. Plunderaars oppakken, onrecht beëindigen en slachtoffers waar mogelijk compenseren en verdachten voor de rechter brengen.
Een paar weken geleden organiseerde de rechtbank een congres op Curaçao voor alle rechters uit het Caribisch gebied. Ook daar passeerden tal van innovatieve ideeën over rechtspraak 2020 de revue. Over de aanpak van zaken en het belang voor burgers om snel duidelijkheid te krijgen in geschillen die aan de rechter worden voorgelegd. Soms duren zaken lang, kan dat niet wat sneller was een van de thema’s.
Dat geldt ook voor de opsporing, kan het niet sneller, met meer innovatie en kunnen we niet nog meer samen invulling geven aan die opsporing. Ja dat kan en dat gebeurt ook al in ruime mate. Het afpakteam kreeg deze week aandacht in de media nadat de raad voor de rechtshandhaving een rapport had opgesteld over het functioneren van het team. Mooie reacties, intensieve samenwerking, doen wat afgesproken is, ze voeren de visie uit en halen geld weg bij mensen die het oneerlijk verdiend hebben en geven dat terug aan de samenleving via het criminaliteitsfonds. Geld dat kan worden besteed aan het vergroten van het veiligheidsgevoel van iedereen op Curaçao.
Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen jaren intensief samengewerkt met veel partners om meer effect te creëren en om zichtbaar te zijn in de samenleving. Beeldbepalende strafzaken zijn vaak met succes aan het gemeenschappelijk Hof voorgelegd en hebben hun effect in de samenleving. Zaken die zichtbaar maken dat misdaad niet loont, zaken waarmee we onrechtvaardigheid bestrijden en zaken die de veiligheid vergroten. Dat blijven we doen, er is immers nog veel te doen en het kenmerk blijft dat we dat steeds vaker samen met anderen doen. We investeren in de informatiedeling tussen partners in de veiligheid en professionaliseren onze eigen organisaties op dat punt. Als openbaar ministerie hebben we zelfs een informatieofficier aangesteld. Die zorgt dat informatie bij elkaar komt en partners stimuleert informatie te delen.
Toch lossen we niet alles op, er zijn ook veel ernstige zaken waarbij slachtoffers vallen. Dat is iedereen een doorn in het oog. Maar het raakt vooral slachtoffers, wetenschappelijk is vastgesteld dat als je slachtoffer bent geweest van een misdrijf, de kans daarna aanzienlijk groter is dat je nog een keer slachtoffer wordt. Het is onze ambitie om de opsporing verder te versterken. En meer zaken op te lossen, dat kan omdat informatie, ik bedoel eigenlijk bewijs, vaak wel gewoon beschikbaar is zij het op verschillende plaatsen en bij verschillende personen die soms niet weten hoe belangrijk hun informatie voor de politie, de officier en de rechter is of kan zijn.

Informatiedeling is van groot belang, daaraan vooraf gaat echter iets dat nog veel belangrijker is, wie verstrekt de politie, de Kmar, de kustwacht, het OM al die informatie? Dat bent U, misschien niet zoals U hier vandaag zit, maar dat is de burger van Curaçao.
Gewone burgers beschikken, vaak door toeval, over hele relevante informatie die voor de opsporing van belang is. Soms is er onwetendheid dat die informatie voor de politie belangrijk is, soms is er angst om die informatie te verstrekken, soms is er (terechte) angst voor represailles en soms is er wantrouwen dat er met die informatie te weinig gebeurt. Toch werkt opsporing pas echt als informatie uit de samenleving komt. Soms weten mensen ook heel bewust dat informatie die zij hebben van belang is voor de politie, maar komt de informatie er toch niet.
De rol van de burger is een van de belangrijkste elementen om de opsporing te voeden. Informatie van verschillende personen over een rode auto, 3 mannen en een signalement van een persoon, kan na onderzoek cruciaal zijn voor het bewijs. De recherche kan de opsporingspuzzel niet leggen als de puzzelstukjes er niet zijn. Wij kunnen pas informatie matchen als er informatie komt en er blijft teveel informatie bij mensen en dat is een gemiste kans en slecht voor de opsporing.

Waarom heb ik het daar vandaag over, op een feestelijke dag voor 3 rechters? Ik benoem dat juist nu omdat op St-Maarten sprake lijkt te zijn van een trendbreuk.
Voorheen kreeg de politie weinig informatie over criminele zaken, de massale verontwaardiging rondom de plunderaars na Irma maakte dat anders. Er werd door burgers van St-Maarten een facebook pagina opgestart tegen de plunderaars en er werd actief, zij het veelal anoniem, informatie gebracht naar de autoriteiten, politie en OM. Het bevestigd dat er veel meer informatie over strafbare feiten bekend is bij het grote publiek. En als de politie op basis van die informatie naar aan de slag ging omdat er informatie was over opslag van geplunderde artikelen, was het regelmatig zo dat de aanwezigheid aldaar van de politie leidde tot nieuwe meldingen van andere burgers. Als burgers zien dat er iets met hun informatie gebeurt stimuleert dat enorm om meer informatie te geven.
In kleine gemeenschappen, waar veel mensen elkaar kennen is dat natuurlijk ingewikkelder, we hebben nog niet ontdekt hoe we ervoor kunnen zorgen dat die informatie toch op de juiste plekken komt. Anonimiteit is voor melders ook in dat geval een waarborg. Zorgen dat die anonimiteit ook echt gewaarborgd is, is een keiharde voorwaarde en de mensen moeten zien dat er iets gebeurt met hun informatie.
De bereidheid om informatie te delen op St Maarten is mede de oorzaak dat politie en OM zoveel zaken, nog elke dag op kunnen lossen, woensdag j.l. was de eerste zitting in het Court house aldaar. Veel van de plunderaars zijn daar door de rechter veroordeeld tot fikse straffen.

Was het die massale verontwaardiging die zorgde voor de trendbreuk, of was het iets anders, feit is dat het er is en dat wij het als partners in de veiligheid waar moeten maken dat er iets mee gebeurt. Als we dat goed oppakken stimuleert dat het vertrouwen in de overheid. Dat zorgt op zich voor meer meldingen. In combinatie met preventie is dat een impuls om een veilige omgeving te creëren.
Een vergelijkbare trendbreuk wens ik ons hier ook toe, dat het niet rustig wordt na een schietincident waar 4 of 5 doden vallen. Gewone wapens worden inmiddels door criminelen ingeruild voor automatische wapens, met kansen op nog meer onschuldige slachtoffers. We moeten er samen voor zorgen dat informatie op de juiste plekken komt om er wat mee te doen.
De aanpak van de task force vuurwapens olv minister Girigorie is een helder signaal dat we dat extreme geweld niet tolereren en de krachten met alle partners verenigen. De belangrijkste schakel in die aanpak is de burger, als het geweld harder wordt heeft de burger daar de meeste last van.
Het vraagt om een burger die zich laat horen, die weerbaar wordt en informatie desnoods anoniem deelt. Een burger die de weg kent. En een overheid die de burger helpt, die zorgvuldig met die informatie omgaat, anonimiteit garandeert en wat met de informatie doet. In tal van landen zijn opsporingsprogramma’s erg succesvol, social media, facebook, whats app groepen maken dat we steeds sneller mensen kunnen bereiken en dat is bovendien wederkerig.

Het OM zal zich blijven richten op de professionalisering van het opsporingsproces, en daar hoort het contact met burgers nog veel nadrukkelijker bij. Ik wens ons als rechtspraak toe dat de burger centraal staat en blijft staan en dat wij hem het vertrouwen kunnen geven om informatie te delen en samen onze omgeving een stuk veiliger te maken.

 

Curacao - Presentatie ‘Herstelgericht Werken op School’; HOvJ De Jong: “Goede zaak, het voorkomt strafzaken in de rechtszaal”- 19-10-2017

Donderdag 19 oktober heeft in het auditorium van de Kamer van Koophandel Curaçao een presentatie plaatsgevonden met als onderwerp: “Herstelgericht Werken op School”. Het betreft een presentatie die is georganiseerd door het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao, het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, het Ministerie van Justitie en de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) die samen de ‘kerncommissie herstelrecht vormen’.

“Herstelgericht Werken op School” is een praktische toepassing van Herstelrecht (Restorative Justice) waarin zoveel mogelijk het sociaal klimaat en de orde op school vreedzaam worden hersteld. Vreedzame scholen kunnen ook helpen om spanningen weg te nemen tussen school en ouders.

Het is een programma dat in veel landen wordt gebruikt om relaties op school te verbeteren. Het wordt door middel van bemiddeling tussen dader en/of slachtoffer ingezet in gevallen van onder andere pesten, schoolverzuim, (vuur)wapen bezit, of problemen tussen leerlingen onderling en of tussen leerlingen/ouders en schoolpersoneel.

Het is ook een benadering die gebruikt wordt als bemiddeling tussen een dader en slachtoffer, bijvoorbeeld bij pesten. Of een leerling die een incident heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld het meenemen van wapens naar school. Het programma richt zich op groepen leerlingen, maar ook op de hele school en de participatie van ouders.

Op Bonaire heeft het Centrum Jeugd en Gezin een 2-daagse cursus Herstelgericht Werken op School georganiseerd. De medewerkers van dit centrum zijn hiermee beter uitgerust om scholen en schooladviesdiensten te kunnen bijstaan. De cursus werd door de expertorganisatie ECHO verzorgd. Voor de presentatie op Curaçao waren Chris Palm, directeur van Centrum van Jeugd en Gezin op Bonaire en Jan Ruigrok, partner in ECHO en trainer/coach uit Rotterdam, gastsprekers. Beiden zijn speciaal voor de presentatie uit Bonaire overgekomen.

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao ondersteunt het project “Herstelgericht Werken op School”. Het betreft volgens Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong een project om de samenleving veiliger te maken. Een intermediaire bemiddeling zoals deze draagt bij aan het voorkomen van strafzaken in de rechtszaal. Het maakt de gemeenschap veiliger en harmonieuzer”, aldus De Jong tijdens de bijeenkomst.

De bijeenkomst op Curaçao is ook ter voorbereiding op de (Siman di Hustisia Restorativo) Restorative Justice Week van 19 tot 26 november 2017. Dan zal dieper worden ingegaan hoe dit in de praktijk werkt.

Curacao - Uitlevering verdachte G.R.M.J. toelaatbaar- 19-10-2017

 

Op 4 augustus 2017 heeft het Hooggerechtshof in Venezuela het verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao tot uitlevering van de verdachte G.R.M.J. (40) toelaatbaar geacht. In november 2016 is aan de Venezolaanse autoriteiten het verzoek gedaan tot uitlevering van de verdachte G.R.M. J. die op Curaçao verdachte is in de onderzoeken Germanium, Passaat en Maximus. De uitlevering is pas gevraagd nadat het Openbaar Ministerie G.R.M.J. heeft verzocht om zichzelf vrijwillig te melden te Curaçao, aan welk verzoek hij geen gevolg heeft gegeven.

In het onderzoek Germanium bestaat de verdenking dat G.R.M. J. als de toenmalige Minister van Financiën betrokken is geweest bij het verduisteren van 450.000 gulden aan subsidiegelden voor verbetering van het sportveld Divi Divi in de wijk Steenrijk in de periode 2012-2014.

Het onderzoek Passaat, dat een zijtraject is van het onderzoek Bientu, houdt verband met strafbare handelingen in het kader van de totstandkoming van de inkeerregeling bij de Belastingdienst in 2011. G.R.M.J. wordt in dit verband verdacht van valsheid in geschrift.

In het onderzoek Maximus wordt G.R.M.J. verdacht van betrokkenheid bij de moord op H.M. Wiels in mei 2013. Meer in het bijzonder wordt G.R.M.J. ervan verdacht samen met anderen opdracht te hebben gegeven voor de moord op H.M. Wiels en daarvoor ook te hebben betaald.

Naar aanleiding van het uitleveringsverzoek van november 2016 is G.R.M.J. in maart 2017 door de Venezolaanse autoriteiten aangehouden en zit hij sindsdien in Venezuela in uitleveringsdetentie.

Het Hooggerechtshof in Venezuela is, na het dossier te hebben bestudeerd en na partijen te hebben gehoord, tot het oordeel gekomen dat er voldoende grond is om G.R.M.J. als verdachte in alle drie onderzoeken (Germanium, Passaat en Maximus) uit te leveren aan Curaçao. Tegen deze beslissing van het Hooggerechtshof is geen hoger beroep mogelijk.

Om de Venezolaanse en Curaçaose autoriteiten de gelegenheid te geven om in alle rust de daadwerkelijke overbrenging van G.R.M.J. te organiseren zijn er tot nu toe door het Openbaar Ministerie geen mededelingen naar de pers gedaan over de op handen zijnde uitlevering. Het wachten is nu slechts nog op de administratieve afhandeling hiervan in Venezuela.

Het Openbaar Ministerie is bijzonder tevreden over de wijze waarop de Venezolaanse autoriteiten de volledige medewerking hebben verleend aan de zorgvuldige uitvoering van het uitleveringsverzoek en vertrouwt erop dat de feitelijke overdacht nu op korte termijn zal plaatsvinden.

 

Bonaire - C.F.M. en G.A.A.I. op Bonaire veroordeeld middels snelrecht - 18-10-2017

Op 18 oktober 2017 heeft het Gerecht op Bonaire uitspraak gedaan in twee zogenaamde snelrechtzaken. Beide verdachten hebben bekend. 

Allereerst betrof het een winkeldiefstal op 3 oktober 2017 van een autopoetsmiddel en drie deodorants bij de Warehouse. Toen de C.F.M. (1961) werd aangehouden door het winkelpersoneel, probeerde hij een medewerker te bijten. De rechtbank heeft 8 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk opgelegd met een proeftijd van drie jaar en reclasseringstoezicht.
G.A.A.I. (1982) is veroordeeld 6 maanden gevangenisstraf voor diefstal van water en een zonnebril uit een huurauto bij de duikstek Red Beryl. In zowel de strafeis als de opgelegde straf is tot uitdrukking gebracht dat het stelen uit auto’s van duiktoeristen zorgt voor schade aan de toeristenindustrie van Bonaire. Hierdoor is niet alleen de huurder gedupeerd, maar wordt ook de goede naam van Bonaire aangetast. Door snel optreden van het winkelpersoneel en politie zijn de gestolen goederen teruggeven aan de rechthebbenden.
Snelrecht is een juridische term voor het op korte termijn uitvoeren van rechtspraak. Hierbij kan de straf snel volgen op het plegen van het delict. Zowel Warehouse als de huurder hebben aan de politie dan wel het OM laten weten de snelle manier van optreden zeer te waarderen. De komende tijd zal worden onderzocht of het juridisch en praktisch mogelijk is om vaker snelrecht toe te passen.

 

Sint Maarten - Inkeerregeling voor helers en plunderaars- 05-10-2017

Het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten is bereid rekening te houden met plunderaars die spijt hebben van hun daad.

Zoals bekend hebben burgers zich tijdens en na de passage van orkaan “Irma” schuldig gemaakt aan strafbare feiten. In dit geval specifiek met plunderingen. Er zijn de afgelopen dagen veel huiszoekingen verricht en verdachten aangehouden. Hier gaat de KPSM onder leiding van het OM mee door !
Inmiddels zijn er echter ook signalen dat mensen spijt hebben van wat ze gedaan hebben. Het Openbaar Ministerie is bereid om hier rekening mee te houden en heeft een regeling vastgesteld voor die mensen die zich bekend maken en de geplunderde spullen teruggeven. De plunderaars en helers die spijt hebben van hun daad kunnen zich vrijwillig met de goederen melden bij het OM aan het Emmaplein. Dit kan iedere werkdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Men moet zich identificeren. De verdachten moeten openheid van zaken geven en vertellen waar de goederen in kwestie vandaan komen of op welke wijze deze in het bezit van de plunderaar of heler zijn geraakt.
Voor de verdachte betekent dit - als het om een beperkte hoeveelheid goederen gaat - dat geen onverwachte huiszoeking of aanhouding zal plaatsvinden. Uiteraard zal wel een strafoplegging volgen. De verdachte zal bij een geringe hoeveelheid goederen in principe in aanmerking komen voor een werkstraf.
De regeling geldt tot 1 november 2017. Na die datum zullen politie en OM op volle kracht doorgaan met het opsporen van deze verdachten. Het OM zal dan geen rekening meer houden met de vraag of de verdachte spijt heeft van zijn handelen of niet.

 

Bonaire - 14 jaar cel voor G.V.L., zaak Alapaha- 05-10-2017

 

De man G.V.L. is donderdag in Kralendijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar voor de dood van Jodrithan Theodora op 1 maart 2017 in de Kaya Korsow. De zaak is bekend als de zaak “Alapaha”.

De rechter heeft in deze zaak doodslag en illegaal vuurwapenbezit bewezen geacht. De Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie BES heeft in deze zaak 18 jaar cel geëist.

Curacao - Verkeerszaak tegen minderjarige nu in november- 04-10-2017


Woensdag moest tijdens de “verkeerszitting” een minderjarige voor de rechter verschijnen voor het rijden zonder rijbewijs. De minderjarige was echter niet bij de behandeling van zijn zaak aanwezig. Hij werd vertegenwoordigd door de vader. De zaak is echter op verzoek van de Officier van Justitie (OvJ) aangehouden tot 1 november 2017 omdat minderjarige voor rijden zonder rijbewijs voor de rechter moeten verschijnen begeleid door een ouder of voogd.

Curacao - Automobilist als recidivist veroordeeld- 04-10-2017De man R.M. (1989) uit de wijk Rooi Santu is woensdag door de rechter tijdens een “verkeerszitting” veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 weken geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar voor het rijden zonder een geldig rijbewijs. Hij werd ook veroordeeld 3 weken voorwaardelijke gevangenisstraf voor het rijden zonder een autoverzekering. Voor beide feiten was de man reeds eerder veroordeeld. Het betreft dus een recidivist.

Sint Maarten - Drie weken na orkaan “Irma”- 02-10-2017

Zeer snel na het passeren van orkanen “Irma” en “Maria” is in nauwe samenwerking met alle betrokken ketenpartners de strafrechtelijke handhaving op Sint Maarten weer ter hand genomen. Het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) heeft met ondersteuning van de Nationale Politie, de militairen en het Vrijwilligerskorps Sint Maarten (VKSM) veel aandacht gegeven aan de handhaving van de openbare orde. Daarnaast is ook direct de opsporing van zoveel mogelijk plunderaars ter hand genomen. Veel strafzaken zijn ingeschreven tegen inwoners die zich niet hielden aan de door de regering afgekondigde avondklok (curfew).

Het gebouw van het Openbaar Ministerie aan het Emmaplein is ernstig beschadigd, maar veel andere diensten zijn er nog erger aan toe. Zo is het gebouw van de Reclassering volkomen onbruikbaar. Reclassering is daarom tijdelijk bij het Openbaar Ministerie ingetrokken. Iedere ochtend is er werkoverleg op het Parket tussen het OM, de op het eiland aanwezige rechters en griffiers van het Gerecht in Eerste Aanleg, de Reclassering, de Voogdijraad en de strafadvocaten. Door de ontstane situatie is een heel specifieke vorm van ‘Veiligheidshuis’ ontstaan.

Helaas zijn er sinds “Irma” twee levensdelicten gepleegd; een dodelijke schietpartij in een huis waarbij tevens geplunderde goederen zijn aangetroffen. De vermoedelijke dader in deze zaak is nog niet aangehouden. De andere zaak betreft een steekpartij waarbij het slachtoffer door een geestelijk verwarde persoon is doodgestoken. Deze verdachte is aangehouden en in voorlopige hechtenis geplaatst. Zijn moeder is ook aangehouden. In dit geval terzake heling omdat bij haar ook geplunderde goederen werden aangetroffen.

Gedurende de afgelopen drie weken, tot en met 26 september, zijn er op Sint Maarten 85 misdrijfzaken ingeschreven. Het gaat in 41 gevallen uitsluitend om overtreding van de avondklok (curfew). Daarnaast zijn ook 16 zaken ingeschreven voor heling, 21 zaken voor diefstal/plunderen en 7 zaken voor het bezit van vuurwapens of andere verboden voorwerpen. In 48 zaken hebben de verdachten voor overtreding van de avondklok een taakstraf opgelegd gekregen van 40 uur. Indien er ook sprake was van bijvoorbeeld drugsbezit, werd dit verhoogd tot 60 uur. Minderjarigen krijgen de helft van het aantal uren opgelegd. De andere 37 zaken zullen via een dagvaarding worden afgedaan en het merendeel van hen zit in voorlopige hechtenis.

De taakstraffen worden in goede samenwerking met de Reclassering direct ten uitvoer gelegd in de vorm van het helpen schoonmaken van getroffen scholen of andere vitale en maatschappelijk belangrijke gebouwen. Op deze manier kunnen de verdachten iets terugdoen voor de samenleving.

In de ochtend melden de taakstraffers zich bij de Reclassering in het gebouw van het Openbaar Ministerie Sint Maarten, waarna zij door de Reclassering, onder toezicht en begeleiding van het Vrijwilligers Korps Sint Maarten (VKS), aan het werk worden gezet.

Op dit moment zijn er door de politie 23 invallen geweest in panden waar een verdenking bestond van de aanwezigheid van geplunderde goederen. Bij 17 van die invallen werden daadwerkelijk goederen aangetroffen. Nog zo’n 40 acties zijn op dit moment in voorbereiding. Veel waardevolle goederen zijn bij deze acties aangetroffen zoals een aantal koelkasten, veel televisies, stereo’s, horloges, computers, airco’s, diverse elektronica, veel drank, dure zonnebrillen, kleding en handtassen, vaak nog in de originele verpakking.

De verdachten aangehouden voor plundering of heling zijn in verzekering gesteld en worden of zijn voorgeleid aan de Rechter-commissaris (RC) voor de inbewaringstelling. Onder de aangehouden personen voor plundering bevinden zich ook personen zonder een geldige verblijfstitel op Sint Maarten. Deze personen worden na het uitzitten van hun straf overgedragen aan de Immigratiedienst om actief uit te zetten. Het grenshospitium zal door taakstraffers schoon gemaakt worden zodat dit weer in gebruik kan worden genomen als detentiecentrum.

In samenspraak met de rechters en de advocaten zal op 18 oktober een strafzitting worden gehouden waarop een aantal zaken tegen plunderaars behandeld zal worden, in een thema/snelrechtzitting.

In de afgelopen periode zijn de raadkamer gevangenhoudingen in de gevangenis in Point Blanche gehouden zodat de gedetineerden niet getransporteerd hoefden te worden. Om te beginnen heeft de rechter met een beschikking ex art 413 Sv de termijnoverschrijdingen die in de eerste dagen na “Irma” hebben plaatsgevonden, hersteld. Ook hebben inmiddels al een tweetal rechtszittingen plaatsgevonden. Ook deze vonden in de gevangenis Point Blanche plaats. Dit betreft pro-forma zittingen in de onderzoeken “Mars” en “Broccoli” waarbij beslist is de inhoudelijke behandeling aan te houden tot latere datum.

 

Curacao - Eigenaar woning Juan Domingo gezocht door politie- 02-10-2017

In de namiddag van vrijdag 29 september 2017 heeft de politie, projectteam autodiefstallen, op een perceel te Juan Domingo een gestolen Audi q5 teruggevonden op een erf. De eigenaar was niet thuis en wordt gezocht door de politie.

Ook werd op het perceel illegaal stroom en water afgetapt, waarop Aqualectra die aansluitingen heeft afgesloten. Ook voor deze diefstal van stroom en water dient de eigenaar verantwoording af te leggen.

Een verdachte van autodiefstal in een andere zaak, een 22 jarige man S.P. werd op zondagavond 20.00 uur van de vlucht naar Nederland gehaald. Deze verdachte zit thans in verzekering.

Curacao - Hulp bij moordzonderzoek "Jamaicaweg"- 02-10-2017

Op 7 augustus 2017 heeft een heftig schietincident plaats gevonden op de Jamaicaweg nabij “Toko Chow”. Uit een zwarte SUV zijn drie of vier personen gestapt die het vuur hebben geopend op een groep mensen die daar een verjaardag aan het vieren was. Vier personen zijn om het leven gekomen, waaronder de tweelingbroers die op die plek hun 22everjaardag vierden. Een vijfde persoon –hun stiefvader- is later alsnog aan schotverwondingen overleden. De zwarte SUV is later op de avond uitgebrand aangetroffen op de stortplaats “Shut” ter hoogte van de woonwijk Seru Fortuna.

De rechtsorde op Curaçao is ernstig geschokt naar aanleiding van dit incident. Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft dit onderzoek daarom ondergebracht in een zogenaamd Team Grootschalige Onderzoeken (TGO) van het Korps Politie Curaçao (KPC), welk team druk bezig is met het onderzoek dat gevoerd wordt onder de naam ‘TGO Jamaicaweg’.

Er zijn reeds meerdere getuigen gehoord en er is technisch onderzoek verricht. Het betreft echter een gecompliceerd onderzoek. Het Openbaar Ministerie doet daarom een dringende oproep aan getuigen om zich te melden. Getuigen van het incident zelf, mensen die de zwarte SUV voor of na het incident hebben gezien of personen die anderszins informatie hebben over de achtergrond van het incident worden verzocht zich te melden. Ook diegenen die mogelijk over beeldmateriaal (foto's en video's) beschikken worden opgeroepen zich te melden. Alles kan in dit onderzoek naar dit ernstige misdrijf van groot belang zijn.
Getuigen kunnen met de politie in contact te treden via telefoon 917 of via de anonieme lijn 108.

De ogen en oren van burgers zijn essentieel in aanvulling op het onderzoek van de politie en het OM. Niet alleen in deze zaak, maar in het algemeen in alle onderzoeken.

Het Openbaar Ministerie stelt alles in het werk om de daders van dit misdrijf op te sporen, voor de rechter te brengen en een en een passende straf te eisen

 

Bonaire - Onderzoek “Thorbes’ afgesloten- 25-09-2017

Begin 2016 is er onder leiding van de Officier van Justitie (OvJ) het strafrechtelijk onderzoek “Thorbes” gestart. Dit onderzoek richtte zich op de verdachten B.G.B (1975) en J.A.d.B (1969), alsmede diverse rechtspersonen waar B.G.B. de directeur/aandeelhouder van was. Verdachten werden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan witwassen. Het onderzoek werd verricht door leden van het Combiteam (een samenwerking tussen de FIOD en de Nationale Politie), almede rechercheurs van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Gedurende het onderzoek zijn er diverse doorzoekingen geweest in diverse (bedrijfs)panden, zowel op Bonaire als in Nederland. Ook werd er op diverse goederen, zoals voertuigen en panden, beslag gelegd.

Uitgebreid onderzoek door de politie en het Combiteam heeft geen bewijs opgeleverd dat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. Wel leverde het onderzoek op dat de verdachten B.G.B en J.A.d.B zich diverse keren schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte. Zo zijn bijvoorbeeld een huurcontract en een volmacht vervalst. Ook werd in het kader van een vastgoedtransactie de suggestie gewekt dat er zaken werd gedaan met een B.V, terwijl deze B.V. feitelijk nog niet was opgericht en dus niet bestond. De valsheid in geschrifte werd gepleegd in de periode 2011-2016.

Alles afwegende, is de officier van justitie tot de conclusie gekomen dat de zaak afgedaan kan worden met een voorwaardelijk sepot. Dit voorwaardelijk sepot is door de verdachten geaccepteerd. Voorwaarde is dat zij zich gedurende een proeftijd van 1 jaar geen strafbare feiten plegen. Daarnaast is door B.G.B. afstand gedaan van een aanzienlijk in beslag genomen geldbedrag. Door afstand te doen, is B.G.B. dit geld kwijt.

In dit onderzoek is er intensief samengewerkt met diverse partijen, zoals de Belastingdienst. Hierdoor heeft de Belastingdienst bijvoorbeeld een naheffing kunnen doen. Deze integrale aanpak is succesvol gebleken en het Openbaar Ministerie (OM) BES kijkt met veel genoegen terug op deze samenwerking. De samenwerking past ook in de boodschap die het OM wil uitstralen: misdaad mag niet lonen.

 

Sint Maarten - "MARS pro-forma behandeld op Sint Maarten- 22-09-2017


Het onderzoek “MARS” is donderdag “pro-forma” behandeld in de gevangenis Point Blanche op Sint Maarten. De verdachten K.K.K. S. en T.J. F. blijven op last van de Rechter-commissaris vast zitten tot de volgende “pro-forma-zitting” op 15 november. Het onderzoek “MARS” betreft de dood van de mannen Sarante-Diaz en Rosario in december 2016. De mannen werden op 16 en 17 februari aangehouden in verband hiermee.

Verdachte M.I. is donderdag op Sint Maarten door de Rechter-commissaris in bewaring gesteld voor plundering en blijft 8 dagen vastzitten in verband met verder onderzoek.

Verdachte M.M.R is door de RC in bewaring gesteld voor heling. Haar bewaring is direct daarna door de Officier van Justitie geschorst. Haar zoon, A.R., zal in het moordonderzoek “BAYONET” volgende week aan de RC worden voorgeleid voor bewaring.

Alle onderzoeken in volle gang.

Sint Maarten - Snelrecht van start, 10 mannen reeds werkstraf gekregen - 15-09-2017


De mannen die de afgelopen dagen op Sint Maarten zijn aangehouden in verband met het niet opvolgen van de avondklok, zijn middels snelrecht met een werkstraf afgedaan.
Drie mannen hebben ieder 40, 40 en 20 uur werkstraf aangeboden gekregen en hebben deze straf geaccepteerd. De 20 uur was voor minderjarige. Hij heeft ook afstand van het geld (enkele honderden dollars) gedaan welke hij op zich had op dat moment.
Inmiddels zijn gisteravond 7 personen door de politie van Sint Maarten (KPSM) aangehouden voor het schenden van de avondklok. Ieder kreeg 40 uur werkstraf aangeboden en geaccepteerd. Dit met uitzondering van twee mannen. Een verzette zich bij zijn aanhouding en kreeg 60 uur werkstraf en de andere man 60 uur werkstraf want hij was ook in het bezit van drugs.
Inmiddels is door het Openbaar Ministerie (OM) van Sint Maarten voor verschillende vergrijpen, welke in aanmerking komen voor snelrecht een transactielijst opgesteld. Voor wederspanningheid is de transactie 40 uur werkstraf of 20 dagen hechtenis. Voor het niet voldoen aan een ambtelijk bevel 30 uur werkstraf of 15 dagen hechtenis. Voor opruiing 40 uur werkstraf of 20 dagen hechtenis en voor "eenvoudige mishandeling" 60 uur werkstraf of 30 dagen hechtenis. Tenslotte voor het bij zich hebben van een wapen (geen vuurwapen) 60 uur werkstraf of 30 dagen hechtenis. Voor recidivisten en minderjarigen gelden andere regels.
De opgelegde transacties in de vorm van taakstraffen worden door de Reclassering uitgevoerd en de overtreders moeten helpen bij het opruimen en wederopbouw van Sint Maarten. De transacties zijn nadrukkelijk niet van toepassing op plundering of anderszins ernstige zaken zoals vuurwapenbezit.

Bonaire - Eis OM BES 18 jaar cel voor G.V.L. zaak “Alapaha”- 15-09-2017

Vrijdag 15 september heeft op Bonaire de behandeling plaatsgevonden van de zaak “Alapaha”. Het betreft de dodelijke schietpartij op 1 maart 2017 omstreeks 02:10 uur in de nacht in de Kaya Korsow in het centrum van de stad. Jodrithan Theodora werd hierbij neergeschoten. Vanuit een zwarte Suzuki Swift werd vijf keer op het slachtoffer geschoten. Hij wordt drie keer geraakt en overlijdt korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. G.V.L. is volgens het OM, uit het onderzoek gebleken bewijsmiddelen, als dader te beschouwen.

“Deze schietpartij heeft bij de familie en vrienden van Jodrithan Theodora onnoemlijk veel leed toegebracht. Het verdriet door het overlijden is groot. De dood van Jodrithan heeft ook een impact gehad op de gemeenschap van Bonaire. Het heeft geleid tot gevoelens van onveiligheid en ongeloof: dit soort zaken horen op Bonaire niet te gebeuren”, zo verklaarde de Officier van Justitie ter rechtszitting.
Tegen de verdachte is donderdag een gevangenisstraf van 18 jaar geëist. Door zich op zijn zwijgrecht te beroepen is er geen duidelijkheid in de reden voor de schietpartij. “Hij heeft geweigerd tekst en uitleg te geven, waardoor het voor de nabestaanden tot op de dag van vandaag volstrekt onduidelijk is waarom Jodrithan dood moest. Dit zorgt voor nog meer leed”, aldus de Officier van Justitie.
Uitspraak in deze zaak is op 5 oktober om 8:45 uur.

 

Curacao - Voorwaardelijke gevangenisstraf voor 7 automobilisten; OM gaat boetes verhogen- 14-09-2017

De rechter heeft woensdag 13 september tijdens de ‘verkeerszitting’ voorwaardelijk hechtenis opgelegd aan 7 verdachten die wederom hebben gereden zonder rijbewijs of verzekering. Deze recidivisten zullen door de politie extra in de gaten worden gehouden. Tot nu toe werkt deze aanpak omdat de recidivisten (inmiddels 19 gedocumenteerd) nog niet opnieuw tegen de lamp zijn gelopen.

De officier wist verder te melden dat meer controles tot nu toe niet leiden tot beter de autogordel gebruiken, niet meer door rood rijden of bellen tijdens het rijden. Voor deze overtredingen zullen de boetes in de directe toekomst daarom worden verdubbeld om zodoende betere normhandhaving te bereiken. Extra aandacht zal bij controles gegeven gaan worden aan kinderen die niet in de autogordels zitten. Het is helaas nodig (maar niet goed te begrijpen) dat ouders hier op aangesproken dienen te worden.
Tijdens de verkeerszitting stond ook de verdachte R.J.F.S. terecht voor geen voorrang verlenen aan een motorrijder op 9 november 2015 om 02.15 uur op de kruising Mampurituweg/Kaminda Hosé P. Liberia, waarbij zonder te stoppen en goed kijken de voorrangsweg werd opgereden. Het slachtoffer werd daarbij zwaargewond getroffen. Ook reed deze bestuurder zonder rijbewijs en verzekering. De officier vroeg bij verstek voor het aanmerkelijk onvoorzichtig rijden (verdachte was niet aanwezig) een werkstraf van 120 uren en 6 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid. Ook vroeg hij 4 weken hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren voor het rijden zonder rijbewijs en geldige verzekering en dat daarnaast het schade van het slachtoffer vergoed moest worden.
De rechter legde een straf op van 120 uren werkstraf voor het misdrijf en 4 weken hechtenis voorwaardelijk voor de overtredingen. Ook dient de verdachte schade te betalen aan het slachtoffer.
Ook stond op de zitting terecht R.M. die op 12 augustus 2015 omstreeks 21.30 uur met te hoge snelheid naast de weg reed en daardoor in een slip belandde op de weg vanaf Boca Sint Michiel. Tijdens die slip reed hij drie voetgangers aan wandelend aan de overzijde van de weg die daardoor zwaar gewond raakten. Ook deze verdachte verweet de officier aanmerkelijke schuld aan dit ongeval met letsel. Deze verdachte kreeg na vordering van de officier 120 uren werkstraf en 6 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd en dient de drie slachtoffers op hun vordering oom schadeloos te stellen. De rechter legde de door de officier gevorderde straf op.

Sint Maarten - Overschrijding termijnen verdachten Sint Maarten gedekt- 14-09-2017

De Gerecht in Eerste Aanleg te Sint maarten is op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten akkoord gegaan met de vordering normschending

van de termijnoverschrijding van verdachten die momenteel vast zitten, maar door de passage van orkaan “Irma” niet op tijd zijn voorgeleid.
Het Openbaar Ministerie heeft woensdag 13 september middels een verzoek artikel 413 van het Wetboek van Strafvordering in Philipsburg de normschending
voorgelegd aan de rechter. In de gevallen waarvan de termijnen zijn verlopen. De rechter is met de vordering akkoord gegaan waardoor de overschrijdingen van de
termijnen nu allemaal zijn gedekt. Daardoor wordt er geen enkele verdachte vanwege termijnoverschrijdingen vrijgelaten.

 

Bonaire - Luxe jacht in beslag genomen op Bonaire- 12-09-2017

Op maandag 11 september 2017 is in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) BES door het Recherche Samenwerkings Team (RST) in de Marina op Bonaire een luxe jacht in beslag genomen. Het RST werkte hierbij samen met de Kustwacht en de Koninklijke Marechaussee (KMar) en stond in nauw contact met het Afpakteam dat voor Curaçao en Bonaire werkt.

De inbeslagname vond plaats op verzoek van de autoriteiten in de Verenigde Staten. Vermoed wordt dat het jacht met crimineel verkregen geld is aangeschaft. De waarde van het schip loopt waarschijnlijk in de miljoenen.
De actie is niet alleen een mooi voorbeeld van samenwerking maar is ook een signaal dat met crimineel geld verkregen goederen ook op Bonaire geen veilig bezit zijn.
Wat er verder met het schip gebeurt is onderwerp van overleg met de autoriteiten in de Verenigde Staten.

Yate BES

Sint Maarten - Geïdentificeerde plunderaars voor het Gerecht- 12-09-2017

Afgelopen dagen hebben militairen en politie eenheden op Sint Maarten een einde gemaakt aan grootschalige plunderingen. Daarbij zijn een onbekend aantal personen aangehouden. Vanwege een gebrek aan detentie capaciteit zijn personen die geen zeer ernstige feiten hadden gepleegd heengezonden. De gegevens zijn vastgelegd en worden op een later moment beoordeeld.

Inmiddels zijn veel gegevens van internet over plunderingen door een gecombineerd politieteam vastgelegd. De beschikbare foto's van deze verdachten zullen via het internet gedeeld worden en het publiek zal actief gevraagd worden om hulp bij de identificatie van verdachten. Op dit moment is er nog steeds geen internet en telefonie, zodra het internet actief is op Sint Maarten zal de website de lucht in gaan. Burgers kunnen hun hulp aanbieden en gegevens over plunderaars uploaden, ook kunnen zij gegevens over getoonde personen doorgeven via internet.

Plunderaars die zich vrijwillig melden en geen ernstige plunderingen hebben gepleegd worden na beoordeling door het OM ingezet voor wederopbouw werkzaamheden op St Maarten. Personen die worden aangehouden worden voor het gerecht gebracht, de eis zal onvoorwaardelijke gevangenisstraf zijn.

Vanaf heden worden aangehouden personen pas heengezonden nadat afstemming heeft plaatsgevonden met het OM in Philipsburg. Er heeft afstemming plaats gevonden met Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Zodra mogelijk worden er snelrechtzittingen gehouden om plunderaars en geweldplegers voor de rechter te brengen.

 

Curaçao - Expositie en veiling “Kunst zonder Barrières”; Opbrengst ten behoeve van gedetineerden SDKK en JICC- 07-09-2017

Donderdag 7 september 2017 heeft onder auspiciën van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao in De Tempel in Punda de veiling “Kunst Zonder Barrières” plaatsgevonden van kunstwerken gemaakt door gedetineerden van de Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK) en jongeren van de Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC). De opbrengt van de veiling was 6.750 gulden.

De diverse kunstwerken (voornamelijk schilderijen) en handarbeid zijn door gedetineerden en jongeren zelfstandig en naar eigen initiatief gemaakt. De creaties zijn tot stand gekomen gedurende expressie lessen, en zijn ook tijdens een project vervaardigd onder begeleiding van Steve Bridgewater.

Het Openbaar Ministerie heeft een select aantal bedrijven en instellingen benaderd om de tentoonstelling en aansluitende veiling te bezoeken. “Veilingmeester” Maarten Schakel heeft fantastisch werk verricht en de genodigden aangespoord een bod te doen op de exclusieve objecten.

Hoofdofficier Heiko de Jong is zeer tevreden met het resultaat en is blij dat hij de veiling heeft mogen organiseren. “Het was voor ons een eerste keer. De opbrengst van de veiling zal worden gebruikt om te kunnen voorzien in meer materiaal, zodat SDKK en JJIC gedetineerden en jongeren kunnen blijven stimuleren en motiveren tot het positief inzetten van hun (creatieve) talenten en vaardigheden. Ik dank allen hartelijk voor hun medewerking en bijdrage.”

 VeilingKunst 070917 01

Curaçao - Casusoverleg Top C bij wijkteam Montaña- 05-09-2017

De Top C ‘Tur Wowo Riba bo’ aanpak wil, ook in het kader van het urgentieplan van kabinet Rhuggenaath dat zich richt op een aanpak vanuit de wijken, voortaan casusoverleggen met betrekking tot de jeugdige recidivisten die op de Top C lijst staan, zoveel mogelijk in de wijken zelf laten plaatsvinden. Onlangs heeft de eerste casusoverleg van een Top C’er plaatsgevonden bij wijkteam Montaña, waarbij organisaties van het Ministerie van SOAW (Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn) en Ministerie van Justitie vertegenwoordigd waren. 

Doel van dit casusoverleg was om te komen tot een plan van aanpak voor deze jeugdige waarbij op integrale, persoonsgerichte en intensieve wijze aan de slag wordt gegaan met de jeugdige en diens familiaire directe omgeving.
De aanpak Top C’ Tur Wowo Riba Bo’ heeft als hoofddoel om het aantal ‘high impact’ delicten (diefstal met geweld, zware mishandeling, moord/doodslag) gepleegd door jongeren en jongvolwassenen op de Top C lijst sterk terug te dringen. Van deze aanpak moet tevens een preventieve werking uitgaan, waardoor tegengegaan wordt, dat jongeren en jongvolwassenen ‘high impact’ delicten gaan plegen. De geselecteerde jongeren en jongvolwassenen krijgen een intensieve en persoonsgerichte benadering, dat uitgaat van drie pijlers: de “lik op stuk’ pijler, de ‘zorg en nazorg’ pijler en de ‘brusjes’ pijler (broertjes en zusjes).
Binnenkort zullen ook bij andere wijken op Curaçao de Top C casusoverleggen plaatsvinden.

Curaçao - Integere luchthaven, samen versterken van Koninkrijksgrenzen - 02-09-2017

Zaterdag 2 september bezochten de heer Roger Bos (nieuwe Procureur Generaal Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden) en de heer Gerrit van der Burg (voorzitter van het College van Procureurs Generaal van Nederland) luchthaven Hato van Curaçao. Dit in het kader van het versterken van de Koninkrijksgrenzen. Zij werden vergezeld door Guus Schram (oud Procureur Generaal Curaçao, Sint Maarten, BES) en Hanneke Festen (plaatsvervangend Hoofdofficier Curaçao). De projecten “Poortwacht” en “Grip op Grenzen” waarin de verschillende diensten integraal gaan samenwerken werd getoond.
De Curaçao Airport Partners (CAP), Koninklijke Marechaussee (KMar), Korps Politie Curaçao (Immigratie, KPC) en Douane Curaçao lieten zien hoe zij gezamenlijk barrières opwerpen tegen ondermijnende criminaliteit op of via de luchthaven. In het kader van project “Poortwacht” werken deze overheidsdiensten en private partijen, zoals bedrijven op de luchthaven, steeds nauwer samen om de luchthaven veilig en integer te maken.
Ook werd gesproken over het initiatief om meer grip op de grenzen te krijgen. De vier Ministers van Justitie van het Koninkrijk hebben een aanzet gegeven om door nauwere samenwerking en het delen van informatie tussen de diensten, de grenzen te versterken.
Een toenemend aantal incidenten gerelateerd aan vuurwapengeweld, de verdovende middelenhandel en illegale immigratie als ook de groei van terroristische dreiging kan alleen effectief aan de grenzen worden tegengehouden, zowel via de lucht als op het water. Dat dwingt het land Curaçao, samen met de andere landen binnen het Koninkrijk, de grenzen te versterken om de risico’s te beperken en veiligheid van de samenleving te bevorderen.

 Hato 020917 02

 

Curaçao - Themamiddag OM, afscheidstoespraak PG, dhr. Guus Schram- 31-08-2017


Geachte aanwezigen,

Het thema van vandaag was samen optrekken tegen criminaliteit. Niet omdat dat kan, maar omdat dat moet. Want het is de enige manier om een antwoord te geven op de criminaliteit. Het is absoluut noodzakelijk.

Uit de verhalen van vandaag blijkt dat samenwerken geen natuurlijk gegeven is. Het moet constant uitgevonden en bevochten worden, waardoor we geneigd zijn het juist niet te doen. Maar wij hebben te maken met georganiseerde en goed samenwerkende criminelen die voortdurend op zoek zijn naar nieuwe mazen en technieken. Wij moeten daar steeds weer creatief een antwoord op geven: samenwerken en de krachten bundelen is dus een continu proces!

Écht samenwerken is moeilijk. Valkuilen zijn onze routines, organisatiebelangen, solisme of zelfgenoegzaamheid. Daarnaast vereist succesvolle samenwerking een breed spectrum van partijen. Niet alleen de vertrouwde partners, maar ook nieuwe, minder bekende partijen. Met hen moeten we komen tot een collectieve wil en overtuiging om gezamenlijk vasthoudend te werken aan de verwezenlijking van onze ambities en te voldoen aan de verplichting aan onze samenlevingen.

Het draait daarbij niet alleen om opsporen, vervolgen en opsluiten, maar ook om bestuurlijke betrokkenheid, preventief ingrijpen en sociale maatregelen. Daarvoor heb je naast het bestuur ook de private sector en sociaal-maatschappelijke instanties hard nodig. Samen creëren we een breed front aan mogelijkheden; samenwerkingsverbanden die snel en adequaat kunnen reageren op uiteenlopende problemen, waardoor we minder achter de feiten gaan aanlopen.

Dat iedereen daarbij ook eigen organisatiebelangen voor ogen heeft, is niet meer dan logisch en hoeft ook helemaal geen probleem te vormen. Maar echt samenwerken betekent wel dat je er niet meer alleen over gaat. Dat ook andere organisaties kunnen bepalen wat jouw prioriteiten dienen te zijn en je daar op kunnen aanspreken. Dat vraagt om betrokkenheid, ambitie, teamgeest maar vooral om vertrouwen. Met vertrouwen kunnen we tegenslagen gezamenlijk overwinnen en successen met elkaar vieren. Alleen dan kan een samenwerkingsverband uitgroeien tot een effectief wapen in de strijd tegen criminaliteit.

Terugkijkend op de 3,5 jaar dat ik in de 3 landen PG heb mogen zijn, doet het mij groot genoegen te kunnen constateren dat meerdere succesvolle praktijkvoorbeelden van samenwerken hun plek hebben gevonden binnen de rechtshandhaving. Ik denk aan de Top C in Curaçao, de multidisciplinaire mensenhandelaanpak in Sint Maarten, de financiële top X op de BES en de niet-meldersprojecten met de FIU. Het afpakteam is er één die ik speciaal noem: het is het ultieme samenwerkingsmodel waarin partijen uit verschillende hoeken gezamenlijk en op innovatieve manier een effectief antwoord geven op criminaliteit. De integrale aanpak van strafrechtsector en bestuur in optima forma. Het levende bewijs dat samenwerking je verder brengt. Niet voor niets heeft Aruba dit voorbeeld gevolgd. En, ondanks de politieke aarzelingen die er in Sint Maarten over dit concept zijn, hoop ik nog altijd dat ook daar deze samenwerkingsvorm gestalte zal krijgen. Want een afpakteam is goed nieuws voor het land en slecht nieuws voor criminelen.

Deze successen, maar ook de andere prestaties, zijn bereikt ondanks dat veel organisaties nog lang niet op sterkte zijn om te kunnen voldoen aan de eisen voor hun taakuitvoering. Dat is een hele knappe prestatie!

Dat neemt niet weg dat ik de situatie in de rechtshandhaving nog altijd zorgelijk vind, daar kan en wil ik niet aan voorbij gaan. De cijfers tonen aan dat we kampen met buitengewoon veel en zware criminaliteit; van atrako’s tot levensdelicten en van fraude tot corruptie. Geconstateerd moet worden dat ons niveau van de rechtshandhaving helaas nog steeds niet beantwoordt aan deze mate van criminaliteit, ook al staan we er beter voor dan enkele jaren geleden. Dat is iets wat we ons moeten aantrekken, want we zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor. Dat betekent dat we de infrastructuur op orde moeten hebben, óók wat betreft de rechtshandhaving. Dat zijn we niet alleen aan onze stand als land verplicht, maar ook aan de samenleving en toekomstige generaties. Nu kunnen nog te veel zaken niet worden opgepakt, waardoor daders vrijuit gaan. Dit doet het maatschappelijk vertrouwen in de instituties geen goed en het draagt evenmin bij aan normbesef en draagvlak voor ons werk.

De minister van justitie van Sint Maarten sprak onlangs over de in ernst en omvang van de almaar toenemende gewelddadige misdaad onder jonge mannen. Hij stelde daarbij dat het een samenlevingsbrede inspanning vergt om hier iets aan te doen en constateerde dat het niet meer alleen een strafrechtelijk onderwerp is, maar ook een kwestie van sociale aard is geworden. Ik deel die visie volledig. Voor veel criminaliteit geldt dat die zijn oorsprong kent in sociaal-maatschappelijke problematiek en tekortkomingen. Denk aan gebrekkig onderwijs, zware economische omstandigheden, grote welvaartsverschillen, een slecht perspectief op de arbeidsmarkt, maar ook aan zaken als geen adequate dagbesteding voor jongeren, te weinig sociale controle en zelfreinigend vermogen of een zwak moreel kompas. Het is inderdaad een opgave van de maatschappij als geheel om hierin een ommekeer teweeg te brengen. Met andere woorden: de samenleving heeft zichzelf nodig om dit probleem te kunnen tackelen.

De specifieke geografische en financiële omstandigheden in het Caribisch deel van het Koninkrijk maken dat niet volstaan kan worden met samenwerking tussen de lokale organisaties alléén. Daarvoor zijn de landen te klein, de organisaties te kwetsbaar en de voorzieningen te schaars. Samenwerking in de regio en met Nederland is daarom absoluut onmisbaar. Natuurlijk spelen daarbij de logische culturele verschillen, trots en historische gevoeligheden een rol, maar deze zouden nooit in de weg mogen staan van de goede zaak waarvoor wij ons toch allemaal elke dag weer inzetten. De samenwerking binnen het Koninkrijk zie ik als een kans die mogelijkheden biedt op vooruitgang en ik hoop dat velen die visie met mij delen. Onderdeel zijn van een groter verband zoals het Koninkrijk, biedt een absolute meerwaarde in de strijd tegen de criminaliteit.

Samenvattend is er de afgelopen jaren absoluut vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog niet. We mogen trots zijn op alle inspanningen en successen die zijn bereikt, maar ik spreek ook de wens uit dat het hier niet bij blijft; dat we verantwoordelijkheid nemen en nadrukkelijker prioriteit geven aan de doorontwikkeling van de rechtshandhaving; dat we elkaar intensiever opzoeken in het besef dat we elkaar nodig hebben omdat niemand het alleen kan; en dat de samenlevingen zelf hun sleutelrol pakken in het proces naar een cultuur waarin wettigheid en rechtvaardigheid de norm is. Want alleen dan trekken we echt samen op, maken we een gezamenlijke vuist tegen de criminaliteit en kunnen we het verschil maken.

Ik nader het eind van mijn laatste toespraak als PG en dan is het uiteraard tijd voor een aantal dankwoorden. Het zou te ver voeren hier iedereen te noemen op wie het OM, en ik persoonlijk, de afgelopen jaren hebben kunnen rekenen, want dat waren er – gelukkig – bijzonder veel. Ik beperk mij daarom nu even tot hen die in hun taakuitvoering het dichtst bij het OM staan en met wie wij het meeste te maken hebben.

In de eerste plaats een bijzonder woord van dank en waardering aan de politieagenten van Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. De lokale korpsen kampen met grote problemen en vergaande maatregelen zijn dringend noodzakelijk, maar de gewone dienders van deze korpsen staan ondertussen dagelijks in de frontlinie van de rechtshandhaving. De gewelddadige dood van drie politieagenten op Sint Maarten, Bonaire en Aruba hebben ons er pijnlijk aan herinnerd dat zij dat werk doen met gevaar voor eigen leven. Deze politiemensen verdienen het grootst mogelijke respect.

Verder noem ik het RST en de Landsrecherches, die, naast hun reguliere taken, sinds 2016 als strategische partners het Team Bestrijding Ondermijning vormen. De criminaliteit waar zij zich op richten is van het meest georganiseerde en ondermijnende soort en de aanpak daarvan vraagt om een specialistisch team dat onverstoorbaar te werk gaat en tegen een stootje kan. Het feit dat het is gelukt gezamenlijk zo’n project van de grond te krijgen, en daarmee te voorzien in een al lang bestaande noodzaak, is iets om absoluut trots op te zijn. Het team is voortvarend van start gegaan en ik heb er alle vertrouwen in dat zij hun toegevoegde waarde voor de landen zullen blijven bewijzen.

Ook de Kustwacht, defensie, FIU’s en de veiligheidsdiensten mogen daarbij niet onvermeld blijven. Zij hebben zich ontwikkeld tot echte netwerkpartners in de integrale aanpak, waar het OM altijd een beroep op kon doen.

Last but not least richt ik mij tot de eigen OM-organisatie. Ik realiseer mij dat het ook voor jullie een turbulente periode was, en nog altijd is, met veel uitdagingen en veranderingen. Dit vraagt veel van jullie inzet en aanpassingsvermogen, maar ik heb altijd gevoeld te kunnen rekenen op jullie steun, loyaliteit en betrokkenheid. Het OM Carib heeft heel veel mensen met hart voor de zaak; jullie enthousiasme is aanstekelijk en het was een plezier om met jullie samen te werken. Deze relatief kleine organisatie, op vijf eilanden vertegenwoordigd, heeft zich dankzij jullie ontpopt tot een toonaangevende en gerespecteerde partij in de rechtshandhaving die onbevreesd voorop gaat in de strijd tegen criminaliteit. Het was voor mij een eer aan zo’n mooie, krachtige organisatie leiding te hebben mogen geven. Ik wens jullie het allerbeste voor de toekomst.

De weg die wij een paar jaar geleden gezamenlijk zijn ingeslagen, is een onomkeerbare. Ik spreek de overtuiging uit dat we deze koers vasthouden, zullen voortbouwen op hetgeen al is bereikt, en kritisch zullen blijven voor onszelf en anderen om dat wat niet deugt aan te pakken. Want laat duidelijk zijn dat dit een lange weg is, die al de nodige hobbels heeft gekend en die ook in de toekomst nog genoeg moeilijke bochten en obstakels zal hebben.

Een laatste woord aan mijn opvolger Roger Bos. Roger, morgen ben jij de nieuwe PG. Een prachtige functie waarin veel is te bereiken. Ik wens je daarbij alle energie, inspiratie, wijsheid en kracht.

Dames en heren, dank u wel.

Curaçao - Themamiddag OM, toespraak dhr. Roger Bos, per 1 september 2017 Procureur-generaal - 31-08-2017


Het is een eer dat ik deze conferentie mag afsluiten. Mijn naam is Roger Bos en ik voel me vereerd dat ik het werk van Guus als PG van Curaçao, van St Maarten en van Bonaire, Saba en St. Eustatius vanaf morgen voort mag zetten.

I would like to start with a quote of mr Nelson Mandela.
“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head.
If you talk to him in his own language, that goes to his heart”

Aki, nos ta papia papiamentu. Mi a kuminsa ku les di papiamentu i mi ta rekonose palabranan, pero mi no ta kla ainda pa tene e spich aki na papiementu.

Daarom zal ik verder gaan in het Nederlands.
De quote van Mandela appelleert aan wat ik vandaag gezien heb. Werken vanuit je hart, werken vanuit passie, om iets te betekenen voor anderen en voor de samenleving als geheel. Daarvoor werken we samen. Een schitterende conferentie met heel veel inbreng en veel ideeën. Mooie voorbeelden over samenwerking en geweldige ambities voor de toekomst. Speciaal voor alle professionals die een verandering teweeg willen brengen.

Samenwerking, een thema dat overal en zeker in de veiligheidsketen van groot belang is. Door samen te werken kunnen we ons werk slimmer en beter doen, daar heeft iedereen belang bij en daar hebben we iedereen bij nodig. Niet alleen de veiligheidsorganisaties, ook de burgers in onze landen, het bestuur en de overheid in de meest brede zin.
Dat gaat niet alleen over criminaliteit, maar net zo goed over armoedebestrijding,scholing, sport en cultuur en werkgelegenheid, kortom over toekomstperspectieven voor iedereen op Aruba, op Curaçao, op St-Maarten en de Bes eilanden, Bonaire, Saba en St. Eustatius.

De afgelopen jaren hebben alle partners van de landelijke politiekorpsen, de landsrecherche, de kustwacht, de douane en vele anderen hier in de zaal de handen ineengeslagen om de veiligheidsketen te versterken. Dat heeft geleid tot zichtbare interventies op alle terreinen. Zaken die zichtbaar maken dat mensen die zich onaantastbaar waanden, weten dat ze dat niet zijn. Dat is een groot compliment voor alle partners en vervult velen terecht met trots.

Werken vanuit het hart, werken met passie dat is wat ik de afgelopen weken ook gezien heb in mijn introductie samen met Guus op Curaçao, op st Maarten en op Bonaire. Bij collega’s van het OM, en zeker ook bij collega’s van onze partners. Niet dat mijn introductie afgerond is, verre van dat, er is nog zoveel te ervaren en er zijn nog zoveel contacten te leggen.

Telkens zag ik hetzelfde, passie, betrokkenheid, een enorme drive en trots om de samenleving veiliger te maken. Om actuele dreigingen weg te nemen en onze kinderen in de toekomst meer en betere kansen te geven. Dat vraagt naast korte termijn interventies, ook om een lange termijn planning. Kansen voor iedereen op basis van kennis en competenties. Ik voelde in al die gesprekken steeds een ongelooflijk gevoel van urgentie, en bereidheid om daar samen aan te werken.

Al die gesprekken met collega’s geven mij veel energie om die samenwerking voort te zetten en waar mogelijk een impuls te geven, zoals Guus dat de afgelopen jaren gedaan heeft. Dat is wat de mensen van ons mogen verwachten. De vriendelijkheid van de mensen die ik op alle eilanden ontmoet heb is daarbij een extra stimulans.

Het is geweldig om op het fundament, waar u allen aan heeft bijgedragen, verder te mogen bouwen aan een veilige samenleving. Dat fundament is stevig, kan tegen een stootje en is breed omarmd. De visie staat, dat voelt voor iedereen vertrouwd. Daar ga ik niets in veranderen. Om in scheepsvaart termen te spreken we liggen op koers.

Fundamenten vragen ook om gezamenlijk verder te bouwen. Er is nog veel te doen. Onze samenlevingen worden met enige regelmaat opgeschrikt door ernstig geweld, vreselijke verkeersongelukken en ernstige corruptiezaken. Dat is geen gemakkelijke opgave, het vraagt veel van iedereen in de zaal, van onze organisaties en belangrijker van de mensen in onze organisaties. Mensen met passie die de schakels vormen. Er is geen enkele organisatie die veiligheid alleen kan organiseren, maar we kunnen het wel samen vanuit de verbinding, die op dagen zoals vandaag duidelijk gevoeld wordt.

Ik zal me daarvoor inzetten, elke dag opnieuw. Ik voel me vereerd, minister Boasman en minister Girigorie, dat U mij het vertrouwen heeft gegeven om het werk van de huidige procureur generaal en zijn collega’s voort te zetten. U mag van mij verwachten dat ik met dezelfde passie en inzet door ga.

De ervaringen die ik eerder bij het OM opgedaan heb zijn een basis, maar ook niet meer dan dat, de lokale context op St-Maarten, op Curaçao en op Bonaire, Saba en St. Eustatius vragen om veel meer. U kunt van mij verwachten dat ik daarvoor opensta.

De visie ligt er zoals gezegd, onze collega’s zijn bezig met de uitvoering en dankzij de introductie kan ik snel aanhaken bij het werk in uitvoering en de inzet van alle partners. Dat vergt vasthoudendheid, lef, doorzettingsvermogen en geduld van ons allemaal. Samen kunnen we die koers verder versterken en verbreden.

Guus
Guus je hebt mij afgelopen periode op een hele mooie en enthousiaste manier kennis laten maken met de mensen met wie jij de afgelopen jaren hebt samengewerkt. Dat was inspirerend en boeiend, de collega’s in de parketten hebben mij op een warme manier verwelkomt en de partners buiten het OM hebben mij een mooi inzicht gegeven in de actualiteit en de manier van werken. Het maakt dat we op volle kracht door kunnen gaan.

We spraken de afgelopen periode veel met elkaar en daarbij stond telkens centraal dat het niet om ons gaat, het gaat om de mensen in Curaçao, St-Maarten en in het Caribisch deel van het koninkrijk. Dank voor de introductie, ik wens je heel veel succes in Nederland als hoofdofficier in Groningen!

Ik sluit af en dank U allemaal hartelijk voor uw aanwezigheid, uw inbreng en uw betrokkenheid om de problemen in onze samenleving aan te pakken. Ik verheug me op onze samenwerking.

Een speciaal woord van dank wil ik wijden aan de collega’s die deze dag mogelijk gemaakt hebben.

 

Curaçao - Hof: Uitlevering M.-M. aan USA is toelaatbaar - 30-08-2017

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie te Willemstad heeft het uitleveringsverzoek van de man E.A.M.-M. (1976, Venezuela) toelaatbaar verklaard. Het Hof adviseert de Gouverneur van Curaçao in haar uitspraak van 29 augustus 2017 over te gaan tot de uitlevering van de man aangezien de verenigde Staten volgens het Hof, voldaan heeft aan alle formele eisen van het uitleveringsverdrag. 

De aanhouding en de uitlevering van M.-M. is verzocht op 28 augustus 2015 door de Department of State van de Verenigde Staten op verzoek van de Attorney-General van de Verenigde Staten van Amerika. De man wordt in de Verenigde Staten verdacht van de import van cocaïne vanuit Curaçao naar de VS en deelname aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

 

Sint Maarten - 2 jaar gevangeniscel voor J.M. - 30-08-2017

J.M. is vanmorgen in Willemstad veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar voor ambtelijke verduistering en gewoonte witwassen ten aanzien van 231.000 gulden. De rechter noemde de bewezen geachte zaken schaamteloos en bijzonder ernstig. 

De man J.R. was hoofd van de Veiligheidsdienst Sint Maarten (VDSM). In verband met het onderzoek hebben verschillende huiszoekingen plaatsgevonden en heeft de verdachte in verband met het onderzoek 12 dagen in voorlopige hechtenis vast gezeten.
De Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten heeft in deze zaak een gevangenisstraf geëist van 3 jaar en terugvordering van het geldbedrag welke hij in dienstverband heeft ontvreemd.
Het betreft het onderzoek “Tarpon”. Een onderzoek gestart in 2014 naar aanleiding van een aangifte in de maand juni 2014 door de Secretaris-generaal (SG) van het Ministerie van Algemene Zaken na een onderzoek door SOAB in verband met de verdenking van ambtelijke verduistering en witwassen van geld. Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte tussen 2011 en 2013 met een creditcard van VDSM aankopen heeft gedaan waarvoor hij geen uitleg heeft gegeven. Het betreffen verschillende prive-aankopen.

 

BES-eilanden - Justitie brengt twee personen over van Saba naar Bonaire - 30-08-2017Afgelopen vrijdag is door personeel van het Korps Politie Caribisch Nederland op verzoek van het OM BES een tweetal personen overgebracht van Saba naar de Justitiële Inrichting op Bonaire. Het gaat daarbij op de eerste plaats om de vrouw met de initialen G.G. die op zaterdag 19 augustus was aangehouden als verdacht van een poging doodslag. Daarbij betrof het een steekincident in Windwardside. Daarnaast is de man met de initialen C.J.N.I. overgebracht naar Bonaire, Hij was eerder na het ondergaan van een deel van een opgelegde gevangenisstraf op basis van een besluit van de Minister vervroegd in vrijheid gesteld. Nadat hij verdacht werd van een nieuw strafbaar feit heeft de Minister echter besloten de vervroegde in vrijheid stelling in te trekken. De man I. is naar Bonaire overgebracht om het restant van zijn eerder opgelegde straf uit te zitten. Inmiddels heeft de rechter-commissaris op 29 augustus de voorlopige hechtenis bevolen van de vrouw G.G. Maar haar persoonlijke belangen afwegend is die voorlopige hechtenis ook door de rechter geschorst. Dat wil zeggen dat de rechter-commissaris vindt dat er sprake is van een zware verdenking maar dat zij onder strenge voorwaarden de strafvervolging op vrije voeten mag afwachten. Het OM BES overweegt beroep in te stellen tegen de beslissing van de rc om de voorlopige hechtenis te schorsen. Het onderzoek wordt dan ook voortgezet en zij blijft vanzelfsprekend verdachte

 

Sint Maarten - Toespraak Advocaat-generaal (AG) Jan Spaans tijdens de installatie van Paula van der Burgt tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie - 28-08-2017

 

Dank u wel. Ik heb de eer te mogen rekwireren tot de installatie van Paula van der Burgt tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Excellenties, Hooggeachte Autoriteiten, Mevrouw de President, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie, Dames en Heren, het is mij een waar genoegen namens het gehele Openbaar Ministerie in het Caribisch gebied de zojuist geïnstalleerde rechter van harte te feliciteren met haar installatie.

Er worden vandaag geen officieren geïnstalleerd. Dat betekent dat het O.M. in beginsel enigszins bescheiden van de gegunde spreektijd dient te maken. Bovendien leert de ervaring ook dat bij deze ceremoniële zittingen verreweg de meeste aanwezigen in de zaal niet zitten te wachten op lange verhalen, maar wel op de borrel.

Ik zal dan ook trachten mijn bijdrage aan deze zitting kort te houden.

Waar de rechterlijke macht veel minder mee te maken heeft dan politie en O.M., is het stellen van prioriteiten. Een rechter zit door de bank genomen “on the receiving end” van wat door andere partijen wordt aangeleverd en kent geen opportuniteitsbeginsel zoals dat voor O.M. wel van toepassing is. Een strafrechter kan geen aangeleverd dossier over een geitendiefstal terugsturen naar het O.M. met de boodschap dat dit type diefstal niet past in de prioriteitenstelling van het Gerecht. De burgerlijke rechter kan geen civiele vordering retourneren met de melding dat recht van overpad geschillen pas volgend jaar weer als speerpunt worden gezien.

Die prioriteitenstelling is, zo niet dagelijkse kost, dan toch wel periodieke kost voor het O.M. Hoe zet ik mijn opsporingscapaciteit het meest efficiënt in? Welke typen strafbare feiten verdienen meer aandacht, welke moeten het met minder doen? Welke criminele fenomenen komen op?

En één van de huidige prioriteiten in opsporings- en vervolgingsland is het afpakken van crimineel vermogen. Immers, criminelen raak je vaak het hardst in de portemonnee. Het lievelingsspeelgoed, zoals dure auto’s en luxe speedboten, afgepakt zien worden is nooit prettig. Je hoort weleens zeggen: gevangenisstraf is een beroepsrisico, dat wordt op enig moment ingecalculeerd. Maar het afpakken van crimineel bezit doet pas echt pijn. Allemaal samen te vatten in 4 woorden:

MISDAAD MAG NIET LONEN

Maar naast het ingrijpen in de levenswandel van de financieel gedreven wetsovertreder, is ook om een andere reden het afpakken van crimineel vermogen belangrijk. En dat is het belang voor de samenleving. Een open deur, wellicht. Maar de samenleving als geheel heeft er groot belang bij dat opgelegde geldboetes daadwerkelijk worden betaald en betalingsverplichtingen in ontnemingsvonnissen worden nagekomen.

Executie van rechterlijke vonnissen is een belangrijk onderdeel van het werk van het O.M. Een voortvarende tenuitvoerlegging vergroot het draagvlak voor het overheidsoptreden en geeft ook urgentie aan een rechterlijke uitspraak.

De inning van geldboetes en het realiseren van ontnemingen zijn echter niet goed zichtbaar voor de samenleving. Er volgt geen persbericht als uiteindelijk na jaren een gehele ontnemingsvordering is betaald of als een grote geldboete tot de laatste gulden of dollar is geïnd. Een persbericht zou misschien af en toe best wel kunnen, maar de nieuwswaarde is, zeker na verloop van jaren, relatief gering.

Ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen is een typische vorm van afpakken aan de achterkant, als sluitstuk van een vaak langslepende rechterlijke procedure.

Maar de uitdaging is ook voor politie en O.M. om meer te doen, te innoveren waar het gaat om het afpakken van crimineel vermogen. Meer “aan de voorkant zitten” zoals dat populair heet , creatief zijn, lenig kunnen inspelen op signalen. Steeds binnen de grenzen van de wet, vanzelfsprekend, maar de wet geeft vele mogelijkheden. De transactiemogelijkheid is daar één van, en kan, tactisch ingezet, een adequaat instrument zijn.

Voorbeeld:

Bij een aangehouden persoon wordt 40.000 dollar aangetroffen, waarvan het bezit niet, of niet goed verklaard kan worden. Er is sprake van een witwastypologie. Maar een hard gronddelict is niet echt in zicht. Opsporingscapaciteit is duur. Willen we dat hier inzetten? Er wordt dan voor het strafbare feit witwassen een transactie aangeboden voor het hele aangetroffen bedrag. Politie zal dan geen nader financieel onderzoek doen naar de herkomst van het geld of de persoon zelf. De persoon in kwestie kan de transactie accepteren, afstand tekenen van het geld en zijn of haar weg vervolgen.

Een andere manier van innoveren, die steeds belangrijker wordt, is de samenwerking zoeken met andere instanties, zoals Belastingdienst, Kustwacht of Douane. Bij iedere instantie is wel informatie over verdacht bezit of opmerkelijke financiële omstandigheden omtrent een persoon. Uitwisseling van informatie en het combineren van informatie kunnen zodanige sterke signalen opleveren dat daarop geacteerd zou kunnen worden.

Ik citeer uit de recente Aanwijzing Afpakken:

“Ketensamenwerking staat bij afpakken centraal. Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen betrokken overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, is hierbij cruciaal. De inzet van het strafrechtelijk instrumentarium om crimineel vermogen af te pakken is een belangrijk onderdeel van deze aanpak van de overheid, maar zeker niet de enige.”

Maar ook op een doortastende manier een gesignaleerd probleem benaderen kan een preventieve of afschrikwekkende werking hebben.

Weer een voorbeeld:

Om buiten het zicht van de overheid te blijven, zetten criminelen vaak hun luxe goederen op naam van zogenaamde katvangers. In ruil voor 'een paar tientjes' zijn zij bereid dure auto's (maar ook boten en vliegtuigen) op hun naam te zetten.

Hoe kun je dit fenomeen aanpakken?

De Belastingdienst kan eens gaan praten met de katvanger. Als deze geen duidelijk antwoord kan geven op de vraag hoe hij de betreffende auto heeft gefinancierd, kunnen hem flinke belastingaanslagen in het vooruitzicht worden gesteld. Er is kennelijk inkomen geweest, waarvan geen aangifte is gedaan bij de Belastingdienst. Het is niet onwaarschijnlijk dat de katvanger zijn eigen hachje zal redden en zal verklaren dat de auto van de crimineel is die reeds meermalen in de auto is gesignaleerd. Deze informatie kan de Belastingdienst doorspelen aan de politie en de auto kan worden afgepakt in het kader van het opsporingsonderzoek.

Waar criminelen steeds slimmer worden om opbrengsten uit strafbare feiten uit het zicht van de overheid te houden, zal de overheid zich ook moeten organiseren om dergelijke ongewenste praktijken, die een ontwrichtende werking hebben op de samenleving, adequaat het hoofd te bieden. En daarmee bedoelen we natuurlijk niet de situatie dat een familie samen met vrienden zelf een huis heeft gebouwd waarin nu moeder of oma woont, terwijl zij zelf geen inkomsten heeft. Een dergelijke visie op afpakken miskent de echte problemen en uitdagingen waar Sint Maarten voor staat.

Henry Ford, de beroemde automaker uit het begin van de 20ste eeuw zei ooit, toen hem werd gevraagd naar zijn creatie, de T-Ford:

“Als ik mensen zou hebben gevraagd wat ze wilden, zouden ze hebben gezegd snellere paarden.”

Dus, enigszins vrij geïnterpreteerd: niet alleen de gebaande paden bewandelen, maar durf ook verder te denken, buiten het normale verwachtingspatroon.

Zijn alle gebaande wegen niet begonnen als onbegane paden?

Beste Paula, op een wat persoonlijker noot wil ik het volgende zeggen. Op werkgebied zullen wij elkaar weinig in de zittingzaal zien. Ik houd mij bezig met strafrecht, jij vooral met civiel recht en bestuursrecht. Maar tijdens een eerdere informele kennismaking bleek wel dat we een gedeelde hobby hebben: hardlopen, waarvoor het eigenlijk hier op Sint Maarten te warm is, maar toch. Vroeg in de ochtend, als de temperatuur nog relatief bescheiden is, kan het. De Simpson Bay Causeway is rond 6 uur ’s ochtends een microcosmos van wandelaars en joggers. Wellicht treffen we elkaar daar meer!

Rest mij je, behalve rechterlijke wijsheid vooral ook veel enthousiasme en geluk toe te wensen.

Ik dank u voor het woord.

Adviocaat-generaal Jan Spaans

Sint Maarten - Huiszoekingen in zaak “Mars” - 23-08-2017

Vanmorgen, woensdag 23 augustus 2017, hebben op drie adressen op Sint Maarten huiszoekingen plaatsgevonden in het onderzoek “Mars”. De huiszoekingen werden verricht door agenten van KPSM onder leiding van een Rechter-commissaris (RC) en in aanwezigheid van een Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten.

“Mars” is het strafrechtelijk onderzoek naar de dood van de mannen Luis “Blanco” Darante en Edwin “Eggy” Rosario. In deze zaak zijn vier verdachten geïdentificeerd. Zij zijn: T.J.F. (1989), K.F. (1977), K.K.S. (1987) en M.A.W. (1977). T.J.F. en K.K.S. zitten vast in deze zaak. K.F. zit vast in een andere zaak, maar is ook verdachte in “Mars”.
De huiszoekingen vanmorgen hebben plaatsgevonden in een garage aan de Soualiga Road, een woning aan de Union Farm en in Hope Estate. Vanmorgen zijn een aantal goederen in beslag genomen waaronder ook telefoons en computers. Alle in beslag genomen goederen hebben betrekking op het onderzoek.
“Mars” staat voor 20 september om pro-forma in de rechtszaal te worden behandeld.
Het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten doet een oproep aan mogelijke getuigen om zich bij de politie met informatie melden.

 

 

BES - Partnernan ta deklará pa traha huntu pa logra un "imágen di seguridat 2017" - 18-08-2017

 

Ministerio Públiko (OM), Koninklijke Marechaussee (KMar), Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) i Entidat Públiko Boneiru (Openbaar Lichaam Bonaire, OLB) a firma djárason 16 di ougùstùs 2017 na Kralendijk (Boneiru) un akuerdo den kual nan ta uni nan mes pa traha un asina yama "imágen di seguridat BES 2017", esta un Veiligheidsbeeld BES 2017. E partidonan menshoná ta forma huntu un asina yamá stuurgroep ku ta bai kompañá e proseso aki.

E "imágen di seguridat BES 2017" ta un enkargo duná dor di Prokuradó-general di Kòrsou, Sint Maarten, Boneiru, Sint Eustatius i Saba. E tin ku bira un rapòrt den kual ta deskribí e menasanan, i den partikular kua e menasanan kriminal ku por ta un menasa pa e islanan. Koninklijke Marechaussee a risibí e enkargo pa traha e rapòrt. Nan ta haña sosten di investigadornan di OLB i di sektor di sensia. E investigashon ta bai kubri tur tres isla BES.

E "imágen di seguridat BES 2017" tin ku bai duna un bista di e grado i seriedat, i den kual tin ku bai fiha atenshon special riba e sirkunstansia ku ta kondusí na kriminalidat. E investigadornan ta bai

en buska di e kousanan fundamental, por ehèmpel di gobièrnu òf regulashon eksistente ku ta kondusí na abusu. Ademas ta investigá kon e sektornan den kual kriminalidat ta tuma lugá ta funshoná i ta investigá si tin faktor ku ta stimulá kriminalidat. Ku esaki e imágen di seguridat BES 2017 ta bira un rapòrt ku por usa ku diferente gobièrnu pero tambe ku sektor priva pa traha plan pa minimalisá e vulnerabilidat di e komunidat riba e tres islanan. E proyekto aki ta pas kompleto den e plannan pa futuro ku Ministerio Públiko ta persiguí.

E imágen di seguridat a keda prepará anteriormente dor di partnernan den e kadena hudisial. E hecho ku Entidat Públiko i otro instansianan ta forma parti aktivo awor den e investigashon ta bai haña su impakto den realisashon di e dokumento i implementashon di e resultadonan.

Curacao - 6 Vuurwapens in beslag genomen - 18-08-2017

 

Het Korps Politie Curaçao (KPC), met bijstand van Defensie, hebben donderdag 17 augustus 2017 huiszoekingen verricht op verschillende adressen en naastgelegen gebieden. Een en ander op basis van informatie dat zich daar een of meer vuurwapens bevinden. De acties vonden plaats op verschillende adressen in de omgeving van de wijken Kurá Piedra, Cabo Verde en Seru Fortuna. Er werden in totaal 6 vuurwapens aangetroffen, patroonhouders, een handgranaat en munitie. Daarnaast ook twee politie-uniformen, een legeruniform en zijn gegevensdragers in beslag genomen. De zoekingen werden geleid door Hulp-Officieren van Justitie van KPC en vonden plaats onder algemene verantwoordelijkheid van de Officier van Justitie. Deze was eveneens ter plaatse. Nadere zoekingen worden niet uitgesloten

 

Curacao - Huiszoekingen in onderzoek “Avior” - 15-08-2017

Dinsdagmorgen hebben in het kader van het onderzoek "Avior" van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), in samenwerking met Defensie, het Korps Politie Curacao, het Afpakteam, de KMAR en het Korps Politie Aruba, zes huiszoekingen plaatsgevonden op Curaçao. De zoekingen werden uitgevoerd in diverse woningen, minimarkets en een bedrijfspand.
Gelijkertijd werd onder leiding van de Nederlandse autoriteiten twee huiszoekingen uitgevoerd in een woning en minimarket te Rotterdam, Nederland.
De zoekingen hebben plaatsgevonden in het bijzijn van een Rechter-commissaris (RC) en een Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM).
De verdachte W.S.C is aangehouden. Hij worden verdacht van (gewoonte) witwassen en ondergronds bankieren.
Tijdens de huiszoekingen zijn stukken uit de administratie en digitale bestanden in beslag genomen voor nader onderzoek. Tevens werd er beslag gelegd op een groot geldbedrag, circa 1 miljoen gulden in contanten, een aantal auto’s, waaronder een Porsche Cayenne, Toyota Corolla, RAV4, Jeep Cherokee en een groot aantal panden met een gezamenlijke waarde van circa 10 miljoen gulden.
Meer aanhoudingen of andere huiszoekingen in deze zaak worden door de Officier van Justitie niet uitgesloten.

Bonaire - OM BES ziet definitief geen reden voor nader onderzoek onderzoek "Alto"- 15-08-2017

Het Openbaar Ministerie BES ziet geen aanleiding om nog verder onderzoek te verrichten naar de omstandigheden van de dood van de vrouw en de man die op 16 maart 2017 in en nabij een woning aan de Kaya Sorsaka op Bonaire werden aangetroffen.
Eerder maakte het OM al bekend dat de onderzoeksresultaten wezen op een drama in de relationele sfeer.
Inmiddels zijn ook de laatste resultaten van het forensisch onderzoek, waaronder toxicologisch onderzoek beschikbaar. En die resultaten geven geen aanleiding om nog een andere toedracht mogelijk te achten dan dat de mannelijke overledene zijn partner heeft gedood en vervolgens zichzelf dodelijke verwondingen heeft toegebracht.
Het onderzoek is om die reden dan ook formeel afgesloten.

 

Curacao - Minister-President en Minister van Justitie aanwezig bij stuurgroepvergadering TopC - 10-08-2017

 

WILLEMSTAD - Minister-president Eugene Rhuggenaath en de Minister van Justitie Quincy Girigorie waren donderdag 10 augustus 2017 aanwezig bij een stuurgroepvergadering die in het kader van de aanpak Top C ‘Tur Wowo Riba Bo’ (alle ogen op jou gericht) werd gehouden.

Het project heeft als hoofddoel om het aantal ‘high impact’ delicten (diefstal met geweld, zware mishandeling, moord/doodslag) gepleegd door adolescenten sterk terug te dringen. Van deze aanpak moet tevens een preventieve werking uitgaan, waardoor tegengegaan wordt, dat jongeren en jongvolwassenen ‘high impact’ delicten gaan plegen. De geselecteerde jongeren en jongvolwassenen krijgen een intensieve en persoonsgerichte benadering, dat uitgaat van drie pijlers: de “lik op stuk’ pijler, de ‘zorg en nazorg’ pijler en de ‘brusjes’ pijler (broertjes en zusjes).

De Stuurgroep is bestuurlijk verantwoordelijk voor het project Top C ‘Tur Wowo Riba Bo’ en lost zich voordoende knelpunten op. De Stuurgroep stuurt aan op resultaten.

De Stuurgroep kent de volgende samenstelling:
de Hoofdofficier van Justitie, de directeuren van de kernpartners, de secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en de secretaris generaal van het Ministerie van Algemene Zaken en de projectleider Top C ‘Tur Wowo Riba Bo’. De Minister van Justitie wordt ook steeds uitgenodigd en is aanwezig bij belangrijke beslissingen.

Al tijdens de start van de Top C aanpak, is gestuit op een aantal structurele knelpunten. Voor een aantal van deze knelpunten wordt getracht de verantwoordelijke instantie/ministerie te activeren om er oplossingsgericht en op integrale wijze mee aan de slag te gaan. Bewustwording wordt gecreëerd onder de samenleving, politieke bestuurders en gezagsdragers over de noodzaak om te komen tot concrete oplossingen voor gesignaleerde problemen. Met een drietal knelpunten zijn binnen de justitiële keten concrete oplossingen gevonden in de vorm van drie projectvoorstellen die bij het criminaliteitsfonds zullen worden voorgedragen ter financiering.

Deze zijn:
a. Begeleid wonen justitiële doelgroep;
b. Vorming- en leerwerktrajecten justitiële doelgroep;

Daarnaast is reeds een projectvoorstel ingediend voor de werving van vijf fulltime Top C regisseurs, die alle jongens die momenteel op de Top C lijst staan onder regie kunnen nemen en daadwerkelijk kunnen sturen aan de hand van een ketengerichte aanpak, waarbij verschillende partners uit verschillende ministeries tezamen toewerken naar vermindering van criminaliteit.

 

Sint Maarten - 12 jaar voor doodslag bij benzinestation in 2016 - 09-08-2017


Het Gerecht Eerste Aanleg in Philipsburg heeft woensdagmorgen de man R.R.F.B. veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor doodslag van Alejandro Hodge op 1 september 2016. Op de bewuste dag heeft er in de omgeving van benzinestation Delta in Dutch Quarter een steekpartij plaatsgevonden waarbij het slachtoffer om het leven is gekomen. Het betreft het onderzoek “Black Mamba”. De gevangenisstraf is conform de eis van de Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Minister (OM) Sint Maarten


Sint Maarten - Eis 3 jaar cel voor oud-hoofd Veiligheidsdienst - 09-08-2017


Een Officier van Justitie van Sint Maarten heeft woensdag een gevangenisstraf geëist van 3 jaar en terugvordering van het bedrag van ruim 758.000 gulden welke door de verdachte J.R. in dienstverband is ontvreemd. Het betreft het onderzoek “Tarpon”. De man werd verdacht van ambtelijke verduistering en witwassen van geld. J.R. was hoofd van de Veiligheidsdienst Sint Maarten (VDSM). In verband met het onderzoek hebben verschillende huiszoekingen plaatsgevonden en heeft de verdachte in verband met het onderzoek 12 dagen in voorlopige hechtenis vast gezeten. Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte tussen 2011 en 2013 met een creditcard van VDSM aankopen heeft gedaan waarvoor hij geen uitleg heeft gegeven. Het betreffen verschillende prive-aankopen zoals de aankoop van een gouden armband bij een juwelier op Sint Maarten (2012), aankoop van merkkleding op Schiphol (2012) en aankopen bij een warenhuis in Nederland (2012) alsmede de aankoop van een BlueRay speler (2012), een vliegticket voor twee personen naar Miami (2012), een vliegticket en overnachting voor twee personen op St.Kitts, aankoop van vliegtickets voor zijn gezin naar Orlando (2012) en overnachtingen in een luxe hotel in Miami (2012). Ook heeft de verdachte verschillende geldopnames voor een cashbedrag van 273.000 gulden gedaan (2012, 2013). De boodschap van de Officier van Justitie in deze zaak is duidelijk, namelijk “misdaad loont niet”. De rechter doet in deze zaak over drie weken uitspraak


Bonaire - Geen mishandeling dode man Nikiboko - 09-08-2017


Op dinsdag 8 augustus 2017 heeft op Bonaire de gerechtelijke sectie uitgevoerd op de man die afgelopen zaterdag levenloos in zijn woning is gevonden in Nikiboko op Bonaire. Daarbij is gebleken dat de man een natuurlijke dood is gestorven. Er is dan ook geen verband tussen een eerder gemelde mishandeling en het overlijden. Het lichaam wordt dan ook beschikbaar gesteld aan de nabestaanden

 

Curaçao - OM van start met strafrechtelijke bemiddeling op Curaçao - 01-08-2017

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao is van plan om binnenkort te starten met strafrechtelijke bemiddeling. 


Tussen dader en slachtoffer wordt door bemiddeling van een bemiddelingsfunctionaris meestal een overeenkomst gesloten ter voorkoming van een strafrechtelijke vervolging. De partijen spreken af dat de schade van de benadeelde partij door de dader via het OM wordt vergoed. De afspraak tussen de partijen wordt in een contract vastgelegd waarbij de partijen een gerezen geschil beëindigen. De zelfredzaamheid van de burger staat in het project voorop. De partijen bepalen namelijk zelf de inhoud van de overeenkomst. Op deze wijze kan het OM in het voortraject van een strafzaak al betekenisvolle interventies plegen. Uniek in het strafrecht. Hier is namelijk sprake van een betekenisvolle interventie.

Strafrechtelijke bemiddeling kan volgens het OM een oplossing bieden voor zaken in de relationele sfeer zoals bijvoorbeeld burenruzies en lichte vormen van huiselijk geweld en bedreiging. Tussen de partijen wordt een overeenkomst gesloten met als uiteindelijke resultaat dat de zaak niet naar de rechter gaat.

Komen de partijen niet tot een overeenkomst of een van de partijen wenst niet mee te werken aan een strafrechtelijke bemiddeling, dan wordt de zaak alsnog vervolgd en gaat de zaak hoogstwaarschijnlijk naar de rechter.

In dit kader heeft het OM Curaçao de heer Wiel Erens bereid gevonden om het bemiddelingsproject mee op te zetten. Hij is sinds 1999 bemiddelaar (mediator) bij het Openbaar Ministerie van Limburg. Hij gaat, voor de opzet van het project, zijn kennis en expertise met de collega’s van het OM Curaçao delen.

Dinsdag heeft in dit kader een geslaagde presentatie plaatsgevonden voor beleidsmakers in het justitiële keten, functionarissen van het Ministerie van Justitie, Stichting Slachtofferhulp, Stichting Reclassering, Stichting Jeugdreclassering (AJJC), advocatuur en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

 

Curaçao - "Saffier" eind oktober in de zittingszaal- 26-07-2017

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen dhr. Emsley Tromp (onderzoek Saffier) zal op donderdag 26 en vrijdag 27 oktober 2017 dienen in Willemstad. Zo heeft de rechter vandaag, woensdag 27 juli 2017, bij afsluiting van de regiezitting besloten. 

Als reservedagen zijn ook maandag en dinsdag 30 en 31 oktober gereserveerd.

 

Curaçao - Aanpak OM Curaçao en Douane merk vervalste goederen- 14-07-2017

Gedurende de afgelopen jaren heeft het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao, in overleg en in samenwerking met Douane Curaçao, een aantal grootschalige acties gevoerd tegen personen en bedrijven die zich schuldig hadden gemaakt aan het invoeren, opslagen dan wel het aan het publiek te koop aanbieden van merk vervalste goederen. Deze acties hebben onder meer tot gevolg gehad dat de merk vervalste goederen in beslag werden genomen en vervolgens vernietigd zijn, nu conform onze lokale (straf)wetgeving het invoeren, uitvoeren, doorvoeren, het in voorraad hebben en het te koop aanbieden van merk vervalste goederen een strafbaar feit oplevert.

De laatste weken bij controle is steeds vaker geconstateerd dat personen die via onze luchthaven het land binnenkomen, grote hoeveelheden merk vervalste goederen bij zich hebben. Gelet op het feit dat in deze periode veel personen met vakantie gaan en in het buitenland goederen kopen die ze vervolgens willen invoeren, wil het Openbaar Ministerie en Douane Curaçao een ieder (nogmaals) informeren dat de invoer of het in voorraad hebben van merk vervalste goederen, strafbaar is.

De strafwetgeving bepaalt evenwel dat het niet strafbaar is om enkele waren (goederen) die merk vervalst zijn, in voorraad/bij zich te hebben, doch uitsluitend indien dat voor eigen gebruik is. In dit verband wordt onderscheid gemaakt tussen 5 categorieën goederen, te weten:
1) Schoeisel: hieronder wordt onder andere verstaan: pantoffels, gympies, slippers en sportschoeisel;
2) Kleding: hieronder wordt onder andere verstaan: ondergoed, kousen, jurken, polo’s, hemden, broeken en mantelpakken;
3) Hoofddeksel: hieronder wordt onder andere verstaan: hoeden, mutsen en petten;
4) Bergingsmiddelen: hieronder wordt onder andere verstaan: tassen, rugzakken, portemonnees, etuis en koffers;
5) Andere goederen: hieronder wordt onder andere verstaan: bijouterie, parfums, verzorgingsmiddelen en elektronica.

Van elk van deze categorieën mag een reiziger maximaal twee (2) goederen hebben die merk vervalst zijn. Het kan om twee goederen van hetzelfde merk zijn of twee goederen van verschillende merken. Hier volgt een voorbeeld ter verduidelijking.

Voorbeeld: een binnenkomende passagier heeft in haar koffer drie (3) polo’s van het merk A, twee (2) jurken van het merk B, één (1) jurk van het merk C en vijf (5) bloesjes van het merk D, alles merk vervalst en voor eigen gebruik. Het gaat hier allemaal om goederen uit de categorie kleding. Wordt bij binnenkomst geconstateerd dat ze deze goederen bij zich heeft, dan mag de reiziger twee van de polo’s merk A behouden en de rest mag ze niet meenemen. Of ze kan één jurk merk B en één bloesje merk D behouden. Of ze blijft met één polo merk A en het jurkje merk C. De rest mag ze niet meenemen. Nogmaals: van elk categorie goederen, mag iemand twee merk vervalste goederen voor eigen gebruik behouden.

Deze zelfde passagier heeft voorts: 1 horloge merk X, één ketting merk Y en een flesje parfum merk Z. Ook van deze drie goederen, mag ze twee behouden, bijvoorbeeld de ketting en het flesje parfum, omdat deze goederen in een andere categorie vallen dan de kleren van daarnet.

Alle overige merk vervalste goederen zullen in beslag worden genomen. De reiziger mag dan afstand doen van de goederen. Op dat moment krijgt de reiziger een waarschuwing en blijft zijn of haar handelen verder zonder consequenties. Mocht dezelfde reiziger in de toekomst zich wederom schuldig maken aan het invoeren van meer merk vervalste goederen dan wat wettelijk is toegestaan, dan zal er proces-verbaal worden opgemaakt tegen deze persoon. Het gevolg kan zijn dat er dan een strafrechtelijke vervolging volgt.

Mocht een passagier aan de ander kant besluiten geen afstand te doen van de goederen, dan zal proces-verbaal worden opgemaakt. De reiziger loopt dan het risico strafrechtelijk vervolgd te worden, waarbij een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of een geldboete van NAf 10.000 kan worden opgelegd. Als het misdrijf gepleegd is in het kader van de uitoefening van een bedrijf wordt de straf verhoogd tot gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van NAf 25.000.

Ten overvloede willen wij alle reizigers er nogmaals op wijzen dat bij aankoop van (omgerekend) NAf 200 of meer aan goederen in het buitenland, deze goederen bij aankomst aangegeven moeten worden.

 

Curaçao - Regiezitting strafzaak tegen Tromp 25 juli 2017- 03-07-2017

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft de heer Emsley Tromp gedagvaard terzake van belastingfraude.

De eerste zitting op 25 juli aanstaande zal een regiezitting zijn waar de verdediging
onderzoekswensen kan indienen en de rechter hier over een besluit neemt. Wanneer de inhoudelijke zitting zal plaatsvinden hangt van dit mogelijke nadere onderzoek af.
Het onderzoek Saffier is begin 2016 gestart bij de Team Bestrijding Ondermijning (TBO, onderdeel
van de RST) naar aanleiding van aanhoudende berichten in de media over mogelijke financiële malversaties gepleegd door verdachte. In dit onderzoek is onder meer een aantal huiszoekingen verricht, waaronder bij de Centrale Bank en bij verdachte thuis. Ook zijn getuigen gehoord en zijn stukken uit het buitenland ontvangen.
Het onderzoek leidde onder meer tot de verdenking dat de heer Tromp over de periode 2006 tot en met 2014 opzettelijk niet alle inkomsten die hij vanwege zijn functie ontving ten behoeve van zijn pensioenopbouw aan de belastingdienst heeft opgegeven. Het nadeel voor het land Curaçao wordt geschat op ongeveer 5.5 miljoen gulden.
Dit gedeelte van het onderzoek is dit voorjaar afgerond en heeft geleid tot de dagvaarding voor 25 juli.
Het opsporingsonderzoek naar de overige feiten loopt nog door. Hier zal later een vervolgingsbeslissing over worden genomen.

 

Curaçao / BES / Sint Maarten - Per 1 juli 2017 nieuwe “Aanwijzing Relationeel Geweld” van kracht- 03-07-2017

Per 1 juli 2017 is de “Aanwijzing Relationeel Geweld” van kracht binnen Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze richtlijn vervangt de “richtlijn geweld binnen de relationele sfeer Curaçao” uit 2006 en de “richtlijn huiselijk geweld en eergerelateerd geweld van het OM Nederland” (2010A010). Het betreft een richtlijn in de zin van artikel 5 lid 4 Rijkswet Openbaar Ministeries uitgevaardigd door de Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Met de term “relationeel geweld” wordt duidelijk gemaakt dat het geweld niet alleen plaatsvindt binnen een huis. Het gaat namelijk om geweld dat door iemand binnen de familie- of amoureuze relatie van het slachtoffer is/wordt gepleegd, ongeacht de plaats waar het geweld wordt gepleegd.
Het doel van deze aanwijzing is dat er uniformiteit ontstaat en een effectiever en efficiënter optreden van politie en Openbaar Ministerie in reactie op relationeel geweld.
Bij het bestrijden van relationeel geweld is het van groot belang om recidive te voorkomen. Hulpverlening aan dader en slachtoffer dienen in een zo vroeg mogelijke stadium te worden ingezet.
Relationeel geweld is namelijk een van de prioriteiten van het Openbaar Ministerie in 2017. Geweld binnen de relationele sfeer is een probleem dat helaas op grote schaal voorkomt, maar veelal onzichtbaar blijft. Het Openbaar Ministerie wil deze kwetsbare groep slachtoffers beschermen.
Deze aanwijzing stelt regels over de opsporing en vervolging van relationeel geweld. Daarbij worden randvoorwaarden geformuleerd voor de invulling van lokale samenwerking tussen politie en Openbaar Ministerie en andere partners zoals de reclassering op Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het OM realiseert zich dat de aanwijzing op Sint Maarten in eerste instantie beperkte inzetbaarheid heeft, omdat de slachtofferhulp in oprichting is. Om die reden ziet het Openbaar Ministerie graag dat Slachtofferhulp spoedig zijn vorm krijgt op Sint Maarten en werkt daar graag aan mee.

Meer weten hoe aangifte te doen van relationeel geweld of aanmelden en/of bespreekbaar te maken, zie onze website http://www.openbaarministerie.org/nl/ppg/richtlijnen

 

Curaçao / BES / Sint Maarten - Per 1 juli 2017 “Aanwijzing afpakken” van kracht- 03-07-2017

Per 1 juli 2017 is de “Aanwijzing afpakken” van kracht. Deze aanwijzing stelt regels voor het strafrechtelijk afpakken door het Openbaar Ministerie (OM) van financiële opbrengsten uit criminele activiteiten.

De aanwijzing gaat in op de instrumenten die het OM daarbij ter beschikking staan en is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Bij het hanteren van het strafrechtelijk instrumentarium is de regulier rechtsbescherming uitgangspunt. De strafrechtelijke (afpak)bevoegdheden kunnen alleen worden ingezet indien er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit gepleegd door een verdachte in de zin van het Wetboek van Strafvordering, waarbij de wettelijke bepalingen omtrent de eventuele betrokkenheid van de rechter van toepassing zijn.

Het betreft een aanwijzing in de zin van artikel 5 lid 4 Rijkswet Openbaar Ministeries uitgevaardigd door de Procureur-Generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het is de wens van de Procureur-Generaal dat het strafvorderingsbeleid in en tussen het OM Curaçao, OM Sint Maarten en OM BES voor zover mogelijk eenduidig is. Daarom is ervoor gekozen om één aanwijzing uit te vaardigen voor het gehele OM Carib.

De overheid staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving en kiest daarbij voor een brede en integrale aanpak van alle vormen van criminaliteit, misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude in de samenleving. Veel strafbare feiten worden gepleegd vanuit een winstoogmerk; het afpakken van crimineel vermogen is dan ook een waardevol middel in de bestrijding van criminaliteit. Uitgangspunt is dat de effectiviteit bepalend is bij de keuze voor een afpakmogelijkheid of een combinatie van afpakmogelijkheden. Ketensamenwerking staat bij afpakken centraal. Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen betrokken overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, is hierbij cruciaal. De inzet van het strafrechtelijk instrumentarium om crimineel vermogen af te pakken is een belangrijk onderdeel van deze aanpak van de overheid, maar zeker niet de enige. In verschillende landen binnen het Koninkrijk zijn daarom ook al integrale afpakteams actief.

De aanwijzing is terug te lezen op de website van het Openbaar Ministerie: http://www.openbaarministerie.org/nl/ppg/richtlijnen

 

Curaçao / BES / Sint Maarten - Benoeming Roger Bos als nieuwe PG- 30-06-2017

 

Vandaag, vrijdag 29 juni 2017, heeft de Rijksministerraad (RMR) op voordracht van de ministers van (Veiligheid en) Justitie, de heer Roger Bos benoemd tot nieuwe Procureur-generaal (PG) van Curaçao, van Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius (BES-eilanden).

De heer Bos is sinds 2012 Hoofdofficier van Justitie (HOvJ) van het Parket in Limburg en sinds 1999 in diverse leidinggevende functies werkzaam bij het Openbaar Ministerie in Nederland. Hij heeft een ruime ervaring binnen het OM en is zeer gericht op interne en externe samenwerking. Zijn brede kennis en ervaring komt in de positie van PG goed van pas.

De heer Bos zal op 1 september als nieuwe Procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden beginnen.

 

 

Sint Maarten - Onderzoek Emerald: Verdachte M.M. door OM in vrijheid gesteld - 28-06-2017

Het Openbaar Ministerie heeft vanmiddag, woensdag 28 juni 2017, de 46 jarige M.M. in vrijheid gesteld. Zijn detentie is niet langer noodzakelijk voor het onderzoek. Deze verdachte was 7 juni 2017 aangehouden in het onderzoek Emerald. Sinds die tijd zat hij vast. Hij blijft verdachte en het onderzoek gaat onverminderd door.
Het onderzoek Emerald is gestart in april 2016 en heeft aan het licht gebracht dat een aantal bedrijven op Sint Maarten vermoedelijk fictieve of sterk verhoogde facturen heeft gestuurd aan de haven. Deze facturen zijn vervolgens betaald. De werkzaamheden op deze facturen werden echter vermoedelijk niet of maar voor een klein deel uitgevoerd. De betrokkenheid van de verdachten M.M. en O.A. , maar ook anderen, bij deze fraude is thans in onderzoek.
De haven en haar dochterbedrijven zijn geen verdachte in dit onderzoek
Vermoedelijk is deze vorm van fraude al jaren aan de gang. De eerste inschatting is dat op deze manier de haven en het land Sint Maarten voor minstens 7 miljoen dollar zijn benadeeld. Van dat geld hadden bijvoorbeeld een flink aantal sociale woningen kunnen worden gebouwd. Voor de helft van dat bedrag had het land dit jaar alle schoolgebouwen kunnen opknappen. Of had kunnen worden gebruikt voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis.
Zodra meer duidelijkheid bestaat over de omvang van de fraude en de rol van de verdachten in dit onderzoek, zal een nader persbericht volgen.
Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.

Voor meer informatie: zie en like onze Facebook-pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - FIU Sint Maarten en OM starten "niet-melders project"- 27-06-2017

 

De FIU (Financial Intelligence Unit Sint Maarten), en het Openbaar Ministerie (OM) gaan samenwerken in het “niet-melders project”. Het doel van het “niet melders project” is dat er meer, tijdige en betere meldingen van ongebruikelijke transacties worden gedaan aan de FIU.

De FIU is op Sint Maarten de toezichthouder die onderzoek verricht naar de niet-financiële meldplichtige instellingen en toeziet op de naleving van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LV MOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LV ID). Niet-financiële meldplichtige instellingen op het eiland zijn onder andere notarissen, accountants, juweliers, autohandelaren, administratiekantoren en makelaars.

De FIU is al geruime tijd bezig om, in het kader van toezicht, de niet-financiële meldplichtigen op het eiland te registreren en deze te voorzien van voorlichting ten aanzien van het doen van cliëntenonderzoek, het maken van een complianceprogramma en het melden van ongebruikelijke transacties. In veel gevallen gaat die registratie en voorlichting goed, echter een kleine groep niet-financiële meldplichtigen werkt niet of niet volledig mee.

Dossiers van niet-financiële meldplichtigen die niet meewerken aan hun registratie bij de FIU kunnen worden overgedragen aan het OM voor strafrechtelijk onderzoek op grond van artikel 23 van de LV MOT.
In een latere fase van het project zullen de resultaten van FIU audits met het OM besproken worden om te bezien of strafrechtelijke optreden op zijn plaats is in het geval er niet of ontoereikend gemeld is of geen cliënten onderzoek is gedaan.

De aanpak van witwassen en terrorismefinanciering is een wereldwijd initiatief., Omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van zware criminaliteit en de bescherming van de financieel-economische markt. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het criminele vermogen te genieten.

Ook de niet-financiële meldplichtige instellingen zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Deze zogenoemde ‘poortwachters’ zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Daarom is het van groot belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de LV MOT en de LV ID nakomen.

De FIU beoordeelt vervolgens of de ongebruikelijke transactie verdacht is. Indien de transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt dan kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie. Indien instellingen verzuimen ongebruikelijke transacties te melden, of wanneer zij dit opzettelijk te laat doen, dan werkt dit ondermijnend ten aanzien van de integriteit van het financieel stelsel. Daarnaast is het concurrentievervalsend voor partijen die wel conform de hiermee verband houdende regelgeving handelen. Bij dergelijk verzuim kan het OM strafrechtelijk optreden.

Meer informatie over FIU en meldplicht kunt u vinden op www.fiu-sxm.net

 

 

Sint Eustatius  - Verdachte aangehouden voor verkrachting- 27-06-2017Op Sint Eustatius is eind verleden week een aangifte gedaan van verkrachting en aanranding. De zaak is in onderzoek door functionarissen van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). In de zaak “Luna” heeft inmiddels een aanhouding plaatsgevonden. Vandaag wordt de verdachte voorgeleid bij de Rechter-commissaris (RC). De verdachte is Z.P. (Joegoslavië, 1957)

Sint Eustatius  - Verdachte moord/doodslag voorgeleid bij RC- 27-06-2017


Vandaag wordt de man J.C.S.S. (Colombia, 1978) voorgeleid bij de Rechter-commissaris (RC) op Sint Eustatius. Hij wordt verdacht van de moord danwel doodslag op zijn partner X.X., eveneens uit Colombia. De vrouw werd in de nacht van zaterdag op zondag dood aangetroffen in een woning in de wijk Concordia op Statia. Het betreft het onderzoek met de naam “Misty”.

 

 

Curacao  - 2 aanhoudingen vanmorgen in verband met ambtelijk corruptie- 27-06-2017

 

Vanmorgen hebben leden van de Landsrecherche Curaçao in samenwerking met het Korps Politie Curaçao (KPC) en het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) een aantal aanhoudingen verricht in een onderzoek naar ambtelijke corruptie in verband met verblijfsvergunningen/verblijfsvergunning-aanvragen binnen de Toelatingsorganisatie (TO). Daarbij is het hoofd van de TO, aangehouden, evenals een medewerkster, op verdenking van onder meer ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte, en misbruik van functie. De verdachten zijn: E.R.C. (51) en L.L.M.L. (47).
Eveneens is een aantal huiszoekingen verricht onder leiding van de rechter-commissaris en in aanwezigheid van de Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM). Eveneens is gezocht op een aantal kantoren binnen het gebouw van de TO zelf. Op dit moment zijn de huiszoekingen nog bezig.
De Landsrecherche is een opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich onder meer op de opsporing van gedragingen die de integriteit van het openbaar bestuur raken. De Landsrecherche doet alleen onderzoek na opdracht daartoe van de Procureur-generaal (PG).
Ambtelijke corruptie vormt een bedreiging van de rechtstaat. De Landsrecherche Curaçao en het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao geven dan ook prioriteit aan onderzoek naar dergelijke vormen van corruptie.

 

Bonaire  - Strafzaak tegen douanier afgedaan met werkstraf- 23-06-2017


De Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie (OM) BES heeft in het onderzoek “Fronttone” de strafzaak tegen de douanier C.F. onder voorwaarden geseponeerd. Deze voorwaarden zijn: geen nieuwe strafbare feiten plegen binnen de proeftijd van 2 jaar en het verrichten van een werkstraf van 50 uren.

Het onderzoek “Fronttone” van de Rijksrecherche zag op de invoer van een aantal beschermde papagaaien. Hierbij zou door de eigenaar van de papagaaien een valse factuur zijn opgemaakt, om de waarde van de te betalen Algemene Bestedingsbelasting (ABB) te drukken. Naar het oordeel van het Openbaar Ministerie was C.F. er van op de hoogte dat de factuur valselijk was opgemaakt en heeft hij niettemin niet ingegrepen toen de vogels op die valse factuur op Bonaire werden ingevoerd.

De reden waarom het Openbaar Ministerie ervoor heeft gekozen de zaak niet voor de rechter te brengen maar onder voorwaarden te seponeren is dat het strafbare feit weliswaar vrij recent ter kennis van het OM is gekomen maar al in 2011 is gepleegd.

 

Bonaire  - 2 verdachten "Alapaha" naar huis, blijven verdachte- 22-06-2017


Op donderdag 22 juni 2017 heeft de Officier van Justitie (OvJ) van parket BES besloten om twee verdachten uit het onderzoek "Alapaha" in vrijheid te stellen. Het gaat om de mannen J.A.S.C. en J.A.M.
Volgens de OvJ van het OM zijn er op dit moment niet voldoende ernstige bezwaren om beide verdachten langer in voorarrest te laten. Beide mannen blijven wel verdachte in deze zaak en het onderzoek loopt nog.
De derde verdachte, de vermoedelijke schutter G.V.L., blijft vast. Het onderzoek "Alapaha" betreft de dodelijke schietpartij die op 1 maart 2017 plaatsvond op de Kaya Korsow. Bij deze schietpartij kwam de man met de initialen J.T om het leven.


Bonaire  - "Witwassen" gestolen geit- 22-06-2017


De verdachte met de initialen A.F.J. door de Rechter Commissaris (RC) voor 8 dagen in bewaring gesteld. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van “witwassen” van een gestolen geit. De man had het oor van de geit, met daarin het oormerk, van de (geslachte) geit van de geit afgesneden. Dit om de werkelijke criminele herkomst van de geit en het vlees te verhullen. Deze geit was vermoedelijk gestolen. Geitendiefstal is een ernstig vergrijp, waartegen kunukero’s zich nauwelijks kunnen verweren, terwijl hun schade groot is. Dit is de reden waarom het Openbaar Ministerie stevig inzet bij geitendiefstal, of op het voorhanden hebben of verhullen van de criminele herkomst van gestolen geiten.

 

Sint Maarten  - Uitlevering Fransesco Corallo "toelaatbaar" - 20-06-2017

Het Hof heeft vanmiddag, 20 juni 2017, de uitlevering van Fransesco Corallo (1960) in Sint Maarten toelaatbaar verklaard.
De beslissing voltop het uitleveringsverzoek van Italië van 12 januari 2017.

 

Bonaire  - Hechtenis Clark Abraham geschorst - 20-06-2017


Het Openbaar Ministerie BES heeft dinsdagmiddag 20 juni 2017 de verdachte Clark Abraham geleid voor de rechter-commissaris. Het OM meent dat het opsporingsonderzoek van KPCN voldoende ernstige verdenking heeft opgeleverd om de rechter-commissaris te vragen de voorlopige hechtenis te bevelen. Tegelijkertijd heeft het OM gevraagd om die hechtenis te schorsen onder zeer strenge voorwaarden. Voorwaarden die er met name op gericht zijn herhaling te voorkomen en die inhouden dat de verdachte zich onthoudt van contact met de aangevers, uit de buurt van de woning van zijn partner blijft die al enige tijd op een ander adres woont. Verder dat verdachte meewerkt aan rapportages. Onder die omstandigheden zou hij het verdere onderzoek en de strafvervolging dan op vrije voeten kunnen afwachten.
De rechter-commissaris heeft geoordeeld dat er weliswaar sprake is van een ernstige verdenking. Maar ook dat hij meent dat C. Abraham zelf maatregelen moet en kan nemen om herhaling te voorkomen. En dat het daarom niet nodig is de door het OM gevraagde voorwaarden op te leggen.
Clark Abraham wordt zoals bekend verdacht van stalking, mishandeling, poging onttrekking aan het ouderlijk gezag van een minderjarige en huisvredebreuk en blijft ook verdachte.
Het onderzoek wordt voortgezet.

 

Curacao  - TGO Berg Altena vraagt hulp van bevolking- 18-06-2017

 

Op zaterdag 18 maart 2017 heeft op Curaçao een schietpartij plaatsgevonden op Berg Altena ter hoogte van Alaska Snack waarbij 4 personen om het leven zijn gebracht. Het KPC, heeft onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) een Team Grootschalig Onderzoek (TGO) Berg Altena in het leven geroepen om de zaak te onderzoeken. Het team werkt hard om de zaak op te lossen maar heeft de hulp nodig van de bevolking.

TGO Berg Altena vraagt bewoners en bedrijven in de wijde omgeving met camerabewaking om de beelden beschikbaar te stellen aan de politie. Het gaat met name om beelden voor en na de schietpartij in de wijde omgeving van het incident. Ook opnames welke gemaakt zijn met telefoontoestellen zijn welkom. Er zijn beelden ontvangen, maar de politie kan nog meer beelden gebruiken.

In het kader van het onderzoek hebben aanhoudingen plaatsgevonden van personen die persoonlijke eigendommen van de slachtoffers hebben gestolen. Het onderzoek naar de telefoons loopt nog. Een aantal getuigen is gehoord maar de politie zoekt nog meer getuigen, met name ooggetuigen van het incident.

KPC en het OM roepen getuigen of personen met informatie om deze door te geven via telefoon 917. Eventueel kan informatie ook anonie. Worden gegeven via telefoon 108.

 

Bonaire  - Politicus Clark Abraham aangehouden- 17-06-2017

De Bonairiaanse politicus Clark Abraham is zaterdagavond 17 juni 2017 omstreeks 20:00 uur op het politiebureau van Kralendijk aangehouden.
Hij wordt verdacht van onder andere mishandeling, stalking, huisvredebreuk en het ontrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag. In deze zaak is aangifte gedaan.

De aanhouding heeft plaatsgevonden op last van de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie (OM) BES. KPCN is belast met het onderzoek in deze zaak.

 

 

Sint Maarten  - Bommelder aangehouden - 01-06-2017


De man C.J.C. (Sint Maarten, 1989) is donderdag op Sint Maarten aangehouden in verband met een bommelding op een JetBlue-vlucht op zaterdag 27 mei 2017 op de Princess Juliana International Airport van Sint Maarten. In verband met de aanhouding heeft ook een huiszoeking in zijn woning plaatsgevonden waarbij belangrijke documenten in beslag zijn genomen. Het Openbaar Ministerie roept benadeelde partijen (zowel particulieren als bedrijven) die schade hebben geleden als gevolg van de bommelding op zich schriftelijk te melden bij het Openbaar Ministerie van Sint Maarten – OPENBAAR MINISTERIE SINT MAARTEN

 

Sint Maarten  - "Broccoli" op 27 september 2017 inhoudelijk voor de rechter- 01-06-2017


Donderdag diende in Philipsburg de zaak “Broccoli” pro-forma in de rechtszaal. Het betreft het onderzoek naar de moord op Franky Brunache op 24 januari 2017. In deze zaak zijn twee verdachten, namelijk H.F.M. en H.H.M. De advocaten dienden een –opheffingsverzoek danwel een schorsingsverzoek in, maar deze werd door de rechter afgewezen. Beiden blijven dus vastzitten tot 27 september om 9 uur wanneer de rechtszaak inhoudelijk zal worden behandeld. Het onderzoek in deze zaak is nog in volle gang, zo maakte de Officier van justitie donderdag bekend – OPENBAAR MINISTERIE SINT MAARTEN

 

 

Sint Maarten  - "Mars" op 20 september in de rechtszaal - 01-06-2017


Donderdag diende de rechtszaak “Mars” pro-forma op Sint Maarten. Het betreft het onderzoek naar de dubbele moord op de slachtoffers Sarante en Rosario op 5 december 2016. De verdachten in deze zaak zijn de mannen K.K.K.S. en T.J.F. Allen blijven vastzitten tot in ieder geval 20 september 2017 wanneer de rechtszaak inhoudelijk zal worden behandeld. Een opheffingsverzoek/schorsingsverzoek werd door de rechter afgewezen. In deze zaak is nog steeds 1 man voortvluchtig. Het is de verdachte K.”Kuchi” F. welke enkele maanden geleden tijdens een bezoek aan een arts wist te vluchten uit de handen van de gevangenenbewaarders – OPENBAAR MINISTERIE SINT MAARTEN

 

 

Curacao - Stuurgroep TOP C tekenen samenwerkingsconvenant- 01-06-2017Vandaag, donderdag 1 juni 2017, hebben de Uitvoeringsorganisatie Reclassering, stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), Gezinsvoogdij-instelling (GVI), Korps Politie Curaçao (KPC), Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK), Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC), het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Algemene Zaken en het Openbaar Ministerie (OM) in het kader van de aanpak TOP C een samenwerkingsconvenant getekend.

Het samenwerkingsverband heeft als doel enerzijds het aantal high-impact delicten significant terug dringen door een persoonsgebonden integrale aanpak van degene die verdacht zijn of veroordeeld zijn voor deze delicten en bovendien verdere schade door deze personen, aan hun eventueel aanwezige minderjarige broers, minderjarige zussen en minderjarige kinderen en aan de samenleving te voorkomen en anderzijds de privacy van de betrokkenen zo veel mogelijk te waarborgen.

Het samenwerkingsconvenant geeft vorm aan de integrale aanpak en de samenwerking die de TOP C aanpak kenmerkt. Verder hoe basisdossiers worden samengesteld, interventierichtingen worden bepaald, verzoeken om interventies bij de partijen worden neergelegd en hoe de resultaten van die interventies worden bijgehouden. In dit convenant wordt ook aandacht besteedt aan het privacy-aspect met betrekking tot de TOP C jongere of jongvolwassene.

De samenwerking wordt conform het samenwerkingsconvenant bestuurd door de stuurgroep, die, onder voorzitterschap van de Hoofdofficier van Justitie, Heiko de Jong, bestaat uit de directeuren van de kernpartners, de Secretaris Generaal van het Ministerie van Justitie en de Secretaris Generaal van het Ministerie van algemene Zaken en de projectleider Top C ‘Tur Wowo Riba bo’. De Minister van Justitie wordt ook steeds uitgenodigd en is aanwezig bij belangrijke beslissingen.

TOP C (Tur Wowo Riba Bo) is een gezamenlijke aanpak bedoeld om het aantal gewelddelicten, overvallen, straatroven en woninginbraken (high-impactdelicten) gepleegd door jeugdigen en jongvolwassenen terugdringen. De geselecteerde jongeren en jongvolwassenen, recidivisten tussen 12 tot 24 jaar worden begeleid en krijgen aandacht om hen weer op het rechte pad te krijgen. Behalve de dader krijgen ook de broertjes en zusjes (brusjes) de nodige aandacht en begeleiding. Momenteel telt het project 56 jongeren en jongvolwassenen.

Aan TOP C (Tur Wowo Riba Bo) zijn veel instanties betrokken, zoals: de Gezinsvoogdijinstelling (GVI), Uitvoeringsorganisatie Reclassering, Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), Korps Politie Curaçao (KPC), Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK), Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC), het Openbaar Ministerie (OM), Voogdijraad, Fundashon Maneho di Adikshon (FMA), SOAW: Kas di Bario, Centrum Familie & Jeugd, Jobcenter, 1000 Hoben na Trabou, Ministerie van OWCS (Leerplicht Unit), Departamentu Salu Hubenil, Stichting Wit Gele Kruis, Stichting FAJ/Yave, SGR-groep: Sociaal Pedagogische Dienstverlening, Fundashon Brasami, Fundashon Kas Popular (FKP), Feffik, Fundashon Accretio, Fundashon Bos di Hubentut, Funditut en de Vertegenwoordiging van Nederland

 

Curacao - Zaterdag boete betalen in Barber- 31-05-2017

 

Bewoners van Banda’bou met openstaande verkeersboetes kunnen zaterdag 3 juni 2017 van 9 uur ‘s morgens tot 12 uur ‘s middags terecht ij het politiebureau van wijkteam Barber. Zaterdag zal eenmalig personeel van het OM beschikbaar zijn oor burgers om hun boetes te betalen en/of eventueel een betalingsregeling te treffen voor openstaande boetes.

 

 Curacao - R.A. vandaag uitgeleverd aan de VS - 31-05-2017

Curaçao heeft op woensdag 31 mei 2017 de man R. A. (25 september 1962, Dominicaanse Republiek) uitgeleverd aan de Verenigde Staten. A. is door functionarissen van de Divisie Georganiseerde Criminaliteit (DGC) op de luchthaven Hato op Curaçao overgedragen aan de US Marshalls van de Verenigde Staten. Onder begeleiding van de Marshalls is hij met een speciaal daarvoor ingevlogen toestel vertrokken naar Boston, Massachusetts.
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft op 15 maart 2016 positief geadviseerd over het uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten. De Gouverneur van Curaçao heeft vervolgens op 25 april 2017 de uitlevering toelaatbaar verklaard.
A. wordt door de autoriteiten van de Verenigde Staten ervan verdacht deel uit te maken van een drugsorganisatie die cocaïne, middels bolletjesslikkers per vliegtuig naar de VS smokkelt. Zijn medeverdachte A.D.R.-J. werd reeds op 22 november 2016 uitgeleverd.
Het verschil in tijd heeft te maken met de cassatieprocedure. De Hoge Raad heeft in de zaak van A. 14 februari 2017 zijn beroep verworpen terwijl zijn medeverdachte reeds op 20 september 2016 door de Hoge Raad niet-ontvankelijk werd verklaard in haar beroep.
A. werd in december 2015 samen met medeverdachte A.D.R.-J, op grond van een arrestatiebevel van de US District Court for the District of Massachusetts aangehouden met het oog op uitlevering aan de Verenigde Staten.

 

Bonaire - Donatie 12 computers door OM BES aan vicariaat Bonaire- 12-05-2017Op vrijdag 12 mei 2017 heeft het Openbaar Ministerie BES 12 overbodig geworden computers, compleet met accessoires overgedragen aan de vicaris van Bonaire.

Het OM investeert in professionalisering en dus ook in modernere computersystemen. Modern werken is nodig om de stijgende werkdruk aan te kunnen. Bij die computersystemen horen ook snellere, sterkere pc’s voor de medewerkers. Daardoor waren de pc’s die tot nu toe werden gebruikt overbodig geworden. Terwijl ze technisch nog prima in orde zijn.

Het OM ziet in toenemende mate organisaties als kerken en stichtingen met een maatschappelijke doelstelling als partners. En zoekt de samenwerking. Het OM treedt op tegen mensen die strafbare feiten hebben gepleegd. Maar maatschappelijke instellingen zetten zich ervoor in om te voorkomen dat mensen in de problemen komen en zichzelf en anderen in de problemen brengen. Dat zijn allemaal manieren om te veiligheid te bevorderen. En daarom wordt de samenwerking gezocht. Zodat de inspanningen van de kerken en het OM elkaar kunnen gaan versterken.

Concreet is al afgesproken dat het OM een inbreng gaat leveren bij de activiteiten en programma’s voor jongeren en volwassenen die het vicariaat in verschillende parochie en wijken zoals Antriol, Rincon en Playa organiseert. Dat het OM de pc’s nu heeft overdragen aan de vicariaat past ook in die intensievere samenwerking. De pc’s zullen onder andere worden gebruikt bij preventieprojecten welke de vicaris van Bonaire bij betrokken is.

 

Bonaire - OM BES ziet na gesprek met betrokken organisaties af van onderzoek discriminatie - 12-05-2017

 

Bij de politie en het Openbaar Ministerie (OM) BES zijn twee aangiften binnengekomen waarin wordt gesteld dat tijdens een evangelisatiebijeenkomst op 14 januari 2017 discriminerende uitlatingen over homoseksuelen zijn gedaan. Het Openbaar Ministerie stelt zich tot taak om discriminatoire uitlatingen tegen te gaan.
Alvorens de beslissing te nemen om al dan niet een onderzoek door de politie te laten instellen, heeft de Officier van Justitie zich een oordeel willen vormen of strafvervolging toegevoegde waarde heeft. Daarom hebben er gesprekken plaatsgevonden met de Fundashon EQ Bonaire die zich de behartiging van de belangen van de gay-gemeenschap ten doel stelt en met de Fundashon die de bijeenkomst op 14 januari georganiseerd heeft.
Uit die gesprekken en in het bijzonder bij een gesprek met beide organisaties is gebleken dat zij elkaars doelstellingen respecteren en binnen de kleinschalige Bonairiaanse gemeenschap vooral aan het samen leven vanuit dat respect willen werken. En dat woorden dat respect zullen weerspiegelen. De druk van strafvervolging is daarvoor niet nodig.
Daar komt bij dat een opsporingsonderzoek veel inzet van de politie zou vergen omdat moet worden vastgesteld of iemand van de vele sprekers zich van discriminerende uitingen heeft bediend en welke spreker dat dan is geweest. Daarnaast is een uitlating met een discriminerende strekking niet in alle gevallen strafbaar. Zeker in een situatie zoals deze speelt de spanning tussen vrijheid van meningsuiting en het discriminatieverbod. En is de uitkomst van een vervolging niet zeker.
Onder deze omstandigheden heeft het Openbaar Ministerie (OM) BES besloten de politie geen onderzoek te laten instellen. De aangevers zijn over deze beslissing geïnformeerd.

Het OM wil er op wijzen dat deze beslissing specifiek ziet op deze situatie. Een volgende aangifte van discriminatie zal op de eigen merites worden beoordeeld.

 

Curacao - 25 jaar celstraf voor "Nini" Fonseca in zaak Maximus- 11-05-2017

 

Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft op donderdag 11 mei 2017 de verdachte Burney “Nini” Fonseca veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf in de strafzaak Magnus/Maximus. Deze zaak betreft de moord op de politicus Helmin Wiels. Het Gerecht acht bewezen dat de verdachte op 5 mei 2013 samen met anderen opzettelijk en met voorbedachten rade Wiels met een vuurwapen van het leven heeft beroofd.

Het bewijs voor de betrokkenheid van de verdachte bij het hem tenlastegelegde feit, berust volgens de bewijsoverwegingen in overwegende mate op vier pijlers, namelijk de verklaringen van drie getuigen, alsmede SMS-berichten tussen de verdachte en Geoge “Jorge” Jamaloodin. Elk van deze pijlers zou wellicht op zichzelf onvoldoende zijn, maar in onderling verband verlenen zij naar het oordeel van het Gerecht aan de bewijsconstructie meer dan voldoende stevigheid om de bewezenverklaring te dragen.

Het recht op leven behoort tot de meest fundamentele rechten die in onze rechtsorde dienen te worden beschermd. Een dergelijk gewelddadig optreden in het openbaar en op klaarlichte dag roept gevoelens op van onveiligheid in de maatschappij. Deze aanslag heeft niet alleen de rechtsorde maar ook de gehele samenleving van Curaçao bijzonder ernstig geschokt. De moord op een partijleider en volksvertegenwoordiger betekent hiernaast per definitie dat onherstelbare schade aan het democratisch proces wordt toegebracht waardoor deze moord een politiek karakter heeft.

U kunt de uitspraak volgen in de strafzaak ng even zien via: https://youtu.be/mxxIkP39UKQ

 

Curacao - Openbaar Ministerie besluit tot vervolging Tromp - 05-05-2017

 

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft besloten om de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) te dagvaarden voor belastingfraude.

Het onderzoek tegen de heer Emsley Tromp, genaamd Saffier, is begin 2016 gestart naar aanleiding van aanhoudende berichten in de media over mogelijke financiële malversaties gepleegd door verdachte. In dit onderzoek is onder meer een aantal huiszoekingen verricht, waaronder bij de Centrale Bank en bij verdachte thuis. Ook zijn getuigen gehoord en zijn stukken uit het buitenland ontvangen. Vanzelfsprekend is ook de verdachte zelf gehoord.

Het onderzoek leidde onder meer tot de verdenking dat de heer Tromp over de periode 2006 tot en met 2014 opzettelijk niet alle inkomsten die hij vanwege zijn functie ontving ten behoeve van zijn pensioenopbouw aan de belastingdienst heeft opgegeven. Het nadeel voor het land Curaçao wordt geschat op ongeveer 5.5 miljoen Antilliaanse guldens.

Het onderzoek naar deze verdenking is inmiddels afgerond en hierover heeft het Openbaar Ministerie nu een beslissing genomen. Het Openbaar Ministerie verwacht binnenkort de dagvaarding voor deze feiten uit te brengen, dan is ook de zittingsdatum bekend. De verdachte is over de vervolgingsbeslissing van het Openbaar Ministerie geïnformeerd.

Het opsporingsonderzoek naar de overige verdenkingen loopt door. Hier zal later een vervolgingsbeslissing over worden genomen.

 

Sint Maarten - Launching Asset Recovery Team Sint Maarten / Lancering Afpakteam Sint Maarten- 04-05-2017

Ladies and Gentlemen,

As a Minister of Justice I find it important to continuously look for new approaches to make our society a safer place.
To seize illicit generated money is an example of such a new approach while tackling organized crime.
The Government of country Sint Maarten takes the tackling of organized crime very seriously.
It is important that citizens feel safe in their country, and understand that crime does not pay.
It cannot be that while upright citizens are busy earning an honest living, others are making money by being involved in criminal activities. That sends a wrong message to our society.
Our youth has to realize that crime does not pay, If you are involved in earning a living in partaking in criminal activities, it should be realized that the Asset Recovery Team will seize the illicit funds.
The focus of most forms of criminal activities are geared towards generating money. Therefor it is logical to deter the motive to partake in criminal activities by seizing the illicit funds, subsequently, the motive to commit crimes.
In general, criminals assess time in prison as a business risk, however, seizing their illicit funds hits them harder.
Therefore, I wholeheartedly support the establishment of the Asset Recovery Team. This team will comprise of civil servants of the Sint Maarten Police Force, the Coast Guard, Customs, the Tax Office, under the supervision of the Public Prosecutor’s Office.
I like the idea that this team is comprised of local agencies.
Sint Maarten finds it of utmost importance to tackle crime with the aforementioned agencies.
I am pleased with the cooperation of these agencies. The investigative capacity of the different agencies is limited. Choices has to been made whether or not investigate a particular case, and by which means to do so.
With the cooperation within the Asset Recovery Team, we as a Government, can utilize all our administrative, criminal and fiscal capabilities. This is very effective!
Only by making maximum use of all the resources that are at our disposal as a Government, we will be able to deal crime a heavy blow.
However, I would like to warn that cooperation is harder than it seems. This is due to the respective agencies having different goals and ways of doing things. Cooperation is to comprise. The Department Heads play an important role in ensuring that this cooperation is effective.
This makes your contribution very important. You play a role in building bridges between the agencies.
I would like to take this moment to emphasize that the Asset Recovery Team will not seize houses, yachts, cars or money without a legitimate cause. Persons with a clear conscience should not have anything to fear.
We live in a democratic state governed by the rule of law, where citizens are protected by rules and legislations. This also applies to this new approach to tackle crime.
As previously mentioned, criminals have something to fear in that their illicit funds will be seized, and be distributed to the community. The money can be used to initiate projects to make society a safer and therefore better place. In a nutshell, this is a win-win- situation. Our society will become a safer place and funds will be available within the justice chain.
In conclusion, I wish the members of the Asset Recovery Team lots of success, but also pleasure in their work and to make this new working model effective.
You have an important task ahead. A task that bears a heavy burden and will demand a lot out of you. You have been chosen by your heads for a reason to be a part of this special team.
By having a good cooperation, using an integral work approach, being result oriented and being creative, this new approach will succeed.
I therefore conclude with the theme of my ministry;
“Impetus, a force that causes an object to begin moving, or to continue
to move”.

Thank you for your attention!

Beste dames en heren,

Als Minister van Justitie vind ik het belangrijk dat we continu op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om onze maatschappij veiliger te maken.
Het afpakken van crimineel geld is zo’n nieuwe aanpak bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
De regering van St Maarten neemt de aanpak van georganiseerde criminaliteit zeer serieus.
Het is belangrijk dat burgers zich veilig voelen in hun land voelen en weten dat crime doesn’t pay.

Het mag niet zo zijn dat je als eerzame burger druk bezig bent om geld te verdienen terwijl anderen zich bezig houden met criminaliteit en daarmee echt een verkeerd signaal aan onze samenleving afgeven. Onze jeugd moet zien dat criminaliteit niet loont. Als je je bezighoudt met criminaliteit dan komt het Asset Recovery Team het crimineel verdiende vermogen bij je afnemen.

Bijna alle criminaliteitsvormen zijn gericht op het verdienen van geld, dus het is logisch dat we proberen het motief van criminaliteit aan te pakken en wel door dat te doen wat criminelen niet fijn vinden; namelijk hun crimineel verdiende geld af te pakken en daarmee hun status af te nemen.
Veelal zien criminelen gevangenisstraf als bedrijfsrisico, echter het afpakken van hun criminele vermogen raakt hun harder.

Daarom ondersteun ik dan ook van harte het initiatief om het Asset Recovery Team op te richten.
Een team wat bestaat uit medewerkers van het Korps Politie Sint Maarten, De Kustwacht, de Douane, de Belastingdienst en staat onder leiding van het Openbaar Ministerie.
Het doet me deugd te zien dat dit team uit lokale diensten is samengesteld.
Sint Maarten vindt de aanpak van criminaliteit belangrijk en samen met de genoemde diensten spannen we ons samen in bij de aanpak van criminaliteit.


Ik ben blij met de samenwerking tussen deze diensten. Opsporingscapaciteit bij de verschillende diensten is per definitie schaars, dus er moeten steeds keuzes gemaakt worden
of er in een concrete zaak tot opsporing wordt overgegaan en dan ook nog eens met welke middelen.
Middels de samenwerking binnen het Asset Recovery Team kunnen we als overheid bij de bestrijding van georganiseerde al onze bestuurlijke, strafrechtelijke, fiscale instrumenten inzetten. Dit levert winst op!
Alleen door maximaal gebruik te maken van de instrumenten die we als overheid ter beschikking hebben kunnen we de criminaliteit een slag toebrengen.

Maar ik wil U ook waarschuwen. Samenwerken is veel moeilijker dan vaak wordt gedacht.
Immers iedere dienst heeft zo zijn eigen doelstellingen en gebruiken. En bij samenwerken is het geven en nemen. Daarom is er een grote rol weggelegd voor de diensthoofden bij deze samenwerking.
Uw bijdrage bij deze samenwerking is zeer van belang. U zult af en toe ook de rol van bruggenbouwer in deze samenwerking moet oppakken.

Ik vind het vandaag ook een goed moment om te benadrukken dat het Asset Recovery Team niet zomaar huizen, boten auto’s of geld van burgers kan en wilt afpakken.
Mensen die niets te vrezen hebben zullen zeker niet met dit team te maken krijgen.
We leven in een rechtstaat en in een rechtsstaat worden burgers tegen de macht van de staat beschermd door wetten.
Dat geldt natuurlijk ook voor deze nieuwe aanpak van criminaliteit.
Criminelen daarentegen hebben wel wat te vrezen, hun crimineel verdiende geld gaat terugvloeien naar de gemeenschap en zij zullen daardoor ernstig geraakt worden.

Zoals dus eerder gezegd het geld vloeit terug naar onze samenleving.
Wij kunnen dit geld goed gebruiken om projecten te initiëren om onze gemeenschap weer veiliger te maken. Kortom deze aanpak levert een Win-Win situatie op.
Onze maatschappij wordt veiliger en er komt meer geld voor projecten in de Strafrechtketen.

Ik kom tot een afronding.
Ik wil de leden van het Asset Recovery Team veel succes, maar ook werkplezier toewensen om van dit team en deze nieuwe werkmethodiek een succes te maken.

U wacht een belangrijke taak. Een taak die zwaar zal zijn en veel van U vergt.
Maar U bent niet voor niets door uw leiding binnen dit team geplaatst.
Door goed samen te werken, door integraal te werken, door resultaatgericht te denken en door creatief te zijn moet deze aanpak gaan lukken
Ik sluit daarom graag af met een bekende uitspraak:

“United we stand, devided we fall”
Dank U voor uw aandacht

 

Bonaire - Actie preventief fouilleren op Bonaire - 28-04-2017In de late avond/nacht van 27 op 28 april 2017 heeft personeel van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) preventief gefouilleerd in de directe omgeving van twee bars in Playa, gelegen op de kruising van de Bulevar Libertador Simon Bolivar en de Kaya L.D. Gerhardts. De politie handelde daarmee ter uitvoering van een bevel van de Hoofdofficier van Justitie BES.
De hoofdofficier heeft, in nauw overleg met de Gezaghebber en de Korpschef tot de inzet van preventief fouilleren besloten om het wapenbezit op het eiland terug te dringen. Het bevel gold alleen in de afgelopen nacht.
Het bevel had betrekking op deze omgeving omdat de politie heeft vastgesteld dat de afgelopen maanden diverse gevallen van wapengeweld hebben plaatsgevonden waar bezoekers van de daar gelegen horeca bij betrokken waren. Onder meer is na een ruzie die in de horeca is ontstaan op 8 april een man op de nabijgelegen parkeerplaats door messteken om het leven gebracht. Maar er zijn ook meldingen van wapenhandel en ernstige bedreiging met vuurwapens van politieagenten. Het bevel zag dus op een beperkte tijdsduur en op een afgebakend gebied.
Bij het preventief fouilleren zijn 2 steekwapens, 1 slagwapen en verdovende middelen aangetroffen. Tijdens de actie bleek ook dat een auto voorzien was van gestolen kentekenplaten. Er is 1 aanhouding verricht.
Preventief fouilleren is een bevoegdheid die de officier van justitie op basis van de Wapenwet BES aan opsporingsambtenaren kan verlenen.
Politie en OM geven prioriteit aan de bestrijding van wapenbezit. Daarin past de inzet van de bevoegdheden die de wet biedt waar dat nodig is. Als er aanleiding toe is, zal het bevel opnieuw worden afgegeven voor dan te bepalen tijdsduur en locaties.

 

Curacao - OM vastbesloten: Onderzoek bij omkoping, poging omkoping, intimidatie, bedreiging en wanorde- 23-04-2017

 

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao is deze week extra alert in verband met de verkiezingen van 28 april 2017. Vrijdag vinden op Curaçao de verkiezingen plaats voor het Parlement van Curaçao. Het is in het belang van Curacao en de Curaçaose bevolking dat het democratische gehalte van de verkiezingen zo hoog mogelijk is. De verkiezingen moeten daarom op een eerlijke manier verlopen.

Het Openbaar Ministerie zal optreden op het moment dat signalen worden ontvangen van mogelijke koop en/of verkoop van stemmen. Omkoping en poging tot omkoping van het kiesrecht is strafbaar gesteld in artikel 2:44 van het Wetboek van Strafrecht Curaçao. Van omkoping of poging omkoping is bijvoorbeeld sprake als een gift of een belofte wordt gedaan of aangeboden.

Een zuivere uitkomst van de verkiezingen is van essentieel belang in een democratische samenleving. Dit wordt alleen bereikt als een ieder vrij is te stemmen op de partij van zijn keuze en deze stem voor zichzelf mag houden. Zodra kiezers zich laten omkopen in ruil voor het uitbrengen van hun stem op een bepaalde politieke partij op politiek persoon is geen sprake meer van vrije verkiezingen.

Het Openbaar Ministerie gaat alle signalen van omkoping onderzoeken. Daarnaast zal het Openbaar Ministerie Curaçao alle signalen van intimidatie, bedreiging en wanorde voor, tijdens en na de verkiezingen onderzoeken.

Het OM staat voor een volkomen onbelemmerd verloop van de verkiezingen; indien nodig zal ook de Landsrecherche Curaçao worden ingezet om onderzoek te verrichten.

Het Hoofdstembureau heeft het maken van foto’s in een stemlokaal verboden. Indien een foto van een stembiljet wordt gemaakt in het kader van het kopen of verkopen van een stem, is dit strafbaar. Het OM waarschuwt dat het deze zaken zullen worden onderzocht en mogelijk vervolgd.

Een ieder die signalen heeft van omkoping, poging omkoping, intimidatie en/of bedreiging of daartoe wordt benaderd wordt opgeroepen deze signalen via 917 of anoniem via 108 te melden, zodat deze kunnen worden onderzocht.

Artikel 2:44
1.Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing door gift of belofte iemand omkoopt om zijn of eens anders kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Met ten hoogste dezelfde straf wordt gestraft de kiezer of de gemachtigde van een kiezer die zich door gift of belofte tot een of ander laat omkopen

 

Curacao - Gedetineerde USA gaat straf uitzitten op Curaçao - 21-04-2017

 

De man S.A.H. (1968) geboren in Saint Catherine (Jamaica) maar met de Nederlandse nationaliteit en reeds vele jaren woonachtig op Curaçao, is in de Verenigde Staten veroordeeld voor de import van cocaïne. H. is op 16 december 2015 door de US District Court for the Southern District of Florida veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf voor de invoer van cocaïne in de Verenigde Staten op 12 juni 2015. Hij werd bij aankomst van een vlucht van Curaçao naar Miami met bolita’s in zijn maag betrapt. Hij had 150 bolletjes in zijn maag die hij in het ziekenhuis heeft uitgescheiden. Hij zit sinds zijn aanhoudingsdatum in de VS in de gevangenis.

Vrijdagmiddag 21 april is H. op Curaçao aangekomen. Hij werd begeleid door twee politiefunctionarissen van de Divisie Georganiseerde Criminaliteit (DGC) van KPC en functionarissen van de federale politie, US Marshalls.

H. komt conform internationale verdragen in aanmerking om zijn straf in zijn land van residentie uit te zitten. Het Koninkrijk der Nederlanden en de USA zijn beide partij bij het verdrag welke dit toelaat. De doelstelling van dit soort overdrachten is resocialisatie waar H. dan voor in aanmerking komt.
Het betreft in dit geval geen uitlevering van een verdachte maar een reeds in de VS veroordeelde persoon. Hij heeft verzocht om zijn straf in eigen land verder te mogen uitzitten en beide landen hebben daar - na gedegen onderzoek - mee ingestemd.

H. zal binnenkort voor een rechter in Willemstad verschijnen naar aanleiding van een vordering van de Procureur-generaal (PG) tot tenuitvoerlegging van een buitenlandse gevangenisstraf. De Amerikaanse straf wordt dan, gezien de feiten en omstandigheden, omgezet naar een Curaçaose straf, op basis van lokale maatstaven, zodat hij - mocht het Hof daartoe beslissen, het restant van zijn straf hier kan uitzitten.


Sint Maarten - Huiszoeking en aanhoudingen in onderzoek Robalo - 19-04-2017

In verband met het strafrechtelijk onderzoek Robalo zijn op Woensdag 19 april 2017 de verdachten E.L.A.H. (37) en U.G.A. (55) aangehouden. Ook heeft er onder leiding van de Rechter Commissaris en de Officier van Justitie een zoeking plaatsgevonden in het huis van E.L.A.H. Belangrijke documenten, digitale gegevensdragers en mobiele telefoons zijn in beslag genomen.

Op 10 augustus 2016 heeft in verband met hetzelfde onderzoek ook een zoeking plaatsgevonden in het huis van U.G.A. Robalo is het onderzoek naar verdenkingen van mensensmokkel gepleegd op 5 mei 2016 en andere strafbare feiten die hier betrekking op hebben. Het onderzoek werd in mei 2016 opgestart door de Landrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek duurt voort en meer aanhoudingen zijn niet uit te sluiten.

 

Curacao - Requisitoir Maximus - samenvatting: Eis voor Fonseca 26 jaar - 19-04-2017

 

Requisitoir Maximus - samenvatting: Eis voor Fonseca 26 jaar

Vier jaar na de moord op Wiels staan we aan het eind van de tweede fase. De schutter, Elvis Kuwas is inmiddels in drie instanties onherroepelijk veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, thans is het de beurt aan de middleman: Burney ‘Nini’ Fonseca.

Politie en Openbaar Ministerie stellen alles in het werk om de waarheid aan de dag te brengen. Op basis van het huidige dossier is er naar onze mening voldoende bewijs dat Fonseca schuldig is aan het medeplegen van de moord, het doden van Helmin Wiels door samen met anderen een vooropgezet plan uit te voeren. Uit verschillende getuigenverklaringen, onder andere van Kuwas zelf, blijkt Fonseca's rol. George Jamaloodin en Robbie Dos Santos worden ervan verdacht aan Fonseca de opdracht te hebben gegeven iemand te zoeken om Wiels te doden. Samen met Luigi ‘Pretu’ Florentina heeft hij Kuwas ingehuurd om Wiels te doden. Fonseca en Florentina fungeerden als het ware als 'moordmakelaars' en organiseerden de moord. Florentina hield contact met de uiteindelijke daders, Fonseca met de opdrachtgevers. Fonseca was de grote man achter de schermen met een cruciale rol.

Door Wiels te vermoorden is een geliefd man weggerukt uit zijn gezin en uit het democratisch proces. Dat was ook de bedoeling van Fonseca: het plegen van een politieke moord. En dan niet zelf, maar door lafhartig iemand anders voor zijn kar te spannen. Kuwas was het pistool in handen van Fonseca.

Met Wiels werd niet alleen Pueblo Soberano een leider ontnomen, maar ook een in Curaçao op handen gedragen leider. Wie de uitzonderlijke daad begaat dat hij een politicus uit de weg ruimt, behoort uitzonderlijk lang gestraft te worden. In een democratie en een rechtstaat mogen geweld en kogels nimmer de plaats innemen van de rede.

Curacao is nog steeds geschokt door deze moord, ook omdat tot op de dag van vandaag nog niet alle verantwoordelijken zijn berecht. Fonseca zwijgt en heeft altijd geweigerd openheid van zaken te geven. Daardoor belemmert hij de rechtvaardigheid waar Wiels, zijn familie en de samenleving recht op hebben.

Fonseca is vaker veroordeeld, ook na dit feit. Fonseca heeft tenslotte nooit spijt betoond of morele twijfel gehad bij het krijgen van de opdracht, het vervolgens geven van de opdracht en het uitzetten van de taken die hebben geleid tot de moord op Wiels.

Daarom zou het Openbaar Ministerie eigenlijk de hoogst mogelijke tijdelijke gevangenisstraf eisen die in dit geval voor Fonseca kan worden opgelegd: 30 jaar. Maar de straf van 4 jaar die hij onlangs heeft gekregen moet daar volgens de wet van worden afgetrokken. De strafeis komt dan ook uit op 26 jaar gevangenisstraf.

Het Openbaar Ministerie komt in dit geval niet tot een levenslange gevangenisstraf omdat die straf meestal opgelegd wordt bij meervoudige moorden of bij recidive voor levensdelicten.

Het onderzoek in deze zaak naar de opdrachtgevers gaat door. Goed onderzoek gebeurt zorgvuldig en kost tijd. Inmiddels is aan Venezuela de uitlevering van Jamaloodin gevraagd, mede voor de betrokkenheid bij de moord op Wiels. Er zijn nog voldoende kansen om nader bewijs te verzamelen. Zolang dit het geval is, zal dit onderzoek niet worden stopgezet.

 

Curacao - Rechtszaak “Maximus” op 19 en 21 april - 10-04-2017

 

Op woensdag 19 en vrijdag 21 april vindt de inhoudelijke behandeling plaats van de strafzaak tegen de verdachte Burney “Nini” Fonseca (Curaçao, 1971). Fonseca is verdachte in het deelonderzoek “Maximus” naar de opdrachtgevers voor de moord op Helmin Wiels.

Fonseca zit momenteel een gevangenisstraf uit voor de uitvoer van cocaïne en witwassen. Hij zal tijdens de behandeling van de rechtszaak “Maximus” niet persoonlijk aanwezig zijn in de rechtszaal, maar via een videoverbinding worden verhoord en de zaak kunnen bijwonen.

Fonseca wordt door het Openbaar Ministerie (OM) gezien als de schakel tussen opdrachtgevers en uitvoerders van de moord op Helmin Wiels in 2013. De uitvoerder van de moord is reeds tot de Hoge Raad tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Het vonnis in deze is inmiddels onherroepelijk geworden.

De behandeling van de strafzaak tegen Fonseca werd op 8 augustus 2014 aangehouden voor onbepaalde tijd omdat het onderzoek nog niet was afgerond. Het onderzoek naar de betrokkenheid van Fonseca is inmiddels zover gevorderd dat de zaak nu inhoudelijk kan worden behandeld. Het onderzoek naar de overige opdrachtgevers in deze is nog volop gaande.

 

Curacao - Update - Huiszoekingen in onderzoek “Wilhelmina” - 05-04-2017Woensdagmorgen vroeg hebben in het kader van het onderzoek "Wilhelmina" van de Landsrecherche Curaçao drie huiszoekingen plaatsgevonden op Curaçao, namelijk bij Statenlid Gerrit Schotte, politicus Charles Cooper en zakenman G.R. De zoekingen hebben plaatsgevonden in het bijzijn van een Rechter-commissaris (RC) en een Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) op alle drie de adressen.

Aanleiding voor het onderzoek was de aangifte van Statenlid Yael Plet van 18 februari 2017. De verdenking betreft tevens de omkoping van een ander Statenlid. Vooralsnog zijn twee personen in deze zaak als verdachte aangemerkt, zij zijn daarvan woensdagmorgen op de hoogte gesteld. De Landsrecherche Curaçao heeft in het onderzoek onder meer getuigen gehoord in de politieke kring.

Tijdens de huiszoekingen zijn computers, telefoons, geld en stukken uit de administratie in beslag genomen voor nader onderzoek. Tijdens een van de huiszoekingen is er nog een witwasverdenking bijgekomen. Aanhoudingen of andere huiszoekingen in deze zaak worden door de Officier van Justitie niet uitgesloten.

De Landsrecherche is een opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich onder meer op de opsporing van gedragingen die de integriteit van het openbaar bestuur raken. De Landsrecherche doet alleen onderzoek na opdracht daartoe van de Procureur-generaal.

Corruptie, waaronder het omkopen van statenleden, vormt een ernstige bedreiging van de rechtstaat. Het ondergraaft het democratisch proces en vernietigt het vertrouwen van burgers in hun volksvertegenwoordigers. De Landsrecherche Curaçao en het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao geven dan ook prioriteit aan onderzoek naar dergelijke vormen van corruptie.

 

Curacao - Inzet VKC vanmorgen - 05-04-2017

 

Woensdagmorgen zijn tijdens de huiszoekingen, in het kader van het onderzoek “Wilhelmina”, een aantal leden van het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC) ingezet voor het handhaven van de openbare orde op de openbare weg. De beslissing om de het VKC in te zetten is genomen na beraad tussen de Landsrecherche Curaçao en de leiding van de het Korps Politie Curaçao (KPC).
KPC kampt momenteel met onderbezetting en was daarom de reden om op advies van het KPC de het VKC in te zetten. Dat het KPC onderbezet is, is bekend binnen de “driehoek” (Minister van Justitie, de PG en KPC).
Tijdens de huiszoekingen kreeg de Landsrecherche Curaçao ondersteuning van andere afdelingen van het KPC. Het openbaar Ministerie (OM) benadrukt dat er absoluut geen sprake is van wantrouwen tussen het OM en KPC. Er is zelfs sprake van een zeer goede verstandhouding.

 

Curacao - Landsrecherche verricht huiszoekingen in onderzoek naar omkoping politici - 05-04-2017

Sinds vanmorgen vroeg worden onder leiding van een Rechter-commissaris (RC) drie huiszoekingen verricht door de Landsrecherche Curaçao. Een van de huiszoekingen vindt plaats in de woning van Statenlid Gerrit Schotte. Ook worden huiszoekingen verricht bij politicus Charles Cooper en zakenman G.R.

Het betreft een strafrechtelijk onderzoek door de Landsrecherche Curaçao. De Landsrecherche wordt hierin ondersteund door diverse andere opsporingsdiensten.
De Procureur-generaal (PG) heeft de Landsrecherche Curaçao in februari 2017 opdracht gegeven om strafrechtelijk onderzoek te verrichten naar aanleiding van de aangifte van Statenlid Yael Plet ter zake van poging tot omkoping. Naast de aangifte zijn diverse andere onderzoeksresultaten verkregen en zijn een aantal getuigen gehoord.
Het onderzoek leverde onder meer de verdenking op dat een ander Statenlid is omgekocht. Inmiddels zijn zowel Schotte en Cooper in deze zaak als verdachte aangemerkt. Er zijn tot nu toe nog geen aanhoudingen verricht.
Bij de huidige stand van het onderzoek is het noodzakelijk om vandaag deze huiszoekingen te doen. Verdere huiszoekingen en/of aanhoudingen in een later stadium van het onderzoek worden niet uitgesloten.
De Landsrecherche is een opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich onder meer op de opsporing van gedragingen die de integriteit van het openbaar bestuur raken. De Landsrecherche doet alleen onderzoek na opdracht daartoe van de procureur-generaal.
Corruptie, waaronder het omkopen van statenleden, vormt een ernstige bedreiging van de rechtstaat. Het ondergraaft het democratisch proces en vernietigt het vertrouwen van burgers in hun volksvertegenwoordigers. De Landsrecherche en het Openbaar Ministerie geven dan ook prioriteit aan onderzoek naar dergelijke vormen van corruptie.
Het onderzoek zal nog geruime tijd in beslag nemen.

 

Curacao - OM alert op eerlijke verloop verkiezingen 28 april - 30-03-2017

 

Op 28 april 2017 vinden op Curaçao de verkiezingen plaats voor het Parlement van Curaçao. Het is in het belang van Curacao en de Curaçaose bevolking dat het democratische gehalte van de verkiezingen zo hoog mogelijk is. De verkiezingen moeten daarom op een eerlijke manier verlopen.

Omkoping bij kiesrecht is strafbaar gesteld in artikel 2:44 van het Wetboek van Strafrecht. Recent is de strafbaarstelling verhoogd naar een gevangenisstraf van twee jaar. Tevens is het mogelijk dat iemand die veroordeeld wordt voor omkoping wordt ontzet uit bepaalde rechten. Dat kan inhouden dat een veroordeelde niet meer mag stemmen dan wel dat hij zich niet meer verkiesbaar mag stellen. Ook een poging tot omkoping is strafbaar. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als een gift of een belofte wordt aangeboden, maar de andere partij niet mee wenst te werken.

Een zuivere uitkomst van de verkiezingen is van essentieel belang in een democratische samenleving. Dit wordt alleen bereikt als een ieder vrij is te stemmen op de partij van zijn keuze en deze stem voor zichzelf mag houden. Zodra mensen zich laten omkopen in ruil voor het uitbrengen van hun stem op een bepaalde politieke partij op politiek persoon is geen sprake meer van vrije verkiezingen.

Net als bij de verkiezingen op 5 oktober 2016 zal het Openbaar Ministerie gedurende de periode naar de verkiezingen van 28 april 2017 extra oplettend zijn op signalen van omkoping. Daarnaast is het Openbaar Ministerie alert signalen van intimidatie en bedreiging en al deze signalen onderzoeken. Het OM staat voor een volkomen onbelemmerd verloop van de verkiezingen; indien nodig zal ook de Landsrecherche worden ingezet om onderzoek te verrichten.

Mogelijke onregelmatigheden en incidenten bij de ondersteuningsverkiezingen van 18 en 19 maart 2017 worden in samenspraak met het Hoofdstembureau thans bestudeerd zodat daar lering uit kan worden getrokken.

Een ieder die signalen heeft van omkoping, intimidatie en/of bedreiging of daartoe wordt benaderd wordt opgeroepen deze signalen via 917 of anoniem via 108 te melden, zodat deze kunnen worden onderzocht.

Artikel 2:44
1.Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing door gift of belofte iemand omkoopt om zijn of eens anders kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Met ten hoogste dezelfde straf wordt gestraft de kiezer of de gemachtigde van een kiezer die zich door gift of belofte tot een of ander laat omkopen

 

Curacao - Zaak "TGO Berg Altena” draait op volle toeren - 23-03-2017

De rechtsorde op Curaçao is ernstig geschokt naar aanleiding van de vier levensdelicten zaterdag op Berg Altena. Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao neemt de zaak dan ook zeer hoog en om deze reden is het onderzoek ook opgeschaald naar een zogenaamd Team Grootschalig Onderzoek (TGO). Het TGO-onderzoek heeft de naam “TGO Berg Altena” gekregen en draait op volle toeren.
Het betreft een gecompliceerd onderzoek, waarbij het noodzakelijk is dat door getuigen verklaringen worden afgelegd. Het Openbaar Ministerie doet daarom een dringende oproep aan getuigen om zich te melden. Ook diegenen die mogelijk over beeldmateriaal (foto's en video's) beschikken worden opgeroepen zich te melden. Alles kan in dit onderzoek naar dit ernstige misdrijf van groot belang zijn. Specifiek is het onderzoeksteam op zoek naar de vluchtauto en bijvoorbeeld beelden van de vluchtroute. Maar ook andere informatie kan in dit onderzoek belangrijk zijn.
Getuigen worden opgeroepen om in contact te treden via telefoon 917 of via de anonieme lijn 108.
De ogen en oren van burgers zijn essentieel in aanvulling op het onderzoek van de politie en het OM. Niet alleen in deze zaak, maar in het algemeen in alle onderzoeken.
Het Openbaar Ministerie stelt alles in het werk om de daders van dit misdrijf op te sporen, voor de rechter te brengen en een passende straf te eisen


Curacao - Zaak OM tegen George afgedaan - 23-03-2017

 

Woensdag 22 maart 2017 heeft het Gerecht uitspraak gedaan in de rectificatiezaak tussen het Land Curaçao/Openbaar Ministerie en Norbert George. De rechter heeft in zijn vonnis overwogen dat in de pers al uitgebreid aandacht is besteed aan het feit dat de rechter van oordeel was dat er geen feitelijke grondslag is voor George zijn bewering dat het Openbaar Ministerie journalisten betaalt voor het naar buiten brengen van informatie. De rechter oordeelt voorts dat vrijwel niemand, althans vrijwel niemand van de mensen die deze kwestie gevolgd hebben en/of openstaan voor objectiviteit, op basis van de gewraakte Facebook-berichten van George nog voor waar zal aannemen dat het Openbaar Ministerie journalisten betaalt "pa saka informashon”.
Daarnaast overweegt de rechter dat ook George ter zitting van 7 maart 2017 heeft gezegd dat hij, hoewel hij afgaand op wat hij eerder vernam aanvankelijk anders meende en mocht menen, er inmiddels van uitgaat dat het Openbaar Ministerie geen betalingen doet aan journalisten om nieuws naar buiten te brengen.
Daarmee heeft de door het Land/OM gewenste rectificatie volgens de rechter plaatsgevonden en is er geen reden meer de dwangsom te verhogen. Naar het oordeel van het gerecht heeft het OM gekregen wat het wilde – en wat gerechtvaardigd was – namelijk de door de rechter en inmiddels ook ter zitting door George geuite vaststelling dat er geen grond is aan te nemen dat het Openbaar Ministerie journalisten betaalt om informatie naar buiten te brengen.
Met deze uitspraak acht het Openbaar Ministerie de onjuistheid van de beweringen van George in voldoende mate vastgesteld en gerectificeerd en is deze kwestie daarmee voor het Openbaar Ministerie afgedaan.

 

Curacao - Jamaloodin overgebracht naar Caracas, Venezuela - 21-03-2017

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao bevestigt dat de vrijdag aangehouden heer George Jamaloodin inmiddels van Valencia is overgebracht naar de Venezolaanse hoofdstad Caracas alwaar hij binnenkort wordt voorgeleid aan het Hof dat zijn aanhouding heeft gelast.
Het Openbaar Ministerie Curaçao uit haar grote tevredenheid over het optreden van de Venezolaanse autoriteiten en de goede samenwerking tussen het OM in Willemstad en het Openbaar Ministerie te Caracas.
Het OM Curaçao hoopt spoedig meer informatie te krijgen over het vervolg van de juridische procedure en de uitlevering van de verdachte.

 

Sint Maarten - Opnieuw zoeking in onderzoek Emerald - 21-03-2017

Vanochtend 21 maart 2017 heeft er in het onderzoek Emerald opnieuw een huiszoeking plaatsgevonden. Het betreft een kantoorpand aan de Van Goghstraat wat reeds verlaten was, maar waar door de huurder administratie en computers waren achtergelaten.

Tijdens de zoeking door het team bestrijding ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) zijn onder leiding van een rechter commissaris gegevensdragers en administratie in beslag genomen. Het onderzoek is nog in volle gang en mogelijk nieuwe zoekingen en/of arrestaties zijn niet uit te sluiten.

Het onderzoek Emerald is gestart in april 2016 naar aanleiding van berichten in de kranten en vragen die in het parlement zijn gesteld over het contract dat is afgesloten tussen het beveiligingsbedrijf van verdachte en het havenbedrijf van Sint Maarten. Tijdens dit onderzoek zijn verdenkingen ontstaan van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.

 

Bonaire - Huiszoekingen en aanhouding op Bonaire - 21-03-2017


Disndag 21 maart 2017 hebben in het kader van onderzoek “Goud” huiszoekingen plaatsgevonden op drie adressen op Bonaire. Dit onder leiding van een Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) BES. Het betreft een onderzoek in het kader van drugs en vuurwapens.
De huiszoekingen hebben plaatsgevonden op de volgende adressen: Kaya Karaña, Kaya Gobernador Debrot en de Kaya Petronilia. In het kader van het onderzoek is verdachte G.K.E. (1969) aangehouden op het adres Kaya Karaña. De aanhouding is voor Opiumwet en mensensmokkel. Twee andere personen zijn meegenomen en overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie. Het vermoeden bestaat dat zij illegaal op het eiland verblijven.

 

Sint Maarten - Handhaving op getinte autoruiten - 20-03-2017

Vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en het Korps Politie St. Maarten hebben op maandag 20 maart 2017 vergaderd over een gezamenlijke strenge aanpak van getinte autoruiten. Er zal binnenkort worden gestart met een handhaving (in combinatie met intensieve controle op betaling van Road Tax). Automobilisten worden dringend verzocht om hun voertuig in overeenstemming te brengen met de wetgeving op dit punt.

Deze wetgeving houdt onder meer in dat de voorruit en ruiten van de bestuurder en de bijrijder maar voor 15 procent donker getint mogen zijn. De achterste ruiten mogen donkerder getint zijn, mits aan beide zijden van de auto zijkijkspiegels zijn aangebracht.

Bestuurders van voertuigen die niet op orde zijn zullen beboet worden en mogen hun weg niet vervolgen tenzij de tint ter plaatse wordt verwijderd.

 

Bonaire - Resultaat gerechtelijke sectie echtpaar Rincon bekend - 20-03-2017

Op Bonaire is vrijdag sectie verricht op de twee lichamen welke in de wijk Rincon zijn aangetroffen. Die gerechtelijke sectie is uitgevoerd op Bonaire door een patholoog-anatoom uit Curacao. De resultaten van het onderzoek en de secties brengen politie en OM ertoe op dit moment als meest aannemelijke scenario uit te gaan dat de man de vrouw heeft omgebracht en daarna zelfmoord heeft gepleegd. Waarin buiten de omgekomen personen geen anderen betrokken zijn. De omgekomen man en vrouw hebben de initialen M.M.F. en A.E.C.-F. Vanzelfsprekend wordt op dit moment nog hard gewerkt om uit te zoeken of er echt geen andere gang van zaken aan de orde kan zijn geweest. Het onderzoek heeft de naam "Alto"

 

Curacao - OM-deel screening kandidaat-ministers afgerond - 20-03-2017


Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft vandaag, maandag 20 maart 2017, de justitiële naslag afgerond met betrekking tot de antecedentenonderzoeken van de kandidaat-ministers. Het resultaat van de justitiële naslag is vervolgens aangeboden aan de Formateur van het interim kabinet en respectievelijk de Ondervoorzitter van de Raad van Advies. Het Openbaar Ministerie dient – overeenkomstig de Landsverordening Integriteit (kandidaat)ministers - daarbij acht te slaan op informatie uit de ter beschikking staande registers, waaronder het strafkaartenregister en het strafbladensysteem van de justitiële documentatiedienst. Ook wordt bezien of de kandidaat al dan niet verdachte is of is geweest in een lopend of afgesloten strafrechtelijk onderzoek terzake een misdrijf, tenzij het belang van dat onderzoek zich daartegen verzet.
De Landsverordening vraagt van het Openbaar Ministerie een zorgvuldige afweging waarbij secuur de beschikbare informatie en de strafrechtelijke onderzoeksbelangen worden afgewogen. Dit vergt enige tijd, misslagen dienen te worden voorkomen. Van enige vertraging in het onderzoek is geen sprake; het Openbaar Ministerie merkt in dat verband op dat het huidige screeningsonderzoek zelfs in kortere tijd is afgerond dan de justitiële naslag zoals deze in november/december 2016 is verricht.
Over de inhoud van de screeningsrapportages doet het Openbaar Ministerie vanzelfsprekend geen mededelingen. Deze zijn vertrouwelijk.

 

Sint Maarten - 5.318 verkeersboetes verwerkt door OM in 2016 - 20-03-2017

Het Openbaar Ministerie (OM) St. Maarten heeft in 2016 hoog ingezet op de verkeersveiligheid en heeft 5.318 boetes verwerkt voor verkeersovertredingen en overtredingen op het water. Deze boetes zijn uitgeschreven door het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) en de Kustwacht. In vergelijking met 2015 is dat een stijging van 42 procent van het totaal uitgeschreven boetes. Van de 5.318 boetes zijn er 3.759 voor de rechter gebracht. Dit is een stijging van 894 (31 procent). De overige transacties zijn niet voor de rechter gebracht, omdat ze vóór de zittingsdatum zijn betaald door de overtreders.

De top 5 van de meest uitgeschreven boetes betreft de volgende overtredingen:
- Rijden zonder gordel (1.111)
- Rijden zonder rijbewijs (955)/Rijbewijs niet aantonen (604)
- Onverzekerd rijden (667)
- Bellen (646)
- Belasting niet (tijdig) betaald (567)

Ook voor 2017 geldt dat KPSM samen met het Openbaar Ministerie inzetten op meer verkeersveiligheid. Zo zullen er meer controles plaatsvinden met het accent op:
- Onverzekerd rijden;
- Getinte autoruiten;
- Rijden zonder rijbewijs;
- Naleving afspraken met betrekking tot betontrucks;

Per kwartaal zal een multidisciplinaire integrale controle gedaan worden. Daarnaast zullen er in samenwerking met de Gendarmerie verkeerscontroles aan de grens plaats gaan vinden.

 

Curacao - FIU en OM starten “niet-melders project”; Makelaars op Curaçao onder de loep - 19-03-2017
FIU Curaçao (Financial Intelligence Unit Curaçao), voorheen het MOT, is in samenwerking met het OM gestart met een campagne gericht op het melden van ongebruikelijke transacties en het doen van cliëntenonderzoek en naar de herkomst van geld op Curaçao. Het doel van het “niet melders project” is dat er meer, tijdige en betere meldingen van ongebruikelijke transacties worden gedaan aan de FIU.

Om het witwassen van geld te bestrijden, moeten meldplichtigen zoals bijvoorbeeld banken, notarissen, autohandelaren, casino’s, trustkantoren en makelaars ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Ook moet het FIU hun cliënten identificeren en in voorkomende gevallen ‘source of funds’ onderzoek doen. Deze zogenoemde ‘poortwachters’ zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat zij hun wettelijke verplichtingen op dit gebied nakomen.

De FIU beoordeelt of gemelde ongebruikelijke transacties verdacht zijn. Als een transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt dan wordt deze doorgestuurd aan opsporingsinstanties voor verder onderzoek. Als meldplichtigen ongebruikelijke transacties niet melden aan de FIU of als zij dit opzettelijk te laat doen, dan werkt dit ondermijnend en concurrentievervalsend. Bij dergelijk verzuim kan het OM strafrechtelijk optreden.

De FIU trapt deze campagne af met het doen van audits en analyses gericht op de makelaars-branche. Uit jaarcijfers van de FIU blijkt dat makelaars weinig of geen ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. De resultaten van de onderzoeken worden met het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao besproken. Daarbij wordt bezien of strafrechtelijk optreden op zijn plaats is.

Niet alleen moeten aan de FIU meldingen worden gedaan. De FIU is op Curaçao ook een van de drie Toezichthouders die controleren op de naleving van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID). Elke meldplichtige instelling / beroepsgroep is wettelijk verplicht zich te registreren bij de FIU om te kunnen melden EN bij hun eigen Toezichthouder.

De aanpak van witwassen is belangrijk voor de effectieve bestrijding van zware criminaliteit en de bescherming van de financieel-economische markt van Curaçao. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om ongestoord van het criminele vermogen te genieten.

Meer informatie over de FIU, welke instellingen en beroepsgroepen moeten melden, de regels die gelden voor meldplichtigen en hoe te melden kunt u vinden op http://www.fiucuracao.cw

 

Curacao - Denise Vijber wint nationale requireerwedstrijd Curaçao - 17-03-2017

 

Denise Vijber heeft de nationale requireerwedstrijd op Curaçao voor studenten gewonnen. De wedstrijd vond vrijdag 17 maart 2017 plaats in de zittingszaal van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Willemstad. De opgave was een goed requisitoir (de voordracht ter terechtzitting van een officier van justitie) te schrijven en vervolgens voor te dragen voor de rechter. In totaal deden vijf kandidaten aan de wedstrijd mee.
Volgens het juryrapport hield Denise Vijber een glashelder requisitoir waarin zijn genuanceerd haar strafeis formuleerde. Vijber reageerde vervolgens scherp en adequaat op het pleidooi van de advocaat en liet zien dat de toga haar als gegoten zit.
Denise Vijber zit thans in het laatste jaar van haar rechtenstudie en hoopt na afronding daarvan op een mooie betrekking binnen de rechtspleging. Zij wordt nu namens Curaçao afgevaardigd om deel te nemen aan de nationale requireerwedstrijd in Nederland op 14 april 2017, deze trip wordt volledig voor haar verzorgd.
Hoofdofficier mr. Heiko De Jong heeft vrijdag de prijs, in de vorm va een trofee, aan Denise Vijber overhandigd en haar van harte gelukgewenst. Ook bood hij haar een stage bij zijn parket: “Talent dien je te koesteren en in staat te stellen zich te ontwikkelen” aldus hoofdofficier De Jong.
De nationale requireerwedstrijd is een initiatief van het Openbaar Ministerie, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de Universiteit van Curaçao en heeft ten doel lokaal talent de kans te geven om zich te presenteren aan potentiele toekomstige werkgevers als het Openbaar Ministerie, het Gemeenschappelijk Hof en de advocatuur.

Voor de foto zie: http://www.iturl.nl/sn63UJL

 

Bonaire - Onderzoek KPCN en OM BES in Rincon - 16-03-2017

Het Openbaar Ministerie (OM) BES maakt bekend dat vanmorgen er bij de politie op Bonaire een melding binnen gekomen van een man met ernstige verwondingen aan de Kaya Hubentut en de Kaya Sorsaka in de wijk Rincon. Bij aankomst troffen zij inderdaad een man aan in de tuin van de woning. In de woning een dame. Beide bleken te zijn overleden aan hun verwondingen.

Anders dan in de media hebben gemeld zijn er geen aanwijzingen dat de slachtoffers door vuurwapengeweld om het leven zijn gekomen.

Het KPCN en OM BES doen op dit moment onderzoek naar de toedracht.

 

Curaçao - Aangifte altijd in persoon; Niet meer via mail, sms of brief - 16-03-2017Iedereen kan aangifte doen van een strafbaar feit. Uitgangspunt is dat men persoonlijk aangifte doet bij de politie (of bij de Landsrecherche in de zaken waarin de Landsrecherche wordt ingezet), omdat de opsporingsambtenaar de gelegenheid dient te hebben daar vragen over te stellen, bijvoorbeeld naar de toedracht en details of naar andere omstandigheden die het onderzoek kunnen helpen. Het afgeven of deponeren van een brief op één van de kantoren van het Openbaar Ministerie op Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden, het sturen van een mail, van een sms of van een WhatsApp bericht naar een medewerker van politie of justitie is geen aangifte en wordt niet (langer) als zodanig in behandeling genomen.

Het beleidslijn is gepubliceerd op de website: http://www.openbaarministerie.org/images/Beleidslijn_aangfite_doen_150317.pdf

Sint Maarten - 3 verdachten aangehouden in Emerald onderzoek - 15-03-2017

In het kader van het lopend onderzoek genaamd Emerald zijn vandaag 3 verdachten aangehouden. Het team bestrijding ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) heeft in samenwerking met de Landsrecherche Sint Maarten en de Franse autoriteiten tevens in twee panden huiszoeking verricht.

De verdachten C.B., A.A, en S.W. zijn aangehouden. Zij worden verdacht van valsheid in geschrifte en belastingfraude. In de wijk Sucker Garden is onder leiding van de rechter commissaris een woning doorzocht. Tevens is door de Franse autoriteiten een woning doorzocht in de wijk French Quarter. In deze woningen zijn onder meer documenten, administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen. Het betreft woningen waar de onderzoekers nog niet eerder zijn geweest.

Op 28 november 2016 werd in ditzelfde onderzoek op in totaal zeven (7) locaties zoekingen verricht waaronder bij de woning van de verdachte O.A., het havenbedrijf van Sint Maarten en bij een beveiligingsbedrijf.

Het onderzoek Emerald is gestart in april 2016 naar aanleiding van berichten in de kranten en vragen die in het parlement zijn gesteld over het contract dat is afgesloten tussen het beveiligingsbedrijf van verdachte en het havenbedrijf van Sint Maarten. Tijdens dit onderzoek zijn verdenkingen ontstaan van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.

 

Curacao - Veiling Afpakteam levert 600.00 dollar op - 10-03-2017

De veiling van auto’s, motorfietsen, boten en vrachtwagens is donderdagmiddag afgesloten. De veiling van het Openbaar Ministerie Curaçao en Afpakteam Curaçao was zeer succesvol met een totale netto-opbrengst van ruim 600.000 dollar oftewel ruim 1 miljoen gulden. Het Openbaar Ministerie is zeer tevreden met het behaalde resultaat.

Ruim 52.000 mensen hebben de veilingpagina van het OM op BVA Auctions bezocht. Alle 82 boten, voertuigen, pleziervaartuigen en motorfietsen zijn verkocht. Het meeste is geboden op een Suzuki motorfiets, een Powerboat Sport, een Boston Whaler sportboot, een Toyota Tundra pick-up, een Hyundai i10 en een vrachtwagen International met kraan

 

Curacao - Geen strafrechtelijk onderzoek OM na aangifte tegen ministers - 09-03-2017

Op 20 december 2016 heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Curaçao een aangifte ontvangen van drie aangevers tegen de (ex)ministers van Justitie en Financiën, de heren Navarro en Jardim. Dit in verband met de gunning van de opleiding ‘Bachelor in Policing’ aan de heer Camelia. 

In de aangifte wordt betoogd dat de voormalig ministers zich zouden schuldig hebben gemaakt aan verschillende ambtsmisdrijven, waaronder misbruik van functie.
Het Openbaar Ministerie heeft besloten naar aanleiding van deze aangifte op dit moment geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen. De Minister van Justitie heeft het bettreffende dossier op 9 december 2016 naar de Algemene Rekenkamer gezonden voor een rechtmatigheids- en doelmatigheidstoets. In deze toets let de Rekenkamer op het rechtmatig, doelmatig en integer functioneren van het land Curacao en de daarbij behorende organen. Parallel hieraan is strafrechtelijk onderzoek niet geïndiceerd.
In de aangifte wordt voorts melding gemaakt van mogelijke ‘smeergeld’ betalingen. In de aangifte wordt deze beschuldiging echter niet onderbouwd en ook overigens is daarvoor geen enkele concrete aanwijzing voorhanden. Ook op dit punt zal daarom geen nader onderzoek worden verricht.

 

St. Maarten - Verzoek schorsing detentie F.C. afgewezen - 08-03-2017

Het schorsingsverzoek van de advocaten van F.C. is afgewezen. Dat heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vandaag besloten. De beschikking van het Hof houdt in dat F.C. vast blijft zitten in afwachting van de behandeling van het uitleveringsverzoek. Dat verzoek is inmiddels door de Italiaanse autoriteiten ingediend. Een datum voor de behandeling van het uitleveringsverzoek is nog niet door het Hof vastgesteld.

F.C. is op verzoek van de Italiaanse autoriteiten op 13 december 2016 aangehouden op St. Maarten voor onder meer belastingfraude en witwassen. Sindsdien zit hij in uitleveringsdetentie.

De aanhouding van F.C. is het gevolg van een internationale samenwerking tussen Italië, St. Maarten, het Franse deel van St. Maarten en Nederland. Dit past in de gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. In het onderzoek is onder meer beslag gelegd op bankrekeningen en een flink aantal goederen.

 

Bonaire - Bijstand uit Nederland voor "Alapaha" en "Alamo" - 07-03-2017

In de onderzoeken "Alamo" en "Alapaha" heeft KPCN bijstand gekregen van de Nationale Politie in Nederland.
Zoals eerder gemeld wordt het onderzoek Alapaha uitgevoerd door een zogenaamd TGO (Team Grootschalig Optreden). In onderzoeken naar zeer ernstige vormen van criminaliteit wordt vaker door politie en OM gekozen om een TGO op te starten als het onderzoek gecompliceerd is en om die reden veel capaciteit en/of bijzondere expertise nodig is. Om al die recherchecapaciteit gecoördineerd en volgens een plan in te zetten, hanteren TGO’s vaste manieren van werken.
Om de rechercheurs van KPCN in het TGO aan te vullen en rechercheurs met bijzondere expertise beschikbaar te krijgen is bijstand van de Nationale Politie aangevraagd. Bij de bijzondere expertise valt te denken aan extra forensisch rechercheurs en informatie-analisten.
In totaal zijn 10 rechercheurs uit Nederland gearriveerd. Voor een deel wordt de bijzondere expertise ook ingezet in het onderzoek Alamo.
De onderzoeksteams blijven vanzelfsprekend onder verantwoordelijkheid van Korps Politie Caribisch Nederland.

 

Curacao - Vacature voor een PG - 02-03-2017

 

Het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is op zoek naar een Procureur-Generaal (PG). Voor meer informatie over de vacature zie de link:http://iturl.nl/snlzl5J

 

Curacao - OM en Gemeenschappelijk Hof sluiten zittingsconvenant - 3-03-2017

 

De Procureur-generaal (PG) en de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie hebben een zittingsconvenant ondertekend dat eenduidige onderlinge afspraken bevat met betrekking tot de planning en afdoening van eerste- en tweedelijns strafzaken in Curaçao, Sint Maarten en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Tot nu toe sloten de eerstelijns parketten en Gerechten van de (ei)landen jaarlijks afzonderlijke zittingsconvenanten met elkaar. Hoewel deze op hoofdlijnen gelijkenissen met elkaar vertoonden, viel verbetering te bereiken in het zorgen voor voldoende afstemming, samenhang en uniformiteit tussen de gemaakte afspraken. Dit is van belang omdat deze afspraken in de praktijk direct invloed op elkaar hebben vanwege de beschikbare zittingsruimte die op efficiënte en evenredige wijze over de verschillende (ei)landen dient te worden verdeeld.

Met dit overkoepelend convenant worden voor het eerst ook afspraken gemaakt omtrent de planning en afdoening van tweedelijns strafzaken. Dat is wenselijk, omdat deze zaken worden behandeld door rondreizende Hof-combinaties en twee Advocaat-generaal (AG) voor vijf (ei)landen.

De inhoud en uitvoering van het convenant zal elk jaar worden geëvalueerd.

 

Curacao - Aanhouding Statenlid Constancia terzake mishandling en bedrieiging - 23-02-2017

 

Het Openbaar Ministerie heeft kennis genomen van de gebeurtenissen in de Staten van donderdag, 23 februari 2017. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen heeft de Procureur-Generaal (PG) de Landrecherche Curacao opdracht gegeven om strafrechtelijk onderzoek te verrichten.
Statenlid Mc William heeft zich inmiddels gemeld bij de Landsrecherche en heeft aldaar aangifte gedaan van mishandeling door mw. Constantia.
Statenlid Rozendal heeft eveneens aangifte gedaan van bedreiging door mw. Constantia.
Statenlid Constantia is op heterdaad aangehouden ter zake mishandeling en bevindt zich momenteel in detentie bij de Landsrecherche om als verdachte te worden gehoord. Het strafrechtelijk onderzoek is gaande.

 

 

Curacao - Nog een verdachte aangehouden in onderzoek Ostrich - 22-02-2017

 

Hedenmorgen 22 februari 2017 is opnieuw een verdachte, B.B. (..) aangehouden in het onderzoek Ostrich. Ze wordt verdacht van het omkopen van een of meerdere immigratieambtenaren en mensensmokkel. De aanhouding valt binnen een langdurig onderzoek, sinds april 2016, genaamd Ostrich.

Het betreft een onderzoek door de Unit Mensenhandel en Mensenmokkel van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) naar illegale toegang voor onder meer Jamaicanen, Haïtianen en Guyanezen met behulp van immigratiemedewerkers.

In hetzelfde onderzoek zijn reeds op 17 januari 2017 twee medewerksters van de immigratiedienst, K.L.M.B. en A.A.D. , aangehouden. Daarvoor is op
14 November 2016 een andere medewerkster van de Immigratie dienst, J.M. aangehouden. Zij worden verdacht van mensensmokkel, omkoping en misbruik van hun ambt/functie en zitten alle drie nog steeds vast.

De partner van J.M., D.F. die ook werd aangehouden is inmiddels vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek. Het onderzoek duurt voort.

 

Curacao - Veiling in beslag genomen goederen - 19-02-2017


In de maand maart gaat het Openbaar Ministerie over tot veiling van in beslag genomen goederen van de politie, Afpakteam Curaçao en Openbaar Ministerie. Het gaat in dit geval om boten, buitenboordmotoren, waterscooters, auto’s en motorfietsen welke de afgelopen tijd in beslag zijn genomen.

De veiling zal via het internet plaatsvinden via de website BVA Auctions. Alle goederen zijn op Curaçao te bezichtigen tijdens de kijkdagen. De boten kunnen bezichtigd worden op 1 maart van 10:00 tot 16:00 uur bij het politiebureau aan de Winston Churchillweg (Rio Canario). De boten kunnen bezichtigd worden op 2 maart van 10:00 tot 16:00 uur bij de Baai Macolaweg (Parera) achter het terrein van de Koninklijke Marine.
Via de website, dus online, kan op de goederen worden geboden. De veiling sluit op 9 maart 2017. Voor meer informatie zie de link naar de website: 
https://bva-auctions.com/auction/index/23297

De online-veiling is voor een Audi Q5, Audi A5-S-line, Toyota Tundra, Toyota Hi-Lux, BMW 7 serie, 4 Nissan Murano, Mercedes CLK AMG, Mercedes CLS 320, Mercedes E320, Mercedes ML-klasse, Acura, DAF vrachtauto met Palfinger laadkraan, International vrachtwagen met Palfinger laadkraan, 5 Seadoo Jetski’s, vissersboten, superspeedboten, houten boten, 7 Yamaha 40pk buitenboordmotoren, Suzuki Hayabusa motorfiets, Harley Davidson motorfiets, diverse scooters en motoren, Toyota Landcruisers, Hyundai bedrijfs- en personenauto’s, Volkwagen Golf en Mitsubishi terreinvoertuige

Curacao - Uitlevering Rietwijk, Koeiman en Felecia een feit- 15-02-2017

 

Hedenmiddag, woensdag 15 februari 2017, heeft de feitelijke uitlevering van Ramphis ‘Ronchi’ Rietwijk (1965), Rogelio “Greg” Koeiman (1968) en Gilbertico “Kalala” Felesia (1978) aan de Verenigde Staten plaatsgevonden. Zij verlieten Curaçao en Sint Maarten op een speciale vlucht van de Amerikaanse autoriteiten.
De uitlevering van Koeiman, Rietwijk en Felesia kent een lange geschiedenis. Deze is aangevangen in 2013 met het aanhoudings- en uitleveringsverzoek van het drietal door de Verenigde Staten. Dit in verband met beschuldigingen van deelname aan minstens twee drugstransporten vanaf Philipsburg naar de VS. Hun aanhouding werd in juli 2013 bevolen door de US District Court for the Southern District of New York.
De zaak loopt sedert 2013. Het uitleveringsverzoek werd tweemaal door de Hoge Raad der Nederland behandeld. De Hoge Raad zetelt in Den Haag en is het hoogste rechtsorgaan binnen het Koninkrijk. Eerst gebeurde dat op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) omdat het Gemeenschappelijk Hof had geadviseerd om niet tot uitlevering over te gaan. De Hoge Raad stelde het OM in het gelijk. Na de nieuwe behandeling door het Gemeenschappelijk Hof wendde de advocaat van deze drie personen zich tot de Hoge Raad. Op 15 november 2016 oordeelde de Hoge Raad uiteindelijk dat het uitleveringsverzoek zondermeer toelaatbaar was. Daarna poogden de advocaten van deze drie personen nog via enkele civiele korte gedingen de feitelijke uitlevering te voorkomen, die korte gedingen werden allemaal verloren. Tenslotte namen de Gouverneur van Curaçao en de Gouverneur van Sint Maarten op 16 januari 2017 de definitieve beslissing tot uitlevering.

Rietwijk

Curacao - Afpakteam Curacao weer actief - 15-02-2017

Afpakteam Curaçao was woensdag 15 februari 2017 actief in de wijk Mahuma bij de woning van de man R.C. waar 10 dure horloges, 3 luxe auto's, 6000 dollar cash, 2 tv's "Curve" 55 inch en een jacuzzi in beslag zijn genomen. De boodschap van vandaag is weer: Misdaad loont niet !

Afpak 04 150217

Curacao - Nieuwe OvJ voor OM Curaçao - 05-02-2017

Op 1 februari 2017 is Ivo Out begonnen als Officier van Justitie (OvJ) bij het Openbaar Ministerie (OM) Curacao. Hij was hiervoor tien jaar Officier van Justitie in Amsterdam en Utrecht en heeft veel ervaring met het doen van strafzaken en opsporingsonderzoeken. Die ervaring zal hij hier voor het Openbaar Ministerie, het land en de bevolking van Curacao gaan inzetten.
Als taakaccenten zal Ivo Out zich met de veel voorkomende criminaliteit (VVC) gaan bezighouden waarbij hij veelvuldig te vinden zal zijn bij het KPC op politiebureau te Rio Canario om daar zaken beoordelen. Verder zal hij zich als verkeersofficier van justitie bezig gaan houden met de opsporing en vervolging van verkeersmisdrijven en samen met het KPC de verkeershandhaving komend jaar naar een hoger plan tillen.
Verkeersveiligheid is één van de vijf speerpunten voor 2017 van het OM en het KPC.

IvoOut 030217 01

Bonaire - 4 verdachten in DRUM-onderzoek naar Nederland - 01-02-2017

 

4 van de mannen die terecht moeten staan in het DRUM-onderzoek op Bonaire worden van Bonaire overgebracht naar Justitiële inrichtingen in Nederland. De overbrengingen vinden deze week plaats.
De overbrenging wordt nodig geacht om de veiligheid binnen de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland op Bonaire te kunnen garanderen. De mannen die worden overgebracht betreffen J.C.R., R.D.S., J.E.E.P. en F.A.P.M.
Als dat om veiligheidsredenen nodig wordt geacht is een dergelijke overbrenging op basis van de Onderlinge Regeling Detentiecapaciteit en met toestemming van de Minister van Veiligheid & Justitie mogelijk.

 

Curacao - In 2016 in totaal 15.176 boetes van KPC verwerkt door OM; Rijden zonder autogordel is overtreding # 1 op Curaçao - 01-02-2017


In 2016 heeft het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao 15.176 processen-verbaal verwerkt Het zijn pv’s die door het korps Politie Curaçao KPC zijn uitgeschreven voor overtredingen in het verkeer. Het betreft een stijging van 1.839 (13.8 %) vergeleken met 2015. Van de 15.176 pv’s zijn 11.632 naar zitting gebracht. Dat is een stijging van 2.061 (17.7 %), zo blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. Er is dus niet alleen meer uitgeschreven maar de kwaliteit van de uitgeschreven pv’s is ook verbeterd.

In 2016 zijn 19.398 strafbare feiten door de politie in het verkeer geconstateerd. Op nummer 1 van de Top 10 staat het rijden zonder autogordels. Maar liefst 3.974 boetes werden hiervoor uitgeschreven. Het rijden zonder rijbewijs staat op nummer 2 met 3.949. Het lijst volgt met het rijden zonder een geldig verzekeringsbewijs 2.797, rijden zonder een geldig motorrijtuigenbelasting 2.053, het rijden zonder een geldig keuringsbewijs 1.909, technische mankementen aan het voertuig 1.321, telefoneren tijdens het rijden 647, door rood licht rijden 452 en te hard rijden 120.

Het aantal strafbare feiten in 2016, in totaal 19.398, is een stijging van 2.522 (14.9 %) ten opzichte van 2015. Uit analyse blijkt dat van hen 271 personen twee keer zijn bekeurd. 73, personen 3 keer, 19 personen 4 keer, 4 personen 5 keer, 1 persoon 6 keer, 1 persoon 8 keer en zelfs 1 persoon 8 keer. In het verleden is het tweemaal voorgekomen dat bij auto-ongelukken met dodelijke afloop de chauffeur geen geldig rijbewijs had en daarvoor bekeuringen heeft gekregen. Dit is volgens het Openbaar Ministerie een aandachtspunt.

Samen met het KPC zal het OM in 2017 gaan focussen op meer verkeersveiligheid.

 

Curacao - In 2016 ruim 1.203.900 gulden geïnd door “Paga Bo But” - 30-01-2017


In 2016 heeft het kantoor van “Paga Bo But” van het Openbaar Ministerie in totaal 1.203.939 gulden (ruim 1.2 miljoen gulden) geïnd. Het door het OM ingezette eindejaarsoffensief heeft gewerkt. De hoogste bedragen werden in november en december geïnd, namelijk respectievelijk 272.837 gulden en 267.588 gulden.

In 2015 was het geinde bedrag 1.089.836 gulden, in 2014 was het geinde bedrag 950.230 gulden. Voor 2017 zet het OM in op een verdere stijging van de boete-opbrengsten welke rechtstreeks in de Curaçaose staatskas zal vloeien.

Binnenkort gaat het OM met KPC weer van start met verkeerscontroles waarbij ook wordt gecontroleerd of er openstaande boetes zijn, en is voldaan aan de betalingsregeling.

Het OM roept iedereen die een openstaande boete heeft op om deze te komen betalen: voorkom problemen, betaal je boete.

 

Sint Maarten - Zoekingen in verband met onderzoek “Cucumber” - 24-01-2017

 

In verband met het lopende onderzoek naar de onderschepping op zee van meer dan 200 kilo vermoedelijk cocaïne door de Koninklijke Marine in samenwerking met de Kustwacht Caribisch Gebied op zaterdag 21 januari zijn er op zondag 22 januari en dinsdag 24 januari een aantal zoekingen verricht op zowel het Nederlandse deel als het Franse deel van St. Maarten. Ook zijn drie verdachte opvarenden van een boot waarop de vermoedelijke drugs zich bevonden aangehouden en in verzekering gesteld.

Het betreft de mannen D.J.C. uit Venezuela, D.O.G.V. uit Saint Martin en L.R. uit de Dominicaanse Republiek. De officier van Justitie heeft inmiddels hun inverzekeringstelling verlengd met acht (8) dagen. Tevens zijn D.J.C. en D.O.G.V. voor de Rechter Commissaris geleid. Die heeft aanhouding van de twee mannen rechtmatig bevonden. De derde verdachte L.R. wordt woensdag 25 januari voor de rechter Commissaris geleid. De drie verdachten zitten in beperkingen. Verder is er nog een vierde verdachte gehoord in de zaak.

Op zondag 22 januari zijn in verband met het lopende onderzoek drie (3) huiszoekingen verricht aan de Nederlandse kant. Twee (2) in Cay Bay en één (1) in Cole Bay. Op dinsdag 24 januari zijn twee (2) zoekingen verricht aan de Franse kant van St. Maarten op een marina nabij Marigot en een huis in Marigot. Tijdens de zoekingen zijn administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen.

Het onderzoek genaamd “Cucumber” is nog in volle gang en staat onder leiding van het Openbaar Ministerie in nauwe samenwerking met het Korps Politie St. Maarten, Kuswacht Caribisch Gebied, en de Franse Gendarmerie.

 

Curacao - Requireerwedstrijd voor UOC-studenten; Winnaar mag op kosten OM Curaçao naar finale in Nederland - 24-01-2017

 

Het Openbaar Ministerie (OM), het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, universiteit UOC en de Orde van Advocaten organiseren op 17 maart een requireerwedstrijd voor studenten. Deelnemers moeten rechten studeren aan de UoC en basiskennis hebben van het straf- en strafprocesrecht.

Aan de wedstrijd kunnen 8 studenten deelnemen. Bij aanmelding door meer dan 8 personen wordt op basis van de aanmeldingsbrief een selectie gemaakt. Het is daarom belangrijk om de aanmelding goed te motiveren. De aanmelding moet zijn voorzien van een CV.

De kandidaten zullen voor de wedstrijd worden gecoacht door een ervaren Officier van Justitie. De wedstrijd draait om het op basis van een dossier in de rol van OvJ een requisitoir te houden. Daarnaast moeten ze in repliek reageren op een kort pleidooi van een advocaat, hiermee wordt feitelijk het deel terechtzitting van het strafproces zo realistisch mogelijk nagebootst. Een professionele jury kiest uit de deelnemers de winnaar die in Amsterdam op kosten van het Openbaar Ministerie mag meedoen aan de finale van Nationale Requireerwedstrijd op 21 april 2017. De winnaar mag ook deelnemen aan een workshop debattechniek door het Nederlands Debatinstituut. De finalisten krijgen bovendien 's avonds een diner aangeboden waarbij verschillende kopstukken van het Openbaar Ministerie aan zullen schuiven en een overnachting in een hotel aan het IJdok in Amsterdam. Het OM betaalt de kosten voor reis en verblijf in Nederland.

Aanmelden met een brief met motivering en CV kan tot 1 maart 2017 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sint Maarten - Strenger optreden tegen niet verrichten van taakstraf of niet houden aan voorwaarden opgelegd bij voorwaardelijke gevangenisstraf - 19-01-2017

 

Het Openbaar Ministerie gaat strenger optreden tegen veroordeelden die hun werkstraf niet verrichten of zich niet houden aan de voorwaarden, die door de rechter zijn opgelegd bij een voorwaardelijke gevangenisstraf. Dit goede voornemen van het Openbaar Ministerie voor het jaar 2017 heeft in de afgelopen weken al tot de nodige inspanningen en successen geleid.

In de afgelopen weken zijn er vijf (5) personen aangehouden die zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden die de rechter had verbonden aan een voorwaardelijke gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie had hun aanhouding gelast en zij zitten thans gedetineerd (op basis van een beschikking tenuitvoerlegging van het Gerecht).

Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen weken ook brieven verstuurd naar acht (8) veroordeelden om hen op de hoogte te brengen dat zij gedetineerd zullen worden, omdat zijn hun werkstraf niet hebben uitgevoerd. Vijf (5) veroordeelden hebben er, na ontvangst van de brief, voor gekozen alsnog hun werkstraf te verrichten. Één (1) veroordeelde heeft naar aanleiding van deze brief bezwaar ingesteld bij het Gerecht, maar dat bezwaar is gisteren door de rechter ongegrond verklaard. Hij zal dus alsnog de vervangende hechtenis moeten uitzitten, is ook gelijk aangehouden door de politie en zit momenteel gedetineerd in het Huis van Bewaring.

De rechter houdt uiteraard altijd rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte tijdens het bepalen van de straf. Dat kan erin resulteren dat een verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf krijgt of een werkstraf. De verdachte krijgt daarmee een kans: als hij aan de voorwaarden voldoet hoeft hij niet naar de gevangenis. Als hij deze kans niet grijpt, dan moeten daar consequenties aan verbonden worden. Anders is straffen zinloos. Het Openbaar Ministerie sluit meer aanhoudingen op korte termijn niet uit.

 

Curaçao - OM: geen strafrechtelijk onderzoek tegen Davelaar - 19-01-2017

 

Het Parket van de Procureur-generaal (PPG) zal de Landsrecherche Curaçao geen opdracht geven om nader onderzoek verrichten naar aanleiding van een aangifte van 10 januari 2017 van negen Statenleden tegen de toenmalige voorzitter van de Staten, Humphrey Davelaar. Het OM acht de inzet van het strafrecht op dit moment niet geboden. Dit staat in een antwoord van het OM aan de aangevers.

Door de aangevers wordt in de aangifte betoogd dat de wijze waarop de vrijgekomen plaatsen in het Parlement zijn opgevuld nadat een aantal Statenleden een ministerspost hebben aanvaard, niet volgens de correcte procedure is verlopen en dat de documenten die zijn opgemaakt in deze procedure daarom als vals moeten worden aangemerkt. Dhr. Davelaar zou zich daarmee volgens de aangevers schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit.

Het Openbaar Ministerie is echter van oordeel dat het standpunt van de aangevers onderwerp dient te zijn van het democratisch debat in het Parlement. Een mogelijke uitkomst van dat debat kan zijn dat wordt over gegaan tot het opstellen van nadere regels over de te volgen procedures dan wel dat overeenstemming wordt bereikt over de interpretatie van de huidige regels. Inzet van het strafrechtelijk instrumentarium zal dit debat eerder polariseren dan stimuleren en het Openbaar Ministerie zal daarom derhalve de uiterste terughoudendheid betrachten voordat het strafrecht wordt ingezet.

 

Curaçao + Sint Maarten - Uitlevering K., F. en R. bekrachtig door Gouverneurs - 18-01-2017

De Gouverneur van Sint Maarten en de Gouverneur van Curaçao hebben op grond van Artikel 18 en Artikel 6 van het Uitleveringsbesluit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten de uitlevering te gelasten aan de Verenigde Staten van:

R.G.K. (Aruba, 1968)
G.T.F. (Curaçao, 1978)
R.M.R. (Curaçao, 1965)
Dit conform een uitleveringsverzoek uit de Verenigde Staten van 29 oktober 2013 van het Department of Justice. De mannen zijn aangehouden op respectievelijk 15 november 2016 e 17 januari 2017 op Sint Maarten en Curaçao.
De Uitleveringsbesluiten zijn getekend door de Gouverneur van Sint Maarten en Curaçao op 16 januari 2017. De drie mannen worden door de District Court Southern District of New York (Verenigde Staten) verdacht van twee drugstransporten van Sint Maarten naar de VS
Het Parket van de Procureur-generaal (PPG) is inmiddels gestart met de daadwerkelijke verdere procedure tot uitlevering van de mannen.

 

Sint Maarten - Twee medewerksters van de immigratiedienst aangehouden - 17-01-2017

Hedenmorgen 17 januari 2017 zijn twee medewerksters van de immigratiedienst aangehouden verdacht van mensensmokkel, omkoping en misbruik van hun ambt/functie. K.L.M.B. (34) en A.A.D. (33) zijn omstreeks 6:20 a.m. aangehouden.

De aanhoudingen zijn het resultaat van een langdurig onderzoek, sinds april 2016, genaamd Ostrich. Het betreft een onderzoek door de Unit Mensenhandel en Mensenmokkel van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) naar illegale toegang voor Jamaicanen en Haitianen.

De aanhoudingen vonden plaats door leden van deze unit in samenwerking met de Landsrecherche.

In hetzelfde onderzoek is op 14 November 2016 een andere medewerkster van de Immigratie dienst, J.M. aangehouden. Zij zit nog steeds vast terwijl haar partner D.F. die ook werd aangehouden inmiddels is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek. Het onderzoek duurt voort.

 

Curacao - Terugblik en vooruitzicht OM Curaçao 2016-2017; Hoofdofficier Heiko de Jong: "In 2017 zal het OM weer veel van zich laten horen" - 17-01-2017

Terugblik en vooruitzicht OM Curaçao 2016-2017
Hoofdofficier Heiko de Jong: "In 2017 zal het OM weer veel van zich laten horen"

“Union ta hasi forsa” is het motto waaronder het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao in 2016 heeft gewerkt. Dit houdt in dat we door samen te werken met partners binnen en buiten de strafrechtsketen we meer aan de voorkant van problemen te komen onder meer door volop samen te werken binnen maar ook buiten de strafrechtsketen. Deze manier van netwerkend werken zet het OM vanuit haar ‘regisseursrol’ in de strafrechtsketen in 2017 onverminderd voort. “In 2017 zal het parket de slag naar een doorontwikkelde en midden in de samenleving staande organisatie gemaakt hebben. We zullen in 2017 opnieuw volop in beweging zijn. Ons motto voor 2017 is dan ook “sembrá pa kosechá”, (blijven) zaaien om te (blijven) oogsten”, zo stelt Hoofdofficier (HOvJ) Heiko de Jong.

De Jong: “We doen het uiteindelijk allemaal samen voor een veiliger Curaçao en onze inspanningen zullen zich vertalen in een vastberaden en doordachte aanpak van de veel te hoge criminaliteit op ons eiland. Dat kunnen OM en politie niet alleen. Daarvoor hebben we een goed functionerende strafrechtsketen nodig maar vooral ook hulp van partijen waar we voorheen ons minder op oriënteerden, de burger, het maatschappelijk middenveld en zeker ook het bedrijfsleven. Curacao moet veiliger. De door veel mensen ervaren onveiligheid is ontoelaatbaar. Een veilige samenleving maken we samen.”

Meerjarenperspectief parket Curaçao
Bevolking en samenleving moeten erop kunnen vertrouwen dat criminaliteit adequaat wordt bestreden. Daarvoor zijn volgens de Hoofofficier effectieve interventies nodig die zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en de samenleving als geheel. Het strafrecht draagt hieraan bij door correctie en afkeuring van crimineel gedrag en herstel van de geleden schade. Dit instrument is echter repressief van aard: per definitie “achteraf” en daardoor slechts beperkt effectief in het voorkomen van criminaliteit. De verwachtingen ten aanzien van het strafrechtelijk ingrijpen alleen mogen dan ook niet te hoog zijn. Het strafrecht is niet in staat alle problemen op te lossen. Daarom wordt naast het afdoen van strafzaken het overleg en de samenwerking gezocht met partners om tot gezamenlijke interventie- en preventie strategieën te komen. Het OM ziet daar voor zichzelf een initiërende rol weggelegd.

De strategie van het OM is gebouwd op drie pijlers:
• (Door)ontwikkeling van een integrale werkwijze tezamen met alle ketenpartners;
• Verbetering van de verbinding en communicatie met de samenleving;
• (Door)ontwikkeling van een professionele OM-organisatie.

Parket als veiligheidspartner
Het OM Curaçao wil volgens De Jong meer zijn dan alleen een vervolgingsapparaat. Dat betekent dat tezamen met de ketenpartners een strategie moet worden ontwikkeld waarmee de slagkracht van de handhavingsaanpak structureel en over de gehele linie wordt vergroot, zowel in termen van repressie als preventie. Strafrechtelijke interventies hebben een groter maatschappelijk effect als deze niet geïsoleerd plaatsvinden, maar onderdeel zijn van een brede, gezamenlijke strategie van het veiligheidsnetwerk. Dat veiligheidsnetwerk omvat niet alleen de strafrechtspartners, maar ook het openbaar bestuur, de diverse handhavingsdiensten en alle mogelijke relevante (semi-) publieke en private partijen in de samenleving. Juist die publiek-private samenwerking en de deelname van onconventionele partners maakt de integrale aanpak krachtig. Denk maar aan de hulp van 'role models' van sport en entertainment bij de “Ta Basta Awor!” aanpak van het OM en de samenwerking met onder meer een verzekeringsmaatschappij bij het opzetten van het wijkpreventieproject Preveni i Protehá.

Door gebruik te maken van een uitgebreid veiligheidsnetwerk ontstaan veel meer mogelijkheden om een passende reactie te laten volgen op crimineel gedrag, of juist een dergelijk gedrag te voorkomen. Te denken valt aan het afpakken van crimineel vermogen, bestuurlijke handhaving en het opwerpen van bestuursrechtelijke barrières, de inzet van multidisciplinaire tams, alternatieve afdoeningsmodaliteiten zoals HuRa (Hustisia Rapido) en het beperken van de instroom van overtreders door preventie, resocialisatie, nazorg en het betrekken van de sociaal-maatschappelijke partners.

Het OM spreekt bijvoorbeeld met banken en bepaalde sectoren van het bedrijfsleven om te komen tot minder cash geld in de kassa’s om zo de buit weg te nemen en atrako’s te voorkomen. Ook heeft het OM overleg met alle partners op en rond de luchthaven Hato opgestart met verbeterde samenwerking en serieuze plannen voor een veiliger Hato waarin alle overheidspartners maar ook de luchthaven zelf hun verantwoordelijkheid nemen tot resultaat. Je moet veiligheidsproblemen soms kantelen en van de andere kant durven te bekijken. Goed geplaatste veiligheidscamera’s op Hato hebben bijvoorbeeld een groter effect op de veiligheid dan een gevangenisstraf voor een bolita-slikker, dat inzicht en handelen daarnaar maakt ons speelveld als OM breder. De eerste resultaten zijn al zichtbaar maar het OM zal in de rol als veiligheidspartner nog verder moeten groeien.

Informeren en mobiliseren
Het OM Curaçao zal, waar het mogelijk, is de samenleving informeren over strafrechtelijke aangelegenheden. Daarbij zal zij ook trachten de verbinding te zoeken met de samenleving. Een omslag naar een veiliger, rechtvaardiger samenleving met minder criminaliteit en meer integriteit kan niet worden bereikt zonder die samenleving veel nadrukkelijker te betrekken.

Een samenleving waarin uiteindelijk “wegkijken”, het “normaal” vinden van criminaliteit en “geen geloof hebben” in handhavingsdiensten is teruggedrongen, en waarin crimineel gedrag collectief keurt het OM sterk af. De Jong: “Het normbesef van de burger dient te worden vergroot zodat er meer zelfreinigend vermogen binnen onze samenleving komt. De burger speelt een cruciale rol bij de aanpak van het veiligheidsprobleem op Curacao. Pas als de burger corruptie en criminaliteit hard afwijst, zal ons land in staat zijn om grote stappen voorwaarts te zetten. We moeten ons tezamen inzetten voor het bevorderen van een algeheel klimaat van veiligheid, dat zijn we aan onze kinderen verplicht.”

Interne doorontwikkeling parket Curaçao
De parketorganisatie is afgelopen jaar flink onder handen genomen. Het OM samen met het Korps Politie Curacao (KPC) op politiebureau Rio Canario een ruimte ingericht waarin een Officier van Justitie en een parketsecretaris alle inkomende heterdaadzaken beoordelen en besturen. Een ‘cockpit’ als het ware. Zaken worden op deze manier sneller en op alternatieve manieren afgedaan. Zodat wordt recht gedaan aan de slachtoffers maar worden ook verdachten snel en betekenisvol aangepakt. Verder is er geïnvesteerd op de werkprocessen en hebben we een aantal nieuwe medewerkers kunnen aantrekken. “Ons doel moet altijd zijn om ons moeilijke werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren, dat zijn we de belastingbetaler verplicht”, zo vervolgt De Jong in zijn verklaring.

Spraakmakende zaken 2016

Afpakteam
Het Afpakteam Curaçao heeft ook in 2016 weer geld en waardevolle goederen inbeslaggenomen van mensen die dat vermoedelijk met criminele activiteiten hebben verkregen. Hiermee laat het OM zien dat misdaad niet loont. Anders dan wel eens wordt gesteld, doet het Afpakteam haar werk uiteraard binnen de grenzen van de wet. Het eerste jaar was dermate succesvol dat de Ministers van Financiën en Justitie hebben besloten dat het Afpakteam in ieder geval nog twee jaar door gaat. Met het afgepakte geld worden allereerst de kosten van het Afpakteam betaald. Op die manier betalen criminelen dus zelf mee aan het afpakken van hun illegale inkomsten.

Yumuri
De zaak Yumuri waarin eind 2015 twee politieagenten ’s nachts tijdens een routinecontrole beschoten zijn, heeft tot een vonnis geleid van 14 jaar gevangenisstraf voor de schutter. Ook zijn mededaders zijn tot gevangenisstraffen veroordeeld.

Bientu
In de zaak Bientu is bijna 72 miljoen gulden verbeurd verklaard. Zoals de officieren van justitie op zitting aangaven, valt deze grote som geld terug aan het land Curaçao. Het recht heeft hiermee z’n beloop gekregen.

Babel
Door het Gerecht in Eerste Aanleg (GEA) is de politicus G.S. veroordeeld wegens onder meer corruptie en witwassen tot een gevangenisstraf van drie jaar en vijf jaar ontzetting uit het recht om aan de verkiezingen mee te doen. De zaak zal in 2017 in hoger beroep worden behandeld. De veroordeling van S. is een belangrijke stap in de bestrijding van de onze rechtstaat ondermijnende criminaliteit. Het is volgens De Jong onacceptabel dat politici en bestuurders zich laten omkopen om andere belangen dienen dan de belangen van Curaçao. Een integer bestuur van het Land is een voorwaarde voor het goed kunnen functioneren van onze democratische rechtsstaat. Het OM draagt daaraan bij door inbreuken op integriteit op te sporen en te vervolgen.

Enkele cijfers
Na een stijging met 15% van het aantal ingeschreven zaken in 2015, stijgt de instroom in 2016 opnieuw licht. De komende jaren moeten we deze trend voortzetten en Curaçao samen met de politie veiliger maken. De opbrengst uit geinde boetes is afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven. “We hebben dit jaar met een eindejaarsoffensief vast een voorproefje gegeven van de manier waarop we in 2017 totaal twee miljoen gulden aan boetes willen innen”, zo vervolgt De Jong

Vooruitblik op 2017
De Jong: “In 2017 zal het OM weer veel van zich laten horen. Veel van de prioriteiten zijn gelukkig verankerd in het coalitieakkoord van de nieuwe regering zoals de aanpak van corruptie en het Afpakteam. Het Openbaar Ministerie Curaçao hoopt dat de integrale aanpak van criminaliteitsfenomenen waarbij het strafrecht dus niet leidend is maar het bestuur of andere partners aan zet zijn een grote vlucht gaat nemen de komende periode. “Samenwerken en elkaar versterken blijven sleutelwoorden voor 2017. We willen met de politie meer verdachten oppakken en betekenisvolle interventies plegen. Ook zullen we in de rechtszaal van ons laten horen, daar zijn we tenslotte het OM voor.”

Bonaire - Update "Hector"; verdachte door USA uitgeleverd - 15-01-2017

In het onderzoek Hector, naar de dood van de in april 2015 op Saba aangetroffen studente is een verdachte vandaag, 15 januari 2017 door de Verenigde Staten uitgeleverd.
Op zondag 15 januari 2017 is de 31 jarige S.C. uit Bosnië door de Amerikaanse autoriteiten in Atlanta (V.S.) overgedragen aan het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), waarna hij per vliegtuig op Bonaire is aangekomen. S.C. wordt er van verdacht op 15 april 2015 op Saba de 24 jarige studente Kavya Guda te hebben gedood. Ook wordt hij verdacht van verkrachting, bedreiging en het bezit van kinderporno.
S.C. is op verzoek van het Openbaar Ministerie BES op 17 augustus 2016 in de Verenigde Staten aangehouden, waarna zijn uitleveringsprocedure startte. De uitlevering werd op 22 november 2016 door de Amerikaanse rechter toelaatbaar geacht.
Op Bonaire zal S.C. voor de Rechter Commissaris worden geleid. Indien de voorlopige hechtenis wordt voortgezet zal S.C. daarna worden gehoord door het politieteam dat belast is met het onderzoek Hector. Het onderzoeksteam bestaat momenteel uit rechercheurs van KPCN, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee.

 

Sint Maarten - Toespraak Procureur-generaal mr. Guus Schram, tgv de installatie van korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland, de heer Jose Rosales, Bonaire - 12-01-2017

Het is mij een waar genoegen namens het gehele Openbaar Ministerie in het Caribisch gebied en in het bijzonder namens het Openbaar Ministerie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Jose Rosales als korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland te mogen toespreken. Dit is alleen al een bijzondere gelegenheid omdat Jose Rosales de eerste korpschef is afkomstig uit de eigen gelederen van het korps. Een primeur dus en een belangrijk moment in de ontwikkeling van het korps en zijn verbinding met de samenleving.

Jouw korps, Jose, heeft zich de afgelopen jaren geplaatst gezien voor bijzondere uitdagingen. Om te beginnen moest het, nadat Bonaire, Sint Eustatius en Saba de status van openbare lichamen kregen, opnieuw worden opgebouwd. Dit was en is ook nu nog geen gemakkelijke opgave. Daarbij heeft het Korps in de afgelopen 3 jaar te maken gehad met een aantal ernstige misdrijven welke duidelijk aangeven hoe de criminaliteit veranderd en verhard is. Dat zien we in het hele Caribisch gebied en ook hier op onze drie eilanden van de BES. Een triest voorbeeld was de overval waarbij een collega van het korps is komen te overlijden.

KPCN is nog niet klaar, het korps is nog niet af. En dat zie ik als een positief gegeven. Immers een korps dat zich blijft ontwikkelen is een korps dat zich op een dynamische wijze kan aanpassen aan nieuwe trends en omstandigheden. Juist voor dit korps dat haar werk moet verrichten in drie kleine, ver uit elkaar liggende, gemeenschappen met ieder hun eigen bijzonderheden en kwetsbaarheden is dat noodzakelijk. Net zo als het noodzakelijk is dat het korps de samenwerking blijft zoeken met andere, soms onconventionele, partners, binnen en buiten de regio. De verbinding zoekend met de samenlevingen op de drie eilanden, met de korpsbeheerder en de Nationale Politie op 9000 kilometer afstand en de intensiverende samenwerking met de drie andere politiekorpsen in het Caribisch gebied, met het RST, de KMar en overige partners in de regio , maakt van het KPCN een korps met unieke uitdagingen.


Het belang van de samenwerking kan niet genoeg worden onderstreept, dames en heren. Strafrechtelijke interventies kunnen immers pas een breder maatschappelijk effect hebben wanneer ze niet geïsoleerd plaatsvinden binnen het strafrecht maar juist een onderdeel vormen van een brede en gezamenlijke aanpak. Het KPCN heeft hierin de laatste jaren grote stappen vooruit gezet en met Jose als korpschef, verwacht ik dat deze investering in de gezamenlijke aanpak voortgezet zal worden. Zo heeft het KPCN in de grote onderzoeken zoals Country Garden, Hector en Drum getoond een waardige partner te zijn die structureel samen optrekt met andere diensten en deze betrekt bij het maken van strategische keuzes.

Dit is een ontwikkeling waar alle partners en zeker het OM groot belang in zien.

Ook de samenleving zelf is een belangrijke partner in de strijd tegen criminaliteit. Als sterke arm ligt elke politiekorps onder een vergrootglas en zal het de nodige kritiek vanuit de samenleving moeten incasseren. Dit houdt het korps scherp en zorgt voor een actieve betrokkenheid van die samenleving bij het handelen van de politie. Het KPCN heeft de laatste tijd flink geïnvesteerd in het contact en de verbinding met de gemeenschap. De nieuwe gebruiksvriendelijke website van het Korps is daarvan een goed voorbeeld. Ook door de inzet van social media wordt het publiek beter en tijdiger geïnformeerd over de acties van het korps. Het Youtube promotie-filmpje van de nieuwe korpschef past ook mooi in de ambitie om actief te verbinding te zoeken met de gemeenschap. Ik ben daar erg blij mee Jose; en ik vond het heel bijzonder hoe je in dit filmpje vertelt over je ervaringen als politieman.

Wat betekent het om korpschef te zijn, dames en heren? Een korpschef dient er niet alleen voor zorgen dat het korps zich verder ontwikkelt en de criminaliteit te lijf gaat. De korpschef is ook niet alleen ‘het gezicht’ van het korps naar buiten toe en voorzitter van het Managementteam. Nee, de korpschef zal ook zijn mensen, zijn dienders dienen te motiveren en inspireren trots te zijn op het prachtige vak dat ze uitoefenen. Politiewerk is niet zomaar een baan, het is een manier van leven. Het politievak is zwaar en veeleisend, maar ook avontuurlijk, dankbaar en biedt veel uitdaging en voldoening. Ik ben meer dan overtuigd dat dit inspirerend leiderschap aan Jose is toevertrouwd.

Jose is oprecht begaan met de veiligheid op de eilanden. Hij straalt niet alleen gezag uit maar hij geniet dat ook bij collega’s en landgenoten. Door menigeen wordt hij in vertrouwen genomen en is een kordate man van actie, een doener. Zo heeft hij, is me verteld, in zijn eentje de straat waardoor de stoet van het Koninklijk Paar heen moest ontruimd van “feverende” jongens. Lang vergaderen is dan ook niet aan hem besteed, daarmee verlies je operationeel “daglicht”.

Jose, na jarenlang in Nederland als politieagent te hebben gewerkt ben je als wijkagent in Rincon aan de slag gegaan. Binnen het korps heb je je verder als leidinggevende weten te ontwikkelen. Door je kennis, je kunde maar vooral door jezelf te blijven en hart voor de zaak te hebben wordt het Korps Politie Caribisch Nederland en de veiligheid van de samenleving nu aan jou toevertrouwd. Ik heb er alle vertrouwen in dat je met je kwaliteiten en je enthousiasme op Bonaire, maar ook op Statia en Saba, een grote waardevolle bijdrage aan de bestrijding van de criminaliteit zal kunnen leveren.

Jose, heel veel succes!

 

Sint Maarten - Veroordeling Energizer NV en Matser voor belastingontduiking in Hoger Beroep - 12-01-2017

Het bedrijf Energizer NV is vandaag door het Hof in Philipsburg in hoger beroep veroordeeld tot een geldboete van 3.495.300 gulden. Belastingontduiking is ook door het Hof bevestigd. In Eerste Aanleg was de boete 4.500.000 gulden. In deze zaak is de man Silvio Jan Matser (1966) door het Hof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden waarvan 18 maanden voorwaardelijk, een proeftijd van 3 jaar en tevens veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 150.000 gulden.
Het Hof acht het bewezen dat de heer Matser zich schuldig heeft gemaakt aan het meerdere keren opdracht geven tot het opzettelijk onjuist doen van aangiften loonbelasting en onjuist doen van belastingaangiften op de bedrijfsomzetten.
Het Openbaar Ministerie is zeer tevreden met de uitspraak.

 

Bonaire - OM seponeert zaken tegen politieagent en burger  - 09-01-2017

 

Op 2 november 2016 is op Sint Eustatius een vechtpartij gemeld, waarbij een agent buiten diensttijd met zijn vuurwapen zou hebben gedreigd in een ruzie met een burger.

Hierna is op 3 november 2016 een strafrechtelijk onderzoek gestart, waarbij de agent en later ook een burger als verdachten zijn aangemerkt. Het onderzoek is uitgevoerd door de Landsrecherche van Sint Maarten onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Naast de genoemde verdachten, zijn tijdens dit onderzoek een 12-tal getuigen gehoord.

In beide zaken oordeelt het OM dat er verder geen vervolging dient te worden ingesteld. Het OM seponeert beide zaken.

In de zaak tegen de burger komt het OM tot het oordeel dat er deels sprake is van onvoldoende overtuigend bewijs, deels van beledigingen en duwen en trekken over en weer. Voor het overige geldt dat de betreffende burger al geraakt is door hetgeen zich bij het incident heeft voorgedaan en het onderzoek na afloop.

In de zaak van de agent acht het OM het aannemelijk dat de agent de indruk had dat de burger mogelijk een wapen zou gaan trekken, omdat deze in het heetst van de confrontatie, waarbij de agent ook al zou zijn geslagen, naar zijn broeksband greep. Gelet hierop is er voor de agent sprake geweest van een door hem veronderstelde noodweersituatie, waarin hij zich mocht verdedigen. Gelet op het hele verloop van de confrontatie is deze veronderstelling voorstelbaar, zo oordeelt het OM.

 

Curacao - Meerdere OvJ’s op grotere zaken  - 08-01-2017

Meerdere OvJ’s op grotere zaken

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden gaat vaker meerdere Officieren van Justitie (OvJ’s) inzetten op grote zaken. Zo zijn in het recente verleden op Curaçao en Sint Maarten goede en geslaagde ervaringen opgedaan met de zaken “Hato Shooting”, “Bientu”, “Menam” en “Babel” waarbij meerdere OvJ’s met de zaak waren belast.

Volgens Procureur-Generaal (PG) Guus Schram zullen omvangrijke en langlopende onderzoeken in toenemende mate door een ‘zaaksteam’ van verschillende aanklagers worden behandeld . Dat draagt bij aan de kwaliteit van het onderzoek en voorkomt kwetsbaarheden in de overdracht van zaken. Alle handelingen die door de verschillende aanklagers gedurende een onderzoek worden verricht komen voor rekening van het Openbaar Ministerie; het OM is als vervolgende instantie immers één en ondeelbaar.

Ook in de zaak “Maximus” zullen meerdere OvJ’s in het zaaksteam worden ingezet. Het team van aanklagers in de zaak “Maximus” zal bestaan uit ervaren OvJ’s met ruime ervaring waaronder een aanklager welke jaren als Advocaat-generaal (AG) heeft gediend.

Het inzetten van meerdere OvJ’s past volgens PG Schram ook geheel in de doorontwikkeling van het Openbaar Ministerie en toekomstperspectief zoals uiteengezet in het visiedocument 2016-2021 van het Parket Procureur-Generaal (PPG). Het visiedocument is te lezen via de link: http://iturl.nl/snnI8kQ

 

Bonaire - Schikking met bouwbedrijf in strafzaak  - 22-12-2016

Het Openbaar Ministerie heeft met een groot bouwbedrijf op Bonaire een schikking getroffen in een strafzaak. Deze strafzaak betreft het niet juist doen van belastingaangiften die zien op af te dragen loonbelasting, premies en algemene bestedingsbelasting.

Voorts werd het bouwbedrijf en diens directeur C.M. verdacht van valsheid in geschrifte. Tenslotte werden er twee overtredingen vastgesteld van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze overtredingen zagen op het onbeschermd werken met asbest in het centrum van Kralendijk.

De schikking houdt in dat de zaak niet voor het Gerecht wordt gebracht als wordt voldaan aan de voorwaarde dat het bouwbedrijf en diens directeur een boetebedrag van 100.000 USD zullen betalen en dat de directeur in kwestie een werkstraf gaat verrichten van 240 uur. Verder mogen het bouwbedrijf en diens directeur de komende drie jaren geen enkel strafbaar feit plegen, anders wordt het bouwbedrijf en de directeur alsnog vervolgd voor deze feiten.

De fiscale fraude van het bouwbedrijf kwam aan het licht door een boekenonderzoek door de Belastingdienst Caribisch Nederland, gevolgd door een onderzoek van de FIOD. Dit onderzoek betreft een van de eerste fiscale strafrechtelijke onderzoeken op Bonaire. Meer fiscale strafrechtelijke onderzoeken zullen volgen.

Het Openbaar Ministerie heeft bij de keuze voor een schikking mede in overweging genomen dat dit een van de eerste fiscale strafrechtelijke onderzoeken was op Bonaire. Het is van belang dat iedereen op Bonaire weet dat fiscale delicten op Bonaire vanaf nu af aan ook actief vervolgd gaan worden. “ Nu de norm gesteld is en voor iedereen duidelijk, zal in een volgend vergelijkbaar geval zal een gang naar de rechter voor de hand liggen”, aldus hoofdofficier Henry Hambeukers.

Vanzelfsprekend zal het bouwbedrijf over de jaren dat er onjuiste aangifte is gedaan, ook nog moeten afrekenen met de fiscus. Dat staat los van bovenbedoelde strafrechtelijke afdoening.

 Bonaire - Intrekking bevel preventief fouilleren  - 21-12-2016

De hoofdofficier OM BES heeft afgelopen weekend een bevel afgegeven om op Bonaire gedurende een maand op het hele eiland preventief te fouilleren. De reden voor de inzet van dit instrument was dat het wapenbezit op het eiland zo krachtig mogelijk moet worden bestreden. Bovendien zijn er recent enkele ernstige incidenten geweest waarbij zelfs politieambtenaren op openbare plaatsen met vuurwapens zijn bedreigd.

Het preventief fouilleren is echter een ingrijpend instrument. Waarmee niet alleen verdachten maar elke willekeurige burger door kan worden getroffen.

Binnen het OM is het bevel van afgelopen weekend geëvalueerd en besloten is het ruime bevel in te trekken. In plaats van het langlopende bevel voor geheel Bonaire, zal voortaan in nauw overleg met de politie en de gezaghebber, en indien dat noodzakelijk is, gebruik worden gemaakt van bevelen die zijn beperkt in tijd en gebied. Daarmee wordt de politie evenzeer in staat gesteld om meer kans te maken op in beslagname van wapens en tegelijkertijd wordt de manier waarop het preventief fouilleren wordt ingezet dan meer in overeenstemming gebracht met de manier waarop het instrument elders in de regio wordt gebruikt.

Het bevel van afgelopen weekend is per heden ingetrokken.

 

Bonaire - Preventief fouilleren - 18-12-2016

De Hoofdofficier OM BES heeft een bevel afgegeven aan de politiediensten om de komende maand preventief te fouilleren met de bedoeling wapens in beslag te nemen. Het bevel is ingegaan op 17 december en geeft de politie de bevoegdheid om op het hele eiland Bonaire bagage en voertuigen te doorzoeken en van alle personen op de openbare weg of op voor het publiek toegankelijke plaatsen te vorderen dat zij meewerken aan een fouillering.
Wie niet voldoet aan die vordering kan alleen al om die reden worden aangehouden.

De hoofdofficier heeft deze bevoegdheid gegeven om de kans groter te maken dat wapens die men in de publieke ruimte bij zich heeft, worden gevonden en in beslag kunnen worden genomen.
Natuurlijk zullen degenen die wapens bij zich dragen ook vervolgd worden.

Het in beslag nemen van wapens is van belang omdat de laatste tijd veel signalen van wapenbezit bij politie en Openbaar Ministerie binnenkomen.
Wapenbezit levert veel gevaren voor de samenleving op en daarom moet het zo daadkrachtig mogelijk worden bestreden. In dat verband is nu dus de bevoegdheid tot preventief fouilleren verstrekt. De bevoegdheid kan worden verleend op basis van de Wapenwet BES.

Sint Maarten - Verdachte Emerald-onderzoek op vrije voeten - 16-12-2016

De verdachte O.A. (35) is vanochtend 16 december 2016 door het Openbaar Ministerie op vrije voeten gesteld. Zijn bewaring loopt vandaag af en het Openbaar Ministerie heeft de verlenging van de bewaring niet gevorderd, omdat het voor het onderzoek niet langer nodig is dat hij blijft vastzitten.

Hij blijft verdachte en het onderzoek is nog in volle gang.

Op 28 november zijn op Sint Maarten in het onderzoek genaamd Emerald op in totaal zeven (7) locaties zoekingen verricht waaronder bij de woning van de verdachte, het havenbedrijf van Sint Maarten en bij een beveiligingsbedrijf.

Het onderzoek Emerald is gestart in april 2016 naar aanleiding van berichten in de kranten en vragen die in het parlement zijn gesteld over het contract dat is afgesloten tussen het beveiligingsbedrijf van verdachte en het havenbedrijf van Sint Maarten. Tijdens dit onderzoek zijn verdenkingen ontstaan van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.
Ontnemingsvorderingen passen in het nieuwe beleid van het Openbaar Ministerie. In de toekomst zullen meer van dergelijke vorderingen door het Openbaar Ministerie worden ingesteld.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - Beslag op groot aantal bezittingen - 15-12-2016

 

De verdachte F.C. (56) blijft voorlopig vastzitten. De rechter commissaris heeft op donderdag 15 december zijn aanhouding rechtmatig bevonden. F.C. is op 13 december aangehouden op verzoek van Italiaanse autoriteiten door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST).

Het team heeft inmiddels op een groot aantal bezittingen van verdachte beslag gelegd, zoals:
- 170 appartementen
- Bankrekeningen
- 18 dure horloges
- 3 boten
- Een casino

De beslagleggingen zijn nog in volle gang en er kan mogelijk op nog meer eigendommen zoals bankrekeningen en onroerend goed van verdachte beslag worden gelegd.

De aanhouding en zoekingen maken deel uit van een internationale gecoördineerde actie in Italië, Sint Maarten, Nederland en het Franse deel van Sint Maarten. Deze internationale samenwerking tussen Italië, Sint Maarten, het Franse deel van St. Maarten en Nederland past in de gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd.

Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar
Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

Sint Maarten - Gevangenisstraf voor mensensmokkelaars - 14-12-2016

 

Het Gerecht in Eerste aanleg heeft op 14 december 2016 de 59-jarige C.E.S. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden in verband met mensensmokkel. Het gerecht heeft vastgesteld dat C.E.S. valse reisdocumenten heeft geleverd voor twee Jamaicaanse vrouwen die op 13 april dit jaar probeerden in te reizen via Princes Juliana International Airport. Hij is de vrouwen hiermee behulpzaam geweest bij het verschaffen van illegale toegang tot St. Maarten.

Twee andere verdachten, de 44-jarige N.G. en de 31-jarige Z.C., zijn door het gerecht ook veroordeeld voor mensensmokkel. Zij hebben de valse reisdocumenten overhandigd aan de Jamaicaanse vrouwen en hen instructies gegeven wat ze moesten zeggen tegen de medewerkers van de grensbewakingsdienst. N.G. en Z.C. zijn hiervoor veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een werkstraf van 60 uren.

Een vierde verdachte, de 28-jarige J.E.W., die de reisdocumenten zou hebben vervalst, is (op aangeven van de officier van justitie) vrijgesproken, omdat er onvoldoende wettig en overtuigen bewijs tegen hem was.

Het onderzoek tegen de vier verdachten is geleid door de Unit Mensenhandel en Mensensmokkel (UMM). De UMM bestaat uit leden van het Korps politie St. Maarten en de Koninklijke Marechaussee. De bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel is een van de speerpunten van de politie en het Openbaar Ministerie. Mensensmokkel gaat om het verschaffen van illegale toegang en illegaal verblijf tot St. Maarten. Mensenhandel gaat om uitbuiting.

 

Sint Maarten - 2e Update internationale actie op Sint Maarten - 14-12-2016

De huiszoekingen op Sint Maarten die op 13 december 2016 onder leiding van de rechter-commissaris hebben plaatsgevonden, zijn inmiddels afgelopen. Verdachte F.C. (56) die op verzoek van Italiaanse autoriteiten door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) werd aangehouden zit nog vast. Hij zal donderdag voor de rechter commissaris verschijnen voor toetsing van zijn aanhouding.

Italië zal om zijn uitlevering vragen voor onder meer belastingfraude en witwassen.

Het team is inmiddels bezig met beslagleggingen op onder andere onroerend goed en drie boten van verdachte. De Italiaanse autoriteiten hebben aangegeven dat tot 215 miljoen euro beslag kan worden gelegd op bezittingen van verdachte.

De aanhouding en zoekingen maken deel uit van een internationale gecoördineerde actie in Italië, Sint Maarten, Nederland en het Franse deel van Sint Maarten. Op het Franse deel van Sint Maarten is de 50 jarige, in Nederland geboren R.B. aangehouden. Tevens in Italië zijn verdachten aangehouden en doorzoekingen verricht. Tenslotte is in Amsterdam een bedrijf doorzocht.

Deze internationale samenwerking tussen Italië, Sint Maarten, het Franse deel van St. Maarten en Nederland past in de gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar
Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - Update internationale actie op Sint Maarten - 13-12-2016

De huiszoekingen op Sint Maarten die vanochtend 13 december 2016 onder leiding van de rechter-commissaris zijn gestart, zijn nog steeds gaande. Er wordt onder meer gezocht in het woonhuis van de aangehouden verdachte, de 56 jarig F.C., geboren in Italië.

Het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) heeft F.C. aangehouden op verzoek van Italiaanse autoriteiten. Italië zal om zijn uitlevering vragen. Hij zal in Italië worden vervolgd voor onder andere belastingfraude en omkoping van meerdere politici. Ook wordt F.C. er in Italië van verdacht dat hij via zijn bedrijven illegale winsten heeft witgewassen.

De aanhouding en zoekingen maken deel uit van een internationale gecoördineerde actie in Italië, Sint Maarten, Nederland en het Franse deel Sint Maarten.

Op het Franse deel van Sint Maarten is de 50 jarige, in Nederland geboren R.B. aangehouden. Ook zijn daar onder leiding van de onderzoeksrechter meerdere huiszoekingen gaande. Tevens in Italië zijn verdachten aangehouden en doorzoekingen verricht. Tenslotte is in Amsterdam een bedrijf doorzocht.

De actiedag is het resultaat van een samenwerkingsverband dat een half jaar geleden werd gestart tussen de Openbaar Ministeries van Italië, Nederland en Sint Maarten. Het Team Bestrijding Ondermijning van het Parket Procureur-Generaal heeft binnen dit samenwerkingsverband geacteerd met betrekking tot aanhouding, huiszoekingen, en inbeslagneming.

Deze internationale samenwerking tussen Italië, Sint Maarten, het Franse deel van St. Maarten en Nederland past in de gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar
Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - Internationale Actie op Sint Maarten - 13-12-2016

 

Sinds vroeg in de morgen van dinsdag 13 december 2016 is op Sint Maarten een actie gaande van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op verzoek van de Italiaanse autoriteiten is een verdachte aangehouden, de 56 jarige F.C., geboren in Italië.
Onder leiding van de rechter-commissaris zijn huiszoekingen gestart in een woning en een bedrijfspand.

Ook in het Franse deel van Sint Maarten is een verdachte aangehouden en zullen zoekingen gaan plaatsvinden onder leiding van de Franse onderzoeksrechter. De in Nederland geboren R.B (50) is daar aangehouden.

De huiszoekingen en aanhoudingen zijn onderdeel van een internationale gelijktijdige actie in de landen Italië, Sint Maarten, het Franse deel van Sint Maarte en Nederland.

Zodra er meer informatie bekend is, zal nader bericht volgen.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Curacao - Geen aanleiding tot strafrechtelijk onderzoek tegen VDC-hoofd- 07-12-2016

 

Het feitenonderzoek van de Landsrecherche Curaçao in de zaak tegen het hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), Michael Romer, naar een vermeende bedreiging met een vuurwapen is afgerond. In het onderzoek zijn alle rechtstreeks betrokkenen door de Landsrecherche gehoord. De betrokkenen ontkennen dat er een bedreiging heeft plaatsgevonden of dat er een vuurwapen is getoond. Nu het feitenonderzoek geen aanwijzingen opgeleverd dat er een strafbare feit is gepleegd, zal er door de Procureur-generaal (PG) geen opdracht worden gegeven een strafrechtelijk onderzoek te starten.

De Procureur-Generaal benadrukt evenwel dat het Openbaar Ministerie uitsluitend onderzoek kan doen naar eventuele verdenkingen van strafbare feiten. Of sprake is geweest van integer handelen van betrokkene(n) is door het Openbaar Ministerie dan ook niet in het feitenonderzoek betrokken. De Procureur-Generaal heeft de minister op dit punt geadviseerd opdracht te geven nader onderzoek te doen verrichten door de VDC zelf of een daartoe aan te stellen commissie.

 

Sint Maarten - Verdachte onderzoek Emerald blijft vast - 06-12-2016

 

De verdachte O.A. (35) blijft in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechter commissaris op dinsdag 6 december 2016 op Curaçao besloten. O.A. werd op maandag 28 november 2016 aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte, belastingfraude en illegaal wapenbezit. Op 28 november zijn op Sint Maarten in het onderzoek genaamd Emerald op in totaal zeven (7) locaties zoekingen verricht waaronder bij de woning van de verdachte, het havenbedrijf van Sint Maarten en bij een beveiligingsbedrijf.

Het team bestrijding ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en de Landsrecherche op Sint Maarten hebben onder leiding van de rechter-commissaris twee dagen lang zoekingen verricht. Tijdens de zoekingen zijn administratieve bescheiden, administratie, digitale gegevensdragers en een vuurwapen in beslag genomen. Tevens is er beslag gelegd op 5 luxe auto’s, het huis van de verdachte, een jacht en bankrekeningen van verdachte. Door de autoriteiten van Anguilla is op verzoek van de autoriteiten van St. Maarten ook beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen van verdachte op Anguilla.

Het onderzoek is in volle gang en mogelijke nieuwe zoekingen en/of arrestaties zijn niet uit te sluiten.

Het onderzoek Emerald is gestart in april 2016 naar aanleiding van berichten in de kranten en vragen die in het parlement zijn gesteld over het contract dat is afgesloten tussen het beveiligingsbedrijf van verdachte en het havenbedrijf van Sint Maarten. Tijdens dit onderzoek zijn verdenkingen ontstaan van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.
Ontnemingsvorderingen passen in het nieuwe beleid van het Openbaar Ministerie. In de toekomst zullen meer van dergelijke vorderingen door het Openbaar Ministerie worden ingesteld.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Curacao - Carol Antonia 25 jaar in overheidsdienst- 04-12-2016

 

Carol Antonia is 25 jaar in overheidsdienst. Dit werd groots gevierd bij het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao.
Zij kwam op 1 december 1991 in overheidsdienst en heeft zich opgewerkt via klerk, hoofdklerk, adjunct commies en per 10-10-10 tot senior administratief medewerker. “Een mooie prestatie en geeft blijk van vertrouwen van de organisatie in jouw persoon. Je bent loyaal, enthousiast, vrolijk en betrokken. Een betere opsomming van ambtelijke deugden is er bijna niet”, aldus Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong tijdens de viering waarbij Carol Antonia de gebruikelijke envelop en cadeau in ontvangst mocht nemen.

CarolAntonia25Servisio 02 041216

Bonaire - OM niet in beroep tegen vonnis directeur Kadaster Bonaire- 02-12-2016

 

Het Openbaar Ministerie BES is niet in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg op Bonaire van 18 november waarin de directeur van Kadaster Bonaire werd veroordeeld wegens verduistering van een diensttelefoon maar werd vrijgesproken van twee andere ten laste gelegde feiten. Bij die feiten ging het om malversaties bij het declareren van dienstreizen.

De rechter heeft in het vonnis aangegeven dat bij het declaratiegedrag door de directeur in elk geval onachtzaam is gehandeld doordat hij zich kennelijk niet eens heeft verdiept in de toepasselijke declaratieregels.

Nu de directeur jarenlang noch door de raad van toezicht, noch door de accountants is gecorrigeerd, acht de rechter het juridisch niet mogelijk om hem te verwijten dat hij bij de ten laste gelegde gedragingen opzettelijk gefraudeerd heeft. Nu dit opzet bij verdachte ontbreekt, is hij van deze feiten vrijgesproken. Wel overwoog de rechter dat verdachte onachtzaam heeft gehandeld, maar dat is niet voldoende om (juridisch gezien) van opzet te kunnen spreken.

De rechter heeft vastgesteld dat de directeur schade heeft toegebracht aan het imago en het vertrouwen dat de burger stelt in een instituut als het kadaster. De directeur van het kadaster bekleedt een voorbeeldfunctie en integer handelen had voorop moeten staan. De rechter rekent hem aan dat hij dat niet heeft gedaan.

Hoewel het om een strafbaar feit gaat uit begin 2013, is de directeur, die niet eerder met justitie in aanraking was geweest, voor de verduistering in dienstbetrekking van de telefoon veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. De rechter overwoog hierbij dat de directeur ter terechtzitting een kennelijk leugenachtige verklaring heeft afgelegd. Met die relatief forse straf maakt de rechter ook in de strafmaat duidelijk hoe zwaar aan niet integer gedrag, zeker ook in de publieke sector, wordt getild.

Deze heldere boodschap van de rechter maakt volgens het OM duidelijk dat er een belangrijke rol ligt bij toezichthoudende instanties om te reageren op signalen van niet integer gedrag. Daar ligt de eerste verantwoordelijk om integer gedrag af te dwingen, maar ook om tegen niet-integer gedrag op te treden. Tegelijkertijd geeft de rechter in het vonnis aan dat bij ernstig of structureel non-integer gedrag en in gevallen waarin een functionaris een voorbeeldrol heeft, forse straffen in een strafproces voor de hand liggen.

Het gaat om gedragingen die jaren geleden zijn begaan en de rechter heeft ondanks een gedeeltelijke vrijspraak een duidelijk signaal afgegeven, ook aan de toezichthouders. Tenslotte zal de forse voorwaardelijke gevangenisstraf er aan bijdragen dat de verdachte niet opnieuw in de fout zal gaan.
Onder die omstandigheden acht het OM het instellen van hoger beroep niet opportuun. Maar in toekomstige soortgelijke gevallen lopen verdachten grote kans vervolgd te worden.

 

Curaçao - Beleefdheidsbezoek dhr. Sambo aan PG - 02-12-2016

 

Op 1 december 2016 is de heer Elbert Sambo begonnen als Coördinator Operationele Zaken (COZ) en tevens plaatsvervangend hoofd bij de Landsrecherche Curaçao. De heer Sambo zal in het kader van zijn functie ook een rol hebben in de doorontwikkeling van de Landsrecherche Curaçao. In verband met de nieuwe aanstelling per 1 december 2016 heeft dhr. Sambo en het hoofd van de Landsrecherche Curaçao, Medgar Elisa een beleefdheidsbezoek afgelegd aan de Procureur-generaal (PG), dhr. Guus Schram.

SamboLR 01 021216

Bonaire - Aanhoudingen na actie tegen drugssmokkel bij Bonaire- 29-11-2016

 

In een gezamenlijke actie van de Kustwacht, de Koninklijke Marechaussee (KMar) en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) in de nacht van 28 op 29 november, zijn twee verdachten aangehouden en een hoeveelheid verdovende middelen, vermoedelijk cocaïne in beslag genomen. De boot waarmee de verdachten de drugs vervoerden is ook in beslag genomen.
In de nacht kwam via het Reddings en Coördinatie Centrum (RCC) een melding binnen van een verdacht vaartuig. Kustwacht en KMar zijn in een gezamenlijke patrouille op zoek gegaan naar het vaartuig, terwijl KPCN aan de kust onderzoek instelde. Door een goede samenwerking konden de opvarenden van het vaartuig nadat zij het eiland op waren gevlucht, op het vasteland worden aangehouden. Daarbij zijn ook waarschuwingsschoten gelost.
De verdachten zijn mannen met de initialen J.D.H.P. (1984) en L.A.H.P (1990), zij zijn beiden geboren in Venezuela.
Bij onderzoek in het vaartuig bleek er een pakket met daarin ruim 30 kilogram vermoedelijk cocaïne mee te zijn vervoerd.
Het onderzoek wordt onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) BES voortgezet en verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

 

Sint Maarten - Onderzoek naar omkoping, belastingfraude, valsheid in geschrifte, en witwassen- 28-11-2016

 

Sinds vroeg in de morgen van maandag 28 november 2016 is het team bestrijding ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) Onder leiding van de rechter commissaris begonnen met een aantal huiszoekingen in Sint Maarten. De acties worden gedaan in het kader van een onderzoek naar gevallen van (belasting)fraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Tot nu toe zijn geen arrestaties verricht, maar het onderzoek is nog in volle gang. De acties zijn voorlopig nog niet afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, zal nader bericht volgen.

Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - Geen strafrechtelijk onderzoek naar USZV- 25-11-2016

 

Het Openbaar Ministerie zal geen strafrechtelijk onderzoek instellen naar aanleiding van een op 1 september 2016 gedane klacht bij de Landsrecherche Sint Maarten terzake overtreding van beweerdelijke financiële malversaties begaan door de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid en de directeur van het Uitvoeringsorgaan Sociale Zaken en Ziektekosten Verzekering (USZV). Alle betrokken partijen zijn vandaag officieel op de hoogte gebracht van deze beslissing.

Naar oordeel van het Openbaar Ministerie is er geen sprake van een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit, hetgeen de basis zou moeten zijn voor een strafrechtelijk onderzoek. De klacht, die tevens breed is uitgemeten in de lokale pers, ziet voornamelijk op beweerdelijk handelen in strijd met bestuursrechtelijke, dan wel civielrechtelijke regelgeving.

 

Aruba - Ruim 130 deelnemers aan Caribbean Cybercrime Conference- 16-11-2016

 

ORANJESTAD, ARUBA - De eerst Caribbean Cybercrime Conference is een succes gebleken. De conferentie heeft woensdag 16 november de hele dag plaatsgevonden in het Renaissance Hotel op Aruba. De organisatie was in handen van het Parket Procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden en de Recherche Samenwerkings Team (RST).

Sprekers waren onder andere Lodewijk van Zwieten, senior Officier van Justitie werkzaam bij EuroJust voor Cybercrime met diens keynote-presentatie getiteld "Bedreigingen en uitdagingen op het gebied van cybercrime en cybersecurity". Hierna volgden een aantal sessies over onderwerpen met betrekking tot cybercrime en digitaal forensisch onderzoek. De sessies werden voorgezeten door Nick Drehel (Access Data), Craig Guymo (Magnet Forensics), Bob Elder (Teel Technologies Canada), Michael Stout, Eric Boerboom (RST), Matthew Cook (Amped Software), Kevin Thomas (Fernico) en Chris Stippich (Digital Intelligence). De afsluitende keynote-toespraak, getiteld "Demystifying the Dark Web", is gegeven door Michael Stout. De inleidingen voor de conferentie werden gegeven door André Hakkers van DataExpert, RST hoofd Martine Vis en namens de Procureur-Generaal voor Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden, Guus Schram, dhr. Ton Maan.

Het doel van deze Caribische Cybercrime Conferentie was in de eerste plaats om bewustzijn te creëren voor de groeiende dreiging van cybercrime en de groeiende vraag naar digitale onderzoeken. Het doel is ook om uit te leggen wat digitaal forensisch onderzoek en cybercrime inhoudt.

Aan de conferentie hebben ruim 130 personen deelgenomen. Onder hen vertegenwoordigers van de overheid, justitie, politiekorpsen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede vertegenwoordigers van private ondernemingen in het Caribische gebied.

 

Aruba - Welcome-address Martine Vis, Hoofd Recherche Samenwerkings Team (RST), Caribbean Cybercrime Conference, 16 november 2016, Renaissance Hotel Aruba - 16-11-2016


Ladies, gentleman, also on my behalf welcome to the first Caribbean cybercrime conference!

I am really grateful that you all managed to come to Aruba to attend this conference.

Knowing the reliability of our local airlines I can assure all off you that getting here is a challenge already.
I was not able to make it myself due to long delays yesterday. Therefor I am addressing you in a virtual way, something suitable for a Cyber Crime Conference.

As head of the Special Police Task Force I am really proud we managed to organize this conference. Together with the prosecutor General’s Office, Data expert and many others we were able to put together a very interesting end full program were many topics will be addressed by excellent speakers

Information technology has become an integrated part of our modern society. We can’t imagine a world without information technology. We are all online, 24 hours a day, 7 days a week.
Our computers, our smartphone, the internet I can’t even function normally without those pieces of technology. And I am sure I am not the only one.
But not only do we rely on those devices.

There is nowadays also information technology in our cars, the equipment in our homes, most companies totally rely on information technology. To monitor, to produce, for security reasons, to communicate for their logistics.

Our society can’t function any more without technology.
Police work is, by nature, always embedded is in the middle of society.
Therefore, Information Technology has become an integrated part of police work.
Not only for experts, also detectives and uniformed officers need to have a basic knowledge of information technology and law enforcement.
A police organization that has no interest or attention for Information Technology and Cybercrime is a police organization without a future.

We can’t ignore it. It’s there and will only become an increasingly more important part of our lives. It is challenging as well and opens all kinds of new opportunity’s, also of law enforcement.
Who would have imagined 25 years ago the opportunities and challenges our modern smartphone’s? Those tiny computers that have a GPS tracking us 24/7, more 1000 times more storage than my first commodore 64 computer, which was actually a great device. Those little smartphones in a way monitor everything we do. Even if, which I know many law enforcement people do, try to leave as little digital footprints. It seems impossible to leave nog digital footprints at all.

Not for us, not for criminals or terrorist…..
And that’s what digital experts in law enforcement are looking for. Digital footprints……

Information technology really changed our world:

distance is virtually gone: we don’t know where in the world the server or service we are using is hosted: what does that mean for law enforcement and jurisdiction?

time is relative: data and funds are transferred faster than we can imagine; can we cope with those developments?

numbers are infinite: the amount of data we use is incredibly large, what does that mean for privacy? In which way do acts by “anonymous” effect the stability of our governmental systems?

virtual reality has come into our living rooms: the internet of things brought us a thinking fridge, a light and heating that can be monitored and controlled remotely, online gaming and dating: do we really control our environment and are we sure our virtual friend is who he claims to be?

Limitless opportunities……
But we have become increasingly vulnerable

Technology in our care has many benefits. To the consumer and for digital experts in law enforcement who are able to extract all car date from modern cars.
But what is a criminal hacks into your car and takes over the car management?

Same for the possibilities for remote monitoring van industrial systems. Great for the workforce, but what if criminals hack into our electricity or water utilities?

Airplanes, nuclear plants, banks……
Criminals do take advantage of this vulnerability: online fraud, threats over social media, child-porn, d-dos attacks, hacking, malware or even terrorism.
And we don’t know exactly what is coming.

What if the use of technology in the medical world develops even more than it has already right now? Will we see murders committed by hacking in someone’s pacemakers or other life support devices?

What if a robot, or self-driving car causes a traffic accident, who is responsible, the programmer? The technician? What kind of investigation skills do we need to solve this?

It requires special knowledge and expertise of our police officers and public prosecutors.
But most of all: a different mindset.
Cybercrime is not only for nerds or experts.
Everyone in law enforcement needs to have a basic knowledge about it.
We need to be innovative, we need to be able to adapt, be fast, and we have to understand where this is all going…..

Cyber has to become part of our daily police-work.
Uniformed-cops, the officers that take statements of victims, investigators, and last but not least the managers. Leadership has to be able to understand what is going on in the digital and virtual world to be able to make the strategic decisions.

Today we are together here on the first Caribbean Cyber Conference to talk about the challenges and opportunities for law enforcement.
About the future and about what is happing right now.

I am impressed to see that so many of you made it to Aruba to be here today. I did not manage to get there, due to enormous delays by Insel Air. But all of you being there together convinces me even more that Information technology and Cyber Crime are important topics.

It is our duty as law enforcement professionals to deepen our knowledge in this field and to strengthen the cooperation. Between agencies, between countries between the cyber business and the government. We have to do this together.

That is way it is so important have this conference today to discuss all those different topics.

I sincerely hope the first Caribbean Cyber Conference contributes to the awareness and knowledge of cybercrime as well as the establishment of a network of professionals in this field.

I am very sorry I could not be physically present in Aruba and wish you all a very useful and interesting conference.

 

Aruba - Toespraak Procureur-generaal mr. Guus Schram ter gelegenheid van de Caribbean Cybercrime Conferentie, Aruba, 16 november 2016- 16-11-2016

Geachte dames en heren,
Velen van u zullen zich, net als ik, over het algemeen niet veel zorgen maken over de toenemende rol van de digitale technologie. Integendeel, het vergemakkelijkt en versnelt het dagelijks leven. Met één swipe op de telefoon maken we tegenwoordig geld over en wordt het koffieapparaat aangezet.
Maar er zijn ook nadelen verbonden aan deze digitalisering van het dagelijks leven. De ontwikkelingen op het gebied van de technologie zijn amper bij te houden, laat staan dat we alle mogelijke consequenties en risico‟s kunnen doorgronden. De onmisbare rol van „digitaal‟ in het dagelijks leven heeft ervoor gezorgd dat we ons verloren voelen zonder de smartphone. Je zou bij een straatroof nog eerder je portemonnee afgegeven dan je telefoon waarmee toegang kan worden verkregen tot je bankgegevens of je privéleven. Voor bedrijven is het vandaag de dag ook ondenkbaar dat ze zonder enige vorm van moderne technologie kunnen opereren.
En juist deze afhankelijkheid brengt veiligheidsrisico‟s met zich mee en schept (economische) kansen voor de crimineel. Iedereen, ieder bedrijf kan het slachtoffer worden van een vorm van cybercrime waarvan het motief veelal financieel gewin is. Juist door de complexe achterliggende materie is het een relatief lastig op te sporen vorm van criminaliteit. De gegevens zijn vluchtig, sporen verdwijnen snel en de oorsprong is veelal anoniem. Daarnaast is cybercrime niet gebonden aan land- en tijdgrenzen en kan het in korte tijd enorm veel schade en slachtoffers maken. Het is bij uitstek een vorm van grensoverschrijdende criminaliteit.
Over de aard en omvang van computercriminaliteit in het Caribisch gebied is er weinig bekend. Hoewel er geen gegevens beschikbaar zijn op basis waarvan kan worden aangenomen dat cybercrime in meer of mindere mate voorkomt in de landen, kan zulks in de moderne tijd ook zeker niet worden uitgesloten. Het zou naïef zijn om te denken dat de normale misdaad zich niet verder heeft ontwikkeld van de klassieke weg-rennende-boef naar de boef die technologische middelen inzet voor zijn misdaad. 
De justitiële ketens in de landen beschikken nu nog over beperkte forensisch digitale expertise waardoor de kans bestaat dat we achter de feiten aanlopen. Het is dan ook niet vreemd dat er nog geen strafrechtelijke onderzoeken hebben plaatsgevonden op dit thema, maar dit betekent geenszins dat computercriminaliteit niet in de landen voorkomt. Alhoewel cybercrime misschien nog niet wijdverbreid is in het Caribisch gebied moeten we geen makkelijk slachtoffer vormen. Een inhaalslag lijkt dan ook op zijn plaats. Het is me daarom een groot genoegen u allen bij elkaar te zien op deze conferentie.
Juist nu Europa en Amerika sterk de aandacht vestigen op de bestrijding van cybercrime is het namelijk goed denkbaar dat er een verschuiving zal plaatsvinden en de cybercrimineel het Caribisch gebied “opzoekt” om toe te slaan. We hebben al te maken gehad met cyberaanvallen. En de geruchten en mediaberichten over nieuwe aanvallen nemen toe; zo zou er kort geleden nog een aanval zijn geweest op de belastingdienst van één van de landen. Ook banken worden met dergelijke aanvallen geconfronteerd waarbij zogenaamd namens de CEO berichten worden uitgestuurd om cliënten te bewegen transacties tot stand te brengen.
Cybercrime is echt dichterbij dan dat we denken. Een succesvolle aanpak en bestrijding van cybercrime begint met het vergroten van de kennis en expertise op dit thema. Daarnaast vereist het een innovatieve, intensieve en integrale samenwerking tussen de publieke en private sector. Met het betrekken en inzetten van een breed scala aan alternatieve partners in de strijd tegen cybercrime, worden niet alleen de krachten gebundeld maar wordt ook een effectgerichte aanpak nagestreefd.
Binnen het OM is een officier van justitie aangewezen die zich nader zal bekwamen op dit thema en voor de gehele OM-organisatie zal gaan dienen als specialist. Hiertoe zal nadrukkelijk contact worden gezocht met de specialisten van het Landelijk Parket in Nederland maar ook worden deelgenomen aan internationale conferenties op dit onderwerp.
Een conferentie als deze dient niet enkel om met elkaar kennis en expertise uit te wisselen inzake de laatste ontwikkelingen op het gebied van cybercrime. Belangrijker nog is dat de landen en het bestuur bekend worden met het fenomeen en met de gevaren die het met zich meebrengt indien de noodzakelijke maatregelen niet worden getroffen.
De bescherming van onze vitale doch kwetsbare structuren is namelijk een verantwoordelijkheid van ons allen.


Dank u wel.

 

Saba - Onderzoek naar vermoedelijke ontuchtzaak op Saba - 15-11-2016

Op zaterdag 12 november 2016 is door het Korps Politie Caribisch Nederland een tweetal personen te Saba aangehouden. Het gaat om twee mannen met de initialen S.M.M.A. en E.G. De aanhouding vond plaats in opdracht van de officier van justitie. De opdracht werd gegeven nadat uit een aangifte het vermoeden was gerezen dat de verdachten ontucht hadden gehad met een slachtoffer dat zoals dat heet wilsonbekwaam is. Een slachtoffer dat extra bescherming verdient en in de strafwet ook krijgt.

De verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten gesteld maar blijven verdachte. Het onderzoek wordt voortgezet.

 

Sint Maarten - R.G.K. aangehouden in verband met uitzetting naar de VS - 15-11-2016

 

R.G.K. (48) is op dinsdagochtend 15 november, 2016 aangehouden in de nabijheid van zijn huis in Simpson Bay door leden van het Korps Politie St. Maarten (KPSM). De aanhouding is in verband met een arrest van de Hoge Raad in Den Haag dat op Dinsdag 15 november heeft besloten dat R,G.K. mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten waar hij wordt verdacht van drugs-gerelateerde feiten.

 

Bonaire - Huiszoeking in onderzoek “Drum” - 14-11-2016

 In de ochtend van 14 november heeft het onderzoeksteam “Drum” op Bonaire onder leiding van de rechter-commissaris een huiszoeking verricht. De huiszoeking vond plaats in een woning aan de Kaya Merengue. Een man met de initialen M.M., geboren op Bonaire werd aangehouden. Nagegaan wordt of en op welke manier hij betrokken is bij de strafbare feiten die in onderzoek “Drum” worden onderzocht.

 

Sint Maarten - Medewerkster van de immigratiedienst aangehouden - 14-11-2016

Hedenmorgen omstreeks 7:00 uur is medewerkster van de immigratiedienst J.M. (1980) en haar partner D.F. aangehouden. Ze worden wordt verdacht van mensensmokkel, omkoping en misbruik van haar ambt/functie.

De aanhoudingen zijn het resultaat van een langdurig onderzoek, sinds april 2016, genaamd Ostrich. Het betreft een onderzoek door de Unit Mensenhandel en Mensenmokkel van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) naar illegale toegang voor Jamaicanen en Haitianen.

De aanhoudingen vonden plaats door leden van deze unit in samenwerking met de Landsrecherche.

Sint Maarten - J. Spaans voorgedragen voor benoeming tot advocaat-generaal - 11-11-2016


De Rijksministerraad heeft er mee ingestemd om de heer mr. J. Spaans voor te dragen voor benoeming tot advocaat-generaal bij het Parket Procureur-General met staanplaats Sint Maarten per 1 januari 2017. De heer Spaans (1966) is nu officier van justitie bij het Arrondissementsparket Rotterdam en tevens plaatsvervangend advocaat-generaal in Den Haag.

 

Bonaire - Pro forma-zitting onderzoek “Drum” op 9 december - 11-11-2016

 

Het Openbaar Ministerie (OM) BES zal de verdachten in het onderzoek “Drum” dagvaarden voor een eerste pro forma-zitting die zal plaatsvinden op 9 december 2016, om 09.30 uur. De advocaten van de verdachten zijn over deze planning reeds geïnformeerd. De dagvaardingen zullen op afzienbare termijn worden opgesteld en aan de verdachten worden uitgereikt.
Het gaat bij de zitting op 9 december om een zogenaamde pro forma-zitting. Dat wil zeggen dat de zaak nog niet inhoudelijk zal worden behandeld. Dat de feiten en de bewijsmiddelen nog niet met de verdachten worden doorgesproken. Wel is het gebruikelijk dat de verdachten en hun advocaten op een dergelijke pro forma-zitting de gelegenheid krijgen om te vragen om aanvullend onderzoek. Op dat verzoek wordt dan door de rechter beslist.
In het onderzoek “Drum” bevinden zich zoals bekend 7 verdachten in voorlopige hechtenis. Het onderzoek naar deze verdachten loopt nog steeds en er ontstaat een steeds beter beeld wat er de avond van de 17 augustus tijdens de gewapende overval en het daarop volgende schietincident, waarbij Ferry Bakx is overleden, is voorgevallen. Thans bevindt het onderzoek zich in een stadium waarbij bijvoorbeeld de collega’s van Ferry Bakx nader moet worden gehoord teneinde het beeld van alle gebeurtenissen te complementeren. Dit verhoor en de eventueel daaruit voortvloeiende onderzoekshandelingen zullen op verzoek van het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) worden uitgevoerd door de Rijksrecherche, die daarvoor deel uit zal gaan maken van het onderzoek “Drum”.
Zowel het Openbaar Ministerie als het KPCN zijn van mening dat er over de objectiviteit van onderzoek “Drum” als geheel geen enkele twijfel mag ontstaan. Dit is de reden dat waar het optreden van leden van KPCN betreft, de Rijksrecherche als onderzoekende instantie optreedt.

 

Curacao - Zaterdag laatste kans om betalingsregeling te voldoen en openstaande boete te betalen ! - 10-11-2016Het OM heeft maandag jongstleden bekend gemaakt dat momenteel 80 % van de 5.000 burgers met wie het OM een betalingsregeling heeft getroffen deze niet nakomen. Het OM heeft aangegeven dat bij personen die hun verplichtingen voortkomende uit de betalingsregeling niet zijn nagekomen deze regeling onmiddellijk gestopt wordt waardoor de openstaande boetes direct weer opeisbaar zijn. Bij het uitblijven van betaling verder zal de opgelegde boete oplopen.

Naar aanleiding van deze berichtgeving is het de afgelopen dagen enorm druk geweest bij het kantoor van “Paga Bo But”. Veel mensen kwamen langs om openstaande boetes te betalen danwel om aan hun verplichtingen van hun betalingsregelingen te voldoen.

Aanstaande zaterdag 12 november zal het kantoor van “Paga Bo But” van het Openbaar Ministerie (OM) aan de Abraham Chumaceiro Boulevard 11 aan het Waaigat open zijn van 9 tot 12 uur. Dit om de burger een laatste kans te geven achterstallige betalingsregeling(en) in orde te maken en openstaande boetes te voldoen.

Het Openbaar Ministerie roept daarom iedereen met een achterstallige betalingsregeling op om aanstaande zaterdag te komen betalen. Na 15 november zullen conform de bestaande boeteclausule de openstaande boetes worden verhoogd en zal de bestaande boeteregeling, voor diegene met een achterstand, komen te vervallen.

Voorkom problemen, betaal uw boete!

 

Bonaire - Onderzoek tegen medewerker politie - 09-11-2016

Onderzoek tegen medewerker politie
Op woensdag 2 november is bij de politie op Sint Eustatius melding gedaan van een vechtpartij en bedreigingen dat in de buurt van de luchthaven heeft plaatsgevonden . Bij de ruzie zou volgens de melding een medewerker van KPCN betrokken zijn geweest met de initialen V.P. Hij zou zijn opponent ook hebben bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft de Landsrecherche Sint Maarten verzocht een onderzoek in te stellen.
De korpsleiding KPCN heeft laten weten dat de medewerker hangende het onderzoek is geschorst.

Bonaire - Veroordeelde man in Nederland opgepakt op Bonaire - 09-11-2016

 

Op 8 november heeft KPCN in opdracht van het Openbaar Ministerie BES een man met de initialen R.L.G.M. aangehouden.
De man is in 2010 bij onherroepelijke uitspraak van een Nederlandse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf waarvan hij nog 219 dagen dient uit te zitten.

Hij is bij verstek, dat wil zeggen zonder zelf in persoon bij de zitting aanwezig te zijn veroordeeld voor twee strafbare feiten:
-In 2008 in de stad Dordrecht probeerde hij opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen aan een politiemedewerker van de toenmalige regio Zuid Holland Zuid, door als bestuurder van een personenauto in te rijden op de opvallende politieauto bestuurd door betreffende politiemedewerker.
-In de stad Rotterdam deed hij ook op 4 juni 2008 valse aangifte van diefstal van een personenauto.De verdachte zal zijn straf op Bonaire uitzitten.

De aanhouding is tot stand gekomen in goede samenwerking tussen o.a. de Nationale Politie, Openbaar Ministerie en KPCN.

 

Curacao - OM seponeert aangifte tegen dhr. Koeiman - 07-11-2016

 

Het Openbaar Ministerie (OM) is tot een beslissing gekomen in het onderzoek dat is ingesteld naar een eventuele schending van een ambtsgeheim. Dit onderzoek is ingesteld naar aanleiding van een tweetal aangiften door dhr. Amerigó Thodé. Hier volgt een korte toelichting op de aanleiding, het onderzoek en de beslissing.

Op 4 september 2014 vond een besloten commissievergadering plaats van de leden van de vaste commissie van Financiën van de Staten en de leden van de Commissie Financieel Toezicht. Delen van die vergadering werden in het geheim opgenomen en uitgezonden op de radio. Statenvoorzitter dhr. Mike Franco deed daarvan aangifte op 15 september 2014, waarna de Landsrecherche Curaçao in opdracht van de Procureur-Generaal een strafrechtelijk onderzoek is gestart. Naar aanleiding van dit onderzoek is aangever vervolgd en op 8 januari 2016 in eerste aanleg veroordeeld.

Door de aangever is vervolgens op 28 januari 2016 en 18 maart 2016 aangifte gedaan tegen een groot aantal personen en instellingen die zich volgens aangever eveneens schuldig zouden hebben gemaakt aan het schenden van het ambtsgeheim.

Deze aangiften zijn bestudeerd en beoordeeld door het Openbaar Ministerie. Het gaat om aangiften tegen 20 personen en organisaties, waaronder 18 natuurlijke personen, één vereniging en één politieke partij, voor schendingen van het ambtsgeheim gepleegd in 2013, 2014, 2015 en 2016.

In algemene zin is de conclusie van het Openbaar Ministerie dat bij de bestudering van de aangiften, in 19 van de 20 gevallen bleek dat geen verdenking van een strafbaar feit aanwezig was en dus geen verder onderzoek noodzakelijk was. Het gaat onder andere om uitlatingen naar aanleiding van een werkbezoek, reacties op een persbericht of openbare rapportage, het verkondigen van een politieke mening en in enkele gevallen om personen of instanties die niet gebonden zijn aan een ambtsgeheim.

Met betrekking tot de aangifte tegen één Statenlid, te weten dhr. Hensley Koeiman, bleek het noodzakelijk nader onderzoek te doen verrichten door de Landsrecherche Curaçao. Dit ziet op één kranteninterview en één radio-interview die dhr. Koeiman zou hebben gegeven op 5 september 2014.
Het radio-interview bleek 18 maanden na dato niet voor het onderzoek beschikbaar of anderszins opvraagbaar. Het kranteninterview bleek nog wel beschikbaar, maar de exacte uitlatingen van Koeiman daarin zijn niet komen vast te staan. Bovendien is uit het onderzoek niet gebleken dat dhr. Koeiman wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat hetgeen hij vermoedelijk zou hebben gezegd een ambtsgeheim betrof en dat zijn opzet daarop was gericht. Het onderzoek heeft derhalve onvoldoende wettig en overtuigend bewijs opgeleverd voor een strafrechtelijke vervolging en de zaak is daarom geseponeerd.

Door de aangever is in zijn aangiftes nog een beroep gedaan op het gelijkheidsbeginsel. Het Openbaar Ministerie heeft in de beoordeling echter geconstateerd dat er in beide zaken weliswaar een aantal overeenkomsten zijn, maar dat er vooral grote verschillen bestaan. Bij dhr. Koeiman zijn er bijvoorbeeld geen aanwijzingen dat hij bij het opnemen van de vergadering betrokken is, betreft het één kranteninterview, stelt hij gemotiveerd dat hij niet wist dat hij wellicht geheime informatie prijsgaf en vindt hij dat geheime informatie niet openbaar gemaakt mag worden. Bij de zaak dhr. Thodé daarentegen was er geen twijfel over de bewijsbaarheid van het strafbare feit; het was een geheim, dat wist hij ook en de schending was opzettelijk een meermalen gepleegd. Tenslotte heeft dhr. Koeiman in tegenstelling tot dhr. Thodé volledig meegewerkt aan het onderzoek.

Het Openbaar Ministerie heeft de rechtstreeks betrokkenen in kennis gesteld van haar beslissing om de zaak te seponeren op grond van onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.

 

Curacao - Maatregelen OM tegen niet nakomen betalingsregeling ! - 06-11-2016

 

Het kantoor “Paga Bo But” van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao aan het Waaigatheeft momenteel met circa 5.000 personen een betalingsregeling getroffen voor het op termijn betalen van openstaande boetes. Uit de administratie blijkt nu dat 80 % van diegenen met een betalingsregeling deze niet conform de afspraken nakomen. Velen komen slechts 1 tot 2 keer de betalingsregeling na en laten het daarna afweten.
Het Openbaar Ministerie is nu een proces gestart waarbij alle betalingsregelingen worden gescreend. Bij personen die hun verplichtingen voortkomende uit de betalingsregeling niet zijn nagekomen wordt deze regeling onmiddellijk gestopt. Gevolg daarvan is dat de openstaande boetes direct weer opeisbaar zijn en bij het uitblijven van betaling zal
oplopen.
Het OM roept een ieder met een betalingsregeling met klem op om onmiddellijk naar het kantoor van “Paga Bo But” aan de Abraham Chumaceiro Boulevard aan het Waaigat te komen om te betalen en zo het oplopen van het openstaande bedrag te voorkomen om problemen te voorkomen.

 

Curacao - Top C gaat aan de slag met structurele knelpunten - 06-11-2016


WILLEMSTAD - Sinds de start van de Top C “Tur Wowo Riba Bo” aanpak, inmiddels bijna twee jaar geleden, zijn we gestuit op een aantal structurele knelpunten in met name de jeugdzorgketen. Deze knelpunten staan een optimale ontwikkeling van het kind en de jeugdige in de weg.
Als we kijken naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de Top C’er zelf, ziet men een geschiedenis waarin een falende en niet op elkaar aangesloten jeugdzorgketen steeds naar voren komt. In het kader van de brusjesaanpak (brusjes staat voor broertjes en zusjes), stuiten we op jonge kinderen die in risicovolle situaties verkeren zonder dat deze in beeld zijn bij de relevante organisaties in de jeugdzorgketen. Verder is de handhaving van de leerplicht gebrekkig, waardoor leerplichtigen langdurig thuiszitten.
“We roeien met de riemen die we hebben,” is blijkbaar het motto bij verscheidene overbelaste instanties die dagelijks met deze problemen te maken hebben. Echter, het moment is daar om ten eerste in kaart te brengen waar de knelpunten liggen, om hiervoor structurele oplossingen aan te dragen.
In het kader van het bovenstaande is vanuit de Top C een aantal rondetafelgesprekken met veldexperts uit het jeugdzorgterrein georganiseerd, waaruit een door het veld gedragen advies aan de nieuwe regering zal voortvloeien.
De sessie is goed bezocht, door Departamentu Salu Hubenil (Ministerie van GMN), Centrum Familie en Jeugd (Ministerie van SOAW), Fundashon Deportivo Kòrsou (FDDK), stichting Yave, Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal (SIGE), Fundashon Brasami, Voogdijraad (Ministerie van Justitie), Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), (Ministerie van Justitie), Slachtofferhulp en Reclassering (Ministerie van Justitie), schoolmaatschappelijk werkers, SMAT, stichting YudaBoYu.

 

Sint Maarten - Eerste Caribbean Cybercrime Conference - 02-11-2016

Het Parket Procureur-Generaal samen met het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en DataExpert uit Nederland organiseren op 16 november 2016 de eerste Caribbean Cybercrime Conference. Deze vindt plaats in het Renaissance Hotel op Aruba.

Het doel van deze Caribische Cybercrime Conferentie is om bewustzijn te creëren voor de groeiende dreiging van cybercrime en de groeiende vraag naar digitale onderzoeken. Het doel is ook om uit te leggen wat digitaal forensisch onderzoek en cybercrime inhoudt.

De laatste decennia is het gebruik van elektronische apparaten zoals iPads, smartphones en laptops, ook door verdachten in strafzaken, exponentieel gegroeid. Dit vormt een extra uitdaging voor de rechtshandhaving, alsmede voor de zakelijke wereld. Als gevolg van voortdurende technische innovaties en de toename van cybercrime stijgt de complexiteit van strafrechtelijk onderzoek in dit soort zaken voortdurend.

Onderzoekers en managers van de Caribische eilanden, maar ook uit Zuid- en Noord-Amerika worden aangemoedigd om de Caribische Cybercrime Conferentie bij te wonen. Deelname van zowel ambtenaren als vertegenwoordigers van private ondernemingen wordt zeer gewaardeerd. Dit evenement is gratis. Inschrijving is echter noodzakelijk.

De conferentie begint met een introductie door de directeur van het forensisch team van DataExpert, André Hakkers, gevolgd door een welkomstwoord van RST hoofd, Martine Vis. De Procureur-Generaal voor Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden, Guus Schram zal een openingswoord houden die zal worden gevolgd door een keynote presentatie getiteld "Bedreigingen en uitdagingen op het gebied van cybercrime en cybersecurity" door Lodewijk van Zwieten, senior officier van justitie, gedetacheerd als nationale deskundige bij Eurojust voor Cybercrime.

Na de openingstoespraken volgen een aantal sessies over onderwerpen met betrekking tot cybercrime en digitaal forensisch onderzoek. De afsluitende keynote toespraak, getiteld "Demystifying the Dark Web", zal worden geleverd door Michael Stout, senior informatie security consultant en trainer.

Voor meer informatie: https://www.eventbrite.nl/e/caribbean-cybercrime-conference-registration-28220842299
U kunt ook contact opnemen met de woordvoerder van het Openbaar Ministerie: Gino Bernadina op +5999 514-2362/+1721 542-2243

 

Curacao - Geslaagde netwerkbijeenkomst: Wijkpreventie moet op de (politieke) agenda- 02-11-2016

WILLEMSTAD - Het pilotproject “Preveni i Proteha, ta bo asuntu tambe” in de wijk Noord Santa Rosa is afgerond. De afgelopen weken is geïnventariseerd welke onderdelen van het project succesvol waren en welke onderdelen nog meer aandacht nodig hebben. Hierbij bleken elementen als preventie met betere verlichting in de straat, zichtbaar politie in de straat en minder straatvuil directe resultaat op te leveren. Buurtbewoners voelden zich veiliger.

Uit de inventarisatie blijkt echter dat nog meer winst valt te behalen bij dergelijke projecten. In een wijk moeten ook structurele oplossingen worden aangedragen. Zo blijkt dat er meer moet worden samengewerkt met partijen die actief zijn in een wijk. Bijvoorbeeld de politie, woningbouwstichting FKP, Wit-Gele Kruis, GGD, het Ministerie van Sociale Zaken en de buurtbewoners zelf. Deze samenwerking zou kunnen leiden tot een meer integrale aanpak zodat de problemen niet incidenteel maar structureel kunnen worden aangepakt.

In dit kader heeft deze week een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden waarbij instanties als het Ministerie van Volksgezondheid, het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), Fundashon Kas Popular (FKP), Wit-Gele Kruis en anderen door het Openbaar Ministerie (OM) zijn uitgenodigd om over het onderwerp te praten. Hen is gevraagd hoe zij aankijken tegen het thema wijkpreventie. Alle organisaties hebben aangegeven het thema belangrijk te vinden en graag te willen meewerken als hier initiatief op wordt genomen. Deze integrale samenwerking moet een nieuwe samenwerkingsverband worden, Het OM is zeker bereid hierin, in het kader van veiligheid, ook een rol te willen vervullen.

Uit het netwerkbijeenkomst is wel duidelijk naar voren gekomen dat het onderwerp hoog op de (politieke) agenda moet worden gezet. Ook was iedereen het over eens dat buurtbewoners zelf met een verzoek moeten komen om de wijk aan te pakken. De buurtbewoners moeten ‘ownership’ ontwikkelen waarbij professionele organisaties hen in het project kunnen ondersteunen. Iedere wijk is anders en heeft andere behoeftes. Voor iedere wijk is dus een andere aanpak vereist. Per wijk moet daarom worden bekeken welke partij betrokken wordt.

Wijkpreventie 02 021116

Bonaire - PG’s uit Koninkrijk bijeen op Bonaire- 01-11-2016


KRALENDIJK - De Procureur-generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden, Guus Schram, was dinsdag 1 november gastheer van het halfjaarlijkse Koninkrijks PG-overleg (KPG-overleg), dat ditmaal plaatsvond op Bonaire.
Tweemaal per jaar voeren de PG van Curaçao, Sint Maarten en de BES, de PG van Aruba en een lid van het Nederlandse College van procureurs-generaal overleg met
elkaar. Behalve de voorbereiding van het Justitieel Vierpartijen Overleg (10 januari a.s. in Aruba), komen in dit KPG-overleg ook andere onderwerpen ter sprake. Deze
hebben veelal betrekking op de afstemming van opsporing en vervolging en de onderlinge samenwerking. Het KPG-overleg heeft daarmee tot doel de Openbaar
Ministeries van de verschillende landen zoveel mogelijk te laten profiteren van het feit dat zij opereren binnen hetzelfde Koninkrijk.
Voor deze editie was Theo Bot, lid van de Raad voor de Rechtshandhaving,
uitgenodigd om met de PG’s te spreken over de staat van de rechtshandhaving en de wijze waarop meer rendement kan worden gehaald uit de opvolging van de
nuttige inspecties en rapporten van de Raad. Daarnaast hebben de PG’s ideeën uitgewisseld en afspraken gemaakt waarmee de samenwerking tussen de
Landsrecherches van Curaçao, Sint Maarten en Aruba en de Nederlandse Rijksrecherche kan worden verbeterd en geïntensiveerd. Daarmee kwam een
vervolg op de bijeenkomst die in mei plaatsvond rond het vorige KPG-overleg,
waarin met de diensthoofden van de Landsrecherches en de directeur van de Rijksrecherche al over dit overwerp werd gesproken.
Na afloop van het KPG-overleg werden kennismakingsbezoeken gebracht aan Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella en gezaghebber Edison Rijna. Daarnaast
was er een ontmoeting met de korpsleiding van het KPCN, waarbij onder andere werd gesproken over hoe het politiekorps er momenteel voor staat en welke
gevolgen de gewelddadige dood van diender Ferry Bakx heeft gehad voor Bonaire, en voor het korps in het bijzonder.

KPG 011116 01 FACEBOOK

 

 

 

Vanmorgen, 1 november 2016, hebben er doorzoekingen plaatsgevonden in de bordelen van El Capitan en Petit Chateau te St. Maarten (en de bijbehorende kantoren). Deze doorzoekingen zijn het resultaat van een langdurig opsporingsonderzoek van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) te St. Maarten, dat de naam 'Pompei' draagt.

Bij de doorzoekingen krijgt het RST assistentie van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM), de Koninklijke Marechaussee en de Landsrecherche. De doorzoekingen vinden plaats onder leiding van de rechter-commissaris en vier officieren van justitie.

De verdachten E.R.M. (65, eigenaar van de bordelen), D.F. (54, manager van de El Capitan), L.M.A.R. (50, manager van Petit Chateau) en R.L.R. (47, management assistent) zijn aangehouden in verband met vuurwapenbezit, mensenhandel (uitbuiting), illegale tewerkstelling en mensensmokkel. De woning van E.R.M. is ook doorzocht.

Onder meer zijn administratie, een vuurwapen en digitale gegevensdragers in beslag genomen. Tevens zijn in totaal 29 vrouwen uit de Dominicaanse Republiek en Colombia aangetroffen. Het merendeel beschikte niet over geldige verblijfspapieren. Zij zullen worden overgedragen aan de immigratiedienst om te worden uitgezet.

In verband met het afpakken van crimineel vermogen zijn er ook vijf auto’s, twee boten, 4 vrachtwagens, één graafmachine, horloges en contant geld in beslag genomen. Misdaad mag niet lonen.

De hoofdofficier van justitie heeft inmiddels de Minister van Justitie in overweging gegeven om de bordelen te sluiten door de vestigingsvergunningen voor de beide bordelen te schorsen.

 

Sint Maarten - 27 vrouwen zonder geldige papieren werkzaam in bordeel Hypnotic - 25-10-2016

 Leden van de Unit Mensenhandel Mensensmokkel van het Korps Politie St. Maarten (KPSM) hebben maandag 24 oktober 2016 omstreeks 08:00pm het bordeel Hypnotic betreden. Aanleiding was het vermoeden dat daar enkele vrouwen zonder de nodige papieren werkzaamheden zouden verrichten.

Bij het betreden ter vaststelling van mogelijke illegale tewerkstelling werden de leden van het KPSM bijgestaan door leden van de Koninklijke Marechaussee. Geconstateerd is dat in het bordeel 27 vrouwen zonder de geldige verblijfspapieren aanwezig waren en daar arbeid verrichtten. Daarop is de officier van justitie ook ter plaatse gekomen. De 27 vrouwen - afkomstig uit onder meer Venezuela, Colombia en de Dominicaanse Republiek - zijn onder toezicht gesteld van de immigratiedienst en er is een uitzettingsprocedure in werking gesteld.

Manager van het bordeel M.J.P. (41) is eerder aangehouden geweest in verband met betrokkenheid bij mensenhandel in het bordeel Casa Blanca (onderzoek Papagaai). Zij is voor deze nieuwe strafbare feiten als verdachte aangehouden en morgen zal het verzoek van de officier van justitie om het geschorste bevel bewaring in dat onderzoek Papegaai op te heffen, worden behandeld door het Gerecht in Eerste Aanleg.

 

Curaçao - Prijs voor “Tempel by Night”- 25-10-2016

 

Nydia Daal, medewerkster bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, heeft op 18 oktober een prijs gewonnen voor het maken van de mooiste foto. Het was een inzending als cursist “fotografie” bij Studio Kort. Haar inzending was “Tempel by Night” waarmee zij een eerste prijs mee wist te behalen. Dit dankzij de kleuren, de compositie en andere technische aspecten waarmee zij de hoofdprijs wist te behalen. Dinsdag 25 oktober bood zij de foto uitvergroot aan aan Hoofdofficier (HOvJ) Heiko de Jong van het Openbaar Ministerie (OM). De Jong toonde zijn erkentelijkheid met het aanbieden van een ‘mini Tempel’ en de belofte dat de foto zal worden ingelijst en een prominent plekje zal krijgen in het monumentale gebouw.

TempelbyNight 02 251016

 

BES-eilanden - Airsoft-wapens verboden op de BES- 19-10-2016

 

Airsoft wapens worden overal ter wereld voor hobby en sport gebruikt. De wapens lijken sprekend op echte vuurwapens. Aangezien zij daarom voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn, vallen airsoft wapens ook onder de Vuurwapenwet BES en zijn dus verboden op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Logisch, immers als iemand wordt bedreigd met een dergelijk wapen zal die persoon in het algemeen niet kunnen zien dat het geen echt vuurwapen is.

Als je een airsoft wapen in bezit hebt en invoert ben je dus strafbaar. Op overtreding van de Vuurwapenwet BES staat gevangenisstraf. Dat levert een probleem op voor mensen die de airsoft wapens zouden willen gebruiken voor sport en hobby.

Elders en specifiek voor airsoft wapens, bijvoorbeeld op Curaçao wordt daar door de overheid rekening mee gehouden en zijn er speciale regels voor mensen die daadwerkelijk en alleen voor de sport dergelijke wapens willen bezitten. Dan wordt het voorhanden hebben van de wapens onder strikte voorwaarden gedoogd. Voorwaarden die ervoor moeten zorgen dat de wapens alleen voor sportbeoefening uit de kast komen en ervoor moeten zorgen dat de overheid weet wie zo’n wapen heeft. Ook zijn er dan regels over bijvoorbeeld de wijze van bewaren.

Dergelijke gedoogconstructies worden alleen gehanteerd op eilanden waar erkende sportverenigingen bestaan waar de wapens gebruikt moeten worden. Met die verenigingen worden dan afspraken gemaakt.

Op de BES-eilanden zijn geen officiële, erkende sportverenigingen bekend waar met deze wapens wordt gewerkt. Er is dus geen reden om een gedoogbeleid op te stellen en te hanteren. Voor zover de sport uitgeoefend wordt, vindt dit dus in ongeregeld verband plaats. Airsoft wapens kunnen op deze manier gemakkelijk in het illegale circuit verdwijnen met alle risico’s van dien. Denk aan het gebruik bij bijvoorbeeld atrako’s. Gelet hierop zullen de gezaghebbers van de BES-eilanden ook geen machtigingen afgeven voor airsoft wapens.

De douane op de BES-eilanden neemt geregeld airsoft wapens in beslag, bestemd voor individuele liefhebbers. Zowel de invoer als het voorhanden hebben van airsoft wapens in algemene zin is op de BES-eilanden verboden. Handelen in strijd hiermee leidt tot in beslagname van de betreffende voorwerpen. Omdat het verboden voorwerpen zijn, worden zij niet terug gegeven. Vanaf 1 januari 2017 lopen overtreders kans om naast het verlies van de wapens ook een straf te krijgen.

Dit beleid ziet uitsluitend op airsoft wapens en kan wijzigen indien er in de toekomst een erkende vereniging komt. Hoewel dit bericht uitsluitend gericht is op airsoft wapens, geldt voor alle voorwerpen gelijkend op een echt vuurwapen dat het in het bezit hebben van deze wapens strafbaar is gesteld. Dit is strafbaar gesteld in de Vuurwapenwet BES.

 

Curaçao - Top C lijst van 34 naar 56 recidivisten- 19-10-2016

 

WILLEMSTAD – Het project Top C(uraçao) ‘Tur Wowo Riba Bo’ heeft het aantal jonge recidivisten tussen de 12 en 24 jaar onder haar begeleiding uitgebreid. Het aantal jongeren is uitgebreid van 34 naar 56.

Middels een samenwerkingsverband tussen partners uit de justitiële- en zorgketen, is er bijna twee jaar geleden de inmiddels succesvolle aanpak Top C(uraçao) ‘Tur Wowo Riba Bo’ gestart. Deze aanpak beoogt de jeugdige veelpleger te doen stoppen met het plegen van veelal zware misdrijven door een intensieve aanpak van de jongere en diens directe omgeving gericht op straf, zorg en preventie door ook de jongere familieleden van de Top C’er in de aanpak te betrekken. Door middel van een persoonsgerichte benadering, wordt beoogt het aantal delicten die een grote impact hebben op de samenleving, zoals atrako’s sterk te verminderen. Er wordt intensief samengewerkt met verschillende ketenpartners, zowel binnen als buiten de justitiële keten. Onder andere met de Ministerie van Justitie, Onderwijs, Volksgezondheid en SOAW. Top C werkt verder nauw samen met een groot aantal partners, zoals Stichting AJJC, UO Reclassering, gevangenis SDKK, politiekorps KPC, Gezinsvoogdij-instelling, Centrum Familie en Jeugd, Kas di Bario, 1000 Hoben na Trabou, Wit Gele Kruis, Departamentu Salu Hubenil, Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal (SIGE), schoolbesturen RKCS, VPCO en DOS en stichtingen zoals YAVE, Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) en Stichting Accretio. Een integrale en intensieve benadering, waarbij elke betrokken organisatie bijdraagt aan een effectieve aanpak van de jongere en diens familie, is waar de Top C aanpak voor staat.

Aan het begin van de aanpak is er op basis van een aantal criteria een selectie gemaakt van jongeren binnen de samenleving die de afgelopen jaren verantwoordelijk zijn voor de stijging van het aantal high-impact crimes op Curaçao. In eerste instantie is er een lijst samengesteld van 34 jongeren en jongvolwassenen. Gekeken is naar jongeren met de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar die in de laatste 5 jaar meerdere malen in aanraking zijn gekomen met justitie, waarvan minimaal 1 keer voor een high-impact delict. Elk jaar wordt deze lijst uitgebreid aan de hand van de gehanteerde criteria. Het Openbaar Ministerie heeft de Top C lijst inmiddels uitgebreid. Er zijn in totaal 22 jongeren aan de oorspronkelijke lijst toegevoegd.

Met in totaal 56 jongeren op de Top C lijst zullen het OM en alle belangrijke ketenpartners hun intensieve samenwerking voortzetten en zal men zich zoveel mogelijk inzetten voor een veiligere samenleving op Curaçao. Daarbij dient naast repressie ook aandacht te zijn voor preventie, waarbij niet alleen de Top C’er de nodige aandacht krijgt, maar ook broertjes, zusjes en kinderen van de Top C’ers. Structurele knelpunten zoals vroegtijdig schooluitval, arbeidsmogelijkheden en woonvoorzieningen worden in de aanpak gesignaleerd en aangepakt, waarbij desbetreffende ministeries en instanties zoveel mogelijk op hun eigen verantwoordelijkheid wordt gewezen in een effectieve aanpak van criminaliteit onder jongeren en jongvolwassenen. Alleen op deze manier wordt ervoor zorggedragen dat structurele problemen die ten grondslag liggen aan criminaliteit onder jongeren en jongvolwassen effectief en duurzaam wordt aangepakt.

 

St. Maarten - Geen strafrechtelijk onderzoek naar hoofd Landrecherche- 18-10-2016


Op 19 juni 2016 deed de heer L.C.J. Lewis aangifte tegen het hoofd van de Landsrecherche Sint Maarten de heer A. Doran. Lewis beschuldigde Doran van valsheid in geschrift, meineed en smaad.

Onder verantwoordelijkheid van de Procureur-General mr. A.R.E. Schram heeft de Landsrecherche Curaçao een uitgebreid feitenonderzoek uitgevoerd naar deze beschuldigingen. Binnen dit onderzoek zijn in totaal elf personen gehoord, waaronder diverse personen binnen de Landsrecherche. Daarnaast zijn schriftelijke stukken toegevoegd aan het dossier.

Uit het onderzoek is komen vast te staan, dat de beschuldigingen zoals geuit door Lewis jegens Doran onterecht zijn en feitelijke grondslag missen.

Er is sprake van een snel geëscaleerd arbeidsconflict tussen Lewis en zijn werkgever. Binnen het disciplinaire traject dat heeft geleid tot de op non-actiefstelling van Lewis zijn de juiste procedures gevolgd. De daarin door Doran opgemaakte rapportages zijn inhoudelijk niet onjuist en kunnen worden onderbouwd met bewijsmiddelen of getuigenverklaringen. De rapportages zijn ook niet anders dan noodzakelijk verspreid.

In het onderzoek is niemand als verdachte aangemerkt. Er is ook geen sprake van een verdenking van valsheid in geschrift, meineed, smaad of enig ander strafbaar feit gepleegd door Doran.

Er zal geen strafrechtelijk onderzoek volgen en de zaak is hiermee beëindigd.

 

Bonaire - Poging moord/doodslag Kaya Orinoco - 17-10-2016

 

Maandag 17 oktober werd omstreeks 2 uur ’s nachts melding gedaan van een schietpartij aan de Kaya Orinoco. Een man verklaarde tegenover de politie dat hij met een vuurwapen is beschoten toen hij in zijn personenauto langs een bar reed. Hij raakte niet gewond, maar de auto toonde wel perforaties van kogels. De zaak is momenteel in onderzoek door KPCN.
Op vordering van een Officier van Justitie (OvJ) is door de rechter-commissaris naar aanleiding hiervan vannacht een huiszoeking uitgevoerd op in een woning aan Mamparia Kutu waar een auto in beslag is genomen voor verder onderzoek. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. Aanhoudingen worden in deze zaak niet uitgesloten.

 

Curacao - PG geeft opdracht tot feitenonderzoek- 12-10-2016

 

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie heeft een melding ontvangen van een mogelijke bedreiging met een vuurwapen door het hoofd van de VDC, de heer Michael Römer.
Gezien de ernst van de beschuldiging en de positie van betrokkene, heeft de Procureur-Generaal (PG) op 11 oktober 2016 de Landsrecherche Curaçao opdracht gegeven tot het instellen van een feitenonderzoek. Doel van dit feitenonderzoek is te achterhalen wat er feitelijk is gebeurd en vast te stellen of er een verdenking is van een strafbaar feit.
Het Openbaar Ministerie benadrukt dat er op dit moment geen sprake is van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek. Thans is ook nog niemand als verdachte aangemerkt. Eerdere berichtgeving in diverse media dat er al een strafrechtelijk onderzoek zou lopen bij de Landsrecherche, waarin getuigen zouden zijn gehoord, is onjuist.

 

Curacao - Huiszoeking bij de Centrale Bank vandaag- 06-10-2016

 

Het team bestrijding ondermijning heeft vandaag, 6 oktober 2016, onder leiding van de Rechter-Commissaris (RC) een huiszoeking uitgevoerd in het gebouw van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten in Scharloo. Deze zoeking houdt verband met het lopende onderzoek naar mogelijke belastingfraude gepleegd door de president van de Centrale Bank. De zoeking was noodzakelijk omdat de bank om juridische redenen niet wilde meewerken aan een verzoek om informatie. Die informatie is nu tijdens de zoeking door de bank aan de Rechter-Commissaris verstrekt en door hem in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht en het onderzoek is nog in volle gang.

Het team bestrijding ondermijning is een eenheid van het recherche samenwerkingsteam (RST) en het Openbaar Ministerie op Curaçao en Sint Maarten die gespecialiseerd is in het bestrijden van ondermijning. Deze aantasting van de rechtstaat vindt met name plaats door strafbare feiten als (belasting)fraude, corruptie en witwassen.

 Bonaire - Zoeking aan boord van olietanker “Carabobo”- 05-10-2016

In het kader van een onderzoek (Opiumwet) heeft dinsdagmiddag 4 oktober een zoeking plaatsgevonden op de tanker “Carabobo”. Deze vaart onder Singapore-vlag en arriveerde dinsdag bij de Bopec-installatie. De “Carabobo” lag op zee afgemeerd in afwachting om te laden toen de Officier van Justitie te Bonaire de kapitein heeft gevorderd om aan te meren.
Aan de zoeking hebben deelgenomen functionarissen van de politie (KPCN), Koninklijke Marechaussee (KMar), RST, Douane en de Kustwacht, allen onder leiding van een Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) BES. De zoeking heeft tot gisteravond laat geduurd en gaat vanmorgen verder. 

 

Bonaire - Aanhouding in de wijk ‘Den Tera’- 04-10-2016

 

In de wijk ‘Den Tera’ op Bonaire heeft maandagmiddag in het kader van een drugsonderzoek een aanhouding plaatsgevonden. Het is de man C. geboren op Bonaire.
Er zijn in het kader van het onderzoek verdovende middelen en geld in beslag genomen. Het betreft enkele honderden gram drugs en enkele honderden dollars. Ook is in het kader van het onderzoek een auto, een Toyota 'Vitz', van C. in beslag genomen. Deze zal ter zijner tijd aan de rechter worden voorgelegd voor verbeurdverklaring aangezien uit het onderzoek is gebleken dat de auto is gebruikt om drugs te verstoppen en vanuit de auto verdovende middelen te verkopen.
Het betreft een onderzoek van de KPCN onder leiding van een Officier van Justitie van het openbaar ministerie (OM) BES. KPCN werd in deze ondersteund door functionarissen van de RST en KMar.

 

BES-eilanden - Externe communicatie OM BES- 26-09-2016

Met ingang van 1 oktober 2016 zal het Openbaar Ministerie Bonaire, Sint Eustatius en Saba (OM BES) zelf de communicatie naar buiten toe verzorgen. De inhoudelijke woordvoering en verantwoordelijkheid hiervoor blijft bij Hoofdofficier van Justitie, Henry Hambeukers. Norman Serphos en Gino Bernadina zullen in de toekomst gaan zorgen voor de externe contacten en treden in voorkomende gevallen ook als woordvoerders op. Dit werd op 23 september gecommuniceerd aan de lokale pers op Bonaire tijdens een persconferentie.

De heer Serphos, zal primair belast zijn met het onderhouden van de externe contacten en mogelijke woordvoering voor de pers op Bonaire en is te bereiken op (+599 9) 434-2157, mobiel (+599 9) 561-9075, fax (+599 9) 461- 3786 en e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De heer Bernadina, die primair belast zal zijn met het onderhouden van de externe contacten en eventuele woordvoering de voor de pers op St. Eustatius en Saba is te bereiken op (+1 721) 542-2243/543-0109, mobiel (+599 9) 514-2363 fax (+1 721) 542-3907 en e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot nu toe heeft de Rijksdienst Caribisch Nederland de externe communicatie voor het OM BES verzorgd. Daarvoor is het OM BES de RCN zeer erkentelijk. De goede band tussen het OM BES en de RCN zal blijven voortbestaan. Mocht het in de toekomst nodig zijn, kan het OM altijd gebruik maken van de diensten van de RCN.

Kralendijk, 26 september 2016

 

Bonaire - Update Drum, nieuwe aanhouding, vuurwapens in beslag genomen- 22-09-2016

In het onderzoek Drum is in de vroege ochtend van 22 september met bijstand van het Arrestatieteam van Korps Politie Curacao opnieuw een aanhouding verricht.
Eerder deze week is de bevolking gevraagd om uit te kijken naar een man waarvan een signalement en zijn vermoedelijke roepnaam ‘Kike’ werden gemeld. De man is verdachte in het onderzoek Drum.
Naar aanleiding van een ontvangen anonieme tip is het arrestatieteam in een woning aan de Kaya Gloria naar binnen gegaan en heeft daar een man die aan het signalement van de verdachte voldoet aangehouden. Zijn initialen zijn J.E.E.P. Naast deze verdachte zijn 3 andere aanwezigen aangehouden.
Een van de 3 andere personen die in de woning zijn aangehouden werd al langer gezocht in verband met een ernstig geweldsfeit. Zijn initialen zijn T.T.B de J.
Er zijn ook 2 vrouwen op heterdaad aangehouden op verdenking dat zij de beide aangehouden mannen hebben geholpen om uit de handen van politie en justitie te blijven. De initialen van de vrouwen zijn V.R. en P.T.S
Op woensdag 21 september zijn de 3 verdachten in onderzoek Drum die eerder waren overgebracht naar de Korrektie Instelling Aruba, met hulp van Defensie teruggebracht naar Bonaire.
Deze week is ook op een ander gebied hulp verleend door defensie personeel.
Afgelopen maandag is met het schip De Pelikaan een groep Nederlandse militairen op het eiland aangekomen om mee te helpen bij het onderzoek. De assistentie van deze specialistische groep bestond uit het onderzoeken van moeilijk begaanbaar terrein. Dit onderzoek leverde de vondst van meerdere vuurwapens op die mogelijk bij de overval met fatale afloop zijn gebruikt.
Momenteel worden deze vuurwapens uitgebreid onderzocht. Het team zal de specifieke informatie over de wapens ook in de verhoren gebruiken en om die reden kan er in deze fase geen informatie over de aard van de wapens naar buiten worden gebracht.
Op 22 augustus werd in onderzoek Drum als verdachte een man aangehouden met de initialen E.F.S . De man werd aangehouden omdat hij de gebruiker was van een in het onderzoek als verdacht aangemerkt wit busje. Onderzocht moest worden of hij enige betrokkenheid had bij de misdrijven uit onderzoek Drum. Het Openbaar Ministerie beschouwt deze man niet langer als verdachte.

 

Bonaire - Requisitoir Hoofdofficier van Justitie Henry Hambeukers 
ter gelegenheid van de installatie van rechter Gerard van den Dungen- 23-09-2016

 

Mijnheer de President

Edelachtbaar College
Meneer de Gezaghebber
Mijnheer de Rijksvertegenwoordiger
Mijnheer de Korpschef
Geachte heer Deken
Genodigden, professioneel en anderszins betrokkenen
Beste familie, vrienden en belangstellenden,
Maar in het bijzonder beste mr. Gerard van den Dungen, rechter te Bonaire,

Het is mij een eer vandaag te mogen requireren tot installatie van mr. van den Dungen tot rechter bij het Gemeenschappelijk Hof en zeker ook, als u mij toestaat, als ‘de’ rechter op Bonaire.
Felicitaties aan hemzelf, aan zijn gezin in Nederland en natuurlijk aan het Hof zijn op zijn plaats en welgemeend.

‘De’ rechter op Bonaire. Ik noem het niet voor niets.
Bonaire en het Openbaar Ministerie zijn blij dat steeds weer een ervaren rechter op Bonaire wordt geplaatst. Die levend binnen de Bonairiaanse gemeenschap recht doet op Bonaire. Hier zijn basis heeft.
Het is al lang niet meer zo dat Bonaire als een buitenpost van Curacao wordt gezien. En kan worden gezien.
Bonaire heeft een eigen problematiek, eigen leefomstandigheden, eigen mores en -en dat gaat natuurlijk in het bijzonder ook het OM aan- een criminaliteit waar met kennis van de lokale omstandigheden een juridisch instrumentarium op dient te worden toegepast.
Op civiel en bestuursrechtelijk gebied is het al goed die mores te kennen. Maar ik ben overtuigd dat het voor een rechter-commissaris in strafzaken een duidelijke pre is als hij de weg weet op het eiland. Al is het maar omdat politiemensen, advocaten en verdachten daar van uitgaan. En dat Gerard van den Dungen Papiamentu verstaat en spreekt is zeker een voordeel.

Toen mr. van den Dungen enkele weken geleden kennis kwam maken, vlak voordat hij het stokje van mr. Koopmans zou overnemen, verkeerde Bonaire nog in ongeloof over het feit dat de politieman Ferry Bakx zijn leven had gelaten bij het reageren op een melding. Tijdens zijn werk was hij doodgeschoten.
En de nacht voor onze kennismaking had er een gewapende overval plaatsgevonden op de Scholengemeenschap waarbij op een bewaker is geschoten.
Godzijdank geen gebruikelijke week op Bonaire. Maar wel een realiteit.
De tijd dat men zich afvraagt of er voor een eigen rechter-commissaris op een eiland van 18.000 zielen genoeg werk is, is dan ook verleden tijd.
Bonaire kent een forse criminaliteitsdruk. Van oudsher kennen we op het eiland veel geweldscriminaliteit. Maar de ligging vlakbij drugsproductielanden, de toegankelijkheid vanaf de zee en de goede logistieke verbindingen met welvarende westerse landen maken het eiland ook kwetsbaar voor grensoverschrijdende drugscriminaliteit.
De signalen van financieel-economische criminaliteit, mensenhandel en uitbuiting en georganiseerde criminaliteit in brede zin, worden ook steeds duidelijker. De criminologische factoren zijn er ook naar:
- Armoede in de regio,
- de ligging in een migratieregio,
- onstuimige economische ontwikkeling zeker op het gebeid van bouw en toerisme,
- een grotendeels nog contante economie,
- een nog jonge en daardoor nog niet volgroeide overheid
- en met de dollar de mondiaal meest gebruikte en dus vanuit crimineel oogpunt meest aantrekkelijke lokale munteenheid.

De aantrekkingskracht van Bonaire op criminaliteit is dus groot.
En een recent onderzoek in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vermeldt dan nog als relevante factor dat er veel jonge mannen op het eiland wonen in de leeftijd waarin ook veel criminelen actief zijn.

Die criminaliteitsdruk en veiligheidsbedreigingen zijn groot en vragen dus om een antwoord. En ik maak graag van de gelegenheid gebruik om te vertellen waar het OM dat antwoord in zoekt.

In 2013 werd in het Veiligheidsbeeld BES-eilanden nog opgetekend dat er aanwijzingen waren voor allerlei vormen van criminaliteit, maar nog geen harde gegevens voorhanden waren. Nog steeds beschikken we niet over harde en kwantitatieve gegevens. Maar het zicht op de problematiek wordt duidelijker.
Bonaire hoeft zich wat criminaliteitsproblematiek nog niet te meten met een aantal omringende landen als Sint Maarten en Curacao. Maar net als in die landen wordt duidelijk dat als we ingaan op de traditionele weg, de kans groot is dat we de slag verliezen. En onveiligheid toeneemt.
Die traditionele weg -en veroorloof me dat ik het omwille van de helderheid wat versimpeld beschrijf- houdt in dat het OM zich vooral beperkt tot het leiding geven aan opsporingsonderzoeken. En met de opsporingsdiensten proberen om op een zo onderbouwd mogelijk manier keuzes te maken tussen alle mogelijke onderzoeksthema’s.
De bijdrage van het strafrecht aan de veiligheid is dan afhankelijk van het effect van dat strafrecht op individuele daders en op de afschrikking die wordt bereikt naar anderen toe.
We moeten vaststellen dat de veiligheid daarmee onvoldoende wordt gediend. Dat we daar de oorlog niet mee gaan winnen en op sommige terreinen aan het verliezen zijn.

Want misdaad heeft niet stilgestaan.
Misdaad en zeker georganiseerde misdaad werkt mondiaal en is mondiaal georganiseerd. Maakt gebruik en misbruik van vergaande technologie. Is bereid steeds zwaarder geweld te gebruiken. Maakt op sluwe wijze misbruik van knelpunten in regelgeving. Vaart slim door de ruimte tussen de wal en het schip die zo vaak tussen overheidsinstrumenten of zelfs tussen betrokken landen ontstaat. Sterker nog: ondermijnende criminaliteit manipuleert die overheidsinstrumenten zodat zij krachteloos worden of zelfs ingezet worden voor criminele belangen. Corruptie en verweving van belangen verlammen de overheid.
Strafrechtelijke onderzoeken en veroordeling van individuen vormen daartegen geen afdoende instrument. Je moet het fenomeen tegemoet treden. Ook met strafrechtelijke instrumenten, maar er is meer nodig.

Het OM wil daarom naast het traditionele handwerk, ook andere wegen bewandelen. Het OM vindt dat dat noodzakelijk is. Het is simpel: we moeten iets.

Grosso modo komen de ambties neer op drie thema´s: professionaliteit, integrale aanpak en communicatie

1) Natuurlijk willen we als organisatie voortdurend blijven werken aan deskundigheid, zorgvuldigheid, efficiëntie en transparantie.
Dat klinkt vanzelfsprekend en zal niet verbazen. Maar die keuze dwingt ons tot actie. Tot daadwerkelijke investeringen in vakmanschap en specifieke expertises.
Maar ook in bewuste aandacht voor zaken als slachtofferzorg en de zorg voor een professionele bedrijfsorganisatie.
Dat kunnen en mogen geen papieren uitgangspunten blijven. Alleen een professioneel OM kan een moeilijker geworden rol aan.

2) Om het strafrecht geen solistisch en eenzaam instrument tegen criminaliteit te laten zijn, willen we het meer en meer inzetten in een integrale aanpak. Dat willen we doen met partners. Traditionele partners als de politie. Met relatief nieuwe partners als andere bestuursdiensten. Maar ook met op het oog niet meteen voor de hand liggende, onverwachte partners als private partners en maatschappelijke organisaties. Met hen willen we bekijken hoe we een gezamenlijk weerwoord kunnen bieden aan criminaliteit. En belangrijker: dat dan ook met die partners feitelijk gaan doen.
Het kernwoord is integraliteit. Als regelgeving, uitvoering, preventie, zelfregulering en repressie door middel van strafrecht als een geheel worden ingezet, is de weerbaarheid van de overheid en van de maatschappij tegen criminaliteit optimaal. Dat vergt probleemonderkenning bij alle partners en de bereidheid om niet vooral voor eigen doelen maar voor een overstijgend doel te gaan. Dat vergt investeringen die het OM bereid is te doen. Niet alleen hier in mooie woorden maar ook in de praktijk. Dat betekent dat het OM vanuit de eigen rol initiatieven neemt om partijen bijeen te brengen en tot resultaten te komen. En daarin de belangen van anderen onderkent en daar ook rekening mee houdt.
Bereidheid om onze eigen uitgangspunten in samenwerking ondergeschikt te maken aan een gezamenlijk doel was niet altijd ons sterkste punt in het verleden.
Deze ambitie om in te zetten op integrale aanpak betekent niet dat we alleen nog maar aan de slag gaan als een aanpak volledig integraal is. Als alle betrokkenen meedoen en tot het uiterste gaan. Zeker om deze ontwikkeling op gang te krijgen, zullen we ook kleinschalige samenwerking omarmen. En zoals gezegd ook met minder traditionele partners.

3) De derde ambitie ziet op Communicatie.
Het aantal potentiele partners in de strijd tegen criminaliteit is onbegrensd. Iedereen heeft belang bij veiligheid en dus is ook iedereen een potentiele partner. Maar om tot partnership te komen, moet het gezamenlijke belang voor het voetlicht komen en moeten we elkaar kennen.
Dat betekent dat het OM de komende jaren veel waarde hecht aan communicatie. Niet alleen aan de gebruikelijke persberichten over aanhoudingen en veroordelingen. Maar ook aan communicatie over verschijningsvormen van criminaliteit, met uitleg over de korte en lange termijnschade voor een samenleving die door verschillende vormen van criminaliteit wordt veroorzaakt. Dus ook met uitleg waarom het OM aan sommige strafbare feiten meer aandacht wil besteden dan aan andere.
Dat betekent niet alleen communicatie naar de maatschappij, maar ook met de maatschappij. Open staan voor dialoog.
Door beelden rondom criminaliteit en de effecten er van op het dagelijks leven met elkaar te bespreken, maak je die effecten voor iedereen zichtbaar en kan iedereen gaan inzien dat niemand onaangeraakt blijft door criminaliteit.
En dat iedereen van goede wil nadelen ondervindt of gaat ondervinden van misdaad.
Dan ontstaat er draagvlak voor bestrijding. Betrokkenheid bij bestrijding.

Ik haalde eerder het doodschieten van de agent hier op Bonaire aan. Op Dia di Boneiru beschreef de waarnemend gezaghebber dat die gebeurtenis een belangrijk moment is geweest op Bonaire. Tegenstellingen, discussies werden terzijde geschoven in een gezamenlijke afkeuring. Die energie maakte zelfs een ontwikkeling mogelijk waarin de oude tegenstellingen tussen wij en zij op het eiland verzacht werden.
Dat is heel hoopgevend. Hopelijk gebeurt het niet meer ten koste van een leven. Maar als we iets van die energie kunnen mobiliseren tegen het brede fenomeen criminaliteit, dan is dat een gigantische belemmering voor het woekeren van misdaad.

Mooie woorden, al zeg ik het zelf. Maar wat betekent dat nou voor Bonaire en voor Saba en Sint Eustatius?
Het is niet helemaal nieuw. In deze lijn zijn we al bezig. In grote en kleine dingen. En met wat creativiteit zie je ook overal kansen.

OM, politie en KMar hebben in de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd naar drugssmokkel via de luchthaven op Bonaire. Smokkelaars werden aangehouden en veroordeeld. Soms samen met medewerkers die een oogje hadden dichtgeknepen of nog verder waren gegaan. We hadden echter niet de indruk dat de smokkel daarmee stopte.
Sinds anderhalf jaar zitten overheidspartners en private partners die werkzaam zijn op de luchthaven en die allemaal belang hebben bij een veilige luchthaven rond de tafel. En worden de lessen die uit de strafrechtelijke onderzoeken kunnen worden getrokken, met elkaar besproken. Worden maatregelen besproken om de kwetsbare punten en processen aan te pakken. We stellen ons als partners de 'an sich' voor de hand liggende vraag: Hoe zorgen we dat het verdraaid moeilijk wordt om een sporttas met drugs aan boord van de KLM te krijgen? Geloof het of niet, maar die vragen zijn nog nooit in zon brede samenstelling besproken.

Ik kijk jaloers naar mijn collega op Curacao. Met de verschillende projecten in de Ta Basta Awor-aanpak heeft het OM daar laten zien dat het partijen bij elkaar krijgt om wijksveiligheid te vergroten door preventiewinkels en buurtwacht.

Een ander voorbeeld is de samenwerking om geitendiefstal op Bonaire tegen te gaan.
Geitendiefstallen zijn vrij eenvoudig uit te voeren. De verkoop van het vlees van meteen na de diefstal geslachte geiten is vrij eenvoudig. Weinig risico, grote opbrengst. Maar ook grote gevolgen. Geitenkuddes zijn veel geld waard en vormen vaak zelfs een familiespaarpot of de noodzakelijke aanvulling op het pensioen. Los van de emotionele waarde omdat het een in generaties opgebouwde kudde is.
Als geiten worden gestolen en geslacht, roept iedereen dat de buit te vinden moet zijn. Er zit immers geen stempel op. En dat de politie meer moet surveilleren in het uitgestrekte platteland om de dieven te kunnen pakken.
In die reacties zit een kern van waarheid. Er moet een systeem te bedenken zijn waarin gerichte controle op niet via de officiële lijnen in de verkoop gekomen vlees en handhaving van het verbod om zelf geiten te slachten en het vlees te verkopen, een hoge drempel opwerpen tegen geitendiefstal.
Dat systeem wordt nu bedacht. Niet door politie en de Warenkeurders alleen. Maar met de kunukero’s erbij. Zij zijn belanghebbend en hebben de kennis maar ook de mogelijkheden om bestaande praktijken die de diefstal eenvoudig maken, te beëindigen. Het belangrijkste is echter dat het gezamenlijke belang EN de gezamenlijke verantwoordelijkheid is onderkend.
Het zou mooi zijn als de houders van restaurants en foodtrucks ook nog aansluiten.

We hebben veel gevallen van huiselijk geweld. In de strafrechtketen betekent dat aanhouding, vaak gekoppeld aan tijdelijke ontwrichting van gezin en inkomensverlies. Terwijl we het strafrecht vaak vooral inzetten om hulpverlening door te drukken.
Maar we zien niet alle gevallen. We weten dat de kerken ook veel signalen krijgen. En bijvoorbeeld in de pastorale zorg ook hier mee aan de slag gaan. Gezinnen proberen te helpen. Het strafrecht loopt tegen knelpunten aan. Ik weet zeker dat de kerken ook tegen beperkingen oplopen. Het zou toch logisch zijn als we elkaar versterken. Helpen waar de ander geen mogelijkheden meer ziet. Dan moet het OM misschien zaken anders afdoen dan gebruikelijk. Om niet door de hulpverlening van een kerk heen te fietsen. Maar het resultaat is wellicht beter.
Ik las onlangs dat op de Bovenwindse eilanden senior citizens zich hadden uitgesproken tegen huiselijk geweld. Die betrokkenheid komt voort uit inzicht in de omvang van het probleem maar ook vanuit zicht op de schade die huiselijk geweld aanricht. Concrete, lokale kennis. En de senioren hebben gezag in hun eigen familie en kunnen dus voor ons een partner vormen om het probleem in beeld te brengen, maar ook om concrete probleemgevallen anders dan met criminalisering tegemoet te treden. Voldoende redenen om samenwerking, partnership te onderzoeken.
Dit soort onverwachte partners zulle we echt steeds meer gaan opzoeken.

Sinds ongeveer een jaar kennen we een eilandelijk platform criminaliteitsbestrijding. Politie, bedrijfsleven, OM en bestuur komen bijeen om veiligheidsissues met elkaar te bespreken en te bezien welke maatregelen genomen kunnen worden en hoe samenwerking de werking kan versterken. Traditioneel vraagt het bedrijfsleven de overheid om meer veiligheid. In het EPC zoeken we samen naar oplossingen en drempels.

Het kan ook in eenvoudig te realiseren dingen zitten. Een collega van het parket heeft onlangs een bijdrage geleverd aan een voorlichtingsbijeenkomst voor accountants over het systeem van meldingen van ongebruikelijke transacties. Een instrument om witwassen te voorkomen. De insteek was niet om met het justitievingertje te zwaaien en te wijzen op het strafbaar zijn van niet-melden maar om uitleg te geven wat het maatschappelijk belang is van die meldingen bij het overheidsstreven om witwassen tegen te gaan. En om het gesprek aan te gaan over de afwegingen die wel en niet een rol zouden kunnen spelen bij de vraag melden of niet.

U vraagt zich wellicht af of het OM nu met deze nieuwe ambities de hele wereld gaat verbeteren. Neen, wij onderkennen dat wij die ambities in moeten zetten met een zekere focus.
Wij brengen in de samenwerking vooral het strafrecht in en we hebben niet de luxe om nieuwe werkterreinen voor het strafrecht aan te boren. Werkterreinen waar anderen al actief en effectief zijn.
Het strafrecht is een ingrijpend instrument dat proportioneel moet zijn gezien de aan te pakken problematiek. We moeten het inzetten waar de meeste kans op effect bestaat. Of waar andere middelen juist geen effect meer opleveren.
Dus niet elk maatschappelijk probleem is een werkveld voor ons. Wat wel?

Het OM zal altijd geweld blijven bestrijden. De overheidsreactie op de onveiligheid die geweld met zich meebrengt kan niet uitblijven.
Daarnaast is de aanpak van grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit een terrein waar het OM op focust. De schadelijkheid en verschijningsvormen van ondermijning roepen ook om een ingrijpend instrumentarium. Met vriendelijk vragen bereik je hier niets.

Een ander werkveld blijft de veelvoorkomende criminaliteit. De samenwerking met partners ligt hier voor de hand omdat onderzoek leert dat preventie en ondersteunende maatregelen op dit gebeid resultaat kunnen bieden. Maar het strafrecht is bij uitstek geschikt om waar nodig ook duidelijk te maken: tot hier en niet verder.

Tot slot zal het OM de focus richten op het afpakken van crimineel vermogen.
De schadelijke en ondermijnende werking van crimineel geld kan zeer groot zijn. Maar in alle gevallen geldt dat we als samenleving moeten uitstralen dat criminaliteit niet mag lonen.
En het strafrecht, het OM biedt bij uitstek de mogelijk om het af te nemen.
Maar ook hier geldt dat het aantal partners waarmee kan worden samengewerkt groot is. Dat de creativiteit op dat gebied erg groot kan zijn. Je kunt zoeken naar partners die je wijzen op crimineel geld, die helpen bij het blootleggen van witwasconstructies. Maar je kunt ook private partners zoeken die evenzeer belang hebben bij ene gezond financieel systeem en die kunnen helpen met het opwerpen van drempels.

Mijnheer de voorzitter, Ik dreig mijn hand te overspelen door als genodigde op het feest van het Hof en van mr. van den Dungen teveel OM-slingers op te hangen. Vergeef me die vrijpostigheid.
Ik stop snel. Het is vrijdagmiddag. En er staat een borrel te wachten. Een klassieke en krachtige combinatie.
Ik wens de nieuw geïnstalleerde rechter een gelukkige tijd op Bonaire en wens hem veel wijsheid in het bedelen van het recht aan de 'hende humilde' van dit eiland.

Dank U !

 

 

Sint Maarten - Geen vervolging van verdachten in onderzoek naar dodelijk ongeluk - 21-09-2016

Het Openbaar Ministerie zal niet overgaan tot vervolging van de verdachten in het dodelijk ongeluk voor de aankomsthal van de Princess Juliana International Airport op 20 Augustus 2016. Hierbij verloor een peuter het leven. Het jongetje rende onverwacht de straat op terwijl er een shuttle bus voorbij kwam rijden.

Zowel de chauffeur van de bus, als de vader van het jongetje zijn in het onderzoek als verdachte aangemerkt. Beiden zijn door de politie gehoord, alsmede een aantal getuigen. Daarnaast is in het onderzoek gebruik gemaakt van het sporenonderzoek uitgevoerd door de verkeerspolitie en van veiliggestelde videobeelden van de luchthaven, waarop de toedracht te zien is.

Ten aanzien van de chauffeur kan niet worden vastgesteld dat zijn snelheid, gelet op de omstandigheden ter plaatste, te hoog was, dat hij onvoldoende aandacht had voor zijn omgeving of dat hij anderszins een verkeersfout heeft gemaakt. Dat heeft tot gevolg dat hem in strafrechtelijke zin geen verwijt te maken valt. Ten aanzien van hem geldt dat het een tragisch ongeluk is.

Van het handelen van de vader (het zonder begeleiding op een openbare weg met druk verkeer achterlaten van zijn jeugdige kinderen in een auto waarvan het voorportier open staat) zou gezegd kunnen worden dat het – gelet op zijn zorgplicht – zodanig onverantwoordelijk was, dat het wellicht strafrechtelijk verwijtbaar is. Echter, het Openbaar Ministerie vindt in dit geval de vervolging van de vader niet opportuun, gelet op het verschrikkelijke gevolg dat hij zijn kind heeft verloren.

 

Sint Maarten - OM in beroep tegen vonnissen in Masbangu-onderzoek- 20-09-2016

Het Openbaar Ministerie (OM) is in hoger beroep gegaan tegen de vier vonnissen van het gerecht in Eerste Aanleg van St. Maarten (GEA) in het Masbangu-onderzoek. Het onderzoek draait om stemfraude tijdens de Statenverkiezingen in 2010. De verdachten R.C.H.J., C.C. en A.R.W, zijn verdacht van het verkopen van hun stem en R.H. wordt verdacht van het kopen van de stemmen van de andere drie verdachten.

Op woensdag 14 september 2016 heeft het GEA de vier verdachten vrijgesproken van de ten laste gelegde (poging tot) ‘vote buying’. Volgens het GEA is uit het dossier vast komen te staan dat er betalingen zijn gedaan met de kennelijke bedoeling om het stemgedrag van de ontvangers te beïnvloeden. Volgens het GEA is echter niet vast komen te staan dat er voor die betaling een tegenprestatie - te weten het stemmen op een bepaalde partij – is overeengekomen, noch dat daartoe een poging is gedaan.

Het aannemen van geld en goederen (van enige waarde) van vertegenwoordigers van politieke partijen door stemgerechtigden dient in de visie van het Openbaar Ministerie, ten allen tijde te worden beschouwd als ‘vote buying’. De omstandigheden waaronder de verdachten R.C.H.J., C.C. en A.R.W. het geld hebben aangenomen (en R.H. het geld heeft gegeven) maken dat voor hen duidelijk moet zijn geweest dat als tegenprestatie hun stem op de UP partij werd verwacht.

Uit het dossier volgt, naar de mening van het Openbaar Ministerie, dat er in ieder geval sprake was van een ‘stilzwijgende’ overeenkomst. Op dat (cruciale) punt wenst het Openbaar Ministerie een beslissing van het Hof in te roepen.

Voor de voltooiing van het delict is (ook volgens het GEA) voldoende dat partijen overeenstemming hebben bereikt over het op een bepaalde wijze stemmen in ruil voor geld. Dat uiteindelijk toch anders wordt gestemd maakt dat niet anders.

Voor de komende verkiezingen zal het Openbaar Ministerie alert zijn op signalen die het uit de samenleving ontvangt over het aannemen van geld of goederen van vertegenwoordigers van politieke partijen, en waar mogelijk overgaan tot opsporing en vervolging.

 

Curaçao - OM zet zich in voor veiliger verkeer op Curaçao- 18-09-2016

 Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao is de afgelopen maanden samen met diverse ketenpartners actief bezig geweest met het voorbereiden van concept-Landsbesluiten om de verkeersveiligheid op Curaçao te vergroten. Om dit te bewerkstelligen is per januari 2016 tijdelijke bijstand gekregen van een wetgevingsjurist. De afgelopen weken zijn in dit kader diverse wetgevingsvoorstellen aangeboden aan de verantwoordelijke ministers van Curaçao.

Allereerst, een van de concept-Landsbesluiten betreft het verbieden van de verlengde achterbrug bij motorfietsen om zo het ‘feveren’ op de openbare weg tegen te gaan. Verder zijn regels voorgesteld ten aanzien van ‘quads’. Ook zij zijn debet aan gevaarlijke situaties op de openbare weg. Naast de aanpak van ‘fever’ en ‘quads’ is in overleg met het Keuringslokaal gelijk gekozen voor het vastleggen en vernieuwen van een aantal technische eisen die nu al voor een groot deel worden gehanteerd door het Keuringslokaal, omdat de huidige verordening daarin niet meer voorziet.

Een tweede wetsvoorstel ziet op het tegengaan van alcoholgebruik in het verkeer. Het Openbaar Ministerie pleit in de wetswijziging voor de wettelijke invoering van een ademanalyseapparaat (blaastest) om hiermee de ademanalyse als bewijsmiddel aan te voeren voor een effectieve bestrijding van het rijden onder invloed in het verkeer, gestoeld op het huidige artikel 24 van de Wegenverkeersverordening Curaçao. Op basis hiervan kan weer daadwerkelijk begonnen worden met inzet van alcoholcontroles in het verkeer.

Een derde voorstel van het Openbaar Ministerie betreft een wijziging van de Motorrijtuigenbelas-tingverordening in die zin dat pas een belastingsticker wordt afgegeven nadat de eigenaar van het motorrijtuig zijn openstaande boetes heeft voldaan. Door dit voorstel zullen mensen minder makkelijk hun boete ontlopen en wordt het verkeersgedrag naar verwachting ten positieve beïnvloed. Het voorstel is inmiddels ingediend bij de Ministers van Justitie, Financiën en Verkeer, Vervoer, Ruimtelijke Planning (VVRP).

Tot slot maakt het OM Curaçao zich sterk voor de introductie van de zogeheten ‘kentekenaansprakelijkheid’. Hierbij wordt de houder van het kenteken verantwoordelijk gehouden voor verkeersovertredingen gepleegd met dat voertuig. Met camera’s kunnen dan verkeersovertredingen worden vastgelegd, waarbij het oproepingsproces-verbaal en eventueel een transactievoorstel direct naar de kentekenhouder worden opgestuurd. Het is niet meer nodig dat de politie bij elke overtreding de bestuurder staande moet houden en persoonlijk de bekeuring moet overhandigen en de pakkans wordt vergroot. Vormen van kentekenaansprakelijkheid bestaan reeds in Nederland en Aruba.

 

Sint Maarten - Toespraak Ton Maan tgv de installatie plaats van nieuwe rechter op Sint Maarten- 16-09-2016

Vandaag vond in Philipsburg (Sint Maarten) de installatie plaats van nieuwe rechters, te weten, de heren mr. J.J.J. Schols, mr. D. Gruijters en mr. T.R. van der Spoel. Tijdens de buitengewone zitting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba heeft Hoofdofficier van Justitie van Sint Maarten, Ton Maan, een toespraak gehouden:

Mijnheer de President, Edelachtbaar college, Mijnheer de Gouverneur, Mijnheer de Minister-president, Mevrouw de Staten-voorzitter, Mijnheer de Minister van Justitie, Geachte heer Deken, Collega’s,‘rechtsplegers, Familie, vrienden en overige geïnteresseerden, Maar vooral: geachte heer Van der Spoel, geachte heer Schols, geachte heer Gruijters,

De installatie van een nieuwe rechter is altijd een heuglijk feit. De installatie op Sint Maarten van drie nieuwe rechters – en dan ook nog een drie strafrechters – maakt vandaag wel tot een bijzonder heuglijke dag. Een hartelijke felicitatie is op zijn plaats. In de allereerste plaats voor de nieuw geïnstalleerden en hun familie en vrienden, maar uiteraard ook uw Hof en voor het land Sint Maarten.
Naast het requireren en het feliciteren heeft het Openbaar Ministerie op een zitting als deze ook altijd de verantwoordelijke taak om – over de hoofden van de nieuwe rechters heen – een evenwichtig beeld te schetsen van een belangwekkend actueel thema, liefst juridisch van aard.
De druk van de strafzaken op het Gerecht is niet gering. Het afgelopen half jaar was de functie van strafrechter op Sint Maarten vacant en heeft het Gerecht met hulp van de strafrechters van Aruba de strafzittingen gedaan. Daarvoor nogmaals onze oprechte dank aan de Arubaanse rechters.
De vice-presidente en ik hebben het echter al vaker tege