Openbaar Ministerie-Curacao-Sint Maarten-BES Islands

Nieuws

Curacao - Zaak "TGO Berg Altena” draait op volle toeren - 23-03-2017

De rechtsorde op Curaçao is ernstig geschokt naar aanleiding van de vier levensdelicten zaterdag op Berg Altena. Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao neemt de zaak dan ook zeer hoog en om deze reden is het onderzoek ook opgeschaald naar een zogenaamd Team Grootschalig Onderzoek (TGO). Het TGO-onderzoek heeft de naam “TGO Berg Altena” gekregen en draait op volle toeren.
Het betreft een gecompliceerd onderzoek, waarbij het noodzakelijk is dat door getuigen verklaringen worden afgelegd. Het Openbaar Ministerie doet daarom een dringende oproep aan getuigen om zich te melden. Ook diegenen die mogelijk over beeldmateriaal (foto's en video's) beschikken worden opgeroepen zich te melden. Alles kan in dit onderzoek naar dit ernstige misdrijf van groot belang zijn. Specifiek is het onderzoeksteam op zoek naar de vluchtauto en bijvoorbeeld beelden van de vluchtroute. Maar ook andere informatie kan in dit onderzoek belangrijk zijn.
Getuigen worden opgeroepen om in contact te treden via telefoon 917 of via de anonieme lijn 108.
De ogen en oren van burgers zijn essentieel in aanvulling op het onderzoek van de politie en het OM. Niet alleen in deze zaak, maar in het algemeen in alle onderzoeken.
Het Openbaar Ministerie stelt alles in het werk om de daders van dit misdrijf op te sporen, voor de rechter te brengen en een passende straf te eisen


Curacao - Zaak OM tegen George afgedaan - 23-03-2017

 

Woensdag 22 maart 2017 heeft het Gerecht uitspraak gedaan in de rectificatiezaak tussen het Land Curaçao/Openbaar Ministerie en Norbert George. De rechter heeft in zijn vonnis overwogen dat in de pers al uitgebreid aandacht is besteed aan het feit dat de rechter van oordeel was dat er geen feitelijke grondslag is voor George zijn bewering dat het Openbaar Ministerie journalisten betaalt voor het naar buiten brengen van informatie. De rechter oordeelt voorts dat vrijwel niemand, althans vrijwel niemand van de mensen die deze kwestie gevolgd hebben en/of openstaan voor objectiviteit, op basis van de gewraakte Facebook-berichten van George nog voor waar zal aannemen dat het Openbaar Ministerie journalisten betaalt "pa saka informashon”.
Daarnaast overweegt de rechter dat ook George ter zitting van 7 maart 2017 heeft gezegd dat hij, hoewel hij afgaand op wat hij eerder vernam aanvankelijk anders meende en mocht menen, er inmiddels van uitgaat dat het Openbaar Ministerie geen betalingen doet aan journalisten om nieuws naar buiten te brengen.
Daarmee heeft de door het Land/OM gewenste rectificatie volgens de rechter plaatsgevonden en is er geen reden meer de dwangsom te verhogen. Naar het oordeel van het gerecht heeft het OM gekregen wat het wilde – en wat gerechtvaardigd was – namelijk de door de rechter en inmiddels ook ter zitting door George geuite vaststelling dat er geen grond is aan te nemen dat het Openbaar Ministerie journalisten betaalt om informatie naar buiten te brengen.
Met deze uitspraak acht het Openbaar Ministerie de onjuistheid van de beweringen van George in voldoende mate vastgesteld en gerectificeerd en is deze kwestie daarmee voor het Openbaar Ministerie afgedaan.

 

Curacao - Jamaloodin overgebracht naar Caracas, Venezuela - 21-03-2017

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao bevestigt dat de vrijdag aangehouden heer George Jamaloodin inmiddels van Valencia is overgebracht naar de Venezolaanse hoofdstad Caracas alwaar hij binnenkort wordt voorgeleid aan het Hof dat zijn aanhouding heeft gelast.
Het Openbaar Ministerie Curaçao uit haar grote tevredenheid over het optreden van de Venezolaanse autoriteiten en de goede samenwerking tussen het OM in Willemstad en het Openbaar Ministerie te Caracas.
Het OM Curaçao hoopt spoedig meer informatie te krijgen over het vervolg van de juridische procedure en de uitlevering van de verdachte.

 

Sint Maarten - Opnieuw zoeking in onderzoek Emerald - 21-03-2017

Vanochtend 21 maart 2017 heeft er in het onderzoek Emerald opnieuw een huiszoeking plaatsgevonden. Het betreft een kantoorpand aan de Van Goghstraat wat reeds verlaten was, maar waar door de huurder administratie en computers waren achtergelaten.

Tijdens de zoeking door het team bestrijding ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) zijn onder leiding van een rechter commissaris gegevensdragers en administratie in beslag genomen. Het onderzoek is nog in volle gang en mogelijk nieuwe zoekingen en/of arrestaties zijn niet uit te sluiten.

Het onderzoek Emerald is gestart in april 2016 naar aanleiding van berichten in de kranten en vragen die in het parlement zijn gesteld over het contract dat is afgesloten tussen het beveiligingsbedrijf van verdachte en het havenbedrijf van Sint Maarten. Tijdens dit onderzoek zijn verdenkingen ontstaan van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.

 

Bonaire - Huiszoekingen en aanhouding op Bonaire - 21-03-2017


Disndag 21 maart 2017 hebben in het kader van onderzoek “Goud” huiszoekingen plaatsgevonden op drie adressen op Bonaire. Dit onder leiding van een Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) BES. Het betreft een onderzoek in het kader van drugs en vuurwapens.
De huiszoekingen hebben plaatsgevonden op de volgende adressen: Kaya Karaña, Kaya Gobernador Debrot en de Kaya Petronilia. In het kader van het onderzoek is verdachte G.K.E. (1969) aangehouden op het adres Kaya Karaña. De aanhouding is voor Opiumwet en mensensmokkel. Twee andere personen zijn meegenomen en overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie. Het vermoeden bestaat dat zij illegaal op het eiland verblijven.

 

Sint Maarten - Handhaving op getinte autoruiten - 20-03-2017

Vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en het Korps Politie St. Maarten hebben op maandag 20 maart 2017 vergaderd over een gezamenlijke strenge aanpak van getinte autoruiten. Er zal binnenkort worden gestart met een handhaving (in combinatie met intensieve controle op betaling van Road Tax). Automobilisten worden dringend verzocht om hun voertuig in overeenstemming te brengen met de wetgeving op dit punt.

Deze wetgeving houdt onder meer in dat de voorruit en ruiten van de bestuurder en de bijrijder maar voor 15 procent donker getint mogen zijn. De achterste ruiten mogen donkerder getint zijn, mits aan beide zijden van de auto zijkijkspiegels zijn aangebracht.

Bestuurders van voertuigen die niet op orde zijn zullen beboet worden en mogen hun weg niet vervolgen tenzij de tint ter plaatse wordt verwijderd.

 

Bonaire - Resultaat gerechtelijke sectie echtpaar Rincon bekend - 20-03-2017

Op Bonaire is vrijdag sectie verricht op de twee lichamen welke in de wijk Rincon zijn aangetroffen. Die gerechtelijke sectie is uitgevoerd op Bonaire door een patholoog-anatoom uit Curacao. De resultaten van het onderzoek en de secties brengen politie en OM ertoe op dit moment als meest aannemelijke scenario uit te gaan dat de man de vrouw heeft omgebracht en daarna zelfmoord heeft gepleegd. Waarin buiten de omgekomen personen geen anderen betrokken zijn. De omgekomen man en vrouw hebben de initialen M.M.F. en A.E.C.-F. Vanzelfsprekend wordt op dit moment nog hard gewerkt om uit te zoeken of er echt geen andere gang van zaken aan de orde kan zijn geweest. Het onderzoek heeft de naam "Alto"

 

Curacao - OM-deel screening kandidaat-ministers afgerond - 20-03-2017


Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft vandaag, maandag 20 maart 2017, de justitiële naslag afgerond met betrekking tot de antecedentenonderzoeken van de kandidaat-ministers. Het resultaat van de justitiële naslag is vervolgens aangeboden aan de Formateur van het interim kabinet en respectievelijk de Ondervoorzitter van de Raad van Advies. Het Openbaar Ministerie dient – overeenkomstig de Landsverordening Integriteit (kandidaat)ministers - daarbij acht te slaan op informatie uit de ter beschikking staande registers, waaronder het strafkaartenregister en het strafbladensysteem van de justitiële documentatiedienst. Ook wordt bezien of de kandidaat al dan niet verdachte is of is geweest in een lopend of afgesloten strafrechtelijk onderzoek terzake een misdrijf, tenzij het belang van dat onderzoek zich daartegen verzet.
De Landsverordening vraagt van het Openbaar Ministerie een zorgvuldige afweging waarbij secuur de beschikbare informatie en de strafrechtelijke onderzoeksbelangen worden afgewogen. Dit vergt enige tijd, misslagen dienen te worden voorkomen. Van enige vertraging in het onderzoek is geen sprake; het Openbaar Ministerie merkt in dat verband op dat het huidige screeningsonderzoek zelfs in kortere tijd is afgerond dan de justitiële naslag zoals deze in november/december 2016 is verricht.
Over de inhoud van de screeningsrapportages doet het Openbaar Ministerie vanzelfsprekend geen mededelingen. Deze zijn vertrouwelijk.

 

Sint Maarten - 5.318 verkeersboetes verwerkt door OM in 2016 - 20-03-2017

Het Openbaar Ministerie (OM) St. Maarten heeft in 2016 hoog ingezet op de verkeersveiligheid en heeft 5.318 boetes verwerkt voor verkeersovertredingen en overtredingen op het water. Deze boetes zijn uitgeschreven door het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) en de Kustwacht. In vergelijking met 2015 is dat een stijging van 42 procent van het totaal uitgeschreven boetes. Van de 5.318 boetes zijn er 3.759 voor de rechter gebracht. Dit is een stijging van 894 (31 procent). De overige transacties zijn niet voor de rechter gebracht, omdat ze vóór de zittingsdatum zijn betaald door de overtreders.

De top 5 van de meest uitgeschreven boetes betreft de volgende overtredingen:
- Rijden zonder gordel (1.111)
- Rijden zonder rijbewijs (955)/Rijbewijs niet aantonen (604)
- Onverzekerd rijden (667)
- Bellen (646)
- Belasting niet (tijdig) betaald (567)

Ook voor 2017 geldt dat KPSM samen met het Openbaar Ministerie inzetten op meer verkeersveiligheid. Zo zullen er meer controles plaatsvinden met het accent op:
- Onverzekerd rijden;
- Getinte autoruiten;
- Rijden zonder rijbewijs;
- Naleving afspraken met betrekking tot betontrucks;

Per kwartaal zal een multidisciplinaire integrale controle gedaan worden. Daarnaast zullen er in samenwerking met de Gendarmerie verkeerscontroles aan de grens plaats gaan vinden.

 

Curacao - FIU en OM starten “niet-melders project”; Makelaars op Curaçao onder de loep - 19-03-2017
FIU Curaçao (Financial Intelligence Unit Curaçao), voorheen het MOT, is in samenwerking met het OM gestart met een campagne gericht op het melden van ongebruikelijke transacties en het doen van cliëntenonderzoek en naar de herkomst van geld op Curaçao. Het doel van het “niet melders project” is dat er meer, tijdige en betere meldingen van ongebruikelijke transacties worden gedaan aan de FIU.

Om het witwassen van geld te bestrijden, moeten meldplichtigen zoals bijvoorbeeld banken, notarissen, autohandelaren, casino’s, trustkantoren en makelaars ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Ook moet het FIU hun cliënten identificeren en in voorkomende gevallen ‘source of funds’ onderzoek doen. Deze zogenoemde ‘poortwachters’ zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat zij hun wettelijke verplichtingen op dit gebied nakomen.

De FIU beoordeelt of gemelde ongebruikelijke transacties verdacht zijn. Als een transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt dan wordt deze doorgestuurd aan opsporingsinstanties voor verder onderzoek. Als meldplichtigen ongebruikelijke transacties niet melden aan de FIU of als zij dit opzettelijk te laat doen, dan werkt dit ondermijnend en concurrentievervalsend. Bij dergelijk verzuim kan het OM strafrechtelijk optreden.

De FIU trapt deze campagne af met het doen van audits en analyses gericht op de makelaars-branche. Uit jaarcijfers van de FIU blijkt dat makelaars weinig of geen ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. De resultaten van de onderzoeken worden met het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao besproken. Daarbij wordt bezien of strafrechtelijk optreden op zijn plaats is.

Niet alleen moeten aan de FIU meldingen worden gedaan. De FIU is op Curaçao ook een van de drie Toezichthouders die controleren op de naleving van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID). Elke meldplichtige instelling / beroepsgroep is wettelijk verplicht zich te registreren bij de FIU om te kunnen melden EN bij hun eigen Toezichthouder.

De aanpak van witwassen is belangrijk voor de effectieve bestrijding van zware criminaliteit en de bescherming van de financieel-economische markt van Curaçao. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om ongestoord van het criminele vermogen te genieten.

Meer informatie over de FIU, welke instellingen en beroepsgroepen moeten melden, de regels die gelden voor meldplichtigen en hoe te melden kunt u vinden op http://www.fiucuracao.cw

 

Curacao - Denise Vijber wint nationale requireerwedstrijd Curaçao - 17-03-2017

 

Denise Vijber heeft de nationale requireerwedstrijd op Curaçao voor studenten gewonnen. De wedstrijd vond vrijdag 17 maart 2017 plaats in de zittingszaal van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Willemstad. De opgave was een goed requisitoir (de voordracht ter terechtzitting van een officier van justitie) te schrijven en vervolgens voor te dragen voor de rechter. In totaal deden vijf kandidaten aan de wedstrijd mee.
Volgens het juryrapport hield Denise Vijber een glashelder requisitoir waarin zijn genuanceerd haar strafeis formuleerde. Vijber reageerde vervolgens scherp en adequaat op het pleidooi van de advocaat en liet zien dat de toga haar als gegoten zit.
Denise Vijber zit thans in het laatste jaar van haar rechtenstudie en hoopt na afronding daarvan op een mooie betrekking binnen de rechtspleging. Zij wordt nu namens Curaçao afgevaardigd om deel te nemen aan de nationale requireerwedstrijd in Nederland op 14 april 2017, deze trip wordt volledig voor haar verzorgd.
Hoofdofficier mr. Heiko De Jong heeft vrijdag de prijs, in de vorm va een trofee, aan Denise Vijber overhandigd en haar van harte gelukgewenst. Ook bood hij haar een stage bij zijn parket: “Talent dien je te koesteren en in staat te stellen zich te ontwikkelen” aldus hoofdofficier De Jong.
De nationale requireerwedstrijd is een initiatief van het Openbaar Ministerie, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de Universiteit van Curaçao en heeft ten doel lokaal talent de kans te geven om zich te presenteren aan potentiele toekomstige werkgevers als het Openbaar Ministerie, het Gemeenschappelijk Hof en de advocatuur.

Voor de foto zie: http://www.iturl.nl/sn63UJL

 

Bonaire - Onderzoek KPCN en OM BES in Rincon - 16-03-2017

Het Openbaar Ministerie (OM) BES maakt bekend dat vanmorgen er bij de politie op Bonaire een melding binnen gekomen van een man met ernstige verwondingen aan de Kaya Hubentut en de Kaya Sorsaka in de wijk Rincon. Bij aankomst troffen zij inderdaad een man aan in de tuin van de woning. In de woning een dame. Beide bleken te zijn overleden aan hun verwondingen.

Anders dan in de media hebben gemeld zijn er geen aanwijzingen dat de slachtoffers door vuurwapengeweld om het leven zijn gekomen.

Het KPCN en OM BES doen op dit moment onderzoek naar de toedracht.

 

Curaçao - Aangifte altijd in persoon; Niet meer via mail, sms of brief - 16-03-2017Iedereen kan aangifte doen van een strafbaar feit. Uitgangspunt is dat men persoonlijk aangifte doet bij de politie (of bij de Landsrecherche in de zaken waarin de Landsrecherche wordt ingezet), omdat de opsporingsambtenaar de gelegenheid dient te hebben daar vragen over te stellen, bijvoorbeeld naar de toedracht en details of naar andere omstandigheden die het onderzoek kunnen helpen. Het afgeven of deponeren van een brief op één van de kantoren van het Openbaar Ministerie op Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden, het sturen van een mail, van een sms of van een WhatsApp bericht naar een medewerker van politie of justitie is geen aangifte en wordt niet (langer) als zodanig in behandeling genomen.

Het beleidslijn is gepubliceerd op de website: http://www.openbaarministerie.org/images/Beleidslijn_aangfite_doen_150317.pdf

Sint Maarten - 3 verdachten aangehouden in Emerald onderzoek - 15-03-2017

In het kader van het lopend onderzoek genaamd Emerald zijn vandaag 3 verdachten aangehouden. Het team bestrijding ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) heeft in samenwerking met de Landsrecherche Sint Maarten en de Franse autoriteiten tevens in twee panden huiszoeking verricht.

De verdachten C.B., A.A, en S.W. zijn aangehouden. Zij worden verdacht van valsheid in geschrifte en belastingfraude. In de wijk Sucker Garden is onder leiding van de rechter commissaris een woning doorzocht. Tevens is door de Franse autoriteiten een woning doorzocht in de wijk French Quarter. In deze woningen zijn onder meer documenten, administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen. Het betreft woningen waar de onderzoekers nog niet eerder zijn geweest.

Op 28 november 2016 werd in ditzelfde onderzoek op in totaal zeven (7) locaties zoekingen verricht waaronder bij de woning van de verdachte O.A., het havenbedrijf van Sint Maarten en bij een beveiligingsbedrijf.

Het onderzoek Emerald is gestart in april 2016 naar aanleiding van berichten in de kranten en vragen die in het parlement zijn gesteld over het contract dat is afgesloten tussen het beveiligingsbedrijf van verdachte en het havenbedrijf van Sint Maarten. Tijdens dit onderzoek zijn verdenkingen ontstaan van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.

 

Curacao - Veiling Afpakteam levert 600.00 dollar op - 10-03-2017

De veiling van auto’s, motorfietsen, boten en vrachtwagens is donderdagmiddag afgesloten. De veiling van het Openbaar Ministerie Curaçao en Afpakteam Curaçao was zeer succesvol met een totale netto-opbrengst van ruim 600.000 dollar oftewel ruim 1 miljoen gulden. Het Openbaar Ministerie is zeer tevreden met het behaalde resultaat.

Ruim 52.000 mensen hebben de veilingpagina van het OM op BVA Auctions bezocht. Alle 82 boten, voertuigen, pleziervaartuigen en motorfietsen zijn verkocht. Het meeste is geboden op een Suzuki motorfiets, een Powerboat Sport, een Boston Whaler sportboot, een Toyota Tundra pick-up, een Hyundai i10 en een vrachtwagen International met kraan

 

Curacao - Geen strafrechtelijk onderzoek OM na aangifte tegen ministers - 09-03-2017

Op 20 december 2016 heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Curaçao een aangifte ontvangen van drie aangevers tegen de (ex)ministers van Justitie en Financiën, de heren Navarro en Jardim. Dit in verband met de gunning van de opleiding ‘Bachelor in Policing’ aan de heer Camelia. 

In de aangifte wordt betoogd dat de voormalig ministers zich zouden schuldig hebben gemaakt aan verschillende ambtsmisdrijven, waaronder misbruik van functie.
Het Openbaar Ministerie heeft besloten naar aanleiding van deze aangifte op dit moment geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen. De Minister van Justitie heeft het bettreffende dossier op 9 december 2016 naar de Algemene Rekenkamer gezonden voor een rechtmatigheids- en doelmatigheidstoets. In deze toets let de Rekenkamer op het rechtmatig, doelmatig en integer functioneren van het land Curacao en de daarbij behorende organen. Parallel hieraan is strafrechtelijk onderzoek niet geïndiceerd.
In de aangifte wordt voorts melding gemaakt van mogelijke ‘smeergeld’ betalingen. In de aangifte wordt deze beschuldiging echter niet onderbouwd en ook overigens is daarvoor geen enkele concrete aanwijzing voorhanden. Ook op dit punt zal daarom geen nader onderzoek worden verricht.

 

St. Maarten - Verzoek schorsing detentie F.C. afgewezen - 08-03-2017

Het schorsingsverzoek van de advocaten van F.C. is afgewezen. Dat heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vandaag besloten. De beschikking van het Hof houdt in dat F.C. vast blijft zitten in afwachting van de behandeling van het uitleveringsverzoek. Dat verzoek is inmiddels door de Italiaanse autoriteiten ingediend. Een datum voor de behandeling van het uitleveringsverzoek is nog niet door het Hof vastgesteld.

F.C. is op verzoek van de Italiaanse autoriteiten op 13 december 2016 aangehouden op St. Maarten voor onder meer belastingfraude en witwassen. Sindsdien zit hij in uitleveringsdetentie.

De aanhouding van F.C. is het gevolg van een internationale samenwerking tussen Italië, St. Maarten, het Franse deel van St. Maarten en Nederland. Dit past in de gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. In het onderzoek is onder meer beslag gelegd op bankrekeningen en een flink aantal goederen.

 

Bonaire - Bijstand uit Nederland voor "Alapaha" en "Alamo" - 07-03-2017

In de onderzoeken "Alamo" en "Alapaha" heeft KPCN bijstand gekregen van de Nationale Politie in Nederland.
Zoals eerder gemeld wordt het onderzoek Alapaha uitgevoerd door een zogenaamd TGO (Team Grootschalig Optreden). In onderzoeken naar zeer ernstige vormen van criminaliteit wordt vaker door politie en OM gekozen om een TGO op te starten als het onderzoek gecompliceerd is en om die reden veel capaciteit en/of bijzondere expertise nodig is. Om al die recherchecapaciteit gecoördineerd en volgens een plan in te zetten, hanteren TGO’s vaste manieren van werken.
Om de rechercheurs van KPCN in het TGO aan te vullen en rechercheurs met bijzondere expertise beschikbaar te krijgen is bijstand van de Nationale Politie aangevraagd. Bij de bijzondere expertise valt te denken aan extra forensisch rechercheurs en informatie-analisten.
In totaal zijn 10 rechercheurs uit Nederland gearriveerd. Voor een deel wordt de bijzondere expertise ook ingezet in het onderzoek Alamo.
De onderzoeksteams blijven vanzelfsprekend onder verantwoordelijkheid van Korps Politie Caribisch Nederland.

 

Curacao - Vacature voor een PG - 02-03-2017

 

Het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is op zoek naar een Procureur-Generaal (PG). Voor meer informatie over de vacature zie de link:http://iturl.nl/snlzl5J

 

Curacao - OM en Gemeenschappelijk Hof sluiten zittingsconvenant - 3-03-2017

 

De Procureur-generaal (PG) en de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie hebben een zittingsconvenant ondertekend dat eenduidige onderlinge afspraken bevat met betrekking tot de planning en afdoening van eerste- en tweedelijns strafzaken in Curaçao, Sint Maarten en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Tot nu toe sloten de eerstelijns parketten en Gerechten van de (ei)landen jaarlijks afzonderlijke zittingsconvenanten met elkaar. Hoewel deze op hoofdlijnen gelijkenissen met elkaar vertoonden, viel verbetering te bereiken in het zorgen voor voldoende afstemming, samenhang en uniformiteit tussen de gemaakte afspraken. Dit is van belang omdat deze afspraken in de praktijk direct invloed op elkaar hebben vanwege de beschikbare zittingsruimte die op efficiënte en evenredige wijze over de verschillende (ei)landen dient te worden verdeeld.

Met dit overkoepelend convenant worden voor het eerst ook afspraken gemaakt omtrent de planning en afdoening van tweedelijns strafzaken. Dat is wenselijk, omdat deze zaken worden behandeld door rondreizende Hof-combinaties en twee Advocaat-generaal (AG) voor vijf (ei)landen.

De inhoud en uitvoering van het convenant zal elk jaar worden geëvalueerd.

 

Curacao - Aanhouding Statenlid Constancia terzake mishandling en bedrieiging - 23-02-2017

 

Het Openbaar Ministerie heeft kennis genomen van de gebeurtenissen in de Staten van donderdag, 23 februari 2017. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen heeft de Procureur-Generaal (PG) de Landrecherche Curacao opdracht gegeven om strafrechtelijk onderzoek te verrichten.
Statenlid Mc William heeft zich inmiddels gemeld bij de Landsrecherche en heeft aldaar aangifte gedaan van mishandeling door mw. Constantia.
Statenlid Rozendal heeft eveneens aangifte gedaan van bedreiging door mw. Constantia.
Statenlid Constantia is op heterdaad aangehouden ter zake mishandeling en bevindt zich momenteel in detentie bij de Landsrecherche om als verdachte te worden gehoord. Het strafrechtelijk onderzoek is gaande.

 

 

Curacao - Nog een verdachte aangehouden in onderzoek Ostrich - 22-02-2017

 

Hedenmorgen 22 februari 2017 is opnieuw een verdachte, B.B. (..) aangehouden in het onderzoek Ostrich. Ze wordt verdacht van het omkopen van een of meerdere immigratieambtenaren en mensensmokkel. De aanhouding valt binnen een langdurig onderzoek, sinds april 2016, genaamd Ostrich.

Het betreft een onderzoek door de Unit Mensenhandel en Mensenmokkel van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) naar illegale toegang voor onder meer Jamaicanen, Haïtianen en Guyanezen met behulp van immigratiemedewerkers.

In hetzelfde onderzoek zijn reeds op 17 januari 2017 twee medewerksters van de immigratiedienst, K.L.M.B. en A.A.D. , aangehouden. Daarvoor is op
14 November 2016 een andere medewerkster van de Immigratie dienst, J.M. aangehouden. Zij worden verdacht van mensensmokkel, omkoping en misbruik van hun ambt/functie en zitten alle drie nog steeds vast.

De partner van J.M., D.F. die ook werd aangehouden is inmiddels vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek. Het onderzoek duurt voort.

 

Curacao - Veiling in beslag genomen goederen - 19-02-2017


In de maand maart gaat het Openbaar Ministerie over tot veiling van in beslag genomen goederen van de politie, Afpakteam Curaçao en Openbaar Ministerie. Het gaat in dit geval om boten, buitenboordmotoren, waterscooters, auto’s en motorfietsen welke de afgelopen tijd in beslag zijn genomen.

De veiling zal via het internet plaatsvinden via de website BVA Auctions. Alle goederen zijn op Curaçao te bezichtigen tijdens de kijkdagen. De boten kunnen bezichtigd worden op 1 maart van 10:00 tot 16:00 uur bij het politiebureau aan de Winston Churchillweg (Rio Canario). De boten kunnen bezichtigd worden op 2 maart van 10:00 tot 16:00 uur bij de Baai Macolaweg (Parera) achter het terrein van de Koninklijke Marine.
Via de website, dus online, kan op de goederen worden geboden. De veiling sluit op 9 maart 2017. Voor meer informatie zie de link naar de website: 
https://bva-auctions.com/auction/index/23297

De online-veiling is voor een Audi Q5, Audi A5-S-line, Toyota Tundra, Toyota Hi-Lux, BMW 7 serie, 4 Nissan Murano, Mercedes CLK AMG, Mercedes CLS 320, Mercedes E320, Mercedes ML-klasse, Acura, DAF vrachtauto met Palfinger laadkraan, International vrachtwagen met Palfinger laadkraan, 5 Seadoo Jetski’s, vissersboten, superspeedboten, houten boten, 7 Yamaha 40pk buitenboordmotoren, Suzuki Hayabusa motorfiets, Harley Davidson motorfiets, diverse scooters en motoren, Toyota Landcruisers, Hyundai bedrijfs- en personenauto’s, Volkwagen Golf en Mitsubishi terreinvoertuige

Curacao - Uitlevering Rietwijk, Koeiman en Felecia een feit- 15-02-2017

 

Hedenmiddag, woensdag 15 februari 2017, heeft de feitelijke uitlevering van Ramphis ‘Ronchi’ Rietwijk (1965), Rogelio “Greg” Koeiman (1968) en Gilbertico “Kalala” Felesia (1978) aan de Verenigde Staten plaatsgevonden. Zij verlieten Curaçao en Sint Maarten op een speciale vlucht van de Amerikaanse autoriteiten.
De uitlevering van Koeiman, Rietwijk en Felesia kent een lange geschiedenis. Deze is aangevangen in 2013 met het aanhoudings- en uitleveringsverzoek van het drietal door de Verenigde Staten. Dit in verband met beschuldigingen van deelname aan minstens twee drugstransporten vanaf Philipsburg naar de VS. Hun aanhouding werd in juli 2013 bevolen door de US District Court for the Southern District of New York.
De zaak loopt sedert 2013. Het uitleveringsverzoek werd tweemaal door de Hoge Raad der Nederland behandeld. De Hoge Raad zetelt in Den Haag en is het hoogste rechtsorgaan binnen het Koninkrijk. Eerst gebeurde dat op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) omdat het Gemeenschappelijk Hof had geadviseerd om niet tot uitlevering over te gaan. De Hoge Raad stelde het OM in het gelijk. Na de nieuwe behandeling door het Gemeenschappelijk Hof wendde de advocaat van deze drie personen zich tot de Hoge Raad. Op 15 november 2016 oordeelde de Hoge Raad uiteindelijk dat het uitleveringsverzoek zondermeer toelaatbaar was. Daarna poogden de advocaten van deze drie personen nog via enkele civiele korte gedingen de feitelijke uitlevering te voorkomen, die korte gedingen werden allemaal verloren. Tenslotte namen de Gouverneur van Curaçao en de Gouverneur van Sint Maarten op 16 januari 2017 de definitieve beslissing tot uitlevering.

Rietwijk

Curacao - Afpakteam Curacao weer actief - 15-02-2017

Afpakteam Curaçao was woensdag 15 februari 2017 actief in de wijk Mahuma bij de woning van de man R.C. waar 10 dure horloges, 3 luxe auto's, 6000 dollar cash, 2 tv's "Curve" 55 inch en een jacuzzi in beslag zijn genomen. De boodschap van vandaag is weer: Misdaad loont niet !

Afpak 04 150217

Curacao - Nieuwe OvJ voor OM Curaçao - 05-02-2017

Op 1 februari 2017 is Ivo Out begonnen als Officier van Justitie (OvJ) bij het Openbaar Ministerie (OM) Curacao. Hij was hiervoor tien jaar Officier van Justitie in Amsterdam en Utrecht en heeft veel ervaring met het doen van strafzaken en opsporingsonderzoeken. Die ervaring zal hij hier voor het Openbaar Ministerie, het land en de bevolking van Curacao gaan inzetten.
Als taakaccenten zal Ivo Out zich met de veel voorkomende criminaliteit (VVC) gaan bezighouden waarbij hij veelvuldig te vinden zal zijn bij het KPC op politiebureau te Rio Canario om daar zaken beoordelen. Verder zal hij zich als verkeersofficier van justitie bezig gaan houden met de opsporing en vervolging van verkeersmisdrijven en samen met het KPC de verkeershandhaving komend jaar naar een hoger plan tillen.
Verkeersveiligheid is één van de vijf speerpunten voor 2017 van het OM en het KPC.

IvoOut 030217 01

Bonaire - 4 verdachten in DRUM-onderzoek naar Nederland - 01-02-2017

 

4 van de mannen die terecht moeten staan in het DRUM-onderzoek op Bonaire worden van Bonaire overgebracht naar Justitiële inrichtingen in Nederland. De overbrengingen vinden deze week plaats.
De overbrenging wordt nodig geacht om de veiligheid binnen de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland op Bonaire te kunnen garanderen. De mannen die worden overgebracht betreffen J.C.R., R.D.S., J.E.E.P. en F.A.P.M.
Als dat om veiligheidsredenen nodig wordt geacht is een dergelijke overbrenging op basis van de Onderlinge Regeling Detentiecapaciteit en met toestemming van de Minister van Veiligheid & Justitie mogelijk.

 

Curacao - In 2016 in totaal 15.176 boetes van KPC verwerkt door OM; Rijden zonder autogordel is overtreding # 1 op Curaçao - 01-02-2017


In 2016 heeft het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao 15.176 processen-verbaal verwerkt Het zijn pv’s die door het korps Politie Curaçao KPC zijn uitgeschreven voor overtredingen in het verkeer. Het betreft een stijging van 1.839 (13.8 %) vergeleken met 2015. Van de 15.176 pv’s zijn 11.632 naar zitting gebracht. Dat is een stijging van 2.061 (17.7 %), zo blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. Er is dus niet alleen meer uitgeschreven maar de kwaliteit van de uitgeschreven pv’s is ook verbeterd.

In 2016 zijn 19.398 strafbare feiten door de politie in het verkeer geconstateerd. Op nummer 1 van de Top 10 staat het rijden zonder autogordels. Maar liefst 3.974 boetes werden hiervoor uitgeschreven. Het rijden zonder rijbewijs staat op nummer 2 met 3.949. Het lijst volgt met het rijden zonder een geldig verzekeringsbewijs 2.797, rijden zonder een geldig motorrijtuigenbelasting 2.053, het rijden zonder een geldig keuringsbewijs 1.909, technische mankementen aan het voertuig 1.321, telefoneren tijdens het rijden 647, door rood licht rijden 452 en te hard rijden 120.

Het aantal strafbare feiten in 2016, in totaal 19.398, is een stijging van 2.522 (14.9 %) ten opzichte van 2015. Uit analyse blijkt dat van hen 271 personen twee keer zijn bekeurd. 73, personen 3 keer, 19 personen 4 keer, 4 personen 5 keer, 1 persoon 6 keer, 1 persoon 8 keer en zelfs 1 persoon 8 keer. In het verleden is het tweemaal voorgekomen dat bij auto-ongelukken met dodelijke afloop de chauffeur geen geldig rijbewijs had en daarvoor bekeuringen heeft gekregen. Dit is volgens het Openbaar Ministerie een aandachtspunt.

Samen met het KPC zal het OM in 2017 gaan focussen op meer verkeersveiligheid.

 

Curacao - In 2016 ruim 1.203.900 gulden geïnd door “Paga Bo But” - 30-01-2017


In 2016 heeft het kantoor van “Paga Bo But” van het Openbaar Ministerie in totaal 1.203.939 gulden (ruim 1.2 miljoen gulden) geïnd. Het door het OM ingezette eindejaarsoffensief heeft gewerkt. De hoogste bedragen werden in november en december geïnd, namelijk respectievelijk 272.837 gulden en 267.588 gulden.

In 2015 was het geinde bedrag 1.089.836 gulden, in 2014 was het geinde bedrag 950.230 gulden. Voor 2017 zet het OM in op een verdere stijging van de boete-opbrengsten welke rechtstreeks in de Curaçaose staatskas zal vloeien.

Binnenkort gaat het OM met KPC weer van start met verkeerscontroles waarbij ook wordt gecontroleerd of er openstaande boetes zijn, en is voldaan aan de betalingsregeling.

Het OM roept iedereen die een openstaande boete heeft op om deze te komen betalen: voorkom problemen, betaal je boete.

 

Sint Maarten - Zoekingen in verband met onderzoek “Cucumber” - 24-01-2017

 

In verband met het lopende onderzoek naar de onderschepping op zee van meer dan 200 kilo vermoedelijk cocaïne door de Koninklijke Marine in samenwerking met de Kustwacht Caribisch Gebied op zaterdag 21 januari zijn er op zondag 22 januari en dinsdag 24 januari een aantal zoekingen verricht op zowel het Nederlandse deel als het Franse deel van St. Maarten. Ook zijn drie verdachte opvarenden van een boot waarop de vermoedelijke drugs zich bevonden aangehouden en in verzekering gesteld.

Het betreft de mannen D.J.C. uit Venezuela, D.O.G.V. uit Saint Martin en L.R. uit de Dominicaanse Republiek. De officier van Justitie heeft inmiddels hun inverzekeringstelling verlengd met acht (8) dagen. Tevens zijn D.J.C. en D.O.G.V. voor de Rechter Commissaris geleid. Die heeft aanhouding van de twee mannen rechtmatig bevonden. De derde verdachte L.R. wordt woensdag 25 januari voor de rechter Commissaris geleid. De drie verdachten zitten in beperkingen. Verder is er nog een vierde verdachte gehoord in de zaak.

Op zondag 22 januari zijn in verband met het lopende onderzoek drie (3) huiszoekingen verricht aan de Nederlandse kant. Twee (2) in Cay Bay en één (1) in Cole Bay. Op dinsdag 24 januari zijn twee (2) zoekingen verricht aan de Franse kant van St. Maarten op een marina nabij Marigot en een huis in Marigot. Tijdens de zoekingen zijn administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen.

Het onderzoek genaamd “Cucumber” is nog in volle gang en staat onder leiding van het Openbaar Ministerie in nauwe samenwerking met het Korps Politie St. Maarten, Kuswacht Caribisch Gebied, en de Franse Gendarmerie.

 

Curacao - Requireerwedstrijd voor UOC-studenten; Winnaar mag op kosten OM Curaçao naar finale in Nederland - 24-01-2017

 

Het Openbaar Ministerie (OM), het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, universiteit UOC en de Orde van Advocaten organiseren op 17 maart een requireerwedstrijd voor studenten. Deelnemers moeten rechten studeren aan de UoC en basiskennis hebben van het straf- en strafprocesrecht.

Aan de wedstrijd kunnen 8 studenten deelnemen. Bij aanmelding door meer dan 8 personen wordt op basis van de aanmeldingsbrief een selectie gemaakt. Het is daarom belangrijk om de aanmelding goed te motiveren. De aanmelding moet zijn voorzien van een CV.

De kandidaten zullen voor de wedstrijd worden gecoacht door een ervaren Officier van Justitie. De wedstrijd draait om het op basis van een dossier in de rol van OvJ een requisitoir te houden. Daarnaast moeten ze in repliek reageren op een kort pleidooi van een advocaat, hiermee wordt feitelijk het deel terechtzitting van het strafproces zo realistisch mogelijk nagebootst. Een professionele jury kiest uit de deelnemers de winnaar die in Amsterdam op kosten van het Openbaar Ministerie mag meedoen aan de finale van Nationale Requireerwedstrijd op 21 april 2017. De winnaar mag ook deelnemen aan een workshop debattechniek door het Nederlands Debatinstituut. De finalisten krijgen bovendien 's avonds een diner aangeboden waarbij verschillende kopstukken van het Openbaar Ministerie aan zullen schuiven en een overnachting in een hotel aan het IJdok in Amsterdam. Het OM betaalt de kosten voor reis en verblijf in Nederland.

Aanmelden met een brief met motivering en CV kan tot 1 maart 2017 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sint Maarten - Strenger optreden tegen niet verrichten van taakstraf of niet houden aan voorwaarden opgelegd bij voorwaardelijke gevangenisstraf - 19-01-2017

 

Het Openbaar Ministerie gaat strenger optreden tegen veroordeelden die hun werkstraf niet verrichten of zich niet houden aan de voorwaarden, die door de rechter zijn opgelegd bij een voorwaardelijke gevangenisstraf. Dit goede voornemen van het Openbaar Ministerie voor het jaar 2017 heeft in de afgelopen weken al tot de nodige inspanningen en successen geleid.

In de afgelopen weken zijn er vijf (5) personen aangehouden die zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden die de rechter had verbonden aan een voorwaardelijke gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie had hun aanhouding gelast en zij zitten thans gedetineerd (op basis van een beschikking tenuitvoerlegging van het Gerecht).

Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen weken ook brieven verstuurd naar acht (8) veroordeelden om hen op de hoogte te brengen dat zij gedetineerd zullen worden, omdat zijn hun werkstraf niet hebben uitgevoerd. Vijf (5) veroordeelden hebben er, na ontvangst van de brief, voor gekozen alsnog hun werkstraf te verrichten. Één (1) veroordeelde heeft naar aanleiding van deze brief bezwaar ingesteld bij het Gerecht, maar dat bezwaar is gisteren door de rechter ongegrond verklaard. Hij zal dus alsnog de vervangende hechtenis moeten uitzitten, is ook gelijk aangehouden door de politie en zit momenteel gedetineerd in het Huis van Bewaring.

De rechter houdt uiteraard altijd rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte tijdens het bepalen van de straf. Dat kan erin resulteren dat een verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf krijgt of een werkstraf. De verdachte krijgt daarmee een kans: als hij aan de voorwaarden voldoet hoeft hij niet naar de gevangenis. Als hij deze kans niet grijpt, dan moeten daar consequenties aan verbonden worden. Anders is straffen zinloos. Het Openbaar Ministerie sluit meer aanhoudingen op korte termijn niet uit.

 

Curaçao - OM: geen strafrechtelijk onderzoek tegen Davelaar - 19-01-2017

 

Het Parket van de Procureur-generaal (PPG) zal de Landsrecherche Curaçao geen opdracht geven om nader onderzoek verrichten naar aanleiding van een aangifte van 10 januari 2017 van negen Statenleden tegen de toenmalige voorzitter van de Staten, Humphrey Davelaar. Het OM acht de inzet van het strafrecht op dit moment niet geboden. Dit staat in een antwoord van het OM aan de aangevers.

Door de aangevers wordt in de aangifte betoogd dat de wijze waarop de vrijgekomen plaatsen in het Parlement zijn opgevuld nadat een aantal Statenleden een ministerspost hebben aanvaard, niet volgens de correcte procedure is verlopen en dat de documenten die zijn opgemaakt in deze procedure daarom als vals moeten worden aangemerkt. Dhr. Davelaar zou zich daarmee volgens de aangevers schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit.

Het Openbaar Ministerie is echter van oordeel dat het standpunt van de aangevers onderwerp dient te zijn van het democratisch debat in het Parlement. Een mogelijke uitkomst van dat debat kan zijn dat wordt over gegaan tot het opstellen van nadere regels over de te volgen procedures dan wel dat overeenstemming wordt bereikt over de interpretatie van de huidige regels. Inzet van het strafrechtelijk instrumentarium zal dit debat eerder polariseren dan stimuleren en het Openbaar Ministerie zal daarom derhalve de uiterste terughoudendheid betrachten voordat het strafrecht wordt ingezet.

 

Curaçao + Sint Maarten - Uitlevering K., F. en R. bekrachtig door Gouverneurs - 18-01-2017

De Gouverneur van Sint Maarten en de Gouverneur van Curaçao hebben op grond van Artikel 18 en Artikel 6 van het Uitleveringsbesluit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten de uitlevering te gelasten aan de Verenigde Staten van:

R.G.K. (Aruba, 1968)
G.T.F. (Curaçao, 1978)
R.M.R. (Curaçao, 1965)
Dit conform een uitleveringsverzoek uit de Verenigde Staten van 29 oktober 2013 van het Department of Justice. De mannen zijn aangehouden op respectievelijk 15 november 2016 e 17 januari 2017 op Sint Maarten en Curaçao.
De Uitleveringsbesluiten zijn getekend door de Gouverneur van Sint Maarten en Curaçao op 16 januari 2017. De drie mannen worden door de District Court Southern District of New York (Verenigde Staten) verdacht van twee drugstransporten van Sint Maarten naar de VS
Het Parket van de Procureur-generaal (PPG) is inmiddels gestart met de daadwerkelijke verdere procedure tot uitlevering van de mannen.

 

Sint Maarten - Twee medewerksters van de immigratiedienst aangehouden - 17-01-2017

Hedenmorgen 17 januari 2017 zijn twee medewerksters van de immigratiedienst aangehouden verdacht van mensensmokkel, omkoping en misbruik van hun ambt/functie. K.L.M.B. (34) en A.A.D. (33) zijn omstreeks 6:20 a.m. aangehouden.

De aanhoudingen zijn het resultaat van een langdurig onderzoek, sinds april 2016, genaamd Ostrich. Het betreft een onderzoek door de Unit Mensenhandel en Mensenmokkel van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) naar illegale toegang voor Jamaicanen en Haitianen.

De aanhoudingen vonden plaats door leden van deze unit in samenwerking met de Landsrecherche.

In hetzelfde onderzoek is op 14 November 2016 een andere medewerkster van de Immigratie dienst, J.M. aangehouden. Zij zit nog steeds vast terwijl haar partner D.F. die ook werd aangehouden inmiddels is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek. Het onderzoek duurt voort.

 

Curacao - Terugblik en vooruitzicht OM Curaçao 2016-2017; Hoofdofficier Heiko de Jong: "In 2017 zal het OM weer veel van zich laten horen" - 17-01-2017

Terugblik en vooruitzicht OM Curaçao 2016-2017
Hoofdofficier Heiko de Jong: "In 2017 zal het OM weer veel van zich laten horen"

“Union ta hasi forsa” is het motto waaronder het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao in 2016 heeft gewerkt. Dit houdt in dat we door samen te werken met partners binnen en buiten de strafrechtsketen we meer aan de voorkant van problemen te komen onder meer door volop samen te werken binnen maar ook buiten de strafrechtsketen. Deze manier van netwerkend werken zet het OM vanuit haar ‘regisseursrol’ in de strafrechtsketen in 2017 onverminderd voort. “In 2017 zal het parket de slag naar een doorontwikkelde en midden in de samenleving staande organisatie gemaakt hebben. We zullen in 2017 opnieuw volop in beweging zijn. Ons motto voor 2017 is dan ook “sembrá pa kosechá”, (blijven) zaaien om te (blijven) oogsten”, zo stelt Hoofdofficier (HOvJ) Heiko de Jong.

De Jong: “We doen het uiteindelijk allemaal samen voor een veiliger Curaçao en onze inspanningen zullen zich vertalen in een vastberaden en doordachte aanpak van de veel te hoge criminaliteit op ons eiland. Dat kunnen OM en politie niet alleen. Daarvoor hebben we een goed functionerende strafrechtsketen nodig maar vooral ook hulp van partijen waar we voorheen ons minder op oriënteerden, de burger, het maatschappelijk middenveld en zeker ook het bedrijfsleven. Curacao moet veiliger. De door veel mensen ervaren onveiligheid is ontoelaatbaar. Een veilige samenleving maken we samen.”

Meerjarenperspectief parket Curaçao
Bevolking en samenleving moeten erop kunnen vertrouwen dat criminaliteit adequaat wordt bestreden. Daarvoor zijn volgens de Hoofofficier effectieve interventies nodig die zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en de samenleving als geheel. Het strafrecht draagt hieraan bij door correctie en afkeuring van crimineel gedrag en herstel van de geleden schade. Dit instrument is echter repressief van aard: per definitie “achteraf” en daardoor slechts beperkt effectief in het voorkomen van criminaliteit. De verwachtingen ten aanzien van het strafrechtelijk ingrijpen alleen mogen dan ook niet te hoog zijn. Het strafrecht is niet in staat alle problemen op te lossen. Daarom wordt naast het afdoen van strafzaken het overleg en de samenwerking gezocht met partners om tot gezamenlijke interventie- en preventie strategieën te komen. Het OM ziet daar voor zichzelf een initiërende rol weggelegd.

De strategie van het OM is gebouwd op drie pijlers:
• (Door)ontwikkeling van een integrale werkwijze tezamen met alle ketenpartners;
• Verbetering van de verbinding en communicatie met de samenleving;
• (Door)ontwikkeling van een professionele OM-organisatie.

Parket als veiligheidspartner
Het OM Curaçao wil volgens De Jong meer zijn dan alleen een vervolgingsapparaat. Dat betekent dat tezamen met de ketenpartners een strategie moet worden ontwikkeld waarmee de slagkracht van de handhavingsaanpak structureel en over de gehele linie wordt vergroot, zowel in termen van repressie als preventie. Strafrechtelijke interventies hebben een groter maatschappelijk effect als deze niet geïsoleerd plaatsvinden, maar onderdeel zijn van een brede, gezamenlijke strategie van het veiligheidsnetwerk. Dat veiligheidsnetwerk omvat niet alleen de strafrechtspartners, maar ook het openbaar bestuur, de diverse handhavingsdiensten en alle mogelijke relevante (semi-) publieke en private partijen in de samenleving. Juist die publiek-private samenwerking en de deelname van onconventionele partners maakt de integrale aanpak krachtig. Denk maar aan de hulp van 'role models' van sport en entertainment bij de “Ta Basta Awor!” aanpak van het OM en de samenwerking met onder meer een verzekeringsmaatschappij bij het opzetten van het wijkpreventieproject Preveni i Protehá.

Door gebruik te maken van een uitgebreid veiligheidsnetwerk ontstaan veel meer mogelijkheden om een passende reactie te laten volgen op crimineel gedrag, of juist een dergelijk gedrag te voorkomen. Te denken valt aan het afpakken van crimineel vermogen, bestuurlijke handhaving en het opwerpen van bestuursrechtelijke barrières, de inzet van multidisciplinaire tams, alternatieve afdoeningsmodaliteiten zoals HuRa (Hustisia Rapido) en het beperken van de instroom van overtreders door preventie, resocialisatie, nazorg en het betrekken van de sociaal-maatschappelijke partners.

Het OM spreekt bijvoorbeeld met banken en bepaalde sectoren van het bedrijfsleven om te komen tot minder cash geld in de kassa’s om zo de buit weg te nemen en atrako’s te voorkomen. Ook heeft het OM overleg met alle partners op en rond de luchthaven Hato opgestart met verbeterde samenwerking en serieuze plannen voor een veiliger Hato waarin alle overheidspartners maar ook de luchthaven zelf hun verantwoordelijkheid nemen tot resultaat. Je moet veiligheidsproblemen soms kantelen en van de andere kant durven te bekijken. Goed geplaatste veiligheidscamera’s op Hato hebben bijvoorbeeld een groter effect op de veiligheid dan een gevangenisstraf voor een bolita-slikker, dat inzicht en handelen daarnaar maakt ons speelveld als OM breder. De eerste resultaten zijn al zichtbaar maar het OM zal in de rol als veiligheidspartner nog verder moeten groeien.

Informeren en mobiliseren
Het OM Curaçao zal, waar het mogelijk, is de samenleving informeren over strafrechtelijke aangelegenheden. Daarbij zal zij ook trachten de verbinding te zoeken met de samenleving. Een omslag naar een veiliger, rechtvaardiger samenleving met minder criminaliteit en meer integriteit kan niet worden bereikt zonder die samenleving veel nadrukkelijker te betrekken.

Een samenleving waarin uiteindelijk “wegkijken”, het “normaal” vinden van criminaliteit en “geen geloof hebben” in handhavingsdiensten is teruggedrongen, en waarin crimineel gedrag collectief keurt het OM sterk af. De Jong: “Het normbesef van de burger dient te worden vergroot zodat er meer zelfreinigend vermogen binnen onze samenleving komt. De burger speelt een cruciale rol bij de aanpak van het veiligheidsprobleem op Curacao. Pas als de burger corruptie en criminaliteit hard afwijst, zal ons land in staat zijn om grote stappen voorwaarts te zetten. We moeten ons tezamen inzetten voor het bevorderen van een algeheel klimaat van veiligheid, dat zijn we aan onze kinderen verplicht.”

Interne doorontwikkeling parket Curaçao
De parketorganisatie is afgelopen jaar flink onder handen genomen. Het OM samen met het Korps Politie Curacao (KPC) op politiebureau Rio Canario een ruimte ingericht waarin een Officier van Justitie en een parketsecretaris alle inkomende heterdaadzaken beoordelen en besturen. Een ‘cockpit’ als het ware. Zaken worden op deze manier sneller en op alternatieve manieren afgedaan. Zodat wordt recht gedaan aan de slachtoffers maar worden ook verdachten snel en betekenisvol aangepakt. Verder is er geïnvesteerd op de werkprocessen en hebben we een aantal nieuwe medewerkers kunnen aantrekken. “Ons doel moet altijd zijn om ons moeilijke werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren, dat zijn we de belastingbetaler verplicht”, zo vervolgt De Jong in zijn verklaring.

Spraakmakende zaken 2016

Afpakteam
Het Afpakteam Curaçao heeft ook in 2016 weer geld en waardevolle goederen inbeslaggenomen van mensen die dat vermoedelijk met criminele activiteiten hebben verkregen. Hiermee laat het OM zien dat misdaad niet loont. Anders dan wel eens wordt gesteld, doet het Afpakteam haar werk uiteraard binnen de grenzen van de wet. Het eerste jaar was dermate succesvol dat de Ministers van Financiën en Justitie hebben besloten dat het Afpakteam in ieder geval nog twee jaar door gaat. Met het afgepakte geld worden allereerst de kosten van het Afpakteam betaald. Op die manier betalen criminelen dus zelf mee aan het afpakken van hun illegale inkomsten.

Yumuri
De zaak Yumuri waarin eind 2015 twee politieagenten ’s nachts tijdens een routinecontrole beschoten zijn, heeft tot een vonnis geleid van 14 jaar gevangenisstraf voor de schutter. Ook zijn mededaders zijn tot gevangenisstraffen veroordeeld.

Bientu
In de zaak Bientu is bijna 72 miljoen gulden verbeurd verklaard. Zoals de officieren van justitie op zitting aangaven, valt deze grote som geld terug aan het land Curaçao. Het recht heeft hiermee z’n beloop gekregen.

Babel
Door het Gerecht in Eerste Aanleg (GEA) is de politicus G.S. veroordeeld wegens onder meer corruptie en witwassen tot een gevangenisstraf van drie jaar en vijf jaar ontzetting uit het recht om aan de verkiezingen mee te doen. De zaak zal in 2017 in hoger beroep worden behandeld. De veroordeling van S. is een belangrijke stap in de bestrijding van de onze rechtstaat ondermijnende criminaliteit. Het is volgens De Jong onacceptabel dat politici en bestuurders zich laten omkopen om andere belangen dienen dan de belangen van Curaçao. Een integer bestuur van het Land is een voorwaarde voor het goed kunnen functioneren van onze democratische rechtsstaat. Het OM draagt daaraan bij door inbreuken op integriteit op te sporen en te vervolgen.

Enkele cijfers
Na een stijging met 15% van het aantal ingeschreven zaken in 2015, stijgt de instroom in 2016 opnieuw licht. De komende jaren moeten we deze trend voortzetten en Curaçao samen met de politie veiliger maken. De opbrengst uit geinde boetes is afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven. “We hebben dit jaar met een eindejaarsoffensief vast een voorproefje gegeven van de manier waarop we in 2017 totaal twee miljoen gulden aan boetes willen innen”, zo vervolgt De Jong

Vooruitblik op 2017
De Jong: “In 2017 zal het OM weer veel van zich laten horen. Veel van de prioriteiten zijn gelukkig verankerd in het coalitieakkoord van de nieuwe regering zoals de aanpak van corruptie en het Afpakteam. Het Openbaar Ministerie Curaçao hoopt dat de integrale aanpak van criminaliteitsfenomenen waarbij het strafrecht dus niet leidend is maar het bestuur of andere partners aan zet zijn een grote vlucht gaat nemen de komende periode. “Samenwerken en elkaar versterken blijven sleutelwoorden voor 2017. We willen met de politie meer verdachten oppakken en betekenisvolle interventies plegen. Ook zullen we in de rechtszaal van ons laten horen, daar zijn we tenslotte het OM voor.”

Bonaire - Update "Hector"; verdachte door USA uitgeleverd - 15-01-2017

In het onderzoek Hector, naar de dood van de in april 2015 op Saba aangetroffen studente is een verdachte vandaag, 15 januari 2017 door de Verenigde Staten uitgeleverd.
Op zondag 15 januari 2017 is de 31 jarige S.C. uit Bosnië door de Amerikaanse autoriteiten in Atlanta (V.S.) overgedragen aan het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), waarna hij per vliegtuig op Bonaire is aangekomen. S.C. wordt er van verdacht op 15 april 2015 op Saba de 24 jarige studente Kavya Guda te hebben gedood. Ook wordt hij verdacht van verkrachting, bedreiging en het bezit van kinderporno.
S.C. is op verzoek van het Openbaar Ministerie BES op 17 augustus 2016 in de Verenigde Staten aangehouden, waarna zijn uitleveringsprocedure startte. De uitlevering werd op 22 november 2016 door de Amerikaanse rechter toelaatbaar geacht.
Op Bonaire zal S.C. voor de Rechter Commissaris worden geleid. Indien de voorlopige hechtenis wordt voortgezet zal S.C. daarna worden gehoord door het politieteam dat belast is met het onderzoek Hector. Het onderzoeksteam bestaat momenteel uit rechercheurs van KPCN, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee.

 

Sint Maarten - Toespraak Procureur-generaal mr. Guus Schram, tgv de installatie van korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland, de heer Jose Rosales, Bonaire - 12-01-2017

Het is mij een waar genoegen namens het gehele Openbaar Ministerie in het Caribisch gebied en in het bijzonder namens het Openbaar Ministerie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Jose Rosales als korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland te mogen toespreken. Dit is alleen al een bijzondere gelegenheid omdat Jose Rosales de eerste korpschef is afkomstig uit de eigen gelederen van het korps. Een primeur dus en een belangrijk moment in de ontwikkeling van het korps en zijn verbinding met de samenleving.

Jouw korps, Jose, heeft zich de afgelopen jaren geplaatst gezien voor bijzondere uitdagingen. Om te beginnen moest het, nadat Bonaire, Sint Eustatius en Saba de status van openbare lichamen kregen, opnieuw worden opgebouwd. Dit was en is ook nu nog geen gemakkelijke opgave. Daarbij heeft het Korps in de afgelopen 3 jaar te maken gehad met een aantal ernstige misdrijven welke duidelijk aangeven hoe de criminaliteit veranderd en verhard is. Dat zien we in het hele Caribisch gebied en ook hier op onze drie eilanden van de BES. Een triest voorbeeld was de overval waarbij een collega van het korps is komen te overlijden.

KPCN is nog niet klaar, het korps is nog niet af. En dat zie ik als een positief gegeven. Immers een korps dat zich blijft ontwikkelen is een korps dat zich op een dynamische wijze kan aanpassen aan nieuwe trends en omstandigheden. Juist voor dit korps dat haar werk moet verrichten in drie kleine, ver uit elkaar liggende, gemeenschappen met ieder hun eigen bijzonderheden en kwetsbaarheden is dat noodzakelijk. Net zo als het noodzakelijk is dat het korps de samenwerking blijft zoeken met andere, soms onconventionele, partners, binnen en buiten de regio. De verbinding zoekend met de samenlevingen op de drie eilanden, met de korpsbeheerder en de Nationale Politie op 9000 kilometer afstand en de intensiverende samenwerking met de drie andere politiekorpsen in het Caribisch gebied, met het RST, de KMar en overige partners in de regio , maakt van het KPCN een korps met unieke uitdagingen.


Het belang van de samenwerking kan niet genoeg worden onderstreept, dames en heren. Strafrechtelijke interventies kunnen immers pas een breder maatschappelijk effect hebben wanneer ze niet geïsoleerd plaatsvinden binnen het strafrecht maar juist een onderdeel vormen van een brede en gezamenlijke aanpak. Het KPCN heeft hierin de laatste jaren grote stappen vooruit gezet en met Jose als korpschef, verwacht ik dat deze investering in de gezamenlijke aanpak voortgezet zal worden. Zo heeft het KPCN in de grote onderzoeken zoals Country Garden, Hector en Drum getoond een waardige partner te zijn die structureel samen optrekt met andere diensten en deze betrekt bij het maken van strategische keuzes.

Dit is een ontwikkeling waar alle partners en zeker het OM groot belang in zien.

Ook de samenleving zelf is een belangrijke partner in de strijd tegen criminaliteit. Als sterke arm ligt elke politiekorps onder een vergrootglas en zal het de nodige kritiek vanuit de samenleving moeten incasseren. Dit houdt het korps scherp en zorgt voor een actieve betrokkenheid van die samenleving bij het handelen van de politie. Het KPCN heeft de laatste tijd flink geïnvesteerd in het contact en de verbinding met de gemeenschap. De nieuwe gebruiksvriendelijke website van het Korps is daarvan een goed voorbeeld. Ook door de inzet van social media wordt het publiek beter en tijdiger geïnformeerd over de acties van het korps. Het Youtube promotie-filmpje van de nieuwe korpschef past ook mooi in de ambitie om actief te verbinding te zoeken met de gemeenschap. Ik ben daar erg blij mee Jose; en ik vond het heel bijzonder hoe je in dit filmpje vertelt over je ervaringen als politieman.

Wat betekent het om korpschef te zijn, dames en heren? Een korpschef dient er niet alleen voor zorgen dat het korps zich verder ontwikkelt en de criminaliteit te lijf gaat. De korpschef is ook niet alleen ‘het gezicht’ van het korps naar buiten toe en voorzitter van het Managementteam. Nee, de korpschef zal ook zijn mensen, zijn dienders dienen te motiveren en inspireren trots te zijn op het prachtige vak dat ze uitoefenen. Politiewerk is niet zomaar een baan, het is een manier van leven. Het politievak is zwaar en veeleisend, maar ook avontuurlijk, dankbaar en biedt veel uitdaging en voldoening. Ik ben meer dan overtuigd dat dit inspirerend leiderschap aan Jose is toevertrouwd.

Jose is oprecht begaan met de veiligheid op de eilanden. Hij straalt niet alleen gezag uit maar hij geniet dat ook bij collega’s en landgenoten. Door menigeen wordt hij in vertrouwen genomen en is een kordate man van actie, een doener. Zo heeft hij, is me verteld, in zijn eentje de straat waardoor de stoet van het Koninklijk Paar heen moest ontruimd van “feverende” jongens. Lang vergaderen is dan ook niet aan hem besteed, daarmee verlies je operationeel “daglicht”.

Jose, na jarenlang in Nederland als politieagent te hebben gewerkt ben je als wijkagent in Rincon aan de slag gegaan. Binnen het korps heb je je verder als leidinggevende weten te ontwikkelen. Door je kennis, je kunde maar vooral door jezelf te blijven en hart voor de zaak te hebben wordt het Korps Politie Caribisch Nederland en de veiligheid van de samenleving nu aan jou toevertrouwd. Ik heb er alle vertrouwen in dat je met je kwaliteiten en je enthousiasme op Bonaire, maar ook op Statia en Saba, een grote waardevolle bijdrage aan de bestrijding van de criminaliteit zal kunnen leveren.

Jose, heel veel succes!

 

Sint Maarten - Veroordeling Energizer NV en Matser voor belastingontduiking in Hoger Beroep - 12-01-2017

Het bedrijf Energizer NV is vandaag door het Hof in Philipsburg in hoger beroep veroordeeld tot een geldboete van 3.495.300 gulden. Belastingontduiking is ook door het Hof bevestigd. In Eerste Aanleg was de boete 4.500.000 gulden. In deze zaak is de man Silvio Jan Matser (1966) door het Hof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden waarvan 18 maanden voorwaardelijk, een proeftijd van 3 jaar en tevens veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 150.000 gulden.
Het Hof acht het bewezen dat de heer Matser zich schuldig heeft gemaakt aan het meerdere keren opdracht geven tot het opzettelijk onjuist doen van aangiften loonbelasting en onjuist doen van belastingaangiften op de bedrijfsomzetten.
Het Openbaar Ministerie is zeer tevreden met de uitspraak.

 

Bonaire - OM seponeert zaken tegen politieagent en burger  - 09-01-2017

 

Op 2 november 2016 is op Sint Eustatius een vechtpartij gemeld, waarbij een agent buiten diensttijd met zijn vuurwapen zou hebben gedreigd in een ruzie met een burger.

Hierna is op 3 november 2016 een strafrechtelijk onderzoek gestart, waarbij de agent en later ook een burger als verdachten zijn aangemerkt. Het onderzoek is uitgevoerd door de Landsrecherche van Sint Maarten onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Naast de genoemde verdachten, zijn tijdens dit onderzoek een 12-tal getuigen gehoord.

In beide zaken oordeelt het OM dat er verder geen vervolging dient te worden ingesteld. Het OM seponeert beide zaken.

In de zaak tegen de burger komt het OM tot het oordeel dat er deels sprake is van onvoldoende overtuigend bewijs, deels van beledigingen en duwen en trekken over en weer. Voor het overige geldt dat de betreffende burger al geraakt is door hetgeen zich bij het incident heeft voorgedaan en het onderzoek na afloop.

In de zaak van de agent acht het OM het aannemelijk dat de agent de indruk had dat de burger mogelijk een wapen zou gaan trekken, omdat deze in het heetst van de confrontatie, waarbij de agent ook al zou zijn geslagen, naar zijn broeksband greep. Gelet hierop is er voor de agent sprake geweest van een door hem veronderstelde noodweersituatie, waarin hij zich mocht verdedigen. Gelet op het hele verloop van de confrontatie is deze veronderstelling voorstelbaar, zo oordeelt het OM.

 

Curacao - Meerdere OvJ’s op grotere zaken  - 08-01-2017

Meerdere OvJ’s op grotere zaken

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden gaat vaker meerdere Officieren van Justitie (OvJ’s) inzetten op grote zaken. Zo zijn in het recente verleden op Curaçao en Sint Maarten goede en geslaagde ervaringen opgedaan met de zaken “Hato Shooting”, “Bientu”, “Menam” en “Babel” waarbij meerdere OvJ’s met de zaak waren belast.

Volgens Procureur-Generaal (PG) Guus Schram zullen omvangrijke en langlopende onderzoeken in toenemende mate door een ‘zaaksteam’ van verschillende aanklagers worden behandeld . Dat draagt bij aan de kwaliteit van het onderzoek en voorkomt kwetsbaarheden in de overdracht van zaken. Alle handelingen die door de verschillende aanklagers gedurende een onderzoek worden verricht komen voor rekening van het Openbaar Ministerie; het OM is als vervolgende instantie immers één en ondeelbaar.

Ook in de zaak “Maximus” zullen meerdere OvJ’s in het zaaksteam worden ingezet. Het team van aanklagers in de zaak “Maximus” zal bestaan uit ervaren OvJ’s met ruime ervaring waaronder een aanklager welke jaren als Advocaat-generaal (AG) heeft gediend.

Het inzetten van meerdere OvJ’s past volgens PG Schram ook geheel in de doorontwikkeling van het Openbaar Ministerie en toekomstperspectief zoals uiteengezet in het visiedocument 2016-2021 van het Parket Procureur-Generaal (PPG). Het visiedocument is te lezen via de link: http://iturl.nl/snnI8kQ

 

Bonaire - Schikking met bouwbedrijf in strafzaak  - 22-12-2016

Het Openbaar Ministerie heeft met een groot bouwbedrijf op Bonaire een schikking getroffen in een strafzaak. Deze strafzaak betreft het niet juist doen van belastingaangiften die zien op af te dragen loonbelasting, premies en algemene bestedingsbelasting.

Voorts werd het bouwbedrijf en diens directeur C.M. verdacht van valsheid in geschrifte. Tenslotte werden er twee overtredingen vastgesteld van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze overtredingen zagen op het onbeschermd werken met asbest in het centrum van Kralendijk.

De schikking houdt in dat de zaak niet voor het Gerecht wordt gebracht als wordt voldaan aan de voorwaarde dat het bouwbedrijf en diens directeur een boetebedrag van 100.000 USD zullen betalen en dat de directeur in kwestie een werkstraf gaat verrichten van 240 uur. Verder mogen het bouwbedrijf en diens directeur de komende drie jaren geen enkel strafbaar feit plegen, anders wordt het bouwbedrijf en de directeur alsnog vervolgd voor deze feiten.

De fiscale fraude van het bouwbedrijf kwam aan het licht door een boekenonderzoek door de Belastingdienst Caribisch Nederland, gevolgd door een onderzoek van de FIOD. Dit onderzoek betreft een van de eerste fiscale strafrechtelijke onderzoeken op Bonaire. Meer fiscale strafrechtelijke onderzoeken zullen volgen.

Het Openbaar Ministerie heeft bij de keuze voor een schikking mede in overweging genomen dat dit een van de eerste fiscale strafrechtelijke onderzoeken was op Bonaire. Het is van belang dat iedereen op Bonaire weet dat fiscale delicten op Bonaire vanaf nu af aan ook actief vervolgd gaan worden. “ Nu de norm gesteld is en voor iedereen duidelijk, zal in een volgend vergelijkbaar geval zal een gang naar de rechter voor de hand liggen”, aldus hoofdofficier Henry Hambeukers.

Vanzelfsprekend zal het bouwbedrijf over de jaren dat er onjuiste aangifte is gedaan, ook nog moeten afrekenen met de fiscus. Dat staat los van bovenbedoelde strafrechtelijke afdoening.

 Bonaire - Intrekking bevel preventief fouilleren  - 21-12-2016

De hoofdofficier OM BES heeft afgelopen weekend een bevel afgegeven om op Bonaire gedurende een maand op het hele eiland preventief te fouilleren. De reden voor de inzet van dit instrument was dat het wapenbezit op het eiland zo krachtig mogelijk moet worden bestreden. Bovendien zijn er recent enkele ernstige incidenten geweest waarbij zelfs politieambtenaren op openbare plaatsen met vuurwapens zijn bedreigd.

Het preventief fouilleren is echter een ingrijpend instrument. Waarmee niet alleen verdachten maar elke willekeurige burger door kan worden getroffen.

Binnen het OM is het bevel van afgelopen weekend geëvalueerd en besloten is het ruime bevel in te trekken. In plaats van het langlopende bevel voor geheel Bonaire, zal voortaan in nauw overleg met de politie en de gezaghebber, en indien dat noodzakelijk is, gebruik worden gemaakt van bevelen die zijn beperkt in tijd en gebied. Daarmee wordt de politie evenzeer in staat gesteld om meer kans te maken op in beslagname van wapens en tegelijkertijd wordt de manier waarop het preventief fouilleren wordt ingezet dan meer in overeenstemming gebracht met de manier waarop het instrument elders in de regio wordt gebruikt.

Het bevel van afgelopen weekend is per heden ingetrokken.

 

Bonaire - Preventief fouilleren - 18-12-2016

De Hoofdofficier OM BES heeft een bevel afgegeven aan de politiediensten om de komende maand preventief te fouilleren met de bedoeling wapens in beslag te nemen. Het bevel is ingegaan op 17 december en geeft de politie de bevoegdheid om op het hele eiland Bonaire bagage en voertuigen te doorzoeken en van alle personen op de openbare weg of op voor het publiek toegankelijke plaatsen te vorderen dat zij meewerken aan een fouillering.
Wie niet voldoet aan die vordering kan alleen al om die reden worden aangehouden.

De hoofdofficier heeft deze bevoegdheid gegeven om de kans groter te maken dat wapens die men in de publieke ruimte bij zich heeft, worden gevonden en in beslag kunnen worden genomen.
Natuurlijk zullen degenen die wapens bij zich dragen ook vervolgd worden.

Het in beslag nemen van wapens is van belang omdat de laatste tijd veel signalen van wapenbezit bij politie en Openbaar Ministerie binnenkomen.
Wapenbezit levert veel gevaren voor de samenleving op en daarom moet het zo daadkrachtig mogelijk worden bestreden. In dat verband is nu dus de bevoegdheid tot preventief fouilleren verstrekt. De bevoegdheid kan worden verleend op basis van de Wapenwet BES.

Sint Maarten - Verdachte Emerald-onderzoek op vrije voeten - 16-12-2016

De verdachte O.A. (35) is vanochtend 16 december 2016 door het Openbaar Ministerie op vrije voeten gesteld. Zijn bewaring loopt vandaag af en het Openbaar Ministerie heeft de verlenging van de bewaring niet gevorderd, omdat het voor het onderzoek niet langer nodig is dat hij blijft vastzitten.

Hij blijft verdachte en het onderzoek is nog in volle gang.

Op 28 november zijn op Sint Maarten in het onderzoek genaamd Emerald op in totaal zeven (7) locaties zoekingen verricht waaronder bij de woning van de verdachte, het havenbedrijf van Sint Maarten en bij een beveiligingsbedrijf.

Het onderzoek Emerald is gestart in april 2016 naar aanleiding van berichten in de kranten en vragen die in het parlement zijn gesteld over het contract dat is afgesloten tussen het beveiligingsbedrijf van verdachte en het havenbedrijf van Sint Maarten. Tijdens dit onderzoek zijn verdenkingen ontstaan van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.
Ontnemingsvorderingen passen in het nieuwe beleid van het Openbaar Ministerie. In de toekomst zullen meer van dergelijke vorderingen door het Openbaar Ministerie worden ingesteld.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - Beslag op groot aantal bezittingen - 15-12-2016

 

De verdachte F.C. (56) blijft voorlopig vastzitten. De rechter commissaris heeft op donderdag 15 december zijn aanhouding rechtmatig bevonden. F.C. is op 13 december aangehouden op verzoek van Italiaanse autoriteiten door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST).

Het team heeft inmiddels op een groot aantal bezittingen van verdachte beslag gelegd, zoals:
- 170 appartementen
- Bankrekeningen
- 18 dure horloges
- 3 boten
- Een casino

De beslagleggingen zijn nog in volle gang en er kan mogelijk op nog meer eigendommen zoals bankrekeningen en onroerend goed van verdachte beslag worden gelegd.

De aanhouding en zoekingen maken deel uit van een internationale gecoördineerde actie in Italië, Sint Maarten, Nederland en het Franse deel van Sint Maarten. Deze internationale samenwerking tussen Italië, Sint Maarten, het Franse deel van St. Maarten en Nederland past in de gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd.

Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar
Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

Sint Maarten - Gevangenisstraf voor mensensmokkelaars - 14-12-2016

 

Het Gerecht in Eerste aanleg heeft op 14 december 2016 de 59-jarige C.E.S. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden in verband met mensensmokkel. Het gerecht heeft vastgesteld dat C.E.S. valse reisdocumenten heeft geleverd voor twee Jamaicaanse vrouwen die op 13 april dit jaar probeerden in te reizen via Princes Juliana International Airport. Hij is de vrouwen hiermee behulpzaam geweest bij het verschaffen van illegale toegang tot St. Maarten.

Twee andere verdachten, de 44-jarige N.G. en de 31-jarige Z.C., zijn door het gerecht ook veroordeeld voor mensensmokkel. Zij hebben de valse reisdocumenten overhandigd aan de Jamaicaanse vrouwen en hen instructies gegeven wat ze moesten zeggen tegen de medewerkers van de grensbewakingsdienst. N.G. en Z.C. zijn hiervoor veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een werkstraf van 60 uren.

Een vierde verdachte, de 28-jarige J.E.W., die de reisdocumenten zou hebben vervalst, is (op aangeven van de officier van justitie) vrijgesproken, omdat er onvoldoende wettig en overtuigen bewijs tegen hem was.

Het onderzoek tegen de vier verdachten is geleid door de Unit Mensenhandel en Mensensmokkel (UMM). De UMM bestaat uit leden van het Korps politie St. Maarten en de Koninklijke Marechaussee. De bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel is een van de speerpunten van de politie en het Openbaar Ministerie. Mensensmokkel gaat om het verschaffen van illegale toegang en illegaal verblijf tot St. Maarten. Mensenhandel gaat om uitbuiting.

 

Sint Maarten - 2e Update internationale actie op Sint Maarten - 14-12-2016

De huiszoekingen op Sint Maarten die op 13 december 2016 onder leiding van de rechter-commissaris hebben plaatsgevonden, zijn inmiddels afgelopen. Verdachte F.C. (56) die op verzoek van Italiaanse autoriteiten door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) werd aangehouden zit nog vast. Hij zal donderdag voor de rechter commissaris verschijnen voor toetsing van zijn aanhouding.

Italië zal om zijn uitlevering vragen voor onder meer belastingfraude en witwassen.

Het team is inmiddels bezig met beslagleggingen op onder andere onroerend goed en drie boten van verdachte. De Italiaanse autoriteiten hebben aangegeven dat tot 215 miljoen euro beslag kan worden gelegd op bezittingen van verdachte.

De aanhouding en zoekingen maken deel uit van een internationale gecoördineerde actie in Italië, Sint Maarten, Nederland en het Franse deel van Sint Maarten. Op het Franse deel van Sint Maarten is de 50 jarige, in Nederland geboren R.B. aangehouden. Tevens in Italië zijn verdachten aangehouden en doorzoekingen verricht. Tenslotte is in Amsterdam een bedrijf doorzocht.

Deze internationale samenwerking tussen Italië, Sint Maarten, het Franse deel van St. Maarten en Nederland past in de gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar
Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - Update internationale actie op Sint Maarten - 13-12-2016

De huiszoekingen op Sint Maarten die vanochtend 13 december 2016 onder leiding van de rechter-commissaris zijn gestart, zijn nog steeds gaande. Er wordt onder meer gezocht in het woonhuis van de aangehouden verdachte, de 56 jarig F.C., geboren in Italië.

Het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) heeft F.C. aangehouden op verzoek van Italiaanse autoriteiten. Italië zal om zijn uitlevering vragen. Hij zal in Italië worden vervolgd voor onder andere belastingfraude en omkoping van meerdere politici. Ook wordt F.C. er in Italië van verdacht dat hij via zijn bedrijven illegale winsten heeft witgewassen.

De aanhouding en zoekingen maken deel uit van een internationale gecoördineerde actie in Italië, Sint Maarten, Nederland en het Franse deel Sint Maarten.

Op het Franse deel van Sint Maarten is de 50 jarige, in Nederland geboren R.B. aangehouden. Ook zijn daar onder leiding van de onderzoeksrechter meerdere huiszoekingen gaande. Tevens in Italië zijn verdachten aangehouden en doorzoekingen verricht. Tenslotte is in Amsterdam een bedrijf doorzocht.

De actiedag is het resultaat van een samenwerkingsverband dat een half jaar geleden werd gestart tussen de Openbaar Ministeries van Italië, Nederland en Sint Maarten. Het Team Bestrijding Ondermijning van het Parket Procureur-Generaal heeft binnen dit samenwerkingsverband geacteerd met betrekking tot aanhouding, huiszoekingen, en inbeslagneming.

Deze internationale samenwerking tussen Italië, Sint Maarten, het Franse deel van St. Maarten en Nederland past in de gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar
Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - Internationale Actie op Sint Maarten - 13-12-2016

 

Sinds vroeg in de morgen van dinsdag 13 december 2016 is op Sint Maarten een actie gaande van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op verzoek van de Italiaanse autoriteiten is een verdachte aangehouden, de 56 jarige F.C., geboren in Italië.
Onder leiding van de rechter-commissaris zijn huiszoekingen gestart in een woning en een bedrijfspand.

Ook in het Franse deel van Sint Maarten is een verdachte aangehouden en zullen zoekingen gaan plaatsvinden onder leiding van de Franse onderzoeksrechter. De in Nederland geboren R.B (50) is daar aangehouden.

De huiszoekingen en aanhoudingen zijn onderdeel van een internationale gelijktijdige actie in de landen Italië, Sint Maarten, het Franse deel van Sint Maarte en Nederland.

Zodra er meer informatie bekend is, zal nader bericht volgen.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Curacao - Geen aanleiding tot strafrechtelijk onderzoek tegen VDC-hoofd- 07-12-2016

 

Het feitenonderzoek van de Landsrecherche Curaçao in de zaak tegen het hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), Michael Romer, naar een vermeende bedreiging met een vuurwapen is afgerond. In het onderzoek zijn alle rechtstreeks betrokkenen door de Landsrecherche gehoord. De betrokkenen ontkennen dat er een bedreiging heeft plaatsgevonden of dat er een vuurwapen is getoond. Nu het feitenonderzoek geen aanwijzingen opgeleverd dat er een strafbare feit is gepleegd, zal er door de Procureur-generaal (PG) geen opdracht worden gegeven een strafrechtelijk onderzoek te starten.

De Procureur-Generaal benadrukt evenwel dat het Openbaar Ministerie uitsluitend onderzoek kan doen naar eventuele verdenkingen van strafbare feiten. Of sprake is geweest van integer handelen van betrokkene(n) is door het Openbaar Ministerie dan ook niet in het feitenonderzoek betrokken. De Procureur-Generaal heeft de minister op dit punt geadviseerd opdracht te geven nader onderzoek te doen verrichten door de VDC zelf of een daartoe aan te stellen commissie.

 

Sint Maarten - Verdachte onderzoek Emerald blijft vast - 06-12-2016

 

De verdachte O.A. (35) blijft in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechter commissaris op dinsdag 6 december 2016 op Curaçao besloten. O.A. werd op maandag 28 november 2016 aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte, belastingfraude en illegaal wapenbezit. Op 28 november zijn op Sint Maarten in het onderzoek genaamd Emerald op in totaal zeven (7) locaties zoekingen verricht waaronder bij de woning van de verdachte, het havenbedrijf van Sint Maarten en bij een beveiligingsbedrijf.

Het team bestrijding ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en de Landsrecherche op Sint Maarten hebben onder leiding van de rechter-commissaris twee dagen lang zoekingen verricht. Tijdens de zoekingen zijn administratieve bescheiden, administratie, digitale gegevensdragers en een vuurwapen in beslag genomen. Tevens is er beslag gelegd op 5 luxe auto’s, het huis van de verdachte, een jacht en bankrekeningen van verdachte. Door de autoriteiten van Anguilla is op verzoek van de autoriteiten van St. Maarten ook beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen van verdachte op Anguilla.

Het onderzoek is in volle gang en mogelijke nieuwe zoekingen en/of arrestaties zijn niet uit te sluiten.

Het onderzoek Emerald is gestart in april 2016 naar aanleiding van berichten in de kranten en vragen die in het parlement zijn gesteld over het contract dat is afgesloten tussen het beveiligingsbedrijf van verdachte en het havenbedrijf van Sint Maarten. Tijdens dit onderzoek zijn verdenkingen ontstaan van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.
Ontnemingsvorderingen passen in het nieuwe beleid van het Openbaar Ministerie. In de toekomst zullen meer van dergelijke vorderingen door het Openbaar Ministerie worden ingesteld.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Curacao - Carol Antonia 25 jaar in overheidsdienst- 04-12-2016

 

Carol Antonia is 25 jaar in overheidsdienst. Dit werd groots gevierd bij het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao.
Zij kwam op 1 december 1991 in overheidsdienst en heeft zich opgewerkt via klerk, hoofdklerk, adjunct commies en per 10-10-10 tot senior administratief medewerker. “Een mooie prestatie en geeft blijk van vertrouwen van de organisatie in jouw persoon. Je bent loyaal, enthousiast, vrolijk en betrokken. Een betere opsomming van ambtelijke deugden is er bijna niet”, aldus Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong tijdens de viering waarbij Carol Antonia de gebruikelijke envelop en cadeau in ontvangst mocht nemen.

CarolAntonia25Servisio 02 041216

Bonaire - OM niet in beroep tegen vonnis directeur Kadaster Bonaire- 02-12-2016

 

Het Openbaar Ministerie BES is niet in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg op Bonaire van 18 november waarin de directeur van Kadaster Bonaire werd veroordeeld wegens verduistering van een diensttelefoon maar werd vrijgesproken van twee andere ten laste gelegde feiten. Bij die feiten ging het om malversaties bij het declareren van dienstreizen.

De rechter heeft in het vonnis aangegeven dat bij het declaratiegedrag door de directeur in elk geval onachtzaam is gehandeld doordat hij zich kennelijk niet eens heeft verdiept in de toepasselijke declaratieregels.

Nu de directeur jarenlang noch door de raad van toezicht, noch door de accountants is gecorrigeerd, acht de rechter het juridisch niet mogelijk om hem te verwijten dat hij bij de ten laste gelegde gedragingen opzettelijk gefraudeerd heeft. Nu dit opzet bij verdachte ontbreekt, is hij van deze feiten vrijgesproken. Wel overwoog de rechter dat verdachte onachtzaam heeft gehandeld, maar dat is niet voldoende om (juridisch gezien) van opzet te kunnen spreken.

De rechter heeft vastgesteld dat de directeur schade heeft toegebracht aan het imago en het vertrouwen dat de burger stelt in een instituut als het kadaster. De directeur van het kadaster bekleedt een voorbeeldfunctie en integer handelen had voorop moeten staan. De rechter rekent hem aan dat hij dat niet heeft gedaan.

Hoewel het om een strafbaar feit gaat uit begin 2013, is de directeur, die niet eerder met justitie in aanraking was geweest, voor de verduistering in dienstbetrekking van de telefoon veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. De rechter overwoog hierbij dat de directeur ter terechtzitting een kennelijk leugenachtige verklaring heeft afgelegd. Met die relatief forse straf maakt de rechter ook in de strafmaat duidelijk hoe zwaar aan niet integer gedrag, zeker ook in de publieke sector, wordt getild.

Deze heldere boodschap van de rechter maakt volgens het OM duidelijk dat er een belangrijke rol ligt bij toezichthoudende instanties om te reageren op signalen van niet integer gedrag. Daar ligt de eerste verantwoordelijk om integer gedrag af te dwingen, maar ook om tegen niet-integer gedrag op te treden. Tegelijkertijd geeft de rechter in het vonnis aan dat bij ernstig of structureel non-integer gedrag en in gevallen waarin een functionaris een voorbeeldrol heeft, forse straffen in een strafproces voor de hand liggen.

Het gaat om gedragingen die jaren geleden zijn begaan en de rechter heeft ondanks een gedeeltelijke vrijspraak een duidelijk signaal afgegeven, ook aan de toezichthouders. Tenslotte zal de forse voorwaardelijke gevangenisstraf er aan bijdragen dat de verdachte niet opnieuw in de fout zal gaan.
Onder die omstandigheden acht het OM het instellen van hoger beroep niet opportuun. Maar in toekomstige soortgelijke gevallen lopen verdachten grote kans vervolgd te worden.

 

Curaçao - Beleefdheidsbezoek dhr. Sambo aan PG - 02-12-2016

 

Op 1 december 2016 is de heer Elbert Sambo begonnen als Coördinator Operationele Zaken (COZ) en tevens plaatsvervangend hoofd bij de Landsrecherche Curaçao. De heer Sambo zal in het kader van zijn functie ook een rol hebben in de doorontwikkeling van de Landsrecherche Curaçao. In verband met de nieuwe aanstelling per 1 december 2016 heeft dhr. Sambo en het hoofd van de Landsrecherche Curaçao, Medgar Elisa een beleefdheidsbezoek afgelegd aan de Procureur-generaal (PG), dhr. Guus Schram.

SamboLR 01 021216

Bonaire - Aanhoudingen na actie tegen drugssmokkel bij Bonaire- 29-11-2016

 

In een gezamenlijke actie van de Kustwacht, de Koninklijke Marechaussee (KMar) en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) in de nacht van 28 op 29 november, zijn twee verdachten aangehouden en een hoeveelheid verdovende middelen, vermoedelijk cocaïne in beslag genomen. De boot waarmee de verdachten de drugs vervoerden is ook in beslag genomen.
In de nacht kwam via het Reddings en Coördinatie Centrum (RCC) een melding binnen van een verdacht vaartuig. Kustwacht en KMar zijn in een gezamenlijke patrouille op zoek gegaan naar het vaartuig, terwijl KPCN aan de kust onderzoek instelde. Door een goede samenwerking konden de opvarenden van het vaartuig nadat zij het eiland op waren gevlucht, op het vasteland worden aangehouden. Daarbij zijn ook waarschuwingsschoten gelost.
De verdachten zijn mannen met de initialen J.D.H.P. (1984) en L.A.H.P (1990), zij zijn beiden geboren in Venezuela.
Bij onderzoek in het vaartuig bleek er een pakket met daarin ruim 30 kilogram vermoedelijk cocaïne mee te zijn vervoerd.
Het onderzoek wordt onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) BES voortgezet en verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

 

Sint Maarten - Onderzoek naar omkoping, belastingfraude, valsheid in geschrifte, en witwassen- 28-11-2016

 

Sinds vroeg in de morgen van maandag 28 november 2016 is het team bestrijding ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) Onder leiding van de rechter commissaris begonnen met een aantal huiszoekingen in Sint Maarten. De acties worden gedaan in het kader van een onderzoek naar gevallen van (belasting)fraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Tot nu toe zijn geen arrestaties verricht, maar het onderzoek is nog in volle gang. De acties zijn voorlopig nog niet afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, zal nader bericht volgen.

Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - Geen strafrechtelijk onderzoek naar USZV- 25-11-2016

 

Het Openbaar Ministerie zal geen strafrechtelijk onderzoek instellen naar aanleiding van een op 1 september 2016 gedane klacht bij de Landsrecherche Sint Maarten terzake overtreding van beweerdelijke financiële malversaties begaan door de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid en de directeur van het Uitvoeringsorgaan Sociale Zaken en Ziektekosten Verzekering (USZV). Alle betrokken partijen zijn vandaag officieel op de hoogte gebracht van deze beslissing.

Naar oordeel van het Openbaar Ministerie is er geen sprake van een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit, hetgeen de basis zou moeten zijn voor een strafrechtelijk onderzoek. De klacht, die tevens breed is uitgemeten in de lokale pers, ziet voornamelijk op beweerdelijk handelen in strijd met bestuursrechtelijke, dan wel civielrechtelijke regelgeving.

 

Aruba - Ruim 130 deelnemers aan Caribbean Cybercrime Conference- 16-11-2016

 

ORANJESTAD, ARUBA - De eerst Caribbean Cybercrime Conference is een succes gebleken. De conferentie heeft woensdag 16 november de hele dag plaatsgevonden in het Renaissance Hotel op Aruba. De organisatie was in handen van het Parket Procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden en de Recherche Samenwerkings Team (RST).

Sprekers waren onder andere Lodewijk van Zwieten, senior Officier van Justitie werkzaam bij EuroJust voor Cybercrime met diens keynote-presentatie getiteld "Bedreigingen en uitdagingen op het gebied van cybercrime en cybersecurity". Hierna volgden een aantal sessies over onderwerpen met betrekking tot cybercrime en digitaal forensisch onderzoek. De sessies werden voorgezeten door Nick Drehel (Access Data), Craig Guymo (Magnet Forensics), Bob Elder (Teel Technologies Canada), Michael Stout, Eric Boerboom (RST), Matthew Cook (Amped Software), Kevin Thomas (Fernico) en Chris Stippich (Digital Intelligence). De afsluitende keynote-toespraak, getiteld "Demystifying the Dark Web", is gegeven door Michael Stout. De inleidingen voor de conferentie werden gegeven door André Hakkers van DataExpert, RST hoofd Martine Vis en namens de Procureur-Generaal voor Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden, Guus Schram, dhr. Ton Maan.

Het doel van deze Caribische Cybercrime Conferentie was in de eerste plaats om bewustzijn te creëren voor de groeiende dreiging van cybercrime en de groeiende vraag naar digitale onderzoeken. Het doel is ook om uit te leggen wat digitaal forensisch onderzoek en cybercrime inhoudt.

Aan de conferentie hebben ruim 130 personen deelgenomen. Onder hen vertegenwoordigers van de overheid, justitie, politiekorpsen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede vertegenwoordigers van private ondernemingen in het Caribische gebied.

 

Aruba - Welcome-address Martine Vis, Hoofd Recherche Samenwerkings Team (RST), Caribbean Cybercrime Conference, 16 november 2016, Renaissance Hotel Aruba - 16-11-2016


Ladies, gentleman, also on my behalf welcome to the first Caribbean cybercrime conference!

I am really grateful that you all managed to come to Aruba to attend this conference.

Knowing the reliability of our local airlines I can assure all off you that getting here is a challenge already.
I was not able to make it myself due to long delays yesterday. Therefor I am addressing you in a virtual way, something suitable for a Cyber Crime Conference.

As head of the Special Police Task Force I am really proud we managed to organize this conference. Together with the prosecutor General’s Office, Data expert and many others we were able to put together a very interesting end full program were many topics will be addressed by excellent speakers

Information technology has become an integrated part of our modern society. We can’t imagine a world without information technology. We are all online, 24 hours a day, 7 days a week.
Our computers, our smartphone, the internet I can’t even function normally without those pieces of technology. And I am sure I am not the only one.
But not only do we rely on those devices.

There is nowadays also information technology in our cars, the equipment in our homes, most companies totally rely on information technology. To monitor, to produce, for security reasons, to communicate for their logistics.

Our society can’t function any more without technology.
Police work is, by nature, always embedded is in the middle of society.
Therefore, Information Technology has become an integrated part of police work.
Not only for experts, also detectives and uniformed officers need to have a basic knowledge of information technology and law enforcement.
A police organization that has no interest or attention for Information Technology and Cybercrime is a police organization without a future.

We can’t ignore it. It’s there and will only become an increasingly more important part of our lives. It is challenging as well and opens all kinds of new opportunity’s, also of law enforcement.
Who would have imagined 25 years ago the opportunities and challenges our modern smartphone’s? Those tiny computers that have a GPS tracking us 24/7, more 1000 times more storage than my first commodore 64 computer, which was actually a great device. Those little smartphones in a way monitor everything we do. Even if, which I know many law enforcement people do, try to leave as little digital footprints. It seems impossible to leave nog digital footprints at all.

Not for us, not for criminals or terrorist…..
And that’s what digital experts in law enforcement are looking for. Digital footprints……

Information technology really changed our world:

distance is virtually gone: we don’t know where in the world the server or service we are using is hosted: what does that mean for law enforcement and jurisdiction?

time is relative: data and funds are transferred faster than we can imagine; can we cope with those developments?

numbers are infinite: the amount of data we use is incredibly large, what does that mean for privacy? In which way do acts by “anonymous” effect the stability of our governmental systems?

virtual reality has come into our living rooms: the internet of things brought us a thinking fridge, a light and heating that can be monitored and controlled remotely, online gaming and dating: do we really control our environment and are we sure our virtual friend is who he claims to be?

Limitless opportunities……
But we have become increasingly vulnerable

Technology in our care has many benefits. To the consumer and for digital experts in law enforcement who are able to extract all car date from modern cars.
But what is a criminal hacks into your car and takes over the car management?

Same for the possibilities for remote monitoring van industrial systems. Great for the workforce, but what if criminals hack into our electricity or water utilities?

Airplanes, nuclear plants, banks……
Criminals do take advantage of this vulnerability: online fraud, threats over social media, child-porn, d-dos attacks, hacking, malware or even terrorism.
And we don’t know exactly what is coming.

What if the use of technology in the medical world develops even more than it has already right now? Will we see murders committed by hacking in someone’s pacemakers or other life support devices?

What if a robot, or self-driving car causes a traffic accident, who is responsible, the programmer? The technician? What kind of investigation skills do we need to solve this?

It requires special knowledge and expertise of our police officers and public prosecutors.
But most of all: a different mindset.
Cybercrime is not only for nerds or experts.
Everyone in law enforcement needs to have a basic knowledge about it.
We need to be innovative, we need to be able to adapt, be fast, and we have to understand where this is all going…..

Cyber has to become part of our daily police-work.
Uniformed-cops, the officers that take statements of victims, investigators, and last but not least the managers. Leadership has to be able to understand what is going on in the digital and virtual world to be able to make the strategic decisions.

Today we are together here on the first Caribbean Cyber Conference to talk about the challenges and opportunities for law enforcement.
About the future and about what is happing right now.

I am impressed to see that so many of you made it to Aruba to be here today. I did not manage to get there, due to enormous delays by Insel Air. But all of you being there together convinces me even more that Information technology and Cyber Crime are important topics.

It is our duty as law enforcement professionals to deepen our knowledge in this field and to strengthen the cooperation. Between agencies, between countries between the cyber business and the government. We have to do this together.

That is way it is so important have this conference today to discuss all those different topics.

I sincerely hope the first Caribbean Cyber Conference contributes to the awareness and knowledge of cybercrime as well as the establishment of a network of professionals in this field.

I am very sorry I could not be physically present in Aruba and wish you all a very useful and interesting conference.

 

Aruba - Toespraak Procureur-generaal mr. Guus Schram ter gelegenheid van de Caribbean Cybercrime Conferentie, Aruba, 16 november 2016- 16-11-2016

Geachte dames en heren,
Velen van u zullen zich, net als ik, over het algemeen niet veel zorgen maken over de toenemende rol van de digitale technologie. Integendeel, het vergemakkelijkt en versnelt het dagelijks leven. Met één swipe op de telefoon maken we tegenwoordig geld over en wordt het koffieapparaat aangezet.
Maar er zijn ook nadelen verbonden aan deze digitalisering van het dagelijks leven. De ontwikkelingen op het gebied van de technologie zijn amper bij te houden, laat staan dat we alle mogelijke consequenties en risico‟s kunnen doorgronden. De onmisbare rol van „digitaal‟ in het dagelijks leven heeft ervoor gezorgd dat we ons verloren voelen zonder de smartphone. Je zou bij een straatroof nog eerder je portemonnee afgegeven dan je telefoon waarmee toegang kan worden verkregen tot je bankgegevens of je privéleven. Voor bedrijven is het vandaag de dag ook ondenkbaar dat ze zonder enige vorm van moderne technologie kunnen opereren.
En juist deze afhankelijkheid brengt veiligheidsrisico‟s met zich mee en schept (economische) kansen voor de crimineel. Iedereen, ieder bedrijf kan het slachtoffer worden van een vorm van cybercrime waarvan het motief veelal financieel gewin is. Juist door de complexe achterliggende materie is het een relatief lastig op te sporen vorm van criminaliteit. De gegevens zijn vluchtig, sporen verdwijnen snel en de oorsprong is veelal anoniem. Daarnaast is cybercrime niet gebonden aan land- en tijdgrenzen en kan het in korte tijd enorm veel schade en slachtoffers maken. Het is bij uitstek een vorm van grensoverschrijdende criminaliteit.
Over de aard en omvang van computercriminaliteit in het Caribisch gebied is er weinig bekend. Hoewel er geen gegevens beschikbaar zijn op basis waarvan kan worden aangenomen dat cybercrime in meer of mindere mate voorkomt in de landen, kan zulks in de moderne tijd ook zeker niet worden uitgesloten. Het zou naïef zijn om te denken dat de normale misdaad zich niet verder heeft ontwikkeld van de klassieke weg-rennende-boef naar de boef die technologische middelen inzet voor zijn misdaad. 
De justitiële ketens in de landen beschikken nu nog over beperkte forensisch digitale expertise waardoor de kans bestaat dat we achter de feiten aanlopen. Het is dan ook niet vreemd dat er nog geen strafrechtelijke onderzoeken hebben plaatsgevonden op dit thema, maar dit betekent geenszins dat computercriminaliteit niet in de landen voorkomt. Alhoewel cybercrime misschien nog niet wijdverbreid is in het Caribisch gebied moeten we geen makkelijk slachtoffer vormen. Een inhaalslag lijkt dan ook op zijn plaats. Het is me daarom een groot genoegen u allen bij elkaar te zien op deze conferentie.
Juist nu Europa en Amerika sterk de aandacht vestigen op de bestrijding van cybercrime is het namelijk goed denkbaar dat er een verschuiving zal plaatsvinden en de cybercrimineel het Caribisch gebied “opzoekt” om toe te slaan. We hebben al te maken gehad met cyberaanvallen. En de geruchten en mediaberichten over nieuwe aanvallen nemen toe; zo zou er kort geleden nog een aanval zijn geweest op de belastingdienst van één van de landen. Ook banken worden met dergelijke aanvallen geconfronteerd waarbij zogenaamd namens de CEO berichten worden uitgestuurd om cliënten te bewegen transacties tot stand te brengen.
Cybercrime is echt dichterbij dan dat we denken. Een succesvolle aanpak en bestrijding van cybercrime begint met het vergroten van de kennis en expertise op dit thema. Daarnaast vereist het een innovatieve, intensieve en integrale samenwerking tussen de publieke en private sector. Met het betrekken en inzetten van een breed scala aan alternatieve partners in de strijd tegen cybercrime, worden niet alleen de krachten gebundeld maar wordt ook een effectgerichte aanpak nagestreefd.
Binnen het OM is een officier van justitie aangewezen die zich nader zal bekwamen op dit thema en voor de gehele OM-organisatie zal gaan dienen als specialist. Hiertoe zal nadrukkelijk contact worden gezocht met de specialisten van het Landelijk Parket in Nederland maar ook worden deelgenomen aan internationale conferenties op dit onderwerp.
Een conferentie als deze dient niet enkel om met elkaar kennis en expertise uit te wisselen inzake de laatste ontwikkelingen op het gebied van cybercrime. Belangrijker nog is dat de landen en het bestuur bekend worden met het fenomeen en met de gevaren die het met zich meebrengt indien de noodzakelijke maatregelen niet worden getroffen.
De bescherming van onze vitale doch kwetsbare structuren is namelijk een verantwoordelijkheid van ons allen.


Dank u wel.

 

Saba - Onderzoek naar vermoedelijke ontuchtzaak op Saba - 15-11-2016

Op zaterdag 12 november 2016 is door het Korps Politie Caribisch Nederland een tweetal personen te Saba aangehouden. Het gaat om twee mannen met de initialen S.M.M.A. en E.G. De aanhouding vond plaats in opdracht van de officier van justitie. De opdracht werd gegeven nadat uit een aangifte het vermoeden was gerezen dat de verdachten ontucht hadden gehad met een slachtoffer dat zoals dat heet wilsonbekwaam is. Een slachtoffer dat extra bescherming verdient en in de strafwet ook krijgt.

De verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten gesteld maar blijven verdachte. Het onderzoek wordt voortgezet.

 

Sint Maarten - R.G.K. aangehouden in verband met uitzetting naar de VS - 15-11-2016

 

R.G.K. (48) is op dinsdagochtend 15 november, 2016 aangehouden in de nabijheid van zijn huis in Simpson Bay door leden van het Korps Politie St. Maarten (KPSM). De aanhouding is in verband met een arrest van de Hoge Raad in Den Haag dat op Dinsdag 15 november heeft besloten dat R,G.K. mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten waar hij wordt verdacht van drugs-gerelateerde feiten.

 

Bonaire - Huiszoeking in onderzoek “Drum” - 14-11-2016

 In de ochtend van 14 november heeft het onderzoeksteam “Drum” op Bonaire onder leiding van de rechter-commissaris een huiszoeking verricht. De huiszoeking vond plaats in een woning aan de Kaya Merengue. Een man met de initialen M.M., geboren op Bonaire werd aangehouden. Nagegaan wordt of en op welke manier hij betrokken is bij de strafbare feiten die in onderzoek “Drum” worden onderzocht.

 

Sint Maarten - Medewerkster van de immigratiedienst aangehouden - 14-11-2016

Hedenmorgen omstreeks 7:00 uur is medewerkster van de immigratiedienst J.M. (1980) en haar partner D.F. aangehouden. Ze worden wordt verdacht van mensensmokkel, omkoping en misbruik van haar ambt/functie.

De aanhoudingen zijn het resultaat van een langdurig onderzoek, sinds april 2016, genaamd Ostrich. Het betreft een onderzoek door de Unit Mensenhandel en Mensenmokkel van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) naar illegale toegang voor Jamaicanen en Haitianen.

De aanhoudingen vonden plaats door leden van deze unit in samenwerking met de Landsrecherche.

Sint Maarten - J. Spaans voorgedragen voor benoeming tot advocaat-generaal - 11-11-2016


De Rijksministerraad heeft er mee ingestemd om de heer mr. J. Spaans voor te dragen voor benoeming tot advocaat-generaal bij het Parket Procureur-General met staanplaats Sint Maarten per 1 januari 2017. De heer Spaans (1966) is nu officier van justitie bij het Arrondissementsparket Rotterdam en tevens plaatsvervangend advocaat-generaal in Den Haag.

 

Bonaire - Pro forma-zitting onderzoek “Drum” op 9 december - 11-11-2016

 

Het Openbaar Ministerie (OM) BES zal de verdachten in het onderzoek “Drum” dagvaarden voor een eerste pro forma-zitting die zal plaatsvinden op 9 december 2016, om 09.30 uur. De advocaten van de verdachten zijn over deze planning reeds geïnformeerd. De dagvaardingen zullen op afzienbare termijn worden opgesteld en aan de verdachten worden uitgereikt.
Het gaat bij de zitting op 9 december om een zogenaamde pro forma-zitting. Dat wil zeggen dat de zaak nog niet inhoudelijk zal worden behandeld. Dat de feiten en de bewijsmiddelen nog niet met de verdachten worden doorgesproken. Wel is het gebruikelijk dat de verdachten en hun advocaten op een dergelijke pro forma-zitting de gelegenheid krijgen om te vragen om aanvullend onderzoek. Op dat verzoek wordt dan door de rechter beslist.
In het onderzoek “Drum” bevinden zich zoals bekend 7 verdachten in voorlopige hechtenis. Het onderzoek naar deze verdachten loopt nog steeds en er ontstaat een steeds beter beeld wat er de avond van de 17 augustus tijdens de gewapende overval en het daarop volgende schietincident, waarbij Ferry Bakx is overleden, is voorgevallen. Thans bevindt het onderzoek zich in een stadium waarbij bijvoorbeeld de collega’s van Ferry Bakx nader moet worden gehoord teneinde het beeld van alle gebeurtenissen te complementeren. Dit verhoor en de eventueel daaruit voortvloeiende onderzoekshandelingen zullen op verzoek van het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) worden uitgevoerd door de Rijksrecherche, die daarvoor deel uit zal gaan maken van het onderzoek “Drum”.
Zowel het Openbaar Ministerie als het KPCN zijn van mening dat er over de objectiviteit van onderzoek “Drum” als geheel geen enkele twijfel mag ontstaan. Dit is de reden dat waar het optreden van leden van KPCN betreft, de Rijksrecherche als onderzoekende instantie optreedt.

 

Curacao - Zaterdag laatste kans om betalingsregeling te voldoen en openstaande boete te betalen ! - 10-11-2016Het OM heeft maandag jongstleden bekend gemaakt dat momenteel 80 % van de 5.000 burgers met wie het OM een betalingsregeling heeft getroffen deze niet nakomen. Het OM heeft aangegeven dat bij personen die hun verplichtingen voortkomende uit de betalingsregeling niet zijn nagekomen deze regeling onmiddellijk gestopt wordt waardoor de openstaande boetes direct weer opeisbaar zijn. Bij het uitblijven van betaling verder zal de opgelegde boete oplopen.

Naar aanleiding van deze berichtgeving is het de afgelopen dagen enorm druk geweest bij het kantoor van “Paga Bo But”. Veel mensen kwamen langs om openstaande boetes te betalen danwel om aan hun verplichtingen van hun betalingsregelingen te voldoen.

Aanstaande zaterdag 12 november zal het kantoor van “Paga Bo But” van het Openbaar Ministerie (OM) aan de Abraham Chumaceiro Boulevard 11 aan het Waaigat open zijn van 9 tot 12 uur. Dit om de burger een laatste kans te geven achterstallige betalingsregeling(en) in orde te maken en openstaande boetes te voldoen.

Het Openbaar Ministerie roept daarom iedereen met een achterstallige betalingsregeling op om aanstaande zaterdag te komen betalen. Na 15 november zullen conform de bestaande boeteclausule de openstaande boetes worden verhoogd en zal de bestaande boeteregeling, voor diegene met een achterstand, komen te vervallen.

Voorkom problemen, betaal uw boete!

 

Bonaire - Onderzoek tegen medewerker politie - 09-11-2016

Onderzoek tegen medewerker politie
Op woensdag 2 november is bij de politie op Sint Eustatius melding gedaan van een vechtpartij en bedreigingen dat in de buurt van de luchthaven heeft plaatsgevonden . Bij de ruzie zou volgens de melding een medewerker van KPCN betrokken zijn geweest met de initialen V.P. Hij zou zijn opponent ook hebben bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft de Landsrecherche Sint Maarten verzocht een onderzoek in te stellen.
De korpsleiding KPCN heeft laten weten dat de medewerker hangende het onderzoek is geschorst.

Bonaire - Veroordeelde man in Nederland opgepakt op Bonaire - 09-11-2016

 

Op 8 november heeft KPCN in opdracht van het Openbaar Ministerie BES een man met de initialen R.L.G.M. aangehouden.
De man is in 2010 bij onherroepelijke uitspraak van een Nederlandse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf waarvan hij nog 219 dagen dient uit te zitten.

Hij is bij verstek, dat wil zeggen zonder zelf in persoon bij de zitting aanwezig te zijn veroordeeld voor twee strafbare feiten:
-In 2008 in de stad Dordrecht probeerde hij opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen aan een politiemedewerker van de toenmalige regio Zuid Holland Zuid, door als bestuurder van een personenauto in te rijden op de opvallende politieauto bestuurd door betreffende politiemedewerker.
-In de stad Rotterdam deed hij ook op 4 juni 2008 valse aangifte van diefstal van een personenauto.De verdachte zal zijn straf op Bonaire uitzitten.

De aanhouding is tot stand gekomen in goede samenwerking tussen o.a. de Nationale Politie, Openbaar Ministerie en KPCN.

 

Curacao - OM seponeert aangifte tegen dhr. Koeiman - 07-11-2016

 

Het Openbaar Ministerie (OM) is tot een beslissing gekomen in het onderzoek dat is ingesteld naar een eventuele schending van een ambtsgeheim. Dit onderzoek is ingesteld naar aanleiding van een tweetal aangiften door dhr. Amerigó Thodé. Hier volgt een korte toelichting op de aanleiding, het onderzoek en de beslissing.

Op 4 september 2014 vond een besloten commissievergadering plaats van de leden van de vaste commissie van Financiën van de Staten en de leden van de Commissie Financieel Toezicht. Delen van die vergadering werden in het geheim opgenomen en uitgezonden op de radio. Statenvoorzitter dhr. Mike Franco deed daarvan aangifte op 15 september 2014, waarna de Landsrecherche Curaçao in opdracht van de Procureur-Generaal een strafrechtelijk onderzoek is gestart. Naar aanleiding van dit onderzoek is aangever vervolgd en op 8 januari 2016 in eerste aanleg veroordeeld.

Door de aangever is vervolgens op 28 januari 2016 en 18 maart 2016 aangifte gedaan tegen een groot aantal personen en instellingen die zich volgens aangever eveneens schuldig zouden hebben gemaakt aan het schenden van het ambtsgeheim.

Deze aangiften zijn bestudeerd en beoordeeld door het Openbaar Ministerie. Het gaat om aangiften tegen 20 personen en organisaties, waaronder 18 natuurlijke personen, één vereniging en één politieke partij, voor schendingen van het ambtsgeheim gepleegd in 2013, 2014, 2015 en 2016.

In algemene zin is de conclusie van het Openbaar Ministerie dat bij de bestudering van de aangiften, in 19 van de 20 gevallen bleek dat geen verdenking van een strafbaar feit aanwezig was en dus geen verder onderzoek noodzakelijk was. Het gaat onder andere om uitlatingen naar aanleiding van een werkbezoek, reacties op een persbericht of openbare rapportage, het verkondigen van een politieke mening en in enkele gevallen om personen of instanties die niet gebonden zijn aan een ambtsgeheim.

Met betrekking tot de aangifte tegen één Statenlid, te weten dhr. Hensley Koeiman, bleek het noodzakelijk nader onderzoek te doen verrichten door de Landsrecherche Curaçao. Dit ziet op één kranteninterview en één radio-interview die dhr. Koeiman zou hebben gegeven op 5 september 2014.
Het radio-interview bleek 18 maanden na dato niet voor het onderzoek beschikbaar of anderszins opvraagbaar. Het kranteninterview bleek nog wel beschikbaar, maar de exacte uitlatingen van Koeiman daarin zijn niet komen vast te staan. Bovendien is uit het onderzoek niet gebleken dat dhr. Koeiman wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat hetgeen hij vermoedelijk zou hebben gezegd een ambtsgeheim betrof en dat zijn opzet daarop was gericht. Het onderzoek heeft derhalve onvoldoende wettig en overtuigend bewijs opgeleverd voor een strafrechtelijke vervolging en de zaak is daarom geseponeerd.

Door de aangever is in zijn aangiftes nog een beroep gedaan op het gelijkheidsbeginsel. Het Openbaar Ministerie heeft in de beoordeling echter geconstateerd dat er in beide zaken weliswaar een aantal overeenkomsten zijn, maar dat er vooral grote verschillen bestaan. Bij dhr. Koeiman zijn er bijvoorbeeld geen aanwijzingen dat hij bij het opnemen van de vergadering betrokken is, betreft het één kranteninterview, stelt hij gemotiveerd dat hij niet wist dat hij wellicht geheime informatie prijsgaf en vindt hij dat geheime informatie niet openbaar gemaakt mag worden. Bij de zaak dhr. Thodé daarentegen was er geen twijfel over de bewijsbaarheid van het strafbare feit; het was een geheim, dat wist hij ook en de schending was opzettelijk een meermalen gepleegd. Tenslotte heeft dhr. Koeiman in tegenstelling tot dhr. Thodé volledig meegewerkt aan het onderzoek.

Het Openbaar Ministerie heeft de rechtstreeks betrokkenen in kennis gesteld van haar beslissing om de zaak te seponeren op grond van onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.

 

Curacao - Maatregelen OM tegen niet nakomen betalingsregeling ! - 06-11-2016

 

Het kantoor “Paga Bo But” van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao aan het Waaigatheeft momenteel met circa 5.000 personen een betalingsregeling getroffen voor het op termijn betalen van openstaande boetes. Uit de administratie blijkt nu dat 80 % van diegenen met een betalingsregeling deze niet conform de afspraken nakomen. Velen komen slechts 1 tot 2 keer de betalingsregeling na en laten het daarna afweten.
Het Openbaar Ministerie is nu een proces gestart waarbij alle betalingsregelingen worden gescreend. Bij personen die hun verplichtingen voortkomende uit de betalingsregeling niet zijn nagekomen wordt deze regeling onmiddellijk gestopt. Gevolg daarvan is dat de openstaande boetes direct weer opeisbaar zijn en bij het uitblijven van betaling zal
oplopen.
Het OM roept een ieder met een betalingsregeling met klem op om onmiddellijk naar het kantoor van “Paga Bo But” aan de Abraham Chumaceiro Boulevard aan het Waaigat te komen om te betalen en zo het oplopen van het openstaande bedrag te voorkomen om problemen te voorkomen.

 

Curacao - Top C gaat aan de slag met structurele knelpunten - 06-11-2016


WILLEMSTAD - Sinds de start van de Top C “Tur Wowo Riba Bo” aanpak, inmiddels bijna twee jaar geleden, zijn we gestuit op een aantal structurele knelpunten in met name de jeugdzorgketen. Deze knelpunten staan een optimale ontwikkeling van het kind en de jeugdige in de weg.
Als we kijken naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de Top C’er zelf, ziet men een geschiedenis waarin een falende en niet op elkaar aangesloten jeugdzorgketen steeds naar voren komt. In het kader van de brusjesaanpak (brusjes staat voor broertjes en zusjes), stuiten we op jonge kinderen die in risicovolle situaties verkeren zonder dat deze in beeld zijn bij de relevante organisaties in de jeugdzorgketen. Verder is de handhaving van de leerplicht gebrekkig, waardoor leerplichtigen langdurig thuiszitten.
“We roeien met de riemen die we hebben,” is blijkbaar het motto bij verscheidene overbelaste instanties die dagelijks met deze problemen te maken hebben. Echter, het moment is daar om ten eerste in kaart te brengen waar de knelpunten liggen, om hiervoor structurele oplossingen aan te dragen.
In het kader van het bovenstaande is vanuit de Top C een aantal rondetafelgesprekken met veldexperts uit het jeugdzorgterrein georganiseerd, waaruit een door het veld gedragen advies aan de nieuwe regering zal voortvloeien.
De sessie is goed bezocht, door Departamentu Salu Hubenil (Ministerie van GMN), Centrum Familie en Jeugd (Ministerie van SOAW), Fundashon Deportivo Kòrsou (FDDK), stichting Yave, Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal (SIGE), Fundashon Brasami, Voogdijraad (Ministerie van Justitie), Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), (Ministerie van Justitie), Slachtofferhulp en Reclassering (Ministerie van Justitie), schoolmaatschappelijk werkers, SMAT, stichting YudaBoYu.

 

Sint Maarten - Eerste Caribbean Cybercrime Conference - 02-11-2016

Het Parket Procureur-Generaal samen met het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en DataExpert uit Nederland organiseren op 16 november 2016 de eerste Caribbean Cybercrime Conference. Deze vindt plaats in het Renaissance Hotel op Aruba.

Het doel van deze Caribische Cybercrime Conferentie is om bewustzijn te creëren voor de groeiende dreiging van cybercrime en de groeiende vraag naar digitale onderzoeken. Het doel is ook om uit te leggen wat digitaal forensisch onderzoek en cybercrime inhoudt.

De laatste decennia is het gebruik van elektronische apparaten zoals iPads, smartphones en laptops, ook door verdachten in strafzaken, exponentieel gegroeid. Dit vormt een extra uitdaging voor de rechtshandhaving, alsmede voor de zakelijke wereld. Als gevolg van voortdurende technische innovaties en de toename van cybercrime stijgt de complexiteit van strafrechtelijk onderzoek in dit soort zaken voortdurend.

Onderzoekers en managers van de Caribische eilanden, maar ook uit Zuid- en Noord-Amerika worden aangemoedigd om de Caribische Cybercrime Conferentie bij te wonen. Deelname van zowel ambtenaren als vertegenwoordigers van private ondernemingen wordt zeer gewaardeerd. Dit evenement is gratis. Inschrijving is echter noodzakelijk.

De conferentie begint met een introductie door de directeur van het forensisch team van DataExpert, André Hakkers, gevolgd door een welkomstwoord van RST hoofd, Martine Vis. De Procureur-Generaal voor Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden, Guus Schram zal een openingswoord houden die zal worden gevolgd door een keynote presentatie getiteld "Bedreigingen en uitdagingen op het gebied van cybercrime en cybersecurity" door Lodewijk van Zwieten, senior officier van justitie, gedetacheerd als nationale deskundige bij Eurojust voor Cybercrime.

Na de openingstoespraken volgen een aantal sessies over onderwerpen met betrekking tot cybercrime en digitaal forensisch onderzoek. De afsluitende keynote toespraak, getiteld "Demystifying the Dark Web", zal worden geleverd door Michael Stout, senior informatie security consultant en trainer.

Voor meer informatie: https://www.eventbrite.nl/e/caribbean-cybercrime-conference-registration-28220842299
U kunt ook contact opnemen met de woordvoerder van het Openbaar Ministerie: Gino Bernadina op +5999 514-2362/+1721 542-2243

 

Curacao - Geslaagde netwerkbijeenkomst: Wijkpreventie moet op de (politieke) agenda- 02-11-2016

WILLEMSTAD - Het pilotproject “Preveni i Proteha, ta bo asuntu tambe” in de wijk Noord Santa Rosa is afgerond. De afgelopen weken is geïnventariseerd welke onderdelen van het project succesvol waren en welke onderdelen nog meer aandacht nodig hebben. Hierbij bleken elementen als preventie met betere verlichting in de straat, zichtbaar politie in de straat en minder straatvuil directe resultaat op te leveren. Buurtbewoners voelden zich veiliger.

Uit de inventarisatie blijkt echter dat nog meer winst valt te behalen bij dergelijke projecten. In een wijk moeten ook structurele oplossingen worden aangedragen. Zo blijkt dat er meer moet worden samengewerkt met partijen die actief zijn in een wijk. Bijvoorbeeld de politie, woningbouwstichting FKP, Wit-Gele Kruis, GGD, het Ministerie van Sociale Zaken en de buurtbewoners zelf. Deze samenwerking zou kunnen leiden tot een meer integrale aanpak zodat de problemen niet incidenteel maar structureel kunnen worden aangepakt.

In dit kader heeft deze week een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden waarbij instanties als het Ministerie van Volksgezondheid, het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), Fundashon Kas Popular (FKP), Wit-Gele Kruis en anderen door het Openbaar Ministerie (OM) zijn uitgenodigd om over het onderwerp te praten. Hen is gevraagd hoe zij aankijken tegen het thema wijkpreventie. Alle organisaties hebben aangegeven het thema belangrijk te vinden en graag te willen meewerken als hier initiatief op wordt genomen. Deze integrale samenwerking moet een nieuwe samenwerkingsverband worden, Het OM is zeker bereid hierin, in het kader van veiligheid, ook een rol te willen vervullen.

Uit het netwerkbijeenkomst is wel duidelijk naar voren gekomen dat het onderwerp hoog op de (politieke) agenda moet worden gezet. Ook was iedereen het over eens dat buurtbewoners zelf met een verzoek moeten komen om de wijk aan te pakken. De buurtbewoners moeten ‘ownership’ ontwikkelen waarbij professionele organisaties hen in het project kunnen ondersteunen. Iedere wijk is anders en heeft andere behoeftes. Voor iedere wijk is dus een andere aanpak vereist. Per wijk moet daarom worden bekeken welke partij betrokken wordt.

Wijkpreventie 02 021116

Bonaire - PG’s uit Koninkrijk bijeen op Bonaire- 01-11-2016


KRALENDIJK - De Procureur-generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden, Guus Schram, was dinsdag 1 november gastheer van het halfjaarlijkse Koninkrijks PG-overleg (KPG-overleg), dat ditmaal plaatsvond op Bonaire.
Tweemaal per jaar voeren de PG van Curaçao, Sint Maarten en de BES, de PG van Aruba en een lid van het Nederlandse College van procureurs-generaal overleg met
elkaar. Behalve de voorbereiding van het Justitieel Vierpartijen Overleg (10 januari a.s. in Aruba), komen in dit KPG-overleg ook andere onderwerpen ter sprake. Deze
hebben veelal betrekking op de afstemming van opsporing en vervolging en de onderlinge samenwerking. Het KPG-overleg heeft daarmee tot doel de Openbaar
Ministeries van de verschillende landen zoveel mogelijk te laten profiteren van het feit dat zij opereren binnen hetzelfde Koninkrijk.
Voor deze editie was Theo Bot, lid van de Raad voor de Rechtshandhaving,
uitgenodigd om met de PG’s te spreken over de staat van de rechtshandhaving en de wijze waarop meer rendement kan worden gehaald uit de opvolging van de
nuttige inspecties en rapporten van de Raad. Daarnaast hebben de PG’s ideeën uitgewisseld en afspraken gemaakt waarmee de samenwerking tussen de
Landsrecherches van Curaçao, Sint Maarten en Aruba en de Nederlandse Rijksrecherche kan worden verbeterd en geïntensiveerd. Daarmee kwam een
vervolg op de bijeenkomst die in mei plaatsvond rond het vorige KPG-overleg,
waarin met de diensthoofden van de Landsrecherches en de directeur van de Rijksrecherche al over dit overwerp werd gesproken.
Na afloop van het KPG-overleg werden kennismakingsbezoeken gebracht aan Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella en gezaghebber Edison Rijna. Daarnaast
was er een ontmoeting met de korpsleiding van het KPCN, waarbij onder andere werd gesproken over hoe het politiekorps er momenteel voor staat en welke
gevolgen de gewelddadige dood van diender Ferry Bakx heeft gehad voor Bonaire, en voor het korps in het bijzonder.

KPG 011116 01 FACEBOOK

 

 

 

Vanmorgen, 1 november 2016, hebben er doorzoekingen plaatsgevonden in de bordelen van El Capitan en Petit Chateau te St. Maarten (en de bijbehorende kantoren). Deze doorzoekingen zijn het resultaat van een langdurig opsporingsonderzoek van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) te St. Maarten, dat de naam 'Pompei' draagt.

Bij de doorzoekingen krijgt het RST assistentie van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM), de Koninklijke Marechaussee en de Landsrecherche. De doorzoekingen vinden plaats onder leiding van de rechter-commissaris en vier officieren van justitie.

De verdachten E.R.M. (65, eigenaar van de bordelen), D.F. (54, manager van de El Capitan), L.M.A.R. (50, manager van Petit Chateau) en R.L.R. (47, management assistent) zijn aangehouden in verband met vuurwapenbezit, mensenhandel (uitbuiting), illegale tewerkstelling en mensensmokkel. De woning van E.R.M. is ook doorzocht.

Onder meer zijn administratie, een vuurwapen en digitale gegevensdragers in beslag genomen. Tevens zijn in totaal 29 vrouwen uit de Dominicaanse Republiek en Colombia aangetroffen. Het merendeel beschikte niet over geldige verblijfspapieren. Zij zullen worden overgedragen aan de immigratiedienst om te worden uitgezet.

In verband met het afpakken van crimineel vermogen zijn er ook vijf auto’s, twee boten, 4 vrachtwagens, één graafmachine, horloges en contant geld in beslag genomen. Misdaad mag niet lonen.

De hoofdofficier van justitie heeft inmiddels de Minister van Justitie in overweging gegeven om de bordelen te sluiten door de vestigingsvergunningen voor de beide bordelen te schorsen.

 

Sint Maarten - 27 vrouwen zonder geldige papieren werkzaam in bordeel Hypnotic - 25-10-2016

 Leden van de Unit Mensenhandel Mensensmokkel van het Korps Politie St. Maarten (KPSM) hebben maandag 24 oktober 2016 omstreeks 08:00pm het bordeel Hypnotic betreden. Aanleiding was het vermoeden dat daar enkele vrouwen zonder de nodige papieren werkzaamheden zouden verrichten.

Bij het betreden ter vaststelling van mogelijke illegale tewerkstelling werden de leden van het KPSM bijgestaan door leden van de Koninklijke Marechaussee. Geconstateerd is dat in het bordeel 27 vrouwen zonder de geldige verblijfspapieren aanwezig waren en daar arbeid verrichtten. Daarop is de officier van justitie ook ter plaatse gekomen. De 27 vrouwen - afkomstig uit onder meer Venezuela, Colombia en de Dominicaanse Republiek - zijn onder toezicht gesteld van de immigratiedienst en er is een uitzettingsprocedure in werking gesteld.

Manager van het bordeel M.J.P. (41) is eerder aangehouden geweest in verband met betrokkenheid bij mensenhandel in het bordeel Casa Blanca (onderzoek Papagaai). Zij is voor deze nieuwe strafbare feiten als verdachte aangehouden en morgen zal het verzoek van de officier van justitie om het geschorste bevel bewaring in dat onderzoek Papegaai op te heffen, worden behandeld door het Gerecht in Eerste Aanleg.

 

Curaçao - Prijs voor “Tempel by Night”- 25-10-2016

 

Nydia Daal, medewerkster bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, heeft op 18 oktober een prijs gewonnen voor het maken van de mooiste foto. Het was een inzending als cursist “fotografie” bij Studio Kort. Haar inzending was “Tempel by Night” waarmee zij een eerste prijs mee wist te behalen. Dit dankzij de kleuren, de compositie en andere technische aspecten waarmee zij de hoofdprijs wist te behalen. Dinsdag 25 oktober bood zij de foto uitvergroot aan aan Hoofdofficier (HOvJ) Heiko de Jong van het Openbaar Ministerie (OM). De Jong toonde zijn erkentelijkheid met het aanbieden van een ‘mini Tempel’ en de belofte dat de foto zal worden ingelijst en een prominent plekje zal krijgen in het monumentale gebouw.

TempelbyNight 02 251016

 

BES-eilanden - Airsoft-wapens verboden op de BES- 19-10-2016

 

Airsoft wapens worden overal ter wereld voor hobby en sport gebruikt. De wapens lijken sprekend op echte vuurwapens. Aangezien zij daarom voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn, vallen airsoft wapens ook onder de Vuurwapenwet BES en zijn dus verboden op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Logisch, immers als iemand wordt bedreigd met een dergelijk wapen zal die persoon in het algemeen niet kunnen zien dat het geen echt vuurwapen is.

Als je een airsoft wapen in bezit hebt en invoert ben je dus strafbaar. Op overtreding van de Vuurwapenwet BES staat gevangenisstraf. Dat levert een probleem op voor mensen die de airsoft wapens zouden willen gebruiken voor sport en hobby.

Elders en specifiek voor airsoft wapens, bijvoorbeeld op Curaçao wordt daar door de overheid rekening mee gehouden en zijn er speciale regels voor mensen die daadwerkelijk en alleen voor de sport dergelijke wapens willen bezitten. Dan wordt het voorhanden hebben van de wapens onder strikte voorwaarden gedoogd. Voorwaarden die ervoor moeten zorgen dat de wapens alleen voor sportbeoefening uit de kast komen en ervoor moeten zorgen dat de overheid weet wie zo’n wapen heeft. Ook zijn er dan regels over bijvoorbeeld de wijze van bewaren.

Dergelijke gedoogconstructies worden alleen gehanteerd op eilanden waar erkende sportverenigingen bestaan waar de wapens gebruikt moeten worden. Met die verenigingen worden dan afspraken gemaakt.

Op de BES-eilanden zijn geen officiële, erkende sportverenigingen bekend waar met deze wapens wordt gewerkt. Er is dus geen reden om een gedoogbeleid op te stellen en te hanteren. Voor zover de sport uitgeoefend wordt, vindt dit dus in ongeregeld verband plaats. Airsoft wapens kunnen op deze manier gemakkelijk in het illegale circuit verdwijnen met alle risico’s van dien. Denk aan het gebruik bij bijvoorbeeld atrako’s. Gelet hierop zullen de gezaghebbers van de BES-eilanden ook geen machtigingen afgeven voor airsoft wapens.

De douane op de BES-eilanden neemt geregeld airsoft wapens in beslag, bestemd voor individuele liefhebbers. Zowel de invoer als het voorhanden hebben van airsoft wapens in algemene zin is op de BES-eilanden verboden. Handelen in strijd hiermee leidt tot in beslagname van de betreffende voorwerpen. Omdat het verboden voorwerpen zijn, worden zij niet terug gegeven. Vanaf 1 januari 2017 lopen overtreders kans om naast het verlies van de wapens ook een straf te krijgen.

Dit beleid ziet uitsluitend op airsoft wapens en kan wijzigen indien er in de toekomst een erkende vereniging komt. Hoewel dit bericht uitsluitend gericht is op airsoft wapens, geldt voor alle voorwerpen gelijkend op een echt vuurwapen dat het in het bezit hebben van deze wapens strafbaar is gesteld. Dit is strafbaar gesteld in de Vuurwapenwet BES.

 

Curaçao - Top C lijst van 34 naar 56 recidivisten- 19-10-2016

 

WILLEMSTAD – Het project Top C(uraçao) ‘Tur Wowo Riba Bo’ heeft het aantal jonge recidivisten tussen de 12 en 24 jaar onder haar begeleiding uitgebreid. Het aantal jongeren is uitgebreid van 34 naar 56.

Middels een samenwerkingsverband tussen partners uit de justitiële- en zorgketen, is er bijna twee jaar geleden de inmiddels succesvolle aanpak Top C(uraçao) ‘Tur Wowo Riba Bo’ gestart. Deze aanpak beoogt de jeugdige veelpleger te doen stoppen met het plegen van veelal zware misdrijven door een intensieve aanpak van de jongere en diens directe omgeving gericht op straf, zorg en preventie door ook de jongere familieleden van de Top C’er in de aanpak te betrekken. Door middel van een persoonsgerichte benadering, wordt beoogt het aantal delicten die een grote impact hebben op de samenleving, zoals atrako’s sterk te verminderen. Er wordt intensief samengewerkt met verschillende ketenpartners, zowel binnen als buiten de justitiële keten. Onder andere met de Ministerie van Justitie, Onderwijs, Volksgezondheid en SOAW. Top C werkt verder nauw samen met een groot aantal partners, zoals Stichting AJJC, UO Reclassering, gevangenis SDKK, politiekorps KPC, Gezinsvoogdij-instelling, Centrum Familie en Jeugd, Kas di Bario, 1000 Hoben na Trabou, Wit Gele Kruis, Departamentu Salu Hubenil, Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal (SIGE), schoolbesturen RKCS, VPCO en DOS en stichtingen zoals YAVE, Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) en Stichting Accretio. Een integrale en intensieve benadering, waarbij elke betrokken organisatie bijdraagt aan een effectieve aanpak van de jongere en diens familie, is waar de Top C aanpak voor staat.

Aan het begin van de aanpak is er op basis van een aantal criteria een selectie gemaakt van jongeren binnen de samenleving die de afgelopen jaren verantwoordelijk zijn voor de stijging van het aantal high-impact crimes op Curaçao. In eerste instantie is er een lijst samengesteld van 34 jongeren en jongvolwassenen. Gekeken is naar jongeren met de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar die in de laatste 5 jaar meerdere malen in aanraking zijn gekomen met justitie, waarvan minimaal 1 keer voor een high-impact delict. Elk jaar wordt deze lijst uitgebreid aan de hand van de gehanteerde criteria. Het Openbaar Ministerie heeft de Top C lijst inmiddels uitgebreid. Er zijn in totaal 22 jongeren aan de oorspronkelijke lijst toegevoegd.

Met in totaal 56 jongeren op de Top C lijst zullen het OM en alle belangrijke ketenpartners hun intensieve samenwerking voortzetten en zal men zich zoveel mogelijk inzetten voor een veiligere samenleving op Curaçao. Daarbij dient naast repressie ook aandacht te zijn voor preventie, waarbij niet alleen de Top C’er de nodige aandacht krijgt, maar ook broertjes, zusjes en kinderen van de Top C’ers. Structurele knelpunten zoals vroegtijdig schooluitval, arbeidsmogelijkheden en woonvoorzieningen worden in de aanpak gesignaleerd en aangepakt, waarbij desbetreffende ministeries en instanties zoveel mogelijk op hun eigen verantwoordelijkheid wordt gewezen in een effectieve aanpak van criminaliteit onder jongeren en jongvolwassenen. Alleen op deze manier wordt ervoor zorggedragen dat structurele problemen die ten grondslag liggen aan criminaliteit onder jongeren en jongvolwassen effectief en duurzaam wordt aangepakt.

 

St. Maarten - Geen strafrechtelijk onderzoek naar hoofd Landrecherche- 18-10-2016


Op 19 juni 2016 deed de heer L.C.J. Lewis aangifte tegen het hoofd van de Landsrecherche Sint Maarten de heer A. Doran. Lewis beschuldigde Doran van valsheid in geschrift, meineed en smaad.

Onder verantwoordelijkheid van de Procureur-General mr. A.R.E. Schram heeft de Landsrecherche Curaçao een uitgebreid feitenonderzoek uitgevoerd naar deze beschuldigingen. Binnen dit onderzoek zijn in totaal elf personen gehoord, waaronder diverse personen binnen de Landsrecherche. Daarnaast zijn schriftelijke stukken toegevoegd aan het dossier.

Uit het onderzoek is komen vast te staan, dat de beschuldigingen zoals geuit door Lewis jegens Doran onterecht zijn en feitelijke grondslag missen.

Er is sprake van een snel geëscaleerd arbeidsconflict tussen Lewis en zijn werkgever. Binnen het disciplinaire traject dat heeft geleid tot de op non-actiefstelling van Lewis zijn de juiste procedures gevolgd. De daarin door Doran opgemaakte rapportages zijn inhoudelijk niet onjuist en kunnen worden onderbouwd met bewijsmiddelen of getuigenverklaringen. De rapportages zijn ook niet anders dan noodzakelijk verspreid.

In het onderzoek is niemand als verdachte aangemerkt. Er is ook geen sprake van een verdenking van valsheid in geschrift, meineed, smaad of enig ander strafbaar feit gepleegd door Doran.

Er zal geen strafrechtelijk onderzoek volgen en de zaak is hiermee beëindigd.

 

Bonaire - Poging moord/doodslag Kaya Orinoco - 17-10-2016

 

Maandag 17 oktober werd omstreeks 2 uur ’s nachts melding gedaan van een schietpartij aan de Kaya Orinoco. Een man verklaarde tegenover de politie dat hij met een vuurwapen is beschoten toen hij in zijn personenauto langs een bar reed. Hij raakte niet gewond, maar de auto toonde wel perforaties van kogels. De zaak is momenteel in onderzoek door KPCN.
Op vordering van een Officier van Justitie (OvJ) is door de rechter-commissaris naar aanleiding hiervan vannacht een huiszoeking uitgevoerd op in een woning aan Mamparia Kutu waar een auto in beslag is genomen voor verder onderzoek. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. Aanhoudingen worden in deze zaak niet uitgesloten.

 

Curacao - PG geeft opdracht tot feitenonderzoek- 12-10-2016

 

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie heeft een melding ontvangen van een mogelijke bedreiging met een vuurwapen door het hoofd van de VDC, de heer Michael Römer.
Gezien de ernst van de beschuldiging en de positie van betrokkene, heeft de Procureur-Generaal (PG) op 11 oktober 2016 de Landsrecherche Curaçao opdracht gegeven tot het instellen van een feitenonderzoek. Doel van dit feitenonderzoek is te achterhalen wat er feitelijk is gebeurd en vast te stellen of er een verdenking is van een strafbaar feit.
Het Openbaar Ministerie benadrukt dat er op dit moment geen sprake is van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek. Thans is ook nog niemand als verdachte aangemerkt. Eerdere berichtgeving in diverse media dat er al een strafrechtelijk onderzoek zou lopen bij de Landsrecherche, waarin getuigen zouden zijn gehoord, is onjuist.

 

Curacao - Huiszoeking bij de Centrale Bank vandaag- 06-10-2016

 

Het team bestrijding ondermijning heeft vandaag, 6 oktober 2016, onder leiding van de Rechter-Commissaris (RC) een huiszoeking uitgevoerd in het gebouw van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten in Scharloo. Deze zoeking houdt verband met het lopende onderzoek naar mogelijke belastingfraude gepleegd door de president van de Centrale Bank. De zoeking was noodzakelijk omdat de bank om juridische redenen niet wilde meewerken aan een verzoek om informatie. Die informatie is nu tijdens de zoeking door de bank aan de Rechter-Commissaris verstrekt en door hem in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht en het onderzoek is nog in volle gang.

Het team bestrijding ondermijning is een eenheid van het recherche samenwerkingsteam (RST) en het Openbaar Ministerie op Curaçao en Sint Maarten die gespecialiseerd is in het bestrijden van ondermijning. Deze aantasting van de rechtstaat vindt met name plaats door strafbare feiten als (belasting)fraude, corruptie en witwassen.

 Bonaire - Zoeking aan boord van olietanker “Carabobo”- 05-10-2016

In het kader van een onderzoek (Opiumwet) heeft dinsdagmiddag 4 oktober een zoeking plaatsgevonden op de tanker “Carabobo”. Deze vaart onder Singapore-vlag en arriveerde dinsdag bij de Bopec-installatie. De “Carabobo” lag op zee afgemeerd in afwachting om te laden toen de Officier van Justitie te Bonaire de kapitein heeft gevorderd om aan te meren.
Aan de zoeking hebben deelgenomen functionarissen van de politie (KPCN), Koninklijke Marechaussee (KMar), RST, Douane en de Kustwacht, allen onder leiding van een Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) BES. De zoeking heeft tot gisteravond laat geduurd en gaat vanmorgen verder. 

 

Bonaire - Aanhouding in de wijk ‘Den Tera’- 04-10-2016

 

In de wijk ‘Den Tera’ op Bonaire heeft maandagmiddag in het kader van een drugsonderzoek een aanhouding plaatsgevonden. Het is de man C. geboren op Bonaire.
Er zijn in het kader van het onderzoek verdovende middelen en geld in beslag genomen. Het betreft enkele honderden gram drugs en enkele honderden dollars. Ook is in het kader van het onderzoek een auto, een Toyota 'Vitz', van C. in beslag genomen. Deze zal ter zijner tijd aan de rechter worden voorgelegd voor verbeurdverklaring aangezien uit het onderzoek is gebleken dat de auto is gebruikt om drugs te verstoppen en vanuit de auto verdovende middelen te verkopen.
Het betreft een onderzoek van de KPCN onder leiding van een Officier van Justitie van het openbaar ministerie (OM) BES. KPCN werd in deze ondersteund door functionarissen van de RST en KMar.

 

BES-eilanden - Externe communicatie OM BES- 26-09-2016

Met ingang van 1 oktober 2016 zal het Openbaar Ministerie Bonaire, Sint Eustatius en Saba (OM BES) zelf de communicatie naar buiten toe verzorgen. De inhoudelijke woordvoering en verantwoordelijkheid hiervoor blijft bij Hoofdofficier van Justitie, Henry Hambeukers. Norman Serphos en Gino Bernadina zullen in de toekomst gaan zorgen voor de externe contacten en treden in voorkomende gevallen ook als woordvoerders op. Dit werd op 23 september gecommuniceerd aan de lokale pers op Bonaire tijdens een persconferentie.

De heer Serphos, zal primair belast zijn met het onderhouden van de externe contacten en mogelijke woordvoering voor de pers op Bonaire en is te bereiken op (+599 9) 434-2157, mobiel (+599 9) 561-9075, fax (+599 9) 461- 3786 en e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De heer Bernadina, die primair belast zal zijn met het onderhouden van de externe contacten en eventuele woordvoering de voor de pers op St. Eustatius en Saba is te bereiken op (+1 721) 542-2243/543-0109, mobiel (+599 9) 514-2363 fax (+1 721) 542-3907 en e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot nu toe heeft de Rijksdienst Caribisch Nederland de externe communicatie voor het OM BES verzorgd. Daarvoor is het OM BES de RCN zeer erkentelijk. De goede band tussen het OM BES en de RCN zal blijven voortbestaan. Mocht het in de toekomst nodig zijn, kan het OM altijd gebruik maken van de diensten van de RCN.

Kralendijk, 26 september 2016

 

Bonaire - Update Drum, nieuwe aanhouding, vuurwapens in beslag genomen- 22-09-2016

In het onderzoek Drum is in de vroege ochtend van 22 september met bijstand van het Arrestatieteam van Korps Politie Curacao opnieuw een aanhouding verricht.
Eerder deze week is de bevolking gevraagd om uit te kijken naar een man waarvan een signalement en zijn vermoedelijke roepnaam ‘Kike’ werden gemeld. De man is verdachte in het onderzoek Drum.
Naar aanleiding van een ontvangen anonieme tip is het arrestatieteam in een woning aan de Kaya Gloria naar binnen gegaan en heeft daar een man die aan het signalement van de verdachte voldoet aangehouden. Zijn initialen zijn J.E.E.P. Naast deze verdachte zijn 3 andere aanwezigen aangehouden.
Een van de 3 andere personen die in de woning zijn aangehouden werd al langer gezocht in verband met een ernstig geweldsfeit. Zijn initialen zijn T.T.B de J.
Er zijn ook 2 vrouwen op heterdaad aangehouden op verdenking dat zij de beide aangehouden mannen hebben geholpen om uit de handen van politie en justitie te blijven. De initialen van de vrouwen zijn V.R. en P.T.S
Op woensdag 21 september zijn de 3 verdachten in onderzoek Drum die eerder waren overgebracht naar de Korrektie Instelling Aruba, met hulp van Defensie teruggebracht naar Bonaire.
Deze week is ook op een ander gebied hulp verleend door defensie personeel.
Afgelopen maandag is met het schip De Pelikaan een groep Nederlandse militairen op het eiland aangekomen om mee te helpen bij het onderzoek. De assistentie van deze specialistische groep bestond uit het onderzoeken van moeilijk begaanbaar terrein. Dit onderzoek leverde de vondst van meerdere vuurwapens op die mogelijk bij de overval met fatale afloop zijn gebruikt.
Momenteel worden deze vuurwapens uitgebreid onderzocht. Het team zal de specifieke informatie over de wapens ook in de verhoren gebruiken en om die reden kan er in deze fase geen informatie over de aard van de wapens naar buiten worden gebracht.
Op 22 augustus werd in onderzoek Drum als verdachte een man aangehouden met de initialen E.F.S . De man werd aangehouden omdat hij de gebruiker was van een in het onderzoek als verdacht aangemerkt wit busje. Onderzocht moest worden of hij enige betrokkenheid had bij de misdrijven uit onderzoek Drum. Het Openbaar Ministerie beschouwt deze man niet langer als verdachte.

 

Bonaire - Requisitoir Hoofdofficier van Justitie Henry Hambeukers 
ter gelegenheid van de installatie van rechter Gerard van den Dungen- 23-09-2016

 

Mijnheer de President

Edelachtbaar College
Meneer de Gezaghebber
Mijnheer de Rijksvertegenwoordiger
Mijnheer de Korpschef
Geachte heer Deken
Genodigden, professioneel en anderszins betrokkenen
Beste familie, vrienden en belangstellenden,
Maar in het bijzonder beste mr. Gerard van den Dungen, rechter te Bonaire,

Het is mij een eer vandaag te mogen requireren tot installatie van mr. van den Dungen tot rechter bij het Gemeenschappelijk Hof en zeker ook, als u mij toestaat, als ‘de’ rechter op Bonaire.
Felicitaties aan hemzelf, aan zijn gezin in Nederland en natuurlijk aan het Hof zijn op zijn plaats en welgemeend.

‘De’ rechter op Bonaire. Ik noem het niet voor niets.
Bonaire en het Openbaar Ministerie zijn blij dat steeds weer een ervaren rechter op Bonaire wordt geplaatst. Die levend binnen de Bonairiaanse gemeenschap recht doet op Bonaire. Hier zijn basis heeft.
Het is al lang niet meer zo dat Bonaire als een buitenpost van Curacao wordt gezien. En kan worden gezien.
Bonaire heeft een eigen problematiek, eigen leefomstandigheden, eigen mores en -en dat gaat natuurlijk in het bijzonder ook het OM aan- een criminaliteit waar met kennis van de lokale omstandigheden een juridisch instrumentarium op dient te worden toegepast.
Op civiel en bestuursrechtelijk gebied is het al goed die mores te kennen. Maar ik ben overtuigd dat het voor een rechter-commissaris in strafzaken een duidelijke pre is als hij de weg weet op het eiland. Al is het maar omdat politiemensen, advocaten en verdachten daar van uitgaan. En dat Gerard van den Dungen Papiamentu verstaat en spreekt is zeker een voordeel.

Toen mr. van den Dungen enkele weken geleden kennis kwam maken, vlak voordat hij het stokje van mr. Koopmans zou overnemen, verkeerde Bonaire nog in ongeloof over het feit dat de politieman Ferry Bakx zijn leven had gelaten bij het reageren op een melding. Tijdens zijn werk was hij doodgeschoten.
En de nacht voor onze kennismaking had er een gewapende overval plaatsgevonden op de Scholengemeenschap waarbij op een bewaker is geschoten.
Godzijdank geen gebruikelijke week op Bonaire. Maar wel een realiteit.
De tijd dat men zich afvraagt of er voor een eigen rechter-commissaris op een eiland van 18.000 zielen genoeg werk is, is dan ook verleden tijd.
Bonaire kent een forse criminaliteitsdruk. Van oudsher kennen we op het eiland veel geweldscriminaliteit. Maar de ligging vlakbij drugsproductielanden, de toegankelijkheid vanaf de zee en de goede logistieke verbindingen met welvarende westerse landen maken het eiland ook kwetsbaar voor grensoverschrijdende drugscriminaliteit.
De signalen van financieel-economische criminaliteit, mensenhandel en uitbuiting en georganiseerde criminaliteit in brede zin, worden ook steeds duidelijker. De criminologische factoren zijn er ook naar:
- Armoede in de regio,
- de ligging in een migratieregio,
- onstuimige economische ontwikkeling zeker op het gebeid van bouw en toerisme,
- een grotendeels nog contante economie,
- een nog jonge en daardoor nog niet volgroeide overheid
- en met de dollar de mondiaal meest gebruikte en dus vanuit crimineel oogpunt meest aantrekkelijke lokale munteenheid.

De aantrekkingskracht van Bonaire op criminaliteit is dus groot.
En een recent onderzoek in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vermeldt dan nog als relevante factor dat er veel jonge mannen op het eiland wonen in de leeftijd waarin ook veel criminelen actief zijn.

Die criminaliteitsdruk en veiligheidsbedreigingen zijn groot en vragen dus om een antwoord. En ik maak graag van de gelegenheid gebruik om te vertellen waar het OM dat antwoord in zoekt.

In 2013 werd in het Veiligheidsbeeld BES-eilanden nog opgetekend dat er aanwijzingen waren voor allerlei vormen van criminaliteit, maar nog geen harde gegevens voorhanden waren. Nog steeds beschikken we niet over harde en kwantitatieve gegevens. Maar het zicht op de problematiek wordt duidelijker.
Bonaire hoeft zich wat criminaliteitsproblematiek nog niet te meten met een aantal omringende landen als Sint Maarten en Curacao. Maar net als in die landen wordt duidelijk dat als we ingaan op de traditionele weg, de kans groot is dat we de slag verliezen. En onveiligheid toeneemt.
Die traditionele weg -en veroorloof me dat ik het omwille van de helderheid wat versimpeld beschrijf- houdt in dat het OM zich vooral beperkt tot het leiding geven aan opsporingsonderzoeken. En met de opsporingsdiensten proberen om op een zo onderbouwd mogelijk manier keuzes te maken tussen alle mogelijke onderzoeksthema’s.
De bijdrage van het strafrecht aan de veiligheid is dan afhankelijk van het effect van dat strafrecht op individuele daders en op de afschrikking die wordt bereikt naar anderen toe.
We moeten vaststellen dat de veiligheid daarmee onvoldoende wordt gediend. Dat we daar de oorlog niet mee gaan winnen en op sommige terreinen aan het verliezen zijn.

Want misdaad heeft niet stilgestaan.
Misdaad en zeker georganiseerde misdaad werkt mondiaal en is mondiaal georganiseerd. Maakt gebruik en misbruik van vergaande technologie. Is bereid steeds zwaarder geweld te gebruiken. Maakt op sluwe wijze misbruik van knelpunten in regelgeving. Vaart slim door de ruimte tussen de wal en het schip die zo vaak tussen overheidsinstrumenten of zelfs tussen betrokken landen ontstaat. Sterker nog: ondermijnende criminaliteit manipuleert die overheidsinstrumenten zodat zij krachteloos worden of zelfs ingezet worden voor criminele belangen. Corruptie en verweving van belangen verlammen de overheid.
Strafrechtelijke onderzoeken en veroordeling van individuen vormen daartegen geen afdoende instrument. Je moet het fenomeen tegemoet treden. Ook met strafrechtelijke instrumenten, maar er is meer nodig.

Het OM wil daarom naast het traditionele handwerk, ook andere wegen bewandelen. Het OM vindt dat dat noodzakelijk is. Het is simpel: we moeten iets.

Grosso modo komen de ambties neer op drie thema´s: professionaliteit, integrale aanpak en communicatie

1) Natuurlijk willen we als organisatie voortdurend blijven werken aan deskundigheid, zorgvuldigheid, efficiëntie en transparantie.
Dat klinkt vanzelfsprekend en zal niet verbazen. Maar die keuze dwingt ons tot actie. Tot daadwerkelijke investeringen in vakmanschap en specifieke expertises.
Maar ook in bewuste aandacht voor zaken als slachtofferzorg en de zorg voor een professionele bedrijfsorganisatie.
Dat kunnen en mogen geen papieren uitgangspunten blijven. Alleen een professioneel OM kan een moeilijker geworden rol aan.

2) Om het strafrecht geen solistisch en eenzaam instrument tegen criminaliteit te laten zijn, willen we het meer en meer inzetten in een integrale aanpak. Dat willen we doen met partners. Traditionele partners als de politie. Met relatief nieuwe partners als andere bestuursdiensten. Maar ook met op het oog niet meteen voor de hand liggende, onverwachte partners als private partners en maatschappelijke organisaties. Met hen willen we bekijken hoe we een gezamenlijk weerwoord kunnen bieden aan criminaliteit. En belangrijker: dat dan ook met die partners feitelijk gaan doen.
Het kernwoord is integraliteit. Als regelgeving, uitvoering, preventie, zelfregulering en repressie door middel van strafrecht als een geheel worden ingezet, is de weerbaarheid van de overheid en van de maatschappij tegen criminaliteit optimaal. Dat vergt probleemonderkenning bij alle partners en de bereidheid om niet vooral voor eigen doelen maar voor een overstijgend doel te gaan. Dat vergt investeringen die het OM bereid is te doen. Niet alleen hier in mooie woorden maar ook in de praktijk. Dat betekent dat het OM vanuit de eigen rol initiatieven neemt om partijen bijeen te brengen en tot resultaten te komen. En daarin de belangen van anderen onderkent en daar ook rekening mee houdt.
Bereidheid om onze eigen uitgangspunten in samenwerking ondergeschikt te maken aan een gezamenlijk doel was niet altijd ons sterkste punt in het verleden.
Deze ambitie om in te zetten op integrale aanpak betekent niet dat we alleen nog maar aan de slag gaan als een aanpak volledig integraal is. Als alle betrokkenen meedoen en tot het uiterste gaan. Zeker om deze ontwikkeling op gang te krijgen, zullen we ook kleinschalige samenwerking omarmen. En zoals gezegd ook met minder traditionele partners.

3) De derde ambitie ziet op Communicatie.
Het aantal potentiele partners in de strijd tegen criminaliteit is onbegrensd. Iedereen heeft belang bij veiligheid en dus is ook iedereen een potentiele partner. Maar om tot partnership te komen, moet het gezamenlijke belang voor het voetlicht komen en moeten we elkaar kennen.
Dat betekent dat het OM de komende jaren veel waarde hecht aan communicatie. Niet alleen aan de gebruikelijke persberichten over aanhoudingen en veroordelingen. Maar ook aan communicatie over verschijningsvormen van criminaliteit, met uitleg over de korte en lange termijnschade voor een samenleving die door verschillende vormen van criminaliteit wordt veroorzaakt. Dus ook met uitleg waarom het OM aan sommige strafbare feiten meer aandacht wil besteden dan aan andere.
Dat betekent niet alleen communicatie naar de maatschappij, maar ook met de maatschappij. Open staan voor dialoog.
Door beelden rondom criminaliteit en de effecten er van op het dagelijks leven met elkaar te bespreken, maak je die effecten voor iedereen zichtbaar en kan iedereen gaan inzien dat niemand onaangeraakt blijft door criminaliteit.
En dat iedereen van goede wil nadelen ondervindt of gaat ondervinden van misdaad.
Dan ontstaat er draagvlak voor bestrijding. Betrokkenheid bij bestrijding.

Ik haalde eerder het doodschieten van de agent hier op Bonaire aan. Op Dia di Boneiru beschreef de waarnemend gezaghebber dat die gebeurtenis een belangrijk moment is geweest op Bonaire. Tegenstellingen, discussies werden terzijde geschoven in een gezamenlijke afkeuring. Die energie maakte zelfs een ontwikkeling mogelijk waarin de oude tegenstellingen tussen wij en zij op het eiland verzacht werden.
Dat is heel hoopgevend. Hopelijk gebeurt het niet meer ten koste van een leven. Maar als we iets van die energie kunnen mobiliseren tegen het brede fenomeen criminaliteit, dan is dat een gigantische belemmering voor het woekeren van misdaad.

Mooie woorden, al zeg ik het zelf. Maar wat betekent dat nou voor Bonaire en voor Saba en Sint Eustatius?
Het is niet helemaal nieuw. In deze lijn zijn we al bezig. In grote en kleine dingen. En met wat creativiteit zie je ook overal kansen.

OM, politie en KMar hebben in de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd naar drugssmokkel via de luchthaven op Bonaire. Smokkelaars werden aangehouden en veroordeeld. Soms samen met medewerkers die een oogje hadden dichtgeknepen of nog verder waren gegaan. We hadden echter niet de indruk dat de smokkel daarmee stopte.
Sinds anderhalf jaar zitten overheidspartners en private partners die werkzaam zijn op de luchthaven en die allemaal belang hebben bij een veilige luchthaven rond de tafel. En worden de lessen die uit de strafrechtelijke onderzoeken kunnen worden getrokken, met elkaar besproken. Worden maatregelen besproken om de kwetsbare punten en processen aan te pakken. We stellen ons als partners de 'an sich' voor de hand liggende vraag: Hoe zorgen we dat het verdraaid moeilijk wordt om een sporttas met drugs aan boord van de KLM te krijgen? Geloof het of niet, maar die vragen zijn nog nooit in zon brede samenstelling besproken.

Ik kijk jaloers naar mijn collega op Curacao. Met de verschillende projecten in de Ta Basta Awor-aanpak heeft het OM daar laten zien dat het partijen bij elkaar krijgt om wijksveiligheid te vergroten door preventiewinkels en buurtwacht.

Een ander voorbeeld is de samenwerking om geitendiefstal op Bonaire tegen te gaan.
Geitendiefstallen zijn vrij eenvoudig uit te voeren. De verkoop van het vlees van meteen na de diefstal geslachte geiten is vrij eenvoudig. Weinig risico, grote opbrengst. Maar ook grote gevolgen. Geitenkuddes zijn veel geld waard en vormen vaak zelfs een familiespaarpot of de noodzakelijke aanvulling op het pensioen. Los van de emotionele waarde omdat het een in generaties opgebouwde kudde is.
Als geiten worden gestolen en geslacht, roept iedereen dat de buit te vinden moet zijn. Er zit immers geen stempel op. En dat de politie meer moet surveilleren in het uitgestrekte platteland om de dieven te kunnen pakken.
In die reacties zit een kern van waarheid. Er moet een systeem te bedenken zijn waarin gerichte controle op niet via de officiële lijnen in de verkoop gekomen vlees en handhaving van het verbod om zelf geiten te slachten en het vlees te verkopen, een hoge drempel opwerpen tegen geitendiefstal.
Dat systeem wordt nu bedacht. Niet door politie en de Warenkeurders alleen. Maar met de kunukero’s erbij. Zij zijn belanghebbend en hebben de kennis maar ook de mogelijkheden om bestaande praktijken die de diefstal eenvoudig maken, te beëindigen. Het belangrijkste is echter dat het gezamenlijke belang EN de gezamenlijke verantwoordelijkheid is onderkend.
Het zou mooi zijn als de houders van restaurants en foodtrucks ook nog aansluiten.

We hebben veel gevallen van huiselijk geweld. In de strafrechtketen betekent dat aanhouding, vaak gekoppeld aan tijdelijke ontwrichting van gezin en inkomensverlies. Terwijl we het strafrecht vaak vooral inzetten om hulpverlening door te drukken.
Maar we zien niet alle gevallen. We weten dat de kerken ook veel signalen krijgen. En bijvoorbeeld in de pastorale zorg ook hier mee aan de slag gaan. Gezinnen proberen te helpen. Het strafrecht loopt tegen knelpunten aan. Ik weet zeker dat de kerken ook tegen beperkingen oplopen. Het zou toch logisch zijn als we elkaar versterken. Helpen waar de ander geen mogelijkheden meer ziet. Dan moet het OM misschien zaken anders afdoen dan gebruikelijk. Om niet door de hulpverlening van een kerk heen te fietsen. Maar het resultaat is wellicht beter.
Ik las onlangs dat op de Bovenwindse eilanden senior citizens zich hadden uitgesproken tegen huiselijk geweld. Die betrokkenheid komt voort uit inzicht in de omvang van het probleem maar ook vanuit zicht op de schade die huiselijk geweld aanricht. Concrete, lokale kennis. En de senioren hebben gezag in hun eigen familie en kunnen dus voor ons een partner vormen om het probleem in beeld te brengen, maar ook om concrete probleemgevallen anders dan met criminalisering tegemoet te treden. Voldoende redenen om samenwerking, partnership te onderzoeken.
Dit soort onverwachte partners zulle we echt steeds meer gaan opzoeken.

Sinds ongeveer een jaar kennen we een eilandelijk platform criminaliteitsbestrijding. Politie, bedrijfsleven, OM en bestuur komen bijeen om veiligheidsissues met elkaar te bespreken en te bezien welke maatregelen genomen kunnen worden en hoe samenwerking de werking kan versterken. Traditioneel vraagt het bedrijfsleven de overheid om meer veiligheid. In het EPC zoeken we samen naar oplossingen en drempels.

Het kan ook in eenvoudig te realiseren dingen zitten. Een collega van het parket heeft onlangs een bijdrage geleverd aan een voorlichtingsbijeenkomst voor accountants over het systeem van meldingen van ongebruikelijke transacties. Een instrument om witwassen te voorkomen. De insteek was niet om met het justitievingertje te zwaaien en te wijzen op het strafbaar zijn van niet-melden maar om uitleg te geven wat het maatschappelijk belang is van die meldingen bij het overheidsstreven om witwassen tegen te gaan. En om het gesprek aan te gaan over de afwegingen die wel en niet een rol zouden kunnen spelen bij de vraag melden of niet.

U vraagt zich wellicht af of het OM nu met deze nieuwe ambities de hele wereld gaat verbeteren. Neen, wij onderkennen dat wij die ambities in moeten zetten met een zekere focus.
Wij brengen in de samenwerking vooral het strafrecht in en we hebben niet de luxe om nieuwe werkterreinen voor het strafrecht aan te boren. Werkterreinen waar anderen al actief en effectief zijn.
Het strafrecht is een ingrijpend instrument dat proportioneel moet zijn gezien de aan te pakken problematiek. We moeten het inzetten waar de meeste kans op effect bestaat. Of waar andere middelen juist geen effect meer opleveren.
Dus niet elk maatschappelijk probleem is een werkveld voor ons. Wat wel?

Het OM zal altijd geweld blijven bestrijden. De overheidsreactie op de onveiligheid die geweld met zich meebrengt kan niet uitblijven.
Daarnaast is de aanpak van grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit een terrein waar het OM op focust. De schadelijkheid en verschijningsvormen van ondermijning roepen ook om een ingrijpend instrumentarium. Met vriendelijk vragen bereik je hier niets.

Een ander werkveld blijft de veelvoorkomende criminaliteit. De samenwerking met partners ligt hier voor de hand omdat onderzoek leert dat preventie en ondersteunende maatregelen op dit gebeid resultaat kunnen bieden. Maar het strafrecht is bij uitstek geschikt om waar nodig ook duidelijk te maken: tot hier en niet verder.

Tot slot zal het OM de focus richten op het afpakken van crimineel vermogen.
De schadelijke en ondermijnende werking van crimineel geld kan zeer groot zijn. Maar in alle gevallen geldt dat we als samenleving moeten uitstralen dat criminaliteit niet mag lonen.
En het strafrecht, het OM biedt bij uitstek de mogelijk om het af te nemen.
Maar ook hier geldt dat het aantal partners waarmee kan worden samengewerkt groot is. Dat de creativiteit op dat gebied erg groot kan zijn. Je kunt zoeken naar partners die je wijzen op crimineel geld, die helpen bij het blootleggen van witwasconstructies. Maar je kunt ook private partners zoeken die evenzeer belang hebben bij ene gezond financieel systeem en die kunnen helpen met het opwerpen van drempels.

Mijnheer de voorzitter, Ik dreig mijn hand te overspelen door als genodigde op het feest van het Hof en van mr. van den Dungen teveel OM-slingers op te hangen. Vergeef me die vrijpostigheid.
Ik stop snel. Het is vrijdagmiddag. En er staat een borrel te wachten. Een klassieke en krachtige combinatie.
Ik wens de nieuw geïnstalleerde rechter een gelukkige tijd op Bonaire en wens hem veel wijsheid in het bedelen van het recht aan de 'hende humilde' van dit eiland.

Dank U !

 

 

Sint Maarten - Geen vervolging van verdachten in onderzoek naar dodelijk ongeluk - 21-09-2016

Het Openbaar Ministerie zal niet overgaan tot vervolging van de verdachten in het dodelijk ongeluk voor de aankomsthal van de Princess Juliana International Airport op 20 Augustus 2016. Hierbij verloor een peuter het leven. Het jongetje rende onverwacht de straat op terwijl er een shuttle bus voorbij kwam rijden.

Zowel de chauffeur van de bus, als de vader van het jongetje zijn in het onderzoek als verdachte aangemerkt. Beiden zijn door de politie gehoord, alsmede een aantal getuigen. Daarnaast is in het onderzoek gebruik gemaakt van het sporenonderzoek uitgevoerd door de verkeerspolitie en van veiliggestelde videobeelden van de luchthaven, waarop de toedracht te zien is.

Ten aanzien van de chauffeur kan niet worden vastgesteld dat zijn snelheid, gelet op de omstandigheden ter plaatste, te hoog was, dat hij onvoldoende aandacht had voor zijn omgeving of dat hij anderszins een verkeersfout heeft gemaakt. Dat heeft tot gevolg dat hem in strafrechtelijke zin geen verwijt te maken valt. Ten aanzien van hem geldt dat het een tragisch ongeluk is.

Van het handelen van de vader (het zonder begeleiding op een openbare weg met druk verkeer achterlaten van zijn jeugdige kinderen in een auto waarvan het voorportier open staat) zou gezegd kunnen worden dat het – gelet op zijn zorgplicht – zodanig onverantwoordelijk was, dat het wellicht strafrechtelijk verwijtbaar is. Echter, het Openbaar Ministerie vindt in dit geval de vervolging van de vader niet opportuun, gelet op het verschrikkelijke gevolg dat hij zijn kind heeft verloren.

 

Sint Maarten - OM in beroep tegen vonnissen in Masbangu-onderzoek- 20-09-2016

Het Openbaar Ministerie (OM) is in hoger beroep gegaan tegen de vier vonnissen van het gerecht in Eerste Aanleg van St. Maarten (GEA) in het Masbangu-onderzoek. Het onderzoek draait om stemfraude tijdens de Statenverkiezingen in 2010. De verdachten R.C.H.J., C.C. en A.R.W, zijn verdacht van het verkopen van hun stem en R.H. wordt verdacht van het kopen van de stemmen van de andere drie verdachten.

Op woensdag 14 september 2016 heeft het GEA de vier verdachten vrijgesproken van de ten laste gelegde (poging tot) ‘vote buying’. Volgens het GEA is uit het dossier vast komen te staan dat er betalingen zijn gedaan met de kennelijke bedoeling om het stemgedrag van de ontvangers te beïnvloeden. Volgens het GEA is echter niet vast komen te staan dat er voor die betaling een tegenprestatie - te weten het stemmen op een bepaalde partij – is overeengekomen, noch dat daartoe een poging is gedaan.

Het aannemen van geld en goederen (van enige waarde) van vertegenwoordigers van politieke partijen door stemgerechtigden dient in de visie van het Openbaar Ministerie, ten allen tijde te worden beschouwd als ‘vote buying’. De omstandigheden waaronder de verdachten R.C.H.J., C.C. en A.R.W. het geld hebben aangenomen (en R.H. het geld heeft gegeven) maken dat voor hen duidelijk moet zijn geweest dat als tegenprestatie hun stem op de UP partij werd verwacht.

Uit het dossier volgt, naar de mening van het Openbaar Ministerie, dat er in ieder geval sprake was van een ‘stilzwijgende’ overeenkomst. Op dat (cruciale) punt wenst het Openbaar Ministerie een beslissing van het Hof in te roepen.

Voor de voltooiing van het delict is (ook volgens het GEA) voldoende dat partijen overeenstemming hebben bereikt over het op een bepaalde wijze stemmen in ruil voor geld. Dat uiteindelijk toch anders wordt gestemd maakt dat niet anders.

Voor de komende verkiezingen zal het Openbaar Ministerie alert zijn op signalen die het uit de samenleving ontvangt over het aannemen van geld of goederen van vertegenwoordigers van politieke partijen, en waar mogelijk overgaan tot opsporing en vervolging.

 

Curaçao - OM zet zich in voor veiliger verkeer op Curaçao- 18-09-2016

 Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao is de afgelopen maanden samen met diverse ketenpartners actief bezig geweest met het voorbereiden van concept-Landsbesluiten om de verkeersveiligheid op Curaçao te vergroten. Om dit te bewerkstelligen is per januari 2016 tijdelijke bijstand gekregen van een wetgevingsjurist. De afgelopen weken zijn in dit kader diverse wetgevingsvoorstellen aangeboden aan de verantwoordelijke ministers van Curaçao.

Allereerst, een van de concept-Landsbesluiten betreft het verbieden van de verlengde achterbrug bij motorfietsen om zo het ‘feveren’ op de openbare weg tegen te gaan. Verder zijn regels voorgesteld ten aanzien van ‘quads’. Ook zij zijn debet aan gevaarlijke situaties op de openbare weg. Naast de aanpak van ‘fever’ en ‘quads’ is in overleg met het Keuringslokaal gelijk gekozen voor het vastleggen en vernieuwen van een aantal technische eisen die nu al voor een groot deel worden gehanteerd door het Keuringslokaal, omdat de huidige verordening daarin niet meer voorziet.

Een tweede wetsvoorstel ziet op het tegengaan van alcoholgebruik in het verkeer. Het Openbaar Ministerie pleit in de wetswijziging voor de wettelijke invoering van een ademanalyseapparaat (blaastest) om hiermee de ademanalyse als bewijsmiddel aan te voeren voor een effectieve bestrijding van het rijden onder invloed in het verkeer, gestoeld op het huidige artikel 24 van de Wegenverkeersverordening Curaçao. Op basis hiervan kan weer daadwerkelijk begonnen worden met inzet van alcoholcontroles in het verkeer.

Een derde voorstel van het Openbaar Ministerie betreft een wijziging van de Motorrijtuigenbelas-tingverordening in die zin dat pas een belastingsticker wordt afgegeven nadat de eigenaar van het motorrijtuig zijn openstaande boetes heeft voldaan. Door dit voorstel zullen mensen minder makkelijk hun boete ontlopen en wordt het verkeersgedrag naar verwachting ten positieve beïnvloed. Het voorstel is inmiddels ingediend bij de Ministers van Justitie, Financiën en Verkeer, Vervoer, Ruimtelijke Planning (VVRP).

Tot slot maakt het OM Curaçao zich sterk voor de introductie van de zogeheten ‘kentekenaansprakelijkheid’. Hierbij wordt de houder van het kenteken verantwoordelijk gehouden voor verkeersovertredingen gepleegd met dat voertuig. Met camera’s kunnen dan verkeersovertredingen worden vastgelegd, waarbij het oproepingsproces-verbaal en eventueel een transactievoorstel direct naar de kentekenhouder worden opgestuurd. Het is niet meer nodig dat de politie bij elke overtreding de bestuurder staande moet houden en persoonlijk de bekeuring moet overhandigen en de pakkans wordt vergroot. Vormen van kentekenaansprakelijkheid bestaan reeds in Nederland en Aruba.

 

Sint Maarten - Toespraak Ton Maan tgv de installatie plaats van nieuwe rechter op Sint Maarten- 16-09-2016

Vandaag vond in Philipsburg (Sint Maarten) de installatie plaats van nieuwe rechters, te weten, de heren mr. J.J.J. Schols, mr. D. Gruijters en mr. T.R. van der Spoel. Tijdens de buitengewone zitting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba heeft Hoofdofficier van Justitie van Sint Maarten, Ton Maan, een toespraak gehouden:

Mijnheer de President, Edelachtbaar college, Mijnheer de Gouverneur, Mijnheer de Minister-president, Mevrouw de Staten-voorzitter, Mijnheer de Minister van Justitie, Geachte heer Deken, Collega’s,‘rechtsplegers, Familie, vrienden en overige geïnteresseerden, Maar vooral: geachte heer Van der Spoel, geachte heer Schols, geachte heer Gruijters,

De installatie van een nieuwe rechter is altijd een heuglijk feit. De installatie op Sint Maarten van drie nieuwe rechters – en dan ook nog een drie strafrechters – maakt vandaag wel tot een bijzonder heuglijke dag. Een hartelijke felicitatie is op zijn plaats. In de allereerste plaats voor de nieuw geïnstalleerden en hun familie en vrienden, maar uiteraard ook uw Hof en voor het land Sint Maarten.
Naast het requireren en het feliciteren heeft het Openbaar Ministerie op een zitting als deze ook altijd de verantwoordelijke taak om – over de hoofden van de nieuwe rechters heen – een evenwichtig beeld te schetsen van een belangwekkend actueel thema, liefst juridisch van aard.
De druk van de strafzaken op het Gerecht is niet gering. Het afgelopen half jaar was de functie van strafrechter op Sint Maarten vacant en heeft het Gerecht met hulp van de strafrechters van Aruba de strafzittingen gedaan. Daarvoor nogmaals onze oprechte dank aan de Arubaanse rechters.
De vice-presidente en ik hebben het echter al vaker tegen elkaar gezegd: tot voor kort vijf, thans vier officieren van justitie leveren dag in dag uit strafzaken aan die door één rechtercommissaris en één strafrechter behandeld worden.
Gelukkig zit de afdeling strafrecht van het Gerecht na vandaag weer wat ruimer in het jasje. Overigens zijn daarmee ook felicitaties aan de advocatuur en het Openbaar Ministerie op zijn plaats!
De afdoening van strafzaken in de zittingzaal bij de rechter is een essentieel onderdeel van de bestrijding van de criminaliteit. Essentieel, maar zeker niet het enige middel. Ik kom daar later op terug. De afgelopen jaren heeft de criminaliteit zich verder verhard: extreem geweld is geen uitzondering meer, vuurwapenbezit en vuurwapengebruik is zorgwekkend, de zware en ondermijnende criminaliteit neemt toe, de bedreigingen zijn groot.
Ruim een maand geleden, op 8 augustus, herdachten wij op Sint Maarten dat een jaar voordien police-officer Benjamin werd doodgeschoten toen hij bij een overval op een juwelier zijn moed toonde. Negen dagen na deze herdenking werd politieman Ferry Bakx op Bonaire doodgeschoten toen hij op een melding van een woninginbraak afging. Twee
moedige politiemensen die een stap naar voren deden waar burgers een stap terugdoen om zichzelf in veiligheid te brengen. Een stap naar voren die iedere politieman getraind is te doen. Met gevaar voor eigen leven, voor U en mij, telkens weer. Laten we ons dat allemaal goed realiseren!
Ik geef u een schets van een werkelijk verschrikkelijke week op Sint Maarten:
op 31 augustus wordt een gevangene doodgeschoten in zijn cel in de gevangenis,
op 1 september wordt een jonge man met een mes neergestoken, hij overlijdt ter plekke
op 2 september wordt een man neergeschoten, wordt in zijn been geraakt en overleeft het
op 3 september grijpt de politie in bij een huiselijke twist en treft een vuurwapen aan
op 4 september wordt een man voor zijn huis doodgeschoten
op 5 september vindt een overval met een vuurwapen plaats op een juwelier in Frontstreet
En tenslotte, 6 september, een fietser wordt bij een onverantwoordelijke inhaalmanoeuvre
doodgereden.
Zeven dagen, vijf vuurwapens, één mes, drie geweldsdoden, één verkeersdode.
Laat er geen twijfel over bestaan: het is en zal altijd de eerste prioriteit van het Openbaar Ministerie blijven om de verdachten van deze vreselijke geweldsdelicten voor de rechter te brengen.
Gewelds- en levensdelicten zijn onze topprioriteit en we zullen ons altijd tot het uiterste blijven inspannen om deze zaken op te lossen.
De rechtshandhaving op Sint Maarten heeft zich echter onvoldoende doorontwikkeld om een adequaat antwoord te kunnen geven op deze angstaanjagende, toegenomen maatschappelijke bedreigingen. Sterker, het schiet op veel vlakken tekort. Ik wijs op de financiën, de middelen en de formatie die ter beschikking worden gesteld aan de politie, aan het Openbaar Ministerie, aan het Gemeenschappelijk Hof, aan de gevangenis, maar laten we ook zeker niet vergeten: aan de advocatuur. Ik denk dat de deken daar nog wel op terug zal komen. Al deze hoofdrolspelers in de rechtshandhaving worden onvoldoende uitgerust voor het zware werk dat van hen verlangd wordt.
Stoppen we dan bij die constatering? Nee, zeker niet, ik wil niet alleen spreken over de tekorten in de strafrechtketen. Immers, rechtshandhaving is meer dan alleen de toepassing van strafrecht. Natuurlijk moeten er strafrechtelijke interventies zijn, ze moeten effectief zijn, ze moeten zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor alle slachtoffers, verdachten en de burgers in Sint Maarten.
Maar we praten dan vooral over repressie, over het reageren op strafbaar handelen en bestraffen achteraf. Dat is slechts heel beperkt effectief in het voorkómen van criminaliteit.
De toepassing van het strafrecht alléén is niet de oplossing voor alle veiligheidsproblemen van een samenleving.
Een mooi voorbeeld kwam recent in de media naar voren, namelijk een opvallende daling met ruim 20% van het aantal gepakte bolletjesslikkers dat van Sint Maarten, Curaçao of Aruba naar Amsterdam vloog. Een mooi resultaat van strafrechtelijk optreden. Echter, tegelijkertijd is het aantal gepakte bolletjesslikkers op de route van de Cariben naar Düsseldorf het afgelopen half jaar bijna verdubbeld. Dit toont aan dat de financiële drive achter de criminaliteit altijd aanwezig blijft en de crimineel (letterlijk) zijn alternatieve route zoekt. We moeten daarom veel meer investeren op het wegnemen van die drive, door het afpakken van het financiële voordeel van de crimineel.
Ook op Sint Maarten gaan we daarom aan de slag met een afpakteam, een Asset Recovery Team. De Minister van Justitie en de Minister van Financiën hebben de opdracht daartoe ondertekend.
Een team bestaande uit mensen van KPSM, Douane, Kustwacht, Belastingdienst, Marechaussee en de Landsontvanger gaat zich richten op het afpakken van crimineel geld.
Door hun criminele vermogens af te pakken en de opbrengsten ten goede te laten komen van de rechtshandhavingsdiensten, betaalt de crimineel z’n eigen opsporing. Crime doesn’t pay!
Zoals u uit de samenstelling van het team al kunt afleiden, gaat het om een integrale aanpak, om samenwerking. Niet alleen het OM en opsporingsdiensten, maar ook de belastingdienst, ook de Landsontvanger.
Het streven naar een integrale aanpak is een van de drie pijlers van de strategie van het Openbaar Ministerie voor de komende jaren: het optimaal inzetten van de expertise, capaciteit, bevoegdheden en informatie van de handhavingsdiensten, het bestuur maar zeker ook private partijen uit de samenleving. Juist de samenwerking met maatschappelijke partners maakt de integrale aanpak zo effectief in de bestrijding en het voorkomen van crimineel gedrag. En daarvoor is nodig een besef van gedeelde verantwoordelijkheid, onderling vertrouwen en gelijkgerichtheid.
De samenleving zelf moet als geheel veel nadrukkelijker betrokken worden bij het bereiken van een veiliger en rechtvaardiger samenleving. Er moet een collectief bewustzijn en een publieke opinie ontstaan die leidt tot betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties, van bedrijven en media in het bereiken van een culture of legality and justice.
Meer vertrouwen in wet en recht moet ontstaan: de samenleving mag niet meer wegkijken, criminaliteit niet meer ‘normaal’ vinden en ‘geen geloof hebben’ in handhavingsdiensten.
De week zoals ik u schetste mag geen oud nieuws worden waarna we verder gaan waar we gebleven waren.
De Franse schrijver en piloot Antoine de Saint-Exupéry heeft ooit gezegd: Als je een schip wilt bouwen, roep dan niet de mensen bij elkaar om plannen te maken, het werk te verdelen, gereedschap te halen en hout te kappen, maar breng ze het hartstochtelijk verlangen naar de wijde, eindeloze zee bij. Dan bouwen ze het schip zonder hulp.
Een samenleving die zich teweer wil stellen tegen geweld, tegen wetteloosheid, tegen corruptie is de basis waarop de handhavende diensten kunnen bouwen aan een strafrechtelijk ingrijpen met duurzame resultaten. Het Openbaar Ministerie en de diensten moeten daarom in directe verbinding staan met de samenleving. En die verbinding, dat maatschappelijk draagvlak is op het moment onvoldoende.
Informeren en mobiliseren zijn daarbij kernwoorden. Naast de integrale aanpak is dit de tweede pijler voor het Openbaar Ministerie de komende jaren: een betere verbinding leggen met de maatschappij. Het Openbaar Ministerie en de handhavende diensten zullen vaker, beter en meer moeten uitleggen wat we doen, binnen en buiten de rechtszaal. Aan de hand van beeldbepalende zaken, aan de hand van themazittingen, aan de hand van meer en betere contacten met de media.
Zo heeft mijn hele parket drie weken geleden uitgebreid gesproken met de uitgever van een van de lokale kranten over hoe om te gaan met de media, maar ook hoe de media naar ons kijken. Zo zullen wij elke maand tijdens primetime op een van de radiostations een uur lang uitleg geven over allerlei aspecten van het werk van het Openbaar Ministerie.
Maar ook in dat werk van het OM moet sprake zijn van een doorontwikkeling in deskundigheid, in efficiëntie en transparantie, in zorgvuldigheid. De samenleving mag verlangen dat er sprake is van een professionele OM-organisatie.
De juridische kwaliteit van de gepleegde interventies is cruciaal. In andere woorden: het vakmanschap moet op orde zijn en in zorgvuldigheid worden toegepast. Dat is de derde pijler van de strategie van het OM; de eigen organisatie.
Wat niet meer mag gebeuren (en wat in het verleden teveel gebeurde) is dat zaken zonder een deugdelijke reden lang bleven liggen. Moeilijke keuzes moeten worden gemaakt, er is absoluut onvoldoende opsporingscapaciteit om alle criminaliteit aan te kunnen pakken.
Maar als de keuzes zijn gemaakt dan moet de zaak zo voortvarend mogelijk afgehandeld worden.
En die keuzes moeten ook sneller worden gemaakt. Het Korps Politie Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn begonnen aan het project JASAP (Justice as soon as possible).
Een officier van justitie die op het politiebureau samen met de politie nieuwe zaken van veelvoorkomende criminaliteit direct bespreekt, kijkt wat er moet of kan gebeuren, samen aan de slag gaan om slachtoffers en verdachten recht te doen.
Het project loopt als gevolg van capaciteitsproblemen zeker nog niet optimaal, maar de korpschef en ik zijn overtuigd van het nut van deze aanpak en gaan daar mee door.
En vakmanschap wil niet zeggen dat de rechter nooit tot een vrijspraak zal komen. Gelukkig niet zou ik willen zeggen, want dat zou betekenen dat er nooit een juridische discussie nodig is in deze zaal over de toepassing van de strafwet op menselijk handelen, dat alleen de makkelijke zaken met snelle veroordelingen aan bod zouden komen en dat nooit feitelijk of juridisch moeilijke of politiek gevoelige zaken aan de rechter zouden worden voorgelegd.
Slachtoffers, verdachten, getuigen, burgers, zij allen mogen verwachten dat dat nu juist wel gebeurt, zodat de onafhankelijke rechter kan oordelen. Kortom, keuzes maken die passen bij de realiteit van de samenleving, professioneel, integraal en in verbinding met de samenleving.
Dat zijn de kernwoorden voor het Openbaar Ministerie in de aanpak van de criminaliteit, om te komen tot een veiliger en rechtvaardiger Sint Maarten, met een cultuur van wet en recht.
Dit te kunnen bereiken bij de realiteit van een groot gebrek aan geld en middelen is een forse opgave die een duidelijke verandering van het OM verlangt, een ontwikkeling naar een netwerkpartner in plaats van alleen een strafrecht-toepasser. We zullen ons daarbij gaan focussen op drie criminaliteitsvormen: op de veelvoorkomende criminaliteit onder andere via JASAP. Op de High Impact Criminaliteit, zoals de geweld- en levensdelicten die ik noemde, die ieders veiligheidsgevoel ernstig aantasten. En op de lokale
en grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit omdat die de fundamenten van onze rechtsstaat aantast.
En daarin zullen we niet in één keer slagen, we zullen vallen maar ook weer opstaan, het vergt een langere adem. Deze visie voor de komende vijf jaren hebben we vastgelegd in dit boekje, “Perspectief op de criminaliteitsbestrijding 2016-2021” dat voor u ter beschikking is als u dat wenst. De taal kan geen probleem zijn, u treft de tekst zowel in het Nederlands als het Engels en het Papiamento.
Terug naar U drieën, strafrechters van der Spoel, Schols en Gruijters. U maakt nu deel uit van deze samenleving van Sint Maarten. Als inwoner en als burger, maar eerst en vooral als rechter op dit friendly island. Eerst en vooral als rechter? Jazeker!
Want iedereen op dit eiland kent iedereen, of in ieder geval kent iedereen wel iemand die iedereen kent, en dat is echt niet heel erg overdreven. U zult vaak als rechter gezien en herkend worden, ook op die momenten dat u het zelf helemaal niet door heeft. Dat is wennen. U zult echter zeer zeker gaan ervaren hoe de bevolking u niet alleen welkom zal heten als rechter maar u ook volledig zal omarmen als nieuwe inwoner en burger van dit prachtige land Sint Maarten.

Ik dank u voor uw aandacht,
Ton Maan, Hoofdofficier van Justitie Sint Maarten

 

Sint Maarten - Regiezitting Octopus onderzoek op 21 september 2016- 14-09-2016

 

De regiezitting in het Octopus onderzoek staat gepland voor 21 september 2016 van negen uur ‘s ochtends tot twaalf uur ‘s middags. Octopus is het onderzoek naar stemfraude tijdens de parlementaire verkiezingen in 2014.
Een regiezitting houdt in dat de zaak niet inhoudelijk door de rechter zal worden behandeld. Tijdens die zitting zullen onderzoekswensen worden geïnventariseerd en worden besloten op welke datum de inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden.
Voor nu zijn vijf (5) verdachten gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Het gaat om: S.J.M. (49), W.F.B. (30), E.E.L.F. (35), R.G.K. (48) en F.L.A. (46). Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en het kopen van stemmen. De Officier van Justitie heeft nog geen beslissing genomen over de vervolging van de andere verdachten in het onderzoek Octopus.
In het onderzoek door de Landsrecherche en onder leiding van het Openbaar Ministerie, zijn 20 personen als verdachte aangemerkt waarvan één (1) verdachte niet kon worden getraceerd en één verdachte inmiddels is komen te overlijden. In totaal zaten 14 van de verdachten vast in de gevangenis toen het onderzoek werd gestart. Van alle verdachten zijn er ruim 10 gehoord in het onderzoek.

 

Curacao - Toespraak Procureur-generaal mr. Guus Schram ter gelegenheid van de installatiezitting- 09-09-2016Mijnheer de President,
Edelachtbaar college,
Mevrouw de Gouverneur,
Mijnheer de Minister van Financiën,
Geachte mevrouw de vice - Deken,
Collega’s van Hof en het Openbaar Ministerie,
Familie en vrienden, lieve kinderen, maar uiteraard vooral: beste Leomar, Joris, Petra, Eva en Altagracia,

Bon tardi,

Een installatiezitting of presentatiezitting is primair een feestelijke gelegenheid waar vrienden, familie, collega’s en ketenpartners kunnen kennis maken met onze nieuwe officieren.
Maar zo’n zitting heeft ook een ander doel. Het is voor mij als procureur-generaal ook een kans om stil te staan bij de ontwikkelingen in de rechtshandhaving. Dat doe ik dan als het ware over de hoofden van onze nieuwe officieren heen. Ik zal vandaag met die ontwikkelingen beginnen en mijn requisitoir afsluiten met de presentatie.
Mijnheer de president, in de avond van 17 augustus wordt Bonaire opgeschrikt door een afschuwelijk incident. Politieman Ferry Bakx komt samen met een collega af op een melding. Ter plaatse wordt geschoten en even later blijkt Ferry Bakx meermalen getroffen. Hij overlijdt dezelfde avond. Voor heel Bonaire, en in het bijzonder voor zijn familie en het Korps Politie Caribisch Nederland, is het overlijden van deze politieman een enorm verlies en dit verschrikkelijke drama toont pijnlijk aan hoe hard criminaliteit de samenleving raakt.
Op de politie wordt regelmatig kritiek geuit, maar deze vreselijke gebeurtenis illustreert hoe moeilijk en gevaarlijk het politiewerk is. Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt de politie dwingend in. En waar anderen een stap terug doen, stappen politieagenten juist naar voren. Dapper en met gevaar voor eigen leven en elke dag opnieuw. Laten we ons dat realiseren en de politieorganisaties in onze samenlevingen koesteren.
Deze gebeurtenis staat helaas niet op zich. We zien in alle landen en eilanden nog steeds harde geweldscriminaliteit, met onnodig veel slachtoffers.
Vanzelfsprekend is de eerste prioriteit van het Openbaar Ministerie om verdachten van deze vreselijke geweldsdelicten voor de rechter te brengen. Gewelds- en levensdelicten zijn topprioriteit en we zullen ons altijd tot het uiterste inspannen om deze zaken op te lossen.
Maar het doen van strafrechtelijk onderzoek na een misdrijf is niet het enige antwoord dat wij op de criminaliteit moeten geven. De huidige criminaliteit vergt een veel structurele herijking van de gehele rechtshandhaving. Alleen met een meerjarige strategie kunnen wij een rechtshandhavingsketen bouwen die in staat is om de criminaliteit een halt toe te roepen. In samenspraak met bestuur en partners heeft het OM een koers ontwikkeld waar ik vandaag bij wil stil staan.
Waar staan wij voor als OM? Hoe willen wij de komende jaren een effectieve bijdrage leveren aan een veilige en rechtvaardige samenleving? Dat is namelijk onze ambitie. Men moet op onze daadkracht kunnen vertrouwen, op interventies die zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en de samenleving. De afgelopen jaren heeft de rechtshandhaving zich doorontwikkeld en geprofessionaliseerd. We moeten daarmee verder gaan om een definitieve ommekeer in de criminaliteitsbestrijding te bereiken. De strategie die het OM voor ogen heeft om dit te bereiken, berust op drie pijlers:
I. de integrale aanpak zal verder moeten worden ontwikkeld,
II. de verbinding en communicatie met de samenleving moet verder worden verbeterd
III. en de OM-organisatie zal zich verder moeten professionaliseren.
Ik neem die pijlers met u door. We moeten toe naar een brede, doelmatige en professionele handhavingsketen. Met dezelfde hoeveelheid geld moet méér gedaan kunnen worden: oftewel de slagkracht van de handhavingsaanpak moet over de gehele linie worden vergroot.
Dat kan alleen door middel van een integrale aanpak. Verschillende organisaties stellen gemeenschappelijke doelen en werken daar samen aan. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise, capaciteit en informatie wordt gedeeld. Afhankelijk van het probleem organiseert zich dan een netwerk dat in staat is actie te ondernemen en gezamenlijk worden daarin de meest kansrijke strategieën bepaald. Dat veiligheidsnetwerk omvat niet alleen strafrechtelijke partners, maar ook het bestuur, de handhavingsdiensten en alle mogelijke relevante publieke en private partijen in de samenleving. Juist die publiek-private samenwerking en de deelname van onconventionele partners maakt de integrale aanpak krachtig. Immers, de sleutel voor een succesvolle integrale aanpak is een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid, onderling vertrouwen en “wij”-denken. Met het Afpakteam, de Top C-benadering, Ta basta Awor, het project veilig ondernemen, Preveni i proteha in Curacao, het Miss Lalie Center in Sint Maarten en Poortwacht in Bonaire, hebben we veel ervaring opgedaan met deze integrale aanpak en daar gaan we mee door.
Een tweede pijler betreft de communicatie met de samenleving. Een duurzame omslag naar een samenleving met minder criminaliteit kan namelijk niet worden bereikt zonder dat we de samenleving zelf veel nadrukkelijker bij de criminaliteitsbestrijding betrekken.
Er zal meer vertrouwen in wet en recht moeten ontstaan: wegkijken, het ‘normaal’ vinden van criminaliteit en ‘geen geloof hebben’ in handhavingsdiensten, daar moeten we echt vanaf. Het is ondenkbaar dat de dood van 2 mensen in het afgelopen weekend, op honderd meter afstand van waar we nu zitten, nu alweer “oud” nieuws is en de schouders worden opgehaald.
Deze omslag is onmogelijk zonder een breed draagvlak voor het OM en de andere rechtshandhavingsdiensten. Dat huidige draagvlak is – laten we eerlijk zijn - zeker niet optimaal. Prioriteit is dat dit hersteld en vergroot wordt. Daarvoor willen we de samenleving voortdurend informeren en mobiliseren: uitleggen wát we doen, waaróm we dat doen en wat de samenleving zelf kan betekenen. Daarbij speelt natuurlijk de media een grote rol, maar denk ook aan kerken, scholen, vrijwilligersorganisaties, brancheverenigingen en sportclubs. Dit alles vraagt om een nieuwe rol en houding van het OM.
Daarmee kom ik vanzelf bij de laatste pijler; dat is dat Openbaar Ministerie zelf. De gestelde ambities vragen veel van ons. We moeten sterk, professioneel en modern zijn. De interne organisatie en werkprocessen zal over de hele linie professionaliseren: van administratieve ondersteuning tot aan officieren van justitie, en van bedrijfsvoering tot aan persvoorlichting. Daarbij richten we ons op deskundigheid, zorgvuldigheid, efficiëntie en transparantie.
Met deze pijlers zijn we een weg ingeslagen naar een ‘OM-nieuwe stijl’: méér extern-, méér horizontaal-, méér integraal en méér partner(s)gericht.
We zullen niet alleen onze klassieke ‘verticale’ rol van magistratelijke instantie die opsporingsonderzoeken aanstuurt en beslist over de vervolging moeten vervullen, maar ook een nieuwe, ‘horizontale’ rol moeten ontwikkelen, die gericht is op duurzame effecten. Dat is een flinke verandering. Bij de uitoefening van de klassieke, verticale rol is het speelveld voor ons namelijk bekend en vertrouwd. Die nieuwe, horizontale rol verkennen we door ‘leren door te doen’, waarbij met vallen en opstaan wordt ontdekt hoe de winst kan worden behaald.
Die winst zit er in ieder geval in dat het optreden van het OM altijd zichtbaar en herkenbaar moet zijn. Dat betekent dat prioriteiten van het OM voortdurend in relatie moeten staan tot de maatschappelijke realiteit. Dit vraagt om selectiviteit: kiezen voor de zaken die er het meest toe doen en voor de interventies met het grootste effect. Gezien het huidige criminaliteitsbeeld op de eilanden, zal het OM zich de komende jaren gaan focussen op de aanpak van drie criminaliteitsvormen. De grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit die vaak de fundamenten van onze rechtsstaat aantast, de High Impact Criminaliteit, zoals geweld- en levensdelicten, die een grote invloed heeft op het veiligheidsgevoel, en de veelvoorkomende criminaliteit die in de directe leefomgeving zorgt voor veel overlast en onbehagen. Daarnaast wil het OM serieus werk blijven maken van het afpakken van crimineel vermogen, om ervoor te zorgen dat misdaad niet langer loont.
Als OM vinden we het van belang om dit lange termijn perspectief vast te leggen en uit te dragen. We willen dat duidelijk is wat we doen en waarom we dat doen. Straks op de netwerkborrel zult u daarom dit boekje aan treffen. We hopen dat onze partners zich in deze lijn herkennen en samen met ons op de ingeslagen weg voort willen gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we daarmee gezamenlijk kunnen bijdragen aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving.
Hoe gaat het OM dat nu allemaal doen, hoor ik u denken meneer de President? Dat doen we voor een deel met een nieuwe generatie aanklagers die ik graag aan u voorstel.
Ik begin kort met twee officieren die hier vandaag niet aanwezig zijn. Officier van justitie is een 24-uurs baan en dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Dat zijn Bas van de Vliet en Saskia de Vries. Beiden zijn ervaren officieren van justitie uit Nederland en beiden hebben een ruime ervaring met het werken in andere landen. Zo heeft Van de Vliet deelgenomen aan een onderzoeksteam van het Libanon-tribunaal.
Dan kom ik bij Joris Belien. Joris werkt voor het Parket van de Procureur-Generaal en is op dit moment ook belast met de taken van de coördinerend rechercheofficier. Joris komt van het Landelijk Parket en is gespecialiseerd in de grote zware onderzoeken, waarin hij al meermalen bijzonder veel lef heeft getoond. Joris weet niet alleen hoe je grote onderzoeken moet aansturen, hij heeft ook liefde voor het vak. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn ideeën om een Caribische rekwireerwedstrijd te organiseren.
Altagracia Martis en Petra Borst zijn onze nieuwe plaatsvervangend officieren van justitie. Petra is via de Hoge Raad en het parket Den Haag bij het landelijk parket belandt dat zich gespecialiseerd heeft in lange en ingewikkelde opsporingsonderzoeken in het zwaarste segment. Precies de onderzoeken waarvoor Petra in 2014 naar Curacao is gekomen. Petra Borst heeft zich op parket Curacao dusdanig ontwikkeld dat ze de kans heeft gekregen om zich als plaatsvervangend officier van justitie op de belangrijke verkeersportefeuille te storten.
Altagracia Martis, is onze eerste eigen Officier in opleiding. Het verheugt mij zeer dat wij als organisatie in staat zijn geweest om een interne opleiding van de grond te krijgen. Deze opleiding is er op gericht om een talentvolle lokale parketsecretaris in de gelegenheid te stellen om officier te worden. Daarvoor is een stevig opleidingstraject gevormd beginnend met het behalen van een zittingsvaardigheidsbewijs. Altagracia is daar inmiddels met vlag en wimpel voor geslaagd. Mr. Martis zal de komende tijd veel op zitting te zien zijn om zo de benodigde zittingservaring op te doen. De post op Facebook van de benoeming van Altagracia is 14.000 keer bekeken. Dat beschouw ik als de bevestiging dat we met deze opleiding een richting ingeslagen zijn die door de samenleving omarmd wordt. Altagracia, ik wens je heel veel succes met je opleiding en ik heb er alle vertrouwen in dat je je zal ontwikkelen tot een prima officier van justitie.
Mr. Bos is na haar afstuderen in 2005 aan de universiteit van Leiden twee jaar werkzaam geweest in de advocatuur. Daarna is zij naar Aruba verhuisd en in 2008 aangenomen als RAIO bij het gemeenschappelijk Hof. Na afronding van de RAIO-opleiding heeft zij ervoor gekozen - en daar zijn we bijzonder trots op - om op Curaçao als officier van Justitie aan de slag te gaan. Eva Bos is een allesvreter, zo is zij al wijkteamofficier en atrako-officier geweest en heeft zij een veelheid aan zaken ter terechtzitting aangebracht. Thans is zij onder meer belast met het in goede banen leiden van de vele rechtshulpverzoeken die het parket Curacao ontvangt. Eva laat zich typeren als een jurist met een scherpe blik en is daarmee van grote waarde voor het parket.
Als laatste wil ik een bekend gezicht aan u voorstellen. Leomar Angela. Leomar is sinds 1 januari de nieuwe advocaat-generaal, daarvoor bekleedde hij al diverse functies bij het Hof en het Openbaar Ministerie van Curaçao. Leomar is een nauwgezet jurist en vakman en ik ben er van overtuigd dat hij de AG rol met verve gaat vervullen. Daarnaast gaat hij leiding geven aan ons nieuwe bureau AG 2.0. Dat bureau houdt zich niet alleen bezig met de appel-zaken, maar is ook de centrale spil van de rechtshulp, kennis en opleidingen in onze hele organisatie. De tweede lijn krijgt daarmee wat ons betreft een heel nieuw elan.
Joris, Eva, Petra, Joris en Leomar jullie zijn een onderdeel van een Openbaar Ministerie dat volop in beweging is. We bevinden ons in een uitdagende periode en ik wens jullie heel veel succes. Samen zullen wij bijdragen aan een veiliger samenleving.

Mijnheer de president, ik dank u voor uw aandacht.

guus

Curacao - Toespraak Advocaat-generaal (AG) mr. Leomar Angela ter gelegenheid van de installatiezitting- 09-09-2016Geachte aanwezigen
Allereerst een bijzonder welkom aan de kinderen in ons midden. Bijzonder, omdat de zitting doorgaans voor hen off limit is.
Deze minderjarige personen, zoals het Wetboek van Strafvordering ze noemt, kunnen slechts als toehoorder op de strafzitting worden toegelaten als ze de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. En dat is maar goed ook, want de zaken, die in deze rechtszaal de revue passeren, zijn vaak niet voor kinderogen- en oren bestemd.
Hun aanwezigheid en ook mijn plek in de sprekersorde brengen me tot een korte en ietwat luchtige beschouwing van mijn onderwerp, het metier van de officier van justitie. Ik verwacht, dat u dat zult waarderen, want om met Mark Twain te spreken “after 20 minutes of a sermon no more souls are saved.”
Deze rechtszaalsetting heeft veel weg van een echte terechtzitting, met de rechterlijke macht achter en aan weerszijde van de tafel gezeten (alleen normaliter niet in zulke groten getale aanwezig) en de advocaat op de vloer. Alleen de verdachte en de tolk ontbreken.
Officieren, waarover dit praatje gaat, worden tot de staande magistratuur gerekend, omdat ze, uit respect voor het Gerecht, uit aloude gewoonte, staand het woord voeren. Staand en, zoals u ziet, ook in toga.
Het gebruik van de toga is niet optioneel, doch bij wet verplicht. De wet geeft zelfs vrij gedetailleerd aan hoe toga en bef - het ensemble heet ambtskostuum - er uit moet zien en ik kan u zeggen, dat de mijne, Taylormade op kosten van ons management, er aan voldoet.
Ongetwijfeld ziet u ook, ondanks de aanbeveling van rechter Carmelia, gedaan in zijn installatierede van vorig jaar, om te komen tot een Caribische, lees, althans zo heb ik het begrepen, ietwat vrolijke toga, dat het er nog steeds bijzonder sober uitziet.
Gelukkig dus maar, dat de wet niet ook voorschrijft wat onder de toga moet worden gedragen, zodat toch iets individueels van de togadrager, alhoewel ondergeschikt en soms niet meer dan een vleugje kleur, kan doorschijnen.
Maar goed, ge-toga’d als nu vindt het onderzoek op zitting, onder leiding van de rechter, plaats, waarbij de officier doorgaans tot bewezenverklaring en straf rekwireert en de advocaat de verdachte verdedigt.
Zoals de rechter de leiding heeft van het onderzoek op zitting, zo heeft de officier de leiding over het voorbereidend onderzoek, dat aan de zitting voorafgaat, en het is juist daarin, dat het fundament wordt gelegd voor de strafzaak op zitting.
Daarmee is niet gezegd, dat het voorbereidend onderzoek, dat, anders dan de zitting, niet openbaar is, een solistische inspanning van de officier is. De officier mag wel, zoals de wet voorschrijft, belast zijn met de opsporing en vervolging van strafbare feiten, deze taak is enkel uit te voeren in partnerschap met derden, waarvan de politie veruit de belangrijkste is.
Het is immers de politie, die feitelijk onderzoek doet naar strafbare feiten. De officier geeft daar leiding aan en neemt op grond daarvan een vervolgingsbeslissing, waarvan het dagvaarden van de verdachte het meest tot de verbeelding spreekt, want daarmee komt de zaak voor de rechter.
Dat voorbereidende proces nu stelt hoge eisen aan de vaardigheden van de officier, omdat het zich altijd afspeelt in het spanningsveld tussen aan de ene kant rechtshandhaving en aan de andere kant grondrechten en vrijheden van burgers. Vrijheden, die soms, in het kader van het onderzoek, moeten wijken door de toepassing van vrij ingrijpende strafvorderlijke dwangmiddelen, zoals een arrestatie, een telefoontap, een huiszoeking.
Het is de taak van de officier om in die fase het onderzoek juridisch scherp te houden en loodsen naar een oplossing, die recht doet aan de zaak.
In dat proces zijn niet alleen dus juridische vaardigheden van belang, doch ook sociale behendigheid, inlevingsvermogen en communicatieve vaardigheden.
In het juridische is het aan de officier om bijvoorbeeld de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie effectief uit de doeken te doen voor de politie. Doe je dat niet, dan kan je slagen gaan missen in je onderzoekpraktijk, waardoor je bepaalde zaken niet meer kunt bewijzen of tegen onherstelbare processuele fouten aanloopt. Denk bijvoorbeeld aan het recente overzichtsarrest van de Hoge Raad over medeplegen, waarin het verschil tussen medeplegen en medeplichtigheid is aangescherpt en het arrest over rechtsbijstand, waarin is uitgemaakt, dat de verdachte recht heeft op bijstand en aanwezigheid van zijn advocaat tijdens het (politie)verhoor.
Bij de overige vaardigheden is uiteraard het inzicht in culturele waarden, normen, gebruik en taal van dit eiland en regio van belang.
In mijn tocht in het justitiële procesgebied heb ik persoonlijk altijd veel gehad aan het Papiaments - ook al is de mijne van oorsprong Arubaans - en dan niet alleen in het contact met de politie, waarvan de meerderheid van oorsprong Papiamentstalig is, maar ook met personen, die vaak, hun ondanks, verzeild zijn geraakt in het strafproces, zoals bijvoorbeeld slachtoffers van delicten, met wie je als officier vaak moeilijke en emotionele gesprekken moet voeren over een zaak.
Deze taalkwestie is bij de politie overigens een immer aanwezige horde, die dagelijks moet worden genomen, omdat zij bij het relateren van bevindingen constant een vertaalslag naar het Nederlands moet maken, immers alle processen-verbaal, een van de belangrijkste bewijsmiddelen in het strafprocesrecht, worden in het Nederlands opgesteld en aangeleverd. Begrip daarvoor en assistentie daarbij is een pre voor de officier.
In mijn herinnering over de taal is het geval van een ietwat oudere meneer uit Boca Sint Michiel, die bij mij, toentertijd als rechter-commissaris, een getuigenverklaring kwam afleggen. Pas toen hij doorhad, dat ik Papiaments sprak, plofte hij zichtbaar opgelucht tegenover mij neer met de opmerking “Esta bon, un makamba ku ta papia Papiamento!” Dat schepte gelijk een band, ik zei nog wel, dat ik geen makamba was, maar kennelijk was dat niet zo heel belangrijk. Daarna barstte hij los in het Sint Michiels, waarmee hij, wellicht onbedoeld, een nieuw probleem creëerde, voor mij, dat is, want dat Papiaments, was niet altijd goed te volgen.
Het is an sich een mooi en spannend vak, het vak van de officier, maar tegelijkertijd is het niet voor iedereen weggelegd. De keerzijde is namelijk, dat je lang niet met iedereen vrienden kunt zijn en dat je in bepaalde gevallen zelfs delen van de samenleving en/of het bestuur tegen je kan krijgen. Daar moet je tegen bestand zijn.
De verfilming van het onderzoek naar en de rechtszaak over de moord op president John F. Kennedy “JFK” van de bekende regisseur Oliver Stone is daar een typisch voorbeeld van.
Overigens haalt de officier doorgaans het Hollywood genre niet. Waarschijnlijk zijn we, als beroepsgroep, niet glamorous genoeg, want, laten we wel zijn, meestal gaan de films over de politie en de tegenpartij of advocaten. Ook rechters doen het daarin niet bijzonder goed, want als het al in de films gaat om rechtszaken, worden die vaak belicht vanuit de rol en perspectief van de advocaat, vide daarvoor blocbusters als “A Few Good Men”, “The Devil’s Advocate” en recentelijk “the Judge”.
Glamourous of niet, door dit praatje weet u nu, dat het de officier is, die die spectaculaire politiezaken, waarover menig film gaat, tot bewijsbare rechtszaken verheft en ter berechting voor het gerecht brengt. Aldus is de officier een spil in de rechtshandhaving op weg naar een veiliger samenleving voor ons allen. En dat nu is een fantastisch goed.

Dank voor uw aandacht.
mr. M.L.A. Angela, advocaat-generaal

Leomar

Curacao - Gedragscode Openbaar Ministerie geactualiseerd- 31-08-2016


Per 1 september 2016 hebben de Openbaar Ministeries van Curaçao, Sint Maarten en BES en het Parket van de
Procureur-Generaal een nieuwe gedragscode.
Met de verníeuwde gedragscode wordt beter aangesloten bij de ontwikkelingen binnen het OM waarbij integrale
aanpak, verbinding met de samenleving en een professioneel openbaar ministerie centraal staan.
Deze gedragscode geldt voor alle medewerkers van het OM en is een middel om de nadruk te leggen op de eigen
verantwoordelijkheid van de medewerker. Integer, professioneel, omgevingsgericht, transparant en zorgvuldig zijn
de kernbegrippen in de gedragscode en daarmee de leidende begrippen voor het handelen van onze medewerkers.
De gedragscode is goedgekeurd door de Ministers van (Veiligheid en) Justitie van Curaçao, Sint Maarten en
Nederland en gaat in per 1 september 2016.

De gedragscode is te vinden op de website van het OM via de link:
http://www.openbaarministerie.org/images/Gedragscode_OMCarib190816-MinderKB.pdf

 

Bonaire - 5 aanhoudingen in onderzoek DRUM- 30-08-2016


Op dinsdagavond 30 augustus zijn in opdracht van het Openbaar Ministerie BES in het kader van het opsporingsonderzoek DRUM van het KPCN 5 aanhoudingen verricht. Door een hechte samenwerking tussen met name KPCN, RST, KMar, Nationale Politie, Korps Politie Aruba, Korps Politie Curaçao en de Kustwacht zijn deze aanhoudingen verricht.
De aanhoudingen werden verricht met bijstand van het Arrestatieteam uit Curaçao en vonden plaats in een woning aan de Kaya Gemini te Bonaire. Na de aanhoudingen is in de woning een doorzoeking gestart. De exacte personalia van de verdachten worden nog onderzocht.

 

Curacao - Convenant OM en CAP voor efficiënter antecedentenonderzoek luchthavenpersoneel- 29-08-2016

Willemstad – Het Openbaar Ministerie (OM) en Curaçao Airport Partners (CAP) zullen rechtstreeks samenwerken om de zogeheten ‘background check’ van personen werkzaam op de Curaçaose luchthaven efficiënter te realiseren. Tot op heden gebeurde dit met Toelatingsorganisatie Curaçao als tussenschakel. Met het convenant blijft een veilig en secuur onderzoek gewaarborgd, terwijl de procedure aanzienlijk wordt verkort.

Maandag 29 augustus 2016 ondertekenden Procureur-Generaal (PG) Guus Schram namens het Openbaar Ministerie en CEO van Curaçao Airport Partners Ralph Blanchard het overeenkomst tussen beide partijen voor een efficiënter antecedentenonderzoek, ook wel bekend als ‘background check’, voor personen die (tijdelijk) werkzaam zijn op Curaçao International Airport. Het verrichten van een ‘background check’ is onderdeel van het geheel aan technieken en methodes om de veiligheid op een luchthaven te waarborgen en is tevens een vereiste van het International Civil Aviation Organization (ICAO), de luchtvaartautoriteit van de Verenigde Naties belast met processen en beleid voor een veilig, efficiënt, secuur, economisch duurzame en ecologisch verantwoorde burgerluchtvaart sector.

Zonder een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ mag men niet op de luchthaven werken. Voorheen moest men, wilde men op de luchthaven werkzaam zijn bij luchtvaartmaatschappijen, groundhandlers, winkels etc zelf een ‘Bewijs van Goedgedrag’ opvragen bij de Toelatingorganisatie Curaçao. De Toelatingsorganisatie verzocht op haar beurt de informatie bij het OM. Om het proces efficiënter te doen lopen wordt – indien de betrokkene daarmee instemt - de aanvraag rechtstreeks gedaan door CAP aan het OM. Het parket PG controleert hierop de justitiële gegevens van de betrokken persoon. CAP wordt hierna binnen 3 weken door het OM geadviseerd of deze ‘Bezwaar’ of ‘Geen bezwaar’ aantekend. Informatie wordt niet aan derden verstrekt en de persoonsprivacy wordt ook hier gewaarborgd.

Met de aanpassing in de procedure kunnen personen die aangenomen worden bij bedrijven en diensten op de luchthaven sneller aan het werk. Ook wordt hiermee het orgaan Toelatingsorganisatie Curaçao minder zwaar belast met verzoeken vanuit de luchtvaart sector. De procedure wordt na een looptijd van 6 maanden geëvalueerd.

 

Curacao - Verzoek OM aan Hof inzake onderzoek overheid nv’s- 29-08-2016

 

Het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden heeft vrijdag 26 augustus 2016, conform Artikel 2:282 van het Burgerlijk Wetboek (BW), een verzoek ingediend bij het Gemeenschappelijk Hof naar aanleiding van het rapport van mr Willems naar het beleid en de gang van zaken bij de overheids nv’s Refineria di Korsou, Aqualectra NV, Curoil NV.

Het Openbaar Ministerie verzoekt het Hof, op basis van het rapport van mr Willems, vast te stellen dat er sprake was van wanbeleid bij Refineria di Kòrsou (RDK), Aqualectra en Curoil en de daarvoor verantwoordelijken aan te wijzen.

Tevens verzoekt het OM om de rechtspersonen Refineria di Kòrsou (RdK), Aqualectra en Curoil) te verplichten een persoon te machtigen alles te doen wat nodig is om de veroorzaakte schade te verhalen op de verantwoordelijke personen. Daarmee wordt zeker gesteld dat de verantwoordelijken ook daadwerkelijk worden aangesproken.

 

Curacao - Zaak “Bientu” nu onherroepelijk geworden - 29-08-2016


WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie en de verdachten in de zaak “Bientu” zijn in onderling overleg overeengekomen om het door beide partijen ingestelde hoger beroep in de zaak “Bientu” in te trekken. Hiermee is de uitspraak van 1 april 2016 tegen R.A.D.S. en de vennootschappen The Money Game NV, Jamaroma Lotteries en Administratiekantoor Dollar onherroepelijk geworden en zal er geen behandeling in hoger beroep meer plaatsvinden.
Hiermee is ook de voorgenomen ontnemingszaak namens het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao ingetrokken.
R.A.D.S. werd op 1 april 2016 veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar terzake witwassen, valsheid in geschrift en belastingontduiking. Voorts is een bedrag van 72,5 miljoen gulden verbeurd verklaard. Met R.A.D.S. stonden ook drie vennootschappen terecht. In de zaken van die vennootschappen zijn alle feiten bewezen verklaard. De vennootschappen zijn veroordeeld tot geldboetes.
Het Openbaar Ministerie zal nu zorgdragen voor de executie van het vonnis van 1 april 2016, waarbij de verdachten werden veroordeeld.

 

Bonaire - R.S. aangehouden vanmorgen in zaak DRUM !- 29-08-2016

In de vroege uren van maandag 29 augustus 2016 is, in opdracht van het Openbaar Ministerie BES, een man aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij de woningoverval op 17 augustus waarbij een politieagent om het leven kwam (onderzoek DRUM). Het betreft een man met de initialen R.S., geboren op Bonaire.
Na de aanhouding is onder verantwoordelijkheid van de rechter-commissaris een woning aan de Boulevard Gobernador Debrot op Bonaire doorzocht. Daarbij zijn diverse goederen in beslag genomen voor onderzoek.
Bij de aanhouding werd assistentie verleend door het Arretstatieteam van het Korps Politie Curaçao.
Op zaterdag 27 augustus werd door het team DRUM een witte bus (”Van”) in beslag genomen. Zoals eerder gemeld komt in het onderzoek een verdachte witte bus (”Van”) naar voren.

 

Bonaire - Update zaak DRUM- 26-08-2016

In het onderzoek DRUM van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) zijn 15 rechercheurs van de Nationale Politie uit Nederland, die bijstand komen verlenen, inmiddels gearriveerd op Bonaire en aan het werk. De teamleiding kan nu putten uit een groot team van rechercheurs, waarin ook alle benodigde specialismen vertegenwoordigd zijn. Meteen na het incident zijn al rechercheurs van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) uit Bonaire en Curaçao te hulp gekomen en is ook door de Koninklijke Marechaussee met een heel team van op het eiland aanwezige rechercheurs bijstand geboden aan de recherche van KPCN. Ook vanuit de korpsen van Aruba en Curaçao wordt recherchecapaciteit en bijzondere kennis aan het team geleverd.
Daarnaast heeft KPCN hulp gekregen van defensiepersoneel, de Kustwacht, de douane, het Nederlands Forensisch Instituut en het Brandweer Korps Caribisch Nederland.
Ook het verzoek dat het Openbaar Ministerie en de politie aan de bevolking van Bonaire heeft gedaan om informatie en tips te geven, bleek niet aan dovemansoren gericht. Het team heeft al diverse bruikbare tips gekregen.
Inmiddels is vastgesteld dat de munitie die in het lichaam van de overleden agent is aangetroffen geen politiemunitie betreft.
Het onderzoek verkeert nu in de fase waarin alle al beschikbare gegevens worden onderzocht en met elkaar worden vergeleken. Natuurlijk is het team ook nog druk bezig met gegevens opvragen en verzamelen.
Eerder deze week is een man aangehouden die de gebruiker was van een wit busje dat in het onderzoek als verdacht is aangemerkt. De aanhouding was nodig om te kunnen onderzoeken of hij zelf ook op enige manier betrokken zou kunnen zijn bij de onderzochte feiten. Er was onvoldoende reden om zijn voorarrest te verlengen, de man is dan ook op 25 augustus op vrije voeten gesteld, maar de man blijft verdachte. . Het busje is in beslag genomen en wordt onderzocht. Het busje zal daarna worden teruggegeven In het belang van het onderzoek kunnen in deze fase verder geen mededelingen worden gedaan over het verloop en de bevindingen. De politie en het Openbaar Ministerie willen echter nog steeds aan de bevolking vragen om tips en opmerkelijke zaken aan het team te melden.
In elk geval blijft informatie over de eerder al getoonde pet, armband en horloge van belang van het onderzoek. Het team is nog steeds op zoek naar iemand die op woensdag 17 augustus forse verwondingen heeft opgelopen die vermoedelijk door een val van hoogte zijn veroorzaakt. Al eerder werd gevraagd om informatie over een man met kras of krabverwondingen in het gezicht. De daders moeten verwondingen hebben opgelopen van doorns. Als u iemand kent met dergelijke verwondingen, hoort de politie dit ook graag. Mensen die duidelijk ernstig gevaar lopen of om een andere dringende reden alleen anoniem hun informatie kunnen geven, kunnen in dit onderzoek ook rechtstreeks bellen met de Criminele Inlichtingen Dienst.

De afdeling van de politie die juist is ingesteld om de identiteit van tipgevers te waarborgen. Daarvoor kan het nummer 795-5746 worden gebeld. Als mensen deze anonieme tiplijn bellen en teruggebeld willen worden, dan is het verzoek dat zij hun nummer achterlaten.

Weet u meer over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het bovengenoemde nummer . Ook alle andere informatie over dit incident is meer dan welkom. Men kan ook gebruik maken van de algemene tip lijn 717-7251 van de politie.

 

Bonaire - Waarnemend Gezaghebber bezoekt Openbaar Ministerie Sint Eustatius- 26-08-2016


Bij een recent bezoek van wnd. gezaghebber Julian Woodley van Sint Eustatius aan het kantoor van het Openbaar Ministerie, heeft de gezaghebber zelf kunnen ervaren op welke manier de burgers in gesprek kunnen met het OM.
Het OM BES werkt alweer enige tijd op zowel Saba als Sint Eustatius met een zogenaamd frontoffice. Op de frontoffices is een medewerkster aanwezig die burgers of partnerdiensten die vragen hebben te woord staat en informatie kan geven.
Als de vragen juridisch van aard zijn of mensen om een andere reden met een officier van justitie of een van de andere op Bonaire werkende juristen van het OM willen spreken, kan de frontofficemedewerkster een afspraak maken. Die afspraak kan ook telefonisch worden gemaakt of per email.
Vervolgens kan degene die het gesprek heeft gevraagd op elk van de kantoren via een geavanceerd conferencing systeem (3D-videosysteem) een direct en vertrouwelijk gesprek met medewerkers op Bonaire aangaan.
Op uitnodiging van de Hoofdoffcier van justitie kwam gezaghebber Woodley zelf kijken hoe het zogenaamde 3d-videosysteem werkt.
De gezaghebber gaf aan erg onder de indruk te zijn. Het contact dat hij voor deze test had met een medewerkster op Bonaire was erg realistisch en lijkt in niets op bijvoorbeeld een skypecontact of een gesprek via een gewoon videoconferencing systeem.
Door de professionele techniek en het grote scherm ontstaat werkelijk de indruk dat de gesprekspartners tegenover elkaar zitten. En dat directe contact bevordert de communicatie.
De heer Woodley was ook erg te spreken over het feit dat het gesprek in vertrouwelijkheid gevoerd kan worden.
Mensen die een afspraak willen maken kunnen voor contactgegegevens de website: http://www.openbaarministerie.org/nl/ raadplegen om OM BES op facebook: OpenbaarMinisterieBES benaderen.

camera
Gezaghebber Woodley samen met frontofficemedewerkster Spanner in gesprek met een OM-medewerkster op Bonaire.

 

Bonaire - OM BES roept partijen bij elkaar over veiligheid op platteland Bonaire - 26-08-2016

Op 25 augustus is op initiatief van het Openbaar Ministerie BES een eerste bijeenkomst gehouden waarin met een breed palet aan betrokken partijen is gesproken over samenwerking bij het bevorderen van veiligheid op het platteland van Bonaire. Het OM had dit initiatief genomen in samenwerking met de Grupo di Kuater. Een groep jonge kunukero's die zich sterk maakt voor de belangen van de kunukero's op het eiland en de ontwikkeling van de kunuku's wil stimuleren.
Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van de kunukero's, LVV, Economische Zaken, Platteland Ontwikkelings Plan Bonaire, KPCN, de Afdeling toezicht en handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire, Stinapa en het OM BES. De Gezaghebber Edison Rijna was eveneens aanwezig en onderstreepte daarmee de betrokkenheid en medewerking van het Bestuurscollege.
De hoofdofficier van justitie had de partijen bijeen geroepen omdat Bonaire een groot probleem heeft met criminaliteit op het platteland. Een probleem dat niet door politie en justitie alleen kan worden opgelost. Alleen door samenwerking met alle goedwillende partijen kan de onveiligheid teruggedrongen worden.
De bijeenkomst had op de eerste plaats tot doel om een platform te bieden waar alle betrokkenen open maar vooral oplossingsgericht met elkaar in gesprek kunnen.Maar het was ook nadrukkelijk de bedoeling afspraken te maken over hoe samenwerking tot meer veiligheid kan leiden.
Het belangrijkste onderwerp van gesprek was het tegengaan van geitendiefstal.
De aanwezigen waren het er over eens dat er vooral ook geïnvesteerd moet worden in preventie van diefstallen. Dat er met elkaar afspraken gemaakt moeten worden waardoor het gemak verdwijnt waarmee diefstallen kunnen worden gepleegd en vooral ook het gemak waarmee gestolen geitenvlees verkocht kan worden.
Daarnaast dienen de partijen, als er diefstallen plaatsvinden, nauwer met elkaar samen te werken en informatie te delen. Het repressieve optreden dient slimmer te worden.
Concreet is afgesproken dat er twee werkgroepen worden gevormd. In de ene werkgroep, geleid door afdeling Toezich & Handhaving gaan de betrokken instanties praten over een systeem van samenwerken dat preventief resultaten oplevert. De andere werkgroep, geleid door KPCN zal afspraken gaan maken waardoor gezamenlijk en vooral adequater opgetreden kan worden als er diefstallen worden geconstateerd. De aanwezigen waren het er over eens dat samenwerking inspanningen van alle partijen zal vereisen. Het Openbaar Lichaam/Afdeling Toezicht & Handhaving zal personeel vrijmaken om structureel te gaan surveilleren op het platteland. Begin oktober zal het platform weer bijeen komen en wordt onder meer besproken of de maatregelen die de werkgroepen hebben ingevoerd, resultaten opleveren. Organisaties die een rol kunnen en willen spelen zijn welkom om aan te sluiten bij dit initiatief.

 

Bonaire - Update over de overval en schietpartij met dodelijke afloop; Beloning uitgeloofd- 18-08-2016

 

Hierbij een update over de overval en schietpartij met dodelijke afloop voor een politie agent, afgelopen nacht (17 augustus) in de wijk Sabadeco.
Hoofdofficier Henry Hambeukers en wnd. Korpschef José Rosales informeren de bevolking dat de overval van afgelopen woensdag heel triest was. Om een indicatie te geven hoe serieus deze overval was, kunnen zij aangeven dat gedurende de overval een kind werd bedreigd met een vuurwapen. Dit is iets zeer ernstigs, omdat het een enorm trauma voor het slachtoffer tot gevolg heeft, zeker bij een kind.
Daarnaast doen de hoofdofficier en wnd. korpschef een dringend oproep op de bevolking om alert te zijn op het volgende:
Er zijn aanwijzingen dat één van de verdachten tijdens de overval verwondingen heeft opgelopen in het gezicht (krassen in het gezicht).
Als iemand een man ziet met verse verwondingen in het gezicht, neem dan alstublieft direct contact op met de politie op telefoonnummer 717-8000 of de anonieme tiplijn 717-7251.
Voor dit moment is dit het enige signalement dat we kunnen geven. De hoofdofficier en wnd. korpschef willen de bevolking ervan verzekeren dat alle inspanningen worden gedaan om deze overval en dodelijke schietpartij zo spoedig mogelijk op te lossen, zodat er weer rust en gevoel van veiligheid in de samenleving kan terugkeren. Maar hiervoor hebben we de hulp van de bevolking nodig.
In deze zeer ernstige zaak wordt dan ook door de Hoofdofficier van justitie een beloning uitgeloofd van $ 10.000.
Iemand die een tip heeft die leidt tot de aanhouding en/of vervolging van één of meer verdachten komt voor beloning in aanmerking. De hoogte van de beloning is afhankelijk van de bijdrage van de tip voor het onderzoek.

 

Sint Maarten - OM Sint Maarten alert op stemfraude- 17-08-2016

OM Sint Maarten alert op stemfraude

Op 26 september 2016 vinden de verkiezingen plaats voor het nieuwe parlement van St. Maarten. De verschillende politieke partijen zullen campagne voeren om zoveel mogelijke stemmen te behalen, om op die manier vertegenwoordigd te worden in de Staten.
Deelnemen aan de verkiezingen is een belangrijk verworven recht, dat in delen van de wereld niet vanzelfsprekend is. Vrije en eerlijke verkiezingen waarbij de stem anoniem wordt uitgebracht staan aan de basis van de democratische rechtstaat. Het belang hiervan is in de Staatsregeling en in internationale verdragen vastgelegd. Een kiezer heeft het recht om zonder enige beïnvloeding zijn stem uit te brengen en de inhoud van zijn keuze voor zichzelf te houden.
Een voorbeeld dat verkiezingen niet altijd op een eerlijke manier verlopen is het kopen of verkopen van stemmen, het zij met contant geld of door andere gunsten/beloftes. Toezeggingen op individuele niveau, aan individuele burgers, zijn echter niet toelaatbaar. Dit in tegenstelling tot toezeggingen aan de bevolking als geheel, de zogenaamde verkiezingsbeloften (aan het land).
Omkoping bij kiesrecht is strafbaar gesteld in artikel 2:44 van het Wetboek van
Strafrecht van Sint Maarten (vroeger artikel 132 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen). Recent is de strafbaarstelling verhoogd naar een gevangenisstraf van twee jaar. Tevens is het mogelijk dat iemand die veroordeeld wordt voor omkoping wordt ontzet uit bepaalde rechten. Dat kan inhouden dat een veroordeelde niet meer mag stemmen dan wel dat hij zich niet meer verkiesbaar mag stellen.
Wanneer is sprake van omkoping conform het Wetboek van Strafrecht? Voor de voltooiing van dit delict is het voldoende dat partijen overeenstemming bereiken over het niet of op een bepaalde wijze stemmen door een gift of een belofte te accepteren. Als het ware sluiten mensen met elkaar (mondeling) een contract af. Zowel degene die de gift of belofte doet als degene die het aanbod accepteert zijn strafbaar. Dat daarna de gift of belofte niet wordt ingelost dan wel dat er toch anders wordt gestemd, maakt niet uit.
Ook een poging tot omkoping is strafbaar. Daarvan is sprake als een gift of een belofte wordt aangeboden, maar de andere partij niet mee wenst te werken.
Zowel bij het voltooide delict als bij de poging moet sprake zijn van een individuele 'bevoordeling' van de kiezer of zijn gemachtigde. En het zal een ieder duidelijk zijn dat ‘campagnemateriaal’ zoals pennen, buttons, t-shirts etc met het logo van de politieke partij, geen toezeggingen zijn.
Rond elke verkiezing bereiken het Openbaar Ministerie (OM) in St. Maarten signalen dat kiezers zich laten omkopen om hun stem op een bepaalde partij of persoon uit te brengen. Dit beïnvloedt een vrije en eerlijke verloop van de verkiezingen.
Het OM zal gedurende de periode tot aan de verkiezingen extra oplettend zijn op signalen van omkoping en deze onderzoeken. Het OM heeft tevens met het Hoofdstembureau gesproken over alle omstandigheden in het algemeen omtrent de verkiezingen.

Curacao - Beëdiging en eerste zitting in rechtszaal voor Altagracia Martis- 15-08-2016

 

Vandaag 15 augustus 2016 is mevrouw mr. Altagracia Martis beëdigd tot plaatsvervangend officier van justitie door procureur-generaal voor Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Guus Schram. Mr. Martis kan nu ter terechtzitting optreden en namens het OM verdachten vervolgen.
Mr. Martis is onlangs gestart met een interne opleiding tot officier van justitie bij parket Curacao. Het officier in opleiding (OIO) traject is 1 april 2016 gestart en mr. Martis is de eerste OIO. Bij de werving voor de OIO lag de focus talentvolle collega’s afkomstig van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba of Aruba. De OIO opleiding beslaat een periode van twee tot drie jaar en bestaat uit het behalen van een zittingsvaardigheidsbewijs in Nederland, hetgeen door mr. Martis met vlag en wimpel behaald is. Mr. Martis zal veel op zitting te zien zijn om zo de benodigde zittingservaring op te doen. Bij succesvolle afronding van de opleiding zal mr. Martis benoemd worden tot officier van justitie en geplaatst worden bij één van de parketten binnen OM Carib (Curacao, Sint Maarten of BES).
Vandaag heeft mr. Martis direct haar debuut ter terechtzitting gemaakt. Op 9 september aanstaande zal mr. Martis samen met een aantal andere Officieren van Justitie officieel tijdens een speciale zitting worden gepresenteerd.

 

AltagraciaMartis 01 150816

Curacao - Afpakteam Curaçao gaat 2 jaar door - 15-08-2016

 

Het Integraal Afpakteam Kòrsou (Afpakteam Curaçao) gaat nog minstens 2 jaar door met haar activiteiten. Dit is vanmorgen 15 augustus 2016 bekrachtigd middels de ondertekening van een convenant door de opdrachtgevers, de Minister van Financiën en de Minister van Justitie.

De pilot voor het Afpakteam had in principe een looptijd van 1 jaar, welke op 1 september zal aflopen. Het Afpakteam heeft in het afgelopen jaar veel acties verricht en er is veel crimineel vermogen afgepakt. Het Openbaar Ministerie ziet terug op een succesvol eerste jaar van het Afpakteam. Het werk is echter nog verre van klaar en daarom is door het Openbaar Ministerie verzocht om het project met nog twee jaar te verlengen.

Het afpakken van crimineel geld is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen (de georganiseerde) criminaliteit. Geld is de drijfveer, het motief voor nagenoeg alle criminaliteit. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen worden criminelen geraakt op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee. Door deze aanpak hebben verdachten geen profijt van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont. Zichtbaar afpakken tast het beeld van de onaantastbare crimineel aan. Bovendien is het belangrijk om te voorkomen dat criminele winsten worden geherinvesteerd.

Het Afpakteam Curaçao is een samenwerking van het Belasting Accountants Bureau (BAB), Douane, Koninklijke Marechaussee (KMAR), Korps Politie Curaçao (KPC), Kustwacht, Ontvanger Belastingen Curaçao en het Openbaar Ministerie (OM). Het Afpakteam opereert budgetneutraal aangezien het zichzelf terugverdient met de afpakacties. De overige opbrengst komt ten goede aan het land Curacao.

Afpakteam 01 150816

 

Bonaire - Driehoek Bonaire gaat strenger optreden tegen feveren- 11-08-2016

 

Het Driehoeksoverleg tussen de Gezaghebber, de Hoofdofficier van Justitie en de Korpschef op Bonaire willen een ieder die het aangaat melden dat verkeersgevaarlijk gedrag door middel van feveren en wegraces niet zal worden gedoogd. Er zal hiertegen worden opgetreden. Ook al gebeurt het racen in informeel verband en ook al kan de indruk zijn ontstaan dat de overheid races en ander misbruik van motorvoertuigen op bepaalde locaties zoals de Kaminda Sorobon/Kaya van Eps tot nu toe heeft gedoogd.
Hoewel er al langer sprake was van overlast en verkeersgevaar, werd er slechts incidenteel opgetreden.
Maar de risico’s en de overlast nemen toe en bovendien is er inmiddels sprake van incidenten rondom racelocaties waardoor actiever optreden op zijn plaats is.
Bovendien speelt mee dat het Openbaar Lichaam in overleg is met betrokkenen om op termijn een officiële racelocatie te realiseren.
In augustus 2013 is ook al eens opgetreden tegen georganiseerde races. Dat gebeurde toen met een massale politie-inzet waarbij diverse voertuigen in beslag werden genomen en processen-verbaal werden opgemaakt.
In december 2013 heeft de rechter die racers en feveraars veroordeeld, maar besloten om de in beslag genomen auto’s niet verbeurd te verklaren, hoewel het OM daar om had gevraagd. Dat wilde zeggen dat de eigenaars hun auto’s na 4 maanden terug kregen.
De rechter heeft destijds uitgebreid uitgelegd waarom in dit geval het niet teruggeven van de auto’s de eigenaars te zwaar zou treffen. In dit geval was er namelijk sprake van langdurig gedogen en de Kaya van Eps was een vast punt van samenkomst geworden van wegracers, zichtbaar voor de autoriteiten. Mede als gevolg van het uitblijven van optreden door die autoriteiten ontwikkelde het racen aan die weg zich tot een uitje. De rechter heeft duidelijk gemaakt dat de autoriteiten de bevoegdheid hebben om op een door hen te bepalen moment zo’n “gedogende houding” te beëindigen en dat ze dat ook rechtmatig hebben gedaan door een einde te maken aan het racen en feveren.
Maar nu de actie van OM en politie zonder voorafgaande waarschuwing was gebeurd, vond de rechter dat veroordeelden door een verbeurdverklaring naast een geldboete te zwaar zouden worden getroffen
De deelnemers aan het Driehoeksoverleg willen nu dus expliciet aangeven dat van gedogen geen sprake meer is. En met het oordeel van de rechter uit 2013 in het achterhoofd, betekent dit dat iedereen die deelneemt aan wegraces of fevert en daarmee verkeersgevaarlijk gedrag laat zien, niet alleen de kans loopt dat de gebruikte auto of scooter in beslag wordt genomen. Maar ook dat de rechter het voertuig niet meer terug zal geven.
Overigens wil het besluit van het Driehoeksoverleg niet zeggen dat met onmiddellijke ingang en met inzet van veel politiecapaciteit zal worden opgetreden tegen elke geval van feveren. De verantwoordelijke instanties willen door het nemen van diverse maatregelen duidelijk maken dat verkeersgevaarlijk gedrag niet meer wordt getolereerd.
Wel heeft de politie met het Openbaar Ministerie afspraken gemaakt om op diverse manieren waarnemingen te doen van overtredingen en op basis van die waarnemingen op enig moment tot in beslagname over te gaan. Dat betekent dat een auto waarmee op zaterdag is gefeverd, pas enkele dagen later in beslag wordt genomen.
Overigens wordt, als de verkeersgevaarlijke situaties zich blijven voordoen, een grootschalige actie niet uitgesloten.
Om inmiddels ook op andere manieren het verkeersgevaar in te dammen heeft de politie aan het openbaar lichaam voorgesteld om op daarvoor in aanmerking komende locaties, fysieke maatregelen te treffen. Zoals drempels. Het Openbaar Lichaam zal daar versneld mee aan de slag gaan.

 

Bonaire - Forse gevangenisstraf voor geitendief op Bonaire- 10-08-2016

 

Woensdag 10 augustus 2016 is bij het Gerecht in Eerste Aanleg op Bonaire de strafzaak behandeld tegen een man met de initialen E.A.W. waarin hem wordt verweten dat hij zich kort voor Dia di Rincon schuldig heeft gemaakt aan diefstal van een aantal geiten. Hij werd ook verdacht van voorhanden hebben van een jachtgeweer. Op 27 april was de politie na een tip gegaan naar een plek in Plantage Bolivia waar op dat moment 8 gestolen geiten werden geslacht. De dieven vluchtten, maar de verdachte W. kon na een snel ingesteld onderzoek worden achterhaald.

De officier van justitie heeft ter zitting aangegeven dat geitendiefstal een ernstig delict is met vergaande gevolgen voor de benadeelden. En dat de geitendiefstallen bijdragen aan een diep gevoel van onveiligheid onder de kunukero’s.
De eigenaren van de op 27 april gestolen geiten hebben gemeld al honderden geiten kwijt te zijn geraakt.

Vanwege de ernst van deze feiten vroeg de officier aan de rechter om een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden op te leggen. De rechter ging in haar vonnis ook in op de ernst van deze feiten en veroordeelde de man overeenkomstig de eis van het OM.

Het Openbaar Ministerie en de politie tillen zwaar aan geitendiefstal en aangiften worden waar mogelijk ook steeds serieus onderzocht.
Maar deze zaak laat zien dat, als de politie tips en hulp krijgt, de kans op het betrappen van geitendieven veel groter is.
De komende maand zal op initiatief van het OM BES dan ook met de betrokken overheidsinstanties en particuliere instanties, maar ook met de kunukero’s, worden overlegd over manieren om samen te werken bij de aanpak van onveiligheid op het platteland.

 

Curacao - Huiszoekingen in zaak E.T.- 10-08-2016

Vanmorgen 10 augustus 2016 heeft de ondermijningsteam (TBO) van het Recherche Samenwerkings Team (RST) onder leiding van het Openbaar Ministerie op 2 adressen 7 zoekingen verricht in het kader van een financieel onderzoek dat begin dit jaar is gestart. De huiszoekingen hebben betrekking op de verdenking van fraude door de man E.T. in de privésfeer.
Er is onder leiding van een Rechter-Commissaris (RC) gezocht in een bedrijfspand in oni Koenchi en in de woning van de verdachte in de wijk Mahaai. Diverse bescheiden en gegevensdragers zijn in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek is nog in volle gang.

 

 

Sint Maarten - Meer dan NAf. 290.000 aan boetes uitgeschreven gedurende eerste zes maanden van 2016- 04-08-2016

Gedurende de eerste zes maanden van 2016 is in totaal Naf 190,316 aan boetes geïnd. Vergeleken met 2015 toen in de eerste zes maanden NAf 73.600 is geïnd, is dit een toename van meer dan 150 procent. Het betreft boetes die door het Korps Politie van St.
Maarten (KPSM) zijn uitgeschreven. In totaal heeft KPSM gedurende de eerste zes maanden van dit jaar NAf 291.500 aan boetes (oproepingsprocesverbaal) uitgeschreven. Dat is ook beduidend meer dan het bedrag van NAf. 188.500 dat in de eerste helft van 2015 door KPSM is uitgeschreven aan oproepingsprocesverbalen. Dit komt onder meer door scherpere controles door KPSM.
Meer dan de helft van het reeds geïnde bedrag, ongeveer NAf. 100.000, is ook het gevolg van de scherpere controles van de politie. Personen met een openstaande boete worden door de politie gesommeerd om direct over te gaan tot betaling.
Daarnaast is het Openbaar Ministerie bezig met een inhaalslag voor wat betreft nog niet geïnde boetes. Burgers met een openstaande boete worden opgeroepen om deze te betalen. Betaal op tijd en vermijd extra kosten. Bij niet betaling van openstaande boetes kan dit ook een vervangende hechtenis in de gevangenis ten gevolge hebben. Voor iedere 50 gulden aan openstaande boete moet 1 dag worden uitgezeten.
Boetes kunnen worden betaald bij het loket van de Ontvanger aan de Soualiga Road 6, bij het loket van het hoofdbureau van de Politie aan de E. Camille Richardson Street 24 (alleen pinbetaling) en bij het loket van het Openbaar Ministerie in de Vinneyard Building, Buncamper Road 33 (alleen pinbetaling).
Personen met een openstaande boete moeten eerst bij het Openbaar Ministerie langs om een boetekaart te krijgen met het juiste bedrag dat voldaan moet worden.

 

Sint Maarten -Gevangenisbewaarder Sint Maarten aangehouden in onderzoek “Kreeft”- 04-08-2016

Gevangenisbewaarder M.J.R. (27) is op woensdag 3 augustus op St. Maarten gearresteerd in zijn huis in Dutch Quarter door medewerkers van de Landsrecherche. Ook is zijn huis doorzocht in verband met het onderzoek. M.J.R. wordt verdacht van het smokkelen van drugs en andere illegale goederen in de gevangenis en het aanemen van steekpenningen.
In het kader van het onderzoek Kreeft is gedetineerde B.R. (44) gearresteerd in zijn cel. Hij wordt verdacht van het omkopen van een gevangenisbewaarder. Na zijn aanhouding zijn er twee gevangeniscellen doorzocht.
Gedurende de verschillende doorzoekingen zijn documenten en gegevensdragers in beslag genomen. Deze strafbare feiten zouden tussen maart en mei 2016 hebben plaatsgevonden. Het onderzoek duurt voort. Meerdere aanhoudingen in het onderzoek kunnen niet worden uitgesloten.

 

Curaçao -OM blijft alert op omkoping in aanloop naar de verkiezingen - 24-07-2016

Op dit moment is op Curaçao de aanloop naar de verkiezingen van 30 september 2016 in volle gang. Het is overbodig om te zeggen dat een zuivere uitkomst van een verkiezing van essentieel belang in onze democratische samenleving. Een zuivere uitkomst van verkiezingen wordt alleen verkregen als een ieder vrij is te stemmen op de partij van zijn keuze en deze stem voor zichzelf mag houden. Zodra mensen zich laten omkopen in ruil voor het uitbrengen van hun stem op een bepaalde politieke partij op politiek persoon is geen sprake meer van vrije verkiezingen.
Omkoping bij kiesrecht is strafbaar gesteld in artikel 2:44 van het Wetboek van Strafrecht. Recent is de strafbaarstelling verhoogd naar een gevangenisstraf van twee jaar. Tevens is het mogelijk dat iemand die veroordeeld wordt voor omkoping wordt ontzet uit bepaalde rechten. Dat kan inhouden dat een veroordeelde niet meer mag stemmen dan wel dat hij zich niet meer verkiesbaar mag stellen.
Wanneer is sprake van omkoping conform het Wetboek van Strafrecht?
Voor de voltooiing van dit delict is het voldoende dat partijen overeenstemming bereiken over het niet of op een bepaalde wijze stemmen door een gift of een belofte te accepteren. Als het ware sluiten mensen met elkaar (mondeling) een contract af.
Zowel degene die de gift of belofte doet als degene die het aanbod accepteert zijn strafbaar. Dat daarna de gift of belofte niet wordt ingelost dan wel dat er toch anders wordt gestemd, maakt niet uit. Het gaat ook om het moment van de overeenkomst.
Ook een poging tot omkoping is strafbaar. Daarvan is sprake als een gift of een belofte wordt aangeboden, maar de andere partij niet mee wenst te werken. Er dient al een beging van uitvoering te zijn.
Zowel bij het voltooide delict als bij de poging moet sprake zijn van een individuele 'bevoordeling' van de kiezer of gemachtigde.
Het Openbaar Ministerie wil nogmaals wijzen op het feit dat het verboden is om een kiezers om te kopen. Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao zal gedurende de periode naar de verkiezingen van 30 september extra oplettend zijn op signalen van omkoping en deze signalen onderzoeken.

 

Curaçao -Afpakteam Curacao actief in de Geleenstraat - 22-07-2016

Het multidisciplinaire team "Afpakteam Curacao" was actief deze week met de inbeslag name van twee luxe scooters en twee voertuigen, een Hilux pickup en een Mazda RX8. De acties vonden plaats in de wijk Grote Berg en in de Geleenstraat. De verdachte is de man D.F.N. (1961, Curacao). Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet.

image

Curaçao - Verslag overheids nv’s digitaal op Facebook en website OM - 20-07-2016

 

Het Hof heeft vandaag, woensdag 20 juli 2016, bepaalt dat het verslag van het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij overheids nv’s Curoil NV, Aqualectra NV en Refineria di Kòrsou NV met ingang van heden ter inzage voor een ieder ligt ter Griffie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie te Willemstad.

Het rapport was tot heden slechts verstrekt aan de procespartijen en belanghebbenden, te weten Aqualectra, Curoil, Curgas, Refineria di Kòrsou, het Openbaar Ministerie (OM Curaçao), de Fundashon Akshon Sivíl (FAS) en de heren Van der Dijs, Treurniet en Schotte. Bij beslissing van het Hof is het met ingang van heden openbaar.

In samenspraak met het Hof is besloten dat de digitale versie te lezen en te downloaden is via de Facebook-pagina Openbaar Ministerie Curaçao/Public Prosecutor's Office Curaçao en de website www.openbaarministerie.org. Klik hier voor het verslag: https://www.dropbox.com/s/jkll2f90pk6rxfz/VERSLAG%20VAN%20HET%20ONDERZOEK%20CIVIELE%20ENQUETE%20OVERHEID%20NV%27s.pdf?dl=0

 

Sint Maarten - Voormalig VDSM hoofd vastgehouden in Tarpon onderzoek - 19-07-2016

 

Het voormalige hoofd van de Veiligheidsdienst Sint Maarten VDSM J.A.J.R. (41) is op dinsdag 19 juli gearresteerd door leden van de Landsrecherche bijgestaan door agenten van de Korps Politie St. Maarten KPSM. Ook zijn huis in Ebenezer, Cul de Sac is doorzocht in verband met het lopende onderzoek inzake verduistering en witwassen genaamd Tarpon, dat geleid wordt door de Landsrecherche.

Tevens zijn er doorzoekingen verricht in een hotelkamer en bij een verhuisbedrijf. Het hotel en het verhuisbedrijf zijn geen verdachte in het onderzoek. Administratie, geld, waardevolle goederen, auto en gegevensdragers zijn in beslag genomen.

J.A.J.R. wordt verdacht van verduistering en het witwassen van geld voor een bedrag van NAf. 800.000, - die plaatsvond van januari 2011 tot medio 2013. Het witwassen van geld wordt beschouwd als een voortdurend delict waarvan de verdachte mogelijk tot op de dag van vandaag profiteert.

De Landsrecherche is sinds medio 2015 druk bezig geweest met het Tarpon onderzoek. De lange duur van het onderzoek is onder andere vanwege het feit dat, in het bijzonder toen het onderzoek is gestart, de Landsrecherche een zeer beperkte capaciteit had en voortdurend geconfronteerd werd met andere grootschalige en tijdrovende onderzoeken.

Het Tarpon onderzoek richt zich ook op het afpakken van opbrengsten verkregen uit gepleegde misdrijven. Het is de eerste keer dat de Landsrecherche een dergelijk onderzoek uitvoert. Het afpakken van opbrengsten uit misdrijven past binnen het nieuwe beleid van de Landsrecherche, welke gelijk is aan die van het Openbaar Ministerie. Voortaan kunnen meer van dergelijke onderzoeken worden verwacht.

J.A.J.R. is in verzekering gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang en meer aanhouding zijn niet uit te sluiten.

 Sint Maarten - Nieuw proces 'Masbangu' 31 augustus - 13-07-2016

De inhoudelijke behandeling door het Gerecht in Eerste Aanleg (GEA) van het onderzoek naar het kopen van stemmen door de United People’s (UP) party gedurende de verkiezingen van 17 september 2010, het Masbangu onderzoek, zal op 31 Augustus worden hervat.

De verdachten R.C.H.J., C.C. en A.R.W, allen voormalige leden van het Korps Politie St. Maarten , Saba en St. Eustatius of het Vrijwilligerskorps St. Maarten, worden verdacht van het aannemen van geld voor het uitbrengen van hun stem. De vierde verdachte R.H. wordt ervan verdacht te hebben bemiddeld bij het omkopen van de drie andere verdachten. Alle vier de verdachten zijn inmiddels opgeroepen om voor het gerecht te verschijnen op bovengemelde datum.

Het GEA heeft op 25 Augustus 2014 het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijk verklaard in de zaak tegen deze vier verdachten omdat naar het oordeel van het GEA de rol van de UP en de leiding van de partij in dit plan onvoldoende zou zijn onderzocht. Het OM heeft beroep aangetekend tegen dit vonnis en op 5 mei 2015 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie het vonnis in eerste aanleg vernietigd en het Masbangu onderzoek terugverwezen naar het GEA voor een nieuw proces.

De verdachten zijn bij de Hoge Raad in Den Haag in cassatie gegaan tegen het vonnis in beroep. Ondanks aanmaningen van de Hoge Raad hebben de verdachten geen cassatiemiddelen/grieven ingediend. Daarom heeft de Hoge Raad de verdachten op 15 maart 2016 niet ontvankelijk verklaard in hun cassatieberoep.

Vandaar dat de zaak sedert 15 maart bij het GEA ligt en de terechtzitting gepland staat voor 31 augustus.

 

Curacao - OM neemt afscheid van Reagan Celestijn - 08-07-2016

 

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft vrijdag 8 juli 2016 afscheid genomen van Reagan Celestijn. De afgelopen 9 maanden was Celestijn in het kader van zijn rechterlijke opleiding (Rechterlijk Ambtenaar In Opleiding, RAIO) bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie werkzaam
in De Tempel. Bij het Openbaar Ministerie werd Celestijn gedurende zijn stageperiode begeleid door Officier van Justitie Guillano Schoop.
Celestijn is geboren op Bonaire en getogen op Curaçao. Hij ging naar het Radulphus College, heeft zijn rechtenstudie afgerond aan de Universiteit van Leiden en was voorheen ruim 7 jaren advocaat.
Celestijn heeft bij het OM in De Tempel laten zien dat hij met veel kennis van zaken en inzicht zaken ter terechtzitting heeft gebracht en ook buiten de zittingszaal veel zaken afgedaan heeft onder meer via Hustitia Rapido (HuRa). Het Openbaar Ministerie wenst Celestijn veel succes toe in de toekomst.

ReaganCelestijn 08071 001 ReaganCelestijn 08071 002 ReaganCelestijn 08071 003

Curacao - Justitie en beveiligingsbranche om de tafel - 30-06-2016

 

Woensdag heeft in het kader van "Veilig Ondernemen" weer een bijeenkomst plaatsgevonden voor ondernemers op Curaçao. Het Openbaar Ministerie (OM) probeert via deze bijeenkomsten het bedrijfsleven te betrekken bij de strijd tegen de criminaliteit op Curaçao omdat deze niet alleen door politie en justitie gewonnen kan worden. Samenwerking met publieke en private partners maar ook burgers is noodzakelijk om een vuist te maken tegen de hoge criminaliteit op ons eiland. De bijeenkomst had dit keer een meer gefocuste opzet met als doel de samenwerking tussen de beveiligingsbranche en politie en justitie te bevorderen.
Sprekers tijdens de bijeenkomst waren Korpschef van de politie Mauricio Sambo, Ke-Chi Chang namens de Curaçao Security Association en ---mevrouw Hollande van Forensys Curaçao. De Korpschef benadrukte dat het veiligheidsprobleem op Curacao een sociaal probleem is en sprak zich uit voor meer samenwerking met de beveiligingsbranche. De heer Chang zette helder de behoefte uiteen van de beveiligingsbranche tot meer samenwerking. In de brainstorm is concreet afgesproken deze samenwerking snel handen en voeten te geven. Op Curacao zijn bijvoorbeeld 2000 particuliere beveiligers actief die een actieve bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van de criminaliteit mits daar goede afspraken met politie en justitie over gemaakt worden. In een werkgroep met vertegenwoordigers uit de brainstorm zullen nadere afspraken gemaakt worden.
De lezing van mevrouw Hollande, CEO van Forensys was zeer inspirerend omdat Forensys op gestructureerde wijze als onderneming zich inspant voor enerzijds snelle afwikkeling van schade voor verzekeraard en anderzijds daarmee een bijdrage levert aan het publieke belang van verkeersveiligheid. Een mooi voorbeeld waar publieke en private belangen elkaar ontmoeten aldus Hoofdofficier Heiko de Jong: “de criminaliteit Curacao is te hoog en we kunnen alleen een vuist maken als we gezamenlijk optrekken, we organiseren deze brainstorm dan ook om het credo van het OM te onderschrijven: “union ta hasi forsa”.
Aan de bijeenkomst hebben, behalve vertegenwoordigers uit de beveiligings- en bewakingsbranche, ook deelgenomen vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie, Korps Politie Curaçao (KPC), de verzekeringsbranche, het bedrijfsleven en het Openbaar Ministerie.
De bijeenkomst van woensdag was de vierde in een reeks. Na de zomer zal een volgende brainstorm georganiseerd worden in het kader van ‘veilig uitgaan’.
De bijeenkomsten hebben volgens Procureur-generaal Guus Schram tot doel om afspraken te maken om criminaliteit te voorkomen, te bestrijden en op te lossen. Tijdens de brainstormsessie richten de deelnemers zich op het kenbaar maken van de problemen en het managen van de verwachtingen en oplossingen. Mogelijk kunnen van daar uit nieuwe initiatieven worden ontwikkeld.

 

VeiligOndernemen03 290616   VeiligOndernemen02 290616

Curacao - A.B.-V. uitgeleverd aan Duitsland - 28-06-2016

 

Curaçao heeft dinsdag de man A.B.-V. (7 januari 1984, Dominicaanse Republiek) uitgeleverd aan de Duitse justitiële autoriteiten. Op dinsdag 28 juni is de man door functionarissen van de Divisie Georganiseerde Criminaliteit(DGC) op de luchthaven Hato op Curaçao overgedragen aan de politie van Nordrein-Westfalen Duitsland. Onder begeleiding van de Duitse politiefunctionarissen is hij per AirBerlin naar Duitsland vertrokken.
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft op 31 maart 2016 positief geadviseerd over het uitleveringsverzoek van de Bondsrepubliek Duitsland. De Gouverneur van Curaçao heeft de uitlevering op 2 juni 2016 toelaatbaar verklaard.
De man wordt door de autoriteiten in Duitsland verdacht van betrokkenheid bij tenminste twee cocaïnetransporten op 16 juli 2014. Twee drugskoeriers werden op die dag met respectievelijk 1.139 gram en 137 gram cocaïne aangehouden in Düsseldorf nadat zij via AirBerlin van Curaçao naar Duitsland reisden. Zij hebben A.B.-V. aangewezen als degene die hen met de drugs heeft gestuurd.
Het uitleveringsverzoek was op Curaçao ingediend op 16 februari 2016 door het Ministerie van Justitie van Nordrein-Westfalen in Düsseldorf. Tegen de man was reeds op 11 juni 2015 een arrestatiebevel verleend door het Kantongerecht in Düsseldorf.

 

Bonaire - Forse straffen in drugszaken op Bonaire - 22-06-2016Op 22 juni 2016 wees het Gerecht in Eerste Aanleg vonnis in twee drugsonderzoeken die zijn uitgevoerd op Bonaire. De jarenlange veroordelingen hebben betrekking op misdrijven te weten drugshandel en drugssmokkel, witwassen en het invoeren en voorhanden hebben van een vuurwapen.
In het onderzoek Brussel werd de verdachte met de initialen R.AN. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. Door de officier van justitie was een gevangenisstraf van 5 jaar geëist. Volgens het Gerecht heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het handelen in zowel cocaïne en marihuana. Een medeverdachte van N., een vrouw met de initialen J.B.M.M., werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Deze verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het handelen in cocaïne en marihuana, alsmede aan het witwassen van (drugs)gelden. De straf is conform de eis van de officier van justitie. In het onderzoek Navarro zijn drie mannen met de initialen D.H.L.C, F.J.P. en R.L.A. veroordeeld tot gevangenisstraffen van 45-48 maanden. Door de officier van justitie was tegen alle drie de verdachten 5 jaar gevangenisstraf geëist. Alle verdachten hebben zich volgens het Gerecht schuldig gemaakt aan de invoer van ruim een kilo cocaïne en ruim 22 kilo marihuana. Daarnaast zijn de verdachten schuldig bevonden aan het invoeren van munitie en een vuurwapen.
De vonnissen zijn voor het Openbaar Ministerie BES en de politie een bevestiging van hun aanpak van drugscriminaliteit. Tegen drugshandel moet hard en stevig worden opgetreden, gelet op de ondermijnende werking die uitgaat van drugshandel. De handel in drugs trekt andere vormen van (ernstige) criminaliteit aan en vormt bovendien een risico voor de volksgezondheid. Ook leidt drugshandel tot gevoelens van onveiligheid in de samenleving. Dit alles maakt dat het Openbaar Ministerie en de politiediensten hard optreden tegen genoemde praktijken.

 

Curacao - Vonnis ‘Baywatch’ - 22-06-2016

Het Gerecht in eerste aanleg heeft vanochtend uitspraak gedaan in de strafzaak ‘Baywatch’. Deze zaak betreft vijf verdachten, onder wie drie personeelsleden van de Kustwacht die zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan de invoer van drugs en wapens, daarbij gebruik makend van vertrouwelijke informatie over de inzet van de vloot van de Kustwacht. De verdachten hebben de volgende straffen opgelegd gekregen: een gevangenisstraf van 80 maanden voor T.N.S.R., 78 maanden voor O.E.S. en 90 maanden voor R.H.A.F. Verder krijgt Z.S.H.D. een gevangenisstraf van 7 jaren opgelegd en W.A.W. moet een gevangenisstraf van 60 maanden uitzitten.
De verdachte T.N.S.R. is verweten de invoer van 20 kg cocaïne en vier vuurwapens op 17/18 augustus 2015, terwijl zij bij het begaan van deze strafbare feiten een bijzondere ambtsplicht als Kustwachtambtenaar schond, het schenden van ambtsgeheim en voorbereidingshandelingen voor de uitvoer van cocaïne. De verdachte wordt voor het laatstgenoemde feit vrijgesproken, omdat het niet wettig en overtuigend is bewezen. Hierbij sluit het Gerecht zich aan bij het oordeel van de officier van justitie en de raadsvrouw van de verdachte. De overige ten laste gelegde feiten worden wel bewezen geacht door het Gerecht. Gevangenisstraf: 80 maanden.
Aan verdachte O.E.S., die ten tijde van de strafbare feiten ook bij de Kustwacht werkzaam was, zijn twee feiten ten laste gelegd, namelijk voorbereidingshandelingen voor invoer van cocaïne op 22/23 september 2015 en het schenden van zijn ambtsgeheim. Beide feiten zijn wettig en overtuigend bewezenverklaard. Dit heeft de verdachte gedaan in zijn functie als kustwachtambtenaar. “De verdachte heeft telkens zijn ambtsgeheim geschonden en voorzag de transporteurs van cruciale informatie bij de voorbereiding. Zo verschafte hij meermalen informatie over de inzet van de vloot van de Kustwacht. Dat het transport uiteindelijk werd afgeblazen en het dus bij voorbereiding is gebleven, is uitsluitend te danken aan het adequate handelen van politie en justitie”, is te lezen in het vonnis. In verband met de erbarmelijke detentieomstandigheden in de politiecellen te Rio Canario waarin de verdachte na zijn aanhouding een week heeft verkeerd, is een strafkorting van twee maanden toegepast.
De verdachte R.H.A.F., ook Kustwachtambtenaar ten tijde van de strafbare feiten, werden drie feiten ten laste gelegd, namelijk invoer van 158 kg cocaïne op 27/28 september 2015, invoer van vuurwapens op dezelfde dag, en het meermalen schenden van zijn ambtsgeheim. De rechter acht alle drie feiten wettig en overtuigend bewezen.
Z.S.H.D werd naast de invoer van 158 kg cocaïne op 27/28 september 2015 en de invoer van vuurwapens op 17/18 augustus en op 27/28 september 2015 ook nog de invoer van 20 kg cocaïne op 17/18 augustus 2015 en voorbereidingshandelingen voor de invoer van cocaïne op 22/23 september 2015 ten laste gelegd. Het Gerecht acht alle genoemde feiten bewezen. Gevangenisstraf: 7 jaren.
De verdachte W.A.W. is ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de invoer van 20 kg cocaïne en invoer van vuurwapens op 17/18 augustus 2015. Tevens wordt hij verdacht van voorbereidingshandelingen voor de uitvoer van cocaïne. W.A.W. wordt vrijgesproken van laatstgenoemde feit. De andere twee feiten zijn wel wettig en overtuigend bewezen verklaard. Gevangenisstraf: 60 maanden.
Het Gerecht heeft geoordeeld dat dit ernstige feiten zijn. “Cocaïne vormt een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en het gebruik ervan is ook bezwarend voor de samenleving, onder andere vanwege de daarmee gepaard gaande criminaliteit door verslaafden. De illegale handel in vuurwapens is maatschappelijk onaanvaardbaar vanwege de grote dreiging die daarvan uitgaat voor anderen. Dergelijke wapens verdwijnen in het zwarte circuit waardoor controle van overheidswege volstrekt onmogelijk wordt en worden regelmatig gebruikt voor allerlei criminele activiteiten. In de zaken van de drie medewerkers van de Kustwacht heeft het Gerecht voorts overwogen dat het extra schokkend is dat zij zich aan de deze feiten schuldig hebben gemaakt, omdat het juist hun taak was om te waken tegen dit soort misdrijven. Door hun handelen hebben deze verdachten niet alleen zichzelf te schande gemaakt, maar ook de reputatie van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied ernstig beschadigd. Dit wordt hen extra zwaar aangerekend. Het Gerecht oordeelt verder dat de straftoemeting ook een signaal moet inhouden naar de ingezetenen van Curaçao om af te zien van (ondersteunende) activiteiten ten aanzien van de in- en doorvoer van verdovende middelen en in het bijzonder om daarbij gebruik te maken van de diensten van corrupte ambtenaren. Uit de bestraffing moet blijken dat met de misdrijven zoals die in de onderhavige zaken ter beoordeling aan de strafrechter zijn voorgelegd het risico van langdurige vrijheidsbeneming verwezenlijkt wordt.

 

Curacao - OM alert op stemfraude - 16-06-2016Op 30 september 2016 vinden de verkiezingen plaats voor de nieuwe Staten van Curaçao. De verschillende politieke partijen zullen campagne voeren om zoveel mogelijke stemmen te behalen om op die manier vertegenwoordigd te worden in de Staten.
Vrije, geheime en eerlijke verkiezingen staan aan de basis van de democratische rechtsstaat. Het
belang hiervan is in de Staatsregeling en in internationale verdragen vastgelegd. Een kiezer heeft
het recht om zonder enige beïnvloeding zijn stem uit te brengen en de inhoud van zijn keuze voor zichzelf te houden. Deelnemen aan de verkiezingen is een belangrijk verworven recht, dat in vele delen van de wereld niet vanzelfsprekend is.
Een voorbeeld dat verkiezingen niet op een eerlijke manier verlopen is het kopen en verkopen van stemmen, het zij met contant geld of door andere gunsten/beloftes. Rond elke verkiezing bereiken het Openbaar Ministerie in Curacao weer signalen dat kiezers zich laten omkopen om hun stem op een bepaalde partij of persoon uit te brengen.
Dit beïnvloedt het vrije en eerlijke verloop van de verkiezen en is bovendien strafbaar. Het Openbaar Ministerie wijst er dan ook op het feit dat het verboden is om een kiezer te betalen voor zijn stem. Ook is het verboden om als kiezer betaald te worden voor een stem op een bepaalde partij of persoon. Zowel de omkoper als de omgekochte kiezer kan gestraft worden met een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar.
Het Openbaar Ministerie zal gedurende de periode tot aan de verkiezingen extra oplettend zijn op signalen van omkoping en deze onderzoeken.

Artikel 2:44 Wetboek van Strafrecht Curaçao
Lid 1. Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing door gift of belofte iemand omkoopt om zijn of eens anders kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
Lid 2. Met ten hoogste dezelfde straf wordt gestraft de kiezer of de gemachtigde van een kiezer die zich door gift of belofte tot een of ander laat omkopen.

 

Bonaire - Onderzoek Rijksrecherche op Bonaire: illegale import bedreigde vogelsoorten vanuit USA naar Bonaire - 15-06-2016

 

Op 12 februari 2016 ontving het Openbaar Ministerie BES een dossier van het “Department of the US Fish and Wildlife Service Office of Law Enforcement” uit de Verenigde Staten. Dit dossier zag op de illegale import van bedreigde vogelsoorten zoals kaketoes en papegaaien vanuit de Verenigde Staten naar Bonaire. Op grond van dit dossier zijn verdenkingen ontstaan jegens een inwoner van Bonaire met de initialen J.A.P. en een douane ambtenaar met de initialen C.A.B.F. De verdenking ziet op ambtelijke omkoping, medeplegen van valsheid in geschrifte en overtreding van de Wet Grondslagen Natuurbeheer en bescherming BES.
Beide verdachten zijn vandaag door de Rijksrecherche gehoord. Het onderzoek is nog niet afgerond en zal de komende tijd worden voortgezet.

 

Curaçao - Voorkom problemen, betaal je boete  - 15-06-2016

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao is bezig met een inhaalslag voor wat betreft te innen openstaande boetes. Om dit te bewerkstelligen zal het OM de komende tijd extra personeel aannemen. Dit zal bijdragen aan een verhoging van de te innen openstaande boetes. De bevolking kan ervan verzekerd zijn dat er een intensiever inningsproces zal worden uitgevoerd. Betaling op tijd van openstaande boetes vermijd extra kosten. Bij niet betaling van openstaande boetes kan dit ook een vervangende hechtenis in de gevangenis SDKK ten gevolge hebben. Voor iedere 50 gulden aan openstaande boete moet 1 dag worden uitgezeten.
Burgers met een openstaande boete worden opgeroepen om openstaande boetes te betalen. Boetes kunnen worden betaald aan het loket van het kantoor ‘Paga Bo But’ aan de Abraham Mendez Chumaceiro Boulevard 11 op het Waaigat ten oosten van Curoil en het oude Kranshi-gebouw.

In de periode van januari tot en met juni 2016 zijn er in totaal 6.760 oproepingsprocessenverbaal (OPV) door het Openbaar Ministerie (OM) verwerkt. In 2015 was het 4.986 voor de eerste 6 maanden. Er is een verhoging te zien van 154 (2.33%). Verder zijn er 652 (13.08%) meer zaken naar zitting vergeleken met hetzelfde periode vorig jaar. Conclusie voor 2016 is dat het beter gaat dan vorig jaar.
De geïnde boetes voor de maanden januari tot en met mei 2016 zijn minder dan vorig jaar in dezelfde periode. Namelijk 406.832 gulden in 2015 en 320.483 gulden in 2016. Er is een verlaging van 86.349 gulden (21.22%), vandaar dat het OM start met een inhaalslag.

 

 

Curaçao - Verklaring OM over aangifte 30 bezorgde burgers - 14-06-2016

 

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de aangifte van de 30 bezorgde burgers grondig bestudeerd en beoordeeld. Het Openbaar Ministerie heeft de aangevers op 10 juni 2016 gemotiveerd in kennis gesteld van haar beslissing.
Met de aangifte wordt melding gemaakt van verschillende mogelijke strafbare feiten. Een deel van deze feiten is reeds in onderzoek geweest bij de Landsrecherche Curacao en heeft geen aanleiding gegeven om een of meerdere personen te vervolgen. De informatie uit de aangifte leidt thans niet tot een andere beoordeling.
Een ander deel van de in de aangifte genoemde feiten is momenteel nog in onderzoek bij de Landsrecherche Curaçao. Eerst na afronding van deze onderzoeken kan daarover worden gecommuniceerd.
Voor het overige geeft de aangifte geen aanleiding tot het instellen van nieuwe onderzoeken. Ook geeft de aangifte onvoldoende aanknopingspunten om dhr. Schotte en dhr. Jamaloodin te vervolgen wegens landverraad.
Het Openbaar Ministerie ziet op dit moment geen aanleiding om nadere informatie te verstrekken.

 

Sint Maarten - Verdachten Colade onderzoek vrij gelaten - 02-06-2016

 

De drie verdachten in het onderzoek genaamd Colade, te weten R.L. (56), F.A.A.B. (65) en E.A.I.F. (36) zijn hedenochtend weer in vrijheid gesteld. Op maandag 30 mei 2016
werden de drie verdachten aangehouden en in verzekering gesteld naar aanleiding van de aangifte van verduistering in dienstbetrekking, diefstal en valsheid in geschrift die
werd gedaan door het hoofd Financiën van St. Maarten op 25 november 2010 tegen medewerkers van het St. Maarten Toeristenbureau. Gedurende hun detentie zijn de ze
gehoord over alle thans beschikbare onderzoeksresultaten.

 

 

Bonaire - Medewerker politie vrijgesproken - 03-06-2016


Op 2 juni heeft de rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg op Bonaire uitspraak gedaan in de strafzaak die op 12 mei is behandeld en waarin een medewerker van het Korps Politie Caribisch Nederland terecht stond als verdachte van een zedendelict.
In het vonnis geeft de rechter aan dat er in het dossier informatie zit die voor de verdachte belastend is. Maar die belastende informatie wordt deels ontkracht door verklaringen van getuigen. En om die reden kan, zoals de rechter het verwoordt, niet buiten redelijke twijfel worden vastgesteld dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan. En wordt de verdachte vrijgesproken.
De officier van justitie had op 12 mei diezelfde conclusie getrokken.

 

Sint Maarten - Drie aanhoudingen in Colade onderzoek - 30-05-2016

Op maandag 30 mei 2016 zijn drie verdachten, te weten R.L. (56), F.A.A.B. (55)en E.A.I.F (36) aangehouden naar aanleiding van de aangifte van verduistering in dienstbetrekking, diefstal en valsheid in geschrift die werd gedaan door het hoofd Financiën van Sint Maarten op 25 november 2010 tegen medewerkers van het St.Maarten Toeristenbureau. Zij zullen worden gehoord over alle thans beschikbare onderzoeksresultaten. Dit zal vermoedelijk enige dagen met zich meebrengen, gezien
de omvang van het dossier.
Tegen de medewerkers van het Toeristenbureau is door de Landsrecherche van St.Maarten een lang lopend onderzoek gedaan. Op 15 oktober 2015 zijn door de Landsrecherche op vijf locaties huiszoekingen verricht. Dit onderzoek, genaamd Colade, is thans nagenoeg afgerond.
De lange duur van het onderzoek kan worden verklaard doordat veel informatie uit het buitenland moest worden opgevraagd en de analyse daarvan veel tijd heeft gekost. Daarbij komt dat de Landsrecherche met name in de begintijd een zeer beperkte capaciteit heeft gekend en steeds werd geconfronteerd met nieuwe grote onderzoeken.
Overigens is de zaak in geval van verdachte E.J.D. (51) in het Colade onderzoek al op 25 maart 2015 afgedaan. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van één (1) dag voor het medeplegen van het als ambtenaar opzettelijk verduisteren van geld of geldswaardig papier.
Het Openbaar Ministerie heeft het voornemen om dit onderzoek in de tweede helft van 2016 aan de rechtbank voor te leggen.”

 

Curacao - Politie en justitie vragen het publiek aandacht voor twee zaken; Beloning 10.000 gulden voor de gouden tip - 29-05-2016

 

WILLEMSTAD - De politie is op zoek naar getuigen en nadere informatie over de achtergrond van twee schietincidenten. Bent u getuige geweest, of heeft u iets gezien of gehoord op de betreffende data dat verband zou kunnen houden met deze zaken, of heeft u iets gezien of gehoord over genoemde personen of betrokken voertuigen of dat anderszins relevant kan zijn, laat u het dan weten aan de politie. U kunt daartoe contact opnemen met de politie op één van de volgende nummers: 8666249, 8666250, 8666251 of geheel anoniem via de gratis nummer 108.

De Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong looft een beloning uit van 10.000 gulden uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van verdachten in deze zaken.

Zaak Blanquillaweg
Op 28 december 2015 omstreeks 03.30 uur vond een schietpartij plaats op de Blanquillaweg ter hoogte van nummer 124. Een grijze Hyundai Getz met het kenteken D/79-80 die voor de Blanquillaweg 124 geparkeerd stond werd door tot nu onbekende personen beschoten. De man genaamd Luigino Victoriano Martina, geboren te Curaçao op 23 maart 1987 en gewoond hebbend op het adres Kaya Piedra Presioso 69, is hierbij gedood. Martina staat ook wel bekend onder de bijnaam die hij als artiest, rapper, voerde: “Small V”. De man die naast Luigino voor in de auto zat met de initialen K.L.M. werd door schoten gewond geraakt maar heeft weten te ontkomen en is per ambulance naar de Sehos vervoerd voor behandeling. Een minderjarig meisje dat op de achterbank zat, werd niet door de afgevuurde schoten gewond. Getuigen hebben na de schietpartij drie (3) mannen zien wegrennen op de Welatinaweg in zuidelijke richting.

Zaak De Savaan
Op 3 januari 2016 vond een schietincident plaats ter hoogte van de Pieters Import aan de Kaminda Helmin Magno Wiels. Onbekenden hebben het vuur geopend op een witte auto van het merk Volkswagen Passaat gekentekend R/ 16-37 die over de Moontjiweg reed richting de Kaminda Helmin Magno Wiels. Op de Kaminda Helmin Magno Wiels kwam de Volkswagen tot stilstand. De bestuurder en mede-inzittende werden door de afgevuurde schoten zwaar gewond. De mede inzittende die hoogzwanger was genaamd Janishairah M. Jano, geboren in Nederland op 01 maart 1989 en wonende in Nederland, overleed aan de schotverwondingen. De bestuurder genaamd Edgardo Basilia, geboren op Curaçao op 08 september 1985, is aanvankelijk in het ziekenhuis opgenomen en behandeld, doch kwam uiteindelijk eveneens als gevolg van de schotverwondingen te overlijden, in maart 2016. Er zaten ook twee minderjarigen op de achterbank in de beschoten Volkswagen waarvan er één een schampwond heeft opgelopen.

 

BES-eilanden - In totaal 8 doorzoekingen in onderzoek naar witwassen op Bonaire - 27-05-2016

 

In het opsporingsonderzoek naar witwassen op Bonaire waarin woensdag huiszoekingen zijn verricht, zijn in totaal op 8 plaatsen huiszoekingen verricht. Op Bonaire zijn door het opsporingsteam met ondersteuning van Korps Politie Carbisch Nederland, RST en Kmar bij zes woningen en bedrijfspanden doorzocht. In Nederland zijn op verzoek van het OM BES een woning en een bedrijfspand doorzocht. Verder is door de officier van justitie op Bonaire een bankkluis van verdachten geopend.
Op 2 adressen op Bonaire en op 1 adres in Nederland is wettelijk gevorderd dat alle administratie zou worden overhandigd aan de opsporingsambtenaren. Het niet of niet volledig voldoen aan een dergelijke vordering is een misdrijf.
Er zijn geen aanhoudingen verricht. In het onderzoeksbelang worden nu eerst alle in beslag genomen gegevens op een rij gezet en met elkaar in verband gebracht. Het ligt voor de hand dat de verdachten op basis van die bevindingen zullen worden ondervraagd.
Bij de doorzoekingen en door middel van de vorderingen om gegevens te overhandigen is een zeer grote hoeveelheid administratie en andere gegevens in beslag genomen.
Het onderzoek is niet alleen bedoeld om de verdenking dat verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen nader te onderzoeken. Maar ook om wederrechtelijk verkregen vermogen aan te tonen en af te nemen. Mede in dat verband zijn ook dure sieraden, geld, een motorfiets, auto’s, scooters en zeven schilderijen in beslag genomen.
Verder zijn een luchtdrukwapen, een pepperspraygun en een laserpen voor nader onderzoek meegenomen.
Gezien de omvang van het onderzoek wordt verwacht dat het enige tijd zal duren voordat nadere informatie kan worden verstrekt.

BonaireBES

BES-eilanden - OM door Gemeenschappelijk Hof in gelijk gesteld; verdachte diefstal met geweld op Sint Eustatius wordt toch weer in hechtenis genomen - 26-05-2016


Op 24 mei heeft het Gemeenschappelijk Hof het hoger beroep behandeld dat het Openbaar Ministerie BES had ingesteld tegen de beslissing van de rechter-commissaris dat de verdachte G.G.O.L. op vrije voeten moest worden gesteld. L. is een van de verdachten van een diefstal met geweld die op 30 april op Sint Eustatius werd gepleegd.
Het Gemeenschappelijk Hof heeft de beslissing van de rechter-commissaris teruggedraaid en bepaald dat L. wel in hechtenis kan worden genomen.
De medeverdachte T.V.S.L. bevindt zich ook in voorlopige hechtenis.
Het Openbaar Ministerie heeft eerder al het standpunt ingenomen dat verdachten van diefstallen met geweld in voorlopige hechtenis moeten blijven als daar een juridische basis voor is.
Dergelijke feiten veroorzaken veel onrust en onveiligheid in de kleine eilandelijke samenlevingen. En zijn zo ernstig dat vrijlating tot gevoelens van onveiligheid kan leiden.

 

Bonaire - Huiszoekingen op Bonaire en in Nederland in verband met onderzoek naar witwassen - 25-05-2016

 

In de maand februari 2016 werd, onder gezag van het OM BES, een strafrechtelijk onderzoek gestart te zake van witwassen tegen twee, op Bonaire woonachtige personen, met de initialen J.A. den B. en B.G.B. Ook richt het onderzoek zich op enkele verdachte rechtspersonen die gevestigd zijn op Bonaire, in Nederland en Bulgarije.
Het onderzoek met de naam ‘Thorbes’ wordt uitgevoerd door het Combiteam van de Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst (FIOD) en de Politie (Dienst Landelijke Recherche) uit Nederland. De Nederlandse ambtenaren zijn voor dit doel beëdigd door de waarnemend korpschef KPCN. Het combiteam krijgt bij het onderzoek belangrijke ondersteuning van het Korps Politie Caribisch Nederland, RST en de Koninklijke Marechaussee.

Uit het onderzoek dat sinds februari 2016 loopt, is gebleken dat de verdachten zich mogelijk hebben schuldig gemaakt aan witwassen van (crimineel) geld. De huiszoekingen vinden plaats om meer informatie te verzamelen en om uiteindelijk te kunnen beoordelen of er voldoende bewijs is voor witwassen.

Het onderzoeksteam voert op Bonaire diverse huiszoekingen uit. Er worden zoekingen gedaan in zowel woningen als bedrijfspanden. Op hetzelfde moment waarop hier op Bonaire de zoekingen begonnen, hebben in Nederland twee huiszoekingen plaatsgevonden in een woning en bij een bedrijf.

Een belangrijke doelstelling van het onderzoek is om wederrechtelijk verkregen voordeel af te pakken. Daarom zal beslag worden gelegd op zoveel mogelijk vermogensbestanddelen. Hierbij kan gedacht worden aan geld, onroerende goederen en aan andere waardevolle goederen.

Het Openbaar Ministerie denkt dat De BES-eilanden en Bonaire in het bijzonder het risico lopen aantrekkelijk te zijn voor vormen van financiële criminaliteit zoals witwassen.
Om die reden is al enige tijd geleden geïnvesteerd in de samenwerking tussen lokale opsporingsdiensten, gespecialiseerde diensten zoals het Combiteam en het OM. Die samenwerking leidt niet alleen tot gezamenlijke onderzoeken zoals het onderzoek dat nu loopt. Door ook informatie over verdachte financiële constructies en signalen van witwassen met elkaar te delen, wordt beter inzichtelijk wie zich aan deze vormen van criminaliteit schuldig zouden kunnen maken. De diensten krijgen dus meer zicht op wat er allemaal speelt op financieel vlak.
Dat biedt niet alleen de basis voor eventuele nieuwe strafrechtelijke onderzoeken, maar leidt ook tot overleg met andere overheidsdiensten over de manier waarop de financiële integriteit op de eilanden kan worden bevorderd.
Het OM is een groot voorstander van een dergelijke gezamenlijke aanpak en voert al regelmatig overleg met onder andere de Belastingdienst en de Financial Intelligence Unit, de overheidsdienst waar ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld en worden onderzocht. “

Het OM en de opsporingsdiensten vragen steeds vaker de hulp van de bevolking bij het aanpakken van criminaliteit en daarmee bij het bevorderen van de veiligheid op de eilanden. Tips van burgers zijn niet alleen welkom als het gaat over criminaliteit als bijvoorbeeld diefstallen en wapenbezit, maar ook als het gaat over financiële criminaliteit zoals witwassen. Mensen die tips willen geven over witwassen of verdachte transacties kunnen die doorgeven aan de tip lijn: 7177251.

 

Curacao - Bijeenkomst "ontcashen" geslaagd - 25-05-2016

WILLEMSTAD - Woensdag heeft in het kader van het programma "Veilig Ondernemen" weer een bijeenkomst plaatsgevonden voor ondernemers op Curaçao. Het Openbaar Ministerie (OM) probeert via deze bijeenkomsten het bedrijfsleven te betrekken bij de strijd tegen de criminaliteit op Curaçao omdat deze niet alleen door politie en justitie gewonnen kan worden. Samenwerking met publieke en private partners maar ook burgers is noodzakelijk om een vuist te maken tegen de hoge criminaliteit op ons eiland.
De bijeenkomst was zeer geslaagd, de opkomst was hoog en er zijn goede vervolgafspraken gemaakt. De organisatie was in handen van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao. Aan de bijeenkomst hebben deelgenomen het Ministerie van Justitie, het Korps Politie Curacao en diverse ondernemers. Ditmaal was de thema "ontcashen" waarbij wordt gestreefd naar minder contant geld in omloop te hebben in het bedrijfsleven en klanten meer met "plastic" te laten betalen. Dit met als doel het aantal atrako’s, die vaak op cash gericht zijn, af te laten nemen onder met motto geen gelegenheid maakt geen dief.
De bijeenkomst vond plaats in de aula van het Openbaar Bibliotheek aan het Waaigat. Sprekers waren ditmaal Willem Teuben, Chief Security Officer (CSO) bij de Maduro & Curiels Bank (MCB) en Aaron Merite van het Ministerie van Justitie. Deelnemers uit het bedrijfsleven waren onder andere het casinowezen, supermarkten, fastfood, juweliers maar ook de taxibranche en het verzekerings- en bankwezen.
Spreker Willem Teuben hield een pleidooi voor minder contant geld in winkels en bedrijven op Curaçao. MCB en het OM bleken gedeelde belangen te hebben als het gaat om “ontcashing”. Naast een grotere kans op atrako’s bij veel cash blijkt veel cash ook een kostenpost voor MCB. “Minder contact geld in een winkel, betekent ook minder kans op een overval en een grote buit, wat het op haar beurt weer minder aantrekkelijk maakt voor de crimineel. Dat moet ons streven zijn”, aldus blikt Hoofdofficier Heiko de Jong terug op de bijeenkomst.
Aaron Merite liet in zijn presentatie de verschillende pogingen van het Ministerie van Justitie om te komen tot publiek-private samenwerking de revue passeren waaronder initiatieven om op Curaçao contact geld in de samenleving te verminderen. Ook het Ministerie van Justitie vindt dit een goede zaak en ziet verschillende mogelijkheden om vanuit overheid en bedrijfsleven prikkels te genereren op “ontcashing”. Merite gaf aan dat er met deze blik al gekeken naar het “ontcashen” bij benzinestations omdat daar tradiotioneel veel contant geld in omloop is.

Wilt u als ondernemer de volgende keer deelnemen aan een volgende bijeenkomst van "Veilig Ondernemen", dan kunt u via het OM contact opnemen met coördinator Shannon Pfaff via telefoonnummer 4342150.

 

Ontcashen 03 250516

Curacao - PG’s uit Koninkrijk bijeen in Curaçao - 18-05-2016

 

De Procureur-generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden, Guus Schram, was woensdag 18 mei gastheer van het Koninkrijks PG-overleg (KPG-overleg) dat plaatsvond in Curaçao.

Tweemaal per jaar voeren de PG van Curaçao, Sint Maarten en de BES, de PG van Aruba en de voorzitter van het Nederlandse College van procureurs-generaal overleg met elkaar. Behalve de voorbereiding van het Justitieel Vierpartijen Overleg (dit jaar op 1 juni in Nederland), komen in dit KPG-overleg ook andere onderwerpen ter sprake. Deze hebben veelal betrekking op de afstemming van opsporing en vervolging en de onderlinge samenwerking. Het KPG-overleg heeft daarmee tot doel de Openbaar Ministeries van de verschillende landen zoveel mogelijk te laten profiteren van het feit dat zij opereren binnen hetzelfde Koninkrijk.

Deze editie is in het bijzonder gesproken over de versterking van de grensbewaking- en controle op de lucht- en zeehavens en de uitwisseling van passagiersinformatie. Daarnaast hebben de PG’s overlegd over de gezamenlijke aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit en is het meerjarenperspectief van het OM Carib op de criminaliteitsbestrijding besproken.

Voorafgaand aan het KPG-overleg werd een bijeenkomst gehouden over de voortgang van het verbeterplan van de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten. Daarbij waren onder andere de diensthoofden van de Landsrecherches van Curaçao, Sint Maarten en Aruba, de directeur van de Nederlandse Rijksrecherche en de Hoofdofficieren van Justitie van Curaçao en Sint Maarten aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat in de afgelopen twee jaar belangrijke stappen zijn gezet in de ontwikkeling naar volwaardige en kwalitatief hoogstaande landsrecherches, maar dat er ook nog voldoende ruimte voor verbetering is. De aanwezigen hebben met elkaar van gedachten gewisseld hoe die verbetering bereikt kan worden en welke onderlinge hulp en samenwerking daar een bijdrage aan kan leveren.

 

PGoverleg 02 180516

Curacao - Afpakteam Curaçao verricht huiszoekingen - 11-05-2016


Het Afpakteam Curaçao heeft vanmorgen onder verantwoordelijkheid van de Rechter-Commissaris en een Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie (OM) huiszoekingen gedaan op drie adressen, te weten twee in de wijk Semikok en 1 in de wijk Santa Rosa/Herst.
Er zijn diverse goederen in beslag genomen, waaronder verschillende luxe auto’s waaronder 2 Audi’s, 1 BMW’s, 2 Accura’s, 1 Volkswagen Amarok, twee luxe vaartuigen, 3 vrachtwagens, een woonhuis, diverse scooters, 2 jetski’s, diverse motorfietsen en sieraden. De verdenking bestaat dat deze goederen met misdaadgeld zijn aangeschaft. Er zijn geen aanhoudingen verricht.
Het Afpakteam is een samenwerkingsverband van het Openbaar Ministerie (OM), de Belastingdienst, Douane, KMar, KPC en Kustwacht. Het Afpakteam werd vandaag bijgestaan door een gespecialiseerde zoekploeg van Defensie en door het RST.
De doelstelling van het Afpakteam is om, binnen de grenzen van de wet, op innovatieve en integrale wijze crimineel verkregen vermogen af te pakken en daarbij het heldere signaal aan de samenleving af dat misdaad niet loont.

Afpak 7 110516

Afpak 4 110516

 

Sint Maarten - Openbaar Ministerie gaat in beroep in Menam zaak - 04-05-2016

Vandaag heeft het Gerecht in Eerste Aanleg uitspraak gedaan tegen de verdachten R.D., J.L., M.H.A. en O.A.C. in de Menam zaak. Het betreft een gewapende overval die werd gepleegd op 5 augustus 2015 op klaarlichte dag op juwelierswinkel Oro Diamante in Front Street. Hierbij is politieagent Gamali Benjamin tijdens het uitoefenen van zijn ambt neergeschoten en vervolgens overleden. Ook is er gericht geschoten op politieman Carty.

Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft de hoofdverdachten R.D. en J.L. veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 20 en 8 jaar met aftrek van de tijd die de verdachten in voorarrest hebben gezeten. Tegen R.D. had het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist en tegen J.L. een gevangenisstraf van 25 jaar.

Het Openbaar Minister is teleurgesteld en kan zich niet verenigen met deze uitspraken. Daarom is het Openbaar Ministerie in hoger beroep gegaan tegen de vonnissen van de twee hoofdverdachten. Naar de mening van het Openbaar Ministerie komt in de strafmaat onvoldoende tot uitdrukking dat het om een politieagent gaat die direct werd neergeschoten toen hij ingreep bij de overval.

Bij J.L. is het OM het naast de lage strafmaat ook oneens met de vrijspraak die hij heeft gekregen voor een aantal feiten op de dagvaarding zoals gekwalificeerde doodslag en poging tot gekwalificeerde doodslag.

Voor wat betreft de medeverdachten M.H.A. en O.A.C. die respectievelijk 2,5 jaar gevangenisstraf en vrijspraak hebben gekregen, heeft het Openbaar Ministerie deze vonnissen nog in beraad en heeft het 14 dagen de tijd om te besluiten of ook tegen deze vonnissen hoger beroep wordt aangetekend.

 

Curaçao - Zaak Magnus/Maximus nu op 19 augustus 2016 - 29-04-2016

Magnus/Maximus awor 19 ougùstùs 2016
Pa motibunan organisatorio, i den konsulta ku Korte, ta bai trata e kaso Magnus/Maximus kontra sospechoso B.F. dia 19 di ougùstùs 2016, i no mas 10 di yüni 2016, manera anteriormente anunsiá. Tratamentu na ougùstùs ta bai ta di forma di un ‘regiezitting’. Despues ta anunsiá e fecha pa tratamentu ku kontenido di e kaso.

Zaak Magnus/Maximus nu op 19 augustus 2016
Om organisatorische redenen, en in overleg met het Gerecht, zal de behandeling van de zaak Magnus/Maximus tegen verdachte B.F. plaatsvinden op 19 augustus 2016 en niet meer op 10 juni 2016, zoals eerder was aangekondigd. De zitting in augustus zal een regiezitting zijn. Hierna zal een datum bekend worden gemaakt voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.

 

Curaçao - OM Curaçao trots op Simcha Plas - 24-04-2016

 

WILLEMSTAD - Simcha Plas heeft op 22 april de nationale requireerwedstrijd voor studenten gewonnen. De finale van deze wedstrijd vond op 22 april plaats het Gerechtshof van Amsterdam.

De opgave was een goed requisitoir (de voordracht ter terechtzitting van een officier van justitie) te schrijven en dit vervolgens goed voor te dragen. Met heldere stem en mooie dictie hield Simcha een gloedvol betoog en formuleerde genuanceerd haar strafeis. Ze reageerde vervolgens scherp en adequaat op het pleidooi van de advocaat en liet zien dat de toga haar als gegoten zit.

Simcha heeft in 2015 stage gelopen bij parket Curaçao waar zij onder meer strafzaken heeft beoordeeld. De procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden en de Hoofdofficier van justitie van Curaçao hebben Simcha van harte gelukgewenst met dit mooie resultaat.

 

SimchaPlas 02

Curacao - Preventieproject Noord Santa Rosa geslaagd - 21-04-2016

WILLEMSTAD - Het pilot-project ‘Tienda di Prevenshon’ in de wijk Noord Santa Rosa is een succes gebleken. Dit kan worden geconcludeerd uit een laatste enquête welke onlangs in de wijk is gehouden.
Uit de enquête is gebleken dat de drugsverkoop en overlast in de wijk is tegengegaan. Defecte straatverlichting in de buurt is vervangen. Straatverlichting is bijgeplaatst. Grofvuil en zwerfvuil is verwijderd. Overlast van samenscholing door hangjongeren is verminderd. Geluidsoverlast door een snek in de wijk Noord Santa Rosa is verminderd. Er zijn ‘safety scans’ in de wijk uitgevoerd en buurtbewoners zijn bijgepraat over inbraak- en overvalpreventie. Er zijn preventiemiddelen aangeboden. Er is nu een neighborhood-watch via Whatsapp actief in een deel van de wijk en er zijn inbraakpreventie-borden geplaatst in de wijk. Uit de enquête is tenslotte ook gebleken dat de criminaliteit in Noord Santa Rosa is verlaagd. De buurtbewoners zijn van mening dat hun gevoel van veiligheid is toegenomen terwijl zij zelf de kans kleiner achten dat zij slachtoffer worden van een misdrijf in de wijk.
“We hebben een verschil in de wijk gemaakt en een positieve wending gegeven in de wijk. Het Openbaar Ministerie en haar partners zijn hier zeer tevreden over”, zo verklaarde Hoofdofficier Heiko de Jong tijdens een evaluatiegesprek welke donderdag heeft plaatsgevonden met de partners Ennia, Ministerie van Justitie, KPC, Kooyman NV, Forensic Services, Aqualectra NV en Selikor NV.
Volgens De Jong is er nu een brok kennis in huis. “Hier kunnen wij nu mee verder. Er hebben zich reeds burgers gemeld die ook interesse hebben om hun wijk beter te beschermen. Het OM en haar partners zijn bereid hier een steentje aan bij te dragen. Het verzoek moet wel uit de wijk zelf komen. Wij zijn bereid hen dan met raad en daad bij te staan”.

PreveniProteha

Sint Maarten - Onderzoek naar fraude, valsheid in geschrifte en witwassen - 20-04-2016

Het Recherche Samenwerkingsteam (RST) heeft gisteren en vandaag onder leiding van de rechter commissaris twee huiszoekingen verricht op twee verschillende locaties op St. Maarten, te weten in een huis en bij een Trust Kantoor. De doorzoekingen zijn gedaan in het kader van een onderzoek dat in februari is opgestart naar mogelijke gevallen van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Dit onderzoek komt voort uit de zaak tegen onder meer de Buncampers en een gepensioneerde notaris. Uit dat onderzoek bleek dat vermoedelijk meerdere mensen gebruik zouden hebben gemaakt van dit Trustkantoor om belasting te ontduiken. Verschillende administratieve bescheiden, bestanden, computers en andere digitale gegevensdragers zijn voor onderzoek in beslag genomen. Er zijn geen arrestaties verricht, maar het onderzoek is nog in volle gang.

 

Curaçao - Welkomstwoord Hoofdofficier Heiko de Jong TopC Conferentie 20 april 2016, Curaçao - 20-04-2016

 

Geachte aanwezigen,

De criminaliteit in ons land heeft zorgwekkende vormen aangenomen en heeft een remmend effect op onze nationale ontwikkeling. Het feit dat voor sommige jongeren op ons eiland misdaad kennelijk loont en dat diezelfde misdaad ze misschien ook wel gevangen houdt in een vicieuze cirkel is een buitengewoon trieste constatering.

Onze samenleving moet er op kunnen vertrouwen dat criminaliteit adequaat wordt bestreden. Daarvoor zijn effectieve interventies nodig die zichtbaar, die merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en de samenleving als geheel.

Het strafrecht draagt hieraan bij door correctie en afkeuring van crimineel gedrag en herstel van de geleden schade. Dit instrument is echter repressief van aard: per definitie ‘achteraf’ en daardoor slechts beperkt effectief in het voorkomen van criminaliteit. De verwachtingen ten aanzien van strafrechtelijk ingrijpen alleen mogen dan ook niet te hoog zijn. Het strafrecht is niet in staat alle veiligheidsproblemen op te lossen.

Daarom moeten we het overleg en de samenwerking zoeken met partners om tot gezamenlijke interventie- en preventiestrategieën te komen. Het Openbaar Ministerie Curaçao ziet daar voor zichzelf een aanjagende rol weggelegd.

De ambitie van het OM is het leveren van een effectieve bijdrage aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Om dit te bereiken zullen we gezamenlijk een integrale aanpak moeten ontwikkelen. Het gaat om een gezamenlijk willen en handelen. Het motto van het OM luidt in 2016: “Union ta hasi forsa”. En dat is ook precies wat we willen bereiken met de Top C.

We willen in de drie pijler aanpak waar de Top-C voor staat, van repressie (straffen), zorg en voorkoming van nieuwe aanwas de balans aanbrengen van een integrale aanpak. Elke speler in de justitiële en zorg keten moet met wetenschap en met informatie van de andere partner zijn interventierepertoire kunnen inzetten. Vandaar: tur wowo ribo bo.

Anders gezegd is de sleutel tot een succesvolle integrale aanpak een optimale inzet e van de capaciteit, expertise, bevoegdheden en informatie van de partners. Dit veronderstelt een goede samenwerking en wederkerige relaties. Het vereist commitment met de doelen en ambities, inzet, energie, openheid en flexibiliteit van alle betrokken partners.

Essentieel is een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid, onderling vertrouwen, urgentie en “wij”denken. Daar moeten we aandacht voor hebben.

Het OM stelt zich nadrukkelijk open voor de belangen van de partners en wil zich door hun prioriteiten en strategieën laten beïnvloeden.

En dat, dames en heren, is de kern van de Top C aanpak. Een persoonsgerichte aanpak aan de voorkant van het veiligheidsprobleem, met als doel minder recidive en daarmee een veiliger samenleving.

De top C aanpak bestaat nu 15 maanden. In die periode hebben we met zijn allen al het nodige bereikt. De sprekers op deze conferentie zullen dat vanuit hun eigen vakgebied, en vanuit hun eigen verantwoordelijkheid ook kunnen beamen.

Maar we zijn er nog lang niet! De blijvende inzet van u allen is vereist om de top C aanpak te doen slagen. Daartoe zal die aanpak meer dan een programma moeten zijn, maar moet het een werkwijze, een methodiek, een manier van werken worden. Een manier van werken die – gelet op de ernst van de criminaliteit onder jongeren - het verschil moet gaan maken.

We komen van ver en we zijn pas net onderweg. Ik doe dan ook een appel op u allen om elkaar gedurende de uitvoering van de Top-C aanpak vast te blijven houden, union ta hasi forsa. Alleen door gezamenlijk gedeelde urgentie, vertrouwen en verantwoordelijkheid gaat dat ons lukken. Ik hoop dat iedereen dat na deze ochtend weer ten volle beseft.

Dank u wel.

TopC2

Sint Maarten - Money courier detained, large sum of money confiscated - 19-04-2016

A large sum on money was confiscated on Monday April 18 when a Colombian money courier was apprehended by members of the St Maarten Police Force and got arrested. An amount of more than US 200,000 dollars was confiscated. The money courier E.S.P. (52) waived all rights to the money and is still in police custody in light of the ongoing investigation.
Yesterday’s seizure materialized yet even before an “Afpakteam” St. Maarten has become an operational reality. The realization of such an “Afpakteam” on St. Maarten - based upon examples of similar teams in The Netherlands and Curaçao – is in imminent. Criminals earn a lot of money with their illegal activities. An important part of combatting crime is seizing money and goods derived from these criminal activities.

 

MoneyConfiscatedSXM

Sint Maarten - Requisitoir Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten in de zaak tegen verdachten R.D. en J.L., beter bekend als de zaak “Menam” (gewapende overval op Oro Dimante en doodslag politieagent Benjamin) - 13-04-2016

TEN LASTE GELEGDE FEITEN

De man D.:
1. Gekwalificeerde doodslag G. Benjamin;
2. Poging gekwalificeerde doodslag K. Carti, subsidiair bedreiging van K. Carti
3. Diefstal met geweld, de dood van G. Benjamin ten gevolge hebbende
4. Vernieling taxi nr. 35;
5. Vuurwapenbezit op meerdere momenten

De man L.:
1. Gekwalificeerde doodslag G. Benjamin;
2. Poging gekwalificeerde doodslag K. Carti, subsidiair bedreiging van K. Carti
3. Diefstal met geweld, de dood van G. Benjamin ten gevolge hebbende
4. Vernieling taxi nr. 35;
5. Vuurwapenbezit;
6. Witwassen

INTRODUCTION
“Vigilant and committed to serve and protect all, in a decisive and professional manner”. This is the motto of KPSM and every police officer on the force: To protect and to serve. And that is exactly what officers Benjamin and Carti did that day, when they did not hesitate to run towards the robbery that was going on in Oro Diamante. While every civilian went into hiding, these brave police officers did what we expect them to do. Officer Benjamin paid the highest possible price; he paid with his life. Before he fired his first (and last) shot, he already got hit by one of three bullets that would cost his life. Ruthlessly killed by the man who is sitting here before you today. Many witnessed this event, because it was broad daylight, all the stores were open and Frontstreet was filled with tourists from several cruiseships and working people during their lunch break. People were scared and ran for their life.
The news of the shooting travelled fast and there are many who can still recall where they were exactly when they heard it was officer Benjamin who was shot. Benji, as he was affectionally named, was loved and respected by many; he was kind, big hearted and an excellent police officer. While leading the bike patrol, he gave the bike patrol it’s face, he formed the team, he set the example. Besides that, he was a son, a father, a husband, a member of a loving family, a colleague and a friend to many. He can never be replaced, but he will always be remembered.
“To protect and to serve”; that is what we expect from our police officers. Police officers have to do their job often under difficult circumstances. While civilians in general may avoid danger, it is expected from a police officer to instead approach the danger. The death of police officer Benjamin, killed in the line of duty, has outraged all law enforcement agencies and the Sint Maarten community alike, followed by feelings of unrest and unsafety. The bike patrol lost their beloved mentor, their ‘big brother’, and now they have to do their work in the same street where he was killed. Every day they have to pass the spot where Benji brutally was gunned down. This is extremely traumatizing, because we all still expect them to do their job and guard our safety. Since Benji’s death, police work on the island has changed. Now they have to perform their duty with Benji’s death in the back of their minds.
Today, we deal with the criminal case. For the Prosecutor’s Office it is clear who is responsible for Benjamins death and the attempt to kill his colleague, and we present you with the evidence for this and for the other crimes the suspects are charged with. We will give a summary of the chain of events and the course of the investigation that led to the arrest of the suspects. Based on the crimes that we find proven and the personal circumstances of the suspects, we will then propose the court the appropriate punishment.
First let me make the following introductory remarks: Between January and August 2015 a total of eight (8) armed robberies took place on Jewelry stores mainly in the Frontstreet but also in the Pelican and Maho area. The majority of these robberies were carried out in the same manner, with the use of one or more firearms to threaten the staff of the stores. In at least one robbery a shot was fired by the robber but luckily no one was injured. The robbers used a hammer and/or a heavy object to smash the showcases, grab the jewelry and use a motorbike as a getaway vehicle. In a small number of these cases arrests were made which also led to convictions. The majority of these robberies however are to date unsolved. All of these robberies were committed during broad daylight and the robberies in the Frontstreet were carried out with one or more cruise ships in port meaning that the street was filled with tourists.
The sense of insecurity rose to a very high level on the island. This called for extra security measures to be taken. Not only to protect the people of the Island but also to protect the tourist industry that the island is highly dependent on. A police force that is already severely understaffed was called upon to be even more vigilant and alert and to work even more hours to ensure a bit more safety for the Island. A lot of this work for the town area came down to the bike patrol since they are the ones who controls the town area. The spate of robberies on the jewelry stores came to an abrupt halt after the 5th of August 2015. On that day the unthinkable happened.

THE INVESTIGATION
Based on the interrogations of the suspects, the statements of several (eye)witnesses, the videotapes of Oro Diamante and other jewelers in Front Street, telephone records of the suspects and the results of the crime scene investigation this is what we know now.
D. had called L. the day before and had asked him if he was interested in commiting a robbery in town. D. and L. knew eachother from prison. Both came out of prison in November 2014 after they being acquitted for robbery charges. L. said yes to the robbery plan of D. because he needed the money. D. picked L. up in the morning of August 5th in Cole Bay by car. After that D. and L. went to Mike A. in Suckergarden to pick up clothes and a hammer that they would use during the robbery. Then they picked up a stolen and self painted motorbike near D. his house in Suckergarden and went off to Oro Diamante. L. knew at that time that D. had a firearm with him. D. was the driver of the motorbike.
When D. and L. arrived at the targeted store of Oro Diamante they stopped right in front and walked in the store with their helmets on and an extra layer of clothes to prevent recognition. L. , wearing a white and blue striped shirt with long sleeves, walked in first, holding a big hammer in his hand. He immediately started smashing the glass showcases on the left side of the jewelry store, just like D. had instructed him. The jewelry in these showcases contained the most valuable items in the store. L. shouted “Everybody down”. D. followed him right after, holding his gun, pointing it at the people in the store and shouting to them “down, down. L. at one time dropped the hammer, it was heavy, but picked it up again and continued smashing the glass. Both L. and D. grabbed as much jewelry as they could, filling their pockets with it. The sound of breaking glass was loud and heard by many witnesses, even outside the store. And it was this sound that made the bikepatrol, in this case Benjamin and Carti respond. Benjamin was there first, he was across the street, more or less in front of the entrance of Oro and with his gun drawn he shouted “Freeze”.
D. gave Benjamin no chance: he walked out of the store in the direction of Benjamin and he shot immediately at Benjamin. Benjamin backed up against the wall and was able to only fire one shot. D. continued shooting and hit Benjamin four times. One shot struck the reserve magazine holder attached to Benjamins belt, one shot struck his arm, one shot struck his leg and one shot struck his head. This turned out to be the fatal shot; the bullet struck him behind his left ear and went into his brain. Benjamin fell down directly to the ground. He was motionless, but D. ruthlessy just kept on shooting. Nobody could come to Benjamins help.
With Benjamin disabled, he now had to take out the other bikepatroler Carti. D. turns in the direction of Carti and shoots another seven times in his direction. Carti, who had seen his colleague fall on the ground right before him, went to the ground himself and made himself as small as possible in an attempt to cover himself. Meanwhile he shoots at D. . As soon as D. emptied his weapon, he throws it on the street and jumps on the motorbike. L. who at first tried to escape by foot, turns around and jumps on the back of the bike. They almost fall, L. injuring his foot. They try to drive away, but Carti managed to hit D. with two bullets: one in his leg and one in his stomach.
D. and L. then throw the motorbike against the gate of the courthouse and try to escape on foot. Meanwhile taking off their shirt and vest, thus altering their appearance. Carti goes after D. , firing his last shot in the air in an attempt to make D. stop, which he doesn’t. But near the old Firestation in Cannegieterstreet D. is not able to go any further, wounded as he is. He gets arrested by Carti. In his pockets D. has stolen diamants and chains from Oro Diamante.
While D. gets medical help on the spot, L. managed to get away, hiding under some shrubs on Nisbeth road until he gets picked up by a bus as he later declared , or maybe he got a ride from A. , as is suspected. Leaving behind him a very hectic scene in Philipsburg: Police officers had been responding from the policestation and were everywhere. There were several crime scenes. Benjamin was down on the street receiving CPR in Front street. D. was down receiving medical help on Cannegieter street. Benjamin and D. were both transportated to SMMC. Witnesses were in shock, people were crying, tourists, afraid, wanted to go back to their cruise ships as quick as possible. Police officers, while worrying about Benjamin, started the immediate hunt for the suspect who got away, and whose identity we did not know at the time.
It would take five days before we could make the arrest of L. . A large team of detectives from KPSM, RST, KMAR and Landsrecherche and two Prosecutors were working on the case non stop. Off course, D. could have made it easy for us by telling us who he was with. But he never did. He denied and remained mostly silent until now. To give you some significant quotes of his first interrogation in SMMC “You are all detectives, detect“ and “When you coming back, walk with my release papers.”
During those first five days witnesses and camera footage lead us to believe that the identity of the 2nd suspect was L. . An import eye witness spoke about a boy of 17 to 20 years of age, dark skinned, very short hair and a plat on one side of his head, with white beads in it. Based on this despriction and the camera footage, two police officers stated that they believed this was L. . And although L. was usually found at his favorite spot in Colebay, he was nowhere to be seen after the robbery. After ordering his arrest on Sunday he was tracked down and arrested on Monday evening. During a housesearch at his aunt’s place we found the shirt and shoes that L. had been wearing during the robbery. His aunt stated that L. indeed had a plat, but that he had cut it of the day after the robbery, probably at a barbershop. First L. decided to remain silent during his interrogations, but later on he confessed that he commited the robbery with “Kilo”. He also declared that when he managed to escape the crime scene, he still had some of the stolen jewelry in his pockets. He later sold them to a Spanish guy and received USD 2.500,- for it. Four bracelets he gave to Jason Green to hold for him. He also admitted that he indeed had a plat with white beads, and that he had cut it off the day after the robbery.
At the crime scene forensics found many traces during an extensive crime scene investigation. They found the weapon that D. had left on the ground. It was a Smith & Wesson firearm and the sledge was fully pulled back, thus indicating that it was fired untill the magazine was emptied completely. Furthermore they found several items of clothing, the motorbike, the helmets and the hammer that was used during the robbery. DNA of D. was found on the silver helmet, both pair of gloves (his own gloves and on the ones L. was wearing), both sweathers (the blue vest and the striped sweater of L. ) and on the motorbike. DNA of L. was found on the red helmet, the black pair of gloves and on the striped sweater, that he took off as seen on the camera footage. No usable DNA trace was found on the firearm and the hammer, most likely because of the fact that D. and L. had worn gloves.
Forensics also found 28 (!) bullet shells and several bullet fragments. Ballistic research by the NFI pointed out that D. had fired his gun at least 11 times, Benjamin had fired at least 1 time and Carti had fired at least 13 times. The NFI also concluded that the fatal bullet killing Benjamin was fired by the Smith & Wesson firearm of D. .
Police further found several jewelry items on the scene and in the pockets of D. . According to the owner of Oro Diamante, mr. Budhrani, all these items were taken by the robbers. The value of the jewelry that was taken by the robbers was USD 119.000,-.
At the crime scene police also found a damaged taxi. It was taxi nr. 35, belonging to mr. Arrindell. Two windows of this taxi were broken and parts of the bodywork was damaged by bullets. Arrindell filed a complaint because of this. Although a ballistic research wasn’t done, it is clear that this taxi was damaged by bullets fired by D. . I come to this conclusion because of the shooting direction (trajectory of his shots) in comparison to that of Carti.
During the investigation D. his house was searched. In his house police found the clip of a GLOCK firearm (patroonhouder) , a handwritten piece op paper of what appears to be a wishlist stating “500.000USD by December” and a drawing of a map of Front street, with a marked spot “Bikepatrol”.
These findings indicated some sort of planning and during our investigation we find out that there were also other people involved in this crime. Although we never got down to the ones who helped D. paint the stolen motorbike red, we did found out that it was no coincedence that it was Oro Diamante that was targeted. Later during the investigation we made the arrest of Cangieter, who on the 27th of july had the mother of his godchild film the showcases at Oro Diamante. We believe that the filming was a preparation for D. and L. so that they would know exactly where the most expensive jewelry was laid out: on the leftside of the store. In November we also made the arrest of A. , who later confessed that he indeed had provided D. and L. with a hammer and a long sleeved sweater. He knew they were about to commit a robbery. He also confessed that he drove through Frontreet together with D. before the robbery took place, because D. told him to do so. The cases of Cangieter and A. will be dealt with this afternoon. The case of Jason Green, the one who hid 4 stolen bracelets for L. , will be dealt with as part of other criminal charges against him on another court date.

LEGAL KWALIFICATION
This part of my requisitoir I will do in Dutch in order to express meself the right legal way.
Om tot een bewezenverklaring van medeplegen door L. te komen, dient sprake te zijn van een nauwe en bewuste samenwerking tussen L. en D. . Dat dit het geval is voor wat betreft de overval (feit 3) en het vuurwapenbezit (feit 5) behoeft geen nader betoog. L. kan echter ook als medepleger van de gekwalificeerde doodslag op Benjamin (feit 1), de poging daartoe op Carti (feit 2 primair) en het schieten op de taxi (feit 4) worden aangemerkt. Daarvoor dient dubbel opzet van L. te worden aangetoond, namelijk op de onderlinge samenwerking en op de verwezenlijking van de feiten. Het opzet op de onderlinge samenwerking is in de onderhavige zaak een gegeven. Ten aanzien van het opzet op de verwezenlijking van de feiten geldt het volgende:
Vast staat dat bij D. het opzet op het plegen van de gekwalificeerde doodslag op Benjamin en Carti aanwezig was. Door op korte afstand minimaal 11 maal gericht te schieten op Benjamin en Carti heeft D. bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat deze politieagenten dodelijk zouden kunnen worden getroffen, hetgeen in het geval van Benjamin ook daadwerkelijk is gebeurd. Dat Carti niet is overleden, is niet aan D. te danken.
Het OM gaat er vanuit dat L. ook opzet heeft gehad op deze feiten. L. heeft immers samen met D. plannen gemaakt om op klaarlichte dag over te gaan tot het plegen van een gewapende overval op een juwelier in een drukbezochte Frontstreet. L. wist dat D. een vuurwapen bij zich had tijdens de overval en heeft in Oro Diamante ook gezien dat D. het aldaar aanwezige personeel daarmee bedreigde. L. is op dat moment niet gestopt met de overval. Sterker nog, zelfs toen D. zijn vuurwapen had leegschoten op Benjamin en Carti heeft L. zich niet gedistantieerd, maar heeft hij getracht er samen met D. op een motorbike vandoor te gaan.
Indien men samen een overval pleegt waarbij de mededader een vuurwapen ter afdreiging hanteert, bestaat de aanmerkelijke kans dat degene die wordt overvallen weerstand biedt. Tevens bestaat in zo'n geval de aanmerkelijke kans dat daardoor een hectische situatie ontstaat waarin met dat vuurwapen schoten worden gelost, en dat ten gevolge daarvan de overvallene en/of een omstander die tracht de vlucht te belemmeren overlijdt. Dat besef en die aanvaarding treft niet alleen degene die het vuurwapen hanteert, maar ook diegene die de overval medepleegt. Dit is onlangs nog bevestigd door de Hoge Raad.
Door zich met deze wetenschap omtrent het vuurwapen naar de Oro Diamante te begeven teneinde een overval te plegen zoals eerder beschreven, heeft ook L. die aanmerkelijke kans bewust aanvaard, althans op de koop toe genomen.
Mitsdien dient L. ook als medepleger ter zake feit 1, 2 primair en 4 te worden aangemerkt.
Gelet op het voorgaande vordert het OM voor wat betreft D. bewezenverklaring ter zake alle ten laste gelegde feiten: de gekwalificeerde doodslag op Benjamin (feit 1), de poging gekwalificeerde doodslag op Carti (feit 2 primair), de diefstal met geweld, de dood van Benjamin tengevolge hebbende (feit 3), vernieling (feit 4) en vuurwapenbezit, meermalen gepleegd (feit 5).
Ook ten aanzien van L. vordert het OM de bewezenverklaring ter zake alle ten laste gelegde feiten: de gekwalificeerde doodslag op Benjamin (feit 1), de poging gekwalificeerde doodslag op Carti (feit 2 primair), de diefstal met geweld, de dood van Benjamin tengevolge hebbende (feit 3), vernieling (feit 4), vuurwapenbezit (feit 5) en witwassen (feit 6).
In short, the law concurs that both D. and L. were co conspirators in committing the crime and are equally responsible for the shooting of Benjamin and Carti.

ACCOUNTABILITY
We have established that the criminal charges against both suspects are legally and convincingly proven. Both suspects are also fully accountable for their crimes. L. had a psychological evaluation and was found fully accountable. D. had both a psychological and psychiatric evaluation and was also found fully accountable. Both suspects are therefore punishable by law.

PUNISHMENT
Punishment based on our Penal Code is about retribution: compensation for the crimes that have been committed. It’s also about general and individual prevention, because we want to prevent that it will ever happen again.
Taking one’s life is one of the most severe crimes one can commit. In this case it has caused irreversible loss and tremendous grief first of all to Benjamin’s family, his little boy and his friends. Their loss can never be compensated and they have to live their lives missing him and wondering what could have been. Maybe they will find comfort in knowing that Benjamin was so much loved and respected by many. The amount of people attending the emotional church service was overwhelming and the complete society of Sint Maarten mourned his death for weeks. Thus showing their support and the fact that not only the direct relatives have been hurt.
A member of society in a local newspaper said: “The shooting of a police officer by a coward with a gun has brought our once tranquil “Friendly” Island to an all-time new low in societal behavior. Killing any human being is bad; however, being mentally capable, and physically prepared and able to actually shoot a police officer, a representative of the law, is a whole other matter!”
We couldn’t agree more. By committing these acts, the authority of our rule of law has been damaged. Officer Carti, who so bravely managed to arrest D. , might even have been traumatized for the rest of his life. The way D. fires 11 shots from a short distance without any hesitation was excessive; 11 times he pulles the trigger. This was not about D. firing a shot in order to get away. This was about emptying his weapon at two police officers while he could literally look them in the eye. D. in a whatsapp conversation found in his telephone in January said about it: “It was him or me”. But it wasn’t. It was two officers of the law, who were lawfully trying to make an arrest of two criminals coming out of an armed robbery. D. had a choice, he could have surrendered, but he chose to kill.
It must be clear: with the punishment I am about to ask the judge to impose, the Prosecutor’s office is sending out a strong message: don’t touch our police force. Especially in a small community like Sint Maarten, with a police corps that is still being build up, that is highly dependent on the recruitment of young men and women fully committed and motivated to serve their country and protect our society, we in return must do whatever it takes to back them up.
The punishment also needs to retribute for the robbery that both suspects have committed. This time it was Oro Diamante and the workers and manager of that store who got a gun pointed at them and had could do nothing else but helplessy witness what happened. It does not need explaining that it must have been a very traumatizing experience for them. The fact that this armed robbery was committed on a busy day and at a time when Frontstreet was filled with people, shows the brutality, the greed and the total disrespect for the possession and personal safety of others. It is a miracle that nobody else got injured.
This case furthermore shows why it is so important to take a firm stand against all illegal gun possession. Robberies are much easier committed with a gun in hand, adding to the feeling of invicibility of the robber. It doesn’t need further explaining what can happen when someone with the wrong intentions has access to an illegal fire arm. From the investigation we know now that D. had access to at least 3 different guns over a longer period of time, showing off one of them in a videoclip.
The conclusion of the Prosecutor’s Office is that for D. , the punishment can only be the most severe. For the crimes he committed he deserves the maximum limited prison sentence, which is 30 years, or a life sentence. A lower prison sentence would not do justice to the crimes that were committed against officers of the law on that fatal day. A lower sentence would not sufficiently fulfill the element of retribution.
Upon choosing between 30 years imprisonment or a life sentence, the question rises if the protection of society demands that the suspect D. will ever be released, or if there is any perspective that at the end of his sentence D. will have changed in a positive way.
D. although not convicted before, is not unknown to police and justice. In 2010 he was arrested for a burglary, but this case was dismissed for lack of evidence. On the 20th of November 2014 the Prosecutor’s Office demanded 15 months imprisonment for chain snatching. The judge however gave him the benefit of the doubt and acquitted.
The psychologist concludes that D. does not take full responsibility of his actions. Although he shows some remorse and to some extend the notion that what he did was terrible, it remains unclear to what extend he really has a wish to change and make something of his life. The risk that he will commit another crime is real (average/above average according to the psychologist). A few days before the courthearing D. also had a psychiatric evaluation. Even with the psychiatrist he doesn’t want to talk about what happened. He says ‘one bad decision lead to a bad situation’ and that he hopes he will get a second chance. The psychiatrist points out that it seems he externalizes his actions. With that the psychiatrist means to say that to D. it’s like this has overcome him, more than that he is the one who caused it.
D. knows his rights very well. He knows he may remain silent and he chooses to do so. During the entire investigation he never showed any remorse, not to the police officers who came to question him, nor towards the family of Benjamin. To us, he has not given any insight in who he is, why he did it and how he looks back on it.
Instead he chose to speak through social media, using his artist name “Kilo Gotti”. On the 3rd of Januay 2016 he published three pictures of himself made in prison on Facebook: One with the text: “Welcome to St Murda”, One with the text “Don’t kill me…kill the police” and one with the text “Money New Year, Fuck the Police”. The message that he is sending us, is that the life of a police officer means nothing to him. He in fact is using the killing of a cop to boost his reputation as a rap artist. Adding it to his list of crimes; maybe we should call him “Done dat”. He is only 24 years of age, but he is used to taking care of himself for such a long time, that he truly can be seen as an adult who made his choice in life. If this crime, the killing of Benjamin, who he actually knew and respected, did not already gave him the ultimate reason to step out of his crimepath, what will? His attitude after the crime destroys every hope of a positive change in the future.
The conclusion is that there are actually only elements that add to the height of the punishment. In Dutch we say: er zijn alleen strafverhogende elementen die meegewogen moeten worden.
All these elements put together must lead to the conclusion that D. should be punished to the maximum. The Prosecutor’s Office demands lifeprisonsentence.
As for L. : he is also known to police and justice, but he too has not been convicted before. He was arrested for a robbery he supposedly committed on the 24th of September 2014. On the 19th of November he was acquitted by the judge.
For L. there are in fact elements that weigh positively for his sentence. First of all L. was not the one who fired the gun. Secondly, he did at one point cooperated with the police. He gave statements about his role and that of D. . He also showed remorse and showed that he realizes that his part in this crime is serious. On the other hand he still is responsible for very severe crimes. Although he saw two police officers down, he chose to flee with D. , he chose to go into hiding and he chose to sell the jewelry that he stole by using such brute force. According to the psychologist, there is an above average to large chance that he will repeat his behaviour and resort to committing crimes. Weighing all these factors leads to the following: For L. the Prosecutor’s Office demands 25 years in prison.

 

 

Sint Maarten - Toespraak Hoofdofficier van Justitie van Sint Maarten, Ton Maan ter gelegenheid van de installatie van een nieuwe rechter op Sint Maarten - 08-04-2016

Toespraak Hoofdofficier vanJustitie van Sint Maarten, Ton Maan ter gelegenheid van de installatie van een nieuwe rechter op Sint Maarten
Philipsburg, 8 april 2016

Mijnheer de President,
Edelachtbaar college,
Mijnheer de Gouverneur,
Mijnheer de Minister-president,
Mevrouw de Staten-voorzitster
Mijnheer de Minister van Justitie,
Geachte heer Deken,
Collega’s van Hof en Parket en
Alle overige geïnteresseerde aanwezigen,
Maar uiteraard vooral: geachte Mevrouw Giesen,

Het is vandaag een bijzonder heuglijke dag.
Een nieuw geïnstalleerde rechter is namelijk een hartelijke felicitatie waard.
Die felicitatie geldt de nieuw geïnstalleerde, de familie en vrienden, maar natuurlijk ook uw Hof.
Woody Allen – wie kent hem niet – heeft ooit gezegd: “Showing up is 80% of the succes in your life” Mevrouw Giessen, you showed up, dus met het succes in uw leven zit het wel goed.
Op een installatiezitting als deze heeft het Openbaar Ministerie altijd drie taken:
• De formele taak om te requireren. Dat heb ik zojuist gedaan.
• De prettige taak om te feliciteren. Dat heb ik ook zojuist gedaan.
• Dan tot slot de verantwoordelijke taak om – vaak over het hoofd van een nieuw geïnstalleerde rechter heen – een evenwichtig beeld te schetsen van een belangwekkend actueel thema, liefst juridisch van aard.
Echter, mijnheer de president, de ervaring leert dat bij deze ceremoniële zittingen verreweg de meeste aanwezigen in de zaal niet zitten te wachten op lange verhalen, maar wel op de borrel. Ik zal dan ook trachten mijn verhaal kort te houden.
Een rechter, dames en heren, heeft een buitengewoon belangrijke taak en die taak is er in de loop der jaren bepaald niet eenvoudiger op geworden.
In de 19e eeuw moest de rechter zo weinig mogelijk afwijken van de wet. Die wet zorgde namelijk voor rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Rechters – zo was de mening – hoefden dan ook niet veel anders te doen dan het geschreven recht toe te passen op het concrete geval.

Maar er waren (en er zijn) echter weinig regels die zo eenduidig zijn. De rechter moet veel méér doen dan het eenvoudig vaststellen van de feiten en het eenvoudig vaststellen van de relevante rechtsregels.
Om met Corstens te spreken (voor de niet-juristen onder ons: Corstens is oud-hoogleraar strafrecht en oud-president van de HR):
“De vorm van het recht wordt in een oneindig en nauwgezet proces langzaamaan geboetseerd”.
Dat maakt het werken in de rechtspraak natuurlijk wel veel leuker, dan alleen het vaststellen van de feiten en relevante regels.
Maar we leven ook in een tijd en in een land waarin zowel de pers als heel veel burgers zich uitgebreid een oordeel aanmeten over vonnissen en zelfs over nog lopende rechtszaken. Juristen gaan de diepte in, op zoek naar het detail. De pers, de media en veel burgers willen het ‘quick and dirty’.
We leven in een complexe, verdeelde, gespannen, veeleisende samenleving; iedereen verwacht een reactie op elk incident.
We leven in een bestuurlijke context die zich kenmerkt door steekwoorden als bezuinigingen en instabiliteit.
We leven in een land met evenveel vakkundige stuurlui aan de wal als er inwoners zijn.
De onafhankelijkheid, integriteit, objectiviteit en deskundigheid van ‘de eigen’ rechters wordt openlijk – soms zelfs door juristen – ter discussie gesteld.
De rechtspraak is van lieverlee in het brandpunt van de aandacht komen te staan. Je kunt zeggen dat de zwarte toga (in overdrachtelijke zin) is ingeruild voor een glazen exemplaar.
Maakt dit het werken in de rechtspraak leuker?
Dat is afhankelijk van de individuele rechter. Sommige rechters gedijen beter in glas dan in zwart, zal ik maar zeggen.
Dat is voor officieren van justitie overigens niet anders.
Feit is denk ik wel dat deze ontwikkelingen het ambt van rechter en dat van officier een stuk zwaarder heeft gemaakt dan men vroeger heeft bedacht.

Als ik naar mijn eigen organisatie het OM kijk, dan brengt dat alles met zich dat terecht wordt verwacht dat het OM continu in beweging en in ontwikkeling blijft. Will Rogers, een Amerikaanse entertainer uit het begin van de vorige eeuw, formuleerde het treffend:
“Even if you are on the right track, you’ll still get run over if you just sit there”
Het OM zal zich altijd blijven ontwikkelen en wil met interventies die zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn, de juiste bijdrage leveren aan een veilige samenleving.
De toepassing van het strafrecht is echter repressief van aard; per definitie achteraf en dus slechts beperkt effectief in het voorkómen van criminaliteit.
De verwachtingen ten aanzien van de effecten van strafrechtelijk ingrijpen alléén zijn vaak te hoog. Het strafrecht is niet in staat alle veiligheidsproblemen op te lossen.
Daarom zal het OM de komende jaren het initiatief nemen om actief het overleg en de samenwerking te zoeken met partners om tot een gezamenlijke interventie- en preventie-strategie te komen.
De ambitie van het OM is het leveren van een effectieve bijdrage aan een veilige en rechtvaardige samenleving en het bieden van stevige waarborgen voor een integere democratische rechtsstaat.
De ongemakkelijke werkelijkheid is dat die gewenste resultaten er ondanks alle inspanningen tot nog toe niet zijn. De strategie van het OM om die resultaten wel te gaan bereiken is gebouwd op drie pijlers:
• (door)ontwikkeling van een integrale aanpak,
• verbetering van de verbinding en communicatie met de samenleving, en
• (door)ontwikkeling van een professionele OM-organisatie.
Het is een gegeven dat de beschikbare middelen voor opsporing en vervolging schaars zijn. De economische realiteit van Sint Maarten zal daar de komende jaren geen verandering in brengen. Uitgangspunt moet daarom zijn dat met dezelfde (personele en geldelijke) middelen méér gedaan wordt.
Interventies hebben een groter maatschappelijk effect als deze niet geïsoleerd plaatsvinden maar onderdeel zijn van een brede gezamenlijke integrale aanpak van het veiligheidsnetwerk.

Concreet: een gecombineerde inzet van de capaciteit, kwaliteit, diversiteit en selectiviteit van alle partners, met andere strategieën dan alleen het klassiek strafrechtelijk opsporen en vervolgen.
Over welke partners hebben we het? U moet daarbij denken aan het openbaar bestuur, de diverse handhavingsdiensten, de (semi)publieke en private partijen in de samenleving. Juist die publiek-private samenwerking met commitment van alle partners maakt de integrale aanpak krachtig.
De verbinding en de communicatie met de samenleving is daarbij essentieel voor het welslagen van een dergelijke aanpak.
Desinteresse, gelatenheid en cynisme moet worden vervangen door betrokkenheid van burgers, bedrijven, sociaal-maatschappelijke organisaties en media, gericht op een ‘culture of legality and justice’.
Strafrechtelijk ingrijpen heeft slechts een tijdelijk effect, tenzij de samenleving zelf collectief wetteloosheid afkeurt en uitgaat van gedeelde normen en waarden.
Feit is dat het draagvlak van het OM veel te smal is om dit alleen voor elkaar te krijgen. Wij gaan op zoek naar de verbinding met partners met gezag en moreel leiderschap uit de wereld van de kerken, de scholen, buurthuizen, vrijwilligersorganisaties, sportclubs etc.
Door het betrekken van deze maatschappelijk organisaties als partner bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken, zal een duurzamer effect worden bereikt.
Dit vergt voor de komende jaren een ander OM.
Een OM dat netwerkend gaat opsporen en vervolgen.
Een OM dat investeert in communicatie, in het uitleggen van zijn handelen, in het uitdragen van de boodschap.

Maar ook een OM dat zich nog verder moet professionaliseren:
• In deskundigheid (trainingen & cursussen, kenniscentrum, specialismen verdeeld over de landen, eigen officiersopleiding)
• In zorgvuldigheid (belangenafweging, omgang slachtoffers, adequate administratie)
• In efficiëntie (voortvarende afdoening, daadwerkelijke executie, alternatieve afdoeningen)
• In transparantie (uitleggen wat we doen en waarom we dat doen)

Natuurlijk zal dit niet zonder slag of stoot gaan.
Natuurlijk zullen burgers, partners, advocaten ons wijzen op concrete zaken waarvan zij vinden dat die ten onrechte niet of juist wel zijn opgepakt. En niet of juist wel in een bepaalde aanpak thuishoren.
Natuurlijk zullen fouten gemaakt worden. Niets menselijks is ook ons vreemd.
Ook rechters zijn niet vrijgesteld van het maken van fouten. Ik wil u graag wijzen op de rechter (uiteraard niet uit uw Hof) die enige jaren gelden proces-verbaal van meineed wilde opmaken tegen een mannelijke getuige die ter zitting onder ede verklaarde dat hij één broer had, terwijl de zuster van de getuige diezelfde ochtend onder ede had verklaard dat zij er twee had.
Mw. Giesen, welkom in de kleine juridische gemeenschap van Sint Maarten, welkom terug in het strafrecht na zoveel jaren in het bestuurs- en vreemdelingenrecht, ik ben er van overtuigd dat dergelijke vergissingen zich bij u niet zullen voordoen!
Dank u voor uw aandacht.

 

(Foto: Ton Maan)

SXM Ton Maan2

 

Curaçao - Boete voor varen zonder vaarbewijs - 06-04-2016

 

De man J.P. van der M. (1967) is woensdag 6 april 2016 door het Gerecht te Curaçao veroordeeld tot het betalen van een boete van 125 gulden voor het varen zonder een geldig vaarbewijs. Het varen zonder een (geldig) vaarbewijs is verboden conform artikel 4, lid 1 en artikel 32 lid 2 van de Binnenvaartverordening Curaçao. De eis van de Officier van Justitie (OvJ) te rechtszitting was het betalen van een boete van 200 gulden.
De man werd op 16 augustus 2014 door de Kustwacht betrapt op het varen zonder een vaarbewijs.
Van der M. was zelf niet aanwezig bij de behandeling van de zaak. Maar de rechter heeft verstek verleend omdat de man wel conform de wet juist is betekend middels een dagvaarding.

 

 

Curaçao - 72.5 miljoen gulden verbeurd verklaard in zaak “Bientu” - 01-04-2016

Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft vandaag, op vrijdag 1 april 2016, uitspraak gedaan in de zogenoemde Bientu-zaak. Verdachte R.A.D.S. is vrijgesproken van het vervalsen van loten. Bewezen zijn geoordeeld vuurwapenbezit, witwassen, het doen van onjuiste belastingaangiften, valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. Daarvoor is R.A.D.S. veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voorwaardelijk. Voorts is een bedrag van 72,5 miljoen gulden verbeurd verklaard. Met R.A.D.S. stonden ook drie vennootschappen terecht. In de zaken van die vennootschappen zijn alle feiten bewezen verklaard, te weten het doen van onjuiste belastingaangiften, valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. De drie vennootschappen zijn veroordeeld tot geldboetes van 25.000 gulden, 50.000 gulden en 50.000 gulden.
Het Gerecht oordeelt dat verdachte met opzet een onvolledig inkeerverzoek heeft gedaan en van enig beleid van de overheid en het openbaar ministerie om te gedogen dat in de loterijbranche feiten als witwassen, belastingontduiking en valsheid in geschrift gedoogd worden niet is gebleken. De daarop gerichte verweren van de verdediging zijn alle verworpen. 
In essentie draait de Bientu-zaak om belastingontduiking. De verdienste van het RST-onderzoek is in het bijzonder geweest dat de grootschaligheid daarvan en daarmee ook de grootschaligheid van het illegale loterijcircuit in Curaçao en Sint Maarten in kaart is gebracht. De verdachten hebben gedurende vele jaren delen van de omzet stelselmatig buiten de boeken gehouden. Daardoor is de overheid in totaal 50 miljoen aan belastingopbrengsten misgelopen. “Belastingontduiking is een klap in het gezicht van alle burgers die wel keurig belastingaangifte doen en belasting betalen. Daarnaast getuigt deze van gebrek aan maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. De belastingontduiking is bovendien gepaard gegaan met witwassen door vermogen met opzet aan het oog van de fiscus te onttrekken en met valsheid in geschrift door jaarstukken, belastingaangiften en commissieoverzichten te vervalsen. Dat verhoogt de strafwaardigheid van de belastingontduiking”, aldus het gerecht in een verklaring.
Het vonnis wil volgens het Gerecht voorts het signaal afgeven dat op belastingontduiking met gevangenisstraf gereageerd kan worden. Gevangenisstraf is om deze redenen onontkoombaar. Die wordt geheel voorwaardelijk opgelegd omdat niet eerder een zaak van belastingontduiking aan de strafrechter is voorgelegd en omdat de straf van verbeurdverklaring van 72,5 miljoen gulden als een zwaar, maar zeer effectief, onderdeel van het sanctiepakket kan worden aangemerkt. Het voorwaardelijk karakter van de opgelegde gevangenisstraf beoogt te bevorderen dat R.A.D.S. (en zijn vennootschappen) voortaan wel juiste belastingaangiften doen.

De verdachten en het Openbaar Ministerie (OM) hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

 

 

Curaçao - Grote slag voor OM in de rechtszaal, 31 goudstaven verbeurd verklaard - 31-03-2016

 

Hof heeft op 31 maart 2016 uitspraak gedaan in de zaak "Fiji", een onderzoek welke is gestart in mei 2008 op Bonaire met diverse verdachten maar waarin uiteindelijk 2 verdachten werden gedagvaard door het OM, te weten W.B. van W. (1967) en A.W. de G. (1955).
Het Hof is in deze zaak tot een veroordeling gekomen van respectievelijk gevangenisstraf van 104 en 504 dagen cel voor de veroordeelden. Belangrijker voor het openbaar Ministerie was het "verbeurd verklaren" van goederen behorende tot de twee mannen, te weten 3 grote terreinen op Bonaire, 31 goudstaven ter waarde van ruim 2 miljoen gulden, ruim 900.000 gulden op bankrekeningen, een sportvliegtuig, een Boston Whaler boot en 2 auto's. Allen zijn in 2008 in beslag genomen en nu verbeurd verklaard.
Hiermee is door het Openbaar Ministerie (OM) weer een belangrijke slag geslagen in het afpakken van illegale goederen van criminelen. Deze fondsen komen allen ten goede aan het land.

 

 

Curaçao - Ook OM in het blauw ! / OM tambe na blou ! - 31-03-2016

WILLEMSTAD - De activiteit “Light It Up blue” (LIUB) vindt jaarlijks wereldwijd plaats op 1 en 2 april en is bedoeld om internationale aandacht te vragen voor autisme. Op de avond van 1 april, het begin van de “Autism Awareness Month” worden wereldwijd zo veel mogelijk monumenten, sportstadions, bruggen, scholen, universiteiten maar ook bedrijfspanden blauw verlicht. Zo ook de drie locaties van het Openbaar Ministerie op Curaçao, te weten de betaalbalie (Paga Bo But) aan het Waaigat, De Tempel en het kantoor van de Procureur-generaal. Deze zijn allen verlicht in het blauw om zo aandacht te vragen aan autisme.

OM tambe na blou !

WILLEMSTAD - Mundialmente ta pone riba dianan 1 i 2 aprel atenshon na e malesa outismo. Esaki pa medio di e programa “Light It Up blue” (LIUB). Ta trata di e aktividat den kuadro di “Autism Awareness Month”. Mundialmente edifisionan, skolnan, brùg, stadion, universidat i otro edifisio ta bria blou. Tambe Ministerio Públiko ku su tres lokalidat na Korsou. For di awe Ministerio Públiko (OM) su edifisio di “Paga Bo But” riba Waaigat, ofisina di Prokurador-general i De Tèmpel en Punda ta lusi blou pa di e forma aki pidi atenshon di públiko pa e malesa outismo.

Blauw prensa

Curaçao - Intentieverklaring OM en Stichting Savonet getekend voor begeleiding jongeren TopC - 29-03-2016


Tussen het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao en de Stichting Restauratie & Behoud Slavendorp Savonet is een intentieverklaring getekend. Dit is een stap voorwaarts in de realisatie van een vormingstraject voor de Top C doelgroep, waarbij er door het stichtingsbestuur een locatie beschikbaar wordt gesteld waar de jongeren van het Top C-project aan het werk kunnen worden gesteld en de nodige vaardigheden kunnen worden aangeleerd.

Bij de bestaande leerwerk- en vormingstrajecten, valt de doelgroep van Top C structureel buiten de boot, door allerlei bijkomende problematiek, zoals agressiviteit en verslaving. Het uitgangspunt van de Top C aanpak is: de jongere een eerlijke kans bieden en hem laten zien hoe het anders kan. Daarbij moeten wel de mogelijkheden voor hem worden gecreëerd om de jongere te leren hoe zich staande te worden in deze samenleving en zich te kunnen ontwikkelen tot een volwaardige burger die zelfstandig (eventueel met begeleiding) kan functioneren in de maatschappij.

Een leerwerktraject voor de Top C jongeren bij Savonet biedt nieuw perspectief voor de jongere. Hij/zij krijgt een dagbesteding, structuur, voorbeeldfiguren en hij wordt als het ware losgeweekt van de wereld waarin hij verkeert en die hem steeds ervan weerhoudt het juiste pad te kiezen.

Het Project Top C “Tur Wowo Riba Bo” is gericht op jeugdige veelplegers van high impact crimes, zoals atrako’s. Het project is per 1 december 2014 van start gegaan met hulp en bijstand van de Gemeente Amsterdam. Deze kent al een aantal jaren een soortgelijke, succesvolle aanpak, de Top 600-aanpak. Alleen focus op repressie is niet effectief, dus wordt daarnaast hulp en (na)zorg geboden. Bij deze groep spelen vaak meerdere (sociale, emotionele en psychische) problemen tegelijk, veelvuldig in combinatie met een verslaving. Ook speelt soms het hebben van verstandelijke beperkingen een rol. Armoede en schooldropouts verdient ook de aandacht bij deze groep. Door straffen te combineren met een zorg/werktraject, kan de doelgroep ervaren dat ze met hulp hun problemen kunnen aanpakken en er een uitweg mogelijk is. Het derde doel van de aanpak is het voorkomen van een nieuwe generatie jonge criminelen. Broertjes en zusjes van deze criminelen mogen het voorbeeld van hun oudere broer(s) niet volgen. Het gezin maakt onderdeel uit van het plan van aanpak voor het subject.

Door de integrale aanpak van de Top C en de samenwerking met alle ministeries biedt deze ‘nieuwe’ manier van werken een oplossing voor de nodige problemen. Dit wordt met name bewerkstelligd door het SAMENwerken: “Union ta hasi forsa.”

Het is inmiddels een jaar geleden sinds de Top C aanpak een vliegende start heeft gemaakt. Er is veel bereikt en er staat voor 2016 veel op het programma. Dit jaar staat in het teken van het ‘vullen van de gaten in het systeem’, de aanpak van de geconstateerde systeemfouten, zodat aan de jongere op de Top C lijst en diens familie, een sluitende interventiepakket kan worden geboden/opgelegd. In dit kader is gestart met de opzet van verschillende voorzieningen, zoals een begeleid kamer bewoning en een vormingstraject voor deze doelgroep.

 

Savonet 01 maart2016

 

Sint Maarten - Onderzoek naar jeugdcriminaliteit op Sint Maarten - 22-03-2016

 

De Minister van Justitie van Sint Maarten heeft een onderzoek laten uitvoeren naar jeugdcriminaliteit op Sint Maarten. Reden hiervoor is dat geregeld de zorgen worden uitgesproken over de toename van jeugdcriminaliteit op Sint Maarten, terwijl de cijfers van het OM en de politie deze toename niet laten zien. Het onderzoek is uitgevoerd door Emma Merckx en Lieke Buurman, beiden afgestudeerd in de Master Jeugdrecht en onder begeleiding van het Openbaar Ministerie Sint Maarten. Aan het onderzoek hebben meegewerkt de scholen voor voortgezet onderwijs, de politie, Bureau voor Statistieken en de Inspectie voor het Onderwijs op Sint Maarten. Daarnaast hebben 460 middelbare school leerlingen van 4th grade een vragenlijst ingevuld. Het onderzoek betreft een periode van 3 maanden van december 2014 tot en met februari 2015. In deze 3 maanden heeft de politie 39 incidenten geregistreerd met 53 verdachten, waarvan de meeste incidenten mishandeling betreffen, gevolgd door diefstal en drugs. De scholen rapporteren in deze zelfde 3 maanden 85 incidenten met 116 betrokken studenten, waarvan de meeste mishandeling, bedreiging en diefstal betreffen. Bij de politie is dus minder dan de helft van de incidenten die zich op de scholen hebben afgespeeld bekend, dan wel geregistreerd. Van de 460 middelbare scholieren die anoniem de vragenlijst hebben ingevuld, geeft bijna de helft aan weleens iemand mishandeld te hebben. Veel van deze leerlingen geven aan hiervoor niet te zijn gestraft. Leerlingen geven zelf aan dat mishandeling, vernieling en diefstal het meest voorkomen. De leerlingen die aangeven weleens een strafbaar feit te hebben gepleegd, zijn vaker blijven zitten, zijn vaker geschorst, spijbelen meer, drinken meer alcohol en gebruiken vaker drugs. Het onderzoek toont aan dat in de meeste gevallen de scholen zelf de incidenten afdoen met een schorsing.
Volgens jeugdofficier Karola van Nie is dit evenwel lang niet altijd de meest effectieve interventie. Schorsing kan leiden tot verwijdering van school, hetgeen crimineel gedrag in de hand kan werken. Zonder een proces-verbaal kan het OM niet vervolgen, terwijl in het kader van het strafrecht er een heel scala van effectieve interventies mogelijk kan zijn, denk aan het opleggen van een leerstraf, een werkstraf en/of verplichte begeleiding door de jeugdreclassering. Dit laatste geldt overigens ook voor de handhaving van de leerplichtwet. Uit het onderzoek blijkt immers dat spijbelgedrag onder leerlingen hoog is, maar dat schoolverzuim nog onvoldoende wordt geregistreerd, waardoor de leerplichtambtenaar niet in staat is om een proces-verbaal op te maken.
Het onderzoeksrapport is aangeboden aan zowel de Minister van Justitie de heer Kiridongo als de Minister van Onderwijs mevrouw Silveria Jacobs. Beide Ministers hebben aangegeven de resultaten van het onderzoek te herkennen en hebben hun commitment uitgesproken om bij de aanpak van jeugdcriminaliteit samen op te trekken. Het volledige rapport is digitaal te downloaden op www.sintmaartgov.org

 

karola2

Sint Maarten - Several firearms and ammunition seized, three arrests - 20-03-2016

PHILIPSBURG - The Public Prosecutor of Sint Maarten, detectives of the Kingdom Detectives Cooperation Team (RST) and the Judge of Instruction carried out on Wednesday, March 16th two house searches in Dutch Quarter and on the French side. The searches were carried out with the assistance of KPSM and the French Gendarmerie. With assistance of prison personnel there has also been a cell search in the prison on the same day. Also the Customs Department joined in by conducting two extra inspections in the last week.

The searches were done in connection with a lengthy investigation of the RST called Efeze, led by the Public Prosecutor’s Office, into international firearms trafficking, drug trafficking and money laundering.During the house searches several firearms and ammunition were found and seized.

Three suspects were arrested: R.R. (male, 23 years old), I.F. (female, 55 years old) and V.R. (male, 81 years old). All three suspects were taken into custody and lead before the Judge of Instruction on Friday, March 18th. The judge deemed the arrests lawful and the Public Prosecutor, according to the law, extended the custody with eight (8) days.

This investigation is in accordance with previous announcements made by the Police and the Public Prosecutor’s Office that after the Stop, Drop & Go campaign in 2014 the police and judiciary will act sternly against illegal firearms. Not only by conducting extra controls by the police and asking the judge to impose higher prison sentences, but also by aiming to stop illegal fire-arms entering the country.

The investigation is continuing and more arrests cannot be excluded.

 

 

Sint Maarten - Samenvatting "Buncamper zaak" / Summary "Buncamper case" - 16-03-2016

De verdachten wordt in hoofdzaak verweten dat zij valsheid in geschrifte hebben gepleegd. De kern van de zaak draait om een stuk land dat het echtpaar B. vanaf 2005 in bezit heeft gehad. Eerst door het te huren van het eilandsgebied Sint Maarten, vervolgens door het in erfpacht te krijgen. Aan het verkrijgen van het land waren echter voorwaarden verbonden, zo mocht het bijvoorbeeld niet worden door verhuurd of ter beschikking gesteld aan een derde. De prijs die de B's moesten betalen was ongeveer 22.000 Nafl en later zelfs nog minder, namelijk 18.495 Nafl per maand.

Gelijk vanaf het eerste moment van verkrijgen van het terrein heeft het echtpaar B. het echter ter beschikking gesteld aan het bedrijf van verdachte I.A.H. genaamd SBS. SBS moest daar echter wel flink voor betalen, zo was het vanaf het eerste begin de bedoeling dat SBS ongeveer 5.000 dollar per maand zou betalen. Later liep dit bedrag nog op tot 18.750 dollar per maand naast een eenmalig bedrag van 750.000 dollar. Uiteindelijk moet het terrein 3 miljoen dollar voor de B's opleveren.

Omdat de B's geen belasting wilden betalen over deze inkomsten en omdat ze het terrein niet mochten verhuren moest er een oplossing bedacht worden. De oplossing werd met behulp van de notaris F.E.G. gevonden door het tussenschuiven van het bedrijf Eco Green. Hoewel de officiele directeur verdachte T.O.W. was, blijkt uit het hele dossier dat de feitelijke eigenaren van Eco Green het echtpaar B. was.

Hoewel het bedenkelijk is dat het land Sint Maarten deze constructie toe liet en daarmee zelf inkomsten mis liep is dat niet de kern van het strafbare verwijt. Kennelijk vond het land Sint Maarten het geen probleem dat er misbruik gemaakt werd van het systeem van erfpacht waardoor een aantal individuen werd bevoordeeld.

Het verwijt dat de verdachten gemaakt wordt heeft er mee te maken dat in de gebruikte aktes om de constructie mogelijk te maken er onwaarheden zijn opgenomen. Dat noemen we liegen, of in de rechtszaal, valsheid in geschriften.

Daarnaast wordt het echtpaar B. verweten dat zij onvoldoende belasting hebben afgedragen aan het land.

In een latere fase van het onderzoek is door de toenmalige zaaksofficier van justitie een belangrijke fout gemaakt. Zij heeft tijdens een huiszoeking bij de Buncampers foto’s gemaakt van documenten terwijl daar mogelijk stukken bij waren die vielen onder het recht van geheimhouding in de communicatie van een verdachte met zijn advocaat. De huiszoeking zag op het feit van witwassen dat apart ten laste was gelegd voor de verdachten C.B., M.B-M.en I.A.H. omdat met het fotograferen de schijn zou kunnen ontstaan dat het Openbaar Ministerie niet integer heeft gehandeld, heeft het OM besloten om zichzelf het recht te ontzeggen om voor deze feiten te kunnen vervolgen. Daarom heeft het OM zelf gevorderd dat het met betrekking tot dit witwas feit niet-ontvankelijk moet zijn. Alle overige feiten kunnen gewoon worden behandeld.

Bij het bepalen van de strafeis zijn de volgende factoren van belang geweest. Zowel meneer als mevrouw B. zijn overheidsdienaren en dienen de landsbelangen te behartigen. Dat hebben zij niet gedaan. Hun motief was alleen maar om zo veel mogelijk winst te maken. Eigenlijk met helemaal niets doen. Op dit moment gaat het OM er van uit dat zij een bedrag van ongeveer 635.000 Nafl hebben verdiend met daarnaast nog een aandelen pakket dat verkocht is voor 1.145.000 dollar. Te zijner tijd zal dit wederrechtelijk verkregen voordeel moeten worden ontnomen.

De notaris G. wordt verweten dat hij bewust valsheden heeft opgenomen in authentieke aktes. Daarmee heeft hij het vertrouwen dat de samenleving in soortgelijke documenten moet kunnen stellen ernstig beschaamd.

Verdachte W. heeft aan alles meegewerkt en heeft een riant salaris ontvangen. Elke maand werd er 1500 dollar aan hem overgemaakt voor het zijn van directeur van een bedrijf dat niets deed.

Uiteindelijk heeft SBS, en daarmee verdachte H. het stuk land in bezit gekregen. In 2013 geeft het land Sint Maarten toestemming aan de B's om het recht van erfpacht te verkopen. Dit was nadat dankzij artikelen in de media. Zo is deze schijnconstructie aan het licht gekomen. Het echtpaar B. en H. zijn hierdoor nogmaals bevoordeeld.

Daar staat tegenover dat deze feiten van oudere datum zijn.
Een gevangenisstraf is gelet op al deze omstandigheden de enige passende straf.

Summary "Buncamper case"

The suspects are accused primarily of committing forgery. The core issue revolves around a piece of land that the couple B. had held since 2005. First by renting it from the island territory Sint Maarten, then by aquiring a lease. To obtaining the land, however, conditions were attached, for example the land could not be subleased or made available to a third party. The price paid by the couple B. was about NAf 22,000 and later even less, namely NAf 18,495 ANG per month.

Right from the first moment of obtaining the land, the couple B., however, made it available to the company of I.H. called SBS. SBS was significantly to paid for it, as it was intended from the outset that SBS would pay about USD 5,000 a month. Later this amount was increased to USD 18,750 per month in addition to a fee of USD 750,000. Ultimately USD 3 million was paid to the couple B.

The couple B. did not want to pay any tax on the income derived from the land, which they were not allowed to rent out. A solution was needed and found with the aid of notary F.G. That solution was the establishment of the holding called "Eco Green" to allow the transition between the B's and SBS. Although the official director was T.O.W., it was clear from the whole dossier that the actual owners of Eco Green was the couple.

While it is questionable whether country St. Maarten should have allowed this construction thus depriving itself from gaining income, is this in itself not the core of the accusation. Apparently, country St. Maarten did not mind this misuse of the system of long lease therefore favouring some individuals.

The allegation against the defendants has to do with the fact that there are lies included in the records used to make the construction possible. That is called lying and in court it's called forgery.

In addition, the couple B is accused of not paying enough in taxes to the country.

In a later phase of the research was a major mistake was made by the former case prosecutor. During a search at the the couple B's house pictures of documents were taken while some of these pieces fell under the law of privacy in communications between suspect and lawyer. The search was related to money laundering and this was submitted as a seperate charge for the suspects I.A.H. and the couple B.

The Public Prosecutor's Office however, has decided to not to prosecute the acused of this offence, because it could appear as though during the house search the public prosecutor did not act with integrity. Therefore, the Publis Prosecutor's Office has asked for the money laundering charge to be inadmissible. All other facts can simply be treated as they are.

In the determination of the demand, the following factors have been of interest. Both Mr. and Mrs. B. are public servants and should serve the country's interests. This they have not done. Their motive was just to make as much profit as possible, without actually doing anything. At the moment, the Public Prosecutor's Office assumes that they have earned a total of approximately NAf 635,000 and also a block of shares was sold for USD 1,145,000. In due course this illegally obtained assets will have to be taken away.

The notary F.E.G. is accused of having deliberately included falsities in authentic deeds. Thus he confounded the trust society should have in similar documents.

The suspect T.O.W. contributed with everything and received a generous salary. Each month USD 1,500 was paid to him for being the director of a company that was inactive.

Ultimately, SBS and thus suspect I.A.H. got the plot of land. Country Sint Maarten in 2013 gives permission to the couple B. to sell the right of long lease. This took place after articles published in the media. This way the "shadow construction" came to light. I.A.H and the couple B. were once again benfitted from this.

However, these facts are from earlier dates. Imprisonment is considering all the circumstances, the only appropriate punishment.

 

 

Curacao - Veroordelingen in de zaak "Babel" tegen G.S. en C vd D - 11-03-2016

Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft op vrijdag 11 maart 2016 uitspraak gedaan in de zogenoemde Babel-zaak. De twee verdachten G.F.S. en C. v/d D. zijn voor valsheid in geschrift, witwassen en het voorhanden hebben van frequency jammers - conform de eis van het openbaar ministerie - veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk drie jaar en achttien maanden, waarvan negen maanden voorwaardelijk. S. is tevens veroordeeld wegens ambtelijke omkoping en de valse aangifte van het verlies van zijn diplomatieke paspoort. Behalve de genoemde gevangenisstraf is S. als bijkomende straf ontzet uit het recht om te worden verkozen bij verkiezingen voor de duur van vijf jaar.
Het Gerecht acht bewezen dat S. zich als ambtenaar heeft laten omkopen door de bevriende zakenman C. Onvermijdelijk dreigt daardoor, al dan niet op termijn, een voorkeursbehandeling van de schenker door de ambtenaar. S. heeft zijn plicht als ambtenaar verzaakt: integer en neutraal zijn. De voorkeursbehandeling heeft in dit geval ook daadwerkelijk plaatsgevonden op verschillende wijzen, concludeert het Gerecht. Zo heeft S., terwijl hij minister-president van het land Curaçao was, contact opgenomen met de Italiaanse en Amerikaanse autoriteiten om informatie te krijgen over de antecedenten van C. en hem aan te bevelen respectievelijk een visum voor hem te verkrijgen. Hij heeft zich ook ingespannen om C. en een van zijn medewerkers aan te stellen in een prestigieuze en belangrijke functie. Voor een goed functioneren van een democratische samenleving is het van belang dat burgers vertrouwen hebben in het openbaar bestuur en de objectiviteit van overheidsbeslissingen. Door zijn handelen heeft S. het vertrouwen dat burgers moeten kunnen hebben in een integere overheid volgens de rechter ernstig geschaad. Dit geldt temeer nu van S., die na het aannemen van de giften de eerste minister-president van het land Curaçao was geworden, een voorbeeldfunctie uitging. Hij heeft echter zijn eigen persoonlijke belangen zwaarder laten wegen dan de belangen van de bevolking van Curaçao en de reputatie van het land in het buitenland. Het Gerecht rekent hem dit alles zeer zwaar aan. Gezien het totale gebrek aan inzicht in het laakbare van zijn handelen acht het Gerecht - net als het openbaar ministerie - de bijkomende straf van ontzetting uit het recht om als politicus de komende vijf jaar te worden verkozen, te meer passend en geboden.
Ook acht het Gerecht bewezen dat S. en v/d D. valse facturen opmaakten op naam van het bedrijf van laatstgenoemde. Dat is valsheid in geschrift. Op basis van de valse facturen zijn betalingen verricht die via verschillende omwegen gedeeltelijk aan beiden persoonlijk ten goede zijn gekomen. Door gebruik te maken van verschillende (buitenlandse) vennootschappen, bankrekeningen en bankcheques en door de herkomst van de betalingen te verhullen, hebben S. en v/d D. zich schuldig gemaakt aan (het medeplegen van) witwassen. Verder werden in hun woning frequency jammers aangetroffen terwijl zij hiervoor geen machtiging hadden. Het betreft apparatuur waarmee het mobiele telefoon verkeer kan worden verstoord. Dat kan voor levensgevaarlijke situaties zorgen, omdat in dat geval ook hulpverleningsdiensten in de directe omgeving niet meer bereikbaar zijn, oordeelt het Gerecht. Naar het oordeel van het Gerecht zijn S. en v/d D. aan te merken als gelijkwaardige medeplegers van de valsheid in geschrift, het witwassen en het voorhanden en aanwezig hebben van de frequency jammers.
Tot slot is bewezen verklaard dat S. een valse kennisgeving verlies reisdocument heeft gedaan, het betrof zijn diplomatieke paspoort, en gebruik heeft gemaakt van dat valse geschrift. Ook dit geeft volgens de rechter blijk van het feit dat S. zijn eigen belangen voorop stelt en er daarbij niet voor terugdeinst te liegen tegen de officiële instanties.
De officier van justitie en de veroordeelden hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

 

 

Curacao - Eis Openbaar Ministerie (OM) Curaçao in de strafzaak "Bientu" - 09-03-2016

Eis Openbaar Ministerie (OM) Curaçao in de strafzaak "Bientu"
1) The Money Game NV boete 3.5 miljoen gulden.
2) Jamarooma Lotteries NV 1 miljoen gulden boete.
3) Administratiekantoor Dollar NV 8 miljoen gulden boete.
4) Tegen verdachte R. d.S. 4 jaar cel waarvan 1 jaar voorwaardelijkgevangenisstraf met 2 jaar proeftijd. Verbeurd verklaring inbeslag genomen cashgelden en verbeurd verklaring van alle bank- en bellegingstegoeden.

Het Openbaar Ministerie (OM) kondigde vandaag tevens aan de start van een ontnemingszaak na afoop van de zaak "Bientu".

Het Gerecht doet in deze zaak op 1 april 2016 uitspraak, zo heeft de rechter reeds eerder aangekondigd.

 

Curacao - Samenvatting ‘Inleidende opmerkingen’ OM in zaak “Bientu” - 09-03-2016

 

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao herhaalt dat het onderzoek is gestart als witwas-onderzoek n.a.v. doormeldingen van het MOT Nederlandse Antillen van verdachte transacties op de bankrekening van een off-shore Limited waar Dos Santos uiteindelijk gerechtigde (UBO) van is. De informatie, alsmede informatie van de Belastingdiensten van Curaçao en Sint Maarten en van de Criminele Inlichtingendienst van Aruba, heeft geleid tot een verdenking van valsheid in geschrift, witwassen en belastingmisdrijven.

Dat de uiteindelijke omvang van het vermoedelijk witgewassen vermogen door Dos Santos en zijn medeverdachte rechtspersonen vele malen groter was, bleek pas na de invallen en was zonder die invallen ook nooit ontdekt geweest. Bij een financiële instelling in de Verenige Staten bleek in totaal een bedrag van circa USD 30 miljoen aan bank- en beleggingstegoeden te worden aangehouden. In totaal werd er in enkele maanden geld en banktegoeden van – omgerekend – ANG 84,4 miljoen gevonden en in beslag genomen.

Uit het onderzoek Bientu blijkt dat deze geldbedragen enerzijds afkomstig zijn uit afgeroomde omzet van de verkoop van legale en niet-vergunde nummerloten op Sint Maarten en anderzijds uit de in het geheel verzwegen verkoop van niet-vergunde buitenlandse loten en valse WNK-loten. Daarover zijn geen vergunningsrechten afgedragen aan de FWNK. Er is geen omzetbelasting over betaald aan de Ontvanger en er is ook geen winstbelasting en inkomstenbelasting over afgedragen.

Dos Santos staat bekend als weldoener bij zijn personeel en bij een groot deel van de bevolking. Hij geeft mensen een kans op geldelijk geluk door de lotenverkoop. En hij houdt een behoorlijk aantal mensen aan het werk door zijn bedrijven. Maar hij is ook met afstand de grootste verkoper van niet-vergunde, illegale loten op Curaçao. Uitgaande van de cijfers van de FWNK over 2010 en de door zijn rechtspersoon zelf aan de Belastingdienst ná de huiszoekingen in 2011 opgegeven cijfers, is Dos Santos verantwoordelijk voor minstens 2/3de van de geschatte omzet in de illegaliteit. (GCB, 2006)

Hij is daarmee dus niet te vergelijken met één van de andere (circa 30) vergunninghouders. Niet qua aantallen valse loten en niet qua verkoop van niet-vergunde buitenlandse loten. En niet qua geld dat hij aan de samenleving en de economieën van Curaçao en Sint Maarten onttrekt; aan fiscaal nadeel zo’n ANG 50 miljoen gulden over de periode 2004 - medio 2011. Om nog maar te zwijgen van de ook niet afgedragen vergunningsrechten aan de FWNK. En de nettowinst uit de illegale loterijen.

Dos Santos is in de ogen van het OM dus een man met twee gezichten: het ene gezicht is dat van een goede werkgever, een vergunninghouder die zich inspant voor de sector en zijn verplichtingen bij de FWNK nauwgezet nakomt. Een hard werkende ondernemer waar de bevolking respect voor heeft.
Maar het onderzoek Bientu heeft Dos Santos ook ontmaskerd als een man die aan de andere kant ook vele tientallen miljoenen belastinggeld heeft weg gehouden bij diezelfde bevolking. Geld dat aan nuttige dingen had kunnen worden besteed: gezondheidszorg, scholing en veiligheid. Waar iedere burger van Curaçao en Sint Maarten voordeel bij heeft. En dus niet alleen Dos Santos zelf die dat geld in het buitenland aan het oog van de overheid heeft willen onttrekken.

En bij ontdekking daarvan flink geholpen is door zijn ‘vrienden’ binnen de (semi-)overheid en politiek.
Het mag een wonder heten dat deze zaak uiteindelijk voor de rechter heeft kunnen komen en het andere gezicht van Dos Santos aan de orde kan komen: als pleger van een aantal strafbare feiten.


Samenvatting ‘Zaakdossier Bora’: vuurwapen
Bij de huiszoeking op 11 juli 2011 is een vuurwapen aangetroffen in een uitgehold boek. Dos Santos erkent dat hij het revolver in zijn nachtkastje bewaarde. Het vuurwapen en de bijbehorende kogels zijn in beslag genomen door de politie.


Samenvatting ‘Zaakdossier Sirocco’: illegale loterijen
Op die dag is bij huiszoekingen op Curaçao en Sint Maarten ook een groot aantal (doordrukken van) in eigen beheer gedrukte loten aangetroffen. Niet-officiële WNK-loten en loten van niet-vergunde buitenlandse loterijen. Deze loten, zo bleek uit een huiszoeking in een vergund nummerkantoor van Dos Santos in 2012, worden zonder toestemming van de Fundashon Wega di Number Kòrsou gedrukt met oude WNK-drukplaten van Drukkerij Scherpenheuvel. Die tot 2005 als enige de officiële loten mocht drukken. De valse bonboeken en drukplaten zijn door de politie in beslag genomen, maar dat heeft er niet toe geleid dat Dos Santos is gestopt met de verkoop daarvan. Uit de fiscale gegevens blijkt dat die omzet in 2012 aanzienlijk was gegroeid ten opzichte van eerdere opgaven. Tijdens een huiszoeking in 2013 bleek de administratieve afhandeling van die illegale verkoop ook nog gewoon plaats te vinden in het hoofdkantoor van Robbie’s Lottery aan de Amandelweg Curaçao.

Uit het onderzoek is af te leiden dat Dos Santos al tenminste vanaf 1992 illegale loten verkoopt. Hij zegt niet anders te kunnen, omdat concurrenten dat ook doen. Wie dat zijn, is niet duidelijk. Maar dat die concurrenten in dezelfde mate als Dos Santos een parallel gokcircuit erop na houden is niet aannemelijk. Dat kan ook eigenlijk niet; de andere 29 vergunde rifero’s en – volgens de verdediging - talloze andere onvergunde verkopers moeten met zijn allen het resterende deel van de ‘taart’ delen.

Uit de historie van de (Loterij)wetgeving is af te leiden dat Dos Santos zijn handelswijze afstemt op de wijzigingen die daar hebben plaatsgevonden. Vanaf het moment dat de wettelijke mogelijkheden voor controle op de naleving en sanctionering van overtredingen door de overheid toenemen, start Dos Santos met het in eigen beheer (laten) drukken van valse loten en het overbrengen van grote sommen contant geld afkomstig uit die illegale verkoop. Zodra de omzetbelasting in 1996-1999 op de bovenwindse en benedenwindse eilanden wordt ingevoerd, worden in korte tijd verschillende off-shore vennootschappen opgericht. De bankrekeningen daarvan worden gevoed met ‘cashier checks’. Aangekocht met contant geld uit de illegale verkoop. Dat is ook het moment waarop de Sorteo Extra in de Loterijverordening wordt opgenomen. Bij vergunde loten leidt dat een extra afdracht van 4%.

Dos Santos ziet zijn concurrentiepositie kennelijk in gevaar komen en berekent de omzetbelasting niet door aan zijn kopers. Ook brengt hij geen vergunningsrechten in rekening. Vanaf 2008 gaat hij ook digitale loten verkopen via SMS2win. Ook die loten worden niet geregistreerd bij de FWNK. Die FWNK maakt zich, net zoals de SKS/Defensia Sivil, GCB en SOAB/STNOB, in de periode 1992-2011 wel degelijk zorgen over de handhaving van de Loterijverordening 1909. Ook vanaf 2014 behoort dit weer tot het (gepubliceerde) handhavingsbeleid van de overheid. De periode 2010/2011 -2013 is dus kennelijk een uitzondering geweest. Met een bestuur van de FWNK die op zijn zachtst gezegd niet wilde meewerken met het onderzoek ‘Bientu’. Dat ziet het OM terug bij enkele Ministers in die tijd.

Wat betreft de valsheid is niet uit te leggen waarom de loten zo veel lijken op die van de FWNK. Dat de koper misschien wel weet dat het geen vergund lot is, maakt niet uit. Het kan ook tegen anderen worden gebruikt die daarvan niet(s) weten. Maar het zou veel goedkoper zijn om gewoon boeken uit de supermarkt te gebruiken, zoals Dos Santos vroeger ook deed. Totdat de FWNK werd opgericht en de controle vanuit de overheid startte. Vanaf dan en juist daar worden die valse bonboeken gebruikt.


Samenvatting ‘Zaakdossiers Marvin/Os’: belastingen
Verder blijkt uit het onderzoek dat de twee rechtspersonen van Dos Santos die de vergunningen voor de loterijen Sint Maarten hebben geëxploiteerd (The Money Game N.V.) en nog exploiteren (Jamaroma Lotteries) meermalen opzettelijk onjuiste en/of onvolledige aangiftes omzetbelasting hebben gedaan (2004 t/m juni 2011) en onjuiste/onvolledige aangiftes winstbelasting (2004-2009). Voor Curaçao heeft Administratiekantoor Dollar N.V. onjuiste aangiftes winstbelasting (2004-2011) gedaan, alsmede voor de omzetbelasting. (2004 t/m sep-2013).

In de kern gaat het op Sint Maarten om het afromen van 15% van de omzet van de ca. 100-200 street sellers die vergunde en onvergunde loten verkopen op Sint Maarten. Dat geld wordt door personeel van Dos Santos op zijn instructie apart gezet in een kluis. Dat geld wordt vervolgens periodiek gestort in ronde bedragen op de bankrekening van een off-shore vennootschap. De kantoren van Robbie’s Lottery verkopen naast vergunde loten ook valse WNK-loten. De omzet daarvan wordt aangegeven bij de Belastingdienst, maar ook telkens weer aangewend in de reguliere, vergunde tak.

Op Curaçao wordt de totale omzet van de verkoop van in eigen beheer gedrukte WNK-loten en niet-vergunde, buitenlandse loten door de straatverkopers buiten de boekhouding gehouden. Anderzijds worden de kosten die daarbij gemaakt worden (drukkosten valse loten, huur nummerkantoren) wel afgetrokken in de boekhouding van de reguliere, vergunde tak van de nummerloterij. Dat leidt naast onjuiste aangiftes ook tot valse jaarrekeningen.

Het afromen van de omzet op Sint Maarten geschiedt overigens volautomatisch met behulp van een speciaal daarvoor geschreven computerprogramma. Dat leidt tot de in het onderzoek aangetroffen valse (Sintacc-)lijsten waarop die lagere omzet is geprint. Uiteraard leidt het oneigenlijk ophogen van bedrijfskosten (van de illegale tak) en het kunstmatig verlagen van de (afgeroomde) omzet ook telkens tot valse jaarrekeningen van de betrokken ondernemingen. Het daarmee gemoeide geld wordt ook weer deels hergebruikt in de legale, vergunde tak dan wel gestort op bankrekeningen in binnen- en buitenland die zonder het opsporingsonderzoek nooit zouden zijn ontdekt.


Samenvatting ‘Zaakdossier Passaat’: valse inkeerverklaring
Weliswaar heeft Dos Santos een aantal weken vòòr de huiszoekingen een brief laten opstellen en gestuurd aan de Belastinginspecteur van Curaçao; hij maakt daarin geen schoon schip. In plaats van alle bankrekeningen op te geven in binnen- en buitenland waar het geld van de illegale loterijen op staat, geeft hij maar een klein gedeelte aan. Maar niet de beleggingsrekeningen in Miami (VS), waar dan zo’n USD 30 miljoen op staat. Ook wil hij maar 10% belasting betalen over wat hij wel inkeert. En daarom doet hij beroep op een wettelijke regeling die dan nog niet eens bestaat. En waar maar heel weinig mensen vanaf weten. Vermoedelijk zelfs alleen een handjevol getrouwen rondom Dos Santos.

De fiscaal adviseur van Dos Santos vult daarvoor een formulier in dat in een hele korte periode wordt opgesteld. Hoewel de definitieve tekst pas op 11 april 2011 klaar is, moet er van de halfbroer van Dos Santos, dan Minister van Financiën, een datumstempel op van 7 april 2011. Toevalligerwijze exact de datum van een persconferentie waarvan lang gesteld wordt dat daarop de bijzondere inkeerregeling is aangekondigd. Maar die term valt daar niet. Door die nieuwe datum lijkt het alsof Dos Santos pas een paar dagen na de vaststelling van de Aanschrijving inkeert, terwijl dat op dezelfde dag is. En dan wordt die Aanschrijving ook pas medio mei 2011 gepubliceerd voor andere belastingplichtigen.

Kort na de huiszoekingen ontstaat er discussie tussen het OM en de verdediging van Dos Santos over die inkeer. Het OM vindt dat de opgave aan de Inspectie onjuist en onvolledig is en de regeling – die dan nog steeds niet is behandeld in de Staten, het wetgevende orgaan van Curaçao - ziet daarnaast alleen op de inkomstenbelasting; dus voor Dos Santos als natuurlijke persoon. Niet voor zijn bedrijf. Bij de bespreking van het wetsvoorstel op 15 september 2011 wordt dat ‘probleem’ opgelost; een regeling die er op lijkt dat een natuurlijke persoon ook voor de winstbelasting kan inkeren en dat wordt dan bovendien ook maar één keer belast. Tegen dat bijzondere tarief van 10%. Er kwamen ook nieuwe beleidsregels die haaks stonden op een eerder door de Minister van Justitie goedgekeurd voorstel voor flankerend beleid bij bijzondere inkeer: Als de inkeer zou slagen, mocht het OM niet meer vervolgen voor de belastingmisdrijven, maar ook niet voor witwassen of ‘andere, daarmee samenhangende’ feiten. Een nogal ruim begrip, waarmee het onderzoek ‘Bientu’ bijna leek verkeken. Die inkeer slaagt evenwel niet, zo vindt het OM. Want die is voor de inkomstenbelasting niet (alsnog) volledig en juist geweest. Voor de winstbelasting is in het geheel geen inkeer gedaan, niet in Curacao en ook niet op Sint Maarten.

Samenvatting ‘Zaakdossier Moesson’: witwassen
Dos Santos wordt voorts verweten dat hij zo’n USD 15,8 miljoen dollar heeft afgeroomd van zijn omzetten op Sint Maarten (2004-2013) en zo’n ANG 135 miljoen aan omzetten in de illegale loterijen op Curaçao heeft verzwegen. Een deel daarvan is aangewend in de legale, vergunde tak. Wat na de aftrek van commissies, prijzengeld en overige kosten overbleef is enerzijds contant en met ‘cashier checks’ naar de Verenigde Staten gebracht. Het overige deel is via een web van 55 bankrekeningen bij een tiental financiële instellingen in binnen- en buitenland buiten het zicht van de (belasting-)autoriteiten gebracht. En gehouden totdat politie en justitie daar in juli 2011 achter kwamen.

Het in beslag genomen geldbedrag (contant en bank-/beleggingstegoeden) van ANG 84,4 miljoen is volgens het OM afkomstig uit het afromen en de illegale loterijen. En daarmee dus van de misdrijven valsheid in geschrift (valse loten, valse jaarrekeningen en valse omzetlijsten) en belastingontduiking (omzetbelasting, winstbelasting, inkomstenbelasting). Dat geld is door het aanwenden ervan in de legale, vergunde tak en in het parallelle, illegale loterijcircuit gebruikt. Ook is het omgezet in bank- en beleggingstegoeden en zonder economische noodzaak tussen de rekeningen van verschillende off-shore vennootschappen van Dos Santos overgedragen. Met als doel om de werkelijke herkomst, de eigendom en de vindplaats van dat geld te verhullen en verbergen en een schijnbaar legale herkomst te geven. Maar dat is niet gelukt door nauwgezet onderzoek van RST, TIO en OM.


Samenvatting ‘Zaakdossier Chinook’: deelneming criminele organisatie
De georganiseerde wijze waarop Dos Santos en zijn drie rechtspersonen misbruik hebben gemaakt van de vergunde, legale structuur van de nummerloterijen Smartplay/Daily Number op Sint Maarten en de nummerloterij WNK op Curaçao heeft ervoor gezorgd dat Dos Santos als één van de in totaal 30 op Curaçao vergunde rifero’s voor ten minste 2/3de deel verantwoordelijk is voor de geschatte omzet in de illegale loterijen. Hij is daarin dus één van de grootsten, zo niet de grootste. En dat had hij niet zonder de bestaande infrastructuur van en deelneming door Administratiekantoor Dollar, The Money Game en Jamaroma Lotteries kunnen doen.


Toelichting strafeis(en)
Dos Santos heeft zo circa 8% van de totale directe belastingen aan het Land Curaçao onttrokken. En de integriteit van het financiële stelsel beschadigd. Daarom is voor Dos Santos een vrijheidsstraf op zijn plaats en voor de rechtspersonen een geldboete. Het beslagen geld moet verbeurd verklaard.

 

Curacao - Nu ook telefonisch spreekuur OM Curaçao - 08-03-2016

 

Met ingang van maandag 14 maart 2016 wordt de baliedienst van het Parket Officier van Justitie in de Tempel te Punda gewijzigd. Voor vragen die het strafrecht betreffen, in concreto zaken die justitie en politie betreffen, is er voortaan een telefonisch spreekuur en kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 14.00 tot 16.00 inbellen op 434-2100.

Ook kunt u uw vraag mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , u krijgt dan een reactie per mail of telefoon.

Een afspraak maken op de Tempel blijft mogelijk, dat kunt u telefonisch danwel per e-mail doen, afspraken zullen ook op maandag, woensdag en vrijdag tussen 14.00 tot 16.00 plaatsvinden.

Voor civiele zaken zoals financiële vorderingen, huur, echtscheiding, voogdij en dergelijke moeten wij doorverwijzen naar andere instanties

 

Curacao - Twee krokodillen in beslag genomen - 04-03-2016


Op donderdag 3 maart 2016 heeft het Openbaar Ministerie (OM) Curacao in samenwerking met het het korps politie KPC en de heren Ignacio en Isenia twee krokodillen inbeslag genomen in een woning op Banda Abou. De dieren waren in slechte conditie en een van ze had geen tanden. De dieren zullen worden onderzocht en een eindbeslissing zal door het OM worden genomen.
Het OM zal in het begin een gedoogd beleid hebben ten aanzien van dit soort gevallen. Als men in het bezit is van een exotisch/gevaarlijk dier dan kan men met een gerust hart bellen naar de centrale post van de politie via nummer 917. Het OM zal niet tot vervolging overgaan indien de eigenaar dat zelf hebben aangegeven. Het team zal ter plaatse een screening uitvoeren waarna een beslissing ten aanzien van het dier zal worden genomen. Echter in het geval men niet zelf belt doch dat de politie of anderen er achter komen dat men in het bezit is van een exotisch of gevaarlijk dier dan zal het OM tot vervolging overgaan. Laat het niet zo ver komen en geef het aan.

kaiman

 

Sint Maarten - Huiszoekingen en aanhoudingen in zaak "Octopus" - 02-03-2016PHILIPSBURG - Naar aanleiding van informatie verkregen door het Openbaar Ministerie dat Statenlid S.M. rond de Statenverkiezing van augustus 2014 mensen zou hebben omgekocht om op hem te stemmen, is op last van de Procureur-generaal (PG) in oktober 2014 een feitenonderzoek gestart door de Landsrecherche. De resultaten van dit feitenonderzoek gaven aanleiding om in mei 2015 een Strafrechtelijk onderzoek te gelasten.
In het kader van dit onderzoek onder de codenaam "Octopus" zijn 3 personen aangehouden, te weten de man S.M., de man E.F. en de man R.K. Tijdens het onderzoek zijn in de woning van E.F. softdrugs aangetroffen en in verband hiermee is de vrouw D.F. aangehouden. Bij R.K. zijn sieraden en een luxe auto in beslag genomen in ene separaat onderzoek.
In verband met de zaak tegen S.M. moeten nog twee huiszoekingen worden verricht. Namelijk in de woning en diens kantoor in het Parlement. Beide locaties zijn “bevroren” in afwachting van een bevel tot vervolging van het S.M. te geven door het Hof. Het Hof moet namelijk op Sint Maarten een bevel vervolging geven als de verdachte een politicus is.
Dit onderzoek wordt geleid door het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Binnen het kader van de samenwerking kreeg de Landsrecherche vanmorgen ondersteuning van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) en de Recherchesamenwerkingsteam (RST) bij de doorzoekingen en aanhoudingen.
Tot nader orde wordt geen nadere mededelingen gedaan.

 

 

Curaçao - Eerste resultaten prerventiewijk Noord Santa Rosa bemoedigend - 02-03-2016

 

In juni 2015 is de wijkpreventie pilot ‘Preveni i Proteha Ta Bo Asuntu Tambe’ als onderdeel van ‘Tienda di Prevenshon’ van start gegaan. Dit project heeft zich het afgelopen half jaar onder meer gericht op inbraak- en overvalpreventie in een gedeelte van de wijk Noord Santa Rosa. Maar ook op het tegengaan van verloedering in deze wijk, gepaard met de verbetering van verkeersveiligheid, het opzetten van een ‘neighbourhood watch’ en repressieve maatregelen gericht op overlastveroorzakers.

Door middel van een nulmeting zijn de aandachtspunten in de wijk in kaart gebracht. Deze punten zijn aangepakt door middel van een mix van preventie, repressie en bestuurlijke maatregelen. De eerste resultaten zijn bemoedigend, zo verklaarde Hoofdofficier Heiko de Jong in een eerste reactie.

Zaterdag 27 februari zijn de betrokken partijen, het openbaar Ministerie, KPC, Ministerie van Justitie, Ennia en Forensic Services, de wijk in gegaan om een eindmeting af te nemen. De resultaten van de interventies worden geëvalueerd en de maatregelen die effect sorteren worden vervolgens geïmplementeerd in meer wijken in Curaçao.

Het Openbaar Ministerie Curaçao werkt voor deze pilot zowel samen met de traditionele veiligheidspartners zoals het Ministerie van Justitie en het Politie Korps Curaçao, als met private bedrijven en instellingen zoals Ennia, DOW, Aqualectra, Selikor en Kooyman. Door middel van deze public-private partnership gaan we samen een verlaging van de criminaliteit en een verhoging van de veiligheidsbeleving van de buurtbewoners proberen te realiseren.

 

NortSantaRosa 01 020316

BES-eilanden - Autobedrijf krijgt boete van 20.000 dollar - 01-03-2016


Op 28 augustus 2012 is de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme in werking getreden. De wet verplicht dienstverleners, zoals banken, advocaten en notarissen, maar ook bijvoorbeeld autodealers of makelaars, om ongebruikelijke transacties aan de Rijksoverheid te melden. De wet heeft hier bepaalde objectieve en subjectieve criteria voor opgesteld.
Zo moet bijvoorbeeld elke transactie die cash betaald wordt en hoger is dan $11.000,= gemeld worden. Ook dienen ongebruikelijke vastgoedtransacties gemeld te worden. Door de Financial Intelligence Unit (FIU) van de Rijksoverheid wordt vervolgens bekeken of de transactie daadwerkelijk ongebruikelijk is en zij wellicht zelfs als verdacht is aan te merken. Waarna verder (strafrechtelijk) onderzoek kan worden ingesteld.
Doordat dienstverleners deze verplichting hebben, wordt een drempel opgeworpen tegen financiële malversaties of schijnconstructies. Maar bovendien prent de beschreven verplichting de dienstverleners in om extra voorzichtig te zijn. Op deze manier zorgt de wet ervoor dat criminelen en terroristen minder gemakkelijk hun criminele gelden in het economisch verkeer kunnen inbrengen.
Door het Bureau Toezicht WWFT is in 2014 onderzoek gedaan naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme BES WWFT BES op Bonaire. Uit dit onderzoek is gebleken dat een autobedrijf mogelijk niet heeft voldaan aan zijn meldplicht. Naar aanleiding van die bevindingen is door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD ) van het Ministerie van Financiën onder leiding van het Openbaar Ministerie BES strafrechtelijk onderzoek gedaan. Dit onderzoek heeft tot de conclusie geleid dat het autobedrijf zich diverse keren schuldig heeft gemaakt aan het niet melden van contante betalingen en diverse keren onvoldoende cliëntonderzoek heeft verricht. Verdachte was dit echter conform de WWFT BES wel verplicht.

Het OM rekent de verdachte deze feiten zwaar aan. Het is algemeen bekend dat criminelen vaak hun crimineel vermogen aanspreken om nieuwe, dure auto’s aan te schaffen. Door na te laten om ongebruikelijke transacties te melden, maakt verdachte het criminelen makkelijker om hun geld wit te wassen, terwijl verdachte juist de plicht heeft om dit moeilijker te maken door ongebruikelijke betalingen te melden aan de FIU.

Verdachte heeft dit nagelaten, maar heeft tevens laten zien lering te hebben getrokken uit het verleden. Tijdens de laatste controle van het Bureau Toezicht WWFT in 2015 zijn er geen onregelmatigheden geconstateerd. Het OM heeft mede daarom besloten om de zaak middels een voorwaardelijk sepot af te doen. Verdachte dient een geldboete van $20.000,= te betalen en er wordt bovendien een proeftijd van 1 jaar opgelegd. Dat betekent dat het OM alsnog tot vervolging zal overgaan, wanneer verdachte tijdens de proeftijd opnieuw de fout in zou gaan.

 

 

Curaçao - Strafzaak Maximus tegen 'Nini' op 10 juni 2016 - 29-02-2016

 

Op 8 augustus 2014 werd de behandeling van de strafzaak tegen B. F. alias 'Nini' aangehouden voor onbepaalde tijd. F. wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de moord op Helmin Wiels, die op 5 mei 2013 werd doodgeschoten.

Na 8 augustus 2014 is het onderzoek 'Maximus' naar de opdrachtgever(s) van de moord op Wiels in volle omvang doorgegaan. Dit onderzoek is nu zover gevorderd dat de behandeling van de strafzaak tegen F. in de zaak Wiels kan worden voortgezet op 10 juni 2016.

 

 

Curaçao - Jubilaris Edsel Ricardo 35 jaar in overheidsdienst - 25-02-2016

 

WILLEMSTAD - Edsel Ricardo heeft donderdag 25 februari zijn 35-jarige jubileum in overheidsdienst gevierd. Hij is als Parketsecretaris werkzaam bij het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao.
Hij begon zijn carrière op 25 februari 1981 als klerk bij het Departement van Onderwijs. Daar werd hij adjunct-commies en in de jaren ’90 volgde hij de opleiding tot parketsecretaris en werd hij op 1 augustus 1996 ingelijfd bij het Openbaar Ministerie Curaçao.
Om het jubileum te vieren kreeg dhr. Ricardo uit handen van Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong een cadeau aangeboden. “Edsel, we wensen je nog vele jaren in overheidsdienst. Je bent een trouwe werknemer, de belichaming van de aloude ambtelijke deugden. Stipt en niet uit de rust te brengen. Pabien en we hopen nog jaren op je trouwe dienst in ons midden”.

Edsel Ricardo 35 aña den servisio di Gobièrnu

WILLEMSTAD - Edsel Ricardo a selebrá djaweps 25 di febrüari su hubileo di 35 aña den servisio di Gobièrnu. E ta aktualmente den servisio serka Ministerio Públiko Kòrsou den funshon di hurista (Parketsecretaris).
El a kuminsá su karera den gobièrnu dia 25 di febrüari 1981 komo klèrk na Departamento di Enseñansa. Einan el a keda nombrá despues komo adjunct-commies. Medio aña nan ’90 el a kuminsá ku un estudio pa bira Parketsecretaris. . Dia 1 di ougùstùs 1996 el a keda nombrá den e funshon ei na Ministerio Públiko Kòrsou.
A selebrá e hubileo djaweps na OM. Na e okashon ei sr. Ricardo a risibí un regalo di tur kolega for di man di Fiskal Mayo Heiko de Jong. De Jong a elogiá sr. Ricardo komo un trahadó fiel ku hopi ánimo pa traha. “Pabien i nos ta spera di tin bo pa hopi aña mas mei mei di nos. Masha danki pa bo loyalidat”, di akuerdo ku Fiskal Mayo den su palabranan di gradesimentu.

Edsel

BES-eilanden - Verdachte van zedendelict overgebracht van Sint Eustatius naar JICN Bonaire  - 23-02-2016


Op dinsdag 23 februari is een verdachte door de politie en Openbaar Ministerie overgebracht van Sint Eustatius naar de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland op Bonaire.
Hij zal daar de op 18 februari door de rechter-commissaris op Sint Eustatius bevolen voorlopige hechtenis ondergaan.

De man L.V.R werd door de moeder van een minderjarig meisje ontdekt op de slaapkamer van dat meisje. Hij wist te ontsnappen maar werd na een snel eerste onderzoek door het Korps Politie Caribisch Nederland op 8 februari in opdracht van de officier van justitie aangehouden als verdachte van het hebben van geslachtsgemeenschap met een meisje jonger dan 16 jaar althans een poging daartoe.
Inmiddels wordt hij op basis van nader onderzoek ervan verdacht dat hij zedendelicten heeft gepleegd waarbij ook andere meisjes slachtoffer zijn geworden.
Het onderzoek wordt vanzelfsprekend voortgezet.

Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan dit soort delicten. En in eerdere zaken is door de rechter ook regelmatig onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd aan verdachten die geslachtsgemeenschap hadden met meisjes, jonger dan 16 jaar oud.
Ook als het seksuele contact niet gepaard gaat met bedreiging of geweld, gaat het om ernstige delicten. Deze handelingen zijn met name strafbaar omdat jonge kinderen niet in staat zijn adequate beslissingen te nemen over het wel of niet hebben van seksuele contacten. En degenen die onder die omstandigheden handelingen bij de meisjes verrichten, maken misbruik van die jonge leeftijd en kunnen onomkeerbare schade veroorzaken. De wetgever heeft om die reden maximale gevangenisstraffen tot 16 jaar mogelijk gemaakt.

De politie en het Openbaar Ministerie zien dat deze feiten weliswaar regelmatig ter kennis komen. Maar hebben de indruk dat slechts in een beperkt aantal gevallen aangifte wordt gedaan. Hoe vaak de feiten plaatsvinden is dus niet bekend En dus ook de schade voor de slachtoffers niet. Terwijl het om minderjarige, kwetsbare slachtoffers gaat.
Onder die omstandigheden is het in individuele gevallen opsporen en gevolgen van verdachten noodzakelijk maar niet genoeg.
Voorlichting, hulpverlening en andere overheidsinstrumenten zijn nodig om deze praktijken terug te dringen. Door de overheid maar ook in samenwerking met andere organisaties.
Het Openbaar Ministerie en de politie zullen dan ook in het reguliere contact met het lokale bestuur en de hulpverleningsinstanties aandringen op gezamenlijke aanpak.

 

 

Curaçao - Requisitoir Onderzoek Babel tegen verdachten Gerrit Schotte en Cicely Van der Dijs - 17-02-2016

Requisitoir Onderzoek BABEL tegen verdachten Gerrit SCHOTTE en Cicely VAN DER DIJS
van de officieren van justitie bij het gerecht in eerste aanleg Curaçao
Willemstad, 17 februari 2016

VOORDRACHT

Verdachte Schotte wordt verdacht van vijf strafbare feiten.

1. Het eerste feit waar hij van wordt verdacht is ambtelijke omkoping, corruptie. Hem wordt verweten dat hij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 8 ok-tober 2010 in Curaçao en/of de Verenigde Staten en/of Zwitserland als amb-tenaar geldbedragen van ongeveer 140 duizend dollar en 73 duizend dollar van F. Corallo heeft aangenomen. Deze giften zijn hem gedaan zodat hij:
- Corallo en zijn bedrijven zou begunstigen;
- overheidsinformatie aan Corallo zou verstrekken;
- Corallo invloed zou verstrekken in de Curaçaose overheid via de nieuw op te richten politieke partij MFK;
- zich er voor zou inspannen dat Corallo internationaal namens Curaçao wordt aanbevolen;
- zich er voor zou inspannen dat Corallo of personen van zijn bedrijf op Cura-çao worden aangesteld in een belangrijke institutionele functie.

2. Het tweede feit is valsheid in geschrift. Tenlastegelegd is dat hij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 1 juli 2010 in Curaçao en/of Italië samen met een ander twee facturen van het bedrijf Vanddis vals heeft opgemaakt. Eén factuur voor een bedrag van 140 duizend dollar en één factuur voor een bedrag van meer dan 73 duizend dollar. In strijd met de waarheid staat op deze facturen onder meer vermeld dat het bedrijf Vanddis werkzaamheden heeft verricht voor het Italiaanse bedrijf B+ van F. Corallo.

3. Als derde feit staat op de dagvaarding witwassen. In de periode 1 januari 2010 tot en met 15 november 2011 is in Curaçao, Verenigde Staten en/of Zwitserland en/of Italië is voor meer dan 200 duizend dollar witgewassen. (Het gaat om geld dat op basis van de valse facturen via bankrekeningen in het buitenland uiteindelijk terecht is gekomen bij verdachte Schotte en zijn medeverdachte van der Dijs.)

4. Het vierde feit gaat om het op 9 december 2013 in Curaçao aanwezig hebben van zeven zogenaamde jammers (apparaten waarmee je het telefoonverkeer kan verstoren). Dit is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht en in de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen.

5. Het laatste feit ten slotte betreft weer valsheid in geschrift en wel op 15 april 2013 in Curaçao. Het gaat om een kennisgeving verlies reisdocument van een diplomatiek paspoort. In strijd met de waarheid is opgenomen dat het diplo-matieke paspoort verloren was geraakt, terwijl dat paspoort in de kluis lag bij het bedrijf van zijn partner, Vanddis


Verdachte Van der Dijs wordt verdacht van drie strafbare feiten. Dat zijn de valsheid in geschrift, het witwassen en het aanwezig hebben van de jammers in vereniging. Dat zijn de zelfde feiten als de feiten 2, 3 en 4 waar verdachte Schotte van wordt ver-dacht..

Geachte mevrouw de rechter en andere aanwezigen,

Vandaag staan terecht de verdachte Gerrit Schotte (hierna te noemen: Schotte) en zijn partner en medeverdachte Cicely van der Dijs (hierna te noemen: Van der Dijs).
Zij worden in het kader van het onderzoek Babel vervolgd voor valsheid in geschrift van twee facturen, het witwassen van de daarop uitbetaalde bedragen van 140.000 USD en 73.422 USD en ambtelijke corruptie door het aannemen van deze giften van Francesco Corallo (hierna te noemen: Corallo). Daarnaast zijn er bij de huiszoekingen zogenaamde jammers en een diplomatiek paspoort gevonden dat als verloren was opgegeven.

In het requisitoir zal de volgende volgorde worden aanhouden:

1. Inleiding;
2. Beschrijving van de loop van het onderzoek;
3. De relevante feiten;
4. Valsheid in geschrift;
5. Witwassen;
6. Ambtelijke omkoping;
7. Paspoort;
8. Jammers;
9. Ernst van de strafbare feiten;
10. De persoonlijke omstandigheden van verdachten;
11. Afhandeling van het beslag;
12. De straf die het Openbaar Ministerie passend en geboden acht.

Mijn collega mr. Rip zal de onderdelen ambtelijke omkoping, paspoort en jammers en de ernst van de feiten behandelen.

1. INLEIDING

Het onderzoek Babel is begonnen als een onderzoek naar valsheid in geschrift en witwassen. Dat zijn op zich ernstige strafbare feiten. Na uitvoerig onderzoek is de draagwijdte van deze zaak pas echt duidelijk geworden. Het gaat om veel meer dan “slechts” valsheid in geschrift en witwassen.

Het gaat niet alleen om het aannemen van giften door een hoge ambtenaar die van de overheid al een zeer behoorlijk salaris krijgt. Het gaat niet alleen om het verhullen van die giften door het fabriceren en versturen van valse facturen en het gebruik van buitenlandse rekeningen en cheques. Waar het vooral om gaat in deze zaak is integriteit en vertrouwen in de overheid. Met het opzetten van een constructie waarbij een Italiaanse casinobaas invloed kan kopen in de Curaçaose politiek door in het geheim steekpenningen, smeergeld, te betalen aan een belangrijk politicus, wordt het vertrouwen in een integere overheid ernstig ondermijnd.

Schotte is door het ontvangen van grote bedragen onder flinke invloed van Corallo komen te staan en heeft zichzelf daardoor gedegradeerd tot een marionet van Coral-lo. Corallo heeft daarmee een vinger in de pap kunnen krijgen in het politieke bedrijf van Curaçao en in het reilen zeilen van de Curaçaose samenleving als geheel. Hij kan Schotte daardoor naar zijn pijpen laten dansen. Het lijkt er zeer sterk op dat Corallo zelfs betrokken is bij de oprichting van de politieke partij MFK en via Schotte en de MFK mee heeft kunnen beslissen in politieke en bestuurlijke aangelegenheden op Curaçao.
En dat is een gevaarlijke situatie, omdat hierdoor bij het besturen van Curaçao niet bepalend wordt wat goed is voor de bevolking en de toekomst van Curaçao, maar wat goed is voor de Italiaanse gokbaas Corallo.

Dat is in de kern waar het vandaag om gaat.

2. BESCHRIJVING VAN DE LOOP VAN HET ONDERZOEK

De zaak Babel is aan het rollen gebracht door een strafrechtelijk onderzoek in Italië naar Corallo en diens bedrijf B Plus Giocolegale Ltd. (hierna te noemen: B+). De Mi-lanese recherche van de Guardia di Finanza heeft op 10 november 2011 een doorzoe-king gedaan bij B+ en daar zijn twee facturen aangetroffen van het Curaçaose bedrijf Vanddis N.V. (hierna te noemen Vanddis). Deze facturen lagen in het kantoor van de wettelijke vertegenwoordiger van B+, Alessandro La Monica (hierna te nomen: La Monica), zie proces-verbaal van doorzoeking en inbeslagname, bijlage 79, p. 280.

In Italië is men vervolgens gaan zoeken op internet en is gestuit op de namen van Schotte en Van der Dijs. Medio 2012 heeft het Italiaanse Openbaar Ministerie te Mi-laan het Openbaar Ministerie (hierna te noemen: OM) van Curaçao een email ge-stuurd. In de email is aangegeven dat in een onderzoek naar Corallo stukken zijn gevonden die voor Curaçao van belang zouden kunnen zijn. Gezien de inhoud van de email en de reputatie van Corallo heeft het OM Curaçao eind 2012 een werkbe-zoek afgelegd in Milaan en zijn de genoemde facturen ter inzage gekregen, bijlage 148.

In diezelfde periode zijn er verschillende aangiftes gedaan die bevestigen dat er met de genoemde facturen strafbare feiten in het geding zijn.
In september 2012 heeft een natuurlijk persoon aangifte gedaan van strafbare feiten die verband zouden houden met meer dan vijftig bij de aangifte gevoegde MOT-meldingen. Hiermee zou een bedrag van ongeveer 800.000 NAF gemoeid zou zijn. Het gaat om substantiële cash-stortingen op rekeningen van Schotte op het moment dat hij gedeputeerde bij de Staten van de voormalige Nederlandse Antillen was. Dit betreft niet zijn salaris, want de betaling van het salaris was giraal, zo stelt aangever. Aangever geeft gemotiveerd aan dat Schotte op het moment dat hij de politiek ingaat grote schulden had opgebouwd en zegt dat de gelden van de MOT-meldingen geen legitieme oorsprong hebben, bijlage 149.
Als bijlage bij deze aangifte is gevoegd een verzoek om informatie van de stichting Akshon Sivil van juli 2012 met nagenoeg dezelfde inhoud als de aangifte.
Vervolgens is er in oktober 2012 als aanvulling op de eerste aangifte een anonieme aangifte ingediend met onder meer uitgelekte bankafschriften van Van der Dijs van de internetsite Curaleaks, bijlage 150. Op deze bankafschriften staan de stortingen van respectievelijk 140.00 USD en 73.422 USD van B+ op de Amerikaanse privéreke-ning van verdachte Van der Dijs en het doorsluizen van de bedragen van 10.000 USD en 15.000 USD naar een bankrekening in Zwitserland. Geconcludeerd wordt dat Co-rallo grote geldbedragen aan Schotte heeft betaald. Overigens is er in de anonieme aangifte van oktober 2012 ook aangifte gedaan van het overtreden van de Landsver-ordening Financiering Politieke Partijen. Dit deel van de aangifte is niet opgepakt, aangezien de inwerkingtreding op 10 oktober 2010 was, derhalve na de pleegdatum van de onderhavige feiten.

Eén en ander is meer dan voldoende aanleiding geweest om begin 2013 opdracht te geven aan de Landsrecherche om een feitenonderzoek in te stellen naar de ongebrui-kelijk transacties van Schotte. Bij het feitenonderzoek zijn er MOT-bevragingen ge-daan en hieruit blijkt dat Schotte c.s. in de periode van maart 2007 tot januari 2013 betrokken is bij een groot aantal MOT-meldingen, namelijk voor een totaalbedrag van maar liefst 2.225.786 NAF. De inhoud van de meldingen sluit aan bij de boven-genoemde aangiften en vervolgens is er medio 2013 een strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen beide verdachten. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Landsrecher-che (hierna te noemen: LR) en het Recherche Samenwerkingsteam (hierna te noemen: RST), waarbij het RST het financiële gedeelte van het onderzoek heeft verricht.

In de eerste fase van het strafrechtelijk onderzoek (zie proces-verbaal aanvraaghuis-zoekingen in het Beslagdossier) zijn rechtshulpverzoeken verstuurd aan Italië en de V.S. De uitkomsten hebben het bestaan van de gewraakte facturen en de daarop vol-gende overboekingen naar de Amerikaanse privé-bankrekening bevestigd. Kort daarop zijn er op 9 december 2013 huiszoekingen op zes verschillende locaties ver-richt, onder meer bij de woning van verdachten, bij het kantoor van Vanddis, in de Staten van Curaçao en bij het kantoor van MFK en op twee locaties in het buitenland, namelijk in Sint-Maarten en in Italië. Bij deze huiszoekingen zijn een zeer groot aan-tal documenten (digitaal) in beslag genomen, die de maanden daarna intensief zijn onderzocht door het RST. Ook zijn na de huiszoekingen een groot aantal financiële gegevens opgevraagd bij lokale financiële instellingen zoals banken, zie hiervoor het methodiekendossier. Na uitvoerig onderzoek zijn de verdachten op 20 mei 2014 aan-gehouden en allebei in verzekering gesteld. Van der Dijs is op 22 mei 2014 op vrije voeten gekomen en Schotte op 27 mei 2014.

Naast het uitvoerige onderzoek in het digitale beslag is er uitgebreid onderzoek ge-daan in het buitenland. Er zijn (aanvullende) rechtshulpverzoeken gedaan aan Italië, de V.S. , Zwitserland, de Dominicaanse Republiek en aan Sint-Maarten.

In deze zaak zijn er vele procedures gevoerd en heeft het verloop van het proces be-hoorlijke vertraging opgelopen. Er zijn twee procedures gevoerd over het onthouden van stukken na de huiszoeking, er is een strafrechtelijk Kort Geding geweest, er is een bezwaarschrift ingediend tegen de dagvaarding en is er een wrakingsprocedure gevoerd. Voorafgaande aan de zitting van vandaag zijn er daarnaast vele eerder zittingen geweest. Op 20 maart 2015 en 5 juni 2015 hebben regiezittingen plaatsgevonden. Tevens is op de zitting van 17 juni 2015 een aanvullend verzoek tot het horen van getuigen behandeld. Daarna zijn er zittingen geweest op 9 september 2015, op 4 november 2015 en op 12 december 2015.

3. DE RELEVANTE FEITEN

De facturen
Het gaat in dit onderzoek om de factuur met nummer 91210 van 4 mei 2010 ten be-drage van 140.000 USD (bijlage 2) en om de factuur met nummer 91213 van 7 juni 2010 ten bedrage van 73.447 USD (bijlage 3). Beide facturen zijn als gezegd in 2011 gevonden bij de huiszoeking bij B+ in Italië. In het digitale beslag van de huiszoekingen bij verdachten op Curaçao is later veel teruggevonden over deze twee facturen. Na uitvoerig onderzoek is komen vast te staan dat verdachten de eerste factuur in verschillende stadia – met medewerking van Italië – valselijk hebben opgemaakt. De tweede factuur is valselijk opgemaakt door de eerste factuur aan te passen.

Verschillende versies van de eerste digitale factuur 91210 zijn teruggevonden in de Sony laptop van Schotte en op een harde schijf in het bureau van Van der Dijs in het kantoor van Vanddis. Uit digitaal onderzoek blijkt het volgende (bijlage 80 en 81):
- Verdachten hebben hoogstwaarschijnlijk een model van internet gedownload (bijlage 53);
- De eerste digitale exemplaren van de valse factuur zijn door verdachten aan-gemaakt door aan het model het logo van Vanddis, adresgegevens, een fac-tuurnummer, een bedrag en een omschrijving etc. toe te voegen (bijlage 59 en 55).
- La Monica van B+ heeft deze concept-factuur bewerkt en via Corallo naar het mailadres van Schotte gestuurd (bijlage 57).
- De verschillende versies van deze digitale factuur hebben onder meer dezelf-de gekoppelde printer (zelfde merk en type als de printer op de werkkamer van verdachte Schotte), de naam en het logo van Vanddis in de kop hebben dezelfde hashwaarde (digitale vingerafdruk) en ze hebben allemaal een kaderlijn dat in het vak description ter hoogte van de tekst “C/o Cicely van der Dijs” doorbroken is.
- De lay-out van de factuur die is aangetroffen op het bureau van La Monica is identiek aan de lay-out van de bij verdachten aangetroffen digitale facturen, inclusief het opvallende kenmerk van de kaderlijn dat in het vak description ter hoogte van de tekst “C/o Cicely van der Dijs” is doorbroken (bijlage 2)

Ook van de tweede factuur met nummer 91213 zijn digitale versies gevonden in de laptop van Schotte en op de hierboven genoemde harde schijf. In het verrichtte digi-tale onderzoek betreffende deze factuur is het volgende naar voren gekomen (bijlage 81 en 96):
- Het bestand met de eerste valse factuur 91210 is als basis gebruikt voor deze tweede factuur (bijlage 96 en 162).
- Factuur 91210 en factuur 91213 hebben onder meer dezelfde gekoppelde prin-ter (zelfde merk en type als de printer op de werkkamer van verdachte Schot-te), de naam en het logo van Vanddis in de kop hebben dezelfde hash-waarde en de facturen hebben beiden een kaderlijn dat in het vak description ter hoogte van de tekst “C/o Cicely van der Dijs” doorbroken is.
- De lay-out van de factuur die is aangetroffen op het bureau van La Monica is identiek aan de lay-out van de bij verdachten aangetroffen digitale facturen, inclusief het opvallende kenmerk van de kaderlijn dat in het vak description ter hoogte van de tekst “C/o Cicely van der Dijs” is doorbroken (bijlage 3).

Betalingen en geldstromen
Naast onderzoek naar de valse facturen is - via onder meer rechtshulp aan Italië, Zwitserland en V.S - uitvoerig onderzoek gedaan naar de daarop volgende betalin-gen en geldstromen. Elke fase van het administratieve proces is minutieus in kaart gebracht door het onderzoeksteam, zowel aan de kant van de betaler als de kant van de ontvanger. Het gaat te ver om daar hier compleet verslag van te doen en daarom wordt voor een volledig overzicht van de geldstromen verwezen naar het schema van bijlage 6, dat als bijlage aan dit requisitoir is gevoegd.

Beide facturen zijn bij B+ verwerkt in hun administratie. Op 14 mei 2010 en op 14 juni 2010 zijn de bedragen van respectievelijk 140.000 USD en 73.447 USD betaald op de privérekening van Van der Dijs bij de Citibank in Miami (bijlage 9, 122 en 123). Verdachten werden vanuit Italië op de hoogte gehouden over de afwikkeling van deze betalingen (bijlage 10).

Direct na ontvangst van de ontvangen bedragen is een deel van het geld doorge-sluisd naar Zwitserland:
- Op 17 mei 2010 is een bedrag van 15.000 USD overgemaakt naar een bankre-kening in Zwitserland, bijlage 13, p. 1759.
- Op 14 juni 2010 is een bedrag van 10.000 USD naar een bankrekening in Zwit-serland, bijlage 14, p. 1761.
Deze bankrekening in Zwitserland staat op naam van een bedrijf met de naam No Brand Ltd. uit de Marshall Islands (bijlage 94). No Brand Ltd. is een onderneming van Schotte. Uit emailverkeer blijkt dat Schotte de bestuurder, de Ultimate Beneficial Owner is van het bedrijf en dat hij over het vermogen kan beschikken. Schotte heeft de betreffende bankrekening opgericht en is de uiteindelijke begunstigde van deze rekening (bijlage 65). De credit card die aan deze rekening is gekoppeld is ook van hem. De 25.000 USD zijn hoogstwaarschijnlijk aangewend om het krediet op deze Visa Gold Card af te betalen. Opmerkelijk is dat de afschriften bewust waren ge-adresseerd aan de bank in Zwitserland en niet aan Schotte persoonlijk, zie bijlagen 72 tot en met 76.

Van 11 juni tot 14 juni 2010 verbleven beide verdachten in Miami (bijlagen 21 en 22) en waren ze in de gelegenheid de papertrail te onderbreken. Zij hebben bijna het gehele verdere bedrag contant opgenomen om cheques van te kopen:
- Op 11 juni 2010 is een bedrag van 120.000 USD via drie cheques (twee cheques van 50.000 USD en één cheque van 20.000 USD) contant opgenomen, bijlage 13 en 17 tot en met 20.
- Op 14 juni 2010 is een bedrag van 53.432 USD via één cheque contant opge-nomen, bijlage 14.
Door middel van rechtshulp hebben we kopieën van de cheques uit de V.S. ontvan-gen. Hierop valt te lezen dat de cheques allemaal als afzender Van der Dijs hebben. De twee cheques van ieder 50.000 USD zijn gericht aan Vanddis en bestemd voor bijschrijving bij de MCB-bank te Curaçao, bijlage 18 en 19. De cheques van 20.000 USD en 53.422 USD zijn gericht aan de Fundashon Gerrit Schotte en bestemd voor bijschrijving bij de ORCO-bank te Curaçao, bijlage 20 en 35.
In de periode dat verdachten in Miami verbleven hebben ze daarnaast voor een be-drag van 4.873,07 USD uitgegeven aan pinbetalingen voor meubels voor hun geza-menlijke woning (bijlage 14 en 28 tot en met 31).

Vervolgens is onderzocht wat in Curaçao met het geld van de cheques is gebeurd:
- De bedragen van de twee cheques van 50.000 USD zijn gestort op de MCB-rekening van Vanddis en ten goede gekomen aan Van der Dijs en niet aan het bedrijf. De bedragen van de twee cheques zijn namelijk in mindering gebracht op haar tonnen hoge schuld uit hoofde van salarisvoorschotten (administratie Vanddis, bijlage 84). De boekhoudster van Vanddis bevestigt dit in haar ge-tuigenverklaring p. 28 en 29.
- De cheques ten bedrage van 20.000 USD en 53.422 USD zijn bijgeschreven op de Orco-bankrekening van de stichting Fundashon Gerrit Schotte (bijlage 38 tot en met 41). Schotte is de uiteindelijk belanghebbende, ultimate beneficial owner van deze bankrekening (bijlage 37). Een bedrag van 120.000 NAF is de-zelfde dag via twee cheques van respectievelijk 80.000 NAF en 20.000 NAF te-recht gekomen op de privé-bankrekening van Schotte bij de MCB, bijlage 43 tot en met 47.

Kort samengevat is het geld van de facturen ten bedrage van 213.447 USD (140.000 USD en 73.447 USD) bijna in zijn geheel getraceerd en als volgt tussen beide verdach-ten verdeeld:

Verdachte Schotte Verdachte Van der Dijs Beide verdachten
15.000 USD Zwitserland 50.000 USD Vanddis 4.873,07 USD
10.000 USD Zwitserland 50.000 USD Vanddis 20.000 USD FGS
53.422 USD FGS
Totaal: 98.422 USD + Totaal: 100.000 USD = 198.422 USD.
TOTAAL 203.295,07 USD
Achtergebleven op rekening Van der Dijs 10.116,93 USD

4. VALSHEID IN GESCHRIFT

Na een beschrijving van de feiten, zullen nu de strafbare feiten op de beide dagvaar-dingen worden besproken. Onder feit 2 wordt verdachten verweten dat zij twee val-se facturen op naam van Vanddis hebben opgemaakt. Valsheid in geschrift is met name strafbaar, omdat men er op moet kunnen vertrouwen dat bepaalde geschriften juist zijn. De tenlastegelegde periode is van voor 15 november 2011, derhalve is het oude Wetboek van Strafrecht van toepassing.

De volgende vier elementen van het strafbare feit moeten worden bewezen:
1e. “een geschrift waaruit enig recht, enige verbintenis of enige bevrijding van een schuld kan ontstaan of dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen”,
2e. dat “valselijk is opgemaakt of vervalst”,
3e. met “het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken”,
4e. terwijl “uit dat gebruik enig nadeel kan ontstaan”.

Geschrift
Dat facturen geschriften zijn, bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, is niet voor betwisting vatbaar. Dit is vaste rechtsspraak . De Hoge Raad overwoog al in 1984 dat op een factuur de waarheid moet staan:
“een factuur heeft in het maatschappelijk verkeer immers mede de functie tegenover degene die betaling verschuldigd is aannemelijk te maken dat deze aldus zijn geleverd teneinde op grond daarvan betaling te verkrijgen.”
De Hoge Raad stelt mede de functie. De norm is namelijk ruimer. Facturen zijn niet alleen bedoeld voor intern gebruik of tegenover debiteuren en crediteuren, maar ook voor gebruik tegenover bijvoorbeeld de belastingdienst of de boekhouder; dat wil zeggen ook voor extern gebruik in het maatschappelijk verkeer.

Valselijk opgemaakt
De twee facturen in deze zaak zijn valselijk opgemaakt. Dit is duidelijk om verschil-lende redenen. Allereerst omdat de producten of diensten vermeld op de facturen nimmer zijn geleverd. Immers, het bedrijf Vanddis is een lokale vennootschap, die een onderneming drijft in de brandstofhandel (p. 351 1e aanv.). Er wordt in deze ca-sus gefactureerd aan een bedrijf ver weg in Italië dat zich toelegt op activiteiten in de kansspelindustrie. Geen van de gehoorde Italiaanse getuigen hebben concreet iets kunnen verklaren over geleverde producten of diensten en er is ook bij onderzoek bij B+ niets over de werkzaamheden teruggevonden. Ook is er volgens de accountant van B+ geen onderliggend contract (bijlage 88). Er is - buiten de valse facturen - geen enkele aanwijzing gevonden dat de beide bedrijven onderling een zakelijke relatie onderhouden.

Daarnaast zijn de facturen niet afkomstig van het bedrijf Vanddis Er is uitvoerig (di-gitaal) onderzoek gedaan in de financiële administratie van Vanddis, maar de factu-ren zijn daar niet aangetroffen (bijlage 84 en 85). Het administratieve personeel van Vanddis zegt het bedrijf B+ niet te kennen en verklaart dat de onderhavige facturen die hen zijn getoond hen onbekend zijn en niet afkomstig zijn uit hun administratie. Een echte factuur Vanddis heeft bovendien een andere lay-out (bijlage 36), zo is voor de valse facturen een oud logo van Vanddis gebruikt. Op de facturen staat ook niet het rekeningnummer van Vanddis vermeld, maar een buitenlandse privé-bankrekening van verdachte Van der Dijs. Verdachte van der Dijs verklaart bij de huiszoeking de facturen niet te kennen, bijlage 135.

Bovendien zijn de factuurnummers gefingeerd. Tussen de data van facturering zit ruim een maand, terwijl er tussen de factuurnummers slechts twee nummers verschil zit. In de branche waarin Vanddis werkzaam is, zal een constante geld- en goederenstroom van enige omvang bestaan, waardoor het niet aannemelijk is dat er in ruim één maand slechts twee maal gefactureerd wordt.

Er is meer bewijs dat de factuurnummers vals zijn. Uit de documenten uit Italië blijkt dat de vennootschap Enersource International Inc. eveneens aan het bedrijf B+ heeft gefactureerd. Vast is komen te staan dat er een rechtstreekse link is tussen het bedrijf Enersource International Inc. en Vanddis en de familie Van der Dijs. Zo zijn Van der Dijs en haar vader gemachtigde van de bankrekening van dit bedrijf (bijlage 146). De facturen van Enersource International Inc. hebben dezelfde lay-out als de facturen in deze strafzaak. Zeer opmerkelijk is dat deze factuurnummers van Enersource International Inc. identiek zijn aan factuur 91210. Justitie Italië verwoordt het als volgt:
“In dit verband menen wij te moeten wijzen op een vreemde toevalligheid. De factuur die door Vanddis op 4 mei 2010 is uitgeschreven, heeft hetzelfde nummer (91210) als de factuur die op 3 november 2011 is uitgeschreven door Enersource int. Inc. (met drie verschillende exemplaren”(p. 327 en 393 eerste aanvulling).
De drie facturen van Enersource International Inc. hebben hetzelfde nummer, het-zelfde bedrag, hetzelfde rekeningnummer, maar drie verschillende prestaties als omschrijving (p. 393 1e aanv.). Ook deze facturen zijn derhalve valselijk opgemaakt. Hier is binnen onderzoek Babel wel onderzoek naar gedaan, maar deze facturen zijn verloren gegaan bij een grote overstroming in Italië en er is geen kopie beschikbaar. Het is zeker niet uit te sluiten dat verdachten via Enersource International Inc. - met valse facturen in een zelfde soort misleidende constructie als in deze casus - eveneens hoge bedragen hebben ontvangen van het bedrijf van Corallo.

Kortom, er is in het geheel niet geleverd, ook niet door Vanddis en de facturen en de factuurnummers zijn niet afkomstig van Vanddis De facturen zijn vals en een dek-mantel geweest voor betalingen van B+ (lees: van Corallo) aan de verdachten Schotte en Van der Dijs.

De omstandigheid dat de bedragen zijn overgemaakt naar een privérekening en niet ten gunste zijn gekomen van het bedrijf Vanddis, maar aan verdachten persoonlijk (bijlage 84) en het feit dat de gelden zijn witgewassen draagt eveneens bij aan de overtuiging dat de facturen vals zijn.

Oogmerk van gebruik
Voor bewezenverklaring van het bestanddeel oogmerk van gebruik is beslissend of de verdachte de bedoeling had het desbetreffende geschrift te gebruiken of te doen gebruiken. Een daadwerkelijk gebruik is voor valsheid in geschrift ingevolge het eerste lid van artikel 230 Wetboek van Strafrecht NA (oud) niet nodig. Bij intellectuele valsheid van het geschrift - zoals in het onderhavige geval – wordt het stuk niet gebruikt alsof het materieel echt en onvervalst is, maar alsof de daarin voorkomende opgaven overeenkomstig de waarheid zijn. Het gebruik hoeft voorts niet te bestaan in de bewijslevering waarvoor het stuk in eerste instantie is bedoeld.

Aan deze eis is voldaan. De facturen zijn afgeleverd aan B+, zijn daar opgenomen in de administratie, de op de facturen vermelde bedragen zijn door B+ betaald en dit is ook bekend bij hun accountant.

Ook in het geval dat de ontvangende partij weet dat de op de factuur vermelde pres-tatie niet, of niet op die wijze, is geleverd, is er - in geval van het eerste lid - sprake van valsheid in geschrift. Deze situatie was onder meer aan de orde in een zaak van rechtbank Utrecht in 2011. Een voor corruptie veroordeelde ambtenaar is mede ver-oordeeld wegens valsheid in geschrift, omdat hij advieswerkzaamheden factureerde waarvan de rechtbank vaststelde dat deze niet waren verricht
In een Antilliaanse zaak bij de Hoge Raad over het onderhavige wetsartikel is over-wogen:
Voor het bewijs van het oogmerk tot gebruik komt het er niet op aan “dat er derden in het spel moeten zijn die niet van de valsheid op de hoogte zijn”. Voldoende is dat men bedoeling had tot gebruik van het geschrift dat in het maatschappelijk verkeer misleidend is doordat het vals is.
In een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam is in dezelfde zin beslist:
“ Het verweer dat bij verdachte het oogmerk ontbrak om de facturen als echt en onver-valst te gebruiken, wordt verworpen. Beide facturen zijn door de verdachte ingediend bij [rechtspersoon 2] en zijn daarmee door hem gebruikt ter verantwoording van werk-zaamheden voor [rechtspersoon 2] die feitelijk niet zijn verricht. De omstandigheid dat [rechtspersoon 2] mogelijk wist dat die facturen vals waren en (desondanks) tot betaling is overgegaan, en dat de btw door [rechtspersoon 2] is afgedragen aan de fiscus, doen niet af aan het oogmerk van de verdachte om die door hem opgemaakt facturen als echt en onvervalst te gebruiken.”

Nadeel vereiste
Dit bestanddeel is in het nieuwe Wetboek van Strafrecht van Curaçao en in de Ne-derlandse wetgeving vervallen. Door de Hoge Raad wordt deze passage zo ruim uitgelegd dat er nauwelijks een geval valt te bedenken dat er niet onder zou vallen. Men komt dan terecht bij zulke evidente valsheden dat daardoor niemand misleid zou kunnen worden.
In de onderhavige casus zijn de valse facturen van goede kwaliteit – inclusief datum, factuurnummer, logo, beschrijving van de dienst, etc. - en ook door B+ betaald, zon-der dat daar de op de facturen vermelde dienst tegenover heeft gestaan.

Pleegplaats en periode in de tenlastelegging, in vereniging
De gegevensdragers (Sonylaptop en harde schijf) met daarop de digitale facturen zijn in beslaggenomen in Curaçao waar verdachten ook hun vaste woon- en verblijfplaats hebben. De digitale factuur met het nummer 91210 is verder aangepast verzonden vanuit een Italiaans emailadres naar het mailadres van verdachte Schotte. De fysieke facturen zijn aangetroffen in Italië en daar zijn ze ook verwerkt in de administratie. Het feit is derhalve gepleegd te Curaçao en Italië.

In het proces-verbaal van het RST worden verschillende versies van de gewraakte facturen beschreven. De data liggen tussen 29 april 2010 en 7 juni 2010. Derhalve zijn de facturen valselijk opgemaakt in de periode van 1 januari 2010 tot 1 juli 2010.

Er is sprake van bewuste en nauwe samenwerking tussen de beide verdachten waar-bij zij beiden een wezenlijke bijdrage hebben geleverd. Digitale bestanden met alle-bei de facturen zijn zowel op de laptop van Schotte gevonden als op een externe har-de schijf in het bureau van Van der Dijs. Verdachte Van der Dijs heeft haar privé-bankrekening ter beschikbaar gesteld aan B+ en deze staat ook op de valse facturen, net als het logo. Het is haar bedrijf Vanddis geweest dat als dekmantel heeft gefun-geerd. Via het mailadres van verdachte Schotte is de eerste factuur tussen partijen verstuurd (bijlage 57). Het feit is derhalve tezamen en in vereniging gepleegd.

5. WITWASSEN

Onder het derde feit wordt verdachten verweten dat zij het geld ontvangen van Co-rallo hebben witgewassen. De wereld van de misdaad, inclusief corruptie, is groten-deels onttrokken aan het zicht. Toch willen criminelen het uit misdrijf verkregen geld gebruiken, als ware het verdiend met een gewone baan. Geld moet immers rollen en zeker personen met een bepaald bestedingspatroon willen het uitgeven aan levensonderhoud, kleding, luxeartikelen etc. Witwassen is eigenlijk precies wat de term zegt: vuil geld – geld dat illegaal is verkregen – wordt schoongewassen, zodat het legaal lijkt. Bij witwassen wordt de criminele herkomst – in dit geval ambtelijke omkoping door Corallo en valsheid in geschrift - weggepoetst. Ook hier is de tenlastegelegde periode van voor 15 november 2011, derhalve is het oude Wetboek van Strafrecht NA van toepassing.

De volgende elementen van het strafbare feit witwassen dienen te worden bewezen:
1e. een voorwerp,
2e. afkomstig uit misdrijf,
3e. verhullen of verbergen,
4e. wetende of begrijpen, althans redelijk vermoeden dat het voorwerp middellijk of onmiddellijk afkomstig is uit enig misdrijf.

Een voorwerp
Onder voorwerp worden alle zaken en vermogensrechten verstaan, waaronder zoals in dit geval giraal geld en cheques.

Afkomstig uit misdrijf
Het voorwerp dat is witgewassen dient afkomstig te zijn uit een voorafgaand mis-drijf. Dit misdrijf hoeft – volgens vaste jurisprudentie - niet nauwkeurig te worden bepaald. Voldoende is dat vast staat dat het voorwerp een criminele herkomst heeft. In deze casus is de hierboven beschreven valsheid in geschrift en de hierna te behan-delen ambtelijke omkoping het gronddelict voor het witwassen. Er is veel jurispru-dentie voorhanden met soortgelijke casussen, waarin valsheid in geschrift en/of witwassen als gronddelict voor witwassen fungeert


Opzettelijk verhullen en verbergen
De Hoge Raad heeft in verschillende bekende arresten uitgemaakt dat het enkel voorhanden hebben van uit eigen misdrijf verkregen baten niet voldoende is voor witwassen, tenzij er sprake is van verhullingshandelingen. Met andere woorden als het geld van de facturen gewoon cash op de keukentafel van Schotte en Van der Dijs was aangetroffen, dan zou er mogelijk geen sprake zijn geweest van witwassen. Het gaat er om dat er feiten en omstandigheden kunnen worden vastgesteld waaruit kan worden afgeleid dat er gedragingen zijn verricht die ook (kennelijk) gericht zijn ge-weest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het geld. .

In een zeer vergelijkbare casus heeft het Hof Amsterdam het als volgt verwoord:
Verdachte heeft deze geldbedragen verworven en voorhanden gehad, terwijl hij wist dat deze afkomstig waren uit omkoping en valsheid in geschrift. De verdachte heeft de herkomst van de geldbedragen verhuld door aan de betalingen van de geldbedragen facturen ten grondslag te leggen die suggereerden dat de geldbedragen uitsluitend een legale herkomst hadden. De fac-turen houden namelijk in dat [rechtspersoon A] werkzaamheden had verricht voor [rechtsper-soon B], terwijl in werkelijkheid de geldbedragen betrekking hadden op omkoping van de ver-dachte. De verdachte heeft de herkomst van de geldbedragen ook verhuld door de geldbedragen te laten overmaken aan [rechtspersoon A], terwijl deze waren bestemd voor de verdachte.

In de zaak Babel is via – onder meer – de volgende handelingen de criminele her-komst van het geld verhuld:
- Er zijn valse facturen opgesteld.
- Er zijn girale overboekingen verricht met buitenlandse bankrekeningen.
- Er is gebruik gemaakt van buitenlandse rechtspersonen (B+ en No Brand Ltd.) onder meer uit het belastingparadijs Marshall Islands.
- Er is gebruik gemaakt van een bankrekening in een land met een sterk bank-geheim (Zwitserland).
- Er is gebruik gemaakt van een tussenpersoon en van een ander adres (in Zwitserland bijlagen 74, 75 en 76).
- Schotte maakt op Curaçao gebruik van een postbus en hij ontvangt geen af-schriften van zijn Visacard, die is gekoppeld aan zijn bankrekening in Zwitserland.
- De geldstromen zijn niet verlopen via het normale, gangbare financiële ver-keer (bank-giro), maar zijn via verschillende tussenstappen in verschillende landen bij verdachten terecht gekomen. Hierbij is ook het zogenaamde paper-trail onderbroken door met contant geld bankcheques aan te kopen.
- In Curaçao is het geld met tussenkomst van vennootschappen (stichting FGS en de N.V. Van der Dijs) bij verdachten terechtgekomen.

Volledigheidshalve nog het volgende. De Financial Action Task Force (hierna te noemen: FATF) heeft standaarden ontwikkeld, die dienstig zijn in de bestrijding van onder meer witwassen en terrorisme financiering. De FATF heeft typologieën opge-steld die indicaties van witwassen signaleren (bijlage 48) deze typologieën worden door rechters wel gebruikt voor het bewijs van witwassen . Een aantal van deze typologieën is in deze casus nadrukkelijk van toepassing:
- het feit dat er geen legale economische verklaring is voor de internationale, financiële transacties;
- de transacties staan niet in verhouding met de inkomsten;
- het contant omwisselen in een witwascyclus wordt vaak gedaan ter onder-breking van de ‘papertrail’;
- het feit dat ten aanzien van verdachte geen economische activiteit bekend is in relatie tot de verschillende landen waarmee transacties werden ver-richt;
- het feit dat verdachte weigert iets te verklaren over de herkomst van het geld;
- het feit dat verdachte een bankrekening in het buitenland heeft en een zo-genaamd correspondentieverbod heeft bedongen. Door op deze wijze te handelen blijft de bankrekening buiten het zicht van de autoriteiten en op-sporingsdiensten.

Verwerven / voorhanden hebben
Naast het verhullen en verbergen is ook tenlastegelegd het verwerven en voorhan-den hebben van het geld. Nu dit opbrengsten uit eigen misdrijf betreft, is het enkele verwerven of voorhanden van het geld niet voldoende voor witwassen. Daar boven-op is het nodig dat verdachten bij het verwerven of voorhanden een handeling heb-ben verricht die erop is gericht om “de eigen criminele opbrengst veilig te stellen”, dan wel dat “de gedragingen van verdachten ook (kennelijk) gericht zijn geweest op het daadwerkelijke verbergen of verhullen van de criminele herkomst van dat be-drag” .
Zoals even hiervoor betoogd, is dat in deze casus duidelijk het geval.

Verdachten hebben in vereniging gedragingen verricht die bijdragen aan het verhul-len van de herkomst van het geld. Zij hebben het tevens verworven en voorhanden gehad. Wettig en overtuigend kan derhalve bewezen worden dat verdachten teza-men en in vereniging opzettelijk een bedrag van 213.447 USD hebben witgewassen, in beide varianten.

Pleegplaats en periode in de tenlastelegging, in vereniging
De feiten zijn gepleegd te Curaçao en de V.S. .
De feiten zijn gepleegd in de periode van 1 januari 2010 tot en met 15 november 2011. Immers, begin 2010 zijn de valse facturen opgemaakt en in de periode daarna hebben de betalingen plaatsgevonden met als laatste datum 15 juli 2010. Op 15 november 2011 is het nieuwe wetboek van Strafrecht van Curaçao ingevoerd.
Ze hebben het witwassen duidelijk samen en in vereniging gepleegd. Zo zijn er zo-wel bankrekeningen als vennootschappen van Schotte als Van der Dijs gebruikt, hebben beide verdachten actief meegewerkt aan de verhullingshandelingen en heeft Van der Dijs een centrale rol gespeeld.

6. AMBTELIJKE OMKOPING

Het eerste feit op de dagvaarding van Schotte is ambtelijke omkoping. Hem wordt verweten dat hij zich heeft laten omkopen door de Italiaanse zakenman Corallo, door via valse facturen twee giften aan te nemen van deze Corallo, terwijl Schotte had moeten weten dat deze giften hem niet voor niets werden gedaan, van hem werd een tegenprestatie verwacht.

Bij het behandelen van de verschillende bestanddelen van het feit omkoping zal ik steeds eerst stil staan bij de wet, om deze daarna te toetsen aan de zaak Babel.

De giften vonden plaats in 2010, toen gold nog het oude Wetboek van Strafrecht. En dat is gunstig voor de heer Schotte. Want in het huidige Wetboek van Strafrecht, zo-als dat sinds eind 2011 geldt, is de corruptiewetgeving aanzienlijk strenger gewor-den. De straffen die erop staan zijn fors verhoogd, en er valt meer onder het bereik van de wet. Maar voor de zaak Babel moeten wij het doen met de oude wet.

Juridisch kader

Juridisch kader: De artikelen 378 en 379 van het oude Wetboek van Strafrecht bezien vanuit wetgeving, jurisprudentie en literatuur, vanwege de jurisprudentie mede aan de hand van de Nederlandse artikelen 362 en 363 Wetboek van Strafrecht Nederland.

De strafbaarstelling van passieve ambtelijke corruptie luidde tot 15 november 2011 op Curaçao als volgt:
De ambtenaar die een gift of belofte aanneemt, wetende dat deze hem gedaan wordt teneinde hem te bewegen om, al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen of na te laten.

Te onderscheiden zijn de volgende zeven delictsbestanddelen.

a. het begrip ambtenaar
b. de begrippen gift en belofte
c. het aannemen daarvan
d. wetende dat
e. (al dan niet) in strijd met de plicht
f. in zijn bediening
g. te doen of na te laten

Ik zal al deze bestanddelen hierna behandelen.

a. Het begrip ambtenaar
Het begrip ‘ambtenaar’ is in het strafrecht ruim . Schotte was ambtenaar. In de ten laste gelegde periode was hij Eilandraadslid, een functie thans vergelijkbaar met Statenlid. Het derde lid van de artikelen 2:350 en 2:351 van het nieuwe WvSr merkt dit zelfs aan als strafverhogende omstandigheid, maar onder de oude wet gold dit nog niet.

b. De begrippen gift en belofte
Omkoping draait om voordeel. Voor de omkoper, maar zeker ook voor de ambte-naar. De wetgever spreekt over het ‘voordeelsbegrip’.
In de oude Curaçaose delictsomschrijving wordt het voordeelsbegrip vertegenwoor-digd door de begrippen: gift of belofte. Dat zijn de omkopingsmiddelen.

Er is bewust geen ondergrens of criterium vastgesteld op basis waarvan een onder-scheid kan worden gemaakt tussen strafbare en niet strafbare giften. Ook zeer kleine giften kunnen leiden tot ambtshandelingen die de door maatschappij gezien worden als zeer laakbaar.

Het voordeelsbegrip is ruim. Het gaat daarbij niet alleen om financiële voordelen, ook voordelen van materiële aard kunnen omkopingsmiddelen zijn. Zoals het ge-bruik van een appartement, zonder dat daarvoor huur hoeft te worden betaald .

De verdachte hoeft ook geen persoonlijk voordeel te behalen. Voorbeelden zijn: een gift aan een kerkkoor of een gift geheel ten goede gekomen aan een politieke partij . In dit laatste geval waren de donaties door de verdachte ook onmiddellijk doorge-sluisd naar aan de politieke partij en waren de giften ook geheel ten goede gekomen aan de politieke partij . De rechter oordeelde dat er sprake was van een strafbare gift.

Ik zal nu de begrippen gift en belofte behandelen.

Gift
Volgens de Hoge Raad omvat het doen van een gift elk overdragen aan een ander van iets dat voor die ander waarde heeft . Het begrip is daarmee niet beperkt tot stoffelijke zaken, maar omvat bijvoorbeeld ook het bezorgen van een decoratie of het ontvangen van seksuele gunsten . Onder gift valt ook het eerder besproken gebruik van een appartement zonder daarvoor huur te betalen.

Ook in het geval van een ambtenaar die gelden ontvangt uit een nevenbetrekking kan er sprake zijn van een gift. Ook indien de betrekking en de betaling daarvan in een arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd .

De rechtbank oordeelde:
De rechtbank stelt vast dat de omstandigheid dat een overeenkomst wordt nagekomen niet meebrengt dat in het onderhavige geval geen sprake was van een gift, aangezien een gift in de zin van artikel 363 van het Wetboek van Strafrecht iedere overdracht aan een ander van iets dat voor die ander waarde heeft, omvat.

Belofte
Van een belofte is sprake als een toekomstig voordeel in het vooruitzicht wordt ge-steld. Het toegezegde voordeel kan een gift zijn, maar het kan ook gaan om een be-trekkelijk vage toezegging, bijvoorbeeld om iemand vooruit te helpen en hem van alle kanten hulp te verschaffen .

c. Het aannemen van de gift of belofte
Voorwaarde voor strafbaarheid is dat de gift of belofte wordt aangenomen. Pas dan kan er gesproken worden over ‘voordeel’. Het aannemen is het centrale onderdeel van de delictsomschrijving. Het aannemen dient opzettelijk te gebeuren. Daarnaast moet het voordeel ook daadwerkelijk in de macht van de bevoordeelde zijn ge-raakt .

Het voordeel hoeft echter niet direct bij de ambtenaar te belanden. Er kan ook sprake zijn van indirecte giften aan een tussenpersoon of een lasthebber. Of middels storting op een bankrekening waar verdachte toegang toe heeft , al dan niet via een medeverdachte.

Er zal geen discussie bestaan indien de gift een geldsom is, die is overgeboekt. Dat is een gift die ontvangen is.

Een in het vooruitzicht gestelde gift is een belofte. Anders gezegd: het aanvaarden van een aanbod is het aannemen van een belofte . Van het aannemen is ook sprake als er wordt ingegaan op een toezegging .

De gift of belofte hoeft niet in de hoedanigheid van ambtenaar te zijn aangenomen . De omkoping kan juist plaats vinden in de privésfeer of, zoals ik net ter sprake bracht, terwijl daar een (arbeids)overeenkomst aan ten grondslag ligt.

Babel
In de zaak Babel is tenlastegelegd het aannemen van twee giften, de bedragen van USD 140.000 en USD 73.422 die zijn overgemaakt op de privérekening van Van der Dijs, met als dekmantel twee valse facturen op naam van haar bedrijf Vanddis. Me-deverdachte Van der Dijs heeft gefungeerd als tussenpersoon voor het aannemen van de giften. Schotte kon vervolgens wel, zoals reeds betoogd bij het onderdeel witwassen, over het geld beschikken. De giften zijn aangenomen.

Niet onvermeld mag hier blijven, dat in het onderzoek is gebleken dat er meer be-dragen door of namens Corallo zijn overgemaakt aan Schotte en Van der Dijs. Deze bedragen zijn niet helemaal uitgelopen, omdat het onderzoek anders te lang had geduurd. Daarom staan ze niet op de tenlastelegging. Maar ze zitten wel in het dossier en dragen daardoor wel bij aan het bewijs.

Het betreft een bedrag van USD 822.640 in augustus 2010 en een bedrag van USD 225.990 in november 2011.

Het bedrag van 225 duizend dollar komt ook van B+ in Italie. Het is overgemaakt aan het bedrijf Enersources, op basis van een factuur met precies hetzelfde factuur-nummer als een van de zogenaamde Vanddis facturen. Enersources bankiert bij Citi-bank in Amerika, dezelfde bank als Van der Dijs. En wie is gemachtigde van de re-kening dit bedrijf? U raadt het al, inderdaad, Van der Dijs.

Het bedrag van ruim 8 ton is overgemaakt op de Zwitserse bankrekening van No-Brand, een bedrijf van Schotte, door een bedrijf genaamd International Financial Planning Services dat op hetzelfde adres in SXM zit als het hoofdkantoor van Atlan-tis World Group, het bedrijf van Corallo.

d. Wetende dat (opzet en voorwaardelijk opzet)
De ambtenaar is strafbaar indien hij weet dat hij wordt betaald om hem te bewegen tot een tegenprestatie. Inmiddels volgt uit vaste corruptie jurisprudentie dat voor-waardelijk opzet hierbij voldoende is. Toch is dit in corruptiezaken nog vaak een punt van discussie. Ik zal er daarom kort op ingaan.

Sinds de wetswijziging in 2011, en in Nederland sinds 2001, bestaat er nu ook een culpoze pleegvariant ‘vermoedende dat’. In de, in zekere mate, glijdende schaal tus-sen de begrippen opzet en schuld, zou je kunnen zeggen dat voorwaardelijk opzet zich tussen deze begrippen bevindt. Maar onder de oude wet hield “weten dat” me-de in de voorwaardelijke opzetvariant “had moeten weten dat”.

Dat voorwaardelijk opzet bij “weten dat” voldoende is, is de heersende lijn in de jurisprudentie .

In 2008 heeft de Hoge Raad dit punt beslecht in de Bouwfraude zaak . De HR over-woog toen met betrekking tot artikel 362 en 363 Sr NL (zoals die golden tot 1 februari 2001, dus vergelijkbaar met de Curaçaose artikelen 378/379 WvSr oud):
“dat de wetsgeschiedenis geen aanwijzingen bevat voor de precieze betekenis van het bestanddeel ‘wetende dat’. Maar met die uitdrukking heeft de wetgever in algemene zin, een omschrijving gegeven van het bestanddeel opzet. (… ) Onder opzet is in het algemeen mede voorwaardelijk opzet begrepen. De wetsgeschiedenis geeft geen aanlei-ding daarover ten aanzien van de art. 362 en 363 Sr anders te oordelen” .
Sinds dit arrest is het standaard jurisprudentie dat voor wetende dat, voorwaardelijk opzet voldoende is. Bij voorwaardelijk opzet gaat het om de bewuste aanvaarding van de aanmerkelijke kans. De beoordeling of er sprake is van opzet of voorwaarde-lijk opzet is casuïstisch.

Met betrekking tot passieve ambtelijke corruptie is er wel een aantal uitgangspunten te formuleren. Een belangrijke daarvan is de Garantenstellung die geldt voor de ambtenaar.

Zie het arrest van de Hoge Raad van 22 februari 2000 .
Het kon niet anders zijn dan dat verdachte heeft geweten met welk doel de giften aan hem werden gedaan.
Van belang waren in die zaak de volgende feiten en omstandigheden:
1. De belangrijke positie van verdachte in het ambtelijk apparaat inzake ruimte-lijke ordening en stadsontwikkeling.
2. De ondernemers die de giften deden hadden belang bij goodwill van het amb-telijk apparaat.
3. De omstandigheden waaronder de giften werden gedaan.

Over dit laatste, derde punt, de omstandigheden waaronder de giften werden ge-daan is volgende uitspraak van de rechtbank Utrecht van belang:
“Uit de maskering van de betalingen en de bewust ondoorzichtige geldstromen volgt dat verdachte zich bewust was van het feit dat de betalingen aan hem werden gedaan teneinde hem te bewegen iets te doen of na te laten. ”

Zo ook het Hof Amsterdam, in de omkopingszaak tegen een voormalig gedeputeer-de:
“Voor zijn oordeel vindt het Hof steun in de omstandigheid dat de verdachte zich be-wust moet zijn geweest van mogelijke belangenverstrengeling bij een dergelijke gift van een vastgoedontwikkelaar en hij (daarom) de gift via een vennootschap van een ander dan de verdachte, heeft aangenomen” .

Dus, uit het feit dat de omkopingsmiddelen verhuld worden, kan opzet worden afgeleid.

Een redenering die begrijpelijk is; immers als er niks mis is met de aangenomen gif-ten, beloften of diensten dan kunnen ze transparant gedaan en aangenomen worden. Dit zal echter niet vaak het geval zijn. Een ambtenaar krijgt immers al door de over-heid betaald om zijn werk te doen. Van openlijk ontvangen kan vaak geen sprake zijn. In de praktijk wordt vaak gekozen voor valse constructies om over de omko-pingsmiddelen te kunnen beschikken.

Van belang met betrekking tot de omstandigheden waaronder de giften worden ge-daan is ook de uitspraak van het Hof Arnhem in 2010 . Het hof overweegt dat het er niet toe doet dat verdachte stelt dat hij niet vatbaar was voor omkoping. De omko-pingmiddelen waren in deze zaak van dermate aard en omvang dat het niet anders kan, dan dat verdachte heeft begrepen dat het doel van de giften het bestendigen van de relatie met de ambtenaar was. Hij had dat moeten beseffen.

Van belang is nog om te vermelden dat het (voorwaardelijk) opzet ziet op de beoog-de tegenprestatie die de ambtenaar zou kunnen leveren. Het opzet ziet niet op het oogmerk van de omkoper. Dat komt door de verschillen in de delictsomschrijvingen tussen passieve en actieve corruptie.

Als in de zaak tegen de omkoper niet bewezen kan worden dat deze het oogmerk had om de ambtenaar te bewegen tot een prestatie kan er wél een veroordeling vol-gen tegen de ambtenaar omdat hij de gift überhaupt niet had moeten aannemen on-der de omstandigheden waarin deze gedaan is .

Babel
In de zaak Babel heeft Schotte geweten dat van hem op enig moment een tegenpres-tatie zou worden verlangd.

Schotte heeft al jarenlang een min of meer zakelijke relatie met Corallo waarbij Corallo hem om dingen vraagt. Bijvoorbeeld e-mail correspondentie uit 2007 tussen Corallo, Baetsen en Schotte (Schotte was toen gedeputeerde voor economie en toerisme). Baetsen, de manager van Corallo’s bedrijven, vraagt Schotte namens Corallo om een afkondigingsblad met nieuwe wetgeving op Curaçao. Schotte vraagt dat dan aan een medewerker. Die medewerker wordt boos, want hij heeft al heel vaak gezegd dat de minister geen document gaat uitgeven dat nog niet door de ministerraad is gekomen. Corallo mailt daarop aan Schotte “dat het zo niet werkt, ze vragen veel geld van hem maar hij mag niet checken of het wel juist is. Hij gaat niet zoveel geld betalen voor een stuk papier waarvan hij niet zeker is dat het er komt”.

Corallo en Schotte hebben op het moment van de betalingen al plannen voor de op-richting van MFK, waarbij Corallo van Schotte via een ‘agreement’, een overeen-komst een dikke vinger in de pap krijgt. Ik kom er straks nog op terug, maar de overeenkomst houdt in dat voor elke politieke benoeming Schotte eerst de goedkeuring van Corallo nodig heeft. Schotte weet dus al dat Corallo invloed wil hebben in de Curaçaose politiek.
Dat blijkt ook uit Schottes verhoor. Hij verklaart dat hij weet dat Corallo, in de tijd dat Corallo hem (de MFK) financieel ondersteunde, zakelijke belangen had op Cura-çao. Corallo zat in de ‘real estate’ en in de casino business.
Voorts was Schotte ten tijde van de giften Eilandraadslid. Dat was een heel invloed-rijke positie op Curaçao. Hij wilde met zijn nieuwe partij de verkiezingen winnen, de eerste minister-president van het nieuwe land Curaçao worden.
Kortom: hij moet zich bewust zijn geweest van het feit dat hij een man was (is) met invloed op Curaçao. En dan moet je je toch echt afvragen waarom iemand, waarvan je weet dat hij zakelijke belangen heeft op het eiland, je zo’n gift doet.

Schotte moet hebben geweten dat Corallo hem niet voor niets betaalde. Dat blijkt ook al uit de omvang van de giften en de verhulling van de betalingen.

e. In strijd met de ambtsplicht
De heersende opvatting in de literatuur is, dat de woorden ‘in strijd met zijn plicht’ dermate ruim worden uitgelegd dat er nauwelijks nog een zelfstandige rol voor van betekenis leek te zijn weggelegd voor artikel 362 Sr , vergelijkbaar met art 378 oud Sr Curaçao. In Nederland is artikel 362 Sr recent dan ook vervallen .

Hoe wordt dit begrip uitgelegd in de rechtspraak?

In 1987 overweegt de Hoge Raad: “het is van algemene bekendheid dat een ambte-naar in strijd met zijn plicht handelt indien hij steekpenningen aanneemt in ruil voor het aanbesteden van werken .

Van belang zijn ook twee arresten in 2005 en 2006 waarin de HR oordeelt dat in het geval dat ambtenaar zich bij de uitoefening van discretionaire bevoegdheden niet onpartijdig en objectief opstelt, maar zich laat leiden door giften, er sprake is van strijd met de plicht . Ook de al eerder besproken directeur van het Rotterdamse Gemeentelijke havenbedrijf handelde in strijd met zijn plicht, de haven directeur had naar het oordeel van de rechtbank leningen verstrekt tegen wel heel gunstige voorwaarden .

In de eerder genoemde corruptie zaak rond een bouwonderneming overweegt het Bossche Hof in meerdere arresten :
“Ambtenaren handelen in strijd met hun plicht wanneer zij handelen in strijd met de voor hen geldende gedragslijn dat een ambtenaar – naar uit de aard van het ambte-naarschap voortvloeit – in zijn taakuitoefening eerlijk, nauwgezet en neutraal dient te zijn en alle belanghebbenden gelijkelijk dient te behandelen. Het geven van een voor-keursbehandeling is op deze grond verboden.

Het Hof grijpt hier terug op een arrest van de Hoge Raad in 2005 , waarin de Raad een overweging van het Antilliaanse Hof in stand hield:
“Het begrip in strijd met zijn plicht ziet niet alleen op de situatie dat er een direct ver-band bestaat tussen de gift en een concrete tegenprestatie maar ook op het doen van giften aan een ambtenaar teneinde aldus een relatie met die ambtenaar te doen ontstaan en/of te onderhouden met het doel een voorkeursbehandeling te krijgen.”

Het accepteren van giften die kunnen leiden tot voorkeur leidt dus tot een veroorde-ling ex artikel 363 Sr.

Indien de ambtenaar vanuit zijn ambtelijke functie kan sturen, of kiezen, of beslissen en daardoor van onpartijdig, partijdig, wordt is er sprake van strijd met de ambts-plicht. Daarnaast is het vaste rechtspraak dat er strijd met de ambtsplicht is indien de ambtenaar ‘anders dan om zakelijke redenen een persoon of bedrijf begunstigt ten opzichte van andere personen of bedrijven .

Er zijn ook uitspraken waarin de rechter kwam tot het oordeel dat er geen sprake is van strijd met de ambtsplicht. Daarin ligt dan vaak het oordeel besloten dat de (be-oogde) tegenprestatie binnen de ambtelijke normen lag.
Een voorbeeld van geen sprake van strijd met de ambtsplicht is een uitspraak van de rechtbank Rotterdam in 2012 . De rechtbank oordeelt:
“Voor een veroordeling daarvoor is van belang of de tegenprestatie die verdachte gele-verd heeft onrechtmatig is, los van de omstandigheid dat er een gift tegenover heeft ge-staan. Vastgesteld moet worden of verdachte in strijd met of in afwijking van de gel-dende interne regels of bevoegdheidsverdeling, dan wel in strijd met of in afwijking van een anderszins voor haar geldende gedragslijn heeft gehandeld om aan het verlangde te voldoen.”
De verdachte, werkzaam als ambtenaar bij de gemeente Rotterdam had in deze zaak in ruil voor giften toegezegd dat er een heroverweging zou komen van besluiten. De gedane toezegging ligt al besloten in de bestaande bezwaar en beroepsprocedure.

Deze uitspraak is in lijn met het uitgangspunt dat het geven van een voorkeursbe-handeling strijd met de ambtsplicht oplevert. De verdachte in de net genoemde zaak, zegde een ‘gewone behandeling toe’, waarbij er dus geen keuzevrijheid bestond .

Door de ruime uitleg die in de rechtspraak wordt gegeven aan de woorden ‘in strijd met zijn plicht’ blijven er bijna geen gevallen over waarin de ambtenaar iets doet of nalaat zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen. Slechts in het geval dat de ambtenaar wordt omgekocht tot iets waartoe hij toch al zonder meer verplicht was zal artikel 362 van toepassing zijn . Als een ambtenaar in ruil voor smeergeld een vergunning (sneller) verleent, diensten inhuurt, werken aanbesteed, zal de rech-ter al snel aannemen dat de ambtenaar in strijd met zijn ambtsplicht heeft gehan-deld .

Waar het om gaat is of de ambtenaar een keuze kon maken. Immers strijdig met de ambtsplicht is ook indien de ambtenaar een beslissing neemt die binnen zijn be-voegdheden valt, maar waarbij de mogelijkheid bestaat dat hij zich door een gift heeft laten beïnvloeden. Richtinggevend is de conclusie van de PG Fokkens in 2007 :
12. De steller van het middel bouwt voort op jurisprudentie en literatuur (..) dat het ook in strijd met de plicht van een ambtenaar is om geld te ontvangen voor handelingen waartoe hij op zich bevoegd is.
13. Dat standpunt is op zich juist. (…) (Fokkens verwijst naar jurisprudentie en vervolgt):
14. In de betreffende jurisprudentie gaat het om
-giften die worden gedaan vanwege de relatie met de ambtenaar en diens han-delen ten behoeve van de gever en
-om een ambtenaar die op het moment waarop hij datgene doet waartoe hij op zich bevoegd is, een gift heeft ontvangen of weet dat hij die zal ontvangen.
Het ontvangen van de gift of het accepteren van de toezegging en vervolgens de gift, maken dat de ambtenaar bij zijn ambtelijk handelen in strijd met zijn ambtsplicht handelt.
De reden dat dergelijk handelen binnen de bevoegdheid als handelen in strijd met de ambtsplicht wordt beschouwd, is, zoals Roording terecht heeft opgemerkt, dat de be-voegdheid dan niet meer op onpartijdige wijze wordt uitgeoefend.”

Alleen dan, als de ambtenaar niet partijdig kán zijn, dat wil zeggen, in zijn beslissing geen keuze kan maken tussen partij A of B is er geen sprake van strijd met de ambts-plicht. Door de ruime uitleg die aan het begrip wordt gegeven is er weinig ruimte over voor artikel 362 Sr.

Dit heeft de wetgever in Nederland ertoe gebracht de wet te wijzigen. Met ingang van 1 januari 2015 is wetsvoorstel “verruiming mogelijkheden financieel economi-sche criminaliteit ” in werking getreden .

Het bestanddeel ‘in strijd met de plicht’ is vervallen. In memorie van toelichting staat (met verwijzing naar Sikkema, 2005): “naar het oordeel van de rechter is er in bredere zin snel sprake van handelen in strijd met de ambtsplicht”. Artikel 362 Sr is verdwenen en het bestanddeel in strijd met de ambtsplicht is geschrapt uit 363 Sr.

Natuurlijk is deze wetswijziging niet direct van toepassing op onderhavige zaak, maar het geeft wel aan wat de wetgever beoogt met de anti-corruptiewetgeving. “Niet het ambtsstrijdig handelen staat centraal, maar íeder ambtelijk handelen dient vrij te blijven van welke geldelijke beïnvloeding dan ook” .

Op Curaçao is deze wetswijziging nog niet doorgevoerd en ook in de oude wet be-stond het onderscheid tussen wel of niet in strijd met de plicht. In onderhavige zaak zal uw rechtbank daarom nog wel moeten komen tot een beslissing omtrent dit be-grip.

Babel
Naar het oordeel van het Openbaar Ministerie is er in de corruptiezaak tegen Schotte sprake van strijd met de ambtsplicht. Immers, Schotte heeft als gekozen politicus, als ambtenaar, vanwege de betalingen een niet neutrale positie gekregen ten aanzien van de omkopende partij: Corallo en zijn bedrijven. Uit het dossier Babel blijkt dat Schotte en Corallo al jaren een min of meer zakelijke relatie onderhouden, waarbij zoals reeds betoogd het voor Schotte kraakhelder is dat Corallo invloed wil hebben in de Curaçaose politiek.

Het Openbaar Ministerie vindt dat uit het dossier blijkt dat door de giften van Coral-lo aan Schotte minimaal beoogd werd om de relatie met politicus Schotte te laten ontstaan en/of te onderhouden, met als doel een voorkeursbehandeling voor Corallo en zijn bedrijven. Dat is al voldoende voor strijd met de ambtsplicht.

Uit het dossier blijkt voorts dat Schotte vervolgens heeft geprobeerd om op Curaçao een invloedrijke positie te regelen voor Corallo en zijn naaste medewerker Baetsen, ondanks dat dit duidelijk niet de beste kandidaat was, en dat hij met Corallo ver-trouwelijk mailde over olie- en gasvelden voor de kust van Curaçao. Ook dat levert strijd op met de plicht. Ik kom op deze tegenprestaties nog terug.

f. in zijn bediening
De delictsomschrijving verlangt dat de ambtenaar kan handelen in zijn bediening. Dit betekent niet dat de ambtenaar bevoegd moet zijn de gevraagde handeling te ver-richten , maar slechts dat zijn ambt hem daartoe in staat stelt of hem daartoe de ge-legenheid biedt .

“De meest geraffineerde omkoperij zal zich schijnbaar juist in de particuliere sfeer afspelen. De omkoper mikt uiteraard wél op de ambtelijke hoedanigheid. ”.

Onder punt 2 is al besproken dat er geen sprake hoeft te zijn van persoonlijke be-voordeling.
De ambtenaar moet weten of had moeten weten dat de omkoper ervan uit gaat dat de ambtenaar de tegenprestatie kan leveren in zijn bediening. De ambtenaar hoeft niet bevoegd te zijn de tegenprestatie te verrichten. Als hij bijvoorbeeld toegang heeft tot werkzaamheden die niet te zijne zijn en daar ligt ook de beoogde tegenprestatie, zou dit een veroordeling niet in de weg staan. Ook is niet vereist dat de ambtenaar de tegenprestatie kán leveren. Het gaat erom dat de omkoper denkt dat het kan, en dat de ambtenaar dat had moeten weten.

Zowel in Nederland als op Curaçao is in de huidige wetgeving het ook expliciet strafbaar de ambtenaar om te kopen voor hetgeen hij in zijn vroegere bediening al heeft gedaan (belonen achteraf), en om iemand om te kopen die nog geen ambtenaar is, maar uitzicht heeft op de functie van ambtenaar indien die aanstelling vervolgens ook echt is gevolgd.

Over het aannemen van een gift door een ambtenaar, in verband met in een toekom-stige bediening te verrichten handelingen, wordt niet expliciet iets genoemd in de wet. Niet in NL en niet op Curaçao. De wetgever gaat er echter expliciet van uit dat een ambtenaar, die giften aanneemt in verband met in een volgende ambtelijke func-tie te verrichten handelingen, al onder het bereik viel van art 362/363 Sr beide lid 1 onder 1 en 3 en dus niet van lid 2 dat gaat over het omkopen van een persoon die nog geen ambtenaar is, met het oog op zijn toekomstige aanstelling als ambtenaar .

De Curaçaose wetgever heeft in 2011 deze nieuwe wetgeving van Nederland over-genomen.

Dat betekent, dat het ook onder de oude wet al strafbaar was om een ambtenaar om te kopen met het oog op wat hij in een opvolgende ambtelijke betrekking als tegen-prestatie zou kunnen leveren.

Babel
Naar het oordeel van het Openbaar Ministerie kan bewezen worden verklaard dat Schotte werd omgekocht om in zijn bediening als ambtenaar iets te doen of nalaten. Op het moment van de betalingen was Schotte Eilandraadslid, vergelijkbaar met nu Sta-tenlid. Dat was een invloedrijke positie op het eiland, zeker richting een zakenman als Corallo met belangen op Curaçao, en als zodanig al voldoende om te gelden als “in zijn bediening”.

Maar daar komt nog bij dat zowel omkoper als ambtenaar de bedoeling hadden dat de laatste na het ontstaan van het land Curaçao en de verkiezingen minstens een vergelijkbare ambtenarenfunctie (te weten Statenlid) zou behouden. Daartoe werden zelfs plannen gemaakt gezamenlijk een nieuwe politieke partij op te richten . De relatie tussen Corallo en Schotte bestaat in 2010 al enkele jaren. Het is te bewijzen dat Corallo hem betaalt om deze relatie te onderhouden en zelfs te intensiveren. Daar-mee koopt hij invloed, voor op dat moment en ook voor na 10-10-10 in een opvol-gende politieke functie (ambtenaar). Schotte weet dat ook, gezien zijn verklaring dat Corallo hem en de MFK financieel steunde omdat Corallo wilde dat het financieel goed zou gaan op Curaçao en dat hij zijn eigen zakelijke belangen had op het eiland. Dat Schotte na de verkiezingen vanaf 10-10-10 premier is geworden is mooi mee ge-nomen voor de omkoper. Het valt allemaal onder de term “in zijn bediening” in het oude wetboek.

g. teneinde te doen of na te laten (de beoogde tegenprestatie)
Uitgangspunt bij de omkopingsdelicten is de mogelijkheid dat er een tegenprestatie wordt geleverd strafbaar te stellen. Daar(al) ligt ook het kwalijke karakter van een dergelijk handelen.

Je zou kunnen zeggen dat het om delicten gaat waarvan het lijkt of ze niet geheel voltooid hoeven te zijn. Een ‘echte’ poging tot passieve corruptie is echter moeilijk voorstelbaar. Dan moet het de ambtenaar dus niet gelukt zijn de gift, belofte of dienst aan te nemen. Immers de strafbare handeling is het aannemen van de gift en niet het leveren van de tegenprestatie. Die ligt in de toekomst, in tijd, na het al voltooide delict.

Ook als het nooit komt tot een tegenprestatie is er sprake van een strafbaar feit.

Het is begrijpelijk dat de wetgever bij de strafbaarstelling de grens heeft gelegd bij het aannemen van een gift of belofte terwijl de ambtenaar op zijn minst moet ver-moeden dat de gever daarbij intenties heeft om de ambtenaar te beïnvloeden.

Een integere overheid staat of valt bij de ambtenaar die elke schijn van ontoelaatbare beïnvloedbaarheid vermijdt.
Twee algemene uitgangspunten uit wetgeving en jurisprudentie:
1. De (beoogde) tegenprestatie hoeft niet geleverd te zijn
2. Er hoeft geen causaal verband te bestaan tussen de gift/belofte en de (beoogde) tegenprestatie

Ad 1. (tegenprestatie hoeft niet geleverd te zijn)
Uit de delictsomschrijvingen volgt al dat de tegenprestatie niet geleverd hoeft te worden en dus ook niet hoeft te worden bewezen.

De jurisprudentie onderschrijft dit ook. De Hoge Raad in 2000:
“Er is niet pas sprake van strafbaarheid op grond van art. 362 Sr, als na het aannemen van giften door de ambtenaar het met die giften beoogde handelen of nalaten ook daadwerkelijk is gevolgd. Voldoende is dat de ambtenaar - op het moment dat deze de gift aanneemt - weet dat die gift hem is gedaan om hem te bewegen in de toekomst iets te doen of na te laten ”.
(Nota bene, dit is een uitspraak van voor de Nederlandse wetswijziging in 2001, er wordt dus nog gesproken over weten, dezelfde norm als in de oude Curaçaose wet).

Deze rechtspraak is inmiddels standaardjurisprudentie .

Ad 2. (geen causaal verband nodig tussen gift en tegenprestatie)
Geen causaal verband is vereist tussen gift en (beoogde) tegenprestatie.
Natuurlijk maakt het de zaak duidelijker als de tegenprestatie wel is gevolgd en al helemaal als er een direct verband bestaat tussen gift en de tegenprestatie. Maar een direct verband tussen gift en tegenprestatie is niet vereist.

Dit onderschrijft ook de Hoge Raad in twee arresten 2005 en 2006 .

De HR overweegt in 2006 :
“In een geval als het onderhavige ziet art. 177 Sr niet alleen op de situatie dat er een direct verband bestaat tussen de gift of belofte enerzijds en een concrete tegenprestatie anderzijds, doch ook op het doen van giften of beloften aan een ambtenaar teneinde aldus een relatie met die ambtenaar te doen ontstaan en/of te onderhouden met het doel een voorkeursbehandeling te krijgen (vgl. HR 27 september 2005, LJN AT8318).

En in 2011 omschrijft de rechtbank Utrecht het als volgt:
”Er hoeft niet een direct verband te bestaat tussen de gift enerzijds en een concrete prestatie anderzijds, doch ook het doen van giften aan een ambtenaar teneinde aldus een relatie met die ambtenaar te doen ontstaan en/of te onderhouden met het doel een voorkeursbehandeling te krijgen is strafbaars .

Babel
Hoewel de tegenprestatie dus niet hoeft te worden bewezen, zijn die in Babel wel degelijk gevolgd. Ik noem een paar opvallende.

Oprichting MFK
De belangrijkste is wel de macht die Schotte aan Corallo heeft willen geven over de Curaçaose politiek. Ik noemde eerder al de overeenkomst tussen Schotte en Corallo. De politie heeft in de computer van Schotte een overeenkomst, een agreement, ge-vonden van juni 2010 tussen Corallo en Schotte, betrekking hebbend op MFK.
Hierin staat onder meer vermeld dat Schotte en Corallo samen MFK willen oprich-ten, door hen beiden bestuurd op een gelijke basis. Zij zullen elkaar alle informatie verschaffen in relatie tot ‘their controlling of MFK’, hun controle over MFK.
Alle beslissingen in relatie tot MFK dienen door Schotte en Corallo gezamenlijk te worden genomen, aldus de overeenkomst.
Schotte verplicht zich in de overeenkomst om voor het plaatsen van personen op kieslijst MFK, het benoemen van ministers en personen op publieke topfuncties vooraf toestemming te krijgen van Corallo. Letterlijk staat er:
Partijen verplichten zich om alle beslissingen over MFK gezamenlijk te nemen, in het bijzonder maar niet gelimiteerd tot: het aanwijzen van personen op kieslijsten van MFK, het aanwijzen van personen die namens MFK een publieke functie, ministerspost, staatssecetarisschap, adviseurschap of consultantfunctie gaan bekleden.
Doet een van beide iets zonder overleg met de ander, dan kan die beslissing teruggedraaid worden. Bovendien kan dan een lening teruggevorderd worden, die erbij hoort. Er zit een “promissory note” bij de overeenkomst, inhoudende dat Corallo Schotte 700.000 dollar zal lenen. Deze ‘promesse’ is ook gedateerd juni 2010.

Volgens de verklaring van Corallo was deze overeenkomst een voorstel van de zijde van Schotte. Schotte zou Corallo hebben gevraagd zijn adviseur te worden.

Schotte en Corallo hebben beide verklaard dat deze overeenkomst niet door hen is getekend.
Maar in Schottes computer vinden we wel een e-mail van Corallo aan hem, van juni 2010, met 2 bijlagen, namelijk de overeenkomst en de promissory note voor de le-ning, en de mededeling van Corallo:
“Hi Gerrit, these are the 2 documents I wish to sign. Please review them and make the necassary corrections. Francesco”.
Oftewel: deze twee documenten wil ik tekenen. Kijk ze alsjeblieft na en maak de no-dige correcties.

En daar blijft het niet bij. Want vervolgens komen de verkiezingen dichterbij en moet de lijst van de MFK worden opgesteld. Er meldt zich een kandidaat voor een hoge plek, die ook wel minister zou willen worden. De MFK-medewerker stuurt deze aanmelding door naar Schotte met een positief advies. Schotte stuurt het direct door naar Corallo. En Corallo keurt deze kandidaat af! Ik citeer uit zijn uitgebreide ant-woord aan Schotte:
• Politiek is net als elke carrière een leerproces dat tijd en moeite kost. Iemand van zijn leeftijd begrijpt dat niet en is geen goede kandidaat.
• Dat je een goede dokter bent wil nog niet zeggen dat je een goede minister bent.
• Hij moet het eerst leren en als hij alles weet kan hij een kans maken.
• Het nieuwe land heeft ieders hulp en nederigheid nodig.
• Dit is de prijs die WIJ moeten betalen omdat we deze nieuwe partij hebben!!!

We hebben geen getekende overeenkomst gevonden. Maar duidelijk is wel dat de bedoeling was deze te tekenen en dat Corallo inderdaad zeggenschap heeft over wie er op de lijst van MFK komt.
Ik vraag mij af of de kiezers van toen zich hebben gerealiseerd dat een stem op Schotte dus tevens een stem op een Italiaanse gokbaas was.

En er is meer.

Benoeming Corallo
Begin januari 2011, Schotte is net minister-president, mailt zijn vriend Corallo hem de concept tekst voor een brief aan de Italiaanse minister van binnenlandse zaken. Hierin staat dat de Curaçaose regering heeft besloten Corallo te benoemen in een belangrijke prestigieuze institutionele functie en wordt aan de Italiaanse minister gevraagd de goede reputatie van Corallo te bevestigen (verklaring geen bezwaar).

Schotte verstuurt deze brief eind april 2011, als MP en op officieel briefpapier van het kabinet van de Minister-president, maar zegt iets voorzichtiger dat het gaat om een benoeming van Corallo waarover binnenkort besloten zal worden.
Schotte stelt dat Corallo absoluut geschikt is voor zo’n belangrijke functie.

Maar het plannetje lukt niet. Via de ambassadeur in Rome komt het antwoord. Corallo wordt in deze brief een belangrijk persoon binnen de Siciliaanse maffia genoemd die betrokken zou zijn bij internationale drugshandel.
Corallo geeft Schotte dan gedetailleerd instructies hoe verder te handelen, zodat er toch bericht zal komen van zijn goede reputatie.

Benoeming Baetsen
De rechterhand van Corallo heet Rudolf Baetsen. Hij is de manager van Corallo’s bedrijven. Hij is zijn vooruitgeschoven post.
En Schotte spant zich er uitdrukkelijk voor in om deze Baetsen een wel heel erg in-vloedrijke positie te bezorgen: Voorzitter van de raad van commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).
Op 16 maart 2011 stuurt Baetsen zijn CV aan Schotte, op diens verzoek. Hieruit blijkt onder meer dat Baetsen na de middelbare school in Nederland zijn bachelor diploma heeft behaald bij de Hotelschool in Den Haag. Verdere opleidingen ontbreken op het CV.
Op 22 maart 2011 mailt Schotte aan Baetsen (cc Corallo), onderwerp:
‘final advice for appointment Central Bank board of Supervision’, met als inhoud dat er groen licht is en dat het de volgende dag wordt goedgekeurd in de ministerraad.

Schotte weet de voordracht dan inderdaad door de ministerraad te drukken, maar toch gaat het mis. Op 1 april 2011 volgt er namelijk een brief van Baetsen, dat hij dankbaar is voor de nominatie van de ministerraad, maar dat hij als gevolg van de ontstane controverse rond zijn benoeming zich terugtrekt.

Die controverse is ontstaan doordat de fractievoorzitters Schotte hebben verzocht de benoeming niet door te laten gaan, mede in verband met de taak van de Staten om toe te zien op de integriteit van CBCS
In het Rapport ‘Commissie Onderzoek Curaçao’ ol.v. Rosenmöller, naar de integriteit in het openbaar bestuur Curaçao, staat het zo verwoord:
Conclusie met betrekking tot deze voordacht is dat Baetsen “niet in het functieprofiel paste voor het uitoefenen van deze functie waar de hoogste eisen aan dienen te worden gesteld en wekte daardoor de indruk dat deze voordracht was ingegeven door andere motieven”.

Weer een plannetje mislukt, maar niet als het aan Schotte had gelegen!

Olievelden
Uit dezelfde periode dateert een vertrouwelijke mailwisseling tussen Schotte en Co-rallo, over de samenwerking met Italiaans energieconcern ENI met betrekking tot olie- en gasvelden voor de kust van Curaçao. O.a. wordt in de mail gesteld: De mogelijkheid tot exploratie is substantieel en ENI zou de rol van early mover kunnen vervullen en zich daarmee verzekeren van gebieden met minimale contractuele verplichtingen.

Visumaanvraag
Tot slot nog een voorbeeld uit februari 2012, waar Corallo aan Schotte weer om een gunst vraagt. Deze keer om voor hem een aanbevelingsbrief te schrijven voor een visumaanvraag in de VS.
Corallo stuurt een conceptbrief, en mailt daarbij:
“hallo, de advocaten van Miami hebben gevraagd of jij een soortgelijke brief voor mij kan tekenen…”. Dat moet op officieel briefpapier van de minister-president.
De brief is gericht aan het Amerikaanse consulaat en is bedoeld als ondersteuning bij zijn visumaanvraag, die kennelijk steeds geweigerd is. Inhoud is dat Schotte ver-klaart dat hij Corallo al lang kent en dat het een keurige zakenman is,
“I can assure you that his moral character and integrety is above reproach” …. ”that mr. Corallo is an upstanding world citizen of the highest moral character”.
Het is ons niet bekend of deze brief ook echt is verzonden door Schotte.

Conclusie juridisch

Alle bestanddelen behandeld hebbende kan de volgende conclusie worden getrok-ken:

De wetgever heeft willen voorkomen dat ambtenaren zich onwenselijk laten beïn-vloeden. Ze mogen hun neutrale positie niet verliezen in ruil voor een voordeel. Door de strafbaarstellingen van ambtelijke corruptie wordt dit al in een vroeg stadi-um gewaarborgd: Indien de mogelijkheid kan bestaan dat de ambtenaar beïnvloed wordt door een voordeel, mag hij dat voordeel niet aannemen.

Het voordeelsbegrip daarbij is ruim. Onder voordeel valt alles dat voor de ambtenaar waarde heeft. Als een voordeel afkomstig is uit een overeenkomst of nevenfunctie, of als het voordeel aan een specifiek doel is verbonden, is er daardoor niet zonder meer sprake van een voordeel dat door ambtenaar straffeloos mag worden aangenomen of gevraagd.

De ambtenaar die een voordeel aangeboden krijgt of vraagt moet zich namelijk af-vragen of de aanbieder van dat voordeel daar niet een tegenprestatie voor zou kun-nen verwachten. Er moeten bellen gaan rinkelen als de ambtenaar een positie heeft die voor de gever van belang kan zijn.

De omstandigheden waaronder de giften zijn gedaan wegen zwaar. Wat is de positie van de ambtenaar, wie doet de gift en wat kan het belang daarvan zijn. Hoe groot is de gift en hoe openlijk wordt deze betaald. Daarbij komt dat er geen causaal verband hoeft te bestaan tussen gift en beoogde tegenprestatie. Ook giften met het doel een relatie te doen ontstaan of te onderhouden zijn onwenselijk en strafbaar.

Als de omstandigheden zo zijn dat de ambtenaar zich af moet vragen of hij de gift wel kan aannemen dan moet hij daarnaar onderzoek doen. Als hij vervolgens – als redelijk denkend ambtenaar – weet of had moeten weten dat er een tegenprestatie verlangd kan worden, dan is hij strafbaar als hij de gift aanneemt.

Conclusie zaak Babel

Concluderend en teruggrijpend op het juridische stuk over omkoping:

- Schotte was in de periode dat hij de betalingen ontving, en ook daarna terwijl er tegenprestaties volgden, ambtenaar;
- er is sprake van meerdere giften, in ieder geval van de twee ten laste gelegde bedragen staat vast dat het giften zijn;
- de giften zijn aangenomen;
- de giften werden verhuld via valse facturen en via witwasconstructies door middel van buitenlandse rekeningen, vennootschappen en opnames in cheques;
- Schotte wist dat deze giften hem niet zomaar werden gedaan en dat er een te-genprestatie voor werd verwacht;
- Hoewel een tegenprestatie niet bewezen hoeft te worden verklaard, immers het aannemen van de giften is voldoende onder deze omstandigheden, blijkt deze wel zijn gevolgd: Schotte heeft zich vanuit zijn aansluitende ambtelijke functie als premier van Curaçao aantoonbaar ingespannen om voor de omkoper Coral-lo en diens rechterhand Baetsen een hoge en invloedrijke functie te regelen op Curaçao, hij heeft Corallo informatie gegeven over mogelijke olievelden bij Cu-raçao, en -nog wel het belangrijkste-
- Schotte heeft aan een buitenlandse gokbaas directe verregaande macht willen geven over de Curaçaose politiek via de politieke partij MFK.

7. PASPOORT

Vast staat dat Schotte op 15 april 2013 een formulier “Kennisgeving verlies reisdo-cument” heeft ondertekend, waarin wordt vermeld dat zijn diplomatiek paspoort is verloren. Vast staat ook dat dit paspoort op 9 december 2013 door de politie is aangetroffen in een afgesloten kluis in het kantoor van Cicely van der Dijs bij het bedrijf Vanddis.

Schotte verklaart niet te weten hoe het paspoort daar terecht is gekomen.

Tijdens de huiszoeking op 9 december 2013 heeft Van der Dijs verklaard dat er alleen maar verzekeringspapieren en drie visacards in de kluis lagen. Dat is in strijd met de waarheid.

Van der Dijs zegt niet weten hoe het paspoort in de kluis is beland. En dat is onmo-gelijk. Alleen zij en de heer Doran van Vanddis hadden toegang tot de kluis. Ervan uitgaande dat Doran niets met het paspoort heeft te maken, kan het niet anders dan dat Van der Dijs, al dan niet op verzoek van Schotte, dat paspoort in de kluis heeft gelegd.

Als men uit zou gaan van de goede trouw van Schotte, dan zou een scenario kunnen zijn dat Van der Dijs het paspoort in de kluis heeft opgeborgen zonder Schotte hier-van op de hoogte te brengen.
Dat is in de eerste plaats onwaarschijnlijk. Waarom zou Van der Dijs daarvan geen melding hebben gemaakt richting Schotte? Ze wist immers dat hij aangifte van ver-missing van het paspoort ging doen. Dan had ze hem toch kunnen zeggen dat zij het paspoort in de kluis had opgeborgen?
In de tweede plaats verklaren Schotte en Van der Dijs niet dat het zo is gegaan.

Schotte verklaart dat hij het paspoort is kwijtgeraakt tijdens de regeringswisseling op 29-30 september 2012 en dat het waarschijnlijk is achtergebleven op zijn kantoor.
Uit de verklaring van politieman Sambo blijkt dat dit niet klopt. Sambo heeft direct na het vertrek van Schotte uit Fort Amsterdam diens kantoor aldaar heeft gecontro-leerd en daar geen paspoort aangetroffen. En dat klopt uiteraard wél, want het is later teruggevonden in de kluis bij Vanddis.

En, nogmaals, Van der Dijs verklaart dat zij niet weet hoe het paspoort in de kluis is beland. Zij verklaart niet dat zij het paspoort daar neergelegd heeft zonder Schotte daarvan in kennis te stellen.

Het OM ziet werkelijk geen andere mogelijkheid dan dat Schotte met behulp van Van der Dijs het paspoort in de kluis heeft opgeborgen en dat Schotte dus wist dat het paspoort niet verloren was. Door desalniettemin aangifte van vermissing te doen, heeft Schotte zich wederom schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift.

8. JAMMERS

In de woning van Schotte en Van der Dijs aan de Bankwerkersweg is tijdens de huis-zoeking van 9 december 2013 een aantal voorwerpen aangetroffen die in het proces-verbaal ‘jammers’ worden genoemd.

Nadere beschouwing leert dat het gaat om:
- een drietal audio-jammers, Capri Electronics LLC AJ-34
- een tweetal spy-phone protectors, GSM safe 3
- een tweetal frequency-jammers, merkloos, waarvan één met afstandsbediening
Met audio-jammers kan voorkomen worden dat er gesprekken worden afgeluisterd.
Met spy-phone protectors kan men zogenaamde Spy-phones herkennen.
Met frequency-jammers kan men alle GSM telefoonverkeer in de omgeving blokke-ren.

Audio-jammers en spy-phone protectors worden in de opsporingspraktijk veelal aangetroffen bij personen in criminele kringen die niet willen dat de politie meeluis-tert als zij communiceren over zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, maar het bezit van audio-jammers en spy-phone protectors is op zichzelf niet strafbaar. Niet op grond van de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen, want het zijn geen radio-elektrische zendinrichtingen. En ook niet op grond van art 2: 107 lid 2 onder a van het Wetboek van Strafrecht, want zij zijn niet geschikt om een openbaar telecommunicatienetwerk of -dienst te verstoren, danwel gevaar voor per-sonen te veroorzaken (art 2:107 lid 2 verwijst naar het misdrijf uit lid 1).
Deze goederen kunnen worden teruggegeven aan verdachten.

Bij de twee frequency-jammers is dat anders.
Deze apparaten, zo blijkt ook uit de rapportage van Bureau Telecommunicatie en Post, zijn radio-elektrische zendinrichtingen die ontworpen en bedoeld zijn om het openbare telefoonverkeer te verstoren. Op grond van de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen en op grond van art 2: 107 Wetboek van Strafrecht is het verboden om deze apparaten aanwezig of voorhanden te hebben. Op overtreding van dit verbod staat maximaal 1 jaar gevangenisstraf.

Voor strafbare overtreding van art 2:107 lid 2 Wetboek van Strafrecht is nog wel ver-eist dat er een oogmerk moet zijn om (op zijn minst) een openbaar telecommunica-tienetwerk of -dienst te verstoren. Dat oogmerk kan hier worden afgeleid uit het feit dat deze apparaten niet voor een ander doel kunnen worden gebruikt dan voor het verstoren van het openbare telefoonverkeer (zie bevindingen Bureau Telecommuni-catie en Post) .

Schotte en Van der Dijs hebben de frequency-jammers gezamenlijk aanwezig en voorhanden gehad. Ze zijn gevonden op een plank in een slaapkamer en op de vloer van het kantoor in de door hen bewoonde woning.

Wettig en overtuigend is bewezen dat Schotte en Van der Dijs zich met het aanwezig en voorhanden hebben van de twee frequency-jammers (met afstandsbediening) schuldig hebben gemaakt aan de onder feit 4, respectievelijk feit 3 tenlastegelegde feiten.

9. ERNST VAN DE STRAFBARE FEITEN

Een volksvertegenwoordiger vertegenwoordigt het volk. Een Eilandsraadlid, een Statenlid en een minister-president van Curaçao hebben de eer en de plicht om de belangen van Curaçao te dienen. Het algemeen belang van de inwoners van Curaçao komt altijd op de eerste plaats en dus niet het eigen belang of de belangen van der-den. Daar is geen discussie over mogelijk. Een gekozen volksvertegenwoordiger en een premier behoren het algemeen belang van de bevolking van Curaçao altijd te stellen boven ieder ander belang.

Schotte heeft zich niet aan deze regel gehouden. Hij heeft zich laten omkopen door Francesco Corallo en heeft daardoor van zichzelf een corrupt politicus gemaakt. In plaats van het wel en wee van de Curaçaose bevolking op de eerste plaats te stellen, heeft hij zijn eigen portemonnee en die van Van der Dijs gespekt. Hij heeft daarmee zijn eigen integriteit verkocht en dat is kwalijk. Nog kwalijker is dat hij door steek-penningen aan te nemen, de belangen van Curaçao en de Curaçaose bevolking heeft verkocht aan Corallo en zijn gokindustrie.
Het OM neemt hem dat ernstig kwalijk en zal dat tot uitdrukking brengen in de strafeis.

Francesco Corallo is een uit Italië afkomstige casinobaas, een zakenman die actief is in de internationale gokindustrie. Hij schijnt volgens een of ander vonnis geen maf-fiabaas genoemd te mogen worden, maar feit is dat het Districtsdirectoraat Anti-Maffia van het Openbaar Ministerie in Rome een onderzoek naar hem doet in ver-band met het wegsluizen van enige tientallen miljoenen euro’s. Feit is ook dat zich in het procesdossier een brief bevindt van de Nederlandse ambassadeur in Rome die melding maakt van betrokkenheid van Corallo bij internationale drugshandel. Volgens deze brief zou Corallo een belangrijk lid zijn van de Siciliaanse maffia.

En deze Corallo heeft, door smeergeld te betalen aan Schotte, geprobeerd zich in te kopen in de politiek op Curaçao. Door dit smeergeld aan te nemen heeft Schotte zichzelf een marionet, een trekpop, laten worden van deze Italiaanse gokbaas. Coral-lo trok op deze manier aan de touwtjes bij Schotte, eerst als lid van de Eilandsraad en later als 1e Minister-president van Curaçao. Corallo kon op deze manier zijn eigen belangen veiligstellen, ook als die niet overeenkwamen met de belangen van de Curaçaose bevolking. Schotte heeft hierdoor het vertrouwen dat een deel van het Curaçaose volk in hem heeft gesteld, ernstig geschaad.

Schotte heeft niet slechts willoos toegestaan dat Corallo zijn invloed kocht in de Cu-raçaose politiek, hij heeft actief meegewerkt aan een constructie die dat mogelijk maakte. Schotte heeft samen met Corallo plannen gemaakt voor de oprichting van de politieke partij MFK en in de concept overeenkomst op laten nemen dat Schotte al-leen met de toestemming van Corallo beslissingen kon nemen in relatie tot MFK. Als voorbeelden in die overeenkomst worden onder andere genoemd beslissingen over wie er op de kieslijst komen en wie er minister kunnen worden. Op deze wijze werd MFK op voorhand al een partij die niet alleen het Curaçaose volk diende, maar voor-al ook de privébelangen van Schotte en zijn bevriende Italiaanse casinobaas.

Een voorbeeld hiervan is de poging om ene Baetsen als president-commissaris van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten te benoemen. Er valt niet uit te leggen welk Curaçaos belang er gediend zou zijn met deze benoeming. En toch heeft Schotte het gepresteerd om deze vertrouweling en werknemer van Corallo, iemand zonder de benodigde vooropleiding of werkervaring, voor te dragen voor deze post.

Om te verhullen dat hij steekpenningen aannam van Corallo, heeft Schotte samen met Van der Dijs op een zeer geraffineerde manier valse facturen opgesteld en bui-tenlandse bankrekeningen en cheques gebruikt om te verbergen wat er werkelijk gaande was.
Ook dat laat het OM meewegen in de strafeis.

Zijn de twee betalingen op de twee valse facturen uit de dagvaarding de enige beta-lingen die Schotte heeft ontvangen? Het OM is geneigd te denken van niet en ziet deze betalingen niet als een incident, maar als het topje van de ijsberg.

Uit de in deze zaak verstrekte MOT-meldingen blijkt dat verdachte, directe familie-leden en aanverwanten in de periode van 2007 tot 2013 betrokken zijn bij een groot aantal MOT-meldingen voor een totaal bedrag van ruim twee miljoen ANG.
In het procesdossier kan men tevens lezen over een andere betaling van ruim USD 800.000 USD op de Zwitserse bankrekening van Schotte (No Brand Ltd), in augustus 2010. Deze betaling is afkomstig van een bedrijf met de naam “International Financial Planning Services Limited”, een bedrijf dat is gevestigd op het zelfde adres in Sint Maarten als Atlantis Group Holding van Corallo.

Overigens zijn de bankrekening in Zwitserland van No Brand Ltd en de bankreke-ning bij de Citibank door Schotte en Van der Dijs niet aangegeven bij de belasting-dienst van Curaçao.

Ook vermeldt het procesdossier een betaling in 2011 van bedrijf B+ van Corallo van een ruim USD 200.000 met een vermoedelijke valse factuur aan een bedrijf Enersour-ces. Gemachtigde van de bankrekening van Enersources is verdachte Cicely van der Dijs.

Tenslotte blijkt uit het zaaksdossier van het 'verloren' diplomatieke paspoort dat Schotte vaker valsheid in geschrift pleegt.

In plaats van haar levenspartner ervan te weerhouden zijn integriteit te verkwanse-len, heeft Cicely van der Dijs hieraan meegedaan en hiervan meegeprofiteerd. Zij heeft met Schotte samengewerkt om de valse facturen van Vanddis te fabriceren. Zij heeft haar bankrekening beschikbaar gesteld om het smeergeld binnen te halen en is in de weer geweest met cheques om het geld in bezit te krijgen. Zij heeft mee geprofiteerd van de omkoping van Schotte, want met USD 100.000 van het Corallo-geld is een deel van een privéschuld van haar afgelost bij het bedrijf Vanddis.

Een financiële noodzaak om grote geldbedragen aan te nemen van Corallo lijkt er niet te bestaan bij Schotte en Van der Dijs. Zij genoten destijds beiden een uitstekend salaris waar veel Curaçaoënaars alleen maar van kunnen dromen. Kennelijk was dit voor hen niet genoeg en is er via Corallo nog meer geld binnen gesluisd.

De aan Schotte en Van der Dijs verweten feiten dateren van een aantal jaren geleden. Daar wordt rekening mee gehouden in de eis. Na breed overleg binnen het OM zal de tegen Schotte te eisen straf, gelet op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder ze zijn gepleegd en de persoon van de verdachte, in ieder geval bevatten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van enige duur. De eis tegen Van der Dijs zal lager uitvallen omdat aan haar geen corruptie wordt verweten.

Schotte heeft er tot nu toe geen blijk van gegeven in te zien dat hij fout gehandeld heeft. Dat doet vrezen voor de toekomst. Er moet voorkomen worden dat Curaçao opnieuw wordt opgescheept met een corrupte bestuurder die niet alleen zijn eigen zakken vult, maar die ook als marionet misbruikt kan worden door een Italiaanse gokbaas.
Om dit misbruik verder te voorkomen zal het OM als bijkomende straf vorderen dat Schotte voor enige tijd zal worden ontzet uit zijn passieve kiesrecht. Dat betekent dat er gedurende enige tijd niet op hem gestemd kan worden.

Dat is nogal ingrijpend, maar daar is door het OM zeer zorgvuldig over nagedacht. Ontzetting uit het passieve kiesrecht is een mogelijkheid die door de wetgever wordt geboden in bijzondere gevallen. Deze zaak is zo’n bijzonder geval. De ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder ze zijn gepleegd en de persoon van deze verdachte rechtvaardigen deze bijkomende straf.

Als deze eis door het Gerecht wordt gevolgd, dan is het even niet meer mogelijk om als nietsvermoedende burger een stem uit te brengen op de corrupte politicus Gerrit Schotte.


10. DE PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN VAN VERDACHTEN

Verdachten hebben niet willen meewerken aan het opmaken van een rapportage van de reclassering. Voor de persoonlijke omstandigheden moeten we daarom te rade gaan in het dossier.

In het proces-verbaal is de LinkedIn-pagina van verdachte Schotte opgenomen en zijn vermelding in Wikipedia (p. 1586). Verdachte Schotte heeft de middelbare school niet afgemaakt. Na zijn schoolcarrière was hij werkzaam als zakenman en manager onder meer bij een hotel. In deze periode had hij meerdere bedrijven. Deze zijn opgedoekt en één bedrijf is failliet gegaan (p. 1599 en verklaringen verdachte).

Van 2007 tot 2010 was hij lid van de eilandsraad van Curaçao (bijlage 142). Een paar weken voor de verkiezingen van 2010 heeft hij de MFK opgericht en van deze partij is hij tot de dag van vandaag de politiek leider. Van 10 oktober 2010 tot 29 september 2012 was hij op jonge leeftijd de eerste minister-president van Curaçao. Sindsdien is hij lid van de Staten van Curaçao (proces-verbaal LR, bijlage 56).

Uit het rapport “Doe het zelf” uit 2011 naar het in opspraak raken van de integriteit van publieke functionarissen en het functioneren van belangrijke instituties op Cura-çao (bijlage 11 bij bijlage 105) blijkt dat Schotte wellicht onterecht als minister-president is benoemd:
De Commissie is tot de conclusie gekomen dat het onwaarschijnlijk lijkt dat alle kan-didaat-ministers van de regering Schotte zouden zijn voorgedragen en benoemd indien de screening zou zijn voltooid voor 10 oktober 2010 op de wijze zoals in de Nederlandse Antillen gebruikelijk was en er geen interventies bij de Veiligheidsdienst waren gepleegd door de Minister-president.

In het onderzoek Babel komt naar voren dat verdachte schulden heeft en er een riant bestedingspatroon op na houdt. In de periode van 21 april 2009 tot 25 juli 2011 wordt alleen al voor 181.255,73 USD afgeschreven van zijn creditcard aan (privé)-bestedingen (p. 320 eerste aanv.). Op de inventarislijst van zijn inboedel staat voor een bedrag van 80.369,40 NAF aan sieraden vermeldwaaronder een aantal dure hor-loges (bijlage 58).

Zeker gezien de functie van verdachte verdient zijn proceshouding niet de schoon-heidsprijs. Allereerst hebben de vele procedures van de verdediging de rechtsgang ernstig vertraagd. Verdachte heeft daarnaast afwisselend ontkend, gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht en gebruik gemaakt van zijn verschoningsrecht jegens zijn part-ner verdachte Van der Dijs. Schotte heeft op geen enkele manier laten blijken het on-betamelijke van zijn handelen in te zien. Tijdens dit proces heeft hij er op geen enkele wijze rekenschap van gegeven dat hij als minister-president de hoogste gezagdrager was van het land en dus als een voorbeeld behoorde te dienen voor de gehele samenleving. Integendeel, van verdachte komt een beeld naar voren van iemand die het niet nauw neemt met de waarheid, omkoopbaar is en zich louter laat leiden door financieel eigen belang.

Ook verdachte Van der Dijs is een ontkennende verdachte. Over haar persoon is minder bekend. Zij heeft Rechten gestudeerd en is sinds 2006 directrice van Vanddis Daarnaast zit zij in de Raad van Commissarissen van de overheids-NV Selikor N.V. Zij woont samen met verdachte Schotte en samen hebben zij een dochtertje van twee jaar oud (verhoor verdachte Van der Dijs). In de periode van onderzoek had zij hoge schulden bij haar bedrijf Vanddis (op 31 december 2012 bedroeg de schuld een be-drag van 842.852,78 NAF, bijlage 84). Beide verdachten hebben op Curaçao en in Nederland een blanco strafblad.

11. BESLAG

Bijna al het beslag in deze zaak is afgedaan.

Als gezegd kunnen de audio-jammers en de spy-phone (33.1.5.1-A tot en met 33.1.5.1-E) worden teruggegeven aan verdachten. De frequency-jammers dienen te worden onttrokken aan het verkeer nu het ongecontroleerde bezit in strijd is met de wet en het algemeen belang.
Het inbeslaggenomen diplomatieke paspoort kan worden teruggeven aan de recht-hebbende, het kabinet van de Gouverneur.
Verder blijft er conservatoir beslag liggen op een bedrag van 6 duizend NAF en een bedrag van 4 miljoen Colombiaanse Pesos.
Het OM is namelijk voornemens in een later stadium een ontnemingsvordering in te dienen. Hierbij kondigen we tegen beide verdachten formeel een ontnemingsvorde-ring aan.

12. CONCLUSIE, STRAF

Voor verdachte Van der Dijs geldt dat zij niet wordt vervolgd voor de ambtelijke omkoping. De te eisen straf is daarom lager dan van medeverdachte Schotte, maar gezien de ernst van de feiten kan niet worden volstaan met een werkstraf. Wij eisen voor deze verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden waarvan 9 maanden voorwaardelijk met aftrek van voorarrest en met een proeftijd van drie jaren.

Verdachte Schotte dient te worden veroordeeld tot een substantiële gevangenisstraf. Een gevangenisstraf die recht doet aan de ernst van de gepleegde feiten en de persoon van de verdachte. Alles overwegende achten wij een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren geheel onvoorwaardelijk met aftrek van voorarrest op zijn plaats. Daarnaast eisen wij als bijkomende straf de ontzetting uit het passieve kiesrecht voor de duur van 5 jaren.

Willemstad, 17 februari 2016.
G.H. Rip en Ph.A. van Logten,
officieren van justitie

 

Bonaire - Onderzoek drugs- en wapensmokkel Bonaire - 21-02-2016

In de nacht en vroege ochtend van zondag ,21 februari, heeft het Korps Politie Caribisch Nederland, in zeer nauwe samenwerking met de Kustwacht en de douane op Bonaire een onderzoek naar vermoedelijke drugs- en wapensmokkel verricht. De Kustwacht kon assisteren omdat tijdens een patrouille met een vliegtuig de in het onderzoek betrokken boot in beeld kwam.
Er zijn 3 aanhoudingen verricht en een hoeveelheid vermoedelijk harddrugs, softdrugs en wapens in beslag genomen. Daarnaast zijn een auto, een boot en een contant geldbedrag in beslag genomen.
Het onderzoek wordt voortgezet en nadere inlichtingen kunnen dan ook niet worden verstrekt.

 

Logo OMKPCN

Sint Maarten - Search for escaped prisoner - 15-02-2016

Prison guards, Detectives on Sint maarten are presently searching for an escaped prisoner by the name of Kathron Fortune a.k.a “CUCHI”. The escape occurred in Cay Hill on Monday February 15th at approximately 03.30 p.m. The prisoner who was brought to a doctor’s clinic in Cay Hill managed to escape from the guards while waiting to be attended by the doctor. He took off running through the Cay Hill area. Shots were fired and it is unclear if the suspect got hold of a firearm or not. This suspect who has to sit a very lengthy sentence is considered to be armed and very dangerous. The suspect was last seen in the area of Cay Hill dressed in “Kaki clothing”. At this time a search is ongoing to recapture this prisoner.
The Prosecutors office and Police Department is asking the general public who may have information regarding the where about of the prisoner to immediately get in contact with the police via 911, # 9300 or the police station 54-22222.

WARNING: Do not attempt to apprehend this prisoner on your own get in contact with the police.

Cuchi SXM

Curaçao - Dierenwelzijn op Curaçao nu bespreekbaar in platform SADA - 16-02-2016

Op initiatief van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao is samen met het Korps Politie Curaçao (KPC) een samenwerkingsverband afgesloten met de Stichting Dierenbescherming, het Platform Dierenwelzijn en Curaçao Animal Rights Foundation (CARF). Daarbij is afgesproken dat zaken betreffende dierenleed in die groep bespreekbaar worden gemaakt. Hiervoor is verder ook een ‘Whatsapp-groep’ opgericht waarin de deelnemers zich heel snel over zaken kunnen laten informeren en/of zaken kunnen bespreken. Dat samenwerkingsverband gaat onder de naam “Stop Abusu di Animal” (SADA- platform).

Op het gebied van de aanpak van dierenwelzijn op Curacao is inmiddels al veel werk verricht. Op 30 april 2015 heeft het Platform Dierenwelzijn een gesprek gehad met het Openbaar Ministerie waarin zij haar bezorgdheid had geuit omtrent de aanpak van dierenleed door het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft toegezegd daar aandacht aan te besteden. Er is als gevolg daarvan een Officier van Justitie (OvJ) mee belast en sindsdien vind er gestructureerd overleg plaats over dierenleed, met een daarvoor speciaal als taakaccent ingesteld team. Verschillende zaken zijn daar besproken en aangepakt waaronder eind van het jaar een zaak van verwaarlozing van drie paarden en een krokodil.

Mogelijk zijn er stichtingen die opkomen voor dierenleed die niet door het Openbaar Ministerie zijn benaderd. Indien uw vereniging of Stichting zich wil aanmelden voor dit overleg dan kan dat worden doorgegeven bij het Openbaar Ministerie op 4342100. Er zal dan contact worden gemaakt met de stichting.

Op de foto de eerste vergadering met alle deelnemers in SADA.

SADA 01

 

Curaçao - Reactie OM op aangifte Thaams tegen voormalige directeur - 15-02-2016

Onlangs is in bepaalde media veel aandacht besteed aan een aangifte die door Thaams Kliniek is gedaan tegen een voormalige directeur. In de media wordt het Openbaar Ministerie beticht van vriendjespolitiek door de aangifte niet direct op te pakken. Onderstaand volgt een kort overzicht van de feiten.

Op 7 februari 2014 heeft de directie van Dr.J. Thaams BV middels Huizing & Huizing Advocaten aangifte gedaan van verduistering van circa 817.000 gulden door een voormalige algemeen directeur en een besloten vennootschap. Daarvoor is door Thaams een procedure bij de civiele rechter gestart.

Het Openbaar Ministerie heeft op dat moment Huizing & Huizing Advocaten medegedeeld, dat aangezien de zaak onder de civiele rechter is, een strafrechtelijk onderzoek niet opportuun is. Door het OM is hierop besloten de afloop van de civiele procedure af te wachten.

In reactie daarop is Thaams een “art 15 Sv-procedure” begonnen om het OM te dwingen om toch al een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het Hof heeft dat verzoek van Thaams afgewezen. Volgens het Hof waren er “onvoldoende aanknopingspunten voor een verdenking van enig strafbaar feit”.

Bij vonnis van 23 november 2015 heeft de civiele rechter de voormalige directeur veroordeeld tot betaling van 899.000 gulden. Hierna heeft Thaams wederom aangedrongen op vervolging. Het Openbaar Ministerie onderzoekt thans de haalbaarheid en opportuniteit van een strafzaak aan de hand van de civiele vonnis.

 

 

Curaçao - Boete 60.000 gulden na explosie Asphalt Lake Recovery - 15-02-2016

WILLEMSTAD - Op 13 maart 2013 omstreeks 18:15 uur vond te Asphalt Lake Recovery NV (ALR) te Curaçao een ontploffing plaats. Bij dit zeer ernstige ongeval zijn twee werknemers overleden en zijn drie andere werknemers gewond geraakt. Het Openbaar Ministerie Curaçao heeft hiernaar een strafrechtelijk onderzoek ingesteld, dat werd uitgevoerd door het Korps Politie Curaçao (KPC). Ook de Inspectie Arbeid en Veiligheid heeft een onderzoek ingesteld naar het bedrijfsongeval.
Op basis van beide onderzoeken is het Openbaar Ministerie van mening dat er geen sprake was van opzettelijke brandstichting of roekeloze schuld, maar dat het wel mede aan de schuld van ALR te wijten is dat een brand en/of ontploffing is ontstaan, terwijl dit feit iemands dood den gevolge heeft gehad, hetgeen strafbaar is gesteld. De maximale geldboete voor een rechtspersoon voor dit feit bedraagt ANG 100.000,=.
Het Openbaar Ministerie heeft besloten om met ALR voor dit feit een transactie aan te gaan van ANG 60.000,= en daarmee af te zien van verdere strafrechtelijke vervolging. De belangrijkste reden om niet de maximale boete te vragen is dat ALR zeer veel heeft gedaan om de veiligheid in het bedrijf te verhogen. Uit een nacontrole die de Inspectie Arbeid en Veiligheid op verzoek van het Openbaar Ministerie heeft uitgevoerd in 2015 is gebleken dat ALR niet alleen alle aanbevelingen die de Inspectie naar aanleiding van het ongeval had gedaan heeft opgevolgd, maar daarnaast ook nog extra, kostbare investeringen heeft gedaan om de veiligheid te verhogen. Een andere belangrijke reden is dat ALR als gevolg van het ongeluk veel financiële schade heeft geleden, mede vanwege het noodzakelijk langdurig sluiten van het bedrijf na het ongeval.

 

 

Curaçao - Búskeda di dos sospechoso Winklaar  - 14-02-2016

Dia 6 di mart 2015 tabatin un atrako armá na un kompania riba tereno di Zona Franca banda di aeropuerto Hato. Ta trata aki di un atrako kometé pa mas o ménos 5 hòmber ku a yega na e negoshi ku kara maskará i tur kompletamente armá.
Tur e 5 hòmbernan aki tabata bistí den trahe di kamuflahe.
Algun ratu promé ku e atrako tuma lugá, dos personal di Servisio Pan Americano a yega na e sitio pa rekohé algun bara di oro.
Despues ku e personal aki a drenta e edifisio, e grupo di hòmbernan tambe a logra penetrá i una bes paden, a surgi un interkambio di tiru entre e personal di Pan Americano i e sospechosonan, ku konsekuensia ku un di e trahadónan di Servisio Pan Americano a bin pèrdè su bida, miéntras ku e otro a keda heridá.
Despues di nan akto e atrakadónan a move na pia for di e sitio ku un botin di 8,2 kilo di oro.
Den kuadro di e investigashon ku ta realisando den e kaso aki, Ministerio Públiko a pone un suma di 10.000 florin disponibel pa informashon ku por kondusí na detenshon di e siguiente dos sospechosonan, kendenan ta Jainmore alias “Jay” Winklaar i Thuran alias “Tuurtje” Winklaar.
Un supliká ta bai na tur siudadano ku por tin informashon tokante di paradero di e dos sospechosonan aki, pa informá polis inmediatamente pa mas lihé posibel realisá nan detenshon.
Únikamente personanan ku duna informashon via di e numbernan di telefòn 8666249, 8666250 òf e liña anónimo 108 ku lo kondusí na nan aresto, por bini na remarke pa risibí e suma ariba menshoná òf parti di esaki.

BeloningWinklaar 140216

 

Curaçao - Miembronan “Derechi di Preferensia” a topa ku OM - 11-02-2016

Motosiklistanan organisá den e organisashon “Derechi di Preferensia” a reuni djaweps mainta ku Fiskal Mayó Heiko de Jong, Petra Borst (funshonario enkargá ku tráfiko ) i Norman Serphos di Ministerio Públiko (OM) di Kòrsou. Ta trata di suidadanonan Rilley Ignacio, Kendall Sillie, Marianna Jantje i Jairo Silberie. Nan ta miembronan aktivo den diferente organisashon di koredo di motosaikel. Riba nan inisiativa a topa ku Fiskal Mayó pa asina por vosifera nan prekupashon den tráfiko i puntonan ku por drechá pa halsa siguridat.

A trata di parti di e representantenan di motosiklistanan varios punto manera entre otro tráfiko insigur, motosiklistanan ku ta kore sin helm, nesesidat pa mas kòntròl den tráfiko di parti di polis, mas kòntròl i akshon ora ta tratá butamentu di fever i konsientisashon di outomobilistanan pa motosiklistanan den tráfiko . Tambe nan a trese dilanti e posibilidat pa OM sigi ku e akshon “Aktua Robes, Sintié Un Bes”. Un akshon, na opinion di esnan presente, ku a yuda hopi pa un tráfiko mas trankil durante karnaval.

Sr. De Jong a trese dilanti ku ta trahando duru pa logra medidanan pa halsa siguridat den tráfiko i tambe pa introdukshon di un asina yamá ”kenteken-aansprakelijkheid” ku ta nifika ku doño di e plachi number lo ser pone responsabel pa but i otro infrakshon den tráfiko . Sr. De Jong a gradisi pa e reunion i a deklará ku di parti di OM tin e disponibilidat pa aktua riba varios punto ku representantena di organisashon di motosiklistanan a trese dilanti.

Tur esnan presente a apresiá e reunion i a palabra mesora ku ta bolbe topa prome siman di aprel pa diskuti puntonan ku a keda tratá i ku mester di ‘follow-up’.

ReunionMotosiklista 0110216 001

OM nu ook actief op You Tube met informatieve video’s- 02-02-2016

Het Openbaar Ministerie (OM) is met ingang van heden ook actief op You Tube. Met name gericht op jongeren van 12 tot 21 jaar en geïnteresseerden van alle leeftijden. Het You Tube-kanaal heet OM Carib en telt 20 video’s waarop antwoord wordt gegeven op de 10 meest gestelde vragen bij het Openbaar Ministerie.
Jongeren op Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden krijgen via You Tube in het Papiamentu en Engels antwoord op vragen als; wat doet het Openbaar Ministerie; wat doet een Officier van Justitie; wat doet de Procureur-generaal; Wat doet de Advocaat-generaal; waarom draagt een OvJ een toga; wat is een sepot, wat is het verschil tussen de eed en belofte en wat zijn vrijheidsbenemende maatregelen. De vragen zijn ook in het Nederlands te vinden op de website http://www.openbaarministerie.org/nl/faq
De video’s worden gepresenteerd door Advocaat-generaal Leomar Angela, Officier van Justitie Monique Dennaoui, Officier van Justitie Guillano Schoop, woordvoerder Norman Serphos en juriste Altagracia Martis.
Het OM is reeds actief op ‘social media’ met een website, Facebook en LinkedIn en sinds deze week ook op You Tube om zo beter de gemeenschap van dienst te zijn.

OM aktivo tambe awor riba You Tube ku videonan informativo

Ministerio Públiko (OM) entrante awe ta aktivo riba You Tube. Esaki spesialmente dirihí riba hobennan di 12 pa 21 aña di edat is esnan di tur edat interesa. E kanal riba You Tube yama OM Carib i ta konta ku 20 grabashon (video) ku kontesta riba e 10 preguntanan mas hasí na Ministerio Públiko.
Hóbennan di Kòrsou, Sint Maarten i islanan BES ta haña un presentashon na Ingles i Papiamentu riba preguntanan manera entre otro ; kiko ta trabou di Ministerio Públiko; kiko un Fiskla ta hasi, kiko ta tareá di un Prokurador-general; kiko Abogado-general ta hasi; dikon un Fiskal ta bisti un toga; kiko ta un sepo, kiko ta nifika huramentashon den Korte i kiko ta medida di prevenshon di libertat. Kontesta riba e preguntanan na Ulandes ta disponibel riba e website http://www.openbaarministerie.org/pap/faq-cw
E videonan ta ser presentá pa Abogado-general Leomar Angela, Fiskal Monique Dennaoui, Fiskal Guillano Schoop, bosero Norman Serphos en hurista Altagracia Martis.
Ministerio Públiko ta yak aba hopi aktivo riba e ret sosial ku un wèpsait, Facebook pa Kòrsou, Sint Maarten i islanan BES, LikedIn i awor riba You Tube pa garantisa un miho servisio na publiko..

OM now active on You Tube with informative videos

The Public Prosecutor Services is as of today active on You Tube. This especially to reach youngsters ranging in age from 12 to 21 years and those of all ages interested. The You Tube-channel is called OM Carib en has already 20 video’s. They give answers on the 10 most frequently asked questions regarding the Public Prosecutor’s Services.
Visitors from Sint Maarten, Curaçao and the BES-islands get answers in English and Papiamento on questions like; what does the Public Prosecutor Services do; what is the work of the Public Prosecutor; what are custodial coercive measures; what is the difference between the oath and affirmation; what is a dismissal; what are the duties of the Attorney General and why does the Public Prosecutor wear a robe. The answers are also available in Dutch on the website http://www.openbaarministerie.org/en/faq-en
De videos are presented by Attorney-general Leomar Angela, Prosecutor Monique Dennaoui, Prosecutor Guillano Schoop, spokesperson Norman Serphos and assistant to the Prosecutor Altagracia Martis.
The Public Prosecutor’s Services is already very active on social media with its website, Facebook for Sint Maarten, Curacao and BES-islands, LinkedIn and now on You Tube to better serve the public.

 

Upgrade website OM - 01-02-2016

De website van het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) heeft een upgrade ondergaan. De website werd in 2012 geïntroduceerd en was toe aan vernieuwing. De nieuwe website beschikt nu over een moderne zoekfunctie en antwoorden op de 10 meest gestelde vragen. Verder meer aandacht voor vacatures en voor persberichten van de parketten op Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. De website is nu ook beter leesbaar op digitale telefoontoestellen en tablet (‘mobile friendly’). Tenslotte treft u op de website ook een directe verwijzing naar de pagina’s van Facebook, LinkedIn en Twitter van het OM.
Ervaar de website zelf door deze te bezoeken via www.openbaarministerie.org

 

Aanwijzing taken en inzet Landsrecherche treedt op 1 februari 2016 in werking’ - 31-01-2016

Op 1 februari 2016 treedt de aanwijzing “taken en inzet Landsrecherche” in werking. Het betreft een aanwijzing door de procureur-generaal waarin wordt omschreven met welke zaken de Landsrecherche van Sint Maarten en de Landsrecherche van Curaçao kan worden belast en op welke wijze de Landsrecherche dient te worden ingeschakeld.

De Landsrecherche is een opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich op de opsporing van door (semi)overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven. Niet al de door deze functionarissen gepleegde misdrijven kunnen echter door de Landsrecherche worden onderzocht. Dat zou alleen al om puur capacitaire redenen ondoenlijk zijn. Het werkterrein van de Landsrecherche dient dan ook te worden afgebakend. Deze aanwijzing geeft daarvoor een beslissingskader en heeft daarmee tot doel te waarborgen dat de Landsrecherche vooral opereert op het terrein van de strafbare gedragingen die in ernstige mate de integriteit van de rechtspleging en de integriteit van het openbaar bestuur raken.

Deze aanwijzing heeft betrekking op de Landsrecherches van de landen Sint Maarten en Curacao. Voor wat betreft Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) is in de aanwijzing van de PG bepaald dat de Nederlandse aanwijzing taken en inzet Rijksrecherche van toepassing blijft.

Voor de tekst van de aanwijzing verwijst het Parket Procureur-generaal graag naar de website van het Openbaar Ministerie (OM): http://www.openbaarministerie.org/images/AanwijzingTakenEnInzetLandsrecherche_januari2016.pdf  

Het vaststellen en publiceren van aanwijzingen en richtlijnen maakt deel uit van de doorontwikkeling van het Openbaar Ministerie naar een professionele en transparante rechtshandhavingspartner.

 

St.Maarten - Auto’s verhuurbedrijf op Sint Maarten in beslag genomen in ‘afpakonderzoek’ - 26-01-2016

Op 26 januari 2016 werden door het Recherche Samenwerkingsteam (RST) in nauwe samenwerking met het Korps Politie Sint Maarten op diverse plaatsen op Sint Maarten in totaal 9 personenauto’s in beslag genomen. Deze auto’s zijn eigendom van een autoverhuurbedrijf.

Het sterke vermoeden bestaat dat deze zijn aangeschaft met geld dat ondermeer afkomstig is uit de handel in verdovende middelen en dat via het verhuurbedrijf werd witgewassen.

Naar het verhuurbedrijf en haar eigenaresse, die enige tijd geleden aan de Franse kant werd doorgeschoten, loopt bij het RST onder aansturing van het Openbaar Ministerie te Sint Maarten al langere tijd een onderzoek. De inbeslagname van de auto’s van het autoverhuurbedrijf zijn een uitvloeisel van dit onderzoek.

De komende periode zal nog verder onderzoek worden gedaan naar de herkomst van de auto’s en het verhuurbedrijf. Het doel van dit onderzoek is het ontnemen of ‘afpakken’ van het criminele vermogen. Misdaad mag immers niet lonen.

 

Curaçao - Bewustwordingscampagne OM om gebruik partydrugs op Curaçao - 26-01-2016

Het Openbaar Ministerie (Curaçao) start vandaag met de campagne “A night to remember” waarbij door het OM middels flyers, posters en interviews op de radio aandacht wordt geschonken aan gebruikers van partydrugs en dan met name XTC en cocaïne. Uit het onderzoek “XTC, GHB, cocaïne en ketamine” van 2014 blijkt namelijk dat het gebruik van XTC en cocaïne onder stagiaires uit Nederland op Curacao groot is. Een enquête onder stagiaires op Curaçao heeft dit uitgewezen.

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft met het onderzoek uit 2014 getracht het gebruik van partydrugs, maar ook de herkomst ervan in kaart te brengen. Behalve het creëren van bewustwording onder stagiaires, studenten en scholieren wordt ook aandacht besteed aan de strafrechtelijke gevolgen van het voor handen hebben van en het verspreiden van partydrugs.

Uit het fenomeenonderzoek blijkt dat een gedeelte van de stagiaires op het eiland cocaïne gebruikt. Van de cocaïne gebruikende stagiaires maakt een aanzienlijk deel voor het eerst kennis met deze drug op Curaçao. Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan een derde van de stagiaires zelfs toegeeft XTC te gebruiken. De stagiairs menen, zo blijkt uit een enquête, zelf dat de helft van hun vrienden in Curaçao XTC gebruikt.

Uit het ‘Grote Uitgaansonderzoek 2013 (Goossens, Frijns, Hasselt & Laar) blijkt dat het grootste gedeelte van XTC-gebruikers 1 tot 2 pillen per uitgaansactiviteit neemt. Bij een gemiddeld gebruik van 1,5 pil, en dat twee avonden in de week, komt het totale jaarlijkse gebruik van stagiairs op Curaçao uit tussen de 77.000 en 93.600 pillen. Dit is volgens Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong “buitengewoon zorgelijk” en reden voor de bewustwordingscampagne.

Deze campagne wordt initieel ingestoken op stagiairs vanwege de resultaten van het fenomenenonderzoek maar in een later stadium zal het mogelijk worden uitgebreid naar jongeren in het algemeen en op scholen op het eiland.

Het OM Curaçao waarschuwt gebruikers van XTC en cocaïne voor de hoge straffen die geëist worden in de rechtszaal. Voor “first offenders” met in hun bezit 10 XTC-pillen staat een eis van 2 maanden gevangenisstraf waarvan 1 maand voorwaardelijk. Voor het in bezit hebben van 3 gram cocaïne staat een geldboete tot 500 gulden. Voor de verkoop van minder dan 250 gram cocaïne staat als eis van het OM een gevangenisstraf van 9 maanden. In het geval van recidive (in het geval van herhaling binnen een tijdsbestek van 5 jaar) kan de eis van de Officier van Justitie (OvJ) in de rechtszaal met de helft tot 100% worden verhoogd.

Voor meer informatie omtrent de strafeis van het OM in de rechtszaal verwijst het OM graag naar de website van het Openbaar Ministerie; http://www.openbaarministerie.org/images/stories/Persberichten/RichtlijnOpiumdelictenPer1juli2015.pdf 

Flyer ANightToRemember 260116 voorWebste

 

Openbaar Ministerie Carib neemt afscheid van advocaat-generaal Taco Stein - 15-01-2016

Vrijdag 15 januari 2016 heeft het Openbaar Ministerie officieel afscheid genomen van de advocaat-generaal in Sint Maarten, de heer Taco Stein, die per 1 februari met pensioen zal gaan. Stein is vele jaren en in diverse functies werkzaam geweest voor het OM Sint Maarten: eerst als officier van justitie, later als hoofdofficier en de afgelopen vier jaar als advocaat-generaal. Die laatste functie vervulde hij ook in Aruba.

Tijdens een drukbezochte afscheidsreceptie in Philipsburg sprak de procureur-generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de heer Guus Schram, lovende woorden richting Stein: “Jij bent de trotse founding father van het OM in Sint Maarten zoals we dat nu kennen en staat daarmee ook aan de basis van de vele nieuwe ontwikkelingen die het Parket de laatste periode doormaakt. Mede door jouw ervaringen, jouw kennis, jouw diplomatieke vaardigheden zijn wij als leiding van het OM geïnspireerd om de huidige nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Met jouw vertrek verliest het OM Sint Maarten zijn zeer gewaardeerde nestor,” aldus Schram.

Namens het College van Procureurs-Generaal in Nederland was ook de voormalig Hoofdofficier van Justitie van Sint Maarten, de heer Hans Mos, aanwezig. Die sprak zijn dank uit voor het vele goede werk dat Stein ook gedurende zijn carrière bij het Nederlandse OM heeft verricht. Mos overhandigde Stein daarbij het TOM-beeldje, als blijk van waardering voor zijn jarenlange verdienste bij het OM.

De functie van advocaat-generaal in Sint Maarten zal voorlopig worden waargenomen door advocaat-generaal Anton van der Schans.

 

St.Maarten - Toespraak Procureur-generaal (PG) Guus Schram ter gelegenheid van de afscheid van Advocaat-generaal Taco Stein 15-01-2016

Geachte aanwezigen, Beste Taco,
Het is vandaag een bijzondere dag voor de rechtshandhaving in het Caribisch gebied. Met jouw aanstaande pensioen komt het tijdperk-Stein, of beter gezegd: de tijdperken!-Stein, ten einde. De afgelopen 25 jaar heb je driemaal gedurende langere tijd en in verschillende functies het Openbaar Ministerie van Sint Maarten gediend: eerst als officier van justitie, vervolgens als hoofdofficier, en de afgelopen vier jaar als advocaat-generaal. Die laatste functie vervulde je tussendoor ook in Aruba.
In 1983 begon je je carrière bij het Nederlandse OM in Middelburg. Na zes jaar verkaste je naar je geliefde Rotterdam, waar je onder andere aan fraudezaken hebt gewerkt. Na je eerste uitzending naar Sint Maarten keerde je eerst terug naar het parket Rotterdam, om daarna zes jaar werkzaam te zijn bij het Landelijk Parket. Daar heb je onder andere aan de wieg gestaan van de bestrijding van de cybercriminaliteit en heb je deel uitgemaakt van het team dat in het kader van de opsporing van de zware criminaliteit belast was met intercepties en speciale operaties.
Die eerste uitzending naar Sint Maarten, tussen 1991 en 1996, moet iets bijzonders met je hebben gedaan, want nadien heb je vanaf 2005 onafgebroken in de West gewoond en gewerkt. Het zal zeker niet alleen de spotgoedkope benzine voor je Harley zijn geweest, maar toch zeker ook het relaxte eilandleven, weg uit de kou en de ratrace in Nederland. Velen van de aanwezigen hier zullen dat maar al te goed herkennen.
In al die jaren heb je veel meegemaakt en heb je de eilanden zien veranderen. Jij zat hier al jaren toen in september ’95 orkaan Luis ongenadig huishield, en waar menigeen koos voor evacuatie naar Nederland, bleef jij destijds gewoon hier en heb je daar waar je kon meegeholpen het eiland opnieuw op te bouwen. Jaren later heb je in je functie van hoofdofficier het Sint Maartense parket na roerige tijden er weer bovenop geholpen, waarmee de fundamenten werden gelegd voor de uitbreiding en professionalisering die in de jaren daarna plaatsvond. Als advocaat-generaal tot slot heb je je een ware pionier getoond: eigenhandig heb je in 2012 een bureau AG uit de grond gestampt, en vervulde daarmee een belangrijke wens van Sint Maarten nadat het in 2010 een zelfstandig land binnen het Koninkrijk was geworden.
Daarmee, Taco, ben jij een echte eilandman geworden. Iemand die onderdeel uitmaakt van de lokale samenleving met een grote sensitiviteit voor wat er in die samenleving speelt. Iemand met een sterke verbondenheid met de mensen en het welzijn van dit eiland. Je wordt door velen gewaardeerd en begroet. Lopend door Frontstreet, rijdend in de auto of op je Harley, wachtend op het vliegveld: jij komt altijd en overal mensen tegen die jou zonder uitzondering uitgebreid en hartelijk begroeten. Vogels van diverse pluimage, uiteenlopend van politici en bewindslieden, zakelijke contacten en vrienden, tot ook ex-delinquenten die je ooit hebt laten opsluiten maar die desondanks geen wrok 
koesteren. Zoals jij met een grijns graag mag citeren: “you do the crime, you do the time!”.
Ik heb je leren kennen als een opgewekte en laconieke probleemoplosser, een realist met een scherp oog voor zowel de mogelijkheden als de beperkingen van de relatief kleine OM-organisaties op de eilanden. In de uitoefening van je functies ben je stoïcijns en low-profile, met een groot relativeringsvermogen en gevoel voor humor. In de hechte samenlevingen van de eilanden heb je bovendien altijd bewezen volstrekt autonoom en onafhankelijk te zijn. Daar heb ik groot respect en bewondering voor. Gaandeweg ben jij zo het integere gezicht geworden van het Openbaar Ministerie in Sint Maarten. 
Zoals niemand zal zijn ontgaan, is er momenteel veel aandacht voor de ontwikkeling van de rechtshandhaving in Sint Maarten, en kan het land daarbij rekenen op actieve steun en bijstand vanuit, onder andere, Nederland. Dat is zeker niet altijd zo geweest, Taco, daar kun jij als geen ander over meepraten. Zeker in het verleden heeft het Sint Maartense parket vaak moeten roeien met de riemen die het had. Het is een loodzware opdracht geweest om met de uiterst beperkte middelen toch een OM te bouwen dat naar behoren kon functioneren. Dat was soms ronduit een ondankbare taak. Die taak en verantwoordelijkheid heb jij echter altijd met volle inzet en overtuiging op je genomen, en met succes.
Daarmee ben jij de trotse founding father van het OM in Sint Maarten zoals we dat nu kennen en daarmee sta jij ook aan de basis van de vele nieuwe ontwikkelingen die het Parket de laatste periode doormaakt. Mede door jouw ervaringen, jouw kennis, jouw diplomatieke vaardigheden zijn wij als leiding van het OM geïnspireerd om de huidige nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Je hebt in de laatste periode van je mooie carrière daar misschien wel een grotere bijdrage aan geleverd dan je zelf beseft.
Je gaat nu genieten van een welverdiend pensioen. Ik heb begrepen dat je Sint Maarten niet helemaal zult verlaten, maar kiest voor de variant ‘best of both worlds’. De zomers doorbrengen in Nederland bij je kinderen en kleinkinderen, en de maanden waarin het guurder en grauwer wordt vertrek je naar je geliefde Friendly Island. Ik geef je groot gelijk, en ik ben ervan overtuigd dat Sint Maarten je met open armen blijft ontvangen.
Taco, bij deze spreek ik mijn grote dank en waardering uit voor het vele goede werk dat jij gedurende al die jaren hebt verricht voor het Openbaar Ministerie, zowel in Nederland als in het Caribisch gebied. Met jouw vertrek verliest het OM Sint Maarten zijn zeer gewaardeerde nestor.
Dames en heren, dit alles gezegd hebbende wil ik een toost uitbrengen op Taco Stein, vertrekkend advocaat-generaal en één van de boegbeelden van onze organisatie. Wij wensen hem en zijn vrouw Francien heel veel geluk.

 

BES-eilanden - Meer onderzoek rond dood in Kaya Bellisima (Bonaire) - 14-01-2016

 

Op 14 januari is in opdracht van de rechter commissaris het graf geopend van de vrouw die op 9 januari door de politie in haar woning aan de Kaya Bellisima in Rincon (Bonaire) was aangetroffen. De politie heeft het stoffelijk overschot in beslag genomen.
Op 9 januari is onderzoek verricht door de schouwarts en de politie. Omdat er bij dat onderzoek geen omstandigheden zijn gebleken die nader onderzoek noodzakelijk maakten, is het lichaam ter beschikking gesteld om te worden begraven.
Binnengekomen informatie heeft ertoe geleid dat de rechter commissaris alsnog besloten heeft nader onderzoek te laten uitvoeren. Daartoe is het lichaam in beslag genomen en zal het zoals te doen gebruikelijk voor een sectie worden overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk.
Vanzelfsprekend is bij deze beslissing overwogen dat het zeer ingrijpend is voor de rouwende mensen uit de omgeving van de overledene. Maar als er enige onzekerheid kan zijn over de toedracht is het ook in het belang van nabestaanden dat onderzoek plaatsvindt.
Politie en Openbaar Ministerie benadrukken dat het vooralsnog gaat om onderzoek naar de doodsoorzaak en er geen sprake is van een vermoeden dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.

Curacao - Kustwachters aangehouden - 25-11-2015

Door de leiding van de Kustwacht is enige tijd geleden het signaal afgegeven dat er vermoedelijk medewerkers van de Kustwacht betrokken zijn bij het plegen van strafbare feiten, waaronder het lekken van informatie aan criminelen. Deze informatie werd bevestigd uit andere bronnen.

Na evaluatie van deze informatie is er in mei 2015 door het Openbaar Ministerie opdracht gegeven om een opsporingsonderzoek te starten door de Landrecherche Curaçao. Dit onderzoek “Baywatch” is door de Landsrecherche uitgevoerd tezamen met de Nederlandse Rijksrecherche en de Koninklijke Marechaussee, met assistentie van het Korps Politie Curaçao (KPC) en het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Tijdens dit onderzoek is ook gebleken dat er sprake was van andere strafbare feiten, waaronder betrokkenheid bij het invoeren van verdovende middelen.

Vandaag, 25 november 2015, zijn er in het kader van dit onderzoek op Curaçao zeven aanhoudingen verricht.

De aangehouden verdachten zijn:

mevrouw T.N.S.R., 29 jaar oud,
mevrouw N.F.T.R., 21 jaar oud,
de heer W.A.W., 34 jaar oud,
de heer O.E.S., 32 jaar oud,
de heer R.H.E.F., 32 jaar oud,
de heer Z.S.H.D., 29 jaar oud en
de heer M.P.B., 31 jaar oud

Onder de aangehouden verdachten bevinden zich drie medewerkers van de Kustwacht en een voormalig Kustwachtmedewerker. Zij worden onder meer verdacht van corruptie, witwassen en overtreding van de Opiumlandsverordening.

Onder leiding van de Rechter-Commissaris zijn er huiszoekingen gedaan op veertien (14) adressen verspreid over het eiland. Tijdens de huiszoekingen zijn een vuurwapen, een aanzienlijk bedrag aan contact geld, documenten, laptops, telefoontoestellen in beslag genomen. Ook zijn er op een adres een aantal xtc-pillen in beslag genomen.

De verdachten zullen aanstaande vrijdag worden voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.

St. Maarten - Onderzoek drie Syriërs - 20-11-2015

In de zaak van de drie Syriërs die zijn gearresteerd op Sint Maarten op zaterdag 14 november 2015, is het onderzoek nog steeds gaande. De drie mannen reisden Sint Maarten in met valse Griekse paspoorten en identiteitskaarten. Ze hebben geen asiel gevraagd. Het gebruik van valse (reis)documenten is strafbaar gesteld in artikel 2:184 lid 2 of artikel 2:186a van het Wetboek van Strafrecht. Om die reden zijn ze aangehouden. De rechter-commissaris heeft op dinsdag geoordeeld dat de aanhouding en de verlenging van de in verzekering stelling rechtmatig en noodzakelijk is voor het verdere onderzoek.

Het onderzoek wordt gedaan door KPSM met assistentie van twee rechercheurs van de Landelijke Eenheid van de Nederlandse Politie en een Arabische tolk. Het onderzoek heeft de focus op hoe en waar de valse papieren zijn verkregen en wat de echte identiteit is van de drie verdachten. Omdat de verdachten stellen te zijn gevlucht uit Syrië en op doorreis te zijn naar Europa via de route Brazilië, Dominicaanse Republiek, Haïti en Sint Maarten, wordt er informatie gedeeld met Interpol en andere internationale opsporingsdiensten waaronder de V.S. Vergelijkbare reisroutes zijn gebruikt door andere Syriërs die zijn aangehouden in naburige landen. Dat maakt dat er indicaties zijn dat er sprake is van een mensensmokkel netwerk. Tot nu toe is er geen bewijs dat er een connectie is tussen de drie verdachten en terroristische groeperingen.

St. Maarten - Huiszoekingen en aanhoudingen Casa Blanca - 16-11-2015

Op maandag 16 november 2015 in de vroege ochtend heeft er door het onderzoeksteam van de Unit Mensenhandel/Mensensmokkel van KPSM een doorzoeking plaatsgevonden in het bordeel Casa Blanca in Oyster Pond en in diverse woningen. Deze doorzoekingen werd uitgevoerd onder leiding van de rechter-commissaris en de officier van justitie. Vier verdachten zijn aangehouden.

De Unit Mensenhandel is een samenwerkingsverband tussen KPSM, de Koninklijke Marechaussee en de Immigratie en Grensbewaking Dienst (IGD). De Unit werd geassisteerd door rechercheurs van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), de douane en de VKS. De doorzoekingen en aanhoudingen zijn het resultaat van een langdurig opsporingsonderzoek met de naam Papagaai. Gedurende dit onderzoek heeft er tevens intensieve samenwerking plaatsgevonden tussen het Openbaar Ministerie van Sint Maarten en het Openbaar Ministerie van de Dominicaanse Republiek. Bij de doorzoekingen waren ook twee officieren van justitie en een rechercheur van de Dominicaanse Republiek aanwezig.

De Hoofdofficier van justitie van Sint Maarten heeft de Minister van Justitie inmiddels verzocht om de bordeelvergunning van Casa Blanca per direct te schorsen, in afwachting van het verdere strafrechtelijke onderzoek en het vonnis.

St. Maarten -  Jeugdreclassering na overtrading Leerplichtwet - 12-11-2015

Een 15-jarig meisje dat de leerplichtwet heeft overtreden door 67 dagen niet naar school te gaan, is verschenen op een zitting bij de officier van justitie. Ze werd vergezeld door haar moeder.
In deze zaak was een proces-verbaal opgemaakt door de leerplichtambtenaar, dat is ingezonden naar het openbaar ministerie. Het openbaar ministerie heeft de minderjarige en haar moeder opgeroepen om op een zogenaamde “TOM-zitting” te verschijnen. Dit is een zitting waarbij het de intentie van de officier van justitie is om de zaak af te doen met een transactie zoals een werkstraf, een leerstraf of verplichte reclasseringsbegeleiding.

Na het horen van de minderjarige en haar moeder, heeft de officier van justitie besloten dat verplichte jeugdreclasseringsbegeleiding nodig is. Jeugdreclassering wordt uitgevoerd door de Voogdijraad, die daarvoor 2 getrainde jeugd reclasseerders in dienst heeft. De minderjarige moet meewerken met alle aanwijzingen die haar door de jeugdreclassering worden gegeven. Doet ze dat niet, of overtreedt ze wederom de wet, dan zal ze alsnog gedagvaard worden voor de rechter.

Het openbaar ministerie benadrukt dat in vergelijkbare gevallen het ook mogelijk is om de ouder(s) te vervolgen, zeker als duidelijk is dat de verantwoordelijke ouder niet genoeg inspanningen heeft verricht om te zorgen dat het kind in school is. Het Openbaar Ministerie werkt momenteel aan een Aanwijzing Leerplicht, in overleg met de Onderwijsinspectie, zodat meer zaken succesvol vervolgd kunnen worden.

 

Curaçao - Praten in de wijk over relationeel geweld - 01-11-2015Het Openbaar Ministerie (OM) in samenwerking met het Korps Politie Curaçao (KPC) en Stichting Slachtofferhulp Curaçao (SSHC) zullen in de maand november 2015 de wijken van Curacao in gaan om informatie te geven over Relationeel geweld. Het doel is om burgers en slachtoffers te informeren en uit te leggen hoe met relationeel Geweld moet worden om gegaan.

Relationeel geweld wordt niet meer gepikt: “No Mas, No More” is de slogan die voor de bewustwordingsproces wordt gebruikt. Door de wijken in te gaan en informatie te verstrekken staat het Openbaar Ministerie samen met het Korps Politie Curaçao en Stichting Slachtofferhulp Curaçao dichter bij de burger en kan zij direct de informatie aan hen verstrekken en eventuele slachtoffers en/of familieleden te woord staan. De eerste wijken die bezocht zullen worden zijn Montaña op 10 november in Wijkcentrum Sur Lumena en op 19 november voor het gebied van Rio Canario in Sentro Parokial Suffisant.

Het OM, het KPC en Stichting Slachtofferhulp Curaçao zijn eveneens bereid, indien daartoe wordt verzocht, om in (praat)groepen, padvinderij, scholen, kerken, bedrijven en instanties informatie te geven. U kunt zich hiervoor opgeven op de volgende wijze: telefonisch bij mw. Hermanus (4342112 of 4342107) of per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

BES - De feiten rond de aanhoudingen van 4 minderjarigen op St. Eustatius - 30-10-2015

De aanhouding van de 4 minderjarigen op Sint Eustatius, eerder deze week is zorgvuldig en volgens de geldende regels uitgevoerd. Het Openbaar Ministerie heeft berichten gelezen waarin het tegenovergestelde wordt beweerd en zelfs lezingen worden gegeven die niet overeenkomstig de waarheid zijn. Daarom hecht het Openbaar Ministerie eraan de feiten in deze zaak op een rijtje te zetten.
Procedure.

Wat gebruikelijk is in geval van aanhoudingen in dit soort zaken is dat de verdachten eerst in opdracht van de officier van justitie worden aangehouden en daarna de verblijfplaatsen en woningen worden doorzocht op zoek naar bewijs. Denk daarbij aan buitgemaakte goederen, bij strafbare feiten gebruikte kleding of andere attributen en bijvoorbeeld informatiedragers zoals telefoons of fototoestellen. Zo’n huiszoeking op zoek naar bewijs vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de rechter-commissaris en op verzoek van de officier van justitie. Dat is in deze zaak natuurlijk ook het geval geweest.
Het, voorafgaand  aan de huiszoeking door de politie betreden van de woningen om verdachten aan te houden, is wettelijk toegestaan en gebruikelijk. Eerst wordt de verdachte afgevoerd en dan wordt het huis zorgvuldig doorzocht.

In het geval waarin het om een onderzoek tegen minderjarige verdachten gaat, zijn de procedures met betrekking tot het binnentreden van een woning ter aanhouding en van de huiszoeking niet afwijkend van andere zaken. En de procedures zijn in dit geval correct uitgevoerd en waar voorgeschreven ook onder verantwoordelijkheid van de rechter-commissaris gedaan.
Natuurlijk wordt bij het verhoren en het in detentie houden wel rekening gehouden met de minderjarigheid van verdachten. En dat is in deze casus ook gebeurd. De verdachten zijn, anders dan in berichtgeving wordt gemeld, niet verhoord voordat zij bijstand hadden van hun advocaat en de ouders zijn ook in de gelegenheid gesteld bij de verhoren aanwezig te zijn. Zoals voorgeschreven. Vanzelfsprekend kan daar niet de hele familie bij aanwezig zijn.

Overgebracht naar Bonaire
Door de officier van justitie is besloten dat twee verdachten zouden worden overgebracht naar Bonaire. Dat ligt alleen al voor de hand omdat de mogelijkheden om meerdere verdachten tijdens de verhoren en het onderzoek op Sint Eustatius te houden, beperkt zijn. Het is bijvoorbeeld heel moeilijk om bij verdachten die in aan elkaar grenzende cellen zijn opgesloten, te voorkomen dat zij overleggen over wat zij tegen de politie vertellen. Daardoor wordt het onderzoek ernstig belemmerd en komt de waarheid moeilijk of niet aan het licht.

Natuurlijk zijn de ouders van de jongeren die naar Bonaire zijn overgebracht, daarover geïnformeerd. Dat is gebeurd door de politiechef op Sint Eustatius.
De jongeren zijn onder begeleiding van politiemensen overgebracht naar Bonaire. Daarbij is geen gebruik gemaakt van reguliere vluchten.
Zoals voor alle verdachten geldt, moet de aanleiding voor en de manier van aanhouding en het langer dan 6 uur vasthouden van verdachten, worden gecontroleerd door de rechter-commissaris. Dat is bij alle aangehouden verdachten op 29 oktober gebeurd. De rechter-commissaris heeft geoordeeld dat er tegen alle verdachten voldoende sterke vermoedens zijn om te worden vastgehouden. De rechter-commissaris op Sint Eustatius heeft ook expliciet bepaald dat er geen sprake is van onnodig gewelddadige aanhoudingen.

Onderzoek
In de berichten over de ervaringen van familie van verdachten wordt gemeld dat die familie niet is gemeld welk bewijs er tegen de verdachten is gevonden. Het Openbaar Ministerie begrijpt dat die situatie onzekerheid meebrengt bij ouders die moeilijk kunnen geloven dat hun kinderen zich mogelijk hebben schuldig gemaakt aan strafbare feiten en vragen hebben over wat er aan de hand is. Maar in deze fase staat het onderzoeksbelang voorop. En willen de politie en het Openbaar Ministerie niet alle informatie al verstrekken. Dat zou immers betekenen dat via de familie en ouders al bij de verdachten informatie beschikbaar kan komen, die de recherche nog wil gebruiken in de verhoren.

De bedoeling van het onderzoek is immers om zo goed mogelijk in beeld te krijgen wie op welke manier bij welke misdrijven is betrokken. En dat vergt recherchetechniek bij de verhoren. Het zoeken naar de waarheid weegt in deze fase zwaarder dan de behoefte van de ouders om precies te weten welk bewijs er tegen hun kinderen is verzameld. Dat de misdrijven worden opgehelderd is een algemeen belang dat zwaar weegt. Voor de slachtoffers, voor het eiland en natuurlijk ook voor de verdachten zelf. Goed onderzoek is in ieders belang.
Voortzetting onderzoek

Nu de rechter-commissaris heeft geoordeeld dat de aanhouding en het langer dan 6 uur vasthouden rechtmatig is, kan het onderzoek worden voortgezet. Steeds zal de afweging worden gemaakt of het onderzoek het langer vasthouden noodzakelijk maakt. En of er wellicht nog andere redenen dan het onderzoeksbelang zijn om de minderjarigen langer vast te houden. Die belangen zullen steeds zorgvuldig worden afgewogen tegen het belang van de verdachten om zo kort mogelijk vast te zitten. Dat laatste belang weegt voor het Openbaar Ministerie zwaar, maar zeer zwaar als het om minderjarigen gaat.
Op welk moment langere detentie niet meer noodzakelijk is, kan niet gezegd worden en kan per verdachte verschillen.
Het OM concludeert dat in dit onderzoek zorgvuldig en met inachtneming van alle wettelijke regels is opgetreden. Het OM beseft ook dat aanhoudingen van minderjarigen bij hun familie veel vragen oproept en wellicht ook onbegrip. Maar wijst er op dat ook de onafhankelijke rechter-commissaris voldoende reden aanwezig heeft geacht om tot deze aanhoudingen over te gaan.
Zoals voor alle opsporingsonderzoeken geldt ook hier dat de resultaten het snelst en duidelijkst worden verkregen als de politie in staat wordt gesteld het onderzoek gericht, onverstoord en waar mogelijk met medewerking van betrokkenen uit te voeren.

 

St. Maarten - Twee broers gearresteerd - 27-10-2015

Op 14 september 2015 werden de broers R.H. en N.H. door de politie aangehouden na een verkeerscontrole. Ze bleken in het bezit van vuurwapens en drugs (cocaïne en marihuana).
Na hun arrestatie bleven ze in voorarrest. Op 2 oktober 2015 werd het voorarrest van de beide broers op hun verzoek door de Rechter Commissaris geschorst.

Het Openbaar Ministerie was het niet eens met de beslissing van de RC omdat het de feiten te ernstig vond en ging in beroep bij het Gemeenschappelijk Hof. Dat beroep is vandaag (27 oktober 2015) behandeld. Bij die behandeling waren de verdachten wel/niet aanwezig.

Het Hof zal DATUM een beslissing geven op het beroep van het OM.

BES - KPCN arresteert vier jongeren op Statia - 26-10-2015

In de vroege ochtenduren van maandag 26 oktober heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) vier Statiaanse jongeren gearresteerd in hun woning. De arrestaties werden verricht in opdracht van het Openbaar Ministerie en werden gedaan na een politie onderzoek dat enkele maanden in beslag heeft genomen. De  rechtercommissaris  heeft de agenten die de arrestatie verrichten  opdracht gegeven om in  twee panden huiszoeking te  verrichten, om meer informatie voor dit onderzoek te verzamelen. De reikwijdte van dit onderzoek omvat onder meer verduistering, diefstal, diefstal door inbraak en het binnengaan van gebouwen en het vernielen van bezittingen.  De tieners die zijn gearresteerd:  R.L.G (16), K.R (17), D. de B (15) en M.v.d.S (15).

Het hoofd van de Basis Politie Zorg, Maurice van Velzen, heeft in een persconferentie onmiddellijk na de arrestaties, uitgelegd dat de politie heeft geprobeerd deze actie zo discreet mogelijk uit te voeren, omdat hij zich realiseert dat dit grote impact kan hebben.  Slachtofferhulp en het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn vanaf 8 uur maandagochtend  paraat, ter ondersteuning van de families van deze jongeren. Volgens de politie zal meer onderzoek in deze zaak volgen.

Het Korps Politie Caribisch Nederland op Sint Eustatius werd bij deze arrestaties bijgestaan door collega's van Bonaire.

Contact met Korps Politie Caribisch Nederland

Handige telefoonnummers, wanneer belt u welk nummer?
Als  iedere seconde telt  alarmnummer 911 (gratis)
Als u een (anonieme) tip wilt geven: tiplijn (+599) 717 7251

Het politiebureau op uw eiland,  als er geen noodgeval is:

Bonaire (+599) 715 8000 of 717 8000
Saba (+599) 416 6155
Statia (+599) 318 2333

Pers vragen? 00599- 781 0195

St. Maarten - Huiszoekingen donderdag 15 oktober - 15-10-2015

Op donderdag 15 oktober 2015 zijn er door de Landsrecherche op vijf locaties huiszoekingen verricht. Deze huiszoekingen hebben plaatsgevonden onder leiding van de rechter-commissaris en op vordering van het openbaar ministerie.

Alle 5 huiszoekingen zijn verricht in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van geconstateerde ongeregeldheden bij het Sint Maarten Toeristen Bureau. Het onderzoek is gericht tegen de verdachten R.L. , F.A.A.B en E.F.

Er zijn geen aanhoudingen verricht. Over het onderzoek worden op dit moment geen nadere mededelingen gedaan.

Curaçao - Goederen in beslag genomen door afpakteam - 07-10-2015

Het Afpakteam heeft vanmorgen tijdens twee huiszoekingen te Sunset Heights en Rancho vijf luxe auto’s (Porsche Cayenne, Porsche Carrera, Jeep Cherokee, Chevrolet Camaro en Lexus) , een motorfiets en een scooter in beslaggenomen. Daarnaast werden er nog waardevolle goederen zoals horloges (Rolex, Breitling), sieraden en een groot contant geldbedrag in euro’s inbeslaggenomen.

Op 20 september jongstleden werd van dezelfde verdachtengroep al  70.000 euro afgepakt bij  twee koeriers die op Hato arriveerden vanuit Nederland.

De bedoeling is dat de inbeslaggenomen goederen, waarvan wordt vermoed dat ze zijn aangekocht met crimineel geld, uiteindelijk worden verkocht en dat de opbrengst daarvan gebruikt wordt voor de bestrijding van de criminaliteit op Curaçao.

Het Afpakteam wordt gevormd door medewerkers van de Belastingdienst, Douane, KMAR, KPC en Kustwacht en werkt onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. Het team werd vandaag bijgestaan door leden van het RST en een gespecialiseerd zoekteam van Defensie.

 

SXM-01
BES-01
SXM-03
Tempel 261012 007.jpg
BES-03