Openbaar Ministerie-Curacao-Sint Maarten-BES Islands

Nieuws

St. Eustatius - Openbaar Ministerie pakt probleem van spijbelen in Scholen St. Eustatius aan, 22 februari 2018- 22-02-2018

Op donderdag 15 februari sprak de officier van justitie BES in het Fort Oranje te Sint Eustatius met leerlingen en hun ouders van de Gwendoline van Putten School die sinds het begin van het schooljaar te veel uren gespijbeld hebben.

Door de officier van justitie werden diverse werkstraffen opgelegd aan de spijbelaars. De straffen werd in het kader van het HALT-traject opgelegd. Een HALT-straf kan worden opgelegd door de politie of door het Openbaar Ministerie voor minderjarige verdachten die niet eerder met politie en justitie in aanraking zijn gekomen en die verdacht worden van een niet ernstig strafbaar feit. Spijbelen tot maximaal 64 uur valt daar ook onder. Het voordeel van een HALT-straf is dat de minderjarige geen aantekening op zijn strafkaart krijgt.

Elke maand vindt er op Sint Eustatius het Jeugd Casus Overleg (JCO) plaats. Aan dit overleg nemen vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de politie, de leerplichtambtenaar, de Voogdijraad en de Gwendoline van Putten School deel. In het JCO werd geconstateerd dat relatief veel leerlingen van de school spijbelen. Binnen het JCO werd vervolgens afgesproken dat op 15 februari alle leerlingen die tussen de 16 en 64 uur hebben gespijbeld, een HALT-straf opgelegd zullen krijgen. De werkstraffen worden zeer binnenkort uitgevoerd, onder toezicht van de Voogdijraad.

 

Sint Maarten - Hoofdverdachten in onderzoek "Octopus" en "Grastelchi" veroordeeld voor omkoping, 21 februari 2018- 21-02-2018

Hoofdverdachten in onderzoek "Octopus" en "Grastelchi" veroordeeld voor omkoping

Vandaag, woensdag, 21 februari 2018, zijn drie hoofdverdachten veroordeeld voor het medeplegen van omkoping bij kiesrecht. In totaal staan 21 verdachten terecht in het onderzoek "Octopus" en "Grastelchi".

De hoofdverdachte S.M. hoorde woensdag voor medeplegen de maximale straf van 8 maanden. Hiervan zijn 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het is de maximale straffen onder het oude strafrecht. Omkoping bij kiesrecht staat 6 maanden op maar vanwege meerdere strafbare feiten is dit 8 maanden geworden. Na 2015 is het maximale 2 jaar voor omkoping bij kiesrecht. Ook is M. Conform de eis van het OM, voor de periode van 5 jaar, ontzet uit het recht tot passief kiesrecht.

E.R. is veroordeeld voor medeplichtigheid aan verkiezingsfraude en tevens het schenden ambtsgeheim. R. zou namelijk een lijst met stemgerechtigde gedetineerden aan verdachte S.J.M. hebben overhandigd en heeft zichzelf hierdoor medeplichtig gemaakt aan de latere verkiezingsfraude. Hij werd veroordeeld tot de maximale mogelijke straf van 160 dagen, waarvan 80 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

De man E.F. werd tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld en 3 maanden voorwaardelijk voor medeplegen aan verkiezingsfraude en deelname aan een criminele organisatie.

De rechter oordeelde conform de Officier van Justitie dat het misdrijf van ‘vote buying’ gericht is tegen het fundament van de parlementaire democratie, namelijk dat niet de beste of meest overtuigende kandidaat wordt verkozen, maar degene met de meeste middelen (geld). De verdachten hebben daarmee het aanzien van het democratisch bestel van het land Sint Maarten beschadigd.

De 3 hoofdverdachten zijn nu veroordeeld; 6 verdachten moeten nog worden vervolgd; de zaak tegen 9 verdachten worden niet vervolgd; 2 verdachten zijn inmiddels overleden en 1 verdachte is momenteel nog onvindbaar.

 

Curacao - OM Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden in 2018; Procureur-generaal Roger Bos, Willemstad, 20 februari 2018- 20-02-2018

Irma

In september vorig jaar mocht ik hier als PG van Sint Maarten de BES en Curaçao beginnen met mijn werkzaamheden, goed voorbereid dacht ik en vol energie ging ik aan de slag. De orkaan Irma in mijn eerste week, zorgde ervoor dat de planning totaal anders verliep dan gedacht. Die verandering gaf me de kans om onder druk te zien waar wij, samen met onze partners toe in staat waren. Dat was indrukwekkend!! Enorm gepassioneerde collega’s waar niets teveel voor was.

Het drama van de orkaan, zorgde ervoor dat ik ook snel heel veel mensen leerde kennen van buiten het OM. Daarmee was de ambitie van de conferentie waar mijn voorganger zijn werk mee afsloot meteen ook zichtbaar. We doen het samen, alleen in een netwerk met partners ben je pas echt effectief. Het gaat er niet om wat wij als OM doen, het gaat erom wat we samen als overheid doen. Het afpakteam, met zoveel succesvolle acties is daar een voorbeeld in. Ik begrijp de buikpijn van mijn voorganger over de onveiligheid, maar ik zie ook de wil en de energie om die onveiligheid samen aan te pakken. Dat is jammer genoeg natuurlijk niet morgen klaar!!

Het OM
Het OM is een organisatie die robuust, betrouwbaar en integer is, niet snel van koers veranderd en staat voor wat ze doet. Van mij mag U verwachten dat ik de lijn van mijn voorganger, die de aanpak van ondermijning een gezicht gegeven heeft, voortzet. We zijn als organisatie te vergelijken met een olietanker die op koers ligt, we liggen op koers maar nog niet op de juiste snelheid. Zijn er dan speerpunten? Ja, de aanpak van vuurwapens, corruptie, verkeer en misschien wel het allerbelangrijkste informatie en het delen van die informatie. Hoe komen we aan de informatie, hoe delen we deze met partners om een gemeenschappelijk front te vormen tegen al dat geweld en zodoende onze landen veiliger te maken?

Onveiligheid raakt iedereen
Er gebeuren ondanks ons aller inzet nog te veel dingen die het veiligheidsgevoel van velen en van onze gemeenschappen aantasten. Afgelopen weekend alleen al op Curaçao, 2 atrako’s op “truk’i pan’s” en ook de vele schietincidenten liggen nog vers in het geheugen. Dat geldt ook voor de BES-eilanden, 7 levensdelicten in 2017 is extreem voor zo’n kleine gemeenschap! Iedereen kent de beelden van de plunderaars op Sint Maarten, een groot aantal van hen zijn inmiddels veroordeeld. Het zorgde voor een uiterst negatief beeld over Sint Maarten. Het staat in schril contrast met de duizenden mensen die keihard gewerkt hebben om Sint Maarten op te ruimen, schoon te maken en elke dag hun best doen om Sint Maarten sterker terug te bouwen. Ik verbaas me elke keer als ik daar ben over de veerkracht van de mensen, dat was vorige week niet anders dan vlak na Irma.

Ondermijning en corruptie
De mensen verdienen beter en het OM draagt daar graag aan bij door corruptie in de bovenlaag keihard aan te pakken. Daar zit ook een rode draad in voor Curaçao en de BES-eilanden, ondermijning is een van de zwaartepunten. Minderheden soms op cruciale posities nemen veel te veel af van de bevolking, door geld weg te sluizen, geen belasting te betalen of te rommelen met facturen waar geen tegenprestaties tegenover staan. Het is ons doel als openbaar ministerie, om dat geld terug te halen en via de criminaliteitsfondsen in de landen, te laten investeren in veiligheid voor de bevolking. Crimineel geld, wordt daarmee geld om criminelen te bestrijden. Onverminderd blijft het devies misdaad mag niet lonen!

Samenwerking staat centraal
Die bestrijding van misdaad doen we niet meer alleen als politie en OM, maar steeds vaker samen met andere partijen. Na het afpakteam is de aanpak van ondermijning op Curaçao Onder leiding van Minister Girigorie een andere thema waarop we de misdaad effectiever bestrijden. Informatie, handhaving, strafrechtelijk optreden en bestuurlijk belemmeren. De overheid slaat samen terug, dat komt veel harder aan als we het gecoördineerd doen. Begonnen met de focus op wapens, kijken we nu ook naar mensenhandel en drugs, politie, douane, de belastingdienst, de kustwacht, Defensie, handhavers en toezichthouders. Daarvoor is een actiecentrum in oprichting dat de samenwerking tussen partners stimuleert.

Die netwerksamenwerking is er ook op milieugebied, Minister Römer lanceert het nieuwe X-team komende donderdag het nieuwe X-team, dat gericht milieudelicten opspoort op Curaçao. Geen illegale stortingen meer, die onze leefomgeving vervuilen en onze aantrekkelijkheid als vakantieomgeving reduceren. Niet de hoofdtaak van het OM, maar wel een taak waar het OM een duidelijke rol speelt bij de boeteoplegging en inning. Ook op Bonaire en Sint Maarten is milieu een belangrijk onderwerp. Op Sint Maarten is de volksgezondheid momenteel ernstig in het geding, de vuilstort veroorzaakt ernstige overlast en de rook bevat mogelijk schadelijke stoffen. Iedereen ook de ministers realiseren zich dat daar samen wat aan moet gebeuren.

We zullen steeds meer partners benaderen die criminelen de voet dwars gaan zetten. Als er bij de “truk’i pan” geen cash geld meer is, loont het minder om die kwetsbare objecten te overvallen. Daar wordt aan gewerkt door de banken, met “Ku bo swipe”. Als parkeerterreinen goed verlicht zijn, zijn dat niet meer de plaatsen waar mensen worden overvallen. En als we in staat zijn om informatie van het publiek te krijgen, worden verdachten van ernstige incidenten snel opgepakt. Zoals vorige week na de publicatie van foto’s van het dodelijke schietincident bij discotheek Spoonz. Samen kunnen we ons werk veel effectiever doen en die slag maken we momenteel met elkaar. Dat kost tijd en eist discipline, omdat we in andere verbanden werken en aan elkaar moeten wennen. Het geeft daarentegen ook vele nieuwe inzichten!

Informatie is cruciaal
Informatievergaring en het delen van die informatie is daarmee een van de speerpunten voor 2018, in onze kleinschalige landen blijft immers niets geheim. Daarvoor is een informatiecentrum ICC opgezet, waar partners hun info brengen en delen. Iedereen is het erover eens dat rond de kring van verdachten/daders altijd een groep is die beschikt over cruciale informatie. Het is de taak van de politie om hen op te pakken, het is onze gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid ook als betrokken burger om die informatie te ontsluiten. Via de whatsapp groepen en sociale media gaat er veel informatie rond. Vaak relevante informatie, camerasystemen die op veel plaatsen hangen voegen daar objectieve beelden aan toe. Als de politie daarover kan beschikken, kunnen veel meer misdrijven worden voorkomen of opgelost. Daar spelen partners en de burger een cruciale rol in. Ook dat vraagt erom om criminaliteit samen te bestrijden!

Verkeer, te veel slachtoffers in het Caribisch deel van het Koninkrijk
Normhandhaving bevestigt de norm!! Dat zien we in het verkeer op Curaçao langzaamaan gebeuren. Afgelopen jaar zijn er 3 maal zoveel boetes betaald als in de jaren daarvoor. Als je niet betaald heeft dat consequenties, je kunt het land niet uit via Hato of je wordt bij een controle aangehouden en kunt dan meteen betalen of je bent je auto kwijt. Dat mensen nu spontaan komen betalen beïnvloedt hun gedrag en daar gaat het ons om. We zouden het liefst terplekke afrekenen/swipen met overtreders! Er vallen gewoon te veel slachtoffers in het verkeer, dat geldt voor Sint Maarten, Bonaire en Curaçao. We hebben dat zelf in de hand, maar niet als we veel te hard en al bellend door rood licht blijven rijden, onze gordels niet dragen en kleine kinderen op schoot achter het stuur laten zitten in het verkeer. We willen dat de politie daar streng tegen optreedt, de boete inning is inmiddels geolied en die komt ten goede aan het land. Inmiddels zit de eerste wanbetaler zijn gevangenisstraf uit, zijn boete wordt daardoor overigens niet minder! Liever hebben we geen boete opbrengst, maar minder slachtoffers. Die boetes wegen bij lange na niet op tegen het persoonlijke leed en de maatschappelijke kosten van alle schades en ziekenhuisopnames.

Blijven we zelf onveranderd?
Tegelijkertijd verandert er binnen het OM zelf ook het één en ander, onze organisatie moderniseert en professionaliseert in snel tempo en ook dat doen we samen. We willen voorbereid zijn op rampen zoals met Irma, dat overkomt ons niet meer. Na Irma hebben we met het Gemeenschappelijk Hof afgesproken dat we zo snel mogelijk digitaal willen werken, dit om te voorkomen dat fysieke dossiers letterlijk in zee zouden kunnen verdwijnen. Dat doen we inmiddels met het hele OMCarib dus inclusief Aruba. De rechtshandhaving blijft ook in crisissituaties op peil!

Een integere overheid
In januari is het overleg geweest met de ministers van justitie van het Koninkrijk. Eensgezind is daar afgesproken dat we de landsrecherches versterken, de onderdelen van de politie die bij uitstek de criminaliteit binnen de overheid aanpakken.

Immigratiedienst, douane, kustwacht, politie, gevangeniswezen en ook het OM, als we onze overheidstaak niet goed uitvoeren, treffen we maatregelen. De inwoners van onze landen verdienen een overheid die er voor hen is en niet andersom.

De handen zijn op dat punt in een geslagen, we leren van elkaar. De waarschuwingen die we vorige week en gisteren als OM aan de bevolking van Sint Maarten richtten ten aanzien van het ronselen van stemmen, komen rechtstreeks voort uit de ervaringen eerder op Curaçao voor de verkiezingen. Een democratie is gebaad bij mensen die opkomen voor hun stem en zich kritisch uitspreken over overheidsoptreden. Het kopen van stemmen, of aanbieden van geld ondermijnt die democratie. Daar zullen alle veiligheidspartners bij de verkiezingen deze maand op Sint Maarten zorgvuldig naar kijken en daar zal het OM hard tegen optreden.

Samen zijn we in staat om onze jonge democratieën verder te ontwikkelen naar duurzame landen in het Koninkrijk die er voor elkaar zijn. Steunend op eigen kracht, doch met de wil elkander te helpen.

 

Curacao - Eerste aangeschreven "vrijevoeter" in SDKK- 19-02-2018

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft een aanvang gemaakt met de executie van straffen van "vrijevoeters". De man A.P.P. (Dominicaanse Republiek, 1975) heeft zich vrijwillig gemeld op 15 februari en zal zijn gevangenisstraf van 10 maanden uitzitten voor een opiumveroordeling. De veroordeling kreeg hij op 14 februari 2014.

Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels contact opgenomen met de politie voor wat betreft de mensen die ook een brief hebben gekregen, maar hier geen gehoor aan hebben gegeven. Zij zullen binnenkort worden opgespoord voor het alsnog uitzitten van de straf. Van de veroordeelden die inmiddels zijn verhuisd, wordt de straf overgedragen aan dat land, om daar hun straf te ondergaan.
Het OM Curaçao is voornemens om op zeer korte termijn weer een aantal nieuwe veroordeelden, de zogenaamde "vrijevoeters" aan te schrijven om zich ook vrijwillig bij de SDKK te melden om hun straf uit te zitten.

 

Curacao - Nieuwe veiling vliegtuig “Challenger”- 15-02-2018

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft in overleg met BVA Auctions besloten om de Canadair Ltd. “Challenger 601-3A/ER ” opnieuw ter veiling te brengen. Dit omwille van het in gebreke blijven van de hoogste bieder tijdens de laatste veiling. Ondanks een aanbetaling heeft het niet geresulteerd in een volledige betaling van de koopsom en is het OM Curaçao genoodzaakt de Challenger opnieuw openbaar ter veiling aan te bieden en de transparantie van de verkoop te waarborgen. 

De “Challenger 601-3A/ER” is een tweemotorig straalvliegtuig uit 1989 met 11 zitplaatsen voor passagiers met Amerikaanse registratie. De online veiling start op donderdag 15 februari en sluit op 7 maart 2018. Het startbedrag is 100.000 USdollar.
Voor verdere veilinginformatie zie de link: https://www.bva-auctions.com/auction/lot/31886/10399003

 

Sint Maarten - Twee aanhoudingen op Sint Maarten, een woning in beslag genomen- 14-02-2018

Woensdag 14 februari 2018 zijn door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) twee woningen en een bedrijf op Sint Maarten doorzocht en zijn er twee verdachten aangehouden. Tevens is beslag gelegd op een woning.

De aanhouding van F.G. R. (1968) is voortgekomen uit het onderzoek "Emerald", een onderzoek naar fraude en corruptie in de haven van Sint Maarten. In die zaak stonden vorige week nog 7 verdachten op zitting. In twee van die zaken doet de rechter op 22 februari 2018 uitspraak. De andere zaken worden verder behandeld in de maand maart van dit jaar. De vandaag aangehouden verdachte is lid van het parlement op Sint Maarten, net als de verdachte C.E. B., een van de 7 verdachten die vorige week op zitting stonden. F.G. R. wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen en belastingfraude.
F.G.R. wordt tevens verdacht van deelname aan een criminele organisatie gericht op het werven van stemmen voor zichzelf. Dit onderzoek draait de Landsrecherche van Sint Maarten onder leiding van het OM van Sint Maarten.
Er is op 13 februari 2018 in deze zaak tegen hem gezocht op een adres in de wijk Sucker Garden en vandaag 14 februari 2018 op adressen op het Franse deel, Saint Martin, waaronder op het adres van verdachte zelf. Gegevensdragers en administratie zijn tijdens de huiszoeking in beslag genomen genomen.
De tweede aanhouding betreft J.H. B. (1964) en is voortgekomen uit het onderzoek "Larimar", een onderzoek naar onder meer omkoping van ambtenaren, (politieke) gezagsdragers en personen in de bouwsector. Eerdere acties, waaronder een doorzoeking op 24 januari 2018 bij een bouwbedrijf op Sint Maarten, hebben geleid tot deze aanhouding. De verdachte is de directeur van het bouwbedrijf. Naast deze aanhoudingen heeft het TBO vandaag in hetzelfde onderzoek nog een bedrijfspand doorzocht.
Het TBO heeft in verband met de wederopbouw van Sint Maarten na orkaan Irma extra aandacht voor signalen van corruptie en fraude in zowel de publieke sector als de bouwsector.

Het Openbaar Ministerie (OM) van Sint Maarten zal gedurende de periode tot aan de verkiezingen extra alert zijn op signalen van het kopen en verkopen van stemmen. Personen die hierover informatie hebben wordt gevraagd hierover – desnoods anoniem – met de Landsrecherche contact op te nemen. Dat kan via telefoon: +1721-5225810

Voor meer informatie: zie en like onze Facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

Curacao - Oproep aan publiek; 2 verdachten gezocht- 14-02-2018


Wie zijn deze mannen afgebeeld op deze foto's? Wat is hun verblijfplaats?
Deze twee mannen zijn betrokken bij de schietpartij omgeving van discotheek Spoonz in Saliña op 25 januari 2018. Neem niet zelf actie, deze mannen zijn vuurwapengevaarlijk.
Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao en het korps Politie Curaçao (KPC) vragen uw bijzondere aandacht voor de tatoeages op de linkerhand van een van de verdachten. Op 25 januari 2018 had hij tevens een dun lang staartje in de nek.
Geef uw informatie over de verdachten aan de politie via telefoonnummer 911 of geheel anoniem via telefoon 108.

Pic2

Pic4

Pic3Pic5

Curacao - Project “Kumpli Ku Ne”: OM geeft in 2018 meer aandacht aan executie straffen- 06-02-2018

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao gaat dit jaar van start met het project: “Kumpli Ku Ne” (“Doe Je Plicht”). Het doel van het project “Kumpli Ku Ne” is het versterken van de tenuitvoerlegging opgelegde straffen.

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao, KPC (Korps Politie Curaçao) en de gevangenis SDKK (Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou) hebben de handen ineengeslagen om straffen die nog niet ten uitvoer zijn gelegd te executeren.

In principe zal het project zich richten op alle veroordelingen die niet geëxecuteerd zijn, zowel recente vonnissen of veroordelingen van voorgaande jaren. Samen met SDKK is reeds extra celcapaciteit ontwikkeld om de straffen uit te laten zitten. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen die nog op vrije-voeten zijn en hun vonnis moeten uitzitten.

Er zijn nog een aantal vonnissen die tot nu toe niet ten uitvoer konden worden gelegd. Soms heeft dat te maken met het feit dat de veroordeelde voortvluchtig is, niet meer hier op Curaçao woonachtig is of met het feit dat hij op het moment van de veroordeling al op vrije voeten was.

Veroordeelden die inmiddels naar Nederland of elders in het Koninkrijk zijn verhuisd, zullen in hun nieuwe woonplaats worden opgeroepen om daar hun straf uit te zitten. Hiervoor zijn reeds concrete afspraken gemaakt en zullen zij binnenkort een oproep kunnen verwachten.

De eerste groep van 10 vrije-voeters zijn, middels een eerste oproep opgeroepen om zich vrijwillig op 15 februari 2018 te melden bij de SDKK. Wordt hier geen gehoor aan gegeven dan zal KPC direct zorgdragen voor het opsporen van voortvluchtigen, hen onder dwang ophalen en afleveren bij de SDKK.

Sint Maarten - Gezamenlijke aanpak in registratie van meldplichtigen; Het OM doet deel niet-melders af met een waarschuwing, rest wordt nader onderzocht- 05-02-2018

Het OM, KPSM, RST en de FIU Sint Maarten hebben in augustus 2017 een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar 13 dienstverleners die niet of onvoldoende meewerken aan hun registratie bij de FIU (Financial Intelligence Unit) Sint Maarten. Een aantal van deze dienstverleners is als verdachte gehoord.

Het betreft juweliers, makelaars en accountants die herhaaldelijk door de FIU zijn verzocht zich te registreren. Ondanks meerdere verzoeken daartoe hebben zij niet aan de hiermee gepaard gaande verplichtingen voldaan.

Niet-financiële meldplichtige instellingen op Sint Maarten zijn wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU Sint Maarten. Deze zogenoemde ‘poortwachters’ zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Daarom is het van groot belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LV MOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LV ID).

Het ingestelde strafrechtelijk onderzoek vindt plaats in het kader van het “niet-melders project”. Het doel van dit project is dat er meer, tijdige en betere meldingen van ongebruikelijke transacties worden gedaan bij de FIU. In dat kader is registratie van niet-financiële dienstverleners zoals juweliers, makelaars en accountants een uitermate belangrijke stap. Onderdeel van de registratie is het aanleveren van stukken waaruit blijkt dat de meldplichtige dienstverlener zijn bedrijf zo heeft ingericht dat kan worden voldaan aan de verplichtingen uit de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LV MOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LV ID).

Ruim een jaar geleden heeft de FIU een groep van 90 meldplichtige dienstverleners op Sint Maarten geïdentificeerd welke zich nog niet had geregistreerd. Om deze meldplichtigen te begeleiden in het registratieproces heeft de FIU informatiebijeenkomsten georganiseerd en diverse aanschrijvingen gedaan. Tevens heeft een branchevereniging gepoogd haar leden te motiveren tot het meewerken aan de registratieverplichting. Helaas bleek een groep van 13 dienstverleners notoir niet of onvolledig mee te werken. Na overleg tussen het OM en de FIU is, gezien het evidente belang van correcte registratie, besloten deze groep aan strafrechtelijk
onderzoek te onderwerpen. Opsporingsambtenaren van het KPSM, het RST en de FIU hebben voorts gezamenlijk deze taak opgepakt.

Het effect van deze actie was direct merkbaar voor de FIU Sint Maarten. Enkele verdachten hebben tijdens het verhoor door opsporingsambtenaren aangegeven alsnog aan hun informatieverplichting te willen voldoen. Tevens hebben diverse meldplichtigen, die niet waren betrokken in onderhavig strafrechtelijk onderzoek, spontaan stappen ondernomen en openstaande informatie verzoeken van de FIU beantwoord.

Door het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten is besloten dat ten aanzien van de verdachten die hebben meegewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek, een en ander beperkt blijft tot een waarschuwing. Deze waarschuwing wordt gegeven in de vorm van een voorwaardelijk sepot. Dit houdt in dat geen strafrechtelijke vervolging wordt ingesteld wanneer zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van de voorwaarden is het tijdig aanleveren van alle benodigde stukken aan de FIU. Daarnaast mogen de verdachten zich niet anderszins schuldig maken aan strafbare feiten. Indien de voorwaarden niet worden nagekomen zal alsnog worden gedagvaard met als gevolg dat verdachte zich moeten verantwoorden voor de strafrechter. Ten aanzien van de niet meewerkende verdachten zal het strafrechtelijk onderzoek worden voortgezet.

Het melden van ongebruikelijke transacties en het doen van cliëntenonderzoek blijft een belangrijk pijler in het bestrijden van witwassen en terrorisme financiering. In de toekomst zal vanuit het “niet-melders project” blijvend aandacht worden gevraagd voor dit onderwerp. Zo is het in de fase van wederopbouw na orkaan Irma cruciaal dat meldplichtigen zoals administratie-en trustkantoren ongebruikelijke transacties melden gerelateerd aan bouwbedrijven.

Meer informatie over FIU en meldplicht kunt u vinden op www.fiu-sxm.net
Zie tevens het eerdere persbericht; FIU Sint Maarten en OM starten “niet-melders project”

 

Sint Maarten - Zaak “Emerald”” voor de rechter op 6 en 7 februari op Sint Maarten- 04-02-2018


Het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten behandelt op 6 en 7 februari 2018 in totaal 7 zaken tegen eigenaren van eenmansbedrijven. Zij worden verdacht van het ontduiken van inkomsten- en omzetbelasting.

Deze verdenkingen zijn voortgekomen uit het onderzoek “Emerald”, een onderzoek van het TBO naar fraude en corruptie in de haven van Sint Maarten. Gebleken is dat aan de bedrijven die terecht staan in (met name) de jaren 2012-2016 voor ongeveer 8 miljoen dollar is betaald voor werkzaamheden die ten behoeve van de Haven zouden zijn verricht. Van deze betalingen hebben de bedrijven geen melding gedaan aan de belastingdienst en dat is strafbaar.

Volgens berekeningen van de belastingdienst van Sint Maarten is het land hierdoor meer dan 6 miljoen (Antilliaanse) guldens aan belastinginkomsten misgelopen.

Daarbij komt dat uit het onderzoek sterke aanwijzingen naar voren zijn gekomen dat de werkzaamheden waarvoor de bedrijven door de haven zijn betaald, helemaal nooit zijn verricht. Uit onderzoek is gebleken dat er is gewerkt met valse facturen. Weliswaar worden de gedagvaarde eenmansbedrijven daar niet voor vervolgd, maar deze frauduleuze context maakt dat het hier niet om eenvoudige belastingontduiking gaat.

Tot de gedagvaarde verdachten behoren een lid van het Parlement van Sint Maarten en een politieambtenaar.

Een groot gedeelte van de door de haven betaalde facturen betroffen schoon- en opruimwerkzaamheden. In de nasleep van orkaan Irma is het TBO gespitst op corruptie en signalen van fraude. Zoals bekend heeft de Nederlandse regering 7 miljoen euro ter beschikking gesteld ten behoeve van schoonmaakwerkzaamheden op Sint Maarten na Irma; die gelden worden verdeeld via de UNDP. Het OM wil met deze strafzaken ook een signaal afgeven dat fraude en corruptie daarmee niet getolereerd kan worden.

In het onderzoek “Emerald” wordt de berechting van de hoofdverdachten, M.M., CEO van het havenbedrijf en O.A., eigenaar van het bedrijf dat de bewaking in de haven verzorgt, ondertussen voorbereid; in dat kader zijn en worden nu onder andere getuigen gehoord bij de Rechter-commissaris (RC).

 

Curacao - Betaal uw boete voor 6 februari !- 02-02-2018

Op 7 februari 2018 vindt er weer een zogeheten “verkeerszitting” plaats. Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao herinnert een ieder eraan dat de transactie zoals vermeld op uw oproepings-proces-verbaal (OPV) na de verkeerszitting wordt verhoogd. U kunt dit vermijden door uw boete, welke op 7 februari wordt behandeld, nog voor 6 februari te betalen.

U kunt uw boete tijdens normale kantoor uren betalen op het kantoor “Paga Bo But” aan het Waaigat, ten oosten van Curoil aan de Abraham Chumaceiro Boulevard.

 

Curacao - Hof: 16 jaar cel voor verdachte dodelijke schietpartij na Teenerparade 2017- 01-02-2018

De verdachte D.S.O. is donderdag 1 februari 2018 in hoger beroep veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf voor de doodslag op de 18-jarige D’Xiane Ogenia en verboden vuurwapenbezit na Teenerparade op 28 februari 2017. De eis van de Advocaat-generaal (AG) was 18 jaar. De verdachte is door het Gerecht in eerste aanleg bij vonnis van 11 juli 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 jaren. De verdachte was het niet eens met het vonnis en stelde hoger beroep in. 

Het Hof vindt dat een hogere gevangenisstraf moet worden opgelegd. Volgens het Hof heeft het Gerecht in eerste aanleg met de overwegingen in de strafmotivering het brute en nietsontziende karakter van de door de verdachte gepleegde doodslag op tekenende wijze tot uiting gebracht. Het hof verenigt zich met die overwegingen, neemt deze over en verwijst daarnaar. Echter het hof verbindt daaraan in de weging een ander oordeel over de strafmaat. Voor het hof was het zeer zwaarwegend dat de verdachte tijdens een publiek evenement met een geladen wapen op zak liep en dat hij zonder aanleiding en zonder het slachtoffer en diens vriend te kennen zich vanaf het begin als agressor heeft gedragen. D.S.O. heeft tevens al tijdens de schermutseling met de vriend van Ogenia gedreigd zijn vuurwapen te rekken en heeft vervolgens het slachtoffer met drie gerichte schoten gedood, met alle mogelijke gevaren voor omstanders van dien. Dit was een doodslag van de zwaarste categorie, een fractie verwijderd van moord. De willekeur dan wel het gemak waarmee de verdachte het jonge slachtoffer het leven heeft ontnomen is volgens het hof verwerpelijk. De verdachte heeft met zijn proceshouding over zijn beweegredenen geen duidelijkheid gegeven en heeft het hof niet kunnen overtuigen van de oprechtheid van zijn gevoelens en spijtbetuigingen, vooral omdat hij voornamelijk vanuit (de gevolgen voor) zichzelf redeneert

 

Sint Maarten - Eisen vandaag in rechtszaak “Octopus” en “Grastelchi”- 31-01-2018


Vandaag, woensdag 31 januari 2018, stonden vier personen terecht in de gecombineerde onderzoeken “Octopus” en “Grastelchi”. Het betreft het strafrechtelijk onderzoek naar verkiezingsfraude bij de verkiezingen voor de Staten van Sint Maarten op 29 augustus 2014. In deze zaken stonden vandaag 4 verdachten terecht, te weten S.J.M., E.E.L.F., F.A. en E.A.R. De dagvaarding in de zaak tegen F.A. is niet goed betekend dus die zaak kon niet worden behandeld. De drie zaken tegen de andere verdachten (S.J.M., E.E.L.F. en E.A.R.) zijn wel behandeld.

Het onderzoek Octopus is eind 2014 gestart door de Landsrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie van Sint Maarten. In deze zaak zijn in 2016 diverse huiszoekingen verricht en hebben aanhoudingen plaatsgevonden. Het onderzoek richtte zich op een criminele organisatie die – onder leiding van S.J.M. – gedetineerden in de “Point Blanche”-gevangenis heeft betaald om op S.J.M. hun stem uit te brengen (‘vote buying’). Ook werd aan een taxichauffeur en een standhouder de toezegging gedaan dat zij door M. met hun vergunningaanvraag zouden worden geholpen als zij op M. zouden stemmen. Dat is volgens de Officier van Justitie extra kwalijk: “Het ‘level playing field’ voor ondernemers wordt zo ook nog eens schade aan gedaan. Simpel gezegd, de ondernemer die zijn stem verkoopt maakt meer kans op een vergunning.”

Het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten heeft in deze zaak de verdachten het volgende ten laste gelegd, namelijk deelname aan een criminele organisatie ven medeplegen verkiezingsfraude voor M. en F.
Aan verdachte R. is in het onderzoek “Grastelchi” medeplichtigheid aan verkiezingsfraude en tevens het schenden ambtsgeheim ten laste gelegd. R. zou een lijst met stemgerechtigde gedetineerden aan verdachte S.J.M. hebben overhandigd en heeft zichzelf hierdoor medeplichtig gemaakt aan de latere verkiezingsfraude. Voor R. werd een gevangenisstraf geëist van 9 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De Officier van Justitie is van mening dat ook de andere ten laste gelegde feiten wetttig en overtuigend kunnen worden bewezen.
Voor F., die inmiddels weer is gedetineerd, werd een gevangenisstraf van 6 maanden geëist. Voor de man M. een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar. Volgens de Officier van Justitie was M. de leider van de criminele organisatie: “Verdachte M. neemt voor deze ernstige feiten – die de democratische rechtsstaat ondermijnen - geen enkele verantwoordelijkheid. Ook vandaag verschijnt hij niet om op zitting uitleg te geven”. Voor verdachte M. werd ook een bijkomende straf gevorderd, namelijk onmiddellijke ontzetting uit het passief kiesrecht voor de duur van 5 jaar. Dit betekent dat verdachte M., als het aan de Officier van Justitie ligt, niet meer in een vertegenwoordigend lichaam van het Land Sint Maarten kan worden gekozen. In de woorden van de Officier van Justitie: “Dat recht heeft verdachte M. door het plegen van deze georganiseerde verkiezingsfraude verspeeld. Het land Sint Maarten verdient beter. Laat deze zaak ook een waarschuwing zijn voor iedereen met slechte bedoelingen voor de aankomende Statenverkiezingen”.

Uitspraak is over drie weken, en wel op woensdag 21 februari 2018 om 08.30 uur.

 

Bonaire - R.E.G.S. veroordeeld tot 17 jaar cel- 31-01-2018

De man R.E.G.S. is woensdag 31 januari veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar. Dit voor doodslag van de vrouw Adriana Morales de Florencio in de maand april 2017 op Bonaire en illegaal vuurwapenbezit. De eis van de Officier van justitie (OvJ) in deze zaak was 22 jaar.

Het betreft het onderzoek “Saturnus”. De rechter vond moord niet bewezen. Doodslag daarentegen wel. Nabestaanden kregen eens schadevergoeding toegekend van 1.107,70 USDollar. De eis tot schadevergoeding van 20.880 USDollars aan immateriële schade werd niet toegekend.
De rechter heeft het R.E.G.S. kwalijk genomen dat hij de vrouw met drie messteken in de hals van het leven heeft beroofd. Verder heeft hij getracht het misdrijf te verhullen door haar te begraven. De verdachte heeft zich, volgens de rechter, schuldig gemaakt aan een van de zwaarste misdrijven die de wet kent. Hij heeft het slachtoffer het meest fundamentele recht waarover de mens beschikt ontnomen, namelijk het recht op leven. “Het verlies van het leven is onomkeerbaar en leidt nu tot enorm verdriet en levenslang gemis bij de naasten van het slachtoffer”, aldus de rechter in haar uitspraak.

Sint Eustatius - 12 Jaar cel voor doodslag op Statia- 31-01-2018

De man J.C.S.S. (Colombia) is vandaag 31 januari 2018 door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar voor de dood op 24 juni 2017 van zijn vriendin, de vrouw Maria Alexandra op Sint Eustatius. De eis van de Officier van Justitie (OvJ) was 15 jaar. De rechter vond moord niet bewezen verklaard. S. werd veroordeeld voor doodslag.

Uit het onderzoek “Misty” blijkt dat het slachtoffer in de hals/bovenlichaam is gestoken met een mes. Volgens de rechter, zij citeede uit het pathalogisch rapport, vonden de messteek met een enorme kracht plaats. De rechter nam het de dader kwalijk dat hij geen openheid van zaken heeft gegeven. Het motief voor de dood is daarom onbekend gebleven. Dit brengt, volgens de rechter, voor de nabestaanden een enorme mate van onbegrip en verdriet met zich mee. Voor de nabestaanden is een schadevergoeding van 1.891,48 USDollar toegekend.

Curacao - Ontneming in zaak “Babel”- 29-01-2018

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in de zaak “Babel” over tot een ontnemingsvordering tegen Gerrit Schotte (Curaçao, 1974) en Cicely van der Dijs (Curaçao, 1978). Het gaat in deze om het terugvorderen van gelden die door Schotte en Van der Dijs onrechtmatig zouden zijn verkregen, oftewel het ‘ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel’.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft op 21 juli 2017 in hoger uitspraak gedaan in de zaak “Babel”. Schotte werd veroordeeld voor onder meer het aannemen van ruim USD 200.000 aan steekpenningen en valsheid in geschrift. Schotte en Van der Dijs werden beiden veroordeeld wegens het gezamenlijk witwassen van deze omkoopgelden. Er werden gevangenisstraffen opgelegd van respectievelijk 3 jaar en van 15 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Naast genoemde gevangenisstraf is Schotte door het Hof als bijkomende straf voor een periode van vijf jaar ontzet uit het recht om te worden verkozen bij verkiezingen.

In de zaak tegen Schotte zal het OM via het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao een bedrag van 1.861.692 (Antilliaanse) gulden terugvorderen. In dit bedrag is inbegrepen een betaling van ruim 800.000 USD die volgens het OM aan Schotte is gedaan op de Zwitserse bankrekening van een op de Marshall Islands gevestigde onderneming waarvan de Schotte de begunstigde is. In de zaak tegen Van der Dijs zal het OM een bedrag van 205.274 (Antilliaanse) gulden vorderen. Dit is het bedrag dat volgens het OM in deze zaak aan Van der Dijs persoonlijk ten goede is gekomen.

De zaken zullen op 15 februari 2018 tijdens een zogenaamde “regiezitting” worden behandeld.

 

Bonaire - Strafzaak C.A. op 7 februari- 26-01-2018

De Rechter-Commissaris (RC) heeft vanmorgen, vrijdag 26 januari 2018, de “gevangenhouding” bevolen met maximaal 30 dagen van verdachte C.A. (Bonaire, 1980) 

Hij is inmiddels gedagvaard voor de strafzitting op 7 februari om 15:00 uur in Kralendijk.
C.A. wordt door het Openbaar Ministerie (OM) BES verdacht van onder andere mishandeling, stalking en huisvredebreuk.

 

Sint Maarten - Afhandeling Irma-gerelateerde zaken- 25-01-2018


Het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten heeft in de periode na het passeren van de orkaan Irma 178 strafzaken geregistreerd. Hiervan zijn 61 zaken buiten de rechter om afgedaan met een zogenaamde “conditional” (voorwaardelijk sepot). Dit ging voornamelijk om openbare ordeverstoringen en het niet houden aan de avondklok (curfew). Deze personen moesten dienstverlening verrichten variërend van 20 tot 60 uur om verdere strafvervolging te voorkomen. Verdachten die tijdens de curfew werden aangetroffen met aanvullende feiten, zoals het bezit van een slag- of steekwapen of een geringe hoeveelheid drugs kregen het maximaal door het OM op te leggen aantal van 60 uur. In 39 gevallen werd de dienstverlening volledig voltooid en daarmee is de zaak afgedaan, anderen zijn nog bezig. Een aantal van hen heeft de dienstverlening niet voltooid en staan op korte termijn alsnog op zitting. Eerdere weigeraars zijn door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf, met vervangende hechtenis indien zij hier niet aan voldoen.
Daarnaast is er in 77 van de geregistreerd aantal zaken een dagvaarding uitgereikt aan de verdachte. Dit betreffen zwaardere delicten zoals plunderingen (looting), het plegen van overvallen, vuurwapenbezit, drugsbezit, diefstal en heling. In de afgelopen maanden zijn er door de rechtbank al straffen opgelegd variërend van gevangenisstraffen van vier weken tot en met een jaar, al dan niet in combinatie met een taakstraf of bijzondere voorwaarden. Aan minderjarigen werd jeugddetentie opgelegd. In de komende maanden zullen er nog een aantal zaken ter zitting worden gebracht.

In 15 gevallen is de zaak geseponeerd. Een sepotbeslissing wordt genomen als er onvoldoende wettelijk bewijs kan worden verkregen, als verdachte naar het oordeel van de Officier van Justitie al voldoende is gestraft of als er een andere afdoeningsmogelijkheid prevaleert boven het strafrecht. In de overige zaken dient er door het OM een beslissing te worden genomen omtrent de afdoening.

Het openbaar ministerie dankt al haar partners en diensten die in deze turbulente maanden met beperkte middelen hard hebben gewerkt om de rust en veiligheid in de samenleving te waarborgen. In het bijzonder dankt het OM het Korps Politie Sint Maarten, de Voogdijraad en de Reclassering voor de intensieve samenwerking en adequate hulp om samen bij te dragen bij de bestrijding van criminaliteit. Ook de hulp van burgers en bedrijven werd zeer gewaardeerd.

 

Curaçao - Huiszoeking in kader van “Maximus”- 25-01-2018

Vanmorgen donderdag 25 januari 2018, hebben opsporingsambtenaren van het Recherche Samenwerkings Team (RST) onder leiding van de Rechter-Commissaris (RC) en in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) een huiszoeking aan het doen in een makelaarskantoor aan de Caracasbaaiweg. 

De huiszoeking vind plaats in het kader van het onderzoek naar de moord op Helmin Wiels (onderzoek “Maximus”). Het vermoeden bestaat namelijk dat een deel van het geld dat door de opdrachtgevers is betaald voor moord, is geïnvesteerd in onroerend goed.
Het makelaarskantoor en de medewerkers daarvan zijn door het OM niet als verdachte aangemerkt.
De huiszoeking is op dit moment nog gaande.

Curaçao - Trio veroordeeld voor zware mishandeling gedetineerde- 25-01-2018

De mannen F.J. (Haïti, 1987) en C.J.P. (Curaçao, 1993) zijn woensdagmiddag door de rechter in Eerste Aanleg (GEA) in Willemstad veroordeeld tot ieder een gevangenisstraf van 54 maanden. De man R.R.L. (Curaçao, 1990) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. Ook moeten alle drie een schadevergoeding van 50.000 gulden aan het slachtoffer betalen, zo heeft de rechter geoordeeld in haar vonnis.

De rechter achtte woensdag bewezen dat de mannen op 22 jun 2016 na een ruzie over een telefoon met medegedetineerde Devhri “Boebie” Nepomuceno hem van de eerste verdieping van cellencomplex Blok 4 in de gevangenis SDKK naar beneden hebben gegooid. De val was van een hoogte van 4 meter. Het slachtoffer raakte hierdoor zwaar gewond en heeft er een ‘dwarslaesie’ aan overgehouden.
De Officier van justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao vond dat het hier ging om een poging tot moord. De rechter vond dat echter niet bewezen, wel zware mishandeling van het slachtoffer.

 

Sint Maarten - Huiszoeking bij bouwbedrijf op Sint Maarten in onderzoek naar corruptie- 24-01-2018

Woensdag 24 januari 2018 is door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) het kantoorpand van een bouwbedrijf in Sint Maarten doorzocht. Er zijn op dit moment nog geen personen aangehouden.

Het bouwbedrijf en personen die daar werken of hebben gewerkt worden in verband gebracht met omkoping van ambtenaren, gezagsdragers en personen in de bouwsector. Deze praktijken zouden zich al jarenlang hebben afgespeeld op Sint Maarten; alle verdenkingen hebben te maken met in Sint Maarten uitgevoerde (publieke) werken.
Het TBO heeft in verband met de wederopbouw van Sint Maarten na orkaan “Irma” extra aandacht voor signalen van corruptie en fraude in de bouwsector.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Curaçao - ‘Lik op Stuk’ tijdens carnavalstochten van 2018 en Tumba Festival 2018- 23-01-2018

De veiligheid van de burger is voor het Openbaar Ministerie en Korps Politie Curaçao (KPC) heel belangrijk. Samen zal daarom ook dit jaar hard worden opgetreden tegen ordeverstoringen gedurende de carnavalsperiode 2018 en de Tumba Festival 2018. Er zal een zero-tolerance beleid worden gehanteerd.

Het Openbaar Ministerie wil er verder op wijzen dat alle bezoekers vanaf 12 jaar oud, die in een ratio van binnen een afstand van 500 meter vanaf de carnavalsroute/tumba festival, die zich op de weg begeven en/of van de weg af staan verplicht zijn hun identiteitspapieren/bewijzen bij zich te hebben en deze te tonen aan de politie indien dat nodig is voor onder meer de handhaving van de openbare orde. Er zal hierop door de politie worden gecontroleerd op grond van de Landsverordening van de 20ste mei 2002 houdende bepalingen ter zake de identificatie plicht.

Ook zal het Openbaar Ministerie, net als de voorgaande jaren, op grond van de Vuurwapenverordening een bevel tot preventief fouilleren aan de politie geven dat geldend zal zijn voor, tijdens en na de carnavalsoptochten en het Tumba-Festival van deze week. Dat wil zeggen dat er door de politie gefouilleerd kan worden op vuurwapens bij een redelijke vermoeden zonder dat er nog een voorafgaande verdenking aanwezig is.

Het spreekt voor zich dat men zich ook houdt aan alle wettelijke verplichtingen opgenomen in de Wegenverkeerswet van 2000. In dit kader zal er in het verkeer de komende dagen streng worden opgetreden. Met name zal de aandacht uitgaan naar bestuurders en bijrijders van tweewielige motorvoertuigen (vb. motorfietsers, scooters) die bij wet verplicht zijn een goed zittende helm te dragen. Als zij die niet hebben dan zal er een aanhouding volgen en inbeslagname van het motorvoertuig. Ook het feveren, hoppen en driften zal niet door de politie worden getolereerd. In die gevallen zal het voertuig eveneens in beslag worden genomen en de bestuurden aangehouden. Hierbij wordt extra gewezen op de mogelijkheid om de rechter te vragen om het voertuig verbeurd te verklaren. Bestuurders van auto’s, scooters, motorfietsen en quad dienen in het bezit te zijn van een geldige keuringskaart, een belasting kaart, een verzekeringsbewijs en een geldig rijbewijs. Ook hier zal daadkrachtig worden opgetreden waarbij het in beslag nemen van het voertuig niet wordt uitgesloten.

Wanneer u de wet overtreedt, dan voelt u het dus meteen, in elk geval financieel, vandaar ons motto: “Aktua Robes, Sintié Un Bes”

Op 12 maart 2018 is zittingsruimte ingepland voor degenen die het liever op een zitting laten aankomen, en die zo een gevangenisstraf, een hoge boete en een strafblad willen riskeren.

Curaçao - Eigen medewerkers OM groeien binnen organisatie- 23-01-2018

In haar streven om de eigen medewerkers de mogelijkheid te geven om zich verder persoonlijk te ontwikkelen, om door te kunnen groeien binnen de eigen organisatie en tevens om de continuïteit van het werk te garanderen, is twee jaar terug door het Openbaar Ministerie (OM) besloten om een lokale parketsecretaris de mogelijkheid te geven om zich door te ontwikkelen tot Officier van Justitie. Daartoe is een opleidingscurriculum opgesteld voor de OIO (Officier van Justitie In Opleiding).

Na een selectieprocedure is mr. Altagracia Martis, die sinds juni 2011 als parketsecretaris werkzaam is geweest bij het OM, in de eerste helft van 2016 begonnen aan de opleiding tot Officier van Justitie. Na haar zitting vaardigheidsbewijs in Nederland te hebben behaald, is mw. Martis in het kader van haar opleiding een jaar als plaatsvervangend Officier van Justitie werkzaam geweest op Curaçao, is vervolgens een aantal maanden verbonden geweest aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en is thans als plaatsvervangend Officier van Justitie werkzaam op Bonaire. Na succesvolle afronding van de opleiding, zal mw. Martis benoemd worden tot Officier van Justitie.

Verleden jaar is door het Openbaar Ministerie tevens besloten om per 1 maart 2018 met een Management Development (MD) programma te beginnen. Het MD-traject is bedoeld om een lokale ervaren Officier van Justitie, via het volgen van cursussen en een ‘on the job training’ klaar te stomen om over twee jaar de functie van waarnemend Hoofdofficier van Justitie (HOvJ) te kunnen gaan bekleden.

Middels een interne advertentie zijn kandidaten opgeroepen om te solliciteren naar dit opleidingstraject. Er hebben selectiegesprekken en een assessment plaatsgevonden met de kandidaten en is de heer mr. Guillano Schoop uiteindelijk geselecteerd om het MD-traject te gaan volgen. De heer Schoop is sedert 1 augustus 2005 werkzaam als Officier van Justitie op Curaçao.

 

Curaçao - Zaken mensensmokkel Curaçao toegenomen in 2017 - 22-01-2018

De zaken van mensensmokkel op Curaçao zijn in 2017 enorm toegenomen in vergelijking met eerdere jaren.

In 2015 werden 4 zaken van mensensmokkel naar de rechter gebracht. In 2016 twee zaken en in 2017 zijn 14 zaken behandeld waarvan reeds 9 ter zitting gebracht. Vijf zaken uit 2017 zullen in 2018 ter zitting worden gebracht.

Behalve mensensmokkel heeft het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao ook succesvol zaken van mensenhandel voorgedragen en berecht, waaronder grote onderzoeken als “De Rode Leeuw” (2009), “Victoria” (2014), “Race Café” (2013) en “Bandera Grill” uit 2016 en in 2017 naar de rechter gebracht.

Het OM heeft in 2017 een onderzoek uitgevoerd met als titel (Venezuelan “Tragomeisjes”: Curaçao’s Secret Import). De meeste ongedocumenteerde vrouwen die in het onderzoek zijn geïnterviewd gaven aan via legale wijze via vliegtuig naar ons land zijn gekomen. Pas na te zijn uitgezet kozen zij ervoor om daarna opnieuw, maar nu via de illegale weg middels smokkelboten naar Curaçao te komen.

Mensenhandel is onder andere het werven, vervoeren of verhandelen van mensen tegen hun wil met als doel seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of een andere vorm van uitbuiting. Op Curaçao zijn de slachtoffers ook vaak bekend als “trago-meisjes. Andere sectoren waar mensenhandel wereldwijd, maar ook op Curaçao geregeld voorkomen zijn de bouw, toerisme en horeca.

Mensensmokkel ziet op het illegaal wijze toegang verlenen of doorreis bieden aan personen. Bij beide delicten speelt winstbejag van de mensensmokkelaars en mensenhandelaar een zeer grote rol.
Ook in 2018 zal het Openbaar Ministerie streng optreden tegen deze vormen van moderne slavernij.

Artikel 2:154 Wetboek van Strafrecht Curaçao

1. Als schuldig aan mensensmokkel wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie:
a. hij die een ander behulpzaam is bij het zich verschaffen van toegang tot, doorreis door danwel vertrek uit Curaçao of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen, Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft terwijl hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat de aanwezigheid van die ander daar wederrechtelijk is, of
b. hij die uit winstbejag een ander behulpzaam is bij het zich verschaffen van verblijf in Curaçao of een staat die is toegetreden tot het in het eerste lid genoemde protocol, of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft, terwijl hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk is.
2. Indien mensensmokkel wordt begaan in de uitoefening van enig ambt of beroep, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.
3. Indien mensensmokkel de veiligheid van een ander in gevaar brengt dan wel wordt begaan door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of in vereniging wordt begaan door twee of meer personen, wordt gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.
4. Indien mensensmokkel gepaard gaat met een onmenselijke of vernederende behandeling of zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft dan wel levensgevaar voor een ander teweeg brengt wordt gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.
5. Indien mensensmokkel de dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.
6. Bij veroordeling wegens mensensmokkel, kan de ontzetting van de in artikel 1:64, eerste lid, onderdelen a, b, d en e, vermelde rechten worden uitgesproken.

 

Sint Maarten - "Cheetah" behandeld in rechtszaal- 17-01-2018

Woensdag is in de rechtszaal van Philipsburg de zaak “Cheetah” behandeld. Het betreft de gewapende overval op Scotia Bank op vrijdag 9 juni 2017 om 08.45 uur. 

De verdachten in deze zaak zijn de mannen D.J. (Guyana, 1994), N.X.O. (St.Kitts, 1992), S.E.L.W. (Sint Maarten, 1994) en S.A.E. (Sint Maarten, 1993).
De verdachten hebben volgens de Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten tijdens de overval op de Scotia Bank gewetenloos gehandeld en waren slechts uit op hun eigen financieel gewin. De klanten in de supermarkt werden bedreigd met vuurwapens en tijdens de vlucht werd door een van de verdachten zelfs een vuurwapen op een vrouw met baby gericht en werd door hem ook een vuurwapen op een politieagent gericht. “Slechts door het snelle en kordate optreden van de politieagenten van het Korps Politie Sint Maarten zijn de verdachten aangehouden en is erger voorkomen. Die agenten hebben die ochtend met gevaar voor eigen leven heldhaftig opgetreden en zijn dus de echte helden van die dag”, zo zei de OvJ in de rechtszaal.
De OvJ complimenteerde tipgevers die goed hebben geholpen om de zaak op te lossen. "Wij zijn de bevolking erkentelijk voor hun hulp", aldus de zaaksofficier.
Voor de man E. eiste de OvJ woensdag een gevangenisstraf van 8 jaar, voor Williams 6 jaar, J. 6 jaar en voor de man O. 6 jaar gevangenisstraf. De rechter ging direct na de behandeling van de zaak over tot de uitspraak tegen drie verdschten. E. kreeg een gevangenisstraf van 5 jast. J. en O. Kregen 4 jasr cel.
Verdachte W. hoort zijn uitspraak op woensdag 7 februari 2018 om 9 uur s' morgens.

 

Bonaire - Eis 22 jaar cel voor moord Adriana Morales de Florencio- 11-01-2018

De Officier van Justitie (OvJ) OM BES heeft donderdag in de rechtszaal van Kralendijk 22 jaar gevangenisstraf geëist tegen de man R.E.G.S. Het betreft de dood van de 23-jarige Adriana Morales de Florencio in de maand april 2017, het onderzoek “Saturnus”.

Het slachtoffer Adriana werkte als bemanningslid op het cruiseschip “Navigator of the Seas”. Zij ging van boord om een souvenir te kopen aan wal maar keerde nooit meer terug. R.E.G.S. wordt snel dankzij camerabeelden als verdachte aangemerkt bij betrokkenheid van de vermissing van Adriana. Nog dezelfde avond wordt er huiszoeking gedaan op het woon- en werkadres van verdachte. Op zijn werkadres treft de politie een vuurwapen met patronen aan. Hierop wordt verdachte aangehouden wegens overtreding van de Vuurwapenwet. Op 29 april 2017 volgt een huiszoeking op een kunuku in de omgeving van Rincon en wordt het lichaam van Adriana gevonden.
De vondst van het lichaam van Adriana heeft volgens de Officier van Justitie ter rechtszitting geleid tot een golf van verontwaardiging op Bonaire. “De gemeenschap reageerde zeer geschokt.”
R.E.G.S. wordt ervan verdacht dat hij degene is geweest die Adriana met een mes om het leven heeft gebracht en haar vervolgens heeft begraven om zodoende te verhullen dat ze was overleden. Hij wilde seks met haar hebben, maar Adriana stribbelde tegen, waarna de verdachte haar diverse malen met het mes zou hebben gestoken. Ook moest de verdachte zich in de rechtszaal verantwoorden over het gevonden vuurwapen en de daarbij behorende munitie. Verder is in het kader van het onderzoek naar de dood van Adriana een laptop van verdachte in beslag genomen. Hierop heeft de politie ruim 400 afbeeldingen van kinderporno aangetroffen en derhalve wordt verdachte er ook van verdacht kinderporno in zijn bezit te hebben gehad.
Uit de rapportage van de Reclassering, alsmede het psychiatrisch en psychologisch rapport komt naar voren dat verdachte volledig toerekeningsvatbaar is. Verdachte heeft verder een blanco strafblad. De persoonlijke omstandigheden van verdachte vormen voor het Openbaar Ministerie geen aanleiding om hier in strafverminderende zin rekening mee te houden.
Wel zijn er volgens de Officier van Justitie diverse strafverzwarende omstandigheden aanwezig. Verdachte heeft op werkelijk gruwelijke wijze Adriana doodgestoken. Hij heeft haar op de een of andere manier in zijn auto weten te lokken. Het geeft hierbij te denken dat uit de computergegevens van verdachte is gebleken dat hij in de dagen voor en na het doden van Adriana uiterst gewelddadige pornofilms en –foto’s heeft bekeken, waarin en waarop te zien was hoe jonge vrouwen worden verkracht. Na de dodelijke messteek heeft hij Adriana voor oud vuil achtergelaten in een kruiwagen en is weggegaan. Hij heeft gewacht tot het donker was en heeft haar toen begraven, om zo zijn sporen uit te wissen. Voor de nabestaanden kent de dood van Adriana een pijnlijk en onomkeerbaar verlies van een dierbare. Met name de wijze waarop Adriana om het leven is gebracht en de mensonwaardige manier waarop met haar stoffelijk overschot is omgegaan, is schrijnend. Het gebeuren heeft grote impact gehad op de nabestaanden. Daarnaast heeft de verdwijning en de dood van Adriana geleid tot gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving van Bonaire. De samenleving was zeer geschokt. Om deze reden is een straf geëist van 22 jaar tegen de man.
Uitspraak in deze zaak volgt op 31 januari 2018.

 

Curaçao - 15 maanden cel voor verdachte die met drank op voetganger dood rijdt- 10-01-2018

Verdachte P.M.P.R. stond woensdagmiddag terecht voor het doodrijden van de heer Godfried Martha (1964) op de Kaminda Winfrido Hermans op 23 december 2016 omstreeks 23:20 uur. Ook beschikte hij destijds niet over een rijbewijs, verzekering of betaalde belastingsticker.

De Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) verweet de verdachte zeer onvoorzichtig rijgedrag (ernstige schuld) door met te hoge snelheid op die plek, met drank op (1,5 promille) in te halen en daarbij voetganger Martha die links op de weg liep van achter te scheppen. Het slachtoffer overleed ter plekke en werd aan de andere kant van een hoge muur teruggevonden.

Omdat verdachte zichzelf heeft gemeld bij de politie, volledige heeft meegewerkt aan het onderzoek, geen strafblad had, spijt heeft betuigd richting de familie en psychische hulp heeft gezocht, viel de straf wat lager uit dan in soortgelijke zaken kan worden opgelegd. De Officier van Justitie vorderde een gevangenisstraf van 15 maanden en drie jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Ook moet verdachte nog een schadevergoeding van 1.000 gulden aan kosten aan de familie van het slachtoffer terug betalen.

De uitspraak van de rechter is conform de eis van de Officier van Justitie

 

Sint Maarten - 5 Verdachten veroordeeld in onderzoek "IJzerparel"- 10-01-2018

Vijf verdachten zijn vandaag, woensdag 10 januari 2018, door het Gerecht Eerste Aanleg (GEA) in Philipsburg veroordeeld tot forse gevangenisstraffen. D.R.W. (21) kreeg een gevangenisstraf van 9 jaar, A.H. (18) ook 9 jaar, B.B. (20) 10 jaar en J.St.V. (19) 24 maanden opgelegd. De minderjarige A.A.G. (17) kreeg van de rechter jeugddetentie opgelegd voor de duur van 18 maanden, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren en met als bijzondere voorwaarde toezicht door de Voogdijraad. Voorts werd hem een taakstraf voor de duur van 200 uur opgelegd. Daarnaast moeten de verdachten D.R.W., A.H., B.B. en A.A.G. 13.000 USD schadevergoeding aan één van de slachtoffers betalen.

Het onderzoek IJzerparel bestaat uit de deelonderzoeken IJzererts, Tektiek, Titaniet, Thuliet, Pearl en Boardwalk. Het deelonderzoek IJzererts betreft een woningoverval gepleegd te Pelican op 7 december 2016 en het deelonderzoek Tektiek betreft een overval op twee toeristen op Kim Sha Beach op 22 januari 2017. De deelonderzoeken Titaniet, Thuliet en Pearl betreffen gewapende overvallen op respectievelijk de Yang Yang supermarket (23 januari 2017), de Wah Yung supermarket (24 januari 2017) en het Fai Wong restaurant (27 januari 2017). Het onderzoek Boardwalk betreft een straatroof gepleegd op 4 maart 2017.

Deze overvallen werden in wisselende samenstellingen door voornoemde verdachten gepleegd. Het GEA achtte onvoldoende bewijs aanwezig dat de overvallen op de Yang Yang supermarket en de Wah Yung supermarket door één van voornoemde verdachten werd gepleegd, zodat daarvoor vrijspraak volgde. Ten aanzien van de andere overvallen volgde wel veroordelingen voor de verdachten met dien verstande dat de straatroof op de Boardwalk, conform de eis van het Openbaar Ministerie, werd terug geschaald tot een mishandeling met een boksbeugel.

 

Bonaire - Huiszoeking in zaak “Caldera”- 09-01-2018

Op 9 januari 2018 is op Bonaire door een opsporingsteam bestaande uit het Recherche Samenwerking Team (RST) en de Rijksrecherche, in samenwerking met de Douane BES een huiszoeking verricht in het onderzoek met de naam “Caldera”.

In het onderzoek “Caldera” wordt de verdenking onderzocht dat twee medewerkers van de Directie Ruimtelijke Ordening en Beheer (DROB) van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte en ambtelijke corruptie.
De huiszoeking vond plaats in een woning aan de Kaya Aavelino Cecilia en in aanwezigheid van de Rechter-commissaris (RC) en de Officier van Justitie (OvJ).
Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het onderzoeksteam zal de komende tijd alle resultaten die het onderzoek heeft opgeleverd evalueren en de verdachten in een later stadium verhoren.
De verdenking in dit onderzoek ziet op gedragingen die in relatie staan met werkzaamheden die zijn verricht binnen DROB. DROB heeft een publieke functie en het onderzoeksteam sluit niet uit dat burgers in de contacten met DROB signalen hebben gezien van verdacht gedrag.
Deze signalen kunnen worden gemeld aan het onderzoeksteam “Caldera”: +599 7158614 of anoniem via telefoonnummer TCI: +599 9 6985556.

 

Sint Maarten - Eigenaren en managers twee bordelen in staat van beschuldiging gesteld voor uitbuiting prostituees, wederrechtelijke vrijheidsberoving, mensensmokkel en illegale tewerkstelling- 06-12-2017


Op woensdag 6 december 2017 heeft de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie (OM) van Sint Maarten, tijdens een zogenaamde regiezitting in Philipsburg, opnieuw de beschuldiging voorgelezen tegen verdachten E.M (66 jaar), D.F.F. (56 jaar), L.M.R. (51 jaar) en R.R. (54 jaar). Het gaat om de eigenaren en managers van de bordelen "El Capitan" en "Petit Chateau" in het onderzoek "Pompei".
Volgens de Officier van Justitie hebben zij zich, gedurende een periode van enkele jaren, schuldig gemaakt aan uitbuiting van prostituees door hen (onder meer) onder valse voorwendselen naar Sint Maarten te halen. De vrouwen werd door verdachten een verkeerd beeld geschetst van de inkomsten/ afdrachten en de omstandigheden waaronder zij hun werk moesten doen. Ze werden in de bordelen ernstig beknot in hun bewegingsvrijheid en moesten (via constructies) veel van hun inkomsten afstaan aan de verdachten, die daar "financieel veel wijzer van werden", aldus de officier van justitie tijdens de regiezitting.
De verdachten "hebben zich jarenlang verrijkt ten koste van de vrouwen", daarom heeft het Openbaar Ministerie een ontnemingsvordering aangekondigd. Misdaad mag niet lonen.
De prostituees werden buiten werktijd opgesloten in hun slaapvertrekken. Tijdens de inval in de bordelen op 1 november 2016, waarbij metalen hekken moesten worden geforceerd om bij de slaapvertrekken te komen, werd bovendien 22 illegale prostituees aangetroffen. Dat is waar de beschuldiging mensensmokkel (hulp bij inreis en verschaffen onderdak aan illegalen) en illegale tewerkstelling (arbeid zonder vergunning) op ziet.
Het onderzoek ter zitting, zal worden hervat, op 21 februari 2018 om 15.30 uur. Dan krijgt de verdediging nog een laatste kans om onderzoekswensen kenbaar te maken. Door de orkaan Irma zou de verdediging hiertoe nog niet eerder in staat zijn geweest, hoewel het dossier al op 3 augustus 2017 aan de verdediging verstrekt. Het onderzoek ter zitting, zal worden hervat, op datum. Dan krijgt de verdediging nog een laatste kans om onderzoekswensen kenbaar te maken. Door de orkaan "Irma" zou de verdediging hiertoe nog niet eerder in staat zijn geweest. Het dossier is op 3 augustus 2017 al aan de verdediging verstrekt.

Sint Maarten - Eis OM 30 maanden in onderzoek Mahi-Mahi- 06-12-2017

Het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten heeft ter zitting in Philipsburg van het Gerecht in Eerste Aanleg op woensdag 6 december 2017 30 maanden gevangenisstraf geëist tegen de verdachten L.L.W. (39 jaar). De verdachte stond terecht voor verboden vuurwapenbezit en het voorhanden hebben van valse dollar biljetten met een totale waarde van ongeveer 47.000 dollar. 

De strafzaak “Mahi-Mahi” is gestart naar aanleiding van een schietpartij op 29 mei 2016 in de parkeergarage van het Westin Hotel. De aanleiding en toedracht van de schietpartij is nooit geheel duidelijk geworden, maar “het heeft alle schijn van een uit de hand gelopen rip-deal”, aldus de Officier van Justitie tijdens de zitting. Bij de schietpartij raakten twee mannen afkomstig uit Dominica gewond. Verdachte L.L.W. was kort daarvoor vrijgekomen uit de gevangenisstraf. Hij had een gevangenisstraf van 8 jaar uitgezeten voor een rip-deal met dodelijke afloop.
Een tweede verdachte, L.L.W. (39 jaar), zal zich begin 2018 voor de rechter moeten verantwoorden in deze strafzaak.

 

Curacao - Geslaagde conferentie over relationeel geweld en geweld tegen kinderen- 30-11-2017

Vanmorgen, donderdag 30 november 2017, heeft de conferentie "Beware - Be Aware" plaatsgevonden. Een conferentie georganiseerd door het Ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao en Stichting Slachtofferhulp. Diverse sprekers hebben het woord gevoerd over relationeel geweld en geweld tegen kinderen. Een zeer actueel onderwerp op dit moment.

Aan de conferentie hebben diverse personen uit het veld aan deelgenomen, waaronder vertegenwoordigers van de politie, Skuchami, Slachtofferhulp, Reclassering, ziekenhuis, diverse ministeries waaronder OCW en SOAW, stichting Guia, Voogdijraad, het Ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie.
Sprekers waren onder andere psychiater Frans Heijtel, psycholoog Micha van de Vorst, Officier van Justitie Guillano Schoop en sociaalwerker en gezondheidsspecialist Arthur Nivillac. Zij hebben gesproken over onder andere de gevolgen van relationeel geweld en geweld tegen kinderen, de opvang van slachtoffers, psychische mishandeling, antisociaal gedrag, narcisme, psychopathisch gedrag bij de daders en psychisch geweld op de werkvloer.
De opening van de conferentie werd verricht door Minister van Justitie Quincy Girigorie. De conferentie heeft plaatsgevonden in het auditorium van de Kamer van Koophandel in Punda.

conferentie 1

conferentie 2

Curacao - Hoger Beroep "Saffier"- 29-11-2017

Woensdagmiddag 29 november 2017 heeft het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao Hoger Beroep ingediend in de zaak “Saffier”. Het Openbaar Ministerie is het niet eens met het vonnis van vrijdag 17 november 2017. De heer Emsley Tromp werd door het Gerecht integraal vrijgesproken van belastingfraude.


Curacao - Zedenzaak hoger beroep tegen O.B. in april 2018- 23-11-2017

Het Hof heeft op 23 november 2017 bepaald dat de zedenzaak in hoger beroep tegen apostel O.I.B. (1964) op donderdag 1 maart 2018 als pro-forma ter zitting zal worden gebracht en op donderdag 12 en vrijdag 13 april inhoudelijk zal worden behandeld.
In deze zaak hebben zowel het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao als de verdachte appèl aangetekend.

Curacao - “Inspiring Innovation, naar een herstelgerichte samenleving”- 23-11-2017

In de week van 26 november tot 3 december 2017 vindt de week van het herstelrecht plaats te Curacao. Een week waarin extra wordt stil gestaan bij wat het herstelrecht is en wat het kan betekenen voor een veilige, harmonieuzere en sociaal rechtvaardige samenleving.

Herstelgericht werken houdt onder andere in dat het sociaal domein voor wat betreft conflicten en de orde in de samenleving op een vreedzame manier wordt hersteld. Conflicten worden door middel van bemiddeling tussen twee partijen ingezet in gevallen van onder andere burenruzies, familie problemen, pesten en/of schoolverzuim etc. Met name in een kleine gemeenschap als Curacao, waar velen elkaar kennen en/of opnieuw tegenkomen waardoor een conflict blijvend van invloed kan zijn op onderlinge relaties tussen mensen, is herstelgericht werken van groot belang.

Het Ministerie van Justitie Curacao heeft herstelrecht reeds opgenomen in het beleidsplan 2017-2021. Ook het Openbaar Ministerie (OM) Curacao en de SOAW (Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn) Sector Arbeid-ondersteunen het herstelgericht werken. Het betreft volgens Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong een manier om de samenleving veiliger te maken. Hiernaast bevordert het de inzet van andere niet justitiële partners en wordt de eigen kracht van de samenleving bevordert. “Een intermediaire bemiddeling zoals deze draagt bij aan het voorkomen van strafzaken in de rechtszaal. Het maakt de gemeenschap veiliger en harmonieuzer”, aldus De Jong.

De kerncommissie streeft naar herstelrecht binnen en buiten het strafrecht. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen/oplossen van conflicten en het versterken van de eigen kracht van de personen in kwestie. Zo worden zij in de gelegenheid gesteld elkaar te ontmoeten en op een vreedzame manier samen te zoeken naar een oplossing.

Indien u vragen heeft en/of nadere informatie wenst kunt u contact opnemen via het e-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of via de Facebook-pagina "Hustisia Restourativo - Herstelrecht".

 

Curacao - Conferentie met aandacht op huiselijk geweld- 23-11-2017

 

In het jaar 2015 verkondigde de Minister van Justitie de maand november als maand van bewustwording van relationeel geweld en geweld tegen kinderen. Ook dit jaar wil het Ministerie van Justitie van Curaçao en het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao het licht werpen op deze belangrijke thema’s. Rondom deze thema wordt een zeer interessante conferentie georganiseerd, getiteld “Beware - Be Aware !”
Het programma bevat vier interessante keynote sprekers zoals onder andere psychiater dr. Frans Heijtel, psycholoog Micha van de Vorst, Officier van Justitie Guillano Schoop en Arthur Nivillac. Ieder zal vanuit hun expertise aandacht schenken aan het onderwerp van de conferentie welke de nadruk zal leggen op het onderwerp ‘Emotioneel Geweld’.
De conferentie vindt plaats op donderdag 30 november 2017 in het auditorium van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao. Geïnteresseerden dienen zich uiterlijk voor maandag 27 november 2017 te registeren bij Stichting Slachtofferhulp Curaçao via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

BES-eilanden - Man veroordeeld voor verkrachting op Statia- 23-11-2017

Het Gerecht Eerste Aanleg (GEA) op Bonaire heeft woensdag vonnis gewezen in de zaak tegen de man Z.P. (60 jaar). Vonnis werd gewezen direct na de behandeling van de zaak. De man werd vrijgesproken van mishandeling, maar veroordeeld voor verkrachting, ontucht en wederrechtelijke vrijheidsberoving van een 40-jarige vrouw. De zaak heeft zich voorgedaan op Sint Eustatius. Een vordering van de benadeelde partij werd voor het maximum bedrag van 27933 dollar toegewezen.

De man werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar waarvan 2 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De eis van het Openbaar Ministerie BES was 7 jaar cel

 

Curacao - Vrijspraak voor Tromp in zaak Saffier- 17-11-2017

Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft vrijdag 17 november 2017 (voormalig) president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, Emsley Tromp, integraal vrijgesproken van het opzettelijk onjuist doen van aangiften van de inkomstenbelasting. Weliswaar waren de aangiften volgens het gerecht onjuist ingevuld, maar er is onvoldoende bewijs dat Tromp dit opzettelijk heeft gedaan.

Onjuiste aangiften
Het gerecht heeft aan de hand van de wettekst en de wetsgeschiedenis vastgesteld dat het sinds de invoering van wettelijke bepalingen voor pensioenregelingen in 2001 in principe niet meer toegestaan is om pensioengelden zelf te beheren. De uitvoering van de pensioenaanspraken moet sindsdien plaatsvinden via een in de voormalige Nederlandse Antillen gevestigde verzekeraar, tenzij de Minister van Financiën anders heeft geregeld. De pensioengelden van Tromp worden beheerd door diens Stichting. De Stichting heeft de uitvoering van de pensioenaanspraken aanvankelijk overgelaten aan een verzekeringsmaatschappij (eerst aan Fatum in Curaçao, daarna aan Nationale Nederlanden in Nederland), maar heeft begin 2006 kennelijk een andere weg ingeslagen. Vanaf begin 2006 werden de gelden rechtstreeks overgemaakt aan de Stichting om vervolgens in november 2007 de polis bij de verzekeringsmaatschappij af te kopen en de gelden te gaan beleggen bij de Bank of America. In die constructie is wettelijk niet voorzien. De Stichting en de Bank of America zijn namelijk niet te beschouwen als verzekeraars, terwijl de Bank of America ook niet in een van de landen is gevestigd die voorheen de Nederlandse Antillen vormden. De consequentie daarvan is dat de omkeerregel – dat is een fiscale regel die inhoudt dat aanspraken die berusten op een pensioenregeling niet tot het loon behoren – niet meer van toepassing was en dat daarom ten onrechte geen belasting is betaald over de ontvangen pensioenpremies.

Geen bewijs voor opzet
Volgens het gerecht kan worden vastgesteld dat Tromp op sommige momenten onvoldoende voorzichtig is geweest, maar niet dat hij zich daarbij van de risico’s bewust is geweest. Het gerecht heeft onder meer waarde gehecht aan het feit dat hij door een fiscaal adviseur werd bijgestaan en de aanwijzingen dat de fiscus de belastingconstructie niet ontoelaatbaar vond. Het gerecht acht daarom niet bewezen dat Tromp willens en wetens onjuiste aangiften heeft ingediend. De kans op fouten die Tromp mogelijk op de koop heeft genomen, kan naar het oordeel van het gerecht niet aanmerkelijk worden genoemd. Het gerecht wijst er in dat verband op dat de nieuwe wet- en regelgeving complex is en dat het standpunt van de verdediging, mede gezien de opinies van de fiscalisten die zijn ingebracht, fiscaal pleitbaar is.

Geen politiek proces
Een vraag die aan de beslissing tot vrijspraak voorafging, was of het openbaar ministerie zijn vervolgingsrecht had verspeeld. Volgens de verdediging is er namelijk sprake van een politiek proces. Naar het oordeel van het gerecht is dat niet aannemelijk geworden.

Eis van het Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie had drie weken geleden tegen Tromp een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 10 miljoen Antilliaanse gulden geëist. Voor het openbaar ministerie staat hoger beroep tegen dit vonnis open en wel binnen 14 dagen na vandaag.

Het vonnis is te vinden op de website van het Hof van Justitie (www.gemhofvanjustitie.org/nieuws/persberichten) en op Rechtspraak.nl.
Bron nieuwsbericht: Hof van Justitie

BES-eilanden - Man veroordeeld op Bonaire voor verkrachting en ontucht minderjarige op Statia- 16-11-2017

Het Gerecht te Bonaire heeft donderdag 16 november 2017 de man A.S. (Sint Eustatius, 22 jaar) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 50 maanden waarvan 20 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar. 

Het Gerecht achtte het sexueel binnendringen van een jongen, jonger dan 12 jaar, ontucht met een jongen onder de 12 jaar en het bezit van kinderporno (film en foto's) op zijn telefoon, bewezen. Het Gerecht heeft ook, conform de eis van de Officier van Justitie, reclasseringstoezicht bevolen alsmede psychologisch en/of psychiatrische begeleiding voor de man. De telefoon met daarop kinderporno is onttrokken uit het verkeer.
Het Openbaar Ministerie vindt het een passende straf voor de man. Het OM tikt namelijk zwaar aan dat minderjarigen worden misbruikt.
De zaak diende op Bonaire aangezien de verdachte uit Statia in de gevangenis van Bonaire in afwachting was van zijn rechtszaak.

 

Curacao - Diensthoofden betrokken bij Afpakteam- 16-11-2017

De Procureur-generaal (PG) Roger Bos heeft vanmorgen 16 november 2017 met alle diensthoofden, verenigd in het Integraal Afpakteam Curaçao, vergaderd. De bijeenkomst van alle diensthoofden zal periodiek plaatsvinden om zo het werk van het Afpakteam Curaçao te volgen en waarbij nodig bij te sturen. Met de periodieke bijeenkomsten wordt de nauwe samenwerking tussen alle partijen getoond.

Het Afpakteam geniet van een goede interne communicatie, onderlinge vertrouwen waarbij het uitwisselen van gegevens belangrijk is. Ook de flexibiliteit en het ‘out of the box’ denken dragen bij aan het succes van het Afpakteam Curaçao. Dit is ook geconstateerd in het recente rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving RvR).

Aan de vergadering op het Parket PG hebben onder andere deelgenomen: Wilbert Geertruida hoofd van het Afpakteam, Mauricio Sambo van het Korps Politie Curaçao (KPC), Leslie Fredeman en Soraya Pols-Strick van Douane Curaçao, Alfonso Trona van de Belastingdienst Curaçao, Joseph van Solingen namens Stichting Belastingaccountants Bureau (SBAB), Hans Vroeg van de Koninklijke Marechausse (Kmar), Peter-Jan de Vin van de Kustwacht en Johnny Cijntje namens het Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU Curaçao, voorheen MOT). Namens het Openbaar Ministerie (OM) waren aanwezig PG Roger Bos, Officier van Justitie Eva Bos en medewerkers Iris Suzanna en Rene Nuijten.

Afpak

Curacao - Online veiling vliegtuig CanadAir- 16-11-2017

Het Openbaar Ministerie (M) Curaçao gaat van start met de veiling een in beslag genomen vliegtuig CanadAir CL-600-2B16 met registratienummer N545SD. BVA-Auctions is met de veiling belast. Het openingsbod is vastgesteld op 100.000 US Dollar.

Voor het bezichtigen van het vliegtuig op luchthaven Hato door geïnteresseerden is het nodig je van te voren aan te melden. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 17 december voor 12.00uur.
De online veiling start op vrijdag 15 december 2017 om 17:00 uur. De sluiting van de veiling is op zaterdag 30 december 2017 om 18:00 uur.

U kunt online het vliegtuig bekijken middels en video en middels 74 foto’s welke op de website zijn geplaatst: https://www.bva-auctions.com/auction/index/29027echnische details van het te veilen vliegtuig:

Manufacturer: CANADAIR LTD, Model: CL-600-2B16, Year Built: 1989
Aircraft Type: Fixed wing multi engine, Number of Seats: 11 seats
Weight Class: CLASS 3 (20,000+ pounds gross take off weight)
Engine Manufacturer: AMA/EXPR, Engine Model: General Electric 3R
Number of Engines: 2 engines.

VliegtyuigInBeslagGenomen

 

Curacao - Instructie “Interpol Signalering Hato” van kracht- 16-11-2017

Per 1 oktober 2017 is door de Procureur-generaal (PG) de instructie “Interpol Signalering Hato” van kracht. Hiermee kunnen gesignaleerde personen bij Interpol op Hato worden aangehouden. 

Dit is een van de maatregelen die genomen is om de weerbaarheid aan de grenzen te vergroten. Curaçao moet namelijk beschermd zijn tegen mensen die hier niet welkom zijn. Het is een samenwerking tussen de diensten Korps Politie Curaçao, National Central Bureau (NCB) Interpol Curaçao en het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao.
Een toenemend aantal incidenten gerelateerd aan vuurwapengeweld, de verdovende middelenhandel en illegale immigratie als ook de groei van terroristische dreiging kan alleen effectief aan de grenzen worden tegengehouden, zowel via de lucht als het water. Dat dwingt het land Curaçao, ook samen met de andere landen binnen het Koninkrijk, de grenzen te verstreken om de risico’s te beperken en veiligheid van de samenleving te bevorderen.

 

Curacao - 3 Feverzaken door OM naar de rechter- 14-11-2017

De politie heeft onlangs 3 fever-zaken ingeleverd bij het Openbaar Ministerie (OM). Het betreffen zaken waarbij steeds motorfietsers met verlengde motoren door de politie werden betrapt voor het feveren, driften en slingeren op de openbare weg.
Het OM zal gevaarlijk of hinderlijk verkeersgedrag tenlaste leggen en zal aan de rechter vragen de motoren verbeurd te verklaren. De eigenaren krijgen hun motoren niet terug op dit moment.
Als motorrijders willen feeveren, dienen zij een gesloten circuit te gebruiken, veilig voor omstanders en publiek.
Het OM heeft conceptwetgeving voorbereid en ingeleverd bij het Ministerie van Justitie waarin verboden wordt motoren te verlengen. Indien deze wetgeving zal zijn doorgevoerd zal elke verlengde motor van de openbare weg worden gehaald, zo heeft de Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie vandaag aangekondigd.
Tot die tijd zullen fever-strafzaken op zitting worden aangebracht. De eerste "fever-zitting" zal 13 december 2017 in de middag zijn.

 

Bonaire - Huiszoeking in wijken Kibrahacha, Mexico- 03-11-2017

Vanmorgen hebben op Bonaire twee huiszoekingen plaatsgevonden. De eerste in een woning in de wijk Kibrahacha en een tweede op een knoek in de wijk Mexico.

Er is geld, sieraden, horloges en administratie in beslag genomen, alsmede een auto. Ook een scooter mee die mogelijk van misdrijf afkomstig is. Er zijn vanmorgen geen aanhoudingen verricht. De actie was een samenwerking van de KMar en de Douane BES, alles onder leiding van een Rechter-commissaris (RC) en een Officier van Justitie (OvJ).

 

Sint Maarten - Gedetineerden Sint Maarten naar Curaçao en Nederland- 31-10-2017

In het kader van noodhulp aan Sint Maarten worden gedetineerden uit de Point Blanche (Sint Maarten) en de Sentro di Detenshon di Kòrsou (Curaçao) tijdelijk herverdeeld binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Binnenkort zullen 28 gedetineerden uit de gevangenis Point Blanche van Sint Maarten tijdelijk worden overgebracht naar de gevangenis Sentro di Korekshon i Detenshon Kòrsou (SDKK) op Curaçao en 31 gedetineerden van Sint Maarten tijdelijk overgebracht worden naar Nederland. Voorafgaand zijn reeds 5 gedetineerden van Curaçao tijdelijk overgeplaatst naar Nederland.

De overplaatsing vindt plaats om de veiligheid zowel binnen als buiten de gevangenis te garanderen en de ontlasting van het bewakingspersoneel te bewerkstelligen. De overbrenging is tevens nodig om een aanvang te maken met de noodzakelijke reparaties aan de gevangenis te Philipsburg die door de orkanen “Irma” en “Maria” ernstige schade heeft opgelopen.

De gedetineerden blijven in principe voor 6 maanden op Curaçao en in Nederland.

Voor de overtocht naar Curaçao en naar Nederland hebben de verschillende diensten samengewerkt: gevangenis Point Blanche, KPSM, het Openbaar Ministerie van Sint Maarten, het Parket Procureur-generaal Curaçao (PPG), het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao, gevangenis SDKK, KPC, RST, Defensie, de Ministeries van Justitie van Curaçao en Sint Maarten en Ministerie van Justitie en Veiligheid en de DJI in Nederland.

 

Curacao - Eis van OM inzake "Saffier"- 26-10-2017

De Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie heeft vandaag, donderdag 26 oktober 2017, in de zaak tegen Emsley Tromp (zaak "Saffier") het volgende geëist:
1- Een taakstraf/werkstraf van 240 uur
2- Een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar
3- Een geldboete van 10 miljoen Antilliaanse gulden

Curacao - Huiszoeking dinsdag bij Ennia- 25-10-2017

Gisteren, dinsdag 24 oktober 2017, is er onder leiding van de Rechter-Commissaris (RC) in aanwezigheid van de Officier van Justitie door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) een huiszoeking verricht in het kantoor van Ennia Caribe Holding NV.
De huiszoeking vond plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek waarin Ennia Caribe Holding N.V. niet als verdachte is aangemerkt.
Tijdens de huiszoeking zijn documenten, computers en digitale gegevens in beslag genomen.
Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Bonaire - DRUM in februari 2018 inhoudelijk- 25-10-2017

Het Hoger Beroep in de zaak DRUM zal in februari 2018 inhoudelijk worden behandeld. Dat is dinsdag in Willemstad tijdens een regiezitting door het Hof besloten. Eerst komt er in Willemstad op 12 december nog een tweede pro-forma-zitting.
De zaak betreft zes Venezolanen en een Bonairiaan die eerder in Eerste Aanleg werden veroordeeld tot zware gevangenisstraffen voor de gewapende overval in augustus 2016 op een woning in de wijk Sabadeco waarbij politieagent Ferry Bakx om het leven kwam.
Vooralsnog staat de inhoudelijke behandeling in Hoger Beroep in Kralendijk gereserveerd voor 14, 15 en 16 februari 2018, zo heeft het Hof dinsdag besloten.

 

Curacao - Recidivist in verkeer krijgt waarschuwing- 22-10-2017

Vrijdag zijn tijdens een extra verkeerszitting een aantal strafzaken behandeld. 

Bedoeling van de Officier van Justitie (OvJ) was om voor de gepensioneerde man H.F. L., een recidivist voor het rijden zonder rijbewijs, vier weken hechtenis voorwaardelijk te eisen.
Het recidivebeleid lijkt succes te hebben, deze man van respectabele leeftijd heeft onlangs alsnog zijn rijbewijs gehaald en kwam er daardoor vandaag met een waarschuwing vanaf.
Andere veroordeelde recidivisten zijn nog niet opnieuw met de politie in aanraking gekomen. Indien dit wel het geval is, zal dat worden gemeld. Zij zijn dus, zo stelt de OvJ, gewaarschuwd.

Curacao - Boete wordt 300 gulden voor rijden door rood licht, rijden zonder veiligheidsriem en telefoon achter stuur- 22-10-2017

Op vrijdag 20 oktober 2017 is een extra ingelaste verkeerszitting gehouden.

Rondom deze zitting is door de Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao duidelijk gemaakt dat:
- de boete voor het niet dragen van de autogordel 300 gulden zal gaan bedragen (de transactie zal 250 gulden zijn)
-het rijden door rood licht 300 gulden zal gaan bedragen (de transactie is 250 gulden)
-het bellen of telefoon vasthouden tijdens het rijden 300 gulden zal gaan bedragen (de transactie 250 gulden).

Curacao - 2 verkeersongelukken in rechtszaal- 22-10-2017

Vrijdag in de namiddag diende de strafzaak tegen de man L.C. (21). Hij reed op 21 februari 2017 als bestuurder van een auto op de Caracasbaaiweg en sloeg linksaf ter hoogte van apotheek Sorsaka en verzuimde daarbij in zijn dode hoek te kijken en miste een de file inhalende motorrijder, die door de botsing kwam te overlijden. Een kleine verkeersfout (overtreding) met zeer grote gevolgen, voor zowel nabestaanden van de motorrijder, als de verdachte zelf die spijt heeft van zijn fout en hulp heeft gezocht bij een psycholoog om met gevolgen van het ongeval te leren leven. Om uit te drukken dat een ieder toch vooral wel heel voorzichtig in het verkeer zal moeten zijn, volgde uit het vonnis van de rechter voor de verdachte een kleine (gevorderde) werkstraf van 30 uren.

Ook diende de strafzaak tegen de man E.G.D.C, die op 1 november 2014 een wielrenner met zijn auto met opzet van de weg heeft gereden na een woordenwisseling tussen automobilist en een groep wielrenners.De wielrenner raakte zwaargewond. De verdachte werd veroordeeld voor zware mishandeling en kreeg een werkstraf van 140 uren werkstraf.

 

Curacao - Toespraak Procureur-generaal (PG) Roger Bos t.g.v. buitengewone zitting Hof van Justitie- 20-10-2017

Hierbij de toespraak van Procureur-generaal Roger Bos ter gelegenheid van de buitengewone zitting van het Hof van Justitie ter gelegenheid van de installatie van mw. mr. drs. G. Edelenbos, mr. E.W.J. Meijer BBA en mr. T. Veling tot leden van het Gemeenschappelijk Hof.

Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie mevrouw George-Wout,
Voorzitter van de Staten van Curaçao, de heer Millerson
Minister van Justitie, de heer Girigorie,
President van het Hof, mevrouw Saleh,
Leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie,
Leden van het Openbaar Ministerie,
Deken van de Orde van Advocaten, meneer van den Heuvel,
Leden van de balie en het notariaat,
Leden van de hoge Colleges van staat
Burgerlijke, Militaire en consulaire autoriteiten,
Excelenties, geachte dames en heren,

Het is mij een genoegen om de zojuist geïnstalleerde rechters mevrouw Edelenbos, meneer Meijer en meneer Veling van harte te feliciteren met hun installatie en het Hof te feliciteren met deze versterking met 3 collega’s. Op dit tijdstip van de dag en de week is er vast meer behoefte aan een borrel dan aan mijn toespraak. Toch vraag ik graag nog even uw aandacht voor een aantal bespiegelingen van de kant van het openbaar ministerie.

Ik ben nog maar heel kort in functie, toch had ik moeite om een onderwerp te bedenken dat ik vandaag zou kunnen bespreken. Niet omdat er zo weinig onderwerpen zijn die interessant, relevant of actueel zijn, maar omdat het er zoveel zijn. Er gebeurt zo enorm veel op de eilanden waar het Hof recht spreekt en op zoveel verschillende gebieden. Zoveel thema’s die maatschappelijk van belang zijn op Curaçao, of in de regio en die effect hebben op het gevoel van heel veel mensen in de samenleving. Het is deze week de week van de natuur. Een paar weken geleden stond de Curaçaose cultuur centraal. De afgelopen periode waren en zijn de effecten van Irma, Jose en Maria nog steeds goed zichtbaar, ook hier. Iets wat we bijna elke week mee maken zijn ernstige geweldsincidenten, vaak met vuurwapens.
Het recht is in beweging, dat is nodig en het is uitermate boeiend werk. Dat werd goed zichtbaar in de mooie column van Peter Lemaire, rechter op St-Maarten. Peter en ik spraken elkaar vlak na Irma in zijn woning. Ik zal dat moment met Peter op zijn terras nooit vergeten, de ravage van Irma was alom zichtbaar, een enorm contrast met het uitzicht over de azuurblauwe zee. Wij spraken in die hectiek over de ambitie om het recht weer zichtbaar te maken na de ontluisterende beelden van plunderaars op St Maarten die de wereld over gingen.
De dag daarna werd de rechtspraak dankzij Peter en de officieren van het openbaar ministerie weer zichtbaar op St-Maarten.

Met een mooie aanpak die nieuw was, niet alleen een rechter ook advocaten en leden van de reclassering sloten aan bij die ochtend briefing in het gebouw van het OM. De printers functioneerden nog niet en de beschikkingen werden met de pen of op de typemachine gemaakt. Waar Irma het slechtste in mensen naar boven haalde door de plunderingen, kwam mede door eigen initiatief en creativiteit, het beste in de mensen boven die het recht weer een gezicht gaven. Samenwerken, doen waar de maatschappij op zit te wachten. Plunderaars oppakken, onrecht beëindigen en slachtoffers waar mogelijk compenseren en verdachten voor de rechter brengen.
Een paar weken geleden organiseerde de rechtbank een congres op Curaçao voor alle rechters uit het Caribisch gebied. Ook daar passeerden tal van innovatieve ideeën over rechtspraak 2020 de revue. Over de aanpak van zaken en het belang voor burgers om snel duidelijkheid te krijgen in geschillen die aan de rechter worden voorgelegd. Soms duren zaken lang, kan dat niet wat sneller was een van de thema’s.
Dat geldt ook voor de opsporing, kan het niet sneller, met meer innovatie en kunnen we niet nog meer samen invulling geven aan die opsporing. Ja dat kan en dat gebeurt ook al in ruime mate. Het afpakteam kreeg deze week aandacht in de media nadat de raad voor de rechtshandhaving een rapport had opgesteld over het functioneren van het team. Mooie reacties, intensieve samenwerking, doen wat afgesproken is, ze voeren de visie uit en halen geld weg bij mensen die het oneerlijk verdiend hebben en geven dat terug aan de samenleving via het criminaliteitsfonds. Geld dat kan worden besteed aan het vergroten van het veiligheidsgevoel van iedereen op Curaçao.
Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen jaren intensief samengewerkt met veel partners om meer effect te creëren en om zichtbaar te zijn in de samenleving. Beeldbepalende strafzaken zijn vaak met succes aan het gemeenschappelijk Hof voorgelegd en hebben hun effect in de samenleving. Zaken die zichtbaar maken dat misdaad niet loont, zaken waarmee we onrechtvaardigheid bestrijden en zaken die de veiligheid vergroten. Dat blijven we doen, er is immers nog veel te doen en het kenmerk blijft dat we dat steeds vaker samen met anderen doen. We investeren in de informatiedeling tussen partners in de veiligheid en professionaliseren onze eigen organisaties op dat punt. Als openbaar ministerie hebben we zelfs een informatieofficier aangesteld. Die zorgt dat informatie bij elkaar komt en partners stimuleert informatie te delen.
Toch lossen we niet alles op, er zijn ook veel ernstige zaken waarbij slachtoffers vallen. Dat is iedereen een doorn in het oog. Maar het raakt vooral slachtoffers, wetenschappelijk is vastgesteld dat als je slachtoffer bent geweest van een misdrijf, de kans daarna aanzienlijk groter is dat je nog een keer slachtoffer wordt. Het is onze ambitie om de opsporing verder te versterken. En meer zaken op te lossen, dat kan omdat informatie, ik bedoel eigenlijk bewijs, vaak wel gewoon beschikbaar is zij het op verschillende plaatsen en bij verschillende personen die soms niet weten hoe belangrijk hun informatie voor de politie, de officier en de rechter is of kan zijn.

Informatiedeling is van groot belang, daaraan vooraf gaat echter iets dat nog veel belangrijker is, wie verstrekt de politie, de Kmar, de kustwacht, het OM al die informatie? Dat bent U, misschien niet zoals U hier vandaag zit, maar dat is de burger van Curaçao.
Gewone burgers beschikken, vaak door toeval, over hele relevante informatie die voor de opsporing van belang is. Soms is er onwetendheid dat die informatie voor de politie belangrijk is, soms is er angst om die informatie te verstrekken, soms is er (terechte) angst voor represailles en soms is er wantrouwen dat er met die informatie te weinig gebeurt. Toch werkt opsporing pas echt als informatie uit de samenleving komt. Soms weten mensen ook heel bewust dat informatie die zij hebben van belang is voor de politie, maar komt de informatie er toch niet.
De rol van de burger is een van de belangrijkste elementen om de opsporing te voeden. Informatie van verschillende personen over een rode auto, 3 mannen en een signalement van een persoon, kan na onderzoek cruciaal zijn voor het bewijs. De recherche kan de opsporingspuzzel niet leggen als de puzzelstukjes er niet zijn. Wij kunnen pas informatie matchen als er informatie komt en er blijft teveel informatie bij mensen en dat is een gemiste kans en slecht voor de opsporing.

Waarom heb ik het daar vandaag over, op een feestelijke dag voor 3 rechters? Ik benoem dat juist nu omdat op St-Maarten sprake lijkt te zijn van een trendbreuk.
Voorheen kreeg de politie weinig informatie over criminele zaken, de massale verontwaardiging rondom de plunderaars na Irma maakte dat anders. Er werd door burgers van St-Maarten een facebook pagina opgestart tegen de plunderaars en er werd actief, zij het veelal anoniem, informatie gebracht naar de autoriteiten, politie en OM. Het bevestigd dat er veel meer informatie over strafbare feiten bekend is bij het grote publiek. En als de politie op basis van die informatie naar aan de slag ging omdat er informatie was over opslag van geplunderde artikelen, was het regelmatig zo dat de aanwezigheid aldaar van de politie leidde tot nieuwe meldingen van andere burgers. Als burgers zien dat er iets met hun informatie gebeurt stimuleert dat enorm om meer informatie te geven.
In kleine gemeenschappen, waar veel mensen elkaar kennen is dat natuurlijk ingewikkelder, we hebben nog niet ontdekt hoe we ervoor kunnen zorgen dat die informatie toch op de juiste plekken komt. Anonimiteit is voor melders ook in dat geval een waarborg. Zorgen dat die anonimiteit ook echt gewaarborgd is, is een keiharde voorwaarde en de mensen moeten zien dat er iets gebeurt met hun informatie.
De bereidheid om informatie te delen op St Maarten is mede de oorzaak dat politie en OM zoveel zaken, nog elke dag op kunnen lossen, woensdag j.l. was de eerste zitting in het Court house aldaar. Veel van de plunderaars zijn daar door de rechter veroordeeld tot fikse straffen.

Was het die massale verontwaardiging die zorgde voor de trendbreuk, of was het iets anders, feit is dat het er is en dat wij het als partners in de veiligheid waar moeten maken dat er iets mee gebeurt. Als we dat goed oppakken stimuleert dat het vertrouwen in de overheid. Dat zorgt op zich voor meer meldingen. In combinatie met preventie is dat een impuls om een veilige omgeving te creëren.
Een vergelijkbare trendbreuk wens ik ons hier ook toe, dat het niet rustig wordt na een schietincident waar 4 of 5 doden vallen. Gewone wapens worden inmiddels door criminelen ingeruild voor automatische wapens, met kansen op nog meer onschuldige slachtoffers. We moeten er samen voor zorgen dat informatie op de juiste plekken komt om er wat mee te doen.
De aanpak van de task force vuurwapens olv minister Girigorie is een helder signaal dat we dat extreme geweld niet tolereren en de krachten met alle partners verenigen. De belangrijkste schakel in die aanpak is de burger, als het geweld harder wordt heeft de burger daar de meeste last van.
Het vraagt om een burger die zich laat horen, die weerbaar wordt en informatie desnoods anoniem deelt. Een burger die de weg kent. En een overheid die de burger helpt, die zorgvuldig met die informatie omgaat, anonimiteit garandeert en wat met de informatie doet. In tal van landen zijn opsporingsprogramma’s erg succesvol, social media, facebook, whats app groepen maken dat we steeds sneller mensen kunnen bereiken en dat is bovendien wederkerig.

Het OM zal zich blijven richten op de professionalisering van het opsporingsproces, en daar hoort het contact met burgers nog veel nadrukkelijker bij. Ik wens ons als rechtspraak toe dat de burger centraal staat en blijft staan en dat wij hem het vertrouwen kunnen geven om informatie te delen en samen onze omgeving een stuk veiliger te maken.

 

Curacao - Presentatie ‘Herstelgericht Werken op School’; HOvJ De Jong: “Goede zaak, het voorkomt strafzaken in de rechtszaal”- 19-10-2017

Donderdag 19 oktober heeft in het auditorium van de Kamer van Koophandel Curaçao een presentatie plaatsgevonden met als onderwerp: “Herstelgericht Werken op School”. Het betreft een presentatie die is georganiseerd door het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao, het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, het Ministerie van Justitie en de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) die samen de ‘kerncommissie herstelrecht vormen’.

“Herstelgericht Werken op School” is een praktische toepassing van Herstelrecht (Restorative Justice) waarin zoveel mogelijk het sociaal klimaat en de orde op school vreedzaam worden hersteld. Vreedzame scholen kunnen ook helpen om spanningen weg te nemen tussen school en ouders.

Het is een programma dat in veel landen wordt gebruikt om relaties op school te verbeteren. Het wordt door middel van bemiddeling tussen dader en/of slachtoffer ingezet in gevallen van onder andere pesten, schoolverzuim, (vuur)wapen bezit, of problemen tussen leerlingen onderling en of tussen leerlingen/ouders en schoolpersoneel.

Het is ook een benadering die gebruikt wordt als bemiddeling tussen een dader en slachtoffer, bijvoorbeeld bij pesten. Of een leerling die een incident heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld het meenemen van wapens naar school. Het programma richt zich op groepen leerlingen, maar ook op de hele school en de participatie van ouders.

Op Bonaire heeft het Centrum Jeugd en Gezin een 2-daagse cursus Herstelgericht Werken op School georganiseerd. De medewerkers van dit centrum zijn hiermee beter uitgerust om scholen en schooladviesdiensten te kunnen bijstaan. De cursus werd door de expertorganisatie ECHO verzorgd. Voor de presentatie op Curaçao waren Chris Palm, directeur van Centrum van Jeugd en Gezin op Bonaire en Jan Ruigrok, partner in ECHO en trainer/coach uit Rotterdam, gastsprekers. Beiden zijn speciaal voor de presentatie uit Bonaire overgekomen.

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao ondersteunt het project “Herstelgericht Werken op School”. Het betreft volgens Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong een project om de samenleving veiliger te maken. Een intermediaire bemiddeling zoals deze draagt bij aan het voorkomen van strafzaken in de rechtszaal. Het maakt de gemeenschap veiliger en harmonieuzer”, aldus De Jong tijdens de bijeenkomst.

De bijeenkomst op Curaçao is ook ter voorbereiding op de (Siman di Hustisia Restorativo) Restorative Justice Week van 19 tot 26 november 2017. Dan zal dieper worden ingegaan hoe dit in de praktijk werkt.

Curacao - Uitlevering verdachte G.R.M.J. toelaatbaar- 19-10-2017

 

Op 4 augustus 2017 heeft het Hooggerechtshof in Venezuela het verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao tot uitlevering van de verdachte G.R.M.J. (40) toelaatbaar geacht. In november 2016 is aan de Venezolaanse autoriteiten het verzoek gedaan tot uitlevering van de verdachte G.R.M. J. die op Curaçao verdachte is in de onderzoeken Germanium, Passaat en Maximus. De uitlevering is pas gevraagd nadat het Openbaar Ministerie G.R.M.J. heeft verzocht om zichzelf vrijwillig te melden te Curaçao, aan welk verzoek hij geen gevolg heeft gegeven.

In het onderzoek Germanium bestaat de verdenking dat G.R.M. J. als de toenmalige Minister van Financiën betrokken is geweest bij het verduisteren van 450.000 gulden aan subsidiegelden voor verbetering van het sportveld Divi Divi in de wijk Steenrijk in de periode 2012-2014.

Het onderzoek Passaat, dat een zijtraject is van het onderzoek Bientu, houdt verband met strafbare handelingen in het kader van de totstandkoming van de inkeerregeling bij de Belastingdienst in 2011. G.R.M.J. wordt in dit verband verdacht van valsheid in geschrift.

In het onderzoek Maximus wordt G.R.M.J. verdacht van betrokkenheid bij de moord op H.M. Wiels in mei 2013. Meer in het bijzonder wordt G.R.M.J. ervan verdacht samen met anderen opdracht te hebben gegeven voor de moord op H.M. Wiels en daarvoor ook te hebben betaald.

Naar aanleiding van het uitleveringsverzoek van november 2016 is G.R.M.J. in maart 2017 door de Venezolaanse autoriteiten aangehouden en zit hij sindsdien in Venezuela in uitleveringsdetentie.

Het Hooggerechtshof in Venezuela is, na het dossier te hebben bestudeerd en na partijen te hebben gehoord, tot het oordeel gekomen dat er voldoende grond is om G.R.M.J. als verdachte in alle drie onderzoeken (Germanium, Passaat en Maximus) uit te leveren aan Curaçao. Tegen deze beslissing van het Hooggerechtshof is geen hoger beroep mogelijk.

Om de Venezolaanse en Curaçaose autoriteiten de gelegenheid te geven om in alle rust de daadwerkelijke overbrenging van G.R.M.J. te organiseren zijn er tot nu toe door het Openbaar Ministerie geen mededelingen naar de pers gedaan over de op handen zijnde uitlevering. Het wachten is nu slechts nog op de administratieve afhandeling hiervan in Venezuela.

Het Openbaar Ministerie is bijzonder tevreden over de wijze waarop de Venezolaanse autoriteiten de volledige medewerking hebben verleend aan de zorgvuldige uitvoering van het uitleveringsverzoek en vertrouwt erop dat de feitelijke overdacht nu op korte termijn zal plaatsvinden.

 

Bonaire - C.F.M. en G.A.A.I. op Bonaire veroordeeld middels snelrecht - 18-10-2017

Op 18 oktober 2017 heeft het Gerecht op Bonaire uitspraak gedaan in twee zogenaamde snelrechtzaken. Beide verdachten hebben bekend. 

Allereerst betrof het een winkeldiefstal op 3 oktober 2017 van een autopoetsmiddel en drie deodorants bij de Warehouse. Toen de C.F.M. (1961) werd aangehouden door het winkelpersoneel, probeerde hij een medewerker te bijten. De rechtbank heeft 8 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk opgelegd met een proeftijd van drie jaar en reclasseringstoezicht.
G.A.A.I. (1982) is veroordeeld 6 maanden gevangenisstraf voor diefstal van water en een zonnebril uit een huurauto bij de duikstek Red Beryl. In zowel de strafeis als de opgelegde straf is tot uitdrukking gebracht dat het stelen uit auto’s van duiktoeristen zorgt voor schade aan de toeristenindustrie van Bonaire. Hierdoor is niet alleen de huurder gedupeerd, maar wordt ook de goede naam van Bonaire aangetast. Door snel optreden van het winkelpersoneel en politie zijn de gestolen goederen teruggeven aan de rechthebbenden.
Snelrecht is een juridische term voor het op korte termijn uitvoeren van rechtspraak. Hierbij kan de straf snel volgen op het plegen van het delict. Zowel Warehouse als de huurder hebben aan de politie dan wel het OM laten weten de snelle manier van optreden zeer te waarderen. De komende tijd zal worden onderzocht of het juridisch en praktisch mogelijk is om vaker snelrecht toe te passen.

 

Sint Maarten - Inkeerregeling voor helers en plunderaars- 05-10-2017

Het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten is bereid rekening te houden met plunderaars die spijt hebben van hun daad.

Zoals bekend hebben burgers zich tijdens en na de passage van orkaan “Irma” schuldig gemaakt aan strafbare feiten. In dit geval specifiek met plunderingen. Er zijn de afgelopen dagen veel huiszoekingen verricht en verdachten aangehouden. Hier gaat de KPSM onder leiding van het OM mee door !
Inmiddels zijn er echter ook signalen dat mensen spijt hebben van wat ze gedaan hebben. Het Openbaar Ministerie is bereid om hier rekening mee te houden en heeft een regeling vastgesteld voor die mensen die zich bekend maken en de geplunderde spullen teruggeven. De plunderaars en helers die spijt hebben van hun daad kunnen zich vrijwillig met de goederen melden bij het OM aan het Emmaplein. Dit kan iedere werkdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Men moet zich identificeren. De verdachten moeten openheid van zaken geven en vertellen waar de goederen in kwestie vandaan komen of op welke wijze deze in het bezit van de plunderaar of heler zijn geraakt.
Voor de verdachte betekent dit - als het om een beperkte hoeveelheid goederen gaat - dat geen onverwachte huiszoeking of aanhouding zal plaatsvinden. Uiteraard zal wel een strafoplegging volgen. De verdachte zal bij een geringe hoeveelheid goederen in principe in aanmerking komen voor een werkstraf.
De regeling geldt tot 1 november 2017. Na die datum zullen politie en OM op volle kracht doorgaan met het opsporen van deze verdachten. Het OM zal dan geen rekening meer houden met de vraag of de verdachte spijt heeft van zijn handelen of niet.

 

Bonaire - 14 jaar cel voor G.V.L., zaak Alapaha- 05-10-2017

 

De man G.V.L. is donderdag in Kralendijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar voor de dood van Jodrithan Theodora op 1 maart 2017 in de Kaya Korsow. De zaak is bekend als de zaak “Alapaha”.

De rechter heeft in deze zaak doodslag en illegaal vuurwapenbezit bewezen geacht. De Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie BES heeft in deze zaak 18 jaar cel geëist.

Curacao - Verkeerszaak tegen minderjarige nu in november- 04-10-2017


Woensdag moest tijdens de “verkeerszitting” een minderjarige voor de rechter verschijnen voor het rijden zonder rijbewijs. De minderjarige was echter niet bij de behandeling van zijn zaak aanwezig. Hij werd vertegenwoordigd door de vader. De zaak is echter op verzoek van de Officier van Justitie (OvJ) aangehouden tot 1 november 2017 omdat minderjarige voor rijden zonder rijbewijs voor de rechter moeten verschijnen begeleid door een ouder of voogd.

Curacao - Automobilist als recidivist veroordeeld- 04-10-2017De man R.M. (1989) uit de wijk Rooi Santu is woensdag door de rechter tijdens een “verkeerszitting” veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 weken geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar voor het rijden zonder een geldig rijbewijs. Hij werd ook veroordeeld 3 weken voorwaardelijke gevangenisstraf voor het rijden zonder een autoverzekering. Voor beide feiten was de man reeds eerder veroordeeld. Het betreft dus een recidivist.

Sint Maarten - Drie weken na orkaan “Irma”- 02-10-2017

Zeer snel na het passeren van orkanen “Irma” en “Maria” is in nauwe samenwerking met alle betrokken ketenpartners de strafrechtelijke handhaving op Sint Maarten weer ter hand genomen. Het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) heeft met ondersteuning van de Nationale Politie, de militairen en het Vrijwilligerskorps Sint Maarten (VKSM) veel aandacht gegeven aan de handhaving van de openbare orde. Daarnaast is ook direct de opsporing van zoveel mogelijk plunderaars ter hand genomen. Veel strafzaken zijn ingeschreven tegen inwoners die zich niet hielden aan de door de regering afgekondigde avondklok (curfew).

Het gebouw van het Openbaar Ministerie aan het Emmaplein is ernstig beschadigd, maar veel andere diensten zijn er nog erger aan toe. Zo is het gebouw van de Reclassering volkomen onbruikbaar. Reclassering is daarom tijdelijk bij het Openbaar Ministerie ingetrokken. Iedere ochtend is er werkoverleg op het Parket tussen het OM, de op het eiland aanwezige rechters en griffiers van het Gerecht in Eerste Aanleg, de Reclassering, de Voogdijraad en de strafadvocaten. Door de ontstane situatie is een heel specifieke vorm van ‘Veiligheidshuis’ ontstaan.

Helaas zijn er sinds “Irma” twee levensdelicten gepleegd; een dodelijke schietpartij in een huis waarbij tevens geplunderde goederen zijn aangetroffen. De vermoedelijke dader in deze zaak is nog niet aangehouden. De andere zaak betreft een steekpartij waarbij het slachtoffer door een geestelijk verwarde persoon is doodgestoken. Deze verdachte is aangehouden en in voorlopige hechtenis geplaatst. Zijn moeder is ook aangehouden. In dit geval terzake heling omdat bij haar ook geplunderde goederen werden aangetroffen.

Gedurende de afgelopen drie weken, tot en met 26 september, zijn er op Sint Maarten 85 misdrijfzaken ingeschreven. Het gaat in 41 gevallen uitsluitend om overtreding van de avondklok (curfew). Daarnaast zijn ook 16 zaken ingeschreven voor heling, 21 zaken voor diefstal/plunderen en 7 zaken voor het bezit van vuurwapens of andere verboden voorwerpen. In 48 zaken hebben de verdachten voor overtreding van de avondklok een taakstraf opgelegd gekregen van 40 uur. Indien er ook sprake was van bijvoorbeeld drugsbezit, werd dit verhoogd tot 60 uur. Minderjarigen krijgen de helft van het aantal uren opgelegd. De andere 37 zaken zullen via een dagvaarding worden afgedaan en het merendeel van hen zit in voorlopige hechtenis.

De taakstraffen worden in goede samenwerking met de Reclassering direct ten uitvoer gelegd in de vorm van het helpen schoonmaken van getroffen scholen of andere vitale en maatschappelijk belangrijke gebouwen. Op deze manier kunnen de verdachten iets terugdoen voor de samenleving.

In de ochtend melden de taakstraffers zich bij de Reclassering in het gebouw van het Openbaar Ministerie Sint Maarten, waarna zij door de Reclassering, onder toezicht en begeleiding van het Vrijwilligers Korps Sint Maarten (VKS), aan het werk worden gezet.

Op dit moment zijn er door de politie 23 invallen geweest in panden waar een verdenking bestond van de aanwezigheid van geplunderde goederen. Bij 17 van die invallen werden daadwerkelijk goederen aangetroffen. Nog zo’n 40 acties zijn op dit moment in voorbereiding. Veel waardevolle goederen zijn bij deze acties aangetroffen zoals een aantal koelkasten, veel televisies, stereo’s, horloges, computers, airco’s, diverse elektronica, veel drank, dure zonnebrillen, kleding en handtassen, vaak nog in de originele verpakking.

De verdachten aangehouden voor plundering of heling zijn in verzekering gesteld en worden of zijn voorgeleid aan de Rechter-commissaris (RC) voor de inbewaringstelling. Onder de aangehouden personen voor plundering bevinden zich ook personen zonder een geldige verblijfstitel op Sint Maarten. Deze personen worden na het uitzitten van hun straf overgedragen aan de Immigratiedienst om actief uit te zetten. Het grenshospitium zal door taakstraffers schoon gemaakt worden zodat dit weer in gebruik kan worden genomen als detentiecentrum.

In samenspraak met de rechters en de advocaten zal op 18 oktober een strafzitting worden gehouden waarop een aantal zaken tegen plunderaars behandeld zal worden, in een thema/snelrechtzitting.

In de afgelopen periode zijn de raadkamer gevangenhoudingen in de gevangenis in Point Blanche gehouden zodat de gedetineerden niet getransporteerd hoefden te worden. Om te beginnen heeft de rechter met een beschikking ex art 413 Sv de termijnoverschrijdingen die in de eerste dagen na “Irma” hebben plaatsgevonden, hersteld. Ook hebben inmiddels al een tweetal rechtszittingen plaatsgevonden. Ook deze vonden in de gevangenis Point Blanche plaats. Dit betreft pro-forma zittingen in de onderzoeken “Mars” en “Broccoli” waarbij beslist is de inhoudelijke behandeling aan te houden tot latere datum.

 

Curacao - Eigenaar woning Juan Domingo gezocht door politie- 02-10-2017

In de namiddag van vrijdag 29 september 2017 heeft de politie, projectteam autodiefstallen, op een perceel te Juan Domingo een gestolen Audi q5 teruggevonden op een erf. De eigenaar was niet thuis en wordt gezocht door de politie.

Ook werd op het perceel illegaal stroom en water afgetapt, waarop Aqualectra die aansluitingen heeft afgesloten. Ook voor deze diefstal van stroom en water dient de eigenaar verantwoording af te leggen.

Een verdachte van autodiefstal in een andere zaak, een 22 jarige man S.P. werd op zondagavond 20.00 uur van de vlucht naar Nederland gehaald. Deze verdachte zit thans in verzekering.

Curacao - Hulp bij moordzonderzoek "Jamaicaweg"- 02-10-2017

Op 7 augustus 2017 heeft een heftig schietincident plaats gevonden op de Jamaicaweg nabij “Toko Chow”. Uit een zwarte SUV zijn drie of vier personen gestapt die het vuur hebben geopend op een groep mensen die daar een verjaardag aan het vieren was. Vier personen zijn om het leven gekomen, waaronder de tweelingbroers die op die plek hun 22everjaardag vierden. Een vijfde persoon –hun stiefvader- is later alsnog aan schotverwondingen overleden. De zwarte SUV is later op de avond uitgebrand aangetroffen op de stortplaats “Shut” ter hoogte van de woonwijk Seru Fortuna.

De rechtsorde op Curaçao is ernstig geschokt naar aanleiding van dit incident. Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft dit onderzoek daarom ondergebracht in een zogenaamd Team Grootschalige Onderzoeken (TGO) van het Korps Politie Curaçao (KPC), welk team druk bezig is met het onderzoek dat gevoerd wordt onder de naam ‘TGO Jamaicaweg’.

Er zijn reeds meerdere getuigen gehoord en er is technisch onderzoek verricht. Het betreft echter een gecompliceerd onderzoek. Het Openbaar Ministerie doet daarom een dringende oproep aan getuigen om zich te melden. Getuigen van het incident zelf, mensen die de zwarte SUV voor of na het incident hebben gezien of personen die anderszins informatie hebben over de achtergrond van het incident worden verzocht zich te melden. Ook diegenen die mogelijk over beeldmateriaal (foto's en video's) beschikken worden opgeroepen zich te melden. Alles kan in dit onderzoek naar dit ernstige misdrijf van groot belang zijn.
Getuigen kunnen met de politie in contact te treden via telefoon 917 of via de anonieme lijn 108.

De ogen en oren van burgers zijn essentieel in aanvulling op het onderzoek van de politie en het OM. Niet alleen in deze zaak, maar in het algemeen in alle onderzoeken.

Het Openbaar Ministerie stelt alles in het werk om de daders van dit misdrijf op te sporen, voor de rechter te brengen en een en een passende straf te eisen

 

Bonaire - Onderzoek “Thorbes’ afgesloten- 25-09-2017

Begin 2016 is er onder leiding van de Officier van Justitie (OvJ) het strafrechtelijk onderzoek “Thorbes” gestart. Dit onderzoek richtte zich op de verdachten B.G.B (1975) en J.A.d.B (1969), alsmede diverse rechtspersonen waar B.G.B. de directeur/aandeelhouder van was. Verdachten werden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan witwassen. Het onderzoek werd verricht door leden van het Combiteam (een samenwerking tussen de FIOD en de Nationale Politie), almede rechercheurs van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Gedurende het onderzoek zijn er diverse doorzoekingen geweest in diverse (bedrijfs)panden, zowel op Bonaire als in Nederland. Ook werd er op diverse goederen, zoals voertuigen en panden, beslag gelegd.

Uitgebreid onderzoek door de politie en het Combiteam heeft geen bewijs opgeleverd dat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. Wel leverde het onderzoek op dat de verdachten B.G.B en J.A.d.B zich diverse keren schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte. Zo zijn bijvoorbeeld een huurcontract en een volmacht vervalst. Ook werd in het kader van een vastgoedtransactie de suggestie gewekt dat er zaken werd gedaan met een B.V, terwijl deze B.V. feitelijk nog niet was opgericht en dus niet bestond. De valsheid in geschrifte werd gepleegd in de periode 2011-2016.

Alles afwegende, is de officier van justitie tot de conclusie gekomen dat de zaak afgedaan kan worden met een voorwaardelijk sepot. Dit voorwaardelijk sepot is door de verdachten geaccepteerd. Voorwaarde is dat zij zich gedurende een proeftijd van 1 jaar geen strafbare feiten plegen. Daarnaast is door B.G.B. afstand gedaan van een aanzienlijk in beslag genomen geldbedrag. Door afstand te doen, is B.G.B. dit geld kwijt.

In dit onderzoek is er intensief samengewerkt met diverse partijen, zoals de Belastingdienst. Hierdoor heeft de Belastingdienst bijvoorbeeld een naheffing kunnen doen. Deze integrale aanpak is succesvol gebleken en het Openbaar Ministerie (OM) BES kijkt met veel genoegen terug op deze samenwerking. De samenwerking past ook in de boodschap die het OM wil uitstralen: misdaad mag niet lonen.

 

Sint Maarten - "MARS pro-forma behandeld op Sint Maarten- 22-09-2017


Het onderzoek “MARS” is donderdag “pro-forma” behandeld in de gevangenis Point Blanche op Sint Maarten. De verdachten K.K.K. S. en T.J. F. blijven op last van de Rechter-commissaris vast zitten tot de volgende “pro-forma-zitting” op 15 november. Het onderzoek “MARS” betreft de dood van de mannen Sarante-Diaz en Rosario in december 2016. De mannen werden op 16 en 17 februari aangehouden in verband hiermee.

Verdachte M.I. is donderdag op Sint Maarten door de Rechter-commissaris in bewaring gesteld voor plundering en blijft 8 dagen vastzitten in verband met verder onderzoek.

Verdachte M.M.R is door de RC in bewaring gesteld voor heling. Haar bewaring is direct daarna door de Officier van Justitie geschorst. Haar zoon, A.R., zal in het moordonderzoek “BAYONET” volgende week aan de RC worden voorgeleid voor bewaring.

Alle onderzoeken in volle gang.

Sint Maarten - Snelrecht van start, 10 mannen reeds werkstraf gekregen - 15-09-2017


De mannen die de afgelopen dagen op Sint Maarten zijn aangehouden in verband met het niet opvolgen van de avondklok, zijn middels snelrecht met een werkstraf afgedaan.
Drie mannen hebben ieder 40, 40 en 20 uur werkstraf aangeboden gekregen en hebben deze straf geaccepteerd. De 20 uur was voor minderjarige. Hij heeft ook afstand van het geld (enkele honderden dollars) gedaan welke hij op zich had op dat moment.
Inmiddels zijn gisteravond 7 personen door de politie van Sint Maarten (KPSM) aangehouden voor het schenden van de avondklok. Ieder kreeg 40 uur werkstraf aangeboden en geaccepteerd. Dit met uitzondering van twee mannen. Een verzette zich bij zijn aanhouding en kreeg 60 uur werkstraf en de andere man 60 uur werkstraf want hij was ook in het bezit van drugs.
Inmiddels is door het Openbaar Ministerie (OM) van Sint Maarten voor verschillende vergrijpen, welke in aanmerking komen voor snelrecht een transactielijst opgesteld. Voor wederspanningheid is de transactie 40 uur werkstraf of 20 dagen hechtenis. Voor het niet voldoen aan een ambtelijk bevel 30 uur werkstraf of 15 dagen hechtenis. Voor opruiing 40 uur werkstraf of 20 dagen hechtenis en voor "eenvoudige mishandeling" 60 uur werkstraf of 30 dagen hechtenis. Tenslotte voor het bij zich hebben van een wapen (geen vuurwapen) 60 uur werkstraf of 30 dagen hechtenis. Voor recidivisten en minderjarigen gelden andere regels.
De opgelegde transacties in de vorm van taakstraffen worden door de Reclassering uitgevoerd en de overtreders moeten helpen bij het opruimen en wederopbouw van Sint Maarten. De transacties zijn nadrukkelijk niet van toepassing op plundering of anderszins ernstige zaken zoals vuurwapenbezit.

Bonaire - Eis OM BES 18 jaar cel voor G.V.L. zaak “Alapaha”- 15-09-2017

Vrijdag 15 september heeft op Bonaire de behandeling plaatsgevonden van de zaak “Alapaha”. Het betreft de dodelijke schietpartij op 1 maart 2017 omstreeks 02:10 uur in de nacht in de Kaya Korsow in het centrum van de stad. Jodrithan Theodora werd hierbij neergeschoten. Vanuit een zwarte Suzuki Swift werd vijf keer op het slachtoffer geschoten. Hij wordt drie keer geraakt en overlijdt korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. G.V.L. is volgens het OM, uit het onderzoek gebleken bewijsmiddelen, als dader te beschouwen.

“Deze schietpartij heeft bij de familie en vrienden van Jodrithan Theodora onnoemlijk veel leed toegebracht. Het verdriet door het overlijden is groot. De dood van Jodrithan heeft ook een impact gehad op de gemeenschap van Bonaire. Het heeft geleid tot gevoelens van onveiligheid en ongeloof: dit soort zaken horen op Bonaire niet te gebeuren”, zo verklaarde de Officier van Justitie ter rechtszitting.
Tegen de verdachte is donderdag een gevangenisstraf van 18 jaar geëist. Door zich op zijn zwijgrecht te beroepen is er geen duidelijkheid in de reden voor de schietpartij. “Hij heeft geweigerd tekst en uitleg te geven, waardoor het voor de nabestaanden tot op de dag van vandaag volstrekt onduidelijk is waarom Jodrithan dood moest. Dit zorgt voor nog meer leed”, aldus de Officier van Justitie.
Uitspraak in deze zaak is op 5 oktober om 8:45 uur.

 

Curacao - Voorwaardelijke gevangenisstraf voor 7 automobilisten; OM gaat boetes verhogen- 14-09-2017

De rechter heeft woensdag 13 september tijdens de ‘verkeerszitting’ voorwaardelijk hechtenis opgelegd aan 7 verdachten die wederom hebben gereden zonder rijbewijs of verzekering. Deze recidivisten zullen door de politie extra in de gaten worden gehouden. Tot nu toe werkt deze aanpak omdat de recidivisten (inmiddels 19 gedocumenteerd) nog niet opnieuw tegen de lamp zijn gelopen.

De officier wist verder te melden dat meer controles tot nu toe niet leiden tot beter de autogordel gebruiken, niet meer door rood rijden of bellen tijdens het rijden. Voor deze overtredingen zullen de boetes in de directe toekomst daarom worden verdubbeld om zodoende betere normhandhaving te bereiken. Extra aandacht zal bij controles gegeven gaan worden aan kinderen die niet in de autogordels zitten. Het is helaas nodig (maar niet goed te begrijpen) dat ouders hier op aangesproken dienen te worden.
Tijdens de verkeerszitting stond ook de verdachte R.J.F.S. terecht voor geen voorrang verlenen aan een motorrijder op 9 november 2015 om 02.15 uur op de kruising Mampurituweg/Kaminda Hosé P. Liberia, waarbij zonder te stoppen en goed kijken de voorrangsweg werd opgereden. Het slachtoffer werd daarbij zwaargewond getroffen. Ook reed deze bestuurder zonder rijbewijs en verzekering. De officier vroeg bij verstek voor het aanmerkelijk onvoorzichtig rijden (verdachte was niet aanwezig) een werkstraf van 120 uren en 6 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid. Ook vroeg hij 4 weken hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren voor het rijden zonder rijbewijs en geldige verzekering en dat daarnaast het schade van het slachtoffer vergoed moest worden.
De rechter legde een straf op van 120 uren werkstraf voor het misdrijf en 4 weken hechtenis voorwaardelijk voor de overtredingen. Ook dient de verdachte schade te betalen aan het slachtoffer.
Ook stond op de zitting terecht R.M. die op 12 augustus 2015 omstreeks 21.30 uur met te hoge snelheid naast de weg reed en daardoor in een slip belandde op de weg vanaf Boca Sint Michiel. Tijdens die slip reed hij drie voetgangers aan wandelend aan de overzijde van de weg die daardoor zwaar gewond raakten. Ook deze verdachte verweet de officier aanmerkelijke schuld aan dit ongeval met letsel. Deze verdachte kreeg na vordering van de officier 120 uren werkstraf en 6 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd en dient de drie slachtoffers op hun vordering oom schadeloos te stellen. De rechter legde de door de officier gevorderde straf op.

Sint Maarten - Overschrijding termijnen verdachten Sint Maarten gedekt- 14-09-2017

De Gerecht in Eerste Aanleg te Sint maarten is op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten akkoord gegaan met de vordering normschending

van de termijnoverschrijding van verdachten die momenteel vast zitten, maar door de passage van orkaan “Irma” niet op tijd zijn voorgeleid.
Het Openbaar Ministerie heeft woensdag 13 september middels een verzoek artikel 413 van het Wetboek van Strafvordering in Philipsburg de normschending
voorgelegd aan de rechter. In de gevallen waarvan de termijnen zijn verlopen. De rechter is met de vordering akkoord gegaan waardoor de overschrijdingen van de
termijnen nu allemaal zijn gedekt. Daardoor wordt er geen enkele verdachte vanwege termijnoverschrijdingen vrijgelaten.

 

Bonaire - Luxe jacht in beslag genomen op Bonaire- 12-09-2017

Op maandag 11 september 2017 is in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) BES door het Recherche Samenwerkings Team (RST) in de Marina op Bonaire een luxe jacht in beslag genomen. Het RST werkte hierbij samen met de Kustwacht en de Koninklijke Marechaussee (KMar) en stond in nauw contact met het Afpakteam dat voor Curaçao en Bonaire werkt.

De inbeslagname vond plaats op verzoek van de autoriteiten in de Verenigde Staten. Vermoed wordt dat het jacht met crimineel verkregen geld is aangeschaft. De waarde van het schip loopt waarschijnlijk in de miljoenen.
De actie is niet alleen een mooi voorbeeld van samenwerking maar is ook een signaal dat met crimineel geld verkregen goederen ook op Bonaire geen veilig bezit zijn.
Wat er verder met het schip gebeurt is onderwerp van overleg met de autoriteiten in de Verenigde Staten.

Yate BES

Sint Maarten - Geïdentificeerde plunderaars voor het Gerecht- 12-09-2017

Afgelopen dagen hebben militairen en politie eenheden op Sint Maarten een einde gemaakt aan grootschalige plunderingen. Daarbij zijn een onbekend aantal personen aangehouden. Vanwege een gebrek aan detentie capaciteit zijn personen die geen zeer ernstige feiten hadden gepleegd heengezonden. De gegevens zijn vastgelegd en worden op een later moment beoordeeld.

Inmiddels zijn veel gegevens van internet over plunderingen door een gecombineerd politieteam vastgelegd. De beschikbare foto's van deze verdachten zullen via het internet gedeeld worden en het publiek zal actief gevraagd worden om hulp bij de identificatie van verdachten. Op dit moment is er nog steeds geen internet en telefonie, zodra het internet actief is op Sint Maarten zal de website de lucht in gaan. Burgers kunnen hun hulp aanbieden en gegevens over plunderaars uploaden, ook kunnen zij gegevens over getoonde personen doorgeven via internet.

Plunderaars die zich vrijwillig melden en geen ernstige plunderingen hebben gepleegd worden na beoordeling door het OM ingezet voor wederopbouw werkzaamheden op St Maarten. Personen die worden aangehouden worden voor het gerecht gebracht, de eis zal onvoorwaardelijke gevangenisstraf zijn.

Vanaf heden worden aangehouden personen pas heengezonden nadat afstemming heeft plaatsgevonden met het OM in Philipsburg. Er heeft afstemming plaats gevonden met Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Zodra mogelijk worden er snelrechtzittingen gehouden om plunderaars en geweldplegers voor de rechter te brengen.

 

Curaçao - Expositie en veiling “Kunst zonder Barrières”; Opbrengst ten behoeve van gedetineerden SDKK en JICC- 07-09-2017

Donderdag 7 september 2017 heeft onder auspiciën van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao in De Tempel in Punda de veiling “Kunst Zonder Barrières” plaatsgevonden van kunstwerken gemaakt door gedetineerden van de Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK) en jongeren van de Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC). De opbrengt van de veiling was 6.750 gulden.

De diverse kunstwerken (voornamelijk schilderijen) en handarbeid zijn door gedetineerden en jongeren zelfstandig en naar eigen initiatief gemaakt. De creaties zijn tot stand gekomen gedurende expressie lessen, en zijn ook tijdens een project vervaardigd onder begeleiding van Steve Bridgewater.

Het Openbaar Ministerie heeft een select aantal bedrijven en instellingen benaderd om de tentoonstelling en aansluitende veiling te bezoeken. “Veilingmeester” Maarten Schakel heeft fantastisch werk verricht en de genodigden aangespoord een bod te doen op de exclusieve objecten.

Hoofdofficier Heiko de Jong is zeer tevreden met het resultaat en is blij dat hij de veiling heeft mogen organiseren. “Het was voor ons een eerste keer. De opbrengst van de veiling zal worden gebruikt om te kunnen voorzien in meer materiaal, zodat SDKK en JJIC gedetineerden en jongeren kunnen blijven stimuleren en motiveren tot het positief inzetten van hun (creatieve) talenten en vaardigheden. Ik dank allen hartelijk voor hun medewerking en bijdrage.”

 VeilingKunst 070917 01

Curaçao - Casusoverleg Top C bij wijkteam Montaña- 05-09-2017

De Top C ‘Tur Wowo Riba bo’ aanpak wil, ook in het kader van het urgentieplan van kabinet Rhuggenaath dat zich richt op een aanpak vanuit de wijken, voortaan casusoverleggen met betrekking tot de jeugdige recidivisten die op de Top C lijst staan, zoveel mogelijk in de wijken zelf laten plaatsvinden. Onlangs heeft de eerste casusoverleg van een Top C’er plaatsgevonden bij wijkteam Montaña, waarbij organisaties van het Ministerie van SOAW (Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn) en Ministerie van Justitie vertegenwoordigd waren. 

Doel van dit casusoverleg was om te komen tot een plan van aanpak voor deze jeugdige waarbij op integrale, persoonsgerichte en intensieve wijze aan de slag wordt gegaan met de jeugdige en diens familiaire directe omgeving.
De aanpak Top C’ Tur Wowo Riba Bo’ heeft als hoofddoel om het aantal ‘high impact’ delicten (diefstal met geweld, zware mishandeling, moord/doodslag) gepleegd door jongeren en jongvolwassenen op de Top C lijst sterk terug te dringen. Van deze aanpak moet tevens een preventieve werking uitgaan, waardoor tegengegaan wordt, dat jongeren en jongvolwassenen ‘high impact’ delicten gaan plegen. De geselecteerde jongeren en jongvolwassenen krijgen een intensieve en persoonsgerichte benadering, dat uitgaat van drie pijlers: de “lik op stuk’ pijler, de ‘zorg en nazorg’ pijler en de ‘brusjes’ pijler (broertjes en zusjes).
Binnenkort zullen ook bij andere wijken op Curaçao de Top C casusoverleggen plaatsvinden.

Curaçao - Integere luchthaven, samen versterken van Koninkrijksgrenzen - 02-09-2017

Zaterdag 2 september bezochten de heer Roger Bos (nieuwe Procureur Generaal Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden) en de heer Gerrit van der Burg (voorzitter van het College van Procureurs Generaal van Nederland) luchthaven Hato van Curaçao. Dit in het kader van het versterken van de Koninkrijksgrenzen. Zij werden vergezeld door Guus Schram (oud Procureur Generaal Curaçao, Sint Maarten, BES) en Hanneke Festen (plaatsvervangend Hoofdofficier Curaçao). De projecten “Poortwacht” en “Grip op Grenzen” waarin de verschillende diensten integraal gaan samenwerken werd getoond.
De Curaçao Airport Partners (CAP), Koninklijke Marechaussee (KMar), Korps Politie Curaçao (Immigratie, KPC) en Douane Curaçao lieten zien hoe zij gezamenlijk barrières opwerpen tegen ondermijnende criminaliteit op of via de luchthaven. In het kader van project “Poortwacht” werken deze overheidsdiensten en private partijen, zoals bedrijven op de luchthaven, steeds nauwer samen om de luchthaven veilig en integer te maken.
Ook werd gesproken over het initiatief om meer grip op de grenzen te krijgen. De vier Ministers van Justitie van het Koninkrijk hebben een aanzet gegeven om door nauwere samenwerking en het delen van informatie tussen de diensten, de grenzen te versterken.
Een toenemend aantal incidenten gerelateerd aan vuurwapengeweld, de verdovende middelenhandel en illegale immigratie als ook de groei van terroristische dreiging kan alleen effectief aan de grenzen worden tegengehouden, zowel via de lucht als op het water. Dat dwingt het land Curaçao, samen met de andere landen binnen het Koninkrijk, de grenzen te versterken om de risico’s te beperken en veiligheid van de samenleving te bevorderen.

 Hato 020917 02

 

Curaçao - Themamiddag OM, afscheidstoespraak PG, dhr. Guus Schram- 31-08-2017


Geachte aanwezigen,

Het thema van vandaag was samen optrekken tegen criminaliteit. Niet omdat dat kan, maar omdat dat moet. Want het is de enige manier om een antwoord te geven op de criminaliteit. Het is absoluut noodzakelijk.

Uit de verhalen van vandaag blijkt dat samenwerken geen natuurlijk gegeven is. Het moet constant uitgevonden en bevochten worden, waardoor we geneigd zijn het juist niet te doen. Maar wij hebben te maken met georganiseerde en goed samenwerkende criminelen die voortdurend op zoek zijn naar nieuwe mazen en technieken. Wij moeten daar steeds weer creatief een antwoord op geven: samenwerken en de krachten bundelen is dus een continu proces!

Écht samenwerken is moeilijk. Valkuilen zijn onze routines, organisatiebelangen, solisme of zelfgenoegzaamheid. Daarnaast vereist succesvolle samenwerking een breed spectrum van partijen. Niet alleen de vertrouwde partners, maar ook nieuwe, minder bekende partijen. Met hen moeten we komen tot een collectieve wil en overtuiging om gezamenlijk vasthoudend te werken aan de verwezenlijking van onze ambities en te voldoen aan de verplichting aan onze samenlevingen.

Het draait daarbij niet alleen om opsporen, vervolgen en opsluiten, maar ook om bestuurlijke betrokkenheid, preventief ingrijpen en sociale maatregelen. Daarvoor heb je naast het bestuur ook de private sector en sociaal-maatschappelijke instanties hard nodig. Samen creëren we een breed front aan mogelijkheden; samenwerkingsverbanden die snel en adequaat kunnen reageren op uiteenlopende problemen, waardoor we minder achter de feiten gaan aanlopen.

Dat iedereen daarbij ook eigen organisatiebelangen voor ogen heeft, is niet meer dan logisch en hoeft ook helemaal geen probleem te vormen. Maar echt samenwerken betekent wel dat je er niet meer alleen over gaat. Dat ook andere organisaties kunnen bepalen wat jouw prioriteiten dienen te zijn en je daar op kunnen aanspreken. Dat vraagt om betrokkenheid, ambitie, teamgeest maar vooral om vertrouwen. Met vertrouwen kunnen we tegenslagen gezamenlijk overwinnen en successen met elkaar vieren. Alleen dan kan een samenwerkingsverband uitgroeien tot een effectief wapen in de strijd tegen criminaliteit.

Terugkijkend op de 3,5 jaar dat ik in de 3 landen PG heb mogen zijn, doet het mij groot genoegen te kunnen constateren dat meerdere succesvolle praktijkvoorbeelden van samenwerken hun plek hebben gevonden binnen de rechtshandhaving. Ik denk aan de Top C in Curaçao, de multidisciplinaire mensenhandelaanpak in Sint Maarten, de financiële top X op de BES en de niet-meldersprojecten met de FIU. Het afpakteam is er één die ik speciaal noem: het is het ultieme samenwerkingsmodel waarin partijen uit verschillende hoeken gezamenlijk en op innovatieve manier een effectief antwoord geven op criminaliteit. De integrale aanpak van strafrechtsector en bestuur in optima forma. Het levende bewijs dat samenwerking je verder brengt. Niet voor niets heeft Aruba dit voorbeeld gevolgd. En, ondanks de politieke aarzelingen die er in Sint Maarten over dit concept zijn, hoop ik nog altijd dat ook daar deze samenwerkingsvorm gestalte zal krijgen. Want een afpakteam is goed nieuws voor het land en slecht nieuws voor criminelen.

Deze successen, maar ook de andere prestaties, zijn bereikt ondanks dat veel organisaties nog lang niet op sterkte zijn om te kunnen voldoen aan de eisen voor hun taakuitvoering. Dat is een hele knappe prestatie!

Dat neemt niet weg dat ik de situatie in de rechtshandhaving nog altijd zorgelijk vind, daar kan en wil ik niet aan voorbij gaan. De cijfers tonen aan dat we kampen met buitengewoon veel en zware criminaliteit; van atrako’s tot levensdelicten en van fraude tot corruptie. Geconstateerd moet worden dat ons niveau van de rechtshandhaving helaas nog steeds niet beantwoordt aan deze mate van criminaliteit, ook al staan we er beter voor dan enkele jaren geleden. Dat is iets wat we ons moeten aantrekken, want we zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor. Dat betekent dat we de infrastructuur op orde moeten hebben, óók wat betreft de rechtshandhaving. Dat zijn we niet alleen aan onze stand als land verplicht, maar ook aan de samenleving en toekomstige generaties. Nu kunnen nog te veel zaken niet worden opgepakt, waardoor daders vrijuit gaan. Dit doet het maatschappelijk vertrouwen in de instituties geen goed en het draagt evenmin bij aan normbesef en draagvlak voor ons werk.

De minister van justitie van Sint Maarten sprak onlangs over de in ernst en omvang van de almaar toenemende gewelddadige misdaad onder jonge mannen. Hij stelde daarbij dat het een samenlevingsbrede inspanning vergt om hier iets aan te doen en constateerde dat het niet meer alleen een strafrechtelijk onderwerp is, maar ook een kwestie van sociale aard is geworden. Ik deel die visie volledig. Voor veel criminaliteit geldt dat die zijn oorsprong kent in sociaal-maatschappelijke problematiek en tekortkomingen. Denk aan gebrekkig onderwijs, zware economische omstandigheden, grote welvaartsverschillen, een slecht perspectief op de arbeidsmarkt, maar ook aan zaken als geen adequate dagbesteding voor jongeren, te weinig sociale controle en zelfreinigend vermogen of een zwak moreel kompas. Het is inderdaad een opgave van de maatschappij als geheel om hierin een ommekeer teweeg te brengen. Met andere woorden: de samenleving heeft zichzelf nodig om dit probleem te kunnen tackelen.

De specifieke geografische en financiële omstandigheden in het Caribisch deel van het Koninkrijk maken dat niet volstaan kan worden met samenwerking tussen de lokale organisaties alléén. Daarvoor zijn de landen te klein, de organisaties te kwetsbaar en de voorzieningen te schaars. Samenwerking in de regio en met Nederland is daarom absoluut onmisbaar. Natuurlijk spelen daarbij de logische culturele verschillen, trots en historische gevoeligheden een rol, maar deze zouden nooit in de weg mogen staan van de goede zaak waarvoor wij ons toch allemaal elke dag weer inzetten. De samenwerking binnen het Koninkrijk zie ik als een kans die mogelijkheden biedt op vooruitgang en ik hoop dat velen die visie met mij delen. Onderdeel zijn van een groter verband zoals het Koninkrijk, biedt een absolute meerwaarde in de strijd tegen de criminaliteit.

Samenvattend is er de afgelopen jaren absoluut vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog niet. We mogen trots zijn op alle inspanningen en successen die zijn bereikt, maar ik spreek ook de wens uit dat het hier niet bij blijft; dat we verantwoordelijkheid nemen en nadrukkelijker prioriteit geven aan de doorontwikkeling van de rechtshandhaving; dat we elkaar intensiever opzoeken in het besef dat we elkaar nodig hebben omdat niemand het alleen kan; en dat de samenlevingen zelf hun sleutelrol pakken in het proces naar een cultuur waarin wettigheid en rechtvaardigheid de norm is. Want alleen dan trekken we echt samen op, maken we een gezamenlijke vuist tegen de criminaliteit en kunnen we het verschil maken.

Ik nader het eind van mijn laatste toespraak als PG en dan is het uiteraard tijd voor een aantal dankwoorden. Het zou te ver voeren hier iedereen te noemen op wie het OM, en ik persoonlijk, de afgelopen jaren hebben kunnen rekenen, want dat waren er – gelukkig – bijzonder veel. Ik beperk mij daarom nu even tot hen die in hun taakuitvoering het dichtst bij het OM staan en met wie wij het meeste te maken hebben.

In de eerste plaats een bijzonder woord van dank en waardering aan de politieagenten van Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. De lokale korpsen kampen met grote problemen en vergaande maatregelen zijn dringend noodzakelijk, maar de gewone dienders van deze korpsen staan ondertussen dagelijks in de frontlinie van de rechtshandhaving. De gewelddadige dood van drie politieagenten op Sint Maarten, Bonaire en Aruba hebben ons er pijnlijk aan herinnerd dat zij dat werk doen met gevaar voor eigen leven. Deze politiemensen verdienen het grootst mogelijke respect.

Verder noem ik het RST en de Landsrecherches, die, naast hun reguliere taken, sinds 2016 als strategische partners het Team Bestrijding Ondermijning vormen. De criminaliteit waar zij zich op richten is van het meest georganiseerde en ondermijnende soort en de aanpak daarvan vraagt om een specialistisch team dat onverstoorbaar te werk gaat en tegen een stootje kan. Het feit dat het is gelukt gezamenlijk zo’n project van de grond te krijgen, en daarmee te voorzien in een al lang bestaande noodzaak, is iets om absoluut trots op te zijn. Het team is voortvarend van start gegaan en ik heb er alle vertrouwen in dat zij hun toegevoegde waarde voor de landen zullen blijven bewijzen.

Ook de Kustwacht, defensie, FIU’s en de veiligheidsdiensten mogen daarbij niet onvermeld blijven. Zij hebben zich ontwikkeld tot echte netwerkpartners in de integrale aanpak, waar het OM altijd een beroep op kon doen.

Last but not least richt ik mij tot de eigen OM-organisatie. Ik realiseer mij dat het ook voor jullie een turbulente periode was, en nog altijd is, met veel uitdagingen en veranderingen. Dit vraagt veel van jullie inzet en aanpassingsvermogen, maar ik heb altijd gevoeld te kunnen rekenen op jullie steun, loyaliteit en betrokkenheid. Het OM Carib heeft heel veel mensen met hart voor de zaak; jullie enthousiasme is aanstekelijk en het was een plezier om met jullie samen te werken. Deze relatief kleine organisatie, op vijf eilanden vertegenwoordigd, heeft zich dankzij jullie ontpopt tot een toonaangevende en gerespecteerde partij in de rechtshandhaving die onbevreesd voorop gaat in de strijd tegen criminaliteit. Het was voor mij een eer aan zo’n mooie, krachtige organisatie leiding te hebben mogen geven. Ik wens jullie het allerbeste voor de toekomst.

De weg die wij een paar jaar geleden gezamenlijk zijn ingeslagen, is een onomkeerbare. Ik spreek de overtuiging uit dat we deze koers vasthouden, zullen voortbouwen op hetgeen al is bereikt, en kritisch zullen blijven voor onszelf en anderen om dat wat niet deugt aan te pakken. Want laat duidelijk zijn dat dit een lange weg is, die al de nodige hobbels heeft gekend en die ook in de toekomst nog genoeg moeilijke bochten en obstakels zal hebben.

Een laatste woord aan mijn opvolger Roger Bos. Roger, morgen ben jij de nieuwe PG. Een prachtige functie waarin veel is te bereiken. Ik wens je daarbij alle energie, inspiratie, wijsheid en kracht.

Dames en heren, dank u wel.

Curaçao - Themamiddag OM, toespraak dhr. Roger Bos, per 1 september 2017 Procureur-generaal - 31-08-2017


Het is een eer dat ik deze conferentie mag afsluiten. Mijn naam is Roger Bos en ik voel me vereerd dat ik het werk van Guus als PG van Curaçao, van St Maarten en van Bonaire, Saba en St. Eustatius vanaf morgen voort mag zetten.

I would like to start with a quote of mr Nelson Mandela.
“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head.
If you talk to him in his own language, that goes to his heart”

Aki, nos ta papia papiamentu. Mi a kuminsa ku les di papiamentu i mi ta rekonose palabranan, pero mi no ta kla ainda pa tene e spich aki na papiementu.

Daarom zal ik verder gaan in het Nederlands.
De quote van Mandela appelleert aan wat ik vandaag gezien heb. Werken vanuit je hart, werken vanuit passie, om iets te betekenen voor anderen en voor de samenleving als geheel. Daarvoor werken we samen. Een schitterende conferentie met heel veel inbreng en veel ideeën. Mooie voorbeelden over samenwerking en geweldige ambities voor de toekomst. Speciaal voor alle professionals die een verandering teweeg willen brengen.

Samenwerking, een thema dat overal en zeker in de veiligheidsketen van groot belang is. Door samen te werken kunnen we ons werk slimmer en beter doen, daar heeft iedereen belang bij en daar hebben we iedereen bij nodig. Niet alleen de veiligheidsorganisaties, ook de burgers in onze landen, het bestuur en de overheid in de meest brede zin.
Dat gaat niet alleen over criminaliteit, maar net zo goed over armoedebestrijding,scholing, sport en cultuur en werkgelegenheid, kortom over toekomstperspectieven voor iedereen op Aruba, op Curaçao, op St-Maarten en de Bes eilanden, Bonaire, Saba en St. Eustatius.

De afgelopen jaren hebben alle partners van de landelijke politiekorpsen, de landsrecherche, de kustwacht, de douane en vele anderen hier in de zaal de handen ineengeslagen om de veiligheidsketen te versterken. Dat heeft geleid tot zichtbare interventies op alle terreinen. Zaken die zichtbaar maken dat mensen die zich onaantastbaar waanden, weten dat ze dat niet zijn. Dat is een groot compliment voor alle partners en vervult velen terecht met trots.

Werken vanuit het hart, werken met passie dat is wat ik de afgelopen weken ook gezien heb in mijn introductie samen met Guus op Curaçao, op st Maarten en op Bonaire. Bij collega’s van het OM, en zeker ook bij collega’s van onze partners. Niet dat mijn introductie afgerond is, verre van dat, er is nog zoveel te ervaren en er zijn nog zoveel contacten te leggen.

Telkens zag ik hetzelfde, passie, betrokkenheid, een enorme drive en trots om de samenleving veiliger te maken. Om actuele dreigingen weg te nemen en onze kinderen in de toekomst meer en betere kansen te geven. Dat vraagt naast korte termijn interventies, ook om een lange termijn planning. Kansen voor iedereen op basis van kennis en competenties. Ik voelde in al die gesprekken steeds een ongelooflijk gevoel van urgentie, en bereidheid om daar samen aan te werken.

Al die gesprekken met collega’s geven mij veel energie om die samenwerking voort te zetten en waar mogelijk een impuls te geven, zoals Guus dat de afgelopen jaren gedaan heeft. Dat is wat de mensen van ons mogen verwachten. De vriendelijkheid van de mensen die ik op alle eilanden ontmoet heb is daarbij een extra stimulans.

Het is geweldig om op het fundament, waar u allen aan heeft bijgedragen, verder te mogen bouwen aan een veilige samenleving. Dat fundament is stevig, kan tegen een stootje en is breed omarmd. De visie staat, dat voelt voor iedereen vertrouwd. Daar ga ik niets in veranderen. Om in scheepsvaart termen te spreken we liggen op koers.

Fundamenten vragen ook om gezamenlijk verder te bouwen. Er is nog veel te doen. Onze samenlevingen worden met enige regelmaat opgeschrikt door ernstig geweld, vreselijke verkeersongelukken en ernstige corruptiezaken. Dat is geen gemakkelijke opgave, het vraagt veel van iedereen in de zaal, van onze organisaties en belangrijker van de mensen in onze organisaties. Mensen met passie die de schakels vormen. Er is geen enkele organisatie die veiligheid alleen kan organiseren, maar we kunnen het wel samen vanuit de verbinding, die op dagen zoals vandaag duidelijk gevoeld wordt.

Ik zal me daarvoor inzetten, elke dag opnieuw. Ik voel me vereerd, minister Boasman en minister Girigorie, dat U mij het vertrouwen heeft gegeven om het werk van de huidige procureur generaal en zijn collega’s voort te zetten. U mag van mij verwachten dat ik met dezelfde passie en inzet door ga.

De ervaringen die ik eerder bij het OM opgedaan heb zijn een basis, maar ook niet meer dan dat, de lokale context op St-Maarten, op Curaçao en op Bonaire, Saba en St. Eustatius vragen om veel meer. U kunt van mij verwachten dat ik daarvoor opensta.

De visie ligt er zoals gezegd, onze collega’s zijn bezig met de uitvoering en dankzij de introductie kan ik snel aanhaken bij het werk in uitvoering en de inzet van alle partners. Dat vergt vasthoudendheid, lef, doorzettingsvermogen en geduld van ons allemaal. Samen kunnen we die koers verder versterken en verbreden.

Guus
Guus je hebt mij afgelopen periode op een hele mooie en enthousiaste manier kennis laten maken met de mensen met wie jij de afgelopen jaren hebt samengewerkt. Dat was inspirerend en boeiend, de collega’s in de parketten hebben mij op een warme manier verwelkomt en de partners buiten het OM hebben mij een mooi inzicht gegeven in de actualiteit en de manier van werken. Het maakt dat we op volle kracht door kunnen gaan.

We spraken de afgelopen periode veel met elkaar en daarbij stond telkens centraal dat het niet om ons gaat, het gaat om de mensen in Curaçao, St-Maarten en in het Caribisch deel van het koninkrijk. Dank voor de introductie, ik wens je heel veel succes in Nederland als hoofdofficier in Groningen!

Ik sluit af en dank U allemaal hartelijk voor uw aanwezigheid, uw inbreng en uw betrokkenheid om de problemen in onze samenleving aan te pakken. Ik verheug me op onze samenwerking.

Een speciaal woord van dank wil ik wijden aan de collega’s die deze dag mogelijk gemaakt hebben.

 

Curaçao - Hof: Uitlevering M.-M. aan USA is toelaatbaar - 30-08-2017

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie te Willemstad heeft het uitleveringsverzoek van de man E.A.M.-M. (1976, Venezuela) toelaatbaar verklaard. Het Hof adviseert de Gouverneur van Curaçao in haar uitspraak van 29 augustus 2017 over te gaan tot de uitlevering van de man aangezien de verenigde Staten volgens het Hof, voldaan heeft aan alle formele eisen van het uitleveringsverdrag. 

De aanhouding en de uitlevering van M.-M. is verzocht op 28 augustus 2015 door de Department of State van de Verenigde Staten op verzoek van de Attorney-General van de Verenigde Staten van Amerika. De man wordt in de Verenigde Staten verdacht van de import van cocaïne vanuit Curaçao naar de VS en deelname aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

 

Sint Maarten - 2 jaar gevangeniscel voor J.M. - 30-08-2017

J.M. is vanmorgen in Willemstad veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar voor ambtelijke verduistering en gewoonte witwassen ten aanzien van 231.000 gulden. De rechter noemde de bewezen geachte zaken schaamteloos en bijzonder ernstig. 

De man J.R. was hoofd van de Veiligheidsdienst Sint Maarten (VDSM). In verband met het onderzoek hebben verschillende huiszoekingen plaatsgevonden en heeft de verdachte in verband met het onderzoek 12 dagen in voorlopige hechtenis vast gezeten.
De Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten heeft in deze zaak een gevangenisstraf geëist van 3 jaar en terugvordering van het geldbedrag welke hij in dienstverband heeft ontvreemd.
Het betreft het onderzoek “Tarpon”. Een onderzoek gestart in 2014 naar aanleiding van een aangifte in de maand juni 2014 door de Secretaris-generaal (SG) van het Ministerie van Algemene Zaken na een onderzoek door SOAB in verband met de verdenking van ambtelijke verduistering en witwassen van geld. Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte tussen 2011 en 2013 met een creditcard van VDSM aankopen heeft gedaan waarvoor hij geen uitleg heeft gegeven. Het betreffen verschillende prive-aankopen.

 

BES-eilanden - Justitie brengt twee personen over van Saba naar Bonaire - 30-08-2017Afgelopen vrijdag is door personeel van het Korps Politie Caribisch Nederland op verzoek van het OM BES een tweetal personen overgebracht van Saba naar de Justitiële Inrichting op Bonaire. Het gaat daarbij op de eerste plaats om de vrouw met de initialen G.G. die op zaterdag 19 augustus was aangehouden als verdacht van een poging doodslag. Daarbij betrof het een steekincident in Windwardside. Daarnaast is de man met de initialen C.J.N.I. overgebracht naar Bonaire, Hij was eerder na het ondergaan van een deel van een opgelegde gevangenisstraf op basis van een besluit van de Minister vervroegd in vrijheid gesteld. Nadat hij verdacht werd van een nieuw strafbaar feit heeft de Minister echter besloten de vervroegde in vrijheid stelling in te trekken. De man I. is naar Bonaire overgebracht om het restant van zijn eerder opgelegde straf uit te zitten. Inmiddels heeft de rechter-commissaris op 29 augustus de voorlopige hechtenis bevolen van de vrouw G.G. Maar haar persoonlijke belangen afwegend is die voorlopige hechtenis ook door de rechter geschorst. Dat wil zeggen dat de rechter-commissaris vindt dat er sprake is van een zware verdenking maar dat zij onder strenge voorwaarden de strafvervolging op vrije voeten mag afwachten. Het OM BES overweegt beroep in te stellen tegen de beslissing van de rc om de voorlopige hechtenis te schorsen. Het onderzoek wordt dan ook voortgezet en zij blijft vanzelfsprekend verdachte

 

Sint Maarten - Toespraak Advocaat-generaal (AG) Jan Spaans tijdens de installatie van Paula van der Burgt tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie - 28-08-2017

 

Dank u wel. Ik heb de eer te mogen rekwireren tot de installatie van Paula van der Burgt tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Excellenties, Hooggeachte Autoriteiten, Mevrouw de President, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie, Dames en Heren, het is mij een waar genoegen namens het gehele Openbaar Ministerie in het Caribisch gebied de zojuist geïnstalleerde rechter van harte te feliciteren met haar installatie.

Er worden vandaag geen officieren geïnstalleerd. Dat betekent dat het O.M. in beginsel enigszins bescheiden van de gegunde spreektijd dient te maken. Bovendien leert de ervaring ook dat bij deze ceremoniële zittingen verreweg de meeste aanwezigen in de zaal niet zitten te wachten op lange verhalen, maar wel op de borrel.

Ik zal dan ook trachten mijn bijdrage aan deze zitting kort te houden.

Waar de rechterlijke macht veel minder mee te maken heeft dan politie en O.M., is het stellen van prioriteiten. Een rechter zit door de bank genomen “on the receiving end” van wat door andere partijen wordt aangeleverd en kent geen opportuniteitsbeginsel zoals dat voor O.M. wel van toepassing is. Een strafrechter kan geen aangeleverd dossier over een geitendiefstal terugsturen naar het O.M. met de boodschap dat dit type diefstal niet past in de prioriteitenstelling van het Gerecht. De burgerlijke rechter kan geen civiele vordering retourneren met de melding dat recht van overpad geschillen pas volgend jaar weer als speerpunt worden gezien.

Die prioriteitenstelling is, zo niet dagelijkse kost, dan toch wel periodieke kost voor het O.M. Hoe zet ik mijn opsporingscapaciteit het meest efficiënt in? Welke typen strafbare feiten verdienen meer aandacht, welke moeten het met minder doen? Welke criminele fenomenen komen op?

En één van de huidige prioriteiten in opsporings- en vervolgingsland is het afpakken van crimineel vermogen. Immers, criminelen raak je vaak het hardst in de portemonnee. Het lievelingsspeelgoed, zoals dure auto’s en luxe speedboten, afgepakt zien worden is nooit prettig. Je hoort weleens zeggen: gevangenisstraf is een beroepsrisico, dat wordt op enig moment ingecalculeerd. Maar het afpakken van crimineel bezit doet pas echt pijn. Allemaal samen te vatten in 4 woorden:

MISDAAD MAG NIET LONEN

Maar naast het ingrijpen in de levenswandel van de financieel gedreven wetsovertreder, is ook om een andere reden het afpakken van crimineel vermogen belangrijk. En dat is het belang voor de samenleving. Een open deur, wellicht. Maar de samenleving als geheel heeft er groot belang bij dat opgelegde geldboetes daadwerkelijk worden betaald en betalingsverplichtingen in ontnemingsvonnissen worden nagekomen.

Executie van rechterlijke vonnissen is een belangrijk onderdeel van het werk van het O.M. Een voortvarende tenuitvoerlegging vergroot het draagvlak voor het overheidsoptreden en geeft ook urgentie aan een rechterlijke uitspraak.

De inning van geldboetes en het realiseren van ontnemingen zijn echter niet goed zichtbaar voor de samenleving. Er volgt geen persbericht als uiteindelijk na jaren een gehele ontnemingsvordering is betaald of als een grote geldboete tot de laatste gulden of dollar is geïnd. Een persbericht zou misschien af en toe best wel kunnen, maar de nieuwswaarde is, zeker na verloop van jaren, relatief gering.

Ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen is een typische vorm van afpakken aan de achterkant, als sluitstuk van een vaak langslepende rechterlijke procedure.

Maar de uitdaging is ook voor politie en O.M. om meer te doen, te innoveren waar het gaat om het afpakken van crimineel vermogen. Meer “aan de voorkant zitten” zoals dat populair heet , creatief zijn, lenig kunnen inspelen op signalen. Steeds binnen de grenzen van de wet, vanzelfsprekend, maar de wet geeft vele mogelijkheden. De transactiemogelijkheid is daar één van, en kan, tactisch ingezet, een adequaat instrument zijn.

Voorbeeld:

Bij een aangehouden persoon wordt 40.000 dollar aangetroffen, waarvan het bezit niet, of niet goed verklaard kan worden. Er is sprake van een witwastypologie. Maar een hard gronddelict is niet echt in zicht. Opsporingscapaciteit is duur. Willen we dat hier inzetten? Er wordt dan voor het strafbare feit witwassen een transactie aangeboden voor het hele aangetroffen bedrag. Politie zal dan geen nader financieel onderzoek doen naar de herkomst van het geld of de persoon zelf. De persoon in kwestie kan de transactie accepteren, afstand tekenen van het geld en zijn of haar weg vervolgen.

Een andere manier van innoveren, die steeds belangrijker wordt, is de samenwerking zoeken met andere instanties, zoals Belastingdienst, Kustwacht of Douane. Bij iedere instantie is wel informatie over verdacht bezit of opmerkelijke financiële omstandigheden omtrent een persoon. Uitwisseling van informatie en het combineren van informatie kunnen zodanige sterke signalen opleveren dat daarop geacteerd zou kunnen worden.

Ik citeer uit de recente Aanwijzing Afpakken:

“Ketensamenwerking staat bij afpakken centraal. Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen betrokken overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, is hierbij cruciaal. De inzet van het strafrechtelijk instrumentarium om crimineel vermogen af te pakken is een belangrijk onderdeel van deze aanpak van de overheid, maar zeker niet de enige.”

Maar ook op een doortastende manier een gesignaleerd probleem benaderen kan een preventieve of afschrikwekkende werking hebben.

Weer een voorbeeld:

Om buiten het zicht van de overheid te blijven, zetten criminelen vaak hun luxe goederen op naam van zogenaamde katvangers. In ruil voor 'een paar tientjes' zijn zij bereid dure auto's (maar ook boten en vliegtuigen) op hun naam te zetten.

Hoe kun je dit fenomeen aanpakken?

De Belastingdienst kan eens gaan praten met de katvanger. Als deze geen duidelijk antwoord kan geven op de vraag hoe hij de betreffende auto heeft gefinancierd, kunnen hem flinke belastingaanslagen in het vooruitzicht worden gesteld. Er is kennelijk inkomen geweest, waarvan geen aangifte is gedaan bij de Belastingdienst. Het is niet onwaarschijnlijk dat de katvanger zijn eigen hachje zal redden en zal verklaren dat de auto van de crimineel is die reeds meermalen in de auto is gesignaleerd. Deze informatie kan de Belastingdienst doorspelen aan de politie en de auto kan worden afgepakt in het kader van het opsporingsonderzoek.

Waar criminelen steeds slimmer worden om opbrengsten uit strafbare feiten uit het zicht van de overheid te houden, zal de overheid zich ook moeten organiseren om dergelijke ongewenste praktijken, die een ontwrichtende werking hebben op de samenleving, adequaat het hoofd te bieden. En daarmee bedoelen we natuurlijk niet de situatie dat een familie samen met vrienden zelf een huis heeft gebouwd waarin nu moeder of oma woont, terwijl zij zelf geen inkomsten heeft. Een dergelijke visie op afpakken miskent de echte problemen en uitdagingen waar Sint Maarten voor staat.

Henry Ford, de beroemde automaker uit het begin van de 20ste eeuw zei ooit, toen hem werd gevraagd naar zijn creatie, de T-Ford:

“Als ik mensen zou hebben gevraagd wat ze wilden, zouden ze hebben gezegd snellere paarden.”

Dus, enigszins vrij geïnterpreteerd: niet alleen de gebaande paden bewandelen, maar durf ook verder te denken, buiten het normale verwachtingspatroon.

Zijn alle gebaande wegen niet begonnen als onbegane paden?

Beste Paula, op een wat persoonlijker noot wil ik het volgende zeggen. Op werkgebied zullen wij elkaar weinig in de zittingzaal zien. Ik houd mij bezig met strafrecht, jij vooral met civiel recht en bestuursrecht. Maar tijdens een eerdere informele kennismaking bleek wel dat we een gedeelde hobby hebben: hardlopen, waarvoor het eigenlijk hier op Sint Maarten te warm is, maar toch. Vroeg in de ochtend, als de temperatuur nog relatief bescheiden is, kan het. De Simpson Bay Causeway is rond 6 uur ’s ochtends een microcosmos van wandelaars en joggers. Wellicht treffen we elkaar daar meer!

Rest mij je, behalve rechterlijke wijsheid vooral ook veel enthousiasme en geluk toe te wensen.

Ik dank u voor het woord.

Adviocaat-generaal Jan Spaans

Sint Maarten - Huiszoekingen in zaak “Mars” - 23-08-2017

Vanmorgen, woensdag 23 augustus 2017, hebben op drie adressen op Sint Maarten huiszoekingen plaatsgevonden in het onderzoek “Mars”. De huiszoekingen werden verricht door agenten van KPSM onder leiding van een Rechter-commissaris (RC) en in aanwezigheid van een Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten.

“Mars” is het strafrechtelijk onderzoek naar de dood van de mannen Luis “Blanco” Darante en Edwin “Eggy” Rosario. In deze zaak zijn vier verdachten geïdentificeerd. Zij zijn: T.J.F. (1989), K.F. (1977), K.K.S. (1987) en M.A.W. (1977). T.J.F. en K.K.S. zitten vast in deze zaak. K.F. zit vast in een andere zaak, maar is ook verdachte in “Mars”.
De huiszoekingen vanmorgen hebben plaatsgevonden in een garage aan de Soualiga Road, een woning aan de Union Farm en in Hope Estate. Vanmorgen zijn een aantal goederen in beslag genomen waaronder ook telefoons en computers. Alle in beslag genomen goederen hebben betrekking op het onderzoek.
“Mars” staat voor 20 september om pro-forma in de rechtszaal te worden behandeld.
Het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten doet een oproep aan mogelijke getuigen om zich bij de politie met informatie melden.

 

 

BES - Partnernan ta deklará pa traha huntu pa logra un "imágen di seguridat 2017" - 18-08-2017

 

Ministerio Públiko (OM), Koninklijke Marechaussee (KMar), Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) i Entidat Públiko Boneiru (Openbaar Lichaam Bonaire, OLB) a firma djárason 16 di ougùstùs 2017 na Kralendijk (Boneiru) un akuerdo den kual nan ta uni nan mes pa traha un asina yama "imágen di seguridat BES 2017", esta un Veiligheidsbeeld BES 2017. E partidonan menshoná ta forma huntu un asina yamá stuurgroep ku ta bai kompañá e proseso aki.

E "imágen di seguridat BES 2017" ta un enkargo duná dor di Prokuradó-general di Kòrsou, Sint Maarten, Boneiru, Sint Eustatius i Saba. E tin ku bira un rapòrt den kual ta deskribí e menasanan, i den partikular kua e menasanan kriminal ku por ta un menasa pa e islanan. Koninklijke Marechaussee a risibí e enkargo pa traha e rapòrt. Nan ta haña sosten di investigadornan di OLB i di sektor di sensia. E investigashon ta bai kubri tur tres isla BES.

E "imágen di seguridat BES 2017" tin ku bai duna un bista di e grado i seriedat, i den kual tin ku bai fiha atenshon special riba e sirkunstansia ku ta kondusí na kriminalidat. E investigadornan ta bai

en buska di e kousanan fundamental, por ehèmpel di gobièrnu òf regulashon eksistente ku ta kondusí na abusu. Ademas ta investigá kon e sektornan den kual kriminalidat ta tuma lugá ta funshoná i ta investigá si tin faktor ku ta stimulá kriminalidat. Ku esaki e imágen di seguridat BES 2017 ta bira un rapòrt ku por usa ku diferente gobièrnu pero tambe ku sektor priva pa traha plan pa minimalisá e vulnerabilidat di e komunidat riba e tres islanan. E proyekto aki ta pas kompleto den e plannan pa futuro ku Ministerio Públiko ta persiguí.

E imágen di seguridat a keda prepará anteriormente dor di partnernan den e kadena hudisial. E hecho ku Entidat Públiko i otro instansianan ta forma parti aktivo awor den e investigashon ta bai haña su impakto den realisashon di e dokumento i implementashon di e resultadonan.

Curacao - 6 Vuurwapens in beslag genomen - 18-08-2017

 

Het Korps Politie Curaçao (KPC), met bijstand van Defensie, hebben donderdag 17 augustus 2017 huiszoekingen verricht op verschillende adressen en naastgelegen gebieden. Een en ander op basis van informatie dat zich daar een of meer vuurwapens bevinden. De acties vonden plaats op verschillende adressen in de omgeving van de wijken Kurá Piedra, Cabo Verde en Seru Fortuna. Er werden in totaal 6 vuurwapens aangetroffen, patroonhouders, een handgranaat en munitie. Daarnaast ook twee politie-uniformen, een legeruniform en zijn gegevensdragers in beslag genomen. De zoekingen werden geleid door Hulp-Officieren van Justitie van KPC en vonden plaats onder algemene verantwoordelijkheid van de Officier van Justitie. Deze was eveneens ter plaatse. Nadere zoekingen worden niet uitgesloten

 

Curacao - Huiszoekingen in onderzoek “Avior” - 15-08-2017

Dinsdagmorgen hebben in het kader van het onderzoek "Avior" van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), in samenwerking met Defensie, het Korps Politie Curacao, het Afpakteam, de KMAR en het Korps Politie Aruba, zes huiszoekingen plaatsgevonden op Curaçao. De zoekingen werden uitgevoerd in diverse woningen, minimarkets en een bedrijfspand.
Gelijkertijd werd onder leiding van de Nederlandse autoriteiten twee huiszoekingen uitgevoerd in een woning en minimarket te Rotterdam, Nederland.
De zoekingen hebben plaatsgevonden in het bijzijn van een Rechter-commissaris (RC) en een Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM).
De verdachte W.S.C is aangehouden. Hij worden verdacht van (gewoonte) witwassen en ondergronds bankieren.
Tijdens de huiszoekingen zijn stukken uit de administratie en digitale bestanden in beslag genomen voor nader onderzoek. Tevens werd er beslag gelegd op een groot geldbedrag, circa 1 miljoen gulden in contanten, een aantal auto’s, waaronder een Porsche Cayenne, Toyota Corolla, RAV4, Jeep Cherokee en een groot aantal panden met een gezamenlijke waarde van circa 10 miljoen gulden.
Meer aanhoudingen of andere huiszoekingen in deze zaak worden door de Officier van Justitie niet uitgesloten.

Bonaire - OM BES ziet definitief geen reden voor nader onderzoek onderzoek "Alto"- 15-08-2017

Het Openbaar Ministerie BES ziet geen aanleiding om nog verder onderzoek te verrichten naar de omstandigheden van de dood van de vrouw en de man die op 16 maart 2017 in en nabij een woning aan de Kaya Sorsaka op Bonaire werden aangetroffen.
Eerder maakte het OM al bekend dat de onderzoeksresultaten wezen op een drama in de relationele sfeer.
Inmiddels zijn ook de laatste resultaten van het forensisch onderzoek, waaronder toxicologisch onderzoek beschikbaar. En die resultaten geven geen aanleiding om nog een andere toedracht mogelijk te achten dan dat de mannelijke overledene zijn partner heeft gedood en vervolgens zichzelf dodelijke verwondingen heeft toegebracht.
Het onderzoek is om die reden dan ook formeel afgesloten.

 

Curacao - Minister-President en Minister van Justitie aanwezig bij stuurgroepvergadering TopC - 10-08-2017

 

WILLEMSTAD - Minister-president Eugene Rhuggenaath en de Minister van Justitie Quincy Girigorie waren donderdag 10 augustus 2017 aanwezig bij een stuurgroepvergadering die in het kader van de aanpak Top C ‘Tur Wowo Riba Bo’ (alle ogen op jou gericht) werd gehouden.

Het project heeft als hoofddoel om het aantal ‘high impact’ delicten (diefstal met geweld, zware mishandeling, moord/doodslag) gepleegd door adolescenten sterk terug te dringen. Van deze aanpak moet tevens een preventieve werking uitgaan, waardoor tegengegaan wordt, dat jongeren en jongvolwassenen ‘high impact’ delicten gaan plegen. De geselecteerde jongeren en jongvolwassenen krijgen een intensieve en persoonsgerichte benadering, dat uitgaat van drie pijlers: de “lik op stuk’ pijler, de ‘zorg en nazorg’ pijler en de ‘brusjes’ pijler (broertjes en zusjes).

De Stuurgroep is bestuurlijk verantwoordelijk voor het project Top C ‘Tur Wowo Riba Bo’ en lost zich voordoende knelpunten op. De Stuurgroep stuurt aan op resultaten.

De Stuurgroep kent de volgende samenstelling:
de Hoofdofficier van Justitie, de directeuren van de kernpartners, de secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en de secretaris generaal van het Ministerie van Algemene Zaken en de projectleider Top C ‘Tur Wowo Riba Bo’. De Minister van Justitie wordt ook steeds uitgenodigd en is aanwezig bij belangrijke beslissingen.

Al tijdens de start van de Top C aanpak, is gestuit op een aantal structurele knelpunten. Voor een aantal van deze knelpunten wordt getracht de verantwoordelijke instantie/ministerie te activeren om er oplossingsgericht en op integrale wijze mee aan de slag te gaan. Bewustwording wordt gecreëerd onder de samenleving, politieke bestuurders en gezagsdragers over de noodzaak om te komen tot concrete oplossingen voor gesignaleerde problemen. Met een drietal knelpunten zijn binnen de justitiële keten concrete oplossingen gevonden in de vorm van drie projectvoorstellen die bij het criminaliteitsfonds zullen worden voorgedragen ter financiering.

Deze zijn:
a. Begeleid wonen justitiële doelgroep;
b. Vorming- en leerwerktrajecten justitiële doelgroep;

Daarnaast is reeds een projectvoorstel ingediend voor de werving van vijf fulltime Top C regisseurs, die alle jongens die momenteel op de Top C lijst staan onder regie kunnen nemen en daadwerkelijk kunnen sturen aan de hand van een ketengerichte aanpak, waarbij verschillende partners uit verschillende ministeries tezamen toewerken naar vermindering van criminaliteit.

 

Sint Maarten - 12 jaar voor doodslag bij benzinestation in 2016 - 09-08-2017


Het Gerecht Eerste Aanleg in Philipsburg heeft woensdagmorgen de man R.R.F.B. veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor doodslag van Alejandro Hodge op 1 september 2016. Op de bewuste dag heeft er in de omgeving van benzinestation Delta in Dutch Quarter een steekpartij plaatsgevonden waarbij het slachtoffer om het leven is gekomen. Het betreft het onderzoek “Black Mamba”. De gevangenisstraf is conform de eis van de Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Minister (OM) Sint Maarten


Sint Maarten - Eis 3 jaar cel voor oud-hoofd Veiligheidsdienst - 09-08-2017


Een Officier van Justitie van Sint Maarten heeft woensdag een gevangenisstraf geëist van 3 jaar en terugvordering van het bedrag van ruim 758.000 gulden welke door de verdachte J.R. in dienstverband is ontvreemd. Het betreft het onderzoek “Tarpon”. De man werd verdacht van ambtelijke verduistering en witwassen van geld. J.R. was hoofd van de Veiligheidsdienst Sint Maarten (VDSM). In verband met het onderzoek hebben verschillende huiszoekingen plaatsgevonden en heeft de verdachte in verband met het onderzoek 12 dagen in voorlopige hechtenis vast gezeten. Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte tussen 2011 en 2013 met een creditcard van VDSM aankopen heeft gedaan waarvoor hij geen uitleg heeft gegeven. Het betreffen verschillende prive-aankopen zoals de aankoop van een gouden armband bij een juwelier op Sint Maarten (2012), aankoop van merkkleding op Schiphol (2012) en aankopen bij een warenhuis in Nederland (2012) alsmede de aankoop van een BlueRay speler (2012), een vliegticket voor twee personen naar Miami (2012), een vliegticket en overnachting voor twee personen op St.Kitts, aankoop van vliegtickets voor zijn gezin naar Orlando (2012) en overnachtingen in een luxe hotel in Miami (2012). Ook heeft de verdachte verschillende geldopnames voor een cashbedrag van 273.000 gulden gedaan (2012, 2013). De boodschap van de Officier van Justitie in deze zaak is duidelijk, namelijk “misdaad loont niet”. De rechter doet in deze zaak over drie weken uitspraak


Bonaire - Geen mishandeling dode man Nikiboko - 09-08-2017


Op dinsdag 8 augustus 2017 heeft op Bonaire de gerechtelijke sectie uitgevoerd op de man die afgelopen zaterdag levenloos in zijn woning is gevonden in Nikiboko op Bonaire. Daarbij is gebleken dat de man een natuurlijke dood is gestorven. Er is dan ook geen verband tussen een eerder gemelde mishandeling en het overlijden. Het lichaam wordt dan ook beschikbaar gesteld aan de nabestaanden

 

Curaçao - OM van start met strafrechtelijke bemiddeling op Curaçao - 01-08-2017

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao is van plan om binnenkort te starten met strafrechtelijke bemiddeling. 


Tussen dader en slachtoffer wordt door bemiddeling van een bemiddelingsfunctionaris meestal een overeenkomst gesloten ter voorkoming van een strafrechtelijke vervolging. De partijen spreken af dat de schade van de benadeelde partij door de dader via het OM wordt vergoed. De afspraak tussen de partijen wordt in een contract vastgelegd waarbij de partijen een gerezen geschil beëindigen. De zelfredzaamheid van de burger staat in het project voorop. De partijen bepalen namelijk zelf de inhoud van de overeenkomst. Op deze wijze kan het OM in het voortraject van een strafzaak al betekenisvolle interventies plegen. Uniek in het strafrecht. Hier is namelijk sprake van een betekenisvolle interventie.

Strafrechtelijke bemiddeling kan volgens het OM een oplossing bieden voor zaken in de relationele sfeer zoals bijvoorbeeld burenruzies en lichte vormen van huiselijk geweld en bedreiging. Tussen de partijen wordt een overeenkomst gesloten met als uiteindelijke resultaat dat de zaak niet naar de rechter gaat.

Komen de partijen niet tot een overeenkomst of een van de partijen wenst niet mee te werken aan een strafrechtelijke bemiddeling, dan wordt de zaak alsnog vervolgd en gaat de zaak hoogstwaarschijnlijk naar de rechter.

In dit kader heeft het OM Curaçao de heer Wiel Erens bereid gevonden om het bemiddelingsproject mee op te zetten. Hij is sinds 1999 bemiddelaar (mediator) bij het Openbaar Ministerie van Limburg. Hij gaat, voor de opzet van het project, zijn kennis en expertise met de collega’s van het OM Curaçao delen.

Dinsdag heeft in dit kader een geslaagde presentatie plaatsgevonden voor beleidsmakers in het justitiële keten, functionarissen van het Ministerie van Justitie, Stichting Slachtofferhulp, Stichting Reclassering, Stichting Jeugdreclassering (AJJC), advocatuur en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

 

Curaçao - "Saffier" eind oktober in de zittingszaal- 26-07-2017

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen dhr. Emsley Tromp (onderzoek Saffier) zal op donderdag 26 en vrijdag 27 oktober 2017 dienen in Willemstad. Zo heeft de rechter vandaag, woensdag 27 juli 2017, bij afsluiting van de regiezitting besloten. 

Als reservedagen zijn ook maandag en dinsdag 30 en 31 oktober gereserveerd.

 

Curaçao - Aanpak OM Curaçao en Douane merk vervalste goederen- 14-07-2017

Gedurende de afgelopen jaren heeft het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao, in overleg en in samenwerking met Douane Curaçao, een aantal grootschalige acties gevoerd tegen personen en bedrijven die zich schuldig hadden gemaakt aan het invoeren, opslagen dan wel het aan het publiek te koop aanbieden van merk vervalste goederen. Deze acties hebben onder meer tot gevolg gehad dat de merk vervalste goederen in beslag werden genomen en vervolgens vernietigd zijn, nu conform onze lokale (straf)wetgeving het invoeren, uitvoeren, doorvoeren, het in voorraad hebben en het te koop aanbieden van merk vervalste goederen een strafbaar feit oplevert.

De laatste weken bij controle is steeds vaker geconstateerd dat personen die via onze luchthaven het land binnenkomen, grote hoeveelheden merk vervalste goederen bij zich hebben. Gelet op het feit dat in deze periode veel personen met vakantie gaan en in het buitenland goederen kopen die ze vervolgens willen invoeren, wil het Openbaar Ministerie en Douane Curaçao een ieder (nogmaals) informeren dat de invoer of het in voorraad hebben van merk vervalste goederen, strafbaar is.

De strafwetgeving bepaalt evenwel dat het niet strafbaar is om enkele waren (goederen) die merk vervalst zijn, in voorraad/bij zich te hebben, doch uitsluitend indien dat voor eigen gebruik is. In dit verband wordt onderscheid gemaakt tussen 5 categorieën goederen, te weten:
1) Schoeisel: hieronder wordt onder andere verstaan: pantoffels, gympies, slippers en sportschoeisel;
2) Kleding: hieronder wordt onder andere verstaan: ondergoed, kousen, jurken, polo’s, hemden, broeken en mantelpakken;
3) Hoofddeksel: hieronder wordt onder andere verstaan: hoeden, mutsen en petten;
4) Bergingsmiddelen: hieronder wordt onder andere verstaan: tassen, rugzakken, portemonnees, etuis en koffers;
5) Andere goederen: hieronder wordt onder andere verstaan: bijouterie, parfums, verzorgingsmiddelen en elektronica.

Van elk van deze categorieën mag een reiziger maximaal twee (2) goederen hebben die merk vervalst zijn. Het kan om twee goederen van hetzelfde merk zijn of twee goederen van verschillende merken. Hier volgt een voorbeeld ter verduidelijking.

Voorbeeld: een binnenkomende passagier heeft in haar koffer drie (3) polo’s van het merk A, twee (2) jurken van het merk B, één (1) jurk van het merk C en vijf (5) bloesjes van het merk D, alles merk vervalst en voor eigen gebruik. Het gaat hier allemaal om goederen uit de categorie kleding. Wordt bij binnenkomst geconstateerd dat ze deze goederen bij zich heeft, dan mag de reiziger twee van de polo’s merk A behouden en de rest mag ze niet meenemen. Of ze kan één jurk merk B en één bloesje merk D behouden. Of ze blijft met één polo merk A en het jurkje merk C. De rest mag ze niet meenemen. Nogmaals: van elk categorie goederen, mag iemand twee merk vervalste goederen voor eigen gebruik behouden.

Deze zelfde passagier heeft voorts: 1 horloge merk X, één ketting merk Y en een flesje parfum merk Z. Ook van deze drie goederen, mag ze twee behouden, bijvoorbeeld de ketting en het flesje parfum, omdat deze goederen in een andere categorie vallen dan de kleren van daarnet.

Alle overige merk vervalste goederen zullen in beslag worden genomen. De reiziger mag dan afstand doen van de goederen. Op dat moment krijgt de reiziger een waarschuwing en blijft zijn of haar handelen verder zonder consequenties. Mocht dezelfde reiziger in de toekomst zich wederom schuldig maken aan het invoeren van meer merk vervalste goederen dan wat wettelijk is toegestaan, dan zal er proces-verbaal worden opgemaakt tegen deze persoon. Het gevolg kan zijn dat er dan een strafrechtelijke vervolging volgt.

Mocht een passagier aan de ander kant besluiten geen afstand te doen van de goederen, dan zal proces-verbaal worden opgemaakt. De reiziger loopt dan het risico strafrechtelijk vervolgd te worden, waarbij een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of een geldboete van NAf 10.000 kan worden opgelegd. Als het misdrijf gepleegd is in het kader van de uitoefening van een bedrijf wordt de straf verhoogd tot gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van NAf 25.000.

Ten overvloede willen wij alle reizigers er nogmaals op wijzen dat bij aankoop van (omgerekend) NAf 200 of meer aan goederen in het buitenland, deze goederen bij aankomst aangegeven moeten worden.

 

Curaçao - Regiezitting strafzaak tegen Tromp 25 juli 2017- 03-07-2017

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft de heer Emsley Tromp gedagvaard terzake van belastingfraude.

De eerste zitting op 25 juli aanstaande zal een regiezitting zijn waar de verdediging
onderzoekswensen kan indienen en de rechter hier over een besluit neemt. Wanneer de inhoudelijke zitting zal plaatsvinden hangt van dit mogelijke nadere onderzoek af.
Het onderzoek Saffier is begin 2016 gestart bij de Team Bestrijding Ondermijning (TBO, onderdeel
van de RST) naar aanleiding van aanhoudende berichten in de media over mogelijke financiële malversaties gepleegd door verdachte. In dit onderzoek is onder meer een aantal huiszoekingen verricht, waaronder bij de Centrale Bank en bij verdachte thuis. Ook zijn getuigen gehoord en zijn stukken uit het buitenland ontvangen.
Het onderzoek leidde onder meer tot de verdenking dat de heer Tromp over de periode 2006 tot en met 2014 opzettelijk niet alle inkomsten die hij vanwege zijn functie ontving ten behoeve van zijn pensioenopbouw aan de belastingdienst heeft opgegeven. Het nadeel voor het land Curaçao wordt geschat op ongeveer 5.5 miljoen gulden.
Dit gedeelte van het onderzoek is dit voorjaar afgerond en heeft geleid tot de dagvaarding voor 25 juli.
Het opsporingsonderzoek naar de overige feiten loopt nog door. Hier zal later een vervolgingsbeslissing over worden genomen.

 

Curaçao / BES / Sint Maarten - Per 1 juli 2017 nieuwe “Aanwijzing Relationeel Geweld” van kracht- 03-07-2017

Per 1 juli 2017 is de “Aanwijzing Relationeel Geweld” van kracht binnen Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze richtlijn vervangt de “richtlijn geweld binnen de relationele sfeer Curaçao” uit 2006 en de “richtlijn huiselijk geweld en eergerelateerd geweld van het OM Nederland” (2010A010). Het betreft een richtlijn in de zin van artikel 5 lid 4 Rijkswet Openbaar Ministeries uitgevaardigd door de Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Met de term “relationeel geweld” wordt duidelijk gemaakt dat het geweld niet alleen plaatsvindt binnen een huis. Het gaat namelijk om geweld dat door iemand binnen de familie- of amoureuze relatie van het slachtoffer is/wordt gepleegd, ongeacht de plaats waar het geweld wordt gepleegd.
Het doel van deze aanwijzing is dat er uniformiteit ontstaat en een effectiever en efficiënter optreden van politie en Openbaar Ministerie in reactie op relationeel geweld.
Bij het bestrijden van relationeel geweld is het van groot belang om recidive te voorkomen. Hulpverlening aan dader en slachtoffer dienen in een zo vroeg mogelijke stadium te worden ingezet.
Relationeel geweld is namelijk een van de prioriteiten van het Openbaar Ministerie in 2017. Geweld binnen de relationele sfeer is een probleem dat helaas op grote schaal voorkomt, maar veelal onzichtbaar blijft. Het Openbaar Ministerie wil deze kwetsbare groep slachtoffers beschermen.
Deze aanwijzing stelt regels over de opsporing en vervolging van relationeel geweld. Daarbij worden randvoorwaarden geformuleerd voor de invulling van lokale samenwerking tussen politie en Openbaar Ministerie en andere partners zoals de reclassering op Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het OM realiseert zich dat de aanwijzing op Sint Maarten in eerste instantie beperkte inzetbaarheid heeft, omdat de slachtofferhulp in oprichting is. Om die reden ziet het Openbaar Ministerie graag dat Slachtofferhulp spoedig zijn vorm krijgt op Sint Maarten en werkt daar graag aan mee.

Meer weten hoe aangifte te doen van relationeel geweld of aanmelden en/of bespreekbaar te maken, zie onze website http://www.openbaarministerie.org/nl/ppg/richtlijnen

 

Curaçao / BES / Sint Maarten - Per 1 juli 2017 “Aanwijzing afpakken” van kracht- 03-07-2017

Per 1 juli 2017 is de “Aanwijzing afpakken” van kracht. Deze aanwijzing stelt regels voor het strafrechtelijk afpakken door het Openbaar Ministerie (OM) van financiële opbrengsten uit criminele activiteiten.

De aanwijzing gaat in op de instrumenten die het OM daarbij ter beschikking staan en is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Bij het hanteren van het strafrechtelijk instrumentarium is de regulier rechtsbescherming uitgangspunt. De strafrechtelijke (afpak)bevoegdheden kunnen alleen worden ingezet indien er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit gepleegd door een verdachte in de zin van het Wetboek van Strafvordering, waarbij de wettelijke bepalingen omtrent de eventuele betrokkenheid van de rechter van toepassing zijn.

Het betreft een aanwijzing in de zin van artikel 5 lid 4 Rijkswet Openbaar Ministeries uitgevaardigd door de Procureur-Generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het is de wens van de Procureur-Generaal dat het strafvorderingsbeleid in en tussen het OM Curaçao, OM Sint Maarten en OM BES voor zover mogelijk eenduidig is. Daarom is ervoor gekozen om één aanwijzing uit te vaardigen voor het gehele OM Carib.

De overheid staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving en kiest daarbij voor een brede en integrale aanpak van alle vormen van criminaliteit, misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude in de samenleving. Veel strafbare feiten worden gepleegd vanuit een winstoogmerk; het afpakken van crimineel vermogen is dan ook een waardevol middel in de bestrijding van criminaliteit. Uitgangspunt is dat de effectiviteit bepalend is bij de keuze voor een afpakmogelijkheid of een combinatie van afpakmogelijkheden. Ketensamenwerking staat bij afpakken centraal. Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen betrokken overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, is hierbij cruciaal. De inzet van het strafrechtelijk instrumentarium om crimineel vermogen af te pakken is een belangrijk onderdeel van deze aanpak van de overheid, maar zeker niet de enige. In verschillende landen binnen het Koninkrijk zijn daarom ook al integrale afpakteams actief.

De aanwijzing is terug te lezen op de website van het Openbaar Ministerie: http://www.openbaarministerie.org/nl/ppg/richtlijnen

 

Curaçao / BES / Sint Maarten - Benoeming Roger Bos als nieuwe PG- 30-06-2017

 

Vandaag, vrijdag 29 juni 2017, heeft de Rijksministerraad (RMR) op voordracht van de ministers van (Veiligheid en) Justitie, de heer Roger Bos benoemd tot nieuwe Procureur-generaal (PG) van Curaçao, van Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius (BES-eilanden).

De heer Bos is sinds 2012 Hoofdofficier van Justitie (HOvJ) van het Parket in Limburg en sinds 1999 in diverse leidinggevende functies werkzaam bij het Openbaar Ministerie in Nederland. Hij heeft een ruime ervaring binnen het OM en is zeer gericht op interne en externe samenwerking. Zijn brede kennis en ervaring komt in de positie van PG goed van pas.

De heer Bos zal op 1 september als nieuwe Procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden beginnen.

 

 

Sint Maarten - Onderzoek Emerald: Verdachte M.M. door OM in vrijheid gesteld - 28-06-2017

Het Openbaar Ministerie heeft vanmiddag, woensdag 28 juni 2017, de 46 jarige M.M. in vrijheid gesteld. Zijn detentie is niet langer noodzakelijk voor het onderzoek. Deze verdachte was 7 juni 2017 aangehouden in het onderzoek Emerald. Sinds die tijd zat hij vast. Hij blijft verdachte en het onderzoek gaat onverminderd door.
Het onderzoek Emerald is gestart in april 2016 en heeft aan het licht gebracht dat een aantal bedrijven op Sint Maarten vermoedelijk fictieve of sterk verhoogde facturen heeft gestuurd aan de haven. Deze facturen zijn vervolgens betaald. De werkzaamheden op deze facturen werden echter vermoedelijk niet of maar voor een klein deel uitgevoerd. De betrokkenheid van de verdachten M.M. en O.A. , maar ook anderen, bij deze fraude is thans in onderzoek.
De haven en haar dochterbedrijven zijn geen verdachte in dit onderzoek
Vermoedelijk is deze vorm van fraude al jaren aan de gang. De eerste inschatting is dat op deze manier de haven en het land Sint Maarten voor minstens 7 miljoen dollar zijn benadeeld. Van dat geld hadden bijvoorbeeld een flink aantal sociale woningen kunnen worden gebouwd. Voor de helft van dat bedrag had het land dit jaar alle schoolgebouwen kunnen opknappen. Of had kunnen worden gebruikt voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis.
Zodra meer duidelijkheid bestaat over de omvang van de fraude en de rol van de verdachten in dit onderzoek, zal een nader persbericht volgen.
Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.

Voor meer informatie: zie en like onze Facebook-pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - FIU Sint Maarten en OM starten "niet-melders project"- 27-06-2017

 

De FIU (Financial Intelligence Unit Sint Maarten), en het Openbaar Ministerie (OM) gaan samenwerken in het “niet-melders project”. Het doel van het “niet melders project” is dat er meer, tijdige en betere meldingen van ongebruikelijke transacties worden gedaan aan de FIU.

De FIU is op Sint Maarten de toezichthouder die onderzoek verricht naar de niet-financiële meldplichtige instellingen en toeziet op de naleving van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LV MOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LV ID). Niet-financiële meldplichtige instellingen op het eiland zijn onder andere notarissen, accountants, juweliers, autohandelaren, administratiekantoren en makelaars.

De FIU is al geruime tijd bezig om, in het kader van toezicht, de niet-financiële meldplichtigen op het eiland te registreren en deze te voorzien van voorlichting ten aanzien van het doen van cliëntenonderzoek, het maken van een complianceprogramma en het melden van ongebruikelijke transacties. In veel gevallen gaat die registratie en voorlichting goed, echter een kleine groep niet-financiële meldplichtigen werkt niet of niet volledig mee.

Dossiers van niet-financiële meldplichtigen die niet meewerken aan hun registratie bij de FIU kunnen worden overgedragen aan het OM voor strafrechtelijk onderzoek op grond van artikel 23 van de LV MOT.
In een latere fase van het project zullen de resultaten van FIU audits met het OM besproken worden om te bezien of strafrechtelijke optreden op zijn plaats is in het geval er niet of ontoereikend gemeld is of geen cliënten onderzoek is gedaan.

De aanpak van witwassen en terrorismefinanciering is een wereldwijd initiatief., Omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van zware criminaliteit en de bescherming van de financieel-economische markt. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het criminele vermogen te genieten.

Ook de niet-financiële meldplichtige instellingen zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Deze zogenoemde ‘poortwachters’ zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Daarom is het van groot belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de LV MOT en de LV ID nakomen.

De FIU beoordeelt vervolgens of de ongebruikelijke transactie verdacht is. Indien de transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt dan kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie. Indien instellingen verzuimen ongebruikelijke transacties te melden, of wanneer zij dit opzettelijk te laat doen, dan werkt dit ondermijnend ten aanzien van de integriteit van het financieel stelsel. Daarnaast is het concurrentievervalsend voor partijen die wel conform de hiermee verband houdende regelgeving handelen. Bij dergelijk verzuim kan het OM strafrechtelijk optreden.

Meer informatie over FIU en meldplicht kunt u vinden op www.fiu-sxm.net

 

 

Sint Eustatius  - Verdachte aangehouden voor verkrachting- 27-06-2017Op Sint Eustatius is eind verleden week een aangifte gedaan van verkrachting en aanranding. De zaak is in onderzoek door functionarissen van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). In de zaak “Luna” heeft inmiddels een aanhouding plaatsgevonden. Vandaag wordt de verdachte voorgeleid bij de Rechter-commissaris (RC). De verdachte is Z.P. (Joegoslavië, 1957)

Sint Eustatius  - Verdachte moord/doodslag voorgeleid bij RC- 27-06-2017


Vandaag wordt de man J.C.S.S. (Colombia, 1978) voorgeleid bij de Rechter-commissaris (RC) op Sint Eustatius. Hij wordt verdacht van de moord danwel doodslag op zijn partner X.X., eveneens uit Colombia. De vrouw werd in de nacht van zaterdag op zondag dood aangetroffen in een woning in de wijk Concordia op Statia. Het betreft het onderzoek met de naam “Misty”.

 

 

Curacao  - 2 aanhoudingen vanmorgen in verband met ambtelijk corruptie- 27-06-2017

 

Vanmorgen hebben leden van de Landsrecherche Curaçao in samenwerking met het Korps Politie Curaçao (KPC) en het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) een aantal aanhoudingen verricht in een onderzoek naar ambtelijke corruptie in verband met verblijfsvergunningen/verblijfsvergunning-aanvragen binnen de Toelatingsorganisatie (TO). Daarbij is het hoofd van de TO, aangehouden, evenals een medewerkster, op verdenking van onder meer ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte, en misbruik van functie. De verdachten zijn: E.R.C. (51) en L.L.M.L. (47).
Eveneens is een aantal huiszoekingen verricht onder leiding van de rechter-commissaris en in aanwezigheid van de Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM). Eveneens is gezocht op een aantal kantoren binnen het gebouw van de TO zelf. Op dit moment zijn de huiszoekingen nog bezig.
De Landsrecherche is een opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich onder meer op de opsporing van gedragingen die de integriteit van het openbaar bestuur raken. De Landsrecherche doet alleen onderzoek na opdracht daartoe van de Procureur-generaal (PG).
Ambtelijke corruptie vormt een bedreiging van de rechtstaat. De Landsrecherche Curaçao en het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao geven dan ook prioriteit aan onderzoek naar dergelijke vormen van corruptie.

 

Bonaire  - Strafzaak tegen douanier afgedaan met werkstraf- 23-06-2017


De Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie (OM) BES heeft in het onderzoek “Fronttone” de strafzaak tegen de douanier C.F. onder voorwaarden geseponeerd. Deze voorwaarden zijn: geen nieuwe strafbare feiten plegen binnen de proeftijd van 2 jaar en het verrichten van een werkstraf van 50 uren.

Het onderzoek “Fronttone” van de Rijksrecherche zag op de invoer van een aantal beschermde papagaaien. Hierbij zou door de eigenaar van de papagaaien een valse factuur zijn opgemaakt, om de waarde van de te betalen Algemene Bestedingsbelasting (ABB) te drukken. Naar het oordeel van het Openbaar Ministerie was C.F. er van op de hoogte dat de factuur valselijk was opgemaakt en heeft hij niettemin niet ingegrepen toen de vogels op die valse factuur op Bonaire werden ingevoerd.

De reden waarom het Openbaar Ministerie ervoor heeft gekozen de zaak niet voor de rechter te brengen maar onder voorwaarden te seponeren is dat het strafbare feit weliswaar vrij recent ter kennis van het OM is gekomen maar al in 2011 is gepleegd.

 

Bonaire  - 2 verdachten "Alapaha" naar huis, blijven verdachte- 22-06-2017


Op donderdag 22 juni 2017 heeft de Officier van Justitie (OvJ) van parket BES besloten om twee verdachten uit het onderzoek "Alapaha" in vrijheid te stellen. Het gaat om de mannen J.A.S.C. en J.A.M.
Volgens de OvJ van het OM zijn er op dit moment niet voldoende ernstige bezwaren om beide verdachten langer in voorarrest te laten. Beide mannen blijven wel verdachte in deze zaak en het onderzoek loopt nog.
De derde verdachte, de vermoedelijke schutter G.V.L., blijft vast. Het onderzoek "Alapaha" betreft de dodelijke schietpartij die op 1 maart 2017 plaatsvond op de Kaya Korsow. Bij deze schietpartij kwam de man met de initialen J.T om het leven.


Bonaire  - "Witwassen" gestolen geit- 22-06-2017


De verdachte met de initialen A.F.J. door de Rechter Commissaris (RC) voor 8 dagen in bewaring gesteld. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van “witwassen” van een gestolen geit. De man had het oor van de geit, met daarin het oormerk, van de (geslachte) geit van de geit afgesneden. Dit om de werkelijke criminele herkomst van de geit en het vlees te verhullen. Deze geit was vermoedelijk gestolen. Geitendiefstal is een ernstig vergrijp, waartegen kunukero’s zich nauwelijks kunnen verweren, terwijl hun schade groot is. Dit is de reden waarom het Openbaar Ministerie stevig inzet bij geitendiefstal, of op het voorhanden hebben of verhullen van de criminele herkomst van gestolen geiten.

 

Sint Maarten  - Uitlevering Fransesco Corallo "toelaatbaar" - 20-06-2017

Het Hof heeft vanmiddag, 20 juni 2017, de uitlevering van Fransesco Corallo (1960) in Sint Maarten toelaatbaar verklaard.
De beslissing voltop het uitleveringsverzoek van Italië van 12 januari 2017.

 

Bonaire  - Hechtenis Clark Abraham geschorst - 20-06-2017


Het Openbaar Ministerie BES heeft dinsdagmiddag 20 juni 2017 de verdachte Clark Abraham geleid voor de rechter-commissaris. Het OM meent dat het opsporingsonderzoek van KPCN voldoende ernstige verdenking heeft opgeleverd om de rechter-commissaris te vragen de voorlopige hechtenis te bevelen. Tegelijkertijd heeft het OM gevraagd om die hechtenis te schorsen onder zeer strenge voorwaarden. Voorwaarden die er met name op gericht zijn herhaling te voorkomen en die inhouden dat de verdachte zich onthoudt van contact met de aangevers, uit de buurt van de woning van zijn partner blijft die al enige tijd op een ander adres woont. Verder dat verdachte meewerkt aan rapportages. Onder die omstandigheden zou hij het verdere onderzoek en de strafvervolging dan op vrije voeten kunnen afwachten.
De rechter-commissaris heeft geoordeeld dat er weliswaar sprake is van een ernstige verdenking. Maar ook dat hij meent dat C. Abraham zelf maatregelen moet en kan nemen om herhaling te voorkomen. En dat het daarom niet nodig is de door het OM gevraagde voorwaarden op te leggen.
Clark Abraham wordt zoals bekend verdacht van stalking, mishandeling, poging onttrekking aan het ouderlijk gezag van een minderjarige en huisvredebreuk en blijft ook verdachte.
Het onderzoek wordt voortgezet.

 

Curacao  - TGO Berg Altena vraagt hulp van bevolking- 18-06-2017

 

Op zaterdag 18 maart 2017 heeft op Curaçao een schietpartij plaatsgevonden op Berg Altena ter hoogte van Alaska Snack waarbij 4 personen om het leven zijn gebracht. Het KPC, heeft onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) een Team Grootschalig Onderzoek (TGO) Berg Altena in het leven geroepen om de zaak te onderzoeken. Het team werkt hard om de zaak op te lossen maar heeft de hulp nodig van de bevolking.

TGO Berg Altena vraagt bewoners en bedrijven in de wijde omgeving met camerabewaking om de beelden beschikbaar te stellen aan de politie. Het gaat met name om beelden voor en na de schietpartij in de wijde omgeving van het incident. Ook opnames welke gemaakt zijn met telefoontoestellen zijn welkom. Er zijn beelden ontvangen, maar de politie kan nog meer beelden gebruiken.

In het kader van het onderzoek hebben aanhoudingen plaatsgevonden van personen die persoonlijke eigendommen van de slachtoffers hebben gestolen. Het onderzoek naar de telefoons loopt nog. Een aantal getuigen is gehoord maar de politie zoekt nog meer getuigen, met name ooggetuigen van het incident.

KPC en het OM roepen getuigen of personen met informatie om deze door te geven via telefoon 917. Eventueel kan informatie ook anonie. Worden gegeven via telefoon 108.

 

Bonaire  - Politicus Clark Abraham aangehouden- 17-06-2017

De Bonairiaanse politicus Clark Abraham is zaterdagavond 17 juni 2017 omstreeks 20:00 uur op het politiebureau van Kralendijk aangehouden.
Hij wordt verdacht van onder andere mishandeling, stalking, huisvredebreuk en het ontrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag. In deze zaak is aangifte gedaan.

De aanhouding heeft plaatsgevonden op last van de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie (OM) BES. KPCN is belast met het onderzoek in deze zaak.

 

 

Sint Maarten  - Bommelder aangehouden - 01-06-2017


De man C.J.C. (Sint Maarten, 1989) is donderdag op Sint Maarten aangehouden in verband met een bommelding op een JetBlue-vlucht op zaterdag 27 mei 2017 op de Princess Juliana International Airport van Sint Maarten. In verband met de aanhouding heeft ook een huiszoeking in zijn woning plaatsgevonden waarbij belangrijke documenten in beslag zijn genomen. Het Openbaar Ministerie roept benadeelde partijen (zowel particulieren als bedrijven) die schade hebben geleden als gevolg van de bommelding op zich schriftelijk te melden bij het Openbaar Ministerie van Sint Maarten – OPENBAAR MINISTERIE SINT MAARTEN

 

Sint Maarten  - "Broccoli" op 27 september 2017 inhoudelijk voor de rechter- 01-06-2017


Donderdag diende in Philipsburg de zaak “Broccoli” pro-forma in de rechtszaal. Het betreft het onderzoek naar de moord op Franky Brunache op 24 januari 2017. In deze zaak zijn twee verdachten, namelijk H.F.M. en H.H.M. De advocaten dienden een –opheffingsverzoek danwel een schorsingsverzoek in, maar deze werd door de rechter afgewezen. Beiden blijven dus vastzitten tot 27 september om 9 uur wanneer de rechtszaak inhoudelijk zal worden behandeld. Het onderzoek in deze zaak is nog in volle gang, zo maakte de Officier van justitie donderdag bekend – OPENBAAR MINISTERIE SINT MAARTEN

 

 

Sint Maarten  - "Mars" op 20 september in de rechtszaal - 01-06-2017


Donderdag diende de rechtszaak “Mars” pro-forma op Sint Maarten. Het betreft het onderzoek naar de dubbele moord op de slachtoffers Sarante en Rosario op 5 december 2016. De verdachten in deze zaak zijn de mannen K.K.K.S. en T.J.F. Allen blijven vastzitten tot in ieder geval 20 september 2017 wanneer de rechtszaak inhoudelijk zal worden behandeld. Een opheffingsverzoek/schorsingsverzoek werd door de rechter afgewezen. In deze zaak is nog steeds 1 man voortvluchtig. Het is de verdachte K.”Kuchi” F. welke enkele maanden geleden tijdens een bezoek aan een arts wist te vluchten uit de handen van de gevangenenbewaarders – OPENBAAR MINISTERIE SINT MAARTEN

 

 

Curacao - Stuurgroep TOP C tekenen samenwerkingsconvenant- 01-06-2017Vandaag, donderdag 1 juni 2017, hebben de Uitvoeringsorganisatie Reclassering, stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), Gezinsvoogdij-instelling (GVI), Korps Politie Curaçao (KPC), Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK), Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC), het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Algemene Zaken en het Openbaar Ministerie (OM) in het kader van de aanpak TOP C een samenwerkingsconvenant getekend.

Het samenwerkingsverband heeft als doel enerzijds het aantal high-impact delicten significant terug dringen door een persoonsgebonden integrale aanpak van degene die verdacht zijn of veroordeeld zijn voor deze delicten en bovendien verdere schade door deze personen, aan hun eventueel aanwezige minderjarige broers, minderjarige zussen en minderjarige kinderen en aan de samenleving te voorkomen en anderzijds de privacy van de betrokkenen zo veel mogelijk te waarborgen.

Het samenwerkingsconvenant geeft vorm aan de integrale aanpak en de samenwerking die de TOP C aanpak kenmerkt. Verder hoe basisdossiers worden samengesteld, interventierichtingen worden bepaald, verzoeken om interventies bij de partijen worden neergelegd en hoe de resultaten van die interventies worden bijgehouden. In dit convenant wordt ook aandacht besteedt aan het privacy-aspect met betrekking tot de TOP C jongere of jongvolwassene.

De samenwerking wordt conform het samenwerkingsconvenant bestuurd door de stuurgroep, die, onder voorzitterschap van de Hoofdofficier van Justitie, Heiko de Jong, bestaat uit de directeuren van de kernpartners, de Secretaris Generaal van het Ministerie van Justitie en de Secretaris Generaal van het Ministerie van algemene Zaken en de projectleider Top C ‘Tur Wowo Riba bo’. De Minister van Justitie wordt ook steeds uitgenodigd en is aanwezig bij belangrijke beslissingen.

TOP C (Tur Wowo Riba Bo) is een gezamenlijke aanpak bedoeld om het aantal gewelddelicten, overvallen, straatroven en woninginbraken (high-impactdelicten) gepleegd door jeugdigen en jongvolwassenen terugdringen. De geselecteerde jongeren en jongvolwassenen, recidivisten tussen 12 tot 24 jaar worden begeleid en krijgen aandacht om hen weer op het rechte pad te krijgen. Behalve de dader krijgen ook de broertjes en zusjes (brusjes) de nodige aandacht en begeleiding. Momenteel telt het project 56 jongeren en jongvolwassenen.

Aan TOP C (Tur Wowo Riba Bo) zijn veel instanties betrokken, zoals: de Gezinsvoogdijinstelling (GVI), Uitvoeringsorganisatie Reclassering, Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), Korps Politie Curaçao (KPC), Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK), Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC), het Openbaar Ministerie (OM), Voogdijraad, Fundashon Maneho di Adikshon (FMA), SOAW: Kas di Bario, Centrum Familie & Jeugd, Jobcenter, 1000 Hoben na Trabou, Ministerie van OWCS (Leerplicht Unit), Departamentu Salu Hubenil, Stichting Wit Gele Kruis, Stichting FAJ/Yave, SGR-groep: Sociaal Pedagogische Dienstverlening, Fundashon Brasami, Fundashon Kas Popular (FKP), Feffik, Fundashon Accretio, Fundashon Bos di Hubentut, Funditut en de Vertegenwoordiging van Nederland

 

Curacao - Zaterdag boete betalen in Barber- 31-05-2017

 

Bewoners van Banda’bou met openstaande verkeersboetes kunnen zaterdag 3 juni 2017 van 9 uur ‘s morgens tot 12 uur ‘s middags terecht ij het politiebureau van wijkteam Barber. Zaterdag zal eenmalig personeel van het OM beschikbaar zijn oor burgers om hun boetes te betalen en/of eventueel een betalingsregeling te treffen voor openstaande boetes.

 

 Curacao - R.A. vandaag uitgeleverd aan de VS - 31-05-2017

Curaçao heeft op woensdag 31 mei 2017 de man R. A. (25 september 1962, Dominicaanse Republiek) uitgeleverd aan de Verenigde Staten. A. is door functionarissen van de Divisie Georganiseerde Criminaliteit (DGC) op de luchthaven Hato op Curaçao overgedragen aan de US Marshalls van de Verenigde Staten. Onder begeleiding van de Marshalls is hij met een speciaal daarvoor ingevlogen toestel vertrokken naar Boston, Massachusetts.
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft op 15 maart 2016 positief geadviseerd over het uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten. De Gouverneur van Curaçao heeft vervolgens op 25 april 2017 de uitlevering toelaatbaar verklaard.
A. wordt door de autoriteiten van de Verenigde Staten ervan verdacht deel uit te maken van een drugsorganisatie die cocaïne, middels bolletjesslikkers per vliegtuig naar de VS smokkelt. Zijn medeverdachte A.D.R.-J. werd reeds op 22 november 2016 uitgeleverd.
Het verschil in tijd heeft te maken met de cassatieprocedure. De Hoge Raad heeft in de zaak van A. 14 februari 2017 zijn beroep verworpen terwijl zijn medeverdachte reeds op 20 september 2016 door de Hoge Raad niet-ontvankelijk werd verklaard in haar beroep.
A. werd in december 2015 samen met medeverdachte A.D.R.-J, op grond van een arrestatiebevel van de US District Court for the District of Massachusetts aangehouden met het oog op uitlevering aan de Verenigde Staten.

 

Bonaire - Donatie 12 computers door OM BES aan vicariaat Bonaire- 12-05-2017Op vrijdag 12 mei 2017 heeft het Openbaar Ministerie BES 12 overbodig geworden computers, compleet met accessoires overgedragen aan de vicaris van Bonaire.

Het OM investeert in professionalisering en dus ook in modernere computersystemen. Modern werken is nodig om de stijgende werkdruk aan te kunnen. Bij die computersystemen horen ook snellere, sterkere pc’s voor de medewerkers. Daardoor waren de pc’s die tot nu toe werden gebruikt overbodig geworden. Terwijl ze technisch nog prima in orde zijn.

Het OM ziet in toenemende mate organisaties als kerken en stichtingen met een maatschappelijke doelstelling als partners. En zoekt de samenwerking. Het OM treedt op tegen mensen die strafbare feiten hebben gepleegd. Maar maatschappelijke instellingen zetten zich ervoor in om te voorkomen dat mensen in de problemen komen en zichzelf en anderen in de problemen brengen. Dat zijn allemaal manieren om te veiligheid te bevorderen. En daarom wordt de samenwerking gezocht. Zodat de inspanningen van de kerken en het OM elkaar kunnen gaan versterken.

Concreet is al afgesproken dat het OM een inbreng gaat leveren bij de activiteiten en programma’s voor jongeren en volwassenen die het vicariaat in verschillende parochie en wijken zoals Antriol, Rincon en Playa organiseert. Dat het OM de pc’s nu heeft overdragen aan de vicariaat past ook in die intensievere samenwerking. De pc’s zullen onder andere worden gebruikt bij preventieprojecten welke de vicaris van Bonaire bij betrokken is.

 

Bonaire - OM BES ziet na gesprek met betrokken organisaties af van onderzoek discriminatie - 12-05-2017

 

Bij de politie en het Openbaar Ministerie (OM) BES zijn twee aangiften binnengekomen waarin wordt gesteld dat tijdens een evangelisatiebijeenkomst op 14 januari 2017 discriminerende uitlatingen over homoseksuelen zijn gedaan. Het Openbaar Ministerie stelt zich tot taak om discriminatoire uitlatingen tegen te gaan.
Alvorens de beslissing te nemen om al dan niet een onderzoek door de politie te laten instellen, heeft de Officier van Justitie zich een oordeel willen vormen of strafvervolging toegevoegde waarde heeft. Daarom hebben er gesprekken plaatsgevonden met de Fundashon EQ Bonaire die zich de behartiging van de belangen van de gay-gemeenschap ten doel stelt en met de Fundashon die de bijeenkomst op 14 januari georganiseerd heeft.
Uit die gesprekken en in het bijzonder bij een gesprek met beide organisaties is gebleken dat zij elkaars doelstellingen respecteren en binnen de kleinschalige Bonairiaanse gemeenschap vooral aan het samen leven vanuit dat respect willen werken. En dat woorden dat respect zullen weerspiegelen. De druk van strafvervolging is daarvoor niet nodig.
Daar komt bij dat een opsporingsonderzoek veel inzet van de politie zou vergen omdat moet worden vastgesteld of iemand van de vele sprekers zich van discriminerende uitingen heeft bediend en welke spreker dat dan is geweest. Daarnaast is een uitlating met een discriminerende strekking niet in alle gevallen strafbaar. Zeker in een situatie zoals deze speelt de spanning tussen vrijheid van meningsuiting en het discriminatieverbod. En is de uitkomst van een vervolging niet zeker.
Onder deze omstandigheden heeft het Openbaar Ministerie (OM) BES besloten de politie geen onderzoek te laten instellen. De aangevers zijn over deze beslissing geïnformeerd.

Het OM wil er op wijzen dat deze beslissing specifiek ziet op deze situatie. Een volgende aangifte van discriminatie zal op de eigen merites worden beoordeeld.

 

Curacao - 25 jaar celstraf voor "Nini" Fonseca in zaak Maximus- 11-05-2017

 

Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft op donderdag 11 mei 2017 de verdachte Burney “Nini” Fonseca veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf in de strafzaak Magnus/Maximus. Deze zaak betreft de moord op de politicus Helmin Wiels. Het Gerecht acht bewezen dat de verdachte op 5 mei 2013 samen met anderen opzettelijk en met voorbedachten rade Wiels met een vuurwapen van het leven heeft beroofd.

Het bewijs voor de betrokkenheid van de verdachte bij het hem tenlastegelegde feit, berust volgens de bewijsoverwegingen in overwegende mate op vier pijlers, namelijk de verklaringen van drie getuigen, alsmede SMS-berichten tussen de verdachte en Geoge “Jorge” Jamaloodin. Elk van deze pijlers zou wellicht op zichzelf onvoldoende zijn, maar in onderling verband verlenen zij naar het oordeel van het Gerecht aan de bewijsconstructie meer dan voldoende stevigheid om de bewezenverklaring te dragen.

Het recht op leven behoort tot de meest fundamentele rechten die in onze rechtsorde dienen te worden beschermd. Een dergelijk gewelddadig optreden in het openbaar en op klaarlichte dag roept gevoelens op van onveiligheid in de maatschappij. Deze aanslag heeft niet alleen de rechtsorde maar ook de gehele samenleving van Curaçao bijzonder ernstig geschokt. De moord op een partijleider en volksvertegenwoordiger betekent hiernaast per definitie dat onherstelbare schade aan het democratisch proces wordt toegebracht waardoor deze moord een politiek karakter heeft.

U kunt de uitspraak volgen in de strafzaak ng even zien via: https://youtu.be/mxxIkP39UKQ

 

Curacao - Openbaar Ministerie besluit tot vervolging Tromp - 05-05-2017

 

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft besloten om de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) te dagvaarden voor belastingfraude.

Het onderzoek tegen de heer Emsley Tromp, genaamd Saffier, is begin 2016 gestart naar aanleiding van aanhoudende berichten in de media over mogelijke financiële malversaties gepleegd door verdachte. In dit onderzoek is onder meer een aantal huiszoekingen verricht, waaronder bij de Centrale Bank en bij verdachte thuis. Ook zijn getuigen gehoord en zijn stukken uit het buitenland ontvangen. Vanzelfsprekend is ook de verdachte zelf gehoord.

Het onderzoek leidde onder meer tot de verdenking dat de heer Tromp over de periode 2006 tot en met 2014 opzettelijk niet alle inkomsten die hij vanwege zijn functie ontving ten behoeve van zijn pensioenopbouw aan de belastingdienst heeft opgegeven. Het nadeel voor het land Curaçao wordt geschat op ongeveer 5.5 miljoen Antilliaanse guldens.

Het onderzoek naar deze verdenking is inmiddels afgerond en hierover heeft het Openbaar Ministerie nu een beslissing genomen. Het Openbaar Ministerie verwacht binnenkort de dagvaarding voor deze feiten uit te brengen, dan is ook de zittingsdatum bekend. De verdachte is over de vervolgingsbeslissing van het Openbaar Ministerie geïnformeerd.

Het opsporingsonderzoek naar de overige verdenkingen loopt door. Hier zal later een vervolgingsbeslissing over worden genomen.

 

Sint Maarten - Launching Asset Recovery Team Sint Maarten / Lancering Afpakteam Sint Maarten- 04-05-2017

Ladies and Gentlemen,

As a Minister of Justice I find it important to continuously look for new approaches to make our society a safer place.
To seize illicit generated money is an example of such a new approach while tackling organized crime.
The Government of country Sint Maarten takes the tackling of organized crime very seriously.
It is important that citizens feel safe in their country, and understand that crime does not pay.
It cannot be that while upright citizens are busy earning an honest living, others are making money by being involved in criminal activities. That sends a wrong message to our society.
Our youth has to realize that crime does not pay, If you are involved in earning a living in partaking in criminal activities, it should be realized that the Asset Recovery Team will seize the illicit funds.
The focus of most forms of criminal activities are geared towards generating money. Therefor it is logical to deter the motive to partake in criminal activities by seizing the illicit funds, subsequently, the motive to commit crimes.
In general, criminals assess time in prison as a business risk, however, seizing their illicit funds hits them harder.
Therefore, I wholeheartedly support the establishment of the Asset Recovery Team. This team will comprise of civil servants of the Sint Maarten Police Force, the Coast Guard, Customs, the Tax Office, under the supervision of the Public Prosecutor’s Office.
I like the idea that this team is comprised of local agencies.
Sint Maarten finds it of utmost importance to tackle crime with the aforementioned agencies.
I am pleased with the cooperation of these agencies. The investigative capacity of the different agencies is limited. Choices has to been made whether or not investigate a particular case, and by which means to do so.
With the cooperation within the Asset Recovery Team, we as a Government, can utilize all our administrative, criminal and fiscal capabilities. This is very effective!
Only by making maximum use of all the resources that are at our disposal as a Government, we will be able to deal crime a heavy blow.
However, I would like to warn that cooperation is harder than it seems. This is due to the respective agencies having different goals and ways of doing things. Cooperation is to comprise. The Department Heads play an important role in ensuring that this cooperation is effective.
This makes your contribution very important. You play a role in building bridges between the agencies.
I would like to take this moment to emphasize that the Asset Recovery Team will not seize houses, yachts, cars or money without a legitimate cause. Persons with a clear conscience should not have anything to fear.
We live in a democratic state governed by the rule of law, where citizens are protected by rules and legislations. This also applies to this new approach to tackle crime.
As previously mentioned, criminals have something to fear in that their illicit funds will be seized, and be distributed to the community. The money can be used to initiate projects to make society a safer and therefore better place. In a nutshell, this is a win-win- situation. Our society will become a safer place and funds will be available within the justice chain.
In conclusion, I wish the members of the Asset Recovery Team lots of success, but also pleasure in their work and to make this new working model effective.
You have an important task ahead. A task that bears a heavy burden and will demand a lot out of you. You have been chosen by your heads for a reason to be a part of this special team.
By having a good cooperation, using an integral work approach, being result oriented and being creative, this new approach will succeed.
I therefore conclude with the theme of my ministry;
“Impetus, a force that causes an object to begin moving, or to continue
to move”.

Thank you for your attention!

Beste dames en heren,

Als Minister van Justitie vind ik het belangrijk dat we continu op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om onze maatschappij veiliger te maken.
Het afpakken van crimineel geld is zo’n nieuwe aanpak bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
De regering van St Maarten neemt de aanpak van georganiseerde criminaliteit zeer serieus.
Het is belangrijk dat burgers zich veilig voelen in hun land voelen en weten dat crime doesn’t pay.

Het mag niet zo zijn dat je als eerzame burger druk bezig bent om geld te verdienen terwijl anderen zich bezig houden met criminaliteit en daarmee echt een verkeerd signaal aan onze samenleving afgeven. Onze jeugd moet zien dat criminaliteit niet loont. Als je je bezighoudt met criminaliteit dan komt het Asset Recovery Team het crimineel verdiende vermogen bij je afnemen.

Bijna alle criminaliteitsvormen zijn gericht op het verdienen van geld, dus het is logisch dat we proberen het motief van criminaliteit aan te pakken en wel door dat te doen wat criminelen niet fijn vinden; namelijk hun crimineel verdiende geld af te pakken en daarmee hun status af te nemen.
Veelal zien criminelen gevangenisstraf als bedrijfsrisico, echter het afpakken van hun criminele vermogen raakt hun harder.

Daarom ondersteun ik dan ook van harte het initiatief om het Asset Recovery Team op te richten.
Een team wat bestaat uit medewerkers van het Korps Politie Sint Maarten, De Kustwacht, de Douane, de Belastingdienst en staat onder leiding van het Openbaar Ministerie.
Het doet me deugd te zien dat dit team uit lokale diensten is samengesteld.
Sint Maarten vindt de aanpak van criminaliteit belangrijk en samen met de genoemde diensten spannen we ons samen in bij de aanpak van criminaliteit.


Ik ben blij met de samenwerking tussen deze diensten. Opsporingscapaciteit bij de verschillende diensten is per definitie schaars, dus er moeten steeds keuzes gemaakt worden
of er in een concrete zaak tot opsporing wordt overgegaan en dan ook nog eens met welke middelen.
Middels de samenwerking binnen het Asset Recovery Team kunnen we als overheid bij de bestrijding van georganiseerde al onze bestuurlijke, strafrechtelijke, fiscale instrumenten inzetten. Dit levert winst op!
Alleen door maximaal gebruik te maken van de instrumenten die we als overheid ter beschikking hebben kunnen we de criminaliteit een slag toebrengen.

Maar ik wil U ook waarschuwen. Samenwerken is veel moeilijker dan vaak wordt gedacht.
Immers iedere dienst heeft zo zijn eigen doelstellingen en gebruiken. En bij samenwerken is het geven en nemen. Daarom is er een grote rol weggelegd voor de diensthoofden bij deze samenwerking.
Uw bijdrage bij deze samenwerking is zeer van belang. U zult af en toe ook de rol van bruggenbouwer in deze samenwerking moet oppakken.

Ik vind het vandaag ook een goed moment om te benadrukken dat het Asset Recovery Team niet zomaar huizen, boten auto’s of geld van burgers kan en wilt afpakken.
Mensen die niets te vrezen hebben zullen zeker niet met dit team te maken krijgen.
We leven in een rechtstaat en in een rechtsstaat worden burgers tegen de macht van de staat beschermd door wetten.
Dat geldt natuurlijk ook voor deze nieuwe aanpak van criminaliteit.
Criminelen daarentegen hebben wel wat te vrezen, hun crimineel verdiende geld gaat terugvloeien naar de gemeenschap en zij zullen daardoor ernstig geraakt worden.

Zoals dus eerder gezegd het geld vloeit terug naar onze samenleving.
Wij kunnen dit geld goed gebruiken om projecten te initiëren om onze gemeenschap weer veiliger te maken. Kortom deze aanpak levert een Win-Win situatie op.
Onze maatschappij wordt veiliger en er komt meer geld voor projecten in de Strafrechtketen.

Ik kom tot een afronding.
Ik wil de leden van het Asset Recovery Team veel succes, maar ook werkplezier toewensen om van dit team en deze nieuwe werkmethodiek een succes te maken.

U wacht een belangrijke taak. Een taak die zwaar zal zijn en veel van U vergt.
Maar U bent niet voor niets door uw leiding binnen dit team geplaatst.
Door goed samen te werken, door integraal te werken, door resultaatgericht te denken en door creatief te zijn moet deze aanpak gaan lukken
Ik sluit daarom graag af met een bekende uitspraak:

“United we stand, devided we fall”
Dank U voor uw aandacht

 

Bonaire - Actie preventief fouilleren op Bonaire - 28-04-2017In de late avond/nacht van 27 op 28 april 2017 heeft personeel van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) preventief gefouilleerd in de directe omgeving van twee bars in Playa, gelegen op de kruising van de Bulevar Libertador Simon Bolivar en de Kaya L.D. Gerhardts. De politie handelde daarmee ter uitvoering van een bevel van de Hoofdofficier van Justitie BES.
De hoofdofficier heeft, in nauw overleg met de Gezaghebber en de Korpschef tot de inzet van preventief fouilleren besloten om het wapenbezit op het eiland terug te dringen. Het bevel gold alleen in de afgelopen nacht.
Het bevel had betrekking op deze omgeving omdat de politie heeft vastgesteld dat de afgelopen maanden diverse gevallen van wapengeweld hebben plaatsgevonden waar bezoekers van de daar gelegen horeca bij betrokken waren. Onder meer is na een ruzie die in de horeca is ontstaan op 8 april een man op de nabijgelegen parkeerplaats door messteken om het leven gebracht. Maar er zijn ook meldingen van wapenhandel en ernstige bedreiging met vuurwapens van politieagenten. Het bevel zag dus op een beperkte tijdsduur en op een afgebakend gebied.
Bij het preventief fouilleren zijn 2 steekwapens, 1 slagwapen en verdovende middelen aangetroffen. Tijdens de actie bleek ook dat een auto voorzien was van gestolen kentekenplaten. Er is 1 aanhouding verricht.
Preventief fouilleren is een bevoegdheid die de officier van justitie op basis van de Wapenwet BES aan opsporingsambtenaren kan verlenen.
Politie en OM geven prioriteit aan de bestrijding van wapenbezit. Daarin past de inzet van de bevoegdheden die de wet biedt waar dat nodig is. Als er aanleiding toe is, zal het bevel opnieuw worden afgegeven voor dan te bepalen tijdsduur en locaties.

 

Curacao - OM vastbesloten: Onderzoek bij omkoping, poging omkoping, intimidatie, bedreiging en wanorde- 23-04-2017

 

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao is deze week extra alert in verband met de verkiezingen van 28 april 2017. Vrijdag vinden op Curaçao de verkiezingen plaats voor het Parlement van Curaçao. Het is in het belang van Curacao en de Curaçaose bevolking dat het democratische gehalte van de verkiezingen zo hoog mogelijk is. De verkiezingen moeten daarom op een eerlijke manier verlopen.

Het Openbaar Ministerie zal optreden op het moment dat signalen worden ontvangen van mogelijke koop en/of verkoop van stemmen. Omkoping en poging tot omkoping van het kiesrecht is strafbaar gesteld in artikel 2:44 van het Wetboek van Strafrecht Curaçao. Van omkoping of poging omkoping is bijvoorbeeld sprake als een gift of een belofte wordt gedaan of aangeboden.

Een zuivere uitkomst van de verkiezingen is van essentieel belang in een democratische samenleving. Dit wordt alleen bereikt als een ieder vrij is te stemmen op de partij van zijn keuze en deze stem voor zichzelf mag houden. Zodra kiezers zich laten omkopen in ruil voor het uitbrengen van hun stem op een bepaalde politieke partij op politiek persoon is geen sprake meer van vrije verkiezingen.

Het Openbaar Ministerie gaat alle signalen van omkoping onderzoeken. Daarnaast zal het Openbaar Ministerie Curaçao alle signalen van intimidatie, bedreiging en wanorde voor, tijdens en na de verkiezingen onderzoeken.

Het OM staat voor een volkomen onbelemmerd verloop van de verkiezingen; indien nodig zal ook de Landsrecherche Curaçao worden ingezet om onderzoek te verrichten.

Het Hoofdstembureau heeft het maken van foto’s in een stemlokaal verboden. Indien een foto van een stembiljet wordt gemaakt in het kader van het kopen of verkopen van een stem, is dit strafbaar. Het OM waarschuwt dat het deze zaken zullen worden onderzocht en mogelijk vervolgd.

Een ieder die signalen heeft van omkoping, poging omkoping, intimidatie en/of bedreiging of daartoe wordt benaderd wordt opgeroepen deze signalen via 917 of anoniem via 108 te melden, zodat deze kunnen worden onderzocht.

Artikel 2:44
1.Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing door gift of belofte iemand omkoopt om zijn of eens anders kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Met ten hoogste dezelfde straf wordt gestraft de kiezer of de gemachtigde van een kiezer die zich door gift of belofte tot een of ander laat omkopen

 

Curacao - Gedetineerde USA gaat straf uitzitten op Curaçao - 21-04-2017

 

De man S.A.H. (1968) geboren in Saint Catherine (Jamaica) maar met de Nederlandse nationaliteit en reeds vele jaren woonachtig op Curaçao, is in de Verenigde Staten veroordeeld voor de import van cocaïne. H. is op 16 december 2015 door de US District Court for the Southern District of Florida veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf voor de invoer van cocaïne in de Verenigde Staten op 12 juni 2015. Hij werd bij aankomst van een vlucht van Curaçao naar Miami met bolita’s in zijn maag betrapt. Hij had 150 bolletjes in zijn maag die hij in het ziekenhuis heeft uitgescheiden. Hij zit sinds zijn aanhoudingsdatum in de VS in de gevangenis.

Vrijdagmiddag 21 april is H. op Curaçao aangekomen. Hij werd begeleid door twee politiefunctionarissen van de Divisie Georganiseerde Criminaliteit (DGC) van KPC en functionarissen van de federale politie, US Marshalls.

H. komt conform internationale verdragen in aanmerking om zijn straf in zijn land van residentie uit te zitten. Het Koninkrijk der Nederlanden en de USA zijn beide partij bij het verdrag welke dit toelaat. De doelstelling van dit soort overdrachten is resocialisatie waar H. dan voor in aanmerking komt.
Het betreft in dit geval geen uitlevering van een verdachte maar een reeds in de VS veroordeelde persoon. Hij heeft verzocht om zijn straf in eigen land verder te mogen uitzitten en beide landen hebben daar - na gedegen onderzoek - mee ingestemd.

H. zal binnenkort voor een rechter in Willemstad verschijnen naar aanleiding van een vordering van de Procureur-generaal (PG) tot tenuitvoerlegging van een buitenlandse gevangenisstraf. De Amerikaanse straf wordt dan, gezien de feiten en omstandigheden, omgezet naar een Curaçaose straf, op basis van lokale maatstaven, zodat hij - mocht het Hof daartoe beslissen, het restant van zijn straf hier kan uitzitten.


Sint Maarten - Huiszoeking en aanhoudingen in onderzoek Robalo - 19-04-2017

In verband met het strafrechtelijk onderzoek Robalo zijn op Woensdag 19 april 2017 de verdachten E.L.A.H. (37) en U.G.A. (55) aangehouden. Ook heeft er onder leiding van de Rechter Commissaris en de Officier van Justitie een zoeking plaatsgevonden in het huis van E.L.A.H. Belangrijke documenten, digitale gegevensdragers en mobiele telefoons zijn in beslag genomen.

Op 10 augustus 2016 heeft in verband met hetzelfde onderzoek ook een zoeking plaatsgevonden in het huis van U.G.A. Robalo is het onderzoek naar verdenkingen van mensensmokkel gepleegd op 5 mei 2016 en andere strafbare feiten die hier betrekking op hebben. Het onderzoek werd in mei 2016 opgestart door de Landrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek duurt voort en meer aanhoudingen zijn niet uit te sluiten.

 

Curacao - Requisitoir Maximus - samenvatting: Eis voor Fonseca 26 jaar - 19-04-2017

 

Requisitoir Maximus - samenvatting: Eis voor Fonseca 26 jaar

Vier jaar na de moord op Wiels staan we aan het eind van de tweede fase. De schutter, Elvis Kuwas is inmiddels in drie instanties onherroepelijk veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, thans is het de beurt aan de middleman: Burney ‘Nini’ Fonseca.

Politie en Openbaar Ministerie stellen alles in het werk om de waarheid aan de dag te brengen. Op basis van het huidige dossier is er naar onze mening voldoende bewijs dat Fonseca schuldig is aan het medeplegen van de moord, het doden van Helmin Wiels door samen met anderen een vooropgezet plan uit te voeren. Uit verschillende getuigenverklaringen, onder andere van Kuwas zelf, blijkt Fonseca's rol. George Jamaloodin en Robbie Dos Santos worden ervan verdacht aan Fonseca de opdracht te hebben gegeven iemand te zoeken om Wiels te doden. Samen met Luigi ‘Pretu’ Florentina heeft hij Kuwas ingehuurd om Wiels te doden. Fonseca en Florentina fungeerden als het ware als 'moordmakelaars' en organiseerden de moord. Florentina hield contact met de uiteindelijke daders, Fonseca met de opdrachtgevers. Fonseca was de grote man achter de schermen met een cruciale rol.

Door Wiels te vermoorden is een geliefd man weggerukt uit zijn gezin en uit het democratisch proces. Dat was ook de bedoeling van Fonseca: het plegen van een politieke moord. En dan niet zelf, maar door lafhartig iemand anders voor zijn kar te spannen. Kuwas was het pistool in handen van Fonseca.

Met Wiels werd niet alleen Pueblo Soberano een leider ontnomen, maar ook een in Curaçao op handen gedragen leider. Wie de uitzonderlijke daad begaat dat hij een politicus uit de weg ruimt, behoort uitzonderlijk lang gestraft te worden. In een democratie en een rechtstaat mogen geweld en kogels nimmer de plaats innemen van de rede.

Curacao is nog steeds geschokt door deze moord, ook omdat tot op de dag van vandaag nog niet alle verantwoordelijken zijn berecht. Fonseca zwijgt en heeft altijd geweigerd openheid van zaken te geven. Daardoor belemmert hij de rechtvaardigheid waar Wiels, zijn familie en de samenleving recht op hebben.

Fonseca is vaker veroordeeld, ook na dit feit. Fonseca heeft tenslotte nooit spijt betoond of morele twijfel gehad bij het krijgen van de opdracht, het vervolgens geven van de opdracht en het uitzetten van de taken die hebben geleid tot de moord op Wiels.

Daarom zou het Openbaar Ministerie eigenlijk de hoogst mogelijke tijdelijke gevangenisstraf eisen die in dit geval voor Fonseca kan worden opgelegd: 30 jaar. Maar de straf van 4 jaar die hij onlangs heeft gekregen moet daar volgens de wet van worden afgetrokken. De strafeis komt dan ook uit op 26 jaar gevangenisstraf.

Het Openbaar Ministerie komt in dit geval niet tot een levenslange gevangenisstraf omdat die straf meestal opgelegd wordt bij meervoudige moorden of bij recidive voor levensdelicten.

Het onderzoek in deze zaak naar de opdrachtgevers gaat door. Goed onderzoek gebeurt zorgvuldig en kost tijd. Inmiddels is aan Venezuela de uitlevering van Jamaloodin gevraagd, mede voor de betrokkenheid bij de moord op Wiels. Er zijn nog voldoende kansen om nader bewijs te verzamelen. Zolang dit het geval is, zal dit onderzoek niet worden stopgezet.

 

Curacao - Rechtszaak “Maximus” op 19 en 21 april - 10-04-2017

 

Op woensdag 19 en vrijdag 21 april vindt de inhoudelijke behandeling plaats van de strafzaak tegen de verdachte Burney “Nini” Fonseca (Curaçao, 1971). Fonseca is verdachte in het deelonderzoek “Maximus” naar de opdrachtgevers voor de moord op Helmin Wiels.

Fonseca zit momenteel een gevangenisstraf uit voor de uitvoer van cocaïne en witwassen. Hij zal tijdens de behandeling van de rechtszaak “Maximus” niet persoonlijk aanwezig zijn in de rechtszaal, maar via een videoverbinding worden verhoord en de zaak kunnen bijwonen.

Fonseca wordt door het Openbaar Ministerie (OM) gezien als de schakel tussen opdrachtgevers en uitvoerders van de moord op Helmin Wiels in 2013. De uitvoerder van de moord is reeds tot de Hoge Raad tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Het vonnis in deze is inmiddels onherroepelijk geworden.

De behandeling van de strafzaak tegen Fonseca werd op 8 augustus 2014 aangehouden voor onbepaalde tijd omdat het onderzoek nog niet was afgerond. Het onderzoek naar de betrokkenheid van Fonseca is inmiddels zover gevorderd dat de zaak nu inhoudelijk kan worden behandeld. Het onderzoek naar de overige opdrachtgevers in deze is nog volop gaande.

 

Curacao - Update - Huiszoekingen in onderzoek “Wilhelmina” - 05-04-2017Woensdagmorgen vroeg hebben in het kader van het onderzoek "Wilhelmina" van de Landsrecherche Curaçao drie huiszoekingen plaatsgevonden op Curaçao, namelijk bij Statenlid Gerrit Schotte, politicus Charles Cooper en zakenman G.R. De zoekingen hebben plaatsgevonden in het bijzijn van een Rechter-commissaris (RC) en een Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) op alle drie de adressen.

Aanleiding voor het onderzoek was de aangifte van Statenlid Yael Plet van 18 februari 2017. De verdenking betreft tevens de omkoping van een ander Statenlid. Vooralsnog zijn twee personen in deze zaak als verdachte aangemerkt, zij zijn daarvan woensdagmorgen op de hoogte gesteld. De Landsrecherche Curaçao heeft in het onderzoek onder meer getuigen gehoord in de politieke kring.

Tijdens de huiszoekingen zijn computers, telefoons, geld en stukken uit de administratie in beslag genomen voor nader onderzoek. Tijdens een van de huiszoekingen is er nog een witwasverdenking bijgekomen. Aanhoudingen of andere huiszoekingen in deze zaak worden door de Officier van Justitie niet uitgesloten.

De Landsrecherche is een opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich onder meer op de opsporing van gedragingen die de integriteit van het openbaar bestuur raken. De Landsrecherche doet alleen onderzoek na opdracht daartoe van de Procureur-generaal.

Corruptie, waaronder het omkopen van statenleden, vormt een ernstige bedreiging van de rechtstaat. Het ondergraaft het democratisch proces en vernietigt het vertrouwen van burgers in hun volksvertegenwoordigers. De Landsrecherche Curaçao en het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao geven dan ook prioriteit aan onderzoek naar dergelijke vormen van corruptie.

 

Curacao - Inzet VKC vanmorgen - 05-04-2017

 

Woensdagmorgen zijn tijdens de huiszoekingen, in het kader van het onderzoek “Wilhelmina”, een aantal leden van het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC) ingezet voor het handhaven van de openbare orde op de openbare weg. De beslissing om de het VKC in te zetten is genomen na beraad tussen de Landsrecherche Curaçao en de leiding van de het Korps Politie Curaçao (KPC).
KPC kampt momenteel met onderbezetting en was daarom de reden om op advies van het KPC de het VKC in te zetten. Dat het KPC onderbezet is, is bekend binnen de “driehoek” (Minister van Justitie, de PG en KPC).
Tijdens de huiszoekingen kreeg de Landsrecherche Curaçao ondersteuning van andere afdelingen van het KPC. Het openbaar Ministerie (OM) benadrukt dat er absoluut geen sprake is van wantrouwen tussen het OM en KPC. Er is zelfs sprake van een zeer goede verstandhouding.

 

Curacao - Landsrecherche verricht huiszoekingen in onderzoek naar omkoping politici - 05-04-2017

Sinds vanmorgen vroeg worden onder leiding van een Rechter-commissaris (RC) drie huiszoekingen verricht door de Landsrecherche Curaçao. Een van de huiszoekingen vindt plaats in de woning van Statenlid Gerrit Schotte. Ook worden huiszoekingen verricht bij politicus Charles Cooper en zakenman G.R.

Het betreft een strafrechtelijk onderzoek door de Landsrecherche Curaçao. De Landsrecherche wordt hierin ondersteund door diverse andere opsporingsdiensten.
De Procureur-generaal (PG) heeft de Landsrecherche Curaçao in februari 2017 opdracht gegeven om strafrechtelijk onderzoek te verrichten naar aanleiding van de aangifte van Statenlid Yael Plet ter zake van poging tot omkoping. Naast de aangifte zijn diverse andere onderzoeksresultaten verkregen en zijn een aantal getuigen gehoord.
Het onderzoek leverde onder meer de verdenking op dat een ander Statenlid is omgekocht. Inmiddels zijn zowel Schotte en Cooper in deze zaak als verdachte aangemerkt. Er zijn tot nu toe nog geen aanhoudingen verricht.
Bij de huidige stand van het onderzoek is het noodzakelijk om vandaag deze huiszoekingen te doen. Verdere huiszoekingen en/of aanhoudingen in een later stadium van het onderzoek worden niet uitgesloten.
De Landsrecherche is een opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich onder meer op de opsporing van gedragingen die de integriteit van het openbaar bestuur raken. De Landsrecherche doet alleen onderzoek na opdracht daartoe van de procureur-generaal.
Corruptie, waaronder het omkopen van statenleden, vormt een ernstige bedreiging van de rechtstaat. Het ondergraaft het democratisch proces en vernietigt het vertrouwen van burgers in hun volksvertegenwoordigers. De Landsrecherche en het Openbaar Ministerie geven dan ook prioriteit aan onderzoek naar dergelijke vormen van corruptie.
Het onderzoek zal nog geruime tijd in beslag nemen.

 

Curacao - OM alert op eerlijke verloop verkiezingen 28 april - 30-03-2017

 

Op 28 april 2017 vinden op Curaçao de verkiezingen plaats voor het Parlement van Curaçao. Het is in het belang van Curacao en de Curaçaose bevolking dat het democratische gehalte van de verkiezingen zo hoog mogelijk is. De verkiezingen moeten daarom op een eerlijke manier verlopen.

Omkoping bij kiesrecht is strafbaar gesteld in artikel 2:44 van het Wetboek van Strafrecht. Recent is de strafbaarstelling verhoogd naar een gevangenisstraf van twee jaar. Tevens is het mogelijk dat iemand die veroordeeld wordt voor omkoping wordt ontzet uit bepaalde rechten. Dat kan inhouden dat een veroordeelde niet meer mag stemmen dan wel dat hij zich niet meer verkiesbaar mag stellen. Ook een poging tot omkoping is strafbaar. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als een gift of een belofte wordt aangeboden, maar de andere partij niet mee wenst te werken.

Een zuivere uitkomst van de verkiezingen is van essentieel belang in een democratische samenleving. Dit wordt alleen bereikt als een ieder vrij is te stemmen op de partij van zijn keuze en deze stem voor zichzelf mag houden. Zodra mensen zich laten omkopen in ruil voor het uitbrengen van hun stem op een bepaalde politieke partij op politiek persoon is geen sprake meer van vrije verkiezingen.

Net als bij de verkiezingen op 5 oktober 2016 zal het Openbaar Ministerie gedurende de periode naar de verkiezingen van 28 april 2017 extra oplettend zijn op signalen van omkoping. Daarnaast is het Openbaar Ministerie alert signalen van intimidatie en bedreiging en al deze signalen onderzoeken. Het OM staat voor een volkomen onbelemmerd verloop van de verkiezingen; indien nodig zal ook de Landsrecherche worden ingezet om onderzoek te verrichten.

Mogelijke onregelmatigheden en incidenten bij de ondersteuningsverkiezingen van 18 en 19 maart 2017 worden in samenspraak met het Hoofdstembureau thans bestudeerd zodat daar lering uit kan worden getrokken.

Een ieder die signalen heeft van omkoping, intimidatie en/of bedreiging of daartoe wordt benaderd wordt opgeroepen deze signalen via 917 of anoniem via 108 te melden, zodat deze kunnen worden onderzocht.

Artikel 2:44
1.Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing door gift of belofte iemand omkoopt om zijn of eens anders kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Met ten hoogste dezelfde straf wordt gestraft de kiezer of de gemachtigde van een kiezer die zich door gift of belofte tot een of ander laat omkopen

 

Curacao - Zaak "TGO Berg Altena” draait op volle toeren - 23-03-2017

De rechtsorde op Curaçao is ernstig geschokt naar aanleiding van de vier levensdelicten zaterdag op Berg Altena. Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao neemt de zaak dan ook zeer hoog en om deze reden is het onderzoek ook opgeschaald naar een zogenaamd Team Grootschalig Onderzoek (TGO). Het TGO-onderzoek heeft de naam “TGO Berg Altena” gekregen en draait op volle toeren.
Het betreft een gecompliceerd onderzoek, waarbij het noodzakelijk is dat door getuigen verklaringen worden afgelegd. Het Openbaar Ministerie doet daarom een dringende oproep aan getuigen om zich te melden. Ook diegenen die mogelijk over beeldmateriaal (foto's en video's) beschikken worden opgeroepen zich te melden. Alles kan in dit onderzoek naar dit ernstige misdrijf van groot belang zijn. Specifiek is het onderzoeksteam op zoek naar de vluchtauto en bijvoorbeeld beelden van de vluchtroute. Maar ook andere informatie kan in dit onderzoek belangrijk zijn.
Getuigen worden opgeroepen om in contact te treden via telefoon 917 of via de anonieme lijn 108.
De ogen en oren van burgers zijn essentieel in aanvulling op het onderzoek van de politie en het OM. Niet alleen in deze zaak, maar in het algemeen in alle onderzoeken.
Het Openbaar Ministerie stelt alles in het werk om de daders van dit misdrijf op te sporen, voor de rechter te brengen en een passende straf te eisen


Curacao - Zaak OM tegen George afgedaan - 23-03-2017

 

Woensdag 22 maart 2017 heeft het Gerecht uitspraak gedaan in de rectificatiezaak tussen het Land Curaçao/Openbaar Ministerie en Norbert George. De rechter heeft in zijn vonnis overwogen dat in de pers al uitgebreid aandacht is besteed aan het feit dat de rechter van oordeel was dat er geen feitelijke grondslag is voor George zijn bewering dat het Openbaar Ministerie journalisten betaalt voor het naar buiten brengen van informatie. De rechter oordeelt voorts dat vrijwel niemand, althans vrijwel niemand van de mensen die deze kwestie gevolgd hebben en/of openstaan voor objectiviteit, op basis van de gewraakte Facebook-berichten van George nog voor waar zal aannemen dat het Openbaar Ministerie journalisten betaalt "pa saka informashon”.
Daarnaast overweegt de rechter dat ook George ter zitting van 7 maart 2017 heeft gezegd dat hij, hoewel hij afgaand op wat hij eerder vernam aanvankelijk anders meende en mocht menen, er inmiddels van uitgaat dat het Openbaar Ministerie geen betalingen doet aan journalisten om nieuws naar buiten te brengen.
Daarmee heeft de door het Land/OM gewenste rectificatie volgens de rechter plaatsgevonden en is er geen reden meer de dwangsom te verhogen. Naar het oordeel van het gerecht heeft het OM gekregen wat het wilde – en wat gerechtvaardigd was – namelijk de door de rechter en inmiddels ook ter zitting door George geuite vaststelling dat er geen grond is aan te nemen dat het Openbaar Ministerie journalisten betaalt om informatie naar buiten te brengen.
Met deze uitspraak acht het Openbaar Ministerie de onjuistheid van de beweringen van George in voldoende mate vastgesteld en gerectificeerd en is deze kwestie daarmee voor het Openbaar Ministerie afgedaan.

 

Curacao - Jamaloodin overgebracht naar Caracas, Venezuela - 21-03-2017

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao bevestigt dat de vrijdag aangehouden heer George Jamaloodin inmiddels van Valencia is overgebracht naar de Venezolaanse hoofdstad Caracas alwaar hij binnenkort wordt voorgeleid aan het Hof dat zijn aanhouding heeft gelast.
Het Openbaar Ministerie Curaçao uit haar grote tevredenheid over het optreden van de Venezolaanse autoriteiten en de goede samenwerking tussen het OM in Willemstad en het Openbaar Ministerie te Caracas.
Het OM Curaçao hoopt spoedig meer informatie te krijgen over het vervolg van de juridische procedure en de uitlevering van de verdachte.

 

Sint Maarten - Opnieuw zoeking in onderzoek Emerald - 21-03-2017

Vanochtend 21 maart 2017 heeft er in het onderzoek Emerald opnieuw een huiszoeking plaatsgevonden. Het betreft een kantoorpand aan de Van Goghstraat wat reeds verlaten was, maar waar door de huurder administratie en computers waren achtergelaten.

Tijdens de zoeking door het team bestrijding ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) zijn onder leiding van een rechter commissaris gegevensdragers en administratie in beslag genomen. Het onderzoek is nog in volle gang en mogelijk nieuwe zoekingen en/of arrestaties zijn niet uit te sluiten.

Het onderzoek Emerald is gestart in april 2016 naar aanleiding van berichten in de kranten en vragen die in het parlement zijn gesteld over het contract dat is afgesloten tussen het beveiligingsbedrijf van verdachte en het havenbedrijf van Sint Maarten. Tijdens dit onderzoek zijn verdenkingen ontstaan van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.

 

Bonaire - Huiszoekingen en aanhouding op Bonaire - 21-03-2017


Disndag 21 maart 2017 hebben in het kader van onderzoek “Goud” huiszoekingen plaatsgevonden op drie adressen op Bonaire. Dit onder leiding van een Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) BES. Het betreft een onderzoek in het kader van drugs en vuurwapens.
De huiszoekingen hebben plaatsgevonden op de volgende adressen: Kaya Karaña, Kaya Gobernador Debrot en de Kaya Petronilia. In het kader van het onderzoek is verdachte G.K.E. (1969) aangehouden op het adres Kaya Karaña. De aanhouding is voor Opiumwet en mensensmokkel. Twee andere personen zijn meegenomen en overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie. Het vermoeden bestaat dat zij illegaal op het eiland verblijven.

 

Sint Maarten - Handhaving op getinte autoruiten - 20-03-2017

Vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en het Korps Politie St. Maarten hebben op maandag 20 maart 2017 vergaderd over een gezamenlijke strenge aanpak van getinte autoruiten. Er zal binnenkort worden gestart met een handhaving (in combinatie met intensieve controle op betaling van Road Tax). Automobilisten worden dringend verzocht om hun voertuig in overeenstemming te brengen met de wetgeving op dit punt.

Deze wetgeving houdt onder meer in dat de voorruit en ruiten van de bestuurder en de bijrijder maar voor 15 procent donker getint mogen zijn. De achterste ruiten mogen donkerder getint zijn, mits aan beide zijden van de auto zijkijkspiegels zijn aangebracht.

Bestuurders van voertuigen die niet op orde zijn zullen beboet worden en mogen hun weg niet vervolgen tenzij de tint ter plaatse wordt verwijderd.

 

Bonaire - Resultaat gerechtelijke sectie echtpaar Rincon bekend - 20-03-2017

Op Bonaire is vrijdag sectie verricht op de twee lichamen welke in de wijk Rincon zijn aangetroffen. Die gerechtelijke sectie is uitgevoerd op Bonaire door een patholoog-anatoom uit Curacao. De resultaten van het onderzoek en de secties brengen politie en OM ertoe op dit moment als meest aannemelijke scenario uit te gaan dat de man de vrouw heeft omgebracht en daarna zelfmoord heeft gepleegd. Waarin buiten de omgekomen personen geen anderen betrokken zijn. De omgekomen man en vrouw hebben de initialen M.M.F. en A.E.C.-F. Vanzelfsprekend wordt op dit moment nog hard gewerkt om uit te zoeken of er echt geen andere gang van zaken aan de orde kan zijn geweest. Het onderzoek heeft de naam "Alto"

 

Curacao - OM-deel screening kandidaat-ministers afgerond - 20-03-2017


Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft vandaag, maandag 20 maart 2017, de justitiële naslag afgerond met betrekking tot de antecedentenonderzoeken van de kandidaat-ministers. Het resultaat van de justitiële naslag is vervolgens aangeboden aan de Formateur van het interim kabinet en respectievelijk de Ondervoorzitter van de Raad van Advies. Het Openbaar Ministerie dient – overeenkomstig de Landsverordening Integriteit (kandidaat)ministers - daarbij acht te slaan op informatie uit de ter beschikking staande registers, waaronder het strafkaartenregister en het strafbladensysteem van de justitiële documentatiedienst. Ook wordt bezien of de kandidaat al dan niet verdachte is of is geweest in een lopend of afgesloten strafrechtelijk onderzoek terzake een misdrijf, tenzij het belang van dat onderzoek zich daartegen verzet.
De Landsverordening vraagt van het Openbaar Ministerie een zorgvuldige afweging waarbij secuur de beschikbare informatie en de strafrechtelijke onderzoeksbelangen worden afgewogen. Dit vergt enige tijd, misslagen dienen te worden voorkomen. Van enige vertraging in het onderzoek is geen sprake; het Openbaar Ministerie merkt in dat verband op dat het huidige screeningsonderzoek zelfs in kortere tijd is afgerond dan de justitiële naslag zoals deze in november/december 2016 is verricht.
Over de inhoud van de screeningsrapportages doet het Openbaar Ministerie vanzelfsprekend geen mededelingen. Deze zijn vertrouwelijk.

 

Sint Maarten - 5.318 verkeersboetes verwerkt door OM in 2016 - 20-03-2017

Het Openbaar Ministerie (OM) St. Maarten heeft in 2016 hoog ingezet op de verkeersveiligheid en heeft 5.318 boetes verwerkt voor verkeersovertredingen en overtredingen op het water. Deze boetes zijn uitgeschreven door het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) en de Kustwacht. In vergelijking met 2015 is dat een stijging van 42 procent van het totaal uitgeschreven boetes. Van de 5.318 boetes zijn er 3.759 voor de rechter gebracht. Dit is een stijging van 894 (31 procent). De overige transacties zijn niet voor de rechter gebracht, omdat ze vóór de zittingsdatum zijn betaald door de overtreders.

De top 5 van de meest uitgeschreven boetes betreft de volgende overtredingen:
- Rijden zonder gordel (1.111)
- Rijden zonder rijbewijs (955)/Rijbewijs niet aantonen (604)
- Onverzekerd rijden (667)
- Bellen (646)
- Belasting niet (tijdig) betaald (567)

Ook voor 2017 geldt dat KPSM samen met het Openbaar Ministerie inzetten op meer verkeersveiligheid. Zo zullen er meer controles plaatsvinden met het accent op:
- Onverzekerd rijden;
- Getinte autoruiten;
- Rijden zonder rijbewijs;
- Naleving afspraken met betrekking tot betontrucks;

Per kwartaal zal een multidisciplinaire integrale controle gedaan worden. Daarnaast zullen er in samenwerking met de Gendarmerie verkeerscontroles aan de grens plaats gaan vinden.

 

Curacao - FIU en OM starten “niet-melders project”; Makelaars op Curaçao onder de loep - 19-03-2017
FIU Curaçao (Financial Intelligence Unit Curaçao), voorheen het MOT, is in samenwerking met het OM gestart met een campagne gericht op het melden van ongebruikelijke transacties en het doen van cliëntenonderzoek en naar de herkomst van geld op Curaçao. Het doel van het “niet melders project” is dat er meer, tijdige en betere meldingen van ongebruikelijke transacties worden gedaan aan de FIU.

Om het witwassen van geld te bestrijden, moeten meldplichtigen zoals bijvoorbeeld banken, notarissen, autohandelaren, casino’s, trustkantoren en makelaars ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Ook moet het FIU hun cliënten identificeren en in voorkomende gevallen ‘source of funds’ onderzoek doen. Deze zogenoemde ‘poortwachters’ zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat zij hun wettelijke verplichtingen op dit gebied nakomen.

De FIU beoordeelt of gemelde ongebruikelijke transacties verdacht zijn. Als een transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt dan wordt deze doorgestuurd aan opsporingsinstanties voor verder onderzoek. Als meldplichtigen ongebruikelijke transacties niet melden aan de FIU of als zij dit opzettelijk te laat doen, dan werkt dit ondermijnend en concurrentievervalsend. Bij dergelijk verzuim kan het OM strafrechtelijk optreden.

De FIU trapt deze campagne af met het doen van audits en analyses gericht op de makelaars-branche. Uit jaarcijfers van de FIU blijkt dat makelaars weinig of geen ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. De resultaten van de onderzoeken worden met het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao besproken. Daarbij wordt bezien of strafrechtelijk optreden op zijn plaats is.

Niet alleen moeten aan de FIU meldingen worden gedaan. De FIU is op Curaçao ook een van de drie Toezichthouders die controleren op de naleving van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID). Elke meldplichtige instelling / beroepsgroep is wettelijk verplicht zich te registreren bij de FIU om te kunnen melden EN bij hun eigen Toezichthouder.

De aanpak van witwassen is belangrijk voor de effectieve bestrijding van zware criminaliteit en de bescherming van de financieel-economische markt van Curaçao. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om ongestoord van het criminele vermogen te genieten.

Meer informatie over de FIU, welke instellingen en beroepsgroepen moeten melden, de regels die gelden voor meldplichtigen en hoe te melden kunt u vinden op http://www.fiucuracao.cw

 

Curacao - Denise Vijber wint nationale requireerwedstrijd Curaçao - 17-03-2017

 

Denise Vijber heeft de nationale requireerwedstrijd op Curaçao voor studenten gewonnen. De wedstrijd vond vrijdag 17 maart 2017 plaats in de zittingszaal van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Willemstad. De opgave was een goed requisitoir (de voordracht ter terechtzitting van een officier van justitie) te schrijven en vervolgens voor te dragen voor de rechter. In totaal deden vijf kandidaten aan de wedstrijd mee.
Volgens het juryrapport hield Denise Vijber een glashelder requisitoir waarin zijn genuanceerd haar strafeis formuleerde. Vijber reageerde vervolgens scherp en adequaat op het pleidooi van de advocaat en liet zien dat de toga haar als gegoten zit.
Denise Vijber zit thans in het laatste jaar van haar rechtenstudie en hoopt na afronding daarvan op een mooie betrekking binnen de rechtspleging. Zij wordt nu namens Curaçao afgevaardigd om deel te nemen aan de nationale requireerwedstrijd in Nederland op 14 april 2017, deze trip wordt volledig voor haar verzorgd.
Hoofdofficier mr. Heiko De Jong heeft vrijdag de prijs, in de vorm va een trofee, aan Denise Vijber overhandigd en haar van harte gelukgewenst. Ook bood hij haar een stage bij zijn parket: “Talent dien je te koesteren en in staat te stellen zich te ontwikkelen” aldus hoofdofficier De Jong.
De nationale requireerwedstrijd is een initiatief van het Openbaar Ministerie, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de Universiteit van Curaçao en heeft ten doel lokaal talent de kans te geven om zich te presenteren aan potentiele toekomstige werkgevers als het Openbaar Ministerie, het Gemeenschappelijk Hof en de advocatuur.

Voor de foto zie: http://www.iturl.nl/sn63UJL

 

Bonaire - Onderzoek KPCN en OM BES in Rincon - 16-03-2017

Het Openbaar Ministerie (OM) BES maakt bekend dat vanmorgen er bij de politie op Bonaire een melding binnen gekomen van een man met ernstige verwondingen aan de Kaya Hubentut en de Kaya Sorsaka in de wijk Rincon. Bij aankomst troffen zij inderdaad een man aan in de tuin van de woning. In de woning een dame. Beide bleken te zijn overleden aan hun verwondingen.

Anders dan in de media hebben gemeld zijn er geen aanwijzingen dat de slachtoffers door vuurwapengeweld om het leven zijn gekomen.

Het KPCN en OM BES doen op dit moment onderzoek naar de toedracht.

 

Curaçao - Aangifte altijd in persoon; Niet meer via mail, sms of brief - 16-03-2017Iedereen kan aangifte doen van een strafbaar feit. Uitgangspunt is dat men persoonlijk aangifte doet bij de politie (of bij de Landsrecherche in de zaken waarin de Landsrecherche wordt ingezet), omdat de opsporingsambtenaar de gelegenheid dient te hebben daar vragen over te stellen, bijvoorbeeld naar de toedracht en details of naar andere omstandigheden die het onderzoek kunnen helpen. Het afgeven of deponeren van een brief op één van de kantoren van het Openbaar Ministerie op Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden, het sturen van een mail, van een sms of van een WhatsApp bericht naar een medewerker van politie of justitie is geen aangifte en wordt niet (langer) als zodanig in behandeling genomen.

Het beleidslijn is gepubliceerd op de website: http://www.openbaarministerie.org/images/Beleidslijn_aangfite_doen_150317.pdf

Sint Maarten - 3 verdachten aangehouden in Emerald onderzoek - 15-03-2017

In het kader van het lopend onderzoek genaamd Emerald zijn vandaag 3 verdachten aangehouden. Het team bestrijding ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) heeft in samenwerking met de Landsrecherche Sint Maarten en de Franse autoriteiten tevens in twee panden huiszoeking verricht.

De verdachten C.B., A.A, en S.W. zijn aangehouden. Zij worden verdacht van valsheid in geschrifte en belastingfraude. In de wijk Sucker Garden is onder leiding van de rechter commissaris een woning doorzocht. Tevens is door de Franse autoriteiten een woning doorzocht in de wijk French Quarter. In deze woningen zijn onder meer documenten, administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen. Het betreft woningen waar de onderzoekers nog niet eerder zijn geweest.

Op 28 november 2016 werd in ditzelfde onderzoek op in totaal zeven (7) locaties zoekingen verricht waaronder bij de woning van de verdachte O.A., het havenbedrijf van Sint Maarten en bij een beveiligingsbedrijf.

Het onderzoek Emerald is gestart in april 2016 naar aanleiding van berichten in de kranten en vragen die in het parlement zijn gesteld over het contract dat is afgesloten tussen het beveiligingsbedrijf van verdachte en het havenbedrijf van Sint Maarten. Tijdens dit onderzoek zijn verdenkingen ontstaan van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.

 

Curacao - Veiling Afpakteam levert 600.00 dollar op - 10-03-2017

De veiling van auto’s, motorfietsen, boten en vrachtwagens is donderdagmiddag afgesloten. De veiling van het Openbaar Ministerie Curaçao en Afpakteam Curaçao was zeer succesvol met een totale netto-opbrengst van ruim 600.000 dollar oftewel ruim 1 miljoen gulden. Het Openbaar Ministerie is zeer tevreden met het behaalde resultaat.

Ruim 52.000 mensen hebben de veilingpagina van het OM op BVA Auctions bezocht. Alle 82 boten, voertuigen, pleziervaartuigen en motorfietsen zijn verkocht. Het meeste is geboden op een Suzuki motorfiets, een Powerboat Sport, een Boston Whaler sportboot, een Toyota Tundra pick-up, een Hyundai i10 en een vrachtwagen International met kraan

 

Curacao - Geen strafrechtelijk onderzoek OM na aangifte tegen ministers - 09-03-2017

Op 20 december 2016 heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Curaçao een aangifte ontvangen van drie aangevers tegen de (ex)ministers van Justitie en Financiën, de heren Navarro en Jardim. Dit in verband met de gunning van de opleiding ‘Bachelor in Policing’ aan de heer Camelia. 

In de aangifte wordt betoogd dat de voormalig ministers zich zouden schuldig hebben gemaakt aan verschillende ambtsmisdrijven, waaronder misbruik van functie.
Het Openbaar Ministerie heeft besloten naar aanleiding van deze aangifte op dit moment geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen. De Minister van Justitie heeft het bettreffende dossier op 9 december 2016 naar de Algemene Rekenkamer gezonden voor een rechtmatigheids- en doelmatigheidstoets. In deze toets let de Rekenkamer op het rechtmatig, doelmatig en integer functioneren van het land Curacao en de daarbij behorende organen. Parallel hieraan is strafrechtelijk onderzoek niet geïndiceerd.
In de aangifte wordt voorts melding gemaakt van mogelijke ‘smeergeld’ betalingen. In de aangifte wordt deze beschuldiging echter niet onderbouwd en ook overigens is daarvoor geen enkele concrete aanwijzing voorhanden. Ook op dit punt zal daarom geen nader onderzoek worden verricht.

 

St. Maarten - Verzoek schorsing detentie F.C. afgewezen - 08-03-2017

Het schorsingsverzoek van de advocaten van F.C. is afgewezen. Dat heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vandaag besloten. De beschikking van het Hof houdt in dat F.C. vast blijft zitten in afwachting van de behandeling van het uitleveringsverzoek. Dat verzoek is inmiddels door de Italiaanse autoriteiten ingediend. Een datum voor de behandeling van het uitleveringsverzoek is nog niet door het Hof vastgesteld.

F.C. is op verzoek van de Italiaanse autoriteiten op 13 december 2016 aangehouden op St. Maarten voor onder meer belastingfraude en witwassen. Sindsdien zit hij in uitleveringsdetentie.

De aanhouding van F.C. is het gevolg van een internationale samenwerking tussen Italië, St. Maarten, het Franse deel van St. Maarten en Nederland. Dit past in de gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. In het onderzoek is onder meer beslag gelegd op bankrekeningen en een flink aantal goederen.

 

Bonaire - Bijstand uit Nederland voor "Alapaha" en "Alamo" - 07-03-2017

In de onderzoeken "Alamo" en "Alapaha" heeft KPCN bijstand gekregen van de Nationale Politie in Nederland.
Zoals eerder gemeld wordt het onderzoek Alapaha uitgevoerd door een zogenaamd TGO (Team Grootschalig Optreden). In onderzoeken naar zeer ernstige vormen van criminaliteit wordt vaker door politie en OM gekozen om een TGO op te starten als het onderzoek gecompliceerd is en om die reden veel capaciteit en/of bijzondere expertise nodig is. Om al die recherchecapaciteit gecoördineerd en volgens een plan in te zetten, hanteren TGO’s vaste manieren van werken.
Om de rechercheurs van KPCN in het TGO aan te vullen en rechercheurs met bijzondere expertise beschikbaar te krijgen is bijstand van de Nationale Politie aangevraagd. Bij de bijzondere expertise valt te denken aan extra forensisch rechercheurs en informatie-analisten.
In totaal zijn 10 rechercheurs uit Nederland gearriveerd. Voor een deel wordt de bijzondere expertise ook ingezet in het onderzoek Alamo.
De onderzoeksteams blijven vanzelfsprekend onder verantwoordelijkheid van Korps Politie Caribisch Nederland.

 

Curacao - Vacature voor een PG - 02-03-2017

 

Het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is op zoek naar een Procureur-Generaal (PG). Voor meer informatie over de vacature zie de link:http://iturl.nl/snlzl5J

 

Curacao - OM en Gemeenschappelijk Hof sluiten zittingsconvenant - 3-03-2017

 

De Procureur-generaal (PG) en de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie hebben een zittingsconvenant ondertekend dat eenduidige onderlinge afspraken bevat met betrekking tot de planning en afdoening van eerste- en tweedelijns strafzaken in Curaçao, Sint Maarten en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Tot nu toe sloten de eerstelijns parketten en Gerechten van de (ei)landen jaarlijks afzonderlijke zittingsconvenanten met elkaar. Hoewel deze op hoofdlijnen gelijkenissen met elkaar vertoonden, viel verbetering te bereiken in het zorgen voor voldoende afstemming, samenhang en uniformiteit tussen de gemaakte afspraken. Dit is van belang omdat deze afspraken in de praktijk direct invloed op elkaar hebben vanwege de beschikbare zittingsruimte die op efficiënte en evenredige wijze over de verschillende (ei)landen dient te worden verdeeld.

Met dit overkoepelend convenant worden voor het eerst ook afspraken gemaakt omtrent de planning en afdoening van tweedelijns strafzaken. Dat is wenselijk, omdat deze zaken worden behandeld door rondreizende Hof-combinaties en twee Advocaat-generaal (AG) voor vijf (ei)landen.

De inhoud en uitvoering van het convenant zal elk jaar worden geëvalueerd.

 

Curacao - Aanhouding Statenlid Constancia terzake mishandling en bedrieiging - 23-02-2017

 

Het Openbaar Ministerie heeft kennis genomen van de gebeurtenissen in de Staten van donderdag, 23 februari 2017. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen heeft de Procureur-Generaal (PG) de Landrecherche Curacao opdracht gegeven om strafrechtelijk onderzoek te verrichten.
Statenlid Mc William heeft zich inmiddels gemeld bij de Landsrecherche en heeft aldaar aangifte gedaan van mishandeling door mw. Constantia.
Statenlid Rozendal heeft eveneens aangifte gedaan van bedreiging door mw. Constantia.
Statenlid Constantia is op heterdaad aangehouden ter zake mishandeling en bevindt zich momenteel in detentie bij de Landsrecherche om als verdachte te worden gehoord. Het strafrechtelijk onderzoek is gaande.

 

 

Curacao - Nog een verdachte aangehouden in onderzoek Ostrich - 22-02-2017

 

Hedenmorgen 22 februari 2017 is opnieuw een verdachte, B.B. (..) aangehouden in het onderzoek Ostrich. Ze wordt verdacht van het omkopen van een of meerdere immigratieambtenaren en mensensmokkel. De aanhouding valt binnen een langdurig onderzoek, sinds april 2016, genaamd Ostrich.

Het betreft een onderzoek door de Unit Mensenhandel en Mensenmokkel van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) naar illegale toegang voor onder meer Jamaicanen, Haïtianen en Guyanezen met behulp van immigratiemedewerkers.

In hetzelfde onderzoek zijn reeds op 17 januari 2017 twee medewerksters van de immigratiedienst, K.L.M.B. en A.A.D. , aangehouden. Daarvoor is op
14 November 2016 een andere medewerkster van de Immigratie dienst, J.M. aangehouden. Zij worden verdacht van mensensmokkel, omkoping en misbruik van hun ambt/functie en zitten alle drie nog steeds vast.

De partner van J.M., D.F. die ook werd aangehouden is inmiddels vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek. Het onderzoek duurt voort.

 

Curacao - Veiling in beslag genomen goederen - 19-02-2017


In de maand maart gaat het Openbaar Ministerie over tot veiling van in beslag genomen goederen van de politie, Afpakteam Curaçao en Openbaar Ministerie. Het gaat in dit geval om boten, buitenboordmotoren, waterscooters, auto’s en motorfietsen welke de afgelopen tijd in beslag zijn genomen.

De veiling zal via het internet plaatsvinden via de website BVA Auctions. Alle goederen zijn op Curaçao te bezichtigen tijdens de kijkdagen. De boten kunnen bezichtigd worden op 1 maart van 10:00 tot 16:00 uur bij het politiebureau aan de Winston Churchillweg (Rio Canario). De boten kunnen bezichtigd worden op 2 maart van 10:00 tot 16:00 uur bij de Baai Macolaweg (Parera) achter het terrein van de Koninklijke Marine.
Via de website, dus online, kan op de goederen worden geboden. De veiling sluit op 9 maart 2017. Voor meer informatie zie de link naar de website: 
https://bva-auctions.com/auction/index/23297

De online-veiling is voor een Audi Q5, Audi A5-S-line, Toyota Tundra, Toyota Hi-Lux, BMW 7 serie, 4 Nissan Murano, Mercedes CLK AMG, Mercedes CLS 320, Mercedes E320, Mercedes ML-klasse, Acura, DAF vrachtauto met Palfinger laadkraan, International vrachtwagen met Palfinger laadkraan, 5 Seadoo Jetski’s, vissersboten, superspeedboten, houten boten, 7 Yamaha 40pk buitenboordmotoren, Suzuki Hayabusa motorfiets, Harley Davidson motorfiets, diverse scooters en motoren, Toyota Landcruisers, Hyundai bedrijfs- en personenauto’s, Volkwagen Golf en Mitsubishi terreinvoertuige

Curacao - Uitlevering Rietwijk, Koeiman en Felecia een feit- 15-02-2017

 

Hedenmiddag, woensdag 15 februari 2017, heeft de feitelijke uitlevering van Ramphis ‘Ronchi’ Rietwijk (1965), Rogelio “Greg” Koeiman (1968) en Gilbertico “Kalala” Felesia (1978) aan de Verenigde Staten plaatsgevonden. Zij verlieten Curaçao en Sint Maarten op een speciale vlucht van de Amerikaanse autoriteiten.
De uitlevering van Koeiman, Rietwijk en Felesia kent een lange geschiedenis. Deze is aangevangen in 2013 met het aanhoudings- en uitleveringsverzoek van het drietal door de Verenigde Staten. Dit in verband met beschuldigingen van deelname aan minstens twee drugstransporten vanaf Philipsburg naar de VS. Hun aanhouding werd in juli 2013 bevolen door de US District Court for the Southern District of New York.
De zaak loopt sedert 2013. Het uitleveringsverzoek werd tweemaal door de Hoge Raad der Nederland behandeld. De Hoge Raad zetelt in Den Haag en is het hoogste rechtsorgaan binnen het Koninkrijk. Eerst gebeurde dat op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) omdat het Gemeenschappelijk Hof had geadviseerd om niet tot uitlevering over te gaan. De Hoge Raad stelde het OM in het gelijk. Na de nieuwe behandeling door het Gemeenschappelijk Hof wendde de advocaat van deze drie personen zich tot de Hoge Raad. Op 15 november 2016 oordeelde de Hoge Raad uiteindelijk dat het uitleveringsverzoek zondermeer toelaatbaar was. Daarna poogden de advocaten van deze drie personen nog via enkele civiele korte gedingen de feitelijke uitlevering te voorkomen, die korte gedingen werden allemaal verloren. Tenslotte namen de Gouverneur van Curaçao en de Gouverneur van Sint Maarten op 16 januari 2017 de definitieve beslissing tot uitlevering.

Rietwijk

Curacao - Afpakteam Curacao weer actief - 15-02-2017

Afpakteam Curaçao was woensdag 15 februari 2017 actief in de wijk Mahuma bij de woning van de man R.C. waar 10 dure horloges, 3 luxe auto's, 6000 dollar cash, 2 tv's "Curve" 55 inch en een jacuzzi in beslag zijn genomen. De boodschap van vandaag is weer: Misdaad loont niet !

Afpak 04 150217

Curacao - Nieuwe OvJ voor OM Curaçao - 05-02-2017

Op 1 februari 2017 is Ivo Out begonnen als Officier van Justitie (OvJ) bij het Openbaar Ministerie (OM) Curacao. Hij was hiervoor tien jaar Officier van Justitie in Amsterdam en Utrecht en heeft veel ervaring met het doen van strafzaken en opsporingsonderzoeken. Die ervaring zal hij hier voor het Openbaar Ministerie, het land en de bevolking van Curacao gaan inzetten.
Als taakaccenten zal Ivo Out zich met de veel voorkomende criminaliteit (VVC) gaan bezighouden waarbij hij veelvuldig te vinden zal zijn bij het KPC op politiebureau te Rio Canario om daar zaken beoordelen. Verder zal hij zich als verkeersofficier van justitie bezig gaan houden met de opsporing en vervolging van verkeersmisdrijven en samen met het KPC de verkeershandhaving komend jaar naar een hoger plan tillen.
Verkeersveiligheid is één van de vijf speerpunten voor 2017 van het OM en het KPC.

IvoOut 030217 01

Bonaire - 4 verdachten in DRUM-onderzoek naar Nederland - 01-02-2017

 

4 van de mannen die terecht moeten staan in het DRUM-onderzoek op Bonaire worden van Bonaire overgebracht naar Justitiële inrichtingen in Nederland. De overbrengingen vinden deze week plaats.
De overbrenging wordt nodig geacht om de veiligheid binnen de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland op Bonaire te kunnen garanderen. De mannen die worden overgebracht betreffen J.C.R., R.D.S., J.E.E.P. en F.A.P.M.
Als dat om veiligheidsredenen nodig wordt geacht is een dergelijke overbrenging op basis van de Onderlinge Regeling Detentiecapaciteit en met toestemming van de Minister van Veiligheid & Justitie mogelijk.

 

Curacao - In 2016 in totaal 15.176 boetes van KPC verwerkt door OM; Rijden zonder autogordel is overtreding # 1 op Curaçao - 01-02-2017


In 2016 heeft het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao 15.176 processen-verbaal verwerkt Het zijn pv’s die door het korps Politie Curaçao KPC zijn uitgeschreven voor overtredingen in het verkeer. Het betreft een stijging van 1.839 (13.8 %) vergeleken met 2015. Van de 15.176 pv’s zijn 11.632 naar zitting gebracht. Dat is een stijging van 2.061 (17.7 %), zo blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. Er is dus niet alleen meer uitgeschreven maar de kwaliteit van de uitgeschreven pv’s is ook verbeterd.

In 2016 zijn 19.398 strafbare feiten door de politie in het verkeer geconstateerd. Op nummer 1 van de Top 10 staat het rijden zonder autogordels. Maar liefst 3.974 boetes werden hiervoor uitgeschreven. Het rijden zonder rijbewijs staat op nummer 2 met 3.949. Het lijst volgt met het rijden zonder een geldig verzekeringsbewijs 2.797, rijden zonder een geldig motorrijtuigenbelasting 2.053, het rijden zonder een geldig keuringsbewijs 1.909, technische mankementen aan het voertuig 1.321, telefoneren tijdens het rijden 647, door rood licht rijden 452 en te hard rijden 120.

Het aantal strafbare feiten in 2016, in totaal 19.398, is een stijging van 2.522 (14.9 %) ten opzichte van 2015. Uit analyse blijkt dat van hen 271 personen twee keer zijn bekeurd. 73, personen 3 keer, 19 personen 4 keer, 4 personen 5 keer, 1 persoon 6 keer, 1 persoon 8 keer en zelfs 1 persoon 8 keer. In het verleden is het tweemaal voorgekomen dat bij auto-ongelukken met dodelijke afloop de chauffeur geen geldig rijbewijs had en daarvoor bekeuringen heeft gekregen. Dit is volgens het Openbaar Ministerie een aandachtspunt.

Samen met het KPC zal het OM in 2017 gaan focussen op meer verkeersveiligheid.

 

Curacao - In 2016 ruim 1.203.900 gulden geïnd door “Paga Bo But” - 30-01-2017


In 2016 heeft het kantoor van “Paga Bo But” van het Openbaar Ministerie in totaal 1.203.939 gulden (ruim 1.2 miljoen gulden) geïnd. Het door het OM ingezette eindejaarsoffensief heeft gewerkt. De hoogste bedragen werden in november en december geïnd, namelijk respectievelijk 272.837 gulden en 267.588 gulden.

In 2015 was het geinde bedrag 1.089.836 gulden, in 2014 was het geinde bedrag 950.230 gulden. Voor 2017 zet het OM in op een verdere stijging van de boete-opbrengsten welke rechtstreeks in de Curaçaose staatskas zal vloeien.

Binnenkort gaat het OM met KPC weer van start met verkeerscontroles waarbij ook wordt gecontroleerd of er openstaande boetes zijn, en is voldaan aan de betalingsregeling.

Het OM roept iedereen die een openstaande boete heeft op om deze te komen betalen: voorkom problemen, betaal je boete.

 

Sint Maarten - Zoekingen in verband met onderzoek “Cucumber” - 24-01-2017

 

In verband met het lopende onderzoek naar de onderschepping op zee van meer dan 200 kilo vermoedelijk cocaïne door de Koninklijke Marine in samenwerking met de Kustwacht Caribisch Gebied op zaterdag 21 januari zijn er op zondag 22 januari en dinsdag 24 januari een aantal zoekingen verricht op zowel het Nederlandse deel als het Franse deel van St. Maarten. Ook zijn drie verdachte opvarenden van een boot waarop de vermoedelijke drugs zich bevonden aangehouden en in verzekering gesteld.

Het betreft de mannen D.J.C. uit Venezuela, D.O.G.V. uit Saint Martin en L.R. uit de Dominicaanse Republiek. De officier van Justitie heeft inmiddels hun inverzekeringstelling verlengd met acht (8) dagen. Tevens zijn D.J.C. en D.O.G.V. voor de Rechter Commissaris geleid. Die heeft aanhouding van de twee mannen rechtmatig bevonden. De derde verdachte L.R. wordt woensdag 25 januari voor de rechter Commissaris geleid. De drie verdachten zitten in beperkingen. Verder is er nog een vierde verdachte gehoord in de zaak.

Op zondag 22 januari zijn in verband met het lopende onderzoek drie (3) huiszoekingen verricht aan de Nederlandse kant. Twee (2) in Cay Bay en één (1) in Cole Bay. Op dinsdag 24 januari zijn twee (2) zoekingen verricht aan de Franse kant van St. Maarten op een marina nabij Marigot en een huis in Marigot. Tijdens de zoekingen zijn administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen.

Het onderzoek genaamd “Cucumber” is nog in volle gang en staat onder leiding van het Openbaar Ministerie in nauwe samenwerking met het Korps Politie St. Maarten, Kuswacht Caribisch Gebied, en de Franse Gendarmerie.

 

Curacao - Requireerwedstrijd voor UOC-studenten; Winnaar mag op kosten OM Curaçao naar finale in Nederland - 24-01-2017

 

Het Openbaar Ministerie (OM), het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, universiteit UOC en de Orde van Advocaten organiseren op 17 maart een requireerwedstrijd voor studenten. Deelnemers moeten rechten studeren aan de UoC en basiskennis hebben van het straf- en strafprocesrecht.

Aan de wedstrijd kunnen 8 studenten deelnemen. Bij aanmelding door meer dan 8 personen wordt op basis van de aanmeldingsbrief een selectie gemaakt. Het is daarom belangrijk om de aanmelding goed te motiveren. De aanmelding moet zijn voorzien van een CV.

De kandidaten zullen voor de wedstrijd worden gecoacht door een ervaren Officier van Justitie. De wedstrijd draait om het op basis van een dossier in de rol van OvJ een requisitoir te houden. Daarnaast moeten ze in repliek reageren op een kort pleidooi van een advocaat, hiermee wordt feitelijk het deel terechtzitting van het strafproces zo realistisch mogelijk nagebootst. Een professionele jury kiest uit de deelnemers de winnaar die in Amsterdam op kosten van het Openbaar Ministerie mag meedoen aan de finale van Nationale Requireerwedstrijd op 21 april 2017. De winnaar mag ook deelnemen aan een workshop debattechniek door het Nederlands Debatinstituut. De finalisten krijgen bovendien 's avonds een diner aangeboden waarbij verschillende kopstukken van het Openbaar Ministerie aan zullen schuiven en een overnachting in een hotel aan het IJdok in Amsterdam. Het OM betaalt de kosten voor reis en verblijf in Nederland.

Aanmelden met een brief met motivering en CV kan tot 1 maart 2017 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sint Maarten - Strenger optreden tegen niet verrichten van taakstraf of niet houden aan voorwaarden opgelegd bij voorwaardelijke gevangenisstraf - 19-01-2017

 

Het Openbaar Ministerie gaat strenger optreden tegen veroordeelden die hun werkstraf niet verrichten of zich niet houden aan de voorwaarden, die door de rechter zijn opgelegd bij een voorwaardelijke gevangenisstraf. Dit goede voornemen van het Openbaar Ministerie voor het jaar 2017 heeft in de afgelopen weken al tot de nodige inspanningen en successen geleid.

In de afgelopen weken zijn er vijf (5) personen aangehouden die zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden die de rechter had verbonden aan een voorwaardelijke gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie had hun aanhouding gelast en zij zitten thans gedetineerd (op basis van een beschikking tenuitvoerlegging van het Gerecht).

Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen weken ook brieven verstuurd naar acht (8) veroordeelden om hen op de hoogte te brengen dat zij gedetineerd zullen worden, omdat zijn hun werkstraf niet hebben uitgevoerd. Vijf (5) veroordeelden hebben er, na ontvangst van de brief, voor gekozen alsnog hun werkstraf te verrichten. Één (1) veroordeelde heeft naar aanleiding van deze brief bezwaar ingesteld bij het Gerecht, maar dat bezwaar is gisteren door de rechter ongegrond verklaard. Hij zal dus alsnog de vervangende hechtenis moeten uitzitten, is ook gelijk aangehouden door de politie en zit momenteel gedetineerd in het Huis van Bewaring.

De rechter houdt uiteraard altijd rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte tijdens het bepalen van de straf. Dat kan erin resulteren dat een verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf krijgt of een werkstraf. De verdachte krijgt daarmee een kans: als hij aan de voorwaarden voldoet hoeft hij niet naar de gevangenis. Als hij deze kans niet grijpt, dan moeten daar consequenties aan verbonden worden. Anders is straffen zinloos. Het Openbaar Ministerie sluit meer aanhoudingen op korte termijn niet uit.

 

Curaçao - OM: geen strafrechtelijk onderzoek tegen Davelaar - 19-01-2017

 

Het Parket van de Procureur-generaal (PPG) zal de Landsrecherche Curaçao geen opdracht geven om nader onderzoek verrichten naar aanleiding van een aangifte van 10 januari 2017 van negen Statenleden tegen de toenmalige voorzitter van de Staten, Humphrey Davelaar. Het OM acht de inzet van het strafrecht op dit moment niet geboden. Dit staat in een antwoord van het OM aan de aangevers.

Door de aangevers wordt in de aangifte betoogd dat de wijze waarop de vrijgekomen plaatsen in het Parlement zijn opgevuld nadat een aantal Statenleden een ministerspost hebben aanvaard, niet volgens de correcte procedure is verlopen en dat de documenten die zijn opgemaakt in deze procedure daarom als vals moeten worden aangemerkt. Dhr. Davelaar zou zich daarmee volgens de aangevers schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit.

Het Openbaar Ministerie is echter van oordeel dat het standpunt van de aangevers onderwerp dient te zijn van het democratisch debat in het Parlement. Een mogelijke uitkomst van dat debat kan zijn dat wordt over gegaan tot het opstellen van nadere regels over de te volgen procedures dan wel dat overeenstemming wordt bereikt over de interpretatie van de huidige regels. Inzet van het strafrechtelijk instrumentarium zal dit debat eerder polariseren dan stimuleren en het Openbaar Ministerie zal daarom derhalve de uiterste terughoudendheid betrachten voordat het strafrecht wordt ingezet.

 

Curaçao + Sint Maarten - Uitlevering K., F. en R. bekrachtig door Gouverneurs - 18-01-2017

De Gouverneur van Sint Maarten en de Gouverneur van Curaçao hebben op grond van Artikel 18 en Artikel 6 van het Uitleveringsbesluit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten de uitlevering te gelasten aan de Verenigde Staten van:

R.G.K. (Aruba, 1968)
G.T.F. (Curaçao, 1978)
R.M.R. (Curaçao, 1965)
Dit conform een uitleveringsverzoek uit de Verenigde Staten van 29 oktober 2013 van het Department of Justice. De mannen zijn aangehouden op respectievelijk 15 november 2016 e 17 januari 2017 op Sint Maarten en Curaçao.
De Uitleveringsbesluiten zijn getekend door de Gouverneur van Sint Maarten en Curaçao op 16 januari 2017. De drie mannen worden door de District Court Southern District of New York (Verenigde Staten) verdacht van twee drugstransporten van Sint Maarten naar de VS
Het Parket van de Procureur-generaal (PPG) is inmiddels gestart met de daadwerkelijke verdere procedure tot uitlevering van de mannen.

 

Sint Maarten - Twee medewerksters van de immigratiedienst aangehouden - 17-01-2017

Hedenmorgen 17 januari 2017 zijn twee medewerksters van de immigratiedienst aangehouden verdacht van mensensmokkel, omkoping en misbruik van hun ambt/functie. K.L.M.B. (34) en A.A.D. (33) zijn omstreeks 6:20 a.m. aangehouden.

De aanhoudingen zijn het resultaat van een langdurig onderzoek, sinds april 2016, genaamd Ostrich. Het betreft een onderzoek door de Unit Mensenhandel en Mensenmokkel van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) naar illegale toegang voor Jamaicanen en Haitianen.

De aanhoudingen vonden plaats door leden van deze unit in samenwerking met de Landsrecherche.

In hetzelfde onderzoek is op 14 November 2016 een andere medewerkster van de Immigratie dienst, J.M. aangehouden. Zij zit nog steeds vast terwijl haar partner D.F. die ook werd aangehouden inmiddels is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek. Het onderzoek duurt voort.

 

Curacao - Terugblik en vooruitzicht OM Curaçao 2016-2017; Hoofdofficier Heiko de Jong: "In 2017 zal het OM weer veel van zich laten horen" - 17-01-2017

Terugblik en vooruitzicht OM Curaçao 2016-2017
Hoofdofficier Heiko de Jong: "In 2017 zal het OM weer veel van zich laten horen"

“Union ta hasi forsa” is het motto waaronder het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao in 2016 heeft gewerkt. Dit houdt in dat we door samen te werken met partners binnen en buiten de strafrechtsketen we meer aan de voorkant van problemen te komen onder meer door volop samen te werken binnen maar ook buiten de strafrechtsketen. Deze manier van netwerkend werken zet het OM vanuit haar ‘regisseursrol’ in de strafrechtsketen in 2017 onverminderd voort. “In 2017 zal het parket de slag naar een doorontwikkelde en midden in de samenleving staande organisatie gemaakt hebben. We zullen in 2017 opnieuw volop in beweging zijn. Ons motto voor 2017 is dan ook “sembrá pa kosechá”, (blijven) zaaien om te (blijven) oogsten”, zo stelt Hoofdofficier (HOvJ) Heiko de Jong.

De Jong: “We doen het uiteindelijk allemaal samen voor een veiliger Curaçao en onze inspanningen zullen zich vertalen in een vastberaden en doordachte aanpak van de veel te hoge criminaliteit op ons eiland. Dat kunnen OM en politie niet alleen. Daarvoor hebben we een goed functionerende strafrechtsketen nodig maar vooral ook hulp van partijen waar we voorheen ons minder op oriënteerden, de burger, het maatschappelijk middenveld en zeker ook het bedrijfsleven. Curacao moet veiliger. De door veel mensen ervaren onveiligheid is ontoelaatbaar. Een veilige samenleving maken we samen.”

Meerjarenperspectief parket Curaçao
Bevolking en samenleving moeten erop kunnen vertrouwen dat criminaliteit adequaat wordt bestreden. Daarvoor zijn volgens de Hoofofficier effectieve interventies nodig die zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en de samenleving als geheel. Het strafrecht draagt hieraan bij door correctie en afkeuring van crimineel gedrag en herstel van de geleden schade. Dit instrument is echter repressief van aard: per definitie “achteraf” en daardoor slechts beperkt effectief in het voorkomen van criminaliteit. De verwachtingen ten aanzien van het strafrechtelijk ingrijpen alleen mogen dan ook niet te hoog zijn. Het strafrecht is niet in staat alle problemen op te lossen. Daarom wordt naast het afdoen van strafzaken het overleg en de samenwerking gezocht met partners om tot gezamenlijke interventie- en preventie strategieën te komen. Het OM ziet daar voor zichzelf een initiërende rol weggelegd.

De strategie van het OM is gebouwd op drie pijlers:
• (Door)ontwikkeling van een integrale werkwijze tezamen met alle ketenpartners;
• Verbetering van de verbinding en communicatie met de samenleving;
• (Door)ontwikkeling van een professionele OM-organisatie.

Parket als veiligheidspartner
Het OM Curaçao wil volgens De Jong meer zijn dan alleen een vervolgingsapparaat. Dat betekent dat tezamen met de ketenpartners een strategie moet worden ontwikkeld waarmee de slagkracht van de handhavingsaanpak structureel en over de gehele linie wordt vergroot, zowel in termen van repressie als preventie. Strafrechtelijke interventies hebben een groter maatschappelijk effect als deze niet geïsoleerd plaatsvinden, maar onderdeel zijn van een brede, gezamenlijke strategie van het veiligheidsnetwerk. Dat veiligheidsnetwerk omvat niet alleen de strafrechtspartners, maar ook het openbaar bestuur, de diverse handhavingsdiensten en alle mogelijke relevante (semi-) publieke en private partijen in de samenleving. Juist die publiek-private samenwerking en de deelname van onconventionele partners maakt de integrale aanpak krachtig. Denk maar aan de hulp van 'role models' van sport en entertainment bij de “Ta Basta Awor!” aanpak van het OM en de samenwerking met onder meer een verzekeringsmaatschappij bij het opzetten van het wijkpreventieproject Preveni i Protehá.

Door gebruik te maken van een uitgebreid veiligheidsnetwerk ontstaan veel meer mogelijkheden om een passende reactie te laten volgen op crimineel gedrag, of juist een dergelijk gedrag te voorkomen. Te denken valt aan het afpakken van crimineel vermogen, bestuurlijke handhaving en het opwerpen van bestuursrechtelijke barrières, de inzet van multidisciplinaire tams, alternatieve afdoeningsmodaliteiten zoals HuRa (Hustisia Rapido) en het beperken van de instroom van overtreders door preventie, resocialisatie, nazorg en het betrekken van de sociaal-maatschappelijke partners.

Het OM spreekt bijvoorbeeld met banken en bepaalde sectoren van het bedrijfsleven om te komen tot minder cash geld in de kassa’s om zo de buit weg te nemen en atrako’s te voorkomen. Ook heeft het OM overleg met alle partners op en rond de luchthaven Hato opgestart met verbeterde samenwerking en serieuze plannen voor een veiliger Hato waarin alle overheidspartners maar ook de luchthaven zelf hun verantwoordelijkheid nemen tot resultaat. Je moet veiligheidsproblemen soms kantelen en van de andere kant durven te bekijken. Goed geplaatste veiligheidscamera’s op Hato hebben bijvoorbeeld een groter effect op de veiligheid dan een gevangenisstraf voor een bolita-slikker, dat inzicht en handelen daarnaar maakt ons speelveld als OM breder. De eerste resultaten zijn al zichtbaar maar het OM zal in de rol als veiligheidspartner nog verder moeten groeien.

Informeren en mobiliseren
Het OM Curaçao zal, waar het mogelijk, is de samenleving informeren over strafrechtelijke aangelegenheden. Daarbij zal zij ook trachten de verbinding te zoeken met de samenleving. Een omslag naar een veiliger, rechtvaardiger samenleving met minder criminaliteit en meer integriteit kan niet worden bereikt zonder die samenleving veel nadrukkelijker te betrekken.

Een samenleving waarin uiteindelijk “wegkijken”, het “normaal” vinden van criminaliteit en “geen geloof hebben” in handhavingsdiensten is teruggedrongen, en waarin crimineel gedrag collectief keurt het OM sterk af. De Jong: “Het normbesef van de burger dient te worden vergroot zodat er meer zelfreinigend vermogen binnen onze samenleving komt. De burger speelt een cruciale rol bij de aanpak van het veiligheidsprobleem op Curacao. Pas als de burger corruptie en criminaliteit hard afwijst, zal ons land in staat zijn om grote stappen voorwaarts te zetten. We moeten ons tezamen inzetten voor het bevorderen van een algeheel klimaat van veiligheid, dat zijn we aan onze kinderen verplicht.”

Interne doorontwikkeling parket Curaçao
De parketorganisatie is afgelopen jaar flink onder handen genomen. Het OM samen met het Korps Politie Curacao (KPC) op politiebureau Rio Canario een ruimte ingericht waarin een Officier van Justitie en een parketsecretaris alle inkomende heterdaadzaken beoordelen en besturen. Een ‘cockpit’ als het ware. Zaken worden op deze manier sneller en op alternatieve manieren afgedaan. Zodat wordt recht gedaan aan de slachtoffers maar worden ook verdachten snel en betekenisvol aangepakt. Verder is er geïnvesteerd op de werkprocessen en hebben we een aantal nieuwe medewerkers kunnen aantrekken. “Ons doel moet altijd zijn om ons moeilijke werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren, dat zijn we de belastingbetaler verplicht”, zo vervolgt De Jong in zijn verklaring.

Spraakmakende zaken 2016

Afpakteam
Het Afpakteam Curaçao heeft ook in 2016 weer geld en waardevolle goederen inbeslaggenomen van mensen die dat vermoedelijk met criminele activiteiten hebben verkregen. Hiermee laat het OM zien dat misdaad niet loont. Anders dan wel eens wordt gesteld, doet het Afpakteam haar werk uiteraard binnen de grenzen van de wet. Het eerste jaar was dermate succesvol dat de Ministers van Financiën en Justitie hebben besloten dat het Afpakteam in ieder geval nog twee jaar door gaat. Met het afgepakte geld worden allereerst de kosten van het Afpakteam betaald. Op die manier betalen criminelen dus zelf mee aan het afpakken van hun illegale inkomsten.

Yumuri
De zaak Yumuri waarin eind 2015 twee politieagenten ’s nachts tijdens een routinecontrole beschoten zijn, heeft tot een vonnis geleid van 14 jaar gevangenisstraf voor de schutter. Ook zijn mededaders zijn tot gevangenisstraffen veroordeeld.

Bientu
In de zaak Bientu is bijna 72 miljoen gulden verbeurd verklaard. Zoals de officieren van justitie op zitting aangaven, valt deze grote som geld terug aan het land Curaçao. Het recht heeft hiermee z’n beloop gekregen.

Babel
Door het Gerecht in Eerste Aanleg (GEA) is de politicus G.S. veroordeeld wegens onder meer corruptie en witwassen tot een gevangenisstraf van drie jaar en vijf jaar ontzetting uit het recht om aan de verkiezingen mee te doen. De zaak zal in 2017 in hoger beroep worden behandeld. De veroordeling van S. is een belangrijke stap in de bestrijding van de onze rechtstaat ondermijnende criminaliteit. Het is volgens De Jong onacceptabel dat politici en bestuurders zich laten omkopen om andere belangen dienen dan de belangen van Curaçao. Een integer bestuur van het Land is een voorwaarde voor het goed kunnen functioneren van onze democratische rechtsstaat. Het OM draagt daaraan bij door inbreuken op integriteit op te sporen en te vervolgen.

Enkele cijfers
Na een stijging met 15% van het aantal ingeschreven zaken in 2015, stijgt de instroom in 2016 opnieuw licht. De komende jaren moeten we deze trend voortzetten en Curaçao samen met de politie veiliger maken. De opbrengst uit geinde boetes is afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven. “We hebben dit jaar met een eindejaarsoffensief vast een voorproefje gegeven van de manier waarop we in 2017 totaal twee miljoen gulden aan boetes willen innen”, zo vervolgt De Jong

Vooruitblik op 2017
De Jong: “In 2017 zal het OM weer veel van zich laten horen. Veel van de prioriteiten zijn gelukkig verankerd in het coalitieakkoord van de nieuwe regering zoals de aanpak van corruptie en het Afpakteam. Het Openbaar Ministerie Curaçao hoopt dat de integrale aanpak van criminaliteitsfenomenen waarbij het strafrecht dus niet leidend is maar het bestuur of andere partners aan zet zijn een grote vlucht gaat nemen de komende periode. “Samenwerken en elkaar versterken blijven sleutelwoorden voor 2017. We willen met de politie meer verdachten oppakken en betekenisvolle interventies plegen. Ook zullen we in de rechtszaal van ons laten horen, daar zijn we tenslotte het OM voor.”

Bonaire - Update "Hector"; verdachte door USA uitgeleverd - 15-01-2017

In het onderzoek Hector, naar de dood van de in april 2015 op Saba aangetroffen studente is een verdachte vandaag, 15 januari 2017 door de Verenigde Staten uitgeleverd.
Op zondag 15 januari 2017 is de 31 jarige S.C. uit Bosnië door de Amerikaanse autoriteiten in Atlanta (V.S.) overgedragen aan het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), waarna hij per vliegtuig op Bonaire is aangekomen. S.C. wordt er van verdacht op 15 april 2015 op Saba de 24 jarige studente Kavya Guda te hebben gedood. Ook wordt hij verdacht van verkrachting, bedreiging en het bezit van kinderporno.
S.C. is op verzoek van het Openbaar Ministerie BES op 17 augustus 2016 in de Verenigde Staten aangehouden, waarna zijn uitleveringsprocedure startte. De uitlevering werd op 22 november 2016 door de Amerikaanse rechter toelaatbaar geacht.
Op Bonaire zal S.C. voor de Rechter Commissaris worden geleid. Indien de voorlopige hechtenis wordt voortgezet zal S.C. daarna worden gehoord door het politieteam dat belast is met het onderzoek Hector. Het onderzoeksteam bestaat momenteel uit rechercheurs van KPCN, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee.

 

Sint Maarten - Toespraak Procureur-generaal mr. Guus Schram, tgv de installatie van korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland, de heer Jose Rosales, Bonaire - 12-01-2017

Het is mij een waar genoegen namens het gehele Openbaar Ministerie in het Caribisch gebied en in het bijzonder namens het Openbaar Ministerie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Jose Rosales als korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland te mogen toespreken. Dit is alleen al een bijzondere gelegenheid omdat Jose Rosales de eerste korpschef is afkomstig uit de eigen gelederen van het korps. Een primeur dus en een belangrijk moment in de ontwikkeling van het korps en zijn verbinding met de samenleving.

Jouw korps, Jose, heeft zich de afgelopen jaren geplaatst gezien voor bijzondere uitdagingen. Om te beginnen moest het, nadat Bonaire, Sint Eustatius en Saba de status van openbare lichamen kregen, opnieuw worden opgebouwd. Dit was en is ook nu nog geen gemakkelijke opgave. Daarbij heeft het Korps in de afgelopen 3 jaar te maken gehad met een aantal ernstige misdrijven welke duidelijk aangeven hoe de criminaliteit veranderd en verhard is. Dat zien we in het hele Caribisch gebied en ook hier op onze drie eilanden van de BES. Een triest voorbeeld was de overval waarbij een collega van het korps is komen te overlijden.

KPCN is nog niet klaar, het korps is nog niet af. En dat zie ik als een positief gegeven. Immers een korps dat zich blijft ontwikkelen is een korps dat zich op een dynamische wijze kan aanpassen aan nieuwe trends en omstandigheden. Juist voor dit korps dat haar werk moet verrichten in drie kleine, ver uit elkaar liggende, gemeenschappen met ieder hun eigen bijzonderheden en kwetsbaarheden is dat noodzakelijk. Net zo als het noodzakelijk is dat het korps de samenwerking blijft zoeken met andere, soms onconventionele, partners, binnen en buiten de regio. De verbinding zoekend met de samenlevingen op de drie eilanden, met de korpsbeheerder en de Nationale Politie op 9000 kilometer afstand en de intensiverende samenwerking met de drie andere politiekorpsen in het Caribisch gebied, met het RST, de KMar en overige partners in de regio , maakt van het KPCN een korps met unieke uitdagingen.


Het belang van de samenwerking kan niet genoeg worden onderstreept, dames en heren. Strafrechtelijke interventies kunnen immers pas een breder maatschappelijk effect hebben wanneer ze niet geïsoleerd plaatsvinden binnen het strafrecht maar juist een onderdeel vormen van een brede en gezamenlijke aanpak. Het KPCN heeft hierin de laatste jaren grote stappen vooruit gezet en met Jose als korpschef, verwacht ik dat deze investering in de gezamenlijke aanpak voortgezet zal worden. Zo heeft het KPCN in de grote onderzoeken zoals Country Garden, Hector en Drum getoond een waardige partner te zijn die structureel samen optrekt met andere diensten en deze betrekt bij het maken van strategische keuzes.

Dit is een ontwikkeling waar alle partners en zeker het OM groot belang in zien.

Ook de samenleving zelf is een belangrijke partner in de strijd tegen criminaliteit. Als sterke arm ligt elke politiekorps onder een vergrootglas en zal het de nodige kritiek vanuit de samenleving moeten incasseren. Dit houdt het korps scherp en zorgt voor een actieve betrokkenheid van die samenleving bij het handelen van de politie. Het KPCN heeft de laatste tijd flink geïnvesteerd in het contact en de verbinding met de gemeenschap. De nieuwe gebruiksvriendelijke website van het Korps is daarvan een goed voorbeeld. Ook door de inzet van social media wordt het publiek beter en tijdiger geïnformeerd over de acties van het korps. Het Youtube promotie-filmpje van de nieuwe korpschef past ook mooi in de ambitie om actief te verbinding te zoeken met de gemeenschap. Ik ben daar erg blij mee Jose; en ik vond het heel bijzonder hoe je in dit filmpje vertelt over je ervaringen als politieman.

Wat betekent het om korpschef te zijn, dames en heren? Een korpschef dient er niet alleen voor zorgen dat het korps zich verder ontwikkelt en de criminaliteit te lijf gaat. De korpschef is ook niet alleen ‘het gezicht’ van het korps naar buiten toe en voorzitter van het Managementteam. Nee, de korpschef zal ook zijn mensen, zijn dienders dienen te motiveren en inspireren trots te zijn op het prachtige vak dat ze uitoefenen. Politiewerk is niet zomaar een baan, het is een manier van leven. Het politievak is zwaar en veeleisend, maar ook avontuurlijk, dankbaar en biedt veel uitdaging en voldoening. Ik ben meer dan overtuigd dat dit inspirerend leiderschap aan Jose is toevertrouwd.

Jose is oprecht begaan met de veiligheid op de eilanden. Hij straalt niet alleen gezag uit maar hij geniet dat ook bij collega’s en landgenoten. Door menigeen wordt hij in vertrouwen genomen en is een kordate man van actie, een doener. Zo heeft hij, is me verteld, in zijn eentje de straat waardoor de stoet van het Koninklijk Paar heen moest ontruimd van “feverende” jongens. Lang vergaderen is dan ook niet aan hem besteed, daarmee verlies je operationeel “daglicht”.

Jose, na jarenlang in Nederland als politieagent te hebben gewerkt ben je als wijkagent in Rincon aan de slag gegaan. Binnen het korps heb je je verder als leidinggevende weten te ontwikkelen. Door je kennis, je kunde maar vooral door jezelf te blijven en hart voor de zaak te hebben wordt het Korps Politie Caribisch Nederland en de veiligheid van de samenleving nu aan jou toevertrouwd. Ik heb er alle vertrouwen in dat je met je kwaliteiten en je enthousiasme op Bonaire, maar ook op Statia en Saba, een grote waardevolle bijdrage aan de bestrijding van de criminaliteit zal kunnen leveren.

Jose, heel veel succes!

 

Sint Maarten - Veroordeling Energizer NV en Matser voor belastingontduiking in Hoger Beroep - 12-01-2017

Het bedrijf Energizer NV is vandaag door het Hof in Philipsburg in hoger beroep veroordeeld tot een geldboete van 3.495.300 gulden. Belastingontduiking is ook door het Hof bevestigd. In Eerste Aanleg was de boete 4.500.000 gulden. In deze zaak is de man Silvio Jan Matser (1966) door het Hof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden waarvan 18 maanden voorwaardelijk, een proeftijd van 3 jaar en tevens veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 150.000 gulden.
Het Hof acht het bewezen dat de heer Matser zich schuldig heeft gemaakt aan het meerdere keren opdracht geven tot het opzettelijk onjuist doen van aangiften loonbelasting en onjuist doen van belastingaangiften op de bedrijfsomzetten.
Het Openbaar Ministerie is zeer tevreden met de uitspraak.

 

Bonaire - OM seponeert zaken tegen politieagent en burger  - 09-01-2017

 

Op 2 november 2016 is op Sint Eustatius een vechtpartij gemeld, waarbij een agent buiten diensttijd met zijn vuurwapen zou hebben gedreigd in een ruzie met een burger.

Hierna is op 3 november 2016 een strafrechtelijk onderzoek gestart, waarbij de agent en later ook een burger als verdachten zijn aangemerkt. Het onderzoek is uitgevoerd door de Landsrecherche van Sint Maarten onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Naast de genoemde verdachten, zijn tijdens dit onderzoek een 12-tal getuigen gehoord.

In beide zaken oordeelt het OM dat er verder geen vervolging dient te worden ingesteld. Het OM seponeert beide zaken.

In de zaak tegen de burger komt het OM tot het oordeel dat er deels sprake is van onvoldoende overtuigend bewijs, deels van beledigingen en duwen en trekken over en weer. Voor het overige geldt dat de betreffende burger al geraakt is door hetgeen zich bij het incident heeft voorgedaan en het onderzoek na afloop.

In de zaak van de agent acht het OM het aannemelijk dat de agent de indruk had dat de burger mogelijk een wapen zou gaan trekken, omdat deze in het heetst van de confrontatie, waarbij de agent ook al zou zijn geslagen, naar zijn broeksband greep. Gelet hierop is er voor de agent sprake geweest van een door hem veronderstelde noodweersituatie, waarin hij zich mocht verdedigen. Gelet op het hele verloop van de confrontatie is deze veronderstelling voorstelbaar, zo oordeelt het OM.

 

Curacao - Meerdere OvJ’s op grotere zaken  - 08-01-2017

Meerdere OvJ’s op grotere zaken

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden gaat vaker meerdere Officieren van Justitie (OvJ’s) inzetten op grote zaken. Zo zijn in het recente verleden op Curaçao en Sint Maarten goede en geslaagde ervaringen opgedaan met de zaken “Hato Shooting”, “Bientu”, “Menam” en “Babel” waarbij meerdere OvJ’s met de zaak waren belast.

Volgens Procureur-Generaal (PG) Guus Schram zullen omvangrijke en langlopende onderzoeken in toenemende mate door een ‘zaaksteam’ van verschillende aanklagers worden behandeld . Dat draagt bij aan de kwaliteit van het onderzoek en voorkomt kwetsbaarheden in de overdracht van zaken. Alle handelingen die door de verschillende aanklagers gedurende een onderzoek worden verricht komen voor rekening van het Openbaar Ministerie; het OM is als vervolgende instantie immers één en ondeelbaar.

Ook in de zaak “Maximus” zullen meerdere OvJ’s in het zaaksteam worden ingezet. Het team van aanklagers in de zaak “Maximus” zal bestaan uit ervaren OvJ’s met ruime ervaring waaronder een aanklager welke jaren als Advocaat-generaal (AG) heeft gediend.

Het inzetten van meerdere OvJ’s past volgens PG Schram ook geheel in de doorontwikkeling van het Openbaar Ministerie en toekomstperspectief zoals uiteengezet in het visiedocument 2016-2021 van het Parket Procureur-Generaal (PPG). Het visiedocument is te lezen via de link: http://iturl.nl/snnI8kQ

 

Bonaire - Schikking met bouwbedrijf in strafzaak  - 22-12-2016

Het Openbaar Ministerie heeft met een groot bouwbedrijf op Bonaire een schikking getroffen in een strafzaak. Deze strafzaak betreft het niet juist doen van belastingaangiften die zien op af te dragen loonbelasting, premies en algemene bestedingsbelasting.

Voorts werd het bouwbedrijf en diens directeur C.M. verdacht van valsheid in geschrifte. Tenslotte werden er twee overtredingen vastgesteld van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze overtredingen zagen op het onbeschermd werken met asbest in het centrum van Kralendijk.

De schikking houdt in dat de zaak niet voor het Gerecht wordt gebracht als wordt voldaan aan de voorwaarde dat het bouwbedrijf en diens directeur een boetebedrag van 100.000 USD zullen betalen en dat de directeur in kwestie een werkstraf gaat verrichten van 240 uur. Verder mogen het bouwbedrijf en diens directeur de komende drie jaren geen enkel strafbaar feit plegen, anders wordt het bouwbedrijf en de directeur alsnog vervolgd voor deze feiten.

De fiscale fraude van het bouwbedrijf kwam aan het licht door een boekenonderzoek door de Belastingdienst Caribisch Nederland, gevolgd door een onderzoek van de FIOD. Dit onderzoek betreft een van de eerste fiscale strafrechtelijke onderzoeken op Bonaire. Meer fiscale strafrechtelijke onderzoeken zullen volgen.

Het Openbaar Ministerie heeft bij de keuze voor een schikking mede in overweging genomen dat dit een van de eerste fiscale strafrechtelijke onderzoeken was op Bonaire. Het is van belang dat iedereen op Bonaire weet dat fiscale delicten op Bonaire vanaf nu af aan ook actief vervolgd gaan worden. “ Nu de norm gesteld is en voor iedereen duidelijk, zal in een volgend vergelijkbaar geval zal een gang naar de rechter voor de hand liggen”, aldus hoofdofficier Henry Hambeukers.

Vanzelfsprekend zal het bouwbedrijf over de jaren dat er onjuiste aangifte is gedaan, ook nog moeten afrekenen met de fiscus. Dat staat los van bovenbedoelde strafrechtelijke afdoening.

 Bonaire - Intrekking bevel preventief fouilleren  - 21-12-2016

De hoofdofficier OM BES heeft afgelopen weekend een bevel afgegeven om op Bonaire gedurende een maand op het hele eiland preventief te fouilleren. De reden voor de inzet van dit instrument was dat het wapenbezit op het eiland zo krachtig mogelijk moet worden bestreden. Bovendien zijn er recent enkele ernstige incidenten geweest waarbij zelfs politieambtenaren op openbare plaatsen met vuurwapens zijn bedreigd.

Het preventief fouilleren is echter een ingrijpend instrument. Waarmee niet alleen verdachten maar elke willekeurige burger door kan worden getroffen.

Binnen het OM is het bevel van afgelopen weekend geëvalueerd en besloten is het ruime bevel in te trekken. In plaats van het langlopende bevel voor geheel Bonaire, zal voortaan in nauw overleg met de politie en de gezaghebber, en indien dat noodzakelijk is, gebruik worden gemaakt van bevelen die zijn beperkt in tijd en gebied. Daarmee wordt de politie evenzeer in staat gesteld om meer kans te maken op in beslagname van wapens en tegelijkertijd wordt de manier waarop het preventief fouilleren wordt ingezet dan meer in overeenstemming gebracht met de manier waarop het instrument elders in de regio wordt gebruikt.

Het bevel van afgelopen weekend is per heden ingetrokken.

 

Bonaire - Preventief fouilleren - 18-12-2016

De Hoofdofficier OM BES heeft een bevel afgegeven aan de politiediensten om de komende maand preventief te fouilleren met de bedoeling wapens in beslag te nemen. Het bevel is ingegaan op 17 december en geeft de politie de bevoegdheid om op het hele eiland Bonaire bagage en voertuigen te doorzoeken en van alle personen op de openbare weg of op voor het publiek toegankelijke plaatsen te vorderen dat zij meewerken aan een fouillering.
Wie niet voldoet aan die vordering kan alleen al om die reden worden aangehouden.

De hoofdofficier heeft deze bevoegdheid gegeven om de kans groter te maken dat wapens die men in de publieke ruimte bij zich heeft, worden gevonden en in beslag kunnen worden genomen.
Natuurlijk zullen degenen die wapens bij zich dragen ook vervolgd worden.

Het in beslag nemen van wapens is van belang omdat de laatste tijd veel signalen van wapenbezit bij politie en Openbaar Ministerie binnenkomen.
Wapenbezit levert veel gevaren voor de samenleving op en daarom moet het zo daadkrachtig mogelijk worden bestreden. In dat verband is nu dus de bevoegdheid tot preventief fouilleren verstrekt. De bevoegdheid kan worden verleend op basis van de Wapenwet BES.

Sint Maarten - Verdachte Emerald-onderzoek op vrije voeten - 16-12-2016

De verdachte O.A. (35) is vanochtend 16 december 2016 door het Openbaar Ministerie op vrije voeten gesteld. Zijn bewaring loopt vandaag af en het Openbaar Ministerie heeft de verlenging van de bewaring niet gevorderd, omdat het voor het onderzoek niet langer nodig is dat hij blijft vastzitten.

Hij blijft verdachte en het onderzoek is nog in volle gang.

Op 28 november zijn op Sint Maarten in het onderzoek genaamd Emerald op in totaal zeven (7) locaties zoekingen verricht waaronder bij de woning van de verdachte, het havenbedrijf van Sint Maarten en bij een beveiligingsbedrijf.

Het onderzoek Emerald is gestart in april 2016 naar aanleiding van berichten in de kranten en vragen die in het parlement zijn gesteld over het contract dat is afgesloten tussen het beveiligingsbedrijf van verdachte en het havenbedrijf van Sint Maarten. Tijdens dit onderzoek zijn verdenkingen ontstaan van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.
Ontnemingsvorderingen passen in het nieuwe beleid van het Openbaar Ministerie. In de toekomst zullen meer van dergelijke vorderingen door het Openbaar Ministerie worden ingesteld.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - Beslag op groot aantal bezittingen - 15-12-2016

 

De verdachte F.C. (56) blijft voorlopig vastzitten. De rechter commissaris heeft op donderdag 15 december zijn aanhouding rechtmatig bevonden. F.C. is op 13 december aangehouden op verzoek van Italiaanse autoriteiten door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST).

Het team heeft inmiddels op een groot aantal bezittingen van verdachte beslag gelegd, zoals:
- 170 appartementen
- Bankrekeningen
- 18 dure horloges
- 3 boten
- Een casino

De beslagleggingen zijn nog in volle gang en er kan mogelijk op nog meer eigendommen zoals bankrekeningen en onroerend goed van verdachte beslag worden gelegd.

De aanhouding en zoekingen maken deel uit van een internationale gecoördineerde actie in Italië, Sint Maarten, Nederland en het Franse deel van Sint Maarten. Deze internationale samenwerking tussen Italië, Sint Maarten, het Franse deel van St. Maarten en Nederland past in de gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd.

Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar
Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

Sint Maarten - Gevangenisstraf voor mensensmokkelaars - 14-12-2016

 

Het Gerecht in Eerste aanleg heeft op 14 december 2016 de 59-jarige C.E.S. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden in verband met mensensmokkel. Het gerecht heeft vastgesteld dat C.E.S. valse reisdocumenten heeft geleverd voor twee Jamaicaanse vrouwen die op 13 april dit jaar probeerden in te reizen via Princes Juliana International Airport. Hij is de vrouwen hiermee behulpzaam geweest bij het verschaffen van illegale toegang tot St. Maarten.

Twee andere verdachten, de 44-jarige N.G. en de 31-jarige Z.C., zijn door het gerecht ook veroordeeld voor mensensmokkel. Zij hebben de valse reisdocumenten overhandigd aan de Jamaicaanse vrouwen en hen instructies gegeven wat ze moesten zeggen tegen de medewerkers van de grensbewakingsdienst. N.G. en Z.C. zijn hiervoor veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een werkstraf van 60 uren.

Een vierde verdachte, de 28-jarige J.E.W., die de reisdocumenten zou hebben vervalst, is (op aangeven van de officier van justitie) vrijgesproken, omdat er onvoldoende wettig en overtuigen bewijs tegen hem was.

Het onderzoek tegen de vier verdachten is geleid door de Unit Mensenhandel en Mensensmokkel (UMM). De UMM bestaat uit leden van het Korps politie St. Maarten en de Koninklijke Marechaussee. De bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel is een van de speerpunten van de politie en het Openbaar Ministerie. Mensensmokkel gaat om het verschaffen van illegale toegang en illegaal verblijf tot St. Maarten. Mensenhandel gaat om uitbuiting.

 

Sint Maarten - 2e Update internationale actie op Sint Maarten - 14-12-2016

De huiszoekingen op Sint Maarten die op 13 december 2016 onder leiding van de rechter-commissaris hebben plaatsgevonden, zijn inmiddels afgelopen. Verdachte F.C. (56) die op verzoek van Italiaanse autoriteiten door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) werd aangehouden zit nog vast. Hij zal donderdag voor de rechter commissaris verschijnen voor toetsing van zijn aanhouding.

Italië zal om zijn uitlevering vragen voor onder meer belastingfraude en witwassen.

Het team is inmiddels bezig met beslagleggingen op onder andere onroerend goed en drie boten van verdachte. De Italiaanse autoriteiten hebben aangegeven dat tot 215 miljoen euro beslag kan worden gelegd op bezittingen van verdachte.

De aanhouding en zoekingen maken deel uit van een internationale gecoördineerde actie in Italië, Sint Maarten, Nederland en het Franse deel van Sint Maarten. Op het Franse deel van Sint Maarten is de 50 jarige, in Nederland geboren R.B. aangehouden. Tevens in Italië zijn verdachten aangehouden en doorzoekingen verricht. Tenslotte is in Amsterdam een bedrijf doorzocht.

Deze internationale samenwerking tussen Italië, Sint Maarten, het Franse deel van St. Maarten en Nederland past in de gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar
Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - Update internationale actie op Sint Maarten - 13-12-2016

De huiszoekingen op Sint Maarten die vanochtend 13 december 2016 onder leiding van de rechter-commissaris zijn gestart, zijn nog steeds gaande. Er wordt onder meer gezocht in het woonhuis van de aangehouden verdachte, de 56 jarig F.C., geboren in Italië.

Het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) heeft F.C. aangehouden op verzoek van Italiaanse autoriteiten. Italië zal om zijn uitlevering vragen. Hij zal in Italië worden vervolgd voor onder andere belastingfraude en omkoping van meerdere politici. Ook wordt F.C. er in Italië van verdacht dat hij via zijn bedrijven illegale winsten heeft witgewassen.

De aanhouding en zoekingen maken deel uit van een internationale gecoördineerde actie in Italië, Sint Maarten, Nederland en het Franse deel Sint Maarten.

Op het Franse deel van Sint Maarten is de 50 jarige, in Nederland geboren R.B. aangehouden. Ook zijn daar onder leiding van de onderzoeksrechter meerdere huiszoekingen gaande. Tevens in Italië zijn verdachten aangehouden en doorzoekingen verricht. Tenslotte is in Amsterdam een bedrijf doorzocht.

De actiedag is het resultaat van een samenwerkingsverband dat een half jaar geleden werd gestart tussen de Openbaar Ministeries van Italië, Nederland en Sint Maarten. Het Team Bestrijding Ondermijning van het Parket Procureur-Generaal heeft binnen dit samenwerkingsverband geacteerd met betrekking tot aanhouding, huiszoekingen, en inbeslagneming.

Deze internationale samenwerking tussen Italië, Sint Maarten, het Franse deel van St. Maarten en Nederland past in de gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar
Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - Internationale Actie op Sint Maarten - 13-12-2016

 

Sinds vroeg in de morgen van dinsdag 13 december 2016 is op Sint Maarten een actie gaande van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op verzoek van de Italiaanse autoriteiten is een verdachte aangehouden, de 56 jarige F.C., geboren in Italië.
Onder leiding van de rechter-commissaris zijn huiszoekingen gestart in een woning en een bedrijfspand.

Ook in het Franse deel van Sint Maarten is een verdachte aangehouden en zullen zoekingen gaan plaatsvinden onder leiding van de Franse onderzoeksrechter. De in Nederland geboren R.B (50) is daar aangehouden.

De huiszoekingen en aanhoudingen zijn onderdeel van een internationale gelijktijdige actie in de landen Italië, Sint Maarten, het Franse deel van Sint Maarte en Nederland.

Zodra er meer informatie bekend is, zal nader bericht volgen.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Curacao - Geen aanleiding tot strafrechtelijk onderzoek tegen VDC-hoofd- 07-12-2016

 

Het feitenonderzoek van de Landsrecherche Curaçao in de zaak tegen het hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), Michael Romer, naar een vermeende bedreiging met een vuurwapen is afgerond. In het onderzoek zijn alle rechtstreeks betrokkenen door de Landsrecherche gehoord. De betrokkenen ontkennen dat er een bedreiging heeft plaatsgevonden of dat er een vuurwapen is getoond. Nu het feitenonderzoek geen aanwijzingen opgeleverd dat er een strafbare feit is gepleegd, zal er door de Procureur-generaal (PG) geen opdracht worden gegeven een strafrechtelijk onderzoek te starten.

De Procureur-Generaal benadrukt evenwel dat het Openbaar Ministerie uitsluitend onderzoek kan doen naar eventuele verdenkingen van strafbare feiten. Of sprake is geweest van integer handelen van betrokkene(n) is door het Openbaar Ministerie dan ook niet in het feitenonderzoek betrokken. De Procureur-Generaal heeft de minister op dit punt geadviseerd opdracht te geven nader onderzoek te doen verrichten door de VDC zelf of een daartoe aan te stellen commissie.

 

Sint Maarten - Verdachte onderzoek Emerald blijft vast - 06-12-2016

 

De verdachte O.A. (35) blijft in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechter commissaris op dinsdag 6 december 2016 op Curaçao besloten. O.A. werd op maandag 28 november 2016 aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte, belastingfraude en illegaal wapenbezit. Op 28 november zijn op Sint Maarten in het onderzoek genaamd Emerald op in totaal zeven (7) locaties zoekingen verricht waaronder bij de woning van de verdachte, het havenbedrijf van Sint Maarten en bij een beveiligingsbedrijf.

Het team bestrijding ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en de Landsrecherche op Sint Maarten hebben onder leiding van de rechter-commissaris twee dagen lang zoekingen verricht. Tijdens de zoekingen zijn administratieve bescheiden, administratie, digitale gegevensdragers en een vuurwapen in beslag genomen. Tevens is er beslag gelegd op 5 luxe auto’s, het huis van de verdachte, een jacht en bankrekeningen van verdachte. Door de autoriteiten van Anguilla is op verzoek van de autoriteiten van St. Maarten ook beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen van verdachte op Anguilla.

Het onderzoek is in volle gang en mogelijke nieuwe zoekingen en/of arrestaties zijn niet uit te sluiten.

Het onderzoek Emerald is gestart in april 2016 naar aanleiding van berichten in de kranten en vragen die in het parlement zijn gesteld over het contract dat is afgesloten tussen het beveiligingsbedrijf van verdachte en het havenbedrijf van Sint Maarten. Tijdens dit onderzoek zijn verdenkingen ontstaan van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.
Ontnemingsvorderingen passen in het nieuwe beleid van het Openbaar Ministerie. In de toekomst zullen meer van dergelijke vorderingen door het Openbaar Ministerie worden ingesteld.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Curacao - Carol Antonia 25 jaar in overheidsdienst- 04-12-2016

 

Carol Antonia is 25 jaar in overheidsdienst. Dit werd groots gevierd bij het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao.
Zij kwam op 1 december 1991 in overheidsdienst en heeft zich opgewerkt via klerk, hoofdklerk, adjunct commies en per 10-10-10 tot senior administratief medewerker. “Een mooie prestatie en geeft blijk van vertrouwen van de organisatie in jouw persoon. Je bent loyaal, enthousiast, vrolijk en betrokken. Een betere opsomming van ambtelijke deugden is er bijna niet”, aldus Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong tijdens de viering waarbij Carol Antonia de gebruikelijke envelop en cadeau in ontvangst mocht nemen.

CarolAntonia25Servisio 02 041216

Bonaire - OM niet in beroep tegen vonnis directeur Kadaster Bonaire- 02-12-2016

 

Het Openbaar Ministerie BES is niet in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg op Bonaire van 18 november waarin de directeur van Kadaster Bonaire werd veroordeeld wegens verduistering van een diensttelefoon maar werd vrijgesproken van twee andere ten laste gelegde feiten. Bij die feiten ging het om malversaties bij het declareren van dienstreizen.

De rechter heeft in het vonnis aangegeven dat bij het declaratiegedrag door de directeur in elk geval onachtzaam is gehandeld doordat hij zich kennelijk niet eens heeft verdiept in de toepasselijke declaratieregels.

Nu de directeur jarenlang noch door de raad van toezicht, noch door de accountants is gecorrigeerd, acht de rechter het juridisch niet mogelijk om hem te verwijten dat hij bij de ten laste gelegde gedragingen opzettelijk gefraudeerd heeft. Nu dit opzet bij verdachte ontbreekt, is hij van deze feiten vrijgesproken. Wel overwoog de rechter dat verdachte onachtzaam heeft gehandeld, maar dat is niet voldoende om (juridisch gezien) van opzet te kunnen spreken.

De rechter heeft vastgesteld dat de directeur schade heeft toegebracht aan het imago en het vertrouwen dat de burger stelt in een instituut als het kadaster. De directeur van het kadaster bekleedt een voorbeeldfunctie en integer handelen had voorop moeten staan. De rechter rekent hem aan dat hij dat niet heeft gedaan.

Hoewel het om een strafbaar feit gaat uit begin 2013, is de directeur, die niet eerder met justitie in aanraking was geweest, voor de verduistering in dienstbetrekking van de telefoon veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. De rechter overwoog hierbij dat de directeur ter terechtzitting een kennelijk leugenachtige verklaring heeft afgelegd. Met die relatief forse straf maakt de rechter ook in de strafmaat duidelijk hoe zwaar aan niet integer gedrag, zeker ook in de publieke sector, wordt getild.

Deze heldere boodschap van de rechter maakt volgens het OM duidelijk dat er een belangrijke rol ligt bij toezichthoudende instanties om te reageren op signalen van niet integer gedrag. Daar ligt de eerste verantwoordelijk om integer gedrag af te dwingen, maar ook om tegen niet-integer gedrag op te treden. Tegelijkertijd geeft de rechter in het vonnis aan dat bij ernstig of structureel non-integer gedrag en in gevallen waarin een functionaris een voorbeeldrol heeft, forse straffen in een strafproces voor de hand liggen.

Het gaat om gedragingen die jaren geleden zijn begaan en de rechter heeft ondanks een gedeeltelijke vrijspraak een duidelijk signaal afgegeven, ook aan de toezichthouders. Tenslotte zal de forse voorwaardelijke gevangenisstraf er aan bijdragen dat de verdachte niet opnieuw in de fout zal gaan.
Onder die omstandigheden acht het OM het instellen van hoger beroep niet opportuun. Maar in toekomstige soortgelijke gevallen lopen verdachten grote kans vervolgd te worden.

 

Curaçao - Beleefdheidsbezoek dhr. Sambo aan PG - 02-12-2016

 

Op 1 december 2016 is de heer Elbert Sambo begonnen als Coördinator Operationele Zaken (COZ) en tevens plaatsvervangend hoofd bij de Landsrecherche Curaçao. De heer Sambo zal in het kader van zijn functie ook een rol hebben in de doorontwikkeling van de Landsrecherche Curaçao. In verband met de nieuwe aanstelling per 1 december 2016 heeft dhr. Sambo en het hoofd van de Landsrecherche Curaçao, Medgar Elisa een beleefdheidsbezoek afgelegd aan de Procureur-generaal (PG), dhr. Guus Schram.

SamboLR 01 021216

Bonaire - Aanhoudingen na actie tegen drugssmokkel bij Bonaire- 29-11-2016

 

In een gezamenlijke actie van de Kustwacht, de Koninklijke Marechaussee (KMar) en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) in de nacht van 28 op 29 november, zijn twee verdachten aangehouden en een hoeveelheid verdovende middelen, vermoedelijk cocaïne in beslag genomen. De boot waarmee de verdachten de drugs vervoerden is ook in beslag genomen.
In de nacht kwam via het Reddings en Coördinatie Centrum (RCC) een melding binnen van een verdacht vaartuig. Kustwacht en KMar zijn in een gezamenlijke patrouille op zoek gegaan naar het vaartuig, terwijl KPCN aan de kust onderzoek instelde. Door een goede samenwerking konden de opvarenden van het vaartuig nadat zij het eiland op waren gevlucht, op het vasteland worden aangehouden. Daarbij zijn ook waarschuwingsschoten gelost.
De verdachten zijn mannen met de initialen J.D.H.P. (1984) en L.A.H.P (1990), zij zijn beiden geboren in Venezuela.
Bij onderzoek in het vaartuig bleek er een pakket met daarin ruim 30 kilogram vermoedelijk cocaïne mee te zijn vervoerd.
Het onderzoek wordt onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) BES voortgezet en verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

 

Sint Maarten - Onderzoek naar omkoping, belastingfraude, valsheid in geschrifte, en witwassen- 28-11-2016

 

Sinds vroeg in de morgen van maandag 28 november 2016 is het team bestrijding ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) Onder leiding van de rechter commissaris begonnen met een aantal huiszoekingen in Sint Maarten. De acties worden gedaan in het kader van een onderzoek naar gevallen van (belasting)fraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Tot nu toe zijn geen arrestaties verricht, maar het onderzoek is nog in volle gang. De acties zijn voorlopig nog niet afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, zal nader bericht volgen.

Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn partners in de bestrijding van ondermijning.

Voor meer informatie: zie en like onze facebook pagina: @TBOAnticorruptionWatch

 

Sint Maarten - Geen strafrechtelijk onderzoek naar USZV- 25-11-2016

 

Het Openbaar Ministerie zal geen strafrechtelijk onderzoek instellen naar aanleiding van een op 1 september 2016 gedane klacht bij de Landsrecherche Sint Maarten terzake overtreding van beweerdelijke financiële malversaties begaan door de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid en de directeur van het Uitvoeringsorgaan Sociale Zaken en Ziektekosten Verzekering (USZV). Alle betrokken partijen zijn vandaag officieel op de hoogte gebracht van deze beslissing.

Naar oordeel van het Openbaar Ministerie is er geen sprake van een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit, hetgeen de basis zou moeten zijn voor een strafrechtelijk onderzoek. De klacht, die tevens breed is uitgemeten in de lokale pers, ziet voornamelijk op beweerdelijk handelen in strijd met bestuursrechtelijke, dan wel civielrechtelijke regelgeving.

 

Aruba - Ruim 130 deelnemers aan Caribbean Cybercrime Conference- 16-11-2016

 

ORANJESTAD, ARUBA - De eerst Caribbean Cybercrime Conference is een succes gebleken. De conferentie heeft woensdag 16 november de hele dag plaatsgevonden in het Renaissance Hotel op Aruba. De organisatie was in handen van het Parket Procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden en de Recherche Samenwerkings Team (RST).

Sprekers waren onder andere Lodewijk van Zwieten, senior Officier van Justitie werkzaam bij EuroJust voor Cybercrime met diens keynote-presentatie getiteld "Bedreigingen en uitdagingen op het gebied van cybercrime en cybersecurity". Hierna volgden een aantal sessies over onderwerpen met betrekking tot cybercrime en digitaal forensisch onderzoek. De sessies werden voorgezeten door Nick Drehel (Access Data), Craig Guymo (Magnet Forensics), Bob Elder (Teel Technologies Canada), Michael Stout, Eric Boerboom (RST), Matthew Cook (Amped Software), Kevin Thomas (Fernico) en Chris Stippich (Digital Intelligence). De afsluitende keynote-toespraak, getiteld "Demystifying the Dark Web", is gegeven door Michael Stout. De inleidingen voor de conferentie werden gegeven door André Hakkers van DataExpert, RST hoofd Martine Vis en namens de Procureur-Generaal voor Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden, Guus Schram, dhr. Ton Maan.

Het doel van deze Caribische Cybercrime Conferentie was in de eerste plaats om bewustzijn te creëren voor de groeiende dreiging van cybercrime en de groeiende vraag naar digitale onderzoeken. Het doel is ook om uit te leggen wat digitaal forensisch onderzoek en cybercrime inhoudt.

Aan de conferentie hebben ruim 130 personen deelgenomen. Onder hen vertegenwoordigers van de overheid, justitie, politiekorpsen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede vertegenwoordigers van private ondernemingen in het Caribische gebied.

 

Aruba - Welcome-address Martine Vis, Hoofd Recherche Samenwerkings Team (RST), Caribbean Cybercrime Conference, 16 november 2016, Renaissance Hotel Aruba - 16-11-2016


Ladies, gentleman, also on my behalf welcome to the first Caribbean cybercrime conference!

I am really grateful that you all managed to come to Aruba to attend this conference.

Knowing the reliability of our local airlines I can assure all off you that getting here is a challenge already.
I was not able to make it myself due to long delays yesterday. Therefor I am addressing you in a virtual way, something suitable for a Cyber Crime Conference.

As head of the Special Police Task Force I am really proud we managed to organize this conference. Together with the prosecutor General’s Office, Data expert and many others we were able to put together a very interesting end full program were many topics will be addressed by excellent speakers

Information technology has become an integrated part of our modern society. We can’t imagine a world without information technology. We are all online, 24 hours a day, 7 days a week.
Our computers, our smartphone, the internet I can’t even function normally without those pieces of technology. And I am sure I am not the only one.
But not only do we rely on those devices.

There is nowadays also information technology in our cars, the equipment in our homes, most companies totally rely on information technology. To monitor, to produce, for security reasons, to communicate for their logistics.

Our society can’t function any more without technology.
Police work is, by nature, always embedded is in the middle of society.
Therefore, Information Technology has become an integrated part of police work.
Not only for experts, also detectives and uniformed officers need to have a basic knowledge of information technology and law enforcement.
A police organization that has no interest or attention for Information Technology and Cybercrime is a police organization without a future.

We can’t ignore it. It’s there and will only become an increasingly more important part of our lives. It is challenging as well and opens all kinds of new opportunity’s, also of law enforcement.
Who would have imagined 25 years ago the opportunities and challenges our modern smartphone’s? Those tiny computers that have a GPS tracking us 24/7, more 1000 times more storage than my first commodore 64 computer, which was actually a great device. Those little smartphones in a way monitor everything we do. Even if, which I know many law enforcement people do, try to leave as little digital footprints. It seems impossible to leave nog digital footprints at all.

Not for us, not for criminals or terrorist…..
And that’s what digital experts in law enforcement are looking for. Digital footprints……

Information technology really changed our world:

distance is virtually gone: we don’t know where in the world the server or service we are using is hosted: what does that mean for law enforcement and jurisdiction?

time is relative: data and funds are transferred faster than we can imagine; can we cope with those developments?

numbers are infinite: the amount of data we use is incredibly large, what does that mean for privacy? In which way do acts by “anonymous” effect the stability of our governmental systems?

virtual reality has come into our living rooms: the internet of things brought us a thinking fridge, a light and heating that can be monitored and controlled remotely, online gaming and dating: do we really control our environment and are we sure our virtual friend is who he claims to be?

Limitless opportunities……
But we have become increasingly vulnerable

Technology in our care has many benefits. To the consumer and for digital experts in law enforcement who are able to extract all car date from modern cars.
But what is a criminal hacks into your car and takes over the car management?

Same for the possibilities for remote monitoring van industrial systems. Great for the workforce, but what if criminals hack into our electricity or water utilities?

Airplanes, nuclear plants, banks……
Criminals do take advantage of this vulnerability: online fraud, threats over social media, child-porn, d-dos attacks, hacking, malware or even terrorism.
And we don’t know exactly what is coming.

What if the use of technology in the medical world develops even more than it has already right now? Will we see murders committed by hacking in someone’s pacemakers or other life support devices?

What if a robot, or self-driving car causes a traffic accident, who is responsible, the programmer? The technician? What kind of investigation skills do we need to solve this?

It requires special knowledge and expertise of our police officers and public prosecutors.
But most of all: a different mindset.
Cybercrime is not only for nerds or experts.
Everyone in law enforcement needs to have a basic knowledge about it.
We need to be innovative, we need to be able to adapt, be fast, and we have to understand where this is all going…..

Cyber has to become part of our daily police-work.
Uniformed-cops, the officers that take statements of victims, investigators, and last but not least the managers. Leadership has to be able to understand what is going on in the digital and virtual world to be able to make the strategic decisions.

Today we are together here on the first Caribbean Cyber Conference to talk about the challenges and opportunities for law enforcement.
About the future and about what is happing right now.

I am impressed to see that so many of you made it to Aruba to be here today. I did not manage to get there, due to enormous delays by Insel Air. But all of you being there together convinces me even more that Information technology and Cyber Crime are important topics.

It is our duty as law enforcement professionals to deepen our knowledge in this field and to strengthen the cooperation. Between agencies, between countries between the cyber business and the government. We have to do this together.

That is way it is so important have this conference today to discuss all those different topics.

I sincerely hope the first Caribbean Cyber Conference contributes to the awareness and knowledge of cybercrime as well as the establishment of a network of professionals in this field.

I am very sorry I could not be physically present in Aruba and wish you all a very useful and interesting conference.

 

Aruba - Toespraak Procureur-generaal mr. Guus Schram ter gelegenheid van de Caribbean Cybercrime Conferentie, Aruba, 16 november 2016- 16-11-2016

Geachte dames en heren,
Velen van u zullen zich, net als ik, over het algemeen niet veel zorgen maken over de toenemende rol van de digitale technologie. Integendeel, het vergemakkelijkt en versnelt het dagelijks leven. Met één swipe op de telefoon maken we tegenwoordig geld over en wordt het koffieapparaat aangezet.
Maar er zijn ook nadelen verbonden aan deze digitalisering van het dagelijks leven. De ontwikkelingen op het gebied van de technologie zijn amper bij te houden, laat staan dat we alle mogelijke consequenties en risico‟s kunnen doorgronden. De onmisbare rol van „digitaal‟ in het dagelijks leven heeft ervoor gezorgd dat we ons verloren voelen zonder de smartphone. Je zou bij een straatroof nog eerder je portemonnee afgegeven dan je telefoon waarmee toegang kan worden verkregen tot je bankgegevens of je privéleven. Voor bedrijven is het vandaag de dag ook ondenkbaar dat ze zonder enige vorm van moderne technologie kunnen opereren.
En juist deze afhankelijkheid brengt veiligheidsrisico‟s met zich mee en schept (economische) kansen voor de crimineel. Iedereen, ieder bedrijf kan het slachtoffer worden van een vorm van cybercrime waarvan het motief veelal financieel gewin is. Juist door de complexe achterliggende materie is het een relatief lastig op te sporen vorm van criminaliteit. De gegevens zijn vluchtig, sporen verdwijnen snel en de oorsprong is veelal anoniem. Daarnaast is cybercrime niet gebonden aan land- en tijdgrenzen en kan het in korte tijd enorm veel schade en slachtoffers maken. Het is bij uitstek een vorm van grensoverschrijdende criminaliteit.
Over de aard en omvang van computercriminaliteit in het Caribisch gebied is er weinig bekend. Hoewel er geen gegevens beschikbaar zijn op basis waarvan kan worden aangenomen dat cybercrime in meer of mindere mate voorkomt in de landen, kan zulks in de moderne tijd ook zeker niet worden uitgesloten. Het zou naïef zijn om te denken dat de normale misdaad zich niet verder heeft ontwikkeld van de klassieke weg-rennende-boef naar de boef die technologische middelen inzet voor zijn misdaad. 
De justitiële ketens in de landen beschikken nu nog over beperkte forensisch digitale expertise waardoor de kans bestaat dat we achter de feiten aanlopen. Het is dan ook niet vreemd dat er nog geen strafrechtelijke onderzoeken hebben plaatsgevonden op dit thema, maar dit betekent geenszins dat computercriminaliteit niet in de landen voorkomt. Alhoewel cybercrime misschien nog niet wijdverbreid is in het Caribisch gebied moeten we geen makkelijk slachtoffer vormen. Een inhaalslag lijkt dan ook op zijn plaats. Het is me daarom een groot genoegen u allen bij elkaar te zien op deze conferentie.
Juist nu Europa en Amerika sterk de aandacht vestigen op de bestrijding van cybercrime is het namelijk goed denkbaar dat er een verschuiving zal plaatsvinden en de cybercrimineel het Caribisch gebied “opzoekt” om toe te slaan. We hebben al te maken gehad met cyberaanvallen. En de geruchten en mediaberichten over nieuwe aanvallen nemen toe; zo zou er kort geleden nog een aanval zijn geweest op de belastingdienst van één van de landen. Ook banken worden met dergelijke aanvallen geconfronteerd waarbij zogenaamd namens de CEO berichten worden uitgestuurd om cliënten te bewegen transacties tot stand te brengen.
Cybercrime is echt dichterbij dan dat we denken. Een succesvolle aanpak en bestrijding van cybercrime begint met het vergroten van de kennis en expertise op dit thema. Daarnaast vereist het een innovatieve, intensieve en integrale samenwerking tussen de publieke en private sector. Met het betrekken en inzetten van een breed scala aan alternatieve partners in de strijd tegen cybercrime, worden niet alleen de krachten gebundeld maar wordt ook een effectgerichte aanpak nagestreefd.
Binnen het OM is een officier van justitie aangewezen die zich nader zal bekwamen op dit thema en voor de gehele OM-organisatie zal gaan dienen als specialist. Hiertoe zal nadrukkelijk contact worden gezocht met de specialisten van het Landelijk Parket in Nederland maar ook worden deelgenomen aan internationale conferenties op dit onderwerp.
Een conferentie als deze dient niet enkel om met elkaar kennis en expertise uit te wisselen inzake de laatste ontwikkelingen op het gebied van cybercrime. Belangrijker nog is dat de landen en het bestuur bekend worden met het fenomeen en met de gevaren die het met zich meebrengt indien de noodzakelijke maatregelen niet worden getroffen.
De bescherming van onze vitale doch kwetsbare structuren is namelijk een verantwoordelijkheid van ons allen.


Dank u wel.

 

Saba - Onderzoek naar vermoedelijke ontuchtzaak op Saba - 15-11-2016

Op zaterdag 12 november 2016 is door het Korps Politie Caribisch Nederland een tweetal personen te Saba aangehouden. Het gaat om twee mannen met de initialen S.M.M.A. en E.G. De aanhouding vond plaats in opdracht van de officier van justitie. De opdracht werd gegeven nadat uit een aangifte het vermoeden was gerezen dat de verdachten ontucht hadden gehad met een slachtoffer dat zoals dat heet wilsonbekwaam is. Een slachtoffer dat extra bescherming verdient en in de strafwet ook krijgt.

De verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten gesteld maar blijven verdachte. Het onderzoek wordt voortgezet.

 

Sint Maarten - R.G.K. aangehouden in verband met uitzetting naar de VS - 15-11-2016

 

R.G.K. (48) is op dinsdagochtend 15 november, 2016 aangehouden in de nabijheid van zijn huis in Simpson Bay door leden van het Korps Politie St. Maarten (KPSM). De aanhouding is in verband met een arrest van de Hoge Raad in Den Haag dat op Dinsdag 15 november heeft besloten dat R,G.K. mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten waar hij wordt verdacht van drugs-gerelateerde feiten.

 

Bonaire - Huiszoeking in onderzoek “Drum” - 14-11-2016

 In de ochtend van 14 november heeft het onderzoeksteam “Drum” op Bonaire onder leiding van de rechter-commissaris een huiszoeking verricht. De huiszoeking vond plaats in een woning aan de Kaya Merengue. Een man met de initialen M.M., geboren op Bonaire werd aangehouden. Nagegaan wordt of en op welke manier hij betrokken is bij de strafbare feiten die in onderzoek “Drum” worden onderzocht.

 

Sint Maarten - Medewerkster van de immigratiedienst aangehouden - 14-11-2016

Hedenmorgen omstreeks 7:00 uur is medewerkster van de immigratiedienst J.M. (1980) en haar partner D.F. aangehouden. Ze worden wordt verdacht van mensensmokkel, omkoping en misbruik van haar ambt/functie.

De aanhoudingen zijn het resultaat van een langdurig onderzoek, sinds april 2016, genaamd Ostrich. Het betreft een onderzoek door de Unit Mensenhandel en Mensenmokkel van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) naar illegale toegang voor Jamaicanen en Haitianen.

De aanhoudingen vonden plaats door leden van deze unit in samenwerking met de Landsrecherche.

Sint Maarten - J. Spaans voorgedragen voor benoeming tot advocaat-generaal - 11-11-2016


De Rijksministerraad heeft er mee ingestemd om de heer mr. J. Spaans voor te dragen voor benoeming tot advocaat-generaal bij het Parket Procureur-General met staanplaats Sint Maarten per 1 januari 2017. De heer Spaans (1966) is nu officier van justitie bij het Arrondissementsparket Rotterdam en tevens plaatsvervangend advocaat-generaal in Den Haag.

 

Bonaire - Pro forma-zitting onderzoek “Drum” op 9 december - 11-11-2016

 

Het Openbaar Ministerie (OM) BES zal de verdachten in het onderzoek “Drum” dagvaarden voor een eerste pro forma-zitting die zal plaatsvinden op 9 december 2016, om 09.30 uur. De advocaten van de verdachten zijn over deze planning reeds geïnformeerd. De dagvaardingen zullen op afzienbare termijn worden opgesteld en aan de verdachten worden uitgereikt.
Het gaat bij de zitting op 9 december om een zogenaamde pro forma-zitting. Dat wil zeggen dat de zaak nog niet inhoudelijk zal worden behandeld. Dat de feiten en de bewijsmiddelen nog niet met de verdachten worden doorgesproken. Wel is het gebruikelijk dat de verdachten en hun advocaten op een dergelijke pro forma-zitting de gelegenheid krijgen om te vragen om aanvullend onderzoek. Op dat verzoek wordt dan door de rechter beslist.
In het onderzoek “Drum” bevinden zich zoals bekend 7 verdachten in voorlopige hechtenis. Het onderzoek naar deze verdachten loopt nog steeds en er ontstaat een steeds beter beeld wat er de avond van de 17 augustus tijdens de gewapende overval en het daarop volgende schietincident, waarbij Ferry Bakx is overleden, is voorgevallen. Thans bevindt het onderzoek zich in een stadium waarbij bijvoorbeeld de collega’s van Ferry Bakx nader moet worden gehoord teneinde het beeld van alle gebeurtenissen te complementeren. Dit verhoor en de eventueel daaruit voortvloeiende onderzoekshandelingen zullen op verzoek van het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) worden uitgevoerd door de Rijksrecherche, die daarvoor deel uit zal gaan maken van het onderzoek “Drum”.
Zowel het Openbaar Ministerie als het KPCN zijn van mening dat er over de objectiviteit van onderzoek “Drum” als geheel geen enkele twijfel mag ontstaan. Dit is de reden dat waar het optreden van leden van KPCN betreft, de Rijksrecherche als onderzoekende instantie optreedt.

 

Curacao - Zaterdag laatste kans om betalingsregeling te voldoen en openstaande boete te betalen ! - 10-11-2016Het OM heeft maandag jongstleden bekend gemaakt dat momenteel 80 % van de 5.000 burgers met wie het OM een betalingsregeling heeft getroffen deze niet nakomen. Het OM heeft aangegeven dat bij personen die hun verplichtingen voortkomende uit de betalingsregeling niet zijn nagekomen deze regeling onmiddellijk gestopt wordt waardoor de openstaande boetes direct weer opeisbaar zijn. Bij het uitblijven van betaling verder zal de opgelegde boete oplopen.

Naar aanleiding van deze berichtgeving is het de afgelopen dagen enorm druk geweest bij het kantoor van “Paga Bo But”. Veel mensen kwamen langs om openstaande boetes te betalen danwel om aan hun verplichtingen van hun betalingsregelingen te voldoen.

Aanstaande zaterdag 12 november zal het kantoor van “Paga Bo But” van het Openbaar Ministerie (OM) aan de Abraham Chumaceiro Boulevard 11 aan het Waaigat open zijn van 9 tot 12 uur. Dit om de burger een laatste kans te geven achterstallige betalingsregeling(en) in orde te maken en openstaande boetes te voldoen.

Het Openbaar Ministerie roept daarom iedereen met een achterstallige betalingsregeling op om aanstaande zaterdag te komen betalen. Na 15 november zullen conform de bestaande boeteclausule de openstaande boetes worden verhoogd en zal de bestaande boeteregeling, voor diegene met een achterstand, komen te vervallen.

Voorkom problemen, betaal uw boete!

 

Bonaire - Onderzoek tegen medewerker politie - 09-11-2016

Onderzoek tegen medewerker politie
Op woensdag 2 november is bij de politie op Sint Eustatius melding gedaan van een vechtpartij en bedreigingen dat in de buurt van de luchthaven heeft plaatsgevonden . Bij de ruzie zou volgens de melding een medewerker van KPCN betrokken zijn geweest met de initialen V.P. Hij zou zijn opponent ook hebben bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft de Landsrecherche Sint Maarten verzocht een onderzoek in te stellen.
De korpsleiding KPCN heeft laten weten dat de medewerker hangende het onderzoek is geschorst.

Bonaire - Veroordeelde man in Nederland opgepakt op Bonaire - 09-11-2016

 

Op 8 november heeft KPCN in opdracht van het Openbaar Ministerie BES een man met de initialen R.L.G.M. aangehouden.
De man is in 2010 bij onherroepelijke uitspraak van een Nederlandse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf waarvan hij nog 219 dagen dient uit te zitten.

Hij is bij verstek, dat wil zeggen zonder zelf in persoon bij de zitting aanwezig te zijn veroordeeld voor twee strafbare feiten:
-In 2008 in de stad Dordrecht probeerde hij opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen aan een politiemedewerker van de toenmalige regio Zuid Holland Zuid, door als bestuurder van een personenauto in te rijden op de opvallende politieauto bestuurd door betreffende politiemedewerker.
-In de stad Rotterdam deed hij ook op 4 juni 2008 valse aangifte van diefstal van een personenauto.De verdachte zal zijn straf op Bonaire uitzitten.

De aanhouding is tot stand gekomen in goede samenwerking tussen o.a. de Nationale Politie, Openbaar Ministerie en KPCN.

 

Curacao - OM seponeert aangifte tegen dhr. Koeiman - 07-11-2016

 

Het Openbaar Ministerie (OM) is tot een beslissing gekomen in het onderzoek dat is ingesteld naar een eventuele schending van een ambtsgeheim. Dit onderzoek is ingesteld naar aanleiding van een tweetal aangiften door dhr. Amerigó Thodé. Hier volgt een korte toelichting op de aanleiding, het onderzoek en de beslissing.

Op 4 september 2014 vond een besloten commissievergadering plaats van de leden van de vaste commissie van Financiën van de Staten en de leden van de Commissie Financieel Toezicht. Delen van die vergadering werden in het geheim opgenomen en uitgezonden op de radio. Statenvoorzitter dhr. Mike Franco deed daarvan aangifte op 15 september 2014, waarna de Landsrecherche Curaçao in opdracht van de Procureur-Generaal een strafrechtelijk onderzoek is gestart. Naar aanleiding van dit onderzoek is aangever vervolgd en op 8 januari 2016 in eerste aanleg veroordeeld.

Door de aangever is vervolgens op 28 januari 2016 en 18 maart 2016 aangifte gedaan tegen een groot aantal personen en instellingen die zich volgens aangever eveneens schuldig zouden hebben gemaakt aan het schenden van het ambtsgeheim.

Deze aangiften zijn bestudeerd en beoordeeld door het Openbaar Ministerie. Het gaat om aangiften tegen 20 personen en organisaties, waaronder 18 natuurlijke personen, één vereniging en één politieke partij, voor schendingen van het ambtsgeheim gepleegd in 2013, 2014, 2015 en 2016.

In algemene zin is de conclusie van het Openbaar Ministerie dat bij de bestudering van de aangiften, in 19 van de 20 gevallen bleek dat geen verdenking van een strafbaar feit aanwezig was en dus geen verder onderzoek noodzakelijk was. Het gaat onder andere om uitlatingen naar aanleiding van een werkbezoek, reacties op een persbericht of openbare rapportage, het verkondigen van een politieke mening en in enkele gevallen om personen of instanties die niet gebonden zijn aan een ambtsgeheim.

Met betrekking tot de aangifte tegen één Statenlid, te weten dhr. Hensley Koeiman, bleek het noodzakelijk nader onderzoek te doen verrichten door de Landsrecherche Curaçao. Dit ziet op één kranteninterview en één radio-interview die dhr. Koeiman zou hebben gegeven op 5 september 2014.
Het radio-interview bleek 18 maanden na dato niet voor het onderzoek beschikbaar of anderszins opvraagbaar. Het kranteninterview bleek nog wel beschikbaar, maar de exacte uitlatingen van Koeiman daarin zijn niet komen vast te staan. Bovendien is uit het onderzoek niet gebleken dat dhr. Koeiman wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat hetgeen hij vermoedelijk zou hebben gezegd een ambtsgeheim betrof en dat zijn opzet daarop was gericht. Het onderzoek heeft derhalve onvoldoende wettig en overtuigend bewijs opgeleverd voor een strafrechtelijke vervolging en de zaak is daarom geseponeerd.

Door de aangever is in zijn aangiftes nog een beroep gedaan op het gelijkheidsbeginsel. Het Openbaar Ministerie heeft in de beoordeling echter geconstateerd dat er in beide zaken weliswaar een aantal overeenkomsten zijn, maar dat er vooral grote verschillen bestaan. Bij dhr. Koeiman zijn er bijvoorbeeld geen aanwijzingen dat hij bij het opnemen van de vergadering betrokken is, betreft het één kranteninterview, stelt hij gemotiveerd dat hij niet wist dat hij wellicht geheime informatie prijsgaf en vindt hij dat geheime informatie niet openbaar gemaakt mag worden. Bij de zaak dhr. Thodé daarentegen was er geen twijfel over de bewijsbaarheid van het strafbare feit; het was een geheim, dat wist hij ook en de schending was opzettelijk een meermalen gepleegd. Tenslotte heeft dhr. Koeiman in tegenstelling tot dhr. Thodé volledig meegewerkt aan het onderzoek.

Het Openbaar Ministerie heeft de rechtstreeks betrokkenen in kennis gesteld van haar beslissing om de zaak te seponeren op grond van onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.

 

Curacao - Maatregelen OM tegen niet nakomen betalingsregeling ! - 06-11-2016

 

Het kantoor “Paga Bo But” van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao aan het Waaigatheeft momenteel met circa 5.000 personen een betalingsregeling getroffen voor het op termijn betalen van openstaande boetes. Uit de administratie blijkt nu dat 80 % van diegenen met een betalingsregeling deze niet conform de afspraken nakomen. Velen komen slechts 1 tot 2 keer de betalingsregeling na en laten het daarna afweten.
Het Openbaar Ministerie is nu een proces gestart waarbij alle betalingsregelingen worden gescreend. Bij personen die hun verplichtingen voortkomende uit de betalingsregeling niet zijn nagekomen wordt deze regeling onmiddellijk gestopt. Gevolg daarvan is dat de openstaande boetes direct weer opeisbaar zijn en bij het uitblijven van betaling zal
oplopen.
Het OM roept een ieder met een betalingsregeling met klem op om onmiddellijk naar het kantoor van “Paga Bo But” aan de Abraham Chumaceiro Boulevard aan het Waaigat te komen om te betalen en zo het oplopen van het openstaande bedrag te voorkomen om problemen te voorkomen.

 

Curacao - Top C gaat aan de slag met structurele knelpunten - 06-11-2016


WILLEMSTAD - Sinds de start van de Top C “Tur Wowo Riba Bo” aanpak, inmiddels bijna twee jaar geleden, zijn we gestuit op een aantal structurele knelpunten in met name de jeugdzorgketen. Deze knelpunten staan een optimale ontwikkeling van het kind en de jeugdige in de weg.
Als we kijken naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de Top C’er zelf, ziet men een geschiedenis waarin een falende en niet op elkaar aangesloten jeugdzorgketen steeds naar voren komt. In het kader van de brusjesaanpak (brusjes staat voor broertjes en zusjes), stuiten we op jonge kinderen die in risicovolle situaties verkeren zonder dat deze in beeld zijn bij de relevante organisaties in de jeugdzorgketen. Verder is de handhaving van de leerplicht gebrekkig, waardoor leerplichtigen langdurig thuiszitten.
“We roeien met de riemen die we hebben,” is blijkbaar het motto bij verscheidene overbelaste instanties die dagelijks met deze problemen te maken hebben. Echter, het moment is daar om ten eerste in kaart te brengen waar de knelpunten liggen, om hiervoor structurele oplossingen aan te dragen.
In het kader van het bovenstaande is vanuit de Top C een aantal rondetafelgesprekken met veldexperts uit het jeugdzorgterrein georganiseerd, waaruit een door het veld gedragen advies aan de nieuwe regering zal voortvloeien.
De sessie is goed bezocht, door Departamentu Salu Hubenil (Ministerie van GMN), Centrum Familie en Jeugd (Ministerie van SOAW), Fundashon Deportivo Kòrsou (FDDK), stichting Yave, Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal (SIGE), Fundashon Brasami, Voogdijraad (Ministerie van Justitie), Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), (Ministerie van Justitie), Slachtofferhulp en Reclassering (Ministerie van Justitie), schoolmaatschappelijk werkers, SMAT, stichting YudaBoYu.

 

Sint Maarten - Eerste Caribbean Cybercrime Conference - 02-11-2016

Het Parket Procureur-Generaal samen met het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en DataExpert uit Nederland organiseren op 16 november 2016 de eerste Caribbean Cybercrime Conference. Deze vindt plaats in het Renaissance Hotel op Aruba.

Het doel van deze Caribische Cybercrime Conferentie is om bewustzijn te creëren voor de groeiende dreiging van cybercrime en de groeiende vraag naar digitale onderzoeken. Het doel is ook om uit te leggen wat digitaal forensisch onderzoek en cybercrime inhoudt.

De laatste decennia is het gebruik van elektronische apparaten zoals iPads, smartphones en laptops, ook door verdachten in strafzaken, exponentieel gegroeid. Dit vormt een extra uitdaging voor de rechtshandhaving, alsmede voor de zakelijke wereld. Als gevolg van voortdurende technische innovaties en de toename van cybercrime stijgt de complexiteit van strafrechtelijk onderzoek in dit soort zaken voortdurend.

Onderzoekers en managers van de Caribische eilanden, maar ook uit Zuid- en Noord-Amerika worden aangemoedigd om de Caribische Cybercrime Conferentie bij te wonen. Deelname van zowel ambtenaren als vertegenwoordigers van private ondernemingen wordt zeer gewaardeerd. Dit evenement is gratis. Inschrijving is echter noodzakelijk.

De conferentie begint met een introductie door de directeur van het forensisch team van DataExpert, André Hakkers, gevolgd door een welkomstwoord van RST hoofd, Martine Vis. De Procureur-Generaal voor Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden, Guus Schram zal een openingswoord houden die zal worden gevolgd door een keynote presentatie getiteld "Bedreigingen en uitdagingen op het gebied van cybercrime en cybersecurity" door Lodewijk van Zwieten, senior officier van justitie, gedetacheerd als nationale deskundige bij Eurojust voor Cybercrime.

Na de openingstoespraken volgen een aantal sessies over onderwerpen met betrekking tot cybercrime en digitaal forensisch onderzoek. De afsluitende keynote toespraak, getiteld "Demystifying the Dark Web", zal worden geleverd door Michael Stout, senior informatie security consultant en trainer.

Voor meer informatie: https://www.eventbrite.nl/e/caribbean-cybercrime-conference-registration-28220842299
U kunt ook contact opnemen met de woordvoerder van het Openbaar Ministerie: Gino Bernadina op +5999 514-2362/+1721 542-2243

 

Curacao - Geslaagde netwerkbijeenkomst: Wijkpreventie moet op de (politieke) agenda- 02-11-2016

WILLEMSTAD - Het pilotproject “Preveni i Proteha, ta bo asuntu tambe” in de wijk Noord Santa Rosa is afgerond. De afgelopen weken is geïnventariseerd welke onderdelen van het project succesvol waren en welke onderdelen nog meer aandacht nodig hebben. Hierbij bleken elementen als preventie met betere verlichting in de straat, zichtbaar politie in de straat en minder straatvuil directe resultaat op te leveren. Buurtbewoners voelden zich veiliger.

Uit de inventarisatie blijkt echter dat nog meer winst valt te behalen bij dergelijke projecten. In een wijk moeten ook structurele oplossingen worden aangedragen. Zo blijkt dat er meer moet worden samengewerkt met partijen die actief zijn in een wijk. Bijvoorbeeld de politie, woningbouwstichting FKP, Wit-Gele Kruis, GGD, het Ministerie van Sociale Zaken en de buurtbewoners zelf. Deze samenwerking zou kunnen leiden tot een meer integrale aanpak zodat de problemen niet incidenteel maar structureel kunnen worden aangepakt.

In dit kader heeft deze week een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden waarbij instanties als het Ministerie van Volksgezondheid, het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), Fundashon Kas Popular (FKP), Wit-Gele Kruis en anderen door het Openbaar Ministerie (OM) zijn uitgenodigd om over het onderwerp te praten. Hen is gevraagd hoe zij aankijken tegen het thema wijkpreventie. Alle organisaties hebben aangegeven het thema belangrijk te vinden en graag te willen meewerken als hier initiatief op wordt genomen. Deze integrale samenwerking moet een nieuwe samenwerkingsverband worden, Het OM is zeker bereid hierin, in het kader van veiligheid, ook een rol te willen vervullen.

Uit het netwerkbijeenkomst is wel duidelijk naar voren gekomen dat het onderwerp hoog op de (politieke) agenda moet worden gezet. Ook was iedereen het over eens dat buurtbewoners zelf met een verzoek moeten komen om de wijk aan te pakken. De buurtbewoners moeten ‘ownership’ ontwikkelen waarbij professionele organisaties hen in het project kunnen ondersteunen. Iedere wijk is anders en heeft andere behoeftes. Voor iedere wijk is dus een andere aanpak vereist. Per wijk moet daarom worden bekeken welke partij betrokken wordt.

Wijkpreventie 02 021116

Bonaire - PG’s uit Koninkrijk bijeen op Bonaire- 01-11-2016


KRALENDIJK - De Procureur-generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden, Guus Schram, was dinsdag 1 november gastheer van het halfjaarlijkse Koninkrijks PG-overleg (KPG-overleg), dat ditmaal plaatsvond op Bonaire.
Tweemaal per jaar voeren de PG van Curaçao, Sint Maarten en de BES, de PG van Aruba en een lid van het Nederlandse College van procureurs-generaal overleg met
elkaar. Behalve de voorbereiding van het Justitieel Vierpartijen Overleg (10 januari a.s. in Aruba), komen in dit KPG-overleg ook andere onderwerpen ter sprake. Deze
hebben veelal betrekking op de afstemming van opsporing en vervolging en de onderlinge samenwerking. Het KPG-overleg heeft daarmee tot doel de Openbaar
Ministeries van de verschillende landen zoveel mogelijk te laten profiteren van het feit dat zij opereren binnen hetzelfde Koninkrijk.
Voor deze editie was Theo Bot, lid van de Raad voor de Rechtshandhaving,
uitgenodigd om met de PG’s te spreken over de staat van de rechtshandhaving en de wijze waarop meer rendement kan worden gehaald uit de opvolging van de
nuttige inspecties en rapporten van de Raad. Daarnaast hebben de PG’s ideeën uitgewisseld en afspraken gemaakt waarmee de samenwerking tussen de
Landsrecherches van Curaçao, Sint Maarten en Aruba en de Nederlandse Rijksrecherche kan worden verbeterd en geïntensiveerd. Daarmee kwam een
vervolg op de bijeenkomst die in mei plaatsvond rond het vorige KPG-overleg,
waarin met de diensthoofden van de Landsrecherches en de directeur van de Rijksrecherche al over dit overwerp werd gesproken.
Na afloop van het KPG-overleg werden kennismakingsbezoeken gebracht aan Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella en gezaghebber Edison Rijna. Daarnaast
was er een ontmoeting met de korpsleiding van het KPCN, waarbij onder andere werd gesproken over hoe het politiekorps er momenteel voor staat en welke
gevolgen de gewelddadige dood van diender Ferry Bakx heeft gehad voor Bonaire, en voor het korps in het bijzonder.

KPG 011116 01 FACEBOOK

 

 

 

Vanmorgen, 1 november 2016, hebben er doorzoekingen plaatsgevonden in de bordelen van El Capitan en Petit Chateau te St. Maarten (en de bijbehorende kantoren). Deze doorzoekingen zijn het resultaat van een langdurig opsporingsonderzoek van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) te St. Maarten, dat de naam 'Pompei' draagt.

Bij de doorzoekingen krijgt het RST assistentie van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM), de Koninklijke Marechaussee en de Landsrecherche. De doorzoekingen vinden plaats onder leiding van de rechter-commissaris en vier officieren van justitie.

De verdachten E.R.M. (65, eigenaar van de bordelen), D.F. (54, manager van de El Capitan), L.M.A.R. (50, manager van Petit Chateau) en R.L.R. (47, management assistent) zijn aangehouden in verband met vuurwapenbezit, mensenhandel (uitbuiting), illegale tewerkstelling en mensensmokkel. De woning van E.R.M. is ook doorzocht.

Onder meer zijn administratie, een vuurwapen en digitale gegevensdragers in beslag genomen. Tevens zijn in totaal 29 vrouwen uit de Dominicaanse Republiek en Colombia aangetroffen. Het merendeel beschikte niet over geldige verblijfspapieren. Zij zullen worden overgedragen aan de immigratiedienst om te worden uitgezet.

In verband met het afpakken van crimineel vermogen zijn er ook vijf auto’s, twee boten, 4 vrachtwagens, één graafmachine, horloges en contant geld in beslag genomen. Misdaad mag niet lonen.

De hoofdofficier van justitie heeft inmiddels de Minister van Justitie in overweging gegeven om de bordelen te sluiten door de vestigingsvergunningen voor de beide bordelen te schorsen.

 

Sint Maarten - 27 vrouwen zonder geldige papieren werkzaam in bordeel Hypnotic - 25-10-2016

 Leden van de Unit Mensenhandel Mensensmokkel van het Korps Politie St. Maarten (KPSM) hebben maandag 24 oktober 2016 omstreeks 08:00pm het bordeel Hypnotic betreden. Aanleiding was het vermoeden dat daar enkele vrouwen zonder de nodige papieren werkzaamheden zouden verrichten.

Bij het betreden ter vaststelling van mogelijke illegale tewerkstelling werden de leden van het KPSM bijgestaan door leden van de Koninklijke Marechaussee. Geconstateerd is dat in het bordeel 27 vrouwen zonder de geldige verblijfspapieren aanwezig waren en daar arbeid verrichtten. Daarop is de officier van justitie ook ter plaatse gekomen. De 27 vrouwen - afkomstig uit onder meer Venezuela, Colombia en de Dominicaanse Republiek - zijn onder toezicht gesteld van de immigratiedienst en er is een uitzettingsprocedure in werking gesteld.

Manager van het bordeel M.J.P. (41) is eerder aangehouden geweest in verband met betrokkenheid bij mensenhandel in het bordeel Casa Blanca (onderzoek Papagaai). Zij is voor deze nieuwe strafbare feiten als verdachte aangehouden en morgen zal het verzoek van de officier van justitie om het geschorste bevel bewaring in dat onderzoek Papegaai op te heffen, worden behandeld door het Gerecht in Eerste Aanleg.

 

Curaçao - Prijs voor “Tempel by Night”- 25-10-2016

 

Nydia Daal, medewerkster bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, heeft op 18 oktober een prijs gewonnen voor het maken van de mooiste foto. Het was een inzending als cursist “fotografie” bij Studio Kort. Haar inzending was “Tempel by Night” waarmee zij een eerste prijs mee wist te behalen. Dit dankzij de kleuren, de compositie en andere technische aspecten waarmee zij de hoofdprijs wist te behalen. Dinsdag 25 oktober bood zij de foto uitvergroot aan aan Hoofdofficier (HOvJ) Heiko de Jong van het Openbaar Ministerie (OM). De Jong toonde zijn erkentelijkheid met het aanbieden van een ‘mini Tempel’ en de belofte dat de foto zal worden ingelijst en een prominent plekje zal krijgen in het monumentale gebouw.

TempelbyNight 02 251016

 

BES-eilanden - Airsoft-wapens verboden op de BES- 19-10-2016

 

Airsoft wapens worden overal ter wereld voor hobby en sport gebruikt. De wapens lijken sprekend op echte vuurwapens. Aangezien zij daarom voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn, vallen airsoft wapens ook onder de Vuurwapenwet BES en zijn dus verboden op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Logisch, immers als iemand wordt bedreigd met een dergelijk wapen zal die persoon in het algemeen niet kunnen zien dat het geen echt vuurwapen is.

Als je een airsoft wapen in bezit hebt en invoert ben je dus strafbaar. Op overtreding van de Vuurwapenwet BES staat gevangenisstraf. Dat levert een probleem op voor mensen die de airsoft wapens zouden willen gebruiken voor sport en hobby.

Elders en specifiek voor airsoft wapens, bijvoorbeeld op Curaçao wordt daar door de overheid rekening mee gehouden en zijn er speciale regels voor mensen die daadwerkelijk en alleen voor de sport dergelijke wapens willen bezitten. Dan wordt het voorhanden hebben van de wapens onder strikte voorwaarden gedoogd. Voorwaarden die ervoor moeten zorgen dat de wapens alleen voor sportbeoefening uit de kast komen en ervoor moeten zorgen dat de overheid weet wie zo’n wapen heeft. Ook zijn er dan regels over bijvoorbeeld de wijze van bewaren.

Dergelijke gedoogconstructies worden alleen gehanteerd op eilanden waar erkende sportverenigingen bestaan waar de wapens gebruikt moeten worden. Met die verenigingen worden dan afspraken gemaakt.

Op de BES-eilanden zijn geen officiële, erkende sportverenigingen bekend waar met deze wapens wordt gewerkt. Er is dus geen reden om een gedoogbeleid op te stellen en te hanteren. Voor zover de sport uitgeoefend wordt, vindt dit dus in ongeregeld verband plaats. Airsoft wapens kunnen op deze manier gemakkelijk in het illegale circuit verdwijnen met alle risico’s van dien. Denk aan het gebruik bij bijvoorbeeld atrako’s. Gelet hierop zullen de gezaghebbers van de BES-eilanden ook geen machtigingen afgeven voor airsoft wapens.

De douane op de BES-eilanden neemt geregeld airsoft wapens in beslag, bestemd voor individuele liefhebbers. Zowel de invoer als het voorhanden hebben van airsoft wapens in algemene zin is op de BES-eilanden verboden. Handelen in strijd hiermee leidt tot in beslagname van de betreffende voorwerpen. Omdat het verboden voorwerpen zijn, worden zij niet terug gegeven. Vanaf 1 januari 2017 lopen overtreders kans om naast het verlies van de wapens ook een straf te krijgen.

Dit beleid ziet uitsluitend op airsoft wapens en kan wijzigen indien er in de toekomst een erkende vereniging komt. Hoewel dit bericht uitsluitend gericht is op airsoft wapens, geldt voor alle voorwerpen gelijkend op een echt vuurwapen dat het in het bezit hebben van deze wapens strafbaar is gesteld. Dit is strafbaar gesteld in de Vuurwapenwet BES.

 

Curaçao - Top C lijst van 34 naar 56 recidivisten- 19-10-2016

 

WILLEMSTAD – Het project Top C(uraçao) ‘Tur Wowo Riba Bo’ heeft het aantal jonge recidivisten tussen de 12 en 24 jaar onder haar begeleiding uitgebreid. Het aantal jongeren is uitgebreid van 34 naar 56.

Middels een samenwerkingsverband tussen partners uit de justitiële- en zorgketen, is er bijna twee jaar geleden de inmiddels succesvolle aanpak Top C(uraçao) ‘Tur Wowo Riba Bo’ gestart. Deze aanpak beoogt de jeugdige veelpleger te doen stoppen met het plegen van veelal zware misdrijven door een intensieve aanpak van de jongere en diens directe omgeving gericht op straf, zorg en preventie door ook de jongere familieleden van de Top C’er in de aanpak te betrekken. Door middel van een persoonsgerichte benadering, wordt beoogt het aantal delicten die een grote impact hebben op de samenleving, zoals atrako’s sterk te verminderen. Er wordt intensief samengewerkt met verschillende ketenpartners, zowel binnen als buiten de justitiële keten. Onder andere met de Ministerie van Justitie, Onderwijs, Volksgezondheid en SOAW. Top C werkt verder nauw samen met een groot aantal partners, zoals Stichting AJJC, UO Reclassering, gevangenis SDKK, politiekorps KPC, Gezinsvoogdij-instelling, Centrum Familie en Jeugd, Kas di Bario, 1000 Hoben na Trabou, Wit Gele Kruis, Departamentu Salu Hubenil, Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal (SIGE), schoolbesturen RKCS, VPCO en DOS en stichtingen zoals YAVE, Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) en Stichting Accretio. Een integrale en intensieve benadering, waarbij elke betrokken organisatie bijdraagt aan een effectieve aanpak van de jongere en diens familie, is waar de Top C aanpak voor staat.

Aan het begin van de aanpak is er op basis van een aantal criteria een selectie gemaakt van jongeren binnen de samenleving die de afgelopen jaren verantwoordelijk zijn voor de stijging van het aantal high-impact crimes op Curaçao. In eerste instantie is er een lijst samengesteld van 34 jongeren en jongvolwassenen. Gekeken is naar jongeren met de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar die in de laatste 5 jaar meerdere malen in aanraking zijn gekomen met justitie, waarvan minimaal 1 keer voor een high-impact delict. Elk jaar wordt deze lijst uitgebreid aan de hand van de gehanteerde criteria. Het Openbaar Ministerie heeft de Top C lijst inmiddels uitgebreid. Er zijn in totaal 22 jongeren aan de oorspronkelijke lijst toegevoegd.

Met in totaal 56 jongeren op de Top C lijst zullen het OM en alle belangrijke ketenpartners hun intensieve samenwerking voortzetten en zal men zich zoveel mogelijk inzetten voor een veiligere samenleving op Curaçao. Daarbij dient naast repressie ook aandacht te zijn voor preventie, waarbij niet alleen de Top C’er de nodige aandacht krijgt, maar ook broertjes, zusjes en kinderen van de Top C’ers. Structurele knelpunten zoals vroegtijdig schooluitval, arbeidsmogelijkheden en woonvoorzieningen worden in de aanpak gesignaleerd en aangepakt, waarbij desbetreffende ministeries en instanties zoveel mogelijk op hun eigen verantwoordelijkheid wordt gewezen in een effectieve aanpak van criminaliteit onder jongeren en jongvolwassenen. Alleen op deze manier wordt ervoor zorggedragen dat structurele problemen die ten grondslag liggen aan criminaliteit onder jongeren en jongvolwassen effectief en duurzaam wordt aangepakt.

 

St. Maarten - Geen strafrechtelijk onderzoek naar hoofd Landrecherche- 18-10-2016


Op 19 juni 2016 deed de heer L.C.J. Lewis aangifte tegen het hoofd van de Landsrecherche Sint Maarten de heer A. Doran. Lewis beschuldigde Doran van valsheid in geschrift, meineed en smaad.

Onder verantwoordelijkheid van de Procureur-General mr. A.R.E. Schram heeft de Landsrecherche Curaçao een uitgebreid feitenonderzoek uitgevoerd naar deze beschuldigingen. Binnen dit onderzoek zijn in totaal elf personen gehoord, waaronder diverse personen binnen de Landsrecherche. Daarnaast zijn schriftelijke stukken toegevoegd aan het dossier.

Uit het onderzoek is komen vast te staan, dat de beschuldigingen zoals geuit door Lewis jegens Doran onterecht zijn en feitelijke grondslag missen.

Er is sprake van een snel geëscaleerd arbeidsconflict tussen Lewis en zijn werkgever. Binnen het disciplinaire traject dat heeft geleid tot de op non-actiefstelling van Lewis zijn de juiste procedures gevolgd. De daarin door Doran opgemaakte rapportages zijn inhoudelijk niet onjuist en kunnen worden onderbouwd met bewijsmiddelen of getuigenverklaringen. De rapportages zijn ook niet anders dan noodzakelijk verspreid.

In het onderzoek is niemand als verdachte aangemerkt. Er is ook geen sprake van een verdenking van valsheid in geschrift, meineed, smaad of enig ander strafbaar feit gepleegd door Doran.

Er zal geen strafrechtelijk onderzoek volgen en de zaak is hiermee beëindigd.

 

Bonaire - Poging moord/doodslag Kaya Orinoco - 17-10-2016

 

Maandag 17 oktober werd omstreeks 2 uur ’s nachts melding gedaan van een schietpartij aan de Kaya Orinoco. Een man verklaarde tegenover de politie dat hij met een vuurwapen is beschoten toen hij in zijn personenauto langs een bar reed. Hij raakte niet gewond, maar de auto toonde wel perforaties van kogels. De zaak is momenteel in onderzoek door KPCN.
Op vordering van een Officier van Justitie (OvJ) is door de rechter-commissaris naar aanleiding hiervan vannacht een huiszoeking uitgevoerd op in een woning aan Mamparia Kutu waar een auto in beslag is genomen voor verder onderzoek. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. Aanhoudingen worden in deze zaak niet uitgesloten.

 

Curacao - PG geeft opdracht tot feitenonderzoek- 12-10-2016

 

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie heeft een melding ontvangen van een mogelijke bedreiging met een vuurwapen door het hoofd van de VDC, de heer Michael Römer.
Gezien de ernst van de beschuldiging en de positie van betrokkene, heeft de Procureur-Generaal (PG) op 11 oktober 2016 de Landsrecherche Curaçao opdracht gegeven tot het instellen van een feitenonderzoek. Doel van dit feitenonderzoek is te achterhalen wat er feitelijk is gebeurd en vast te stellen of er een verdenking is van een strafbaar feit.
Het Openbaar Ministerie benadrukt dat er op dit moment geen sprake is van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek. Thans is ook nog niemand als verdachte aangemerkt. Eerdere berichtgeving in diverse media dat er al een strafrechtelijk onderzoek zou lopen bij de Landsrecherche, waarin getuigen zouden zijn gehoord, is onjuist.

 

Curacao - Huiszoeking bij de Centrale Bank vandaag- 06-10-2016

 

Het team bestrijding ondermijning heeft vandaag, 6 oktober 2016, onder leiding van de Rechter-Commissaris (RC) een huiszoeking uitgevoerd in het gebouw van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten in Scharloo. Deze zoeking houdt verband met het lopende onderzoek naar mogelijke belastingfraude gepleegd door de president van de Centrale Bank. De zoeking was noodzakelijk omdat de bank om juridische redenen niet wilde meewerken aan een verzoek om informatie. Die informatie is nu tijdens de zoeking door de bank aan de Rechter-Commissaris verstrekt en door hem in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht en het onderzoek is nog in volle gang.

Het team bestrijding ondermijning is een eenheid van het recherche samenwerkingsteam (RST) en het Openbaar Ministerie op Curaçao en Sint Maarten die gespecialiseerd is in het bestrijden van ondermijning. Deze aantasting van de rechtstaat vindt met name plaats door strafbare feiten als (belasting)fraude, corruptie en witwassen.

 Bonaire - Zoeking aan boord van olietanker “Carabobo”- 05-10-2016

In het kader van een onderzoek (Opiumwet) heeft dinsdagmiddag 4 oktober een zoeking plaatsgevonden op de tanker “Carabobo”. Deze vaart onder Singapore-vlag en arriveerde dinsdag bij de Bopec-installatie. De “Carabobo” lag op zee afgemeerd in afwachting om te laden toen de Officier van Justitie te Bonaire de kapitein heeft gevorderd om aan te meren.
Aan de zoeking hebben deelgenomen functionarissen van de politie (KPCN), Koninklijke Marechaussee (KMar), RST, Douane en de Kustwacht, allen onder leiding van een Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) BES. De zoeking heeft tot gisteravond laat geduurd en gaat vanmorgen verder. 

 

Bonaire - Aanhouding in de wijk ‘Den Tera’- 04-10-2016

 

In de wijk ‘Den Tera’ op Bonaire heeft maandagmiddag in het kader van een drugsonderzoek een aanhouding plaatsgevonden. Het is de man C. geboren op Bonaire.
Er zijn in het kader van het onderzoek verdovende middelen en geld in beslag genomen. Het betreft enkele honderden gram drugs en enkele honderden dollars. Ook is in het kader van het onderzoek een auto, een Toyota 'Vitz', van C. in beslag genomen. Deze zal ter zijner tijd aan de rechter worden voorgelegd voor verbeurdverklaring aangezien uit het onderzoek is gebleken dat de auto is gebruikt om drugs te verstoppen en vanuit de auto verdovende middelen te verkopen.
Het betreft een onderzoek van de KPCN onder leiding van een Officier van Justitie van het openbaar ministerie (OM) BES. KPCN werd in deze ondersteund door functionarissen van de RST en KMar.

 

BES-eilanden - Externe communicatie OM BES- 26-09-2016

Met ingang van 1 oktober 2016 zal het Openbaar Ministerie Bonaire, Sint Eustatius en Saba (OM BES) zelf de communicatie naar buiten toe verzorgen. De inhoudelijke woordvoering en verantwoordelijkheid hiervoor blijft bij Hoofdofficier van Justitie, Henry Hambeukers. Norman Serphos en Gino Bernadina zullen in de toekomst gaan zorgen voor de externe contacten en treden in voorkomende gevallen ook als woordvoerders op. Dit werd op 23 september gecommuniceerd aan de lokale pers op Bonaire tijdens een persconferentie.

De heer Serphos, zal primair belast zijn met het onderhouden van de externe contacten en mogelijke woordvoering voor de pers op Bonaire en is te bereiken op (+599 9) 434-2157, mobiel (+599 9) 561-9075, fax (+599 9) 461- 3786 en e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De heer Bernadina, die primair belast zal zijn met het onderhouden van de externe contacten en eventuele woordvoering de voor de pers op St. Eustatius en Saba is te bereiken op (+1 721) 542-2243/543-0109, mobiel (+599 9) 514-2363 fax (+1 721) 542-3907 en e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot nu toe heeft de Rijksdienst Caribisch Nederland de externe communicatie voor het OM BES verzorgd. Daarvoor is het OM BES de RCN zeer erkentelijk. De goede band tussen het OM BES en de RCN zal blijven voortbestaan. Mocht het in de toekomst nodig zijn, kan het OM altijd gebruik maken van de diensten van de RCN.

Kralendijk, 26 september 2016

 

Bonaire - Update Drum, nieuwe aanhouding, vuurwapens in beslag genomen- 22-09-2016

In het onderzoek Drum is in de vroege ochtend van 22 september met bijstand van het Arrestatieteam van Korps Politie Curacao opnieuw een aanhouding verricht.
Eerder deze week is de bevolking gevraagd om uit te kijken naar een man waarvan een signalement en zijn vermoedelijke roepnaam ‘Kike’ werden gemeld. De man is verdachte in het onderzoek Drum.
Naar aanleiding van een ontvangen anonieme tip is het arrestatieteam in een woning aan de Kaya Gloria naar binnen gegaan en heeft daar een man die aan het signalement van de verdachte voldoet aangehouden. Zijn initialen zijn J.E.E.P. Naast deze verdachte zijn 3 andere aanwezigen aangehouden.
Een van de 3 andere personen die in de woning zijn aangehouden werd al langer gezocht in verband met een ernstig geweldsfeit. Zijn initialen zijn T.T.B de J.
Er zijn ook 2 vrouwen op heterdaad aangehouden op verdenking dat zij de beide aangehouden mannen hebben geholpen om uit de handen van politie en justitie te blijven. De initialen van de vrouwen zijn V.R. en P.T.S
Op woensdag 21 september zijn de 3 verdachten in onderzoek Drum die eerder waren overgebracht naar de Korrektie Instelling Aruba, met hulp van Defensie teruggebracht naar Bonaire.
Deze week is ook op een ander gebied hulp verleend door defensie personeel.
Afgelopen maandag is met het schip De Pelikaan een groep Nederlandse militairen op het eiland aangekomen om mee te helpen bij het onderzoek. De assistentie van deze specialistische groep bestond uit het onderzoeken van moeilijk begaanbaar terrein. Dit onderzoek leverde de vondst van meerdere vuurwapens op die mogelijk bij de overval met fatale afloop zijn gebruikt.
Momenteel worden deze vuurwapens uitgebreid onderzocht. Het team zal de specifieke informatie over de wapens ook in de verhoren gebruiken en om die reden kan er in deze fase geen informatie over de aard van de wapens naar buiten worden gebracht.
Op 22 augustus werd in onderzoek Drum als verdachte een man aangehouden met de initialen E.F.S . De man werd aangehouden omdat hij de gebruiker was van een in het onderzoek als verdacht aangemerkt wit busje. Onderzocht moest worden of hij enige betrokkenheid had bij de misdrijven uit onderzoek Drum. Het Openbaar Ministerie beschouwt deze man niet langer als verdachte.

 

Bonaire - Requisitoir Hoofdofficier van Justitie Henry Hambeukers 
ter gelegenheid van de installatie van rechter Gerard van den Dungen- 23-09-2016

 

Mijnheer de President

Edelachtbaar College
Meneer de Gezaghebber
Mijnheer de Rijksvertegenwoordiger
Mijnheer de Korpschef
Geachte heer Deken
Genodigden, professioneel en anderszins betrokkenen
Beste familie, vrienden en belangstellenden,
Maar in het bijzonder beste mr. Gerard van den Dungen, rechter te Bonaire,

Het is mij een eer vandaag te mogen requireren tot installatie van mr. van den Dungen tot rechter bij het Gemeenschappelijk Hof en zeker ook, als u mij toestaat, als ‘de’ rechter op Bonaire.
Felicitaties aan hemzelf, aan zijn gezin in Nederland en natuurlijk aan het Hof zijn op zijn plaats en welgemeend.

‘De’ rechter op Bonaire. Ik noem het niet voor niets.
Bonaire en het Openbaar Ministerie zijn blij dat steeds weer een ervaren rechter op Bonaire wordt geplaatst. Die levend binnen de Bonairiaanse gemeenschap recht doet op Bonaire. Hier zijn basis heeft.
Het is al lang niet meer zo dat Bonaire als een buitenpost van Curacao wordt gezien. En kan worden gezien.
Bonaire heeft een eigen problematiek, eigen leefomstandigheden, eigen mores en -en dat gaat natuurlijk in het bijzonder ook het OM aan- een criminaliteit waar met kennis van de lokale omstandigheden een juridisch instrumentarium op dient te worden toegepast.
Op civiel en bestuursrechtelijk gebied is het al goed die mores te kennen. Maar ik ben overtuigd dat het voor een rechter-commissaris in strafzaken een duidelijke pre is als hij de weg weet op het eiland. Al is het maar omdat politiemensen, advocaten en verdachten daar van uitgaan. En dat Gerard van den Dungen Papiamentu verstaat en spreekt is zeker een voordeel.

Toen mr. van den Dungen enkele weken geleden kennis kwam maken, vlak voordat hij het stokje van mr. Koopmans zou overnemen, verkeerde Bonaire nog in ongeloof over het feit dat de politieman Ferry Bakx zijn leven had gelaten bij het reageren op een melding. Tijdens zijn werk was hij doodgeschoten.
En de nacht voor onze kennismaking had er een gewapende overval plaatsgevonden op de Scholengemeenschap waarbij op een bewaker is geschoten.
Godzijdank geen gebruikelijke week op Bonaire. Maar wel een realiteit.
De tijd dat men zich afvraagt of er voor een eigen rechter-commissaris op een eiland van 18.000 zielen genoeg werk is, is dan ook verleden tijd.
Bonaire kent een forse criminaliteitsdruk. Van oudsher kennen we op het eiland veel geweldscriminaliteit. Maar de ligging vlakbij drugsproductielanden, de toegankelijkheid vanaf de zee en de goede logistieke verbindingen met welvarende westerse landen maken het eiland ook kwetsbaar voor grensoverschrijdende drugscriminaliteit.
De signalen van financieel-economische criminaliteit, mensenhandel en uitbuiting en georganiseerde criminaliteit in brede zin, worden ook steeds duidelijker. De criminologische factoren zijn er ook naar:
- Armoede in de regio,
- de ligging in een migratieregio,
- onstuimige economische ontwikkeling zeker op het gebeid van bouw en toerisme,
- een grotendeels nog contante economie,
- een nog jonge en daardoor nog niet volgroeide overheid
- en met de dollar de mondiaal meest gebruikte en dus vanuit crimineel oogpunt meest aantrekkelijke lokale munteenheid.

De aantrekkingskracht van Bonaire op criminaliteit is dus groot.
En een recent onderzoek in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vermeldt dan nog als relevante factor dat er veel jonge mannen op het eiland wonen in de leeftijd waarin ook veel criminelen actief zijn.

Die criminaliteitsdruk en veiligheidsbedreigingen zijn groot en vragen dus om een antwoord. En ik maak graag van de gelegenheid gebruik om te vertellen waar het OM dat antwoord in zoekt.

In 2013 werd in het Veiligheidsbeeld BES-eilanden nog opgetekend dat er aanwijzingen waren voor allerlei vormen van criminaliteit, maar nog geen harde gegevens voorhanden waren. Nog steeds beschikken we niet over harde en kwantitatieve gegevens. Maar het zicht op de problematiek wordt duidelijker.
Bonaire hoeft zich wat criminaliteitsproblematiek nog niet te meten met een aantal omringende landen als Sint Maarten en Curacao. Maar net als in die landen wordt duidelijk dat als we ingaan op de traditionele weg, de kans groot is dat we de slag verliezen. En onveiligheid toeneemt.
Die traditionele weg -en veroorloof me dat ik het omwille van de helderheid wat versimpeld beschrijf- houdt in dat het OM zich vooral beperkt tot het leiding geven aan opsporingsonderzoeken. En met de opsporingsdiensten proberen om op een zo onderbouwd mogelijk manier keuzes te maken tussen alle mogelijke onderzoeksthema’s.
De bijdrage van het strafrecht aan de veiligheid is dan afhankelijk van het effect van dat strafrecht op individuele daders en op de afschrikking die wordt bereikt naar anderen toe.
We moeten vaststellen dat de veiligheid daarmee onvoldoende wordt gediend. Dat we daar de oorlog niet mee gaan winnen en op sommige terreinen aan het verliezen zijn.

Want misdaad heeft niet stilgestaan.
Misdaad en zeker georganiseerde misdaad werkt mondiaal en is mondiaal georganiseerd. Maakt gebruik en misbruik van vergaande technologie. Is bereid steeds zwaarder geweld te gebruiken. Maakt op sluwe wijze misbruik van knelpunten in regelgeving. Vaart slim door de ruimte tussen de wal en het schip die zo vaak tussen overheidsinstrumenten of zelfs tussen betrokken landen ontstaat. Sterker nog: ondermijnende criminaliteit manipuleert die overheidsinstrumenten zodat zij krachteloos worden of zelfs ingezet worden voor criminele belangen. Corruptie en verweving van belangen verlammen de overheid.
Strafrechtelijke onderzoeken en veroordeling van individuen vormen daartegen geen afdoende instrument. Je moet het fenomeen tegemoet treden. Ook met strafrechtelijke instrumenten, maar er is meer nodig.

Het OM wil daarom naast het traditionele handwerk, ook andere wegen bewandelen. Het OM vindt dat dat noodzakelijk is. Het is simpel: we moeten iets.

Grosso modo komen de ambties neer op drie thema´s: professionaliteit, integrale aanpak en communicatie

1) Natuurlijk willen we als organisatie voortdurend blijven werken aan deskundigheid, zorgvuldigheid, efficiëntie en transparantie.
Dat klinkt vanzelfsprekend en zal niet verbazen. Maar die keuze dwingt ons tot actie. Tot daadwerkelijke investeringen in vakmanschap en specifieke expertises.
Maar ook in bewuste aandacht voor zaken als slachtofferzorg en de zorg voor een professionele bedrijfsorganisatie.
Dat kunnen en mogen geen papieren uitgangspunten blijven. Alleen een professioneel OM kan een moeilijker geworden rol aan.

2) Om het strafrecht geen solistisch en eenzaam instrument tegen criminaliteit te laten zijn, willen we het meer en meer inzetten in een integrale aanpak. Dat willen we doen met partners. Traditionele partners als de politie. Met relatief nieuwe partners als andere bestuursdiensten. Maar ook met op het oog niet meteen voor de hand liggende, onverwachte partners als private partners en maatschappelijke organisaties. Met hen willen we bekijken hoe we een gezamenlijk weerwoord kunnen bieden aan criminaliteit. En belangrijker: dat dan ook met die partners feitelijk gaan doen.
Het kernwoord is integraliteit. Als regelgeving, uitvoering, preventie, zelfregulering en repressie door middel van strafrecht als een geheel worden ingezet, is de weerbaarheid van de overheid en van de maatschappij tegen criminaliteit optimaal. Dat vergt probleemonderkenning bij alle partners en de bereidheid om niet vooral voor eigen doelen maar voor een overstijgend doel te gaan. Dat vergt investeringen die het OM bereid is te doen. Niet alleen hier in mooie woorden maar ook in de praktijk. Dat betekent dat het OM vanuit de eigen rol initiatieven neemt om partijen bijeen te brengen en tot resultaten te komen. En daarin de belangen van anderen onderkent en daar ook rekening mee houdt.
Bereidheid om onze eigen uitgangspunten in samenwerking ondergeschikt te maken aan een gezamenlijk doel was niet altijd ons sterkste punt in het verleden.
Deze ambitie om in te zetten op integrale aanpak betekent niet dat we alleen nog maar aan de slag gaan als een aanpak volledig integraal is. Als alle betrokkenen meedoen en tot het uiterste gaan. Zeker om deze ontwikkeling op gang te krijgen, zullen we ook kleinschalige samenwerking omarmen. En zoals gezegd ook met minder traditionele partners.

3) De derde ambitie ziet op Communicatie.
Het aantal potentiele partners in de strijd tegen criminaliteit is onbegrensd. Iedereen heeft belang bij veiligheid en dus is ook iedereen een potentiele partner. Maar om tot partnership te komen, moet het gezamenlijke belang voor het voetlicht komen en moeten we elkaar kennen.
Dat betekent dat het OM de komende jaren veel waarde hecht aan communicatie. Niet alleen aan de gebruikelijke persberichten over aanhoudingen en veroordelingen. Maar ook aan communicatie over verschijningsvormen van criminaliteit, met uitleg over de korte en lange termijnschade voor een samenleving die door verschillende vormen van criminaliteit wordt veroorzaakt. Dus ook met uitleg waarom het OM aan sommige strafbare feiten meer aandacht wil besteden dan aan andere.
Dat betekent niet alleen communicatie naar de maatschappij, maar ook met de maatschappij. Open staan voor dialoog.
Door beelden rondom criminaliteit en de effecten er van op het dagelijks leven met elkaar te bespreken, maak je die effecten voor iedereen zichtbaar en kan iedereen gaan inzien dat niemand onaangeraakt blijft door criminaliteit.
En dat iedereen van goede wil nadelen ondervindt of gaat ondervinden van misdaad.
Dan ontstaat er draagvlak voor bestrijding. Betrokkenheid bij bestrijding.

Ik haalde eerder het doodschieten van de agent hier op Bonaire aan. Op Dia di Boneiru beschreef de waarnemend gezaghebber dat die gebeurtenis een belangrijk moment is geweest op Bonaire. Tegenstellingen, discussies werden terzijde geschoven in een gezamenlijke afkeuring. Die energie maakte zelfs een ontwikkeling mogelijk waarin de oude tegenstellingen tussen wij en zij op het eiland verzacht werden.
Dat is heel hoopgevend. Hopelijk gebeurt het niet meer ten koste van een leven. Maar als we iets van die energie kunnen mobiliseren tegen het brede fenomeen criminaliteit, dan is dat een gigantische belemmering voor het woekeren van misdaad.

Mooie woorden, al zeg ik het zelf. Maar wat betekent dat nou voor Bonaire en voor Saba en Sint Eustatius?
Het is niet helemaal nieuw. In deze lijn zijn we al bezig. In grote en kleine dingen. En met wat creativiteit zie je ook overal kansen.

OM, politie en KMar hebben in de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd naar drugssmokkel via de luchthaven op Bonaire. Smokkelaars werden aangehouden en veroordeeld. Soms samen met medewerkers die een oogje hadden dichtgeknepen of nog verder waren gegaan. We hadden echter niet de indruk dat de smokkel daarmee stopte.
Sinds anderhalf jaar zitten overheidspartners en private partners die werkzaam zijn op de luchthaven en die allemaal belang hebben bij een veilige luchthaven rond de tafel. En worden de lessen die uit de strafrechtelijke onderzoeken kunnen worden getrokken, met elkaar besproken. Worden maatregelen besproken om de kwetsbare punten en processen aan te pakken. We stellen ons als partners de 'an sich' voor de hand liggende vraag: Hoe zorgen we dat het verdraaid moeilijk wordt om een sporttas met drugs aan boord van de KLM te krijgen? Geloof het of niet, maar die vragen zijn nog nooit in zon brede samenstelling besproken.

Ik kijk jaloers naar mijn collega op Curacao. Met de verschillende projecten in de Ta Basta Awor-aanpak heeft het OM daar laten zien dat het partijen bij elkaar krijgt om wijksveiligheid te vergroten door preventiewinkels en buurtwacht.

Een ander voorbeeld is de samenwerking om geitendiefstal op Bonaire tegen te gaan.
Geitendiefstallen zijn vrij eenvoudig uit te voeren. De verkoop van het vlees van meteen na de diefstal geslachte geiten is vrij eenvoudig. Weinig risico, grote opbrengst. Maar ook grote gevolgen. Geitenkuddes zijn veel geld waard en vormen vaak zelfs een familiespaarpot of de noodzakelijke aanvulling op het pensioen. Los van de emotionele waarde omdat het een in generaties opgebouwde kudde is.
Als geiten worden gestolen en geslacht, roept iedereen dat de buit te vinden moet zijn. Er zit immers geen stempel op. En dat de politie meer moet surveilleren in het uitgestrekte platteland om de dieven te kunnen pakken.
In die reacties zit een kern van waarheid. Er moet een systeem te bedenken zijn waarin gerichte controle op niet via de officiële lijnen in de verkoop gekomen vlees en handhaving van het verbod om zelf geiten te slachten en het vlees te verkopen, een hoge drempel opwerpen tegen geitendiefstal.
Dat systeem wordt nu bedacht. Niet door politie en de Warenkeurders alleen. Maar met de kunukero’s erbij. Zij zijn belanghebbend en hebben de kennis maar ook de mogelijkheden om bestaande praktijken die de diefstal eenvoudig maken, te beëindigen. Het belangrijkste is echter dat het gezamenlijke belang EN de gezamenlijke verantwoordelijkheid is onderkend.
Het zou mooi zijn als de houders van restaurants en foodtrucks ook nog aansluiten.

We hebben veel gevallen van huiselijk geweld. In de strafrechtketen betekent dat aanhouding, vaak gekoppeld aan tijdelijke ontwrichting van gezin en inkomensverlies. Terwijl we het strafrecht vaak vooral inzetten om hulpverlening door te drukken.
Maar we zien niet alle gevallen. We weten dat de kerken ook veel signalen krijgen. En bijvoorbeeld in de pastorale zorg ook hier mee aan de slag gaan. Gezinnen proberen te helpen. Het strafrecht loopt tegen knelpunten aan. Ik weet zeker dat de kerken ook tegen beperkingen oplopen. Het zou toch logisch zijn als we elkaar versterken. Helpen waar de ander geen mogelijkheden meer ziet. Dan moet het OM misschien zaken anders afdoen dan gebruikelijk. Om niet door de hulpverlening van een kerk heen te fietsen. Maar het resultaat is wellicht beter.
Ik las onlangs dat op de Bovenwindse eilanden senior citizens zich hadden uitgesproken tegen huiselijk geweld. Die betrokkenheid komt voort uit inzicht in de omvang van het probleem maar ook vanuit zicht op de schade die huiselijk geweld aanricht. Concrete, lokale kennis. En de senioren hebben gezag in hun eigen familie en kunnen dus voor ons een partner vormen om het probleem in beeld te brengen, maar ook om concrete probleemgevallen anders dan met criminalisering tegemoet te treden. Voldoende redenen om samenwerking, partnership te onderzoeken.
Dit soort onverwachte partners zulle we echt steeds meer gaan opzoeken.

Sinds ongeveer een jaar kennen we een eilandelijk platform criminaliteitsbestrijding. Politie, bedrijfsleven, OM en bestuur komen bijeen om veiligheidsissues met elkaar te bespreken en te bezien welke maatregelen genomen kunnen worden en hoe samenwerking de werking kan versterken. Traditioneel vraagt het bedrijfsleven de overheid om meer veiligheid. In het EPC zoeken we samen naar oplossingen en drempels.

Het kan ook in eenvoudig te realiseren dingen zitten. Een collega van het parket heeft onlangs een bijdrage geleverd aan een voorlichtingsbijeenkomst voor accountants over het systeem van meldingen van ongebruikelijke transacties. Een instrument om witwassen te voorkomen. De insteek was niet om met het justitievingertje te zwaaien en te wijzen op het strafbaar zijn van niet-melden maar om uitleg te geven wat het maatschappelijk belang is van die meldingen bij het overheidsstreven om witwassen tegen te gaan. En om het gesprek aan te gaan over de afwegingen die wel en niet een rol zouden kunnen spelen bij de vraag melden of niet.

U vraagt zich wellicht af of het OM nu met deze nieuwe ambities de hele wereld gaat verbeteren. Neen, wij onderkennen dat wij die ambities in moeten zetten met een zekere focus.
Wij brengen in de samenwerking vooral het strafrecht in en we hebben niet de luxe om nieuwe werkterreinen voor het strafrecht aan te boren. Werkterreinen waar anderen al actief en effectief zijn.
Het strafrecht is een ingrijpend instrument dat proportioneel moet zijn gezien de aan te pakken problematiek. We moeten het inzetten waar de meeste kans op effect bestaat. Of waar andere middelen juist geen effect meer opleveren.
Dus niet elk maatschappelijk probleem is een werkveld voor ons. Wat wel?

Het OM zal altijd geweld blijven bestrijden. De overheidsreactie op de onveiligheid die geweld met zich meebrengt kan niet uitblijven.
Daarnaast is de aanpak van grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit een terrein waar het OM op focust. De schadelijkheid en verschijningsvormen van ondermijning roepen ook om een ingrijpend instrumentarium. Met vriendelijk vragen bereik je hier niets.

Een ander werkveld blijft de veelvoorkomende criminaliteit. De samenwerking met partners ligt hier voor de hand omdat onderzoek leert dat preventie en ondersteunende maatregelen op dit gebeid resultaat kunnen bieden. Maar het strafrecht is bij uitstek geschikt om waar nodig ook duidelijk te maken: tot hier en niet verder.

Tot slot zal het OM de focus richten op het afpakken van crimineel vermogen.
De schadelijke en ondermijnende werking van crimineel geld kan zeer groot zijn. Maar in alle gevallen geldt dat we als samenleving moeten uitstralen dat criminaliteit niet mag lonen.
En het strafrecht, het OM biedt bij uitstek de mogelijk om het af te nemen.
Maar ook hier geldt dat het aantal partners waarmee kan worden samengewerkt groot is. Dat de creativiteit op dat gebied erg groot kan zijn. Je kunt zoeken naar partners die je wijzen op crimineel geld, die helpen bij het blootleggen van witwasconstructies. Maar je kunt ook private partners zoeken die evenzeer belang hebben bij ene gezond financieel systeem en die kunnen helpen met het opwerpen van drempels.

Mijnheer de voorzitter, Ik dreig mijn hand te overspelen door als genodigde op het feest van het Hof en van mr. van den Dungen teveel OM-slingers op te hangen. Vergeef me die vrijpostigheid.
Ik stop snel. Het is vrijdagmiddag. En er staat een borrel te wachten. Een klassieke en krachtige combinatie.
Ik wens de nieuw geïnstalleerde rechter een gelukkige tijd op Bonaire en wens hem veel wijsheid in het bedelen van het recht aan de 'hende humilde' van dit eiland.

Dank U !

 

 

Sint Maarten - Geen vervolging van verdachten in onderzoek naar dodelijk ongeluk - 21-09-2016

Het Openbaar Ministerie zal niet overgaan tot vervolging van de verdachten in het dodelijk ongeluk voor de aankomsthal van de Princess Juliana International Airport op 20 Augustus 2016. Hierbij verloor een peuter het leven. Het jongetje rende onverwacht de straat op terwijl er een shuttle bus voorbij kwam rijden.

Zowel de chauffeur van de bus, als de vader van het jongetje zijn in het onderzoek als verdachte aangemerkt. Beiden zijn door de politie gehoord, alsmede een aantal getuigen. Daarnaast is in het onderzoek gebruik gemaakt van het sporenonderzoek uitgevoerd door de verkeerspolitie en van veiliggestelde videobeelden van de luchthaven, waarop de toedracht te zien is.

Ten aanzien van de chauffeur kan niet worden vastgesteld dat zijn snelheid, gelet op de omstandigheden ter plaatste, te hoog was, dat hij onvoldoende aandacht had voor zijn omgeving of dat hij anderszins een verkeersfout heeft gemaakt. Dat heeft tot gevolg dat hem in strafrechtelijke zin geen verwijt te maken valt. Ten aanzien van hem geldt dat het een tragisch ongeluk is.

Van het handelen van de vader (het zonder begeleiding op een openbare weg met druk verkeer achterlaten van zijn jeugdige kinderen in een auto waarvan het voorportier open staat) zou gezegd kunnen worden dat het – gelet op zijn zorgplicht – zodanig onverantwoordelijk was, dat het wellicht strafrechtelijk verwijtbaar is. Echter, het Openbaar Ministerie vindt in dit geval de vervolging van de vader niet opportuun, gelet op het verschrikkelijke gevolg dat hij zijn kind heeft verloren.

 

Sint Maarten - OM in beroep tegen vonnissen in Masbangu-onderzoek- 20-09-2016

Het Openbaar Ministerie (OM) is in hoger beroep gegaan tegen de vier vonnissen van het gerecht in Eerste Aanleg van St. Maarten (GEA) in het Masbangu-onderzoek. Het onderzoek draait om stemfraude tijdens de Statenverkiezingen in 2010. De verdachten R.C.H.J., C.C. en A.R.W, zijn verdacht van het verkopen van hun stem en R.H. wordt verdacht van het kopen van de stemmen van de andere drie verdachten.

Op woensdag 14 september 2016 heeft het GEA de vier verdachten vrijgesproken van de ten laste gelegde (poging tot) ‘vote buying’. Volgens het GEA is uit het dossier vast komen te staan dat er betalingen zijn gedaan met de kennelijke bedoeling om het stemgedrag van de ontvangers te beïnvloeden. Volgens het GEA is echter niet vast komen te staan dat er voor die betaling een tegenprestatie - te weten het stemmen op een bepaalde partij – is overeengekomen, noch dat daartoe een poging is gedaan.

Het aannemen van geld en goederen (van enige waarde) van vertegenwoordigers van politieke partijen door stemgerechtigden dient in de visie van het Openbaar Ministerie, ten allen tijde te worden beschouwd als ‘vote buying’. De omstandigheden waaronder de verdachten R.C.H.J., C.C. en A.R.W. het geld hebben aangenomen (en R.H. het geld heeft gegeven) maken dat voor hen duidelijk moet zijn geweest dat als tegenprestatie hun stem op de UP partij werd verwacht.

Uit het dossier volgt, naar de mening van het Openbaar Ministerie, dat er in ieder geval sprake was van een ‘stilzwijgende’ overeenkomst. Op dat (cruciale) punt wenst het Openbaar Ministerie een beslissing van het Hof in te roepen.

Voor de voltooiing van het delict is (ook volgens het GEA) voldoende dat partijen overeenstemming hebben bereikt over het op een bepaalde wijze stemmen in ruil voor geld. Dat uiteindelijk toch anders wordt gestemd maakt dat niet anders.

Voor de komende verkiezingen zal het Openbaar Ministerie alert zijn op signalen die het uit de samenleving ontvangt over het aannemen van geld of goederen van vertegenwoordigers van politieke partijen, en waar mogelijk overgaan tot opsporing en vervolging.

 

Curaçao - OM zet zich in voor veiliger verkeer op Curaçao- 18-09-2016

 Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao is de afgelopen maanden samen met diverse ketenpartners actief bezig geweest met het voorbereiden van concept-Landsbesluiten om de verkeersveiligheid op Curaçao te vergroten. Om dit te bewerkstelligen is per januari 2016 tijdelijke bijstand gekregen van een wetgevingsjurist. De afgelopen weken zijn in dit kader diverse wetgevingsvoorstellen aangeboden aan de verantwoordelijke ministers van Curaçao.

Allereerst, een van de concept-Landsbesluiten betreft het verbieden van de verlengde achterbrug bij motorfietsen om zo het ‘feveren’ op de openbare weg tegen te gaan. Verder zijn regels voorgesteld ten aanzien van ‘quads’. Ook zij zijn debet aan gevaarlijke situaties op de openbare weg. Naast de aanpak van ‘fever’ en ‘quads’ is in overleg met het Keuringslokaal gelijk gekozen voor het vastleggen en vernieuwen van een aantal technische eisen die nu al voor een groot deel worden gehanteerd door het Keuringslokaal, omdat de huidige verordening daarin niet meer voorziet.

Een tweede wetsvoorstel ziet op het tegengaan van alcoholgebruik in het verkeer. Het Openbaar Ministerie pleit in de wetswijziging voor de wettelijke invoering van een ademanalyseapparaat (blaastest) om hiermee de ademanalyse als bewijsmiddel aan te voeren voor een effectieve bestrijding van het rijden onder invloed in het verkeer, gestoeld op het huidige artikel 24 van de Wegenverkeersverordening Curaçao. Op basis hiervan kan weer daadwerkelijk begonnen worden met inzet van alcoholcontroles in het verkeer.

Een derde voorstel van het Openbaar Ministerie betreft een wijziging van de Motorrijtuigenbelas-tingverordening in die zin dat pas een belastingsticker wordt afgegeven nadat de eigenaar van het motorrijtuig zijn openstaande boetes heeft voldaan. Door dit voorstel zullen mensen minder makkelijk hun boete ontlopen en wordt het verkeersgedrag naar verwachting ten positieve beïnvloed. Het voorstel is inmiddels ingediend bij de Ministers van Justitie, Financiën en Verkeer, Vervoer, Ruimtelijke Planning (VVRP).

Tot slot maakt het OM Curaçao zich sterk voor de introductie van de zogeheten ‘kentekenaansprakelijkheid’. Hierbij wordt de houder van het kenteken verantwoordelijk gehouden voor verkeersovertredingen gepleegd met dat voertuig. Met camera’s kunnen dan verkeersovertredingen worden vastgelegd, waarbij het oproepingsproces-verbaal en eventueel een transactievoorstel direct naar de kentekenhouder worden opgestuurd. Het is niet meer nodig dat de politie bij elke overtreding de bestuurder staande moet houden en persoonlijk de bekeuring moet overhandigen en de pakkans wordt vergroot. Vormen van kentekenaansprakelijkheid bestaan reeds in Nederland en Aruba.

 

Sint Maarten - Toespraak Ton Maan tgv de installatie plaats van nieuwe rechter op Sint Maarten- 16-09-2016

Vandaag vond in Philipsburg (Sint Maarten) de installatie plaats van nieuwe rechters, te weten, de heren mr. J.J.J. Schols, mr. D. Gruijters en mr. T.R. van der Spoel. Tijdens de buitengewone zitting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba heeft Hoofdofficier van Justitie van Sint Maarten, Ton Maan, een toespraak gehouden:

Mijnheer de President, Edelachtbaar college, Mijnheer de Gouverneur, Mijnheer de Minister-president, Mevrouw de Staten-voorzitter, Mijnheer de Minister van Justitie, Geachte heer Deken, Collega’s,‘rechtsplegers, Familie, vrienden en overige geïnteresseerden, Maar vooral: geachte heer Van der Spoel, geachte heer Schols, geachte heer Gruijters,

De installatie van een nieuwe rechter is altijd een heuglijk feit. De installatie op Sint Maarten van drie nieuwe rechters – en dan ook nog een drie strafrechters – maakt vandaag wel tot een bijzonder heuglijke dag. Een hartelijke felicitatie is op zijn plaats. In de allereerste plaats voor de nieuw geïnstalleerden en hun familie en vrienden, maar uiteraard ook uw Hof en voor het land Sint Maarten.
Naast het requireren en het feliciteren heeft het Openbaar Ministerie op een zitting als deze ook altijd de verantwoordelijke taak om – over de hoofden van de nieuwe rechters heen – een evenwichtig beeld te schetsen van een belangwekkend actueel thema, liefst juridisch van aard.
De druk van de strafzaken op het Gerecht is niet gering. Het afgelopen half jaar was de functie van strafrechter op Sint Maarten vacant en heeft het Gerecht met hulp van de strafrechters van Aruba de strafzittingen gedaan. Daarvoor nogmaals onze oprechte dank aan de Arubaanse rechters.
De vice-presidente en ik hebben het echter al vaker tegen elkaar gezegd: tot voor kort vijf, thans vier officieren van justitie leveren dag in dag uit strafzaken aan die door één rechtercommissaris en één strafrechter behandeld worden.
Gelukkig zit de afdeling strafrecht van het Gerecht na vandaag weer wat ruimer in het jasje. Overigens zijn daarmee ook felicitaties aan de advocatuur en het Openbaar Ministerie op zijn plaats!
De afdoening van strafzaken in de zittingzaal bij de rechter is een essentieel onderdeel van de bestrijding van de criminaliteit. Essentieel, maar zeker niet het enige middel. Ik kom daar later op terug. De afgelopen jaren heeft de criminaliteit zich verder verhard: extreem geweld is geen uitzondering meer, vuurwapenbezit en vuurwapengebruik is zorgwekkend, de zware en ondermijnende criminaliteit neemt toe, de bedreigingen zijn groot.
Ruim een maand geleden, op 8 augustus, herdachten wij op Sint Maarten dat een jaar voordien police-officer Benjamin werd doodgeschoten toen hij bij een overval op een juwelier zijn moed toonde. Negen dagen na deze herdenking werd politieman Ferry Bakx op Bonaire doodgeschoten toen hij op een melding van een woninginbraak afging. Twee
moedige politiemensen die een stap naar voren deden waar burgers een stap terugdoen om zichzelf in veiligheid te brengen. Een stap naar voren die iedere politieman getraind is te doen. Met gevaar voor eigen leven, voor U en mij, telkens weer. Laten we ons dat allemaal goed realiseren!
Ik geef u een schets van een werkelijk verschrikkelijke week op Sint Maarten:
op 31 augustus wordt een gevangene doodgeschoten in zijn cel in de gevangenis,
op 1 september wordt een jonge man met een mes neergestoken, hij overlijdt ter plekke
op 2 september wordt een man neergeschoten, wordt in zijn been geraakt en overleeft het
op 3 september grijpt de politie in bij een huiselijke twist en treft een vuurwapen aan
op 4 september wordt een man voor zijn huis doodgeschoten
op 5 september vindt een overval met een vuurwapen plaats op een juwelier in Frontstreet
En tenslotte, 6 september, een fietser wordt bij een onverantwoordelijke inhaalmanoeuvre
doodgereden.
Zeven dagen, vijf vuurwapens, één mes, drie geweldsdoden, één verkeersdode.
Laat er geen twijfel over bestaan: het is en zal altijd de eerste prioriteit van het Openbaar Ministerie blijven om de verdachten van deze vreselijke geweldsdelicten voor de rechter te brengen.
Gewelds- en levensdelicten zijn onze topprioriteit en we zullen ons altijd tot het uiterste blijven inspannen om deze zaken op te lossen.
De rechtshandhaving op Sint Maarten heeft zich echter onvoldoende doorontwikkeld om een adequaat antwoord te kunnen geven op deze angstaanjagende, toegenomen maatschappelijke bedreigingen. Sterker, het schiet op veel vlakken tekort. Ik wijs op de financiën, de middelen en de formatie die ter beschikking worden gesteld aan de politie, aan het Openbaar Ministerie, aan het Gemeenschappelijk Hof, aan de gevangenis, maar laten we ook zeker niet vergeten: aan de advocatuur. Ik denk dat de deken daar nog wel op terug zal komen. Al deze hoofdrolspelers in de rechtshandhaving worden onvoldoende uitgerust voor het zware werk dat van hen verlangd wordt.
Stoppen we dan bij die constatering? Nee, zeker niet, ik wil niet alleen spreken over de tekorten in de strafrechtketen. Immers, rechtshandhaving is meer dan alleen de toepassing van strafrecht. Natuurlijk moeten er strafrechtelijke interventies zijn, ze moeten effectief zijn, ze moeten zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor alle slachtoffers, verdachten en de burgers in Sint Maarten.
Maar we praten dan vooral over repressie, over het reageren op strafbaar handelen en bestraffen achteraf. Dat is slechts heel beperkt effectief in het voorkómen van criminaliteit.
De toepassing van het strafrecht alléén is niet de oplossing voor alle veiligheidsproblemen van een samenleving.
Een mooi voorbeeld kwam recent in de media naar voren, namelijk een opvallende daling met ruim 20% van het aantal gepakte bolletjesslikkers dat van Sint Maarten, Curaçao of Aruba naar Amsterdam vloog. Een mooi resultaat van strafrechtelijk optreden. Echter, tegelijkertijd is het aantal gepakte bolletjesslikkers op de route van de Cariben naar Düsseldorf het afgelopen half jaar bijna verdubbeld. Dit toont aan dat de financiële drive achter de criminaliteit altijd aanwezig blijft en de crimineel (letterlijk) zijn alternatieve route zoekt. We moeten daarom veel meer investeren op het wegnemen van die drive, door het afpakken van het financiële voordeel van de crimineel.
Ook op Sint Maarten gaan we daarom aan de slag met een afpakteam, een Asset Recovery Team. De Minister van Justitie en de Minister van Financiën hebben de opdracht daartoe ondertekend.
Een team bestaande uit mensen van KPSM, Douane, Kustwacht, Belastingdienst, Marechaussee en de Landsontvanger gaat zich richten op het afpakken van crimineel geld.
Door hun criminele vermogens af te pakken en de opbrengsten ten goede te laten komen van de rechtshandhavingsdiensten, betaalt de crimineel z’n eigen opsporing. Crime doesn’t pay!
Zoals u uit de samenstelling van het team al kunt afleiden, gaat het om een integrale aanpak, om samenwerking. Niet alleen het OM en opsporingsdiensten, maar ook de belastingdienst, ook de Landsontvanger.
Het streven naar een integrale aanpak is een van de drie pijlers van de strategie van het Openbaar Ministerie voor de komende jaren: het optimaal inzetten van de expertise, capaciteit, bevoegdheden en informatie van de handhavingsdiensten, het bestuur maar zeker ook private partijen uit de samenleving. Juist de samenwerking met maatschappelijke partners maakt de integrale aanpak zo effectief in de bestrijding en het voorkomen van crimineel gedrag. En daarvoor is nodig een besef van gedeelde verantwoordelijkheid, onderling vertrouwen en gelijkgerichtheid.
De samenleving zelf moet als geheel veel nadrukkelijker betrokken worden bij het bereiken van een veiliger en rechtvaardiger samenleving. Er moet een collectief bewustzijn en een publieke opinie ontstaan die leidt tot betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties, van bedrijven en media in het bereiken van een culture of legality and justice.
Meer vertrouwen in wet en recht moet ontstaan: de samenleving mag niet meer wegkijken, criminaliteit niet meer ‘normaal’ vinden en ‘geen geloof hebben’ in handhavingsdiensten.
De week zoals ik u schetste mag geen oud nieuws worden waarna we verder gaan waar we gebleven waren.
De Franse schrijver en piloot Antoine de Saint-Exupéry heeft ooit gezegd: Als je een schip wilt bouwen, roep dan niet de mensen bij elkaar om plannen te maken, het werk te verdelen, gereedschap te halen en hout te kappen, maar breng ze het hartstochtelijk verlangen naar de wijde, eindeloze zee bij. Dan bouwen ze het schip zonder hulp.
Een samenleving die zich teweer wil stellen tegen geweld, tegen wetteloosheid, tegen corruptie is de basis waarop de handhavende diensten kunnen bouwen aan een strafrechtelijk ingrijpen met duurzame resultaten. Het Openbaar Ministerie en de diensten moeten daarom in directe verbinding staan met de samenleving. En die verbinding, dat maatschappelijk draagvlak is op het moment onvoldoende.
Informeren en mobiliseren zijn daarbij kernwoorden. Naast de integrale aanpak is dit de tweede pijler voor het Openbaar Ministerie de komende jaren: een betere verbinding leggen met de maatschappij. Het Openbaar Ministerie en de handhavende diensten zullen vaker, beter en meer moeten uitleggen wat we doen, binnen en buiten de rechtszaal. Aan de hand van beeldbepalende zaken, aan de hand van themazittingen, aan de hand van meer en betere contacten met de media.
Zo heeft mijn hele parket drie weken geleden uitgebreid gesproken met de uitgever van een van de lokale kranten over hoe om te gaan met de media, maar ook hoe de media naar ons kijken. Zo zullen wij elke maand tijdens primetime op een van de radiostations een uur lang uitleg geven over allerlei aspecten van het werk van het Openbaar Ministerie.
Maar ook in dat werk van het OM moet sprake zijn van een doorontwikkeling in deskundigheid, in efficiëntie en transparantie, in zorgvuldigheid. De samenleving mag verlangen dat er sprake is van een professionele OM-organisatie.
De juridische kwaliteit van de gepleegde interventies is cruciaal. In andere woorden: het vakmanschap moet op orde zijn en in zorgvuldigheid worden toegepast. Dat is de derde pijler van de strategie van het OM; de eigen organisatie.
Wat niet meer mag gebeuren (en wat in het verleden teveel gebeurde) is dat zaken zonder een deugdelijke reden lang bleven liggen. Moeilijke keuzes moeten worden gemaakt, er is absoluut onvoldoende opsporingscapaciteit om alle criminaliteit aan te kunnen pakken.
Maar als de keuzes zijn gemaakt dan moet de zaak zo voortvarend mogelijk afgehandeld worden.
En die keuzes moeten ook sneller worden gemaakt. Het Korps Politie Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn begonnen aan het project JASAP (Justice as soon as possible).
Een officier van justitie die op het politiebureau samen met de politie nieuwe zaken van veelvoorkomende criminaliteit direct bespreekt, kijkt wat er moet of kan gebeuren, samen aan de slag gaan om slachtoffers en verdachten recht te doen.
Het project loopt als gevolg van capaciteitsproblemen zeker nog niet optimaal, maar de korpschef en ik zijn overtuigd van het nut van deze aanpak en gaan daar mee door.
En vakmanschap wil niet zeggen dat de rechter nooit tot een vrijspraak zal komen. Gelukkig niet zou ik willen zeggen, want dat zou betekenen dat er nooit een juridische discussie nodig is in deze zaal over de toepassing van de strafwet op menselijk handelen, dat alleen de makkelijke zaken met snelle veroordelingen aan bod zouden komen en dat nooit feitelijk of juridisch moeilijke of politiek gevoelige zaken aan de rechter zouden worden voorgelegd.
Slachtoffers, verdachten, getuigen, burgers, zij allen mogen verwachten dat dat nu juist wel gebeurt, zodat de onafhankelijke rechter kan oordelen. Kortom, keuzes maken die passen bij de realiteit van de samenleving, professioneel, integraal en in verbinding met de samenleving.
Dat zijn de kernwoorden voor het Openbaar Ministerie in de aanpak van de criminaliteit, om te komen tot een veiliger en rechtvaardiger Sint Maarten, met een cultuur van wet en recht.
Dit te kunnen bereiken bij de realiteit van een groot gebrek aan geld en middelen is een forse opgave die een duidelijke verandering van het OM verlangt, een ontwikkeling naar een netwerkpartner in plaats van alleen een strafrecht-toepasser. We zullen ons daarbij gaan focussen op drie criminaliteitsvormen: op de veelvoorkomende criminaliteit onder andere via JASAP. Op de High Impact Criminaliteit, zoals de geweld- en levensdelicten die ik noemde, die ieders veiligheidsgevoel ernstig aantasten. En op de lokale
en grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit omdat die de fundamenten van onze rechtsstaat aantast.
En daarin zullen we niet in één keer slagen, we zullen vallen maar ook weer opstaan, het vergt een langere adem. Deze visie voor de komende vijf jaren hebben we vastgelegd in dit boekje, “Perspectief op de criminaliteitsbestrijding 2016-2021” dat voor u ter beschikking is als u dat wenst. De taal kan geen probleem zijn, u treft de tekst zowel in het Nederlands als het Engels en het Papiamento.
Terug naar U drieën, strafrechters van der Spoel, Schols en Gruijters. U maakt nu deel uit van deze samenleving van Sint Maarten. Als inwoner en als burger, maar eerst en vooral als rechter op dit friendly island. Eerst en vooral als rechter? Jazeker!
Want iedereen op dit eiland kent iedereen, of in ieder geval kent iedereen wel iemand die iedereen kent, en dat is echt niet heel erg overdreven. U zult vaak als rechter gezien en herkend worden, ook op die momenten dat u het zelf helemaal niet door heeft. Dat is wennen. U zult echter zeer zeker gaan ervaren hoe de bevolking u niet alleen welkom zal heten als rechter maar u ook volledig zal omarmen als nieuwe inwoner en burger van dit prachtige land Sint Maarten.

Ik dank u voor uw aandacht,
Ton Maan, Hoofdofficier van Justitie Sint Maarten

 

Sint Maarten - Regiezitting Octopus onderzoek op 21 september 2016- 14-09-2016

 

De regiezitting in het Octopus onderzoek staat gepland voor 21 september 2016 van negen uur ‘s ochtends tot twaalf uur ‘s middags. Octopus is het onderzoek naar stemfraude tijdens de parlementaire verkiezingen in 2014.
Een regiezitting houdt in dat de zaak niet inhoudelijk door de rechter zal worden behandeld. Tijdens die zitting zullen onderzoekswensen worden geïnventariseerd en worden besloten op welke datum de inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden.
Voor nu zijn vijf (5) verdachten gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Het gaat om: S.J.M. (49), W.F.B. (30), E.E.L.F. (35), R.G.K. (48) en F.L.A. (46). Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en het kopen van stemmen. De Officier van Justitie heeft nog geen beslissing genomen over de vervolging van de andere verdachten in het onderzoek Octopus.
In het onderzoek door de Landsrecherche en onder leiding van het Openbaar Ministerie, zijn 20 personen als verdachte aangemerkt waarvan één (1) verdachte niet kon worden getraceerd en één verdachte inmiddels is komen te overlijden. In totaal zaten 14 van de verdachten vast in de gevangenis toen het onderzoek werd gestart. Van alle verdachten zijn er ruim 10 gehoord in het onderzoek.

 

Curacao - Toespraak Procureur-generaal mr. Guus Schram ter gelegenheid van de installatiezitting- 09-09-2016Mijnheer de President,
Edelachtbaar college,
Mevrouw de Gouverneur,
Mijnheer de Minister van Financiën,
Geachte mevrouw de vice - Deken,
Collega’s van Hof en het Openbaar Ministerie,
Familie en vrienden, lieve kinderen, maar uiteraard vooral: beste Leomar, Joris, Petra, Eva en Altagracia,

Bon tardi,

Een installatiezitting of presentatiezitting is primair een feestelijke gelegenheid waar vrienden, familie, collega’s en ketenpartners kunnen kennis maken met onze nieuwe officieren.
Maar zo’n zitting heeft ook een ander doel. Het is voor mij als procureur-generaal ook een kans om stil te staan bij de ontwikkelingen in de rechtshandhaving. Dat doe ik dan als het ware over de hoofden van onze nieuwe officieren heen. Ik zal vandaag met die ontwikkelingen beginnen en mijn requisitoir afsluiten met de presentatie.
Mijnheer de president, in de avond van 17 augustus wordt Bonaire opgeschrikt door een afschuwelijk incident. Politieman Ferry Bakx komt samen met een collega af op een melding. Ter plaatse wordt geschoten en even later blijkt Ferry Bakx meermalen getroffen. Hij overlijdt dezelfde avond. Voor heel Bonaire, en in het bijzonder voor zijn familie en het Korps Politie Caribisch Nederland, is het overlijden van deze politieman een enorm verlies en dit verschrikkelijke drama toont pijnlijk aan hoe hard criminaliteit de samenleving raakt.
Op de politie wordt regelmatig kritiek geuit, maar deze vreselijke gebeurtenis illustreert hoe moeilijk en gevaarlijk het politiewerk is. Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt de politie dwingend in. En waar anderen een stap terug doen, stappen politieagenten juist naar voren. Dapper en met gevaar voor eigen leven en elke dag opnieuw. Laten we ons dat realiseren en de politieorganisaties in onze samenlevingen koesteren.
Deze gebeurtenis staat helaas niet op zich. We zien in alle landen en eilanden nog steeds harde geweldscriminaliteit, met onnodig veel slachtoffers.
Vanzelfsprekend is de eerste prioriteit van het Openbaar Ministerie om verdachten van deze vreselijke geweldsdelicten voor de rechter te brengen. Gewelds- en levensdelicten zijn topprioriteit en we zullen ons altijd tot het uiterste inspannen om deze zaken op te lossen.
Maar het doen van strafrechtelijk onderzoek na een misdrijf is niet het enige antwoord dat wij op de criminaliteit moeten geven. De huidige criminaliteit vergt een veel structurele herijking van de gehele rechtshandhaving. Alleen met een meerjarige strategie kunnen wij een rechtshandhavingsketen bouwen die in staat is om de criminaliteit een halt toe te roepen. In samenspraak met bestuur en partners heeft het OM een koers ontwikkeld waar ik vandaag bij wil stil staan.
Waar staan wij voor als OM? Hoe willen wij de komende jaren een effectieve bijdrage leveren aan een veilige en rechtvaardige samenleving? Dat is namelijk onze ambitie. Men moet op onze daadkracht kunnen vertrouwen, op interventies die zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en de samenleving. De afgelopen jaren heeft de rechtshandhaving zich doorontwikkeld en geprofessionaliseerd. We moeten daarmee verder gaan om een definitieve ommekeer in de criminaliteitsbestrijding te bereiken. De strategie die het OM voor ogen heeft om dit te bereiken, berust op drie pijlers:
I. de integrale aanpak zal verder moeten worden ontwikkeld,
II. de verbinding en communicatie met de samenleving moet verder worden verbeterd
III. en de OM-organisatie zal zich verder moeten professionaliseren.
Ik neem die pijlers met u door. We moeten toe naar een brede, doelmatige en professionele handhavingsketen. Met dezelfde hoeveelheid geld moet méér gedaan kunnen worden: oftewel de slagkracht van de handhavingsaanpak moet over de gehele linie worden vergroot.
Dat kan alleen door middel van een integrale aanpak. Verschillende organisaties stellen gemeenschappelijke doelen en werken daar samen aan. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise, capaciteit en informatie wordt gedeeld. Afhankelijk van het probleem organiseert zich dan een netwerk dat in staat is actie te ondernemen en gezamenlijk worden daarin de meest kansrijke strategieën bepaald. Dat veiligheidsnetwerk omvat niet alleen strafrechtelijke partners, maar ook het bestuur, de handhavingsdiensten en alle mogelijke relevante publieke en private partijen in de samenleving. Juist die publiek-private samenwerking en de deelname van onconventionele partners maakt de integrale aanpak krachtig. Immers, de sleutel voor een succesvolle integrale aanpak is een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid, onderling vertrouwen en “wij”-denken. Met het Afpakteam, de Top C-benadering, Ta basta Awor, het project veilig ondernemen, Preveni i proteha in Curacao, het Miss Lalie Center in Sint Maarten en Poortwacht in Bonaire, hebben we veel ervaring opgedaan met deze integrale aanpak en daar gaan we mee door.
Een tweede pijler betreft de communicatie met de samenleving. Een duurzame omslag naar een samenleving met minder criminaliteit kan namelijk niet worden bereikt zonder dat we de samenleving zelf veel nadrukkelijker bij de criminaliteitsbestrijding betrekken.
Er zal meer vertrouwen in wet en recht moeten ontstaan: wegkijken, het ‘normaal’ vinden van criminaliteit en ‘geen geloof hebben’ in handhavingsdiensten, daar moeten we echt vanaf. Het is ondenkbaar dat de dood van 2 mensen in het afgelopen weekend, op honderd meter afstand van waar we nu zitten, nu alweer “oud” nieuws is en de schouders worden opgehaald.
Deze omslag is onmogelijk zonder een breed draagvlak voor het OM en de andere rechtshandhavingsdiensten. Dat huidige draagvlak is – laten we eerlijk zijn - zeker niet optimaal. Prioriteit is dat dit hersteld en vergroot wordt. Daarvoor willen we de samenleving voortdurend informeren en mobiliseren: uitleggen wát we doen, waaróm we dat doen en wat de samenleving zelf kan betekenen. Daarbij speelt natuurlijk de media een grote rol, maar denk ook aan kerken, scholen, vrijwilligersorganisaties, brancheverenigingen en sportclubs. Dit alles vraagt om een nieuwe rol en houding van het OM.
Daarmee kom ik vanzelf bij de laatste pijler; dat is dat Openbaar Ministerie zelf. De gestelde ambities vragen veel van ons. We moeten sterk, professioneel en modern zijn. De interne organisatie en werkprocessen zal over de hele linie professionaliseren: van administratieve ondersteuning tot aan officieren van justitie, en van bedrijfsvoering tot aan persvoorlichting. Daarbij richten we ons op deskundigheid, zorgvuldigheid, efficiëntie en transparantie.
Met deze pijlers zijn we een weg ingeslagen naar een ‘OM-nieuwe stijl’: méér extern-, méér horizontaal-, méér integraal en méér partner(s)gericht.
We zullen niet alleen onze klassieke ‘verticale’ rol van magistratelijke instantie die opsporingsonderzoeken aanstuurt en beslist over de vervolging moeten vervullen, maar ook een nieuwe, ‘horizontale’ rol moeten ontwikkelen, die gericht is op duurzame effecten. Dat is een flinke verandering. Bij de uitoefening van de klassieke, verticale rol is het speelveld voor ons namelijk bekend en vertrouwd. Die nieuwe, horizontale rol verkennen we door ‘leren door te doen’, waarbij met vallen en opstaan wordt ontdekt hoe de winst kan worden behaald.
Die winst zit er in ieder geval in dat het optreden van het OM altijd zichtbaar en herkenbaar moet zijn. Dat betekent dat prioriteiten van het OM voortdurend in relatie moeten staan tot de maatschappelijke realiteit. Dit vraagt om selectiviteit: kiezen voor de zaken die er het meest toe doen en voor de interventies met het grootste effect. Gezien het huidige criminaliteitsbeeld op de eilanden, zal het OM zich de komende jaren gaan focussen op de aanpak van drie criminaliteitsvormen. De grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit die vaak de fundamenten van onze rechtsstaat aantast, de High Impact Criminaliteit, zoals geweld- en levensdelicten, die een grote invloed heeft op het veiligheidsgevoel, en de veelvoorkomende criminaliteit die in de directe leefomgeving zorgt voor veel overlast en onbehagen. Daarnaast wil het OM serieus werk blijven maken van het afpakken van crimineel vermogen, om ervoor te zorgen dat misdaad niet langer loont.
Als OM vinden we het van belang om dit lange termijn perspectief vast te leggen en uit te dragen. We willen dat duidelijk is wat we doen en waarom we dat doen. Straks op de netwerkborrel zult u daarom dit boekje aan treffen. We hopen dat onze partners zich in deze lijn herkennen en samen met ons op de ingeslagen weg voort willen gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we daarmee gezamenlijk kunnen bijdragen aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving.
Hoe gaat het OM dat nu allemaal doen, hoor ik u denken meneer de President? Dat doen we voor een deel met een nieuwe generatie aanklagers die ik graag aan u voorstel.
Ik begin kort met twee officieren die hier vandaag niet aanwezig zijn. Officier van justitie is een 24-uurs baan en dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Dat zijn Bas van de Vliet en Saskia de Vries. Beiden zijn ervaren officieren van justitie uit Nederland en beiden hebben een ruime ervaring met het werken in andere landen. Zo heeft Van de Vliet deelgenomen aan een onderzoeksteam van het Libanon-tribunaal.
Dan kom ik bij Joris Belien. Joris werkt voor het Parket van de Procureur-Generaal en is op dit moment ook belast met de taken van de coördinerend rechercheofficier. Joris komt van het Landelijk Parket en is gespecialiseerd in de grote zware onderzoeken, waarin hij al meermalen bijzonder veel lef heeft getoond. Joris weet niet alleen hoe je grote onderzoeken moet aansturen, hij heeft ook liefde voor het vak. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn ideeën om een Caribische rekwireerwedstrijd te organiseren.
Altagracia Martis en Petra Borst zijn onze nieuwe plaatsvervangend officieren van justitie. Petra is via de Hoge Raad en het parket Den Haag bij het landelijk parket belandt dat zich gespecialiseerd heeft in lange en ingewikkelde opsporingsonderzoeken in het zwaarste segment. Precies de onderzoeken waarvoor Petra in 2014 naar Curacao is gekomen. Petra Borst heeft zich op parket Curacao dusdanig ontwikkeld dat ze de kans heeft gekregen om zich als plaatsvervangend officier van justitie op de belangrijke verkeersportefeuille te storten.
Altagracia Martis, is onze eerste eigen Officier in opleiding. Het verheugt mij zeer dat wij als organisatie in staat zijn geweest om een interne opleiding van de grond te krijgen. Deze opleiding is er op gericht om een talentvolle lokale parketsecretaris in de gelegenheid te stellen om officier te worden. Daarvoor is een stevig opleidingstraject gevormd beginnend met het behalen van een zittingsvaardigheidsbewijs. Altagracia is daar inmiddels met vlag en wimpel voor geslaagd. Mr. Martis zal de komende tijd veel op zitting te zien zijn om zo de benodigde zittingservaring op te doen. De post op Facebook van de benoeming van Altagracia is 14.000 keer bekeken. Dat beschouw ik als de bevestiging dat we met deze opleiding een richting ingeslagen zijn die door de samenleving omarmd wordt. Altagracia, ik wens je heel veel succes met je opleiding en ik heb er alle vertrouwen in dat je je zal ontwikkelen tot een prima officier van justitie.
Mr. Bos is na haar afstuderen in 2005 aan de universiteit van Leiden twee jaar werkzaam geweest in de advocatuur. Daarna is zij naar Aruba verhuisd en in 2008 aangenomen als RAIO bij het gemeenschappelijk Hof. Na afronding van de RAIO-opleiding heeft zij ervoor gekozen - en daar zijn we bijzonder trots op - om op Curaçao als officier van Justitie aan de slag te gaan. Eva Bos is een allesvreter, zo is zij al wijkteamofficier en atrako-officier geweest en heeft zij een veelheid aan zaken ter terechtzitting aangebracht. Thans is zij onder meer belast met het in goede banen leiden van de vele rechtshulpverzoeken die het parket Curacao ontvangt. Eva laat zich typeren als een jurist met een scherpe blik en is daarmee van grote waarde voor het parket.
Als laatste wil ik een bekend gezicht aan u voorstellen. Leomar Angela. Leomar is sinds 1 januari de nieuwe advocaat-generaal, daarvoor bekleedde hij al diverse functies bij het Hof en het Openbaar Ministerie van Curaçao. Leomar is een nauwgezet jurist en vakman en ik ben er van overtuigd dat hij de AG rol met verve gaat vervullen. Daarnaast gaat hij leiding geven aan ons nieuwe bureau AG 2.0. Dat bureau houdt zich niet alleen bezig met de appel-zaken, maar is ook de centrale spil van de rechtshulp, kennis en opleidingen in onze hele organisatie. De tweede lijn krijgt daarmee wat ons betreft een heel nieuw elan.
Joris, Eva, Petra, Joris en Leomar jullie zijn een onderdeel van een Openbaar Ministerie dat volop in beweging is. We bevinden ons in een uitdagende periode en ik wens jullie heel veel succes. Samen zullen wij bijdragen aan een veiliger samenleving.

Mijnheer de president, ik dank u voor uw aandacht.

guus

Curacao - Toespraak Advocaat-generaal (AG) mr. Leomar Angela ter gelegenheid van de installatiezitting- 09-09-2016Geachte aanwezigen
Allereerst een bijzonder welkom aan de kinderen in ons midden. Bijzonder, omdat de zitting doorgaans voor hen off limit is.
Deze minderjarige personen, zoals het Wetboek van Strafvordering ze noemt, kunnen slechts als toehoorder op de strafzitting worden toegelaten als ze de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. En dat is maar goed ook, want de zaken, die in deze rechtszaal de revue passeren, zijn vaak niet voor kinderogen- en oren bestemd.
Hun aanwezigheid en ook mijn plek in de sprekersorde brengen me tot een korte en ietwat luchtige beschouwing van mijn onderwerp, het metier van de officier van justitie. Ik verwacht, dat u dat zult waarderen, want om met Mark Twain te spreken “after 20 minutes of a sermon no more souls are saved.”
Deze rechtszaalsetting heeft veel weg van een echte terechtzitting, met de rechterlijke macht achter en aan weerszijde van de tafel gezeten (alleen normaliter niet in zulke groten getale aanwezig) en de advocaat op de vloer. Alleen de verdachte en de tolk ontbreken.
Officieren, waarover dit praatje gaat, worden tot de staande magistratuur gerekend, omdat ze, uit respect voor het Gerecht, uit aloude gewoonte, staand het woord voeren. Staand en, zoals u ziet, ook in toga.
Het gebruik van de toga is niet optioneel, doch bij wet verplicht. De wet geeft zelfs vrij gedetailleerd aan hoe toga en bef - het ensemble heet ambtskostuum - er uit moet zien en ik kan u zeggen, dat de mijne, Taylormade op kosten van ons management, er aan voldoet.
Ongetwijfeld ziet u ook, ondanks de aanbeveling van rechter Carmelia, gedaan in zijn installatierede van vorig jaar, om te komen tot een Caribische, lees, althans zo heb ik het begrepen, ietwat vrolijke toga, dat het er nog steeds bijzonder sober uitziet.
Gelukkig dus maar, dat de wet niet ook voorschrijft wat onder de toga moet worden gedragen, zodat toch iets individueels van de togadrager, alhoewel ondergeschikt en soms niet meer dan een vleugje kleur, kan doorschijnen.
Maar goed, ge-toga’d als nu vindt het onderzoek op zitting, onder leiding van de rechter, plaats, waarbij de officier doorgaans tot bewezenverklaring en straf rekwireert en de advocaat de verdachte verdedigt.
Zoals de rechter de leiding heeft van het onderzoek op zitting, zo heeft de officier de leiding over het voorbereidend onderzoek, dat aan de zitting voorafgaat, en het is juist daarin, dat het fundament wordt gelegd voor de strafzaak op zitting.
Daarmee is niet gezegd, dat het voorbereidend onderzoek, dat, anders dan de zitting, niet openbaar is, een solistische inspanning van de officier is. De officier mag wel, zoals de wet voorschrijft, belast zijn met de opsporing en vervolging van strafbare feiten, deze taak is enkel uit te voeren in partnerschap met derden, waarvan de politie veruit de belangrijkste is.
Het is immers de politie, die feitelijk onderzoek doet naar strafbare feiten. De officier geeft daar leiding aan en neemt op grond daarvan een vervolgingsbeslissing, waarvan het dagvaarden van de verdachte het meest tot de verbeelding spreekt, want daarmee komt de zaak voor de rechter.
Dat voorbereidende proces nu stelt hoge eisen aan de vaardigheden van de officier, omdat het zich altijd afspeelt in het spanningsveld tussen aan de ene kant rechtshandhaving en aan de andere kant grondrechten en vrijheden van burgers. Vrijheden, die soms, in het kader van het onderzoek, moeten wijken door de toepassing van vrij ingrijpende strafvorderlijke dwangmiddelen, zoals een arrestatie, een telefoontap, een huiszoeking.
Het is de taak van de officier om in die fase het onderzoek juridisch scherp te houden en loodsen naar een oplossing, die recht doet aan de zaak.
In dat proces zijn niet alleen dus juridische vaardigheden van belang, doch ook sociale behendigheid, inlevingsvermogen en communicatieve vaardigheden.
In het juridische is het aan de officier om bijvoorbeeld de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie effectief uit de doeken te doen voor de politie. Doe je dat niet, dan kan je slagen gaan missen in je onderzoekpraktijk, waardoor je bepaalde zaken niet meer kunt bewijzen of tegen onherstelbare processuele fouten aanloopt. Denk bijvoorbeeld aan het recente overzichtsarrest van de Hoge Raad over medeplegen, waarin het verschil tussen medeplegen en medeplichtigheid is aangescherpt en het arrest over rechtsbijstand, waarin is uitgemaakt, dat de verdachte recht heeft op bijstand en aanwezigheid van zijn advocaat tijdens het (politie)verhoor.
Bij de overige vaardigheden is uiteraard het inzicht in culturele waarden, normen, gebruik en taal van dit eiland en regio van belang.
In mijn tocht in het justitiële procesgebied heb ik persoonlijk altijd veel gehad aan het Papiaments - ook al is de mijne van oorsprong Arubaans - en dan niet alleen in het contact met de politie, waarvan de meerderheid van oorsprong Papiamentstalig is, maar ook met personen, die vaak, hun ondanks, verzeild zijn geraakt in het strafproces, zoals bijvoorbeeld slachtoffers van delicten, met wie je als officier vaak moeilijke en emotionele gesprekken moet voeren over een zaak.
Deze taalkwestie is bij de politie overigens een immer aanwezige horde, die dagelijks moet worden genomen, omdat zij bij het relateren van bevindingen constant een vertaalslag naar het Nederlands moet maken, immers alle processen-verbaal, een van de belangrijkste bewijsmiddelen in het strafprocesrecht, worden in het Nederlands opgesteld en aangeleverd. Begrip daarvoor en assistentie daarbij is een pre voor de officier.
In mijn herinnering over de taal is het geval van een ietwat oudere meneer uit Boca Sint Michiel, die bij mij, toentertijd als rechter-commissaris, een getuigenverklaring kwam afleggen. Pas toen hij doorhad, dat ik Papiaments sprak, plofte hij zichtbaar opgelucht tegenover mij neer met de opmerking “Esta bon, un makamba ku ta papia Papiamento!” Dat schepte gelijk een band, ik zei nog wel, dat ik geen makamba was, maar kennelijk was dat niet zo heel belangrijk. Daarna barstte hij los in het Sint Michiels, waarmee hij, wellicht onbedoeld, een nieuw probleem creëerde, voor mij, dat is, want dat Papiaments, was niet altijd goed te volgen.
Het is an sich een mooi en spannend vak, het vak van de officier, maar tegelijkertijd is het niet voor iedereen weggelegd. De keerzijde is namelijk, dat je lang niet met iedereen vrienden kunt zijn en dat je in bepaalde gevallen zelfs delen van de samenleving en/of het bestuur tegen je kan krijgen. Daar moet je tegen bestand zijn.
De verfilming van het onderzoek naar en de rechtszaak over de moord op president John F. Kennedy “JFK” van de bekende regisseur Oliver Stone is daar een typisch voorbeeld van.
Overigens haalt de officier doorgaans het Hollywood genre niet. Waarschijnlijk zijn we, als beroepsgroep, niet glamorous genoeg, want, laten we wel zijn, meestal gaan de films over de politie en de tegenpartij of advocaten. Ook rechters doen het daarin niet bijzonder goed, want als het al in de films gaat om rechtszaken, worden die vaak belicht vanuit de rol en perspectief van de advocaat, vide daarvoor blocbusters als “A Few Good Men”, “The Devil’s Advocate” en recentelijk “the Judge”.
Glamourous of niet, door dit praatje weet u nu, dat het de officier is, die die spectaculaire politiezaken, waarover menig film gaat, tot bewijsbare rechtszaken verheft en ter berechting voor het gerecht brengt. Aldus is de officier een spil in de rechtshandhaving op weg naar een veiliger samenleving voor ons allen. En dat nu is een fantastisch goed.

Dank voor uw aandacht.
mr. M.L.A. Angela, advocaat-generaal

Leomar

Curacao - Gedragscode Openbaar Ministerie geactualiseerd- 31-08-2016


Per 1 september 2016 hebben de Openbaar Ministeries van Curaçao, Sint Maarten en BES en het Parket van de
Procureur-Generaal een nieuwe gedragscode.
Met de verníeuwde gedragscode wordt beter aangesloten bij de ontwikkelingen binnen het OM waarbij integrale
aanpak, verbinding met de samenleving en een professioneel openbaar ministerie centraal staan.
Deze gedragscode geldt voor alle medewerkers van het OM en is een middel om de nadruk te leggen op de eigen
verantwoordelijkheid van de medewerker. Integer, professioneel, omgevingsgericht, transparant en zorgvuldig zijn
de kernbegrippen in de gedragscode en daarmee de leidende begrippen voor het handelen van onze medewerkers.
De gedragscode is goedgekeurd door de Ministers van (Veiligheid en) Justitie van Curaçao, Sint Maarten en
Nederland en gaat in per 1 september 2016.

De gedragscode is te vinden op de website van het OM via de link:
http://www.openbaarministerie.org/images/Gedragscode_OMCarib190816-MinderKB.pdf

 

Bonaire - 5 aanhoudingen in onderzoek DRUM- 30-08-2016


Op dinsdagavond 30 augustus zijn in opdracht van het Openbaar Ministerie BES in het kader van het opsporingsonderzoek DRUM van het KPCN 5 aanhoudingen verricht. Door een hechte samenwerking tussen met name KPCN, RST, KMar, Nationale Politie, Korps Politie Aruba, Korps Politie Curaçao en de Kustwacht zijn deze aanhoudingen verricht.
De aanhoudingen werden verricht met bijstand van het Arrestatieteam uit Curaçao en vonden plaats in een woning aan de Kaya Gemini te Bonaire. Na de aanhoudingen is in de woning een doorzoeking gestart. De exacte personalia van de verdachten worden nog onderzocht.

 

Curacao - Convenant OM en CAP voor efficiënter antecedentenonderzoek luchthavenpersoneel- 29-08-2016

Willemstad – Het Openbaar Ministerie (OM) en Curaçao Airport Partners (CAP) zullen rechtstreeks samenwerken om de zogeheten ‘background check’ van personen werkzaam op de Curaçaose luchthaven efficiënter te realiseren. Tot op heden gebeurde dit met Toelatingsorganisatie Curaçao als tussenschakel. Met het convenant blijft een veilig en secuur onderzoek gewaarborgd, terwijl de procedure aanzienlijk wordt verkort.

Maandag 29 augustus 2016 ondertekenden Procureur-Generaal (PG) Guus Schram namens het Openbaar Ministerie en CEO van Curaçao Airport Partners Ralph Blanchard het overeenkomst tussen beide partijen voor een efficiënter antecedentenonderzoek, ook wel bekend als ‘background check’, voor personen die (tijdelijk) werkzaam zijn op Curaçao International Airport. Het verrichten van een ‘background check’ is onderdeel van het geheel aan technieken en methodes om de veiligheid op een luchthaven te waarborgen en is tevens een vereiste van het International Civil Aviation Organization (ICAO), de luchtvaartautoriteit van de Verenigde Naties belast met processen en beleid voor een veilig, efficiënt, secuur, economisch duurzame en ecologisch verantwoorde burgerluchtvaart sector.

Zonder een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ mag men niet op de luchthaven werken. Voorheen moest men, wilde men op de luchthaven werkzaam zijn bij luchtvaartmaatschappijen, groundhandlers, winkels etc zelf een ‘Bewijs van Goedgedrag’ opvragen bij de Toelatingorganisatie Curaçao. De Toelatingsorganisatie verzocht op haar beurt de informatie bij het OM. Om het proces efficiënter te doen lopen wordt – indien de betrokkene daarmee instemt - de aanvraag rechtstreeks gedaan door CAP aan het OM. Het parket PG controleert hierop de justitiële gegevens van de betrokken persoon. CAP wordt hierna binnen 3 weken door het OM geadviseerd of deze ‘Bezwaar’ of ‘Geen bezwaar’ aantekend. Informatie wordt niet aan derden verstrekt en de persoonsprivacy wordt ook hier gewaarborgd.

Met de aanpassing in de procedure kunnen personen die aangenomen worden bij bedrijven en diensten op de luchthaven sneller aan het werk. Ook wordt hiermee het orgaan Toelatingsorganisatie Curaçao minder zwaar belast met verzoeken vanuit de luchtvaart sector. De procedure wordt na een looptijd van 6 maanden geëvalueerd.

 

Curacao - Verzoek OM aan Hof inzake onderzoek overheid nv’s- 29-08-2016

 

Het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden heeft vrijdag 26 augustus 2016, conform Artikel 2:282 van het Burgerlijk Wetboek (BW), een verzoek ingediend bij het Gemeenschappelijk Hof naar aanleiding van het rapport van mr Willems naar het beleid en de gang van zaken bij de overheids nv’s Refineria di Korsou, Aqualectra NV, Curoil NV.

Het Openbaar Ministerie verzoekt het Hof, op basis van het rapport van mr Willems, vast te stellen dat er sprake was van wanbeleid bij Refineria di Kòrsou (RDK), Aqualectra en Curoil en de daarvoor verantwoordelijken aan te wijzen.

Tevens verzoekt het OM om de rechtspersonen Refineria di Kòrsou (RdK), Aqualectra en Curoil) te verplichten een persoon te machtigen alles te doen wat nodig is om de veroorzaakte schade te verhalen op de verantwoordelijke personen. Daarmee wordt zeker gesteld dat de verantwoordelijken ook daadwerkelijk worden aangesproken.

 

Curacao - Zaak “Bientu” nu onherroepelijk geworden - 29-08-2016


WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie en de verdachten in de zaak “Bientu” zijn in onderling overleg overeengekomen om het door beide partijen ingestelde hoger beroep in de zaak “Bientu” in te trekken. Hiermee is de uitspraak van 1 april 2016 tegen R.A.D.S. en de vennootschappen The Money Game NV, Jamaroma Lotteries en Administratiekantoor Dollar onherroepelijk geworden en zal er geen behandeling in hoger beroep meer plaatsvinden.
Hiermee is ook de voorgenomen ontnemingszaak namens het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao ingetrokken.
R.A.D.S. werd op 1 april 2016 veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar terzake witwassen, valsheid in geschrift en belastingontduiking. Voorts is een bedrag van 72,5 miljoen gulden verbeurd verklaard. Met R.A.D.S. stonden ook drie vennootschappen terecht. In de zaken van die vennootschappen zijn alle feiten bewezen verklaard. De vennootschappen zijn veroordeeld tot geldboetes.
Het Openbaar Ministerie zal nu zorgdragen voor de executie van het vonnis van 1 april 2016, waarbij de verdachten werden veroordeeld.

 

Bonaire - R.S. aangehouden vanmorgen in zaak DRUM !- 29-08-2016

In de vroege uren van maandag 29 augustus 2016 is, in opdracht van het Openbaar Ministerie BES, een man aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij de woningoverval op 17 augustus waarbij een politieagent om het leven kwam (onderzoek DRUM). Het betreft een man met de initialen R.S., geboren op Bonaire.
Na de aanhouding is onder verantwoordelijkheid van de rechter-commissaris een woning aan de Boulevard Gobernador Debrot op Bonaire doorzocht. Daarbij zijn diverse goederen in beslag genomen voor onderzoek.
Bij de aanhouding werd assistentie verleend door het Arretstatieteam van het Korps Politie Curaçao.
Op zaterdag 27 augustus werd door het team DRUM een witte bus (”Van”) in beslag genomen. Zoals eerder gemeld komt in het onderzoek een verdachte witte bus (”Van”) naar voren.

 

Bonaire - Update zaak DRUM- 26-08-2016

In het onderzoek DRUM van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) zijn 15 rechercheurs van de Nationale Politie uit Nederland, die bijstand komen verlenen, inmiddels gearriveerd op Bonaire en aan het werk. De teamleiding kan nu putten uit een groot team van rechercheurs, waarin ook alle benodigde specialismen vertegenwoordigd zijn. Meteen na het incident zijn al rechercheurs van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) uit Bonaire en Curaçao te hulp gekomen en is ook door de Koninklijke Marechaussee met een heel team van op het eiland aanwezige rechercheurs bijstand geboden aan de recherche van KPCN. Ook vanuit de korpsen van Aruba en Curaçao wordt recherchecapaciteit en bijzondere kennis aan het team geleverd.
Daarnaast heeft KPCN hulp gekregen van defensiepersoneel, de Kustwacht, de douane, het Nederlands Forensisch Instituut en het Brandweer Korps Caribisch Nederland.
Ook het verzoek dat het Openbaar Ministerie en de politie aan de bevolking van Bonaire heeft gedaan om informatie en tips te geven, bleek niet aan dovemansoren gericht. Het team heeft al diverse bruikbare tips gekregen.
Inmiddels is vastgesteld dat de munitie die in het lichaam van de overleden agent is aangetroffen geen politiemunitie betreft.
Het onderzoek verkeert nu in de fase waarin alle al beschikbare gegevens worden onderzocht en met elkaar worden vergeleken. Natuurlijk is het team ook nog druk bezig met gegevens opvragen en verzamelen.
Eerder deze week is een man aangehouden die de gebruiker was van een wit busje dat in het onderzoek als verdacht is aangemerkt. De aanhouding was nodig om te kunnen onderzoeken of hij zelf ook op enige manier betrokken zou kunnen zijn bij de onderzochte feiten. Er was onvoldoende reden om zijn voorarrest te verlengen, de man is dan ook op 25 augustus op vrije voeten gesteld, maar de man blijft verdachte. . Het busje is in beslag genomen en wordt onderzocht. Het busje zal daarna worden teruggegeven In het belang van het onderzoek kunnen in deze fase verder geen mededelingen worden gedaan over het verloop en de bevindingen. De politie en het Openbaar Ministerie willen echter nog steeds aan de bevolking vragen om tips en opmerkelijke zaken aan het team te melden.
In elk geval blijft informatie over de eerder al getoonde pet, armband en horloge van belang van het onderzoek. Het team is nog steeds op zoek naar iemand die op woensdag 17 augustus forse verwondingen heeft opgelopen die vermoedelijk door een val van hoogte zijn veroorzaakt. Al eerder werd gevraagd om informatie over een man met kras of krabverwondingen in het gezicht. De daders moeten verwondingen hebben opgelopen van doorns. Als u iemand kent met dergelijke verwondingen, hoort de politie dit ook graag. Mensen die duidelijk ernstig gevaar lopen of om een andere dringende reden alleen anoniem hun informatie kunnen geven, kunnen in dit onderzoek ook rechtstreeks bellen met de Criminele Inlichtingen Dienst.

De afdeling van de politie die juist is ingesteld om de identiteit van tipgevers te waarborgen. Daarvoor kan het nummer 795-5746 worden gebeld. Als mensen deze anonieme tiplijn bellen en teruggebeld willen worden, dan is het verzoek dat zij hun nummer achterlaten.

Weet u meer over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het bovengenoemde nummer . Ook alle andere informatie over dit incident is meer dan welkom. Men kan ook gebruik maken van de algemene tip lijn 717-7251 van de politie.

 

Bonaire - Waarnemend Gezaghebber bezoekt Openbaar Ministerie Sint Eustatius- 26-08-2016


Bij een recent bezoek van wnd. gezaghebber Julian Woodley van Sint Eustatius aan het kantoor van het Openbaar Ministerie, heeft de gezaghebber zelf kunnen ervaren op welke manier de burgers in gesprek kunnen met het OM.
Het OM BES werkt alweer enige tijd op zowel Saba als Sint Eustatius met een zogenaamd frontoffice. Op de frontoffices is een medewerkster aanwezig die burgers of partnerdiensten die vragen hebben te woord staat en informatie kan geven.
Als de vragen juridisch van aard zijn of mensen om een andere reden met een officier van justitie of een van de andere op Bonaire werkende juristen van het OM willen spreken, kan de frontofficemedewerkster een afspraak maken. Die afspraak kan ook telefonisch worden gemaakt of per email.
Vervolgens kan degene die het gesprek heeft gevraagd op elk van de kantoren via een geavanceerd conferencing systeem (3D-videosysteem) een direct en vertrouwelijk gesprek met medewerkers op Bonaire aangaan.
Op uitnodiging van de Hoofdoffcier van justitie kwam gezaghebber Woodley zelf kijken hoe het zogenaamde 3d-videosysteem werkt.
De gezaghebber gaf aan erg onder de indruk te zijn. Het contact dat hij voor deze test had met een medewerkster op Bonaire was erg realistisch en lijkt in niets op bijvoorbeeld een skypecontact of een gesprek via een gewoon videoconferencing systeem.
Door de professionele techniek en het grote scherm ontstaat werkelijk de indruk dat de gesprekspartners tegenover elkaar zitten. En dat directe contact bevordert de communicatie.
De heer Woodley was ook erg te spreken over het feit dat het gesprek in vertrouwelijkheid gevoerd kan worden.
Mensen die een afspraak willen maken kunnen voor contactgegegevens de website: http://www.openbaarministerie.org/nl/ raadplegen om OM BES op facebook: OpenbaarMinisterieBES benaderen.

camera
Gezaghebber Woodley samen met frontofficemedewerkster Spanner in gesprek met een OM-medewerkster op Bonaire.

 

Bonaire - OM BES roept partijen bij elkaar over veiligheid op platteland Bonaire - 26-08-2016

Op 25 augustus is op initiatief van het Openbaar Ministerie BES een eerste bijeenkomst gehouden waarin met een breed palet aan betrokken partijen is gesproken over samenwerking bij het bevorderen van veiligheid op het platteland van Bonaire. Het OM had dit initiatief genomen in samenwerking met de Grupo di Kuater. Een groep jonge kunukero's die zich sterk maakt voor de belangen van de kunukero's op het eiland en de ontwikkeling van de kunuku's wil stimuleren.
Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van de kunukero's, LVV, Economische Zaken, Platteland Ontwikkelings Plan Bonaire, KPCN, de Afdeling toezicht en handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire, Stinapa en het OM BES. De Gezaghebber Edison Rijna was eveneens aanwezig en onderstreepte daarmee de betrokkenheid en medewerking van het Bestuurscollege.
De hoofdofficier van justitie had de partijen bijeen geroepen omdat Bonaire een groot probleem heeft met criminaliteit op het platteland. Een probleem dat niet door politie en justitie alleen kan worden opgelost. Alleen door samenwerking met alle goedwillende partijen kan de onveiligheid teruggedrongen worden.
De bijeenkomst had op de eerste plaats tot doel om een platform te bieden waar alle betrokkenen open maar vooral oplossingsgericht met elkaar in gesprek kunnen.Maar het was ook nadrukkelijk de bedoeling afspraken te maken over hoe samenwerking tot meer veiligheid kan leiden.
Het belangrijkste onderwerp van gesprek was het tegengaan van geitendiefstal.
De aanwezigen waren het er over eens dat er vooral ook geïnvesteerd moet worden in preventie van diefstallen. Dat er met elkaar afspraken gemaakt moeten worden waardoor het gemak verdwijnt waarmee diefstallen kunnen worden gepleegd en vooral ook het gemak waarmee gestolen geitenvlees verkocht kan worden.
Daarnaast dienen de partijen, als er diefstallen plaatsvinden, nauwer met elkaar samen te werken en informatie te delen. Het repressieve optreden dient slimmer te worden.
Concreet is afgesproken dat er twee werkgroepen worden gevormd. In de ene werkgroep, geleid door afdeling Toezich & Handhaving gaan de betrokken instanties praten over een systeem van samenwerken dat preventief resultaten oplevert. De andere werkgroep, geleid door KPCN zal afspraken gaan maken waardoor gezamenlijk en vooral adequater opgetreden kan worden als er diefstallen worden geconstateerd. De aanwezigen waren het er over eens dat samenwerking inspanningen van alle partijen zal vereisen. Het Openbaar Lichaam/Afdeling Toezicht & Handhaving zal personeel vrijmaken om structureel te gaan surveilleren op het platteland. Begin oktober zal het platform weer bijeen komen en wordt onder meer besproken of de maatregelen die de werkgroepen hebben ingevoerd, resultaten opleveren. Organisaties die een rol kunnen en willen spelen zijn welkom om aan te sluiten bij dit initiatief.

 

Bonaire - Update over de overval en schietpartij met dodelijke afloop; Beloning uitgeloofd- 18-08-2016

 

Hierbij een update over de overval en schietpartij met dodelijke afloop voor een politie agent, afgelopen nacht (17 augustus) in de wijk Sabadeco.
Hoofdofficier Henry Hambeukers en wnd. Korpschef José Rosales informeren de bevolking dat de overval van afgelopen woensdag heel triest was. Om een indicatie te geven hoe serieus deze overval was, kunnen zij aangeven dat gedurende de overval een kind werd bedreigd met een vuurwapen. Dit is iets zeer ernstigs, omdat het een enorm trauma voor het slachtoffer tot gevolg heeft, zeker bij een kind.
Daarnaast doen de hoofdofficier en wnd. korpschef een dringend oproep op de bevolking om alert te zijn op het volgende:
Er zijn aanwijzingen dat één van de verdachten tijdens de overval verwondingen heeft opgelopen in het gezicht (krassen in het gezicht).
Als iemand een man ziet met verse verwondingen in het gezicht, neem dan alstublieft direct contact op met de politie op telefoonnummer 717-8000 of de anonieme tiplijn 717-7251.
Voor dit moment is dit het enige signalement dat we kunnen geven. De hoofdofficier en wnd. korpschef willen de bevolking ervan verzekeren dat alle inspanningen worden gedaan om deze overval en dodelijke schietpartij zo spoedig mogelijk op te lossen, zodat er weer rust en gevoel van veiligheid in de samenleving kan terugkeren. Maar hiervoor hebben we de hulp van de bevolking nodig.
In deze zeer ernstige zaak wordt dan ook door de Hoofdofficier van justitie een beloning uitgeloofd van $ 10.000.
Iemand die een tip heeft die leidt tot de aanhouding en/of vervolging van één of meer verdachten komt voor beloning in aanmerking. De hoogte van de beloning is afhankelijk van de bijdrage van de tip voor het onderzoek.

 

Sint Maarten - OM Sint Maarten alert op stemfraude- 17-08-2016

OM Sint Maarten alert op stemfraude

Op 26 september 2016 vinden de verkiezingen plaats voor het nieuwe parlement van St. Maarten. De verschillende politieke partijen zullen campagne voeren om zoveel mogelijke stemmen te behalen, om op die manier vertegenwoordigd te worden in de Staten.
Deelnemen aan de verkiezingen is een belangrijk verworven recht, dat in delen van de wereld niet vanzelfsprekend is. Vrije en eerlijke verkiezingen waarbij de stem anoniem wordt uitgebracht staan aan de basis van de democratische rechtstaat. Het belang hiervan is in de Staatsregeling en in internationale verdragen vastgelegd. Een kiezer heeft het recht om zonder enige beïnvloeding zijn stem uit te brengen en de inhoud van zijn keuze voor zichzelf te houden.
Een voorbeeld dat verkiezingen niet altijd op een eerlijke manier verlopen is het kopen of verkopen van stemmen, het zij met contant geld of door andere gunsten/beloftes. Toezeggingen op individuele niveau, aan individuele burgers, zijn echter niet toelaatbaar. Dit in tegenstelling tot toezeggingen aan de bevolking als geheel, de zogenaamde verkiezingsbeloften (aan het land).
Omkoping bij kiesrecht is strafbaar gesteld in artikel 2:44 van het Wetboek van
Strafrecht van Sint Maarten (vroeger artikel 132 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen). Recent is de strafbaarstelling verhoogd naar een gevangenisstraf van twee jaar. Tevens is het mogelijk dat iemand die veroordeeld wordt voor omkoping wordt ontzet uit bepaalde rechten. Dat kan inhouden dat een veroordeelde niet meer mag stemmen dan wel dat hij zich niet meer verkiesbaar mag stellen.
Wanneer is sprake van omkoping conform het Wetboek van Strafrecht? Voor de voltooiing van dit delict is het voldoende dat partijen overeenstemming bereiken over het niet of op een bepaalde wijze stemmen door een gift of een belofte te accepteren. Als het ware sluiten mensen met elkaar (mondeling) een contract af. Zowel degene die de gift of belofte doet als degene die het aanbod accepteert zijn strafbaar. Dat daarna de gift of belofte niet wordt ingelost dan wel dat er toch anders wordt gestemd, maakt niet uit.
Ook een poging tot omkoping is strafbaar. Daarvan is sprake als een gift of een belofte wordt aangeboden, maar de andere partij niet mee wenst te werken.
Zowel bij het voltooide delict als bij de poging moet sprake zijn van een individuele 'bevoordeling' van de kiezer of zijn gemachtigde. En het zal een ieder duidelijk zijn dat ‘campagnemateriaal’ zoals pennen, buttons, t-shirts etc met het logo van de politieke partij, geen toezeggingen zijn.
Rond elke verkiezing bereiken het Openbaar Ministerie (OM) in St. Maarten signalen dat kiezers zich laten omkopen om hun stem op een bepaalde partij of persoon uit te brengen. Dit beïnvloedt een vrije en eerlijke verloop van de verkiezingen.
Het OM zal gedurende de periode tot aan de verkiezingen extra oplettend zijn op signalen van omkoping en deze onderzoeken. Het OM heeft tevens met het Hoofdstembureau gesproken over alle omstandigheden in het algemeen omtrent de verkiezingen.

Curacao - Beëdiging en eerste zitting in rechtszaal voor Altagracia Martis- 15-08-2016

 

Vandaag 15 augustus 2016 is mevrouw mr. Altagracia Martis beëdigd tot plaatsvervangend officier van justitie door procureur-generaal voor Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Guus Schram. Mr. Martis kan nu ter terechtzitting optreden en namens het OM verdachten vervolgen.
Mr. Martis is onlangs gestart met een interne opleiding tot officier van justitie bij parket Curacao. Het officier in opleiding (OIO) traject is 1 april 2016 gestart en mr. Martis is de eerste OIO. Bij de werving voor de OIO lag de focus talentvolle collega’s afkomstig van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba of Aruba. De OIO opleiding beslaat een periode van twee tot drie jaar en bestaat uit het behalen van een zittingsvaardigheidsbewijs in Nederland, hetgeen door mr. Martis met vlag en wimpel behaald is. Mr. Martis zal veel op zitting te zien zijn om zo de benodigde zittingservaring op te doen. Bij succesvolle afronding van de opleiding zal mr. Martis benoemd worden tot officier van justitie en geplaatst worden bij één van de parketten binnen OM Carib (Curacao, Sint Maarten of BES).
Vandaag heeft mr. Martis direct haar debuut ter terechtzitting gemaakt. Op 9 september aanstaande zal mr. Martis samen met een aantal andere Officieren van Justitie officieel tijdens een speciale zitting worden gepresenteerd.

 

AltagraciaMartis 01 150816

Curacao - Afpakteam Curaçao gaat 2 jaar door - 15-08-2016

 

Het Integraal Afpakteam Kòrsou (Afpakteam Curaçao) gaat nog minstens 2 jaar door met haar activiteiten. Dit is vanmorgen 15 augustus 2016 bekrachtigd middels de ondertekening van een convenant door de opdrachtgevers, de Minister van Financiën en de Minister van Justitie.

De pilot voor het Afpakteam had in principe een looptijd van 1 jaar, welke op 1 september zal aflopen. Het Afpakteam heeft in het afgelopen jaar veel acties verricht en er is veel crimineel vermogen afgepakt. Het Openbaar Ministerie ziet terug op een succesvol eerste jaar van het Afpakteam. Het werk is echter nog verre van klaar en daarom is door het Openbaar Ministerie verzocht om het project met nog twee jaar te verlengen.

Het afpakken van crimineel geld is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen (de georganiseerde) criminaliteit. Geld is de drijfveer, het motief voor nagenoeg alle criminaliteit. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen worden criminelen geraakt op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee. Door deze aanpak hebben verdachten geen profijt van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont. Zichtbaar afpakken tast het beeld van de onaantastbare crimineel aan. Bovendien is het belangrijk om te voorkomen dat criminele winsten worden geherinvesteerd.

Het Afpakteam Curaçao is een samenwerking van het Belasting Accountants Bureau (BAB), Douane, Koninklijke Marechaussee (KMAR), Korps Politie Curaçao (KPC), Kustwacht, Ontvanger Belastingen Curaçao en het Openbaar Ministerie (OM). Het Afpakteam opereert budgetneutraal aangezien het zichzelf terugverdient met de afpakacties. De overige opbrengst komt ten goede aan het land Curacao.

Afpakteam 01 150816

 

Bonaire - Driehoek Bonaire gaat strenger optreden tegen feveren- 11-08-2016

 

Het Driehoeksoverleg tussen de Gezaghebber, de Hoofdofficier van Justitie en de Korpschef op Bonaire willen een ieder die het aangaat melden dat verkeersgevaarlijk gedrag door middel van feveren en wegraces niet zal worden gedoogd. Er zal hiertegen worden opgetreden. Ook al gebeurt het racen in informeel verband en ook al kan de indruk zijn ontstaan dat de overheid races en ander misbruik van motorvoertuigen op bepaalde locaties zoals de Kaminda Sorobon/Kaya van Eps tot nu toe heeft gedoogd.
Hoewel er al langer sprake was van overlast en verkeersgevaar, werd er slechts incidenteel opgetreden.
Maar de risico’s en de overlast nemen toe en bovendien is er inmiddels sprake van incidenten rondom racelocaties waardoor actiever optreden op zijn plaats is.
Bovendien speelt mee dat het Openbaar Lichaam in overleg is met betrokkenen om op termijn een officiële racelocatie te realiseren.
In augustus 2013 is ook al eens opgetreden tegen georganiseerde races. Dat gebeurde toen met een massale politie-inzet waarbij diverse voertuigen in beslag werden genomen en processen-verbaal werden opgemaakt.
In december 2013 heeft de rechter die racers en feveraars veroordeeld, maar besloten om de in beslag genomen auto’s niet verbeurd te verklaren, hoewel het OM daar om had gevraagd. Dat wilde zeggen dat de eigenaars hun auto’s na 4 maanden terug kregen.
De rechter heeft destijds uitgebreid uitgelegd waarom in dit geval het niet teruggeven van de auto’s de eigenaars te zwaar zou treffen. In dit geval was er namelijk sprake van langdurig gedogen en de Kaya van Eps was een vast punt van samenkomst geworden van wegracers, zichtbaar voor de autoriteiten. Mede als gevolg van het uitblijven van optreden door die autoriteiten ontwikkelde het racen aan die weg zich tot een uitje. De rechter heeft duidelijk gemaakt dat de autoriteiten de bevoegdheid hebben om op een door hen te bepalen moment zo’n “gedogende houding” te beëindigen en dat ze dat ook rechtmatig hebben gedaan door een einde te maken aan het racen en feveren.
Maar nu de actie van OM en politie zonder voorafgaande waarschuwing was gebeurd, vond de rechter dat veroordeelden door een verbeurdverklaring naast een geldboete te zwaar zouden worden getroffen
De deelnemers aan het Driehoeksoverleg willen nu dus expliciet aangeven dat van gedogen geen sprake meer is. En met het oordeel van de rechter uit 2013 in het achterhoofd, betekent dit dat iedereen die deelneemt aan wegraces of fevert en daarmee verkeersgevaarlijk gedrag laat zien, niet alleen de kans loopt dat de gebruikte auto of scooter in beslag wordt genomen. Maar ook dat de rechter het voertuig niet meer terug zal geven.
Overigens wil het besluit van het Driehoeksoverleg niet zeggen dat met onmiddellijke ingang en met inzet van veel politiecapaciteit zal worden opgetreden tegen elke geval van feveren. De verantwoordelijke instanties willen door het nemen van diverse maatregelen duidelijk maken dat verkeersgevaarlijk gedrag niet meer wordt getolereerd.
Wel heeft de politie met het Openbaar Ministerie afspraken gemaakt om op diverse manieren waarnemingen te doen van overtredingen en op basis van die waarnemingen op enig moment tot in beslagname over te gaan. Dat betekent dat een auto waarmee op zaterdag is gefeverd, pas enkele dagen later in beslag wordt genomen.
Overigens wordt, als de verkeersgevaarlijke situaties zich blijven voordoen, een grootschalige actie niet uitgesloten.
Om inmiddels ook op andere manieren het verkeersgevaar in te dammen heeft de politie aan het openbaar lichaam voorgesteld om op daarvoor in aanmerking komende locaties, fysieke maatregelen te treffen. Zoals drempels. Het Openbaar Lichaam zal daar versneld mee aan de slag gaan.

 

Bonaire - Forse gevangenisstraf voor geitendief op Bonaire- 10-08-2016

 

Woensdag 10 augustus 2016 is bij het Gerecht in Eerste Aanleg op Bonaire de strafzaak behandeld tegen een man met de initialen E.A.W. waarin hem wordt verweten dat hij zich kort voor Dia di Rincon schuldig heeft gemaakt aan diefstal van een aantal geiten. Hij werd ook verdacht van voorhanden hebben van een jachtgeweer. Op 27 april was de politie na een tip gegaan naar een plek in Plantage Bolivia waar op dat moment 8 gestolen geiten werden geslacht. De dieven vluchtten, maar de verdachte W. kon na een snel ingesteld onderzoek worden achterhaald.

De officier van justitie heeft ter zitting aangegeven dat geitendiefstal een ernstig delict is met vergaande gevolgen voor de benadeelden. En dat de geitendiefstallen bijdragen aan een diep gevoel van onveiligheid onder de kunukero’s.
De eigenaren van de op 27 april gestolen geiten hebben gemeld al honderden geiten kwijt te zijn geraakt.

Vanwege de ernst van deze feiten vroeg de officier aan de rechter om een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden op te leggen. De rechter ging in haar vonnis ook in op de ernst van deze feiten en veroordeelde de man overeenkomstig de eis van het OM.

Het Openbaar Ministerie en de politie tillen zwaar aan geitendiefstal en aangiften worden waar mogelijk ook steeds serieus onderzocht.
Maar deze zaak laat zien dat, als de politie tips en hulp krijgt, de kans op het betrappen van geitendieven veel groter is.
De komende maand zal op initiatief van het OM BES dan ook met de betrokken overheidsinstanties en particuliere instanties, maar ook met de kunukero’s, worden overlegd over manieren om samen te werken bij de aanpak van onveiligheid op het platteland.

 

Curacao - Huiszoekingen in zaak E.T.- 10-08-2016

Vanmorgen 10 augustus 2016 heeft de ondermijningsteam (TBO) van het Recherche Samenwerkings Team (RST) onder leiding van het Openbaar Ministerie op 2 adressen 7 zoekingen verricht in het kader van een financieel onderzoek dat begin dit jaar is gestart. De huiszoekingen hebben betrekking op de verdenking van fraude door de man E.T. in de privésfeer.
Er is onder leiding van een Rechter-Commissaris (RC) gezocht in een bedrijfspand in oni Koenchi en in de woning van de verdachte in de wijk Mahaai. Diverse bescheiden en gegevensdragers zijn in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek is nog in volle gang.

 

 

Sint Maarten - Meer dan NAf. 290.000 aan boetes uitgeschreven gedurende eerste zes maanden van 2016- 04-08-2016

Gedurende de eerste zes maanden van 2016 is in totaal Naf 190,316 aan boetes geïnd. Vergeleken met 2015 toen in de eerste zes maanden NAf 73.600 is geïnd, is dit een toename van meer dan 150 procent. Het betreft boetes die door het Korps Politie van St.
Maarten (KPSM) zijn uitgeschreven. In totaal heeft KPSM gedurende de eerste zes maanden van dit jaar NAf 291.500 aan boetes (oproepingsprocesverbaal) uitgeschreven. Dat is ook beduidend meer dan het bedrag van NAf. 188.500 dat in de eerste helft van 2015 door KPSM is uitgeschreven aan oproepingsprocesverbalen. Dit komt onder meer door scherpere controles door KPSM.
Meer dan de helft van het reeds geïnde bedrag, ongeveer NAf. 100.000, is ook het gevolg van de scherpere controles van de politie. Personen met een openstaande boete worden door de politie gesommeerd om direct over te gaan tot betaling.
Daarnaast is het Openbaar Ministerie bezig met een inhaalslag voor wat betreft nog niet geïnde boetes. Burgers met een openstaande boete worden opgeroepen om deze te betalen. Betaal op tijd en vermijd extra kosten. Bij niet betaling van openstaande boetes kan dit ook een vervangende hechtenis in de gevangenis ten gevolge hebben. Voor iedere 50 gulden aan openstaande boete moet 1 dag worden uitgezeten.
Boetes kunnen worden betaald bij het loket van de Ontvanger aan de Soualiga Road 6, bij het loket van het hoofdbureau van de Politie aan de E. Camille Richardson Street 24 (alleen pinbetaling) en bij het loket van het Openbaar Ministerie in de Vinneyard Building, Buncamper Road 33 (alleen pinbetaling).
Personen met een openstaande boete moeten eerst bij het Openbaar Ministerie langs om een boetekaart te krijgen met het juiste bedrag dat voldaan moet worden.

 

Sint Maarten -Gevangenisbewaarder Sint Maarten aangehouden in onderzoek “Kreeft”- 04-08-2016

Gevangenisbewaarder M.J.R. (27) is op woensdag 3 augustus op St. Maarten gearresteerd in zijn huis in Dutch Quarter door medewerkers van de Landsrecherche. Ook is zijn huis doorzocht in verband met het onderzoek. M.J.R. wordt verdacht van het smokkelen van drugs en andere illegale goederen in de gevangenis en het aanemen van steekpenningen.
In het kader van het onderzoek Kreeft is gedetineerde B.R. (44) gearresteerd in zijn cel. Hij wordt verdacht van het omkopen van een gevangenisbewaarder. Na zijn aanhouding zijn er twee gevangeniscellen doorzocht.
Gedurende de verschillende doorzoekingen zijn documenten en gegevensdragers in beslag genomen. Deze strafbare feiten zouden tussen maart en mei 2016 hebben plaatsgevonden. Het onderzoek duurt voort. Meerdere aanhoudingen in het onderzoek kunnen niet worden uitgesloten.

 

Curaçao -OM blijft alert op omkoping in aanloop naar de verkiezingen - 24-07-2016

Op dit moment is op Curaçao de aanloop naar de verkiezingen van 30 september 2016 in volle gang. Het is overbodig om te zeggen dat een zuivere uitkomst van een verkiezing van essentieel belang in onze democratische samenleving. Een zuivere uitkomst van verkiezingen wordt alleen verkregen als een ieder vrij is te stemmen op de partij van zijn keuze en deze stem voor zichzelf mag houden. Zodra mensen zich laten omkopen in ruil voor het uitbrengen van hun stem op een bepaalde politieke partij op politiek persoon is geen sprake meer van vrije verkiezingen.
Omkoping bij kiesrecht is strafbaar gesteld in artikel 2:44 van het Wetboek van Strafrecht. Recent is de strafbaarstelling verhoogd naar een gevangenisstraf van twee jaar. Tevens is het mogelijk dat iemand die veroordeeld wordt voor omkoping wordt ontzet uit bepaalde rechten. Dat kan inhouden dat een veroordeelde niet meer mag stemmen dan wel dat hij zich niet meer verkiesbaar mag stellen.
Wanneer is sprake van omkoping conform het Wetboek van Strafrecht?
Voor de voltooiing van dit delict is het voldoende dat partijen overeenstemming bereiken over het niet of op een bepaalde wijze stemmen door een gift of een belofte te accepteren. Als het ware sluiten mensen met elkaar (mondeling) een contract af.
Zowel degene die de gift of belofte doet als degene die het aanbod accepteert zijn strafbaar. Dat daarna de gift of belofte niet wordt ingelost dan wel dat er toch anders wordt gestemd, maakt niet uit. Het gaat ook om het moment van de overeenkomst.
Ook een poging tot omkoping is strafbaar. Daarvan is sprake als een gift of een belofte wordt aangeboden, maar de andere partij niet mee wenst te werken. Er dient al een beging van uitvoering te zijn.
Zowel bij het voltooide delict als bij de poging moet sprake zijn van een individuele 'bevoordeling' van de kiezer of gemachtigde.
Het Openbaar Ministerie wil nogmaals wijzen op het feit dat het verboden is om een kiezers om te kopen. Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao zal gedurende de periode naar de verkiezingen van 30 september extra oplettend zijn op signalen van omkoping en deze signalen onderzoeken.

 

Curaçao -Afpakteam Curacao actief in de Geleenstraat - 22-07-2016

Het multidisciplinaire team "Afpakteam Curacao" was actief deze week met de inbeslag name van twee luxe scooters en twee voertuigen, een Hilux pickup en een Mazda RX8. De acties vonden plaats in de wijk Grote Berg en in de Geleenstraat. De verdachte is de man D.F.N. (1961, Curacao). Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet.

image

Curaçao - Verslag overheids nv’s digitaal op Facebook en website OM - 20-07-2016

 

Het Hof heeft vandaag, woensdag 20 juli 2016, bepaalt dat het verslag van het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij overheids nv’s Curoil NV, Aqualectra NV en Refineria di Kòrsou NV met ingang van heden ter inzage voor een ieder ligt ter Griffie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie te Willemstad.

Het rapport was tot heden slechts verstrekt aan de procespartijen en belanghebbenden, te weten Aqualectra, Curoil, Curgas, Refineria di Kòrsou, het Openbaar Ministerie (OM Curaçao), de Fundashon Akshon Sivíl (FAS) en de heren Van der Dijs, Treurniet en Schotte. Bij beslissing van het Hof is het met ingang van heden openbaar.

In samenspraak met het Hof is besloten dat de digitale versie te lezen en te downloaden is via de Facebook-pagina Openbaar Ministerie Curaçao/Public Prosecutor's Office Curaçao en de website www.openbaarministerie.org. Klik hier voor het verslag: https://www.dropbox.com/s/jkll2f90pk6rxfz/VERSLAG%20VAN%20HET%20ONDERZOEK%20CIVIELE%20ENQUETE%20OVERHEID%20NV%27s.pdf?dl=0

 

Sint Maarten - Voormalig VDSM hoofd vastgehouden in Tarpon onderzoek - 19-07-2016

 

Het voormalige hoofd van de Veiligheidsdienst Sint Maarten VDSM J.A.J.R. (41) is op dinsdag 19 juli gearresteerd door leden van de Landsrecherche bijgestaan door agenten van de Korps Politie St. Maarten KPSM. Ook zijn huis in Ebenezer, Cul de Sac is doorzocht in verband met het lopende onderzoek inzake verduistering en witwassen genaamd Tarpon, dat geleid wordt door de Landsrecherche.

Tevens zijn er doorzoekingen verricht in een hotelkamer en bij een verhuisbedrijf. Het hotel en het verhuisbedrijf zijn geen verdachte in het onderzoek. Administratie, geld, waardevolle goederen, auto en gegevensdragers zijn in beslag genomen.

J.A.J.R. wordt verdacht van verduistering en het witwassen van geld voor een bedrag van NAf. 800.000, - die plaatsvond van januari 2011 tot medio 2013. Het witwassen van geld wordt beschouwd als een voortdurend delict waarvan de verdachte mogelijk tot op de dag van vandaag profiteert.

De Landsrecherche is sinds medio 2015 druk bezig geweest met het Tarpon onderzoek. De lange duur van het onderzoek is onder andere vanwege het feit dat, in het bijzonder toen het onderzoek is gestart, de Landsrecherche een zeer beperkte capaciteit had en voortdurend geconfronteerd werd met andere grootschalige en tijdrovende onderzoeken.

Het Tarpon onderzoek richt zich ook op het afpakken van opbrengsten verkregen uit gepleegde misdrijven. Het is de eerste keer dat de Landsrecherche een dergelijk onderzoek uitvoert. Het afpakken van opbrengsten uit misdrijven past binnen het nieuwe beleid van de Landsrecherche, welke gelijk is aan die van het Openbaar Ministerie. Voortaan kunnen meer van dergelijke onderzoeken worden verwacht.

J.A.J.R. is in verzekering gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang en meer aanhouding zijn niet uit te sluiten.

 Sint Maarten - Nieuw proces 'Masbangu' 31 augustus - 13-07-2016

De inhoudelijke behandeling door het Gerecht in Eerste Aanleg (GEA) van het onderzoek naar het kopen van stemmen door de United People’s (UP) party gedurende de verkiezingen van 17 september 2010, het Masbangu onderzoek, zal op 31 Augustus worden hervat.

De verdachten R.C.H.J., C.C. en A.R.W, allen voormalige leden van het Korps Politie St. Maarten , Saba en St. Eustatius of het Vrijwilligerskorps St. Maarten, worden verdacht van het aannemen van geld voor het uitbrengen van hun stem. De vierde verdachte R.H. wordt ervan verdacht te hebben bemiddeld bij het omkopen van de drie andere verdachten. Alle vier de verdachten zijn inmiddels opgeroepen om voor het gerecht te verschijnen op bovengemelde datum.

Het GEA heeft op 25 Augustus 2014 het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijk verklaard in de zaak tegen deze vier verdachten omdat naar het oordeel van het GEA de rol van de UP en de leiding van de partij in dit plan onvoldoende zou zijn onderzocht. Het OM heeft beroep aangetekend tegen dit vonnis en op 5 mei 2015 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie het vonnis in eerste aanleg vernietigd en het Masbangu onderzoek terugverwezen naar het GEA voor een nieuw proces.

De verdachten zijn bij de Hoge Raad in Den Haag in cassatie gegaan tegen het vonnis in beroep. Ondanks aanmaningen van de Hoge Raad hebben de verdachten geen cassatiemiddelen/grieven ingediend. Daarom heeft de Hoge Raad de verdachten op 15 maart 2016 niet ontvankelijk verklaard in hun cassatieberoep.

Vandaar dat de zaak sedert 15 maart bij het GEA ligt en de terechtzitting gepland staat voor 31 augustus.

 

Curacao - OM neemt afscheid van Reagan Celestijn - 08-07-2016

 

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft vrijdag 8 juli 2016 afscheid genomen van Reagan Celestijn. De afgelopen 9 maanden was Celestijn in het kader van zijn rechterlijke opleiding (Rechterlijk Ambtenaar In Opleiding, RAIO) bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie werkzaam
in De Tempel. Bij het Openbaar Ministerie werd Celestijn gedurende zijn stageperiode begeleid door Officier van Justitie Guillano Schoop.
Celestijn is geboren op Bonaire en getogen op Curaçao. Hij ging naar het Radulphus College, heeft zijn rechtenstudie afgerond aan de Universiteit van Leiden en was voorheen ruim 7 jaren advocaat.
Celestijn heeft bij het OM in De Tempel laten zien dat hij met veel kennis van zaken en inzicht zaken ter terechtzitting heeft gebracht en ook buiten de zittingszaal veel zaken afgedaan heeft onder meer via Hustitia Rapido (HuRa). Het Openbaar Ministerie wenst Celestijn veel succes toe in de toekomst.

ReaganCelestijn 08071 001 ReaganCelestijn 08071 002 ReaganCelestijn 08071 003

Curacao - Justitie en beveiligingsbranche om de tafel - 30-06-2016

 

Woensdag heeft in het kader van "Veilig Ondernemen" weer een bijeenkomst plaatsgevonden voor ondernemers op Curaçao. Het Openbaar Ministerie (OM) probeert via deze bijeenkomsten het bedrijfsleven te betrekken bij de strijd tegen de criminaliteit op Curaçao omdat deze niet alleen door politie en justitie gewonnen kan worden. Samenwerking met publieke en private partners maar ook burgers is noodzakelijk om een vuist te maken tegen de hoge criminaliteit op ons eiland. De bijeenkomst had dit keer een meer gefocuste opzet met als doel de samenwerking tussen de beveiligingsbranche en politie en justitie te bevorderen.
Sprekers tijdens de bijeenkomst waren Korpschef van de politie Mauricio Sambo, Ke-Chi Chang namens de Curaçao Security Association en ---mevrouw Hollande van Forensys Curaçao. De Korpschef benadrukte dat het veiligheidsprobleem op Curacao een sociaal probleem is en sprak zich uit voor meer samenwerking met de beveiligingsbranche. De heer Chang zette helder de behoefte uiteen van de beveiligingsbranche tot meer samenwerking. In de brainstorm is concreet afgesproken deze samenwerking snel handen en voeten te geven. Op Curacao zijn bijvoorbeeld 2000 particuliere beveiligers actief die een actieve bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van de criminaliteit mits daar goede afspraken met politie en justitie over gemaakt worden. In een werkgroep met vertegenwoordigers uit de brainstorm zullen nadere afspraken gemaakt worden.
De lezing van mevrouw Hollande, CEO van Forensys was zeer inspirerend omdat Forensys op gestructureerde wijze als onderneming zich inspant voor enerzijds snelle afwikkeling van schade voor verzekeraard en anderzijds daarmee een bijdrage levert aan het publieke belang van verkeersveiligheid. Een mooi voorbeeld waar publieke en private belangen elkaar ontmoeten aldus Hoofdofficier Heiko de Jong: “de criminaliteit Curacao is te hoog en we kunnen alleen een vuist maken als we gezamenlijk optrekken, we organiseren deze brainstorm dan ook om het credo van het OM te onderschrijven: “union ta hasi forsa”.
Aan de bijeenkomst hebben, behalve vertegenwoordigers uit de beveiligings- en bewakingsbranche, ook deelgenomen vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie, Korps Politie Curaçao (KPC), de verzekeringsbranche, het bedrijfsleven en het Openbaar Ministerie.
De bijeenkomst van woensdag was de vierde in een reeks. Na de zomer zal een volgende brainstorm georganiseerd worden in het kader van ‘veilig uitgaan’.
De bijeenkomsten hebben volgens Procureur-generaal Guus Schram tot doel om afspraken te maken om criminaliteit te voorkomen, te bestrijden en op te lossen. Tijdens de brainstormsessie richten de deelnemers zich op het kenbaar maken van de problemen en het managen van de verwachtingen en oplossingen. Mogelijk kunnen van daar uit nieuwe initiatieven worden ontwikkeld.

 

VeiligOndernemen03 290616   VeiligOndernemen02 290616

Curacao - A.B.-V. uitgeleverd aan Duitsland - 28-06-2016

 

Curaçao heeft dinsdag de man A.B.-V. (7 januari 1984, Dominicaanse Republiek) uitgeleverd aan de Duitse justitiële autoriteiten. Op dinsdag 28 juni is de man door functionarissen van de Divisie Georganiseerde Criminaliteit(DGC) op de luchthaven Hato op Curaçao overgedragen aan de politie van Nordrein-Westfalen Duitsland. Onder begeleiding van de Duitse politiefunctionarissen is hij per AirBerlin naar Duitsland vertrokken.
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft op 31 maart 2016 positief geadviseerd over het uitleveringsverzoek van de Bondsrepubliek Duitsland. De Gouverneur van Curaçao heeft de uitlevering op 2 juni 2016 toelaatbaar verklaard.
De man wordt door de autoriteiten in Duitsland verdacht van betrokkenheid bij tenminste twee cocaïnetransporten op 16 juli 2014. Twee drugskoeriers werden op die dag met respectievelijk 1.139 gram en 137 gram cocaïne aangehouden in Düsseldorf nadat zij via AirBerlin van Curaçao naar Duitsland reisden. Zij hebben A.B.-V. aangewezen als degene die hen met de drugs heeft gestuurd.
Het uitleveringsverzoek was op Curaçao ingediend op 16 februari 2016 door het Ministerie van Justitie van Nordrein-Westfalen in Düsseldorf. Tegen de man was reeds op 11 juni 2015 een arrestatiebevel verleend door het Kantongerecht in Düsseldorf.

 

Bonaire - Forse straffen in drugszaken op Bonaire - 22-06-2016Op 22 juni 2016 wees het Gerecht in Eerste Aanleg vonnis in twee drugsonderzoeken die zijn uitgevoerd op Bonaire. De jarenlange veroordelingen hebben betrekking op misdrijven te weten drugshandel en drugssmokkel, witwassen en het invoeren en voorhanden hebben van een vuurwapen.
In het onderzoek Brussel werd de verdachte met de initialen R.AN. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. Door de officier van justitie was een gevangenisstraf van 5 jaar geëist. Volgens het Gerecht heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het handelen in zowel cocaïne en marihuana. Een medeverdachte van N., een vrouw met de initialen J.B.M.M., werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Deze verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het handelen in cocaïne en marihuana, alsmede aan het witwassen van (drugs)gelden. De straf is conform de eis van de officier van justitie. In het onderzoek Navarro zijn drie mannen met de initialen D.H.L.C, F.J.P. en R.L.A. veroordeeld tot gevangenisstraffen van 45-48 maanden. Door de officier van justitie was tegen alle drie de verdachten 5 jaar gevangenisstraf geëist. Alle verdachten hebben zich volgens het Gerecht schuldig gemaakt aan de invoer van ruim een kilo cocaïne en ruim 22 kilo marihuana. Daarnaast zijn de verdachten schuldig bevonden aan het invoeren van munitie en een vuurwapen.
De vonnissen zijn voor het Openbaar Ministerie BES en de politie een bevestiging van hun aanpak van drugscriminaliteit. Tegen drugshandel moet hard en stevig worden opgetreden, gelet op de ondermijnende werking die uitgaat van drugshandel. De handel in drugs trekt andere vormen van (ernstige) criminaliteit aan en vormt bovendien een risico voor de volksgezondheid. Ook leidt drugshandel tot gevoelens van onveiligheid in de samenleving. Dit alles maakt dat het Openbaar Ministerie en de politiediensten hard optreden tegen genoemde praktijken.

 

Curacao - Vonnis ‘Baywatch’ - 22-06-2016

Het Gerecht in eerste aanleg heeft vanochtend uitspraak gedaan in de strafzaak ‘Baywatch’. Deze zaak betreft vijf verdachten, onder wie drie personeelsleden van de Kustwacht die zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan de invoer van drugs en wapens, daarbij gebruik makend van vertrouwelijke informatie over de inzet van de vloot van de Kustwacht. De verdachten hebben de volgende straffen opgelegd gekregen: een gevangenisstraf van 80 maanden voor T.N.S.R., 78 maanden voor O.E.S. en 90 maanden voor R.H.A.F. Verder krijgt Z.S.H.D. een gevangenisstraf van 7 jaren opgelegd en W.A.W. moet een gevangenisstraf van 60 maanden uitzitten.
De verdachte T.N.S.R. is verweten de invoer van 20 kg cocaïne en vier vuurwapens op 17/18 augustus 2015, terwijl zij bij het begaan van deze strafbare feiten een bijzondere ambtsplicht als Kustwachtambtenaar schond, het schenden van ambtsgeheim en voorbereidingshandelingen voor de uitvoer van cocaïne. De verdachte wordt voor het laatstgenoemde feit vrijgesproken, omdat het niet wettig en overtuigend is bewezen. Hierbij sluit het Gerecht zich aan bij het oordeel van de officier van justitie en de raadsvrouw van de verdachte. De overige ten laste gelegde feiten worden wel bewezen geacht door het Gerecht. Gevangenisstraf: 80 maanden.
Aan verdachte O.E.S., die ten tijde van de strafbare feiten ook bij de Kustwacht werkzaam was, zijn twee feiten ten laste gelegd, namelijk voorbereidingshandelingen voor invoer van cocaïne op 22/23 september 2015 en het schenden van zijn ambtsgeheim. Beide feiten zijn wettig en overtuigend bewezenverklaard. Dit heeft de verdachte gedaan in zijn functie als kustwachtambtenaar. “De verdachte heeft telkens zijn ambtsgeheim geschonden en voorzag de transporteurs van cruciale informatie bij de voorbereiding. Zo verschafte hij meermalen informatie over de inzet van de vloot van de Kustwacht. Dat het transport uiteindelijk werd afgeblazen en het dus bij voorbereiding is gebleven, is uitsluitend te danken aan het adequate handelen van politie en justitie”, is te lezen in het vonnis. In verband met de erbarmelijke detentieomstandigheden in de politiecellen te Rio Canario waarin de verdachte na zijn aanhouding een week heeft verkeerd, is een strafkorting van twee maanden toegepast.
De verdachte R.H.A.F., ook Kustwachtambtenaar ten tijde van de strafbare feiten, werden drie feiten ten laste gelegd, namelijk invoer van 158 kg cocaïne op 27/28 september 2015, invoer van vuurwapens op dezelfde dag, en het meermalen schenden van zijn ambtsgeheim. De rechter acht alle drie feiten wettig en overtuigend bewezen.
Z.S.H.D werd naast de invoer van 158 kg cocaïne op 27/28 september 2015 en de invoer van vuurwapens op 17/18 augustus en op 27/28 september 2015 ook nog de invoer van 20 kg cocaïne op 17/18 augustus 2015 en voorbereidingshandelingen voor de invoer van cocaïne op 22/23 september 2015 ten laste gelegd. Het Gerecht acht alle genoemde feiten bewezen. Gevangenisstraf: 7 jaren.
De verdachte W.A.W. is ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de invoer van 20 kg cocaïne en invoer van vuurwapens op 17/18 augustus 2015. Tevens wordt hij verdacht van voorbereidingshandelingen voor de uitvoer van cocaïne. W.A.W. wordt vrijgesproken van laatstgenoemde feit. De andere twee feiten zijn wel wettig en overtuigend bewezen verklaard. Gevangenisstraf: 60 maanden.
Het Gerecht heeft geoordeeld dat dit ernstige feiten zijn. “Cocaïne vormt een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en het gebruik ervan is ook bezwarend voor de samenleving, onder andere vanwege de daarmee gepaard gaande criminaliteit door verslaafden. De illegale handel in vuurwapens is maatschappelijk onaanvaardbaar vanwege de grote dreiging die daarvan uitgaat voor anderen. Dergelijke wapens verdwijnen in het zwarte circuit waardoor controle van overheidswege volstrekt onmogelijk wordt en worden regelmatig gebruikt voor allerlei criminele activiteiten. In de zaken van de drie medewerkers van de Kustwacht heeft het Gerecht voorts overwogen dat het extra schokkend is dat zij zich aan de deze feiten schuldig hebben gemaakt, omdat het juist hun taak was om te waken tegen dit soort misdrijven. Door hun handelen hebben deze verdachten niet alleen zichzelf te schande gemaakt, maar ook de reputatie van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied ernstig beschadigd. Dit wordt hen extra zwaar aangerekend. Het Gerecht oordeelt verder dat de straftoemeting ook een signaal moet inhouden naar de ingezetenen van Curaçao om af te zien van (ondersteunende) activiteiten ten aanzien van de in- en doorvoer van verdovende middelen en in het bijzonder om daarbij gebruik te maken van de diensten van corrupte ambtenaren. Uit de bestraffing moet blijken dat met de misdrijven zoals die in de onderhavige zaken ter beoordeling aan de strafrechter zijn voorgelegd het risico van langdurige vrijheidsbeneming verwezenlijkt wordt.

 

Curacao - OM alert op stemfraude - 16-06-2016Op 30 september 2016 vinden de verkiezingen plaats voor de nieuwe Staten van Curaçao. De verschillende politieke partijen zullen campagne voeren om zoveel mogelijke stemmen te behalen om op die manier vertegenwoordigd te worden in de Staten.
Vrije, geheime en eerlijke verkiezingen staan aan de basis van de democratische rechtsstaat. Het
belang hiervan is in de Staatsregeling en in internationale verdragen vastgelegd. Een kiezer heeft
het recht om zonder enige beïnvloeding zijn stem uit te brengen en de inhoud van zijn keuze voor zichzelf te houden. Deelnemen aan de verkiezingen is een belangrijk verworven recht, dat in vele delen van de wereld niet vanzelfsprekend is.
Een voorbeeld dat verkiezingen niet op een eerlijke manier verlopen is het kopen en verkopen van stemmen, het zij met contant geld of door andere gunsten/beloftes. Rond elke verkiezing bereiken het Openbaar Ministerie in Curacao weer signalen dat kiezers zich laten omkopen om hun stem op een bepaalde partij of persoon uit te brengen.
Dit beïnvloedt het vrije en eerlijke verloop van de verkiezen en is bovendien strafbaar. Het Openbaar Ministerie wijst er dan ook op het feit dat het verboden is om een kiezer te betalen voor zijn stem. Ook is het verboden om als kiezer betaald te worden voor een stem op een bepaalde partij of persoon. Zowel de omkoper als de omgekochte kiezer kan gestraft worden met een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar.
Het Openbaar Ministerie zal gedurende de periode tot aan de verkiezingen extra oplettend zijn op signalen van omkoping en deze onderzoeken.

Artikel 2:44 Wetboek van Strafrecht Curaçao
Lid 1. Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing door gift of belofte iemand omkoopt om zijn of eens anders kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
Lid 2. Met ten hoogste dezelfde straf wordt gestraft de kiezer of de gemachtigde van een kiezer die zich door gift of belofte tot een of ander laat omkopen.

 

Bonaire - Onderzoek Rijksrecherche op Bonaire: illegale import bedreigde vogelsoorten vanuit USA naar Bonaire - 15-06-2016

 

Op 12 februari 2016 ontving het Openbaar Ministerie BES een dossier van het “Department of the US Fish and Wildlife Service Office of Law Enforcement” uit de Verenigde Staten. Dit dossier zag op de illegale import van bedreigde vogelsoorten zoals kaketoes en papegaaien vanuit de Verenigde Staten naar Bonaire. Op grond van dit dossier zijn verdenkingen ontstaan jegens een inwoner van Bonaire met de initialen J.A.P. en een douane ambtenaar met de initialen C.A.B.F. De verdenking ziet op ambtelijke omkoping, medeplegen van valsheid in geschrifte en overtreding van de Wet Grondslagen Natuurbeheer en bescherming BES.
Beide verdachten zijn vandaag door de Rijksrecherche gehoord. Het onderzoek is nog niet afgerond en zal de komende tijd worden voortgezet.

 

Curaçao - Voorkom problemen, betaal je boete  - 15-06-2016

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao is bezig met een inhaalslag voor wat betreft te innen openstaande boetes. Om dit te bewerkstelligen zal het OM de komende tijd extra personeel aannemen. Dit zal bijdragen aan een verhoging van de te innen openstaande boetes. De bevolking kan ervan verzekerd zijn dat er een intensiever inningsproces zal worden uitgevoerd. Betaling op tijd van openstaande boetes vermijd extra kosten. Bij niet betaling van openstaande boetes kan dit ook een vervangende hechtenis in de gevangenis SDKK ten gevolge hebben. Voor iedere 50 gulden aan openstaande boete moet 1 dag worden uitgezeten.
Burgers met een openstaande boete worden opgeroepen om openstaande boetes te betalen. Boetes kunnen worden betaald aan het loket van het kantoor ‘Paga Bo But’ aan de Abraham Mendez Chumaceiro Boulevard 11 op het Waaigat ten oosten van Curoil en het oude Kranshi-gebouw.

In de periode van januari tot en met juni 2016 zijn er in totaal 6.760 oproepingsprocessenverbaal (OPV) door het Openbaar Ministerie (OM) verwerkt. In 2015 was het 4.986 voor de eerste 6 maanden. Er is een verhoging te zien van 154 (2.33%). Verder zijn er 652 (13.08%) meer zaken naar zitting vergeleken met hetzelfde periode vorig jaar. Conclusie voor 2016 is dat het beter gaat dan vorig jaar.
De geïnde boetes voor de maanden januari tot en met mei 2016 zijn minder dan vorig jaar in dezelfde periode. Namelijk 406.832 gulden in 2015 en 320.483 gulden in 2016. Er is een verlaging van 86.349 gulden (21.22%), vandaar dat het OM start met een inhaalslag.

 

 

Curaçao - Verklaring OM over aangifte 30 bezorgde burgers - 14-06-2016

 

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de aangifte van de 30 bezorgde burgers grondig bestudeerd en beoordeeld. Het Openbaar Ministerie heeft de aangevers op 10 juni 2016 gemotiveerd in kennis gesteld van haar beslissing.
Met de aangifte wordt melding gemaakt van verschillende mogelijke strafbare feiten. Een deel van deze feiten is reeds in onderzoek geweest bij de Landsrecherche Curacao en heeft geen aanleiding gegeven om een of meerdere personen te vervolgen. De informatie uit de aangifte leidt thans niet tot een andere beoordeling.
Een ander deel van de in de aangifte genoemde feiten is momenteel nog in onderzoek bij de Landsrecherche Curaçao. Eerst na afronding van deze onderzoeken kan daarover worden gecommuniceerd.
Voor het overige geeft de aangifte geen aanleiding tot het instellen van nieuwe onderzoeken. Ook geeft de aangifte onvoldoende aanknopingspunten om dhr. Schotte en dhr. Jamaloodin te vervolgen wegens landverraad.
Het Openbaar Ministerie ziet op dit moment geen aanleiding om nadere informatie te verstrekken.

 

Sint Maarten - Verdachten Colade onderzoek vrij gelaten - 02-06-2016

 

De drie verdachten in het onderzoek genaamd Colade, te weten R.L. (56), F.A.A.B. (65) en E.A.I.F. (36) zijn hedenochtend weer in vrijheid gesteld. Op maandag 30 mei 2016
werden de drie verdachten aangehouden en in verzekering gesteld naar aanleiding van de aangifte van verduistering in dienstbetrekking, diefstal en valsheid in geschrift die
werd gedaan door het hoofd Financiën van St. Maarten op 25 november 2010 tegen medewerkers van het St. Maarten Toeristenbureau. Gedurende hun detentie zijn de ze
gehoord over alle thans beschikbare onderzoeksresultaten.

 

 

Bonaire - Medewerker politie vrijgesproken - 03-06-2016


Op 2 juni heeft de rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg op Bonaire uitspraak gedaan in de strafzaak die op 12 mei is behandeld en waarin een medewerker van het Korps Politie Caribisch Nederland terecht stond als verdachte van een zedendelict.
In het vonnis geeft de rechter aan dat er in het dossier informatie zit die voor de verdachte belastend is. Maar die belastende informatie wordt deels ontkracht door verklaringen van getuigen. En om die reden kan, zoals de rechter het verwoordt, niet buiten redelijke twijfel worden vastgesteld dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan. En wordt de verdachte vrijgesproken.
De officier van justitie had op 12 mei diezelfde conclusie getrokken.

 

Sint Maarten - Drie aanhoudingen in Colade onderzoek - 30-05-2016

Op maandag 30 mei 2016 zijn drie verdachten, te weten R.L. (56), F.A.A.B. (55)en E.A.I.F (36) aangehouden naar aanleiding van de aangifte van verduistering in dienstbetrekking, diefstal en valsheid in geschrift die werd gedaan door het hoofd Financiën van Sint Maarten op 25 november 2010 tegen medewerkers van het St.Maarten Toeristenbureau. Zij zullen worden gehoord over alle thans beschikbare onderzoeksresultaten. Dit zal vermoedelijk enige dagen met zich meebrengen, gezien
de omvang van het dossier.
Tegen de medewerkers van het Toeristenbureau is door de Landsrecherche van St.Maarten een lang lopend onderzoek gedaan. Op 15 oktober 2015 zijn door de Landsrecherche op vijf locaties huiszoekingen verricht. Dit onderzoek, genaamd Colade, is thans nagenoeg afgerond.
De lange duur van het onderzoek kan worden verklaard doordat veel informatie uit het buitenland moest worden opgevraagd en de analyse daarvan veel tijd heeft gekost. Daarbij komt dat de Landsrecherche met name in de begintijd een zeer beperkte capaciteit heeft gekend en steeds werd geconfronteerd met nieuwe grote onderzoeken.
Overigens is de zaak in geval van verdachte E.J.D. (51) in het Colade onderzoek al op 25 maart 2015 afgedaan. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van één (1) dag voor het medeplegen van het als ambtenaar opzettelijk verduisteren van geld of geldswaardig papier.
Het Openbaar Ministerie heeft het voornemen om dit onderzoek in de tweede helft van 2016 aan de rechtbank voor te leggen.”

 

Curacao - Politie en justitie vragen het publiek aandacht voor twee zaken; Beloning 10.000 gulden voor de gouden tip - 29-05-2016

 

WILLEMSTAD - De politie is op zoek naar getuigen en nadere informatie over de achtergrond van twee schietincidenten. Bent u getuige geweest, of heeft u iets gezien of gehoord op de betreffende data dat verband zou kunnen houden met deze zaken, of heeft u iets gezien of gehoord over genoemde personen of betrokken voertuigen of dat anderszins relevant kan zijn, laat u het dan weten aan de politie. U kunt daartoe contact opnemen met de politie op één van de volgende nummers: 8666249, 8666250, 8666251 of geheel anoniem via de gratis nummer 108.

De Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong looft een beloning uit van 10.000 gulden uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van verdachten in deze zaken.

Zaak Blanquillaweg
Op 28 december 2015 omstreeks 03.30 uur vond een schietpartij plaats op de Blanquillaweg ter hoogte van nummer 124. Een grijze Hyundai Getz met het kenteken D/79-80 die voor de Blanquillaweg 124 geparkeerd stond werd door tot nu onbekende personen beschoten. De man genaamd Luigino Victoriano Martina, geboren te Curaçao op 23 maart 1987 en gewoond hebbend op het adres Kaya Piedra Presioso 69, is hierbij gedood. Martina staat ook wel bekend onder de bijnaam die hij als artiest, rapper, voerde: “Small V”. De man die naast Luigino voor in de auto zat met de initialen K.L.M. werd door schoten gewond geraakt maar heeft weten te ontkomen en is per ambulance naar de Sehos vervoerd voor behandeling. Een minderjarig meisje dat op de achterbank zat, werd niet door de afgevuurde schoten gewond. Getuigen hebben na de schietpartij drie (3) mannen zien wegrennen op de Welatinaweg in zuidelijke richting.

Zaak De Savaan
Op 3 januari 2016 vond een schietincident plaats ter hoogte van de Pieters Import aan de Kaminda Helmin Magno Wiels. Onbekenden hebben het vuur geopend op een witte auto van het merk Volkswagen Passaat gekentekend R/ 16-37 die over de Moontjiweg reed richting de Kaminda Helmin Magno Wiels. Op de Kaminda Helmin Magno Wiels kwam de Volkswagen tot stilstand. De bestuurder en mede-inzittende werden door de afgevuurde schoten zwaar gewond. De mede inzittende die hoogzwanger was genaamd Janishairah M. Jano, geboren in Nederland op 01 maart 1989 en wonende in Nederland, overleed aan de schotverwondingen. De bestuurder genaamd Edgardo Basilia, geboren op Curaçao op 08 september 1985, is aanvankelijk in het ziekenhuis opgenomen en behandeld, doch kwam uiteindelijk eveneens als gevolg van de schotverwondingen te overlijden, in maart 2016. Er zaten ook twee minderjarigen op de achterbank in de beschoten Volkswagen waarvan er één een schampwond heeft opgelopen.

 

BES-eilanden - In totaal 8 doorzoekingen in onderzoek naar witwassen op Bonaire - 27-05-2016

 

In het opsporingsonderzoek naar witwassen op Bonaire waarin woensdag huiszoekingen zijn verricht, zijn in totaal op 8 plaatsen huiszoekingen verricht. Op Bonaire zijn door het opsporingsteam met ondersteuning van Korps Politie Carbisch Nederland, RST en Kmar bij zes woningen en bedrijfspanden doorzocht. In Nederland zijn op verzoek van het OM BES een woning en een bedrijfspand doorzocht. Verder is door de officier van justitie op Bonaire een bankkluis van verdachten geopend.
Op 2 adressen op Bonaire en op 1 adres in Nederland is wettelijk gevorderd dat alle administratie zou worden overhandigd aan de opsporingsambtenaren. Het niet of niet volledig voldoen aan een dergelijke vordering is een misdrijf.
Er zijn geen aanhoudingen verricht. In het onderzoeksbelang worden nu eerst alle in beslag genomen gegevens op een rij gezet en met elkaar in verband gebracht. Het ligt voor de hand dat de verdachten op basis van die bevindingen zullen worden ondervraagd.
Bij de doorzoekingen en door middel van de vorderingen om gegevens te overhandigen is een zeer grote hoeveelheid administratie en andere gegevens in beslag genomen.
Het onderzoek is niet alleen bedoeld om de verdenking dat verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen nader te onderzoeken. Maar ook om wederrechtelijk verkregen vermogen aan te tonen en af te nemen. Mede in dat verband zijn ook dure sieraden, geld, een motorfiets, auto’s, scooters en zeven schilderijen in beslag genomen.
Verder zijn een luchtdrukwapen, een pepperspraygun en een laserpen voor nader onderzoek meegenomen.
Gezien de omvang van het onderzoek wordt verwacht dat het enige tijd zal duren voordat nadere informatie kan worden verstrekt.

BonaireBES

BES-eilanden - OM door Gemeenschappelijk Hof in gelijk gesteld; verdachte diefstal met geweld op Sint Eustatius wordt toch weer in hechtenis genomen - 26-05-2016


Op 24 mei heeft het Gemeenschappelijk Hof het hoger beroep behandeld dat het Openbaar Ministerie BES had ingesteld tegen de beslissing van de rechter-commissaris dat de verdachte G.G.O.L. op vrije voeten moest worden gesteld. L. is een van de verdachten van een diefstal met geweld die op 30 april op Sint Eustatius werd gepleegd.
Het Gemeenschappelijk Hof heeft de beslissing van de rechter-commissaris teruggedraaid en bepaald dat L. wel in hechtenis kan worden genomen.
De medeverdachte T.V.S.L. bevindt zich ook in voorlopige hechtenis.
Het Openbaar Ministerie heeft eerder al het standpunt ingenomen dat verdachten van diefstallen met geweld in voorlopige hechtenis moeten blijven als daar een juridische basis voor is.
Dergelijke feiten veroorzaken veel onrust en onveiligheid in de kleine eilandelijke samenlevingen. En zijn zo ernstig dat vrijlating tot gevoelens van onveiligheid kan leiden.

 

Bonaire - Huiszoekingen op Bonaire en in Nederland in verband met onderzoek naar witwassen - 25-05-2016

 

In de maand februari 2016 werd, onder gezag van het OM BES, een strafrechtelijk onderzoek gestart te zake van witwassen tegen twee, op Bonaire woonachtige personen, met de initialen J.A. den B. en B.G.B. Ook richt het onderzoek zich op enkele verdachte rechtspersonen die gevestigd zijn op Bonaire, in Nederland en Bulgarije.
Het onderzoek met de naam ‘Thorbes’ wordt uitgevoerd door het Combiteam van de Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst (FIOD) en de Politie (Dienst Landelijke Recherche) uit Nederland. De Nederlandse ambtenaren zijn voor dit doel beëdigd door de waarnemend korpschef KPCN. Het combiteam krijgt bij het onderzoek belangrijke ondersteuning van het Korps Politie Caribisch Nederland, RST en de Koninklijke Marechaussee.

Uit het onderzoek dat sinds februari 2016 loopt, is gebleken dat de verdachten zich mogelijk hebben schuldig gemaakt aan witwassen van (crimineel) geld. De huiszoekingen vinden plaats om meer informatie te verzamelen en om uiteindelijk te kunnen beoordelen of er voldoende bewijs is voor witwassen.

Het onderzoeksteam voert op Bonaire diverse huiszoekingen uit. Er worden zoekingen gedaan in zowel woningen als bedrijfspanden. Op hetzelfde moment waarop hier op Bonaire de zoekingen begonnen, hebben in Nederland twee huiszoekingen plaatsgevonden in een woning en bij een bedrijf.

Een belangrijke doelstelling van het onderzoek is om wederrechtelijk verkregen voordeel af te pakken. Daarom zal beslag worden gelegd op zoveel mogelijk vermogensbestanddelen. Hierbij kan gedacht worden aan geld, onroerende goederen en aan andere waardevolle goederen.

Het Openbaar Ministerie denkt dat De BES-eilanden en Bonaire in het bijzonder het risico lopen aantrekkelijk te zijn voor vormen van financiële criminaliteit zoals witwassen.
Om die reden is al enige tijd geleden geïnvesteerd in de samenwerking tussen lokale opsporingsdiensten, gespecialiseerde diensten zoals het Combiteam en het OM. Die samenwerking leidt niet alleen tot gezamenlijke onderzoeken zoals het onderzoek dat nu loopt. Door ook informatie over verdachte financiële constructies en signalen van witwassen met elkaar te delen, wordt beter inzichtelijk wie zich aan deze vormen van criminaliteit schuldig zouden kunnen maken. De diensten krijgen dus meer zicht op wat er allemaal speelt op financieel vlak.
Dat biedt niet alleen de basis voor eventuele nieuwe strafrechtelijke onderzoeken, maar leidt ook tot overleg met andere overheidsdiensten over de manier waarop de financiële integriteit op de eilanden kan worden bevorderd.
Het OM is een groot voorstander van een dergelijke gezamenlijke aanpak en voert al regelmatig overleg met onder andere de Belastingdienst en de Financial Intelligence Unit, de overheidsdienst waar ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld en worden onderzocht. “

Het OM en de opsporingsdiensten vragen steeds vaker de hulp van de bevolking bij het aanpakken van criminaliteit en daarmee bij het bevorderen van de veiligheid op de eilanden. Tips van burgers zijn niet alleen welkom als het gaat over criminaliteit als bijvoorbeeld diefstallen en wapenbezit, maar ook als het gaat over financiële criminaliteit zoals witwassen. Mensen die tips willen geven over witwassen of verdachte transacties kunnen die doorgeven aan de tip lijn: 7177251.

 

Curacao - Bijeenkomst "ontcashen" geslaagd - 25-05-2016

WILLEMSTAD - Woensdag heeft in het kader van het programma "Veilig Ondernemen" weer een bijeenkomst plaatsgevonden voor ondernemers op Curaçao. Het Openbaar Ministerie (OM) probeert via deze bijeenkomsten het bedrijfsleven te betrekken bij de strijd tegen de criminaliteit op Curaçao omdat deze niet alleen door politie en justitie gewonnen kan worden. Samenwerking met publieke en private partners maar ook burgers is noodzakelijk om een vuist te maken tegen de hoge criminaliteit op ons eiland.
De bijeenkomst was zeer geslaagd, de opkomst was hoog en er zijn goede vervolgafspraken gemaakt. De organisatie was in handen van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao. Aan de bijeenkomst hebben deelgenomen het Ministerie van Justitie, het Korps Politie Curacao en diverse ondernemers. Ditmaal was de thema "ontcashen" waarbij wordt gestreefd naar minder contant geld in omloop te hebben in het bedrijfsleven en klanten meer met "plastic" te laten betalen. Dit met als doel het aantal atrako’s, die vaak op cash gericht zijn, af te laten nemen onder met motto geen gelegenheid maakt geen dief.
De bijeenkomst vond plaats in de aula van het Openbaar Bibliotheek aan het Waaigat. Sprekers waren ditmaal Willem Teuben, Chief Security Officer (CSO) bij de Maduro & Curiels Bank (MCB) en Aaron Merite van het Ministerie van Justitie. Deelnemers uit het bedrijfsleven waren onder andere het casinowezen, supermarkten, fastfood, juweliers maar ook de taxibranche en het verzekerings- en bankwezen.
Spreker Willem Teuben hield een pleidooi voor minder contant geld in winkels en bedrijven op Curaçao. MCB en het OM bleken gedeelde belangen te hebben als het gaat om “ontcashing”. Naast een grotere kans op atrako’s bij veel cash blijkt veel cash ook een kostenpost voor MCB. “Minder contact geld in een winkel, betekent ook minder kans op een overval en een grote buit, wat het op haar beurt weer minder aantrekkelijk maakt voor de crimineel. Dat moet ons streven zijn”, aldus blikt Hoofdofficier Heiko de Jong terug op de bijeenkomst.
Aaron Merite liet in zijn presentatie de verschillende pogingen van het Ministerie van Justitie om te komen tot publiek-private samenwerking de revue passeren waaronder initiatieven om op Curaçao contact geld in de samenleving te verminderen. Ook het Ministerie van Justitie vindt dit een goede zaak en ziet verschillende mogelijkheden om vanuit overheid en bedrijfsleven prikkels te genereren op “ontcashing”. Merite gaf aan dat er met deze blik al gekeken naar het “ontcashen” bij benzinestations omdat daar tradiotioneel veel contant geld in omloop is.

Wilt u als ondernemer de volgende keer deelnemen aan een volgende bijeenkomst van "Veilig Ondernemen", dan kunt u via het OM contact opnemen met coördinator Shannon Pfaff via telefoonnummer 4342150.

 

Ontcashen 03 250516

Curacao - PG’s uit Koninkrijk bijeen in Curaçao - 18-05-2016

 

De Procureur-generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden, Guus Schram, was woensdag 18 mei gastheer van het Koninkrijks PG-overleg (KPG-overleg) dat plaatsvond in Curaçao.

Tweemaal per jaar voeren de PG van Curaçao, Sint Maarten en de BES, de PG van Aruba en de voorzitter van het Nederlandse College van procureurs-generaal overleg met elkaar. Behalve de voorbereiding van het Justitieel Vierpartijen Overleg (dit jaar op 1 juni in Nederland), komen in dit KPG-overleg ook andere onderwerpen ter sprake. Deze hebben veelal betrekking op de afstemming van opsporing en vervolging en de onderlinge samenwerking. Het KPG-overleg heeft daarmee tot doel de Openbaar Ministeries van de verschillende landen zoveel mogelijk te laten profiteren van het feit dat zij opereren binnen hetzelfde Koninkrijk.

Deze editie is in het bijzonder gesproken over de versterking van de grensbewaking- en controle op de lucht- en zeehavens en de uitwisseling van passagiersinformatie. Daarnaast hebben de PG’s overlegd over de gezamenlijke aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit en is het meerjarenperspectief van het OM Carib op de criminaliteitsbestrijding besproken.

Voorafgaand aan het KPG-overleg werd een bijeenkomst gehouden over de voortgang van het verbeterplan van de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten. Daarbij waren onder andere de diensthoofden van de Landsrecherches van Curaçao, Sint Maarten en Aruba, de directeur van de Nederlandse Rijksrecherche en de Hoofdofficieren van Justitie van Curaçao en Sint Maarten aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat in de afgelopen twee jaar belangrijke stappen zijn gezet in de ontwikkeling naar volwaardige en kwalitatief hoogstaande landsrecherches, maar dat er ook nog voldoende ruimte voor verbetering is. De aanwezigen hebben met elkaar van gedachten gewisseld hoe die verbetering bereikt kan worden en welke onderlinge hulp en samenwerking daar een bijdrage aan kan leveren.

 

PGoverleg 02 180516

Curacao - Afpakteam Curaçao verricht huiszoekingen - 11-05-2016


Het Afpakteam Curaçao heeft vanmorgen onder verantwoordelijkheid van de Rechter-Commissaris en een Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie (OM) huiszoekingen gedaan op drie adressen, te weten twee in de wijk Semikok en 1 in de wijk Santa Rosa/Herst.
Er zijn diverse goederen in beslag genomen, waaronder verschillende luxe auto’s waaronder 2 Audi’s, 1 BMW’s, 2 Accura’s, 1 Volkswagen Amarok, twee luxe vaartuigen, 3 vrachtwagens, een woonhuis, diverse scooters, 2 jetski’s, diverse motorfietsen en sieraden. De verdenking bestaat dat deze goederen met misdaadgeld zijn aangeschaft. Er zijn geen aanhoudingen verricht.
Het Afpakteam is een samenwerkingsverband van het Openbaar Ministerie (OM), de Belastingdienst, Douane, KMar, KPC en Kustwacht. Het Afpakteam werd vandaag bijgestaan door een gespecialiseerde zoekploeg van Defensie en door het RST.
De doelstelling van het Afpakteam is om, binnen de grenzen van de wet, op innovatieve en integrale wijze crimineel verkregen vermogen af te pakken en daarbij het heldere signaal aan de samenleving af dat misdaad niet loont.

Afpak 7 110516

Afpak 4 110516

 

Sint Maarten - Openbaar Ministerie gaat in beroep in Menam zaak - 04-05-2016

Vandaag heeft het Gerecht in Eerste Aanleg uitspraak gedaan tegen de verdachten R.D., J.L., M.H.A. en O.A.C. in de Menam zaak. Het betreft een gewapende overval die werd gepleegd op 5 augustus 2015 op klaarlichte dag op juwelierswinkel Oro Diamante in Front Street. Hierbij is politieagent Gamali Benjamin tijdens het uitoefenen van zijn ambt neergeschoten en vervolgens overleden. Ook is er gericht geschoten op politieman Carty.

Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft de hoofdverdachten R.D. en J.L. veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 20 en 8 jaar met aftrek van de tijd die de verdachten in voorarrest hebben gezeten. Tegen R.D. had het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist en tegen J.L. een gevangenisstraf van 25 jaar.

Het Openbaar Minister is teleurgesteld en kan zich niet verenigen met deze uitspraken. Daarom is het Openbaar Ministerie in hoger beroep gegaan tegen de vonnissen van de twee hoofdverdachten. Naar de mening van het Openbaar Ministerie komt in de strafmaat onvoldoende tot uitdrukking dat het om een politieagent gaat die direct werd neergeschoten toen hij ingreep bij de overval.

Bij J.L. is het OM het naast de lage strafmaat ook oneens met de vrijspraak die hij heeft gekregen voor een aantal feiten op de dagvaarding zoals gekwalificeerde doodslag en poging tot gekwalificeerde doodslag.

Voor wat betreft de medeverdachten M.H.A. en O.A.C. die respectievelijk 2,5 jaar gevangenisstraf en vrijspraak hebben gekregen, heeft het Openbaar Ministerie deze vonnissen nog in beraad en heeft het 14 dagen de tijd om te besluiten of ook tegen deze vonnissen hoger beroep wordt aangetekend.

 

Curaçao - Zaak Magnus/Maximus nu op 19 augustus 2016 - 29-04-2016

Magnus/Maximus awor 19 ougùstùs 2016
Pa motibunan organisatorio, i den konsulta ku Korte, ta bai trata e kaso Magnus/Maximus kontra sospechoso B.F. dia 19 di ougùstùs 2016, i no mas 10 di yüni 2016, manera anteriormente anunsiá. Tratamentu na ougùstùs ta bai ta di forma di un ‘regiezitting’. Despues ta anunsiá e fecha pa tratamentu ku kontenido di e kaso.

Zaak Magnus/Maximus nu op 19 augustus 2016
Om organisatorische redenen, en in overleg met het Gerecht, zal de behandeling van de zaak Magnus/Maximus tegen verdachte B.F. plaatsvinden op 19 augustus 2016 en niet meer op 10 juni 2016, zoals eerder was aangekondigd. De zitting in augustus zal een regiezitting zijn. Hierna zal een datum bekend worden gemaakt voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.

 

Curaçao - OM Curaçao trots op Simcha Plas - 24-04-2016

 

WILLEMSTAD - Simcha Plas heeft op 22 april de nationale requireerwedstrijd voor studenten gewonnen. De finale van deze wedstrijd vond op 22 april plaats het Gerechtshof van Amsterdam.

De opgave was een goed requisitoir (de voordracht ter terechtzitting van een officier van justitie) te schrijven en dit vervolgens goed voor te dragen. Met heldere stem en mooie dictie hield Simcha een gloedvol betoog en formuleerde genuanceerd haar strafeis. Ze reageerde vervolgens scherp en adequaat op het pleidooi van de advocaat en liet zien dat de toga haar als gegoten zit.

Simcha heeft in 2015 stage gelopen bij parket Curaçao waar zij onder meer strafzaken heeft beoordeeld. De procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden en de Hoofdofficier van justitie van Curaçao hebben Simcha van harte gelukgewenst met dit mooie resultaat.

 

SimchaPlas 02

Curacao - Preventieproject Noord Santa Rosa geslaagd - 21-04-2016

WILLEMSTAD - Het pilot-project ‘Tienda di Prevenshon’ in de wijk Noord Santa Rosa is een succes gebleken. Dit kan worden geconcludeerd uit een laatste enquête welke onlangs in de wijk is gehouden.
Uit de enquête is gebleken dat de drugsverkoop en overlast in de wijk is tegengegaan. Defecte straatverlichting in de buurt is vervangen. Straatverlichting is bijgeplaatst. Grofvuil en zwerfvuil is verwijderd. Overlast van samenscholing door hangjongeren is verminderd. Geluidsoverlast door een snek in de wijk Noord Santa Rosa is verminderd. Er zijn ‘safety scans’ in de wijk uitgevoerd en buurtbewoners zijn bijgepraat over inbraak- en overvalpreventie. Er zijn preventiemiddelen aangeboden. Er is nu een neighborhood-watch via Whatsapp actief in een deel van de wijk en er zijn inbraakpreventie-borden geplaatst in de wijk. Uit de enquête is tenslotte ook gebleken dat de criminaliteit in Noord Santa Rosa is verlaagd. De buurtbewoners zijn van mening dat hun gevoel van veiligheid is toegenomen terwijl zij zelf de kans kleiner achten dat zij slachtoffer worden van een misdrijf in de wijk.
“We hebben een verschil in de wijk gemaakt en een positieve wending gegeven in de wijk. Het Openbaar Ministerie en haar partners zijn hier zeer tevreden over”, zo verklaarde Hoofdofficier Heiko de Jong tijdens een evaluatiegesprek welke donderdag heeft plaatsgevonden met de partners Ennia, Ministerie van Justitie, KPC, Kooyman NV, Forensic Services, Aqualectra NV en Selikor NV.
Volgens De Jong is er nu een brok kennis in huis. “Hier kunnen wij nu mee verder. Er hebben zich reeds burgers gemeld die ook interesse hebben om hun wijk beter te beschermen. Het OM en haar partners zijn bereid hier een steentje aan bij te dragen. Het verzoek moet wel uit de wijk zelf komen. Wij zijn bereid hen dan met raad en daad bij te staan”.

PreveniProteha

Sint Maarten - Onderzoek naar fraude, valsheid in geschrifte en witwassen - 20-04-2016

Het Recherche Samenwerkingsteam (RST) heeft gisteren en vandaag onder leiding van de rechter commissaris twee huiszoekingen verricht op twee verschillende locaties op St. Maarten, te weten in een huis en bij een Trust Kantoor. De doorzoekingen zijn gedaan in het kader van een onderzoek dat in februari is opgestart naar mogelijke gevallen van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Dit onderzoek komt voort uit de zaak tegen onder meer de Buncampers en een gepensioneerde notaris. Uit dat onderzoek bleek dat vermoedelijk meerdere mensen gebruik zouden hebben gemaakt van dit Trustkantoor om belasting te ontduiken. Verschillende administratieve bescheiden, bestanden, computers en andere digitale gegevensdragers zijn voor onderzoek in beslag genomen. Er zijn geen arrestaties verricht, maar het onderzoek is nog in volle gang.

 

Curaçao - Welkomstwoord Hoofdofficier Heiko de Jong TopC Conferentie 20 april 2016, Curaçao  - 20-04-2016

 

Geachte aanwezigen,

De criminaliteit in ons land heeft zorgwekkende vormen aangenomen en heeft een remmend effect op onze nationale ontwikkeling. Het feit dat voor sommige jongeren op ons eiland misdaad kennelijk loont en dat diezelfde misdaad ze misschien ook wel gevangen houdt in een vicieuze cirkel is een buitengewoon trieste constatering.

Onze samenleving moet er op kunnen vertrouwen dat criminaliteit adequaat wordt bestreden. Daarvoor zijn effectieve interventies nodig die zichtbaar, die merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en de samenleving als geheel.

Het strafrecht draagt hieraan bij door correctie en afkeuring van crimineel gedrag en herstel van de geleden schade. Dit instrument is echter repressief van aard: per definitie ‘achteraf’ en daardoor slechts beperkt effectief in het voorkomen van criminaliteit. De verwachtingen ten aanzien van strafrechtelijk ingrijpen alleen mogen dan ook niet te hoog zijn. Het strafrecht is niet in staat alle veiligheidsproblemen op te lossen.

Daarom moeten we het overleg en de samenwerking zoeken met partners om tot gezamenlijke interventie- en preventiestrategieën te komen. Het Openbaar Ministerie Curaçao ziet daar voor zichzelf een aanjagende rol weggelegd.

De ambitie van het OM is het leveren van een effectieve bijdrage aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Om dit te bereiken zullen we gezamenlijk een integrale aanpak moeten ontwikkelen. Het gaat om een gezamenlijk willen en handelen. Het motto van het OM luidt in 2016: “Union ta hasi forsa”. En dat is ook precies wat we willen bereiken met de Top C.

We willen in de drie pijler aanpak waar de Top-C voor staat, van repressie (straffen), zorg en voorkoming van nieuwe aanwas de balans aanbrengen van een integrale aanpak. Elke speler in de justitiële en zorg keten moet met wetenschap en met informatie van de andere partner zijn interventierepertoire kunnen inzetten. Vandaar: tur wowo ribo bo.

Anders gezegd is de sleutel tot een succesvolle integrale aanpak een optimale inzet e van de capaciteit, expertise, bevoegdheden en informatie van de partners. Dit veronderstelt een goede samenwerking en wederkerige relaties. Het vereist commitment met de doelen en ambities, inzet, energie, openheid en flexibiliteit van alle betrokken partners.

Essentieel is een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid, onderling vertrouwen, urgentie en “wij”denken. Daar moeten we aandacht voor hebben.

Het OM stelt zich nadrukkelijk open voor de belangen van de partners en wil zich door hun prioriteiten en strategieën laten beïnvloeden.

En dat, dames en heren, is de kern van de Top C aanpak. Een persoonsgerichte aanpak aan de voorkant van het veiligheidsprobleem, met als doel minder recidive en daarmee een veiliger samenleving.

De top C aanpak bestaat nu 15 maanden. In die periode hebben we met zijn allen al het nodige bereikt. De sprekers op deze conferentie zullen dat vanuit hun eigen vakgebied, en vanuit hun eigen verantwoordelijkheid ook kunnen beamen.

Maar we zijn er nog lang niet! De blijvende inzet van u allen is vereist om de top C aanpak te doen slagen. Daartoe zal die aanpak meer dan een programma moeten zijn, maar moet het een werkwijze, een methodiek, een manier van werken worden. Een manier van werken die – gelet op de ernst van de criminaliteit onder jongeren - het verschil moet gaan maken.

We komen van ver en we zijn pas net onderweg. Ik doe dan ook een appel op u allen om elkaar gedurende de uitvoering van de Top-C aanpak vast te blijven houden, union ta hasi forsa. Alleen door gezamenlijk gedeelde urgentie, vertrouwen en verantwoordelijkheid gaat dat ons lukken. Ik hoop dat iedereen dat na deze ochtend weer ten volle beseft.

Dank u wel.

TopC2

Sint Maarten - Money courier detained, large sum of money confiscated  - 19-04-2016

A large sum on money was confiscated on Monday April 18 when a Colombian money courier was apprehended by members of the St Maarten Police Force and got arrested. An amount of more than US 200,000 dollars was confiscated. The money courier E.S.P. (52) waived all rights to the money and is still in police custody in light of the ongoing investigation.
Yesterday’s seizure materialized yet even before an “Afpakteam” St. Maarten has become an operational reality. The realization of such an “Afpakteam” on St. Maarten - based upon examples of similar teams in The Netherlands and Curaçao – is in imminent. Criminals earn a lot of money with their illegal activities. An important part of combatting crime is seizing money and goods derived from these criminal activities.

 

MoneyConfiscatedSXM

Sint Maarten - Requisitoir Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten in de zaak tegen verdachten R.D. en J.L., beter bekend als de zaak “Menam” (gewapende overval op Oro Dimante en doodslag politieagent Benjamin)  - 13-04-2016

TEN LASTE GELEGDE FEITEN

De man D.:
1. Gekwalificeerde doodslag G. Benjamin;
2. Poging gekwalificeerde doodslag K. Carti, subsidiair bedreiging van K. Carti
3. Diefstal met geweld, de dood van G. Benjamin ten gevolge hebbende
4. Vernieling taxi nr. 35;
5. Vuurwapenbezit op meerdere momenten

De man L.:
1. Gekwalificeerde doodslag G. Benjamin;
2. Poging gekwalificeerde doodslag K. Carti, subsidiair bedreiging van K. Carti
3. Diefstal met geweld, de dood van G. Benjamin ten gevolge hebbende
4. Vernieling taxi nr. 35;
5. Vuurwapenbezit;
6. Witwassen

INTRODUCTION
“Vigilant and committed to serve and protect all, in a decisive and professional manner”. This is the motto of KPSM and every police officer on the force: To protect and to serve. And that is exactly what officers Benjamin and Carti did that day, when they did not hesitate to run towards the robbery that was going on in Oro Diamante. While every civilian went into hiding, these brave police officers did what we expect them to do. Officer Benjamin paid the highest possible price; he paid with his life. Before he fired his first (and last) shot, he already got hit by one of three bullets that would cost his life. Ruthlessly killed by the man who is sitting here before you today. Many witnessed this event, because it was broad daylight, all the stores were open and Frontstreet was filled with tourists from several cruiseships and working people during their lunch break. People were scared and ran for their life.
The news of the shooting travelled fast and there are many who can still recall where they were exactly when they heard it was officer Benjamin who was shot. Benji, as he was affectionally named, was loved and respected by many; he was kind, big hearted and an excellent police officer. While leading the bike patrol, he gave the bike patrol it’s face, he formed the team, he set the example. Besides that, he was a son, a father, a husband, a member of a loving family, a colleague and a friend to many. He can never be replaced, but he will always be remembered.
“To protect and to serve”; that is what we expect from our police officers. Police officers have to do their job often under difficult circumstances. While civilians in general may avoid danger, it is expected from a police officer to instead approach the danger. The death of police officer Benjamin, killed in the line of duty, has outraged all law enforcement agencies and the Sint Maarten community alike, followed by feelings of unrest and unsafety. The bike patrol lost their beloved mentor, their ‘big brother’, and now they have to do their work in the same street where he was killed. Every day they have to pass the spot where Benji brutally was gunned down. This is extremely traumatizing, because we all still expect them to do their job and guard our safety. Since Benji’s death, police work on the island has changed. Now they have to perform their duty with Benji’s death in the back of their minds.
Today, we deal with the criminal case. For the Prosecutor’s Office it is clear who is responsible for Benjamins death and the attempt to kill his colleague, and we present you with the evidence for this and for the other crimes the suspects are charged with. We will give a summary of the chain of events and the course of the investigation that led to the arrest of the suspects. Based on the crimes that we find proven and the personal circumstances of the suspects, we will then propose the court the appropriate punishment.
First let me make the following introductory remarks: Between January and August 2015 a total of eight (8) armed robberies took place on Jewelry stores mainly in the Frontstreet but also in the Pelican and Maho area. The majority of these robberies were carried out in the same manner, with the use of one or more firearms to threaten the staff of the stores. In at least one robbery a shot was fired by the robber but luckily no one was injured. The robbers used a hammer and/or a heavy object to smash the showcases, grab the jewelry and use a motorbike as a getaway vehicle. In a small number of these cases arrests were made which also led to convictions. The majority of these robberies however are to date unsolved. All of these robberies were committed during broad daylight and the robberies in the Frontstreet were carried out with one or more cruise ships in port meaning that the street was filled with tourists.
The sense of insecurity rose to a very high level on the island. This called for extra security measures to be taken. Not only to protect the people of the Island but also to protect the tourist industry that the island is highly dependent on. A police force that is already severely understaffed was called upon to be even more vigilant and alert and to work even more hours to ensure a bit more safety for the Island. A lot of this work for the town area came down to the bike patrol since they are the ones who controls the town area. The spate of robberies on the jewelry stores came to an abrupt halt after the 5th of August 2015. On that day the unthinkable happened.

THE INVESTIGATION
Based on the interrogations of the suspects, the statements of several (eye)witnesses, the videotapes of Oro Diamante and other jewelers in Front Street, telephone records of the suspects and the results of the crime scene investigation this is what we know now.
D. had called L. the day before and had asked him if he was interested in commiting a robbery in town. D. and L. knew eachother from prison. Both came out of prison in November 2014 after they being acquitted for robbery charges. L. said yes to the robbery plan of D. because he needed the money. D. picked L. up in the morning of August 5th in Cole Bay by car. After that D. and L. went to Mike A. in Suckergarden to pick up clothes and a hammer that they would use during the robbery. Then they picked up a stolen and self painted motorbike near D. his house in Suckergarden and went off to Oro Diamante. L. knew at that time that D. had a firearm with him. D. was the driver of the motorbike.
When D. and L. arrived at the targeted store of Oro Diamante they stopped right in front and walked in the store with their helmets on and an extra layer of clothes to prevent recognition. L. , wearing a white and blue striped shirt with long sleeves, walked in first, holding a big hammer in his hand. He immediately started smashing the glass showcases on the left side of the jewelry store, just like D. had instructed him. The jewelry in these showcases contained the most valuable items in the store. L. shouted “Everybody down”. D. followed him right after, holding his gun, pointing it at the people in the store and shouting to them “down, down. L. at one time dropped the hammer, it was heavy, but picked it up again and continued smashing the glass. Both L. and D. grabbed as much jewelry as they could, filling their pockets with it. The sound of breaking glass was loud and heard by many witnesses, even outside the store. And it was this sound that made the bikepatrol, in this case Benjamin and Carti respond. Benjamin was there first, he was across the street, more or less in front of the entrance of Oro and with his gun drawn he shouted “Freeze”.
D. gave Benjamin no chance: he walked out of the store in the direction of Benjamin and he shot immediately at Benjamin. Benjamin backed up against the wall and was able to only fire one shot. D. continued shooting and hit Benjamin four times. One shot struck the reserve magazine holder attached to Benjamins belt, one shot struck his arm, one shot struck his leg and one shot struck his head. This turned out to be the fatal shot; the bullet struck him behind his left ear and went into his brain. Benjamin fell down directly to the ground. He was motionless, but D. ruthlessy just kept on shooting. Nobody could come to Benjamins help.
With Benjamin disabled, he now had to take out the other bikepatroler Carti. D. turns in the direction of Carti and shoots another seven times in his direction. Carti, who had seen his colleague fall on the ground right before him, went to the ground himself and made himself as small as possible in an attempt to cover himself. Meanwhile he shoots at D. . As soon as D. emptied his weapon, he throws it on the street and jumps on the motorbike. L. who at first tried to escape by foot, turns around and jumps on the back of the bike. They almost fall, L. injuring his foot. They try to drive away, but Carti managed to hit D. with two bullets: one in his leg and one in his stomach.
D. and L. then throw the motorbike against the gate of the courthouse and try to escape on foot. Meanwhile taking off their shirt and vest, thus altering their appearance. Carti goes after D. , firing his last shot in the air in an attempt to make D. stop, which he doesn’t. But near the old Firestation in Cannegieterstreet D. is not able to go any further, wounded as he is. He gets arrested by Carti. In his pockets D. has stolen diamants and chains from Oro Diamante.
While D. gets medical help on the spot, L. managed to get away, hiding under some shrubs on Nisbeth road until he gets picked up by a bus as he later declared , or maybe he got a ride from A. , as is suspected. Leaving behind him a very hectic scene in Philipsburg: Police officers had been responding from the policestation and were everywhere. There were several crime scenes. Benjamin was down on the street receiving CPR in Front street. D. was down receiving medical help on Cannegieter street. Benjamin and D. were both transportated to SMMC. Witnesses were in shock, people were crying, tourists, afraid, wanted to go back to their cruise ships as quick as possible. Police officers, while worrying about Benjamin, started the immediate hunt for the suspect who got away, and whose identity we did not know at the time.
It would take five days before we could make the arrest of L. . A large team of detectives from KPSM, RST, KMAR and Landsrecherche and two Prosecutors were working on the case non stop. Off course, D. could have made it easy for us by telling us who he was with. But he never did. He denied and remained mostly silent until now. To give you some significant quotes of his first interrogation in SMMC “You are all detectives, detect“ and “When you coming back, walk with my release papers.”
During those first five days witnesses and camera footage lead us to believe that the identity of the 2nd suspect was L. . An import eye witness spoke about a boy of 17 to 20 years of age, dark skinned, very short hair and a plat on one side of his head, with white beads in it. Based on this despriction and the camera footage, two police officers stated that they believed this was L. . And although L. was usually found at his favorite spot in Colebay, he was nowhere to be seen after the robbery. After ordering his arrest on Sunday he was tracked down and arrested on Monday evening. During a housesearch at his aunt’s place we found the shirt and shoes that L. had been wearing during the robbery. His aunt stated that L. indeed had a plat, but that he had cut it of the day after the robbery, probably at a barbershop. First L. decided to remain silent during his interrogations, but later on he confessed that he commited the robbery with “Kilo”. He also declared that when he managed to escape the crime scene, he still had some of the stolen jewelry in his pockets. He later sold them to a Spanish guy and received USD 2.500,- for it. Four bracelets he gave to Jason Green to hold for him. He also admitted that he indeed had a plat with white beads, and that he had cut it off the day after the robbery.
At the crime scene forensics found many traces during an extensive crime scene investigation. They found the weapon that D. had left on the ground. It was a Smith & Wesson firearm and the sledge was fully pulled back, thus indicating that it was fired untill the magazine was emptied completely. Furthermore they found several items of clothing, the motorbike, the helmets and the hammer that was used during the robbery. DNA of D. was found on the silver helmet, both pair of gloves (his own gloves and on the ones L. was wearing), both sweathers (the blue vest and the striped sweater of L. ) and on the motorbike. DNA of L. was found on the red helmet, the black pair of gloves and on the striped sweater, that he took off as seen on the camera footage. No usable DNA trace was found on the firearm and the hammer, most likely because of the fact that D. and L. had worn gloves.
Forensics also found 28 (!) bullet shells and several bullet fragments. Ballistic research by the NFI pointed out that D. had fired his gun at least 11 times, Benjamin had fired at least 1 time and Carti had fired at least 13 times. The NFI also concluded that the fatal bullet killing Benjamin was fired by the Smith & Wesson firearm of D. .
Police further found several jewelry items on the scene and in the pockets of D. . According to the owner of Oro Diamante, mr. Budhrani, all these items were taken by the robbers. The value of the jewelry that was taken by the robbers was USD 119.000,-.
At the crime scene police also found a damaged taxi. It was taxi nr. 35, belonging to mr. Arrindell. Two windows of this taxi were broken and parts of the bodywork was damaged by bullets. Arrindell filed a complaint because of this. Although a ballistic research wasn’t done, it is clear that this taxi was damaged by bullets fired by D. . I come to this conclusion because of the shooting direction (trajectory of his shots) in comparison to that of Carti.
During the investigation D. his house was searched. In his house police found the clip of a GLOCK firearm (patroonhouder) , a handwritten piece op paper of what appears to be a wishlist stating “500.000USD by December” and a drawing of a map of Front street, with a marked spot “Bikepatrol”.
These findings indicated some sort of planning and during our investigation we find out that there were also other people involved in this crime. Although we never got down to the ones who helped D. paint the stolen motorbike red, we did found out that it was no coincedence that it was Oro Diamante that was targeted. Later during the investigation we made the arrest of Cangieter, who on the 27th of july had the mother of his godchild film the showcases at Oro Diamante. We believe that the filming was a preparation for D. and L. so that they would know exactly where the most expensive jewelry was laid out: on the leftside of the store. In November we also made the arrest of A. , who later confessed that he indeed had provided D. and L. with a hammer and a long sleeved sweater. He knew they were about to commit a robbery. He also confessed that he drove through Frontreet together with D. before the robbery took place, because D. told him to do so. The cases of Cangieter and A. will be dealt with this afternoon. The case of Jason Green, the one who hid 4 stolen bracelets for L. , will be dealt with as part of other criminal charges against him on another court date.

LEGAL KWALIFICATION
This part of my requisitoir I will do in Dutch in order to express meself the right legal way.
Om tot een bewezenverklaring van medeplegen door L. te komen, dient sprake te zijn van een nauwe en bewuste samenwerking tussen L. en D. . Dat dit het geval is voor wat betreft de overval (feit 3) en het vuurwapenbezit (feit 5) behoeft geen nader betoog. L. kan echter ook als medepleger van de gekwalificeerde doodslag op Benjamin (feit 1), de poging daartoe op Carti (feit 2 primair) en het schieten op de taxi (feit 4) worden aangemerkt. Daarvoor dient dubbel opzet van L. te worden aangetoond, namelijk op de onderlinge samenwerking en op de verwezenlijking van de feiten. Het opzet op de onderlinge samenwerking is in de onderhavige zaak een gegeven. Ten aanzien van het opzet op de verwezenlijking van de feiten geldt het volgende:
Vast staat dat bij D. het opzet op het plegen van de gekwalificeerde doodslag op Benjamin en Carti aanwezig was. Door op korte afstand minimaal 11 maal gericht te schieten op Benjamin en Carti heeft D. bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat deze politieagenten dodelijk zouden kunnen worden getroffen, hetgeen in het geval van Benjamin ook daadwerkelijk is gebeurd. Dat Carti niet is overleden, is niet aan D. te danken.
Het OM gaat er vanuit dat L. ook opzet heeft gehad op deze feiten. L. heeft immers samen met D. plannen gemaakt om op klaarlichte dag over te gaan tot het plegen van een gewapende overval op een juwelier in een drukbezochte Frontstreet. L. wist dat D. een vuurwapen bij zich had tijdens de overval en heeft in Oro Diamante ook gezien dat D. het aldaar aanwezige personeel daarmee bedreigde. L. is op dat moment niet gestopt met de overval. Sterker nog, zelfs toen D. zijn vuurwapen had leegschoten op Benjamin en Carti heeft L. zich niet gedistantieerd, maar heeft hij getracht er samen met D. op een motorbike vandoor te gaan.
Indien men samen een overval pleegt waarbij de mededader een vuurwapen ter afdreiging hanteert, bestaat de aanmerkelijke kans dat degene die wordt overvallen weerstand biedt. Tevens bestaat in zo'n geval de aanmerkelijke kans dat daardoor een hectische situatie ontstaat waarin met dat vuurwapen schoten worden gelost, en dat ten gevolge daarvan de overvallene en/of een omstander die tracht de vlucht te belemmeren overlijdt. Dat besef en die aanvaarding treft niet alleen degene die het vuurwapen hanteert, maar ook diegene die de overval medepleegt. Dit is onlangs nog bevestigd door de Hoge Raad.
Door zich met deze wetenschap omtrent het vuurwapen naar de Oro Diamante te begeven teneinde een overval te plegen zoals eerder beschreven, heeft ook L. die aanmerkelijke kans bewust aanvaard, althans op de koop toe genomen.
Mitsdien dient L. ook als medepleger ter zake feit 1, 2 primair en 4 te worden aangemerkt.
Gelet op het voorgaande vordert het OM voor wat betreft D. bewezenverklaring ter zake alle ten laste gelegde feiten: de gekwalificeerde doodslag op Benjamin (feit 1), de poging gekwalificeerde doodslag op Carti (feit 2 primair), de diefstal met geweld, de dood van Benjamin tengevolge hebbende (feit 3), vernieling (feit 4) en vuurwapenbezit, meermalen gepleegd (feit 5).
Ook ten aanzien van L. vordert het OM de bewezenverklaring ter zake alle ten laste gelegde feiten: de gekwalificeerde doodslag op Benjamin (feit 1), de poging gekwalificeerde doodslag op Carti (feit 2 primair), de diefstal met geweld, de dood van Benjamin tengevolge hebbende (feit 3), vernieling (feit 4), vuurwapenbezit (feit 5) en witwassen (feit 6).
In short, the law concurs that both D. and L. were co conspirators in committing the crime and are equally responsible for the shooting of Benjamin and Carti.

ACCOUNTABILITY
We have established that the criminal charges against both suspects are legally and convincingly proven. Both suspects are also fully accountable for their crimes. L. had a psychological evaluation and was found fully accountable. D. had both a psychological and psychiatric evaluation and was also found fully accountable. Both suspects are therefore punishable by law.

PUNISHMENT
Punishment based on our Penal Code is about retribution: compensation for the crimes that have been committed. It’s also about general and individual prevention, because we want to prevent that it will ever happen again.
Taking one’s life is one of the most severe crimes one can commit. In this case it has caused irreversible loss and tremendous grief first of all to Benjamin’s family, his little boy and his friends. Their loss can never be compensated and they have to live their lives missing him and wondering what could have been. Maybe they will find comfort in knowing that Benjamin was so much loved and respected by many. The amount of people attending the emotional church service was overwhelming and the complete society of Sint Maarten mourned his death for weeks. Thus showing their support and the fact that not only the direct relatives have been hurt.
A member of society in a local newspaper said: “The shooting of a police officer by a coward with a gun has brought our once tranquil “Friendly” Island to an all-time new low in societal behavior. Killing any human being is bad; however, being mentally capable, and physically prepared and able to actually shoot a police officer, a representative of the law, is a whole other matter!”
We couldn’t agree more. By committing these acts, the authority of our rule of law has been damaged. Officer Carti, who so bravely managed to arrest D. , might even have been traumatized for the rest of his life. The way D. fires 11 shots from a short distance without any hesitation was excessive; 11 times he pulles the trigger. This was not about D. firing a shot in order to get away. This was about emptying his weapon at two police officers while he could literally look them in the eye. D. in a whatsapp conversation found in his telephone in January said about it: “It was him or me”. But it wasn’t. It was two officers of the law, who were lawfully trying to make an arrest of two criminals coming out of an armed robbery. D. had a choice, he could have surrendered, but he chose to kill.
It must be clear: with the punishment I am about to ask the judge to impose, the Prosecutor’s office is sending out a strong message: don’t touch our police force. Especially in a small community like Sint Maarten, with a police corps that is still being build up, that is highly dependent on the recruitment of young men and women fully committed and motivated to serve their country and protect our society, we in return must do whatever it takes to back them up.
The punishment also needs to retribute for the robbery that both suspects have committed. This time it was Oro Diamante and the workers and manager of that store who got a gun pointed at them and had could do nothing else but helplessy witness what happened. It does not need explaining that it must have been a very traumatizing experience for them. The fact that this armed robbery was committed on a busy day and at a time when Frontstreet was filled with people, shows the brutality, the greed and the total disrespect for the possession and personal safety of others. It is a miracle that nobody else got injured.
This case furthermore shows why it is so important to take a firm stand against all illegal gun possession. Robberies are much easier committed with a gun in hand, adding to the feeling of invicibility of the robber. It doesn’t need further explaining what can happen when someone with the wrong intentions has access to an illegal fire arm. From the investigation we know now that D. had access to at least 3 different guns over a longer period of time, showing off one of them in a videoclip.
The conclusion of the Prosecutor’s Office is that for D. , the punishment can only be the most severe. For the crimes he committed he deserves the maximum limited prison sentence, which is 30 years, or a life sentence. A lower prison sentence would not do justice to the crimes that were committed against officers of the law on that fatal day. A lower sentence would not sufficiently fulfill the element of retribution.
Upon choosing between 30 years imprisonment or a life sentence, the question rises if the protection of society demands that the suspect D. will ever be released, or if there is any perspective that at the end of his sentence D. will have changed in a positive way.
D. although not convicted before, is not unknown to police and justice. In 2010 he was arrested for a burglary, but this case was dismissed for lack of evidence. On the 20th of November 2014 the Prosecutor’s Office demanded 15 months imprisonment for chain snatching. The judge however gave him the benefit of the doubt and acquitted.
The psychologist concludes that D. does not take full responsibility of his actions. Although he shows some remorse and to some extend the notion that what he did was terrible, it remains unclear to what extend he really has a wish to change and make something of his life. The risk that he will commit another crime is real (average/above average according to the psychologist). A few days before the courthearing D. also had a psychiatric evaluation. Even with the psychiatrist he doesn’t want to talk about what happened. He says ‘one bad decision lead to a bad situation’ and that he hopes he will get a second chance. The psychiatrist points out that it seems he externalizes his actions. With that the psychiatrist means to say that to D. it’s like this has overcome him, more than that he is the one who caused it.
D. knows his rights very well. He knows he may remain silent and he chooses to do so. During the entire investigation he never showed any remorse, not to the police officers who came to question him, nor towards the family of Benjamin. To us, he has not given any insight in who he is, why he did it and how he looks back on it.
Instead he chose to speak through social media, using his artist name “Kilo Gotti”. On the 3rd of Januay 2016 he published three pictures of himself made in prison on Facebook: One with the text: “Welcome to St Murda”, One with the text “Don’t kill me…kill the police” and one with the text “Money New Year, Fuck the Police”. The message that he is sending us, is that the life of a police officer means nothing to him. He in fact is using the killing of a cop to boost his reputation as a rap artist. Adding it to his list of crimes; maybe we should call him “Done dat”. He is only 24 years of age, but he is used to taking care of himself for such a long time, that he truly can be seen as an adult who made his choice in life. If this crime, the killing of Benjamin, who he actually knew and respected, did not already gave him the ultimate reason to step out of his crimepath, what will? His attitude after the crime destroys every hope of a positive change in the future.
The conclusion is that there are actually only elements that add to the height of the punishment. In Dutch we say: er zijn alleen strafverhogende elementen die meegewogen moeten worden.
All these elements put together must lead to the conclusion that D. should be punished to the maximum. The Prosecutor’s Office demands lifeprisonsentence.
As for L. : he is also known to police and justice, but he too has not been convicted before. He was arrested for a robbery he supposedly committed on the 24th of September 2014. On the 19th of November he was acquitted by the judge.
For L. there are in fact elements that weigh positively for his sentence. First of all L. was not the one who fired the gun. Secondly, he did at one point cooperated with the police. He gave statements about his role and that of D. . He also showed remorse and showed that he realizes that his part in this crime is serious. On the other hand he still is responsible for very severe crimes. Although he saw two police officers down, he chose to flee with D. , he chose to go into hiding and he chose to sell the jewelry that he stole by using such brute force. According to the psychologist, there is an above average to large chance that he will repeat his behaviour and resort to committing crimes. Weighing all these factors leads to the following: For L. the Prosecutor’s Office demands 25 years in prison.

 

 

Sint Maarten - Toespraak Hoofdofficier van Justitie van Sint Maarten, Ton Maan ter gelegenheid van de installatie van een nieuwe rechter op Sint Maarten  - 08-04-2016

Toespraak Hoofdofficier vanJustitie van Sint Maarten, Ton Maan ter gelegenheid van de installatie van een nieuwe rechter op Sint Maarten
Philipsburg, 8 april 2016

Mijnheer de President,
Edelachtbaar college,
Mijnheer de Gouverneur,
Mijnheer de Minister-president,
Mevrouw de Staten-voorzitster
Mijnheer de Minister van Justitie,
Geachte heer Deken,
Collega’s van Hof en Parket en
Alle overige geïnteresseerde aanwezigen,
Maar uiteraard vooral: geachte Mevrouw Giesen,

Het is vandaag een bijzonder heuglijke dag.
Een nieuw geïnstalleerde rechter is namelijk een hartelijke felicitatie waard.
Die felicitatie geldt de nieuw geïnstalleerde, de familie en vrienden, maar natuurlijk ook uw Hof.
Woody Allen – wie kent hem niet – heeft ooit gezegd: “Showing up is 80% of the succes in your life” Mevrouw Giessen, you showed up, dus met het succes in uw leven zit het wel goed.
Op een installatiezitting als deze heeft het Openbaar Ministerie altijd drie taken:
• De formele taak om te requireren. Dat heb ik zojuist gedaan.
• De prettige taak om te feliciteren. Dat heb ik ook zojuist gedaan.
• Dan tot slot de verantwoordelijke taak om – vaak over het hoofd van een nieuw geïnstalleerde rechter heen – een evenwichtig beeld te schetsen van een belangwekkend actueel thema, liefst juridisch van aard.
Echter, mijnheer de president, de ervaring leert dat bij deze ceremoniële zittingen verreweg de meeste aanwezigen in de zaal niet zitten te wachten op lange verhalen, maar wel op de borrel. Ik zal dan ook trachten mijn verhaal kort te houden.
Een rechter, dames en heren, heeft een buitengewoon belangrijke taak en die taak is er in de loop der jaren bepaald niet eenvoudiger op geworden.
In de 19e eeuw moest de rechter zo weinig mogelijk afwijken van de wet. Die wet zorgde namelijk voor rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Rechters – zo was de mening – hoefden dan ook niet veel anders te doen dan het geschreven recht toe te passen op het concrete geval.

Maar er waren (en er zijn) echter weinig regels die zo eenduidig zijn. De rechter moet veel méér doen dan het eenvoudig vaststellen van de feiten en het eenvoudig vaststellen van de relevante rechtsregels.
Om met Corstens te spreken (voor de niet-juristen onder ons: Corstens is oud-hoogleraar strafrecht en oud-president van de HR):
“De vorm van het recht wordt in een oneindig en nauwgezet proces langzaamaan geboetseerd”.
Dat maakt het werken in de rechtspraak natuurlijk wel veel leuker, dan alleen het vaststellen van de feiten en relevante regels.
Maar we leven ook in een tijd en in een land waarin zowel de pers als heel veel burgers zich uitgebreid een oordeel aanmeten over vonnissen en zelfs over nog lopende rechtszaken. Juristen gaan de diepte in, op zoek naar het detail. De pers, de media en veel burgers willen het ‘quick and dirty’.
We leven in een complexe, verdeelde, gespannen, veeleisende samenleving; iedereen verwacht een reactie op elk incident.
We leven in een bestuurlijke context die zich kenmerkt door steekwoorden als bezuinigingen en instabiliteit.
We leven in een land met evenveel vakkundige stuurlui aan de wal als er inwoners zijn.
De onafhankelijkheid, integriteit, objectiviteit en deskundigheid van ‘de eigen’ rechters wordt openlijk – soms zelfs door juristen – ter discussie gesteld.
De rechtspraak is van lieverlee in het brandpunt van de aandacht komen te staan. Je kunt zeggen dat de zwarte toga (in overdrachtelijke zin) is ingeruild voor een glazen exemplaar.
Maakt dit het werken in de rechtspraak leuker?
Dat is afhankelijk van de individuele rechter. Sommige rechters gedijen beter in glas dan in zwart, zal ik maar zeggen.
Dat is voor officieren van justitie overigens niet anders.
Feit is denk ik wel dat deze ontwikkelingen het ambt van rechter en dat van officier een stuk zwaarder heeft gemaakt dan men vroeger heeft bedacht.

Als ik naar mijn eigen organisatie het OM kijk, dan brengt dat alles met zich dat terecht wordt verwacht dat het OM continu in beweging en in ontwikkeling blijft. Will Rogers, een Amerikaanse entertainer uit het begin van de vorige eeuw, formuleerde het treffend:
“Even if you are on the right track, you’ll still get run over if you just sit there”
Het OM zal zich altijd blijven ontwikkelen en wil met interventies die zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn, de juiste bijdrage leveren aan een veilige samenleving.
De toepassing van het strafrecht is echter repressief van aard; per definitie achteraf en dus slechts beperkt effectief in het voorkómen van criminaliteit.
De verwachtingen ten aanzien van de effecten van strafrechtelijk ingrijpen alléén zijn vaak te hoog. Het strafrecht is niet in staat alle veiligheidsproblemen op te lossen.
Daarom zal het OM de komende jaren het initiatief nemen om actief het overleg en de samenwerking te zoeken met partners om tot een gezamenlijke interventie- en preventie-strategie te komen.
De ambitie van het OM is het leveren van een effectieve bijdrage aan een veilige en rechtvaardige samenleving en het bieden van stevige waarborgen voor een integere democratische rechtsstaat.
De ongemakkelijke werkelijkheid is dat die gewenste resultaten er ondanks alle inspanningen tot nog toe niet zijn. De strategie van het OM om die resultaten wel te gaan bereiken is gebouwd op drie pijlers:
• (door)ontwikkeling van een integrale aanpak,
• verbetering van de verbinding en communicatie met de samenleving, en
• (door)ontwikkeling van een professionele OM-organisatie.
Het is een gegeven dat de beschikbare middelen voor opsporing en vervolging schaars zijn. De economische realiteit van Sint Maarten zal daar de komende jaren geen verandering in brengen. Uitgangspunt moet daarom zijn dat met dezelfde (personele en geldelijke) middelen méér gedaan wordt.
Interventies hebben een groter maatschappelijk effect als deze niet geïsoleerd plaatsvinden maar onderdeel zijn van een brede gezamenlijke integrale aanpak van het veiligheidsnetwerk.

Concreet: een gecombineerde inzet van de capaciteit, kwaliteit, diversiteit en selectiviteit van alle partners, met andere strategieën dan alleen het klassiek strafrechtelijk opsporen en vervolgen.
Over welke partners hebben we het? U moet daarbij denken aan het openbaar bestuur, de diverse handhavingsdiensten, de (semi)publieke en private partijen in de samenleving. Juist die publiek-private samenwerking met commitment van alle partners maakt de integrale aanpak krachtig.
De verbinding en de communicatie met de samenleving is daarbij essentieel voor het welslagen van een dergelijke aanpak.
Desinteresse, gelatenheid en cynisme moet worden vervangen door betrokkenheid van burgers, bedrijven, sociaal-maatschappelijke organisaties en media, gericht op een ‘culture of legality and justice’.
Strafrechtelijk ingrijpen heeft slechts een tijdelijk effect, tenzij de samenleving zelf collectief wetteloosheid afkeurt en uitgaat van gedeelde normen en waarden.
Feit is dat het draagvlak van het OM veel te smal is om dit alleen voor elkaar te krijgen. Wij gaan op zoek naar de verbinding met partners met gezag en moreel leiderschap uit de wereld van de kerken, de scholen, buurthuizen, vrijwilligersorganisaties, sportclubs etc.
Door het betrekken van deze maatschappelijk organisaties als partner bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken, zal een duurzamer effect worden bereikt.
Dit vergt voor de komende jaren een ander OM.
Een OM dat netwerkend gaat opsporen en vervolgen.
Een OM dat investeert in communicatie, in het uitleggen van zijn handelen, in het uitdragen van de boodschap.

Maar ook een OM dat zich nog verder moet professionaliseren:
• In deskundigheid (trainingen & cursussen, kenniscentrum, specialismen verdeeld over de landen, eigen officiersopleiding)
• In zorgvuldigheid (belangenafweging, omgang slachtoffers, adequate administratie)
• In efficiëntie (voortvarende afdoening, daadwerkelijke executie, alternatieve afdoeningen)
• In transparantie (uitleggen wat we doen en waarom we dat doen)

Natuurlijk zal dit niet zonder slag of stoot gaan.
Natuurlijk zullen burgers, partners, advocaten ons wijzen op concrete zaken waarvan zij vinden dat die ten onrechte niet of juist wel zijn opgepakt. En niet of juist wel in een bepaalde aanpak thuishoren.
Natuurlijk zullen fouten gemaakt worden. Niets menselijks is ook ons vreemd.
Ook rechters zijn niet vrijgesteld van het maken van fouten. Ik wil u graag wijzen op de rechter (uiteraard niet uit uw Hof) die enige jaren gelden proces-verbaal van meineed wilde opmaken tegen een mannelijke getuige die ter zitting onder ede verklaarde dat hij één broer had, terwijl de zuster van de getuige diezelfde ochtend onder ede had verklaard dat zij er twee had.
Mw. Giesen, welkom in de kleine juridische gemeenschap van Sint Maarten, welkom terug in het strafrecht na zoveel jaren in het bestuurs- en vreemdelingenrecht, ik ben er van overtuigd dat dergelijke vergissingen zich bij u niet zullen voordoen!
Dank u voor uw aandacht.

 

(Foto: Ton Maan)

SXM Ton Maan2

 

Curaçao - Boete voor varen zonder vaarbewijs  - 06-04-2016

 

De man J.P. van der M. (1967) is woensdag 6 april 2016 door het Gerecht te Curaçao veroordeeld tot het betalen van een boete van 125 gulden voor het varen zonder een geldig vaarbewijs. Het varen zonder een (geldig) vaarbewijs is verboden conform artikel 4, lid 1 en artikel 32 lid 2 van de Binnenvaartverordening Curaçao. De eis van de Officier van Justitie (OvJ) te rechtszitting was het betalen van een boete van 200 gulden.
De man werd op 16 augustus 2014 door de Kustwacht betrapt op het varen zonder een vaarbewijs.
Van der M. was zelf niet aanwezig bij de behandeling van de zaak. Maar de rechter heeft verstek verleend omdat de man wel conform de wet juist is betekend middels een dagvaarding.

 

 

Curaçao - 72.5 miljoen gulden verbeurd verklaard in zaak “Bientu”  - 01-04-2016

Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft vandaag, op vrijdag 1 april 2016, uitspraak gedaan in de zogenoemde Bientu-zaak. Verdachte R.A.D.S. is vrijgesproken van het vervalsen van loten. Bewezen zijn geoordeeld vuurwapenbezit, witwassen, het doen van onjuiste belastingaangiften, valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. Daarvoor is R.A.D.S. veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voorwaardelijk. Voorts is een bedrag van 72,5 miljoen gulden verbeurd verklaard. Met R.A.D.S. stonden ook drie vennootschappen terecht. In de zaken van die vennootschappen zijn alle feiten bewezen verklaard, te weten het doen van onjuiste belastingaangiften, valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. De drie vennootschappen zijn veroordeeld tot geldboetes van 25.000 gulden, 50.000 gulden en 50.000 gulden.
Het Gerecht oordeelt dat verdachte met opzet een onvolledig inkeerverzoek heeft gedaan en van enig beleid van de overheid en het openbaar ministerie om te gedogen dat in de loterijbranche feiten als witwassen, belastingontduiking en valsheid in geschrift gedoogd worden niet is gebleken. De daarop gerichte verweren van de verdediging zijn alle verworpen. 
In essentie draait de Bientu-zaak om belastingontduiking. De verdienste van het RST-onderzoek is in het bijzonder geweest dat de grootschaligheid daarvan en daarmee ook de grootschaligheid van het illegale loterijcircuit in Curaçao en Sint Maarten in kaart is gebracht. De verdachten hebben gedurende vele jaren delen van de omzet stelselmatig buiten de boeken gehouden. Daardoor is de overheid in totaal 50 miljoen aan belastingopbrengsten misgelopen. “Belastingontduiking is een klap in het gezicht van alle burgers die wel keurig belastingaangifte doen en belasting betalen. Daarnaast getuigt deze van gebrek aan maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. De belastingontduiking is bovendien gepaard gegaan met witwassen door vermogen met opzet aan het oog van de fiscus te onttrekken en met valsheid in geschrift door jaarstukken, belastingaangiften en commissieoverzichten te vervalsen. Dat verhoogt de strafwaardigheid van de belastingontduiking”, aldus het gerecht in een verklaring.
Het vonnis wil volgens het Gerecht voorts het signaal afgeven dat op belastingontduiking met gevangenisstraf gereageerd kan worden. Gevangenisstraf is om deze redenen onontkoombaar. Die wordt geheel voorwaardelijk opgelegd omdat niet eerder een zaak van belastingontduiking aan de strafrechter is voorgelegd en omdat de straf van verbeurdverklaring van 72,5 miljoen gulden als een zwaar, maar zeer effectief, onderdeel van het sanctiepakket kan worden aangemerkt. Het voorwaardelijk karakter van de opgelegde gevangenisstraf beoogt te bevorderen dat R.A.D.S. (en zijn vennootschappen) voortaan wel juiste belastingaangiften doen.

De verdachten en het Openbaar Ministerie (OM) hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

 

 

Curaçao - Grote slag voor OM in de rechtszaal, 31 goudstaven verbeurd verklaard  - 31-03-2016

 

Hof heeft op 31 maart 2016 uitspraak gedaan in de zaak "Fiji", een onderzoek welke is gestart in mei 2008 op Bonaire met diverse verdachten maar waarin uiteindelijk 2 verdachten werden gedagvaard door het OM, te weten W.B. van W. (1967) en A.W. de G. (1955).
Het Hof is in deze zaak tot een veroordeling gekomen van respectievelijk gevangenisstraf van 104 en 504 dagen cel voor de veroordeelden. Belangrijker voor het openbaar Ministerie was het "verbeurd verklaren" van goederen behorende tot de twee mannen, te weten 3 grote terreinen op Bonaire, 31 goudstaven ter waarde van ruim 2 miljoen gulden, ruim 900.000 gulden op bankrekeningen, een sportvliegtuig, een Boston Whaler boot en 2 auto's. Allen zijn in 2008 in beslag genomen en nu verbeurd verklaard.
Hiermee is door het Openbaar Ministerie (OM) weer een belangrijke slag geslagen in het afpakken van illegale goederen van criminelen. Deze fondsen komen allen ten goede aan het land.

 

 

Curaçao - Ook OM in het blauw ! / OM tambe na blou !  - 31-03-2016

WILLEMSTAD - De activiteit “Light It Up blue” (LIUB) vindt jaarlijks wereldwijd plaats op 1 en 2 april en is bedoeld om internationale aandacht te vragen voor autisme. Op de avond van 1 april, het begin van de “Autism Awareness Month” worden wereldwijd zo veel mogelijk monumenten, sportstadions, bruggen, scholen, universiteiten maar ook bedrijfspanden blauw verlicht. Zo ook de drie locaties van het Openbaar Ministerie op Curaçao, te weten de betaalbalie (Paga Bo But) aan het Waaigat, De Tempel en het kantoor van de Procureur-generaal. Deze zijn allen verlicht in het blauw om zo aandacht te vragen aan autisme.

OM tambe na blou !

WILLEMSTAD - Mundialmente ta pone riba dianan 1 i 2 aprel atenshon na e malesa outismo. Esaki pa medio di e programa “Light It Up blue” (LIUB). Ta trata di e aktividat den kuadro di “Autism Awareness Month”. Mundialmente edifisionan, skolnan, brùg, stadion, universidat i otro edifisio ta bria blou. Tambe Ministerio Públiko ku su tres lokalidat na Korsou. For di awe Ministerio Públiko (OM) su edifisio di “Paga Bo But” riba Waaigat, ofisina di Prokurador-general i De Tèmpel en Punda ta lusi blou pa di e forma aki pidi atenshon di públiko pa e malesa outismo.

Blauw prensa

Curaçao - Intentieverklaring OM en Stichting Savonet getekend voor begeleiding jongeren TopC  - 29-03-2016


Tussen het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao en de Stichting Restauratie & Behoud Slavendorp Savonet is een intentieverklaring getekend. Dit is een stap voorwaarts in de realisatie van een vormingstraject voor de Top C doelgroep, waarbij er door het stichtingsbestuur een locatie beschikbaar wordt gesteld waar de jongeren van het Top C-project aan het werk kunnen worden gesteld en de nodige vaardigheden kunnen worden aangeleerd.

Bij de bestaande leerwerk- en vormingstrajecten, valt de doelgroep van Top C structureel buiten de boot, door allerlei bijkomende problematiek, zoals agressiviteit en verslaving. Het uitgangspunt van de Top C aanpak is: de jongere een eerlijke kans bieden en hem laten zien hoe het anders kan. Daarbij moeten wel de mogelijkheden voor hem worden gecreëerd om de jongere te leren hoe zich staande te worden in deze samenleving en zich te kunnen ontwikkelen tot een volwaardige burger die zelfstandig (eventueel met begeleiding) kan functioneren in de maatschappij.

Een leerwerktraject voor de Top C jongeren bij Savonet biedt nieuw perspectief voor de jongere. Hij/zij krijgt een dagbesteding, structuur, voorbeeldfiguren en hij wordt als het ware losgeweekt van de wereld waarin hij verkeert en die hem steeds ervan weerhoudt het juiste pad te kiezen.

Het Project Top C “Tur Wowo Riba Bo” is gericht op jeugdige veelplegers van high impact crimes, zoals atrako’s. Het project is per 1 december 2014 van start gegaan met hulp en bijstand van de Gemeente Amsterdam. Deze kent al een aantal jaren een soortgelijke, succesvolle aanpak, de Top 600-aanpak. Alleen focus op repressie is niet effectief, dus wordt daarnaast hulp en (na)zorg geboden. Bij deze groep spelen vaak meerdere (sociale, emotionele en psychische) problemen tegelijk, veelvuldig in combinatie met een verslaving. Ook speelt soms het hebben van verstandelijke beperkingen een rol. Armoede en schooldropouts verdient ook de aandacht bij deze groep. Door straffen te combineren met een zorg/werktraject, kan de doelgroep ervaren dat ze met hulp hun problemen kunnen aanpakken en er een uitweg mogelijk is. Het derde doel van de aanpak is het voorkomen van een nieuwe generatie jonge criminelen. Broertjes en zusjes van deze criminelen mogen het voorbeeld van hun oudere broer(s) niet volgen. Het gezin maakt onderdeel uit van het plan van aanpak voor het subject.

Door de integrale aanpak van de Top C en de samenwerking met alle ministeries biedt deze ‘nieuwe’ manier van werken een oplossing voor de nodige problemen. Dit wordt met name bewerkstelligd door het SAMENwerken: “Union ta hasi forsa.”

Het is inmiddels een jaar geleden sinds de Top C aanpak een vliegende start heeft gemaakt. Er is veel bereikt en er staat voor 2016 veel op het programma. Dit jaar staat in het teken van het ‘vullen van de gaten in het systeem’, de aanpak van de geconstateerde systeemfouten, zodat aan de jongere op de Top C lijst en diens familie, een sluitende interventiepakket kan worden geboden/opgelegd. In dit kader is gestart met de opzet van verschillende voorzieningen, zoals een begeleid kamer bewoning en een vormingstraject voor deze doelgroep.

 

Savonet 01 maart2016

 

Sint Maarten - Onderzoek naar jeugdcriminaliteit op Sint Maarten  - 22-03-2016

 

De Minister van Justitie van Sint Maarten heeft een onderzoek laten uitvoeren naar jeugdcriminaliteit op Sint Maarten. Reden hiervoor is dat geregeld de zorgen worden uitgesproken over de toename van jeugdcriminaliteit op Sint Maarten, terwijl de cijfers van het OM en de politie deze toename niet laten zien. Het onderzoek is uitgevoerd door Emma Merckx en Lieke Buurman, beiden afgestudeerd in de Master Jeugdrecht en onder begeleiding van het Openbaar Ministerie Sint Maarten. Aan het onderzoek hebben meegewerkt de scholen voor voortgezet onderwijs, de politie, Bureau voor Statistieken en de Inspectie voor het Onderwijs op Sint Maarten. Daarnaast hebben 460 middelbare school leerlingen van 4th grade een vragenlijst ingevuld. Het onderzoek betreft een periode van 3 maanden van december 2014 tot en met februari 2015. In deze 3 maanden heeft de politie 39 incidenten geregistreerd met 53 verdachten, waarvan de meeste incidenten mishandeling betreffen, gevolgd door diefstal en drugs. De scholen rapporteren in deze zelfde 3 maanden 85 incidenten met 116 betrokken studenten, waarvan de meeste mishandeling, bedreiging en diefstal betreffen. Bij de politie is dus minder dan de helft van de incidenten die zich op de scholen hebben afgespeeld bekend, dan wel geregistreerd. Van de 460 middelbare scholieren die anoniem de vragenlijst hebben ingevuld, geeft bijna de helft aan weleens iemand mishandeld te hebben. Veel van deze leerlingen geven aan hiervoor niet te zijn gestraft. Leerlingen geven zelf aan dat mishandeling, vernieling en diefstal het meest voorkomen. De leerlingen die aangeven weleens een strafbaar feit te hebben gepleegd, zijn vaker blijven zitten, zijn vaker geschorst, spijbelen meer, drinken meer alcohol en gebruiken vaker drugs. Het onderzoek toont aan dat in de meeste gevallen de scholen zelf de incidenten afdoen met een schorsing.
Volgens jeugdofficier Karola van Nie is dit evenwel lang niet altijd de meest effectieve interventie. Schorsing kan leiden tot verwijdering van school, hetgeen crimineel gedrag in de hand kan werken. Zonder een proces-verbaal kan het OM niet vervolgen, terwijl in het kader van het strafrecht er een heel scala van effectieve interventies mogelijk kan zijn, denk aan het opleggen van een leerstraf, een werkstraf en/of verplichte begeleiding door de jeugdreclassering. Dit laatste geldt overigens ook voor de handhaving van de leerplichtwet. Uit het onderzoek blijkt immers dat spijbelgedrag onder leerlingen hoog is, maar dat schoolverzuim nog onvoldoende wordt geregistreerd, waardoor de leerplichtambtenaar niet in staat is om een proces-verbaal op te maken.
Het onderzoeksrapport is aangeboden aan zowel de Minister van Justitie de heer Kiridongo als de Minister van Onderwijs mevrouw Silveria Jacobs. Beide Ministers hebben aangegeven de resultaten van het onderzoek te herkennen en hebben hun commitment uitgesproken om bij de aanpak van jeugdcriminaliteit samen op te trekken. Het volledige rapport is digitaal te downloaden op www.sintmaartgov.org

 

karola2

Sint Maarten - Several firearms and ammunition seized, three arrests  - 20-03-2016

PHILIPSBURG - The Public Prosecutor of Sint Maarten, detectives of the Kingdom Detectives Cooperation Team (RST) and the Judge of Instruction carried out on Wednesday, March 16th two house searches in Dutch Quarter and on the French side. The searches were carried out with the assistance of KPSM and the French Gendarmerie. With assistance of prison personnel there has also been a cell search in the prison on the same day. Also the Customs Department joined in by conducting two extra inspections in the last week.

The searches were done in connection with a lengthy investigation of the RST called Efeze, led by the Public Prosecutor’s Office, into international firearms trafficking, drug trafficking and money laundering.During the house searches several firearms and ammunition were found and seized.

Three suspects were arrested: R.R. (male, 23 years old), I.F. (female, 55 years old) and V.R. (male, 81 years old). All three suspects were taken into custody and lead before the Judge of Instruction on Friday, March 18th. The judge deemed the arrests lawful and the Public Prosecutor, according to the law, extended the custody with eight (8) days.

This investigation is in accordance with previous announcements made by the Police and the Public Prosecutor’s Office that after the Stop, Drop & Go campaign in 2014 the police and judiciary will act sternly against illegal firearms. Not only by conducting extra controls by the police and asking the judge to impose higher prison sentences, but also by aiming to stop illegal fire-arms entering the country.

The investigation is continuing and more arrests cannot be excluded.

 

 

Sint Maarten - Samenvatting "Buncamper zaak" / Summary "Buncamper case" - 16-03-2016

De verdachten wordt in hoofdzaak verweten dat zij valsheid in geschrifte hebben gepleegd. De kern van de zaak draait om een stuk land dat het echtpaar B. vanaf 2005 in bezit heeft gehad. Eerst door het te huren van het eilandsgebied Sint Maarten, vervolgens door het in erfpacht te krijgen. Aan het verkrijgen van het land waren echter voorwaarden verbonden, zo mocht het bijvoorbeeld niet worden door verhuurd of ter beschikking gesteld aan een derde. De prijs die de B's moesten betalen was ongeveer 22.000 Nafl en later zelfs nog minder, namelijk 18.495 Nafl per maand.

Gelijk vanaf het eerste moment van verkrijgen van het terrein heeft het echtpaar B. het echter ter beschikking gesteld aan het bedrijf van verdachte I.A.H. genaamd SBS. SBS moest daar echter wel flink voor betalen, zo was het vanaf het eerste begin de bedoeling dat SBS ongeveer 5.000 dollar per maand zou betalen. Later liep dit bedrag nog op tot 18.750 dollar per maand naast een eenmalig bedrag van 750.000 dollar. Uiteindelijk moet het terrein 3 miljoen dollar voor de B's opleveren.

Omdat de B's geen belasting wilden betalen over deze inkomsten en omdat ze het terrein niet mochten verhuren moest er een oplossing bedacht worden. De oplossing werd met behulp van de notaris F.E.G. gevonden door het tussenschuiven van het bedrijf Eco Green. Hoewel de officiele directeur verdachte T.O.W. was, blijkt uit het hele dossier dat de feitelijke eigenaren van Eco Green het echtpaar B. was.

Hoewel het bedenkelijk is dat het land Sint Maarten deze constructie toe liet en daarmee zelf inkomsten mis liep is dat niet de kern van het strafbare verwijt. Kennelijk vond het land Sint Maarten het geen probleem dat er misbruik gemaakt werd van het systeem van erfpacht waardoor een aantal individuen werd bevoordeeld.

Het verwijt dat de verdachten gemaakt wordt heeft er mee te maken dat in de gebruikte aktes om de constructie mogelijk te maken er onwaarheden zijn opgenomen. Dat noemen we liegen, of in de rechtszaal, valsheid in geschriften.

Daarnaast wordt het echtpaar B. verweten dat zij onvoldoende belasting hebben afgedragen aan het land.

In een latere fase van het onderzoek is door de toenmalige zaaksofficier van justitie een belangrijke fout gemaakt. Zij heeft tijdens een huiszoeking bij de Buncampers foto’s gemaakt van documenten terwijl daar mogelijk stukken bij waren die vielen onder het recht van geheimhouding in de communicatie van een verdachte met zijn advocaat. De huiszoeking zag op het feit van witwassen dat apart ten laste was gelegd voor de verdachten C.B., M.B-M.en I.A.H. omdat met het fotograferen de schijn zou kunnen ontstaan dat het Openbaar Ministerie niet integer heeft gehandeld, heeft het OM besloten om zichzelf het recht te ontzeggen om voor deze feiten te kunnen vervolgen. Daarom heeft het OM zelf gevorderd dat het met betrekking tot dit witwas feit niet-ontvankelijk moet zijn. Alle overige feiten kunnen gewoon worden behandeld.

Bij het bepalen van de strafeis zijn de volgende factoren van belang geweest. Zowel meneer als mevrouw B. zijn overheidsdienaren en dienen de landsbelangen te behartigen. Dat hebben zij niet gedaan. Hun motief was alleen maar om zo veel mogelijk winst te maken. Eigenlijk met helemaal niets doen. Op dit moment gaat het OM er van uit dat zij een bedrag van ongeveer 635.000 Nafl hebben verdiend met daarnaast nog een aandelen pakket dat verkocht is voor 1.145.000 dollar. Te zijner tijd zal dit wederrechtelijk verkregen voordeel moeten worden ontnomen.

De notaris G. wordt verweten dat hij bewust valsheden heeft opgenomen in authentieke aktes. Daarmee heeft hij het vertrouwen dat de samenleving in soortgelijke documenten moet kunnen stellen ernstig beschaamd.

Verdachte W. heeft aan alles meegewerkt en heeft een riant salaris ontvangen. Elke maand werd er 1500 dollar aan hem overgemaakt voor het zijn van directeur van een bedrijf dat niets deed.

Uiteindelijk heeft SBS, en daarmee verdachte H. het stuk land in bezit gekregen. In 2013 geeft het land Sint Maarten toestemming aan de B's om het recht van erfpacht te verkopen. Dit was nadat dankzij artikelen in de media. Zo is deze schijnconstructie aan het licht gekomen. Het echtpaar B. en H. zijn hierdoor nogmaals bevoordeeld.

Daar staat tegenover dat deze feiten van oudere datum zijn.
Een gevangenisstraf is gelet op al deze omstandigheden de enige passende straf.

Summary "Buncamper case"

The suspects are accused primarily of committing forgery. The core issue revolves around a piece of land that the couple B. had held since 2005. First by renting it from the island territory Sint Maarten, then by aquiring a lease. To obtaining the land, however, conditions were attached, for example the land could not be subleased or made available to a third party. The price paid by the couple B. was about NAf 22,000 and later even less, namely NAf 18,495 ANG per month.

Right from the first moment of obtaining the land, the couple B., however, made it available to the company of I.H. called SBS. SBS was significantly to paid for it, as it was intended from the outset that SBS would pay about USD 5,000 a month. Later this amount was increased to USD 18,750 per month in addition to a fee of USD 750,000. Ultimately USD 3 million was paid to the couple B.

The couple B. did not want to pay any tax on the income derived from the land, which they were not allowed to rent out. A solution was needed and found with the aid of notary F.G. That solution was the establishment of the holding called "Eco Green" to allow the transition between the B's and SBS. Although the official director was T.O.W., it was clear from the whole dossier that the actual owners of Eco Green was the couple.

While it is questionable whether country St. Maarten should have allowed this construction thus depriving itself from gaining income, is this in itself not the core of the accusation. Apparently, country St. Maarten did not mind this misuse of the system of long lease therefore favouring some individuals.

The allegation against the defendants has to do with the fact that there are lies included in the records used to make the construction possible. That is called lying and in court it's called forgery.

In addition, the couple B is accused of not paying enough in taxes to the country.

In a later phase of the research was a major mistake was made by the former case prosecutor. During a search at the the couple B's house pictures of documents were taken while some of these pieces fell under the law of privacy in communications between suspect and lawyer. The search was related to money laundering and this was submitted as a seperate charge for the suspects I.A.H. and the couple B.

The Public Prosecutor's Office however, has decided to not to prosecute the acused of this offence, because it could appear as though during the house search the public prosecutor did not act with integrity. Therefore, the Publis Prosecutor's Office has asked for the money laundering charge to be inadmissible. All other facts can simply be treated as they are.

In the determination of the demand, the following factors have been of interest. Both Mr. and Mrs. B. are public servants and should serve the country's interests. This they have not done. Their motive was just to make as much profit as possible, without actually doing anything. At the moment, the Public Prosecutor's Office assumes that they have earned a total of approximately NAf 635,000 and also a block of shares was sold for USD 1,145,000. In due course this illegally obtained assets will have to be taken away.

The notary F.E.G. is accused of having deliberately included falsities in authentic deeds. Thus he confounded the trust society should have in similar documents.

The suspect T.O.W. contributed with everything and received a generous salary. Each month USD 1,500 was paid to him for being the director of a company that was inactive.

Ultimately, SBS and thus suspect I.A.H. got the plot of land. Country Sint Maarten in 2013 gives permission to the couple B. to sell the right of long lease. This took place after articles published in the media. This way the "shadow construction" came to light. I.A.H and the couple B. were once again benfitted from this.

However, these facts are from earlier dates. Imprisonment is considering all the circumstances, the only appropriate punishment.

 

 

Curacao - Veroordelingen in de zaak "Babel" tegen G.S. en C vd D - 11-03-2016

Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft op vrijdag 11 maart 2016 uitspraak gedaan in de zogenoemde Babel-zaak. De twee verdachten G.F.S. en C. v/d D. zijn voor valsheid in geschrift, witwassen en het voorhanden hebben van frequency jammers - conform de eis van het openbaar ministerie - veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk drie jaar en achttien maanden, waarvan negen maanden voorwaardelijk. S. is tevens veroordeeld wegens ambtelijke omkoping en de valse aangifte van het verlies van zijn diplomatieke paspoort. Behalve de genoemde gevangenisstraf is S. als bijkomende straf ontzet uit het recht om te worden verkozen bij verkiezingen voor de duur van vijf jaar.
Het Gerecht acht bewezen dat S. zich als ambtenaar heeft laten omkopen door de bevriende zakenman C. Onvermijdelijk dreigt daardoor, al dan niet op termijn, een voorkeursbehandeling van de schenker door de ambtenaar. S. heeft zijn plicht als ambtenaar verzaakt: integer en neutraal zijn. De voorkeursbehandeling heeft in dit geval ook daadwerkelijk plaatsgevonden op verschillende wijzen, concludeert het Gerecht. Zo heeft S., terwijl hij minister-president van het land Curaçao was, contact opgenomen met de Italiaanse en Amerikaanse autoriteiten om informatie te krijgen over de antecedenten van C. en hem aan te bevelen respectievelijk een visum voor hem te verkrijgen. Hij heeft zich ook ingespannen om C. en een van zijn medewerkers aan te stellen in een prestigieuze en belangrijke functie. Voor een goed functioneren van een democratische samenleving is het van belang dat burgers vertrouwen hebben in het openbaar bestuur en de objectiviteit van overheidsbeslissingen. Door zijn handelen heeft S. het vertrouwen dat burgers moeten kunnen hebben in een integere overheid volgens de rechter ernstig geschaad. Dit geldt temeer nu van S., die na het aannemen van de giften de eerste minister-president van het land Curaçao was geworden, een voorbeeldfunctie uitging. Hij heeft echter zijn eigen persoonlijke belangen zwaarder laten wegen dan de belangen van de bevolking van Curaçao en de reputatie van het land in het buitenland. Het Gerecht rekent hem dit alles zeer zwaar aan. Gezien het totale gebrek aan inzicht in het laakbare van zijn handelen acht het Gerecht - net als het openbaar ministerie - de bijkomende straf van ontzetting uit het recht om als politicus de komende vijf jaar te worden verkozen, te meer passend en geboden.
Ook acht het Gerecht bewezen dat S. en v/d D. valse facturen opmaakten op naam van het bedrijf van laatstgenoemde. Dat is valsheid in geschrift. Op basis van de valse facturen zijn betalingen verricht die via verschillende omwegen gedeeltelijk aan beiden persoonlijk ten goede zijn gekomen. Door gebruik te maken van verschillende (buitenlandse) vennootschappen, bankrekeningen en bankcheques en door de herkomst van de betalingen te verhullen, hebben S. en v/d D. zich schuldig gemaakt aan (het medeplegen van) witwassen. Verder werden in hun woning frequency jammers aangetroffen terwijl zij hiervoor geen machtiging hadden. Het betreft apparatuur waarmee het mobiele telefoon verkeer kan worden verstoord. Dat kan voor levensgevaarlijke situaties zorgen, omdat in dat geval ook hulpverleningsdiensten in de directe omgeving niet meer bereikbaar zijn, oordeelt het Gerecht. Naar het oordeel van het Gerecht zijn S. en v/d D. aan te merken als gelijkwaardige medeplegers van de valsheid in geschrift, het witwassen en het voorhanden en aanwezig hebben van de frequency jammers.
Tot slot is bewezen verklaard dat S. een valse kennisgeving verlies reisdocument heeft gedaan, het betrof zijn diplomatieke paspoort, en gebruik heeft gemaakt van dat valse geschrift. Ook dit geeft volgens de rechter blijk van het feit dat S. zijn eigen belangen voorop stelt en er daarbij niet voor terugdeinst te liegen tegen de officiële instanties.
De officier van justitie en de veroordeelden hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

 

 

Curacao - Eis Openbaar Ministerie (OM) Curaçao in de strafzaak "Bientu" - 09-03-2016

Eis Openbaar Ministerie (OM) Curaçao in de strafzaak "Bientu"
1) The Money Game NV boete 3.5 miljoen gulden.
2) Jamarooma Lotteries NV 1 miljoen gulden boete.
3) Administratiekantoor Dollar NV 8 miljoen gulden boete.
4) Tegen verdachte R. d.S. 4 jaar cel waarvan 1 jaar voorwaardelijkgevangenisstraf met 2 jaar proeftijd. Verbeurd verklaring inbeslag genomen cashgelden en verbeurd verklaring van alle bank- en bellegingstegoeden.

Het Openbaar Ministerie (OM) kondigde vandaag tevens aan de start van een ontnemingszaak na afoop van de zaak "Bientu".

Het Gerecht doet in deze zaak op 1 april 2016 uitspraak, zo heeft de rechter reeds eerder aangekondigd.