Openbaar Ministerie-Curacao-Sint Maarten-BES Islands

Curaçao

Relationeel geweld is geweld gepleegd in amoureuze relaties en familierechtelijke relaties tot in de derde graad. Het heeft sinds het jaar 2004 de bijzondere aandacht van het OM. Na een aanvulling in 2010 van de in 2006 door de Procureur-Generaal geaccordeerde  richtlijn welke als pilot heeft gediend is een in 2017 gestalte gegeven aan een richtlijn voor de landen BES, Sint Maarten en Curacao. Het OM vervolgt bewijsbare gevallen van relationeel geweld in beginsel altijd

Op Curaçao zijn jaarlijks veel verkeersslachtoffers te betreuren. Niet alleen gewonden, maar helaas ook verkeersdoden. Heel vaak ligt de oorzaak van het ongeval in onveilig weggedrag, zoals te hard rijden.

Tempel 261012 009.jpg
Tempel 261012 010.jpg
Tempel 261012 006.jpg
Tempel 261012 004.jpg
Tempel 261012 005.jpg