Openbaar Ministerie-Curacao-Sint Maarten-BES Islands

BES

Verkeersregels worden op de BES-eilanden gemaakt door de overheid (Het Openbaar Lichaam en/of de Rijksoverheid) en zijn vastgelegd in wetten, verordeningen en reglementen. 

Een aantal belangrijke verkeerswetten en verordeningen: 

  • Wegenverkeersverordeningen van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius
  • Motorrijtuigenbelastingverordeningen van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius
  • Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen BES


In deze regelingen staat bijvoorbeeld aan welke inrichtingseisen uw voertuig moet voldoen. Ook staat hierin de verplichting genoemd om een verzekering te hebben voor een voertuig waarmee u de weg op gaat, alsmede dat u wegenbelasting dient te betalen.

Wie zich niet aan deze afspraken houdt, begaat ofwel een overtreding (een licht strafbaar feit) ofwel een misdrijf (een strafbaar feit waarbij een gevangenisstraf kan worden opgelegd).

Wanneer een overtreding of een misdrijf wordt geconstateerd, kan de politie daarvoor in bepaalde gevallen een OPV (bekeuring) uitschrijven of een proces-verbaal opmaken, dat wordt ingestuurd naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft richtlijnen voor de afhandeling van dit soort zaken. In bepaalde gevallen krijgt u de mogelijkheid om een transactie te betalen, om te voorkomen dat uw zaak bij de strafrechter terechtkomt. In de richtlijnen van het OM zijn de hoogtes van de transacties vastgelegd . Als u de aangeboden transactie niet (tijdig) betaalt, dan wordt de zaak aan de rechter voorgelegd en wordt een hogere straf geëist (en vaak ook door de rechter opgelegd).

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe Wegenverkeersverordening voor Bonaire. Ook wordt door middel van nieuwe wetten de verkeershandhaving gemoderniseerd. Zo zullen de opsporingsdiensten op termijn ook het rijden onder invloed van alcohol op kunnen detecteren door middel van de blaastest.

Indien u vragen heeft over de verkeersregels en/of een ontvangen bekeuring, kunt u zich wenden tot de medewerkers van het Openbaar Ministerie BES.

BES-09
BES-01
SXM-06
BES-05
BES-04